Akciové fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
TAM - Americký akciový 19.9.2018 EUR 0,043567 15,77 16,16 12,35
TAM - Európsky akciový 19.9.2018 EUR 0,021604 4,72 0,36 5,05
AM SLSP Globálny akciový fond 19.9.2018 EUR 0,048642 6,96 7,20 5,69
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 19.9.2018 EUR 0,048565 6,64 6,80 11,12
TAM - NewMarkets o.p.f. 19.9.2018 EUR 0,122348 -3,23 -3,51 2,39
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %