Základné údaje

BlackRock Investment Management

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 34,140000 1 575 335 424,00 0,00 0,00 35,847000 34,140000
BGF Asian Dragon Fund A2 USD USD 53,240000 2 330 942 828,90 0,00 0,00 55,902000 53,240000
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD USD 12,920000 12 633 740 823,55 0,00 0,00 13,566000 12,920000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,810000 9 500 417 024,00 0,00 0,00 16,600500 15,810000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 21,390000 1 763 346 432,00 0,00 0,00 22,459500 21,390000
BGF Global Allocation Fund A2 USD USD 60,730000 19 189 441 681,20 0,00 0,00 63,766500 60,730000
BGF Global Equity Income Fund A2 USD USD 16,260000 1 209 664 616,85 0,00 0,00 17,073000 16,260000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 12,620000 8 197 311 992,42 0,00 0,00 13,251000 12,620000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD USD 18,220000 2 429 452 130,39 0,00 0,00 19,131000 18,220000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 124,510000 5 749 733 888,00 0,00 0,00 130,735500 124,510000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR