Akciové fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
PP - EUROFOND o.p.f. 27.2.2020 EUR 0,061659 -4,65 -7,05 1,90
AM SLSP Globálny akciový fond 27.2.2020 EUR 0,047539 0,39 2,86 2,45
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 27.2.2020 EUR 0,050728 4,28 10,06 5,35
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %