Akciové fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
TAM - Americký akciový 13.7.2018 EUR 0.043106 3.85 11.82 7.18
TAM - Európsky akciový 13.7.2018 EUR 0.021846 -2.77 1.47 1.06
AM SLSP Globálny akciový fond 13.7.2018 EUR 0.047831 -1.63 6.26 1.92
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 13.7.2018 EUR 0.048012 -1.91 6.31 6.34
TAM - NewMarkets o.p.f. 13.7.2018 EUR 0.125748 -5.35 -0.92 1.66
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %