Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 22.10.2021

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,054404 114 748 573,95 114 748 573,95 114 748 573,95 0,056199 0,052228
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,048169 426 640 015,96 426 640 015,96 425 383 137,47 0,049132 0,048169
C-QUADRAT Active YOU T (rastový) EUR 10,700000 17 747 566,62 9 896 261,81 9 896 261,81 11,261750 10,700000
C-QUADRAT Active YOU A (výnosový) EUR 9,600000 17 747 566,62 0,00 0,00 10,104000 9,600000
C-QUADRAT Active PLUS T (rastový) EUR 8,090000 17 478 440,70 7 693 067,70 7 693 067,70 8,514725 8,090000
TAM - Private Growth 1 EUR 0,046077 189 708 522,21 189 708 522,21 189 708 522,21 0,046077 0,044695
TAM - Private Growth 2 EUR 0,051494 47 185 419,63 47 185 419,63 47 185 419,63 0,051494 0,049949
TAM - Premium Harmonic EUR 0,038520 151 738 487,10 151 738 487,10 151 738 487,10 0,038520 0,037364
TAM - Premium Strategic EUR 0,041931 53 443 824,51 53 443 824,51 53 443 824,51 0,041931 0,040673
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,038595 113 963 082,59 113 963 082,59 113 963 082,59 0,038788 0,037051
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,049549 431 057 626,95 431 057 626,95 431 057 626,95 0,050292 0,047567
C-QUADRAT Active PLUS A (výnosový) EUR 8,090000 17 478 440,70 0,00 0,00 8,514725 8,090000
IAD - Optimal Balanced EUR 0,029211 17 805 581,29 17 795 171,86 17 795 171,86 0,029883 0,029211
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,039107 47 819 825,71 47 819 825,71 47 819 825,71 0,039107 0,039107
GIS Global Equity Allocation EUR 201,273000 5 780 746,77 311 974,36 311 974,36 207,915009 201,273000
UNIQA EUR Konto EUR 0,044857 60 900 594,00 60 865 825,00 60 865 825,00 0,044857 0,044857
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 147,590000 4 930 622 617,33 40 638 874,62 40 638 874,62 152,017700 147,590000
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,039452 1 905 125,60 1 905 115,26 1 905 115,26 0,040636 0,038663
TAM - Private Growth EUR 0,038725 185 462 452,56 185 462 452,56 185 462 452,56 0,038725 0,037563
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,048123 63 663 904,00 20 553 670,00 20 553 670,00 0,048123 0,045717
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,043470 195 210 110,78 195 210 110,78 195 210 110,78 0,044122 0,041731
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,038034 1 872 240,60 1 872 264,38 1 872 264,38 0,039175 0,037273
UNIQA CZK Konto EUR 0,044288 24 574 822,00 341 380,00 341 380,00 0,044288 0,044288
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 1 004,420000 10 786 628,18 263 916,38 263 916,38 1 054,641000 1 004,420000
NN (L) Patrimonial Bal Eur Sustainable X Cap EUR EUR 790,800000 29 379 181,73 14 962,73 14 962,73 830,340000 790,800000
TAM - SmartFund EUR 0,114781 208 653 513,86 208 653 513,86 208 653 513,86 0,114781 0,111338
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 72,190000 74 092 254,01 1 006 882,30 1 006 882,30 75,799500 72,190000
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,019595 54 317 148,51 54 317 148,51 54 317 148,51 0,019595 0,019595
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,013360 9 743 415,97 9 743 415,97 9 743 415,97 0,013360 0,013360
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,100000 65,31 65,31 65,31 0,100000 0,100000
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest EUR 1,392558 315 653 360,30 315 653 360,30 308 838 578,40 1,434335 1,378632
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest EUR 1,268333 70 807 112,45 70 807 112,45 70 807 112,45 1,287358 1,255650
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. EUR 0,010935 71 134 824,69 71 134 824,69 71 134 824,69 0,011099 0,010935
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. EUR 0,011575 12 425 193,61 12 425 193,61 12 339 334,40 0,011807 0,011575
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. EUR 0,012132 28 190 067,77 28 190 067,77 28 098 651,65 0,012435 0,012132
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund EUR 12,930000 24 841 429,12 37 916,07 37 916,07 13,520901 12,930000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 134,020000 526 799 643,50 69 483 326,45 69 483 326,45 140,721000 134,020000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 131,200000 82 578 027,08 14 776 100,08 14 776 100,08 137,760000 131,200000
C-QUADRAT Active YOU VT (plne rastový) EUR 11,160000 17 747 566,62 0,00 0,00 11,745900 11,160000
C-QUADRAT Active PLUS VT (plne rastový) EUR 8,200000 17 478 440,70 92 768,13 92 768,13 8,630500 8,200000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 9,090000 27 473 514,06 8 195 729,75 8 195 729,75 9,544500 9,090000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 90,880000 84 103 703,89 27 512 314,51 27 512 314,51 95,424000 90,880000
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth EUR 75,970000 63 285 963,12 9 023 199,93 9 023 199,93 79,768500 75,970000
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest EUR 1,187321 23 978 298,43 23 978 298,43 23 978 298,43 1,222941 1,187321
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 101,160000 512 394 215,78 100 291,44 100 291,44 101,160000 101,160000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 15,600000 1 411 785 982,78 414 509,47 414 509,47 16,497000 15,600000
Franklin Income Fund USD 13,150000 1 999 468 695,57 0,00 0,00 13,906125 13,150000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 11,160000 171 392 733,97 68 222,59 68 222,59 11,801700 11,160000
Templeton Global Balanced Fund USD 36,040000 575 149 467,89 60 854,80 60 854,80 38,112300 36,040000
Templeton Global Income Fund USD 20,420000 304 361 926,81 0,00 0,00 21,594150 20,420000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 15,160000 206 471 403,01 0,00 0,00 16,031700 15,160000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 13,520000 148 963 171,29 0,00 0,00 14,196000 13,520000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 15,840000 155 607 725,07 0,00 0,00 16,750800 15,840000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 24,100000 1 651 780 207,64 134 036,08 134 036,08 25,485750 24,100000
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR EUR 296,050000 19 668 186,09 80 421,09 80 421,09 304,931500 296,050000
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR 0,104325 138 045 760,73 138 045 760,73 138 045 760,73 0,105107 0,103490
BGF Global Allocation Fund A2 USD USD 66,750000 22 155 230 760,14 0,00 0,00 70,087500 66,750000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 13,700000 8 611 768 426,62 0,00 0,00 14,385000 13,700000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T EUR 12,470000 24 841 429,12 71 436,27 71 436,27 12,844100 12,470000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A EUR 7,610000 24 841 429,12 0,00 0,00 7,838300 7,610000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) T EUR 10,470000 24 841 429,12 0,00 0,00 10,784100 10,470000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 187,300000 1 094 437 730,38 3 597 930,55 3 597 930,55 193,855500 187,300000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 166,860000 1 308 131 026,59 5 440 868,09 5 440 868,09 171,865800 166,860000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 194,310000 358 501 340,02 166 503,66 166 503,66 202,082400 194,310000
TAM - Balanced Fund EUR 0,111849 170 791 367,06 170 791 367,06 170 791 367,06 0,111849 0,108494
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,118476 43 283 548,65 43 283 548,65 43 283 548,65 0,118476 0,114922
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap CZK (hdg i) CZK 17 205,900000 47 436 047,38 665 916,53 665 916,53 18 066,195000 17 205,900000
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 1 179,070000 296 551 934,81 341 206,35 341 206,35 1 214,442100 1 179,070000
AMUNDI UNICREDIT PREMIUM PTF - MULTI-ASSET EUR 61,620000 41 812 027,38 11 822 628,81 11 822 628,81 64,701000 61,620000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 8,943000 1 258 676 877,88 9 490 058,82 9 490 058,82 9,256005 8,943000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 10,590000 31 997 028,15 9 532,80 9 532,80 11,119500 10,590000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 105,840000 97 951 378,74 94 423,39 94 423,39 111,132000 105,840000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 176,800000 4 785 780 599,21 85 024 210,15 85 024 210,15 176,800000 176,800000
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] EUR 280,500000 589 884 718,60 168 342,08 168 342,08 288,915000 280,500000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,009726 7 180 165,24 7 180 165,24 6 375 161,26 0,009726 0,009726
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] EUR 117,460000 3 655 435,09 333 755,54 333 755,54 120,983800 117,460000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] EUR 85,470000 1 885 961,15 144 328,06 144 328,06 88,034100 85,470000
Eurizon AM Slovakia - Edícia 2018 EUR 0,104845 28 618 399,32 28 618 399,32 28 618 399,32 0,104845 0,103797
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) EUR 97,460000 1 297 648 524,05 6 637 087,89 6 637 087,89 101,845700 97,460000
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest EUR 1,217532 22 503 443,66 22 503 443,66 22 503 443,66 1,241883 1,205357
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,010662 350 711 336,94 350 711 336,94 350 711 336,94 0,010715 0,010662
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 163,800000 82 753 373,28 9 806 857,68 9 806 857,68 165,438000 163,800000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 170,230000 1 604 821 145,58 27 371 180,24 27 371 180,24 171,932300 170,230000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 182,610000 1 631 958 460,75 58 665 319,83 58 665 319,83 184,436100 182,610000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 228,870000 707 543 752,15 95 562 504,31 95 562 504,31 231,158700 228,870000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 14,471000 524 096 181,65 0,00 0,00 15,194550 14,471000
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 11,121700 26 466 577,30 0,00 0,00 11,677785 11,121700
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 24,510000 2 459 670 618,67 0,00 0,00 25,735500 24,510000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 14,400000 64 184 718,77 0,00 0,00 15,120000 14,400000
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) EUR 191,530000 762 223 147,13 720 321,35 720 321,35 201,106500 191,530000
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest EUR 1,033874 18 099 257,07 18 099 257,07 18 099 257,07 1,064890 1,033874
TAM - Q Fund EUR 0,106790 167 491 586,37 167 491 586,37 88 594 831,73 0,106790 0,103586
TAM – Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,107394 109 337 257,45 109 337 257,45 109 337 257,45 0,107394 0,104172
TAM – Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,114714 49 345 276,33 49 345 276,33 49 345 276,33 0,114714 0,111273
TAM – Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,120660 8 366 971,52 8 366 971,52 8 366 971,52 0,120660 0,117040
NN (L) Patrimonial Bal Eur Sustainable X Cap CZK CZK 11 474,240000 8 910 454,82 3 857,22 3 857,22 11 734,705248 11 474,240000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) EUR 54,750000 6 807 993,97 6 832 707,64 6 832 707,64 57,213750 54,750000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) EUR 40,930000 86 663 612,49 14 947 264,15 14 947 264,15 42,771850 40,930000
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) EUR 98,360000 2 481 765,04 98 931,96 98 931,96 102,786200 98,360000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) USD 118,050000 12 402 707,43 600,70 600,70 123,362250 118,050000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) EUR 76,820000 951 353,42 120 873,35 120 873,35 80,276900 76,820000
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) EUR 57,170000 17 221 308,94 83 941,85 83 941,85 59,742650 57,170000
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) USD 66,600000 1 324 381,20 0,00 0,00 69,597000 66,600000
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) EUR 57,490000 2 566 732,53 2 565 004,54 2 565 004,54 60,077050 57,490000
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) EUR 52,790000 1 885 668,55 1 732 066,19 1 732 066,19 55,165550 52,790000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) EUR 125,450000 36 742 624,51 1 171 194,43 1 171 194,43 131,095250 125,450000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) USD 145,140000 2 888 532,06 155 560,50 155 560,50 151,671300 145,140000
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) EUR 206,330000 1 310 697 823,99 8 377 119,12 8 377 119,12 216,646500 206,330000
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] EUR 137,580000 334 613 506,50 17 654,81 17 654,81 141,707400 137,580000
BNP Paribas Funds Multi-Asset Income [C] EUR 100,780000 121 405 122,20 60 221,25 60 221,25 103,803400 100,780000
NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR EUR 1 895,210000 1 007 621 101,86 15 214,75 15 214,75 1 923,827671 1 895,210000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] EUR 298,630000 381 540 256,40 365 148,60 365 148,60 307,588900 298,630000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] EUR 464,710000 1 009 370 530,00 101 561,11 101 561,11 478,651300 464,710000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Balanced [C] EUR 249,990000 661 068 176,10 83 224,42 83 224,42 257,489700 249,990000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Balanced [C] EUR 121,110000 123 218 689,50 25 215,11 25 215,11 124,743300 121,110000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide EUR 112,260000 696 256 932,75 9 280 010,06 9 280 010,06 115,627800 112,260000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum EUR 125,630000 45 923 886,54 3 432 067,00 3 432 067,00 130,655200 125,630000
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) EUR 109,560000 354 901 434,20 1 171 012,12 1 171 012,12 114,490200 109,560000
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,102166 30 675 508,86 30 675 508,86 30 675 508,86 0,103698 0,099101
TAM - Raiffeisen Conservative EUR 0,104290 1 662 662,21 1 662 662,21 1 662 662,21 0,105854 0,101161
TAM - MA Fund EUR 0,103704 169 754 650,19 169 754 650,19 97 988 157,34 0,103704 0,100593
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest EUR 0,009975 919 086,94 919 086,94 649 642,34 0,010125 0,009875
AM SLSP Fond zodpovedného investovania, o.p.f. EUR 1,008835 143 700 550,58 143 700 550,58 142 996 879,09 1,018923 1,008835
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,100414 105 245 083,74 105 245 083,74 105 245 083,74 0,100414 0,097402
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,100261 4 248 624,50 4 248 624,50 4 248 624,50 0,101264 0,099258
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,102169 19 312 018,83 19 312 018,83 19 312 018,83 0,103191 0,101147
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,103508 4 231 677,81 4 231 677,81 4 231 677,81 0,104543 0,102473
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR 0,099635 60 577 540,91 60 577 540,91 60 577 540,91 0,101130 0,096646
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 117,880000 47 638 581,52 0,00 0,00 120,237600 117,880000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 123,970000 75 223 695,74 40 414,22 40 414,22 127,069250 123,970000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR