Monitoring médii
V podielových fondoch v uplynulom týždni pribudlo takmer 10 mil. eur
Najvyššie kladné čisté predaje v sledovanom týždni zaznamenali zmiešané fondy.
Viac
V podielových fondoch v uplynulom týždni pribudlo takmer 11 mil. eur
Najvyššie kladné čisté predaje zaznamenali akciové fondy.
Viac
Najväčší podiel na celkových aktívach podielových fondov tvoria zmiešané fondy
Podiel zmiešaných fondov predstavoval na konci septembra niečo vyše 46 %.
Viac
V podielových fondoch v uplynulom týždni pribudlo vyše 13 mil. eur
Väčšina kategórií fondov dosiahla kladné čisté predaje, najvyššiu sumu zaznamenali realitné fondy.
Viac
Najlepšie veci v živote sú zadarmo, to však neplatí pre indexové fondy
V roku 2018 sa na finančných trhoch dosiahol dôležitý míľnik. Po prvýkrát finančná spoločnosť ponúkla podielový fond s nulovým poplatkom.
Viac
Nemci najradšej vkladali peniaze do sporiteľných nástrojov
Sporiteľné konto aj napriek nízkym úrokom získalo u nemeckých investorov na obľúbenosti. Podľa prieskumu bankového združenia BdB v tomto roku uprednostnilo sporiteľné konto alebo plán úspor 39 % investorov, kým pred dvomi rokmi išlo len o 22 %.
Viac
Podielové fondy skončili minulý týždeň v pluse takmer 3 mil. eur
Najvyššie kladné čisté predaje dosiahli realitné fondy.
Viac
Slovenskí dolároví milionári nie sú veľmi naklonení podstupovať riziko
Ku koncu októbra sa ročné bankové vklady Slovákov zhodnotili v priemere len o necelých 0,3 %, po zohľadnení inflácie sa reálne zhodnotenie vkladov v bankách posunulo do zápornej hodnoty.
Viac
Bohatstvo amerických domácností rekordne stúplo
Hodnota akcií a portfólií podielových fondov, ktoré vlastnia Američania, sa počas júla až septembra zvýšila o 1,2 bil. USD.
Viac
Podielové fondy minulý týždeň so zápornými čistými predajmi
Najvyššie záporné čisté predaje vykázali realitné fondy a dlhopisové fondy.
Viac