Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] USD 85,720000 86 777 376,97 36 763,00 36 763,00 90,006000 85,720000
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 208,000000 118 796 108,80 21 410,00 21 410,00 218,400000 208,000000
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR 179,380000 149 568 715,60 45 982,00 45 982,00 188,349000 179,380000
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR 383,910000 90 550 566,65 870 066,00 870 066,00 403,105500 383,910000
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR 151,720000 69 247 711,25 4 002,00 4 002,00 159,306000 151,720000
BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opp [C] EUR 119,900000 36 430 854,16 0,00 0,00 125,895000 119,900000
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] EUR 99,330000 38 801 808,45 7 655,00 7 655,00 104,296500 99,330000
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] JPY 5 904,000000 4 135 193 810,00 117,00 117,00 6 199,200000 5 904,000000
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] USD 468,820000 28 379 971,72 50 090,00 50 090,00 492,261000 468,820000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 219,204639 498 083 281,50 32 929,00 32 929,00 230,164871 219,204639
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 204,721192 569 353 550,90 320 298,00 320 298,00 214,957252 204,721192
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] USD 263,050000 42 489 240,94 8 696,00 8 696,00 276,202500 263,050000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] EUR 229,530000 268 485 049,90 810 690,00 810 690,00 241,006500 229,530000
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] EUR 249,620000 1 160 638 128,00 1 595 574,00 1 595 574,00 262,101000 249,620000
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] EUR 251,050000 429 580 874,20 1 345 936,00 1 345 936,00 258,581500 251,050000
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] EUR 704,370000 477 439 021,30 1 239 484,00 1 239 484,00 739,588500 704,370000
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] EUR 106,610000 286 372 263,20 991 513,00 991 513,00 111,940500 106,610000
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] EUR 73,570000 19 229 804,54 271 169,00 271 169,00 77,248500 73,570000
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] USD 523,910000 81 544 579,42 64 386,00 64 386,00 550,105500 523,910000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] USD 415,780000 151 354 094,50 157 117,00 157 117,00 436,569000 415,780000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] USD 154,980000 56 090 303,09 124 216,00 124 216,00 162,729000 154,980000
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] EUR 54,380000 22 616 047,82 92 940,00 92 940,00 57,099000 54,380000
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] EUR 124,320000 15 012 901,06 275 133,00 275 133,00 130,536000 124,320000
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] EUR 163,000000 63 260 301,50 600 543,00 600 543,00 167,890000 163,000000
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] EUR 591,900000 618 891 398,70 1 035 722,00 1 035 722,00 609,657000 591,900000
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] EUR 182,150000 1 162 015 803,00 9 851 754,00 9 851 754,00 187,614500 182,150000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] USD 140,040000 29 392 297,30 11 358,00 11 358,00 144,241200 140,040000
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] EUR 83,380000 59 136 965,37 1 045 648,00 1 045 648,00 85,881400 83,380000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] EUR 395,620000 63 710 784,58 805 533,00 805 533,00 407,488600 395,620000
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] EUR 131,710000 520 657 150,40 258 730,00 258 730,00 135,661300 131,710000
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] EUR 171,650000 190 398 114,10 115 364,00 115 364,00 176,799500 171,650000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] USD 276,850000 91 375 535,39 294 437,00 294 437,00 285,155500 276,850000
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] EUR 247,550000 480 367 093,30 138 374,00 138 374,00 254,976500 247,550000
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] EUR 98,170000 8 176 026,27 26 878,00 26 878,00 101,115100 98,170000
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] EUR 1 402,620000 793 295 759,40 148 206,00 148 206,00 1 444,698600 1 402,620000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] EUR 181,250000 163 805 449,60 32 972,00 32 972,00 186,687500 181,250000
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] EUR 140,540000 65 799 040,52 133 027,00 133 027,00 144,756200 140,540000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] EUR 152,540000 2 378 235,68 107 173,00 107 173,00 157,116200 152,540000
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] EUR 685,630000 277 132 600,80 295 577,00 295 577,00 706,198900 685,630000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] EUR 168,710000 333 682 695,00 2 603 399,00 2 603 399,00 173,771300 168,710000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] EUR 176,140000 22 230 636,48 692 236,00 692 236,00 181,424200 176,140000
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] EUR 479,300000 87 757 657,00 2 241 187,00 2 241 187,00 493,679000 479,300000
BNP Paribas Funds Global Environment [C] EUR 262,150000 846 072 888,80 1 550 643,00 1 550 643,00 270,014500 262,150000
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] EUR 107,640000 274 104 980,40 24 097,00 24 097,00 110,869200 107,640000
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] EUR 119,670000 198 503 433,70 0,00 0,00 123,260100 119,670000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] EUR 91,800000 2 354 788,01 312 092,00 312 092,00 94,554000 91,800000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] EUR 60,980000 1 064 834,01 72 735,00 72 735,00 62,809400 60,980000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] EUR 489,870000 110 308 694,70 2 767 592,00 2 767 592,00 504,566100 489,870000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] EUR 412,640000 19 661 286,63 185 676,00 185 676,00 425,019200 412,640000
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] EUR 1 089,010000 1 019 417,20 877,00 877,00 1 121,680300 1 089,010000
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] EUR 207,220000 67 853 120,00 4 971,00 4 971,00 213,436600 207,220000
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] EUR 109,510000 110 291 438,20 92 099,00 92 099,00 112,795300 109,510000
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] EUR 1 611,550000 1 415 137 813,00 4 926 136,00 4 926 136,00 1 659,896500 1 611,550000
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] EUR 103,240000 2 148 566,31 7 577,00 7 577,00 106,337200 103,240000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR 100,150000 2 679 095,55 0,00 0,00 103,154500 100,150000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR 99,160000 432 735,56 0,00 0,00 102,134800 99,160000
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] USD 167,040000 153 682 389,30 1 277,00 1 277,00 172,051200 167,040000
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] EUR 123,400000 358 035 145,80 15 825,00 15 825,00 127,102000 123,400000
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] EUR 341,850000 106 224 336,50 379 421,00 379 421,00 352,105500 341,850000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR 80,010000 34 897 642,42 19 882,00 19 882,00 82,410300 80,010000
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] EUR 404,620000 112 795 527,20 19 697,00 19 697,00 416,758600 404,620000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] EUR 263,550000 320 954 246,60 363 401,00 363 401,00 271,456500 263,550000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] EUR 423,240000 852 003 171,00 92 290,00 92 290,00 435,937200 423,240000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] EUR 224,540000 671 538 379,90 207 861,00 207 861,00 231,276200 224,540000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] EUR 108,780000 143 161 437,20 17 180,00 17 180,00 112,043400 108,780000
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] EUR 104,430000 65 455 110,00 20 242,00 20 242,00 107,562900 104,430000
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR EUR 74,540000 17 276 053,00 269 459,00 269 459,00 76,776200 74,540000
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M EUR 97,240000 6 436 870,00 59 934,00 59 934,00 100,157200 97,240000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR