Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,046784 73 316 043,07 73 316 043,07 58 970 631,09 0,047252 0,045942
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,044007 116 796 999,63 116 796 999,63 74 196 034,02 0,044227 0,044007
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,043733 391 305 814,58 391 305 814,58 391 282 708,29 0,044389 0,042946
ERSTE BOND DANUBIA EUR 132,470000 78 530 927,75 7 774 664,30 1 928 233,32 134,457050 132,470000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 98,370000 56 244 615,14 4 690 989,89 4 690 989,89 101,812950 98,370000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 646,880000 221 241 512,87 4 684 121,16 4 684 121,16 659,817600 646,880000
AM SLSP Fond budúcnosti o.p.f. EUR 0,052650 116 197 606,79 116 197 606,79 116 197 606,79 0,053703 0,051702
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR 247,240000 33 744 117,88 7 120 430,52 7 120 430,52 252,184800 247,240000
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,033659 42 293 212,09 42 293 212,09 42 293 212,09 0,034332 0,033659
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 144,380000 31 794 686,30 16 275 903,21 938 214,61 145,101900 144,380000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 114,880000 331 024 704,94 20 834 751,68 11 853 203,52 115,454400 114,880000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 134,880000 235 876 175,16 7 314 947,04 3 102,24 135,554400 134,880000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 173,820000 388 284 612,21 2 628 059,81 2 628 059,81 176,427300 173,820000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 166,940000 213 218 934,83 22 474 556,56 1 900 591,98 169,444100 166,940000
ERSTE BOND DOLLAR USD 131,540000 124 056 840,89 11 683 110,58 2 041 858,40 133,513100 131,540000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 157,750000 473 792 122,41 11 787 485,12 3 838 057,17 160,905000 157,750000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 119,260000 36 552 961,70 131 663,04 131 663,04 121,645200 119,260000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 242,430000 29 168 942,43 1 937 524,80 1 937 524,80 247,278600 242,430000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 222,980000 204 972 109,87 3 500 563,02 443 730,20 227,439600 222,980000
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,057456 508 582 502,27 508 582 502,27 461 818 484,20 0,058605 0,056422
AM SLSP Realitný fond EUR 0,024546 1 352 809,23 1 352 809,23 1 352 809,23 0,025037 0,024546
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,016241 71 712 341,92 71 712 341,92 71 712 341,92 0,016566 0,016241
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,012264 8 943 499,22 8 943 499,22 8 943 499,22 0,012509 0,012264
AM SLSP ESG MIX Klasik EUR 0,009842 52 874 714,97 52 874 714,97 52 874 714,97 0,009940 0,009665
AM SLSP ESG MIX Balans EUR 0,010300 10 541 349,20 10 541 349,20 10 541 349,20 0,010455 0,010115
AM SLSP ESG MIX Aktív EUR 0,010686 26 009 394,75 26 009 394,75 26 009 394,75 0,010900 0,010494
ERSTE BOND EURO RENT EUR 153,600000 156 988 160,07 38 044 567,49 144 768,00 155,904000 153,600000
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 191,260000 289 149 360,78 61 876 397,97 8 090 519,13 194,128900 191,260000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 157,020000 164 164 812,26 28 568 057,66 3 315 053,46 159,375300 157,020000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 176,280000 250 541 246,30 26 837 859,17 2 284 531,44 178,924200 176,280000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 266,520000 395 675 700,94 7 425 606,76 0,00 1 272,852600 1 266,520000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 138,620000 190 460 889,49 19 767 731,95 1 035 327,06 140,699300 138,620000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,008812 5 259 065,07 5 259 065,07 5 259 065,07 0,008900 0,008812
ERSTE MORTAGE EUR 137,110000 67 540 354,80 421 486,35 421 486,35 139,852200 137,110000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 181,470000 512 600 303,66 27 938 954,96 9 526 936,00 184,192050 181,470000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 132,350000 59 897 314,48 104 291,80 104 291,80 134,335250 132,350000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 112,710000 54 151 974,86 11 556 964,71 11 556 964,71 114,964200 112,710000
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,009722 350 540 978,59 350 540 978,59 350 540 978,59 0,009819 0,009722
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f., R02 EUR 1,000137 137 285 241,67 137 285 241,67 102 052 663,47 1,010138 1,000137
AM SLSP Fond zodpovedného invest, o.p.f., R02 EUR 0,861850 158 103 260,13 158 103 260,13 157 502 112,00 0,870469 0,861850
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 112,880000 431 680 004,72 3 160,64 3 160,64 113,444400 112,880000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 191,570000 25 591 068,83 766,28 766,28 194,443550 191,570000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 188,150000 25 591 068,83 114 772,66 114 772,66 190,972250 188,150000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 96,770000 105 554 892,66 5 709,43 5 709,43 98,221550 96,770000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 104,240000 39 113 806,99 0,00 0,00 105,803600 104,240000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 108,500000 66 473 883,45 35 371,00 35 371,00 110,127500 108,500000
ERSTE BEST OF AMERICA EUR 274,390000 73 676 966,75 661 828,68 661 828,68 279,877800 274,390000
ERSTE BEST OF EUROPE EUR 185,270000 46 291 512,26 243 630,05 243 630,05 188,975400 185,270000
ERSTE GREEN INVEST EUR 136,670000 500 570 817,26 6 347 638,15 6 347 638,15 139,403400 136,670000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 293,960000 797 195 071,02 1 477 149,00 1 477 149,00 299,839200 293,960000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 118,530000 323 499 893,80 474,12 474,12 120,307950 118,530000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 121,930000 479 150 924,44 543 807,80 543 807,80 128,026500 121,930000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 189,620000 207 509 125,67 402 184,02 402 184,02 193,412400 189,620000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 101,170000 217 299 521,04 80 733,66 80 733,66 102,687550 101,170000
ERSTE FAIR INVEST EUR 78,000000 59 846 569,88 230 022,00 230 022,00 79,560000 78,000000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 21,550000 270 749 172,35 259 871,45 259 871,45 22,412000 21,550000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 167,800000 157 062 080,36 472 859,39 472 859,39 171,156000 167,800000
AM SLSP Fond zodpovedného invest, o.p.f., R01 EUR 0,861849 293 213,20 293 213,20 293 213,20 0,870467 0,846336
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f., R01 EUR 1,000137 1 231 533,16 1 231 533,16 1 231 533,16 1,010138 0,982135
ERSTE STOCK TECHNO EUR 124,820000 340 614 799,46 44 435,92 44 435,92 127,316400 124,820000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 495,010000 235 558 345,61 2 475,05 2 475,05 504,910200 495,010000
AM SLSP ESG fond dividendových akcií EUR 0,009995 72 901,81 72 901,81 72 901,81 0,010195 0,009995
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR