Správa a zloženie portfólia

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 26.11.2021

Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 1,99 1,43
IAD - EURO Bond IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 1,90 1,65
AM SLSP Eurový dlhopisový fond Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s. 500,00 0,00 1,00 0,76
TAM - Dlhopisový fond Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. 150,00 3,00 0,00 0,41
Eurizon AM SK - Stredoeurópsky Dlhopisový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 4,00 1,50 1,40
NN (L) International Slovak Bond - P Cap EUR NN Investment Partners B.V., Czech Branch NN Investment Partners Luxembourg S.A. 0,00 2,90 0,90 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR NN Investment Partners B.V., Czech Branch NN Investment Partners Luxembourg S.A. 0,00 3,00 0,65 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
NN (L) US Factor Credit – P Cap USD NN Investment Partners B.V., Czech Branch NN Investment Partners Luxembourg S.A. 0,00 3,00 0,65 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
IAD - CE Bond IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 0,50 2,18
ERSTE BOND DANUBIA Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,50 0,72
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 4,00 1,25 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
Raiffeisen-Europa-HighYield Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 3,00 0,96 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
Raiffeisen-Osteuropa-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 3,00 0,96 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
ERSTE BOND EURO CORPORATE Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 3,50 0,60
ERSTE BOND EM GOVERNMENT Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 3,50 0,96
ERSTE BOND DOLLAR Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 3,50 0,72
GIS Euro Corporate Bonds Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Generali Investments SICAV 1,00 0,00 1,50 1,70
UNIQA CEE Dluhopisový fond UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko, UNIQA investiční společnost, a.s. 165,00 3,00 0,00 1,25
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 1,00 0,50 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
IAD - Český konzervativní IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 0,00 0,72
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 5,00 0,75 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 5,00 0,75 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 0,00 5,00 0,70 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 5,00 0,75 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opp [C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 5,00 0,50 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR NN Investment Partners B.V., Czech Branch NN Investment Partners Luxembourg S.A. 0,00 5,00 0,75 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR NN Investment Partners B.V., Czech Branch NN Investment Partners Luxembourg S.A. 0,00 5,00 0,75 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 3,00 0,72 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 5,00 0,73 Min. výška nasledujúcej investície: 150 EUR
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Local Bonds (R) Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 4,00 1,25 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
Raiffeisen-Euro-Corporates Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 3,00 0,72 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
UNIQA Eurobond UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko, UNIQA investiční společnost, a.s. 165,00 3,00 0,00 1,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 3,00 0,96 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. 500,00 0,50 0,50 0,92
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 4,00 0,50 0,88
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. 500,00 0,50 0,50 1,31
NN (L) First Class Stable Yield Opp - X Cap EURR NN Investment Partners B.V., Czech Branch NN Investment Partners B.V. 5,00 0,00 0,75 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. 500,00 0,50 0,50 1,01
NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK NN Investment Partners B.V., Czech Branch NN Investment Partners B.V. 0,00 5,00 1,40 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
TAM - Dynamický dlhopisový fond Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. 150,00 3,00 0,00 0,86
Franklin Euro High Yield Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 1,20 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD
Franklin European Corporate Bond Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 0,95 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin European Total Return Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 1,05 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Global Aggregate Bond Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 0,95 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin High Yield Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 1,20 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Strategic Income Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 1,25 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin U.S. Government Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 0,95 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Asian Bond Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 1,05 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Emerging Markets Bond Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Global Bond (Euro) Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 1,05 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Global Bond Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 1,05 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Global High Yield Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 1,35 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Global Total Return Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 1,05 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
ERSTE BOND EURO RENT Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,50 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 3,50 0,00
ERSTE BOND USA CORPORATE Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 3,50 0,00
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 3,50 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 USD BlackRock Investment Management JP Morgan Lux (Transfer Agent) 4,00 0,00 5,00 1,00 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR BlackRock Investment Management JP Morgan Lux (Transfer Agent) 4,00 0,00 5,00 0,75 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD
BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD BlackRock Investment Management JP Morgan Lux (Transfer Agent) 4,00 0,00 5,00 1,25 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR BlackRock Investment Management JP Morgan Lux (Transfer Agent) 4,00 0,00 5,00 1,00 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD
NN (L) First Class Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) NN Investment Partners B.V., Czech Branch NN Investment Partners B.V. 0,00 5,00 1,20 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 3,50 0,00
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Luxembourg S.A. 250,00 0,00 5,00 1,00 Min. výška nasledujúcej investície: 150 EUR
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2 500,00 0,00 3,50 0,30
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2,00 0,00 3,50 0,39
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2 500,00 0,00 3,50 0,39
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,20 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,20 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,20 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,20 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,25 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 1,00 0,49 Minimálna výška prvej investície nie je určená
ERSTE MORTAGE Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 3,50 0,72
ERSTE BOND EM CORPORATE Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 3,50 0,96
ERSTE BOND INFLATION LINKED Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 3,50 0,60
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 3,50 1,00
Eurizon Fund - Bond High Yield Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 2,00 1,47
Raiffeisen-Euro-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 2,50 0,63 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 0,50 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 0,90 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 0,90 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,20 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 0,80 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 500,00 1,00 1,00 1,23 Poplatok pri vrátení sa uplatní pri redemácii do 1 roka.
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR Invesco Global Asset Management DAC Invesco Investment Management Limited 1,00 0,00 5,00 1,03
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 2,00 1,14
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,00 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 0,70 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 0,60 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 2,00 1,25
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Luxembourg S.A. 1 000,00 0,00 4,50 1,15
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Luxembourg S.A. 1 000,00 0,00 4,50 1,15
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Luxembourg S.A. 1 000,00 0,00 4,50 1,60
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Luxembourg S.A. 1 000,00 0,00 4,50 1,60
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Luxembourg S.A. 1,00 0,00 4,50 1,60
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Luxembourg S.A. 1 000,00 0,00 4,50 1,15
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Luxembourg S.A. 1 000,00 0,00 4,50 1,05
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Luxembourg S.A. 1 000,00 0,00 4,50 1,05
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Luxembourg S.A. 1 000,00 0,00 4,50 1,20
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Luxembourg S.A. 1 000,00 0,00 4,50 1,20
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Luxembourg S.A. 1 000,00 0,00 4,50 1,50
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Luxembourg S.A. 1,00 0,00 4,50 1,60
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Luxembourg S.A. 1,00 0,00 4,50 1,60
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Luxembourg S.A. 1,00 0,00 4,50 1,75
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Luxembourg S.A. 1,00 0,00 4,50 1,75
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Luxembourg S.A. 1,00 0,00 4,50 1,75
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Luxembourg S.A. 1 000,00 0,00 4,50 1,30
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Luxembourg S.A. 1 000,00 0,00 4,50 1,30
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Luxembourg S.A. 1,00 0,00 4,50 1,60
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Luxembourg S.A. 1,00 0,00 4,50 1,60
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Luxembourg S.A. 1,00 0,00 4,50 1,60
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Luxembourg S.A. 1,00 0,00 4,50 1,70
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Luxembourg S.A. 1,00 0,00 4,50 1,70
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Luxembourg S.A. 1,00 0,00 4,50 1,45
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Luxembourg S.A. 5 000,00 0,00 4,50 1,50
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Luxembourg S.A. 1 000,00 0,00 4,50 1,50
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Luxembourg S.A. 1,00 0,00 4,50 2,05
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Luxembourg S.A. 1,00 0,00 4,50 2,05
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Fund Solutions 1,00 1,00 2,50 1,05
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Fund Solutions 1,00 1,00 2,50 1,06
AFS- Buy and Watch HI Bond 11/2024 A EUR (C) Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Fund Solutions 1,00 1,00 2,50 1,10
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/24 A EUR (AD) (D) Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Fund Solutions 1,00 1,00 2,50 1,10
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Fund Solutions 1,00 1,00 2,50 1,10
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Fund Solutions 1,00 1,00 2,50 1,10
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 0,75 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 0,75 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 0,90 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. 0,00 1,00 0,48 Minimálna výška prvej investície nie je určená
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 1,50 1,04
Epsilon Fund - Euro Bond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 1,50 1,06
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Deutschland AG 1,00 2,00 0,16
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,25
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,01
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,45
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,25
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,50
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,09
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,50
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,50
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,50
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,25
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,50
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,50
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,25
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,09
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,10
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,30
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,12
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,12
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,25
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,50
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,45
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,17
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,50
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,25
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,25
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,15
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,25
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,45
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,50
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,25
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,15
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,15
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,15
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Fund Solutions 1,00 2,00 2,50 1,17
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,09
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,18
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 0,75 Výška minimálnej investície je 1 akcia.
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,10
NN (L) First Class Yield Opportunities P CAP EUR NN Investment Partners B.V., Czech Branch NN Investment Partners 0,00 3,00 0,90
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Fund Solutions 1,00 2,00 2,50 1,17
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 3,50 0,72
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 3,50 0,72
ERSTE FIXED INCOME PLUS Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 3,00 0,84
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 3,50 0,60
ERSTE BOND CORPORATE PLUS Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 3,50 0,60
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Asset Management 1,00 0,00 4,50 2,25
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Asset Management 1 000,00 0,00 4,50 2,65
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,45
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,17
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,09
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,09
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,15
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,50
iShares € Green Bond UCITS ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,55
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,10
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka