Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,047644 76 041 456,04 76 041 456,04 59 442 700,66 0,048120 0,046786
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,044423 93 525 738,28 93 525 738,28 51 520 309,24 0,044645 0,044423
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,044383 389 583 284,40 389 583 284,40 389 583 284,40 0,045049 0,043584
ERSTE BOND DANUBIA EUR 131,290000 68 434 449,21 4 965 256,51 1 941 122,65 133,259350 131,290000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 54,360000 30 591 044,39 2 501 005,77 2 501 005,77 56,262600 54,360000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 672,860000 246 269 631,75 4 836 737,28 4 836 737,28 686,317200 672,860000
AM SLSP Fond budúcnosti o.p.f. EUR 0,053582 124 387 401,42 124 387 401,42 124 387 401,42 0,054654 0,052618
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR 273,620000 35 349 650,54 8 059 936,10 8 059 936,10 279,092400 273,620000
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,036969 9 870,07 9 870,07 9 870,07 0,036969 0,036969
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 146,860000 15 289 665,24 807 921,39 807 921,39 147,594300 146,860000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 115,420000 234 602 883,72 7 562 433,82 20 660,18 115,997100 115,420000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 136,150000 213 239 748,33 7 387 362,85 6 671,35 136,830750 136,150000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 178,710000 398 490 318,46 3 082 316,70 3 082 316,70 181,390650 178,710000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 176,220000 233 986 468,48 21 523 400,10 1 078 869,58 178,863300 176,220000
ERSTE BOND DOLLAR USD 135,170000 202 361 172,36 20 807 822,04 761 095,52 137,197550 135,170000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 161,290000 464 156 555,04 8 655 657,72 1 983 305,64 164,515800 161,290000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 116,550000 32 398 544,06 131 235,30 131 235,30 118,881000 116,550000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 361,020000 32 519 315,82 1 574 444,32 1 574 444,32 368,240400 361,020000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 227,060000 208 419 022,68 2 968 582,44 476 371,88 231,601200 227,060000
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,063409 588 219 115,93 588 219 115,93 548 016 465,47 0,064677 0,062268
AM SLSP Realitný fond EUR 0,024527 1 331 877,69 1 331 877,69 1 331 877,69 0,024527 0,024527
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,017019 82 194 723,86 82 194 723,86 82 194 723,86 0,017019 0,017019
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,012521 9 131 434,03 9 131 434,03 9 131 434,03 0,012521 0,012521
AM SLSP ESG MIX Klasik EUR 0,010079 51 689 396,25 51 689 396,25 51 689 396,25 0,010180 0,009898
AM SLSP ESG MIX Balans EUR 0,010535 10 497 595,01 10 497 595,01 10 497 595,01 0,010693 0,010345
AM SLSP ESG MIX Aktív EUR 0,010917 26 024 833,11 26 024 833,11 26 024 833,11 0,011135 0,010720
ERSTE BOND EURO RENT EUR 154,630000 173 561 095,79 32 566 604,41 152 078,61 156,949450 154,630000
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 199,280000 202 869 041,89 49 910 363,36 4 907 187,52 202,269200 199,280000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 162,400000 308 936 718,79 50 722 629,70 3 459 874,16 164,836000 162,400000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 183,110000 199 989 280,52 14 364 460,27 1 194 504,99 185,856650 183,110000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 271,430000 250 993 507,91 7 454 394,09 0,00 1 277,787150 1 271,430000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 136,880000 182 734 550,07 18 047 098,68 995 801,72 138,933200 136,880000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,008917 5 322 076,97 5 322 076,97 5 322 076,97 0,009006 0,008917
ERSTE MORTAGE EUR 140,520000 62 891 787,72 1 303 339,20 1 303 339,20 143,330400 140,520000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 189,470000 483 621 878,81 19 950 451,36 2 550 356,64 192,312050 189,470000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 131,390000 53 919 079,76 112 338,45 112 338,45 133,360850 131,390000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 115,260000 62 024 156,61 10 648 162,76 10 648 162,76 117,565200 115,260000
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,009753 341 431 968,73 341 431 968,73 341 431 968,73 0,009851 0,009753
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f., R02 EUR 0,995201 136 567 488,51 136 567 488,51 103 883 082,34 1,005153 0,995201
AM SLSP Fond zodpovedného invest, o.p.f., R02 EUR 0,866624 154 971 601,00 154 971 601,00 154 971 601,00 0,875290 0,866624
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 113,590000 336 527 237,58 3 180,52 3 180,52 114,157950 113,590000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 183,130000 30 463 068,27 732,52 732,52 185,876950 183,130000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 197,720000 30 463 068,27 171 858,97 171 858,97 200,685800 197,720000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 98,900000 105 804 113,09 5 835,10 5 835,10 100,383500 98,900000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 104,020000 38 197 236,09 0,00 0,00 105,580300 104,020000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 106,960000 64 684 689,92 35 831,60 35 831,60 108,564400 106,960000
ERSTE BEST OF AMERICA EUR 255,550000 68 890 757,98 799 871,50 799 871,50 260,661000 255,550000
ERSTE BEST OF EUROPE EUR 206,040000 50 948 187,92 298 139,88 298 139,88 210,160800 206,040000
ERSTE GREEN INVEST EUR 135,440000 519 252 589,82 6 439 630,24 6 439 630,24 138,148800 135,440000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 278,850000 770 303 053,70 1 455 597,00 1 455 597,00 284,427000 278,850000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 120,980000 390 104 512,37 1 209,80 1 209,80 122,794700 120,980000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 124,040000 504 223 620,44 585 840,92 585 840,92 130,242000 124,040000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 188,270000 210 802 963,26 425 678,47 425 678,47 192,035400 188,270000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 103,420000 211 061 323,76 81 598,38 81 598,38 104,971300 103,420000
ERSTE FAIR INVEST EUR 82,690000 67 124 062,82 252 452,57 252 452,57 84,343800 82,690000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 20,850000 266 739 506,00 252 220,37 252 220,37 21,684000 20,850000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 188,250000 173 295 735,29 523 631,12 44 238,75 192,015000 188,250000
AM SLSP Fond zodpovedného invest, o.p.f., R01 EUR 0,866622 805 742,83 805 742,83 805 742,83 0,875288 0,851023
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f., R01 EUR 1,010212 4 750 020,43 4 750 020,43 4 750 020,43 1,020314 0,992028
ERSTE STOCK TECHNO EUR 119,810000 337 243 075,52 89 977,31 89 977,31 122,206200 119,810000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 511,050000 242 639 816,13 11 754,15 11 754,15 521,271000 511,050000
AM SLSP ESG fond dividendových akcií EUR 0,010215 1 276 743,35 1 276 743,35 1 276 743,35 0,010419 0,010031
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR