Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,053849 110 956 124,67 110 956 124,67 94 002 802,81 0,054387 0,053849
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,046979 141 858 739,80 141 858 739,80 100 147 681,58 0,046979 0,046979
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,048169 426 640 015,96 426 640 015,96 425 383 137,47 0,049132 0,048169
ERSTE BOND DANUBIA EUR 169,960000 135 867 312,79 11 695 967,36 2 546 340,72 174,209000 169,960000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 127,460000 74 772 292,59 6 551 214,61 6 551 214,61 131,921100 127,460000
ERSTE STOCK EUROPE EUR 228,590000 157 733 068,49 532 184,95 532 184,95 236,590650 228,590000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 798,800000 203 010 046,97 2 728 925,15 2 728 925,15 826,758000 798,800000
AM SLSP Globálny akciový fond EUR 0,060100 93 398 552,70 93 398 552,70 93 371 661,92 0,061903 0,060100
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR 393,410000 57 358 614,83 11 543 692,46 11 543 692,46 407,179350 393,410000
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,039107 47 819 825,71 47 819 825,71 47 819 825,71 0,039107 0,039107
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 145,780000 26 760 481,09 4 326 215,61 658 063,45 147,237800 145,780000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 116,760000 381 258 958,04 27 339 587,52 12 047 180,04 117,635700 116,760000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 139,490000 197 903 978,96 14 454 790,74 2 651 286,43 140,536175 139,490000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 202,640000 620 859 739,87 4 522 582,85 4 522 582,85 209,732400 202,640000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 209,410000 397 634 433,70 29 287 577,12 3 278 102,54 216,739350 209,410000
ERSTE BOND DOLLAR USD 148,350000 114 471 269,02 5 843 993,69 1 609 388,09 153,542250 148,350000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 182,550000 628 022 755,58 27 517 258,25 7 550 559,38 189,852000 182,550000
ERSTE STOCK JAPAN EUR 129,270000 25 007 216,19 138 060,36 138 060,36 134,440800 129,270000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 180,330000 29 302 059,30 2 099 419,89 2 099 419,89 187,543200 180,330000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 262,230000 237 469 054,58 4 982 370,00 1 140 962,73 272,719200 262,230000
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,077147 508 083 136,32 508 083 136,32 436 985 409,72 0,078304 0,077054
AM SLSP Realitný fond EUR 0,025759 1 995 318,50 1 995 318,50 1 995 318,50 0,026532 0,025759
AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií EUR 0,037805 10 348 157,08 10 348 157,08 7 240 233,59 0,037805 0,037805
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,019595 54 317 148,51 54 317 148,51 54 317 148,51 0,019595 0,019595
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,013360 9 743 415,97 9 743 415,97 9 743 415,97 0,013360 0,013360
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. EUR 0,010935 71 134 824,69 71 134 824,69 71 134 824,69 0,011099 0,010935
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. EUR 0,011575 12 425 193,61 12 425 193,61 12 339 334,40 0,011807 0,011575
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. EUR 0,012132 28 190 067,77 28 190 067,77 28 098 651,65 0,012435 0,012132
ERSTE BOND EURO RENT EUR 181,520000 176 594 586,61 19 014 594,40 173 805,40 186,058000 181,520000
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 223,430000 336 952 127,85 46 917 882,98 10 186 901,00 231,250050 223,430000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 189,640000 214 450 081,37 3 068 471,48 3 068 471,48 196,277400 189,640000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 203,150000 297 400 095,97 23 216 975,37 2 666 433,15 210,260250 203,150000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 277,540000 353 572 595,03 11 601 340,74 0,00 1 287,121550 1 277,540000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 136,620000 132 928 126,85 4 304,77 4 304,77 141,401700 136,620000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,009726 7 180 165,24 7 180 165,24 6 375 161,26 0,009726 0,009726
ERSTE MORTAGE EUR 156,330000 311 688 518,11 41 727 629,28 4 186 703,30 161,801550 156,330000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 206,210000 771 603 072,29 34 291 714,71 13 177 386,08 213,427350 206,210000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 133,030000 109 523 992,15 16 358 872,65 1 995,45 137,686050 133,030000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 129,940000 90 806 352,79 16 990 166,16 16 990 166,16 134,487900 129,940000
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,010662 350 711 336,94 350 711 336,94 350 711 336,94 0,010715 0,010662
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f. EUR 1,010511 102 089 731,55 102 089 731,55 71 541 796,06 1,020616 1,010511
AM SLSP Fond zodpovedného investovania, o.p.f. EUR 1,008835 143 700 550,58 143 700 550,58 142 996 879,09 1,018923 1,008835
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 117,130000 364 292 329,92 2 225,47 2 225,47 118,008475 117,130000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 192,260000 40 671 906,59 0,00 0,00 198,989100 192,260000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 224,050000 40 671 906,59 239 654,51 239 654,51 231,891750 224,050000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 108,160000 133 059 894,20 6 381,44 6 381,44 111,404800 108,160000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 117,880000 47 638 581,52 0,00 0,00 120,237600 117,880000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 123,970000 75 223 695,74 40 414,22 40 414,22 127,069250 123,970000
ERSTE BEST OF AMERICA EUR 286,140000 78 755 186,72 323 338,20 323 338,20 297,585600 286,140000
ERSTE BEST OF EUROPE EUR 218,450000 57 084 753,86 183 934,90 183 934,90 227,188000 218,450000
ERSTE GREEN INVEST EUR 155,420000 424 138 110,30 4 092 674,86 4 092 674,86 163,191000 155,420000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 346,990000 925 913 706,84 2 775,92 2 775,92 360,869600 346,990000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 138,200000 253 398 923,33 552,80 552,80 143,037000 138,200000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 155,550000 519 971 880,81 382 497,45 382 497,45 163,327500 155,550000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 206,850000 214 841 033,61 85 635,90 85 635,90 215,124000 206,850000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 116,940000 300 252 970,58 62 562,90 62 562,90 121,032900 116,940000
ERSTE FAIR INVEST EUR 100,360000 41 367 561,38 135 285,28 135 285,28 105,378000 100,360000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 23,720000 257 050 928,32 130 199,08 130 199,08 24,668800 23,720000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR