Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 23.9.2022

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,037616 13 682 100,87 13 682 028,37 13 682 028,37 0,038365 0,037616
IAD - EURO Bond EUR 0,037842 18 711 353,86 18 711 335,98 18 711 335,98 0,038561 0,037842
KBC Renta Dollarenta USD 1 081,820000 107 075 795,00 2 475 862,00 2 475 862,00 1 092,638200 1 081,820000
KBC Renta Eurorenta EUR 2 681,960000 52 330 187,00 7 634 455,00 7 634 455,00 2 708,779600 2 681,960000
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,046784 73 316 043,07 73 316 043,07 58 970 631,09 0,047252 0,045942
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,071360 235 859 586,44 235 859 586,44 170 921 289,82 0,071360 0,069219
KBC Renta Czechrenta CZK 34 768,880000 264 188 178,00 588 706,00 588 706,00 35 116,568800 34 768,880000
KBC Renta Canarenta CAD 2 423,480000 12 914 239,00 250 930,00 250 930,00 2 447,714800 2 423,480000
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR EUR 150,310000 6 855 937,40 0,00 0,00 154,819300 150,310000
NN (L) US Factor Credit – P Cap USD USD 1 175,440000 14 505 190,91 0,00 0,00 1 210,703200 1 175,440000
IAD - CE Bond EUR 0,032576 9 074 283,11 8 994 619,24 8 994 619,24 0,032739 0,032576
ERSTE BOND DANUBIA EUR 132,470000 78 530 927,75 7 774 664,30 1 928 233,32 134,457050 132,470000
KBC Renta Short EUR EUR 673,920000 1 505 871,00 898,00 898,00 680,659200 673,920000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 171,490000 177 497 649,30 1 004 759,40 1 004 759,40 178,349600 171,490000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 269,660000 420 056 755,32 182 824,63 182 824,63 277,749800 269,660000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 199,240000 54 594 537,55 165 608,89 165 608,89 205,217200 199,240000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 173,820000 388 284 612,21 2 628 059,81 2 628 059,81 176,427300 173,820000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 166,940000 213 218 934,83 22 474 556,56 1 900 591,98 169,444100 166,940000
ERSTE BOND DOLLAR USD 131,540000 124 056 840,89 11 683 110,58 2 041 858,40 133,513100 131,540000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 136,917000 33 064 713,68 102 526,46 102 526,46 138,970755 136,917000
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,046172 31 849 129,00 10 455 256,00 10 455 256,00 0,046172 0,044787
Raiff-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent USD 157,540000 44 814 243,25 453 512,97 453 512,97 159,115400 157,540000
IAD - Český konzervativní EUR 0,045409 8 449 884,29 8 343 876,82 8 343 876,82 0,045409 0,045409
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 192,350000 106 278 342,30 20 098,00 20 098,00 201,967500 192,350000
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR 167,960000 125 591 982,80 40 569,00 40 569,00 176,358000 167,960000
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR 355,450000 71 128 192,72 800 429,00 800 429,00 373,222500 355,450000
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR 143,740000 58 086 094,92 3 833,00 3 833,00 150,927000 143,740000
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR EUR 454,760000 7 726 919,69 7 276,16 7 276,16 477,498000 454,760000
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR EUR 766,890000 529 548,81 11 370,68 11 370,68 805,234500 766,890000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 142,240000 95 066 351,39 123 984,49 123 984,49 146,507200 142,240000
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 76,630000 3 156 193,89 518 075,58 518 075,58 80,461500 76,630000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Local Bonds (R) EUR 113,880000 142 187 746,49 213 933,26 213 933,26 118,435200 113,880000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 185,980000 147 465 538,30 81 554,83 81 554,83 191,559400 185,980000
UNIQA Eurobond EUR 0,028455 1 324 939,00 1 324 723,00 1 324 723,00 0,028455 0,027601
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 105,370000 98 210 766,59 0,00 0,00 108,531100 105,370000
KBC Bonds Corporates Euro EUR 804,340000 23 858 358,00 575 996,00 575 996,00 812,383400 804,340000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 566,630000 3 422 396,00 610 066,00 610 066,00 572,296300 566,630000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 142,540000 20 956 557,00 1 386 359,00 1 386 359,00 2 163,965400 2 121,114600
KBC Bonds High Interest EUR 1 950,850000 33 414 007,00 1 711 960,00 1 711 960,00 1 970,358500 1 950,850000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,084664 4 001 495,63 4 001 495,63 4 001 495,63 0,085087 0,084241
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,110213 110 942 980,36 110 942 980,36 110 942 980,36 0,110764 0,105804
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,063648 7 113 240,59 7 113 240,59 7 113 240,59 0,063966 0,063330
NN (L) First Class Stable Yield Opp - X Cap EUR EUR 230,800000 599 736,98 0,00 0,00 230,800000 219,260000
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,060268 3 385 722,75 3 385 722,75 3 385 722,75 0,060569 0,059967
NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK CZK 2 310,090000 1 204 778 765,90 567 333,07 567 333,07 2 425,594500 2 310,090000
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,085340 158 521 620,00 158 521 620,00 79 111 411,53 0,085340 0,082780
Franklin Euro High Yield Fund EUR 17,790000 245 992 637,09 240 833,93 240 833,93 18,679500 17,790000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 11,840000 55 913 833,19 55 505,71 55 505,71 12,432000 11,840000
Franklin European Total Return Fund EUR 14,190000 1 162 987 841,28 640 247,70 640 247,70 14,899500 14,190000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 9,410000 11 582 685,24 0,00 0,00 9,880500 9,410000
Franklin High Yield Fund USD 18,750000 968 804 202,22 27 072,85 27 072,85 19,687500 18,750000
Franklin Strategic Income Fund EUR 15,330000 469 905 743,40 311 513,40 311 513,40 16,096500 15,330000
Franklin U.S. Government Fund USD 10,210000 630 980 643,63 121 552,03 121 552,03 10,720500 10,210000
Templeton Asian Bond Fund USD 14,880000 138 699 818,57 123 002,53 123 002,53 15,624000 14,880000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 9,210000 2 147 931 809,14 1 906 357,79 1 906 357,79 9,670500 9,210000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 11,840000 47 474 782,38 41 243,08 41 243,08 12,432000 11,840000
Templeton Global Bond Fund USD 24,690000 3 963 880 251,90 4 187 334,01 4 187 334,01 25,924500 24,690000
Templeton Global High Yield Fund USD 13,500000 77 185 876,61 49 862,27 49 862,27 14,175000 13,500000
Templeton Global Total Return Fund USD 21,860000 2 627 518 033,44 4 672 712,05 4 672 712,05 22,953000 21,860000
ERSTE BOND EURO RENT EUR 153,600000 156 988 160,07 38 044 567,49 144 768,00 155,904000 153,600000
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 191,260000 289 149 360,78 61 876 397,97 8 090 519,13 194,128900 191,260000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 157,020000 164 164 812,26 28 568 057,66 3 315 053,46 159,375300 157,020000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 176,280000 250 541 246,30 26 837 859,17 2 284 531,44 178,924200 176,280000
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 14,960000 8 819 392 488,47 0,00 0,00 15,708000 14,960000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 14,720000 5 242 189 369,41 0,00 0,00 15,456000 14,720000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg EUR 15,440000 1 591 328 885,81 0,00 0,00 16,212000 15,440000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 117,680000 3 953 950 340,02 0,00 0,00 123,564000 117,680000
NN (L) First Class Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) CZK 4 527,130000 5 358 646,56 8 128,61 8 128,61 4 753,486500 4 527,130000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 138,620000 190 460 889,49 19 767 731,95 1 035 327,06 140,699300 138,620000
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential EUR 45,830000 3 038 593,03 509 113,28 509 113,28 48,121500 45,830000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 14,020000 260 956 635,10 519 779,07 519 779,07 14,510700 14,020000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,158000 220 469 872,00 1 400 443,70 1 400 443,70 8,443530 8,158000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,977000 36 065 690,28 1 086 650,95 1 086 650,95 9,291195 8,977000
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] EUR 168,760000 165,38 110 887,00 110 887,00 173,822800 168,760000
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] EUR 94,220000 7 270 322,19 21 619,00 21 619,00 97,046600 94,220000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] EUR 173,590000 147 068 293,10 29 333,00 29 333,00 178,797700 173,590000
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] EUR 132,830000 54 897 544,50 128 136,00 128 136,00 136,814900 132,830000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] EUR 150,580000 147,57 96 932,00 96 932,00 155,097400 150,580000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 101,150000 455 495 451,71 0,00 0,00 102,161500 101,150000
ERSTE MORTAGE EUR 137,110000 67 540 354,80 421 486,35 421 486,35 139,852200 137,110000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 181,470000 512 600 303,66 27 938 954,96 9 526 936,00 184,192050 181,470000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 132,350000 59 897 314,48 104 291,80 104 291,80 134,335250 132,350000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 112,710000 54 151 974,86 11 556 964,71 11 556 964,71 114,964200 112,710000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 204,810000 727 177 099,55 8 162 336,44 8 162 336,44 208,906200 204,810000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 144,370000 308 488 065,60 0,00 0,00 147,979250 144,370000
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] EUR 105,860000 254 699 349,00 25 812,00 25 812,00 109,035800 105,860000
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] EUR 115,980000 188 098 103,20 8 157,00 8 157,00 119,459400 115,980000
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] EUR 1 014,170000 993,89 827,00 827,00 1 044,595100 1 014,170000
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] EUR 196,220000 57 279 153,13 4 799,00 4 799,00 202,106600 196,220000
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] EUR 106,360000 108 050 457,10 92 374,00 92 374,00 109,550800 106,360000
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 6,717100 175 147 193,40 0,00 0,00 7,052955 6,717100
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 139,940000 305 144 851,29 4 334 959,45 4 334 959,45 142,738800 139,940000
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] EUR 100,820000 2 096 697,04 6 644,00 6 644,00 103,844600 100,820000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR 98,090000 1 204 007,12 0,00 0,00 101,032700 98,090000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR 98,130000 469 788,85 0,00 0,00 101,073900 98,130000
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 87,620000 4 200 151,36 2 902 508,18 2 902 508,18 89,372400 87,620000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) EUR 88,690000 12 160 586,97 2 126 957,02 2 126 957,02 92,681050 88,690000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) USD 76,950000 420 321,89 111 569,45 111 569,45 80,412750 76,950000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) EUR 17,320000 77 398 119,86 3 097 308,86 3 097 308,86 18,099400 17,320000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) USD 16,780000 45 229 950,81 234 136,51 234 136,51 17,535100 16,780000
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) EUR 44,960000 2 412 382,09 1 022 546,55 1 022 546,55 46,983200 44,960000
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 86,400000 41 352 675,45 18 112 984,99 18 112 984,99 90,288000 86,400000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) EUR 42,530000 37 640 145,79 17 234 644,42 17 234 644,42 44,443850 42,530000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) USD 36,410000 871 659,48 62 894,82 62 894,82 38,048450 36,410000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 57,010000 6 985 592,89 57 741,04 57 741,04 59,575450 57,010000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) USD 107,740000 41 087 852,47 30 474,05 30 474,05 112,588300 107,740000
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) EUR 93,720000 14 086 594,01 1 018 736,87 1 018 736,87 97,937400 93,720000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) EUR 121,910000 2 565 023,87 1 089 457,86 1 089 457,86 127,395950 121,910000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) USD 118,320000 6 693 871,26 147 977,63 147 977,63 123,644400 118,320000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) EUR 11,780000 14 258 349,12 1 383 901,07 1 383 901,07 12,310100 11,780000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) EUR 77,640000 18 139 052,13 5 369 859,65 5 369 859,65 81,133800 77,640000
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) USD 11,430000 132 059 175,94 3 225 826,24 3 225 826,24 11,944350 11,430000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) EUR 100,680000 6 438 856,36 42 634,66 42 634,66 105,210600 100,680000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) USD 97,720000 174 665 942,07 188 347,64 188 347,64 102,117400 97,720000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) EUR 14,400000 10 723 023,34 276 227,91 276 227,91 15,048000 14,400000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) EUR 89,260000 1 066 832,18 154 089,09 154 089,09 93,276700 89,260000
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) USD 13,990000 41 751 876,73 530 816,73 530 816,73 14,619550 13,990000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) EUR 66,930000 61 884 292,63 3 450 702,92 3 450 702,92 69,941850 66,930000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) USD 64,970000 3 177 563,29 36 734,83 36 734,83 67,893650 64,970000
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) EUR 43,220000 5 968 119,18 1 856 410,98 1 856 410,98 45,164900 43,220000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) EUR 37,100000 7 122 901,31 2 165 303,55 2 165 303,55 38,769500 37,100000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) EUR 87,560000 35 702 218,36 17 534 571,39 17 534 571,39 91,500200 87,560000
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) EUR 45,620000 137 697 825,48 5 874 683,47 5 874 683,47 47,672900 45,620000
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) USD 44,280000 207 135,45 37 510,75 37 510,75 46,272600 44,280000
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND EUR 48,280000 3 075 235,73 2 336 842,72 2 336 842,72 49,487000 47,797200
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND EUR 46,690000 4 802 983,18 1 117 451,66 1 117 451,66 47,857250 46,223100
AFS- Buy and Watch HI Bond 11/2024 A EUR (C) EUR 47,420000 12 951 614,37 2 850 591,08 2 850 591,08 48,605500 46,945800
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/24 A EUR (AD) (D) EUR 45,810000 1 089 252,31 347 690,94 347 690,94 46,955250 45,351900
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) EUR 46,040000 6 309 333,90 1 652 089,51 1 652 089,51 47,191000 45,579600
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) EUR 44,780000 8 915 971,35 0,00 0,00 45,899500 44,332200
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] EUR 321,250000 94 286 729,95 341 019,00 341 019,00 330,887500 321,250000
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] EUR 370,140000 97 111 317,34 19 214,00 19 214,00 381,244200 370,140000
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] EUR 104,230000 102,15 20 471,00 20 471,00 107,356900 104,230000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm EUR 93,370000 108 520 532,51 0,00 0,00 94,303700 93,370000
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 89,640000 4 012 158,81 3 877 701,09 3 877 701,09 90,984600 89,640000
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 155,560000 990 450 613,96 4 328 515,02 4 328 515,02 157,893400 155,560000
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) EUR 121,610000 194 112 831,26 0,00 0,00 124,042200 120,393900
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) EUR 117,943400 2 276 753 506,62 0,00 0,00 117,943400 117,943400
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 99,265000 5 182 675 655,42 0,00 0,00 99,265000 99,265000
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 220,772400 1 793 898 536,33 0,00 0,00 220,772400 220,772400
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) EUR 137,092100 1 806 002 027,36 0,00 0,00 137,092100 137,092100
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) EUR 157,058600 1 841 552 069,42 0,00 0,00 157,058600 157,058600
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) EUR 185,783800 438 358 798,34 0,00 0,00 185,783800 185,783800
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) EUR 190,803400 407 699 239,05 0,00 0,00 190,803400 190,803400
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) USD 227,246100 2 531 954 285,74 0,00 0,00 227,246100 227,246100
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) USD 81,213600 4 957 637 059,00 0,00 0,00 81,213600 81,213600
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) USD 143,128200 650 999 485,95 0,00 0,00 143,128200 143,128200
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 135,905500 902 472 315,84 0,00 0,00 135,905500 135,905500
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 105,822900 1 395 171 166,83 0,00 0,00 105,822900 105,822900
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) USD 88,784800 958 265 481,58 0,00 0,00 88,784800 88,784800
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 114,050000 7 241 902 551,81 0,00 0,00 114,050000 114,050000
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) EUR 95,949200 617 801 988,56 0,00 0,00 95,949200 95,949200
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) EUR 122,491000 405 358 474,69 0,00 0,00 122,491000 122,491000
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 147,690700 264 074 316,51 0,00 0,00 147,690700 147,690700
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) EUR 102,250600 1 267 556 132,01 0,00 0,00 102,250600 102,250600
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) EUR 101,302900 1 256 204 811,48 0,00 0,00 101,302900 101,302900
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 88,316600 2 823 298 495,60 0,00 0,00 88,316600 88,316600
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) EUR 141,283700 303 764 398,06 0,00 0,00 141,283700 141,283700
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) EUR 150,274100 54 037 073,44 0,00 0,00 150,274100 150,274100
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 109,553500 3 851 319 042,88 0,00 0,00 109,553500 109,553500
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) USD 41,000300 3 548 879 293,68 0,00 0,00 41,000300 41,000300
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 123,642000 540 932 430,78 0,00 0,00 123,642000 123,642000
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR 86,389900 3 708 934 202,75 0,00 0,00 86,389900 86,389900
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) USD 80,252400 174 322 314,99 0,00 0,00 80,252400 80,252400
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) EUR 90,340700 483 902 058,05 0,00 0,00 90,340700 90,340700
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 74,460700 649 435 233,88 0,00 0,00 74,460700 74,460700
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 81,037800 939 015 498,27 0,00 0,00 81,037800 81,037800
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 141,639800 785 092 728,25 0,00 0,00 141,639800 141,639800
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) USD 72,576300 74 369 301,59 0,00 0,00 72,576300 72,576300
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) EUR 94,321000 323 473 795,95 0,00 0,00 94,321000 94,321000
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) EUR 64,479500 1 978 668 555,29 0,00 0,00 64,479500 64,479500
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) EUR 85,754500 1 052 842 978,27 0,00 0,00 85,754500 85,754500
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 99,016100 3 365 656 628,87 0,00 0,00 99,016100 99,016100
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,567000 1 520 229 761,25 0,00 0,00 4,567000 4,567000
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,553300 151 409 796,97 0,00 0,00 4,553300 4,553300
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) USD 5,147700 311 813 624,00 0,00 0,00 5,147700 5,147700
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) USD 4,518100 70 531 154,61 0,00 0,00 4,518100 4,518100
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 4,589200 1 095 604 982,21 0,00 0,00 4,589200 4,589200
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) USD 5,078700 507 500 187,16 0,00 0,00 5,078700 5,078700
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 4,844200 318 787 160,20 0,00 0,00 4,844200 4,844200
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) USD 4,587500 1 049 335 182,64 0,00 0,00 4,587500 4,587500
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,884900 155 405 149,10 0,00 0,00 4,884900 4,884900
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 4,059600 162 432 641,30 0,00 0,00 4,059600 4,059600
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) USD 4,827800 384 286 389,98 0,00 0,00 4,827800 4,827800
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) EUR 4,502900 1 330 755 798,48 0,00 0,00 4,502900 4,502900
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) EUR 4,172800 208 443 087,83 0,00 0,00 4,172800 4,172800
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) EUR 4,448100 527 769 934,70 0,00 0,00 4,448100 4,448100
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,197100 1 357 944 571,85 0,00 0,00 5,197100 5,197100
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) USD 4,635100 1 864 970 868,86 0,00 0,00 4,635100 4,635100
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,502100 1 387 349 897,16 0,00 0,00 5,502100 5,502100
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) USD 4,992000 1 925 480 439,53 0,00 0,00 4,992000 4,992000
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,488500 2 566 547 555,53 0,00 0,00 4,488500 4,488500
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR 4,789600 2 703 224 647,78 0,00 0,00 4,789600 4,789600
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) USD 4,902100 315 974 842,24 0,00 0,00 4,902100 4,902100
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR EUR 45,630000 8 662 513,83 1 508 765,21 1 508 765,21 46,770750 44,717400
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) EUR 4,106500 760 417 709,81 0,00 0,00 4,106500 4,106500
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) EUR 4,401200 208 669 480,93 0,00 0,00 4,401200 4,401200
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M EUR 96,330000 10 743 353,75 61 035,00 61 035,00 99,219900 96,330000
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 3,971400 54 795 434,42 0,00 0,00 3,971400 3,971400
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) EUR 3,777500 322 723 955,91 0,00 0,00 3,777500 3,777500
NN (L) First Class Yield Opportunities P CAP EUR EUR 236,720000 2 772 876,28 289,27 289,27 243,821600 236,720000
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR EUR 44,540000 6 768 159,47 1 316 356,45 1 316 356,45 45,653500 43,649200
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 191,570000 25 591 068,83 766,28 766,28 194,443550 191,570000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 188,150000 25 591 068,83 114 772,66 114 772,66 190,972250 188,150000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 96,770000 105 554 892,66 5 709,43 5 709,43 98,221550 96,770000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 118,530000 323 499 893,80 474,12 474,12 120,307950 118,530000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 101,170000 217 299 521,04 80 733,66 80 733,66 102,687550 101,170000
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond EUR 41,420000 82 834,67 0,00 0,00 43,283900 41,420000
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond EUR 43,480000 4 347,98 0,00 0,00 45,436600 43,480000
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR EUR 48,900000 166 122 676,69 128 952,92 128 952,92 51,100500 48,900000
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD 3,952300 194 576 813,27 0,00 0,00 3,952300 3,952300
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR 4,142400 284 084 534,98 0,00 0,00 4,142400 4,142400
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD 4,998200 8 171 720,46 0,00 0,00 4,998200 4,998200
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR 4,957000 267 566 612,24 0,00 0,00 4,957000 4,957000
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD 4,364000 650 862 445,41 0,00 0,00 4,364000 4,364000
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR 3,897500 325 099 448,84 0,00 0,00 3,897500 3,897500
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) EUR 4,106000 97 716 445,69 0,00 0,00 4,106000 4,106000
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg EUR 4,555900 225 166 670,53 0,00 0,00 4,555900 4,555900
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD 4,405500 31 275 162,57 0,00 0,00 4,405500 4,405500
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR EUR 46,600000 6 271 779,66 1 343 378,37 1 343 378,37 47,532000 45,668000
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 131,590000 425 358 578,38 148 696,70 148 696,70 133,563850 131,590000
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD USD 12,140000 3 307 169 123,88 0,00 0,00 12,146070 12,137572
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD USD 35,960000 3 307 169 123,88 0,00 0,00 35,977980 35,952808
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD USD 15,450000 859 760 199,06 0,00 0,00 15,457725 15,446910
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR EUR 25,460000 3 105 038 196,12 0,00 0,00 25,472730 25,454908
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR EUR 14,880000 2 495 631 950,66 0,00 0,00 14,887440 14,877024
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR EUR 13,790000 8 819 392 488,47 0,00 0,00 13,794137 13,787242
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD USD 14,560000 8 602 435 433,25 0,00 0,00 14,567280 14,557088
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD USD 13,430000 8 602 435 433,25 0,00 0,00 13,434029 13,427314
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD USD 13,210000 758 255 375,13 0,00 0,00 13,216605 13,207358
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD USD 25,070000 1 552 182 195,22 0,00 0,00 25,082535 25,064986
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD USD 13,300000 1 560 926 210,95 0,00 0,00 13,306650 13,297340
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR EUR 110,460000 3 953 950 340,02 0,00 0,00 110,493138 110,437908
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD USD 115,840000 3 856 683 161,66 0,00 0,00 115,897920 115,816832
BGF China Bond Fund A2 EUR EUR 14,320000 5 479 039 177,17 0,00 0,00 14,327160 14,317136
BGF China Bond Fund A2 USD USD 13,940000 5 344 254 813,41 0,00 0,00 13,946970 13,937212
BGF China Bond Fund E2 EUR EUR 17,580000 5 479 039 177,17 0,00 0,00 17,585274 17,576484
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 9,540000 551 673 916,75 0,00 0,00 9,544770 9,538092
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR EUR 9,420000 551 673 916,75 0,00 0,00 9,422826 9,418116
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR EUR 86,820000 267 196 554,16 0,00 0,00 86,863410 86,802636
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR EUR 84,620000 267 196 554,16 0,00 0,00 84,645386 84,603076
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR 236,080000 138 436,61 11 804,00 11 804,00 239,621200 236,080000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD 236,950000 1 037 519,38 601 484,72 601 484,72 240,504250 236,950000
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD 363,390000 1 732 277,09 73 393,31 73 393,31 368,840850 363,390000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR 359,500000 324 527 921,65 1 335 902,00 1 335 902,00 364,892500 359,500000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR 124,800000 49 682 502,24 8 342 434,46 8 342 434,46 126,672000 124,800000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD 125,540000 767 876,40 250 204,80 250 204,80 127,423100 125,540000
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 126,200000 56 615 196,87 58 683,00 58 683,00 128,093000 126,200000
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR 105,350000 17 542 813,58 113 145,90 113 145,90 107,983750 105,350000
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR 101,590000 12 224 762,23 389 699,24 389 699,24 103,113850 101,590000
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR 85,950000 638 167 222,19 105 278,95 105 278,95 88,098750 85,950000
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) USD 5,067800 855 817 791,30 0,00 0,00 5,067800 5,067800
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  EUR 4,356800 1 791 035 018,35 0,00 0,00 4,356800 4,356800
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) USD 177,339100 4 023 089 350,40 0,00 0,00 177,339100 177,339100
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 13,648600 625 195 247,88 0,00 0,00 13,648600 13,648600
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,213300 93 950 843,48 0,00 0,00 4,213300 4,213300
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 10,311000 1 159 273 650,79 0,00 0,00 10,311000 10,311000
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) USD 4,748300 173 024 218,82 0,00 0,00 4,748300 4,748300
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) USD 3,930300 1 264 560 955,91 0,00 0,00 3,930300 3,930300
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) GBP 5,004100 136 011 847,45 0,00 0,00 5,004100 5,004100
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 5,170200 301 858 308,18 0,00 0,00 5,170200 5,170200
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,374700 1 580 784 774,28 0,00 0,00 5,374700 5,374700
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) EUR 4,798900 2 509 000,20 0,00 0,00 4,798900 4,798900
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) USD 5,862900 621 472 484,62 0,00 0,00 5,862900 5,862900
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  EUR 4,515700 237 897 726,13 0,00 0,00 4,515700 4,515700
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) USD 5,385500 124 857 941,73 0,00 0,00 5,385500 5,385500
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg EUR 4,070300 26 386 337,48 0,00 0,00 4,070300 4,070300
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) USD 5,829600 61 210 937,56 0,00 0,00 5,829600 5,829600
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) USD 5,400000 269 864 246,23 0,00 0,00 5,400000 5,400000
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) USD 102,181000 4 019 708 768,32 0,00 0,00 102,181000 102,181000
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 4,729900 1 064 470 839,61 0,00 0,00 4,729900 4,729900
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) USD 5,139100 2 724 999 206,86 0,00 0,00 5,139100 5,139100
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) USD 126,025800 4 166 654 292,38 0,00 0,00 126,025800 126,025800
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) USD 6,802000 622 331 888,56 0,00 0,00 6,802000 6,802000
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) USD 138,515800 1 868 732 732,41 0,00 0,00 138,515800 138,515800
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] EUR 99,910000 34 903 162,18 21 231,00 21 231,00 102,907300 99,910000
BlackRock Global Impact Fund USD (A) USD 117,864600 34 806 714,19 0,00 0,00 117,864600 117,864600
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) USD 100,809300 387 107,66 0,00 0,00 100,809300 100,809300
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR