Akciové fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
TAM - Americký akciový 22.3.2019 EUR 0,044369 1,79 17,90 11,21
TAM - Európsky akciový 22.3.2019 EUR 0,020447 -6,43 -0,89 4,26
AM SLSP Globálny akciový fond 22.3.2019 EUR 0,046294 -5,45 1,80 4,72
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 22.3.2019 EUR 0,045875 -6,24 0,73 8,53
TAM - NewMarkets o.p.f. 22.3.2019 EUR 0,126258 2,36 -0,14 3,49
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %