Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 20.1.2023

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,047644 76 041 456,04 76 041 456,04 59 442 700,66 0,048120 0,046786
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,044423 93 525 738,28 93 525 738,28 51 520 309,24 0,044645 0,044423
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,044383 389 583 284,40 389 583 284,40 389 583 284,40 0,045049 0,043584
ERSTE BOND DANUBIA EUR 131,290000 68 434 449,21 4 965 256,51 1 941 122,65 133,259350 131,290000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 54,360000 30 591 044,39 2 501 005,77 2 501 005,77 56,262600 54,360000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 672,860000 246 269 631,75 4 836 737,28 4 836 737,28 686,317200 672,860000
AM SLSP Fond budúcnosti o.p.f. EUR 0,053582 124 387 401,42 124 387 401,42 124 387 401,42 0,054654 0,052618
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR 273,620000 35 349 650,54 8 059 936,10 8 059 936,10 279,092400 273,620000
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,036969 9 870,07 9 870,07 9 870,07 0,036969 0,036969
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 146,860000 15 289 665,24 807 921,39 807 921,39 147,594300 146,860000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 115,420000 234 602 883,72 7 562 433,82 20 660,18 115,997100 115,420000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 136,150000 213 239 748,33 7 387 362,85 6 671,35 136,830750 136,150000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 178,710000 398 490 318,46 3 082 316,70 3 082 316,70 181,390650 178,710000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 176,220000 233 986 468,48 21 523 400,10 1 078 869,58 178,863300 176,220000
ERSTE BOND DOLLAR USD 135,170000 202 361 172,36 20 807 822,04 761 095,52 137,197550 135,170000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 161,290000 464 156 555,04 8 655 657,72 1 983 305,64 164,515800 161,290000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 116,550000 32 398 544,06 131 235,30 131 235,30 118,881000 116,550000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 361,020000 32 519 315,82 1 574 444,32 1 574 444,32 368,240400 361,020000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 227,060000 208 419 022,68 2 968 582,44 476 371,88 231,601200 227,060000
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,063409 588 219 115,93 588 219 115,93 548 016 465,47 0,064677 0,062268
AM SLSP Realitný fond EUR 0,024527 1 331 877,69 1 331 877,69 1 331 877,69 0,024527 0,024527
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,017019 82 194 723,86 82 194 723,86 82 194 723,86 0,017019 0,017019
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,012521 9 131 434,03 9 131 434,03 9 131 434,03 0,012521 0,012521
AM SLSP ESG MIX Klasik EUR 0,010079 51 689 396,25 51 689 396,25 51 689 396,25 0,010180 0,009898
AM SLSP ESG MIX Balans EUR 0,010535 10 497 595,01 10 497 595,01 10 497 595,01 0,010693 0,010345
AM SLSP ESG MIX Aktív EUR 0,010917 26 024 833,11 26 024 833,11 26 024 833,11 0,011135 0,010720
ERSTE BOND EURO RENT EUR 154,630000 173 561 095,79 32 566 604,41 152 078,61 156,949450 154,630000
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 199,280000 202 869 041,89 49 910 363,36 4 907 187,52 202,269200 199,280000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 162,400000 308 936 718,79 50 722 629,70 3 459 874,16 164,836000 162,400000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 183,110000 199 989 280,52 14 364 460,27 1 194 504,99 185,856650 183,110000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 271,430000 250 993 507,91 7 454 394,09 0,00 1 277,787150 1 271,430000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 136,880000 182 734 550,07 18 047 098,68 995 801,72 138,933200 136,880000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,008917 5 322 076,97 5 322 076,97 5 322 076,97 0,009006 0,008917
ERSTE MORTAGE EUR 140,520000 62 891 787,72 1 303 339,20 1 303 339,20 143,330400 140,520000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 189,470000 483 621 878,81 19 950 451,36 2 550 356,64 192,312050 189,470000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 131,390000 53 919 079,76 112 338,45 112 338,45 133,360850 131,390000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 115,260000 62 024 156,61 10 648 162,76 10 648 162,76 117,565200 115,260000
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,009753 341 431 968,73 341 431 968,73 341 431 968,73 0,009851 0,009753
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f., R02 EUR 0,995201 136 567 488,51 136 567 488,51 103 883 082,34 1,005153 0,995201
AM SLSP Fond zodpovedného invest, o.p.f., R02 EUR 0,866624 154 971 601,00 154 971 601,00 154 971 601,00 0,875290 0,866624
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 113,590000 336 527 237,58 3 180,52 3 180,52 114,157950 113,590000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 183,130000 30 463 068,27 732,52 732,52 185,876950 183,130000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 197,720000 30 463 068,27 171 858,97 171 858,97 200,685800 197,720000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 98,900000 105 804 113,09 5 835,10 5 835,10 100,383500 98,900000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 104,020000 38 197 236,09 0,00 0,00 105,580300 104,020000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 106,960000 64 684 689,92 35 831,60 35 831,60 108,564400 106,960000
ERSTE BEST OF AMERICA EUR 255,550000 68 890 757,98 799 871,50 799 871,50 260,661000 255,550000
ERSTE BEST OF EUROPE EUR 206,040000 50 948 187,92 298 139,88 298 139,88 210,160800 206,040000
ERSTE GREEN INVEST EUR 135,440000 519 252 589,82 6 439 630,24 6 439 630,24 138,148800 135,440000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 278,850000 770 303 053,70 1 455 597,00 1 455 597,00 284,427000 278,850000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 120,980000 390 104 512,37 1 209,80 1 209,80 122,794700 120,980000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 124,040000 504 223 620,44 585 840,92 585 840,92 130,242000 124,040000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 188,270000 210 802 963,26 425 678,47 425 678,47 192,035400 188,270000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 103,420000 211 061 323,76 81 598,38 81 598,38 104,971300 103,420000
ERSTE FAIR INVEST EUR 82,690000 67 124 062,82 252 452,57 252 452,57 84,343800 82,690000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 20,850000 266 739 506,00 252 220,37 252 220,37 21,684000 20,850000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 188,250000 173 295 735,29 523 631,12 44 238,75 192,015000 188,250000
AM SLSP Fond zodpovedného invest, o.p.f., R01 EUR 0,866622 805 742,83 805 742,83 805 742,83 0,875288 0,851023
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f., R01 EUR 1,010212 4 750 020,43 4 750 020,43 4 750 020,43 1,020314 0,992028
ERSTE STOCK TECHNO EUR 119,810000 337 243 075,52 89 977,31 89 977,31 122,206200 119,810000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 511,050000 242 639 816,13 11 754,15 11 754,15 521,271000 511,050000
AM SLSP ESG fond dividendových akcií EUR 0,010215 1 276 743,35 1 276 743,35 1 276 743,35 0,010419 0,010031
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,039824 76 036 055,68 76 036 055,68 76 036 055,68 0,041138 0,038231
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR 0,029496 27 809 135,52 27 809 135,52 20 044 421,24 0,029938 0,028316
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,036510 87 367 233,77 87 367 233,77 87 367 233,77 0,036693 0,035050
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,045482 436 856 083,05 436 856 083,05 436 856 083,05 0,046164 0,043663
GIS European Equities Opportunity EUR 205,299000 32 122 719,46 1 329 195,24 1 329 195,24 212,073867 205,299000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 207,701000 2 282 677,42 334 681,29 334 681,29 214,555133 207,701000
GIS Global Equity Allocation EUR 186,485000 6 056 648,86 274 567,09 274 567,09 192,639005 186,485000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 141,225000 27 903 023,30 105 752,39 105 752,39 143,343375 141,225000
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,036394 102 495 859,74 102 495 859,74 42 469 749,90 0,036394 0,036394
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,039765 137 454 160,17 137 454 160,17 137 454 160,17 0,040361 0,038174
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,111364 103 665 247,67 103 665 247,67 103 665 247,67 0,111921 0,106909
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 95,540000 322 280 820,66 80 057,27 80 057,27 95,540000 95,540000
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR 0,096541 84 809 082,09 84 809 082,09 84 809 082,09 0,097265 0,095769
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR 197,760000 518 423 587,30 11 437 231,08 11 437 231,08 205,670400 197,760000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 167,350000 4 734 002 285,58 80 307 047,28 80 307 047,28 167,350000 167,350000
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 118,890000 920 470 208,90 82 129 118,08 82 129 118,08 123,645600 118,890000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 216,590000 780 091 396,54 8 399 117,40 8 399 117,40 220,921800 216,590000
Eurizon AM Slovakia - Edícia 2018 EUR 0,098392 21 841 497,74 21 841 497,74 21 841 497,74 0,098392 0,097408
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 142,400000 51 871 828,39 6 283 389,75 6 283 389,75 143,824000 142,400000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 149,970000 1 227 111 812,57 19 703 699,72 19 703 699,72 151,469700 149,970000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 162,210000 1 617 592 362,67 57 960 106,05 57 960 106,05 163,832100 162,210000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 204,980000 907 386 804,32 122 742 255,01 122 742 255,01 207,029800 204,980000
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 138,970000 268 016 336,41 3 959 372,59 3 959 372,59 141,749400 138,970000
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 89,460000 4 027 988,02 2 733 102,75 2 733 102,75 91,249200 89,460000
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 119,600000 292 925 534,16 35 136 688,63 35 136 688,63 123,188000 119,600000
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR 0,132939 310 141 476,96 310 141 476,96 310 141 476,96 0,136262 0,128951
Eurizon Fund - Equity China A EUR 106,050000 252 584 729,20 20 284 729,02 20 284 729,02 109,231500 106,050000
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 85,810000 3 594 756,29 3 473 303,66 3 473 303,66 87,097150 85,810000
Eurizon Fund - Equity USA EUR 194,120000 864 079 119,03 41 805 512,95 41 805 512,95 199,943600 194,120000
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 157,440000 1 097 510 177,22 4 004 502,30 4 004 502,30 159,801600 157,440000
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,093753 20 027 934,00 20 027 934,00 20 027 934,00 0,095159 0,090940
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR 119,210000 1 370 328 731,53 87 073 611,15 87 073 611,15 122,786300 119,210000
Eurizon Fund Equity People EUR 106,120000 721 964 368,18 23 581 655,94 23 581 655,94 109,303600 106,120000
Eurizon Fund Equity Planet EUR 113,900000 1 251 793 068,10 40 692 430,88 40 692 430,88 117,317000 113,900000
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR 0,091228 44 711 771,80 44 711 771,80 44 711 771,80 0,092596 0,088491
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio EUR 0,090015 20 028 690,88 20 028 690,88 20 028 690,88 0,091365 0,087315
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 126,230000 311 575 774,98 142 639,90 142 639,90 128,123450 126,230000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR 230,570000 139 990,13 11 528,50 11 528,50 234,028550 230,570000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD 249,890000 1 108 755,01 571 520,08 571 520,08 253,638350 249,890000
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD 384,350000 21 484 982,18 69 939,91 69 939,91 390,115250 384,350000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR 351,810000 278 459 503,10 1 307 325,96 1 307 325,96 357,087150 351,810000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR 129,850000 52 255 483,66 9 256 128,71 9 256 128,71 131,797750 129,850000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD 141,030000 869 167,56 263 275,11 263 275,11 143,145450 141,030000
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR 129,870000 603 474 658,41 1 514 628,36 1 514 628,36 133,766100 129,870000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD 131,480000 2 951 759,22 458 785,77 458 785,77 135,424400 131,480000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR 120,720000 122 986 340,37 1 228 686,95 1 228 686,95 124,341600 120,720000
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR 113,850000 31 951 120,32 684 182,71 684 182,71 117,265500 113,850000
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR 740,500000 47 467 911,58 3 121 681,42 3 121 681,42 762,715000 740,500000
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD 129,640000 1 854 530,56 712 806,85 712 806,85 133,529200 129,640000
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 117,760000 40 263 535,95 54 758,40 54 758,40 119,526400 117,760000
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR 97,760000 3 023 266,94 100 692,80 100 692,80 100,204000 97,760000
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR 102,210000 19 632 060,07 98 530,44 98 530,44 104,765250 102,210000
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR 101,980000 11 812 366,65 391 195,28 391 195,28 103,509700 101,980000
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR 87,700000 605 133 506,47 140 382,79 140 382,79 89,892500 87,700000
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC EUR 92,180000 416 180 079,66 10 692,88 10 692,88 94,945400 92,180000
I-AM GreenStars Absolute Return EUR 11,480000 20 977 509,01 33 893,18 33 893,18 12,004636 11,480000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 124,710000 489 720 308,00 68 708 329,87 68 708 329,87 130,945500 124,710000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 128,560000 83 034 017,04 15 563 293,23 15 563 293,23 134,988000 128,560000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 11,070000 20 977 509,01 65 566,93 65 566,93 11,402100 11,070000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 6,380000 20 977 509,01 0,00 0,00 6,571400 6,380000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 9,390000 20 977 509,01 0,00 0,00 9,671700 9,390000
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTA EUR 140,120000 237 389 308,30 1 704,56 1 704,56 147,126000 140,120000
I-AM GreenStars Opportunities (I) VTA EUR 130,850000 237 389 308,30 0,00 0,00 137,392500 130,850000
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR 157,660000 28 878 127,00 10 507,09 10 507,09 165,543000 157,660000
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,037720 13 325 982,08 13 325 915,37 13 325 915,37 0,038471 0,037720
IAD - EURO Bond EUR 0,038868 18 843 072,89 18 843 155,09 18 843 155,09 0,039606 0,038868
IAD - Global Index EUR 0,043555 121 850 688,40 121 726 642,50 121 726 642,50 0,045254 0,043555
IAD - CE Bond EUR 0,033467 9 036 903,27 8 960 853,94 8 960 853,94 0,033634 0,033467
IAD - KD RUSSIA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD - Optimal Balanced EUR 0,020996 8 491 097,35 8 483 659,13 8 483 659,13 0,021479 0,020996
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,083004 390 682 224,10 381 317 509,00 375 966 133,50 0,085494 0,083004
IAD - Growth Opportunities EUR 0,040777 25 387 452,63 25 387 206,49 25 387 206,49 0,042000 0,040777
IAD - Český konzervativní EUR 0,047785 8 545 860,49 8 445 785,63 8 445 785,63 0,047785 0,047785
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,039693 1 915 868,98 1 915 890,13 1 915 890,13 0,040884 0,038899
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,039382 24 845 480,21 24 844 586,75 24 844 586,75 0,039382 0,039382
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,038341 1 887 867,28 1 887 845,74 1 887 845,74 0,039491 0,037574
IAD - Energy Fund EUR 1,835629 4 695 965,08 4 695 403,15 3 533 198,51 1,835629 1,835629
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,322270 85 142 539,39 21 724 761,23 21 724 761,23 1,361938 1,322270
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. EUR 1,006837 7 747 439,10 7 706 911,34 7 706 911,34 1,006837 1,006837
KBC Eq Fund Emerging Markets Respons Investing EUR 443,350000 45 842 400,00 1 960 139,00 1 960 139,00 456,650500 443,350000
TAM - Americký akciový EUR 0,064533 113 239 862,35 113 239 862,35 113 239 862,35 0,064533 0,062597
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,072280 228 972 864,07 228 972 864,07 167 948 462,66 0,072280 0,070112
TAM - Private Growth 1 EUR 0,040997 172 688 355,38 172 688 355,38 172 688 355,38 0,040997 0,039767
TAM - Private Growth 2 EUR 0,044787 48 866 661,72 48 866 661,72 48 866 661,72 0,044787 0,043443
TAM - Premium Harmonic EUR 0,035617 129 911 847,45 129 911 847,45 129 911 847,45 0,035617 0,034548
TAM - Premium Strategic EUR 0,037323 54 817 046,28 54 817 046,28 54 817 046,28 0,037323 0,036203
TAM - Realitný Fond EUR 0,033972 373 168 874,23 373 168 874,23 271 699 440,93 0,033972 0,032953
TAM - Private Growth EUR 0,035865 146 299 857,35 146 299 857,35 146 299 857,35 0,035865 0,034789
TAM - SmartFund EUR 0,103527 167 614 099,52 167 614 099,52 167 614 099,52 0,103527 0,100421
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,100000 65,19 65,19 65,19 0,100000 0,100000
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,088627 3 319 153,54 3 319 153,54 3 319 153,54 0,089070 0,088184
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,067219 6 695 054,23 6 695 054,23 6 695 054,23 0,067555 0,066883
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,064139 3 273 870,97 3 273 870,97 3 273 870,97 0,064460 0,063818
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,086775 156 021 551,53 156 021 551,53 79 389 123,75 0,086775 0,084172
TAM - Balanced Fund EUR 0,103264 174 640 964,05 174 640 964,05 174 640 964,05 0,103264 0,100166
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,105550 51 430 469,45 51 430 469,45 51 430 469,45 0,105550 0,102384
TAM - Q Fund EUR 0,091514 164 024 542,24 164 024 542,24 92 659 208,08 0,091514 0,088769
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,096727 92 616 015,17 92 616 015,17 92 616 015,17 0,096727 0,093825
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,103702 61 356 982,96 61 356 982,96 61 356 982,96 0,103702 0,100591
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,109427 19 686 370,28 19 686 370,28 19 686 370,28 0,109427 0,106144
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,111782 88 903 257,50 88 903 257,50 88 903 257,50 0,111782 0,108429
TAM - Raiffeisen Conservative EUR 0,093903 1 398 315,03 1 398 315,03 1 398 315,03 0,095312 0,091086
TAM - MA Fund EUR 0,091729 168 594 061,50 168 594 061,50 103 062 318,75 0,091729 0,088977
TAM - Realitný fond II. EUR 0,109477 48 503 670,51 48 503 670,51 25 619 306,53 0,109477 0,109477
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,095177 86 459 585,57 86 459 585,57 86 459 585,57 0,095177 0,092322
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,091630 6 194 731,28 6 194 731,28 6 194 731,28 0,092546 0,090714
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,093436 22 806 924,79 22 806 924,79 22 806 924,79 0,094370 0,092502
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,093410 5 264 188,24 5 264 188,24 5 264 188,24 0,094344 0,092476
TAM - AP Realitný fond EUR 53 543,121861 45 779 369,19 45 779 369,19 45 779 369,19 53 543,121861 53 543,121861
KBC Equity Fund America USD 3 613,560000 62 768 474,00 2 873 697,00 2 873 697,00 3 721,966800 3 613,560000
KBC Equity Fund Europe EUR 1 942,460000 19 512 581,00 3 084 455,00 3 084 455,00 2 000,733800 1 942,460000
KBC Equity Fund Finance EUR 773,670000 109 540 565,00 16 926 490,00 16 926 490,00 796,880100 773,670000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 5 397,210000 210 239 638,00 3 982 881,00 3 982 881,00 5 559,126300 5 397,210000
KBC Equity Fund Pharma EUR 2 423,600000 235 656 460,00 39 734 221,00 39 734 221,00 2 496,308000 2 423,600000
KBC Equity Fund Technology USD 515,120000 156 335 625,00 4 863 785,00 4 863 785,00 530,573600 515,120000
KBC Equity Fund Telecom EUR 452,040000 18 778 441,00 9 925 874,00 9 925 874,00 465,601200 452,040000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 2 343,670000 38 841 343,00 1 108 898,00 1 108 898,00 2 413,980100 2 343,670000
KBC Equity Fund World EUR 575,470000 136 804 950,00 23 232 275,00 23 232 275,00 592,734100 575,470000
KBC Equity Fund Emerging Europe EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund High Dividend North America USD 1 507,710000 35 374 464,00 932 480,00 932 480,00 1 552,941300 1 507,710000
KBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology EUR 334,880000 37 738 303,00 14 476 519,00 14 476 519,00 344,926400 334,880000
KBC Renta Dollarenta USD 1 108,110000 108 178 263,00 2 158 306,00 2 158 306,00 1 119,191100 1 108,110000
KBC Renta Eurorenta EUR 2 709,210000 54 401 274,00 7 795 187,00 7 795 187,00 2 736,302100 2 709,210000
KBC Multi Interest Cash USD USD 5 813,780000 206 237 961,00 22 503 799,00 22 503 799,00 5 819,593780 5 813,780000
KBC Multi Interest Cash CZK CZK 134,031000 522 657 287,00 3 269 197,00 3 269 197,00 134,165031 134,031000
KBC Renta Czechrenta CZK 36 227,180000 465 729 256,00 657 847,00 657 847,00 36 589,451800 36 227,180000
KBC Equity Fund Belgium EUR 1 017,510000 36 625 550,00 1 746 560,00 1 746 560,00 1 048,035300 1 017,510000
KBC Equity Fund Flanders EUR 3 972,840000 42 151 700,00 2 845 715,00 2 845 715,00 4 092,025200 3 972,840000
KBC Equity Fund Buyback America USD 2 858,360000 126 063 301,00 874 861,00 874 861,00 2 944,110800 2 858,360000
KBC Renta Canarenta CAD 2 477,670000 12 802 263,00 229 919,00 229 919,00 2 502,446700 2 477,670000
KBC Equity Fund Food & Personal Products EUR 2 327,240000 50 600 426,00 4 236 209,00 4 236 209,00 2 397,057200 2 327,240000
KBC Equity Fund Japan JPY 74 158,000000 1 147 531 359,00 235 165,00 235 165,00 76 382,740000 74 158,000000
KBC Equity Fund New Asia EUR 914,920000 131 087 044,00 15 528 877,00 15 528 877,00 942,367600 914,920000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 636,720000 14 733 175,00 2 022 093,00 2 022 093,00 655,821600 636,720000
KBC Equity Fund Strategic Cyclicals EUR 1 086,600000 5 749 817,00 1 319 613,00 1 319 613,00 1 119,198000 1 086,600000
KBC Equity Fund Buyback Europe EUR 1 334,090000 74 325 269,00 719 936,00 719 936,00 1 374,112700 1 334,090000
KBC Equity Fund New Markets EUR 1 937,080000 45 965 530,00 6 409 119,00 6 409 119,00 1 995,192400 1 937,080000
KBC Equity Fund Trends EUR 200,150000 245 855 850,00 11 426 045,00 11 426 045,00 206,154500 200,150000
KBC Equity Fund New Shares EUR 1 605,940000 14 528 803,00 2 591 660,00 2 591 660,00 1 654,118200 1 605,940000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,038264 29 918 381,00 29 918 381,00 23 382 047,00 0,038264 0,038264
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,046978 75 651 171,00 75 651 102,00 75 651 102,00 0,047683 0,046978
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,041413 30 967 696,00 30 967 696,00 30 967 696,00 0,042034 0,041413
KBC Equity Fund High Dividend EUR 1 919,450000 119 068 703,00 7 562 716,00 7 562 716,00 1 977,033500 1 919,450000
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 1 293,890000 7 657 833,00 9 402,00 9 402,00 1 332,706700 1 293,890000
Horizon Access India Fund USD 1 919,630000 29 602 059,00 1 002 738,00 1 002 738,00 1 977,218900 1 919,630000
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,079094 42 373 210,00 42 373 210,00 42 373 210,00 0,081467 0,079094
KBC Bonds Corporates Euro EUR 822,530000 21 997 885,00 566 921,00 566 921,00 830,755300 822,530000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 599,750000 3 930 110,00 1 212 757,00 1 212 757,00 605,747500 599,750000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 313,790000 21 980 246,00 1 344 479,00 1 344 479,00 2 336,927900 2 290,652100
KBC Bonds High Interest EUR 1 874,890000 31 397 666,00 1 637 423,00 1 637 423,00 1 893,638900 1 874,890000
Horizon USD Low USD 115,150000 45 048 937,00 1 479 061,00 1 479 061,00 116,877250 115,150000
Horizon Access Fund China USD 1 197,240000 32 186 830,00 1 949 510,00 1 949 510,00 1 233,157200 1 197,240000
KBC Flexible Plan EUR 53,710000 86 032 280,00 20 488 613,00 20 488 613,00 54,515650 53,710000
IN.Focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced EUR 992,170000 1 193 715 185,00 7 052 757,00 7 052 757,00 1 007,052550 992,170000
IN.Focus KBC ExpertEase Defensive Balanced EUR 928,660000 1 425 481 956,00 1 970 753,00 1 970 753,00 942,589900 928,660000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 EUR 11,900000 5 740 876,00 3 981 002,00 3 981 002,00 12,257000 11,781000
KBC Perspective World Selection 100 AP USD 2 USD 994,990000 26 466 830,00 548 687,00 548 687,00 1 024,839700 985,040100
KBC Perspective World Selection 100 AP USD 3 USD 988,230000 26 383 638,00 356 004,00 356 004,00 1 017,876900 978,347700
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,100000 7 018 390,00 7 018 076,00 7 018 076,00 10,403000 9,999000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,070000 3 860 330,00 3 247 196,00 3 247 196,00 11,402100 10,959300
IN.Focus 2030 EUR 103,000000 34 394 793,00 555 511,00 555 511,00 104,545000 103,000000
IN.Focus 2035 EUR 104,610000 16 432 557,00 1 393 061,00 1 393 061,00 106,179150 104,610000
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 9,430000 302 442 713,00 1 637 307,00 1 637 307,00 9,712900 9,335700
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,670000 3 318 529,00 3 019 699,00 3 019 699,00 9,960100 9,573300
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 10,450000 2 954 893,00 2 954 079,00 2 954 079,00 10,763500 10,345500
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,300000 7 624 397,00 2 634 606,00 2 634 606,00 10,609000 10,197000
Horizon CSOB Financie 1 EUR 10,550000 5 179 633,00 5 179 480,00 5 179 480,00 10,866500 10,444500
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 9,990000 4 979 473,00 2 048 808,00 2 048 808,00 10,289700 9,890100
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,000000 4 787 350,00 3 424 392,00 3 424 392,00 9,270000 8,910000
KBC Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 197,140000 25 351 117,00 681 173,00 681 173,00 1 233,054200 1 185,168600
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 9,540000 11 977 836,00 11 973 311,00 11 973 311,00 9,635400 9,444600
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 9,100000 270 872 656,00 1 894 679,00 1 894 679,00 9,373000 9,009000
KBC Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 187,770000 29 934 263,00 626 470,00 626 470,00 1 223,403100 1 175,892300
Sivek Global Low DIS EUR 146,300000 70 791 798,00 19 539 445,00 19 539 445,00 148,494500 146,300000
KBC Perspective Global Timing USD 3 USD 1 005,890000 45 660 235,00 1 143 775,00 1 143 775,00 1 036,066700 995,831100
KBC Perspective Global Timing USD 4 USD 990,290000 33 586 648,00 224 110,00 224 110,00 1 019,998700 980,387100
KBC Eco Fund Water EUR 1 998,910000 956 619 394,00 55 104 060,00 55 104 060,00 2 058,877300 1 998,910000
ČSOB Fér Rastový SRI o.p.f. EUR 0,043282 28 513 867,00 28 513 867,00 28 513 867,00 0,043931 0,043282
ČSOB Fér Vyvážený SRI o.p.f. EUR 0,043257 7 424 526,00 7 424 488,00 7 424 488,00 0,043906 0,043257
KBC Eco Fund Climate Change EUR 771,650000 76 850 463,00 5 823 008,00 5 823 008,00 794,799500 771,650000
KBC Eco Fund Alternative Energy EUR 659,270000 161 138 348,00 1 666 217,00 1 666 217,00 679,048100 659,270000
KBC Eco Fund Impact Investing EUR 731,580000 182 865 746,00 304 703,00 304 703,00 753,527400 731,580000
Horizon Start 100 EUR 10,270000 18 970 919,00 18 970 919,00 18 970 919,00 10,578100 10,167300
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing EUR 136,870000 40 974 913,00 5 491 579,00 5 491 579,00 140,976100 136,870000
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,049744 181 578 372,60 181 578 372,60 118 306 090,90 0,049868 0,049620
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,064984 882 989 063,10 882 989 063,10 870 532 948,80 0,065959 0,064334
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,193201 47 446 566,91 47 446 566,91 47 446 566,91 1,211099 1,181269
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,012945 30 109 055,05 30 109 055,05 17 725 217,66 0,012945 0,012945
Realitný plus o.p.f. - 365.invest EUR 0,011305 157 176 811,60 157 176 811,60 118 239 736,90 0,011475 0,011192
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,009468 838 111,86 838 111,86 838 111,86 0,009468 0,009468
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest EUR 0,009611 142 440,58 142 440,58 142 440,58 0,009755 0,009515
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010370 30 595 972,49 30 595 972,49 27 030 998,53 0,010889 0,009852
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010395 78 883 324,38 78 883 324,38 76 284 574,38 0,010915 0,009875
Eko o.p.f. - 365.invest EUR 0,008713 27 607 583,35 27 607 583,35 25 473 574,29 0,008800 0,008452
Blockchain o.p.f. - 365.invest EUR 0,006887 3 366 582,31 3 366 582,31 2 167 370,26 0,006956 0,006680
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 0,005134 120 382,66 120 382,66 120 382,66 0,005391 0,004877
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 29,720000 53 387 625,42 8 304 280,94 8 304 280,94 31,206000 29,720000
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 77,500000 3 109 157,49 487 865,76 487 865,76 81,375000 77,500000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 7,810000 25 066 404,83 6 640 714,02 6 640 714,02 8,200500 7,810000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 79,300000 81 922 392,91 29 028 720,17 29 028 720,17 83,265000 79,300000
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth EUR 67,400000 55 737 604,08 9 354 583,63 9 354 583,63 70,770000 67,400000
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential EUR 46,870000 3 180 097,39 476 278,27 476 278,27 49,213500 46,870000
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset EUR 56,020000 44 576 997,51 10 505 295,14 10 505 295,14 58,821000 56,020000
Amundi Unicredit Premium PTF - Dynamic EUR 65,810000 25 118 543,17 6 714 843,33 6 714 843,33 69,100500 65,810000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 8,420000 27 149 423,07 4 542,56 4 542,56 8,841000 8,420000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 85,560000 88 730 143,76 82 417,06 82 417,06 89,838000 85,560000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 42,900000 13 672 523,97 43 547,58 43 547,58 45,045000 42,900000
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) EUR 90,160000 1 087 197 326,61 3 851 941,74 3 851 941,74 94,217200 90,160000
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) EUR 176,420000 630 880 331,58 815 097,45 815 097,45 185,241000 176,420000
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR EUR 1 407,890000 1 868 767 545,53 12 703 384,71 12 703 384,71 1 478,284500 1 407,890000
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD USD 1 434,110000 26 276 193,63 493 423,79 493 423,79 1 505,815500 1 434,110000
CPR Invest - Global Silver Age EUR EUR 1 508,720000 151 253 973,99 4 465 437,49 4 465 437,49 1 584,156000 1 508,720000
CPR Invest - Global Silver Age USD USD 1 364,830000 509 369,00 115 111,04 115 111,04 1 433,071500 1 364,830000
CPR Invest - Megatrends EUR 131,150000 147 343 866,92 3 073 226,99 3 073 226,99 137,707500 131,150000
Amundi S.F. - European Eq Optimal Volatility EUR EUR 34,130000 35 351 734,75 11 811 783,47 11 811 783,47 35,836500 34,130000
Amundi S.F. - European Eq Optimal Volatility USD USD 36,970000 38 289 463,91 14 187,83 14 187,83 38,818500 36,970000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 95,370000 3 968 301,38 2 304,52 2 304,52 99,661650 95,370000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 46,290000 8 503,79 188,48 188,48 48,373050 46,290000
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) EUR 163,570000 33 215 838,26 1 748 191,83 1 748 191,83 170,930650 163,570000
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) USD 34,770000 36 359 022,51 188 850,59 188 850,59 36,334650 34,770000
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) EUR 146,800000 184 001 841,08 53 294 053,71 53 294 053,71 153,406000 146,800000
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) USD 114,960000 46 511 017,30 131 433,28 131 433,28 120,133200 114,960000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) EUR 90,970000 11 681 551,57 2 175 070,78 2 175 070,78 95,063650 90,970000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) USD 88,080000 481 784,33 115 061,15 115 061,15 92,043600 88,080000
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) EUR 102,120000 13 344 762,95 4 547 036,78 4 547 036,78 106,715400 102,120000
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) USD 51,050000 2 808 003,79 148 398,99 148 398,99 53,347250 51,050000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 60,190000 235 595 501,88 4 459 459,34 4 459 459,34 62,898550 60,190000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) EUR 16,870000 52 928 233,99 3 002 552,98 3 002 552,98 17,629150 16,870000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) USD 18,250000 47 825 968,11 219 672,21 219 672,21 19,071250 18,250000
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) EUR 48,270000 2 508 939,52 1 050 738,22 1 050 738,22 50,442150 48,270000
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 87,420000 39 885 245,58 18 237 985,26 18 237 985,26 91,353900 87,420000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) EUR 42,680000 37 688 755,01 17 238 936,38 17 238 936,38 44,600600 42,680000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) USD 40,990000 911 698,81 63 795,03 63 795,03 42,834550 40,990000
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) EUR 9,950000 751 488 521,14 22 903 323,89 22 903 323,89 10,397750 9,950000
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) USD 10,760000 6 292 513,37 10 545,29 10 545,29 11,244200 10,760000
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) EUR 49,640000 396 598 420,99 17 430 635,96 17 430 635,96 51,873800 49,640000
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) EUR 69,130000 73 867 758,63 4 894 227,93 4 894 227,93 72,240850 69,130000
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) EUR 142,870000 550 894 467,97 31 808 892,97 31 808 892,97 149,299150 142,870000
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) USD 154,950000 8 272 813,58 48 314,31 48 314,31 161,922750 154,950000
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) EUR 177,080000 88 975 266,62 15 261 639,62 15 261 639,62 185,048600 177,080000
AF - European Equity Small Cap A USD (C) USD 191,740000 8 945 568,84 99 624,92 99 624,92 200,368300 191,740000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 51,680000 6 741 261,36 50 563,20 50 563,20 54,005600 51,680000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) USD 109,010000 27 278 359,64 24 431,29 24 431,29 113,915450 109,010000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) EUR 366,080000 1 400 120 902,27 9 709 399,27 9 709 399,27 382,553600 366,080000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) USD 396,230000 36 208 439,76 299 543,44 299 543,44 414,060350 396,230000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) EUR 59,050000 260 287 498,94 21 470 354,78 21 470 354,78 61,707250 59,050000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) USD 63,760000 43 335 649,76 886 927,16 886 927,16 66,629200 63,760000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) EUR 113,180000 190 920 595,32 8 351 330,48 8 351 330,48 118,273100 113,180000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) USD 122,580000 10 170 561,65 472 268,72 472 268,72 128,096100 122,580000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) EUR 50,040000 11 596 595,29 4 410 406,76 4 410 406,76 52,291800 50,040000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) EUR 35,500000 104 220 965,79 10 223 393,48 10 223 393,48 37,097500 35,500000
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) EUR 98,110000 15 593 634,68 1 021 886,88 1 021 886,88 102,524950 98,110000
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) EUR 86,710000 1 654 589,43 98 243,73 98 243,73 90,611950 86,710000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) USD 95,470000 3 966 144,28 521,88 521,88 99,766150 95,470000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) EUR 59,440000 644 251,20 59 469,24 59 469,24 62,114800 59,440000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) EUR 115,620000 2 259 787,21 932 632,77 932 632,77 120,822900 115,620000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) USD 125,240000 6 789 030,49 131 868,37 131 868,37 130,875800 125,240000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) EUR 10,890000 13 139 074,99 1 188 195,04 1 188 195,04 11,380050 10,890000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) EUR 79,330000 20 697 964,96 5 503 267,91 5 503 267,91 82,899850 79,330000
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) USD 11,800000 134 467 308,71 1 711 328,39 1 711 328,39 12,331000 11,800000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) EUR 92,780000 5 983 334,91 52 912,25 52 912,25 96,955100 92,780000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) USD 100,500000 183 156 221,85 163 782,51 163 782,51 105,022500 100,500000
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) EUR 377,540000 249 821 286,65 27 889 300,38 27 889 300,38 394,529300 377,540000
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) USD 409,160000 303 878 893,21 768 890,10 768 890,10 427,572200 409,160000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) EUR 13,470000 10 106 606,85 256 878,62 256 878,62 14,076150 13,470000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) EUR 92,140000 1 353 885,34 156 030,34 156 030,34 96,286300 92,140000
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) USD 14,600000 44 372 374,64 499 461,51 499 461,51 15,257000 14,600000
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) EUR 60,770000 56 807 422,55 136 354,63 136 354,63 63,504650 60,770000
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) USD 65,840000 2 005 987,67 0,00 0,00 68,802800 65,840000
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) EUR 10,300000 151 279 828,21 13 314 521,76 13 314 521,76 10,763500 10,300000
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) USD 11,160000 8 389 636,08 51 312,12 51 312,12 11,662200 11,160000
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) EUR 65,350000 113 178 572,82 3 257 348,20 3 257 348,20 68,290750 65,350000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) USD 71,020000 3 350 547,09 36 179,33 36 179,33 74,215900 71,020000
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) EUR 45,810000 5 956 625,51 1 870 856,90 1 870 856,90 47,871450 45,810000
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) EUR 53,180000 1 962 407,35 1 955 983,80 1 955 983,80 55,573100 53,180000
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) EUR 46,930000 1 497 584,66 1 486 545,58 1 486 545,58 49,041850 46,930000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) EUR 38,510000 7 112 751,11 2 115 196,37 2 115 196,37 40,242950 38,510000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) EUR 90,890000 35 379 194,30 17 702 458,70 17 702 458,70 94,980050 90,890000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) EUR 114,020000 44 458 291,06 947 224,00 947 224,00 119,150900 114,020000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) USD 123,520000 2 504 314,93 143 040,52 143 040,52 129,078400 123,520000
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) EUR 15,910000 112 932 902,89 4 489 267,79 4 489 267,79 16,625950 15,910000
Amundi Funds - China Equity A USD (C) USD 17,240000 86 426 843,11 502 201,09 502 201,09 18,015800 17,240000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) EUR 150,580000 555 113 179,92 131 519 272,20 131 519 272,20 157,356100 150,580000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) USD 163,140000 55 025 487,79 131 976,13 131 976,13 170,481300 163,140000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 7,000000 151 077 237,55 518 350,07 518 350,07 7,315000 7,000000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 6,470000 9 828 400,50 68 731,74 68 731,74 6,761150 6,470000
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) EUR 16,690000 83 633 796,34 2 103 496,26 2 103 496,26 17,441050 16,690000
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) USD 18,080000 50 692 874,41 343 867,72 343 867,72 18,893600 18,080000
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) EUR 225,240000 497 567 069,84 512 693,32 512 693,32 235,375800 225,240000
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) USD 244,810000 87 303 818,89 129 432,94 129 432,94 255,826450 244,810000
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) EUR 16,040000 805 555 460,19 56 675 623,96 56 675 623,96 16,761800 16,040000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) USD 17,370000 788 398 310,16 594 211,67 594 211,67 18,151650 17,370000
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) EUR 46,780000 135 919 144,14 5 889 223,74 5 889 223,74 48,885100 46,780000
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) USD 50,670000 234 682,69 38 673,53 38 673,53 52,950150 50,670000
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) EUR 211,610000 1 342 021 224,15 19 555 382,04 19 555 382,04 222,190500 211,610000
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND EUR 50,700000 3 015 137,51 2 230 653,68 2 230 653,68 51,967500 50,193000
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND EUR 49,280000 5 025 417,25 1 135 766,46 1 135 766,46 50,512000 48,787200
AFS- Buy and Watch HI Bond 11/2024 A EUR (C) EUR 50,100000 13 379 978,82 2 963 328,18 2 963 328,18 51,352500 49,599000
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/24 A EUR (AD) (D) EUR 47,780000 1 128 879,49 362 642,94 362 642,94 48,974500 47,302200
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) EUR 49,630000 6 801 774,53 1 769 979,26 1 769 979,26 50,870750 49,133700
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) EUR 48,120000 9 392 759,28 0,00 0,00 49,323000 47,638800
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) EUR 97,240000 370 894 498,95 1 526 516,50 1 526 516,50 101,615800 97,240000
CPR Invest - MedTech A EUR Acc EUR 108,760000 280 971 995,60 3 138 018,74 3 138 018,74 114,198000 108,760000
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) EUR 126,830000 148 740 653,18 10 872 526,99 10 872 526,99 132,537350 126,830000
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR EUR 61,990000 52 075 931,23 605 476,48 605 476,48 64,779550 61,990000
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD EUR 53,060000 1 072 691,29 7 956,13 7 956,13 55,447700 53,060000
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD USD 67,970000 39 374 170,55 286 548,86 286 548,86 71,028650 67,970000
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR EUR 46,830000 8 915 870,53 1 543 852,29 1 543 852,29 48,000750 45,893400
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund EUR 14,580000 216 637 906,65 2 148 929,39 2 148 929,39 15,309000 14,580000
CPR Invest - Climate Action EUR 140,090000 741 271 918,32 1 306 885,21 1 306 885,21 147,094500 140,090000
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR EUR 45,380000 6 934 570,50 1 341 182,21 1 341 182,21 46,514500 44,472400
AF - European Equity ESG Improvers EUR 66,220000 12 958 755,32 11 471 687,06 11 471 687,06 69,199900 66,220000
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond EUR 42,690000 85 384,08 0,00 0,00 44,611050 42,690000
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond EUR 46,350000 7 184,90 0,00 0,00 48,435750 46,350000
AF - European Equty ESG Improvers USD 46,970000 95 861,21 1 093,64 1 093,64 49,083650 46,970000
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR EUR 49,800000 145 844 599,01 131 326,29 131 326,29 52,041000 49,800000
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR EUR 47,670000 6 438 977,99 1 374 224,18 1 374 224,18 48,623400 46,716600
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 EUR 50,590000 7 448 233,54 4 058 604,81 4 058 604,81 51,601800 49,578200
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR EUR 149,390000 6 916 731,03 0,00 0,00 153,871700 149,390000
NN (L) US Factor Credit – P Cap USD USD 1 239,960000 15 017 116,27 0,00 0,00 1 277,158800 1 239,960000
NN (L) European Equity - P Cap EUR EUR 80,530000 80 397 163,83 9 158,44 9 158,44 82,945900 80,530000
NN (L) International - CE Equity EUR EUR 156,150000 135 859 450,88 69 828,56 69 828,56 162,239850 156,150000
NN (L) Global High Dividend P - Cap EUR EUR 603,310000 57 860 249,19 152 686,90 152 686,90 621,409300 603,310000
NN (L) US Enhanced Core Conc Equity - P Cap USD USD 193,170000 46 027 417,28 6 132,89 6 132,89 198,965100 193,170000
NN (L) Energy - X Cap USD USD 1 270,800000 29 602 588,04 8 020,67 8 020,67 1 334,340000 1 270,800000
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR EUR 645,980000 33 848 076,13 15 148,23 15 148,23 678,279000 645,980000
NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
NN (L) EM Enh Index Sustainable Eq X Cap (USD) USD 1 864,040000 5 989 838,82 1 707,26 1 707,26 1 957,242000 1 864,040000
NN (L) Asia Income - X Cap USD USD 1 012,650000 5 565 829,67 2 885,27 2 885,27 1 063,282500 1 012,650000
NN (L) European Real Estate - X Cap EUR EUR 824,250000 4 138 672,67 10 019,58 10 019,58 865,462500 824,250000
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR EUR 459,520000 6 552 569,20 7 352,32 7 352,32 482,496000 459,520000
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR EUR 739,410000 493 055,62 11 361,77 11 361,77 776,380500 739,410000
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hdg iii) EUR 473,070000 11 001 078,67 0,00 0,00 496,723500 473,070000
NN (L) EURO Equity - X Cap EUR EUR 169,030000 912 404,16 0,00 0,00 177,481500 169,030000
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR EUR 1 332,720000 1 417 346,41 102 896,65 102 896,65 1 399,356000 1 332,720000
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR EUR 461,960000 6 181 588,42 5 929,72 5 929,72 485,058000 461,960000
NN (L) Global Equity Impact Opp - X Cap EUR EUR 507,670000 55 433 505,26 54 758,81 54 758,81 533,053500 507,670000
NN (L) Health & Well-being - X Cap EUR EUR 995,870000 29 693 112,69 194 075,15 194 075,15 1 045,663500 995,870000
NN (L) Banking & Insurance - X Cap USD USD 785,940000 10 113 543,43 7 626,47 7 626,47 825,237000 785,940000
NN (L) Smart Connectivity - X Cap USD USD 1 737,390000 14 618 736,15 20 046,32 20 046,32 1 824,259500 1 737,390000
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR EUR 2 413,580000 16 735 870,98 1 151 654,18 1 151 654,18 2 534,259000 2 413,580000
NN (L) Health Care - X Cap USD USD 2 549,590000 13 067 083,20 38 195,60 38 195,60 2 677,069500 2 549,590000
NN (L) Climate & Environment - X Cap USD USD 1 266,470000 39 130 523,23 8 044,79 8 044,79 1 329,793500 1 266,470000
NN (L) US High Dividend - X Cap USD USD 675,850000 55 639 040,06 9 812,96 9 812,96 709,642500 675,850000
NN (L) Greater China Equity - X Cap USD USD 1 101,350000 39 947 449,50 6 785,44 6 785,44 1 156,417500 1 101,350000
NN (L) Japan Equity - X Cap JPY JPY 5 711,000000 1 192 273 973,33 8 592,59 8 592,59 5 996,550000 5 711,000000
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR EUR 252,840000 21 486 313,82 0,00 0,00 260,425200 252,840000
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 906,350000 10 770 366,71 274 740,97 274 740,97 951,667500 906,350000
NN (L) Patrimonial Bal Eur Sustainable X Cap EUR EUR 680,410000 27 236 789,56 10 183,02 10 183,02 714,430500 680,410000
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR EUR 1 374,340000 5 817 952,48 40 022,16 40 022,16 1 443,057000 1 374,340000
NN (L) Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 172,960000 1 902 753,92 11 842,40 11 842,40 178,148800 172,960000
NN (L) EM High Dividend - X Cap USD USD 52,700000 791 077,66 27,54 27,54 55,335000 52,700000
NN (L) EM High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 1 174,800000 3 804 518,61 996,12 996,12 1 233,540000 1 174,800000
NN (L) Global High Dividend - X Cap CZK (hdg i) CZK 14 769,140000 60 362 465,46 78 114,53 78 114,53 15 507,597000 14 769,140000
NN (L) International - CE Equity CZK CZK 3 583,710000 975 618 732,14 7 680,23 7 680,23 3 762,895500 3 583,710000
NN (L) First Class Stable Yield Opp - X Cap EUR EUR 237,200000 523 309,21 0,00 0,00 237,200000 225,340000
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD USD 2 286,790000 39 148 852,07 12 763,04 12 763,04 2 401,129500 2 286,790000
NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK CZK 2 392,960000 1 489 958 686,92 770 997,62 770 997,62 2 512,608000 2 392,960000
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR EUR 257,220000 15 182 737,50 85 457,23 85 457,23 264,936600 257,220000
NN (L) First Class Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) CZK 4 839,280000 5 569 983,65 7 770,18 7 770,18 5 081,244000 4 839,280000
NN (L) Energy - X Cap CZK (hedged i) CZK 6 605,790000 8 275 488,13 9 376,63 9 376,63 6 936,079500 6 605,790000
NN (L) Climate & Environment - X Cap CZK (hdg i) CZK 9 328,980000 33 865 265,88 1 024,63 1 024,63 9 795,429000 9 328,980000
NN (L) EM High Dividend - P Cap USD USD 96,010000 10 902 482,58 585,76 585,76 98,890300 96,010000
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap CZK (hdg i) CZK 16 482,270000 58 827 135,21 573 324,33 573 324,33 17 306,383500 16 482,270000
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 1 074,610000 307 725 665,87 411 558,44 411 558,44 1 106,848300 1 074,610000
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 302,450000 19 983 630,40 20 207,86 20 207,86 311,523500 302,450000
NN (L) European Real Estate - X Cap CZK (hdg i) CZK 22 084,770000 2 427 822,74 4 993,56 4 993,56 22 636,889250 22 084,770000
NN (L) Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 26 067,680000 35 645 110,54 10 687,75 10 687,75 26 589,033600 26 067,680000
NN (L) Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 532,930000 265 832 979,79 180 504,46 180 504,46 542,522740 532,930000
NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) EUR 715,360000 29 606 791,32 214,61 214,61 751,128000 715,360000
NN (L) US Enhanced Core Conc Equity - X Cap CZK CZK 22 147,350000 10 449 824,53 1 441,89 1 441,89 23 254,717500 22 147,350000
NN (L) International - Short Term bond CZK CZK 1 543,110000 203 904 988,27 592 063,61 592 063,61 1 550,825550 1 543,110000
NN (L) European Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 464,470000 85 110 241,14 7 173,27 7 173,27 487,693500 464,470000
NN (L) Patrimonial Bal Eur Sustainable X Cap CZK CZK 10 478,470000 8 365 889,77 9 573,99 9 573,99 10 716,331269 10 478,470000
NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR EUR 1 675,020000 824 295 371,71 37 594,15 37 594,15 1 700,312802 1 675,020000
NN (L) Health & Well-being - X Cap USD USD 189,740000 3 464 154,31 3 850,86 3 850,86 199,227000 189,740000
NN (L) Climate & Environment - X Cap EUR EUR 1 920,800000 11 214 877,61 39 935,35 39 935,35 2 016,840000 1 920,800000
NN (L) Smart Connectivity - X CAP EUR EUR 5 511,140000 11 362 373,51 57 988,22 57 988,22 5 786,697000 5 511,140000
NN (L) Smart Connectivity - X Cap CZK (hdg i) CZK 6 996,250000 4 075 310,08 3 097,08 3 097,08 7 346,062500 6 996,250000
NN (L) First Class Yield Opportunities P CAP EUR EUR 249,180000 2 919 734,07 397,94 397,94 256,655400 249,180000
NN (L) Health Care P CAP EUR EUR 1 147,870000 31 862 137,08 92,98 92,98 1 182,306100 1 147,870000
NN (L) Internat CZ Short Term Bd - I Cap CZK CZK 137 730,780000 465 523 840,20 752 378,80 752 378,80 140 485,395600 137 730,780000
NN (L) US Factor Credit Class P - CAP (USD) USD 1 239,960000 15 017 116,27 49,23 49,23 1 277,158800 1 239,960000
UNIQA EUR Konto EUR 0,044469 46 692 266,00 46 662 707,00 46 662 707,00 0,044469 0,044469
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,048528 33 216 633,00 10 711 233,00 10 711 233,00 0,048528 0,047073
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,040581 115 241 827,00 34 559 649,00 34 559 649,00 0,040581 0,038552
UNIQA Realitní fond EUR 0,043988 55 777 292,00 22 096 714,00 22 096 714,00 0,043988 0,042229
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,080782 196 809 944,00 65 138 358,00 65 138 358,00 0,080782 0,076743
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,045297 80 128 295,00 31 949 427,00 31 949 427,00 0,045297 0,043032
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,047972 62 020 672,00 19 914 141,00 19 914 141,00 0,047972 0,045574
UNIQA CZK Konto EUR 0,049795 27 688 966,00 340 660,00 340 660,00 0,049795 0,049795
UNIQA Eurobond EUR 0,028758 1 616 072,00 1 615 855,00 1 615 855,00 0,028758 0,027896
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,051212 27 588 620,00 12 953 354,00 12 953 354,00 0,053056 0,051212
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] USD 81,670000 74 234 926,79 34 608,00 34 608,00 85,753500 81,670000
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 193,880000 103 908 278,40 5 506,00 5 506,00 203,574000 193,880000
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR 171,980000 119 456 542,10 44 129,00 44 129,00 180,579000 171,980000
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR 357,780000 68 158 832,81 806 343,00 806 343,00 375,669000 357,780000
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR 143,790000 52 616 451,85 3 877,00 3 877,00 150,979500 143,790000
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] EUR 104,760000 37 754 704,12 8 117,00 8 117,00 109,998000 104,760000
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] JPY 6 276,000000 4 252 761 879,00 119,00 119,00 6 589,800000 6 276,000000
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] USD 485,490000 28 593 089,42 47 447,00 47 447,00 509,764500 485,490000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 223,481083 439 556 441,60 40 595,00 40 595,00 234,655137 223,481083
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 205,229050 963 864 165,20 324 449,00 324 449,00 215,490503 205,229050
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] USD 290,400000 42 042 136,00 9 328,00 9 328,00 304,920000 290,400000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] EUR 234,670000 243 306 049,80 700 421,00 700 421,00 246,403500 234,670000
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] EUR 249,890000 1 466 437 459,00 1 563 868,00 1 563 868,00 262,384500 249,890000
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] EUR 273,990000 446 099 019,30 1 430 749,00 1 430 749,00 282,209700 273,990000
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] EUR 780,780000 560 572 099,00 1 392 088,00 1 392 088,00 819,819000 780,780000
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] EUR 104,800000 304 523 579,60 1 003 398,00 1 003 398,00 110,040000 104,800000
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] USD 546,260000 82 380 721,49 62 807,00 62 807,00 573,573000 546,260000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] USD 471,920000 171 121 523,10 175 270,00 175 270,00 495,516000 471,920000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] USD 166,340000 63 231 821,36 122 769,00 122 769,00 174,657000 166,340000
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] EUR 59,160000 23 086 345,94 94 442,00 94 442,00 62,118000 59,160000
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] EUR 204,860000 39 661 594,98 242 714,00 242 714,00 215,103000 204,860000
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] EUR 156,460000 58 867 502,54 588 355,00 588 355,00 161,153800 156,460000
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] EUR 656,580000 713 525 361,70 1 202 191,00 1 202 191,00 676,277400 656,580000
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] EUR 188,230000 1 218 036 161,00 10 206 432,00 10 206 432,00 193,876900 188,230000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] USD 149,100000 29 929 572,41 11 333,00 11 333,00 153,573000 149,100000
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] EUR 421,520000 36 613 879,87 893 398,00 893 398,00 434,165600 421,520000
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] EUR 128,530000 547 935 387,00 254 528,00 254 528,00 132,385900 128,530000
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] EUR 172,000000 163 855 750,90 113 345,00 113 345,00 177,160000 172,000000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] USD 305,650000 84 960 161,27 287 337,00 287 337,00 314,819500 305,650000
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] EUR 242,400000 375 979 297,90 145 357,00 145 357,00 249,672000 242,400000
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] EUR 98,560000 5 675 390,26 22 946,00 22 946,00 101,516800 98,560000
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] EUR 1 516,540000 1 084 430 965,00 221 238,00 221 238,00 1 562,036200 1 516,540000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] EUR 176,860000 140 903 925,70 30 232,00 30 232,00 182,165800 176,860000
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] EUR 138,750000 54 301 178,54 134 472,00 134 472,00 142,912500 138,750000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] EUR 143,410000 1 920 023,31 92 795,00 92 795,00 147,712300 143,410000
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] EUR 704,460000 275 828 287,90 302 534,00 302 534,00 725,593800 704,460000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] EUR 184,800000 396 837 632,80 2 991 234,00 2 991 234,00 190,344000 184,800000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] EUR 182,450000 23 248 746,47 727 644,00 727 644,00 187,923500 182,450000
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] EUR 464,630000 276 398 177,40 3 086 462,00 3 086 462,00 478,568900 464,630000
BNP Paribas Funds Global Environment [C] EUR 271,310000 835 376 919,00 1 738 592,00 1 738 592,00 279,449300 271,310000
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] EUR 106,770000 242 023 468,90 24 534,00 24 534,00 109,973100 106,770000
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] EUR 116,990000 176 151 687,90 18 848,00 18 848,00 120,499700 116,990000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] EUR 95,360000 2 113 640,09 337 432,00 337 432,00 98,220800 95,360000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] EUR 63,350000 864 204,18 25 098,00 25 098,00 65,250500 63,350000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] EUR 455,140000 87 878 129,15 2 704 820,00 2 704 820,00 468,794200 455,140000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] EUR 383,390000 18 649 159,41 174 704,00 174 704,00 394,891700 383,390000
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] EUR 1 043,600000 929 084,53 0,00 0,00 1 074,908000 1 043,600000
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] EUR 204,810000 57 117 609,55 1 858,00 1 858,00 210,954300 204,810000
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] EUR 110,260000 106 559 119,10 103 139,00 103 139,00 113,567800 110,260000
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] EUR 1 629,850000 1 424 794 360,00 5 443 884,00 5 443 884,00 1 678,745500 1 629,850000
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] EUR 102,840000 2 036 724,53 5 391,00 5 391,00 105,925200 102,840000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR 99,000000 1 219 251,48 0,00 0,00 101,970000 99,000000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR 98,930000 472 525,61 0,00 0,00 101,897900 98,930000
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] USD 168,920000 152 441 400,30 1 255,00 1 255,00 173,987600 168,920000
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] EUR 134,470000 381 180 496,50 17 442,00 17 442,00 138,504100 134,470000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR 73,560000 27 914 838,30 16 062,00 16 062,00 75,766800 73,560000
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] EUR 380,700000 93 680 498,63 20 292,00 20 292,00 392,121000 380,700000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] EUR 263,020000 294 385 534,50 367 957,00 367 957,00 270,910600 263,020000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] EUR 405,520000 631 264 666,10 88 449,00 88 449,00 417,685600 405,520000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] EUR 219,930000 571 401 779,00 206 043,00 206 043,00 226,527900 219,930000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] EUR 106,550000 141 778 484,70 17 374,00 17 374,00 109,746500 106,550000
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] EUR 104,350000 61 577 144,44 20 280,00 20 280,00 107,480500 104,350000
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR EUR 81,050000 13 198 498,09 296 693,00 296 693,00 83,481500 81,050000
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M EUR 97,720000 13 285 424,32 64 263,00 64 263,00 100,651600 97,720000
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] EUR 99,060000 104 764 250,10 24 115,00 24 115,00 102,031800 99,060000
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] EUR 92,640000 119 721 161,30 352 825,00 352 825,00 95,419200 92,640000
HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond EUR 1 304,490000 127 439 667,12 117 220 203,69 117 220 203,69 1 304,490000 1 304,490000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 181,370000 191 726 277,50 1 185 211,42 1 185 211,42 188,624800 181,370000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 147,270000 140 939 795,60 503 812,58 503 812,58 154,633500 147,270000
Raiffeisen-Asia Opport-ESG-Aktien (R) VTA EUR 257,140000 451 375 038,80 145 938,52 145 938,52 269,997000 257,140000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 283,070000 490 599 668,00 422 068,98 422 068,98 291,562100 283,070000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 212,670000 56 405 596,42 328 259,55 328 259,55 219,050100 212,670000
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiff-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent USD 160,060000 28 370 852,89 419 172,51 419 172,51 161,660600 160,060000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 132,630000 5 183 609 337,00 43 811 926,40 43 811 926,40 136,608900 132,630000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 141,880000 85 628 107,21 123 670,70 123 670,70 146,136400 141,880000
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 77,130000 68 451 023,10 344 986,29 344 986,29 80,986500 77,130000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Local Bonds (R) EUR 112,660000 152 166 808,50 194 377,14 194 377,14 117,166400 112,660000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 191,480000 201 644 305,30 72 832,10 72 832,10 197,224400 191,480000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 105,660000 95 101 738,01 0,00 0,00 108,829800 105,660000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 172,200000 1 052 342 773,00 3 156 444,77 3 156 444,77 178,227000 172,200000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 150,160000 1 132 873 052,00 4 577 038,82 4 577 038,82 154,664800 150,160000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 180,820000 347 504 919,50 154 099,69 154 099,69 188,052800 180,820000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 101,750000 278 110 614,70 0,00 0,00 102,767500 101,750000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 145,980000 313 774 417,30 0,00 0,00 149,629500 145,980000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide EUR 100,910000 729 184 592,50 9 101 598,34 9 101 598,34 103,937300 100,910000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm EUR 93,780000 73 203 372,96 0,00 0,00 94,717800 93,780000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum EUR 113,080000 91 823 072,51 4 594 997,55 4 594 997,55 117,603200 113,080000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien EUR 200,830000 1 435 589 957,00 9 346 471,15 9 346 471,15 208,863200 200,830000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum EUR 119,440000 328 153 597,40 16 072,44 16 072,44 119,440000 119,440000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) VTA EUR 115,940000 333 127 242,20 17 822,30 17 822,30 115,940000 115,940000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,560000 1 158 146 609,46 261 365,43 261 365,43 12,224700 11,560000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 12,700000 1 039 152 905,70 341 803,69 341 803,69 13,430250 12,700000
Franklin Income Fund USD 12,940000 3 274 697 680,05 0,00 0,00 13,684050 12,940000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 9,560000 118 256 486,65 74 507,98 74 507,98 10,109700 9,560000
Templeton Global Balanced Fund USD 33,810000 497 950 204,12 59 105,21 59 105,21 35,754075 33,810000
Templeton Global Income Fund USD 17,820000 205 927 990,20 678 930,56 678 930,56 18,844650 17,820000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 33,710000 1 826 239 331,79 3 234 784,75 3 234 784,75 35,648325 33,710000
Franklin European Dividend Fund EUR 17,030000 26 791 844,83 8 724,39 8 724,39 18,009225 17,030000
Franklin European Growth Fund EUR 14,090000 119 319 316,42 501 432,93 501 432,93 14,900175 14,090000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 37,370000 77 031 750,40 315 471,32 315 471,32 39,518775 37,370000
Franklin Global Real Estate Fund USD 12,710000 116 460 171,89 53 992,40 53 992,40 13,440825 12,710000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 6,340000 454 479 410,84 1 155 294,44 1 155 294,44 6,704550 6,340000
Franklin India Fund USD 49,470000 1 271 528 502,83 1 881 888,96 1 881 888,96 52,314525 49,470000
Franklin Japan Fund USD 8,340000 55 149 809,67 15 088,43 15 088,43 8,819550 8,340000
Franklin MENA Fund USD 8,650000 57 212 546,54 105 442,46 105 442,46 9,147375 8,650000
Franklin Mutual Beacon Fund USD 95,150000 302 122 761,15 159 190,62 159 190,62 100,621125 95,150000
Franklin Mutual European Fund EUR 27,520000 578 303 092,08 656 536,90 656 536,90 29,102400 27,520000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 22,870000 512 664 934,27 1 841 372,22 1 841 372,22 24,185025 22,870000
Franklin Natural Resources Fund USD 8,400000 464 964 376,53 17 240 172,81 17 240 172,81 8,883000 8,400000
Franklin Technology Fund USD 28,480000 7 360 950 556,30 16 924 670,28 16 924 670,28 30,117600 28,480000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 21,460000 5 523 479 896,93 8 689 109,25 8 689 109,25 22,693950 21,460000
Franklin World Perspectives Fund USD 25,760000 236 463 188,70 2 282 194,51 2 282 194,51 27,241200 25,760000
Templeton Asian Growth Fund USD 36,130000 2 181 016 237,19 2 153 625,69 2 153 625,69 38,207475 36,130000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 54,780000 873 581 361,50 8 386 042,45 8 386 042,45 57,929850 54,780000
Templeton BRIC Fund USD 18,810000 414 321 208,28 240 435,41 240 435,41 19,891575 18,810000
Templeton China Fund USD 26,480000 395 691 191,52 71 578,76 71 578,76 28,002600 26,480000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 20,870000 76 664 683,60 16 360,64 16 360,64 22,070025 20,870000
Templeton Emerging Markets Fund USD 40,970000 684 438 229,12 23 103 757,17 23 103 757,17 43,325775 40,970000
Templeton EM Smaller Companies Fund USD 13,430000 417 868 905,54 1 238 074,04 1 238 074,04 14,202225 13,430000
Templeton Euroland Fund EUR 22,350000 151 548 741,31 23 015,51 23 015,51 23,635125 22,350000
Templeton Frontier Markets Fund USD 18,690000 252 229 477,06 599 638,23 599 638,23 19,764675 18,690000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 32,470000 1 126 490 765,36 376 965,48 376 965,48 34,337025 32,470000
Templeton Global Fund USD 40,370000 586 777 330,61 59 815,72 59 815,72 42,691275 40,370000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 18,590000 6 716 768 925,21 1 675 893,35 1 675 893,35 19,658925 18,590000
Templeton Latin America Fund USD 58,920000 695 063 994,78 377 004,44 377 004,44 62,307900 58,920000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 14,170000 189 715 518,17 0,00 0,00 14,984775 14,170000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 11,770000 103 782 663,58 0,00 0,00 12,358500 11,770000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 15,220000 140 991 431,15 0,00 0,00 16,095150 15,220000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 20,700000 1 015 228 476,09 103 573,57 103 573,57 21,890250 20,700000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 18,990000 255 303 047,90 262 383,45 262 383,45 19,939500 18,990000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 12,110000 53 249 114,13 55 971,53 55 971,53 12,715500 12,110000
Franklin European Total Return Fund EUR 14,380000 1 162 008 289,97 704 212,07 704 212,07 15,099000 14,380000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 10,100000 10 978 720,95 0,00 0,00 10,605000 10,100000
Franklin High Yield Fund USD 19,980000 982 717 948,08 27 564,37 27 564,37 20,979000 19,980000
Franklin Strategic Income Fund EUR 14,290000 424 864 846,30 298 726,29 298 726,29 15,004500 14,290000
Franklin U.S. Government Fund USD 10,600000 649 732 629,47 116 660,51 116 660,51 11,130000 10,600000
Templeton Asian Bond Fund USD 16,720000 150 967 694,42 118 256,04 118 256,04 17,556000 16,720000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 10,420000 2 292 228 105,31 1 975 572,89 1 975 572,89 10,941000 10,420000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 12,140000 47 536 857,73 44 492,82 44 492,82 12,747000 12,140000
Templeton Global Bond Fund USD 26,950000 4 206 738 983,74 4 326 699,10 4 326 699,10 28,297500 26,950000
Templeton Global High Yield Fund USD 14,730000 80 443 033,22 51 865,77 51 865,77 15,466500 14,730000
Templeton Global Total Return Fund USD 24,520000 2 817 358 695,34 4 810 855,75 4 810 855,75 25,746000 24,520000
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 37,360000 1 279 155 031,18 0,00 0,00 39,228000 37,360000
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR EUR 48,520000 833 138 650,76 0,00 0,00 50,946000 48,520000
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 13,760000 7 513 983 146,31 0,00 0,00 14,448000 13,760000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 14,890000 4 585 160 933,84 0,00 0,00 15,634500 14,890000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 23,780000 1 734 017 498,56 0,00 0,00 24,969000 23,780000
BGF Global Allocation Fund A2 EUR EUR 62,060000 13 932 587 881,96 0,00 0,00 65,163000 62,060000
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR EUR 18,870000 884 218 700,33 0,00 0,00 19,813500 18,870000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 13,320000 4 941 443 778,48 0,00 0,00 13,986000 13,320000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg EUR 16,130000 1 510 139 405,04 0,00 0,00 16,936500 16,130000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 123,250000 3 284 136 555,30 0,00 0,00 129,412500 123,250000
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR 44,600000 5 797 318 375,78 0,00 0,00 45,492000 44,154000
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR 126,650000 5 519 533 923,53 0,00 0,00 129,183000 125,383500
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) EUR 120,850000 400 215 870,17 0,00 0,00 123,267000 119,641500
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) EUR 37,060000 188 446 961,33 0,00 0,00 37,801200 36,689400
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 72,660000 1 152 790 977,76 0,00 0,00 74,113200 71,933400
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) GBP 7,564900 11 104 436 811,09 0,00 0,00 7,564900 7,564900
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) EUR 120,358700 2 784 365 286,90 0,00 0,00 120,358700 120,358700
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 104,320500 4 208 798 800,30 0,00 0,00 104,320500 104,320500
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) USD 57,961200 5 438 465 338,12 0,00 0,00 57,961200 57,961200
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) EUR 18,513100 783 235 087,27 0,00 0,00 18,513100 18,513100
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 220,259000 1 622 191 072,34 0,00 0,00 220,259000 220,259000
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) USD 40,273300 3 755 247 183,33 0,00 0,00 40,273300 40,273300
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) EUR 28,570600 949 104 424,76 0,00 0,00 28,570600 28,570600
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) USD 53,217400 1 359 361 622,82 0,00 0,00 53,217400 53,217400
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) USD 73,847400 956 162 584,13 0,00 0,00 73,847400 73,847400
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) EUR 137,307000 1 420 125 113,76 0,00 0,00 137,307000 137,307000
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) USD 23,459900 1 362 784 052,45 0,00 0,00 23,459900 23,459900
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 31,716300 2 062 705 848,47 0,00 0,00 31,716300 31,716300
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) EUR 157,571700 1 839 330 821,14 0,00 0,00 157,571700 157,571700
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) EUR 187,383400 405 486 604,83 0,00 0,00 187,383400 187,383400
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) EUR 187,099500 573 168 131,44 0,00 0,00 187,099500 187,099500
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) USD 230,508400 2 951 565 580,01 0,00 0,00 230,508400 230,508400
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) USD 24,641900 885 726 909,42 0,00 0,00 24,641900 24,641900
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) USD 58,151700 2 154 003 822,79 0,00 0,00 58,151700 58,151700
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) USD 11,785000 5 943 520 649,91 0,00 0,00 11,785000 11,785000
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) EUR 28,144500 6 510 957 630,18 0,00 0,00 28,144500 28,144500
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) USD 86,537700 6 364 600 028,81 0,00 0,00 86,537700 86,537700
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 15,784500 39 384 162,54 0,00 0,00 15,784500 15,784500
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) USD 153,389500 678 466 649,90 0,00 0,00 153,389500 153,389500
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 136,411100 977 581 420,56 0,00 0,00 136,411100 136,411100
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 106,080700 1 530 310 575,48 0,00 0,00 106,080700 106,080700
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) USD 93,607700 1 057 328 415,27 0,00 0,00 93,607700 93,607700
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 115,610800 10 511 362 061,30 0,00 0,00 115,610800 115,610800
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) EUR 96,145500 501 486 377,22 0,00 0,00 96,145500 96,145500
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) EUR 123,180300 510 005 965,26 0,00 0,00 123,180300 123,180300
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 84,870600 4 664 489 129,96 0,00 0,00 84,870600 84,870600
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 147,622900 260 819 533,09 0,00 0,00 147,622900 147,622900
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 58,830600 654 196 785,68 0,00 0,00 58,830600 58,830600
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 66,551100 2 560 888 319,05 0,00 0,00 66,551100 66,551100
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) EUR 66,001900 4 502 060 425,67 0,00 0,00 66,001900 66,001900
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD 76,673000 46 245 318 838,80 0,00 0,00 76,673000 76,673000
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) USD 35,869300 1 535 207 582,14 0,00 0,00 35,869300 35,869300
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) USD 44,416600 3 420 331 814,83 0,00 0,00 44,416600 44,416600
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) EUR 104,335000 1 148 871 313,91 0,00 0,00 104,335000 104,335000
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) EUR 102,123900 1 122 001 307,21 0,00 0,00 102,123900 102,123900
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 91,843500 3 072 084 096,96 0,00 0,00 91,843500 91,843500
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) EUR 142,335000 328 441 015,14 0,00 0,00 142,335000 142,335000
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) EUR 150,114300 68 395 111,66 0,00 0,00 150,114300 150,114300
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 109,325500 3 876 820 771,79 0,00 0,00 109,325500 109,325500
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) JPY 26 033,526100 29 905 909 049,43 0,00 0,00 26 033,526100 26 033,526100
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) USD 175,557800 2 971 366 171,06 0,00 0,00 175,557800 175,557800
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) USD 394,516900 496 018 638,55 0,00 0,00 394,516900 394,516900
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 58,705800 3 421 390 906,45 0,00 0,00 58,705800 58,705800
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) EUR 143,890500 3 172 735 479,58 0,00 0,00 143,890500 143,890500
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) EUR 108,222800 116 348 035,10 0,00 0,00 108,222800 108,222800
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) EUR 145,208900 2 450 781 780,46 0,00 0,00 145,208900 145,208900
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) USD 659,295100 7 128 827 805,10 0,00 0,00 659,295100 659,295100
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) USD 411,277300 52 959 757 607,76 0,00 0,00 411,277300 411,277300
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) USD 163,264900 2 029 201 729,54 0,00 0,00 163,264900 163,264900
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) USD 44,191800 3 890 634 821,50 0,00 0,00 44,191800 44,191800
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 122,309300 843 035 294,76 0,00 0,00 122,309300 122,309300
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR 91,010100 4 454 077 221,37 0,00 0,00 91,010100 91,010100
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) USD 88,766000 178 793 689,47 0,00 0,00 88,766000 88,766000
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) USD 65,002300 6 669 243 988,58 0,00 0,00 65,002300 65,002300
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) EUR 92,669600 491 777 296,15 0,00 0,00 92,669600 92,669600
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 83,534200 748 037 178,71 0,00 0,00 83,534200 83,534200
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 87,225900 1 107 896 295,89 0,00 0,00 87,225900 87,225900
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 144,150000 775 537 789,04 0,00 0,00 144,150000 144,150000
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) EUR 51,261800 767 152 222,78 0,00 0,00 51,261800 51,261800
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) USD 78,871900 87 555 864,58 0,00 0,00 78,871900 78,871900
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) EUR 95,803800 398 272 857,16 0,00 0,00 95,803800 95,803800
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) EUR 67,980400 2 257 366 469,14 0,00 0,00 67,980400 67,980400
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) EUR 87,529800 1 309 611 654,39 0,00 0,00 87,529800 87,529800
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 47,231300 165 528 664,27 0,00 0,00 47,231300 47,231300
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 46,884500 159 473 781,93 0,00 0,00 46,884500 46,884500
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 99,607400 3 313 980 095,63 0,00 0,00 99,607400 99,607400
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) USD 8,378600 3 057 193 357,47 0,00 0,00 8,378600 8,378600
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,632100 1 384 321 355,23 0,00 0,00 4,632100 4,632100
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,666900 171 865 791,01 0,00 0,00 4,666900 4,666900
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 7,119500 1 595 767 301,62 0,00 0,00 7,119500 7,119500
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) USD 5,165000 360 227 345,17 0,00 0,00 5,165000 5,165000
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) USD 4,490500 64 639 276,04 0,00 0,00 4,490500 4,490500
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 4,702800 1 740 075 107,74 0,00 0,00 4,702800 4,702800
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) USD 5,313700 583 832 770,22 0,00 0,00 5,313700 5,313700
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 5,103300 319 564 077,78 0,00 0,00 5,103300 5,103300
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) USD 4,947500 1 083 451 186,71 0,00 0,00 4,947500 4,947500
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) EUR 6,762000 855 272 243,37 0,00 0,00 6,762000 6,762000
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) EUR 6,911900 2 117 902 739,68 0,00 0,00 6,911900 6,911900
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) USD 7,657400 4 384 205 724,40 0,00 0,00 7,657400 7,657400
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) USD 5,916900 2 167 664 558,23 0,00 0,00 5,916900 5,916900
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,921600 582 023 010,18 0,00 0,00 4,921600 4,921600
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) EUR 6,659300 344 619 180,91 0,00 0,00 6,659300 6,659300
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) EUR 6,373000 705 410 042,17 0,00 0,00 6,373000 6,373000
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 5,371700 2 770 818 354,24 0,00 0,00 5,371700 5,371700
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) USD 5,616900 790 668 900,81 0,00 0,00 5,616900 5,616900
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) EUR 6,314900 976 480 252,91 0,00 0,00 6,314900 6,314900
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 7,156200 4 338 787 550,01 0,00 0,00 7,156200 7,156200
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 4,350700 144 308 599,92 0,00 0,00 4,350700 4,350700
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) USD 5,119100 502 531 799,98 0,00 0,00 5,119100 5,119100
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) EUR 4,745200 1 735 435 304,69 0,00 0,00 4,745200 4,745200
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) USD 30,824500 15 894 123 347,99 0,00 0,00 30,824500 30,824500
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) EUR 49,456700 64 293 838,69 0,00 0,00 49,456700 49,456700
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) EUR 4,051800 218 621 998,35 0,00 0,00 4,051800 4,051800
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) EUR 4,545600 483 292 020,12 0,00 0,00 4,545600 4,545600
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) USD 7,284000 4 333 486 115,70 0,00 0,00 7,284000 7,284000
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) USD 11,868700 7 833 935 215,09 0,00 0,00 11,868700 11,868700
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) USD 6,249100 1 037 715 263,47 0,00 0,00 6,249100 6,249100
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 7,792400 126 692 527,34 0,00 0,00 7,792400 7,792400
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,518000 1 921 623 709,73 0,00 0,00 5,518000 5,518000
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,040300 1 078 054 480,47 0,00 0,00 5,040300 5,040300
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,864000 1 390 840 650,47 0,00 0,00 5,864000 5,864000
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,176300 2 245 474 708,24 0,00 0,00 5,176300 5,176300
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) EUR 5,339600 443 696 568,01 0,00 0,00 5,339600 5,339600
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) USD 10,243700 2 694 983 031,02 0,00 0,00 10,243700 10,243700
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) USD 7,642200 1 410 000 801,08 0,00 0,00 7,642200 7,642200
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,571600 3 818 667 696,37 0,00 0,00 4,571600 4,571600
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR 4,813200 3 470 060 883,25 0,00 0,00 4,813200 4,813200
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) USD 4,935300 358 876 417,25 0,00 0,00 4,935300 4,935300
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) EUR 7,350700 174 882 524,69 0,00 0,00 7,350700 7,350700
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) USD 1 430,820000 640 078 780,92 0,00 0,00 1 430,820000 1 430,820000
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 7,610700 91 328 981,14 0,00 0,00 7,610700 7,610700
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) EUR 4,123200 815 771 596,66 0,00 0,00 4,123200 4,123200
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) EUR 4,455200 229 186 177,03 0,00 0,00 4,455200 4,455200
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 3,970200 60 538 369,87 0,00 0,00 3,970200 3,970200
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) EUR 3,726000 588 440 259,59 0,00 0,00 3,726000 3,726000
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD 4,156400 387 965 386,51 0,00 0,00 4,156400 4,156400
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD 5,392500 1 137 108 812,34 0,00 0,00 5,392500 5,392500
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR 4,230600 889 405 838,21 0,00 0,00 4,230600 4,230600
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD 5,307300 222 270 177,22 0,00 0,00 5,307300 5,307300
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR 5,931000 1 801 394 829,43 0,00 0,00 5,931000 5,931000
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD 7,128100 5 354 322 517,74 0,00 0,00 7,128100 7,128100
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR 6,363400 59 424 184,43 0,00 0,00 6,363400 6,363400
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD 5,015300 8 094 372,38 0,00 0,00 5,015300 5,015300
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR 4,986400 355 898 719,04 0,00 0,00 4,986400 4,986400
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD 4,580900 783 831 322,48 0,00 0,00 4,580900 4,580900
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR 4,142200 414 250 227,65 0,00 0,00 4,142200 4,142200
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF USD 6,488900 820 852 369,26 0,00 0,00 6,488900 6,488900
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF USD 6,064800 1 096 296 522,84 0,00 0,00 6,064800 6,064800
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF EUR 6,422800 134 161 371,36 0,00 0,00 6,422800 6,422800
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) EUR 4,108900 113 611 488,28 0,00 0,00 4,108900 4,108900
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg EUR 4,776500 198 022 442,96 0,00 0,00 4,776500 4,776500
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD 4,738500 67 593 471,53 0,00 0,00 4,738500 4,738500
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) EUR 23,710000 253 119 274,83 0,00 0,00 24,184200 23,472900
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) EUR 14,540000 121 490 807,13 0,00 0,00 14,830800 14,394600
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) EUR 35,280000 872 777 997,13 0,00 0,00 35,985600 34,927200
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) EUR 101,350000 682 077 818,35 0,00 0,00 103,377000 100,336500
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) EUR 76,370000 276 613 371,30 0,00 0,00 77,897400 75,606300
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) EUR 18,770000 129 981 517,95 0,00 0,00 19,145400 18,582300
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) EUR 52,150000 151 714 218,23 0,00 0,00 53,193000 51,628500
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) EUR 28,750000 2 106 245 113,64 0,00 0,00 29,325000 28,462500
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR EUR 43,370000 833 138 650,76 0,00 0,00 43,391685 43,361326
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD USD 46,890000 901 955 903,31 0,00 0,00 46,913445 46,880622
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR EUR 39,120000 833 138 650,76 0,00 0,00 39,131736 39,112176
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD USD 42,290000 901 955 903,31 0,00 0,00 42,302687 42,281542
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD USD 12,680000 3 220 871 034,04 0,00 0,00 12,686340 12,677464
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD USD 37,510000 3 220 871 034,04 0,00 0,00 37,528755 37,502498
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD USD 16,960000 1 025 265 036,85 0,00 0,00 16,968480 16,956608
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR EUR 25,810000 3 071 737 821,80 0,00 0,00 25,822905 25,804838
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR EUR 15,360000 2 876 934 928,01 0,00 0,00 15,367680 15,356928
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR EUR 12,670000 7 513 983 146,31 0,00 0,00 12,673801 12,667466
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD USD 14,900000 8 134 638 154,19 0,00 0,00 14,907450 14,897020
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD USD 13,710000 8 134 638 154,19 0,00 0,00 13,714113 13,707258
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD USD 67,160000 15 083 419 641,01 0,00 0,00 67,193580 67,146568
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR EUR 55,940000 13 932 587 881,96 0,00 0,00 55,956782 55,928812
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD USD 60,540000 15 083 419 641,01 0,00 0,00 60,558162 60,527892
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD USD 13,940000 978 871 563,99 0,00 0,00 13,946970 13,937212
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD USD 20,420000 957 255 164,98 0,00 0,00 20,430210 20,415916
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD USD 26,540000 1 634 876 919,90 0,00 0,00 26,553270 26,534692
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD USD 14,420000 5 349 607 034,58 0,00 0,00 14,427210 14,417116
BGF Latin American Fund Class A2 USD USD 60,880000 828 903 323,00 0,00 0,00 60,910440 60,867824
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD USD 13,870000 535 308 872,67 0,00 0,00 13,876935 13,867226
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR EUR 14,850000 6 368 509 304,56 0,00 0,00 14,857425 14,847030
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD USD 16,070000 6 894 548 173,12 0,00 0,00 16,078035 16,066786
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR EUR 13,340000 6 368 509 304,56 0,00 0,00 13,344002 13,337332
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD USD 14,430000 6 894 548 173,12 0,00 0,00 14,434329 14,427114
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD USD 110,510000 809 393 183,54 0,00 0,00 110,565255 110,487898
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD USD 13,540000 1 629 732 039,71 0,00 0,00 13,546770 13,537292
BGF World Gold Fund Class A2 USD USD 35,600000 4 445 347 838,98 0,00 0,00 35,617800 35,592880
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR EUR 58,410000 14 014 250 989,98 0,00 0,00 58,439205 58,398318
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD USD 63,210000 15 171 828 121,75 0,00 0,00 63,241605 63,197358
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR EUR 52,450000 14 014 250 989,98 0,00 0,00 52,465735 52,439510
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD USD 56,760000 15 171 828 121,75 0,00 0,00 56,777028 56,748648
BGF World Mining Fund Class A2 USD USD 70,350000 6 537 253 455,73 0,00 0,00 70,385175 70,335930
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR EUR 115,500000 3 284 136 555,30 0,00 0,00 115,534650 115,476900
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD USD 122,800000 3 555 406 234,77 0,00 0,00 122,861400 122,775440
BGF World Technology Fund Class A2 EUR EUR 47,400000 7 249 524 206,11 0,00 0,00 47,423700 47,390520
BGF World Technology Fund Class A2 USD USD 51,290000 7 848 334 905,54 0,00 0,00 51,315645 51,279742
BGF World Technology Fund Class E2 EUR EUR 42,930000 7 249 524 206,11 0,00 0,00 42,942879 42,921414
BGF World Technology Fund Class E2 USD USD 46,460000 7 848 334 905,54 0,00 0,00 46,473938 46,450708
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg EUR 11,900000 2 281 196 401,06 0,00 0,00 11,905950 11,897620
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD USD 13,450000 2 469 623 223,79 0,00 0,00 13,456725 13,447310
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR EUR 16,550000 2 281 196 401,06 0,00 0,00 16,554965 16,546690
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged EUR 12,460000 1 506 705 714,91 0,00 0,00 12,466230 12,457508
BGF Future Of Transport Fund A2 USD USD 14,100000 1 631 159 606,96 0,00 0,00 14,107050 14,097180
BGF Future of Transport Fund E2 EUR EUR 16,790000 1 506 705 714,91 0,00 0,00 16,795037 16,786642
BGF Circular Economy Class A2 EUR EUR 10,930000 1 702 446 847,25 0,00 0,00 10,935465 10,927814
BGF Circular Economy Class A2 USD USD 11,830000 1 843 068 956,83 0,00 0,00 11,835915 11,827634
BGF Circular Economy Class E2 EUR EUR 10,750000 1 702 446 847,25 0,00 0,00 10,753225 10,747850
BGF Circular Economy Class E2 USD USD 11,640000 1 843 068 956,83 0,00 0,00 11,643492 11,637672
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR EUR 11,210000 172 855 729,68 0,00 0,00 11,215605 11,207758
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD USD 12,130000 187 133 612,95 0,00 0,00 12,136065 12,127574
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR EUR 12,520000 172 855 729,68 0,00 0,00 12,523756 12,517496
BGF China Bond Fund A2 EUR EUR 13,600000 4 319 950 868,38 0,00 0,00 13,606800 13,597280
BGF China Bond Fund A2 USD USD 14,700000 4 676 778 810,10 0,00 0,00 14,707350 14,697060
BGF China Bond Fund E2 EUR EUR 16,660000 4 319 950 868,38 0,00 0,00 16,664998 16,656668
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR EUR 100,550000 150 038 375,42 0,00 0,00 100,600275 100,529890
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD USD 115,830000 162 431 545,23 0,00 0,00 115,887915 115,806834
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR EUR 89,690000 150 038 375,42 0,00 0,00 89,716907 89,672062
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 EUR 100,320000 86 698 725,31 0,00 0,00 100,370160 100,299936
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg USD 110,630000 93 860 040,02 0,00 0,00 110,685315 110,607874
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR EUR 94,350000 86 698 725,31 0,00 0,00 94,378305 94,331130
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR EUR 118,230000 658 137 150,97 0,00 0,00 118,289115 118,206354
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD USD 143,050000 712 499 279,64 0,00 0,00 143,121525 143,021390
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR EUR 98,250000 658 137 150,97 0,00 0,00 98,279475 98,230350
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR EUR 134,400000 453 147 862,92 0,00 0,00 134,467200 134,373120
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD USD 167,600000 490 577 876,40 0,00 0,00 167,683800 167,566480
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR EUR 106,940000 453 147 862,92 0,00 0,00 106,972082 106,918612
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 9,670000 527 804 819,99 0,00 0,00 9,674835 9,668066
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR EUR 9,520000 527 804 819,99 0,00 0,00 9,522856 9,518096
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR EUR 89,480000 165 645 356,27 0,00 0,00 89,524740 89,462104
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR EUR 87,080000 165 645 356,27 0,00 0,00 87,106124 87,062584
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR EUR 17,950000 6 530 812 172,70 0,00 0,00 17,958975 17,946410
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged USD 48,140000 7 070 257 258,17 0,00 0,00 48,164070 48,130372
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR EUR 15,940000 6 530 812 172,70 0,00 0,00 15,944782 15,936812
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged USD 42,730000 7 070 257 258,17 0,00 0,00 42,742819 42,721454
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR EUR 148,310000 1 515 360 263,94 0,00 0,00 148,384155 148,280338
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR EUR 140,250000 1 515 360 263,94 0,00 0,00 140,292075 140,221950
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR EUR 109,910000 3 921 046 424,73 0,00 0,00 109,964955 109,888018
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD USD 128,570000 4 244 924 859,41 0,00 0,00 128,634285 128,544286
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR EUR 132,270000 3 921 046 424,73 0,00 0,00 132,309681 132,243546
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg EUR 102,040000 457 372 220,87 0,00 0,00 102,091020 102,019592
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg USD 105,080000 495 151 166,31 0,00 0,00 105,132540 105,058984
BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg EUR 93,840000 52 261 582,86 0,00 0,00 93,886920 93,821232
BSF Global Equity AR Fund E2 EUR EUR 105,330000 56 578 389,60 0,00 0,00 105,361599 105,308934
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) USD 7,134600 959 604 724,53 0,00 0,00 7,134600 7,134600
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) USD 6,055900 1 481 962 778,23 0,00 0,00 6,055900 6,055900
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF USD 7,421000 233 762 047,14 0,00 0,00 7,421000 7,421000
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) EUR 26,550000 312 447 498,33 0,00 0,00 27,081000 26,284500
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 EUR 94,690000 150 038 375,42 0,00 0,00 99,424500 94,690000
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 EUR 105,700000 150 038 375,42 0,00 0,00 110,985000 105,700000
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 EUR 100,360000 86 698 725,31 0,00 0,00 105,378000 100,360000
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 EUR 103,550000 86 698 725,31 0,00 0,00 108,727500 103,550000
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 EUR 114,280000 658 137 150,97 0,00 0,00 119,994000 114,280000
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 EUR 128,960000 658 137 150,97 0,00 0,00 135,408000 128,960000
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 EUR 133,130000 453 147 862,92 0,00 0,00 139,786500 133,130000
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 EUR 150,450000 453 147 862,92 0,00 0,00 157,972500 150,450000
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) USD 5,107100 938 441 857,82 0,00 0,00 5,107100 5,107100
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  EUR 4,401000 1 908 165 342,77 0,00 0,00 4,401000 4,401000
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) USD 181,129600 4 048 675 685,33 0,00 0,00 181,129600 181,129600
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 14,195100 744 074 999,53 0,00 0,00 14,195100 14,195100
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,357400 137 674 632,10 0,00 0,00 4,357400 4,357400
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 10,743000 1 347 850 517,64 0,00 0,00 10,743000 10,743000
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) USD 4,858500 168 413 559,71 0,00 0,00 4,858500 4,858500
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) USD 3,926200 1 310 403 112,27 0,00 0,00 3,926200 3,926200
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) GBP 5,011400 170 438 817,79 0,00 0,00 5,011400 5,011400
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 5,136400 207 628 305,27 0,00 0,00 5,136400 5,136400
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,619000 1 028 095 428,21 0,00 0,00 5,619000 5,619000
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) EUR 5,409700 2 776 921,92 0,00 0,00 5,409700 5,409700
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) USD 6,514700 664 507 435,82 0,00 0,00 6,514700 6,514700
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  EUR 4,618900 182 596 493,78 0,00 0,00 4,618900 4,618900
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) USD 5,860000 133 906 597,73 0,00 0,00 5,860000 5,860000
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg EUR 4,328000 68 085 210,36 0,00 0,00 4,328000 4,328000
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) USD 6,869300 65 258 445,64 0,00 0,00 6,869300 6,869300
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) USD 6,227000 326 590 473,89 0,00 0,00 6,227000 6,227000
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) USD 103,318700 5 453 771 258,69 0,00 0,00 103,318700 103,318700
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 4,751900 872 132 053,80 0,00 0,00 4,751900 4,751900
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) USD 5,212900 3 857 524 136,16 0,00 0,00 5,212900 5,212900
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) USD 127,834500 3 835 225 987,02 0,00 0,00 127,834500 127,834500
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) USD 7,360600 646 479 186,04 0,00 0,00 7,360600 7,360600
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) USD 143,089900 2 497 763 841,71 0,00 0,00 143,089900 143,089900
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD USD 12,340000 187 133 612,95 0,00 0,00 12,957000 12,340000
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR EUR 11,410000 172 855 729,68 0,00 0,00 11,980500 11,410000
BlackRock Global Impact Fund USD (A) USD 122,127400 34 712 100,98 0,00 0,00 122,127400 122,127400
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) USD 107,750400 2 789 957,00 0,00 0,00 107,750400 107,750400
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) USD 74,802900 292 105 618,45 0,00 0,00 74,802900 74,802900
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) USD 36,701900 236 851 159,68 0,00 0,00 36,701900 36,701900
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) USD 159,187700 454 054 848,11 0,00 0,00 159,187700 159,187700
iShares Ageing Population UCITS ETF USD 6,773800 792 539 108,03 0,00 0,00 6,773800 6,773800
iShares Agribusiness UCITS ETF USD 51,190600 926 550 680,12 0,00 0,00 51,190600 51,190600
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF USD 31,486700 69 270 767,47 0,00 0,00 31,486700 31,486700
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD 26,723000 207 904 714,52 0,00 0,00 26,723000 26,723000
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) USD 445,942900 1 282 270 724,22 0,00 0,00 445,942900 445,942900
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) EUR 253,336000 525 765 613,48 0,00 0,00 253,336000 253,336000
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) USD 388,935600 962 613 757,07 0,00 0,00 388,935600 388,935600
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) USD 6,404400 2 584 195 106,23 0,00 0,00 6,404400 6,404400
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 8,648000 4 481 926 669,95 0,00 0,00 8,648000 8,648000
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD 14,476200 57 904 983,87 0,00 0,00 14,476200 14,476200
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF EUR 4,668500 11 991 815,43 0,00 0,00 4,668500 4,668500
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF EUR 5,144700 20 958 735,78 0,00 0,00 5,144700 5,144700
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  EUR 5,430000 32 818 754,10 0,00 0,00 5,430000 5,430000
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF EUR 4,708900 918 105,97 0,00 0,00 4,708900 4,708900
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF USD 4,642300 48 284 068,74 0,00 0,00 4,642300 4,642300
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate EUR 4,910900 18 177 395,10 0,00 0,00 4,910900 4,910900
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) EUR 4,790000 72 873 420,70 0,00 0,00 4,885800 4,742100
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 35,600000 526 325 990,80 4 084 690,82 4 084 690,82 37,469000 35,600000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 42,030000 138 634 787,70 1 479 319,92 1 479 319,92 44,236575 42,030000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 15,110000 109 799 326,10 296 382,13 296 382,13 15,903275 15,110000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 17,010000 90 119 897,59 298 697,59 298 697,59 17,903025 17,010000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 14,410000 284 341 705,70 522 460,94 522 460,94 14,914350 14,410000
Fidelity Funds - European Fund A-ACC-EUR EUR 21,760000 295 221 731,80 3 493 696,58 3 493 696,58 22,902400 21,760000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,608000 226 385 170,70 1 353 707,39 1 353 707,39 8,909280 8,608000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 24,000000 933 616 558,50 12 722 432,11 12 722 432,11 25,260000 24,000000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 89,940000 137 503 393,90 101 801,16 101 801,16 94,661850 89,940000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 40,090000 506 091 199,10 2 393 794,54 2 393 794,54 42,194725 40,090000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,449000 855 802 874,80 6 288 686,29 6 288 686,29 7,709715 7,449000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 26,880000 50 665 850,67 363 472,97 363 472,97 28,291200 26,880000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 45,990000 6 214 690 436,00 682 922,88 682 922,88 48,404475 45,990000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 23,050000 1 347 002 082,00 2 715 988,11 2 715 988,11 24,260125 23,050000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 18,730000 54 605 616,61 43 267,42 43 267,42 19,713325 18,730000
FF - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 24,100000 20 115 693,87 617 382,51 617 382,51 25,365250 24,100000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 30,120000 274 260 897,90 9 132 146,48 9 132 146,48 31,701300 30,120000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 39,350000 545 699 767,10 8 984 290,33 8 984 290,33 41,415875 39,350000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,535000 34 369 222,55 1 026 352,41 1 026 352,41 8,833725 8,535000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 9,662000 54 174 086,74 2 322 860,62 2 322 860,62 10,169255 9,662000
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 6,868200 178 620 507,80 0,00 0,00 7,211610 6,868200
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 151,780000 167 328 230,60 0,00 0,00 159,369000 151,780000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 13,397900 321 050 792,90 0,00 0,00 14,067795 13,397900
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 9,912600 21 822 282,41 0,00 0,00 10,408230 9,912600
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 53,630000 1 256 028 714,00 0,00 0,00 56,311500 53,630000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 9,740000 143 202 515,40 0,00 0,00 10,227000 9,740000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 22,970000 1 992 852 258,00 0,00 0,00 24,118500 22,970000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,180000 51 067 817,35 0,00 0,00 13,839000 13,180000
Invesco Sustainable Pan European Str Equity Fund EUR 20,800000 580 181 946,10 0,00 0,00 21,840000 20,800000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 9,170000 764 684,11 0,00 0,00 9,628500 9,170000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 6,520000 946 121,39 0,00 0,00 6,846000 6,520000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 6,530000 2 544 346,28 0,00 0,00 6,530000 6,530000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 6,530000 3 590 053,77 0,00 0,00 6,530000 6,530000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 6,700000 2 368 746,18 0,00 0,00 6,700000 6,700000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 6,690000 696 480,44 0,00 0,00 6,690000 6,690000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 6,980000 20 247 623,39 0,00 0,00 6,980000 6,980000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 6,990000 981 184,19 0,00 0,00 6,990000 6,990000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 6,540000 5 972,06 0,00 0,00 6,540000 6,540000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 6,530000 5 590,46 0,00 0,00 6,530000 6,530000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 6,540000 5 600,74 0,00 0,00 6,540000 6,540000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 6,700000 5 171,24 0,00 0,00 6,700000 6,700000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 6,700000 5 171,24 0,00 0,00 6,700000 6,700000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 6,990000 4 894,34 0,00 0,00 6,990000 6,990000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 6,990000 4 894,34 0,00 0,00 6,990000 6,990000
GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f. EUR 0,117252 205 046,50 205 046,50 205 046,50 0,119597 0,116079
Fio globální akciový fond - Třída CZK CZK 1,468600 849 148 472,10 0,00 0,00 1,468600 1,424542
Fio globální akciový fond - Třída EUR EUR 1,012300 7 081 717,66 0,00 0,00 1,012300 0,981931
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,033607 83 582 303,87 83 582 303,87 83 582 303,87 1,054279 1,002599
Wood & Company Office Podfond EUR 1,745300 192 847 550,00 0,00 0,00 1,797659 1,692941
Wood & Company Retail Podfond EUR 2,410300 88 283 706,00 0,00 0,00 2,482609 2,337991
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,434002 327 056 323,70 327 056 323,70 321 163 193,50 1,477022 1,434002
J&T SELECT zmiešaný EUR 1,143767 23 070 601,76 23 070 601,76 23 070 601,76 1,178080 1,143767
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 0,974638 17 668 133,08 17 668 133,08 17 668 133,08 1,003877 0,974638
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR