NN Investment Partners B.V., Czech Branch

NN Investment Partners B.V., Czech Branch

Údaje o členovi SASS

Spoločnosť: NN Investment Partners B.V., Czech Branch
Sídlo: Bozděchova 2/344, 150 00 Praha 5, Česká republika
Telefón: +420 210 320 102
Fax:
E-mail: [email protected]
www - stránka: www.nnfondy.sk

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Lubomír Vystavěl - Vedúci organizačnej zložky

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Akcionári člena SASS nad 5 %

NN Investment Partners International Holdings B.V.

Údaje o členovi SASS

Spoločnosť
NN Investment Partners B.V., Czech Branch
Sídlo
Bozděchova 2/344, 150 00 Praha 5, Česká republika
Telefón
Fax
WWW - stránka

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Lubomír Vystavěl - Vedúci organizačnej zložky

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Akcionári člena SASS nad 5 %

(titl, meno a priezvisko)

NN Investment Partners International Holdings B.V.