Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 22.10.2021

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,053849 110 956 124,67 110 956 124,67 94 002 802,81 0,054387 0,053849
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,046979 141 858 739,80 141 858 739,80 100 147 681,58 0,046979 0,046979
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,048169 426 640 015,96 426 640 015,96 425 383 137,47 0,049132 0,048169
ERSTE BOND DANUBIA EUR 169,960000 135 867 312,79 11 695 967,36 2 546 340,72 174,209000 169,960000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 127,460000 74 772 292,59 6 551 214,61 6 551 214,61 131,921100 127,460000
ERSTE STOCK EUROPE EUR 228,590000 157 733 068,49 532 184,95 532 184,95 236,590650 228,590000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 798,800000 203 010 046,97 2 728 925,15 2 728 925,15 826,758000 798,800000
AM SLSP Globálny akciový fond EUR 0,060100 93 398 552,70 93 398 552,70 93 371 661,92 0,061903 0,060100
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR 393,410000 57 358 614,83 11 543 692,46 11 543 692,46 407,179350 393,410000
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,039107 47 819 825,71 47 819 825,71 47 819 825,71 0,039107 0,039107
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 145,780000 26 760 481,09 4 326 215,61 658 063,45 147,237800 145,780000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 116,760000 381 258 958,04 27 339 587,52 12 047 180,04 117,635700 116,760000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 139,490000 197 903 978,96 14 454 790,74 2 651 286,43 140,536175 139,490000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 202,640000 620 859 739,87 4 522 582,85 4 522 582,85 209,732400 202,640000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 209,410000 397 634 433,70 29 287 577,12 3 278 102,54 216,739350 209,410000
ERSTE BOND DOLLAR USD 148,350000 114 471 269,02 5 843 993,69 1 609 388,09 153,542250 148,350000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 182,550000 628 022 755,58 27 517 258,25 7 550 559,38 189,852000 182,550000
ERSTE STOCK JAPAN EUR 129,270000 25 007 216,19 138 060,36 138 060,36 134,440800 129,270000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 180,330000 29 302 059,30 2 099 419,89 2 099 419,89 187,543200 180,330000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 262,230000 237 469 054,58 4 982 370,00 1 140 962,73 272,719200 262,230000
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,077147 508 083 136,32 508 083 136,32 436 985 409,72 0,078304 0,077054
AM SLSP Realitný fond EUR 0,025759 1 995 318,50 1 995 318,50 1 995 318,50 0,026532 0,025759
AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií EUR 0,037805 10 348 157,08 10 348 157,08 7 240 233,59 0,037805 0,037805
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,019595 54 317 148,51 54 317 148,51 54 317 148,51 0,019595 0,019595
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,013360 9 743 415,97 9 743 415,97 9 743 415,97 0,013360 0,013360
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. EUR 0,010935 71 134 824,69 71 134 824,69 71 134 824,69 0,011099 0,010935
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. EUR 0,011575 12 425 193,61 12 425 193,61 12 339 334,40 0,011807 0,011575
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. EUR 0,012132 28 190 067,77 28 190 067,77 28 098 651,65 0,012435 0,012132
ERSTE BOND EURO RENT EUR 181,520000 176 594 586,61 19 014 594,40 173 805,40 186,058000 181,520000
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 223,430000 336 952 127,85 46 917 882,98 10 186 901,00 231,250050 223,430000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 189,640000 214 450 081,37 3 068 471,48 3 068 471,48 196,277400 189,640000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 203,150000 297 400 095,97 23 216 975,37 2 666 433,15 210,260250 203,150000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 277,540000 353 572 595,03 11 601 340,74 0,00 1 287,121550 1 277,540000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 136,620000 132 928 126,85 4 304,77 4 304,77 141,401700 136,620000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,009726 7 180 165,24 7 180 165,24 6 375 161,26 0,009726 0,009726
ERSTE MORTAGE EUR 156,330000 311 688 518,11 41 727 629,28 4 186 703,30 161,801550 156,330000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 206,210000 771 603 072,29 34 291 714,71 13 177 386,08 213,427350 206,210000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 133,030000 109 523 992,15 16 358 872,65 1 995,45 137,686050 133,030000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 129,940000 90 806 352,79 16 990 166,16 16 990 166,16 134,487900 129,940000
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,010662 350 711 336,94 350 711 336,94 350 711 336,94 0,010715 0,010662
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f. EUR 1,010511 102 089 731,55 102 089 731,55 71 541 796,06 1,020616 1,010511
AM SLSP Fond zodpovedného investovania, o.p.f. EUR 1,008835 143 700 550,58 143 700 550,58 142 996 879,09 1,018923 1,008835
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 117,130000 364 292 329,92 2 225,47 2 225,47 118,008475 117,130000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 192,260000 40 671 906,59 0,00 0,00 198,989100 192,260000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 224,050000 40 671 906,59 239 654,51 239 654,51 231,891750 224,050000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 108,160000 133 059 894,20 6 381,44 6 381,44 111,404800 108,160000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 117,880000 47 638 581,52 0,00 0,00 120,237600 117,880000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 123,970000 75 223 695,74 40 414,22 40 414,22 127,069250 123,970000
ERSTE BEST OF AMERICA EUR 286,140000 78 755 186,72 323 338,20 323 338,20 297,585600 286,140000
ERSTE BEST OF EUROPE EUR 218,450000 57 084 753,86 183 934,90 183 934,90 227,188000 218,450000
ERSTE GREEN INVEST EUR 155,420000 424 138 110,30 4 092 674,86 4 092 674,86 163,191000 155,420000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 346,990000 925 913 706,84 2 775,92 2 775,92 360,869600 346,990000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 138,200000 253 398 923,33 552,80 552,80 143,037000 138,200000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 155,550000 519 971 880,81 382 497,45 382 497,45 163,327500 155,550000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 206,850000 214 841 033,61 85 635,90 85 635,90 215,124000 206,850000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 116,940000 300 252 970,58 62 562,90 62 562,90 121,032900 116,940000
ERSTE FAIR INVEST EUR 100,360000 41 367 561,38 135 285,28 135 285,28 105,378000 100,360000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 23,720000 257 050 928,32 130 199,08 130 199,08 24,668800 23,720000
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,054404 114 748 573,95 114 748 573,95 114 748 573,95 0,056199 0,052228
Eurizon AM SK - Stredoeurópsky Dlhopisový fond EUR 0,033664 40 321 961,53 40 321 961,53 30 205 743,97 0,034169 0,032317
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,038595 113 963 082,59 113 963 082,59 113 963 082,59 0,038788 0,037051
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,049549 431 057 626,95 431 057 626,95 431 057 626,95 0,050292 0,047567
GIS European Equities Opportunity EUR 215,947000 19 485 176,37 1 416 558,77 1 416 558,77 223,073251 215,947000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 238,505000 2 186 826,72 472 936,81 472 936,81 246,375665 238,505000
GIS Global Equity Allocation EUR 201,273000 5 780 746,77 311 974,36 311 974,36 207,915009 201,273000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 163,854000 39 439 606,75 122 697,48 122 697,48 166,311810 163,854000
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,036780 125 138 322,32 125 138 322,32 56 590 451,43 0,036780 0,036780
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,043470 195 210 110,78 195 210 110,78 195 210 110,78 0,044122 0,041731
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,121860 160 272 031,15 160 272 031,15 160 272 031,15 0,122469 0,116986
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 101,160000 512 394 215,78 100 291,44 100 291,44 101,160000 101,160000
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR 0,104325 138 045 760,73 138 045 760,73 138 045 760,73 0,105107 0,103490
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR 228,190000 487 318 402,52 11 010 487,88 11 010 487,88 237,317600 228,190000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 176,800000 4 785 780 599,21 85 024 210,15 85 024 210,15 176,800000 176,800000
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 127,750000 805 231 598,67 49 617 459,08 49 617 459,08 132,860000 127,750000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 242,620000 1 077 528 784,70 8 378 409,56 8 378 409,56 247,472400 242,620000
Eurizon AM Slovakia - Edícia 2018 EUR 0,104845 28 618 399,32 28 618 399,32 28 618 399,32 0,104845 0,103797
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 163,800000 82 753 373,28 9 806 857,68 9 806 857,68 165,438000 163,800000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 170,230000 1 604 821 145,58 27 371 180,24 27 371 180,24 171,932300 170,230000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 182,610000 1 631 958 460,75 58 665 319,83 58 665 319,83 184,436100 182,610000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 228,870000 707 543 752,15 95 562 504,31 95 562 504,31 231,158700 228,870000
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 151,740000 197 862 753,62 3 046 261,83 3 046 261,83 154,774800 151,740000
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 102,700000 5 013 900,92 3 889 428,73 3 889 428,73 104,754000 102,700000
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 142,530000 226 664 196,95 32 533 769,81 32 533 769,81 146,805900 142,530000
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR 0,139054 154 328 154,93 154 328 154,93 154 328 154,93 0,142530 0,134882
Eurizon Fund - Equity China A EUR 140,750000 275 270 663,98 21 554 008,26 21 554 008,26 144,972500 140,750000
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 94,340000 3 691 086,18 2 842 086,46 2 842 086,46 95,755100 94,340000
Eurizon Fund - Equity USA EUR 210,600000 666 349 804,02 14 509 944,70 14 509 944,70 216,918000 210,600000
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 181,790000 881 234 869,72 5 710 150,97 5 710 150,97 184,516850 181,790000
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,102166 30 675 508,86 30 675 508,86 30 675 508,86 0,103698 0,099101
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR 140,530000 1 213 508 711,36 51 450 231,59 51 450 231,59 144,745900 140,530000
Eurizon Fund Equity People EUR 126,160000 654 685 297,26 12 860 152,65 12 860 152,65 129,944800 126,160000
Eurizon Fund Equity Planet EUR 129,540000 1 062 297 468,82 19 874 619,96 19 874 619,96 133,426200 129,540000
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR 0,099635 60 577 540,91 60 577 540,91 60 577 540,91 0,101130 0,096646
C-QUADRAT Active YOU T (rastový) EUR 10,700000 17 747 566,62 9 896 261,81 9 896 261,81 11,261750 10,700000
C-QUADRAT Active YOU A (výnosový) EUR 9,600000 17 747 566,62 0,00 0,00 10,104000 9,600000
C-QUADRAT Active PLUS T (rastový) EUR 8,090000 17 478 440,70 7 693 067,70 7 693 067,70 8,514725 8,090000
C-QUADRAT Active PLUS A (výnosový) EUR 8,090000 17 478 440,70 0,00 0,00 8,514725 8,090000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund EUR 12,930000 24 841 429,12 37 916,07 37 916,07 13,520901 12,930000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 134,020000 526 799 643,50 69 483 326,45 69 483 326,45 140,721000 134,020000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 131,200000 82 578 027,08 14 776 100,08 14 776 100,08 137,760000 131,200000
C-QUADRAT Active YOU VT (plne rastový) EUR 11,160000 17 747 566,62 0,00 0,00 11,745900 11,160000
C-QUADRAT Active PLUS VT (plne rastový) EUR 8,200000 17 478 440,70 92 768,13 92 768,13 8,630500 8,200000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T EUR 12,470000 24 841 429,12 71 436,27 71 436,27 12,844100 12,470000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A EUR 7,610000 24 841 429,12 0,00 0,00 7,838300 7,610000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) T EUR 10,470000 24 841 429,12 0,00 0,00 10,784100 10,470000
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTA EUR 162,970000 237 019 810,83 448,66 448,66 171,118500 162,970000
C-QUADRAT GreenStars ESG (I) VTA EUR 150,410000 237 019 810,83 0,00 0,00 157,930500 150,410000
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,038180 14 082 743,52 14 082 719,12 14 082 719,12 0,038940 0,038180
IAD - EURO Bond EUR 0,042706 20 057 579,84 20 057 347,06 20 057 347,06 0,043517 0,042706
IAD - Global Index EUR 0,049012 139 478 461,10 139 339 868,20 139 339 868,20 0,050923 0,049012
IAD - CE Bond EUR 0,036544 9 987 333,15 9 899 099,68 9 899 099,68 0,036727 0,036544
IAD - KD RUSSIA EUR 0,030977 4 546 530,03 4 212 964,19 4 212 964,19 0,032061 0,030977
IAD - Optimal Balanced EUR 0,029211 17 805 581,29 17 795 171,86 17 795 171,86 0,029883 0,029211
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,076583 299 647 181,40 290 497 399,30 281 770 843,50 0,078880 0,076583
IAD - Growth Opportunities EUR 0,050913 32 382 688,85 32 382 668,68 32 382 668,68 0,052440 0,050913
IAD - Český konzervativní EUR 0,043685 8 901 217,29 8 769 565,81 8 769 565,81 0,043685 0,043685
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,039452 1 905 125,60 1 905 115,26 1 905 115,26 0,040636 0,038663
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,038834 19 883 751,89 19 883 710,18 19 883 710,18 0,038834 0,038834
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,038034 1 872 240,60 1 872 264,38 1 872 264,38 0,039175 0,037273
IAD - Energy Fund EUR 1,755909 4 305 318,56 4 295 487,21 3 762 730,37 1,755909 1,755909
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,184081 74 296 726,98 13 138 262,02 13 138 262,02 1,219603 1,184081
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,088204 36 057 200,00 36 048 787,00 36 048 787,00 0,090850 0,088204
Horizon CSOB Financie 1 EUR 10,690000 5 477 812,00 5 465 476,00 5 465 476,00 11,010700 10,583100
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,740000 5 754 160,00 2 304 787,00 2 304 787,00 11,062200 10,632600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,940000 5 575 598,00 4 018 116,00 4 018 116,00 10,238200 9,840600
TAM - Americký akciový EUR 0,066154 90 712 200,55 90 712 200,55 90 712 200,55 0,066154 0,064169
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,075335 281 090 826,67 281 090 826,67 212 520 428,58 0,075335 0,073075
TAM - Private Growth 1 EUR 0,046077 189 708 522,21 189 708 522,21 189 708 522,21 0,046077 0,044695
TAM - Private Growth 2 EUR 0,051494 47 185 419,63 47 185 419,63 47 185 419,63 0,051494 0,049949
TAM - Premium Harmonic EUR 0,038520 151 738 487,10 151 738 487,10 151 738 487,10 0,038520 0,037364
TAM - Premium Strategic EUR 0,041931 53 443 824,51 53 443 824,51 53 443 824,51 0,041931 0,040673
TAM - Realitný Fond EUR 0,033153 359 982 780,87 359 982 780,87 261 972 392,42 0,033153 0,032158
TAM - Private Growth EUR 0,038725 185 462 452,56 185 462 452,56 185 462 452,56 0,038725 0,037563
TAM - SmartFund EUR 0,114781 208 653 513,86 208 653 513,86 208 653 513,86 0,114781 0,111338
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,100000 65,31 65,31 65,31 0,100000 0,100000
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,099336 9 074 104,31 9 074 104,31 9 074 104,31 0,099833 0,098839
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,081481 14 217 569,67 14 217 569,67 14 217 569,67 0,081888 0,081074
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,079893 5 913 686,05 5 913 686,05 5 913 686,05 0,080292 0,079494
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093870 179 797 392,92 179 797 392,92 93 854 044,28 0,093870 0,091054
TAM - Balanced Fund EUR 0,111849 170 791 367,06 170 791 367,06 170 791 367,06 0,111849 0,108494
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,118476 43 283 548,65 43 283 548,65 43 283 548,65 0,118476 0,114922
TAM - Q Fund EUR 0,106790 167 491 586,37 167 491 586,37 88 594 831,73 0,106790 0,103586
TAM – Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,107394 109 337 257,45 109 337 257,45 109 337 257,45 0,107394 0,104172
TAM – Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,114714 49 345 276,33 49 345 276,33 49 345 276,33 0,114714 0,111273
TAM – Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,120660 8 366 971,52 8 366 971,52 8 366 971,52 0,120660 0,117040
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,120168 72 749 825,47 72 749 825,47 72 749 825,47 0,120168 0,116563
TAM - Raiffeisen Conservative EUR 0,104290 1 662 662,21 1 662 662,21 1 662 662,21 0,105854 0,101161
TAM - MA Fund EUR 0,103704 169 754 650,19 169 754 650,19 97 988 157,34 0,103704 0,100593
TAM - Realitný fond II. EUR 0,101687 42 873 816,54 42 873 816,54 32 163 855,04 0,101687 0,101687
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,100414 105 245 083,74 105 245 083,74 105 245 083,74 0,100414 0,097402
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,100261 4 248 624,50 4 248 624,50 4 248 624,50 0,101264 0,099258
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,102169 19 312 018,83 19 312 018,83 19 312 018,83 0,103191 0,101147
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,103508 4 231 677,81 4 231 677,81 4 231 677,81 0,104543 0,102473
Dlhopisový krátkodobý o.p.f - 365.invest EUR 0,048558 86 606 112,03 86 606 112,03 69 418 369,45 0,048679 0,048437
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,062083 867 480 733,60 867 480 733,60 852 880 864,40 0,063014 0,061462
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest EUR 1,392558 315 653 360,30 315 653 360,30 308 838 578,40 1,434335 1,378632
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest EUR 1,268333 70 807 112,45 70 807 112,45 70 807 112,45 1,287358 1,255650
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest EUR 1,187321 23 978 298,43 23 978 298,43 23 978 298,43 1,222941 1,187321
Akciový globálny o.p.f. - 365.invest EUR 1,282478 32 307 825,63 32 307 825,63 8 866 159,25 1,320952 1,269653
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,012313 18 946 655,14 18 946 655,14 6 213 173,21 0,012313 0,012313
Realitný office o.p.f. - 365.invest EUR 0,010967 180 845 209,50 180 845 209,50 154 877 258,00 0,011132 0,010857
365.world o.p.f. - 365.invest EUR 0,013614 190 845,01 190 845,01 190 845,01 0,013886 0,013614
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest EUR 1,217532 22 503 443,66 22 503 443,66 22 503 443,66 1,241883 1,205357
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest EUR 1,096088 76 209 740,27 76 209 740,27 26 439 013,71 1,107049 1,085127
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest EUR 1,033874 18 099 257,07 18 099 257,07 18 099 257,07 1,064890 1,033874
Dlhopisový dlhodobý fond o.p.f. - 365.invest EUR 0,950644 30 445 680,93 30 445 680,93 10 691 643,68 0,960150 0,941138
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,009521 476 074,30 476 074,30 476 074,30 0,009521 0,009521
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest EUR 0,009975 919 086,94 919 086,94 649 642,34 0,010125 0,009875
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010015 16 260 229,16 16 260 229,16 16 160 179,22 0,010516 0,009514
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010074 30 826 802,17 30 826 802,17 24 613 209,29 0,010578 0,009570
Eko o.p.f. - 365.invest EUR 0,010402 638 119,80 638 119,80 429 642,00 0,010506 0,010090
Blockchain o.p.f. - 365.invest EUR 0,011151 2 550 316,99 2 550 316,99 284 599,14 0,011263 0,010816
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 28,150000 51 076 762,97 9 126 139,39 9 126 139,39 29,557500 28,150000
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3 Year EUR 60,400000 1 092 349,77 155 712,41 155 712,41 63,420000 60,400000
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 92,710000 11 400 416,77 225 743,66 225 743,66 97,345500 92,710000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 9,090000 27 473 514,06 8 195 729,75 8 195 729,75 9,544500 9,090000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 90,880000 84 103 703,89 27 512 314,51 27 512 314,51 95,424000 90,880000
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth EUR 75,970000 63 285 963,12 9 023 199,93 9 023 199,93 79,768500 75,970000
AMUNDI UNICREDIT PREMIUM PTF - PRUDENTIAL EUR 51,190000 3 934 750,38 681 311,05 681 311,05 53,749500 51,190000
AMUNDI UNICREDIT PREMIUM PTF - MULTI-ASSET EUR 61,620000 41 812 027,38 11 822 628,81 11 822 628,81 64,701000 61,620000
AMUNDI UNICREDIT PREMIUM PTF - DYNAMIC EUR 72,620000 20 886 861,67 6 156 072,34 6 156 072,34 76,251000 72,620000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 10,590000 31 997 028,15 9 532,80 9 532,80 11,119500 10,590000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 105,840000 97 951 378,74 94 423,39 94 423,39 111,132000 105,840000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 39,820000 10 067 222,70 66 621,63 66 621,63 41,811000 39,820000
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) EUR 97,460000 1 297 648 524,05 6 637 087,89 6 637 087,89 101,845700 97,460000
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) EUR 191,530000 762 223 147,13 720 321,35 720 321,35 201,106500 191,530000
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR EUR 2 237,300000 3 075 928 496,49 9 584 247,09 9 584 247,09 2 349,165000 2 237,300000
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD USD 2 450,500000 78 171 530,05 691 105,90 691 105,90 2 573,025000 2 450,500000
CPR Invest - Global Silver Age EUR EUR 1 617,530000 166 477 341,68 3 437 714,35 3 437 714,35 1 698,406500 1 617,530000
CPR Invest - Global Silver Age USD USD 1 588,510000 1 815 080,93 139 359,72 139 359,72 1 667,935500 1 588,510000
CPR Invest - Megatrends EUR 146,230000 94 912 654,57 2 520 255,61 2 520 255,61 153,541500 146,230000
Amundi S.F. - European Eq Optimal Volatility EUR EUR 35,440000 43 917 375,15 16 451 505,08 16 451 505,08 37,212000 35,440000
Amundi S.F. - European Eq Optimal Volatility USD USD 41,270000 51 148 370,97 16 204,84 16 204,84 43,333500 41,270000
Amundi S.F. - European Research EUR EUR 7,850000 13 784 175,46 11 804 591,20 11 804 591,20 8,242500 7,850000
Amundi S.F. - European Research USD USD 9,140000 16 053 739,95 871,20 871,20 9,597000 9,140000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 94,420000 4 708 757,29 2 281,56 2 281,56 98,668900 94,420000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 49,470000 18 741,52 948,86 948,86 51,696150 49,470000
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) EUR 183,250000 39 067 210,65 2 019 032,74 2 019 032,74 191,496250 183,250000
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) USD 41,890000 48 992 416,02 219 752,67 219 752,67 43,775050 41,890000
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) EUR 164,970000 157 972 777,86 64 579 608,71 64 579 608,71 172,393650 164,970000
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) USD 138,890000 60 712 933,34 155 022,02 155 022,02 145,140050 138,890000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) EUR 103,120000 19 243 166,22 5 352 558,37 5 352 558,37 107,760400 103,120000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) USD 107,360000 607 584,35 130 551,61 130 551,61 112,191200 107,360000
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) EUR 133,260000 40 418 646,81 5 095 520,59 5 095 520,59 139,256700 133,260000
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) USD 71,600000 3 970 893,07 193 747,69 193 747,69 74,822000 71,600000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 64,780000 183 637 148,14 5 805 045,99 5 805 045,99 67,695100 64,780000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) EUR 18,020000 104 546 016,87 3 546 518,99 3 546 518,99 18,830900 18,020000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) USD 20,950000 68 271 983,70 287 294,84 287 294,84 21,892750 20,950000
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) EUR 57,020000 4 619 003,51 1 717 414,92 1 717 414,92 59,585900 57,020000
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 102,480000 50 508 395,96 21 898 929,68 21 898 929,68 107,091600 102,480000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) EUR 50,900000 50 846 906,99 20 820 284,93 20 820 284,93 53,190500 50,900000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) USD 52,280000 1 557 880,90 85 632,93 85 632,93 54,632600 52,280000
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) EUR 9,990000 821 954 187,66 16 569 062,91 16 569 062,91 10,439550 9,990000
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) USD 11,630000 6 129 398,99 10 609,97 10 609,97 12,153350 11,630000
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) EUR 51,740000 456 205 655,23 23 030 594,07 23 030 594,07 54,068300 51,740000
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) EUR 69,600000 30 643 172,14 6 334 023,31 6 334 023,31 72,732000 69,600000
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) EUR 137,580000 520 261 569,10 24 093 285,86 24 093 285,86 143,771100 137,580000
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) USD 160,440000 12 872 279,65 20 171,43 20 171,43 167,659800 160,440000
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) EUR 220,220000 116 603 303,85 14 639 414,75 14 639 414,75 230,129900 220,220000
AF - European Equity Small Cap A USD (C) USD 256,400000 13 921 574,94 98 493,54 98 493,54 267,938000 256,400000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 52,470000 6 309 832,49 60 260,59 60 260,59 54,831150 52,470000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) USD 119,020000 25 751 825,24 28 234,25 28 234,25 124,375900 119,020000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) EUR 409,220000 1 402 878 614,09 11 169 199,94 11 169 199,94 427,634900 409,220000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) USD 476,320000 35 919 183,55 304 779,68 304 779,68 497,754400 476,320000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) EUR 58,820000 281 784 697,07 25 035 361,73 25 035 361,73 61,466900 58,820000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) USD 68,560000 54 376 073,41 961 967,84 961 967,84 71,645200 68,560000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) EUR 108,130000 38 813 596,70 8 825 645,86 8 825 645,86 112,995850 108,130000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) USD 125,920000 10 522 852,82 476 050,47 476 050,47 131,586400 125,920000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) EUR 54,750000 6 807 993,97 6 832 707,64 6 832 707,64 57,213750 54,750000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) EUR 40,930000 86 663 612,49 14 947 264,15 14 947 264,15 42,771850 40,930000
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) EUR 108,300000 22 806 240,26 1 416 558,91 1 416 558,91 113,173500 108,300000
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) EUR 98,360000 2 481 765,04 98 931,96 98 931,96 102,786200 98,360000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) USD 118,050000 12 402 707,43 600,70 600,70 123,362250 118,050000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) EUR 76,820000 951 353,42 120 873,35 120 873,35 80,276900 76,820000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) EUR 122,080000 3 261 381,46 1 677 181,80 1 677 181,80 127,573600 122,080000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) USD 142,190000 7 901 492,89 151 070,82 151 070,82 148,588550 142,190000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) EUR 11,300000 13 497 455,95 1 739 498,13 1 739 498,13 11,808500 11,300000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) EUR 90,790000 20 943 757,80 6 065 545,17 6 065 545,17 94,875550 90,790000
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) USD 13,160000 159 906 035,66 3 163 360,35 3 163 360,35 13,752200 13,160000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) EUR 97,530000 6 270 029,79 69 602,77 69 602,77 101,918850 97,530000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) USD 113,590000 199 332 676,20 183 619,94 183 619,94 118,701550 113,590000
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) EUR 419,160000 505 620 299,90 26 968 910,33 26 968 910,33 438,022200 419,160000
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) USD 488,390000 398 958 910,32 917 774,68 917 774,68 510,367550 488,390000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) EUR 13,570000 11 639 065,56 299 292,12 299 292,12 14,180650 13,570000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) EUR 102,460000 1 405 740,19 253 597,11 253 597,11 107,070700 102,460000
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) USD 15,810000 49 286 751,10 504 989,30 504 989,30 16,521450 15,810000
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) EUR 57,170000 17 221 308,94 83 941,85 83 941,85 59,742650 57,170000
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) USD 66,600000 1 324 381,20 0,00 0,00 69,597000 66,600000
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) EUR 10,760000 161 362 840,73 14 101 587,96 14 101 587,96 11,244200 10,760000
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) USD 12,540000 11 124 259,62 54 251,49 54 251,49 13,104300 12,540000
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) EUR 21,950000 50 906 153,44 12 510 956,72 12 510 956,72 22,937750 21,950000
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) USD 25,560000 15 708 020,15 158 969,40 158 969,40 26,710200 25,560000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) EUR 68,290000 18 749 151,86 3 945 101,21 3 945 101,21 71,363050 68,290000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) USD 79,540000 7 491 713,08 37 718,44 37 718,44 83,119300 79,540000
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) EUR 54,100000 9 424 543,60 2 634 286,81 2 634 286,81 56,534500 54,100000
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) EUR 57,490000 2 566 732,53 2 565 004,54 2 565 004,54 60,077050 57,490000
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) EUR 52,790000 1 885 668,55 1 732 066,19 1 732 066,19 55,165550 52,790000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) EUR 46,780000 10 156 266,39 3 310 846,22 3 310 846,22 48,885100 46,780000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) EUR 103,510000 48 099 574,13 24 062 850,66 24 062 850,66 108,167950 103,510000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) EUR 125,450000 36 742 624,51 1 171 194,43 1 171 194,43 131,095250 125,450000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) USD 145,140000 2 888 532,06 155 560,50 155 560,50 151,671300 145,140000
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) EUR 19,470000 122 183 921,41 4 190 298,61 4 190 298,61 20,346150 19,470000
Amundi Funds - China Equity A USD (C) USD 22,670000 111 293 763,37 595 582,05 595 582,05 23,690150 22,670000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) EUR 147,760000 558 118 008,17 136 702 375,82 136 702 375,82 154,409200 147,760000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) USD 172,180000 26 060 399,51 117 447,49 117 447,49 179,928100 172,180000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 6,950000 120 680 501,69 513 698,13 513 698,13 7,262750 6,950000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 5,970000 3 381 505,13 62 117,01 62 117,01 6,238650 5,970000
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) EUR 17,390000 89 688 473,97 2 235 122,56 2 235 122,56 18,172550 17,390000
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) USD 20,280000 59 091 886,29 379 526,93 379 526,93 21,192600 20,280000
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) EUR 214,610000 315 591 665,74 420 239,86 420 239,86 224,267450 214,610000
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) USD 250,620000 90 509 420,67 109 630,84 109 630,84 261,897900 250,620000
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) EUR 90,790000 16 025 961,21 4 230 255,73 4 230 255,73 94,875550 90,790000
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) USD 106,020000 2 586 186,44 16 915,43 16 915,43 110,790900 106,020000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) EUR 17,140000 673 090 150,64 65 138 713,62 65 138 713,62 17,911300 17,140000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) USD 19,970000 877 690 005,63 608 779,13 608 779,13 20,868650 19,970000
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) EUR 49,960000 30 167 871,50 7 803 217,43 7 803 217,43 52,208200 49,960000
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) USD 58,190000 353 615,90 50 944,12 50 944,12 60,808550 58,190000
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) EUR 206,330000 1 310 697 823,99 8 377 119,12 8 377 119,12 216,646500 206,330000
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND EUR 53,960000 3 849 087,96 2 797 867,93 2 797 867,93 55,309000 53,420400
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND EUR 53,350000 5 682 852,50 1 292 539,42 1 292 539,42 54,683750 52,816500
AFS- Buy and Watch HI Bond 11/2024 A EUR (C) EUR 52,860000 14 859 953,93 3 237 576,52 3 237 576,52 54,181500 52,331400
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/24 A EUR (AD) (D) EUR 51,920000 1 239 396,52 394 064,91 394 064,91 53,218000 51,400800
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) EUR 52,280000 7 407 320,60 1 948 631,97 1 948 631,97 53,587000 51,757200
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) EUR 51,550000 11 391 860,16 0,00 0,00 52,838750 51,034500
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) EUR 109,560000 354 901 434,20 1 171 012,12 1 171 012,12 114,490200 109,560000
CPR Invest - MedTech A EUR Acc EUR 133,640000 294 332 760,57 2 685 795,94 2 685 795,94 140,322000 133,640000
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) EUR 158,140000 219 446 599,20 5 139 168,72 5 139 168,72 165,256300 158,140000
AF PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR EUR 60,630000 53 103 476,18 667 910,27 667 910,27 63,358350 60,630000
AF PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR HGD EUR 57,820000 1 782 363,95 8 443,86 8 443,86 60,421900 57,820000
AF PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A USD USD 71,530000 48 476 853,84 328 270,17 328 270,17 74,748850 71,530000
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR EUR 51,160000 9 963 801,11 1 734 422,02 1 734 422,02 52,439000 50,136800
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund EUR 13,640000 66 376 772,30 47 432,69 47 432,69 14,322000 13,640000
CPR Invest - Climate Action EUR 146,960000 489 551 848,51 387 359,71 387 359,71 154,308000 146,960000
NN (L) International Slovak Bond - P Cap EUR EUR 57,420000 1 804 513,93 46 543,33 46 543,33 59,085180 57,420000
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR EUR 167,770000 8 548 700,79 0,00 0,00 172,803100 167,770000
NN (L) US Factor Credit – P Cap USD USD 1 412,500000 20 867 610,37 0,00 0,00 1 454,875000 1 412,500000
NN (L) European Equity - P Cap EUR EUR 82,770000 88 999 998,27 8 942,97 8 942,97 85,253100 82,770000
NN (L) International - CE Equity EUR EUR 175,090000 176 700 673,24 79 205,81 79 205,81 181,918510 175,090000
NN (L) Global High Dividend P - Cap EUR EUR 574,510000 60 188 980,57 146 628,17 146 628,17 591,745300 574,510000
NN (L) US Enhanced Core Conc Equity - P Cap USD USD 218,110000 60 988 025,26 6 439,83 6 439,83 224,653300 218,110000
NN (L) Energy - X Cap USD USD 910,690000 53 154 444,93 5 165,52 5 165,52 956,224500 910,690000
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR EUR 625,970000 28 202 143,05 21 379,38 21 379,38 657,268500 625,970000
NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR EUR 77,870000 19 027 658,54 14 325,04 14 325,04 81,763500 77,870000
NN (L) EM Enh Index Sustainable Eq X Cap (USD) USD 2 301,320000 7 101 229,61 1 960,17 1 960,17 2 416,386000 2 301,320000
NN (L) Asia Income - X Cap USD USD 1 412,660000 9 095 607,11 3 743,16 3 743,16 1 483,293000 1 412,660000
NN (L) European Real Estate - X Cap EUR EUR 1 194,610000 6 616 325,68 9 042,00 9 042,00 1 254,340500 1 194,610000
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR EUR 566,430000 11 895 932,18 0,00 0,00 594,751500 566,430000
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR EUR 885,890000 766 763,61 11 970,15 11 970,15 930,184500 885,890000
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hdg iii) EUR 536,200000 22 098 718,10 0,00 0,00 563,010000 536,200000
NN (L) EURO Equity - X Cap EUR EUR 179,240000 1 153 170,50 0,00 0,00 188,202000 179,240000
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR EUR 1 568,720000 1 501 167,23 132 715,28 132 715,28 1 647,156000 1 568,720000
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR EUR 448,770000 6 632 308,01 4 943,20 4 943,20 471,208500 448,770000
NN (L) Global Equity Impact Opp - X Cap EUR EUR 645,620000 70 159 632,25 85 139,20 85 139,20 677,901000 645,620000
NN (L) Health & Well-being - X Cap EUR EUR 1 165,170000 38 766 622,71 186 367,78 186 367,78 1 223,428500 1 165,170000
NN (L) Banking & Insurance - X Cap USD USD 896,590000 10 241 380,51 10 152,60 10 152,60 941,419500 896,590000
NN (L) Smart Connectivity - X Cap USD USD 2 512,650000 17 753 519,42 34 100,32 34 100,32 2 638,282500 2 512,650000
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR EUR 2 360,670000 14 702 503,38 1 107 274,62 1 107 274,62 2 478,703500 2 360,670000
NN (L) Health Care - X Cap USD USD 2 682,690000 16 464 564,04 37 437,65 37 437,65 2 816,824500 2 682,690000
NN (L) Climate & Environment - X Cap USD USD 1 588,320000 41 362 448,44 12 271,24 12 271,24 1 667,736000 1 588,320000
NN (L) US High Dividend - X Cap USD USD 678,480000 21 951 507,49 908,21 908,21 712,404000 678,480000
NN (L) Greater China Equity - X Cap USD USD 1 771,110000 58 084 165,30 8 823,23 8 823,23 1 859,665500 1 771,110000
NN (L) Japan Equity - X Cap JPY JPY 5 416,000000 974 244 617,33 17,73 17,73 5 686,800000 5 416,000000
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR EUR 253,030000 26 230 754,43 0,00 0,00 260,620900 253,030000
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 1 004,420000 10 786 628,18 263 916,38 263 916,38 1 054,641000 1 004,420000
NN (L) Patrimonial Bal Eur Sustainable X Cap EUR EUR 790,800000 29 379 181,73 14 962,73 14 962,73 830,340000 790,800000
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR EUR 1 458,180000 4 733 447,73 18 460,56 18 460,56 1 531,089000 1 458,180000
NN (L) Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 166,340000 2 095 390,66 11 008,38 11 008,38 171,330200 166,340000
NN (L) EM High Dividend - X Cap USD USD 66,920000 1 149 234,38 32,52 32,52 70,266000 66,920000
NN (L) EM High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 1 308,410000 4 235 313,93 2 370,27 2 370,27 1 373,830500 1 308,410000
NN (L) Global High Dividend - X Cap CZK (hdg i) CZK 13 375,350000 44 557 204,05 77 617,37 77 617,37 14 044,117500 13 375,350000
NN (L) International - CE Equity CZK CZK 4 314,490000 1 279 889 729,37 13 935,78 13 935,78 4 530,214500 4 314,490000
NN (L) First Class Stable Yield Opp - X Cap EURR EUR 264,860000 1 616 363,52 0,00 0,00 264,860000 251,617000
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD USD 2 404,730000 33 135 864,91 15 000,53 15 000,53 2 524,966500 2 404,730000
NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK CZK 2 622,360000 574 653 684,44 356 360,39 356 360,39 2 753,478000 2 622,360000
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR EUR 296,050000 19 668 186,09 80 421,09 80 421,09 304,931500 296,050000
NN (L) First Class Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) CZK 5 241,190000 7 590 869,66 16 532,35 16 532,35 5 503,249500 5 241,190000
NN (L) Energy - X Cap CZK (hedged i) CZK 4 654,380000 10 406 957,51 7 183,97 7 183,97 4 887,099000 4 654,380000
NN (L) Climate & Environment - X Cap CZK (hdg i) CZK 10 267,830000 24 533 652,32 4 318,39 4 318,39 10 781,221500 10 267,830000
NN (L) EM High Dividend - P Cap USD USD 121,160000 15 712 857,48 1 798,08 1 798,08 124,794800 121,160000
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap CZK (hdg i) CZK 17 205,900000 47 436 047,38 665 916,53 665 916,53 18 066,195000 17 205,900000
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 1 179,070000 296 551 934,81 341 206,35 341 206,35 1 214,442100 1 179,070000
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 275,020000 17 320 676,64 1 536,23 1 536,23 283,270600 275,020000
NN (L) European Real Estate - X Cap CZK (hdg i) CZK 30 266,800000 3 493 074,96 7 226,96 7 226,96 31 023,470000 30 266,800000
NN (L) Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 29 136,750000 34 512 592,74 11 126,65 11 126,65 29 719,485000 29 136,750000
NN (L) Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 625,510000 358 562 999,39 198 077,12 198 077,12 636,769180 625,510000
NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) EUR 733,070000 34 481 206,66 3 153,67 3 153,67 769,723500 733,070000
NN (L) US Enhanced Core Conc Equity - X Cap CZK CZK 24 806,230000 11 136 270,14 1 198,74 1 198,74 26 046,541500 24 806,230000
NN (L) International - Short Term bond CZK CZK 1 508,200000 180 990 910,27 582 780,53 582 780,53 1 515,741000 1 508,200000
NN (L) European Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 525,430000 95 890 628,49 4 577,02 4 577,02 551,701500 525,430000
NN (L) Patrimonial Bal Eur Sustainable X Cap CZK CZK 11 474,240000 8 910 454,82 3 857,22 3 857,22 11 734,705248 11 474,240000
NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR EUR 1 895,210000 1 007 621 101,86 15 214,75 15 214,75 1 923,827671 1 895,210000
NN (L) Health & Well-being - X Cap USD USD 238,720000 4 281 144,70 3 010,21 3 010,21 250,656000 238,720000
NN (L) Climate & Environment - X Cap EUR EUR 2 240,330000 12 608 554,78 45 312,91 45 312,91 2 352,346500 2 240,330000
NN (L) Smart Connectivity - X CAP EUR EUR 7 412,290000 17 107 230,98 83 899,71 83 899,71 7 782,904500 7 412,290000
NN (L) Smart Connectivity - X Cap CZK (hdg i) CZK 8 895,830000 4 219 090,11 7 703,56 7 703,56 9 340,621500 8 895,830000
NN (L) First Class Yield Opportunities P CAP EUR EUR 285,600000 3 569 176,65 81,11 81,11 294,168000 285,600000
UNIQA EUR Konto EUR 0,044857 60 900 594,00 60 865 825,00 60 865 825,00 0,044857 0,044857
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,049519 36 495 837,00 11 788 353,00 11 788 353,00 0,049519 0,048033
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,043668 121 767 910,00 38 517 200,00 38 517 200,00 0,043668 0,041485
UNIQA Realitní fond EUR 0,049070 63 760 050,00 26 017 342,00 26 017 342,00 0,049070 0,047108
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,086342 194 083 320,00 73 899 489,00 73 899 489,00 0,086342 0,082025
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,050937 86 538 759,00 36 542 600,00 36 542 600,00 0,050937 0,048391
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,048123 63 663 904,00 20 553 670,00 20 553 670,00 0,048123 0,045717
UNIQA CZK Konto EUR 0,044288 24 574 822,00 341 380,00 341 380,00 0,044288 0,044288
UNIQA Eurobond EUR 0,031468 1 468 465,00 1 468 247,00 1 468 247,00 0,031468 0,030524
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,057548 25 708 483,00 13 315 062,00 13 315 062,00 0,059620 0,057548
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] USD 80,730000 87 557 989,10 31 331,37 31 331,37 84,766500 80,730000
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 226,870000 143 137 568,00 24 286,43 24 286,43 238,213500 226,870000
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR 197,470000 191 749 313,70 55 448,60 55 448,60 207,343500 197,470000
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR 417,690000 112 526 639,30 985 222,11 985 222,11 438,574500 417,690000
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR 154,650000 43 464 084,36 4 267,03 4 267,03 162,382500 154,650000
BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opp [C] EUR 122,160000 54 501 679,38 18 252,20 18 252,20 128,268000 122,160000
BNP Paribas Funds Europe Dividend [Classic, C] EUR 105,580000 46 272 785,77 8 196,18 8 196,18 110,859000 105,580000
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] JPY 6 350,000000 4 742 593 568,00 127,84 127,84 6 667,500000 6 350,000000
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] USD 447,010000 27 380 613,82 43 015,98 43 015,98 469,360500 447,010000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 219,027765 323 234 390,10 28 987,38 28 987,38 229,979153 219,027765
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 205,563074 508 337 043,40 336 006,67 336 006,67 215,841228 205,563074
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] USD 333,240000 59 507 830,24 9 977,74 9 977,74 349,902000 333,240000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] EUR 285,620000 374 176 754,90 1 000 776,97 1 000 776,97 299,901000 285,620000
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] EUR 307,030000 1 182 861 462,00 1 888 455,56 1 888 455,56 322,381500 307,030000
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] EUR 281,950000 508 911 700,60 1 561 777,44 1 561 777,44 290,408500 281,950000
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] EUR 1 287,020000 861 221 038,70 1 751 638,79 1 751 638,79 1 351,371000 1 287,020000
BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity [C] EUR 109,240000 253 861 270,30 1 034 536,66 1 034 536,66 114,702000 109,240000
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] EUR 132,580000 36 011 217,69 380 672,98 380 672,98 139,209000 132,580000
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] USD 696,870000 116 943 075,50 76 562,35 76 562,35 731,713500 696,870000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] USD 653,220000 228 454 728,70 204 592,59 204 592,59 685,881000 653,220000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] USD 184,850000 71 320 765,81 132 228,14 132 228,14 194,092500 184,850000
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] EUR 63,670000 29 197 294,51 116 141,08 116 141,08 66,853500 63,670000
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] EUR 111,710000 11 628 958,80 402 574,91 402 574,91 117,295500 111,710000
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] EUR 185,050000 75 961 324,94 674 190,82 674 190,82 190,601500 185,050000
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] EUR 664,930000 715 618 453,40 1 139 138,13 1 139 138,13 684,877900 664,930000
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] EUR 204,890000 1 255 616 283,00 10 202 411,50 10 202 411,50 211,036700 204,890000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] USD 188,280000 42 425 151,44 13 289,50 13 289,50 193,928400 188,280000
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] EUR 198,220000 181 446 675,90 1 767 655,67 1 767 655,67 204,166600 198,220000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] EUR 472,610000 96 790 581,42 943 050,72 943 050,72 486,788300 472,610000
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] EUR 139,030000 517 435 832,90 276 939,42 276 939,42 143,200900 139,030000
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] EUR 210,510000 229 639 523,70 143 102,59 143 102,59 216,825300 210,510000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] USD 369,910000 136 839 404,70 392 083,63 392 083,63 381,007300 369,910000
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] EUR 280,500000 589 884 718,60 168 342,08 168 342,08 288,915000 280,500000
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] EUR 109,410000 10 941 293,70 29 807,66 29 807,66 112,692300 109,410000
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] EUR 1 476,090000 761 207 374,10 184 895,04 184 895,04 1 520,372700 1 476,090000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] EUR 190,650000 162 851 337,00 36 965,28 36 965,28 196,369500 190,650000
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] EUR 160,460000 85 839 469,75 146 936,43 146 936,43 165,273800 160,460000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] EUR 153,240000 2 854 860,64 156 208,26 156 208,26 157,837200 153,240000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [EUR, C] EUR 824,180000 300 956 454,70 350 375,40 350 375,40 848,905400 824,180000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] EUR 236,990000 478 422 732,80 3 005 782,09 3 005 782,09 244,099700 236,990000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] EUR 187,840000 25 193 520,87 675 795,94 675 795,94 193,475200 187,840000
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] EUR 586,490000 115 810 345,80 2 036 926,68 2 036 926,68 604,084700 586,490000
BNP Paribas Funds Global Environment [C] EUR 304,240000 999 700 227,50 1 561 286,54 1 561 286,54 313,367200 304,240000
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] EUR 110,520000 269 533 705,80 26 797,74 26 797,74 113,835600 110,520000
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] EUR 128,200000 230 371 815,70 0,00 0,00 132,046000 128,200000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] EUR 117,460000 3 655 435,09 333 755,54 333 755,54 120,983800 117,460000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] EUR 85,470000 1 885 961,15 144 328,06 144 328,06 88,034100 85,470000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] EUR 651,070000 133 804 739,60 3 270 220,85 3 270 220,85 670,602100 651,070000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] EUR 560,400000 28 159 733,76 248 884,42 248 884,42 577,212000 560,400000
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] EUR 1 200,960000 1 709 125,08 972,78 972,78 1 236,988800 1 200,960000
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] EUR 228,240000 84 490 344,61 6 023,25 6 023,25 235,087200 228,240000
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] EUR 115,660000 95 840 472,69 110 365,09 110 365,09 119,129800 115,660000
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] EUR 1 998,880000 1 739 563 633,00 5 069 799,33 5 069 799,33 2 058,846400 1 998,880000
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] EUR 107,880000 127 925,90 7 424,30 7 424,30 111,116400 107,880000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR 102,060000 1 725 889,78 0,00 0,00 105,121800 102,060000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR 100,210000 100 828,56 0,00 0,00 103,216300 100,210000
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] USD 185,790000 169 672 667,60 1 271,46 1 271,46 191,363700 185,790000
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] EUR 137,580000 334 613 506,50 17 654,81 17 654,81 141,707400 137,580000
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] EUR 377,590000 130 586 845,60 422 256,91 422 256,91 388,917700 377,590000
BNP Paribas Funds Multi-Asset Income [C] EUR 100,780000 121 405 122,20 60 221,25 60 221,25 103,803400 100,780000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR 66,320000 24 930 812,94 14 496,45 14 496,45 68,309600 66,320000
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] EUR 449,050000 140 481 447,70 21 614,70 21 614,70 462,521500 449,050000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] EUR 298,630000 381 540 256,40 365 148,60 365 148,60 307,588900 298,630000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] EUR 464,710000 1 009 370 530,00 101 561,11 101 561,11 478,651300 464,710000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Balanced [C] EUR 249,990000 661 068 176,10 83 224,42 83 224,42 257,489700 249,990000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Balanced [C] EUR 121,110000 123 218 689,50 25 215,11 25 215,11 124,743300 121,110000
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] EUR 105,880000 64 433 000,00 20 043,08 20 043,08 109,056400 105,880000
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR EUR 122,500000 44 311 000,00 435 633,20 435 633,20 126,175000 122,500000
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M EUR 99,280000 4 113 000,00 53 603,13 53 603,13 102,258400 99,280000
HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond EUR 1 293,400000 143 190 155,11 132 970 691,34 132 970 691,34 1 293,400000 1 293,400000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 215,320000 251 460 030,84 1 152 984,55 1 152 984,55 223,932800 215,320000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 124,810000 170 734 227,67 787 645,83 787 645,83 131,050500 124,810000
Raiffeisen-Eurasien-Aktien EUR 308,140000 494 857 654,77 188 637,45 188 637,45 323,547000 308,140000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 309,370000 589 199 746,76 238 110,33 238 110,33 318,651100 309,370000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 267,680000 95 976 500,77 197 673,65 197 673,65 275,710400 267,680000
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien EUR 372,040000 295 303 165,77 180 309,19 180 309,19 390,642000 372,040000
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent USD 164,490000 39 494 333,49 2 023 604,26 2 023 604,26 166,134900 164,490000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien EUR 317,850000 207 483 125,28 32 719,80 32 719,80 333,742500 317,850000
Raiffeisen-Global-Aktien EUR 416,660000 669 946 135,14 0,00 0,00 433,326400 416,660000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 147,590000 4 930 622 617,33 40 638 874,62 40 638 874,62 152,017700 147,590000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 151,620000 91 863 668,65 147 060,18 147 060,18 159,201000 151,620000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 143,550000 91 591 077,67 391 303,52 391 303,52 147,856500 143,550000
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 72,190000 74 092 254,01 1 006 882,30 1 006 882,30 75,799500 72,190000
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds EUR 115,960000 132 924 491,66 242 132,83 242 132,83 120,598400 115,960000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 218,090000 202 031 720,30 95 635,52 95 635,52 224,632700 218,090000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 115,990000 129 729 558,50 0,00 0,00 119,469700 115,990000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 187,300000 1 094 437 730,38 3 597 930,55 3 597 930,55 193,855500 187,300000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 166,860000 1 308 131 026,59 5 440 868,09 5 440 868,09 171,865800 166,860000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 194,310000 358 501 340,02 166 503,66 166 503,66 202,082400 194,310000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 105,580000 697 388 750,43 0,00 0,00 106,635800 105,580000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 171,580000 395 413 466,84 0,00 0,00 175,869500 171,580000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide EUR 112,260000 696 256 932,75 9 280 010,06 9 280 010,06 115,627800 112,260000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm EUR 97,390000 137 359 730,11 0,00 0,00 98,363900 97,390000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum EUR 125,630000 45 923 886,54 3 432 067,00 3 432 067,00 130,655200 125,630000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien EUR 227,390000 917 657 659,00 6 586 114,86 6 586 114,86 236,485600 227,390000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum EUR 143,770000 470 822 617,14 19 346,41 19 346,41 143,770000 143,770000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 130,770000 90 876 426,28 0,00 0,00 130,770000 130,770000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 12,470000 1 916 256 052,48 282 814,92 282 814,92 13,187025 12,470000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 15,600000 1 411 785 982,78 414 509,47 414 509,47 16,497000 15,600000
Franklin Income Fund USD 13,150000 1 999 468 695,57 0,00 0,00 13,906125 13,150000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 11,160000 171 392 733,97 68 222,59 68 222,59 11,801700 11,160000
Templeton Global Balanced Fund USD 36,040000 575 149 467,89 60 854,80 60 854,80 38,112300 36,040000
Templeton Global Income Fund USD 20,420000 304 361 926,81 0,00 0,00 21,594150 20,420000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 39,770000 2 315 865 252,32 1 980 745,89 1 980 745,89 42,056775 39,770000
Franklin European Dividend Fund EUR 17,120000 93 868 113,16 8 083,12 8 083,12 18,104400 17,120000
Franklin European Growth Fund EUR 14,950000 144 882 659,20 567 446,28 567 446,28 15,809625 14,950000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 39,260000 99 820 270,63 301 931,81 301 931,81 41,517450 39,260000
Franklin Global Real Estate Fund USD 15,720000 163 256 210,58 74 301,35 74 301,35 16,623900 15,720000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 7,240000 436 051 128,19 1 316 557,19 1 316 557,19 7,656300 7,240000
Franklin India Fund USD 55,520000 1 518 970 897,44 2 207 145,06 2 207 145,06 58,712400 55,520000
Franklin Japan Fund USD 9,420000 9 661 635 523,39 9 227,42 9 227,42 9,961650 9,420000
Franklin MENA Fund USD 9,160000 61 884 948,80 36 555,81 36 555,81 9,686700 9,160000
Franklin Mutual Beacon Fund USD 102,060000 368 144 300,79 159 831,04 159 831,04 107,928450 102,060000
Franklin Mutual European Fund EUR 26,550000 640 025 600,39 646 160,67 646 160,67 28,076625 26,550000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 23,840000 570 718 545,72 1 650 158,19 1 650 158,19 25,210800 23,840000
Franklin Natural Resources Fund USD 6,260000 445 898 251,26 16 281 766,23 16 281 766,23 6,619950 6,260000
Franklin Technology Fund USD 48,680000 11 177 645 923,12 17 649 813,65 17 649 813,65 51,479100 48,680000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 33,020000 9 239 197 954,43 7 492 959,11 7 492 959,11 34,918650 33,020000
Franklin World Perspectives Fund USD 34,970000 350 244 777,59 2 274 080,67 2 274 080,67 36,980775 34,970000
Templeton Asian Growth Fund USD 45,870000 3 049 807 945,29 2 522 906,16 2 522 906,16 48,507525 45,870000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 63,060000 1 028 908 793,07 7 174 361,40 7 174 361,40 66,685950 63,060000
Templeton BRIC Fund USD 24,000000 567 884 336,41 216 683,02 216 683,02 25,380000 24,000000
Templeton China Fund USD 37,880000 530 002 459,39 92 347,26 92 347,26 40,058100 37,880000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 34,610000 274 312 790,34 55 062,98 55 062,98 36,600075 34,610000
Templeton Emerging Markets Fund USD 52,450000 1 074 062 863,37 20 792 110,73 20 792 110,73 55,465875 52,450000
Templeton EM Smaller Companies Fund USD 15,190000 547 977 382,19 1 273 977,39 1 273 977,39 16,063425 15,190000
Templeton Euroland Fund EUR 23,650000 191 998 174,68 25 168,20 25 168,20 25,009875 23,650000
Templeton Frontier Markets Fund USD 22,230000 346 020 907,26 655 244,10 655 244,10 23,508225 22,230000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 32,590000 1 018 630 191,37 115 875,82 115 875,82 34,463925 32,590000
Templeton Global Fund USD 47,080000 819 590 294,36 57 198,75 57 198,75 49,787100 47,080000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 19,040000 7 119 132 622,26 1 292 384,34 1 292 384,34 20,134800 19,040000
Templeton Latin America Fund USD 53,480000 633 748 579,68 338 095,94 338 095,94 56,555100 53,480000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 15,160000 206 471 403,01 0,00 0,00 16,031700 15,160000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 13,520000 148 963 171,29 0,00 0,00 14,196000 13,520000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 15,840000 155 607 725,07 0,00 0,00 16,750800 15,840000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 24,100000 1 651 780 207,64 134 036,08 134 036,08 25,485750 24,100000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 20,490000 400 129 802,08 280 588,97 280 588,97 21,514500 20,490000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 13,980000 74 548 583,32 51 928,60 51 928,60 14,679000 13,980000
Franklin European Total Return Fund EUR 16,600000 1 338 122 468,43 618 671,78 618 671,78 17,430000 16,600000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 11,420000 19 257 697,88 0,00 0,00 11,991000 11,420000
Franklin High Yield Fund USD 21,420000 1 290 271 400,09 21 430,00 21 430,00 22,491000 21,420000
Franklin Strategic Income Fund EUR 14,700000 702 638 761,62 449 730,30 449 730,30 15,435000 14,700000
Franklin U.S. Government Fund USD 11,570000 980 457 200,87 116 839,72 116 839,72 12,148500 11,570000
Templeton Asian Bond Fund USD 17,270000 207 100 024,50 179 284,03 179 284,03 18,133500 17,270000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 11,980000 3 768 574 689,93 3 552 194,74 3 552 194,74 12,579000 11,980000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 13,280000 68 426 264,95 58 266,39 58 266,39 13,944000 13,280000
Templeton Global Bond Fund USD 27,570000 5 388 645 720,96 5 334 964,37 5 334 964,37 28,948500 27,570000
Templeton Global High Yield Fund USD 16,240000 106 558 591,19 45 481,07 45 481,07 17,052000 16,240000
Templeton Global Total Return Fund USD 26,980000 4 669 801 943,47 6 169 374,93 6 169 374,93 28,329000 26,980000
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 41,080000 1 888 937 984,00 0,00 0,00 43,134000 41,080000
BGF Asian Dragon Fund A2 USD USD 53,480000 1 388 470 296,65 0,00 0,00 56,154000 53,480000
BGF FI Global Opportunities Fund A2 USD USD 13,460000 12 973 469 604,35 0,00 0,00 14,133000 13,460000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,660000 8 327 818 752,00 0,00 0,00 16,443000 15,660000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 24,720000 2 149 181 696,00 0,00 0,00 25,956000 24,720000
BGF Global Allocation Fund A2 USD USD 66,750000 22 155 230 760,14 0,00 0,00 70,087500 66,750000
BGF Global Equity Income Fund A2 USD USD 19,260000 1 246 545 076,46 0,00 0,00 20,223000 19,260000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 13,700000 8 611 768 426,62 0,00 0,00 14,385000 13,700000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD USD 18,420000 3 037 181 429,30 0,00 0,00 19,341000 18,420000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 122,560000 5 403 787 776,00 0,00 0,00 128,688000 122,560000
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR 46,750000 6 788 305 125,71 0,00 0,00 47,685000 46,282500
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR 131,810000 6 894 494 105,88 0,00 0,00 134,446200 130,491900
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) EUR 136,640000 194 239 529,94 0,00 0,00 139,372800 135,273600
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) EUR 38,240000 398 407 274,38 0,00 0,00 39,004800 37,857600
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 74,120000 341 911 521,30 0,00 0,00 75,602400 73,378800
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) GBP 7,041900 9 886 573 353,45 0,00 0,00 7,041900 7,041900
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) EUR 138,939000 2 664 332 117,71 0,00 0,00 138,939000 138,939000
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 126,193700 4 008 881 916,16 0,00 0,00 126,193700 126,193700
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) USD 67,060000 6 249 093 388,16 0,00 0,00 67,060000 67,060000
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) EUR 20,873300 901 119 733,20 0,00 0,00 20,873300 20,873300
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 239,370100 1 985 611 976,89 0,00 0,00 239,370100 239,370100
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) USD 50,224500 4 046 541 044,14 0,00 0,00 50,224500 50,224500
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) EUR 44,122400 1 629 940 620,85 0,00 0,00 44,122400 44,122400
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) USD 66,719500 1 815 865 723,88 0,00 0,00 66,719500 66,719500
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) USD 86,286700 1 030 937 920,74 0,00 0,00 86,286700 86,286700
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) EUR 143,097600 1 551 578 990,80 0,00 0,00 143,097600 143,097600
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) USD 29,521700 2 131 621 244,80 0,00 0,00 29,521700 29,521700
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 33,111400 1 417 757 363,82 0,00 0,00 33,111400 33,111400
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) EUR 173,080800 1 728 797 122,09 0,00 0,00 173,080800 173,080800
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) EUR 225,108000 489 238 621,67 0,00 0,00 225,108000 225,108000
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) EUR 270,855100 235 513 975,68 0,00 0,00 270,855100 270,855100
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) USD 255,658400 3 539 986 952,84 0,00 0,00 255,658400 255,658400
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) USD 33,829300 1 201 956 575,56 0,00 0,00 33,829300 33,829300
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) USD 69,133600 2 560 415 386,26 0,00 0,00 69,133600 69,133600
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) USD 13,489800 6 002 137 690,71 0,00 0,00 13,489800 13,489800
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) EUR 29,010200 6 563 222 398,37 0,00 0,00 29,010200 29,010200
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) USD 108,280300 6 737 903 951,79 0,00 0,00 108,280300 108,280300
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 17,462200 54 047 766,52 0,00 0,00 17,462200 17,462200
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) USD 192,263200 902 141 707,50 0,00 0,00 192,263200 192,263200
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 155,683600 855 592 868,79 0,00 0,00 155,683600 155,683600
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 126,041400 1 838 117 410,59 0,00 0,00 126,041400 126,041400
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) USD 112,736800 1 148 978 992,49 0,00 0,00 112,736800 112,736800
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 133,618200 8 877 628 651,12 0,00 0,00 133,618200 133,618200
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) EUR 97,115800 270 840 701,85 0,00 0,00 97,115800 97,115800
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) EUR 137,613600 391 484 622,42 0,00 0,00 137,613600 137,613600
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 99,110100 4 733 500 704,39 0,00 0,00 99,110100 99,110100
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 176,315600 531 289 896,29 0,00 0,00 176,315600 176,315600
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 60,574700 1 003 117 405,13 0,00 0,00 60,574700 60,574700
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 75,722300 2 529 126 900,20 0,00 0,00 75,722300 75,722300
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) EUR 65,814100 4 969 690 711,54 0,00 0,00 65,814100 65,814100
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD 86,887100 44 735 280 892,66 0,00 0,00 86,887100 86,887100
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) USD 43,309800 1 264 648 187,15 0,00 0,00 43,309800 43,309800
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) USD 51,971500 4 721 620 650,47 0,00 0,00 51,971500 51,971500
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) EUR 120,034000 1 639 034 389,57 0,00 0,00 120,034000 120,034000
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) EUR 110,480600 1 455 256 216,86 0,00 0,00 110,480600 110,480600
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 104,074100 4 110 869 278,16 0,00 0,00 104,074100 104,074100
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) EUR 162,926100 301 432 903,72 0,00 0,00 162,926100 162,926100
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) EUR 193,140900 47 887 359,13 0,00 0,00 193,140900 193,140900
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 130,827500 4 093 527 285,91 0,00 0,00 130,827500 130,827500
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) JPY 27 828,377500 37 533 412 960,83 0,00 0,00 27 828,377500 27 828,377500
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) USD 181,750700 3 003 483 026,92 0,00 0,00 181,750700 181,750700
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) USD 455,783800 983 253 832,94 0,00 0,00 455,783800 455,783800
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 61,924700 3 716 316 685,47 0,00 0,00 61,924700 61,924700
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) EUR 141,607100 4 113 635 349,25 0,00 0,00 141,607100 141,607100
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) EUR 106,515400 340 857 703,81 0,00 0,00 106,515400 106,515400
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) EUR 148,654800 3 217 369 312,14 0,00 0,00 148,654800 148,654800
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) USD 866,816900 8 155 978 568,69 0,00 0,00 866,816900 866,816900
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) USD 462,905800 54 342 245 829,90 0,00 0,00 462,905800 462,905800
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) USD 197,845200 1 756 645 189,12 0,00 0,00 197,845200 197,845200
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) USD 53,014700 4 932 464 992,14 0,00 0,00 53,014700 53,014700
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 144,296800 441 856 997,84 0,00 0,00 144,296800 144,296800
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR 101,414200 4 911 203 479,29 0,00 0,00 101,414200 101,414200
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) USD 95,313500 260 782 268,81 0,00 0,00 95,313500 95,313500
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) USD 74,076100 3 555 654 070,70 0,00 0,00 74,076100 74,076100
iShares € Corp Bond IR Hdg UCITS ETF EUR (D) EUR 96,451700 717 670 077,76 0,00 0,00 96,451700 96,451700
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 96,297600 1 277 512 521,36 0,00 0,00 96,297600 96,297600
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 103,932600 1 257 518 221,65 0,00 0,00 103,932600 103,932600
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 171,759500 1 521 232 212,52 0,00 0,00 171,759500 171,759500
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) EUR 53,829700 871 232 932,26 0,00 0,00 53,829700 53,829700
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) USD 97,893000 146 968 337,65 0,00 0,00 97,893000 97,893000
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) EUR 109,714700 269 991 202,48 0,00 0,00 109,714700 109,714700
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) EUR 87,888100 3 024 516 007,70 0,00 0,00 87,888100 87,888100
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) EUR 103,991300 1 560 233 499,28 0,00 0,00 103,991300 103,991300
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 50,648000 212 956 526,37 0,00 0,00 50,648000 50,648000
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 47,730900 109 848 879,69 0,00 0,00 47,730900 47,730900
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 99,912900 3 572 676 516,54 0,00 0,00 99,912900 99,912900
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) USD 8,957800 3 277 280 458,95 0,00 0,00 8,957800 8,957800
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 5,227500 1 405 887 207,04 0,00 0,00 5,227500 5,227500
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 5,352000 269 150 348,15 0,00 0,00 5,352000 5,352000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 6,502400 2 091 182 230,74 0,00 0,00 6,502400 6,502400
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) USD 5,883300 518 150 285,98 0,00 0,00 5,883300 5,883300
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) USD 4,598400 48 052 517,92 0,00 0,00 4,598400 4,598400
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 5,335300 1 613 612 631,65 0,00 0,00 5,335300 5,335300
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) USD 5,974300 741 477 992,89 0,00 0,00 5,974300 5,974300
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 5,484900 580 338 966,11 0,00 0,00 5,484900 5,484900
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) USD 5,873600 1 209 839 728,71 0,00 0,00 5,873600 5,873600
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) EUR 6,990700 1 707 555 226,76 0,00 0,00 6,990700 6,990700
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) EUR 7,052600 1 059 792 528,22 0,00 0,00 7,052600 7,052600
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) USD 8,925200 4 122 258 572,01 0,00 0,00 8,925200 8,925200
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) USD 7,200100 1 877 662 010,65 0,00 0,00 7,200100 7,200100
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 5,132800 30 061 157,83 0,00 0,00 5,132800 5,132800
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) EUR 7,237000 699 062 273,68 0,00 0,00 7,237000 7,237000
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) EUR 6,578200 360 365 180,67 0,00 0,00 6,578200 6,578200
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 6,646800 1 362 299 666,03 0,00 0,00 6,646800 6,646800
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) USD 6,619100 366 603 219,87 0,00 0,00 6,619100 6,619100
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) EUR 6,509300 635 564 000,59 0,00 0,00 6,509300 6,509300
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 8,429600 3 525 520 744,31 0,00 0,00 8,429600 8,429600
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 5,296800 367 518 381,42 0,00 0,00 5,296800 5,296800
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) USD 5,580900 704 500 860,86 0,00 0,00 5,580900 5,580900
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) EUR 5,196700 876 016 992,77 0,00 0,00 5,196700 5,196700
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) USD 37,012700 18 476 886 025,35 0,00 0,00 37,012700 37,012700
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) EUR 46,585800 69 878 752,66 0,00 0,00 46,585800 46,585800
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) EUR 5,990700 223 475 026,78 0,00 0,00 5,990700 5,990700
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) EUR 5,230300 794 399 252,04 0,00 0,00 5,230300 5,230300
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) USD 8,839800 2 968 444 864,34 0,00 0,00 8,839800 8,839800
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) USD 13,175300 7 857 478 228,71 0,00 0,00 13,175300 13,175300
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) USD 7,446000 824 609 145,31 0,00 0,00 7,446000 7,446000
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 8,395400 169 982 135,52 0,00 0,00 8,395400 8,395400
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 6,398300 1 376 666 853,79 0,00 0,00 6,398300 6,398300
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,914100 1 651 022 655,35 0,00 0,00 5,914100 5,914100
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 6,214000 1 626 799 596,84 0,00 0,00 6,214000 6,214000
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,766000 1 880 883 508,74 0,00 0,00 5,766000 5,766000
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) EUR 5,015100 96 040 023,88 0,00 0,00 5,015100 5,015100
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) USD 13,610400 3 755 218 591,65 0,00 0,00 13,610400 13,610400
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) USD 9,995800 2 339 038 154,75 0,00 0,00 9,995800 9,995800
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 5,228900 2 452 169 824,99 0,00 0,00 5,228900 5,228900
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR 5,002100 2 305 505 017,53 0,00 0,00 5,002100 5,002100
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) USD 5,116000 163 079 786,51 0,00 0,00 5,116000 5,116000
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) EUR 7,904200 198 652 774,82 0,00 0,00 7,904200 7,904200
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) USD 1 693,576400 359 641 113,97 0,00 0,00 1 693,576400 1 693,576400
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 8,233200 92 623 721,68 0,00 0,00 8,233200 8,233200
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) EUR 4,886700 239 284 978,18 0,00 0,00 4,886700 4,886700
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) EUR 4,878200 84 062 641,27 0,00 0,00 4,878200 4,878200
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 4,920400 39 743 946,81 0,00 0,00 4,920400 4,920400
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) EUR 5,275800 137 602 720,33 0,00 0,00 5,275800 5,275800
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 32,990000 301 199 425,80 2 900 824,49 2 900 824,49 34,721975 32,990000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 48,520000 180 502 904,92 1 840 847,77 1 840 847,77 51,067300 48,520000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 20,100000 179 635 580,89 729 689,44 729 689,44 21,155250 20,100000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 18,460000 152 615 994,57 291 376,78 291 376,78 19,429150 18,460000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 17,070000 320 316 305,24 585 268,45 585 268,45 17,667450 17,070000
Fidelity Funds - European Fund A-ACC-EUR EUR 23,370000 300 629 390,60 4 159 699,66 4 159 699,66 24,596925 23,370000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,900000 294 123 211,45 1 871 936,62 1 871 936,62 10,246500 9,900000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 24,520000 965 003 636,62 9 754 333,65 9 754 333,65 25,807300 24,520000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 98,820000 161 926 780,58 99 870,13 99 870,13 104,008050 98,820000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 41,850000 486 745 318,03 2 396 364,52 2 396 364,52 44,047125 41,850000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 8,943000 1 258 676 877,88 9 490 058,82 9 490 058,82 9,256005 8,943000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 28,180000 314 945 683,76 367 396,60 367 396,60 29,659450 28,180000
FF - Global Property Fund A-DIST-EUR EUR 17,350000 33 915 579,35 2 613 330,99 2 613 330,99 18,260875 17,350000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 49,980000 6 205 976 044,04 725 438,93 725 438,93 52,603950 49,980000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 27,910000 1 517 906 367,68 2 027 907,23 2 027 907,23 29,375275 27,910000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 18,960000 55 212 278,20 41 523,33 41 523,33 19,955400 18,960000
FF - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 23,540000 21 296 030,59 640 055,53 640 055,53 24,775850 23,540000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 30,620000 298 648 506,85 10 293 735,16 10 293 735,16 32,227550 30,620000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 52,110000 743 190 911,40 12 674 778,16 12 674 778,16 54,845775 52,110000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,804000 38 080 294,63 1 169 228,50 1 169 228,50 9,112140 8,804000
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 8,119300 254 462 586,00 0,00 0,00 8,525265 8,119300
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 148,800000 224 565 992,07 0,00 0,00 156,240000 148,800000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 14,471000 524 096 181,65 0,00 0,00 15,194550 14,471000
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 11,121700 26 466 577,30 0,00 0,00 11,677785 11,121700
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 100,060000 2 847 811 898,71 0,00 0,00 105,063000 100,060000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 19,190000 493 987 479,34 0,00 0,00 20,149500 19,190000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 24,510000 2 459 670 618,67 0,00 0,00 25,735500 24,510000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 14,400000 64 184 718,77 0,00 0,00 15,120000 14,400000
Invesco Pan European Str Eq Fund - A (Acc) EUR EUR 21,870000 710 996 579,26 0,00 0,00 22,963500 21,870000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 18,060000 1 620 279,65 0,00 0,00 18,963000 18,060000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 12,610000 3 852 175,49 0,00 0,00 13,240500 12,610000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 12,650000 7 143 862,83 0,00 0,00 12,650000 12,650000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 12,690000 14 283 420,66 0,00 0,00 12,690000 12,690000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 12,750000 7 833 624,06 0,00 0,00 12,750000 12,750000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 12,740000 1 887 278,11 0,00 0,00 12,740000 12,740000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 12,820000 78 753 074,43 0,00 0,00 12,820000 12,820000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 12,820000 3 037 316,25 0,00 0,00 12,820000 12,820000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 12,660000 11 566,66 0,00 0,00 12,660000 12,660000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 12,680000 34 948,73 0,00 0,00 12,680000 12,680000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 12,700000 10 875,26 0,00 0,00 12,700000 12,700000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 12,750000 9 839,17 0,00 0,00 12,750000 12,750000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 12,750000 9 839,17 0,00 0,00 12,750000 12,750000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 12,830000 8 983,21 0,00 0,00 12,830000 12,830000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 12,830000 8 983,21 0,00 0,00 12,830000 12,830000
GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f. EUR 0,110633 9 776 308,13 9 776 308,13 9 776 308,13 0,112846 0,109527
Fio globální akciový fond - Třída CZK CZK 1,729000 689 529 856,58 0,00 0,00 1,729000 1,677130
Fio globální akciový fond - Třída EUR EUR 1,189800 3 807 539,46 0,00 0,00 1,189800 1,154106
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR