Prima banka Slovensko, a.s.

Prima banka Slovensko, a.s.

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť: Prima banka Slovensko, a.s.
Sídlo: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika
Telefón: 0850 700 007, 00421 (0)41 5111 111
Fax:
E-mail: info@primabanka.sk
www - stránka: www.primabanka.sk

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Jan Rollo - predseda
Ing. Mgr. Renáta Andries - člen
Ing. Henrieta Gahérová - člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Evžen Ollari
Iain Child
Ing. Marián Slivovič

Akcionári člena ASS nad 5 %

Penta Investments, s. r. o.

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť
Prima banka Slovensko, a.s.
Sídlo
Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika
Fax
E-mail
info@primabanka.sk
WWW - stránka

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Jan Rollo - predseda
Ing. Mgr. Renáta Andries - člen
Ing. Henrieta Gahérová - člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Evžen Ollari
Iain Child
Ing. Marián Slivovič

Akcionári člena ASS nad 5 %

(titl, meno a priezvisko)

Penta Investments, s. r. o.