Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 16.2.2024

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Equity Fund North America USD 4 638,930000 77 247 864,00 3 633 045,00 3 633 045,00 4 778,097900 4 638,930000
KBC Equity Fund Europe EUR 2 126,680000 20 069 180,00 3 268 271,00 3 268 271,00 2 190,480400 2 126,680000
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing EUR 835,990000 110 369 037,00 16 345 941,00 16 345 941,00 861,069700 835,990000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 6 128,240000 231 642 765,00 4 335 022,00 4 335 022,00 6 312,087200 6 128,240000
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing EUR 2 684,260000 288 347 048,00 50 783 264,00 50 783 264,00 2 764,787800 2 684,260000
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing USD 827,170000 263 100 379,00 7 887 165,00 7 887 165,00 851,985100 827,170000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 2 592,100000 41 774 204,00 1 272 560,00 1 272 560,00 2 669,863000 2 592,100000
KBC Equity Fund World EUR 687,910000 163 049 170,00 28 595 479,00 28 595 479,00 708,547300 687,910000
TAM - Americký akciový EUR 0,077852 156 093 141,80 156 093 141,80 156 093 141,80 0,077852 0,075516
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,052185 176 319 561,70 176 319 561,70 132 246 322,50 0,052185 0,051663
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,041431 14 725 479,60 14 724 974,02 14 724 974,02 0,042255 0,041431
IAD - EURO Bond EUR 0,041030 21 800 152,60 21 800 370,32 21 800 370,32 0,041810 0,041030
KBC Renta Dollarenta USD 1 087,210000 50 224 995,00 2 612 267,00 2 612 267,00 1 098,082100 1 087,210000
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing EUR 2 739,870000 61 116 357,00 8 803 168,00 8 803 168,00 2 767,268700 2 739,870000
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,049802 155 685 849,57 155 685 849,57 141 411 033,18 0,050300 0,048906
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,074522 252 700 999,03 252 700 999,03 206 066 297,99 0,074522 0,072286
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,046180 135 491 774,31 135 491 774,31 85 774 655,49 0,046411 0,046180
KBC Multi Interest Cash USD USD 6 123,770000 284 028 422,00 30 107 391,00 30 107 391,00 6 129,893770 6 123,770000
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 141,626000 682 640 016,00 7 909 794,00 7 909 794,00 141,767626 141,626000
IAD - Global Index EUR 0,052975 139 932 971,20 139 787 760,40 139 787 760,40 0,055041 0,052975
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,041818 63 195 304,89 63 195 304,89 63 195 304,89 0,043198 0,040145
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,046457 371 221 397,07 371 221 397,07 371 221 397,07 0,047154 0,045621
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing CZK 39 344,830000 4 877 104 434,00 1 934 904,00 1 934 904,00 39 738,278300 39 344,830000
KBC Equity Fund Belgium EUR 167,680000 71 324 700,00 1 663 568,00 1 663 568,00 172,710400 167,680000
KBC Equity Fund Flanders EUR 3 889,510000 37 391 736,00 2 927 961,00 2 927 961,00 4 006,195300 3 889,510000
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing EUR 2 620,130000 58 714 686,00 7 277 067,00 7 277 067,00 2 698,733900 2 620,130000
KBC Equity Fund Asia Pacific JPY 94 352,000000 1 464 572 464,00 241 845,00 241 845,00 97 182,560000 94 352,000000
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR 0,032726 25 649 643,73 25 649 643,73 19 636 200,06 0,033217 0,031417
KBC Equity Fund New Asia EUR 925,890000 121 630 881,00 16 128 938,00 16 128 938,00 953,666700 925,890000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 702,550000 14 590 453,00 1 810 070,00 1 810 070,00 723,626500 702,550000
KBC Equity Fund USA and Canada EUR 1 398,160000 6 993 501,00 1 585 935,00 1 585 935,00 1 440,104800 1 398,160000
GS Europe Equity - P Cap EUR EUR 92,690000 83 751 952,35 10 912,58 10 912,58 95,470700 92,690000
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR EUR 199,100000 170 819 077,71 94 120,74 94 120,74 206,864900 199,100000
KBC Equity Fund Emerging Markets EUR 1 937,620000 43 517 301,00 6 952 810,00 6 952 810,00 1 995,748600 1 937,620000
KBC Equity Fund Trends EUR 223,280000 272 257 435,00 12 352 447,00 12 352 447,00 229,978400 223,280000
KBC Equity Fund New Shares EUR 1 757,730000 15 210 574,00 2 937 499,00 2 937 499,00 1 810,461900 1 757,730000
IAD - CE Bond EUR 0,036260 8 819 051,81 8 744 042,51 8 744 042,51 0,036441 0,036260
ERSTE BOND DANUBIA EUR 134,450000 63 528 907,29 5 349 765,50 2 252 844,20 136,466750 134,450000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 70,990000 39 996 475,36 3 301 617,14 3 301 617,14 73,474650 70,990000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 835,350000 303 576 820,15 6 432 052,68 6 432 052,68 852,057000 835,350000
GS Global Equity Income - P Cap EUR EUR 669,280000 57 708 194,48 157 799,49 157 799,49 689,358400 669,280000
GS US Enhanced Equity - P Cap USD USD 241,230000 52 028 079,22 7 701,04 7 701,04 248,466900 241,230000
TAM - Private Growth 1 EUR 0,043878 162 265 051,05 162 265 051,05 162 265 051,05 0,043878 0,042562
TAM - Private Growth 2 EUR 0,048931 51 159 641,34 51 159 641,34 51 159 641,34 0,048931 0,047463
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,059030 151 723 048,54 151 723 048,54 151 723 048,54 0,060211 0,057967
TAM - Premium Harmonic EUR 0,037421 120 645 934,93 120 645 934,93 120 645 934,93 0,037421 0,036298
TAM - Premium Strategic EUR 0,039961 58 772 881,47 58 772 881,47 58 772 881,47 0,039961 0,038762
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR 271,190000 32 079 919,49 8 296 705,53 8 296 705,53 276,613800 271,190000
IAD - KD RUSSIA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,038079 76 553 091,35 76 553 091,35 76 553 091,35 0,038269 0,036556
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,049950 532 523 547,64 532 523 547,64 532 523 547,64 0,050699 0,047952
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,039346 74 425 942,00 74 425 689,00 67 704 526,00 0,039346 0,039346
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,052352 89 520 018,00 89 519 796,00 89 519 796,00 0,053137 0,052352
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,044307 29 700 894,00 29 700 894,00 29 700 894,00 0,044972 0,044307
IAD - Optimal Balanced EUR 0,023108 8 418 817,20 8 410 748,88 8 410 748,88 0,023639 0,023108
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 187,320000 181 421 772,30 1 062 416,29 1 062 416,29 194,812800 187,320000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 139,370000 111 351 187,10 393 688,33 393 688,33 146,338500 139,370000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 238,550000 413 752 403,10 113 179,09 113 179,09 250,477500 238,550000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 308,920000 442 532 910,70 260 502,66 260 502,66 318,187600 308,920000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 233,210000 54 710 919,93 163 805,54 163 805,54 240,206300 233,210000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 165,190000 118 778 917,10 30 482,02 30 482,02 173,449500 165,190000
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,086020 456 340 320,10 447 441 485,80 442 530 356,70 0,088601 0,086020
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 155,040000 25 588 374,59 9 728 369,51 964 502,93 155,815200 155,040000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 119,110000 244 062 722,20 7 639 596,29 21 439,80 119,705550 119,110000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 142,480000 202 107 950,76 7 733 956,88 10 116,08 143,192400 142,480000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 186,080000 525 650 918,93 2 960 238,89 2 944 608,49 188,871200 186,080000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 179,710000 226 183 709,20 14 870 703,52 889 052,88 182,405650 179,710000
ERSTE BOND DOLLAR USD 132,520000 58 936 086,95 795 026,23 795 026,23 134,507800 132,520000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 192,230000 518 473 327,04 11 041 939,65 1 528 479,80 196,074600 192,230000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 140,310000 37 144 366,94 172 020,06 172 020,06 143,116200 140,310000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 412,960000 24 428 765,47 1 258 330,42 1 258 330,42 421,219200 412,960000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 227,880000 203 996 531,53 448 923,60 448 923,60 232,437600 227,880000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,077770 832 649 207,45 832 649 207,45 791 672 292,05 0,079325 0,076370
TAM - Realitný Fond EUR 0,035077 310 954 552,39 310 954 552,39 310 954 552,39 0,035077 0,034025
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 25,920000 34 704 356,42 6 539 189,30 6 539 189,30 27,216000 25,920000
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,067376 1 070 542 484,00 1 070 542 484,00 1 058 681 546,00 0,067376 0,066028
GIS European Equities Opportunity EUR 225,018000 28 148 727,58 1 436 007,95 1 436 007,95 232,443594 225,018000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 273,135000 3 112 228,77 372 348,01 372 348,01 282,148455 273,135000
GIS Global Equity Allocation EUR 219,269000 9 362 210,25 276 407,21 276 407,21 226,504877 219,269000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 146,509000 27 260 534,63 109 709,02 109 709,02 148,706635 146,509000
UNIQA EUR Konto EUR 0,045276 42 723 350,00 42 696 833,00 42 696 833,00 0,045276 0,045276
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,051023 34 051 147,00 10 655 307,00 10 655 307,00 0,051023 0,049493
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,050756 137 779 103,00 42 969 671,00 42 969 671,00 0,050756 0,048218
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD USD 1 316,010000 23 091 903,81 8 339,68 8 339,68 1 381,810500 1 316,010000
IAD - Growth Opportunities EUR 0,043671 25 850 884,96 25 850 830,79 25 850 830,79 0,044981 0,043671
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 166,170000 29 132 235,56 218 198,57 218 198,57 167,831700 166,170000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 142,380000 5 340 393 162,00 37 560 817,59 37 560 817,59 146,651400 142,380000
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 1 473,730000 8 477 824,00 10 709,00 10 709,00 1 517,941900 1 473,730000
IAD - Český konzervativní EUR 0,049048 7 163 685,80 7 066 389,11 7 066 389,11 0,049048 0,049048
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,041742 2 019 738,06 2 019 743,23 2 019 743,23 0,042994 0,040907
UNIQA Realitní fond EUR 0,049491 59 462 622,00 23 527 208,00 23 527 208,00 0,049491 0,047512
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR EUR 722,660000 44 261 775,58 8 656,74 8 656,74 758,793000 722,660000
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD USD 1 837,370000 5 776 411,90 1 692,12 1 692,12 1 929,238500 1 837,370000
GS Asia Equity Income - X Cap USD USD 1 019,890000 5 366 157,68 2 921,95 2 921,95 1 070,884500 1 019,890000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,040403 34 612 838,95 34 611 919,40 34 611 919,40 0,040403 0,040403
Horizon Access India Fund USD 2 341,960000 39 513 960,00 1 362 113,00 1 362 113,00 2 412,218800 2 341,960000
TAM - Private Growth EUR 0,037726 113 722 830,39 113 722 830,39 113 722 830,39 0,037726 0,036594
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,095655 256 324 496,00 106 138 075,00 106 138 075,00 0,095655 0,090872
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,045193 80 219 144,00 31 769 233,00 31 769 233,00 0,045193 0,042934
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,050352 62 922 791,00 22 326 064,00 22 326 064,00 0,050352 0,047834
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,099755 62 099 288,00 62 099 288,00 62 099 288,00 0,102748 0,099755
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,037689 157 073 589,77 157 073 589,77 112 151 296,50 0,037689 0,037689
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,040712 108 193 035,41 108 193 035,41 108 193 035,41 0,041323 0,039084
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,040266 1 984 530,38 1 984 530,59 1 984 530,59 0,041474 0,039461
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] USD 89,160000 61 288 546,20 37 377,00 37 377,00 93,618000 89,160000
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 196,410000 91 999 137,94 6 457,00 6 457,00 206,230500 196,410000
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR 180,640000 110 671 070,50 42 142,00 42 142,00 189,672000 180,640000
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR 357,470000 204 634 913,30 762 246,00 762 246,00 375,343500 357,470000
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR 143,390000 37 271 473,23 3 901,00 3 901,00 150,559500 143,390000
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] EUR 116,910000 35 326 266,42 6 432,00 6 432,00 122,755500 116,910000
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] JPY 8 696,000000 6 645 238 612,00 142,00 142,00 9 130,800000 8 696,000000
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] USD 548,780000 27 108 339,14 48 351,00 48 351,00 576,219000 548,780000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 236,051693 487 454 578,60 48 037,00 48 037,00 247,854278 236,051693
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 212,531674 1 621 941 507,00 2 670 059,00 2 670 059,00 223,158258 212,531674
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] USD 336,460000 38 354 011,08 10 771,00 10 771,00 353,283000 336,460000
GS Euro Bond - X Cap EUR EUR 480,820000 6 523 432,46 7 693,12 7 693,12 504,861000 480,820000
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR EUR 1 314,100000 5 314 682,90 131 678,08 131 678,08 1 379,805000 1 314,100000
GS Europe Equity Income - X Cap EUR EUR 479,140000 7 263 852,05 6 688,79 6 688,79 503,097000 479,140000
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR EUR 513,540000 49 203 749,41 56 485,81 56 485,81 539,217000 513,540000
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD USD 1 946,590000 48 960 494,57 94 455,22 94 455,22 2 043,919500 1 946,590000
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD USD 1 307,700000 46 367 641,57 10 525,70 10 525,70 1 373,085000 1 307,700000
GS US Equity Income - X Cap USD USD 806,190000 51 524 982,35 84 454,06 84 454,06 846,499500 806,190000
GS Greater China Equity - X Cap USD USD 975,360000 35 474 331,58 6 299,57 6 299,57 1 024,128000 975,360000
GS Japan Equity - X cap JPY JPY 7 642,000000 2 006 810 148,33 9 997,97 9 997,97 8 024,100000 7 642,000000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] EUR 241,800000 173 558 428,30 633 745,00 633 745,00 253,890000 241,800000
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 1 026,440000 12 000 033,98 317 147,38 317 147,38 1 077,762000 1 026,440000
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) EUR 721,290000 26 746 827,04 8 204,67 8 204,67 757,354500 721,290000
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,104991 121 520 622,15 121 520 622,15 121 520 622,15 0,104991 0,101841
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 143,880000 62 792 809,12 82 976,60 82 976,60 148,196400 143,880000
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] EUR 261,520000 1 599 286 429,00 1 467 249,00 1 467 249,00 274,596000 261,520000
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 78,360000 3 274 660,37 626 507,32 626 507,32 82,278000 78,360000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 65,280000 53 098 098,59 193 321,89 193 321,89 68,544000 65,280000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 120,580000 129 599 557,60 71 473,92 71 473,92 125,403200 120,580000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 199,180000 207 204 795,80 0,00 0,00 205,155400 199,180000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 147,500000 1 281 158,30 9 210,49 9 210,49 151,925000 147,500000
EAM SK Svetové akcie EUR 0,019357 111 825 423,90 111 825 423,90 111 825 423,90 0,019357 0,019357
UNIQA Eurobond EUR 0,029656 3 442 555,00 3 441 848,00 3 441 848,00 0,029656 0,028767
EAM SK Privátny P11 EUR 0,013388 9 763 738,32 9 763 738,32 9 763 738,32 0,013388 0,013388
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD USD 56,440000 1 999 082,45 29,66 29,66 59,262000 56,440000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I EUR 888,920000 89 968 016,40 79 620 341,08 79 620 341,08 888,920000 888,920000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 104,990000 89 207 384,56 0,00 0,00 108,139700 104,990000
KBC Bonds Corporates Euro EUR 853,490000 28 362 549,00 1 458 450,00 1 458 450,00 862,024900 853,490000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 658,270000 5 142 293,00 2 078 530,00 2 078 530,00 664,852700 658,270000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 394,020000 21 345 677,00 1 378 068,00 1 378 068,00 2 417,960200 2 370,079800
KBC Bonds High Interest EUR 1 865,410000 28 174 276,00 1 528 687,00 1 528 687,00 1 884,064100 1 865,410000
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] EUR 294,850000 424 860 610,00 1 450 267,00 1 450 267,00 303,695500 294,850000
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] EUR 462,360000 302 528 291,70 1 018 538,00 1 018 538,00 485,478000 462,360000
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] EUR 116,250000 258 497 460,60 1 038 217,00 1 038 217,00 122,062500 116,250000
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] USD 527,520000 64 435 918,78 58 876,00 58 876,00 553,896000 527,520000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] USD 316,970000 76 591 708,51 111 702,00 111 702,00 332,818500 316,970000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] USD 207,070000 55 908 952,83 130 883,00 130 883,00 217,423500 207,070000
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] EUR 63,080000 20 845 576,68 92 379,00 92 379,00 66,234000 63,080000
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] EUR 284,090000 25 245 503,21 226 849,00 226 849,00 298,294500 284,090000
IAD - Energy Fund EUR 1,876675 9 954 338,17 9 953 550,15 3 051 985,88 1,876675 1,876675
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,503543 364 444 770,10 364 444 770,10 358 932 534,90 1,548649 1,503543
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,116283 85 690 017,22 85 690 017,22 85 690 017,22 0,116864 0,111632
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,242094 37 224 834,24 37 224 834,24 37 224 834,24 1,242094 1,217252
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) CZK 1 310,410000 3 676 462,17 698,65 698,65 1 375,930500 1 310,410000
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) CZK 16 871,950000 65 246 748,30 81 417,66 81 417,66 17 715,547500 16 871,950000
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,067907 11 327 063,12 11 327 063,12 11 327 063,12 0,068247 0,067567
EAM SK ESG MIX Klasik EUR 0,010452 43 530 821,11 43 530 821,11 43 530 821,11 0,010557 0,010264
EAM SK ESG MIX Balans EUR 0,011070 9 460 313,89 9 460 313,89 9 460 313,89 0,011236 0,010871
EAM SK ESG MIX Aktív EUR 0,011661 24 241 792,81 24 241 792,81 24 241 792,81 0,011894 0,011451
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK CZK 4 865,650000 1 190 182 944,55 9 894,19 9 894,19 5 108,932500 4 865,650000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA EUR 12,440000 22 406 045,90 40 526,31 40 526,31 13,008508 12,440000
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR EUR 241,300000 383 086,34 60 492,70 60 492,70 241,300000 229,235000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 134,240000 513 754 540,50 80 390 554,70 80 390 554,70 140,952000 134,240000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 132,150000 84 053 609,98 16 920 594,63 16 920 594,63 138,757500 132,150000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 7,970000 23 676 433,63 6 364 753,43 6 364 753,43 8,368500 7,970000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 83,700000 84 462 237,48 31 572 978,87 31 572 978,87 87,885000 83,700000
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth EUR 70,750000 56 742 753,78 10 419 109,76 10 419 109,76 74,287500 70,750000
J&T SELECT EUR zmiešaný EUR 1,233789 21 099 744,82 21 099 744,82 21 099 744,82 1,270803 1,233789
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,054964 31 664 059,00 14 163 013,00 14 163 013,00 0,056942 0,054964
Horizon USD Low USD 125,980000 44 666 958,00 1 414 373,00 1 414 373,00 127,869700 125,980000
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK CZK 2 581,070000 4 531 670 455,46 1 241 899,03 1 241 899,03 2 710,123500 2 581,070000
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,088280 140 285 270,88 140 285 270,88 76 985 285,13 0,088280 0,085632
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,880000 649 077 432,00 255 789,89 255 789,89 12,563100 11,880000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 14,720000 1 085 032 275,00 385 191,21 385 191,21 15,566400 14,720000
Franklin Income Fund USD 13,280000 4 912 380 996,00 322 120,67 322 120,67 14,043600 13,280000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 9,900000 106 164 060,50 97 347,00 97 347,00 10,469250 9,900000
Templeton Global Balanced Fund USD 35,210000 489 114 115,60 69 558,31 69 558,31 37,234575 35,210000
Templeton Global Income Fund USD 18,690000 185 249 695,30 675 312,00 675 312,00 19,764675 18,690000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 42,770000 1 846 600 003,00 3 540 844,02 3 540 844,02 45,229275 42,770000
Franklin European Dividend Fund EUR 18,650000 26 540 803,26 11 444,87 11 444,87 19,722375 18,650000
Franklin European Growth Fund EUR 14,240000 105 034 420,20 526 709,24 526 709,24 15,058800 14,240000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 40,760000 77 832 435,36 385 909,97 385 909,97 43,103700 40,760000
Franklin Global Real Estate Fund USD 12,580000 104 391 484,40 78 364,48 78 364,48 13,303350 12,580000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 5,000000 342 159 919,60 1 182 396,96 1 182 396,96 5,287500 5,000000
Franklin India Fund USD 63,640000 2 199 011 492,00 2 422 618,58 2 422 618,58 67,299300 63,640000
Franklin Japan Fund USD 9,000000 86 080 886,90 27 059,82 27 059,82 9,517500 9,000000
Franklin MENA Fund USD 10,450000 71 925 059,05 136 212,89 136 212,89 11,050875 10,450000
Franklin Mutual U.S. Value Fund USD 103,670000 260 899 615,70 168 714,81 168 714,81 109,631025 103,670000
Franklin Mutual European Fund EUR 29,860000 523 819 821,00 765 779,64 765 779,64 31,576950 29,860000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 25,820000 565 137 837,20 2 197 842,16 2 197 842,16 27,304650 25,820000
Franklin Natural Resources Fund USD 7,840000 267 791 880,00 19 074 531,78 19 074 531,78 8,290800 7,840000
Franklin Technology Fund USD 44,350000 11 044 701 742,00 26 889 770,68 26 889 770,68 46,900125 44,350000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 30,850000 7 086 816 262,00 11 380 382,63 11 380 382,63 32,623875 30,850000
Franklin World Perspectives Fund USD 28,940000 225 738 777,60 2 949 896,56 2 949 896,56 30,604050 28,940000
Templeton Asian Growth Fund USD 33,580000 1 762 560 318,00 2 122 993,05 2 122 993,05 35,510850 33,580000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 58,520000 944 006 508,00 10 294 200,15 10 294 200,15 61,884900 58,520000
Templeton BRIC Fund USD 17,090000 353 551 850,90 414 008,21 414 008,21 18,072675 17,090000
Templeton China Fund USD 16,420000 292 777 215,00 60 214,74 60 214,74 17,364150 16,420000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 14,120000 114 263 555,50 25 861,60 25 861,60 14,931900 14,120000
Templeton Emerging Markets Fund USD 42,770000 729 987 803,20 26 196 053,81 26 196 053,81 45,229275 42,770000
Templeton EM Smaller Companies Fund USD 14,410000 438 029 353,90 1 403 787,72 1 403 787,72 15,238575 14,410000
Templeton Euroland Fund EUR 26,240000 154 810 158,40 30 038,16 30 038,16 27,748800 26,240000
Templeton Frontier Markets Fund USD 22,410000 255 081 702,70 671 881,85 671 881,85 23,698575 22,410000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 33,910000 1 334 357 006,00 621 854,17 621 854,17 35,859825 33,910000
Templeton Global Fund USD 43,270000 583 647 198,60 64 523,20 64 523,20 45,758025 43,270000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 21,110000 7 350 812 526,00 2 253 297,62 2 253 297,62 22,323825 21,110000
Templeton Latin America Fund USD 69,690000 694 425 130,40 466 341,41 466 341,41 73,697175 69,690000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 15,200000 192 761 242,10 0,00 0,00 16,074000 15,200000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 12,100000 88 588 223,43 0,00 0,00 12,705000 12,100000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 16,820000 155 645 608,90 0,00 0,00 17,787150 16,820000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 21,270000 781 889 482,90 99 902,04 99 902,04 22,493025 21,270000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 20,620000 292 666 973,80 286 116,09 286 116,09 21,651000 20,620000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 12,600000 42 926 623,29 66 204,31 66 204,31 13,230000 12,600000
Franklin European Total Return Fund EUR 15,040000 1 918 641 333,00 919 120,72 919 120,72 15,792000 15,040000
Franklin High Yield Fund USD 21,730000 944 952 744,60 30 399,84 30 399,84 22,816500 21,730000
Franklin Strategic Income Fund EUR 15,020000 462 962 069,50 275 429,11 275 429,11 15,771000 15,020000
Franklin U.S. Government Fund USD 10,440000 811 398 618,10 70 416,81 70 416,81 10,962000 10,440000
Templeton Asian Bond Fund USD 15,520000 99 808 654,36 115 178,88 115 178,88 16,296000 15,520000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 11,270000 1 961 921 834,00 1 962 693,24 1 962 693,24 11,833500 11,270000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 12,580000 44 527 742,83 41 183,96 41 183,96 13,209000 12,580000
Templeton Global Bond Fund USD 25,580000 3 073 946 897,00 4 030 745,86 4 030 745,86 26,859000 25,580000
Templeton Global High Yield Fund USD 15,960000 81 415 565,13 55 167,73 55 167,73 16,758000 15,960000
Templeton Global Total Return Fund USD 24,040000 2 180 451 711,00 4 566 590,28 4 566 590,28 25,242000 24,040000
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR EUR 268,900000 5 305 079,56 80 004,20 80 004,20 276,967000 268,900000
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 207,980000 83 542 899,20 4 219 369,64 4 150 758,60 211,099700 207,980000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 162,140000 122 008 026,32 1 085 036,99 1 085 036,99 164,572100 162,140000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 197,330000 368 786 555,25 50 222 212,54 2 031 914,10 200,289950 197,330000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 313,870000 374 022 521,55 7 703 219,81 0,00 1 320,439350 1 313,870000
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR 0,098804 60 772 816,32 60 772 816,32 60 772 816,32 0,099545 0,098014
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 42,980000 1 265 620 338,37 0,00 0,00 45,129000 42,980000
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR EUR 45,350000 660 305 094,86 0,00 0,00 47,617500 45,350000
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 14,410000 6 116 693 851,80 0,00 0,00 15,130500 14,410000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,340000 3 888 441 472,52 0,00 0,00 16,107000 15,340000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 26,260000 1 482 611 251,21 0,00 0,00 27,573000 26,260000
BGF Global Allocation Fund A2 EUR EUR 68,630000 13 683 117 232,93 0,00 0,00 72,061500 68,630000
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR EUR 21,180000 860 837 322,68 0,00 0,00 22,239000 21,180000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 14,190000 4 308 893 983,02 0,00 0,00 14,899500 14,190000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg EUR 17,140000 1 560 093 925,38 0,00 0,00 17,997000 17,140000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 125,690000 2 147 020 391,68 0,00 0,00 131,974500 125,690000
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) CZK 5 146,630000 4 685 630,26 7 591,97 7 591,97 5 403,961500 5 146,630000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 142,970000 193 356 989,73 17 255 980,86 839 090,93 145,114550 142,970000
Horizon Access Fund China USD 918,910000 22 185 265,00 1 722 360,00 1 722 360,00 946,477300 918,910000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 11,990000 22 406 045,90 78 684,23 78 684,23 12,349700 11,990000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 6,700000 22 406 045,90 0,00 0,00 6,901000 6,700000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 10,260000 22 406 045,90 0,00 0,00 10,567800 10,260000
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] EUR 188,350000 79 563 027,58 635 435,00 635 435,00 194,000500 188,350000
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK 6 880,730000 6 216 670,70 2 873,04 2 873,04 7 224,766500 6 880,730000
Horizon Flexible Plan EUR 57,920000 82 110 614,00 18 857 026,00 18 857 026,00 58,788800 57,920000
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 10 004,960000 31 841 906,21 1 177,86 1 177,86 10 505,208000 10 004,960000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 182,720000 1 099 394 642,00 3 109 334,36 3 109 334,36 189,115200 182,720000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 156,290000 1 099 722 460,00 3 929 178,27 3 929 178,27 160,978700 156,290000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 198,780000 381 345 722,50 154 721,41 154 721,41 206,731200 198,780000
TAM - Balanced Fund EUR 0,108920 170 092 329,03 170 092 329,03 170 092 329,03 0,108920 0,105652
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,114284 61 667 454,53 61 667 454,53 61 667 454,53 0,114284 0,110855
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD USD 103,380000 10 564 427,89 634,21 634,21 106,481400 103,380000
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) CZK 19 336,330000 65 801 455,53 540 334,61 540 334,61 20 303,146500 19 336,330000
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 1 227,700000 346 835 639,67 522 876,20 522 876,20 1 264,531000 1 227,700000
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential EUR 48,110000 2 847 017,82 465 223,89 465 223,89 50,515500 48,110000
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset EUR 60,340000 43 909 958,23 10 148 541,28 10 148 541,28 63,357000 60,340000
Amundi Unicredit Premium PTF - Dynamic EUR 76,680000 27 459 452,70 7 557 617,15 7 557 617,15 80,514000 76,680000
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 39,450000 335 504 768,90 5 034 851,43 5 034 851,43 41,521125 39,450000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 38,680000 109 060 593,20 1 059 584,75 1 059 584,75 39,422656 38,680000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 14,970000 88 311 601,18 220 973,00 220 973,00 15,755925 14,970000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 18,320000 74 294 805,75 349 152,47 349 152,47 19,281800 18,320000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 14,640000 290 824 416,10 530 756,47 530 756,47 15,152400 14,640000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 24,760000 312 028 873,20 3 813 493,77 3 813 493,77 26,059900 24,760000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,999000 192 372 361,10 1 369 075,77 1 369 075,77 9,313965 8,999000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 26,690000 1 009 368 346,00 13 742 875,07 13 742 875,07 28,091225 26,690000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 107,400000 96 984 298,09 146 443,04 146 443,04 113,038500 107,400000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 43,940000 460 920 847,60 2 276 679,11 2 276 679,11 46,246850 43,940000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 6,952000 600 760 499,30 1 874 977,33 1 874 977,33 7,195320 6,952000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 31,540000 45 478 042,52 427 568,77 427 568,77 33,195850 31,540000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 62,300000 8 315 648 277,00 921 001,64 921 001,64 65,570750 62,300000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 16,510000 875 445 946,30 2 809 471,78 2 809 471,78 17,376775 16,510000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 22,590000 57 870 210,94 48 614,51 48 614,51 23,775975 22,590000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 33,950000 42 027 781,65 769 134,44 769 134,44 35,732375 33,950000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 32,750000 271 067 544,10 9 927 961,70 9 927 961,70 34,469375 32,750000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 37,140000 438 836 729,20 8 091 819,19 8 091 819,19 39,089850 37,140000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,704000 35 618 830,46 872 686,81 872 686,81 9,008640 8,704000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 265,170000 17 297 834,16 16 850,25 16 850,25 273,125100 265,170000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 8,570000 25 503 070,48 4 648,39 4 648,39 8,998500 8,570000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 90,080000 90 978 499,10 86 788,25 86 788,25 94,584000 90,080000
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR 196,290000 431 219 600,38 11 016 535,01 11 016 535,01 204,141600 196,290000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 174,630000 4 241 310 649,57 77 969 371,69 77 969 371,69 174,630000 174,630000
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,013682 35 821 403,87 35 821 403,87 21 430 645,36 0,013682 0,013682
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,418763 94 946 636,51 31 087 164,47 31 087 164,47 1,461326 1,418763
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] EUR 717,150000 818 428 404,20 1 265 180,00 1 265 180,00 738,664500 717,150000
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] EUR 216,590000 1 210 995 346,00 10 052 083,00 10 052 083,00 223,087700 216,590000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] USD 133,480000 24 196 720,32 7 553,00 7 553,00 137,484400 133,480000
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] EUR 487,820000 69 426 274,82 830 918,00 830 918,00 502,454600 487,820000
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] EUR 121,420000 445 212 530,20 240 915,00 240 915,00 125,062600 121,420000
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] EUR 177,850000 136 649 249,20 118 565,00 118 565,00 183,185500 177,850000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] USD 352,820000 90 478 279,54 329 911,00 329 911,00 363,404600 352,820000
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] EUR 242,910000 209 061 386,20 140 669,00 140 669,00 250,197300 242,910000
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] EUR 105,180000 7 755 707,78 23 283,00 23 283,00 108,335400 105,180000
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] EUR 1 659,300000 1 155 973 933,00 285 029,00 285 029,00 1 709,079000 1 659,300000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] EUR 179,150000 103 354 524,50 25 590,00 25 590,00 184,524500 179,150000
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] EUR 142,980000 37 881 103,04 142 972,00 142 972,00 147,269400 142,980000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] EUR 144,500000 1 660 632,83 94 663,00 94 663,00 148,835000 144,500000
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] EUR 632,300000 103 225 684,20 259 638,00 259 638,00 651,269000 632,300000
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 32 473,760000 42 768 907,91 12 504,08 12 504,08 33 123,235200 32 473,760000
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 644,800000 332 152 260,57 233 629,74 233 629,74 656,406400 644,800000
Horizon KBC Dynamic Balanced EUR 1 095,670000 1 245 622 891,00 6 379 400,00 6 379 400,00 1 112,105050 1 095,670000
Horizon KBC Defensive Balanced EUR 991,420000 1 408 148 562,00 1 746 662,00 1 746 662,00 1 006,291300 991,420000
EAM SK Erste Private Banking Conservative EUR 0,009210 4 586 753,79 4 586 753,79 4 586 753,79 0,009302 0,009210
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] EUR 124,440000 197 351 722,80 2 191 080,00 2 191 080,00 128,173200 124,440000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] EUR 227,680000 35 246 946,26 1 000 833,00 1 000 833,00 234,510400 227,680000
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] EUR 675,150000 442 791 012,30 4 389 995,00 4 389 995,00 695,404500 675,150000
BNP Paribas Funds Global Environment [C] EUR 301,270000 582 744 638,00 1 851 720,00 1 851 720,00 310,308100 301,270000
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 973,900000 25 328 231,00 539 950,00 539 950,00 1 003,117000 964,161000
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 969,560000 25 543 930,00 347 558,00 347 558,00 998,646800 959,864400
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 105,550000 234 270 820,70 0,00 0,00 106,605500 105,550000
ERSTE MORTAGE EUR 136,240000 53 835 824,10 1 074 935,94 1 074 935,94 138,964800 136,240000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 193,000000 467 879 243,95 18 882 968,53 2 368 081,28 195,895000 193,000000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 133,440000 46 628 305,73 1 221 071,46 117 026,88 135,441600 133,440000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 118,470000 57 907 027,64 9 581 539,05 9 581 539,05 120,839400 118,470000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,330000 6 777 193,00 6 777 193,00 6 777 193,00 10,639900 10,226700
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 138,310000 1 052 465 007,13 115 618 220,47 115 618 220,47 143,842400 138,310000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 235,090000 1 014 654 002,86 9 677 712,36 9 677 712,36 239,791800 235,090000
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK 27 841,310000 12 182 854,29 1 959,40 1 959,40 29 233,375500 27 841,310000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 38,190000 15 509 240,22 51 102,60 51 102,60 40,099500 38,190000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 148,340000 324 137 787,30 0,00 0,00 152,048500 148,340000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,640000 3 796 808,00 3 146 688,00 3 146 688,00 11,989200 11,523600
Horizon 2030 EUR 112,140000 35 000 611,00 620 040,00 620 040,00 113,822100 112,140000
Horizon 2035 EUR 115,000000 17 417 512,00 1 674 575,00 1 674 575,00 116,725000 115,000000
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] EUR 111,300000 191 383 472,40 34 694,00 34 694,00 114,639000 111,300000
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] EUR 121,930000 132 987 632,90 47 400,00 47 400,00 125,587900 121,930000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] EUR 91,460000 1 311 169,26 334 943,00 334 943,00 94,203800 91,460000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] EUR 57,690000 562 416,21 9 019,00 9 019,00 59,420700 57,690000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] EUR 462,910000 59 809 389,41 2 513 539,00 2 513 539,00 476,797300 462,910000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] EUR 378,620000 11 523 222,70 182 594,00 182 594,00 389,978600 378,620000
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] EUR 1 022,650000 564 294,75 36,00 36,00 1 053,329500 1 022,650000
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] EUR 224,340000 53 645 196,68 2 031,00 2 031,00 231,070200 224,340000
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] EUR 117,710000 118 634 085,40 95 001,00 95 001,00 121,241300 117,710000
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] EUR 2 354,450000 1 832 263 218,00 7 528 228,00 7 528 228,00 2 425,083500 2 354,450000
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) EUR 92,860000 573 668 711,11 2 925 148,04 2 925 148,04 97,038700 92,860000
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK CZK 1 614,170000 132 944 050,71 682 986,40 682 986,40 1 622,240850 1 614,170000
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 9,720000 293 041 769,00 1 533 433,00 1 533 433,00 10,011600 9,622800
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,590000 3 203 800,00 2 905 118,00 2 905 118,00 9,877700 9,494100
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 542,020000 103 343 613,64 8 370,96 8 370,96 569,121000 542,020000
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 10,980000 2 944 358,00 2 944 013,00 2 944 013,00 11,309400 10,870200
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,660000 7 736 812,00 2 704 272,00 2 704 272,00 10,979800 10,553400
EAM SK Global Renta EUR 0,010124 306 644 691,83 306 644 691,83 306 644 691,83 0,010225 0,010124
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 146,920000 39 123 371,25 4 317 330,88 4 317 330,88 148,389200 146,920000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 157,580000 1 027 041 070,25 14 795 809,59 14 795 809,59 159,155800 157,580000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 175,280000 1 458 708 121,35 50 856 609,29 50 856 609,29 177,032800 175,280000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 233,100000 1 002 917 241,65 132 371 931,50 132 371 931,50 235,431000 233,100000
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,076500 183 733 773,70 0,00 0,00 7,430325 7,076500
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 170,340000 198 514 067,30 0,00 0,00 178,857000 170,340000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 14,518500 328 514 414,10 0,00 0,00 15,244425 14,518500
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 10,213800 21 557 372,39 0,00 0,00 10,724490 10,213800
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 64,340000 1 309 044 657,00 0,00 0,00 67,557000 64,340000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 11,370000 141 750 242,70 0,00 0,00 11,938500 11,370000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 24,350000 1 910 588 716,00 0,00 0,00 25,567500 24,350000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,470000 45 444 771,30 0,00 0,00 14,143500 13,470000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 22,980000 391 497 156,70 0,00 0,00 24,129000 22,980000
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) EUR 185,270000 572 516 191,95 1 043 861,39 1 043 861,39 194,533500 185,270000
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR EUR 1 883,450000 2 211 351 184,30 21 911 787,78 21 911 787,78 1 977,622500 1 883,450000
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD USD 1 908,010000 26 680 521,82 708 131,30 708 131,30 2 003,410500 1 908,010000
CPR Invest - Global Silver Age EUR EUR 1 533,360000 139 218 808,61 4 527 827,46 4 527 827,46 1 610,028000 1 533,360000
CPR Invest - Global Silver Age USD USD 1 395,350000 380 257,19 116 596,73 116 596,73 1 465,117500 1 395,350000
CPR Invest - Megatrends EUR 142,850000 181 038 783,64 4 033 228,40 4 033 228,40 149,992500 142,850000
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 0,975563 13 773 443,96 13 773 443,96 13 773 443,96 1,004830 0,975563
Horizon CSOB Financie 1 EUR 11,010000 5 052 408,00 5 052 280,00 5 052 280,00 11,340300 10,899900
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,280000 4 957 140,00 2 002 223,00 2 002 223,00 10,588400 10,177200
TAM - Q Fund EUR 0,100000 0,00 0,00 0,00 0,100000 0,097000
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 138,720000 159 196 444,13 3 097 792,11 3 097 792,11 141,494400 138,720000
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,100951 75 435 500,77 75 435 500,77 75 435 500,77 0,100951 0,097922
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,110231 56 525 148,58 56 525 148,58 56 525 148,58 0,110231 0,106924
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,116862 23 218 688,93 23 218 688,93 23 218 688,93 0,116862 0,113356
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,310000 4 821 732,00 3 425 410,00 3 425 410,00 9,589300 9,216900
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) CZK 11 556,830000 7 816 588,83 10 072,05 10 072,05 11 819,170041 11 556,830000
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] EUR 117,220000 2 119 479,11 7 641,00 7 641,00 120,736600 117,220000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR 106,960000 22 032 538,57 0,00 0,00 110,168800 106,960000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR 104,210000 829 029,38 0,00 0,00 107,336300 104,210000
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 92,510000 3 589 918,15 2 245 068,94 2 245 068,94 94,360200 92,510000
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 143,510000 373 943 657,81 43 159 877,06 43 159 877,06 147,815300 143,510000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 97,820000 3 253 390,92 2 363,72 2 363,72 102,221900 97,820000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 47,360000 7 930,27 193,87 193,87 49,491200 47,360000
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) EUR 154,000000 29 032 078,94 1 725 534,43 1 725 534,43 160,930000 154,000000
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) USD 32,560000 33 208 114,71 164 783,63 164 783,63 34,025200 32,560000
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) EUR 146,530000 100 991 340,92 51 141 401,67 51 141 401,67 153,123850 146,530000
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) USD 114,120000 44 929 200,47 131 876,00 131 876,00 119,255400 114,120000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) EUR 93,600000 11 171 536,89 2 083 893,83 2 083 893,83 97,812000 93,600000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) USD 90,130000 506 055,37 104 245,96 104 245,96 94,185850 90,130000
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) EUR 115,460000 11 067 166,80 4 984 496,87 4 984 496,87 120,655700 115,460000
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) USD 57,400000 3 032 601,71 167 756,78 167 756,78 59,983000 57,400000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 59,110000 60 854 680,17 3 643 398,36 3 643 398,36 61,769950 59,110000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) EUR 17,830000 66 786 323,49 3 227 390,58 3 227 390,58 18,632350 17,830000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) USD 19,180000 47 234 417,44 224 149,47 224 149,47 20,043100 19,180000
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) EUR 49,630000 2 378 222,52 930 269,53 930 269,53 51,863350 49,630000
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 89,110000 39 869 885,88 18 364 069,76 18 364 069,76 93,119950 89,110000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) EUR 43,390000 48 127 105,47 18 433 299,11 18 433 299,11 45,342550 43,390000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) USD 41,220000 833 936,68 64 498,54 64 498,54 43,074900 41,220000
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) EUR 11,440000 1 312 835 522,38 33 249 720,10 33 249 720,10 11,954800 11,440000
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) USD 12,320000 7 310 565,24 7 074,70 7 074,70 12,874400 12,320000
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) EUR 55,000000 419 364 120,66 17 391 872,47 17 391 872,47 57,475000 55,000000
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) EUR 80,720000 76 090 059,59 4 995 857,66 4 995 857,66 84,352400 80,720000
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) EUR 154,500000 377 415 892,55 38 459 409,22 38 459 409,22 161,452500 154,500000
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) USD 166,650000 6 631 271,20 52 225,77 52 225,77 174,149250 166,650000
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) EUR 189,740000 92 262 282,98 19 660 808,90 19 660 808,90 198,278300 189,740000
AF - European Equity Small Cap A USD (C) USD 204,320000 8 836 942,24 71 952,59 71 952,59 213,514400 204,320000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 54,180000 9 467 164,08 144 476,12 144 476,12 56,618100 54,180000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) USD 113,660000 17 356 552,45 25 610,65 25 610,65 118,774700 113,660000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) EUR 418,520000 1 255 705 303,47 10 408 393,18 10 408 393,18 437,353400 418,520000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) USD 450,490000 36 968 765,03 297 123,01 297 123,01 470,762050 450,490000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) EUR 67,500000 327 099 427,67 24 013 416,87 24 013 416,87 70,537500 67,500000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) USD 72,520000 42 419 945,09 1 011 117,84 1 011 117,84 75,783400 72,520000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) EUR 135,020000 290 680 487,88 9 910 244,00 9 910 244,00 141,095900 135,020000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) USD 145,440000 9 896 689,63 572 664,19 572 664,19 151,984800 145,440000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) EUR 50,620000 12 756 520,90 3 704 311,56 3 704 311,56 52,897900 50,620000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) EUR 33,470000 96 457 853,93 8 202 074,26 8 202 074,26 34,976150 33,470000
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) EUR 105,020000 13 579 367,28 869 826,89 869 826,89 109,745900 105,020000
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) EUR 92,960000 1 210 640,98 109 629,77 109 629,77 97,143200 92,960000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) USD 101,790000 2 927 858,45 559,43 559,43 106,370550 101,790000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) EUR 61,850000 619 487,90 66 523,57 66 523,57 64,633250 61,850000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) EUR 123,440000 1 946 581,61 832 751,55 832 751,55 128,994800 123,440000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) USD 132,960000 6 670 954,52 163 839,86 163 839,86 138,943200 132,960000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) EUR 11,040000 20 311 245,98 1 308 435,98 1 308 435,98 11,536800 11,040000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) EUR 78,140000 25 606 265,10 5 397 464,63 5 397 464,63 81,656300 78,140000
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) USD 11,890000 133 729 004,42 1 371 920,97 1 371 920,97 12,425050 11,890000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) EUR 93,070000 8 398 565,31 349 408,89 349 408,89 97,258150 93,070000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) USD 100,260000 139 330 374,92 229 463,18 229 463,18 104,771700 100,260000
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) EUR 522,420000 370 056 306,75 40 969 645,45 40 969 645,45 545,928900 522,420000
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) USD 563,250000 407 794 809,62 982 637,43 982 637,43 588,596250 563,250000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) EUR 14,400000 10 267 635,49 233 440,24 233 440,24 15,048000 14,400000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) EUR 95,860000 870 095,86 126 802,17 126 802,17 100,173700 95,860000
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) USD 15,520000 37 328 880,00 539 218,49 539 218,49 16,218400 15,520000
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) EUR 57,900000 24 326 294,50 134 729,02 134 729,02 60,505500 57,900000
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) USD 62,380000 985 866,91 0,00 0,00 65,187100 62,380000
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) EUR 11,380000 227 367 563,55 14 465 043,78 14 465 043,78 11,892100 11,380000
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) USD 12,260000 8 126 954,39 57 192,40 57 192,40 12,811700 12,260000
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) EUR 19,610000 36 849 996,72 10 239 275,53 10 239 275,53 20,492450 19,610000
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) USD 21,160000 12 762 058,97 118 175,71 118 175,71 22,112200 21,160000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) EUR 68,940000 83 103 950,09 3 129 974,38 3 129 974,38 72,042300 68,940000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) USD 74,510000 3 029 890,89 69 867,66 69 867,66 77,862950 74,510000
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) EUR 48,970000 5 667 568,80 1 750 318,50 1 750 318,50 51,173650 48,970000
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) EUR 53,940000 2 474 611,26 1 755 108,35 1 755 108,35 56,367300 53,940000
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) EUR 45,210000 1 561 243,03 1 605 421,48 1 605 421,48 47,244450 45,210000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) EUR 38,240000 6 593 053,49 1 909 983,38 1 909 983,38 39,960800 38,240000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) EUR 96,900000 36 007 332,98 18 054 459,74 18 054 459,74 101,260500 96,900000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) EUR 115,600000 41 721 766,35 872 403,14 872 403,14 120,802000 115,600000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) USD 124,530000 2 398 660,82 144 986,90 144 986,90 130,133850 124,530000
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) EUR 10,350000 58 712 252,81 3 079 923,75 3 079 923,75 10,815750 10,350000
Amundi Funds - China Equity A USD (C) USD 11,130000 54 504 926,30 322 008,21 322 008,21 11,630850 11,130000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) EUR 173,780000 903 900 600,04 150 388 618,72 150 388 618,72 181,600100 173,780000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) USD 187,240000 60 678 377,88 127 032,12 127 032,12 195,665800 187,240000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 7,480000 197 405 085,93 583 509,13 583 509,13 7,816600 7,480000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 6,950000 8 319 117,33 1 108 996,68 1 108 996,68 7,262750 6,950000
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) EUR 19,130000 25 406 429,72 2 097 932,98 2 097 932,98 19,990850 19,130000
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) USD 20,620000 51 072 136,83 367 047,82 367 047,82 21,547900 20,620000
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) EUR 227,070000 134 053 050,06 408 241,89 408 241,89 237,288150 227,070000
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) USD 245,430000 77 406 691,05 28 653,41 28 653,41 256,474350 245,430000
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) EUR 20,420000 818 320 580,77 69 063 758,94 69 063 758,94 21,338900 20,420000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) USD 22,000000 947 869 651,41 768 331,92 768 331,92 22,990000 22,000000
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR 0,164749 574 187 184,61 574 187 184,61 574 187 184,61 0,168868 0,159807
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) EUR 46,410000 74 779 672,47 4 972 123,47 4 972 123,47 48,498450 46,410000
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) USD 50,000000 253 104,85 38 367,71 38 367,71 52,250000 50,000000
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) EUR 228,960000 1 229 309 912,27 27 398 419,18 27 398 419,18 240,408000 228,960000
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND EUR 53,640000 2 961 220,70 2 279 945,35 2 279 945,35 54,981000 53,103600
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND EUR 51,850000 5 123 045,58 1 175 418,55 1 175 418,55 53,146250 51,331500
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 156,890000 23 530 482,00 655 370,00 655 370,00 1 191,596700 1 145,321100
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 9,740000 11 570 300,00 11 519 293,00 11 519 293,00 9,837400 9,642600
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 9,290000 269 722 338,00 1 758 432,00 1 758 432,00 9,568700 9,197100
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 146,440000 27 949 148,00 489 750,00 489 750,00 1 180,833200 1 134,975600
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/2024 A EUR (C) EUR 53,040000 13 468 018,56 3 019 191,73 3 019 191,73 54,366000 52,509600
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/24 A EUR (AD) (D) EUR 49,970000 1 161 319,87 379 264,70 379 264,70 51,219250 49,470300
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) EUR 53,760000 7 154 494,71 1 899 297,58 1 899 297,58 55,104000 53,222400
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) EUR 51,970000 6 563 447,72 0,00 0,00 52,526079 51,450300
Sivek Global Low Div EUR 153,900000 62 126 974,00 18 915 049,00 18 915 049,00 156,208500 153,900000
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] USD 211,030000 148 803 936,40 1 562,00 1 562,00 217,360900 211,030000
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] EUR 155,010000 377 844 528,20 7 337,00 7 337,00 159,660300 155,010000
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,000901 119 435 043,70 119 435 043,70 99 639 517,99 1,010910 1,000901
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA EUR 170,700000 226 706 926,70 2 408,58 2 408,58 179,235000 170,700000
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA EUR 161,040000 226 706 926,70 0,00 0,00 169,092000 161,040000
GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f. EUR 0,102264 81 050,46 81 050,46 81 050,46 0,104309 0,101241
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR 65,870000 17 159 797,22 14 057,00 14 057,00 67,846100 65,870000
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR EUR 1 848,010000 846 686 575,49 47 362,65 47 362,65 1 875,914951 1 848,010000
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR EUR 1 995,670000 9 073 007,87 19 118,52 19 118,52 2 095,453500 1 995,670000
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR EUR 6 209,700000 75 764 344,17 1 434 720,14 1 434 720,14 6 520,185000 6 209,700000
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] EUR 390,170000 78 248 183,64 67 485,00 67 485,00 401,875100 390,170000
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 8 160,220000 4 169 701,95 3 751,03 3 751,03 8 568,231000 8 160,220000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] EUR 282,100000 241 735 203,70 365 758,00 365 758,00 290,563000 282,100000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] EUR 419,240000 448 650 106,30 121 046,00 121 046,00 431,817200 419,240000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] EUR 230,960000 421 252 181,70 229 884,00 229 884,00 237,888800 230,960000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] EUR 111,890000 84 417 325,10 11 495,00 11 495,00 115,246700 111,890000
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,132011 121 428 858,15 121 428 858,15 121 428 858,15 0,132011 0,128051
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] EUR 107,210000 26 629 007,55 21 395,00 21 395,00 110,426300 107,210000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 105,880000 705 358 945,10 8 179 826,74 8 179 826,74 109,056400 105,880000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 96,540000 86 217 756,18 0,00 0,00 97,505400 96,540000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 122,100000 130 338 120,80 4 331 327,42 4 331 327,42 126,984000 122,100000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 224,820000 1 567 700 988,00 8 222 517,44 8 222 517,44 233,812800 224,820000
Eurizon Fund - Equity China A EUR 76,940000 183 055 599,27 12 443 322,78 12 443 322,78 79,248200 76,940000
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 86,150000 3 197 024,43 3 141 836,75 3 141 836,75 87,442250 86,150000
Eurizon Fund - Equity USA EUR 246,740000 1 638 087 582,40 69 451 112,38 69 451 112,38 254,142200 246,740000
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 158,200000 1 484 826 853,65 5 230 633,20 5 230 633,20 160,573000 158,200000
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 042,280000 46 133 403,00 992 141,00 992 141,00 1 073,548400 1 031,857200
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 031,080000 34 281 509,00 229 810,00 229 810,00 1 062,012400 1 020,769200
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) EUR 101,890000 213 477 635,58 1 851 016,88 1 851 016,88 106,475050 101,890000
CPR Invest - MedTech A EUR Acc EUR 119,180000 210 642 226,98 3 303 958,83 3 303 958,83 125,139000 119,180000
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) EUR 160,270000 301 578 653,96 17 362 923,53 17 362 923,53 167,482150 160,270000
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,097247 14 635 790,50 14 635 790,50 14 635 790,50 0,098706 0,094330
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR EUR 52,550000 5 302 297,05 163 274,00 163 274,00 54,126500 52,550000
KBC Eco Fund Water Responsible Investing EUR 2 267,630000 1 135 579 752,00 64 538 038,00 64 538 038,00 2 335,658900 2 267,630000
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) EUR 48,580000 5 886 887 959,19 0,00 0,00 49,551600 48,094200
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) EUR 143,200000 5 815 060 815,57 0,00 0,00 146,064000 141,768000
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) EUR 121,870000 163 293 289,23 0,00 0,00 124,307400 120,651300
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) EUR 36,260000 240 476 690,40 0,00 0,00 36,985200 35,897400
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 73,890000 1 633 295 703,04 0,00 0,00 75,367800 73,151100
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) GBP 7,510000 11 246 445 165,59 0,00 0,00 7,510000 7,510000
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) EUR 122,399000 2 650 996 454,31 0,00 0,00 122,399000 122,399000
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 101,659600 4 631 808 167,11 0,00 0,00 101,659600 101,659600
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) USD 69,942600 6 837 926 667,01 0,00 0,00 69,942600 69,942600
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) EUR 16,977800 711 488 906,88 0,00 0,00 16,977800 16,977800
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 224,203900 1 613 237 945,20 0,00 0,00 224,203900 224,203900
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) USD 39,517600 4 047 523 151,21 0,00 0,00 39,517600 39,517600
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) EUR 27,245100 976 807 033,51 0,00 0,00 27,245100 27,245100
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) USD 47,316200 797 144 011,10 0,00 0,00 47,316200 47,316200
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) USD 92,740000 1 096 447 824,02 0,00 0,00 92,740000 92,740000
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) EUR 140,910400 1 366 512 626,91 0,00 0,00 140,910400 140,910400
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) USD 22,030100 1 187 363 657,08 0,00 0,00 22,030100 22,030100
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 29,521200 1 484 448 335,18 0,00 0,00 29,521200 29,521200
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) EUR 159,917900 2 145 481 019,14 0,00 0,00 159,917900 159,917900
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) EUR 187,702800 755 036 480,60 0,00 0,00 187,702800 187,702800
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) EUR 180,036600 897 454 230,53 0,00 0,00 180,036600 180,036600
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) USD 231,398800 2 889 356 047,80 0,00 0,00 231,398800 231,398800
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) USD 31,171700 746 990 378,81 0,00 0,00 31,171700 31,171700
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) USD 62,470200 2 204 892 768,32 0,00 0,00 62,470200 62,470200
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) USD 8,350500 3 574 091 725,69 0,00 0,00 8,350500 8,350500
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) EUR 30,528600 7 373 962 531,00 0,00 0,00 30,528600 30,528600
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) USD 85,272900 4 626 094 564,68 0,00 0,00 85,272900 85,272900
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 14,924700 29 776 609,16 0,00 0,00 14,924700 14,924700
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) USD 150,732000 633 770 811,75 0,00 0,00 150,732000 150,732000
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 137,793100 1 241 401 879,39 0,00 0,00 137,793100 137,793100
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 106,861200 1 813 043 770,04 0,00 0,00 106,861200 106,861200
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) USD 89,399000 894 304 481,46 0,00 0,00 89,399000 89,399000
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 117,024700 13 627 000 736,22 0,00 0,00 117,024700 117,024700
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) EUR 98,482700 572 445 143,17 0,00 0,00 98,482700 98,482700
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) EUR 126,038800 754 791 507,52 0,00 0,00 126,038800 126,038800
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 105,440500 5 727 528 231,60 0,00 0,00 105,440500 105,440500
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 148,572100 265 440 061,78 0,00 0,00 148,572100 148,572100
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 85,183000 770 054 775,99 0,00 0,00 85,183000 85,183000
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 80,727400 3 264 617 179,69 0,00 0,00 80,727400 80,727400
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) EUR 73,970500 6 598 981 627,10 0,00 0,00 73,970500 73,970500
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD 94,095900 68 485 482 957,17 0,00 0,00 94,095900 94,095900
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) USD 36,044500 2 746 596 584,15 0,00 0,00 36,044500 36,044500
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) USD 53,201100 4 886 552 018,79 0,00 0,00 53,201100 53,201100
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) EUR 106,224100 1 107 304 605,57 0,00 0,00 106,224100 106,224100
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) EUR 103,643700 1 079 470 740,02 0,00 0,00 103,643700 103,643700
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 92,410700 3 371 155 402,85 0,00 0,00 92,410700 92,410700
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) EUR 142,591500 455 254 883,27 0,00 0,00 142,591500 142,591500
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) EUR 149,870100 78 006 363,99 0,00 0,00 149,870100 149,870100
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 109,620000 4 376 360 680,78 0,00 0,00 109,620000 109,620000
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) JPY 38 246,210000 52 540 573 002,70 0,00 0,00 38 246,210000 38 246,210000
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) USD 168,155200 2 665 308 577,89 0,00 0,00 168,155200 168,155200
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) USD 506,489400 1 231 924 561,41 0,00 0,00 506,489400 506,489400
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 67,118500 3 843 926 676,92 0,00 0,00 67,118500 67,118500
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) EUR 171,727500 3 971 138 265,93 0,00 0,00 171,727500 171,727500
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) EUR 139,830100 160 815 578,06 0,00 0,00 139,830100 139,830100
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) EUR 165,993000 3 148 106 633,89 0,00 0,00 165,993000 165,993000
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) USD 1 008,080000 12 320 132 784,56 0,00 0,00 1 008,080000 1 008,080000
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) USD 525,746300 76 202 561 884,81 0,00 0,00 525,746300 525,746300
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) USD 159,664900 2 267 862 455,31 0,00 0,00 159,664900 159,664900
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) USD 44,055800 4 984 620 273,60 0,00 0,00 44,055800 44,055800
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 122,267700 168 290 455,36 0,00 0,00 122,267700 122,267700
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR 93,815000 5 746 416 070,07 0,00 0,00 93,815000 93,815000
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) USD 84,059600 135 075 420,74 0,00 0,00 84,059600 84,059600
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) USD 78,082800 11 389 625 933,23 0,00 0,00 78,082800 78,082800
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) EUR 95,838700 238 287 903,81 0,00 0,00 95,838700 95,838700
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 85,614900 817 884 251,67 0,00 0,00 85,614900 85,614900
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 87,047000 1 257 612 604,16 0,00 0,00 87,047000 87,047000
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 146,936000 782 473 238,35 0,00 0,00 146,936000 146,936000
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) EUR 55,712000 817 826 707,34 0,00 0,00 55,712000 55,712000
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) USD 76,954200 120 587 062,64 0,00 0,00 76,954200 76,954200
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) EUR 98,561500 327 150 215,90 0,00 0,00 98,561500 98,561500
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) EUR 65,408200 2 082 064 725,57 0,00 0,00 65,408200 65,408200
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) EUR 85,996200 1 313 334 563,97 0,00 0,00 85,996200 85,996200
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 48,684100 131 672 943,32 0,00 0,00 48,684100 48,684100
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 54,514600 125 460 958,72 0,00 0,00 54,514600 54,514600
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 101,294600 2 724 650 350,92 0,00 0,00 101,294600 101,294600
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) USD 9,223200 1 864 277 624,62 0,00 0,00 9,223200 9,223200
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,664400 1 496 748 481,65 0,00 0,00 4,664400 4,664400
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,569800 259 390 470,17 0,00 0,00 4,569800 4,569800
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 6,433700 1 333 312 703,37 0,00 0,00 6,433700 6,433700
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) USD 5,067500 419 993 171,85 0,00 0,00 5,067500 5,067500
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) USD 4,465600 38 865 312,41 0,00 0,00 4,465600 4,465600
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 4,918300 2 353 476 469,96 0,00 0,00 4,918300 4,918300
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) USD 5,530300 591 766 432,14 0,00 0,00 5,530300 5,530300
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 5,568200 614 182 691,18 0,00 0,00 5,568200 5,568200
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) USD 5,187700 1 258 081 575,50 0,00 0,00 5,187700 5,187700
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) EUR 7,799700 1 010 304 338,99 0,00 0,00 7,799700 7,799700
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) EUR 7,874300 2 548 520 501,58 0,00 0,00 7,874300 7,874300
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) USD 10,075300 6 382 653 885,07 0,00 0,00 10,075300 10,075300
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) USD 6,051700 2 735 481 957,09 0,00 0,00 6,051700 6,051700
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 5,059500 422 616 814,78 0,00 0,00 5,059500 5,059500
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) EUR 7,422800 668 881 182,01 0,00 0,00 7,422800 7,422800
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) EUR 7,203400 1 358 185 124,43 0,00 0,00 7,203400 7,203400
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 5,286300 3 592 820 823,97 0,00 0,00 5,286300 5,286300
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) USD 6,742600 1 372 720 765,97 0,00 0,00 6,742600 6,742600
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) EUR 7,039300 1 416 570 982,21 0,00 0,00 7,039300 7,039300
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 9,076700 6 252 210 202,54 0,00 0,00 9,076700 9,076700
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 4,455500 334 509 757,54 0,00 0,00 4,455500 4,455500
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) USD 5,539200 513 579 162,02 0,00 0,00 5,539200 5,539200
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) EUR 5,143000 2 026 340 263,06 0,00 0,00 5,143000 5,143000
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) USD 31,693300 18 003 749 984,83 0,00 0,00 31,693300 31,693300
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) EUR 55,406700 99 732 083,14 0,00 0,00 55,406700 55,406700
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) EUR 3,826900 185 106 269,95 0,00 0,00 3,826900 3,826900
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) EUR 4,685300 412 362 537,82 0,00 0,00 4,685300 4,685300
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) USD 6,757900 3 419 524 297,32 0,00 0,00 6,757900 6,757900
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) USD 14,427600 7 774 847 053,62 0,00 0,00 14,427600 14,427600
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) USD 6,855700 927 950 065,31 0,00 0,00 6,855700 6,855700
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 8,561800 52 082 447,34 0,00 0,00 8,561800 8,561800
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,637400 3 287 926 437,30 0,00 0,00 5,637400 5,637400
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,297400 1 530 908 862,86 0,00 0,00 5,297400 5,297400
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 6,254700 1 723 098 675,44 0,00 0,00 6,254700 6,254700
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,191100 3 307 514 004,38 0,00 0,00 5,191100 5,191100
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) EUR 5,861200 592 357 052,51 0,00 0,00 5,861200 5,861200
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) USD 13,395100 3 566 716 718,95 0,00 0,00 13,395100 13,395100
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) USD 7,514900 1 138 515 909,71 0,00 0,00 7,514900 7,514900
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,648200 4 531 242 676,28 0,00 0,00 4,648200 4,648200
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR 4,906700 2 897 055 358,61 0,00 0,00 4,906700 4,906700
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) USD 4,978400 505 442 691,55 0,00 0,00 4,978400 4,978400
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) EUR 8,685900 193 170 920,41 0,00 0,00 8,685900 8,685900
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) USD 1 668,970000 447 910 593,41 0,00 0,00 1 668,970000 1 668,970000
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR 159,460000 1 672 761 625,13 134 415 098,70 134 415 098,70 164,243800 159,460000
TAM - MA Fund EUR 0,108529 190 718 798,96 190 718 798,96 132 175 439,81 0,108529 0,105273
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 10,215100 84 274 885,52 0,00 0,00 10,215100 10,215100
Fio globální akciový fond - Třída CZK CZK 1,781500 1 050 595 212,77 0,00 0,00 1,781500 1,728055
Fio globální akciový fond - Třída EUR EUR 1,228900 9 826 627,90 0,00 0,00 1,228900 1,192033
Eurizon Fund Equity People EUR 123,140000 716 061 211,78 26 663 441,65 26 663 441,65 126,834200 123,140000
Eurizon Fund Equity Planet EUR 131,300000 1 241 336 006,44 46 094 310,22 46 094 310,22 135,239000 131,300000
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR EUR 66,450000 62 331 712,77 586 940,09 586 940,09 69,440250 66,450000
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD EUR 55,140000 2 181 705,22 8 678,59 8 678,59 57,621300 55,140000
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD USD 72,850000 52 490 050,52 307 253,94 307 253,94 76,128250 72,850000
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR EUR 49,780000 9 292 717,48 1 585 794,67 1 585 794,67 51,024500 48,784400
TAM - Realitný fond II. EUR 0,115987 119 252 839,08 119 252 839,08 38 639 193,27 0,115987 0,115987
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 123,810000 278 378 341,40 16 660,49 16 660,49 123,810000 123,810000
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) EUR 4,201200 1 417 472 820,88 0,00 0,00 4,201200 4,201200
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) EUR 4,438500 239 381 741,73 0,00 0,00 4,438500 4,438500
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,886444 142 257 820,29 142 257 820,29 142 257 820,29 0,895308 0,886444
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,100590 60 266 623,57 60 266 623,57 60 266 623,57 0,100590 0,097572
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,096121 9 416 843,80 9 416 843,80 9 416 843,80 0,097082 0,095160
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,101843 25 518 472,63 25 518 472,63 25 518 472,63 0,102861 0,100825
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,105558 5 129 641,99 5 129 641,99 5 129 641,99 0,106614 0,104502
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010866 37 288 937,94 37 288 937,94 33 971 132,39 0,010866 0,010866
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M EUR 104,780000 53 103 353,64 101 079,00 101 079,00 107,923400 104,780000
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011084 90 755 720,27 90 755 720,27 79 837 885,38 0,011084 0,011084
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 3,989800 92 962 905,26 0,00 0,00 3,989800 3,989800
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) EUR 3,171600 1 310 109 598,24 0,00 0,00 3,171600 3,171600
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. EUR 0,047902 29 956 246,00 29 956 014,00 29 956 014,00 0,048621 0,047902
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. EUR 0,045942 7 236 396,00 7 236 396,00 7 236 396,00 0,046631 0,045942
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR EUR 257,080000 1 378 770,35 783,32 783,32 264,792400 257,080000
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR 174,260000 27 268 174,98 18 999,57 18 999,57 182,973000 174,260000
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund EUR 13,150000 200 410 840,16 2 262 388,58 2 262 388,58 13,807500 13,150000
CPR Invest - Climate Action EUR 164,330000 809 472 394,98 1 333 998,17 1 333 998,17 172,546500 164,330000
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR 0,095830 41 131 251,92 41 131 251,92 41 131 251,92 0,097267 0,092955
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR EUR 47,330000 7 180 142,90 1 369 534,54 1 369 534,54 48,513250 46,383400
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 109,140000 297 665 221,00 0,00 0,00 109,140000 109,140000
Eko o.p.f. - 365.invest EUR 0,010318 30 394 065,43 30 394 065,43 30 394 065,43 0,010318 0,010112
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 10,520000 563 181,55 0,00 0,00 11,046000 10,520000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 7,700000 466 689,82 0,00 0,00 8,085000 7,700000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 7,590000 2 461 599,62 0,00 0,00 7,590000 7,590000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 7,730000 3 382 317,51 0,00 0,00 7,730000 7,730000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 8,020000 1 825 386,01 0,00 0,00 8,020000 8,020000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 7,980000 300 906,24 0,00 0,00 7,980000 7,980000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 8,500000 16 065 079,46 0,00 0,00 8,500000 8,500000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 8,460000 1 058 321,33 0,00 0,00 8,460000 8,460000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 7,600000 1 923,48 0,00 0,00 7,600000 7,600000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 7,730000 936 045,32 0,00 0,00 7,730000 7,730000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 7,700000 2 037,38 0,00 0,00 7,700000 7,700000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 8,020000 1 761,23 0,00 0,00 8,020000 8,020000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 7,980000 1 758,37 0,00 0,00 7,980000 7,980000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 8,510000 45 425 715,79 0,00 0,00 8,510000 8,510000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 8,470000 2 233,07 0,00 0,00 8,470000 8,470000
Blockchain o.p.f. - 365.invest EUR 0,009272 5 251 252,17 5 251 252,17 4 172 751,78 0,009272 0,009087
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 117,830000 381 047 468,70 3 534,90 3 534,90 118,419150 117,830000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 187,410000 22 292 326,71 749,64 749,64 190,221150 187,410000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 201,750000 22 292 326,71 164 315,33 164 315,33 204,776250 201,750000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 100,730000 102 173 947,45 5 540,15 5 540,15 102,240950 100,730000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 109,390000 29 370 158,28 482 519,29 482 519,29 111,030850 109,390000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 120,330000 61 589 663,39 273 028,77 273 028,77 122,134950 120,330000
ERSTE BEST OF AMERICA EUR 316,230000 85 497 056,57 1 170 051,00 1 170 051,00 322,554600 316,230000
ERSTE BEST OF EUROPE EUR 218,100000 51 351 643,12 342 198,90 342 198,90 222,462000 218,100000
ERSTE GREEN INVEST EUR 131,700000 529 903 145,73 6 159 345,60 6 159 345,60 134,334000 131,700000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 224,920000 597 690 631,25 1 284 743,04 1 284 743,04 229,418400 224,920000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 125,970000 410 337 112,23 1 133,73 1 133,73 127,859550 125,970000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 137,190000 576 327 624,78 720 247,50 720 247,50 144,049500 137,190000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 219,890000 251 393 503,26 618 110,79 618 110,79 224,287800 219,890000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 110,550000 288 903 771,33 98 168,40 98 168,40 112,208250 110,550000
ERSTE FAIR INVEST EUR 97,610000 85 115 776,67 217 377,47 217 377,47 99,562200 97,610000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 26,490000 348 416 537,99 405 572,97 405 572,97 27,549600 26,490000
AF - European Equity ESG Improvers EUR 71,080000 14 084 233,24 12 617 130,74 12 617 130,74 74,278600 71,080000
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond EUR 43,210000 86 420,17 0,00 0,00 45,154450 43,210000
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond EUR 50,060000 6 758,25 0,00 0,00 52,312700 50,060000
AF - European Equty ESG Improvers USD 50,140000 99 468,90 988,32 988,32 52,396300 50,140000
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR EUR 51,960000 74 559 153,43 79 456,56 79 456,56 54,298200 51,960000
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD 4,117500 404 261 849,41 0,00 0,00 4,117500 4,117500
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD 6,550500 1 518 688 198,30 0,00 0,00 6,550500 6,550500
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR 4,060300 945 108 292,93 0,00 0,00 4,060300 4,060300
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD 6,259500 507 082 245,56 0,00 0,00 6,259500 6,259500
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR 6,425300 3 071 983 157,61 0,00 0,00 6,425300 6,425300
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD 8,931800 8 236 016 870,37 0,00 0,00 8,931800 8,931800
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR 6,996900 61 534 446,31 0,00 0,00 6,996900 6,996900
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD 5,054100 7 409 284,66 0,00 0,00 5,054100 5,054100
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR 5,043100 260 787 720,13 0,00 0,00 5,043100 5,043100
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD 4,708100 794 980 945,13 0,00 0,00 4,708100 4,708100
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR 4,231800 406 056 347,35 0,00 0,00 4,231800 4,231800
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF USD 7,374000 372 391 127,03 0,00 0,00 7,374000 7,374000
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF USD 6,687000 730 407 803,71 0,00 0,00 6,687000 6,687000
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF EUR 6,952300 307 291 033,57 0,00 0,00 6,952300 6,952300
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) EUR 4,103000 117 352 659,24 0,00 0,00 4,103000 4,103000
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg EUR 5,041300 275 853 264,62 0,00 0,00 5,041300 5,041300
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD 6,263000 376 362 799,05 0,00 0,00 6,263000 6,263000
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio EUR 0,094929 17 638 346,42 17 638 346,42 17 638 346,42 0,096353 0,092081
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,062860 116 669 851,64 116 669 851,64 116 669 851,64 1,089432 1,030974
Wood & Company Office Podfond EUR 1,968900 231 210 000,00 0,00 0,00 2,027967 1,909833
Wood & Company Retail Podfond EUR 2,859000 113 840 000,00 0,00 0,00 2,944770 2,773230
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) EUR 24,260000 308 665 508,48 0,00 0,00 24,745200 24,017400
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) EUR 17,000000 129 586 428,85 0,00 0,00 17,340000 16,830000
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) EUR 34,910000 816 465 090,54 0,00 0,00 35,608200 34,560900
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) EUR 110,210000 682 756 706,03 0,00 0,00 112,414200 109,107900
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) EUR 72,280000 249 928 860,38 0,00 0,00 73,725600 71,557200
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) EUR 18,280000 143 735 032,29 0,00 0,00 18,645600 18,097200
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) EUR 60,990000 128 448 160,80 0,00 0,00 62,209800 60,380100
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) EUR 27,090000 2 214 993 409,31 0,00 0,00 27,631800 26,819100
TAM - AP Realitný fond EUR 60 386,906615 51 630 805,16 51 630 805,16 51 630 805,16 60 386,906615 60 386,906615
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR EUR 49,990000 6 651 949,46 1 406 505,39 1 406 505,39 50,989800 48,990200
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 211,210000 192 239 016,86 589 963,60 589 963,60 215,434200 211,210000
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 123,660000 152 304 111,70 184 871,70 184 871,70 125,514900 123,660000
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR EUR 40,210000 660 305 094,86 0,00 0,00 40,230105 40,201958
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD USD 43,240000 711 016 526,14 0,00 0,00 43,261620 43,231352
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR EUR 36,070000 660 305 094,86 0,00 0,00 36,080821 36,062786
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD USD 38,790000 711 016 526,14 0,00 0,00 38,801637 38,782242
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD USD 13,090000 2 254 733 935,93 0,00 0,00 13,096545 13,087382
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD USD 38,520000 2 254 733 935,93 0,00 0,00 38,539260 38,512296
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD USD 18,580000 1 110 205 198,23 0,00 0,00 18,589290 18,576284
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR EUR 26,450000 2 061 047 000,54 0,00 0,00 26,463225 26,444710
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR EUR 16,110000 2 827 634 620,05 0,00 0,00 16,118055 16,106778
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR EUR 13,200000 6 116 693 851,80 0,00 0,00 13,203960 13,197360
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD USD 15,500000 6 586 455 939,62 0,00 0,00 15,507750 15,496900
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD USD 14,190000 6 586 455 939,62 0,00 0,00 14,194257 14,187162
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD USD 73,790000 14 733 980 636,42 0,00 0,00 73,826895 73,775242
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR EUR 61,530000 13 683 117 232,93 0,00 0,00 61,548459 61,517694
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD USD 66,160000 14 733 980 636,42 0,00 0,00 66,179848 66,146768
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD USD 14,460000 940 631 982,24 0,00 0,00 14,467230 14,457108
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD USD 22,780000 926 949 629,06 0,00 0,00 22,791390 22,775444
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD USD 28,860000 1 679 909 138,85 0,00 0,00 28,874430 28,854228
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD USD 15,260000 4 639 817 040,92 0,00 0,00 15,267630 15,256948
BGF Latin American Fund Class A2 USD USD 72,510000 754 681 332,58 0,00 0,00 72,546255 72,495498
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD USD 12,080000 308 524 179,79 0,00 0,00 12,086040 12,077584
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR EUR 14,970000 5 593 158 200,63 0,00 0,00 14,977485 14,967006
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD USD 16,100000 6 022 712 750,44 0,00 0,00 16,108050 16,096780
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR EUR 13,370000 5 593 158 200,63 0,00 0,00 13,374011 13,367326
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD USD 14,380000 6 022 712 750,44 0,00 0,00 14,384314 14,377124
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD USD 122,430000 767 168 594,18 0,00 0,00 122,491215 122,405514
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD USD 14,080000 1 573 607 122,43 0,00 0,00 14,087040 14,077184
BGF World Gold Fund Class A2 USD USD 29,220000 3 362 625 852,14 0,00 0,00 29,234610 29,214156
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR EUR 63,960000 12 896 636 658,68 0,00 0,00 63,991980 63,947208
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD USD 68,780000 13 887 098 354,07 0,00 0,00 68,814390 68,766244
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR EUR 57,130000 12 896 636 658,68 0,00 0,00 57,147139 57,118574
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD USD 61,430000 13 887 098 354,07 0,00 0,00 61,448429 61,417714
BGF World Mining Fund Class A2 USD USD 56,970000 4 655 358 223,51 0,00 0,00 56,998485 56,958606
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR EUR 117,160000 2 147 020 391,68 0,00 0,00 117,195148 117,136568
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD USD 128,070000 2 311 911 557,76 0,00 0,00 128,134035 128,044386
BGF World Technology Fund Class A2 EUR EUR 73,510000 10 510 035 563,66 0,00 0,00 73,546755 73,495298
BGF World Technology Fund Class A2 USD USD 79,040000 11 317 206 294,95 0,00 0,00 79,079520 79,024192
BGF World Technology Fund Class E2 EUR EUR 66,230000 10 510 035 563,66 0,00 0,00 66,249869 66,216754
BGF World Technology Fund Class E2 USD USD 71,220000 11 317 206 294,95 0,00 0,00 71,241366 71,205756
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg EUR 15,430000 2 530 881 211,15 0,00 0,00 15,437715 15,426914
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD USD 17,870000 2 725 252 888,17 0,00 0,00 17,878935 17,866426
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR EUR 22,010000 2 530 881 211,15 0,00 0,00 22,016603 22,005598
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged EUR 11,560000 1 265 063 131,13 0,00 0,00 11,565780 11,557688
BGF Future Of Transport Fund A2 USD USD 13,420000 1 362 219 979,60 0,00 0,00 13,426710 13,417316
BGF Future of Transport Fund E2 EUR EUR 16,010000 1 265 063 131,13 0,00 0,00 16,014803 16,006798
BGF Circular Economy Class A2 EUR EUR 12,240000 1 382 891 905,13 0,00 0,00 12,246120 12,237552
BGF Circular Economy Class A2 USD USD 13,160000 1 489 098 003,44 0,00 0,00 13,166580 13,157368
BGF Circular Economy Class E2 EUR EUR 11,970000 1 382 891 905,13 0,00 0,00 11,973591 11,967606
BGF Circular Economy Class E2 USD USD 12,880000 1 489 098 003,44 0,00 0,00 12,883864 12,877424
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR EUR 12,080000 167 705 996,25 0,00 0,00 12,086040 12,077584
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD USD 12,990000 180 585 816,76 0,00 0,00 12,996495 12,987402
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR EUR 13,420000 167 705 996,25 0,00 0,00 13,424026 13,417316
BGF China Bond Fund A2 EUR EUR 13,080000 2 771 545 302,99 0,00 0,00 13,086540 13,077384
BGF China Bond Fund A2 USD USD 14,080000 2 984 399 982,26 0,00 0,00 14,087040 14,077184
BGF China Bond Fund E2 EUR EUR 15,950000 2 771 545 302,99 0,00 0,00 15,954785 15,946810
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR EUR 101,980000 148 228 976,37 0,00 0,00 102,030990 101,959604
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD USD 120,090000 159 612 961,76 0,00 0,00 120,150045 120,065982
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR EUR 90,460000 148 228 976,37 0,00 0,00 90,487138 90,441908
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 EUR 106,630000 103 186 864,40 0,00 0,00 106,683315 106,608674
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg USD 120,260000 111 111 615,59 0,00 0,00 120,320130 120,235948
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR EUR 99,750000 103 186 864,40 0,00 0,00 99,779925 99,730050
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR EUR 126,760000 698 665 813,12 0,00 0,00 126,823380 126,734648
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD USD 156,880000 752 323 347,57 0,00 0,00 156,958440 156,848624
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR EUR 104,770000 698 665 813,12 0,00 0,00 104,801431 104,749046
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR EUR 152,180000 569 595 822,39 0,00 0,00 152,256090 152,149564
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD USD 194,260000 613 340 781,55 0,00 0,00 194,357130 194,221148
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR EUR 120,430000 569 595 822,39 0,00 0,00 120,466129 120,405914
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 9,850000 328 468 801,87 0,00 0,00 9,854925 9,848030
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR EUR 9,650000 328 468 801,87 0,00 0,00 9,652895 9,648070
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR EUR 93,390000 285 496 683,13 0,00 0,00 93,436695 93,371322
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR EUR 90,410000 285 496 683,13 0,00 0,00 90,437123 90,391918
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR EUR 18,490000 5 230 727 932,13 0,00 0,00 18,499245 18,486302
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged USD 50,730000 5 632 447 837,32 0,00 0,00 50,755365 50,719854
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR EUR 16,330000 5 230 727 932,13 0,00 0,00 16,334899 16,326734
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged USD 44,790000 5 632 447 837,32 0,00 0,00 44,803437 44,781042
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR EUR 163,710000 924 410 029,02 0,00 0,00 163,791855 163,677258
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR EUR 154,190000 924 410 029,02 0,00 0,00 154,236257 154,159162
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR EUR 113,180000 2 354 254 507,07 0,00 0,00 113,236590 113,157364
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD USD 135,620000 2 535 061 253,21 0,00 0,00 135,687810 135,592876
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR EUR 139,680000 2 354 254 507,07 0,00 0,00 139,721904 139,652064
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg EUR 116,580000 320 094 623,37 0,00 0,00 116,638290 116,556684
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg USD 122,640000 344 677 890,45 0,00 0,00 122,701320 122,615472
BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg EUR 98,100000 24 641 043,83 0,00 0,00 98,149050 98,080380
BSF Global Equity AR Fund E2 EUR EUR 112,640000 26 533 476,00 0,00 0,00 112,673792 112,617472
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR 231,780000 146 463,02 11 589,00 11 589,00 235,256700 231,780000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD 249,840000 1 026 375,12 574 483,51 574 483,51 253,587600 249,840000
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD 395,570000 20 485 210,92 72 369,33 72 369,33 401,503550 395,570000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR 363,890000 408 741 600,47 1 488 310,10 1 488 310,10 369,348350 363,890000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR 137,620000 56 100 755,77 10 636 991,10 10 636 991,10 139,684300 137,620000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD 148,650000 640 484,77 360 028,97 360 028,97 150,879750 148,650000
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR 141,630000 678 820 738,51 2 141 910,15 2 141 910,15 145,878900 141,630000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD 98,370000 2 566 335,06 412 367,44 412 367,44 101,321100 98,370000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR 90,800000 89 408 141,59 782 281,95 782 281,95 93,524000 90,800000
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR 116,530000 31 026 440,17 811 791,10 811 791,10 120,025900 116,530000
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR 736,750000 46 389 377,24 3 781 833,53 3 781 833,53 758,852500 736,750000
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD 150,020000 2 589 632,82 1 239 313,16 1 239 313,16 154,520600 150,020000
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 122,090000 28 754 044,10 56 771,85 56 771,85 123,921350 122,090000
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR 102,240000 2 597 563,37 105 307,20 105 307,20 104,796000 102,240000
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR 99,430000 23 067 044,62 198 064,56 198 064,56 101,915750 99,430000
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR 104,090000 10 736 094,78 328 508,04 328 508,04 105,651350 104,090000
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC EUR 129,220000 471 490 625,89 72 966,66 72 966,66 129,258766 129,220000
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR 90,540000 543 610 925,01 168 705,45 168 705,45 92,803500 90,540000
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing EUR 712,130000 77 487 905,00 6 887 066,00 6 887 066,00 733,493900 712,130000
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) USD 8,736900 1 083 384 381,70 0,00 0,00 8,736900 8,736900
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) USD 8,120400 1 530 654 260,10 0,00 0,00 8,120400 8,120400
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF USD 12,116000 484 882 325,17 0,00 0,00 12,116000 12,116000
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing EUR 510,950000 147 676 223,00 1 886 816,00 1 886 816,00 526,278500 510,950000
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing EUR 746,800000 184 202 360,00 429 891,00 429 891,00 769,204000 746,800000
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) EUR 23,990000 254 825 888,72 0,00 0,00 24,469800 23,750100
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 0,009713 589 484,28 589 484,28 589 484,28 0,009713 0,009422
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 EUR 95,920000 148 228 976,37 0,00 0,00 100,716000 95,920000
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 EUR 107,920000 148 228 976,37 0,00 0,00 113,316000 107,920000
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 EUR 107,100000 103 186 864,40 0,00 0,00 112,455000 107,100000
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 EUR 110,800000 103 186 864,40 0,00 0,00 116,340000 110,800000
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 EUR 123,040000 698 665 813,12 0,00 0,00 129,192000 123,040000
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 EUR 139,200000 698 665 813,12 0,00 0,00 146,160000 139,200000
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 EUR 151,760000 569 595 822,39 0,00 0,00 159,348000 151,760000
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 EUR 171,500000 569 595 822,39 0,00 0,00 180,075000 171,500000
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) USD 5,040600 378 696 893,14 0,00 0,00 5,040600 5,040600
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  EUR 4,069200 1 924 007 350,32 0,00 0,00 4,069200 4,069200
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) USD 171,536700 4 385 538 371,67 0,00 0,00 171,536700 171,536700
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 12,879200 714 135 001,54 0,00 0,00 12,879200 12,879200
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,489500 346 049 397,03 0,00 0,00 4,489500 4,489500
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 10,165800 2 348 175 797,81 0,00 0,00 10,165800 10,165800
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) USD 4,952200 144 226 243,95 0,00 0,00 4,952200 4,952200
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) USD 3,435300 1 609 255 588,90 0,00 0,00 3,435300 3,435300
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) GBP 5,053500 135 514 839,41 0,00 0,00 5,053500 5,053500
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 5,499400 72 844 277,37 0,00 0,00 5,499400 5,499400
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,588700 404 640 679,40 0,00 0,00 5,588700 5,588700
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) EUR 6,220500 3 876 960,79 0,00 0,00 6,220500 6,220500
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) USD 7,537700 704 782 848,52 0,00 0,00 7,537700 7,537700
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  EUR 4,626500 234 565 842,25 0,00 0,00 4,626500 4,626500
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) USD 6,297300 190 374 024,87 0,00 0,00 6,297300 6,297300
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg EUR 5,339100 246 669 909,87 0,00 0,00 5,339100 5,339100
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) USD 7,484800 63 620 943,61 0,00 0,00 7,484800 7,484800
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) USD 7,128000 276 341 923,05 0,00 0,00 7,128000 7,128000
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) USD 108,955900 8 774 865 801,31 0,00 0,00 108,955900 108,955900
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 4,808300 1 950 286 040,52 0,00 0,00 4,808300 4,808300
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) USD 5,387700 4 220 775 820,60 0,00 0,00 5,387700 5,387700
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) USD 128,209000 3 771 806 873,84 0,00 0,00 128,209000 128,209000
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) USD 7,042200 1 266 310 681,85 0,00 0,00 7,042200 7,042200
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) USD 139,819100 3 700 691 558,84 0,00 0,00 139,819100 139,819100
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] EUR 101,080000 87 151 230,16 28 945,00 28 945,00 104,112400 101,080000
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD USD 13,320000 180 585 816,76 0,00 0,00 13,986000 13,320000
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR EUR 12,380000 167 705 996,25 0,00 0,00 12,999000 12,380000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 144 425,990000 480 018 564,87 2 092 646,30 2 092 646,30 147 314,509800 144 425,990000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,886442 2 280 345,68 2 280 345,68 2 280 345,68 0,895306 0,870486
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,037791 95 195 677,28 95 195 677,28 95 195 677,28 1,048169 1,019111
ERSTE STOCK TECHNO EUR 202,100000 542 562 361,60 1 684 907,70 1 684 907,70 206,142000 202,100000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 522,760000 247 523 572,31 13 069,00 13 069,00 533,215200 522,760000
BlackRock Global Impact Fund USD (A) USD 128,282200 29 433 664,49 0,00 0,00 128,282200 128,282200
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) USD 118,020500 3 151 285,20 0,00 0,00 118,020500 118,020500
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,009936 11 912 887,79 11 912 887,79 11 912 887,79 0,010135 0,009757
Horizon Start 100 EUR 10,770000 18 787 299,00 18 775 793,00 18 775 793,00 11,093100 10,662300
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 EUR 53,120000 7 775 842,79 4 206 531,84 4 206 531,84 54,182400 52,057600
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) USD 86,326700 452 226 942,94 0,00 0,00 86,326700 86,326700
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) USD 39,825400 241 078 188,11 0,00 0,00 39,825400 39,825400
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) USD 193,518200 551 976 392,09 0,00 0,00 193,518200 193,518200
iShares Ageing Population UCITS ETF USD 7,027300 572 729 947,13 0,00 0,00 7,027300 7,027300
iShares Agribusiness UCITS ETF USD 43,477600 508 688 277,96 0,00 0,00 43,477600 43,477600
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF USD 29,996200 83 989 597,94 0,00 0,00 29,996200 29,996200
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD 26,665600 185 699 258,93 0,00 0,00 26,665600 26,665600
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) USD 488,028900 1 556 038 199,36 0,00 0,00 488,028900 488,028900
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) EUR 265,602300 717 224 179,61 0,00 0,00 265,602300 265,602300
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) USD 457,465100 1 121 702 158,56 0,00 0,00 457,465100 457,465100
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) USD 6,937600 3 673 511 433,26 0,00 0,00 6,937600 6,937600
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 10,517100 6 662 209 037,00 0,00 0,00 10,517100 10,517100
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD 20,113900 152 865 647,24 0,00 0,00 20,113900 20,113900
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF EUR 4,777700 13 534 842,51 0,00 0,00 4,777700 4,777700
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF EUR 5,510600 21 987 326,86 0,00 0,00 5,510600 5,510600
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  EUR 6,074300 42 106 470,42 0,00 0,00 6,074300 6,074300
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF EUR 5,126400 777 374,96 0,00 0,00 5,126400 5,126400
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF USD 5,732200 62 474 838,37 0,00 0,00 5,732200 5,732200
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate EUR 5,126200 37 620 097,49 0,00 0,00 5,126200 5,126200
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) EUR 5,550000 69 917 057,00 0,00 0,00 5,661000 5,494500
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] EUR 93,110000 98 789 043,47 349 373,00 349 373,00 95,903300 93,110000
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC EUR 108,510000 699 031 436,94 12 587,16 12 587,16 111,765300 108,510000
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. EUR 1,087130 8 533 395,33 8 502 435,03 8 502 435,03 1,087130 1,087130
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 10,300000 57 269 718,95 2 612 552,60 2 612 552,60 10,840750 10,300000
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing EUR 162,100000 60 553 805,00 6 584 977,00 6 584 977,00 166,963000 162,100000
KBC Equity Fund EM Responsible Investing EUR 437,830000 43 462 363,00 1 899 962,00 1 899 962,00 450,964900 437,830000
EAM SK Privátny P12 EUR 1,015442 50 772,12 50 772,12 50 772,12 1,015442 1,015442
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,010339 7 638 944,29 7 638 944,29 7 638 944,29 0,010494 0,010153
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010393 103 928,23 103 928,23 103 928,23 0,010393 0,010393
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O EUR 69,420000 4 274 347,25 4 274 347,25 4 274 347,25 71,502600 65,949000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A EUR 651,740000 5 343 242,63 5 343 242,63 5 343 242,63 658,257400 645,222600
Invesco Metaverse Fund Class A Acc EUR EUR 13,200000 11 632 019,14 0,00 0,00 13,860000 13,200000
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,104553 29 521 832,43 29 521 832,43 29 521 832,43 0,104553 0,103507
UNIQA Future Trends EUR 0,037376 3 743 345,00 370 077,00 370 077,00 0,039245 0,035507
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP EUR 106,600000 259 081 554,00 8 847 553,00 8 847 553,00 109,798000 106,600000
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP USD 108,880000 176 687 061,00 1 941 149,00 1 941 149,00 112,146400 108,880000
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR EUR 145,900000 121 008 527,00 44 867 062,00 44 867 062,00 150,277000 145,900000
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR EUR 54,690000 2 698 475,16 2 696 629,85 2 696 629,85 55,783800 53,596200
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II EUR 107,270000 1 922 225,49 564 109,87 564 109,87 112,633500 107,270000
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 31,260000 379 700 856,27 156 531,95 156 531,95 31,728900 31,260000
Horizon Start 100 Plus EUR 10,550000 40 320 116,00 29 076 222,00 29 076 222,00 10,655500 10,444500
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR EUR 10 349,000000 241 537 164,73 258,73 258,73 10 555,980000 10 349,000000
The Royal Invest Micro Fund Slovakia EUR 0,100000 6 790,00 6 790,00 6 790,00 0,103000 0,099000
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 EUR 106,380000 100 818 080,09 3 259 600,89 3 259 600,89 111,699000 106,380000
TAM - Premium Dynamic EUR 0,106251 2 353 123,53 2 353 123,53 2 353 123,53 0,106251 0,103063
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 1,101280 3 557 708,65 3 557 708,65 3 557 708,65 1,134318 1,090267
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR EUR 419,880000 22 279 593,02 1 115,20 1 115,20 432,476400 419,880000
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK CZK 128 374,960000 4 961 763 640,23 551 267,35 551 267,35 130 942,459200 128 374,960000
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR CZK 751,020000 462 283,28 12 768,84 12 768,84 779,183250 751,020000
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR EUR 53,870000 4 005 649,84 2 854 040,14 2 854 040,14 54,947400 52,792600
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) USD 103,047300 93 243 767,01 0,00 0,00 103,047300 103,047300
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) EUR 5,125400 245 834 612,46 0,00 0,00 5,125400 5,125400
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) USD 103,229600 182 404 309,38 0,00 0,00 103,229600 103,229600
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) EUR 5,181300 173 776 760,44 0,00 0,00 5,181300 5,181300
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 10,360000 8 394 385,00 8 392 408,00 8 392 408,00 10,567200 10,256400
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,110877 1 678 284,73 1 678 284,73 1 678 284,73 0,110877 0,107551
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. EUR 1,013565 12 214 233,95 12 214 233,95 12 214 233,95 1,013565 1,013565
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio EUR 0,110332 29 839 101,10 29 839 101,10 29 839 101,10 0,113090 0,107022
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) USD 54,620000 34 623 580,27 11 275 641,16 11 275 641,16 57,077900 54,620000
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) EUR 54,550000 617 358,37 15 860,94 15 860,94 57,004750 54,550000
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity JPY 35 245,000000 1 091 299 581,00 15 561,00 15 561,00 35 995,718500 35 216,804000
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © EUR 249,510000 78 702 720,25 10 386,85 10 386,85 260,737950 249,510000
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK 23 206,730000 2 214 476,01 5 187,85 5 187,85 24 367,066500 23 206,730000
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR EUR 1 674,510000 61 688 941,73 100,47 100,47 1 724,745300 1 674,510000
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) EUR 107,650000 97 115 473,29 220,36 220,36 110,879500 107,650000
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD USD 257,120000 10 404 501,67 893,23 893,23 264,833600 257,120000
Eurizon Fund Absolute Prudent R EUR 118,710000 350 137 461,82 63 477,09 63 477,09 121,677750 118,710000
Peňažný euro fond o.p.f. - 365.invest EUR 0,010036 8 601 462,38 8 601 462,38 8 601 462,38 0,010036 0,010036
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR EUR 101,140000 1 554 950 398,68 28 077 830,60 28 077 830,60 105,691300 101,140000
Amundi Funds Cash USD - A2 USD EUR 117,820000 1 706 130 189,03 2 500 353,00 2 500 353,00 123,121900 117,820000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC USD 132,670000 1 149 700,98 11 951,14 11 951,14 134,660050 132,670000
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc EUR 91,070000 383 274 418,36 231 007,40 231 007,40 95,623500 91,070000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR