Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] USD 87,710000 84 807 578,48 37 122,16 36 335,21 92,095500 87,710000
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 230,200000 154 140 208,90 27 591,56 27 726,10 241,710000 230,200000
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR 198,360000 199 005 248,00 55 730,15 55 912,67 208,278000 198,360000
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR 424,420000 124 709 755,70 915 041,10 926 884,10 445,641000 424,420000
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR 149,340000 33 048 544,37 4 079,94 4 084,88 156,807000 149,340000
BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opp [C] EUR 122,140000 57 770 332,69 16 249,85 16 245,85 128,247000 122,140000
BNP Paribas Funds Europe Dividend [Classic, C] EUR 96,650000 53 213 245,28 7 468,01 7 353,11 101,482500 96,650000
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] JPY 6 169,000000 5 022 362 667,00 126,32 126,03 6 477,450000 6 169,000000
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] USD 465,870000 30 175 769,90 45 945,90 44 961,36 489,163500 465,870000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 218,971584 302 317 758,20 27 591,66 27 556,38 229,920163 218,971584
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 206,281777 629 038 328,30 333 238,90 338 746,06 216,595866 206,281777
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] USD 300,000000 56 165 686,98 8 782,36 8 605,04 315,000000 300,000000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] EUR 270,490000 378 057 731,40 1 210 968,02 1 199 539,98 284,014500 270,490000
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] EUR 274,970000 807 375 158,80 1 448 439,10 1 424 744,01 288,718500 274,970000
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] EUR 258,510000 495 615 055,30 1 447 203,14 1 418 902,86 266,265300 258,510000
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] EUR 1 297,670000 1 021 402 373,00 1 692 985,00 1 607 222,47 1 362,553500 1 297,670000
BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity [C] EUR 98,210000 248 773 906,00 996 227,68 993 017,34 103,120500 98,210000
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] EUR 106,530000 30 057 667,21 315 316,90 310 463,73 111,856500 106,530000
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] USD 777,570000 137 844 616,40 83 925,89 83 947,76 816,448500 777,570000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] USD 727,870000 264 829 355,40 198 109,59 192 339,33 764,263500 727,870000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] USD 160,500000 72 330 202,63 126 352,88 123 933,33 168,525000 160,500000
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] EUR 58,280000 34 314 634,89 107 742,21 105 933,14 61,194000 58,280000
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] EUR 115,490000 12 126 792,29 340 123,92 345 810,60 121,264500 115,490000
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] EUR 186,180000 79 431 996,63 624 612,87 615 848,04 191,765400 186,180000
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] EUR 612,790000 668 082 622,70 966 010,06 946 245,10 631,173700 612,790000
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] EUR 178,630000 1 020 220 272,00 8 290 180,05 8 154 380,52 183,988900 178,630000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] USD 201,880000 47 680 758,79 13 809,15 13 569,54 207,936400 201,880000
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] EUR 158,400000 156 279 429,00 1 664 847,49 1 605 506,98 163,152000 158,400000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] EUR 447,990000 104 998 057,00 784 025,30 772 644,37 461,429700 447,990000
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] EUR 134,640000 445 967 258,10 266 360,15 261 143,26 138,679200 134,640000
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] EUR 208,230000 205 767 090,40 137 347,68 136 101,44 214,476900 208,230000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] USD 354,090000 133 935 479,90 484 831,23 478 114,88 364,712700 354,090000
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] EUR 266,180000 638 633 823,20 152 033,13 151 272,08 274,165400 266,180000
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] EUR 108,180000 10 283 062,53 28 624,76 28 506,30 111,425400 108,180000
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] EUR 1 327,930000 604 867 671,60 172 494,42 170 326,88 1 367,767900 1 327,930000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] EUR 188,850000 112 668 239,90 36 010,99 35 769,51 194,515500 188,850000
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] EUR 159,690000 88 921 257,61 118 476,44 116 321,72 164,480700 159,690000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] EUR 156,440000 3 037 776,94 260 657,84 261 541,32 161,133200 156,440000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [EUR, C] EUR 875,120000 267 978 404,00 344 930,42 338 723,88 901,373600 875,120000
BNP Paribas Funds Abs Return Low Vol Bond [C] EUR 104,880000 4 523 565,46 56 832,71 56 838,14 108,026400 104,880000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] EUR 261,500000 499 301 996,70 2 501 515,94 2 409 807,31 269,345000 261,500000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] EUR 161,500000 21 973 859,61 567 941,54 548 523,11 166,345000 161,500000
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] EUR 486,970000 105 031 505,40 1 546 217,86 1 506 564,49 501,579100 486,970000
BNP Paribas Funds Global Environment [C] EUR 277,050000 762 011 444,00 952 392,68 934 807,69 285,361500 277,050000
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] EUR 110,780000 234 215 093,10 17 256,17 17 323,78 114,103400 110,780000
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] EUR 128,030000 232 257 928,20 0,00 0,00 131,870900 128,030000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] EUR 115,040000 5 033 800,62 358 906,11 355 759,95 118,491200 115,040000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] EUR 90,550000 2 381 634,02 149 714,69 125 893,77 93,266500 90,550000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] EUR 596,030000 109 473 825,10 2 697 090,98 2 631 365,94 613,910900 596,030000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] EUR 520,650000 24 234 392,51 246 681,80 241 625,22 536,269500 520,650000
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] EUR 1 231,980000 1 966 572,18 994,15 996,02 1 268,939400 1 231,980000
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] EUR 225,930000 72 182 395,64 5 671,09 5 659,78 232,707900 225,930000
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] EUR 114,400000 48 494 894,52 58 418,79 58 242,35 117,832000 114,400000
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] EUR 1 665,600000 1 409 751 786,00 3 743 046,55 3 628 920,98 1 715,568000 1 665,600000
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] EUR 105,980000 21 422,55 6 699,42 6 689,31 109,159400 105,980000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR 101,670000 1 560 615,29 0,00 0,00 104,720100 101,670000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR 100,280000 133 606,36 0,00 0,00 103,288400 100,280000
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] USD 162,790000 156 891 541,90 6 818,24 6 687,90 167,673700 162,790000
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] EUR 129,990000 218 139 066,00 16 478,59 16 050,29 133,889700 129,990000
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] EUR 381,870000 137 393 898,20 432 720,40 433 242,18 393,326100 381,870000
BNP Paribas Funds Multi-Asset Income [C] EUR 97,220000 137 426 765,50 51 911,75 51 626,88 100,136600 97,220000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR 53,220000 18 863 043,70 12 767,02 12 913,38 54,816600 53,220000
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] EUR 457,360000 155 789 787,70 21 165,52 30 948,36 471,080800 457,360000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] EUR 276,240000 323 617 963,10 255 294,08 236 886,03 284,527200 276,240000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] EUR 455,650000 825 245 636,20 88 396,69 87 840,59 469,319500 455,650000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Balanced [C] EUR 237,950000 581 273 402,70 61 029,94 60 212,13 245,088500 237,950000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Balanced [C] EUR 115,280000 106 539 984,20 24 404,47 24 128,86 118,738400 115,280000
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] EUR 106,680000 44 361 365,60 20 008,35 20 017,73 109,880400 106,680000
BNP Paribas Env Abs Ret Th Eq (EARTH) [HGD EUR] EUR 134,690000 29 625 905,34 140 965,42 134 967,66 138,730700 134,690000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR