Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA EUR 0,047453 69 008 062,27 69 008 062,27 52 468 389,68 0,047572 0,047334
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. EUR 0,060917 843 020 089,92 843 020 089,92 831 343 537,09 0,061831 0,060308
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,350270 300 891 538,82 300 891 538,82 295 588 894,85 1,390778 1,336767
PP - Kapitálový Fond o.p.f. EUR 1,236683 65 226 089,82 65 226 089,82 64 874 892,87 1,255233 1,224316
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. EUR 1,117545 16 364 457,86 16 364 457,86 16 364 457,86 1,151071 1,117545
PP - Globálny o.p.f. EUR 1,337806 22 871 608,79 22 871 608,79 10 504 740,16 1,377940 1,324428
PP - KLM real estate fund o.p.f. EUR 0,011971 17 620 042,41 17 620 042,41 5 225 917,75 0,011971 0,011971
PP - Office real estate fund o.p.f. EUR 0,010931 176 736 654,51 176 736 654,51 157 183 541,37 0,011095 0,010822
PP - 365. world o.p.f. EUR 0,011938 650 513,78 650 513,78 650 513,78 0,012177 0,011938
PP - Aktívny fond o.p.f. EUR 1,189611 19 083 758,81 19 083 758,81 18 862 095,02 1,213403 1,177715
PP - Stabilný fond o.p.f. EUR 1,075736 72 685 120,16 72 685 120,16 26 353 071,68 1,086493 1,064979
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. EUR 0,996294 18 212 963,93 18 212 963,93 18 212 963,93 1,026183 0,996294
PP - Dlhopisový fond o.p.f. EUR 0,963345 24 682 972,82 24 682 972,82 10 843 594,20 0,972978 0,953712
PP - AAA wealth fund o.p.f. EUR 0,010000 99 999,65 99 999,65 99 999,65 0,010000 0,010000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR