Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 20.1.2023

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,039824 76 036 055,68 76 036 055,68 76 036 055,68 0,041138 0,038231
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,044383 389 583 284,40 389 583 284,40 389 583 284,40 0,045049 0,043584
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR 0,029496 27 809 135,52 27 809 135,52 20 044 421,24 0,029938 0,028316
TAM - Private Growth 1 EUR 0,040997 172 688 355,38 172 688 355,38 172 688 355,38 0,040997 0,039767
TAM - Private Growth 2 EUR 0,044787 48 866 661,72 48 866 661,72 48 866 661,72 0,044787 0,043443
TAM - Premium Harmonic EUR 0,035617 129 911 847,45 129 911 847,45 129 911 847,45 0,035617 0,034548
TAM - Premium Strategic EUR 0,037323 54 817 046,28 54 817 046,28 54 817 046,28 0,037323 0,036203
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,036510 87 367 233,77 87 367 233,77 87 367 233,77 0,036693 0,035050
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,045482 436 856 083,05 436 856 083,05 436 856 083,05 0,046164 0,043663
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,046978 75 651 171,00 75 651 102,00 75 651 102,00 0,047683 0,046978
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,041413 30 967 696,00 30 967 696,00 30 967 696,00 0,042034 0,041413
IAD - Optimal Balanced EUR 0,020996 8 491 097,35 8 483 659,13 8 483 659,13 0,021479 0,020996
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,036969 9 870,07 9 870,07 9 870,07 0,036969 0,036969
GIS Global Equity Allocation EUR 186,485000 6 056 648,86 274 567,09 274 567,09 192,639005 186,485000
UNIQA EUR Konto EUR 0,044469 46 692 266,00 46 662 707,00 46 662 707,00 0,044469 0,044469
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 132,630000 5 183 609 337,00 43 811 926,40 43 811 926,40 136,608900 132,630000
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,039693 1 915 868,98 1 915 890,13 1 915 890,13 0,040884 0,038899
TAM - Private Growth EUR 0,035865 146 299 857,35 146 299 857,35 146 299 857,35 0,035865 0,034789
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,047972 62 020 672,00 19 914 141,00 19 914 141,00 0,047972 0,045574
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,039765 137 454 160,17 137 454 160,17 137 454 160,17 0,040361 0,038174
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,038341 1 887 867,28 1 887 845,74 1 887 845,74 0,039491 0,037574
UNIQA CZK Konto EUR 0,049795 27 688 966,00 340 660,00 340 660,00 0,049795 0,049795
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 906,350000 10 770 366,71 274 740,97 274 740,97 951,667500 906,350000
NN (L) Patrimonial Bal Eur Sustainable X Cap EUR EUR 680,410000 27 236 789,56 10 183,02 10 183,02 714,430500 680,410000
TAM - SmartFund EUR 0,103527 167 614 099,52 167 614 099,52 167 614 099,52 0,103527 0,100421
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 77,130000 68 451 023,10 344 986,29 344 986,29 80,986500 77,130000
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,017019 82 194 723,86 82 194 723,86 82 194 723,86 0,017019 0,017019
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,012521 9 131 434,03 9 131 434,03 9 131 434,03 0,012521 0,012521
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,100000 65,19 65,19 65,19 0,100000 0,100000
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,434002 327 056 323,70 327 056 323,70 321 163 193,50 1,477022 1,434002
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,193201 47 446 566,91 47 446 566,91 47 446 566,91 1,211099 1,181269
AM SLSP ESG MIX Klasik EUR 0,010079 51 689 396,25 51 689 396,25 51 689 396,25 0,010180 0,009898
AM SLSP ESG MIX Balans EUR 0,010535 10 497 595,01 10 497 595,01 10 497 595,01 0,010693 0,010345
AM SLSP ESG MIX Aktív EUR 0,010917 26 024 833,11 26 024 833,11 26 024 833,11 0,011135 0,010720
I-AM GreenStars Absolute Return EUR 11,480000 20 977 509,01 33 893,18 33 893,18 12,004636 11,480000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 124,710000 489 720 308,00 68 708 329,87 68 708 329,87 130,945500 124,710000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 128,560000 83 034 017,04 15 563 293,23 15 563 293,23 134,988000 128,560000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 7,810000 25 066 404,83 6 640 714,02 6 640 714,02 8,200500 7,810000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 79,300000 81 922 392,91 29 028 720,17 29 028 720,17 83,265000 79,300000
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth EUR 67,400000 55 737 604,08 9 354 583,63 9 354 583,63 70,770000 67,400000
J&T SELECT zmiešaný EUR 1,143767 23 070 601,76 23 070 601,76 23 070 601,76 1,178080 1,143767
Horizon USD Low USD 115,150000 45 048 937,00 1 479 061,00 1 479 061,00 116,877250 115,150000
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 95,540000 322 280 820,66 80 057,27 80 057,27 95,540000 95,540000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 12,700000 1 039 152 905,70 341 803,69 341 803,69 13,430250 12,700000
Franklin Income Fund USD 12,940000 3 274 697 680,05 0,00 0,00 13,684050 12,940000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 9,560000 118 256 486,65 74 507,98 74 507,98 10,109700 9,560000
Templeton Global Balanced Fund USD 33,810000 497 950 204,12 59 105,21 59 105,21 35,754075 33,810000
Templeton Global Income Fund USD 17,820000 205 927 990,20 678 930,56 678 930,56 18,844650 17,820000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 14,170000 189 715 518,17 0,00 0,00 14,984775 14,170000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 11,770000 103 782 663,58 0,00 0,00 12,358500 11,770000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 15,220000 140 991 431,15 0,00 0,00 16,095150 15,220000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 20,700000 1 015 228 476,09 103 573,57 103 573,57 21,890250 20,700000
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR EUR 257,220000 15 182 737,50 85 457,23 85 457,23 264,936600 257,220000
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR 0,096541 84 809 082,09 84 809 082,09 84 809 082,09 0,097265 0,095769
BGF Global Allocation Fund A2 EUR EUR 62,060000 13 932 587 881,96 0,00 0,00 65,163000 62,060000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 13,320000 4 941 443 778,48 0,00 0,00 13,986000 13,320000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 11,070000 20 977 509,01 65 566,93 65 566,93 11,402100 11,070000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 6,380000 20 977 509,01 0,00 0,00 6,571400 6,380000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 9,390000 20 977 509,01 0,00 0,00 9,671700 9,390000
KBC Flexible Plan EUR 53,710000 86 032 280,00 20 488 613,00 20 488 613,00 54,515650 53,710000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 172,200000 1 052 342 773,00 3 156 444,77 3 156 444,77 178,227000 172,200000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 150,160000 1 132 873 052,00 4 577 038,82 4 577 038,82 154,664800 150,160000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 180,820000 347 504 919,50 154 099,69 154 099,69 188,052800 180,820000
TAM - Balanced Fund EUR 0,103264 174 640 964,05 174 640 964,05 174 640 964,05 0,103264 0,100166
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,105550 51 430 469,45 51 430 469,45 51 430 469,45 0,105550 0,102384
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap CZK (hdg i) CZK 16 482,270000 58 827 135,21 573 324,33 573 324,33 17 306,383500 16 482,270000
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 1 074,610000 307 725 665,87 411 558,44 411 558,44 1 106,848300 1 074,610000
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset EUR 56,020000 44 576 997,51 10 505 295,14 10 505 295,14 58,821000 56,020000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,449000 855 802 874,80 6 288 686,29 6 288 686,29 7,709715 7,449000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 8,420000 27 149 423,07 4 542,56 4 542,56 8,841000 8,420000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 85,560000 88 730 143,76 82 417,06 82 417,06 89,838000 85,560000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 167,350000 4 734 002 285,58 80 307 047,28 80 307 047,28 167,350000 167,350000
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] EUR 242,400000 375 979 297,90 145 357,00 145 357,00 249,672000 242,400000
IN.Focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced EUR 992,170000 1 193 715 185,00 7 052 757,00 7 052 757,00 1 007,052550 992,170000
IN.Focus KBC ExpertEase Defensive Balanced EUR 928,660000 1 425 481 956,00 1 970 753,00 1 970 753,00 942,589900 928,660000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,008917 5 322 076,97 5 322 076,97 5 322 076,97 0,009006 0,008917
IN.Focus 2030 EUR 103,000000 34 394 793,00 555 511,00 555 511,00 104,545000 103,000000
IN.Focus 2035 EUR 104,610000 16 432 557,00 1 393 061,00 1 393 061,00 106,179150 104,610000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] EUR 95,360000 2 113 640,09 337 432,00 337 432,00 98,220800 95,360000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] EUR 63,350000 864 204,18 25 098,00 25 098,00 65,250500 63,350000
Eurizon AM Slovakia - Edícia 2018 EUR 0,098392 21 841 497,74 21 841 497,74 21 841 497,74 0,098392 0,097408
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) EUR 90,160000 1 087 197 326,61 3 851 941,74 3 851 941,74 94,217200 90,160000
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,009753 341 431 968,73 341 431 968,73 341 431 968,73 0,009851 0,009753
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 142,400000 51 871 828,39 6 283 389,75 6 283 389,75 143,824000 142,400000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 149,970000 1 227 111 812,57 19 703 699,72 19 703 699,72 151,469700 149,970000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 162,210000 1 617 592 362,67 57 960 106,05 57 960 106,05 163,832100 162,210000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 204,980000 907 386 804,32 122 742 255,01 122 742 255,01 207,029800 204,980000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 13,397900 321 050 792,90 0,00 0,00 14,067795 13,397900
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 9,912600 21 822 282,41 0,00 0,00 10,408230 9,912600
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 22,970000 1 992 852 258,00 0,00 0,00 24,118500 22,970000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,180000 51 067 817,35 0,00 0,00 13,839000 13,180000
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) EUR 176,420000 630 880 331,58 815 097,45 815 097,45 185,241000 176,420000
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 0,974638 17 668 133,08 17 668 133,08 17 668 133,08 1,003877 0,974638
TAM - Q Fund EUR 0,091514 164 024 542,24 164 024 542,24 92 659 208,08 0,091514 0,088769
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,096727 92 616 015,17 92 616 015,17 92 616 015,17 0,096727 0,093825
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,103702 61 356 982,96 61 356 982,96 61 356 982,96 0,103702 0,100591
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,109427 19 686 370,28 19 686 370,28 19 686 370,28 0,109427 0,106144
NN (L) Patrimonial Bal Eur Sustainable X Cap CZK CZK 10 478,470000 8 365 889,77 9 573,99 9 573,99 10 716,331269 10 478,470000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) EUR 50,040000 11 596 595,29 4 410 406,76 4 410 406,76 52,291800 50,040000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) EUR 35,500000 104 220 965,79 10 223 393,48 10 223 393,48 37,097500 35,500000
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) EUR 86,710000 1 654 589,43 98 243,73 98 243,73 90,611950 86,710000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) USD 95,470000 3 966 144,28 521,88 521,88 99,766150 95,470000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) EUR 59,440000 644 251,20 59 469,24 59 469,24 62,114800 59,440000
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) EUR 60,770000 56 807 422,55 136 354,63 136 354,63 63,504650 60,770000
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) USD 65,840000 2 005 987,67 0,00 0,00 68,802800 65,840000
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) EUR 53,180000 1 962 407,35 1 955 983,80 1 955 983,80 55,573100 53,180000
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) EUR 46,930000 1 497 584,66 1 486 545,58 1 486 545,58 49,041850 46,930000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) EUR 114,020000 44 458 291,06 947 224,00 947 224,00 119,150900 114,020000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) USD 123,520000 2 504 314,93 143 040,52 143 040,52 129,078400 123,520000
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) EUR 211,610000 1 342 021 224,15 19 555 382,04 19 555 382,04 222,190500 211,610000
Sivek Global Low DIS EUR 146,300000 70 791 798,00 19 539 445,00 19 539 445,00 148,494500 146,300000
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] EUR 134,470000 381 180 496,50 17 442,00 17 442,00 138,504100 134,470000
NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR EUR 1 675,020000 824 295 371,71 37 594,15 37 594,15 1 700,312802 1 675,020000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] EUR 263,020000 294 385 534,50 367 957,00 367 957,00 270,910600 263,020000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] EUR 405,520000 631 264 666,10 88 449,00 88 449,00 417,685600 405,520000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] EUR 219,930000 571 401 779,00 206 043,00 206 043,00 226,527900 219,930000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] EUR 106,550000 141 778 484,70 17 374,00 17 374,00 109,746500 106,550000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide EUR 100,910000 729 184 592,50 9 101 598,34 9 101 598,34 103,937300 100,910000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum EUR 113,080000 91 823 072,51 4 594 997,55 4 594 997,55 117,603200 113,080000
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) EUR 97,240000 370 894 498,95 1 526 516,50 1 526 516,50 101,615800 97,240000
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,093753 20 027 934,00 20 027 934,00 20 027 934,00 0,095159 0,090940
TAM - Raiffeisen Conservative EUR 0,093903 1 398 315,03 1 398 315,03 1 398 315,03 0,095312 0,091086
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) USD 11,785000 5 943 520 649,91 0,00 0,00 11,785000 11,785000
TAM - MA Fund EUR 0,091729 168 594 061,50 168 594 061,50 103 062 318,75 0,091729 0,088977
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest EUR 0,009611 142 440,58 142 440,58 142 440,58 0,009755 0,009515
AM SLSP Fond zodpovedného invest, o.p.f., R02 EUR 0,866624 154 971 601,00 154 971 601,00 154 971 601,00 0,875290 0,866624
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,095177 86 459 585,57 86 459 585,57 86 459 585,57 0,095177 0,092322
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,091630 6 194 731,28 6 194 731,28 6 194 731,28 0,092546 0,090714
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,093436 22 806 924,79 22 806 924,79 22 806 924,79 0,094370 0,092502
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,093410 5 264 188,24 5 264 188,24 5 264 188,24 0,094344 0,092476
ČSOB Fér Rastový SRI o.p.f. EUR 0,043282 28 513 867,00 28 513 867,00 28 513 867,00 0,043931 0,043282
ČSOB Fér Vyvážený SRI o.p.f. EUR 0,043257 7 424 526,00 7 424 488,00 7 424 488,00 0,043906 0,043257
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR 0,091228 44 711 771,80 44 711 771,80 44 711 771,80 0,092596 0,088491
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 104,020000 38 197 236,09 0,00 0,00 105,580300 104,020000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 106,960000 64 684 689,92 35 831,60 35 831,60 108,564400 106,960000
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio EUR 0,090015 20 028 690,88 20 028 690,88 20 028 690,88 0,091365 0,087315
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD USD 67,160000 15 083 419 641,01 0,00 0,00 67,193580 67,146568
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR EUR 55,940000 13 932 587 881,96 0,00 0,00 55,956782 55,928812
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD USD 60,540000 15 083 419 641,01 0,00 0,00 60,558162 60,527892
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD USD 14,420000 5 349 607 034,58 0,00 0,00 14,427210 14,417116
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR EUR 100,550000 150 038 375,42 0,00 0,00 100,600275 100,529890
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD USD 115,830000 162 431 545,23 0,00 0,00 115,887915 115,806834
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR EUR 89,690000 150 038 375,42 0,00 0,00 89,716907 89,672062
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 EUR 100,320000 86 698 725,31 0,00 0,00 100,370160 100,299936
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg USD 110,630000 93 860 040,02 0,00 0,00 110,685315 110,607874
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR EUR 94,350000 86 698 725,31 0,00 0,00 94,378305 94,331130
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR EUR 118,230000 658 137 150,97 0,00 0,00 118,289115 118,206354
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD USD 143,050000 712 499 279,64 0,00 0,00 143,121525 143,021390
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR EUR 98,250000 658 137 150,97 0,00 0,00 98,279475 98,230350
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR EUR 134,400000 453 147 862,92 0,00 0,00 134,467200 134,373120
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD USD 167,600000 490 577 876,40 0,00 0,00 167,683800 167,566480
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR EUR 106,940000 453 147 862,92 0,00 0,00 106,972082 106,918612
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR EUR 17,950000 6 530 812 172,70 0,00 0,00 17,958975 17,946410
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged USD 48,140000 7 070 257 258,17 0,00 0,00 48,164070 48,130372
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR EUR 15,940000 6 530 812 172,70 0,00 0,00 15,944782 15,936812
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged USD 42,730000 7 070 257 258,17 0,00 0,00 42,742819 42,721454
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR 97,760000 3 023 266,94 100 692,80 100 692,80 100,204000 97,760000
AM SLSP Fond zodpovedného invest, o.p.f., R01 EUR 0,866622 805 742,83 805 742,83 805 742,83 0,875288 0,851023
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR