Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 26.5.2023

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,050586 164 468 757,60 164 468 757,60 113 015 249,30 0,050712 0,050460
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,038733 13 604 810,40 13 604 725,76 13 604 725,76 0,039504 0,038733
IAD - EURO Bond EUR 0,038933 18 814 600,17 18 814 805,69 18 814 805,69 0,039673 0,038933
KBC Renta Dollarenta USD 1 090,510000 32 169 850,00 2 151 160,00 2 151 160,00 1 101,415100 1 090,510000
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing EUR 2 637,650000 53 682 840,00 7 866 684,00 7 866 684,00 2 664,026500 2 637,650000
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,047614 91 590 048,80 91 590 048,80 78 426 657,27 0,048090 0,046757
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,071924 215 558 329,83 215 558 329,83 158 826 059,00 0,071924 0,069766
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing CZK 36 086,310000 745 681 445,00 601 888,00 601 888,00 36 447,173100 36 086,310000
KBC Renta Canarenta CAD 2 416,860000 12 275 003,00 192 676,00 192 676,00 2 441,028600 2 416,860000
GS US Factor Credit - P Cap USD USD 1 219,120000 14 293 198,01 248,25 248,25 1 255,693600 1 219,120000
IAD - CE Bond EUR 0,034523 9 044 156,77 8 965 403,29 8 965 403,29 0,034696 0,034523
ERSTE BOND DANUBIA EUR 126,820000 63 588 158,79 4 836 407,52 1 915 235,64 128,722300 126,820000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 174,520000 179 238 932,50 1 140 448,24 1 140 448,24 181,500800 174,520000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 284,490000 418 443 206,70 424 186,25 424 186,25 293,024700 284,490000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 218,900000 62 350 490,45 337 875,65 337 875,65 225,467000 218,900000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 176,090000 394 508 433,75 2 697 293,10 2 682 545,90 178,731350 176,090000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 169,590000 221 650 967,70 20 782 634,99 911 179,53 172,133850 169,590000
ERSTE BOND DOLLAR USD 132,780000 216 029 645,08 20 587 602,43 781 109,91 134,771700 132,780000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 140,027000 28 641 763,76 104 855,16 104 855,16 142,127405 140,027000
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,049731 32 703 169,00 10 838 739,00 10 838 739,00 0,049731 0,048240
Raiff-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent USD 161,370000 29 207 545,84 397 703,01 397 703,01 162,983700 161,370000
IAD - Český konzervativní EUR 0,049178 7 861 078,74 7 750 140,91 7 750 140,91 0,049178 0,049178
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 188,770000 97 447 919,76 5 548,00 5 548,00 198,208500 188,770000
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR 170,110000 108 664 023,90 40 491,00 40 491,00 178,615500 170,110000
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR 345,710000 68 607 361,10 764 728,00 764 728,00 362,995500 345,710000
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR 142,230000 46 479 328,34 3 830,00 3 830,00 149,341500 142,230000
GS Euro Bond - X Cap EUR EUR 450,950000 6 207 432,75 7 215,20 7 215,20 473,497500 450,950000
GS Global Bond Opportunities - X Cap EUR EUR 722,560000 479 208,68 11 494,48 11 494,48 758,688000 722,560000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 142,510000 80 581 043,93 82 186,51 82 186,51 146,785300 142,510000
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 75,960000 3 086 152,96 482 526,41 482 526,41 79,758000 75,960000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Local Bonds (R) EUR 114,700000 157 367 753,00 130 379,03 130 379,03 119,288000 114,700000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 189,450000 188 610 641,40 72 059,96 72 059,96 195,133500 189,450000
UNIQA Eurobond EUR 0,028700 1 713 571,00 1 713 388,00 1 713 388,00 0,028700 0,027839
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 103,800000 90 252 923,06 0,00 0,00 106,914000 103,800000
KBC Bonds Corporates Euro EUR 811,690000 23 148 393,00 600 438,00 600 438,00 819,806900 811,690000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 619,660000 4 363 647,00 1 619 716,00 1 619 716,00 625,856600 619,660000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 228,920000 20 620 030,00 1 304 520,00 1 304 520,00 2 251,209200 2 206,630800
KBC Bonds High Interest EUR 1 846,840000 29 223 148,00 1 488 233,00 1 488 233,00 1 865,308400 1 846,840000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,087645 3 054 023,20 3 054 023,20 3 054 023,20 0,088083 0,087207
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,109591 94 240 709,26 94 240 709,26 94 240 709,26 0,110139 0,105207
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,063478 6 036 239,93 6 036 239,93 6 036 239,93 0,063795 0,063161
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR EUR 232,920000 473 122,80 57 048,40 57 048,40 232,920000 221,274000
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,065269 3 249 074,80 3 249 074,80 3 249 074,80 0,065595 0,064943
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK CZK 2 379,640000 2 005 245 771,04 767 724,09 767 724,09 2 498,622000 2 379,640000
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,085383 147 074 901,48 147 074 901,48 75 130 355,16 0,085383 0,082822
Franklin Euro High Yield Fund EUR 19,060000 243 340 893,30 279 304,29 279 304,29 20,013000 19,060000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 11,970000 49 716 602,11 60 091,80 60 091,80 12,568500 11,970000
Franklin European Total Return Fund EUR 14,260000 1 250 713 947,39 775 734,96 775 734,96 14,973000 14,260000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 9,750000 11 087 120,28 0,00 0,00 10,237500 9,750000
Franklin High Yield Fund USD 19,890000 935 769 770,82 27 403,51 27 403,51 20,884500 19,890000
Franklin Strategic Income Fund EUR 14,430000 413 984 133,60 312 228,04 312 228,04 15,151500 14,430000
Franklin U.S. Government Fund USD 10,350000 687 369 936,17 69 873,93 69 873,93 10,867500 10,350000
Templeton Asian Bond Fund USD 15,890000 127 277 076,71 118 698,55 118 698,55 16,684500 15,890000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 10,050000 1 970 275 857,68 1 943 541,91 1 943 541,91 10,552500 10,050000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 12,110000 45 907 317,30 42 878,37 42 878,37 12,715500 12,110000
Templeton Global Bond Fund USD 25,670000 3 500 736 567,28 4 338 123,66 4 338 123,66 26,953500 25,670000
Templeton Global High Yield Fund USD 14,540000 80 078 675,28 52 836,57 52 836,57 15,267000 14,540000
Templeton Global Total Return Fund USD 22,960000 2 432 048 847,46 4 768 509,07 4 768 509,07 24,108000 22,960000
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 196,230000 188 024 660,09 48 984 503,70 4 641 522,06 199,173450 196,230000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 157,010000 299 562 823,80 48 335 552,94 2 936 406,57 159,365150 157,010000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 183,240000 191 193 037,96 12 574 359,08 1 049 205,66 185,988600 183,240000
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 13,730000 6 886 314 162,67 0,00 0,00 14,416500 13,730000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 14,910000 4 836 022 152,50 0,00 0,00 15,655500 14,910000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg EUR 15,930000 1 543 303 235,60 0,00 0,00 16,726500 15,930000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 119,960000 2 881 170 552,05 0,00 0,00 125,958000 119,960000
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) CZK 4 783,660000 5 378 248,06 7 764,77 7 764,77 5 022,843000 4 783,660000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 136,480000 186 323 970,05 18 360 133,82 865 310,42 138,527200 136,480000
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential EUR 45,560000 3 239 431,28 463 020,90 463 020,90 47,838000 45,560000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 13,860000 285 662 453,00 508 889,70 508 889,70 14,345100 13,860000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,583000 231 577 353,20 1 394 569,21 1 394 569,21 8,883405 8,583000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,525000 33 849 282,67 933 252,01 933 252,01 8,823375 8,525000
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] EUR 169,120000 152 951 134,10 113 858,00 113 858,00 174,193600 169,120000
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] EUR 97,740000 5 853 171,13 21 213,00 21 213,00 100,672200 97,740000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] EUR 179,460000 127 057 954,60 30 279,00 30 279,00 184,843800 179,460000
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] EUR 138,380000 52 536 155,40 132 099,00 132 099,00 142,531400 138,380000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] EUR 141,210000 1 783 053,88 92 302,00 92 302,00 145,446300 141,210000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 102,290000 270 723 683,90 0,00 0,00 103,312900 102,290000
ERSTE MORTAGE EUR 135,810000 63 988 958,65 1 101 098,20 1 101 098,20 138,526200 135,810000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 185,530000 477 461 998,55 19 008 358,70 2 333 656,70 188,312950 185,530000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 132,040000 52 233 294,41 747 580,38 117 383,56 134,020600 132,040000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 114,930000 62 091 951,42 10 691 746,01 10 691 746,01 117,228600 114,930000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 215,570000 755 201 838,70 8 315 962,19 8 315 962,19 219,881400 215,570000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 142,450000 318 024 591,30 0,00 0,00 146,011250 142,450000
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] EUR 107,540000 138 468 097,00 26 990,00 26 990,00 110,766200 107,540000
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] EUR 117,070000 153 711 286,00 29 709,00 29 709,00 120,582100 117,070000
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] EUR 1 005,410000 879 956,89 99,00 99,00 1 035,572300 1 005,410000
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] EUR 206,340000 52 803 581,55 1 868,00 1 868,00 212,530200 206,340000
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] EUR 110,800000 108 416 280,80 108 764,00 108 764,00 114,124000 110,800000
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 6,696900 172 436 409,10 0,00 0,00 7,031745 6,696900
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 138,760000 229 355 152,90 3 749 677,62 3 749 677,62 141,535200 138,760000
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] EUR 106,360000 2 003 704,70 6 274,00 6 274,00 109,550800 106,360000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR 101,480000 1 071 350,62 0,00 0,00 104,524400 101,480000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR 100,410000 342 326,37 0,00 0,00 103,422300 100,410000
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 88,310000 3 763 665,91 2 513 066,81 2 513 066,81 90,076200 88,310000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) EUR 88,530000 10 717 525,35 2 065 289,63 2 065 289,63 92,513850 88,530000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) USD 84,720000 462 016,23 111 443,96 111 443,96 88,532400 84,720000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) EUR 16,240000 49 498 538,36 2 967 941,69 2 967 941,69 16,970800 16,240000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) USD 17,390000 44 681 403,89 210 780,78 210 780,78 18,172550 17,390000
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) EUR 45,620000 2 405 052,47 968 169,54 968 169,54 47,672900 45,620000
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 85,470000 37 589 079,35 17 903 179,45 17 903 179,45 89,316150 85,470000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) EUR 41,680000 37 585 095,06 17 112 886,96 17 112 886,96 43,555600 41,680000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) USD 39,360000 868 146,05 61 685,51 61 685,51 41,131200 39,360000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 52,200000 9 397 615,89 51 172,03 51 172,03 54,549000 52,200000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) USD 108,840000 23 382 147,83 24 563,36 24 563,36 113,737800 108,840000
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) EUR 97,060000 13 329 133,67 992 124,32 992 124,32 101,427700 97,060000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) EUR 114,600000 2 190 715,75 869 747,65 869 747,65 119,757000 114,600000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) USD 122,690000 6 354 345,27 126 952,37 126 952,37 128,211050 122,690000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) EUR 10,800000 18 283 271,41 1 159 985,16 1 159 985,16 11,286000 10,800000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) EUR 77,120000 22 122 242,91 5 390 024,38 5 390 024,38 80,590400 77,120000
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) USD 11,570000 134 111 177,62 1 457 485,27 1 457 485,27 12,090650 11,570000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) EUR 92,080000 6 157 533,95 78 580,61 78 580,61 96,223600 92,080000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) USD 98,580000 161 290 231,64 160 566,38 160 566,38 103,016100 98,580000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) EUR 13,440000 10 322 950,62 243 044,30 243 044,30 14,044800 13,440000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) EUR 90,120000 1 307 380,27 152 755,65 152 755,65 94,175400 90,120000
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) USD 14,390000 38 372 217,18 495 709,83 495 709,83 15,037550 14,390000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) EUR 66,130000 114 589 753,18 3 213 458,79 3 213 458,79 69,105850 66,130000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) USD 71,040000 2 972 517,91 35 418,04 35 418,04 74,236800 71,040000
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) EUR 43,870000 5 618 963,92 1 778 281,72 1 778 281,72 45,844150 43,870000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) EUR 37,090000 6 659 365,64 1 933 151,20 1 933 151,20 38,759050 37,090000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) EUR 87,540000 33 625 777,36 16 883 568,08 16 883 568,08 91,479300 87,540000
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) EUR 45,740000 125 132 754,86 5 467 398,57 5 467 398,57 47,798300 45,740000
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) USD 48,970000 224 544,34 37 636,75 37 636,75 51,173650 48,970000
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND EUR 50,780000 2 838 239,52 2 194 039,12 2 194 039,12 52,049500 50,272200
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND EUR 49,130000 5 018 785,36 1 132 309,38 1 132 309,38 50,358250 48,638700
AFS- Buy and Watch HI Bond 11/2024 A EUR (C) EUR 50,460000 13 261 222,37 2 974 678,71 2 974 678,71 51,721500 49,955400
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/24 A EUR (AD) (D) EUR 48,120000 1 128 415,00 365 223,49 365 223,49 49,323000 47,638800
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) EUR 50,190000 6 788 450,75 1 775 140,60 1 775 140,60 51,444750 49,688100
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) EUR 48,660000 9 037 290,11 0,00 0,00 49,876500 48,173400
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] EUR 371,540000 84 989 279,02 66 014,00 66 014,00 382,686200 371,540000
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] EUR 103,960000 52 388 885,38 20 432,00 20 432,00 107,078800 103,960000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm EUR 94,000000 74 432 216,07 0,00 0,00 94,940000 94,000000
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 82,830000 3 311 007,41 3 198 061,34 3 198 061,34 84,072450 82,830000
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 153,460000 1 237 610 206,00 4 044 017,51 4 044 017,51 155,761900 153,460000
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) EUR 119,500000 238 297 223,16 0,00 0,00 121,890000 118,305000
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) EUR 118,451700 2 746 474 116,68 0,00 0,00 118,451700 118,451700
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 100,902500 4 930 466 909,83 0,00 0,00 100,902500 100,902500
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 221,443500 1 612 949 032,94 0,00 0,00 221,443500 221,443500
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) EUR 137,643300 1 347 699 768,16 0,00 0,00 137,643300 137,643300
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) EUR 156,555900 2 166 105 079,38 0,00 0,00 156,555900 156,555900
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) EUR 181,317600 512 470 737,41 0,00 0,00 181,317600 181,317600
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) EUR 171,070200 728 278 485,16 0,00 0,00 171,070200 171,070200
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) USD 229,871900 2 883 050 365,20 0,00 0,00 229,871900 229,871900
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) USD 82,438300 4 945 775 419,22 0,00 0,00 82,438300 82,438300
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) USD 148,739200 655 702 851,35 0,00 0,00 148,739200 148,739200
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 134,791600 1 117 211 919,90 0,00 0,00 134,791600 134,791600
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 103,947100 1 517 619 712,01 0,00 0,00 103,947100 103,947100
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) USD 91,116500 1 066 915 207,58 0,00 0,00 91,116500 91,116500
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 114,514300 11 252 030 701,77 0,00 0,00 114,514300 114,514300
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) EUR 96,848600 669 054 522,20 0,00 0,00 96,848600 96,848600
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) EUR 121,878300 625 284 469,34 0,00 0,00 121,878300 121,878300
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 143,768600 215 568 056,79 0,00 0,00 143,768600 143,768600
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) EUR 103,284000 1 181 711 926,31 0,00 0,00 103,284000 103,284000
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) EUR 101,936500 1 118 305 445,93 0,00 0,00 101,936500 101,936500
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 88,171900 2 983 542 536,78 0,00 0,00 88,171900 88,171900
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) EUR 140,209400 473 335 949,12 0,00 0,00 140,209400 140,209400
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) EUR 145,009700 58 401 211,63 0,00 0,00 145,009700 145,009700
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 106,616700 4 012 999 053,17 0,00 0,00 106,616700 106,616700
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) USD 44,420500 4 679 161 806,78 0,00 0,00 44,420500 44,420500
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 119,343800 175 207 355,84 0,00 0,00 119,343800 119,343800
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR 89,546800 4 757 553 153,26 0,00 0,00 89,546800 89,546800
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) USD 86,123200 178 045 272,10 0,00 0,00 86,123200 86,123200
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) EUR 93,092000 368 810 178,63 0,00 0,00 93,092000 93,092000
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 81,043300 750 561 382,70 0,00 0,00 81,043300 81,043300
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 84,311200 1 121 631 291,73 0,00 0,00 84,311200 84,311200
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 141,541200 699 444 913,30 0,00 0,00 141,541200 141,541200
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) USD 75,213900 85 931 309,98 0,00 0,00 75,213900 75,213900
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) EUR 93,907000 330 936 566,46 0,00 0,00 93,907000 93,907000
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) EUR 64,159900 2 307 844 413,56 0,00 0,00 64,159900 64,159900
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) EUR 84,339500 1 323 234 454,20 0,00 0,00 84,339500 84,339500
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 100,512800 2 731 330 322,30 0,00 0,00 100,512800 100,512800
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,565700 1 431 649 005,60 0,00 0,00 4,565700 4,565700
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,549900 204 105 357,27 0,00 0,00 4,549900 4,549900
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) USD 5,105100 480 839 400,88 0,00 0,00 5,105100 5,105100
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) USD 4,443100 39 646 218,56 0,00 0,00 4,443100 4,443100
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 4,658200 1 695 140 524,58 0,00 0,00 4,658200 4,658200
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) USD 5,250400 645 231 225,83 0,00 0,00 5,250400 5,250400
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 5,155400 289 375 349,62 0,00 0,00 5,155400 5,155400
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) USD 4,842200 1 078 555 286,37 0,00 0,00 4,842200 4,842200
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,913500 434 039 395,51 0,00 0,00 4,913500 4,913500
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 4,183700 207 162 784,02 0,00 0,00 4,183700 4,183700
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) USD 5,085900 407 175 877,47 0,00 0,00 5,085900 5,085900
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) EUR 4,761700 1 899 471 545,74 0,00 0,00 4,761700 4,761700
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) EUR 3,672800 149 479 566,23 0,00 0,00 3,672800 3,672800
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) EUR 4,528700 462 018 597,67 0,00 0,00 4,528700 4,528700
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,397500 2 391 086 962,31 0,00 0,00 5,397500 5,397500
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) USD 4,892500 1 051 098 397,48 0,00 0,00 4,892500 4,892500
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,790900 1 486 823 156,87 0,00 0,00 5,790900 5,790900
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,093500 2 655 567 478,35 0,00 0,00 5,093500 5,093500
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,469900 3 795 250 586,47 0,00 0,00 4,469900 4,469900
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR 4,794200 3 600 040 616,81 0,00 0,00 4,794200 4,794200
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) USD 4,876100 415 041 299,95 0,00 0,00 4,876100 4,876100
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR EUR 47,070000 8 944 446,55 1 537 380,38 1 537 380,38 48,246750 46,128600
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) EUR 4,026300 1 055 429 680,84 0,00 0,00 4,026300 4,026300
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) EUR 4,412000 213 206 381,37 0,00 0,00 4,412000 4,412000
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M EUR 100,650000 17 098 953,18 71 958,00 71 958,00 103,669500 100,650000
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 3,834400 72 292 479,13 0,00 0,00 3,834400 3,834400
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) EUR 3,543300 718 730 552,34 0,00 0,00 3,543300 3,543300
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR EUR 243,190000 2 872 601,58 477,38 477,38 250,485700 243,190000
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR EUR 44,580000 6 806 401,46 1 313 605,11 1 313 605,11 45,694500 43,688400
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 179,520000 31 413 722,53 718,08 718,08 182,212800 179,520000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 192,730000 31 413 722,53 167 614,69 167 614,69 195,620950 192,730000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 96,490000 101 990 687,57 5 596,42 5 596,42 97,937350 96,490000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 119,690000 401 120 195,40 1 316,59 1 316,59 121,485350 119,690000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 102,320000 215 247 728,13 80 628,16 80 628,16 103,854800 102,320000
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond EUR 41,670000 83 334,85 0,00 0,00 43,545150 41,670000
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond EUR 45,980000 6 206,67 0,00 0,00 48,049100 45,980000
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR EUR 49,270000 143 581 108,99 129 928,64 129 928,64 51,487150 49,270000
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD 3,954300 501 934 011,22 0,00 0,00 3,954300 3,954300
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR 4,039100 743 773 074,99 0,00 0,00 4,039100 4,039100
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD 5,093400 8 912 063,30 0,00 0,00 5,093400 5,093400
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR 5,033300 341 091 059,20 0,00 0,00 5,033300 5,033300
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD 4,505100 766 492 139,01 0,00 0,00 4,505100 4,505100
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR 4,015600 411 590 521,83 0,00 0,00 4,015600 4,015600
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) EUR 4,012300 126 610 275,06 0,00 0,00 4,012300 4,012300
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg EUR 4,701400 228 025 042,76 0,00 0,00 4,701400 4,701400
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD 5,154300 92 080 719,90 0,00 0,00 5,154300 5,154300
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR EUR 47,040000 6 340 112,32 1 352 373,23 1 352 373,23 47,980800 46,099200
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 123,210000 238 466 122,60 184 198,95 184 198,95 125,058150 123,210000
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD USD 12,440000 3 072 232 204,04 0,00 0,00 12,446220 12,437512
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD USD 36,740000 3 072 232 204,04 0,00 0,00 36,758370 36,732652
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD USD 16,240000 930 059 908,60 0,00 0,00 16,248120 16,236752
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR EUR 25,280000 2 851 459 629,54 0,00 0,00 25,292640 25,274944
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR EUR 15,220000 2 837 411 622,79 0,00 0,00 15,227610 15,216956
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR EUR 12,620000 6 886 314 162,67 0,00 0,00 12,623786 12,617476
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD USD 14,720000 7 403 476 356,29 0,00 0,00 14,727360 14,717056
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD USD 13,530000 7 403 476 356,29 0,00 0,00 13,534059 13,527294
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD USD 13,780000 995 600 403,85 0,00 0,00 13,786890 13,777244
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD USD 26,440000 1 659 205 308,59 0,00 0,00 26,453220 26,434712
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD USD 13,590000 1 724 532 484,96 0,00 0,00 13,596795 13,587282
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR EUR 112,220000 2 881 170 552,05 0,00 0,00 112,253666 112,197556
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD USD 120,580000 3 097 546 460,51 0,00 0,00 120,640290 120,555884
BGF China Bond Fund A2 EUR EUR 13,110000 3 846 448 759,63 0,00 0,00 13,116555 13,107378
BGF China Bond Fund A2 USD USD 14,060000 4 135 317 061,48 0,00 0,00 14,067030 14,057188
BGF China Bond Fund E2 EUR EUR 16,040000 3 846 448 759,63 0,00 0,00 16,044812 16,036792
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 9,460000 513 205 643,73 0,00 0,00 9,464730 9,458108
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR EUR 9,310000 513 205 643,73 0,00 0,00 9,312793 9,308138
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR EUR 88,630000 223 435 364,21 0,00 0,00 88,674315 88,612274
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR EUR 86,120000 223 435 364,21 0,00 0,00 86,145836 86,102776
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR 223,660000 138 947,88 11 183,00 11 183,00 227,014900 223,660000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD 240,110000 1 765 752,51 553 807,51 553 807,51 243,711650 240,110000
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD 370,280000 1 313 377,97 67 950,78 67 950,78 375,834200 370,280000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR 342,080000 365 341 584,90 1 307 771,84 1 307 771,84 347,211200 342,080000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR 128,930000 52 246 603,19 9 536 852,82 9 536 852,82 130,863950 128,930000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD 138,700000 1 262 471,46 279 725,66 279 725,66 140,780500 138,700000
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 119,430000 33 013 997,93 55 534,95 55 534,95 121,221450 119,430000
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR 99,110000 21 687 539,47 95 542,04 95 542,04 101,587750 99,110000
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR 100,750000 11 074 292,46 386 477,00 386 477,00 102,261250 100,750000
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR 85,510000 571 674 884,50 153 116,17 153 116,17 87,647750 85,510000
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) USD 5,094400 455 738 668,71 0,00 0,00 5,094400 5,094400
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  EUR 4,238700 1 966 630 018,62 0,00 0,00 4,238700 4,238700
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) USD 176,000000 4 264 824 436,80 0,00 0,00 176,000000 176,000000
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 12,738400 645 842 907,17 0,00 0,00 12,738400 12,738400
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,270400 157 327 025,95 0,00 0,00 4,270400 4,270400
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 9,899600 1 599 175 564,31 0,00 0,00 9,899600 9,899600
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) USD 4,856200 180 003 946,40 0,00 0,00 4,856200 4,856200
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) USD 3,773300 1 213 815 147,52 0,00 0,00 3,773300 3,773300
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) GBP 5,077300 123 735 337,10 0,00 0,00 5,077300 5,077300
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 5,242700 162 179 338,93 0,00 0,00 5,242700 5,242700
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,503800 800 903 123,11 0,00 0,00 5,503800 5,503800
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) EUR 5,650200 3 304 641,74 0,00 0,00 5,650200 5,650200
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) USD 7,123600 726 613 010,11 0,00 0,00 7,123600 7,123600
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  EUR 4,568600 255 727 488,43 0,00 0,00 4,568600 4,568600
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) USD 5,820100 102 948 756,33 0,00 0,00 5,820100 5,820100
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg EUR 4,526600 88 648 377,65 0,00 0,00 4,526600 4,526600
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) USD 6,812500 71 531 743,76 0,00 0,00 6,812500 6,812500
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) USD 6,374200 280 426 981,43 0,00 0,00 6,374200 6,374200
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) USD 104,861100 6 505 592 067,36 0,00 0,00 104,861100 104,861100
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 4,734300 1 059 719 660,97 0,00 0,00 4,734300 4,734300
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) USD 5,237200 3 948 948 787,73 0,00 0,00 5,237200 5,237200
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) USD 126,882400 4 013 081 660,68 0,00 0,00 126,882400 126,882400
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) USD 6,777900 1 204 346 915,29 0,00 0,00 6,777900 6,777900
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) USD 141,028500 2 731 996 783,17 0,00 0,00 141,028500 141,028500
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] EUR 99,240000 98 042 869,60 27 176,00 27 176,00 102,217200 99,240000
BlackRock Global Impact Fund USD (A) USD 120,643200 33 960 977,30 0,00 0,00 120,643200 120,643200
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) USD 107,817900 2 586 724,54 0,00 0,00 107,817900 107,817900
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 EUR 49,730000 7 320 375,06 3 980 744,32 3 980 744,32 50,724600 48,735400
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] EUR 91,400000 109 904 062,40 349 526,00 349 526,00 94,142000 91,400000
AM SLSP ESG fond dlhopisových príležitostí, o.p.f. EUR 0,009929 99 291,66 99 291,66 99 291,66 0,009929 0,009929
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 30,130000 387 074 310,10 149 698,40 149 698,40 30,581950 30,130000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR