Základné údaje

NN Investment Partners C.R., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
NN (L) International Slovak Bond - P Cap EUR EUR 58,080000 2 302 075,11 46 945,31 46 945,31 59,764320 58,080000
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR EUR 170,550000 8 837 489,41 0,00 0,00 175,666500 170,550000
NN (L) US Factor Credit – P Cap USD USD 1 387,770000 21 514 894,05 0,00 0,00 1 429,403100 1 387,770000
NN (L) European Equity - P Cap EUR EUR 67,910000 79 763 158,51 7 886,25 7 886,25 69,947300 67,910000
NN (L) International - Central European Equity EUR EUR 135,200000 161 045 221,47 63 323,89 63 323,89 140,472800 135,200000
NN (L) Global High Dividend P - Cap EUR EUR 491,580000 54 461 651,90 131 545,33 131 545,33 506,327400 491,580000
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Cap USD USD 183,160000 53 865 463,86 5 188,93 5 188,93 188,654800 183,160000
NN (L) Energy - X Cap USD USD 771,420000 58 373 950,27 3 860,91 3 860,91 809,991000 771,420000
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR EUR 531,900000 23 973 554,09 19 532,96 19 532,96 558,495000 531,900000
NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR EUR 61,380000 17 371 114,38 13 941,73 13 941,73 64,449000 61,380000
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) USD 2 342,070000 7 559 638,45 4 835,42 4 835,42 2 459,173500 2 342,070000
NN (L) Asia Income - X Cap USD USD 1 458,720000 9 829 137,53 3 708,69 3 708,69 1 531,656000 1 458,720000
NN (L) European Real Estate - X Cap EUR EUR 991,950000 6 375 259,47 5 237,50 5 237,50 1 041,547500 991,950000
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR EUR 574,950000 13 015 104,57 0,00 0,00 603,697500 574,950000
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR EUR 860,820000 760 400,50 10 850,64 10 850,64 903,861000 860,820000
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) EUR 529,310000 27 004 743,96 0,00 0,00 555,775500 529,310000
NN (L) EURO Equity - X Cap EUR EUR 149,680000 900 823,73 0,00 0,00 157,164000 149,680000
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR EUR 1 287,380000 1 433 822,82 108 420,57 108 420,57 1 351,749000 1 287,380000
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR EUR 386,520000 5 770 235,83 4 003,57 4 003,57 405,846000 386,520000
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR EUR 538,340000 53 342 652,34 80 179,82 80 179,82 565,257000 538,340000
NN (L) Health & Well-being - X Cap EUR EUR 961,160000 33 082 412,14 136 022,40 136 022,40 1 009,218000 961,160000
NN (L) Banking & Insurance - X Cap USD USD 737,130000 6 814 474,71 7 759,36 7 759,36 773,986500 737,130000
NN (L) Smart Connectivity - X Cap USD USD 2 089,810000 12 129 897,20 25 916,88 25 916,88 2 194,300500 2 089,810000
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR EUR 2 012,730000 14 730 218,72 978 200,87 978 200,87 2 113,366500 2 012,730000
NN (L) Health Care - X Cap USD USD 2 397,060000 16 044 223,85 35 345,68 35 345,68 2 516,913000 2 397,060000
NN (L) Climate & Environment - X Cap USD USD 1 324,100000 33 823 988,10 12 576,66 12 576,66 1 390,305000 1 324,100000
NN (L) US High Dividend - X Cap USD USD 582,440000 14 628 414,52 748,08 748,08 611,562000 582,440000
NN (L) Greater China Equity - X Cap USD USD 1 911,500000 51 066 060,00 8 727,58 8 727,58 2 007,075000 1 911,500000
NN (L) Japan Equity - X Cap JPY JPY 4 925,000000 863 740 456,33 16,49 16,49 5 171,250000 4 925,000000
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR EUR 254,120000 29 277 050,82 0,00 0,00 261,743600 254,120000
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 885,090000 9 788 445,15 229 916,29 229 916,29 929,344500 885,090000
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii) EUR 726,200000 15 102 684,57 13 131,15 13 131,15 762,510000 726,200000
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR EUR 1 150,400000 2 405 788,45 19 633,88 19 633,88 1 207,920000 1 150,400000
NN (L) Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) EUR 138,110000 2 259 084,68 8 544,59 8 544,59 142,253300 138,110000
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USD USD 70,550000 1 504 025,51 32,90 32,90 74,077500 70,550000
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 1 318,940000 4 530 536,11 2 267,75 2 267,75 1 384,887000 1 318,940000
NN (L) Global High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 11 443,060000 32 568 889,01 76 427,05 76 427,05 12 015,213000 11 443,060000
NN (L) International - Central European Equity CZK CZK 3 398,330000 1 316 515 859,66 12 011,07 12 011,07 3 568,246500 3 398,330000
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities - X Cap EUR EUR 264,690000 930 446,34 0,00 0,00 264,690000 251,455500
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD USD 2 136,620000 29 244 414,96 13 476,65 13 476,65 2 243,451000 2 136,620000
NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK CZK 2 775,920000 696 932 015,42 384 781,92 384 781,92 2 914,716000 2 775,920000
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR EUR 284,270000 27 422 425,88 66 011,76 66 011,76 292,798100 284,270000
NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap CZK (hedged i) CZK 5 213,020000 7 397 782,72 17 822,67 17 822,67 5 473,671000 5 213,020000
NN (L) Energy - X Cap CZK (hedged i) CZK 3 961,790000 10 826 228,52 6 165,19 6 165,19 4 159,879500 3 961,790000
NN (L) Climate & Environment - X Cap CZK (hedged i) CZK 8 179,050000 8 986 048,46 3 905,59 3 905,59 8 588,002500 8 179,050000
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap USD USD 127,330000 17 371 136,09 1 813,13 1 813,13 131,149900 127,330000
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hedged i) CZK 15 105,100000 32 578 439,92 561 001,39 561 001,39 15 860,355000 15 105,100000
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 1 033,630000 239 328 645,88 268 040,93 268 040,93 1 064,638900 1 033,630000
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) CZK 227,490000 11 646 442,47 3 528,79 3 528,79 234,314700 227,490000
NN (L) European Real Estate - X Cap CZK (hedged i) CZK 25 030,050000 2 505 973,30 5 704,98 5 704,98 25 655,801250 25 030,050000
NN (L) Global Sustainable Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK 22 821,100000 26 409 709,56 13 641,08 13 641,08 23 277,522000 22 821,100000
NN (L) Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 490,560000 235 915 864,41 145 067,91 145 067,91 499,390080 490,560000
NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) EUR 641,850000 35 013 050,94 2 432,61 2 432,61 673,942500 641,850000
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap CZK CZK 20 937,960000 5 741 676,96 863,11 863,11 21 984,858000 20 937,960000
NN (L) International - Short Term bond CZK CZK 1 530,060000 142 860 325,53 258 670,54 258 670,54 1 537,710300 1 530,060000
NN (L) European Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 436,580000 65 688 923,75 3 803,05 3 803,05 458,409000 436,580000
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap CZK CZK 10 418,150000 5 627 056,61 456,92 456,92 10 654,642005 10 418,150000
NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR EUR 1 742,390000 822 739 833,83 721,35 721,35 1 768,700089 1 742,390000
NN (L) Health & Well-being - X Cap USD USD 205,230000 3 825 964,17 1 872,06 1 872,06 215,491500 205,230000
NN (L) Climate & Environment - X Cap EUR EUR 1 792,120000 7 166 727,50 35 537,74 35 537,74 1 881,726000 1 792,120000
NN (L) Smart Connectivity - X CAP EUR EUR 5 915,620000 14 303 148,43 77 435,47 77 435,47 6 211,401000 5 915,620000
NN (L) Smart Connectivity - X Cap CZK (hedged i) CZK 7 069,880000 1 973 652,01 6 355,67 6 355,67 7 423,374000 7 069,880000
NN (L) European Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK 14 518,020000 7 974 342,01 0,00 0,00 14 808,380400 14 518,020000
NN (L) Climate & Environment - P Cap USD USD 1 462,700000 13 480 393,32 0,00 0,00 1 489,028600 1 462,700000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR