Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
NN (L) International Slovak Bond - P Cap EUR EUR 57,420000 1 804 513,93 46 543,33 46 543,33 59,085180 57,420000
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR EUR 167,770000 8 548 700,79 0,00 0,00 172,803100 167,770000
NN (L) US Factor Credit – P Cap USD USD 1 412,500000 20 867 610,37 0,00 0,00 1 454,875000 1 412,500000
NN (L) European Equity - P Cap EUR EUR 82,770000 88 999 998,27 8 942,97 8 942,97 85,253100 82,770000
NN (L) International - CE Equity EUR EUR 175,090000 176 700 673,24 79 205,81 79 205,81 181,918510 175,090000
NN (L) Global High Dividend P - Cap EUR EUR 574,510000 60 188 980,57 146 628,17 146 628,17 591,745300 574,510000
NN (L) US Enhanced Core Conc Equity - P Cap USD USD 218,110000 60 988 025,26 6 439,83 6 439,83 224,653300 218,110000
NN (L) Energy - X Cap USD USD 910,690000 53 154 444,93 5 165,52 5 165,52 956,224500 910,690000
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR EUR 625,970000 28 202 143,05 21 379,38 21 379,38 657,268500 625,970000
NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR EUR 77,870000 19 027 658,54 14 325,04 14 325,04 81,763500 77,870000
NN (L) EM Enh Index Sustainable Eq X Cap (USD) USD 2 301,320000 7 101 229,61 1 960,17 1 960,17 2 416,386000 2 301,320000
NN (L) Asia Income - X Cap USD USD 1 412,660000 9 095 607,11 3 743,16 3 743,16 1 483,293000 1 412,660000
NN (L) European Real Estate - X Cap EUR EUR 1 194,610000 6 616 325,68 9 042,00 9 042,00 1 254,340500 1 194,610000
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR EUR 566,430000 11 895 932,18 0,00 0,00 594,751500 566,430000
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR EUR 885,890000 766 763,61 11 970,15 11 970,15 930,184500 885,890000
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hdg iii) EUR 536,200000 22 098 718,10 0,00 0,00 563,010000 536,200000
NN (L) EURO Equity - X Cap EUR EUR 179,240000 1 153 170,50 0,00 0,00 188,202000 179,240000
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR EUR 1 568,720000 1 501 167,23 132 715,28 132 715,28 1 647,156000 1 568,720000
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR EUR 448,770000 6 632 308,01 4 943,20 4 943,20 471,208500 448,770000
NN (L) Global Equity Impact Opp - X Cap EUR EUR 645,620000 70 159 632,25 85 139,20 85 139,20 677,901000 645,620000
NN (L) Health & Well-being - X Cap EUR EUR 1 165,170000 38 766 622,71 186 367,78 186 367,78 1 223,428500 1 165,170000
NN (L) Banking & Insurance - X Cap USD USD 896,590000 10 241 380,51 10 152,60 10 152,60 941,419500 896,590000
NN (L) Smart Connectivity - X Cap USD USD 2 512,650000 17 753 519,42 34 100,32 34 100,32 2 638,282500 2 512,650000
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR EUR 2 360,670000 14 702 503,38 1 107 274,62 1 107 274,62 2 478,703500 2 360,670000
NN (L) Health Care - X Cap USD USD 2 682,690000 16 464 564,04 37 437,65 37 437,65 2 816,824500 2 682,690000
NN (L) Climate & Environment - X Cap USD USD 1 588,320000 41 362 448,44 12 271,24 12 271,24 1 667,736000 1 588,320000
NN (L) US High Dividend - X Cap USD USD 678,480000 21 951 507,49 908,21 908,21 712,404000 678,480000
NN (L) Greater China Equity - X Cap USD USD 1 771,110000 58 084 165,30 8 823,23 8 823,23 1 859,665500 1 771,110000
NN (L) Japan Equity - X Cap JPY JPY 5 416,000000 974 244 617,33 17,73 17,73 5 686,800000 5 416,000000
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR EUR 253,030000 26 230 754,43 0,00 0,00 260,620900 253,030000
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 1 004,420000 10 786 628,18 263 916,38 263 916,38 1 054,641000 1 004,420000
NN (L) Patrimonial Bal Eur Sustainable X Cap EUR EUR 790,800000 29 379 181,73 14 962,73 14 962,73 830,340000 790,800000
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR EUR 1 458,180000 4 733 447,73 18 460,56 18 460,56 1 531,089000 1 458,180000
NN (L) Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 166,340000 2 095 390,66 11 008,38 11 008,38 171,330200 166,340000
NN (L) EM High Dividend - X Cap USD USD 66,920000 1 149 234,38 32,52 32,52 70,266000 66,920000
NN (L) EM High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 1 308,410000 4 235 313,93 2 370,27 2 370,27 1 373,830500 1 308,410000
NN (L) Global High Dividend - X Cap CZK (hdg i) CZK 13 375,350000 44 557 204,05 77 617,37 77 617,37 14 044,117500 13 375,350000
NN (L) International - CE Equity CZK CZK 4 314,490000 1 279 889 729,37 13 935,78 13 935,78 4 530,214500 4 314,490000
NN (L) First Class Stable Yield Opp - X Cap EURR EUR 264,860000 1 616 363,52 0,00 0,00 264,860000 251,617000
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD USD 2 404,730000 33 135 864,91 15 000,53 15 000,53 2 524,966500 2 404,730000
NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK CZK 2 622,360000 574 653 684,44 356 360,39 356 360,39 2 753,478000 2 622,360000
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR EUR 296,050000 19 668 186,09 80 421,09 80 421,09 304,931500 296,050000
NN (L) First Class Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) CZK 5 241,190000 7 590 869,66 16 532,35 16 532,35 5 503,249500 5 241,190000
NN (L) Energy - X Cap CZK (hedged i) CZK 4 654,380000 10 406 957,51 7 183,97 7 183,97 4 887,099000 4 654,380000
NN (L) Climate & Environment - X Cap CZK (hdg i) CZK 10 267,830000 24 533 652,32 4 318,39 4 318,39 10 781,221500 10 267,830000
NN (L) EM High Dividend - P Cap USD USD 121,160000 15 712 857,48 1 798,08 1 798,08 124,794800 121,160000
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap CZK (hdg i) CZK 17 205,900000 47 436 047,38 665 916,53 665 916,53 18 066,195000 17 205,900000
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 1 179,070000 296 551 934,81 341 206,35 341 206,35 1 214,442100 1 179,070000
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 275,020000 17 320 676,64 1 536,23 1 536,23 283,270600 275,020000
NN (L) European Real Estate - X Cap CZK (hdg i) CZK 30 266,800000 3 493 074,96 7 226,96 7 226,96 31 023,470000 30 266,800000
NN (L) Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 29 136,750000 34 512 592,74 11 126,65 11 126,65 29 719,485000 29 136,750000
NN (L) Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 625,510000 358 562 999,39 198 077,12 198 077,12 636,769180 625,510000
NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) EUR 733,070000 34 481 206,66 3 153,67 3 153,67 769,723500 733,070000
NN (L) US Enhanced Core Conc Equity - X Cap CZK CZK 24 806,230000 11 136 270,14 1 198,74 1 198,74 26 046,541500 24 806,230000
NN (L) International - Short Term bond CZK CZK 1 508,200000 180 990 910,27 582 780,53 582 780,53 1 515,741000 1 508,200000
NN (L) European Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 525,430000 95 890 628,49 4 577,02 4 577,02 551,701500 525,430000
NN (L) Patrimonial Bal Eur Sustainable X Cap CZK CZK 11 474,240000 8 910 454,82 3 857,22 3 857,22 11 734,705248 11 474,240000
NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR EUR 1 895,210000 1 007 621 101,86 15 214,75 15 214,75 1 923,827671 1 895,210000
NN (L) Health & Well-being - X Cap USD USD 238,720000 4 281 144,70 3 010,21 3 010,21 250,656000 238,720000
NN (L) Climate & Environment - X Cap EUR EUR 2 240,330000 12 608 554,78 45 312,91 45 312,91 2 352,346500 2 240,330000
NN (L) Smart Connectivity - X CAP EUR EUR 7 412,290000 17 107 230,98 83 899,71 83 899,71 7 782,904500 7 412,290000
NN (L) Smart Connectivity - X Cap CZK (hdg i) CZK 8 895,830000 4 219 090,11 7 703,56 7 703,56 9 340,621500 8 895,830000
NN (L) First Class Yield Opportunities P CAP EUR EUR 285,600000 3 569 176,65 81,11 81,11 294,168000 285,600000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR