Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] USD 80,730000 87 557 989,10 31 331,37 31 331,37 84,766500 80,730000
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 226,870000 143 137 568,00 24 286,43 24 286,43 238,213500 226,870000
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR 197,470000 191 749 313,70 55 448,60 55 448,60 207,343500 197,470000
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR 417,690000 112 526 639,30 985 222,11 985 222,11 438,574500 417,690000
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR 154,650000 43 464 084,36 4 267,03 4 267,03 162,382500 154,650000
BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opp [C] EUR 122,160000 54 501 679,38 18 252,20 18 252,20 128,268000 122,160000
BNP Paribas Funds Europe Dividend [Classic, C] EUR 105,580000 46 272 785,77 8 196,18 8 196,18 110,859000 105,580000
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] JPY 6 350,000000 4 742 593 568,00 127,84 127,84 6 667,500000 6 350,000000
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] USD 447,010000 27 380 613,82 43 015,98 43 015,98 469,360500 447,010000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 219,027765 323 234 390,10 28 987,38 28 987,38 229,979153 219,027765
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 205,563074 508 337 043,40 336 006,67 336 006,67 215,841228 205,563074
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] USD 333,240000 59 507 830,24 9 977,74 9 977,74 349,902000 333,240000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] EUR 285,620000 374 176 754,90 1 000 776,97 1 000 776,97 299,901000 285,620000
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] EUR 307,030000 1 182 861 462,00 1 888 455,56 1 888 455,56 322,381500 307,030000
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] EUR 281,950000 508 911 700,60 1 561 777,44 1 561 777,44 290,408500 281,950000
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] EUR 1 287,020000 861 221 038,70 1 751 638,79 1 751 638,79 1 351,371000 1 287,020000
BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity [C] EUR 109,240000 253 861 270,30 1 034 536,66 1 034 536,66 114,702000 109,240000
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] EUR 132,580000 36 011 217,69 380 672,98 380 672,98 139,209000 132,580000
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] USD 696,870000 116 943 075,50 76 562,35 76 562,35 731,713500 696,870000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] USD 653,220000 228 454 728,70 204 592,59 204 592,59 685,881000 653,220000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] USD 184,850000 71 320 765,81 132 228,14 132 228,14 194,092500 184,850000
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] EUR 63,670000 29 197 294,51 116 141,08 116 141,08 66,853500 63,670000
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] EUR 111,710000 11 628 958,80 402 574,91 402 574,91 117,295500 111,710000
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] EUR 185,050000 75 961 324,94 674 190,82 674 190,82 190,601500 185,050000
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] EUR 664,930000 715 618 453,40 1 139 138,13 1 139 138,13 684,877900 664,930000
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] EUR 204,890000 1 255 616 283,00 10 202 411,50 10 202 411,50 211,036700 204,890000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] USD 188,280000 42 425 151,44 13 289,50 13 289,50 193,928400 188,280000
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] EUR 198,220000 181 446 675,90 1 767 655,67 1 767 655,67 204,166600 198,220000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] EUR 472,610000 96 790 581,42 943 050,72 943 050,72 486,788300 472,610000
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] EUR 139,030000 517 435 832,90 276 939,42 276 939,42 143,200900 139,030000
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] EUR 210,510000 229 639 523,70 143 102,59 143 102,59 216,825300 210,510000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] USD 369,910000 136 839 404,70 392 083,63 392 083,63 381,007300 369,910000
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] EUR 280,500000 589 884 718,60 168 342,08 168 342,08 288,915000 280,500000
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] EUR 109,410000 10 941 293,70 29 807,66 29 807,66 112,692300 109,410000
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] EUR 1 476,090000 761 207 374,10 184 895,04 184 895,04 1 520,372700 1 476,090000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] EUR 190,650000 162 851 337,00 36 965,28 36 965,28 196,369500 190,650000
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] EUR 160,460000 85 839 469,75 146 936,43 146 936,43 165,273800 160,460000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] EUR 153,240000 2 854 860,64 156 208,26 156 208,26 157,837200 153,240000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [EUR, C] EUR 824,180000 300 956 454,70 350 375,40 350 375,40 848,905400 824,180000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] EUR 236,990000 478 422 732,80 3 005 782,09 3 005 782,09 244,099700 236,990000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] EUR 187,840000 25 193 520,87 675 795,94 675 795,94 193,475200 187,840000
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] EUR 586,490000 115 810 345,80 2 036 926,68 2 036 926,68 604,084700 586,490000
BNP Paribas Funds Global Environment [C] EUR 304,240000 999 700 227,50 1 561 286,54 1 561 286,54 313,367200 304,240000
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] EUR 110,520000 269 533 705,80 26 797,74 26 797,74 113,835600 110,520000
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] EUR 128,200000 230 371 815,70 0,00 0,00 132,046000 128,200000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] EUR 117,460000 3 655 435,09 333 755,54 333 755,54 120,983800 117,460000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] EUR 85,470000 1 885 961,15 144 328,06 144 328,06 88,034100 85,470000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] EUR 651,070000 133 804 739,60 3 270 220,85 3 270 220,85 670,602100 651,070000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] EUR 560,400000 28 159 733,76 248 884,42 248 884,42 577,212000 560,400000
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] EUR 1 200,960000 1 709 125,08 972,78 972,78 1 236,988800 1 200,960000
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] EUR 228,240000 84 490 344,61 6 023,25 6 023,25 235,087200 228,240000
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] EUR 115,660000 95 840 472,69 110 365,09 110 365,09 119,129800 115,660000
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] EUR 1 998,880000 1 739 563 633,00 5 069 799,33 5 069 799,33 2 058,846400 1 998,880000
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] EUR 107,880000 127 925,90 7 424,30 7 424,30 111,116400 107,880000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR 102,060000 1 725 889,78 0,00 0,00 105,121800 102,060000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR 100,210000 100 828,56 0,00 0,00 103,216300 100,210000
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] USD 185,790000 169 672 667,60 1 271,46 1 271,46 191,363700 185,790000
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] EUR 137,580000 334 613 506,50 17 654,81 17 654,81 141,707400 137,580000
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] EUR 377,590000 130 586 845,60 422 256,91 422 256,91 388,917700 377,590000
BNP Paribas Funds Multi-Asset Income [C] EUR 100,780000 121 405 122,20 60 221,25 60 221,25 103,803400 100,780000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR 66,320000 24 930 812,94 14 496,45 14 496,45 68,309600 66,320000
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] EUR 449,050000 140 481 447,70 21 614,70 21 614,70 462,521500 449,050000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] EUR 298,630000 381 540 256,40 365 148,60 365 148,60 307,588900 298,630000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] EUR 464,710000 1 009 370 530,00 101 561,11 101 561,11 478,651300 464,710000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Balanced [C] EUR 249,990000 661 068 176,10 83 224,42 83 224,42 257,489700 249,990000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Balanced [C] EUR 121,110000 123 218 689,50 25 215,11 25 215,11 124,743300 121,110000
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] EUR 105,880000 64 433 000,00 20 043,08 20 043,08 109,056400 105,880000
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR EUR 122,500000 44 311 000,00 435 633,20 435 633,20 126,175000 122,500000
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M EUR 99,280000 4 113 000,00 53 603,13 53 603,13 102,258400 99,280000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR