Monitoring médii
Najväčší podiel na celkových aktívach podielových fondov tvoria zmiešané fondy
Podiel zmiešaných fondov predstavoval na konci septembra niečo vyše 46 %.
Viac
V podielových fondoch v uplynulom týždni pribudlo vyše 13 mil. eur
Väčšina kategórií fondov dosiahla kladné čisté predaje, najvyššiu sumu zaznamenali realitné fondy.
Viac
Najlepšie veci v živote sú zadarmo, to však neplatí pre indexové fondy
V roku 2018 sa na finančných trhoch dosiahol dôležitý míľnik. Po prvýkrát finančná spoločnosť ponúkla podielový fond s nulovým poplatkom.
Viac
Nemci najradšej vkladali peniaze do sporiteľných nástrojov
Sporiteľné konto aj napriek nízkym úrokom získalo u nemeckých investorov na obľúbenosti. Podľa prieskumu bankového združenia BdB v tomto roku uprednostnilo sporiteľné konto alebo plán úspor 39 % investorov, kým pred dvomi rokmi išlo len o 22 %.
Viac
Podielové fondy skončili minulý týždeň v pluse takmer 3 mil. eur
Najvyššie kladné čisté predaje dosiahli realitné fondy.
Viac
Slovenskí dolároví milionári nie sú veľmi naklonení podstupovať riziko
Ku koncu októbra sa ročné bankové vklady Slovákov zhodnotili v priemere len o necelých 0,3 %, po zohľadnení inflácie sa reálne zhodnotenie vkladov v bankách posunulo do zápornej hodnoty.
Viac
Bohatstvo amerických domácností rekordne stúplo
Hodnota akcií a portfólií podielových fondov, ktoré vlastnia Američania, sa počas júla až septembra zvýšila o 1,2 bil. USD.
Viac
Podielové fondy minulý týždeň so zápornými čistými predajmi
Najvyššie záporné čisté predaje vykázali realitné fondy a dlhopisové fondy.
Viac
Vyhrať pri investovaní znamená kombinovať
Väčšinu majetku v správe členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností tvorili zmiešané, dlhopisové a realitné fondy.
Viac
Podielové fondy minulý týždeň s čistými predajmi cez 10 mil. eur
Najvyššie kladné čisté predaje dosiahli realitné fondy.
Viac