Monitoring médii
Každý sporiteľ v 2.pilieri by sa mal o svoj budúci dôchodok zaujímať
Dôchodkový systém na Slovensku je pre demografiu a neustále zvyšovanie priemerného veku dožitia neudržateľný.
Viac
Podiel fondov peňažného trhu na celkových aktívach sa opäť znížil
Kým ku koncu marca minulého roka bol podiel fondov peňažného trhu na celkových aktívach podielových fondov na úrovni 0,55 %, tak na konci marca tohto roka to bolo 0,43 %
Viac
Vo fondoch kolektívneho investovania sa zvyšovala citlivosť na riziko likvidity
Prejavil sa rastúci podiel investícií do akcií a podielových listov, ich vyššia volatilita by mohla byť faktorom zvyšujúcim riziko redemácií v prípade poklesu cien na finančných trhoch
Viac
Podielové fondy za týždeň s kladnými čistými predajmi za 2,53 mil. eur
V pluse boli dve kategórie fondov, najvyššie kladné čisté predaje dosiahli zmiešané fondy
Viac
Podielové fondy za týždeň s kladnými čistými predajmi za 2,41 mil. eur
Najvyššie kladné čisté predaje dosiahli zmiešané fondy pri sume 12,41 mil. eur
Viac
Ľudia na Slovensku môžu investovať do fondov aj online
Nový finančný produkt umožňuje ľuďom na Slovensku investovať online. Nástroj spoločnosti Finax predstavil jej generálny riaditeľ Juraj Hrbatý s tým, že ide produkt, pri ktorom by mal mať klient vyššie výnosy ako v podielových fondoch
Viac
VÚB Asset Management vlani so ziskom takmer 5,5 mil. eur
Zisk správcovskej spoločnosti sa v medziročnom porovnaní znížil o necelých 30 %
Viac