Akciové fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
TAM - Americký akciový 15.11.2018 EUR 0,042954 3,47 9,21 7,25
TAM - Európsky akciový 15.11.2018 EUR 0,020240 -10,96 -5,61 0,05
AM SLSP Globálny akciový fond 15.11.2018 EUR 0,046074 -3,08 -0,98 2,46
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 15.11.2018 EUR 0,044649 -6,56 -4,36 5,08
TAM - NewMarkets o.p.f. 15.11.2018 EUR 0,119258 -8,24 -8,37 0,21
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %