Akciové fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
TAM - Americký akciový 16.1.2019 EUR 0,041366 -3,53 -0,68 10,20
TAM - Európsky akciový 16.1.2019 EUR 0,019591 -11,00 -13,41 2,69
AM SLSP Globálny akciový fond 16.1.2019 EUR 0,044377 -7,26 -9,19 4,46
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 16.1.2019 EUR 0,042803 -11,53 -13,40 7,89
TAM - NewMarkets o.p.f. 16.1.2019 EUR 0,121069 -3,16 -10,28 2,19
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %