Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,047614 91 590 048,80 91 590 048,80 78 426 657,27 0,048090 0,046757
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,044687 97 133 395,00 97 133 395,00 53 272 305,54 0,044910 0,044687
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,043975 378 421 305,70 378 421 305,70 378 421 305,70 0,044635 0,043183
ERSTE BOND DANUBIA EUR 126,820000 63 588 158,79 4 836 407,52 1 915 235,64 128,722300 126,820000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 55,800000 31 578 503,47 2 593 037,18 2 593 037,18 57,753000 55,800000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 713,160000 255 072 181,21 5 335 334,90 5 335 334,90 727,423200 713,160000
AM SLSP Fond budúcnosti o.p.f. EUR 0,054712 133 182 554,21 133 182 554,21 133 182 554,21 0,055806 0,053727
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR 229,850000 27 708 360,82 7 066 665,75 7 066 665,75 234,447000 229,850000
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 148,790000 21 857 406,29 9 191 198,72 832 064,72 149,533950 148,790000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 115,680000 232 264 623,82 7 419 599,52 20 822,40 116,258400 115,680000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 137,210000 200 455 239,55 7 447 621,59 9 467,49 137,896050 137,210000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 176,090000 394 508 433,75 2 697 293,10 2 682 545,90 178,731350 176,090000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 169,590000 221 650 967,70 20 782 634,99 911 179,53 172,133850 169,590000
ERSTE BOND DOLLAR USD 132,780000 216 029 645,08 20 587 602,43 781 109,91 134,771700 132,780000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 167,700000 470 667 300,97 7 537 790,31 1 429 722,20 171,054000 167,700000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 121,920000 28 249 556,77 136 916,16 136 916,16 124,358400 121,920000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 291,780000 22 838 626,85 1 088 368,58 1 088 368,58 297,615600 291,780000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 214,280000 195 276 626,51 444 429,58 444 429,58 218,565600 214,280000
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,066810 656 383 602,75 656 383 602,75 617 721 084,00 0,068146 0,065607
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,017338 90 355 268,84 90 355 268,84 90 355 268,84 0,017338 0,017338
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,012647 9 223 207,54 9 223 207,54 9 223 207,54 0,012647 0,012647
AM SLSP ESG MIX Klasik EUR 0,009960 48 870 686,61 48 870 686,61 48 870 686,61 0,010060 0,009781
AM SLSP ESG MIX Balans EUR 0,010440 10 098 380,31 10 098 380,31 10 098 380,31 0,010597 0,010252
AM SLSP ESG MIX Aktív EUR 0,010870 25 294 528,09 25 294 528,09 25 294 528,09 0,011087 0,010674
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 196,230000 188 024 660,09 48 984 503,70 4 641 522,06 199,173450 196,230000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 157,010000 299 562 823,80 48 335 552,94 2 936 406,57 159,365150 157,010000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 183,240000 191 193 037,96 12 574 359,08 1 049 205,66 185,988600 183,240000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 278,240000 279 667 319,65 7 494 321,12 0,00 1 284,631200 1 278,240000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 136,480000 186 323 970,05 18 360 133,82 865 310,42 138,527200 136,480000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,008783 5 100 565,72 5 100 565,72 5 100 565,72 0,008871 0,008783
ERSTE MORTAGE EUR 135,810000 63 988 958,65 1 101 098,20 1 101 098,20 138,526200 135,810000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 185,530000 477 461 998,55 19 008 358,70 2 333 656,70 188,312950 185,530000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 132,040000 52 233 294,41 747 580,38 117 383,56 134,020600 132,040000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 114,930000 62 091 951,42 10 691 746,01 10 691 746,01 117,228600 114,930000
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,009641 329 714 563,40 329 714 563,40 329 714 563,40 0,009737 0,009641
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f., R02 EUR 1,000948 138 270 492,11 138 270 492,11 105 203 512,30 1,010957 1,000948
AM SLSP Fond zodpovedného invest, o.p.f., R02 EUR 0,855594 150 032 174,12 150 032 174,12 150 032 174,12 0,864150 0,855594
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 114,330000 323 432 609,70 3 201,24 3 201,24 114,901650 114,330000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 179,520000 31 413 722,53 718,08 718,08 182,212800 179,520000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 192,730000 31 413 722,53 167 614,69 167 614,69 195,620950 192,730000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 96,490000 101 990 687,57 5 596,42 5 596,42 97,937350 96,490000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 102,670000 31 881 693,24 452 877,37 452 877,37 104,210050 102,670000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 107,360000 59 767 553,63 234 903,68 234 903,68 108,970400 107,360000
ERSTE BEST OF AMERICA EUR 260,350000 70 627 163,61 866 444,80 866 444,80 265,557000 260,350000
ERSTE BEST OF EUROPE EUR 205,310000 50 154 341,12 317 203,95 317 203,95 209,416200 205,310000
ERSTE GREEN INVEST EUR 134,150000 528 674 127,61 6 437 187,75 6 437 187,75 136,833000 134,150000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 257,930000 711 268 160,91 1 439 765,26 1 439 765,26 263,088600 257,930000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 119,690000 401 120 195,40 1 316,59 1 316,59 121,485350 119,690000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 125,490000 521 723 375,14 633 599,01 633 599,01 131,764500 125,490000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 190,040000 216 494 204,69 478 710,76 478 710,76 193,840800 190,040000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 102,320000 215 247 728,13 80 628,16 80 628,16 103,854800 102,320000
ERSTE FAIR INVEST EUR 86,570000 73 216 348,18 254 256,09 254 256,09 88,301400 86,570000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 22,090000 287 606 737,58 271 961,04 271 961,04 22,973600 22,090000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 195,880000 182 507 387,70 545 541,47 545 541,47 199,797600 195,880000
AM SLSP Fond zodpovedného invest, o.p.f., R01 EUR 0,855591 1 371 586,24 1 371 586,24 1 371 586,24 0,864147 0,840190
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f., R01 EUR 1,016045 35 922 473,43 35 922 473,43 35 922 473,43 1,026205 0,997756
ERSTE STOCK TECHNO EUR 146,630000 412 404 036,80 301 178,02 301 178,02 149,562600 146,630000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 497,460000 234 203 224,38 13 431,42 13 431,42 507,409200 497,460000
AM SLSP ESG fond dividendových akcií EUR 0,009632 5 827 590,98 5 827 590,98 5 827 590,98 0,009825 0,009459
AM SLSP Privátny P12, o.p.f. EUR 0,988127 49 406,37 49 406,37 49 406,37 0,988127 0,988127
AM SLSP Fond reálnych aktív, o.p.f. EUR 0,009831 4 747 632,55 4 747 632,55 4 747 632,55 0,009978 0,009654
AM SLSP ESG fond dlhopisových príležitostí, o.p.f. EUR 0,009929 99 291,66 99 291,66 99 291,66 0,009929 0,009929
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 30,130000 387 074 310,10 149 698,40 149 698,40 30,581950 30,130000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR