Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 26.11.2021

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 1,5763 585,31 8 462,73 585,31 4 412,73 7 877,42 -10 079,88 -12 678,30 -264 628,24 -257 589,69 -296 854,73
IAD - EURO Bond 1,2565 38 337,90 6 681,02 38 337,90 6 681,02 -31 656,88 608 638,35 563 378,38 764 005,46 2 371 718,52 2 377 968,38
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 1,3309 683 443,37 60 095,95 683 443,37 60 095,95 -623 347,42 -3 007 232,60 -9 651 505,24 -18 932 161,81 -41 493 080,04 -42 525 325,51
TAM - Dlhopisový fond 0,8569 790 201,78 922 571,98 790 201,78 22 571,98 132 370,20 -1 846 734,87 -9 908 050,34 -16 659 889,74 -58 335 211,86 -71 218 602,30
Eurizon AM SK - Stredoeurópsky Dlhopisový fond 4,1983 182 055,73 26 431,07 182 055,73 26 431,07 -155 624,66 -532 667,19 -2 151 173,09 -4 753 425,39 -8 066 275,22 -8 428 056,17
NN (L) International Slovak Bond - P Cap EUR 4,3641 0,00 10,05 0,00 10,05 10,05 42,71 -373,31 -441,59 269,31 606,23
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR 1,4388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NN (L) US Factor Credit – P Cap USD 3,8424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - CE Bond 2,2026 2 785,41 244,11 2 785,41 244,11 -2 541,30 255 875,55 242 778,86 356 759,45 565 984,33 565 778,56
ERSTE BOND DANUBIA 3,8036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -732 496,40 -3 137 074,18 -3 387 572,36 -12 472 603,79 -12 481 854,07
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent 4,0845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 644,14 -128 099,49
Raiffeisen-Europa-HighYield 1,5943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 012,40 -18 012,40 -18 012,40
Raiffeisen-Osteuropa-Rent 4,5226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 555,05
ERSTE BOND EURO CORPORATE 1,6957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -91 719,89 -346 244,14 649 202,43 649 202,43
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 3,7011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 988,60 -39 631,92 -10 196 434,31 -14 548 219,34 -13 962 901,84
ERSTE BOND DOLLAR 3,6337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 096,22 -17 798,22 -81 661,00 -7 277 623,63 -7 288 147,46
GIS Euro Corporate Bonds 1,8698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 453,15 -6 444,03 -16 842,07
UNIQA CEE Dluhopisový fond 3,1843 9 508,00 14 229,00 9 508,00 14 229,00 4 721,00 30 851,00 85 172,00 121 693,00 82 852,00 -46 879,00
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent 0,3564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37 599,26 -23 771,40 -3 440,93 -3 440,93
IAD - Český konzervativní 4,1104 868,94 3 072,95 868,94 3 072,95 2 204,01 14 938,15 18 607,70 -12 196,83 92 944,39 93 132,25
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 2,6396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 132,17 3 164,29 3 173,33 8 986,59
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 1,9425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 051,68 3 172,48 3 916,71 4 601,83
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 3,2528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 648,94 31 613,22 69 734,14 71 860,20
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 3,9975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,94 30,34 50,97 -294,53
BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opp [C] 1,5281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 367,81 647,57 3 919,86 4 549,35
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR 2,5318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR 4,2962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,69 298,52 596,69 1 095,01 1 194,43
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds 2,1784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248 764,18 248 764,18 238 337,42
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 3,5550 0,00 99,99 0,00 99,99 99,99 359 718,91 374 498,63 376 160,74 392 505,15 393 353,89
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Local Bonds (R) 5,3888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 201,54 -109 344,19 -150 131,04
Raiffeisen-Euro-Corporates 1,7391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -66 578,54 -66 578,54
UNIQA Eurobond 0,7848 5 286,00 79,00 5 286,00 79,00 -5 207,00 -8 954,00 -37 460,00 -26 051,00 -69 956,00 -105 922,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds 3,8740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund 2,6391 276 296,49 11 940,00 276 296,49 11 940,00 -264 356,49 -485 107,96 -1 061 102,45 -2 526 598,10 -3 315 246,67 -3 455 598,03
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 1,9893 1 172 636,04 117 367,36 1 172 636,04 117 367,36 -1 055 268,68 -3 507 762,88 -10 279 887,30 -20 517 489,32 -32 994 924,62 -33 879 768,47
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,4604 161 491,34 11 940,00 161 491,34 11 940,00 -149 551,34 -978 538,95 -2 683 881,56 -4 770 436,40 -8 558 329,76 -9 520 236,12
NN (L) First Class Stable Yield Opp - X Cap EURR 1,1923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds 4,6645 12 999,10 18 905,00 12 999,10 18 905,00 5 905,90 -306 803,08 -1 290 494,23 -1 853 765,91 -2 579 705,35 -2 660 088,49
NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK 2,7943 41,34 1 334,62 41,34 1 334,62 1 293,28 -16 926,02 -43 578,98 -46 399,07 -40 813,60 -23 814,35
TAM - Dynamický dlhopisový fond 1,3733 210 635,20 2 006 537,00 210 635,20 6 537,00 1 795 901,80 1 868 860,76 -123 242,81 157 971,38 -15 530 771,16 -18 975 761,22
Franklin Euro High Yield Fund 2,0175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508,74 2 069,33 -9 748,81 -8 997,26
Franklin European Corporate Bond Fund 1,8016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 124,55 7 610,91 6 780,28 7 829,50
Franklin European Total Return Fund 2,3414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 758,42 109 695,05 202 939,97 245 715,81
Franklin Global Aggregate Bond Fund 3,6868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 993,57 -4 993,57
Franklin High Yield Fund 3,0346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,40 388,24 -1 982,15 -1 890,26
Franklin Strategic Income Fund 4,9180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 947,09 68 833,23 31 146,00 32 742,66
Franklin U.S. Government Fund 1,4198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610,85 1 386,23 2 004,68 2 241,89
Templeton Asian Bond Fund 3,6833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407,96 47 482,71 61 150,35 61 342,58
Templeton Emerging Markets Bond Fund 6,3588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 758,67 344 224,97 128 671,59 261 936,71
Templeton Global Bond (Euro) Fund 1,7561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,23 1 530,68 3 853,72 5 819,04
Templeton Global Bond Fund 3,5541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224 923,94 657 792,97 428 112,61 526 928,16
Templeton Global High Yield Fund 3,7584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453,22 3 689,31 6 408,23 6 970,51
Templeton Global Total Return Fund 5,3238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 748,17 841 542,94 498 695,27 594 734,26
ERSTE BOND EURO RENT 3,2832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -790 880,10 -537 627,50 -15 053 841,59 -13 338 002,69
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,3651 0,00 1 033 777,59 0,00 660,39 1 033 777,59 1 843 916,55 1 857 660,96 4 304 218,31 6 895 821,22 6 895 821,22
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,2484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 683,39 36 016,38 56 913,93 107 087,26 107 087,26
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 1,7674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 -42 497,29 1 391 851,12 2 147 260,63 2 646 700,63
BGF FI Global Opportunities Fund A2 USD 4,8830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 0,6892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD 2,5146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 1,1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NN (L) First Class Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) 2,2398 0,00 79,97 0,00 79,97 79,97 79,97 -410,27 -170,19 -989,76 -3 035,43
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 4,8328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 654 053,53 -14 807 805,22 -14 666 416,92
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential 1,8364 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 -6 000,00 -16 644,56 -36 708,15 -61 359,01 -165 459,49 -165 161,68
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 3,4804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 605,35 93 510,73 134 629,33 198 708,27
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 3,8315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 581,63 241 450,79 -702 541,27 -702 541,27
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 5,7216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 176,58 9 830,37 -32 209,20 67 779,38
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 9,6784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 303,47 5 334,07 11 753,18 12 598,94
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 2,2092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,90 1 565,43 888,61 1 111,37
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 5,2877 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,03 246,59 527,21 -489,86
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 5,8028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 697,98 26 925,85 30 662,70 33 316,51
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 6,5163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,23 53 669,05 7 555,51 7 601,76
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V 0,1671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE MORTAGE 1,8318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 578,92 49 339,71 3 128 608,13 -29 593 577,98 -27 058 349,08
ERSTE BOND EM CORPORATE 1,4447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 324,16 189 643,52 1 635 820,30 26 444 934,36 26 444 934,36
ERSTE BOND INFLATION LINKED 2,2563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 060,02 1 060,02 1 322,94 15 654 188,74 15 654 188,74
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 1,9525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 204,86 68 204,86 68 204,86
Eurizon Fund - Bond High Yield 2,2481 106 247,14 28 163,73 106 247,14 28 163,73 -78 083,41 -127 883,77 20 122,18 538 569,40 1 748 081,71 2 196 043,37
Raiffeisen-Euro-Rent 2,6816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 630,83 -19 630,83
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,4978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,65 10 287,70 9 175,32 14 896,41
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,6169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 3,4222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 1,6732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,37 192,31 380,58 413,50
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 1,3043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 700,58 47 152,07 82 243,43 91 742,02
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest 1,3917 101 649,58 1 917 892,20 101 649,58 17 893,11 1 816 242,62 284 473,93 1 014 710,03 1 421 930,04 3 936 605,02 11 653 632,17
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 2,5512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,9904 21 984,76 63 155,02 21 984,76 63 155,02 41 170,26 152 712,94 276 601,57 426 916,70 420 145,30 436 611,12
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 0,8430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,96 300,14 1 511,68 2 628,03
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,3188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,1619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG 1,7602 193 486,13 58 521,04 193 486,13 58 521,04 -134 965,09 -243 866,90 -167 454,55 330 776,45 1 362 279,59 1 452 027,28
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,0078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42 859,55 1 872,17 -28 508,88 -70 068,46 190 918,61
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 5,3559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 632,43 -1 173,21 49 306,37 49 306,37
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 6,0307 52 034,74 17 165,09 52 034,74 17 165,09 -34 869,65 -92 981,56 -85 972,22 -135 574,70 -359 261,46 -622 378,90
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 4,5370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -558,16 -558,16 -7 691,24 -30 393,64 -32 441,39
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 4,5311 7 782,80 70,00 7 782,80 70,00 -7 712,80 -32 440,66 -124 358,08 -206 418,92 -557 488,47 -853 358,70
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 2,6838 85 529,08 37 702,34 85 529,08 37 702,34 -47 826,74 -71 915,61 -166 994,94 -381 773,25 -649 171,62 -1 209 586,10
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 3,1567 36 534,26 32 401,46 36 534,26 32 401,46 -4 132,80 -285 121,48 -86 061,01 -119 495,77 40 167,84 5 157,57
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 5,5612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 5,3726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 310,91 -7 250,97 -9 038,00 -35 683,28 -35 653,30
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 3,0164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 647,89 -2 647,89 -2 647,89
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 1,7209 3 740,52 173,36 3 740,52 173,36 -3 567,16 -21 604,49 -61 443,81 -256 636,96 -417 440,69 -536 503,87
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 4,5357 23 328,66 9 951,42 23 328,66 9 951,42 -13 377,24 -56 489,71 -139 061,89 -440 472,02 -482 232,71 -744 965,50
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 2,7674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 267,83 -5 801,13
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 5,0033 24 207,31 8 029,38 24 207,31 8 029,38 -16 177,93 -43 931,27 -107 979,22 -206 154,78 -397 117,11 -647 375,21
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 2,2422 43 350,57 45 085,13 43 350,57 45 085,13 1 734,56 2 063,89 84 634,25 277 631,77 268 677,76 -244 271,79
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 2,3029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -436,75 -173 312,53 -198 373,11 -277 834,19 -277 834,19
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 5,4237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -826,88 -1 766,93 -10 416,56 -34 964,38 -56 887,49
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 2,2962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 540,37 -9 540,37 -13 500,98 -13 500,98
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 5,2445 0,00 29,99 0,00 29,99 29,99 -4 162,48 4 772,23 -31 490,96 16 563,46 16 031,38
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 2,4441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 045,58 -15 861,25 59 724,42 3 092,38 3 171,73
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 2,4933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -117,43 -117,43 -2 090,27 -39 089,56 -61 939,11
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 5,6053 19 769,18 5 794,11 19 769,18 5 794,11 -13 975,07 -56 541,00 -160 915,65 -253 021,03 -441 520,24 -651 247,05
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 7,2805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 459,50 -5 224,57 -5 224,57 -7 344,97
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 3,6540 8 719,22 0,00 8 719,22 0,00 -8 719,22 -17 895,05 -150 713,58 -190 370,51 -383 243,28 -451 312,45
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 4,6158 6 337,99 0,00 6 337,99 0,00 -6 337,99 -152 856,25 -358 543,63 -321 971,20 -460 037,62 -591 764,97
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 3,2743 82 766,96 61 344,20 82 766,96 61 344,20 -21 422,76 -278 101,17 -766 170,70 -1 060 702,07 -2 363 202,96 -4 145 071,65
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 1,5191 30 024,94 3 426,71 30 024,94 3 426,71 -26 598,23 -86 463,13 -318 263,36 -598 030,61 -449 162,08 -739 995,76
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 4,9857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 922,50 -41 922,50 -41 922,50
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND 1,9168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 120,41 -58 141,49 -58 141,49 -70 793,07 -79 075,44
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND 2,0076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 968,30 -21 607,71 -22 634,19 -27 829,19
AFS- Buy and Watch HI Bond 11/2024 A EUR (C) 2,6083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 297,80 -70 939,93 -237 739,79 -249 586,09
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/24 A EUR (AD) (D) 2,9341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) 2,8267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 107,43 -59 054,83 -79 847,48 -107 167,27
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 3,2211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 2,2361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 796,66 -1 712,94 -31 294,94 -30 823,88
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 2,4229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695,48 3 547,02 -50 985,64 -51 670,05
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,9712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,36 818,50 1 504,57 2 244,57
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm 0,2797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 6,0747 22 063,19 12 925,00 22 063,19 12 925,00 -9 138,19 -84 075,46 -10 506,83 6 006,67 164 131,63 433 904,21
Epsilon Fund - Euro Bond 2,8013 124 549,19 75 767,52 124 549,19 75 767,52 -48 781,67 -151 709,75 32 730,69 635 362,65 2 007 751,67 2 724 704,53
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 988,64 1 695 067,96 1 695 067,96
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 221,83 1 250,77 -5 266,49 -4 501,80
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NN (L) First Class Yield Opportunities P CAP EUR 0,00 22,22 0,00 22,22 22,22 22,22 67,25 126,97 126,97 126,97
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 522 112,10 1 522 112,10 1 522 112,10 1 522 112,10 1 522 112,10
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE FIXED INCOME PLUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 947,55 23 190,54 23 190,54 23 190,54 23 190,54
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Green Bond UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )