Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 23.9.2022

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,038700 77 839 940,16 77 839 940,16 77 839 940,16 0,039977 0,037152
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,043733 391 305 814,58 391 305 814,58 391 282 708,29 0,044389 0,042946
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR 0,028655 29 174 847,31 29 174 847,31 20 310 287,06 0,029085 0,027509
TAM - Private Growth 1 EUR 0,041430 177 451 442,97 177 451 442,97 177 451 442,97 0,041430 0,040187
TAM - Private Growth 2 EUR 0,045521 49 051 059,06 49 051 059,06 49 051 059,06 0,045521 0,044155
TAM - Premium Harmonic EUR 0,035671 134 899 254,68 134 899 254,68 134 899 254,68 0,035671 0,034601
TAM - Premium Strategic EUR 0,037677 54 459 155,49 54 459 155,49 54 459 155,49 0,037677 0,036547
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,035746 90 326 216,65 90 326 216,65 90 326 216,65 0,035925 0,034316
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,043225 405 990 460,07 405 990 460,07 405 990 460,07 0,043873 0,041496
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,046888 74 452 678,00 74 413 283,00 74 413 283,00 0,047591 0,046888
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,041231 31 206 134,00 31 195 396,00 31 195 396,00 0,041849 0,041231
IAD - Optimal Balanced EUR 0,020303 8 238 859,94 8 231 788,01 8 231 788,01 0,020770 0,020303
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,033659 42 293 212,09 42 293 212,09 42 293 212,09 0,034332 0,033659
GIS Global Equity Allocation EUR 185,287000 5 987 159,03 275 269,22 275 269,22 191,401471 185,287000
UNIQA EUR Konto EUR 0,044440 48 622 877,00 48 592 268,00 48 592 268,00 0,044440 0,044440
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 129,770000 5 012 161 556,55 43 312 193,00 43 312 193,00 133,663100 129,770000
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,039311 1 897 158,30 1 897 155,66 1 897 155,66 0,040490 0,038525
TAM - Private Growth EUR 0,035918 158 447 557,68 158 447 557,68 158 447 557,68 0,035918 0,034840
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,047547 61 837 995,00 19 833 681,00 19 833 681,00 0,047547 0,045169
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,038163 141 362 254,65 141 362 254,65 141 362 254,65 0,038735 0,036636
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,038085 1 875 142,72 1 875 160,72 1 875 160,72 0,039228 0,037323
UNIQA CZK Konto EUR 0,047344 23 620 588,00 342 610,00 342 610,00 0,047344 0,047344
Archipel Portfolio Pro November 90 EUR 360,747700 6 007 334,00 4 716 120,00 4 716 120,00 360,747700 355,336485
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 902,340000 10 720 496,33 260 455,93 260 455,93 947,457000 902,340000
NN (L) Patrimonial Bal Eur Sustainable X Cap EUR EUR 635,520000 26 018 870,67 9 263,98 9 263,98 667,296000 635,520000
TAM - SmartFund EUR 0,103852 175 995 754,38 175 995 754,38 175 995 754,38 0,103852 0,100736
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 74,310000 68 816 870,26 453 433,75 453 433,75 78,025500 74,310000
Archipel Portfolio Pro May 90 EUR 12,258800 4 758 042,00 3 176 853,00 3 176 853,00 12,442682 12,258800
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,016241 71 712 341,92 71 712 341,92 71 712 341,92 0,016566 0,016241
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,012264 8 943 499,22 8 943 499,22 8 943 499,22 0,012509 0,012264
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,100000 65,20 65,20 65,20 0,100000 0,100000
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,418561 338 804 761,40 338 804 761,40 334 829 678,30 1,461118 1,418561
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,188509 50 187 896,46 50 187 896,46 50 187 896,46 1,206337 1,176624
AM SLSP ESG MIX Klasik EUR 0,009842 52 874 714,97 52 874 714,97 52 874 714,97 0,009940 0,009665
AM SLSP ESG MIX Balans EUR 0,010300 10 541 349,20 10 541 349,20 10 541 349,20 0,010455 0,010115
AM SLSP ESG MIX Aktív EUR 0,010686 26 009 394,75 26 009 394,75 26 009 394,75 0,010900 0,010494
I-AM GreenStars Absolute Return EUR 11,500000 21 232 078,47 32 546,02 32 546,02 12,025550 11,500000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 126,420000 496 023 965,10 69 650 445,54 69 650 445,54 132,741000 126,420000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 128,970000 83 080 302,98 15 612 927,26 15 612 927,26 135,418500 128,970000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 7,780000 25 448 412,66 6 824 022,74 6 824 022,74 8,169000 7,780000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 79,530000 80 721 541,17 28 072 980,87 28 072 980,87 83,506500 79,530000
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth EUR 67,420000 55 481 368,92 8 936 931,66 8 936 931,66 70,791000 67,420000
J&T SELECT zmiešaný EUR 1,145140 24 296 163,60 24 296 163,60 24 296 163,60 1,179494 1,145140
Horizon USD Low USD 111,400000 45 178 319,00 1 610 213,00 1 610 213,00 113,071000 111,400000
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 94,640000 317 493 682,57 83 822,74 83 822,74 94,640000 94,640000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 11,550000 962 148 802,71 369 790,26 369 790,26 12,214125 11,550000
Franklin Income Fund USD 11,870000 2 812 448 932,81 0,00 0,00 12,552525 11,870000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 8,110000 103 397 444,05 68 011,53 68 011,53 8,576325 8,110000
Templeton Global Balanced Fund USD 28,630000 425 316 798,12 57 078,18 57 078,18 30,276225 28,630000
Templeton Global Income Fund USD 15,570000 188 710 429,85 659 882,23 659 882,23 16,465275 15,570000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 14,020000 190 980 238,60 0,00 0,00 14,826150 14,020000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 11,780000 112 917 870,43 0,00 0,00 12,369000 11,780000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 15,050000 141 757 643,67 0,00 0,00 15,915375 15,050000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 19,050000 951 816 524,10 102 739,67 102 739,67 20,145375 19,050000
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR EUR 255,940000 15 717 273,37 79 983,81 79 983,81 263,618200 255,940000
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR 0,094780 93 997 786,68 93 997 786,68 93 997 786,68 0,095491 0,094022
BGF Global Allocation Fund A2 EUR EUR 63,690000 14 451 805 731,55 0,00 0,00 66,874500 63,690000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 13,930000 5 255 443 825,69 0,00 0,00 14,626500 13,930000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 11,080000 21 232 078,47 64 680,73 64 680,73 11,412400 11,080000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 6,590000 21 232 078,47 0,00 0,00 6,787700 6,590000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 9,380000 21 232 078,47 0,00 0,00 9,661400 9,380000
KBC Flexible Plan EUR 53,300000 87 039 864,00 20 724 250,00 20 724 250,00 54,099500 53,300000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 170,090000 1 032 535 159,94 3 196 029,71 3 196 029,71 176,043150 170,090000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 149,500000 1 139 086 318,29 4 660 823,81 4 660 823,81 153,985000 149,500000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 179,200000 340 272 214,72 152 719,08 152 719,08 186,368000 179,200000
TAM - Balanced Fund EUR 0,102396 175 674 647,59 175 674 647,59 175 674 647,59 0,102396 0,099324
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,103872 49 282 861,33 49 282 861,33 49 282 861,33 0,103872 0,100756
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap CZK (hdg i) CZK 16 123,570000 56 098 194,46 537 662,65 537 662,65 16 929,748500 16 123,570000
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 1 067,070000 300 259 591,86 373 893,86 373 893,86 1 099,082100 1 067,070000
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset EUR 56,290000 44 925 311,56 10 793 345,86 10 793 345,86 59,104500 56,290000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,197000 891 594 252,70 6 651 220,93 6 651 220,93 7,448895 7,197000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 7,640000 24 698 956,91 8 200,02 8 200,02 8,022000 7,640000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 78,060000 78 344 291,78 83 262,19 83 262,19 81,963000 78,060000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 155,240000 4 507 208 183,67 77 384 349,79 77 384 349,79 155,240000 155,240000
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] EUR 232,180000 414 944 203,90 134 152,00 134 152,00 239,145400 232,180000
IN.Focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced EUR 996,040000 1 207 674 629,00 7 312 177,00 7 312 177,00 1 010,980600 996,040000
IN.Focus KBC ExpertEase Defensive Balanced EUR 927,870000 1 445 095 964,00 2 076 719,00 2 076 719,00 941,788050 927,870000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,008812 5 259 065,07 5 259 065,07 5 259 065,07 0,008900 0,008812
IN.Focus 2030 EUR 102,310000 34 677 601,00 538 483,00 538 483,00 103,844650 102,310000
IN.Focus 2035 EUR 104,150000 16 604 485,00 1 428 085,00 1 428 085,00 105,712250 104,150000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] EUR 94,140000 92,26 331 434,00 331 434,00 96,964200 94,140000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] EUR 62,540000 61,29 35 280,00 35 280,00 64,416200 62,540000
Eurizon AM Slovakia - Edícia 2018 EUR 0,095128 22 645 313,73 22 645 313,73 22 645 313,73 0,095128 0,094177
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) EUR 90,000000 1 189 929 235,58 4 455 010,53 4 455 010,53 94,050000 90,000000
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 0,908767 17 421 737,90 17 421 737,90 17 421 737,90 0,926942 0,899679
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,009722 350 540 978,59 350 540 978,59 350 540 978,59 0,009819 0,009722
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 140,150000 54 601 009,08 6 916 013,16 6 916 013,16 141,551500 140,150000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 147,320000 1 265 560 631,59 21 514 579,53 21 514 579,53 148,793200 147,320000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 161,080000 1 632 332 027,70 59 924 591,68 59 924 591,68 162,690800 161,080000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 204,210000 871 385 770,06 116 606 162,26 116 606 162,26 206,252100 204,210000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 12,365100 312 275 472,80 0,00 0,00 12,983355 12,365100
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 9,148400 21 778 724,88 0,00 0,00 9,605820 9,148400
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 21,560000 1 949 593 861,00 0,00 0,00 22,638000 21,560000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 12,370000 50 998 046,79 0,00 0,00 12,988500 12,370000
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) EUR 153,040000 563 374 773,60 657 622,83 657 622,83 160,692000 153,040000
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 1,001962 18 591 262,89 18 591 262,89 18 591 262,89 1,032021 1,001962
TAM - Q Fund EUR 0,090845 162 092 104,94 162 092 104,94 87 845 503,91 0,090845 0,088120
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,095547 94 592 458,47 94 592 458,47 94 592 458,47 0,095547 0,092681
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,101549 58 721 611,45 58 721 611,45 58 721 611,45 0,101549 0,098503
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,107305 17 973 015,68 17 973 015,68 17 973 015,68 0,107305 0,104086
NN (L) Patrimonial Bal Eur Sustainable X Cap CZK CZK 9 676,510000 7 785 354,48 8 533,47 8 533,47 9 896,166777 9 676,510000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) EUR 47,770000 4 473 662,72 4 481 516,13 4 481 516,13 49,919650 47,770000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) EUR 34,260000 98 116 203,43 10 299 132,70 10 299 132,70 35,801700 34,260000
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) EUR 91,480000 1 984 071,53 88 368,86 88 368,86 95,596600 91,480000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) USD 90,260000 3 848 324,48 547,63 547,63 94,321700 90,260000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) EUR 56,880000 620 858,10 56 952,07 56 952,07 59,439600 56,880000
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) EUR 60,480000 68 482 674,12 120 172,49 120 172,49 63,201600 60,480000
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) USD 58,710000 1 896 275,29 0,00 0,00 61,351950 58,710000
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) EUR 51,290000 1 952 894,23 1 944 047,18 1 944 047,18 53,598050 51,290000
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) EUR 45,660000 1 491 337,53 1 498 047,11 1 498 047,11 47,714700 45,660000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) EUR 108,490000 42 634 797,14 923 539,13 923 539,13 113,372050 108,490000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) USD 105,310000 2 184 687,42 135 355,74 135 355,74 110,048950 105,310000
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) EUR 202,080000 1 327 652 995,25 16 078 343,44 16 078 343,44 212,184000 202,080000
Sivek Global Low DIS EUR 145,040000 71 394 896,00 19 596 368,00 19 596 368,00 147,215600 145,040000
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] EUR 120,470000 359 480 107,40 15 504,00 15 504,00 124,084100 120,470000
NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR EUR 1 666,920000 849 891 853,17 33 320,06 33 320,06 1 692,090492 1 666,920000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] EUR 261,470000 312 209 552,60 353 733,00 353 733,00 269,314100 261,470000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] EUR 402,100000 0,00 84 164,00 84 164,00 414,163000 402,100000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] EUR 218,500000 618 239 692,00 204 744,00 204 744,00 225,055000 218,500000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] EUR 105,850000 141 373 319,40 17 258,00 17 258,00 109,025500 105,850000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide EUR 99,600000 716 155 956,64 9 176 971,59 9 176 971,59 102,588000 99,600000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum EUR 110,790000 80 915 965,12 4 649 235,54 4 649 235,54 115,221600 110,790000
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) EUR 96,090000 375 369 409,98 1 446 092,04 1 446 092,04 100,414050 96,090000
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,092100 21 528 427,26 21 528 427,26 21 528 427,26 0,093482 0,089337
TAM - Raiffeisen Conservative EUR 0,093526 1 466 601,71 1 466 601,71 1 466 601,71 0,094929 0,090720
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) USD 11,546200 5 929 231 546,65 0,00 0,00 11,546200 11,546200
TAM - MA Fund EUR 0,091642 163 140 075,73 163 140 075,73 97 168 563,80 0,091642 0,088893
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest EUR 0,009554 735 449,61 735 449,61 584 119,71 0,009697 0,009458
AM SLSP Fond zodpovedného invest, o.p.f., R02 EUR 0,861850 158 103 260,13 158 103 260,13 157 502 112,00 0,870469 0,861850
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,094386 96 752 317,70 96 752 317,70 96 752 317,70 0,094386 0,091554
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,090696 6 143 777,75 6 143 777,75 6 143 777,75 0,091603 0,089789
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,091973 22 519 073,04 22 519 073,04 22 519 073,04 0,092893 0,091053
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,091761 5 261 225,46 5 261 225,46 5 261 225,46 0,092679 0,090843
ČSOB Fér Rastový SRI o.p.f. EUR 0,043172 26 913 581,00 26 907 923,00 26 907 923,00 0,043820 0,043172
ČSOB Fér Vyvážený SRI o.p.f. EUR 0,042929 7 076 731,00 7 076 232,00 7 076 232,00 0,043573 0,042929
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR 0,088954 46 817 079,89 46 817 079,89 46 817 079,89 0,090288 0,086285
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 104,240000 39 113 806,99 0,00 0,00 105,803600 104,240000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 108,500000 66 473 883,45 35 371,00 35 371,00 110,127500 108,500000
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio EUR 0,087865 18 934 855,26 18 934 855,26 18 934 855,26 0,089183 0,085229
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD USD 61,990000 14 096 291 310,55 0,00 0,00 62,020995 61,977602
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR EUR 57,500000 14 451 805 731,55 0,00 0,00 57,517250 57,488500
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD USD 55,960000 14 096 291 310,55 0,00 0,00 55,976788 55,948808
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD USD 13,560000 5 126 159 907,58 0,00 0,00 13,566780 13,557288
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR EUR 99,010000 155 828 059,83 0,00 0,00 99,059505 98,990198
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD USD 112,810000 151 994 689,56 0,00 0,00 112,866405 112,787438
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR EUR 88,460000 155 828 059,83 0,00 0,00 88,486538 88,442308
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 EUR 98,220000 88 248 697,82 0,00 0,00 98,269110 98,200356
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg USD 107,120000 86 077 779,85 0,00 0,00 107,173560 107,098576
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR EUR 92,520000 88 248 697,82 0,00 0,00 92,547756 92,501496
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR EUR 115,960000 677 492 783,54 0,00 0,00 116,017980 115,936808
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD USD 138,810000 660 826 461,06 0,00 0,00 138,879405 138,782238
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR EUR 96,530000 677 492 783,54 0,00 0,00 96,558959 96,510694
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR EUR 131,660000 439 668 886,35 0,00 0,00 131,725830 131,633668
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD USD 162,380000 428 853 031,75 0,00 0,00 162,461190 162,347524
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR EUR 104,930000 439 668 886,35 0,00 0,00 104,961479 104,909014
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR EUR 18,190000 6 527 331 412,44 0,00 0,00 18,199095 18,186362
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged USD 48,300000 6 366 759 059,69 0,00 0,00 48,324150 48,290340
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR EUR 16,180000 6 527 331 412,44 0,00 0,00 16,184854 16,176764
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged USD 42,940000 6 366 759 059,69 0,00 0,00 42,952882 42,931412
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR 95,820000 3 290 206,46 98 694,60 98 694,60 98,215500 95,820000
AM SLSP Fond zodpovedného invest, o.p.f., R01 EUR 0,861849 293 213,20 293 213,20 293 213,20 0,870467 0,846336
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR