Prima banka Slovensko, a.s.

Prima banka Slovensko, a.s.

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť: Prima banka Slovensko, a.s.
Sídlo: Hodžova 11, 010 11 Žilina
Telefón: 041 5111 289
Fax: 041 5111 480
E-mail: info@dexia.sk
www - stránka: www.dexia.sk

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Jan Rollo - predseda
Ing. Jaroslava Hirschová - člen
Ing. Pavol Majer - člen
Ing. Henrieta Gahérová - člen
David Ševčík - člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Iain Child
Ing. Marián Slivovič
Mgr. Jozef Oravkin
Pierre Marie Jacques Daniel Vérot

Akcionári člena ASS nad 5 %

Dexia Kommunalkredit Bank AG: 85,5 %
slovenské mestá a obce: 11,95 %
súkromné osoby: 0,95 %
právnické osoby: 1,6 %

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť
Prima banka Slovensko, a.s.
Sídlo
Hodžova 11, 010 11 Žilina
Telefón
Fax
041 5111 480
E-mail
info@dexia.sk
WWW - stránka

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Jan Rollo - predseda
Ing. Jaroslava Hirschová - člen
Ing. Pavol Majer - člen
Ing. Henrieta Gahérová - člen
David Ševčík - člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Iain Child
Ing. Marián Slivovič
Mgr. Jozef Oravkin
Pierre Marie Jacques Daniel Vérot

Akcionári člena ASS nad 5 %

(titl, meno a priezvisko)

Dexia Kommunalkredit Bank AG: 85,5 %
slovenské mestá a obce: 11,95 %
súkromné osoby: 0,95 %
právnické osoby: 1,6 %