Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,049338 82 095 479,96 82 095 479,96 66 966 933,10 0,049831 0,049338
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,044958 127 908 198,80 127 908 198,80 81 883 008,28 0,044958 0,044958
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,045306 409 184 679,65 409 184 679,65 409 160 742,27 0,046212 0,045306
ERSTE BOND DANUBIA EUR 127,480000 80 840 278,67 7 476 574,52 1 850 372,20 130,667000 127,480000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 98,370000 56 244 615,14 4 690 989,89 4 690 989,89 101,812950 98,370000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 664,890000 168 862 242,10 3 679 180,18 3 679 180,18 688,161150 664,890000
AM SLSP Fond budúcnosti o.p.f. EUR 0,054362 109 617 952,06 109 617 952,06 109 617 952,06 0,055993 0,054362
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR 326,150000 46 968 087,84 9 501 291,85 9 501 291,85 337,565250 326,150000
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,035272 44 090 430,07 44 090 430,07 44 090 430,07 0,035272 0,035272
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 144,170000 35 319 599,68 9 584 881,85 838 209,05 145,611700 144,170000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 115,720000 342 546 861,81 21 787 183,00 11 939 873,88 116,587900 115,720000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 136,470000 233 386 975,21 10 191 989,01 1 994 236,11 137,493525 136,470000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 185,420000 470 399 183,13 2 643 676,81 2 643 676,81 191,909700 185,420000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 177,840000 266 860 216,38 9 709 689,85 2 038 046,01 184,064400 177,840000
ERSTE BOND DOLLAR USD 138,020000 150 289 547,11 6 065 362,36 1 658 750,86 142,850700 138,020000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 156,790000 517 046 192,05 17 592 794,08 5 347 788,38 163,061600 156,790000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 121,070000 22 710 947,42 138 261,94 138 261,94 125,912800 121,070000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 201,370000 30 876 579,74 2 087 421,56 2 087 421,56 209,424800 201,370000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 223,610000 206 171 556,14 3 446 500,93 381 031,44 232,554400 223,610000
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,063381 504 982 515,05 504 982 515,05 455 183 244,91 0,064332 0,063305
AM SLSP Realitný fond EUR 0,025011 1 383 350,71 1 383 350,71 1 383 350,71 0,025761 0,025011
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,017331 65 511 653,73 65 511 653,73 65 511 653,73 0,017331 0,017331
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,012578 9 172 532,26 9 172 532,26 9 172 532,26 0,012578 0,012578
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. EUR 0,010275 59 285 630,69 59 285 630,69 59 285 630,69 0,010429 0,010275
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. EUR 0,010727 11 335 268,48 11 335 268,48 11 335 268,48 0,010942 0,010727
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. EUR 0,011115 27 718 003,23 27 718 003,23 27 718 003,23 0,011393 0,011115
ERSTE BOND EURO RENT EUR 165,800000 206 956 769,91 41 991 137,42 155 603,30 169,945000 165,800000
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 197,680000 302 777 027,33 42 298 966,57 8 712 118,66 204,598800 197,680000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 166,690000 178 220 646,50 10 026 276,85 2 722 553,15 172,524150 166,690000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 186,170000 244 179 748,74 22 576 072,86 2 388 527,83 192,685950 186,170000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 270,430000 540 860 466,42 8 248 901,99 0,00 1 279,958225 1 270,430000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 132,500000 132 774 276,60 12 587 927,87 57 744,27 137,137500 132,500000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,009113 5 448 802,97 5 448 802,97 5 448 802,97 0,009113 0,009113
ERSTE MORTAGE EUR 145,300000 131 596 833,73 15 346 470,52 2 751 135,66 150,385500 145,300000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 188,830000 665 905 549,52 31 982 842,97 12 022 001,06 195,439050 188,830000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 135,990000 74 856 630,71 130 550,40 130 550,40 140,749650 135,990000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 116,350000 61 600 464,30 12 280 863,84 12 280 863,84 120,422250 116,350000
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,010005 366 255 385,99 366 255 385,99 366 255 385,99 0,010055 0,010005
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f. EUR 1,001689 123 975 328,44 123 975 328,44 88 688 076,77 1,011706 1,001689
AM SLSP Fond zodpovedného investovania, o.p.f. EUR 0,902226 169 299 016,74 169 299 016,74 168 669 705,98 0,911248 0,902226
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 114,940000 398 686 461,60 2 528,68 2 528,68 115,802050 114,940000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 190,170000 35 753 221,90 0,00 0,00 196,825950 190,170000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 198,140000 35 753 221,90 197 853,81 197 853,81 205,074900 198,140000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 98,930000 112 867 837,63 5 737,94 5 737,94 101,897900 98,930000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 107,780000 42 556 135,49 0,00 0,00 109,935600 107,780000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 111,850000 70 647 202,38 36 463,10 36 463,10 114,646250 111,850000
ERSTE BEST OF AMERICA EUR 268,260000 73 874 941,92 575 954,22 575 954,22 278,990400 268,260000
ERSTE BEST OF EUROPE EUR 194,980000 50 936 780,82 243 530,02 243 530,02 202,779200 194,980000
ERSTE GREEN INVEST EUR 123,570000 428 276 124,85 5 458 457,61 5 458 457,61 129,748500 123,570000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 254,140000 687 386 208,24 1 173 872,66 1 173 872,66 264,305600 254,140000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 126,700000 233 802 437,63 633,50 633,50 131,134500 126,700000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 119,480000 453 937 294,65 494 647,20 494 647,20 125,454000 119,480000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 189,800000 208 407 099,77 339 362,40 339 362,40 197,392000 189,800000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 105,660000 249 921 767,69 79 773,30 79 773,30 109,358100 105,660000
ERSTE FAIR INVEST EUR 80,370000 55 799 882,30 233 796,33 233 796,33 84,388500 80,370000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 21,430000 259 200 664,65 270 018,00 270 018,00 22,287200 21,430000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 175,500000 173 915 162,88 474 550,94 474 550,94 184,275000 175,500000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR