Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 13.5.2022

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,039489 82 672 708,39 82 672 708,39 82 672 708,39 0,040792 0,037909
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,045306 409 184 679,65 409 184 679,65 409 160 742,27 0,046212 0,045306
C-QUADRAT Active YOU T (rastový) EUR 9,310000 14 052 848,51 7 207 964,59 7 207 964,59 9,798775 9,310000
C-QUADRAT Active YOU A (výnosový) EUR 8,310000 14 052 848,51 0,00 0,00 8,746275 8,310000
C-QUADRAT Active PLUS T (rastový) EUR 7,270000 15 496 883,86 6 712 467,36 6 712 467,36 7,651675 7,270000
TAM - Private Growth 1 EUR 0,043049 184 810 101,40 184 810 101,40 184 810 101,40 0,043049 0,041758
TAM - Private Growth 2 EUR 0,047534 48 950 916,40 48 950 916,40 48 950 916,40 0,047534 0,046108
TAM - Premium Harmonic EUR 0,036748 143 014 502,45 143 014 502,45 143 014 502,45 0,036748 0,035646
TAM - Premium Strategic EUR 0,039101 55 393 636,32 55 393 636,32 55 393 636,32 0,039101 0,037928
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,037130 99 941 048,54 99 941 048,54 99 941 048,54 0,037316 0,035645
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,045905 419 708 266,55 419 708 266,55 419 708 266,55 0,046594 0,044069
C-QUADRAT Active PLUS A (výnosový) EUR 7,230000 15 496 883,86 0,00 0,00 7,609575 7,230000
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,047492 74 608 000,00 74 541 350,00 74 541 350,00 0,048204 0,047492
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,042428 32 704 551,00 32 693 304,00 32 693 304,00 0,043064 0,042428
IAD - Optimal Balanced EUR 0,020644 11 710 393,65 11 702 954,78 11 702 954,78 0,021119 0,020644
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,035272 44 090 430,07 44 090 430,07 44 090 430,07 0,035272 0,035272
GIS Global Equity Allocation EUR 187,632000 7 892 424,37 287 478,87 287 478,87 193,823856 187,632000
UNIQA EUR Konto EUR 0,044543 52 845 759,00 52 812 334,00 52 812 334,00 0,044543 0,044543
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 135,240000 5 183 515 946,04 46 066 953,62 46 066 953,62 139,297200 135,240000
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,039542 1 908 443,59 1 908 420,17 1 908 420,17 0,040728 0,038751
TAM - Private Growth EUR 0,036968 167 225 746,27 167 225 746,27 167 225 746,27 0,036968 0,035859
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,048755 63 879 383,00 20 593 516,00 20 593 516,00 0,048755 0,046317
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,040746 161 760 649,32 161 760 649,32 161 760 649,32 0,041357 0,039116
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,038100 1 875 721,28 1 875 721,83 1 875 721,83 0,039243 0,037338
UNIQA CZK Konto EUR 0,046370 24 248 511,00 327 757,00 327 757,00 0,046370 0,046370
Archipel Portfolio Pro November 90 EUR 368,156000 10 088 398,00 7 904 013,00 7 904 013,00 368,156000 362,633660
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 911,860000 11 121 905,35 251 247,52 251 247,52 957,453000 911,860000
NN (L) Patrimonial Bal Eur Sustainable X Cap EUR EUR 683,000000 28 093 750,51 11 549,53 11 549,53 717,150000 683,000000
TAM - SmartFund EUR 0,109564 193 996 422,74 193 996 422,74 193 996 422,74 0,109564 0,106277
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 83,900000 82 195 028,65 706 459,98 706 459,98 88,095000 83,900000
Archipel Portfolio Pro May 90 EUR 12,684600 7 113 828,00 4 796 332,00 4 796 332,00 12,874869 12,684600
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,017331 65 511 653,73 65 511 653,73 65 511 653,73 0,017331 0,017331
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,012578 9 172 532,26 9 172 532,26 9 172 532,26 0,012578 0,012578
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,100000 65,24 65,24 65,24 0,100000 0,100000
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest EUR 1,420820 359 910 799,80 359 910 799,80 352 519 036,30 1,463445 1,406612
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,192621 52 519 101,69 52 519 101,69 52 519 101,69 1,210510 1,180695
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. EUR 0,010275 59 285 630,69 59 285 630,69 59 285 630,69 0,010429 0,010275
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. EUR 0,010727 11 335 268,48 11 335 268,48 11 335 268,48 0,010942 0,010727
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. EUR 0,011115 27 718 003,23 27 718 003,23 27 718 003,23 0,011393 0,011115
I-AM GreenStars Absolute Return EUR 11,930000 22 278 885,45 30 887,47 30 887,47 12,475201 11,930000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 130,510000 510 463 002,70 69 595 611,93 69 595 611,93 137,035500 130,510000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 131,090000 83 196 839,51 15 181 231,26 15 181 231,26 137,644500 131,090000
C-QUADRAT Active YOU VT (plne rastový) EUR 9,710000 14 052 848,51 0,00 0,00 10,219775 9,710000
C-QUADRAT Active PLUS VT (plne rastový) EUR 7,370000 15 496 883,86 69 453,45 69 453,45 7,756925 7,370000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 8,240000 27 724 703,09 7 451 350,00 7 451 350,00 8,652000 8,240000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 82,760000 83 596 232,02 27 686 502,43 27 686 502,43 86,898000 82,760000
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth EUR 69,420000 58 247 561,26 8 776 019,82 8 776 019,82 72,891000 69,420000
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest EUR 1,178765 25 580 461,34 25 580 461,34 25 580 461,34 1,214128 1,178765
Horizon USD Low USD 115,210000 47 008 036,00 1 558 981,00 1 558 981,00 116,938150 115,210000
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 97,420000 370 734 590,68 90 410,44 90 410,44 97,420000 97,420000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 12,700000 1 086 315 324,71 377 567,91 377 567,91 13,430250 12,700000
Franklin Income Fund USD 12,690000 2 674 413 425,37 0,00 0,00 13,419675 12,690000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 9,010000 120 197 566,32 66 979,20 66 979,20 9,528075 9,010000
Templeton Global Balanced Fund USD 33,220000 505 800 492,93 56 939,20 56 939,20 35,130150 33,220000
Templeton Global Income Fund USD 17,400000 222 101 151,36 644 101,49 644 101,49 18,400500 17,400000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 14,800000 199 092 318,54 0,00 0,00 15,651000 14,800000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 12,640000 130 495 761,10 0,00 0,00 13,272000 12,640000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 15,860000 150 220 111,14 0,00 0,00 16,771950 15,860000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 19,540000 1 122 500 554,32 108 136,36 108 136,36 20,663550 19,540000
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR EUR 270,310000 16 979 371,33 81 473,06 81 473,06 278,419300 270,310000
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR 0,098077 109 216 695,77 109 216 695,77 109 216 695,77 0,098813 0,097292
BGF Global Allocation Fund A2 EUR EUR 64,100000 15 037 580 698,39 0,00 0,00 67,305000 64,100000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 13,810000 5 601 157 181,33 0,00 0,00 14,500500 13,810000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 11,500000 22 278 885,45 61 252,96 61 252,96 11,845000 11,500000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 6,840000 22 278 885,45 0,00 0,00 7,045200 6,840000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 9,710000 22 278 885,45 0,00 0,00 10,001300 9,710000
KBC Flexible Plan EUR 56,120000 94 383 082,00 22 272 845,00 22 272 845,00 56,961800 56,120000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 175,450000 1 067 312 995,45 3 313 625,02 3 313 625,02 181,590750 175,450000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 154,890000 1 205 492 880,47 4 880 603,11 4 880 603,11 159,536700 154,890000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 182,030000 345 669 026,38 145 288,88 145 288,88 189,311200 182,030000
TAM - Balanced Fund EUR 0,105971 180 884 721,13 180 884 721,13 180 884 721,13 0,105971 0,102792
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,110061 49 218 371,61 49 218 371,61 49 218 371,61 0,110061 0,106759
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap CZK (hdg i) CZK 15 936,250000 54 320 078,14 538 372,91 538 372,91 16 733,062500 15 936,250000
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 1 075,350000 293 120 907,53 350 309,24 350 309,24 1 107,610500 1 075,350000
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset EUR 57,620000 45 835 384,81 11 180 134,04 11 180 134,04 60,501000 57,620000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,913000 1 049 288 374,87 7 298 172,52 7 298 172,52 8,189955 7,913000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 8,580000 28 818 442,63 8 649,38 8 649,38 9,009000 8,580000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 86,180000 86 894 103,37 86 146,56 86 146,56 90,489000 86,180000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 168,000000 4 796 309 147,19 84 010 033,80 84 010 033,80 168,000000 168,000000
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] EUR 247,550000 480 367 093,30 138 374,00 138 374,00 254,976500 247,550000
IN.Focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced EUR 1 032,120000 1 255 063 110,00 7 911 106,00 7 911 106,00 1 047,601800 1 032,120000
IN.Focus KBC ExpertEase Defensive Balanced EUR 957,590000 1 521 443 348,00 2 223 455,00 2 223 455,00 971,953850 957,590000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,009113 5 448 802,97 5 448 802,97 5 448 802,97 0,009113 0,009113
IN.Focus 2030 EUR 107,000000 43 313 509,00 545 811,00 545 811,00 108,605000 107,000000
IN.Focus 2035 EUR 108,460000 20 954 119,00 1 456 455,00 1 456 455,00 110,086900 108,460000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] EUR 91,800000 2 354 788,01 312 092,00 312 092,00 94,554000 91,800000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] EUR 60,980000 1 064 834,01 72 735,00 72 735,00 62,809400 60,980000
Eurizon AM Slovakia - Edícia 2018 EUR 0,099417 25 365 619,46 25 365 619,46 25 365 619,46 0,099417 0,098423
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) EUR 91,800000 1 298 123 536,52 5 144 291,15 5 144 291,15 95,931000 91,800000
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,009315 19 093 451,82 19 093 451,82 19 093 451,82 1,029501 0,999222
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,010005 366 255 385,99 366 255 385,99 366 255 385,99 0,010055 0,010005
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 149,750000 65 622 678,85 8 189 294,69 8 189 294,69 151,247500 149,750000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 156,170000 1 468 851 120,52 24 413 462,03 24 413 462,03 157,731700 156,170000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 169,200000 1 692 503 025,92 62 307 980,20 62 307 980,20 170,892000 169,200000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 211,320000 804 565 838,65 111 068 690,18 111 068 690,18 213,433200 211,320000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 13,216200 346 968 335,30 0,00 0,00 13,877010 13,216200
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 9,778100 24 167 264,61 0,00 0,00 10,267005 9,778100
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 22,880000 2 194 558 772,00 0,00 0,00 24,024000 22,880000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,130000 56 629 932,72 0,00 0,00 13,786500 13,130000
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) EUR 173,340000 652 890 080,23 701 735,44 701 735,44 182,007000 173,340000
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest EUR 1,003310 18 841 294,29 18 841 294,29 18 841 294,29 1,033409 1,003310
TAM - Q Fund EUR 0,095436 163 749 814,64 163 749 814,64 88 060 580,95 0,095436 0,092573
TAM – Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,098976 100 522 473,31 100 522 473,31 100 522 473,31 0,098976 0,096007
TAM – Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,104337 59 427 641,23 59 427 641,23 59 427 641,23 0,104337 0,101207
TAM – Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,109294 16 750 639,05 16 750 639,05 16 750 639,05 0,109294 0,106015
NN (L) Patrimonial Bal Eur Sustainable X Cap CZK CZK 10 121,970000 8 744 233,12 8 847,70 8 847,70 10 351,738719 10 121,970000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) EUR 50,760000 5 285 950,40 5 286 786,53 5 286 786,53 53,044200 50,760000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) EUR 36,800000 100 935 561,03 11 683 410,39 11 683 410,39 38,456000 36,800000
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) EUR 91,330000 2 048 351,32 88 156,74 88 156,74 95,439850 91,330000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) USD 96,500000 4 132 286,95 549,92 549,92 100,842500 96,500000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) EUR 61,600000 692 256,47 58 719,89 58 719,89 64,372000 61,600000
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) EUR 62,370000 54 701 023,75 114 212,32 114 212,32 65,176650 62,370000
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) USD 64,850000 2 100 272,54 0,00 0,00 67,768250 64,850000
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) EUR 53,970000 2 119 393,84 2 098 347,18 2 098 347,18 56,398650 53,970000
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) EUR 48,450000 1 826 349,99 1 697 191,97 1 697 191,97 50,630250 48,450000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) EUR 117,270000 44 892 229,88 1 050 144,88 1 050 144,88 122,547150 117,270000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) USD 121,910000 2 677 291,47 147 171,14 147 171,14 127,395950 121,910000
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) EUR 211,020000 1 341 938 600,45 13 243 715,01 13 243 715,01 221,571000 211,020000
Sivek Global Low DIS EUR 151,860000 76 610 168,00 20 878 560,00 20 878 560,00 154,137900 151,860000
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] EUR 123,400000 358 035 145,80 15 825,00 15 825,00 127,102000 123,400000
NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR EUR 1 717,660000 883 375 924,53 26 984,44 26 984,44 1 743,596666 1 717,660000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] EUR 263,550000 320 954 246,60 363 401,00 363 401,00 271,456500 263,550000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] EUR 423,240000 852 003 171,00 92 290,00 92 290,00 435,937200 423,240000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] EUR 224,540000 671 538 379,90 207 861,00 207 861,00 231,276200 224,540000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] EUR 108,780000 143 161 437,20 17 180,00 17 180,00 112,043400 108,780000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide EUR 104,330000 770 403 272,49 9 895 324,29 9 895 324,29 107,459900 104,330000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum EUR 114,570000 73 530 078,00 4 935 467,77 4 935 467,77 119,152800 114,570000
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) EUR 101,510000 406 109 476,80 1 634 072,35 1 634 072,35 106,077950 101,510000
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,095828 24 918 240,89 24 918 240,89 24 918 240,89 0,097265 0,092953
TAM - Raiffeisen Conservative EUR 0,096927 1 566 201,13 1 566 201,13 1 566 201,13 0,098381 0,094019
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) USD 10,032500 5 187 953 132,82 0,00 0,00 10,032500 10,032500
TAM - MA Fund EUR 0,099922 171 923 171,10 171 923 171,10 99 478 881,05 0,099922 0,096924
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest EUR 0,009627 768 396,50 768 396,50 615 910,32 0,009771 0,009531
AM SLSP Fond zodpovedného investovania, o.p.f. EUR 0,902226 169 299 016,74 169 299 016,74 168 669 705,98 0,911248 0,902226
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,097110 115 493 779,77 115 493 779,77 115 493 779,77 0,097110 0,094197
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,094916 6 257 208,99 6 257 208,99 6 257 208,99 0,095865 0,093967
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,096760 23 386 512,15 23 386 512,15 23 386 512,15 0,097728 0,095792
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,096097 5 093 119,50 5 093 119,50 5 093 119,50 0,097058 0,095136
ČSOB Fér Rastový SRI o.p.f. EUR 0,044549 26 653 188,00 26 642 458,00 26 642 458,00 0,045217 0,044549
ČSOB Fér Vyvážený SRI o.p.f. EUR 0,044925 7 173 864,00 7 155 811,00 7 155 811,00 0,045599 0,044925
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR 0,093133 52 003 973,61 52 003 973,61 52 003 973,61 0,094530 0,090339
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 107,780000 42 556 135,49 0,00 0,00 109,935600 107,780000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 111,850000 70 647 202,38 36 463,10 36 463,10 114,646250 111,850000
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio EUR 0,092379 17 939 768,77 17 939 768,77 17 939 768,77 0,093765 0,089608
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD USD 66,460000 15 616 527 555,28 0,00 0,00 66,493230 66,446708
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR EUR 57,970000 15 037 580 698,39 0,00 0,00 57,987391 57,958406
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD USD 60,110000 15 616 527 555,28 0,00 0,00 60,128033 60,097978
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD USD 14,310000 5 816 801 732,81 0,00 0,00 14,317155 14,307138
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR EUR 104,710000 157 407 707,77 0,00 0,00 104,762355 104,689058
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD USD 118,120000 163 467 904,52 0,00 0,00 118,179060 118,096376
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR EUR 93,720000 157 407 707,77 0,00 0,00 93,748116 93,701256
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 EUR 103,240000 90 270 184,39 0,00 0,00 103,291620 103,219352
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg USD 111,410000 93 745 586,49 0,00 0,00 111,465705 111,387718
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR EUR 97,430000 90 270 184,39 0,00 0,00 97,459229 97,410514
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR EUR 121,120000 770 670 893,51 0,00 0,00 121,180560 121,095776
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD USD 143,440000 800 341 722,91 0,00 0,00 143,511720 143,411312
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR EUR 101,010000 770 670 893,51 0,00 0,00 101,040303 100,989798
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR EUR 137,960000 430 565 884,19 0,00 0,00 138,028980 137,932408
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD USD 168,170000 447 142 670,73 0,00 0,00 168,254085 168,136366
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR EUR 110,160000 430 565 884,19 0,00 0,00 110,193048 110,137968
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR EUR 19,030000 6 336 959 686,47 0,00 0,00 19,039515 19,026194
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged USD 50,050000 6 580 932 634,40 0,00 0,00 50,075025 50,039990
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR EUR 16,960000 6 336 959 686,47 0,00 0,00 16,965088 16,956608
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged USD 44,580000 6 580 932 634,40 0,00 0,00 44,593374 44,571084
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR 99,490000 3 449 040,41 102 474,70 102 474,70 101,977250 99,490000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR