Správa a zloženie portfólia
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka
AM SLSP Eurový dlhopisový fond Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. 500,00 1,80 1,00 0,76
AM SLSP Euro Plus Fond Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. 500,00 0,00 0,50 0,40
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. 500,00 1,80 1,50 1,08
ERSTE BOND DANUBIA Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,72
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 3,50 1,80
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 1,80
AM SLSP Fond budúcnosti o.p.f. Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. 500,00 1,80 2,00 1,73
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 1,80
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. 0,00 0,00 0,43
ERSTE RESERVE DOLLAR Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 0,50 0,48
ERSTE RESERVE EURO PLUS Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 0,50 0,24
ERSTE RESERVE CORPORATE Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 0,50 0,32
ERSTE BOND EURO CORPORATE Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,60
ERSTE BOND EM GOVERNMENT Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 1,20
ERSTE BOND DOLLAR Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,72
ERSTE STOCK GLOBAL Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 1,80
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 1,80
ERSTE STOCK ISTANBUL Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 2,16
ERSTE STOCK EM GLOBAL Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 1,80
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. 500,00 1,80 2,00 1,78
AM SLSP Realitný fond Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. 500,00 0,00 0,00 1,62
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. 0,00 0,00 1,25
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. 0,00 0,00 0,35
AM SLSP ESG MIX Klasik Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. 500,00 1,80 1,00 0,73
AM SLSP ESG MIX Balans Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. 500,00 1,80 1,50 0,98
AM SLSP ESG MIX Aktív Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. 500,00 1,80 2,00 1,23
ERSTE BOND EURO RENT Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,50
ERSTE BOND USA HIGH YIELD Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 1,65
ERSTE BOND USA CORPORATE Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,72
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 1,20
ERSTE RESERVE EURO Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 0,50 0,12
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,96
AM SLSP Erste Private Banking Conservative Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. 500,00 0,00 1,00 0,76
ERSTE MORTAGE Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 0,72
ERSTE BOND EM CORPORATE Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,96
ERSTE BOND INFLATION LINKED Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,60
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 1,00
AM SLSP Global Renta, o.p.f. Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. 500,00 0,00 1,00 0,86
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f., R02 Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. 500,00 0,00 1,00 1,62
AM SLSP Fond zodpovedného invest, o.p.f., R02 Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. 500,00 0,00 1,00 1,08
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 0,50 0,24
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,72
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,72
ERSTE FIXED INCOME PLUS Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,84
PRIVATE BANKING DYNAMIC Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 1,20
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 1,44
ERSTE BEST OF AMERICA Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 1,44
ERSTE BEST OF EUROPE Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 1,44
ERSTE GREEN INVEST Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 1,80
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 1,80
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,60
ERSTE FUTURE INVEST Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 5,00 1,80
ERSTE BEST OF WORLD Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 1,44
ERSTE BOND CORPORATE PLUS Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,60
ERSTE FAIR INVEST Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 1,80
ERSTE EQUITY RESEARCH Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 4,00 1,50
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 1,80
AM SLSP Fond zodpovedného invest, o.p.f., R01 Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. 500,00 1,80 1,00 1,08
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f., R01 Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. 500,00 1,80 1,00 1,62
ERSTE STOCK TECHNO Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 1,80
ERSTE STOCK BIOTEC Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 1,80
AM SLSP ESG fond dividendových akcií Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. 500,00 1,80 2,00 1,19
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka