Monitoring médii
Podiel fondov peňažného trhu na celkových aktívach sa znížil
Kým ku koncu júna minulého roka bol podiel fondov peňažného trhu na celkových aktívach podielových fondov na úrovni 0,52 %, tak na konci júna tohto roka to bolo 0,25 %.
Viac
Bohatstvo amerických domácností sa zvýšilo
V druhom kvartáli tohto roka celkový majetok domácností v USA oproti prvému štvrťroku vzrástol o 2,1 % na 106,9 bil. USD
Viac
Každý druhý dospelý Slovák neinvestuje svoje peniaze
Pritom až 74 % Slovákov dokáže mesačne z rodinného rozpočtu odložiť aspoň 20 eur.
Viac
Podielové fondy minulý týždeň s čistými predajmi za 8,78 mil. eu
Najvyššie kladné čisté predaje dosiahli zmiešané fondy pri sume 7,31 mil. eur.
Viac
Na trhu sú korporátne dlhopisy, ktoré môžu ľudí pripraviť o peniaze
Na slovenskom trhu pribúda ponúk na investovanie do korporátnych dlhopisov s výnosom viac ako 5 %.
Viac
Bitcoin je pre väčšinu amerických investorov veľmi riskantná investícia.
Iba 2 % amerických investorov doteraz investovalo do digitálnej meny bitcoin. Ukázal to najnovší prieskum Gallupovho inštitútu a banky Wells Fargo.
Viac
Každý sporiteľ v 2.pilieri by sa mal o svoj budúci dôchodok zaujímať
Dôchodkový systém na Slovensku je pre demografiu a neustále zvyšovanie priemerného veku dožitia neudržateľný.
Viac
Podiel fondov peňažného trhu na celkových aktívach sa opäť znížil
Kým ku koncu marca minulého roka bol podiel fondov peňažného trhu na celkových aktívach podielových fondov na úrovni 0,55 %, tak na konci marca tohto roka to bolo 0,43 %
Viac
Vo fondoch kolektívneho investovania sa zvyšovala citlivosť na riziko likvidity
Prejavil sa rastúci podiel investícií do akcií a podielových listov, ich vyššia volatilita by mohla byť faktorom zvyšujúcim riziko redemácií v prípade poklesu cien na finančných trhoch
Viac
Podielové fondy za týždeň s kladnými čistými predajmi za 2,53 mil. eur
V pluse boli dve kategórie fondov, najvyššie kladné čisté predaje dosiahli zmiešané fondy
Viac