Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,054158 145 530 260,83 145 530 260,83 119 584 729,50 0,054700 0,054158
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,047028 131 495 940,54 131 495 940,54 105 722 381,24 0,047028 0,047028
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,046501 393 105 412,14 393 105 412,14 391 899 915,05 0,047431 0,046501
ERSTE Bond Danubia EUR 174,970000 181 460 190,14 23 529 604,64 2 791 296,41 179,344250 174,970000
ERSTE Stock Europe Emerging EUR 99,760000 62 510 843,42 5 722 752,38 5 722 752,38 103,251600 99,760000
ERSTE Stock Europe EUR 195,620000 142 372 814,89 480 074,95 480 074,95 202,466700 195,620000
ERSTE Responsible Stock America USD 684,310000 146 334 794,33 1 876 978,18 1 876 978,18 708,260850 684,310000
AM SLSP Globálny akciový fond EUR 0,053506 63 953 468,19 63 953 468,19 63 936 979,14 0,055111 0,053506
ERSTE Stock Europe Property EUR 334,290000 50 340 408,90 11 052 509,14 11 052 509,14 345,990150 334,290000
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,038138 45 576 784,61 45 576 784,61 45 576 784,61 0,038138 0,038138
ERSTE Reserve Dollar USD 146,050000 24 874 188,06 4 013 532,75 512 367,79 147,510500 146,050000
ERSTE Reserve Euro Plus EUR 117,080000 385 960 757,94 24 238 721,16 12 080 314,40 117,958100 117,080000
ERSTE Reserve Corporate EUR 138,960000 183 671 874,14 12 651 474,24 2 641 212,72 140,002200 138,960000
ERSTE Bond Euro Corporate EUR 203,030000 622 255 441,26 4 940 276,66 4 940 276,66 210,136050 203,030000
ERSTE Bond Emerging Markets EUR 210,670000 548 761 325,20 49 018 300,11 6 366 886,13 218,043450 210,670000
ERSTE Bond Dollar USD 148,800000 110 535 326,55 5 685 213,77 1 638 916,37 154,008000 148,800000
ERSTE Stock Global EUR 151,990000 498 048 688,56 21 849 310,68 5 609 462,26 158,069600 151,990000
ERSTE Stock Japan EUR 126,320000 25 876 055,94 123 667,28 123 667,28 131,372800 126,320000
ERSTE Stock Istanbul EUR 217,150000 30 297 086,60 2 111 588,32 2 111 588,32 225,836000 217,150000
ERSTE Stock Global Emerging Markets EUR 268,220000 226 882 444,31 3 278 184,84 1 172 657,84 278,948800 268,220000
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,063833 316 262 508,38 316 262 508,38 263 323 705,65 0,064790 0,063756
AM SLSP Realitný fond EUR 0,026095 2 025 236,79 2 025 236,79 2 025 236,79 0,026878 0,026095
AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií EUR 0,037707 10 541 680,29 10 541 680,29 7 441 813,31 0,037707 0,037707
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. EUR 0,010229 7 173 063,54 7 173 063,54 5 059 781,17 0,010229 0,009718
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,017780 35 249 042,39 35 249 042,39 35 249 042,39 0,017780 0,017780
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,013342 9 729 881,06 9 729 881,06 9 729 881,06 0,013342 0,013342
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. EUR 0,010742 84 013 313,60 84 013 313,60 84 013 313,60 0,010903 0,010742
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. EUR 0,011214 13 421 970,03 13 421 970,03 13 338 788,59 0,011438 0,011214
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. EUR 0,011549 22 152 873,95 22 152 873,95 22 073 632,15 0,011838 0,011549
AM SLSP Inštitucionálny I2, o.p.f. EUR 0,487753 0,00 0,00 0,00 0,487753 0,487753
ERSTE Bond Euro Rent EUR 183,010000 232 641 497,87 43 123 546,56 171 480,37 187,585250 183,010000
ERSTE Bond USA High Yield EUR 219,140000 351 285 666,09 44 470 566,19 10 200 821,54 226,809900 219,140000
ERSTE Bond USA Corporate EUR 188,320000 282 696 992,18 2 996 208,16 2 996 208,16 194,911200 188,320000
ERSTE Bond Europe High Yield EUR 200,600000 298 124 966,36 20 822 124,56 2 790 909,76 207,621000 200,600000
ERSTE Reserve Euro EUR 1 279,780000 321 502 383,84 9 170 903,48 0,00 1 289,378350 1 279,780000
ERSTE Bond Local Emerging EUR 137,170000 289 982 458,05 23 439 890,70 2 401 776,50 141,970950 137,170000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,009946 8 186 384,76 8 186 384,76 7 363 171,77 0,009946 0,009946
ERSTE Mortage EUR 158,630000 299 237 101,21 38 606 047,67 4 350 868,37 164,182050 158,630000
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR 207,420000 629 619 983,91 31 276 056,87 12 482 785,07 214,679700 207,420000
ERSTE Bond Inflation Linked EUR 126,480000 53 430 638,76 1 644,24 1 644,24 130,906800 126,480000
ERSTE Bond Emerg Mkt Corp IG USD 132,020000 99 082 281,79 16 493 713,01 16 493 713,01 136,640700 132,020000
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,010480 266 330 193,93 266 330 193,93 266 330 193,93 0,010532 0,010480
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f. EUR 0,999560 57 223 164,06 57 223 164,06 57 023 252,06 1,009556 0,999560
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR