Údaje o fondoch
Viac
Pravidlá podnikania
Viac
Monitoring médií
Viac

Aktuálny stav kolektívneho investovania

Čisté predaje podielových a investičných fondov v SR (mil. EUR)
Čistá hodnota aktív v podielových a investičných fondoch v SR (mil. EUR)
Priemerné trojročné vážené zhodnotenie fondov v SR k 23. 10. 2020 na ročnej báze (p.a.)

O Asociácií

Sme organizácia ktorej prioritou je spolupráca s legislatívnymi orgánmi štátu pri tvorbe zákonných noriem upravujúcich oblasť finančného trhu. Okrem práce v oblasti legislatívy sa usilujeme informovať o výhodách kolektívneho investovania aj najširšiu verejnosť. Korektné vzťahy s najvýznamnejšími inštitúciami finančného trhu a médiami sú z tohto hľadiska samozrejmosťou. V súčasnosti združujeme 6 riadnych a 14 pridružených členov. Viac

Orgány SASS

Zobraziť orgány
RNDr. Roman Vlček
predseda predstavenstva
Vzdelanie
Univerzita Komenského Bratislava, Matematicko-fyzikálna fakulta, odbor: Matematika - fyzika
Kontakt
RNDr. Ing. Marián Matušovič PhD.
podpredseda predstavenstva
Vzdelanie
Univerzita Komenského Bratislava, Matematicko-fyzikálna fakulta, špecializácia Matematická informatika; Ekonomická Univerzita Bratislava, Obchodná fakulta
Kontakt
Ing. Vladimír Bencz
člen predstavenstva
Vzdelanie
Ekonomická univerzita Bratislava, Národohospodárska Fakulta, odbor Finančná sústava a peňažníctvo
Kontakt
Ing. Martin Kaňa
člen predstavenstva
Vzdelanie
Ekonomická univerzita Bratislava, Fakulta podnikového manažmentu
Kontakt
Mgr. Marek Prokopec
člen predstavenstva
Vzdelanie
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky fyziky a informatiky
Kontakt
Ing. Dana Škublová
členka predstavenstva
Vzdelanie
Ekonomická univerzita Bratislava, Národohospodárska fakulta
Kontakt
Ing. Pavol Vejmelka
člen predstavenstva
Vzdelanie
Ekonomická univerzita Bratislava, Národohospodárska fakulta
Kontakt
Ing. Ivan Znášik
výkonný riaditeľ
Vzdelanie
Slovenská technická univerzita Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, odbor Technická kybernetika
Kontakt

Podielové fondy

Obdobie vysokého úročenia vkladov v bankách sa definitívne skončilo. Ak chcete byť so svojimi úsporami aspoň krok pred infláciou, je nevyhnutné rozhliadnuť sa po iných investičných príležitostiach. Dá sa však zarábať na svetových finančných trhoch aj s relatívne malou investíciou a bez dostatočných vedomostí? Na túto otázku dáva kladnú odpoveď už vyše 70 rokov vynález, nazvaný podielový fond. Viac

Riadni členovia SASS

Pridružení členovia SASS

Kontakt

Adresa

Slovenská asociácia správcovských spoločností
Drieňová 3
821 01 Bratislava