Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 22.10.2021

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,038180 14 082 743,52 14 082 719,12 14 082 719,12 0,038940 0,038180
IAD - EURO Bond EUR 0,042706 20 057 579,84 20 057 347,06 20 057 347,06 0,043517 0,042706
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,053849 110 956 124,67 110 956 124,67 94 002 802,81 0,054387 0,053849
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,075335 281 090 826,67 281 090 826,67 212 520 428,58 0,075335 0,073075
Eurizon AM SK - Stredoeurópsky Dlhopisový fond EUR 0,033664 40 321 961,53 40 321 961,53 30 205 743,97 0,034169 0,032317
NN (L) International Slovak Bond - P Cap EUR EUR 57,420000 1 804 513,93 46 543,33 46 543,33 59,085180 57,420000
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR EUR 167,770000 8 548 700,79 0,00 0,00 172,803100 167,770000
NN (L) US Factor Credit – P Cap USD USD 1 412,500000 20 867 610,37 0,00 0,00 1 454,875000 1 412,500000
IAD - CE Bond EUR 0,036544 9 987 333,15 9 899 099,68 9 899 099,68 0,036727 0,036544
ERSTE BOND DANUBIA EUR 169,960000 135 867 312,79 11 695 967,36 2 546 340,72 174,209000 169,960000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 215,320000 251 460 030,84 1 152 984,55 1 152 984,55 223,932800 215,320000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 309,370000 589 199 746,76 238 110,33 238 110,33 318,651100 309,370000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 267,680000 95 976 500,77 197 673,65 197 673,65 275,710400 267,680000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 202,640000 620 859 739,87 4 522 582,85 4 522 582,85 209,732400 202,640000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 209,410000 397 634 433,70 29 287 577,12 3 278 102,54 216,739350 209,410000
ERSTE BOND DOLLAR USD 148,350000 114 471 269,02 5 843 993,69 1 609 388,09 153,542250 148,350000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 163,854000 39 439 606,75 122 697,48 122 697,48 166,311810 163,854000
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,049519 36 495 837,00 11 788 353,00 11 788 353,00 0,049519 0,048033
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent USD 164,490000 39 494 333,49 2 023 604,26 2 023 604,26 166,134900 164,490000
IAD - Český konzervativní EUR 0,043685 8 901 217,29 8 769 565,81 8 769 565,81 0,043685 0,043685
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3 Year EUR 60,400000 1 092 349,77 155 712,41 155 712,41 63,420000 60,400000
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 226,870000 143 137 568,00 24 286,43 24 286,43 238,213500 226,870000
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR 197,470000 191 749 313,70 55 448,60 55 448,60 207,343500 197,470000
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR 417,690000 112 526 639,30 985 222,11 985 222,11 438,574500 417,690000
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR 154,650000 43 464 084,36 4 267,03 4 267,03 162,382500 154,650000
BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opp [C] EUR 122,160000 54 501 679,38 18 252,20 18 252,20 128,268000 122,160000
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR EUR 566,430000 11 895 932,18 0,00 0,00 594,751500 566,430000
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR EUR 885,890000 766 763,61 11 970,15 11 970,15 930,184500 885,890000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 143,550000 91 591 077,67 391 303,52 391 303,52 147,856500 143,550000
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 92,710000 11 400 416,77 225 743,66 225 743,66 97,345500 92,710000
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds EUR 115,960000 132 924 491,66 242 132,83 242 132,83 120,598400 115,960000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 218,090000 202 031 720,30 95 635,52 95 635,52 224,632700 218,090000
UNIQA Eurobond EUR 0,031468 1 468 465,00 1 468 247,00 1 468 247,00 0,031468 0,030524
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 115,990000 129 729 558,50 0,00 0,00 119,469700 115,990000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,099336 9 074 104,31 9 074 104,31 9 074 104,31 0,099833 0,098839
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,121860 160 272 031,15 160 272 031,15 160 272 031,15 0,122469 0,116986
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,081481 14 217 569,67 14 217 569,67 14 217 569,67 0,081888 0,081074
NN (L) First Class Stable Yield Opp - X Cap EURR EUR 264,860000 1 616 363,52 0,00 0,00 264,860000 251,617000
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,079893 5 913 686,05 5 913 686,05 5 913 686,05 0,080292 0,079494
NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK CZK 2 622,360000 574 653 684,44 356 360,39 356 360,39 2 753,478000 2 622,360000
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093870 179 797 392,92 179 797 392,92 93 854 044,28 0,093870 0,091054
Franklin Euro High Yield Fund EUR 20,490000 400 129 802,08 280 588,97 280 588,97 21,514500 20,490000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 13,980000 74 548 583,32 51 928,60 51 928,60 14,679000 13,980000
Franklin European Total Return Fund EUR 16,600000 1 338 122 468,43 618 671,78 618 671,78 17,430000 16,600000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 11,420000 19 257 697,88 0,00 0,00 11,991000 11,420000
Franklin High Yield Fund USD 21,420000 1 290 271 400,09 21 430,00 21 430,00 22,491000 21,420000
Franklin Strategic Income Fund EUR 14,700000 702 638 761,62 449 730,30 449 730,30 15,435000 14,700000
Franklin U.S. Government Fund USD 11,570000 980 457 200,87 116 839,72 116 839,72 12,148500 11,570000
Templeton Asian Bond Fund USD 17,270000 207 100 024,50 179 284,03 179 284,03 18,133500 17,270000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 11,980000 3 768 574 689,93 3 552 194,74 3 552 194,74 12,579000 11,980000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 13,280000 68 426 264,95 58 266,39 58 266,39 13,944000 13,280000
Templeton Global Bond Fund USD 27,570000 5 388 645 720,96 5 334 964,37 5 334 964,37 28,948500 27,570000
Templeton Global High Yield Fund USD 16,240000 106 558 591,19 45 481,07 45 481,07 17,052000 16,240000
Templeton Global Total Return Fund USD 26,980000 4 669 801 943,47 6 169 374,93 6 169 374,93 28,329000 26,980000
ERSTE BOND EURO RENT EUR 181,520000 176 594 586,61 19 014 594,40 173 805,40 186,058000 181,520000
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 223,430000 336 952 127,85 46 917 882,98 10 186 901,00 231,250050 223,430000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 189,640000 214 450 081,37 3 068 471,48 3 068 471,48 196,277400 189,640000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 203,150000 297 400 095,97 23 216 975,37 2 666 433,15 210,260250 203,150000
BGF FI Global Opportunities Fund A2 USD USD 13,460000 12 973 469 604,35 0,00 0,00 14,133000 13,460000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,660000 8 327 818 752,00 0,00 0,00 16,443000 15,660000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD USD 18,420000 3 037 181 429,30 0,00 0,00 19,341000 18,420000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 122,560000 5 403 787 776,00 0,00 0,00 128,688000 122,560000
NN (L) First Class Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) CZK 5 241,190000 7 590 869,66 16 532,35 16 532,35 5 503,249500 5 241,190000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 136,620000 132 928 126,85 4 304,77 4 304,77 141,401700 136,620000
AMUNDI UNICREDIT PREMIUM PTF - PRUDENTIAL EUR 51,190000 3 934 750,38 681 311,05 681 311,05 53,749500 51,190000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 17,070000 320 316 305,24 585 268,45 585 268,45 17,667450 17,070000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,900000 294 123 211,45 1 871 936,62 1 871 936,62 10,246500 9,900000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,804000 38 080 294,63 1 169 228,50 1 169 228,50 9,112140 8,804000
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] EUR 210,510000 229 639 523,70 143 102,59 143 102,59 216,825300 210,510000
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] EUR 109,410000 10 941 293,70 29 807,66 29 807,66 112,692300 109,410000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] EUR 190,650000 162 851 337,00 36 965,28 36 965,28 196,369500 190,650000
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] EUR 160,460000 85 839 469,75 146 936,43 146 936,43 165,273800 160,460000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] EUR 153,240000 2 854 860,64 156 208,26 156 208,26 157,837200 153,240000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 105,580000 697 388 750,43 0,00 0,00 106,635800 105,580000
ERSTE MORTAGE EUR 156,330000 311 688 518,11 41 727 629,28 4 186 703,30 161,801550 156,330000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 206,210000 771 603 072,29 34 291 714,71 13 177 386,08 213,427350 206,210000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 133,030000 109 523 992,15 16 358 872,65 1 995,45 137,686050 133,030000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 129,940000 90 806 352,79 16 990 166,16 16 990 166,16 134,487900 129,940000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 242,620000 1 077 528 784,70 8 378 409,56 8 378 409,56 247,472400 242,620000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 171,580000 395 413 466,84 0,00 0,00 175,869500 171,580000
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] EUR 110,520000 269 533 705,80 26 797,74 26 797,74 113,835600 110,520000
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] EUR 128,200000 230 371 815,70 0,00 0,00 132,046000 128,200000
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] EUR 1 200,960000 1 709 125,08 972,78 972,78 1 236,988800 1 200,960000
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] EUR 228,240000 84 490 344,61 6 023,25 6 023,25 235,087200 228,240000
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] EUR 115,660000 95 840 472,69 110 365,09 110 365,09 119,129800 115,660000
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest EUR 1,096088 76 209 740,27 76 209 740,27 26 439 013,71 1,107049 1,085127
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 8,119300 254 462 586,00 0,00 0,00 8,525265 8,119300
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 151,740000 197 862 753,62 3 046 261,83 3 046 261,83 154,774800 151,740000
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] EUR 107,880000 127 925,90 7 424,30 7 424,30 111,116400 107,880000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR 102,060000 1 725 889,78 0,00 0,00 105,121800 102,060000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR 100,210000 100 828,56 0,00 0,00 103,216300 100,210000
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 102,700000 5 013 900,92 3 889 428,73 3 889 428,73 104,754000 102,700000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) EUR 103,120000 19 243 166,22 5 352 558,37 5 352 558,37 107,760400 103,120000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) USD 107,360000 607 584,35 130 551,61 130 551,61 112,191200 107,360000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) EUR 18,020000 104 546 016,87 3 546 518,99 3 546 518,99 18,830900 18,020000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) USD 20,950000 68 271 983,70 287 294,84 287 294,84 21,892750 20,950000
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) EUR 57,020000 4 619 003,51 1 717 414,92 1 717 414,92 59,585900 57,020000
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 102,480000 50 508 395,96 21 898 929,68 21 898 929,68 107,091600 102,480000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) EUR 50,900000 50 846 906,99 20 820 284,93 20 820 284,93 53,190500 50,900000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) USD 52,280000 1 557 880,90 85 632,93 85 632,93 54,632600 52,280000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 52,470000 6 309 832,49 60 260,59 60 260,59 54,831150 52,470000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) USD 119,020000 25 751 825,24 28 234,25 28 234,25 124,375900 119,020000
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) EUR 108,300000 22 806 240,26 1 416 558,91 1 416 558,91 113,173500 108,300000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) EUR 122,080000 3 261 381,46 1 677 181,80 1 677 181,80 127,573600 122,080000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) USD 142,190000 7 901 492,89 151 070,82 151 070,82 148,588550 142,190000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) EUR 11,300000 13 497 455,95 1 739 498,13 1 739 498,13 11,808500 11,300000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) EUR 90,790000 20 943 757,80 6 065 545,17 6 065 545,17 94,875550 90,790000
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) USD 13,160000 159 906 035,66 3 163 360,35 3 163 360,35 13,752200 13,160000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) EUR 97,530000 6 270 029,79 69 602,77 69 602,77 101,918850 97,530000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) USD 113,590000 199 332 676,20 183 619,94 183 619,94 118,701550 113,590000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) EUR 13,570000 11 639 065,56 299 292,12 299 292,12 14,180650 13,570000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) EUR 102,460000 1 405 740,19 253 597,11 253 597,11 107,070700 102,460000
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) USD 15,810000 49 286 751,10 504 989,30 504 989,30 16,521450 15,810000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) EUR 68,290000 18 749 151,86 3 945 101,21 3 945 101,21 71,363050 68,290000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) USD 79,540000 7 491 713,08 37 718,44 37 718,44 83,119300 79,540000
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) EUR 54,100000 9 424 543,60 2 634 286,81 2 634 286,81 56,534500 54,100000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) EUR 46,780000 10 156 266,39 3 310 846,22 3 310 846,22 48,885100 46,780000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) EUR 103,510000 48 099 574,13 24 062 850,66 24 062 850,66 108,167950 103,510000
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) EUR 49,960000 30 167 871,50 7 803 217,43 7 803 217,43 52,208200 49,960000
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) USD 58,190000 353 615,90 50 944,12 50 944,12 60,808550 58,190000
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND EUR 53,960000 3 849 087,96 2 797 867,93 2 797 867,93 55,309000 53,420400
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND EUR 53,350000 5 682 852,50 1 292 539,42 1 292 539,42 54,683750 52,816500
AFS- Buy and Watch HI Bond 11/2024 A EUR (C) EUR 52,860000 14 859 953,93 3 237 576,52 3 237 576,52 54,181500 52,331400
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/24 A EUR (AD) (D) EUR 51,920000 1 239 396,52 394 064,91 394 064,91 53,218000 51,400800
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) EUR 52,280000 7 407 320,60 1 948 631,97 1 948 631,97 53,587000 51,757200
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) EUR 51,550000 11 391 860,16 0,00 0,00 52,838750 51,034500
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] EUR 377,590000 130 586 845,60 422 256,91 422 256,91 388,917700 377,590000
Dlhopisový dlhodobý fond o.p.f. - 365.invest EUR 0,950644 30 445 680,93 30 445 680,93 10 691 643,68 0,960150 0,941138
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] EUR 449,050000 140 481 447,70 21 614,70 21 614,70 462,521500 449,050000
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] EUR 105,880000 64 433 000,00 20 043,08 20 043,08 109,056400 105,880000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm EUR 97,390000 137 359 730,11 0,00 0,00 98,363900 97,390000
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 94,340000 3 691 086,18 2 842 086,46 2 842 086,46 95,755100 94,340000
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 181,790000 881 234 869,72 5 710 150,97 5 710 150,97 184,516850 181,790000
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) EUR 136,640000 194 239 529,94 0,00 0,00 139,372800 135,273600
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) EUR 138,939000 2 664 332 117,71 0,00 0,00 138,939000 138,939000
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 126,193700 4 008 881 916,16 0,00 0,00 126,193700 126,193700
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 239,370100 1 985 611 976,89 0,00 0,00 239,370100 239,370100
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) EUR 143,097600 1 551 578 990,80 0,00 0,00 143,097600 143,097600
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) EUR 173,080800 1 728 797 122,09 0,00 0,00 173,080800 173,080800
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) EUR 225,108000 489 238 621,67 0,00 0,00 225,108000 225,108000
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) EUR 270,855100 235 513 975,68 0,00 0,00 270,855100 270,855100
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) USD 255,658400 3 539 986 952,84 0,00 0,00 255,658400 255,658400
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) USD 108,280300 6 737 903 951,79 0,00 0,00 108,280300 108,280300
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) USD 192,263200 902 141 707,50 0,00 0,00 192,263200 192,263200
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 155,683600 855 592 868,79 0,00 0,00 155,683600 155,683600
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 126,041400 1 838 117 410,59 0,00 0,00 126,041400 126,041400
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) USD 112,736800 1 148 978 992,49 0,00 0,00 112,736800 112,736800
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 133,618200 8 877 628 651,12 0,00 0,00 133,618200 133,618200
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) EUR 97,115800 270 840 701,85 0,00 0,00 97,115800 97,115800
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) EUR 137,613600 391 484 622,42 0,00 0,00 137,613600 137,613600
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 176,315600 531 289 896,29 0,00 0,00 176,315600 176,315600
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) EUR 120,034000 1 639 034 389,57 0,00 0,00 120,034000 120,034000
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) EUR 110,480600 1 455 256 216,86 0,00 0,00 110,480600 110,480600
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 104,074100 4 110 869 278,16 0,00 0,00 104,074100 104,074100
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) EUR 162,926100 301 432 903,72 0,00 0,00 162,926100 162,926100
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) EUR 193,140900 47 887 359,13 0,00 0,00 193,140900 193,140900
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 130,827500 4 093 527 285,91 0,00 0,00 130,827500 130,827500
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) USD 53,014700 4 932 464 992,14 0,00 0,00 53,014700 53,014700
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 144,296800 441 856 997,84 0,00 0,00 144,296800 144,296800
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR 101,414200 4 911 203 479,29 0,00 0,00 101,414200 101,414200
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) USD 95,313500 260 782 268,81 0,00 0,00 95,313500 95,313500
iShares € Corp Bond IR Hdg UCITS ETF EUR (D) EUR 96,451700 717 670 077,76 0,00 0,00 96,451700 96,451700
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 96,297600 1 277 512 521,36 0,00 0,00 96,297600 96,297600
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 103,932600 1 257 518 221,65 0,00 0,00 103,932600 103,932600
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 171,759500 1 521 232 212,52 0,00 0,00 171,759500 171,759500
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) USD 97,893000 146 968 337,65 0,00 0,00 97,893000 97,893000
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) EUR 109,714700 269 991 202,48 0,00 0,00 109,714700 109,714700
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) EUR 87,888100 3 024 516 007,70 0,00 0,00 87,888100 87,888100
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) EUR 103,991300 1 560 233 499,28 0,00 0,00 103,991300 103,991300
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 99,912900 3 572 676 516,54 0,00 0,00 99,912900 99,912900
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 5,227500 1 405 887 207,04 0,00 0,00 5,227500 5,227500
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 5,352000 269 150 348,15 0,00 0,00 5,352000 5,352000
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) USD 5,883300 518 150 285,98 0,00 0,00 5,883300 5,883300
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) USD 4,598400 48 052 517,92 0,00 0,00 4,598400 4,598400
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 5,335300 1 613 612 631,65 0,00 0,00 5,335300 5,335300
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) USD 5,974300 741 477 992,89 0,00 0,00 5,974300 5,974300
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 5,484900 580 338 966,11 0,00 0,00 5,484900 5,484900
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) USD 5,873600 1 209 839 728,71 0,00 0,00 5,873600 5,873600
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 5,132800 30 061 157,83 0,00 0,00 5,132800 5,132800
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 5,296800 367 518 381,42 0,00 0,00 5,296800 5,296800
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) USD 5,580900 704 500 860,86 0,00 0,00 5,580900 5,580900
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) EUR 5,196700 876 016 992,77 0,00 0,00 5,196700 5,196700
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) EUR 5,990700 223 475 026,78 0,00 0,00 5,990700 5,990700
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) EUR 5,230300 794 399 252,04 0,00 0,00 5,230300 5,230300
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 6,398300 1 376 666 853,79 0,00 0,00 6,398300 6,398300
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,914100 1 651 022 655,35 0,00 0,00 5,914100 5,914100
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 6,214000 1 626 799 596,84 0,00 0,00 6,214000 6,214000
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,766000 1 880 883 508,74 0,00 0,00 5,766000 5,766000
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 5,228900 2 452 169 824,99 0,00 0,00 5,228900 5,228900
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR 5,002100 2 305 505 017,53 0,00 0,00 5,002100 5,002100
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) USD 5,116000 163 079 786,51 0,00 0,00 5,116000 5,116000
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR EUR 51,160000 9 963 801,11 1 734 422,02 1 734 422,02 52,439000 50,136800
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) EUR 4,886700 239 284 978,18 0,00 0,00 4,886700 4,886700
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) EUR 4,878200 84 062 641,27 0,00 0,00 4,878200 4,878200
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M EUR 99,280000 4 113 000,00 53 603,13 53 603,13 102,258400 99,280000
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 4,920400 39 743 946,81 0,00 0,00 4,920400 4,920400
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) EUR 5,275800 137 602 720,33 0,00 0,00 5,275800 5,275800
NN (L) First Class Yield Opportunities P CAP EUR EUR 285,600000 3 569 176,65 81,11 81,11 294,168000 285,600000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 192,260000 40 671 906,59 0,00 0,00 198,989100 192,260000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 224,050000 40 671 906,59 239 654,51 239 654,51 231,891750 224,050000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 108,160000 133 059 894,20 6 381,44 6 381,44 111,404800 108,160000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 138,200000 253 398 923,33 552,80 552,80 143,037000 138,200000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 116,940000 300 252 970,58 62 562,90 62 562,90 121,032900 116,940000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR