Prehľad výkonnosti - denominačná mena

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 26.11.2021

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,21 -0,25 0,24 1,77 4,54 3,79 0,00
IAD - EURO Bond EUR 0,30 -0,60 -1,01 -0,71 -0,82 1,66 0,00
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,19 -0,21 -1,07 -0,52 -1,04 -0,10 0,00
TAM - Dlhopisový fond EUR -0,28 -0,46 -1,32 -1,44 -1,41 -0,37 0,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópsky Dlhopisový fond EUR -0,42 -3,17 -7,80 -9,15 -10,32 -2,90 0,00
NN (L) International Slovak Bond - P Cap EUR EUR 0,39 -2,43 -2,86 -1,92 -5,30 1,32 0,00
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR EUR -0,05 0,18 -0,43 -0,41 -1,65 -0,65 0,00
NN (L) US Factor Credit – P Cap USD USD 0,78 -0,11 0,00 2,59 2,08 7,71 0,00
IAD - CE Bond EUR 0,43 -1,10 -2,35 -1,86 -0,58 0,07 0,00
ERSTE BOND DANUBIA EUR 0,20 -2,52 -6,22 -5,24 -7,03 -0,05 0,00
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR -1,20 -1,97 -3,92 -3,01 -3,97 2,10 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR -0,33 -0,08 -0,74 0,29 3,03 4,44 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR -1,21 -3,12 -6,33 -5,44 -7,31 0,18 0,00
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 0,33 -0,30 -0,99 -0,11 -0,58 2,17 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 0,24 -1,32 -3,72 -2,40 -3,48 2,95 0,00
ERSTE BOND DOLLAR USD 1,03 0,34 -0,75 0,97 -2,79 3,81 0,00
GIS Euro Corporate Bonds EUR -0,77 -0,33 -1,82 -0,63 -1,33 2,52 0,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR -0,51 -0,74 -3,53 -4,27 -4,15 -0,99 0,00
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent USD -0,15 -0,25 -0,52 -0,73 -0,78 1,65 0,00
IAD - Český konzervativní EUR 1,01 -0,71 -0,83 2,86 1,41 0,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR -0,49 0,05 -1,48 -0,01 -2,88 1,33 0,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR -0,35 -0,23 -1,51 -0,18 -0,63 2,43 0,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR -0,59 0,22 -1,47 0,22 -3,47 2,38 0,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR -1,23 -0,70 0,81 4,08 5,45 3,85 0,00
BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opp [C] EUR -0,17 -0,20 -0,45 -0,28 -0,63 -0,01 0,00
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR EUR 0,31 -0,32 -0,71 -0,09 -2,13 2,35 0,00
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR EUR 0,30 0,63 1,98 3,83 5,12 2,38 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR -0,69 -0,26 0,94 2,64 4,69 2,45 0,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 0,30 0,28 -0,33 0,95 -1,30 3,41 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Local Bonds (R) EUR -0,70 -0,11 -2,34 -0,49 -3,82 0,03 0,00
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR -0,38 -0,28 -1,59 -0,39 -1,34 2,68 0,00
UNIQA Eurobond EUR -0,34 -0,16 -1,04 -0,79 -0,84 0,29 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR -0,26 0,81 2,23 2,77 -2,05 1,10 0,00
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR -0,35 -0,09 -0,80 0,11 2,69 3,71 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR -0,88 -0,05 -0,84 0,64 -0,08 2,32 0,00
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR -1,23 -1,89 -3,92 -3,13 -4,28 1,46 0,00
NN (L) First Class Stable Yield Opp - X Cap EURR EUR 0,17 -0,64 -1,59 -0,90 -0,10 1,49 0,00
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR -1,22 -3,29 -6,35 -5,58 -7,62 -0,34 0,00
NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK CZK 0,08 0,81 -4,10 -4,58 -7,87 -0,23 0,00
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR -0,37 -0,83 -1,94 -2,19 -2,38 -0,42 0,00
Franklin Euro High Yield Fund EUR -0,73 -0,44 -1,31 -0,73 1,54 3,24 0,00
Franklin European Corporate Bond Fund EUR -0,71 -0,21 -1,76 -0,78 -1,34 2,35 0,00
Franklin European Total Return Fund EUR -0,60 -0,78 -1,61 -0,48 -3,06 3,44 0,00
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD -0,44 -1,32 -3,52 -3,85 -5,47 3,77 0,00
Franklin High Yield Fund USD -1,26 -1,31 -1,22 -0,05 3,17 6,06 0,00
Franklin Strategic Income Fund EUR -1,39 0,81 2,40 7,02 6,87 3,90 0,00
Franklin U.S. Government Fund USD -0,17 -0,26 -0,94 -1,03 -2,37 2,11 0,00
Templeton Asian Bond Fund USD -0,64 -0,70 -1,32 -3,00 -3,38 -1,75 0,00
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD -1,44 -2,43 -5,98 -7,84 -5,91 -4,30 0,00
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR -0,38 -0,45 -2,44 -2,88 -3,37 -5,18 0,00
Templeton Global Bond Fund USD -0,69 -1,20 -3,00 -4,27 -5,50 -3,23 0,00
Templeton Global High Yield Fund USD -1,18 -1,60 -2,68 -2,86 0,95 2,09 0,00
Templeton Global Total Return Fund USD -1,28 -2,27 -4,75 -6,38 -5,61 -4,70 0,00
ERSTE BOND EURO RENT EUR 0,87 0,45 -0,46 0,85 -2,34 2,92 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR -0,12 -1,21 -1,70 -0,06 2,15 4,08 0,00
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 0,72 -0,64 -1,58 0,79 -2,35 4,59 0,00
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR -0,36 -0,53 -1,16 -0,31 2,39 3,30 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 USD USD 0,14 1,54 4,06 7,13 7,88 4,44 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR -0,06 -0,45 -0,95 -1,14 -1,70 -0,28 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD USD -0,05 -1,14 -2,62 -1,57 0,94 4,39 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR -0,30 -1,13 -2,13 -2,46 -2,62 0,83 0,00
NN (L) First Class Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) CZK 0,56 -0,59 -1,42 -0,22 0,80 3,41 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR -0,61 -0,07 -2,02 -1,66 -2,49 0,31 0,00
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential EUR -0,27 -0,56 -1,03 -0,08 0,29 1,87 0,00
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 0,23 0,69 0,98 2,52 -0,46 4,49 0,00
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 0,13 -1,27 -1,95 -3,49 -0,58 2,03 0,00
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 0,64 1,11 4,09 5,24 8,94 2,07 0,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] EUR -1,26 0,27 0,64 1,81 8,32 11,25 0,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] EUR -0,56 -0,51 -1,00 0,03 1,74 3,38 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] EUR 0,12 0,80 0,55 3,62 10,58 5,58 0,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] EUR -1,06 0,88 -0,88 0,37 3,83 3,92 0,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] EUR 0,88 3,77 1,89 3,77 1,15 3,41 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR -0,06 -0,08 -0,32 -0,43 -0,65 -0,17 0,00
ERSTE MORTAGE EUR 0,48 -0,54 -1,16 -1,29 -2,93 0,63 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 0,04 -0,24 -1,62 -0,32 0,23 6,02 0,00
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 0,06 0,02 0,76 2,34 4,52 2,39 0,00
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 0,08 -0,38 -1,89 -0,63 -1,94 5,47 0,00
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR -1,16 -1,07 -1,92 -0,78 1,14 3,66 0,00
Raiffeisen-Euro-Rent EUR -0,52 0,01 -1,43 0,22 -2,65 2,05 0,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] EUR -0,10 -0,04 -0,51 -0,30 -0,14 0,72 0,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] EUR -0,29 -0,53 -0,92 -0,55 0,24 0,52 0,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] EUR -0,64 -0,84 -1,68 -2,68 -4,27 0,08 0,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] EUR -0,34 -0,11 -0,46 0,65 4,60 5,42 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] EUR -0,36 -0,28 -0,27 0,52 3,59 3,24 0,00
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest EUR -0,16 -0,74 -0,10 1,03 2,76 2,40 0,00
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 0,59 0,09 -0,73 0,63 -1,74 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR -1,26 -0,99 0,94 3,65 5,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] EUR 0,02 0,20 0,72 1,41 4,53 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR -0,01 0,16 1,14 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR 0,01 -0,05 -0,11 0,06 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR -0,70 -0,24 -1,75 -0,85 -2,40 0,00
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) EUR 0,57 -0,31 -0,72 0,18 -0,31 0,00
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) USD 0,26 -2,68 -5,74 -7,09 -7,38 0,00
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) EUR 1,22 0,60 0,11 4,15 5,53 0,00
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) USD 0,88 -1,81 -5,07 -3,56 -2,09 0,00
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) EUR 0,86 -1,87 -5,09 -3,73 -2,74 0,00
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 0,43 -0,03 -0,61 0,50 -2,01 0,00
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) EUR 0,37 0,02 -0,56 0,39 -2,75 0,00
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) USD 0,06 -2,35 -5,60 -6,91 -9,64 0,00
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 1,04 1,00 3,64 7,14 5,73 0,00
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) USD 0,73 -1,39 -1,60 -0,63 -1,77 0,00
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) EUR 0,25 -0,83 -1,91 -1,33 0,61 0,00
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) EUR 0,55 0,58 2,77 6,54 12,09 0,00
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) USD 0,23 -1,81 -2,43 -1,20 4,14 0,00
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) EUR 0,78 1,66 4,30 8,18 9,09 0,00
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) EUR 0,47 -0,79 -1,13 0,02 0,65 0,00
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) USD 0,54 -0,68 -0,98 0,38 1,31 0,00
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) EUR 0,76 2,24 4,98 8,93 8,45 0,00
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) USD 0,44 -0,18 -0,32 1,02 0,76 0,00
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) EUR 0,65 1,16 4,43 8,50 12,91 0,00
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) EUR 0,32 -1,29 -0,98 0,18 4,05 0,00
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) USD 0,38 -1,20 -0,82 0,64 4,95 0,00
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) EUR 0,95 -0,51 -2,49 -2,34 -2,52 0,00
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) USD 0,64 -2,87 -7,42 -9,42 -9,44 0,00
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) EUR -0,47 -1,44 -6,61 -5,84 -2,19 0,00
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) EUR 0,11 -2,42 -8,88 -7,89 -5,77 0,00
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) EUR 0,10 -2,43 -5,59 -4,57 -2,36 0,00
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) EUR 0,42 0,68 -0,14 -0,44 -2,03 0,00
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) USD 0,11 -1,72 -5,20 -7,67 -8,98 0,00
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND EUR -0,35 -0,72 -1,58 -0,37 1,81 0,00
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND EUR -0,55 -0,85 -2,01 -0,94 1,62 0,00
AFS- Buy and Watch HI Bond 11/2024 A EUR (C) EUR -0,68 -0,80 -1,02 0,38 4,61 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/24 A EUR (AD) (D) EUR -0,69 -2,43 -2,63 -1,25 2,89 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) EUR -0,71 -0,98 -1,32 0,15 4,76 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) EUR -0,72 -0,99 -1,32 0,16 3,28 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] EUR -0,32 -0,15 -1,42 -0,69 -1,65 0,00
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] EUR -0,41 0,34 -1,19 -0,15 -1,71 0,00
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] EUR 0,01 0,22 0,26 -0,10 1,02 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm EUR -0,07 -0,03 -0,39 -0,47 -0,89 0,00
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR -1,70 0,84 -0,45 2,86 0,61 0,00
Epsilon Fund - Euro Bond EUR -0,48 0,19 -0,65 0,87 -1,69 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) EUR -0,04 0,19 -0,25 0,14 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) EUR 0,55 -0,34 -0,76 0,08 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 1,12 -0,29 -0,02 2,67 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 1,03 0,06 1,90 4,63 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) EUR -0,09 -0,11 -0,22 -0,24 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) EUR -0,13 -0,09 -0,39 -0,16 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) EUR 0,25 0,35 -0,47 0,93 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) EUR 1,23 1,11 1,56 4,98 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) USD 0,05 0,28 1,63 4,69 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) USD 1,29 -1,39 -3,17 -1,11 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) USD 0,31 -0,11 0,69 3,14 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 0,06 -0,04 -0,60 -0,19 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 0,39 0,13 -0,17 0,97 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) USD 0,42 -0,24 -2,14 -1,62 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 0,46 -0,38 -0,77 0,04 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) EUR -0,03 -0,05 -0,14 -0,33 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) EUR -0,07 -0,03 -0,45 -0,01 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 0,48 0,27 0,19 1,61 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) EUR 0,51 -0,36 -0,74 0,13 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) EUR 0,16 -0,29 -0,45 -0,25 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 0,72 -1,27 -1,31 0,59 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) EUR -0,01 0,03 -0,54 0,20 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) EUR 0,50 0,42 -0,28 1,71 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 0,43 0,36 0,17 1,58 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) USD 0,45 -3,45 -7,99 -9,61 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 0,36 0,89 0,87 2,24 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR 0,16 -0,48 -0,92 0,01 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) USD 0,17 0,03 -2,22 -1,93 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) EUR 0,39 -0,90 -0,94 -1,04 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 0,33 -2,05 -3,51 -3,14 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 0,51 -0,98 -1,94 -0,95 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 0,10 -0,45 -0,88 0,30 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) USD 0,24 -1,34 -3,61 -3,93 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) EUR 0,39 -0,42 -0,82 -0,09 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) EUR 1,25 -1,85 -3,80 -1,92 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) EUR 0,59 -0,30 -0,58 1,10 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) EUR -0,01 -0,05 -0,12 -0,20 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 0,35 0,09 -0,44 0,71 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 0,43 -0,12 -0,52 0,67 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) USD -0,01 0,17 1,36 4,25 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) USD -0,07 -0,42 -0,52 -0,60 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 0,46 -0,38 -0,77 0,04 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) USD 0,64 -0,19 -0,34 1,52 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 0,16 -0,48 -0,94 -0,01 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) USD 1,26 -1,29 -3,20 -1,29 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) USD -0,18 -0,43 -0,70 -0,86 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 1,23 -1,55 -3,48 -1,60 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) USD 0,74 -1,08 -1,25 1,03 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) EUR 0,37 -0,72 -1,30 -0,38 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) EUR 1,82 1,96 2,70 6,72 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) EUR 0,43 -0,40 -0,85 0,05 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 1,12 -0,29 -0,02 2,67 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) USD 1,30 -1,39 -3,17 -1,11 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 0,72 -1,27 -1,31 0,59 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) USD 0,48 -0,03 -0,29 1,08 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 0,44 -0,59 -1,00 -0,22 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR 0,06 -0,23 -0,29 -0,26 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) USD -0,12 -0,64 -0,79 -0,75 0,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR EUR -0,61 -1,19 -1,06 -0,30 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) EUR 0,44 0,42 0,22 1,62 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) EUR 0,04 -0,47 -1,16 -0,77 0,00
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M EUR -0,25 -0,78 -0,78 0,00
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 0,63 0,22 -0,10 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) EUR 2,62 3,44 4,19 0,00
NN (L) First Class Yield Opportunities P CAP EUR EUR 0,56 -0,73 -1,69 0,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR EUR -0,73 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR -0,21 1,48 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 0,75 -0,53 0,00
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR -0,50 -0,74 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 0,32 -0,30 0,00
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 0,16 -0,26 0,00
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond EUR 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond EUR 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD 1,26 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR 0,70 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD -0,03 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR -0,01 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD 0,75 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR 1,21 0,00
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR 0,63 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg EUR 0,69 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD -1,48 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu