Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 26.5.2023

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,038738 69 841 841,90 69 841 841,90 69 841 841,90 0,040016 0,037188
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,043975 378 421 305,70 378 421 305,70 378 421 305,70 0,044635 0,043183
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR 0,030165 26 314 156,78 26 314 156,78 19 330 285,51 0,030617 0,028958
TAM - Private Growth 1 EUR 0,040640 164 000 993,21 164 000 993,21 164 000 993,21 0,040640 0,039421
TAM - Private Growth 2 EUR 0,044535 47 912 450,21 47 912 450,21 47 912 450,21 0,044535 0,043199
TAM - Premium Harmonic EUR 0,035165 122 941 039,35 122 941 039,35 122 941 039,35 0,035165 0,034110
TAM - Premium Strategic EUR 0,037037 54 333 764,58 54 333 764,58 54 333 764,58 0,037037 0,035926
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,036529 81 426 701,80 81 426 701,80 81 426 701,80 0,036712 0,035068
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,046017 462 002 818,20 462 002 818,20 462 002 818,20 0,046707 0,044176
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,047440 80 358 599,00 80 358 599,00 80 358 599,00 0,048152 0,047440
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,041369 30 789 572,00 30 789 572,00 30 789 572,00 0,041990 0,041369
IAD - Optimal Balanced EUR 0,021743 8 516 937,02 8 509 354,40 8 509 354,40 0,022243 0,021743
GIS Global Equity Allocation EUR 191,955000 5 658 522,31 244 520,73 244 520,73 198,289515 191,955000
UNIQA EUR Konto EUR 0,044525 44 498 602,00 44 467 870,00 44 467 870,00 0,044525 0,044525
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 133,470000 5 222 150 590,00 41 883 467,80 41 883 467,80 137,474100 133,470000
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,040160 1 940 765,84 1 940 760,80 1 940 760,80 0,041365 0,039357
TAM - Private Growth EUR 0,035399 131 999 485,97 131 999 485,97 131 999 485,97 0,035399 0,034337
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,048239 61 071 885,00 19 894 467,00 19 894 467,00 0,048239 0,045827
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,039203 125 344 985,80 125 344 985,80 125 344 985,80 0,039791 0,037635
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,038741 1 907 662,29 1 907 661,04 1 907 661,04 0,039903 0,037966
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 921,690000 10 900 026,67 281 979,07 281 979,07 967,774500 921,690000
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) EUR 684,060000 27 546 374,87 10 455,86 10 455,86 718,263000 684,060000
TAM - SmartFund EUR 0,101766 151 601 849,72 151 601 849,72 151 601 849,72 0,101766 0,098713
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 67,660000 57 629 656,12 264 477,66 264 477,66 71,043000 67,660000
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,017338 90 355 268,84 90 355 268,84 90 355 268,84 0,017338 0,017338
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,012647 9 223 207,54 9 223 207,54 9 223 207,54 0,012647 0,012647
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,100000 65,19 65,19 65,19 0,100000 0,100000
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,457630 319 294 492,50 319 294 492,50 313 601 342,50 1,501359 1,457630
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,208023 40 078 078,57 40 078 078,57 40 078 078,57 1,226143 1,195943
AM SLSP ESG MIX Klasik EUR 0,009960 48 870 686,61 48 870 686,61 48 870 686,61 0,010060 0,009781
AM SLSP ESG MIX Balans EUR 0,010440 10 098 380,31 10 098 380,31 10 098 380,31 0,010597 0,010252
AM SLSP ESG MIX Aktív EUR 0,010870 25 294 528,09 25 294 528,09 25 294 528,09 0,011087 0,010674
I-AM GreenStars Absolute Return EUR 11,590000 21 210 862,35 36 479,07 36 479,07 12,119663 11,590000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 124,050000 488 169 474,10 72 326 049,69 72 326 049,69 130,252500 124,050000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 126,090000 81 006 187,36 15 724 820,58 15 724 820,58 132,394500 126,090000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 7,560000 24 070 877,88 6 355 074,37 6 355 074,37 7,938000 7,560000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 77,570000 80 592 139,62 29 309 012,50 29 309 012,50 81,448500 77,570000
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth EUR 65,820000 54 294 808,85 9 480 594,13 9 480 594,13 69,111000 65,820000
J&T SELECT zmiešaný EUR 1,174886 22 488 279,55 22 488 279,55 22 488 279,55 1,210133 1,174886
Horizon USD Low USD 116,600000 43 989 127,00 1 537 571,00 1 537 571,00 118,349000 116,600000
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 95,230000 276 548 321,90 77 049,93 77 049,93 95,230000 95,230000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 13,170000 1 039 133 367,65 361 783,17 361 783,17 13,927275 13,170000
Franklin Income Fund USD 12,620000 3 599 777 187,51 0,00 0,00 13,345650 12,620000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 9,250000 110 327 269,17 82 269,64 82 269,64 9,781875 9,250000
Templeton Global Balanced Fund USD 33,110000 478 097 509,45 64 442,58 64 442,58 35,013825 33,110000
Templeton Global Income Fund USD 17,640000 194 686 135,85 729 546,76 729 546,76 18,654300 17,640000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 14,260000 187 175 716,21 0,00 0,00 15,079950 14,260000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 11,610000 95 452 940,95 0,00 0,00 12,190500 11,610000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 15,490000 142 504 673,00 0,00 0,00 16,380675 15,490000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 19,900000 912 437 107,83 98 604,59 98 604,59 21,044250 19,900000
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR EUR 254,490000 14 748 154,87 80 625,99 80 625,99 262,124700 254,490000
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR 0,095774 73 667 776,97 73 667 776,97 73 667 776,97 0,096492 0,095008
BGF Global Allocation Fund A2 EUR EUR 62,740000 13 497 948 529,12 0,00 0,00 65,877000 62,740000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 13,250000 4 603 669 680,63 0,00 0,00 13,912500 13,250000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 11,180000 21 210 862,35 71 903,24 71 903,24 11,515400 11,180000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 6,440000 21 210 862,35 0,00 0,00 6,633200 6,440000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 9,510000 21 210 862,35 0,00 0,00 9,795300 9,510000
Horizon Flexible Plan EUR 53,770000 83 480 148,00 20 163 740,00 20 163 740,00 54,576550 53,770000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 169,890000 1 033 274 516,00 3 090 133,80 3 090 133,80 175,836150 169,890000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 147,670000 1 078 108 418,00 4 413 195,18 4 413 195,18 152,100100 147,670000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 180,140000 349 005 817,30 140 212,87 140 212,87 187,345600 180,140000
TAM - Balanced Fund EUR 0,103943 170 644 850,81 170 644 850,81 170 644 850,81 0,103943 0,100825
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,107038 53 763 180,00 53 763 180,00 53 763 180,00 0,107038 0,103827
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) CZK 16 997,000000 61 507 498,56 565 406,07 565 406,07 17 846,850000 16 997,000000
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 1 096,020000 314 682 397,68 447 555,38 447 555,38 1 128,900600 1 096,020000
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset EUR 55,280000 44 522 270,88 10 358 342,91 10 358 342,91 58,044000 55,280000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 6,952000 751 037 409,60 5 646 689,20 5 646 689,20 7,195320 6,952000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 8,110000 25 824 441,33 4 405,84 4 405,84 8,515500 8,110000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 83,230000 86 463 276,99 80 909,07 80 909,07 87,391500 83,230000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 164,450000 4 562 023 016,00 77 024 153,64 77 024 153,64 164,450000 164,450000
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] EUR 235,130000 293 793 172,30 145 089,00 145 089,00 242,183900 235,130000
Horizon KBC Dynamic Balanced EUR 991,730000 1 180 752 375,00 6 799 265,00 6 799 265,00 1 006,605950 991,730000
Horizon KBC Defensive Balanced EUR 927,640000 1 395 708 758,00 1 916 289,00 1 916 289,00 941,554600 927,640000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,008783 5 100 565,72 5 100 565,72 5 100 565,72 0,008871 0,008783
Horizon 2030 EUR 102,740000 33 275 189,00 585 082,00 585 082,00 104,281100 102,740000
Horizon 2035 EUR 104,470000 16 297 263,00 1 576 108,00 1 576 108,00 106,037050 104,470000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] EUR 92,140000 1 931 626,34 334 749,00 334 749,00 94,904200 92,140000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] EUR 58,110000 718 582,90 8 806,00 8 806,00 59,853300 58,110000
Eurizon AM Slovakia - Edícia 2018 EUR 0,098880 13 658 750,30 13 658 750,30 13 658 750,30 0,098880 0,097891
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) EUR 89,870000 866 543 127,15 3 376 420,03 3 376 420,03 93,914150 89,870000
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,009641 329 714 563,40 329 714 563,40 329 714 563,40 0,009737 0,009641
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 139,770000 46 384 215,49 5 317 658,95 5 317 658,95 141,167700 139,770000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 148,010000 1 143 751 462,00 17 666 027,05 17 666 027,05 149,490100 148,010000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 161,910000 1 551 399 790,00 55 421 839,96 55 421 839,96 163,529100 161,910000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 208,020000 941 304 900,10 127 068 720,20 127 068 720,20 210,100200 208,020000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 13,383100 315 696 831,30 0,00 0,00 14,052255 13,383100
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 9,415000 20 507 233,71 0,00 0,00 9,885750 9,415000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 22,760000 1 889 715 504,00 0,00 0,00 23,898000 22,760000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 12,580000 47 146 937,43 0,00 0,00 13,209000 12,580000
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) EUR 174,540000 597 482 719,17 881 326,12 881 326,12 183,267000 174,540000
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 0,988859 16 417 470,08 16 417 470,08 16 417 470,08 1,018525 0,988859
TAM - Q Fund EUR 0,088595 165 288 221,66 165 288 221,66 96 839 525,23 0,088595 0,085937
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,095907 86 572 972,98 86 572 972,98 86 572 972,98 0,095907 0,093030
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,103487 58 691 230,28 58 691 230,28 58 691 230,28 0,103487 0,100382
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,109459 20 318 514,93 20 318 514,93 20 318 514,93 0,109459 0,106175
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) CZK 10 702,680000 8 561 915,91 9 923,68 9 923,68 10 945,630836 10 702,680000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) EUR 48,660000 12 266 227,97 4 059 685,70 4 059 685,70 50,849700 48,660000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) EUR 33,600000 102 715 225,00 9 126 315,21 9 126 315,21 35,112000 33,600000
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) EUR 85,730000 1 495 161,60 106 180,55 106 180,55 89,587850 85,730000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) USD 93,300000 3 238 546,71 513,58 513,58 97,498500 93,300000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) EUR 57,560000 585 649,40 53 619,85 53 619,85 60,150200 57,560000
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) EUR 58,840000 49 498 074,61 131 228,50 131 228,50 61,487800 58,840000
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) USD 63,010000 1 421 631,24 0,00 0,00 65,845450 63,010000
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) EUR 51,790000 2 184 119,13 1 852 888,09 1 852 888,09 54,120550 51,790000
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) EUR 44,820000 1 405 744,51 1 405 615,84 1 405 615,84 46,836900 44,820000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) EUR 111,020000 43 574 929,50 990 346,92 990 346,92 116,015900 111,020000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) USD 118,870000 2 411 290,92 138 615,95 138 615,95 124,219150 118,870000
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) EUR 213,720000 1 256 629 143,43 22 290 084,06 22 290 084,06 224,406000 213,720000
Sivek Global Low Div EUR 143,720000 63 247 637,00 19 011 938,00 19 011 938,00 145,875800 143,720000
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] EUR 137,040000 370 028 813,00 17 520,00 17 520,00 141,151200 137,040000
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR EUR 1 685,040000 818 305 182,68 39 999,48 39 999,48 1 710,484104 1 685,040000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] EUR 260,230000 263 246 983,00 335 346,00 335 346,00 268,036900 260,230000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] EUR 397,240000 540 245 243,00 92 127,00 92 127,00 409,157200 397,240000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] EUR 216,440000 497 110 031,10 208 288,00 208 288,00 222,933200 216,440000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] EUR 104,860000 118 968 957,90 10 508,00 10 508,00 108,005800 104,860000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide EUR 100,420000 719 207 074,10 8 614 394,84 8 614 394,84 103,432600 100,420000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum EUR 114,330000 102 547 587,40 4 482 899,08 4 482 899,08 118,903200 114,330000
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) EUR 97,400000 356 023 463,56 1 681 312,86 1 681 312,86 101,783000 97,400000
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,093128 17 756 738,20 17 756 738,20 17 756 738,20 0,094525 0,090334
TAM - Raiffeisen Conservative EUR 0,100000 0,04 0,04 0,04 0,101500 0,097000
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) USD 10,563300 5 260 529 526,57 0,00 0,00 10,563300 10,563300
TAM - MA Fund EUR 0,092045 170 349 318,58 170 349 318,58 106 024 575,04 0,092045 0,089284
AM SLSP Fond zodpovedného invest, o.p.f., R02 EUR 0,855594 150 032 174,12 150 032 174,12 150 032 174,12 0,864150 0,855594
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,095842 76 544 236,84 76 544 236,84 76 544 236,84 0,095842 0,092967
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,091857 6 210 096,78 6 210 096,78 6 210 096,78 0,092776 0,090938
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,094797 22 525 768,91 22 525 768,91 22 525 768,91 0,095745 0,093849
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,095732 5 258 234,58 5 258 234,58 5 258 234,58 0,096689 0,094775
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. EUR 0,043583 28 988 500,00 28 988 341,00 28 988 341,00 0,044237 0,043583
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. EUR 0,042993 7 156 754,00 7 156 754,00 7 156 754,00 0,043638 0,042993
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR 0,090356 38 963 107,38 38 963 107,38 38 963 107,38 0,091711 0,087645
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 102,670000 31 881 693,24 452 877,37 452 877,37 104,210050 102,670000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 107,360000 59 767 553,63 234 903,68 234 903,68 108,970400 107,360000
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio EUR 0,088983 19 232 458,75 19 232 458,75 19 232 458,75 0,090318 0,086314
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD USD 67,290000 14 511 644 463,66 0,00 0,00 67,323645 67,276542
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR EUR 56,450000 13 497 948 529,12 0,00 0,00 56,466935 56,438710
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD USD 60,540000 14 511 644 463,66 0,00 0,00 60,558162 60,527892
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD USD 14,210000 4 949 405 273,65 0,00 0,00 14,217105 14,207158
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR EUR 98,960000 146 449 745,17 0,00 0,00 99,009480 98,940208
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD USD 114,950000 157 448 121,03 0,00 0,00 115,007475 114,927010
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR EUR 88,120000 146 449 745,17 0,00 0,00 88,146436 88,102376
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 EUR 99,970000 95 332 054,23 0,00 0,00 100,019985 99,950006
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg USD 111,220000 102 491 491,50 0,00 0,00 111,275610 111,197756
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR EUR 93,850000 95 332 054,23 0,00 0,00 93,878155 93,831230
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR EUR 117,640000 643 361 800,23 0,00 0,00 117,698820 117,616472
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD USD 143,640000 691 678 271,43 0,00 0,00 143,711820 143,611272
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR EUR 97,590000 643 361 800,23 0,00 0,00 97,619277 97,570482
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR EUR 135,560000 468 794 599,48 0,00 0,00 135,627780 135,532888
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD USD 170,750000 504 001 073,90 0,00 0,00 170,835375 170,715850
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR EUR 107,670000 468 794 599,48 0,00 0,00 107,702301 107,648466
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR EUR 18,070000 6 445 045 553,50 0,00 0,00 18,079035 18,066386
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged USD 48,880000 6 929 068 474,57 0,00 0,00 48,904440 48,870224
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR EUR 16,020000 6 445 045 553,50 0,00 0,00 16,024806 16,016796
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged USD 43,320000 6 929 068 474,57 0,00 0,00 43,332996 43,311336
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR 96,660000 2 873 397,61 99 559,80 99 559,80 99,076500 96,660000
AM SLSP Fond zodpovedného invest, o.p.f., R01 EUR 0,855591 1 371 586,24 1 371 586,24 1 371 586,24 0,864147 0,840190
AM SLSP Fond reálnych aktív, o.p.f. EUR 0,009831 4 747 632,55 4 747 632,55 4 747 632,55 0,009978 0,009654
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,100252 29 656 865,65 29 656 865,65 29 656 865,65 0,100252 0,099249
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR