Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 26.2.2021

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,049795 104 052 142,02 104 052 142,02 104 052 142,02 0,051438 0,047803
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,046501 393 105 412,14 393 105 412,14 391 899 915,05 0,047431 0,046501
C-QUADRAT Active YOU T (rastový) EUR 10,420000 17 908 462,44 9 268 363,99 9 268 363,99 10,967050 10,420000
C-QUADRAT Active YOU A (výnosový) EUR 9,350000 17 908 462,44 0,00 0,00 9,840875 9,350000
C-QUADRAT Active PLUS T (rastový) EUR 7,490000 17 169 092,68 6 573 577,43 6 573 577,43 7,883225 7,490000
TAM - Private Growth 1 EUR 0,043205 154 981 272,35 154 981 272,35 154 981 272,35 0,043205 0,041909
TAM - Private Growth 2 EUR 0,046691 34 760 667,55 34 760 667,55 34 760 667,55 0,046691 0,045290
TAM - Premium Harmonic EUR 0,037685 147 615 098,00 147 615 098,00 147 615 098,00 0,037685 0,036554
TAM - Premium Strategic EUR 0,039587 47 057 694,24 47 057 694,24 47 057 694,24 0,039587 0,038399
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,038446 126 609 302,88 126 609 302,88 126 609 302,88 0,038638 0,036908
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,046789 363 400 077,13 363 400 077,13 363 400 077,13 0,047491 0,044917
C-QUADRAT Active PLUS A (výnosový) EUR 7,490000 17 169 092,68 0,00 0,00 7,883225 7,490000
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,047713 62 414 342,00 62 414 342,00 62 414 342,00 0,048429 0,047713
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,043564 33 393 031,00 33 392 695,00 33 392 695,00 0,044217 0,043564
IAD - Optimal Balanced EUR 0,028747 16 918 659,56 16 908 308,38 16 908 308,38 0,029408 0,028747
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,038138 45 576 784,61 45 576 784,61 45 576 784,61 0,038138 0,038138
GIS Global Equity Allocation EUR 166,601000 7 307 545,47 268 446,02 268 446,02 172,098833 166,601000
AXA EUR Konto EUR 0,045066 65 599 936,00 65 562 699,00 65 562 699,00 0,045066 0,045066
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 134,410000 3 469 256 687,10 19 424 883,87 19 424 883,87 138,442300 134,410000
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,039011 1 882 958,80 1 882 947,84 1 882 947,84 0,040181 0,038231
TAM - Private Growth EUR 0,037776 168 201 143,32 168 201 143,32 168 201 143,32 0,037776 0,036643
AXA Selection Opportunities EUR 0,043692 56 806 604,00 18 284 628,00 18 284 628,00 0,043692 0,041507
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,041939 218 061 984,86 218 061 984,86 218 061 984,86 0,042568 0,040261
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,037471 1 844 820,85 1 844 833,43 1 844 833,43 0,038595 0,036722
AXA CZK Konto EUR 0,043436 24 800 861,00 300 004,00 300 004,00 0,043436 0,043436
Archipel Portfolio Pro November 90 EUR 346,744200 21 275 200,00 18 293 993,00 18 293 993,00 346,744200 341,543037
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 885,090000 9 788 445,15 229 916,29 229 916,29 929,344500 885,090000
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii) EUR 726,200000 15 102 684,57 13 131,15 13 131,15 762,510000 726,200000
TAM - SmartFund EUR 0,111203 208 807 596,58 208 807 596,58 208 807 596,58 0,111203 0,107867
Archipel Portfolio Pro August 95 EUR 11,169700 4 071 659,00 2 320 218,00 2 320 218,00 11,337246 11,169700
Archipel Portfolio Pro February 95 EUR 10,921900 8 727 903,00 7 018 962,00 7 018 962,00 11,085729 10,921900
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 62,480000 63 265 917,07 1 296 511,92 1 296 511,92 65,604000 62,480000
Archipel Portfolio Pro May 90 EUR 12,678700 15 817 113,00 12 481 842,00 12 481 842,00 12,868881 12,678700
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,017780 35 249 042,39 35 249 042,39 35 249 042,39 0,017780 0,017780
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,100000 65,32 65,32 65,32 0,100000 0,100000
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,350270 300 891 538,82 300 891 538,82 295 588 894,85 1,390778 1,336767
PP - Kapitálový Fond o.p.f. EUR 1,236683 65 226 089,82 65 226 089,82 64 874 892,87 1,255233 1,224316
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. EUR 0,010742 84 013 313,60 84 013 313,60 84 013 313,60 0,010903 0,010742
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. EUR 0,011214 13 421 970,03 13 421 970,03 13 338 788,59 0,011438 0,011214
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. EUR 0,011549 22 152 873,95 22 152 873,95 22 073 632,15 0,011838 0,011549
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (plne rastový) EUR 12,410000 24 171 774,36 47 220,39 47 220,39 12,977137 12,410000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 126,150000 501 433 169,30 62 622 517,57 62 622 517,57 132,457500 126,150000
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect EUR 128,470000 109 623 768,90 14 063 363,85 14 063 363,85 134,893500 128,470000
C-QUADRAT Active YOU VT (plne rastový) EUR 10,870000 17 908 462,44 0,00 0,00 11,440675 10,870000
C-QUADRAT Active PLUS VT (plne rastový) EUR 7,590000 17 169 092,68 89 575,48 89 575,48 7,988475 7,590000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 8,840000 22 438 842,39 7 782 543,21 7 782 543,21 9,282000 8,840000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 84,880000 68 908 593,31 22 126 588,51 22 126 588,51 89,124000 84,880000
Amundi Fund Solutions - Diversified Growth EUR 69,640000 57 962 961,57 7 232 560,88 7 232 560,88 73,122000 69,640000
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. EUR 1,117545 16 364 457,86 16 364 457,86 16 364 457,86 1,151071 1,117545
Horizon USD Low USD 120,530000 27 449 663,00 968 470,00 968 470,00 122,337950 120,530000
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 100,890000 526 467 045,19 115 388,90 115 388,90 100,890000 100,890000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 14,620000 1 429 215 570,00 354 144,55 354 144,55 15,460650 14,620000
Franklin Income Fund USD 12,050000 1 250 824 876,00 0,00 0,00 12,742875 12,050000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 11,710000 184 382 246,00 62 462,33 62 462,33 12,383325 11,710000
Templeton Global Balanced Fund USD 35,010000 718 579 946,00 59 705,22 59 705,22 37,023075 35,010000
Templeton Global Income Fund USD 20,370000 349 154 796,00 633 849,72 633 849,72 21,541275 20,370000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 13,720000 194 252 255,00 0,00 0,00 14,508900 13,720000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 13,150000 162 838 662,00 0,00 0,00 13,807500 13,150000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 13,660000 136 870 608,00 0,00 0,00 14,445450 13,660000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 23,750000 1 948 653 783,00 132 025,52 132 025,52 25,115625 23,750000
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR EUR 284,270000 27 422 425,88 66 011,76 66 011,76 292,798100 284,270000
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzervatívny fond EUR 0,103967 164 988 861,94 164 988 861,94 164 988 861,94 0,104747 0,103135
BGF Global Allocation Fund A2 USD USD 60,730000 19 189 441 681,20 0,00 0,00 63,766500 60,730000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 12,620000 8 197 311 992,42 0,00 0,00 13,251000 12,620000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T EUR 11,960000 24 171 774,36 60 264,18 60 264,18 12,318800 11,960000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A EUR 7,300000 24 171 774,36 0,00 0,00 7,519000 7,300000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) T EUR 10,000000 24 171 774,36 0,00 0,00 10,300000 10,000000
KBC Flexible Plan EUR 57,690000 111 712 399,00 23 444 470,00 23 444 470,00 58,555350 57,690000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 175,240000 1 041 655 889,69 3 907 987,11 3 907 987,11 181,373400 175,240000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 161,510000 1 368 983 597,10 5 552 680,37 5 552 680,37 166,355300 161,510000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 175,320000 320 959 235,89 193 939,33 193 939,33 182,332800 175,320000
Eurizon AM Slovakia - Magnifica Edícia I EUR 0,108069 25 236 175,56 25 236 175,56 25 236 175,56 0,108069 0,106988
TAM - Balanced Fund EUR 0,108277 140 946 371,76 140 946 371,76 140 946 371,76 0,108277 0,105029
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,112041 31 022 706,01 31 022 706,01 31 022 706,01 0,112041 0,108680
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hedged i) CZK 15 105,100000 32 578 439,92 561 001,39 561 001,39 15 860,355000 15 105,100000
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 1 033,630000 239 328 645,88 268 040,93 268 040,93 1 064,638900 1 033,630000
myNEXT - Multi-Asset E EUR EUR 57,310000 30 591 016,50 11 218 338,34 11 218 338,34 60,175500 57,310000
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged) EUR 8,963000 1 310 599 305,29 13 627 941,10 13 627 941,10 9,276705 8,963000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 10,810000 27 236 266,89 6 487,28 6 487,28 11,350500 10,810000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 103,750000 83 641 250,56 86 213,84 86 213,84 108,937500 103,750000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 168,940000 4 725 300 483,62 62 340 143,27 62 340 143,27 168,940000 168,940000
Eurizon AM Slovakia - Magnifica Edícia III EUR 0,103953 54 359 566,39 54 359 566,39 54 359 566,39 0,103953 0,102913
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [Classic, R] EUR 265,940000 658 596 703,30 152 508,61 152 508,61 273,918200 265,940000
IN.Focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced EUR 1 024,370000 1 256 278 628,00 9 916 500,00 9 916 500,00 1 039,735550 1 024,370000
IN.Focus KBC ExpertEase Defensive Balanced EUR 972,170000 1 646 141 716,00 3 250 489,00 3 250 489,00 986,752550 972,170000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,009946 8 186 384,76 8 186 384,76 7 363 171,77 0,009946 0,009946
Eurizon AM Slovakia - Edícia Svet EUR 0,103730 56 331 835,91 56 331 835,91 56 331 835,91 0,103730 0,102693
IN.Focus 2030 EUR 107,990000 48 588 070,00 354 397,00 354 397,00 109,609850 107,990000
IN.Focus 2035 EUR 108,340000 22 206 341,00 1 278 396,00 1 278 396,00 109,965100 108,340000
BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income [Classic EUR, C] EUR 114,210000 5 112 933,13 363 885,62 363 885,62 117,636300 114,210000
BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income [Classic EUR, DIS] EUR 89,900000 2 431 242,05 92 193,35 92 193,35 92,597000 89,900000
Eurizon AM Slovakia - Edícia 2018 EUR 0,101781 31 744 873,25 31 744 873,25 31 744 873,25 0,101781 0,100763
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) EUR 95,880000 725 161 389,26 7 354 424,49 7 354 424,49 100,194600 95,880000
PP - Aktívny fond o.p.f. EUR 1,189611 19 083 758,81 19 083 758,81 18 862 095,02 1,213403 1,177715
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,010480 266 330 193,93 266 330 193,93 266 330 193,93 0,010532 0,010480
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 162,220000 89 440 247,93 7 390 842,97 7 390 842,97 163,842200 162,220000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 165,830000 1 467 873 578,63 18 072 679,74 18 072 679,74 167,488300 165,830000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 172,390000 1 380 333 834,66 33 437 282,60 33 437 282,60 174,113900 172,390000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 205,460000 574 351 229,78 49 889 045,63 49 889 045,63 207,514600 205,460000
Invesco Global Income Fund - A (Accumulation) EUR EUR 13,228500 475 657 751,66 0,00 0,00 13,889925 13,228500
Invesco Global Income Fund - A Annual Distribution - Gross Income - EUR EUR 10,526900 24 663 570,52 0,00 0,00 11,053245 10,526900
Invesco Pan European High Income Fund - A (Accumulation) EUR EUR 23,540000 2 376 782 026,01 0,00 0,00 24,717000 23,540000
Invesco Pan European High Income Fund - A (Distribution) EUR EUR 14,190000 63 428 501,74 0,00 0,00 14,899500 14,190000
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) EUR 178,180000 854 623 912,86 577 998,28 577 998,28 187,089000 178,180000
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. EUR 0,996294 18 212 963,93 18 212 963,93 18 212 963,93 1,026183 0,996294
TAM - Q Fund EUR 0,097524 143 625 381,85 143 625 381,85 76 058 343,86 0,097524 0,094598
TAM - Raiffeisen Sicherheit EUR 0,104167 101 953 918,15 101 953 918,15 101 953 918,15 0,104167 0,101042
TAM - Raiffeisen Ertrag EUR 0,108206 37 795 573,93 37 795 573,93 37 795 573,93 0,108206 0,104960
TAM - Raiffeisen Wachstum EUR 0,110448 3 940 671,53 3 940 671,53 3 940 671,53 0,110448 0,107135
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap CZK CZK 10 418,150000 5 627 056,61 456,92 456,92 10 654,642005 10 418,150000
Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 EUR Hgd (C) EUR 51,860000 7 281 577,41 7 288 766,23 7 288 766,23 54,193700 51,860000
Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) EUR 39,550000 58 474 120,04 16 330 460,82 16 330 460,82 41,329750 39,550000
Amundi Funds - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) EUR 87,000000 1 745 109,66 137 658,01 137 658,01 90,915000 87,000000
Amundi Funds - Pioneer Flexible Opportunities A USD (C) USD 107,840000 11 549 082,71 1 250,29 1 250,29 112,692800 107,840000
Amundi Funds - Pioneer Flexible Opportunities A EUR Hgd (C) EUR 70,680000 1 569 884,66 132 232,46 132 232,46 73,860600 70,680000
Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 EUR (C) EUR 50,210000 929 857,71 79 773,40 79 773,40 52,469450 50,210000
Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 USD (C) USD 60,950000 745 489,37 14 669,08 14 669,08 63,692750 60,950000
Amundi Funds - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) EUR 54,070000 2 750 541,87 2 746 552,59 2 746 552,59 56,503150 54,070000
Amundi Funds - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR QTI (D) EUR 50,390000 1 842 755,73 1 696 386,86 1 696 386,86 52,657550 50,390000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) EUR 116,000000 20 833 559,37 1 006 678,39 1 006 678,39 121,220000 116,000000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) USD 139,410000 2 345 188,62 143 366,41 143 366,41 145,683450 139,410000
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) EUR 180,220000 1 079 926 901,78 5 354 906,78 5 354 906,78 189,231000 180,220000
Sivek Global Low DIS EUR 162,680000 93 329 903,00 20 874 709,00 20 874 709,00 165,120200 162,680000
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] EUR 121,020000 192 118 980,80 15 531,22 15 531,22 124,650600 121,020000
BNP Paribas Funds Multi-Asset Income [Classic, C] EUR 95,540000 140 742 882,90 51 354,21 51 354,21 98,406200 95,540000
NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR EUR 1 742,390000 822 739 833,83 721,35 721,35 1 768,700089 1 742,390000
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Growth [Classic, C] EUR 264,890000 304 947 184,20 231 703,28 231 703,28 272,836700 264,890000
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability [Classic, C] EUR 448,670000 775 872 851,10 92 676,12 92 676,12 462,130100 448,670000
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced [Classic, C] EUR 231,300000 559 635 469,20 396 557,66 396 557,66 238,239000 231,300000
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced [Classic Solidarity BE, C] EUR 112,050000 101 435 389,00 23 926,62 23 926,62 115,411500 112,050000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide EUR 107,740000 411 908 100,76 5 027 692,06 5 027 692,06 110,972200 107,740000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum EUR 109,350000 16 194 555,46 1 146 030,97 1 146 030,97 113,724000 109,350000
Amundi Funds - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) EUR 105,870000 62 230 135,70 359 195,21 359 195,21 110,634150 105,870000
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,101446 29 731 323,38 29 731 323,38 29 731 323,38 0,102968 0,098403
TAM - Raiffeisen Conservative EUR 0,100933 1 215 985,54 1 215 985,54 1 215 985,54 0,102447 0,097905
TAM - MA Fund EUR 0,099751 144 992 720,97 144 992 720,97 85 442 122,70 0,099751 0,096758
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR