Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 26.2.2021

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,037132 13 924 575,62 13 924 663,60 13 924 663,60 0,037871 0,037132
IAD - EURO Bond EUR 0,042819 19 490 234,48 19 490 303,82 19 490 303,82 0,043633 0,042819
KBC Renta Dollarenta USD 1 228,270000 131 382 717,00 546 124,00 546 124,00 1 240,552700 1 228,270000
KBC Renta Eurorenta EUR 3 117,480000 70 074 850,00 8 390 547,00 8 390 547,00 3 148,654800 3 117,480000
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,054158 145 530 260,83 145 530 260,83 119 584 729,50 0,054700 0,054158
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,075881 300 997 944,74 300 997 944,74 250 057 383,89 0,075881 0,073605
KBC Multi Interest EURO Medium EUR 46,584000 5 097 031,00 65 936,00 65 936,00 46,630584 46,584000
KBC Renta Czechrenta CZK 39 865,230000 108 726 214,00 797 071,00 797 071,00 40 263,882300 39 865,230000
KBC Renta Canarenta CAD 2 648,060000 17 479 318,00 299 155,00 299 155,00 2 674,540600 2 648,060000
Eurizon AM Slovakia - Stredoeurópsky Dlhopisový fond EUR 0,035692 49 263 312,83 49 263 312,83 39 077 297,69 0,036227 0,034264
KBC Renta Aud-Renta AUD 2 157,710000 17 136 635,00 3 159 719,00 3 159 719,00 2 179,287100 2 157,710000
NN (L) International Slovak Bond - P Cap EUR EUR 58,080000 2 302 075,11 46 945,31 46 945,31 59,764320 58,080000
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR EUR 170,550000 8 837 489,41 0,00 0,00 175,666500 170,550000
NN (L) US Factor Credit – P Cap USD USD 1 387,770000 21 514 894,05 0,00 0,00 1 429,403100 1 387,770000
IAD - CE Bond EUR 0,036578 9 822 658,94 9 726 492,45 9 726 492,45 0,036761 0,036578
ERSTE Bond Danubia EUR 174,970000 181 460 190,14 23 529 604,64 2 791 296,41 179,344250 174,970000
KBC Renta Short EUR EUR 704,470000 2 187 818,00 33 934,00 33 934,00 711,514700 704,470000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 217,810000 242 687 005,87 1 235 984,41 1 235 984,41 226,522400 217,810000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 306,190000 617 095 770,56 244 516,90 244 516,90 315,375700 306,190000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 276,250000 118 097 553,13 204 002,34 204 002,34 284,537500 276,250000
ERSTE Bond Euro Corporate EUR 203,030000 622 255 441,26 4 940 276,66 4 940 276,66 210,136050 203,030000
ERSTE Bond Emerging Markets EUR 210,670000 548 761 325,20 49 018 300,11 6 366 886,13 218,043450 210,670000
ERSTE Bond Dollar USD 148,800000 110 535 326,55 5 685 213,77 1 638 916,37 154,008000 148,800000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 164,833000 33 359 370,80 126 876,25 126 876,25 167,305495 164,833000
AXA CEE Dluhopisový fond EUR 0,050525 38 212 663,00 12 122 509,00 12 122 509,00 0,050525 0,049009
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent USD 165,210000 36 763 365,49 1 927 817,57 1 927 817,57 166,862100 165,210000
IAD - Český konzervativní EUR 0,043268 8 868 463,91 8 701 119,86 8 701 119,86 0,043268 0,043268
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3 Year EUR 60,920000 1 368 198,46 201 528,78 201 528,78 63,966000 60,920000
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 228,790000 155 312 960,60 27 482,25 27 482,25 240,229500 228,790000
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [Classic, C] EUR 197,610000 199 196 743,40 55 459,86 55 459,86 207,490500 197,610000
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [Classic, C] EUR 421,070000 126 738 227,30 897 089,64 897 089,64 442,123500 421,070000
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [Classic, C] EUR 144,950000 32 069 850,67 3 991,34 3 991,34 152,197500 144,950000
BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opportunities [Classic, C] EUR 122,110000 59 028 477,41 16 340,58 16 340,58 128,215500 122,110000
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR EUR 574,950000 13 015 104,57 0,00 0,00 603,697500 574,950000
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR EUR 860,820000 760 400,50 10 850,64 10 850,64 903,861000 860,820000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 136,750000 69 215 263,19 131 499,89 131 499,89 140,852500 136,750000
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 93,800000 13 692 536,72 204 219,39 204 219,39 98,490000 93,800000
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds EUR 115,860000 122 020 139,51 397 323,10 397 323,10 120,494400 115,860000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 219,040000 208 246 808,19 129 128,46 129 128,46 225,611200 219,040000
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. EUR 0,010229 7 173 063,54 7 173 063,54 5 059 781,17 0,010229 0,009718
AXA Eurobond EUR 0,031663 1 525 899,00 1 525 717,00 1 525 717,00 0,031663 0,030713
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,013342 9 729 881,06 9 729 881,06 9 729 881,06 0,013342 0,013342
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 115,140000 152 789 520,19 0,58 0,58 118,594200 115,140000
KBC Bonds Corporates Euro EUR 940,470000 20 723 412,00 758 070,00 758 070,00 949,874700 940,470000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 815,400000 5 709 588,00 492 206,00 492 206,00 823,554000 815,400000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 654,670000 31 011 206,00 643 778,00 643 778,00 2 681,216700 2 628,123300
KBC Bonds Europe Ex EMU EUR 1 064,490000 2 019 132,00 47 645,00 47 645,00 1 075,134900 1 064,490000
KBC Bonds High Interest EUR 1 977,900000 57 159 702,00 2 271 134,00 2 271 134,00 1 997,679000 1 977,900000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,100579 11 487 826,08 11 487 826,08 11 487 826,08 0,101082 0,100076
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,120846 184 249 473,88 184 249 473,88 184 249 473,88 0,121450 0,116012
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,082608 20 385 169,26 20 385 169,26 20 385 169,26 0,083021 0,082195
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities - X Cap EUR EUR 264,690000 930 446,34 0,00 0,00 264,690000 251,455500
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,084118 8 216 916,86 8 216 916,86 8 216 916,86 0,084539 0,083697
NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK CZK 2 775,920000 696 932 015,42 384 781,92 384 781,92 2 914,716000 2 775,920000
AM SLSP Inštitucionálny I2, o.p.f. EUR 0,487753 0,00 0,00 0,00 0,487753 0,487753
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,094797 182 339 411,52 182 339 411,52 99 446 558,92 0,094797 0,091953
Franklin Euro High Yield Fund EUR 20,360000 421 150 636,00 296 589,31 296 589,31 21,378000 20,360000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 14,020000 85 011 080,00 56 604,35 56 604,35 14,721000 14,020000
Franklin European Total Return Fund EUR 16,610000 1 341 486 150,00 492 789,14 492 789,14 17,440500 16,610000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 11,680000 22 410 171,00 5 070,26 5 070,26 12,264000 11,680000
Franklin High Yield Fund USD 20,900000 1 343 938 869,00 22 042,02 22 042,02 21,945000 20,900000
Franklin Strategic Income Fund EUR 14,000000 751 052 768,00 509 026,17 509 026,17 14,700000 14,000000
Franklin U.S. Government Fund USD 11,760000 1 251 367 433,00 115 784,77 115 784,77 12,348000 11,760000
Templeton Asian Bond Fund USD 17,470000 249 497 676,00 150 021,69 150 021,69 18,343500 17,470000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 12,380000 4 988 999 698,00 4 188 017,70 4 188 017,70 12,999000 12,380000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 13,700000 88 629 611,00 59 919,11 59 919,11 14,385000 13,700000
Templeton Global Bond Fund USD 28,360000 7 092 217 522,00 6 300 910,92 6 300 910,92 29,778000 28,360000
Templeton Global High Yield Fund USD 16,030000 110 736 090,00 41 033,72 41 033,72 16,831500 16,030000
Templeton Global Total Return Fund USD 27,600000 6 541 038 286,00 7 322 445,06 7 322 445,06 28,980000 27,600000
ERSTE Bond Euro Rent EUR 183,010000 232 641 497,87 43 123 546,56 171 480,37 187,585250 183,010000
ERSTE Bond USA High Yield EUR 219,140000 351 285 666,09 44 470 566,19 10 200 821,54 226,809900 219,140000
ERSTE Bond USA Corporate EUR 188,320000 282 696 992,18 2 996 208,16 2 996 208,16 194,911200 188,320000
ERSTE Bond Europe High Yield EUR 200,600000 298 124 966,36 20 822 124,56 2 790 909,76 207,621000 200,600000
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD USD 12,920000 12 633 740 823,55 0,00 0,00 13,566000 12,920000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,810000 9 500 417 024,00 0,00 0,00 16,600500 15,810000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD USD 18,220000 2 429 452 130,39 0,00 0,00 19,131000 18,220000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 124,510000 5 749 733 888,00 0,00 0,00 130,735500 124,510000
NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap CZK (hedged i) CZK 5 213,020000 7 397 782,72 17 822,67 17 822,67 5 473,671000 5 213,020000
ERSTE Bond Local Emerging EUR 137,170000 289 982 458,05 23 439 890,70 2 401 776,50 141,970950 137,170000
myNEXT - Bond E EUR Cap EUR 50,870000 3 687 056,78 806 686,08 806 686,08 53,413500 50,870000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 17,270000 356 086 724,53 468 825,83 468 825,83 17,874450 17,270000
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,975000 300 733 957,81 2 376 227,95 2 376 227,95 10,324125 9,975000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,415000 36 953 149,36 1 033 254,04 1 033 254,04 8,709525 8,415000
BNP Paribas Funds Global Convertible [Classic RH EUR, C] EUR 212,740000 203 318 792,80 139 951,01 139 951,01 219,122200 212,740000
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [Classic, C] EUR 108,130000 9 848 489,79 28 469,55 28 469,55 111,373900 108,130000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible [Classic, C] EUR 187,510000 115 201 255,80 35 830,08 35 830,08 193,135300 187,510000
BNP Paribas Funds Europe Convertible [Classic, C] EUR 158,810000 87 457 706,60 132 574,59 132 574,59 163,574300 158,810000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [Classic EUR, C] EUR 153,400000 3 042 718,60 255 661,04 255 661,04 158,002000 153,400000
BNP Paribas Funds Absolute Return Low Vol Bond [Classic, C] EUR 104,330000 4 568 787,69 57 120,78 57 120,78 107,459900 104,330000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 105,990000 911 742 212,46 0,00 0,00 107,049900 105,990000
ERSTE Mortage EUR 158,630000 299 237 101,21 38 606 047,67 4 350 868,37 164,182050 158,630000
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR 207,420000 629 619 983,91 31 276 056,87 12 482 785,07 214,679700 207,420000
ERSTE Bond Inflation Linked EUR 126,480000 53 430 638,76 1 644,24 1 644,24 130,906800 126,480000
ERSTE Bond Emerg Mkt Corp IG USD 132,020000 99 082 281,79 16 493 713,01 16 493 713,01 136,640700 132,020000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 240,690000 856 525 766,18 6 845 820,03 6 845 820,03 245,503800 240,690000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 172,680000 467 963 172,52 19 853,88 19 853,88 176,997000 172,680000
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] EUR 110,750000 162 999 508,90 19 445,40 19 445,40 114,072500 110,750000
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities [Classic, C] EUR 128,070000 237 075 063,40 0,00 0,00 131,912100 128,070000
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [Classic H EUR, C] EUR 1 222,140000 1 950 823,21 996,80 996,80 1 258,804200 1 222,140000
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [Classic, C] EUR 225,210000 74 212 582,94 5 659,53 5 659,53 231,966300 225,210000
BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond [Classic H EUR, C] EUR 113,840000 43 076 899,51 48 141,80 48 141,80 117,255200 113,840000
PP - Stabilný fond o.p.f. EUR 1,075736 72 685 120,16 72 685 120,16 26 353 071,68 1,086493 1,064979
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 8,178300 367 990 087,33 0,00 0,00 8,587215 8,178300
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 141,340000 50 350 974,39 2 612 321,50 2 612 321,50 144,166800 141,340000
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [Classic, C] EUR 105,670000 21 128,04 6 450,26 6 450,26 108,840100 105,670000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR 101,600000 1 524 075,34 0,00 0,00 104,648000 101,600000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR 100,280000 133 611,85 0,00 0,00 103,288400 100,280000
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 103,730000 3 365 306,22 2 666 688,35 2 666 688,35 105,804600 103,730000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) EUR 102,870000 20 746 644,77 5 354 277,96 5 354 277,96 107,499150 102,870000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) USD 111,630000 638 340,61 115 206,19 115 206,19 116,653350 111,630000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) EUR 17,150000 56 456 372,84 3 585 270,82 3 585 270,82 17,921750 17,150000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) USD 20,800000 79 895 861,63 273 510,27 273 510,27 21,736000 20,800000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) EUR 56,860000 5 606 550,35 1 930 784,90 1 930 784,90 59,418700 56,860000
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 103,580000 54 238 974,57 22 380 045,85 22 380 045,85 108,241100 103,580000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) EUR 51,730000 51 995 897,28 20 595 268,21 20 595 268,21 54,057850 51,730000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) USD 55,390000 1 807 114,14 87 051,82 87 051,82 57,882550 55,390000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 49,640000 6 098 821,28 82 370,58 82 370,58 51,873800 49,640000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) USD 117,340000 26 355 218,24 29 266,27 29 266,27 122,620300 117,340000
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) EUR 107,290000 23 330 727,88 1 722 292,79 1 722 292,79 112,118050 107,290000
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) EUR 113,940000 3 516 787,68 2 027 817,07 2 027 817,07 119,067300 113,940000
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) USD 138,300000 8 286 462,17 142 232,44 142 232,44 144,523500 138,300000
Amundi Funds - Pioneer Strategic Income A EUR (C) EUR 10,650000 12 744 791,38 1 857 234,59 1 857 234,59 11,129250 10,650000
Amundi Funds - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) EUR 89,530000 21 724 595,46 5 584 203,66 5 584 203,66 93,558850 89,530000
Amundi Funds - Pioneer Strategic Income A USD (C) USD 12,920000 179 652 853,26 3 201 859,61 3 201 859,61 13,501400 12,920000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) EUR 92,610000 5 622 631,06 82 058,76 82 058,76 96,777450 92,610000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) USD 112,410000 212 891 773,16 187 318,96 187 318,96 117,468450 112,410000
Amundi Funds - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) EUR 12,600000 10 208 929,41 267 435,40 267 435,40 13,167000 12,600000
Amundi Funds - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) EUR 99,680000 1 166 348,29 227 166,53 227 166,53 104,165600 99,680000
Amundi Funds - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) USD 15,300000 50 732 345,65 474 901,43 474 901,43 15,988500 15,300000
Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A EUR (C) EUR 68,470000 23 030 034,75 4 202 513,59 4 202 513,59 71,551150 68,470000
Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD (C) USD 83,120000 8 752 757,46 42 983,55 42 983,55 86,860400 83,120000
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) EUR 55,610000 10 416 099,89 2 937 672,21 2 937 672,21 58,112450 55,610000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) EUR 48,080000 10 851 621,61 3 575 714,26 3 575 714,26 50,243600 48,080000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) EUR 102,680000 49 661 996,79 24 907 220,88 24 907 220,88 107,300600 102,680000
Amundi Funds - Euro Alpha Bond A EUR (C) EUR 50,750000 31 308 037,22 8 081 102,87 8 081 102,87 53,033750 50,750000
Amundi Funds - Euro Alpha Bond A USD (C) USD 61,600000 438 120,98 93 757,02 93 757,02 64,372000 61,600000
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND EUR 52,960000 3 821 229,41 2 809 124,34 2 809 124,34 54,284000 52,430400
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND EUR 52,440000 5 941 582,59 1 291 612,30 1 291 612,30 53,751000 51,915600
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2024 A EUR (C) EUR 50,920000 14 761 588,10 3 299 229,16 3 299 229,16 52,193000 50,410800
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2024 A EUR (AD) (D) EUR 50,010000 1 220 336,18 379 568,30 379 568,30 51,260250 49,509900
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 01/2025 A EUR (C) EUR 50,360000 7 256 793,82 1 935 196,11 1 935 196,11 51,619000 49,856400
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 01/2025 A EUR (AD) (D) EUR 49,650000 11 369 457,77 0,00 0,00 50,891250 49,153500
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [Classic, C] EUR 379,620000 138 318 816,90 458 313,48 458 313,48 391,008600 379,620000
PP - Dlhopisový fond o.p.f. EUR 0,963345 24 682 972,82 24 682 972,82 10 843 594,20 0,972978 0,953712
BNP Paribas Funds Euro Bond Opportunities [Classic EUR, Acc] EUR 452,300000 156 022 554,30 34 124,26 34 124,26 465,869000 452,300000
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond Classic [Classic RH EUR, C] EUR 106,850000 34 521 740,88 19 946,22 19 946,22 110,055500 106,850000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm EUR 97,850000 79 381 358,48 0,00 0,00 98,828500 97,850000
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 90,390000 3 071 474,14 2 556 838,70 2 556 838,70 91,745850 90,390000
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 181,260000 766 022 361,03 4 015 572,05 4 015 572,05 183,978900 181,260000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR