Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,40 2,22 -1,75 -3,78 -12,22 -5,23 0,00
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,05 0,84 -0,94 -1,57 -5,68 -1,98 0,00
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,97 2,18 -2,80 -2,39 -8,82 -0,46 0,00
ERSTE BOND DANUBIA EUR -1,35 1,75 0,64 3,94 -19,08 -9,45 0,00
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 3,62 13,28 -57,53 -23,92 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 1,89 7,62 -4,29 0,56 -16,00 12,17 0,00
AM SLSP Fond budúcnosti o.p.f. EUR 0,57 3,84 -4,70 -2,70 -11,20 2,62 0,00
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR 3,16 5,96 -9,98 -20,77 -35,59 -10,98 0,00
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,92 2,73 -2,93 -2,59 -9,24 0,88 0,00
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 0,23 0,71 0,66 0,50 -0,43 0,46 0,00
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 0,09 0,20 -0,25 -0,60 -1,45 -0,66 0,00
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 0,20 0,61 -0,23 -0,86 -2,93 -0,44 0,00
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 1,21 2,47 -1,99 -4,12 -12,66 -4,24 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 0,87 5,77 -3,05 -6,45 -18,47 -6,76 0,00
ERSTE BOND DOLLAR USD 0,72 1,99 -3,03 -4,75 -11,22 -3,33 0,00
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 1,46 5,01 -5,64 4,28 -14,81 7,72 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 3,26 5,09 -5,01 -1,08 -10,94 1,13 0,00
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 9,58 18,16 40,14 69,68 75,93 10,69 0,00
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR -0,45 5,54 -10,10 -4,63 -17,59 0,44 0,00
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 2,12 3,64 -4,34 -5,60 -19,11 5,29 0,00
AM SLSP Realitný fond EUR 0,09 0,25 -0,96 -1,85 -4,65 -3,59 0,00
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 1,29 4,57 -3,93 -3,51 -13,98 1,79 0,00
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,27 1,60 -1,34 -1,57 -7,12 -2,40 0,00
AM SLSP ESG MIX Klasik EUR 0,85 2,58 -2,16 -3,07 -9,20 -1,89 0,00
AM SLSP ESG MIX Balans EUR 0,96 3,09 -2,87 -3,02 -10,57 -0,97 0,00
AM SLSP ESG MIX Aktív EUR 1,13 3,63 -3,47 -2,61 -11,49 -0,09 0,00
ERSTE BOND EURO RENT EUR 1,60 1,78 -2,18 -4,28 -13,91 -4,93 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 0,96 1,90 -2,58 -3,50 -12,10 -2,72 0,00
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 1,24 3,99 -3,81 -5,94 -16,41 -4,93 0,00
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 1,45 4,29 -0,41 -2,94 -11,31 -2,93 0,00
ERSTE RESERVE EURO EUR 0,04 0,13 -0,04 -0,23 -0,76 -0,23 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 0,51 0,44 -3,66 1,18 -1,75 -4,19 0,00
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,78 1,94 -3,42 -2,96 -10,02 -1,28 0,00
ERSTE MORTAGE EUR 0,83 2,37 -4,23 -6,04 -11,45 -4,68 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 0,55 3,18 -1,72 -4,25 -11,76 -1,17 0,00
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 0,72 0,88 -2,90 -1,38 0,81 1,65 0,00
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 0,39 2,44 -4,08 -4,82 -14,10 -3,36 0,00
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,79 1,82 -2,55 -2,12 -8,61 -0,97 0,00
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f., R02 EUR 0,02 0,04 0,93 0,99 1,19 0,91 0,00
AM SLSP Fond zodpovedného invest, o.p.f., R02 EUR 0,91 3,35 -3,46 -2,79 -12,67 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 0,26 0,51 -0,75 -1,32 -3,30 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 0,59 0,36 -6,78 -1,72 -8,09 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 1,36 4,49 -2,78 -4,54 -14,65 0,00
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 0,23 2,16 -2,28 -2,53 -10,53 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 0,66 2,62 -4,64 -3,61 -13,14 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 0,57 2,60 -6,21 -3,81 -14,96 0,00
ERSTE BEST OF AMERICA EUR 1,75 0,91 -6,85 3,55 -11,52 0,00
ERSTE BEST OF EUROPE EUR 2,00 6,40 0,75 0,09 -10,80 0,00
ERSTE GREEN INVEST EUR 1,52 8,30 -6,49 8,17 -12,62 0,00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 1,52 7,99 -10,42 6,95 -17,90 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 1,14 2,16 -2,31 -4,70 -13,08 0,00
ERSTE FUTURE INVEST EUR 0,55 6,20 -8,05 0,22 -22,47 0,00
ERSTE BEST OF WORLD EUR 1,91 3,38 -4,76 2,51 -11,61 0,00
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 1,14 3,38 -1,41 -3,87 -12,28 0,00
ERSTE FAIR INVEST EUR 1,10 6,56 -1,95 3,22 -17,34 0,00
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 1,76 1,81 -5,83 1,52 -14,37 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 2,59 7,55 0,88 2,94 0,00
AM SLSP Fond zodpovedného invest, o.p.f., R01 EUR 0,91 3,35 -3,46 0,00
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f., R01 EUR 0,02 0,04 0,93 0,00
ERSTE STOCK TECHNO EUR 1,04 4,70 -11,01 0,00
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 0,26 2,36 0,97 0,00
AM SLSP ESG fond dividendových akcií EUR 1,16 0,76 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu