Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 1.12.2023

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,039619 63 339 688,79 63 339 688,79 63 339 688,79 0,040926 0,038034
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,044968 367 520 868,08 367 520 868,08 367 520 868,08 0,045643 0,044159
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR 0,031846 25 400 803,36 25 400 803,36 19 260 597,95 0,032324 0,030572
TAM - Private Growth 1 EUR 0,042252 159 611 310,22 159 611 310,22 159 611 310,22 0,042252 0,040984
TAM - Private Growth 2 EUR 0,046509 50 754 600,90 50 754 600,90 48 862 506,83 0,046509 0,045114
TAM - Premium Harmonic EUR 0,036624 120 548 195,46 120 548 195,46 120 548 195,46 0,036624 0,035525
TAM - Premium Strategic EUR 0,038499 57 146 606,88 57 146 606,88 57 146 606,88 0,038499 0,037344
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,037468 77 064 074,82 77 064 074,82 77 064 074,82 0,037655 0,035969
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,047554 500 761 531,20 500 761 531,20 500 761 531,20 0,048267 0,045652
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,049065 83 962 417,00 83 962 417,00 83 962 417,00 0,049801 0,049065
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,042489 29 576 192,00 29 576 192,00 29 576 192,00 0,043126 0,042489
IAD - Optimal Balanced EUR 0,022166 8 163 072,40 8 155 145,62 8 155 145,62 0,022676 0,022166
GIS Global Equity Allocation EUR 200,002000 6 768 636,01 252 119,52 252 119,52 206,602066 200,002000
UNIQA EUR Konto EUR 0,045047 42 138 193,00 42 109 741,00 42 109 741,00 0,045047 0,045047
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 134,710000 5 136 607 194,00 36 870 125,79 36 870 125,79 138,751300 134,710000
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,040937 1 979 068,86 1 979 080,84 1 979 080,84 0,042165 0,040118
TAM - Private Growth EUR 0,036897 118 015 706,59 118 015 706,59 118 015 706,59 0,036897 0,035790
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,049228 62 480 879,00 22 111 986,00 22 111 986,00 0,049228 0,046767
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,039468 110 932 021,80 110 932 021,80 110 932 021,80 0,040060 0,037889
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,039620 1 951 534,83 1 951 542,85 1 951 542,85 0,040809 0,038828
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 959,270000 11 070 723,24 290 052,55 285 083,93 1 007,233500 959,270000
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) EUR 694,430000 26 857 412,19 7 783,17 7 607,77 729,151500 694,430000
TAM - SmartFund EUR 0,103642 127 626 467,97 127 626 467,97 127 626 467,97 0,103642 0,100533
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 68,540000 56 673 520,88 202 976,14 202 976,14 71,967000 68,540000
EAM SK Svetové akcie EUR 0,018127 102 561 831,25 102 561 831,25 102 561 831,25 0,018127 0,018127
EAM SK Privátny P11 EUR 0,013109 9 559 803,01 9 559 803,01 9 559 803,01 0,013109 0,013109
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,488353 352 891 159,60 352 891 159,60 347 434 613,40 1,533004 1,488353
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,232860 38 065 821,87 38 065 821,87 38 065 821,87 1,251353 1,208203
EAM SK ESG MIX Klasik EUR 0,010190 45 735 953,41 45 735 953,41 45 735 953,41 0,010292 0,010007
EAM SK ESG MIX Balans EUR 0,010705 9 671 545,87 9 671 545,87 9 671 545,87 0,010866 0,010512
EAM SK ESG MIX Aktív EUR 0,011169 24 442 798,56 24 442 798,56 24 442 798,56 0,011392 0,010968
I-AM GreenStars Absolute Return EUR 11,880000 21 514 508,64 40 171,40 40 171,40 12,422916 11,880000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 122,580000 467 183 253,90 73 407 882,86 73 407 882,86 128,709000 122,580000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 126,660000 81 202 311,13 16 217 650,51 16 217 650,51 132,993000 126,660000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 7,710000 23 399 522,95 6 209 854,54 6 209 854,54 8,095500 7,710000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 79,550000 82 172 007,84 30 119 479,06 30 119 479,06 83,527500 79,550000
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth EUR 66,960000 54 896 857,24 9 899 883,93 9 899 883,93 70,308000 66,960000
J&T SELECT zmiešaný EUR 1,178102 20 506 014,37 20 506 014,37 20 506 014,37 1,213445 1,178102
Horizon USD Low USD 120,800000 44 297 513,00 1 431 554,00 1 431 554,00 122,612000 120,800000
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 96,370000 228 439 626,20 63 347,57 63 347,57 96,370000 96,370000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 13,810000 1 043 010 422,65 375 100,92 375 100,92 14,604075 13,810000
Franklin Income Fund USD 12,930000 4 431 109 303,44 0,00 0,00 13,673475 12,930000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 9,630000 107 439 761,14 88 180,37 88 180,37 10,183725 9,630000
Templeton Global Balanced Fund USD 34,640000 484 224 843,46 64 254,30 64 254,30 36,631800 34,640000
Templeton Global Income Fund USD 18,210000 187 073 198,03 742 283,00 742 283,00 19,257075 18,210000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 14,580000 187 248 361,45 0,00 0,00 15,418350 14,580000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 11,910000 88 843 452,86 0,00 0,00 12,505500 11,910000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 15,890000 147 259 386,97 0,00 0,00 16,803675 15,890000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 20,520000 810 054 179,65 95 046,74 95 046,74 21,699900 20,520000
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR EUR 258,960000 14 376 361,13 78 085,50 76 250,02 266,728800 258,960000
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR 0,097042 62 954 275,43 62 954 275,43 62 954 275,43 0,097770 0,096266
BGF Global Allocation Fund A2 EUR EUR 64,270000 13 092 889 887,90 0,00 0,00 67,483500 64,270000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 13,550000 4 267 652 149,70 0,00 0,00 14,227500 13,550000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 11,450000 21 514 508,64 72 815,53 72 815,53 11,793500 11,450000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 6,400000 21 514 508,64 0,00 0,00 6,592000 6,400000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 9,780000 21 514 508,64 0,00 0,00 10,073400 9,780000
Horizon Flexible Plan EUR 55,370000 81 008 262,00 19 131 132,00 19 131 132,00 56,200550 55,370000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 174,270000 1 051 241 437,00 2 965 541,26 2 965 541,26 180,369450 174,270000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 150,750000 1 070 309 482,00 3 789 900,98 3 789 900,98 155,272500 150,750000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 185,820000 356 599 883,60 144 633,93 144 633,93 193,252800 185,820000
TAM - Balanced Fund EUR 0,106778 169 926 628,70 169 926 628,70 169 926 628,70 0,106778 0,103575
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,110459 58 895 223,65 58 895 223,65 58 895 223,65 0,110459 0,107145
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) CZK 17 965,320000 63 040 214,25 540 590,52 539 441,07 18 863,586000 17 965,320000
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 1 145,440000 324 166 460,45 481 599,10 468 958,90 1 179,803200 1 145,440000
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset EUR 57,120000 43 697 770,94 9 898 284,02 9 898 284,02 59,976000 57,120000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 6,892000 627 208 779,90 1 821 511,16 1 821 511,16 7,133220 6,892000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 8,420000 25 354 553,09 4 522,09 4 522,09 8,841000 8,420000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 86,800000 89 037 479,10 82 673,51 82 673,51 91,140000 86,800000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 167,830000 4 270 252 467,00 75 432 609,65 75 432 609,65 167,830000 167,830000
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] EUR 238,150000 141 701,00 141 701,00 0,00 245,294500 238,150000
Horizon KBC Dynamic Balanced EUR 1 025,840000 1 185 011 124,00 6 306 358,00 6 306 358,00 1 041,227600 1 025,840000
Horizon KBC Defensive Balanced EUR 950,870000 1 375 554 599,00 1 798 020,00 1 798 020,00 965,133050 950,870000
EAM SK Erste Private Banking Conservative EUR 0,008937 5 040 294,12 5 040 294,12 5 040 294,12 0,009026 0,008937
Horizon 2030 EUR 106,200000 33 543 232,00 598 991,00 598 991,00 107,793000 106,200000
Horizon 2035 EUR 108,170000 16 391 267,00 1 550 845,00 1 550 845,00 109,792550 108,170000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] EUR 88,580000 321 486,00 321 486,00 0,00 91,237400 88,580000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] EUR 55,870000 8 605,00 8 605,00 0,00 57,546100 55,870000
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) EUR 91,730000 607 598 215,36 3 040 259,03 3 040 259,03 95,857850 91,730000
EAM SK Global Renta EUR 0,009845 311 181 631,46 311 181 631,46 311 181 631,46 0,009943 0,009845
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 142,550000 40 170 678,87 4 453 056,44 4 453 056,44 143,975500 142,550000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 151,510000 992 478 400,20 15 399 335,65 15 399 335,65 153,025100 151,510000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 166,060000 1 435 668 455,00 50 376 105,58 50 376 105,58 167,720600 166,060000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 215,120000 990 551 184,30 125 428 421,60 125 428 421,60 217,271200 215,120000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 14,108700 324 527 198,00 0,00 0,00 14,814135 14,108700
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 9,925500 20 946 946,45 0,00 0,00 10,421775 9,925500
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 23,930000 1 890 132 789,00 0,00 0,00 25,126500 23,930000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,230000 45 753 725,05 0,00 0,00 13,891500 13,230000
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) EUR 179,100000 570 810 107,13 993 715,22 993 715,22 188,055000 179,100000
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 1,005925 15 079 151,39 15 079 151,39 15 079 151,39 1,036103 1,005925
TAM - Q Fund EUR 0,087454 169 061 531,99 169 061 531,99 104 681 419,05 0,087454 0,084830
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,097401 73 825 501,17 73 825 501,17 73 825 501,17 0,097401 0,094479
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,103983 54 146 087,48 54 146 087,48 54 146 087,48 0,103983 0,100864
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,108581 21 310 110,61 21 310 110,61 21 310 110,61 0,108581 0,105324
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) CZK 11 062,600000 7 836 676,11 10 034,05 9 782,18 11 313,721020 11 062,600000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) EUR 49,650000 12 911 951,77 3 833 037,10 3 833 037,10 51,884250 49,650000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) EUR 33,300000 98 127 857,08 8 521 634,34 8 521 634,34 34,798500 33,300000
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) EUR 90,270000 1 324 228,80 106 308,72 106 308,72 94,332150 90,270000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) USD 99,430000 2 981 244,65 541,08 541,08 103,904350 99,430000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) EUR 60,660000 588 976,45 45 384,48 45 384,48 63,389700 60,660000
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) EUR 58,610000 27 888 163,42 136 324,40 136 324,40 61,247450 58,610000
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) USD 63,520000 995 222,64 0,00 0,00 66,378400 63,520000
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) EUR 52,740000 2 215 966,94 1 773 683,01 1 773 683,01 55,113300 52,740000
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) EUR 44,700000 1 634 307,44 1 634 210,90 1 634 210,90 46,711500 44,700000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) EUR 112,720000 41 656 536,23 854 175,82 854 175,82 117,792400 112,720000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) USD 122,150000 2 398 372,31 140 816,65 140 816,65 127,646750 122,150000
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) EUR 219,110000 1 191 728 966,86 25 901 419,71 25 901 419,71 230,065500 219,110000
Sivek Global Low Div EUR 147,860000 60 748 798,00 18 556 148,00 18 556 148,00 150,077900 147,860000
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] EUR 144,540000 18 360,00 18 360,00 0,00 148,876200 144,540000
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR EUR 1 756,290000 831 612 455,39 44 859,16 43 962,78 1 782,809979 1 756,290000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] EUR 264,880000 342 462,00 342 462,00 0,00 272,826400 264,880000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] EUR 405,120000 105 837,00 105 837,00 0,00 417,273600 405,120000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] EUR 220,170000 213 410,00 213 410,00 0,00 226,775100 220,170000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] EUR 106,670000 10 785,00 10 785,00 0,00 109,870100 106,670000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide EUR 102,250000 700 788 038,60 7 944 827,56 7 944 827,56 105,317500 102,250000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum EUR 114,010000 116 826 362,90 4 044 345,93 4 044 345,93 118,570400 114,010000
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) EUR 99,630000 210 610 232,89 1 810 456,53 1 810 456,53 104,113350 99,630000
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,094985 15 000 322,32 15 000 322,32 15 000 322,32 0,096410 0,092135
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) USD 8,253100 3 672 800 377,90 0,00 0,00 8,253100 8,253100
TAM - MA Fund EUR 0,099830 184 526 632,23 184 526 632,23 120 780 965,90 0,099830 0,096835
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,854328 139 596 866,53 139 596 866,53 139 596 866,53 0,862871 0,854328
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,098481 64 218 459,69 64 218 459,69 64 218 459,69 0,098481 0,095527
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,094470 6 685 115,18 6 685 115,18 6 685 115,18 0,095415 0,093525
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,098256 22 507 396,98 22 507 396,98 22 507 396,98 0,099239 0,097273
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,099960 5 008 464,92 5 008 464,92 5 008 464,92 0,100960 0,098960
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. EUR 0,045095 28 783 193,00 28 782 933,00 28 782 933,00 0,045771 0,045095
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. EUR 0,044172 6 962 059,00 6 962 030,00 6 962 030,00 0,044835 0,044172
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR 0,092611 42 403 588,90 42 403 588,90 42 403 588,90 0,094000 0,089833
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 104,320000 28 661 892,56 460 155,52 460 155,52 105,884800 104,320000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 110,890000 57 850 559,55 251 609,41 251 609,41 112,553350 110,890000
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio EUR 0,091637 17 819 972,20 17 819 972,20 17 819 972,20 0,093012 0,088888
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD USD 69,780000 14 238 517 753,09 0,00 0,00 69,814890 69,766044
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR EUR 57,690000 13 092 889 887,90 0,00 0,00 57,707307 57,678462
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD USD 62,620000 14 238 517 753,09 0,00 0,00 62,638786 62,607476
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD USD 14,710000 4 641 071 712,80 0,00 0,00 14,717355 14,707058
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR EUR 100,060000 145 891 571,47 0,00 0,00 100,110030 100,039988
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD USD 117,380000 158 657 083,97 0,00 0,00 117,438690 117,356524
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR EUR 88,870000 145 891 571,47 0,00 0,00 88,896661 88,852226
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 EUR 102,380000 96 148 926,77 0,00 0,00 102,431190 102,359524
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg USD 115,030000 104 561 957,86 0,00 0,00 115,087515 115,006994
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR EUR 95,870000 96 148 926,77 0,00 0,00 95,898761 95,850826
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR EUR 120,780000 662 457 367,54 0,00 0,00 120,840390 120,755844
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD USD 148,920000 720 422 387,20 0,00 0,00 148,994460 148,890216
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR EUR 99,940000 662 457 367,54 0,00 0,00 99,969982 99,920012
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR EUR 140,840000 494 315 402,71 0,00 0,00 140,910420 140,811832
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD USD 179,130000 537 568 000,45 0,00 0,00 179,219565 179,094174
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR EUR 111,570000 494 315 402,71 0,00 0,00 111,603471 111,547686
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR EUR 17,910000 5 571 551 326,44 0,00 0,00 17,918955 17,906418
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged USD 48,950000 6 059 062 067,50 0,00 0,00 48,974475 48,940210
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR EUR 15,840000 5 571 551 326,44 0,00 0,00 15,844752 15,836832
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged USD 43,260000 6 059 062 067,50 0,00 0,00 43,272978 43,251348
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR 99,270000 2 496 525,80 102 248,10 102 248,10 101,751750 99,270000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,854325 1 894 587,50 1 894 587,50 1 894 587,50 0,862868 0,838947
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,010115 6 795 476,05 6 795 476,05 6 795 476,05 0,010267 0,009933
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,103264 29 305 613,05 29 305 613,05 29 305 613,05 0,103264 0,102231
TAM - Premium Dynamic EUR 0,100398 1 934 329,37 1 934 329,37 1 934 329,37 0,100398 0,097386
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR