Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 14.6.2024

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Equity Fund North America USD 4 945,500000 81 493 887,00 3 603 855,00 3 603 855,00 5 093,865000 4 945,500000
KBC Equity Fund Europe EUR 2 302,460000 21 187 763,00 3 555 475,00 3 555 475,00 2 371,533800 2 302,460000
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing EUR 886,470000 109 451 561,00 15 472 029,00 15 472 029,00 913,064100 886,470000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 6 554,600000 242 431 953,00 4 488 107,00 4 488 107,00 6 751,238000 6 554,600000
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing EUR 2 826,050000 321 283 647,00 57 719 741,00 57 719 741,00 2 910,831500 2 826,050000
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing USD 948,620000 304 200 774,00 9 270 460,00 9 270 460,00 977,078600 948,620000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 2 591,500000 41 086 669,00 1 283 023,00 1 283 023,00 2 669,245000 2 591,500000
KBC Equity Fund World EUR 735,530000 174 195 924,00 31 050 560,00 31 050 560,00 757,595900 735,530000
TAM - Americký akciový EUR 0,082832 167 493 833,21 167 493 833,21 167 493 833,21 0,082832 0,080347
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,053097 180 764 967,90 180 764 967,90 180 764 967,90 0,053097 0,052566
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,042415 15 503 843,48 15 501 985,92 15 501 985,92 0,043259 0,042415
IAD - EURO Bond EUR 0,041379 23 573 662,09 23 573 389,87 23 573 389,87 0,042165 0,041379
KBC Renta Dollarenta USD 1 101,670000 49 344 162,00 3 012 573,00 3 012 573,00 1 112,686700 1 101,670000
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing EUR 2 726,650000 63 188 913,00 8 787 597,00 8 787 597,00 2 753,916500 2 726,650000
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,050505 199 514 984,80 199 514 984,80 185 038 666,55 0,051010 0,049596
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,075284 255 382 482,99 255 382 482,99 214 604 695,10 0,075284 0,073025
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,046694 152 290 486,95 152 290 486,95 105 122 815,03 0,046927 0,046694
KBC Multi Interest Cash USD USD 6 224,021000 303 832 538,00 31 686 565,00 31 686 565,00 6 230,245021 6 224,021000
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 143,634000 696 326 423,00 8 545 621,00 8 545 621,00 143,777634 143,634000
IAD - Global Index EUR 0,056805 140 991 102,70 140 834 446,50 140 834 446,50 0,059020 0,056805
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,044322 62 463 242,14 62 463 242,14 62 463 242,14 0,045785 0,042549
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,047363 364 587 169,09 364 587 169,09 364 587 169,09 0,048073 0,046510
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing CZK 38 657,700000 4 734 383 611,00 2 209 977,00 2 209 977,00 39 044,277000 38 657,700000
KBC Equity Fund Belgium EUR 179,630000 73 656 788,00 1 649 549,00 1 649 549,00 185,018900 179,630000
KBC Equity Fund Flanders EUR 4 152,240000 37 173 780,00 2 953 342,00 2 953 342,00 4 276,807200 4 152,240000
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing EUR 2 770,140000 63 135 831,00 9 493 411,00 9 493 411,00 2 853,244200 2 770,140000
KBC Equity Fund Asia Pacific JPY 101 483,000000 1 603 936 480,00 313 127,00 313 127,00 104 527,490000 101 483,000000
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR 0,033004 26 221 150,33 26 221 150,33 20 600 716,33 0,033499 0,031684
KBC Equity Fund New Asia EUR 1 028,440000 132 217 003,00 17 482 548,00 17 482 548,00 1 059,293200 1 028,440000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 763,270000 15 456 202,00 1 861 501,00 1 861 501,00 786,168100 763,270000
KBC Equity Fund USA and Canada EUR 1 489,410000 7 437 362,00 1 834 855,00 1 834 855,00 1 534,092300 1 489,410000
GS Europe Equity - P Cap EUR EUR 98,760000 87 119 884,15 11 749,38 11 749,38 101,722800 98,760000
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR EUR 210,310000 166 092 256,57 90 817,12 90 817,12 218,512090 210,310000
KBC Equity Fund Emerging Markets EUR 2 141,110000 46 023 603,00 7 613 017,00 7 613 017,00 2 205,343300 2 141,110000
KBC Equity Fund Trends EUR 234,860000 279 852 482,00 12 147 244,00 12 147 244,00 241,905800 234,860000
KBC Equity Fund New Shares EUR 1 808,220000 15 262 343,00 2 948 365,00 2 948 365,00 1 862,466600 1 808,220000
IAD - CE Bond EUR 0,037058 8 634 568,09 8 571 875,12 8 571 875,12 0,037243 0,037058
ERSTE BOND DANUBIA EUR 134,670000 62 542 524,09 5 184 517,44 2 077 691,52 136,690050 134,670000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 76,760000 47 012 151,75 3 631 400,46 3 631 400,46 79,446600 76,760000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 900,480000 323 693 246,54 6 684 266,55 6 684 266,55 918,489600 900,480000
GS Global Equity Income - P Cap EUR EUR 696,350000 58 038 462,28 161 451,53 161 451,53 717,240500 696,350000
GS US Enhanced Equity - P Cap USD USD 265,500000 39 651 615,73 11 275,84 11 275,84 273,465000 265,500000
TAM - Private Growth 1 EUR 0,045890 163 816 318,08 163 816 318,08 163 816 318,08 0,045890 0,044513
TAM - Private Growth 2 EUR 0,052006 52 711 359,58 52 711 359,58 52 711 359,58 0,052006 0,050446
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,062900 163 128 770,55 163 128 770,55 163 128 770,55 0,064158 0,061768
TAM - Premium Harmonic EUR 0,038604 119 595 727,68 119 595 727,68 119 595 727,68 0,038604 0,037446
TAM - Premium Strategic EUR 0,041734 60 543 421,89 60 543 421,89 60 543 421,89 0,041734 0,040482
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR 269,450000 30 993 582,16 8 333 740,30 8 333 740,30 274,839000 269,450000
IAD - KD RUSSIA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,038529 73 567 715,58 73 567 715,58 73 567 715,58 0,038722 0,036988
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,051580 556 538 553,56 556 538 553,56 556 538 553,56 0,052354 0,049517
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,039794 66 234 800,00 66 234 141,00 66 234 141,00 0,039794 0,039794
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,054720 97 429 519,00 97 429 518,00 97 429 518,00 0,055541 0,054720
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,045463 29 923 316,00 29 923 316,00 29 923 316,00 0,046145 0,045463
IAD - Optimal Balanced EUR 0,023671 8 042 783,65 8 034 523,83 8 034 523,83 0,024215 0,023671
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 192,030000 218 909 111,00 1 089 129,83 1 089 129,83 199,711200 192,030000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 149,410000 114 889 301,40 365 993,69 365 993,69 156,880500 149,410000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 262,590000 441 772 805,80 124 584,78 124 584,78 275,719500 262,590000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 314,180000 477 305 700,80 264 938,25 264 938,25 323,605400 314,180000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 232,780000 52 735 109,23 262 905,22 262 905,22 239,763400 232,780000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 171,920000 119 836 803,70 31 723,88 31 723,88 180,516000 171,920000
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,087551 473 201 976,20 464 236 927,20 459 310 141,30 0,090178 0,087551
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 157,800000 24 491 367,52 3 197 198,24 1 070 056,99 158,589000 157,800000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 120,640000 233 652 252,38 7 737 728,96 21 715,20 121,243200 120,640000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 144,720000 202 608 587,88 7 854 243,84 8 972,64 145,443600 144,720000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 188,200000 533 775 349,01 2 858 853,03 2 843 033,83 191,023000 188,200000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 185,120000 234 654 025,20 15 175 989,80 852 192,36 187,896800 185,120000
ERSTE BOND DOLLAR USD 134,350000 52 358 980,26 829 835,35 829 835,35 136,365250 134,350000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 204,600000 564 041 479,32 10 036 312,46 1 475 605,40 208,692000 204,600000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 143,540000 49 413 800,88 197 654,58 197 654,58 146,410800 143,540000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 472,220000 26 297 865,01 1 009 181,36 1 009 181,36 481,664400 472,220000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 245,820000 217 327 533,45 494 835,66 494 835,66 250,736400 245,820000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,080417 881 891 210,79 881 891 210,79 839 531 487,12 0,082025 0,078969
TAM - Realitný Fond EUR 0,035667 312 772 542,08 312 772 542,08 312 772 542,08 0,035667 0,034597
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 28,130000 34 634 932,60 6 696 660,15 6 696 660,15 29,536500 28,130000
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,068910 1 101 521 944,00 1 101 521 944,00 1 101 521 944,00 0,068910 0,067532
GIS European Equities Opportunity EUR 243,467000 26 662 608,96 1 528 180,76 1 528 180,76 251,501411 243,467000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 289,573000 3 153 360,27 314 235,06 314 235,06 299,128909 289,573000
GIS Global Equity Allocation EUR 231,158000 9 293 133,51 286 588,30 286 588,30 238,786214 231,158000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 148,972000 26 118 915,42 111 553,36 111 553,36 151,206580 148,972000
UNIQA EUR Konto EUR 0,045719 41 363 359,00 41 339 042,00 41 339 042,00 0,045719 0,045719
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,051411 33 872 867,00 10 548 104,00 10 548 104,00 0,051411 0,049868
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,053298 141 302 922,00 43 950 227,00 43 950 227,00 0,053298 0,050633
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD USD 1 336,580000 19 347 226,86 6 897,07 6 897,07 1 403,409000 1 336,580000
IAD - Growth Opportunities EUR 0,046660 27 070 199,87 27 069 789,20 27 069 789,20 0,048060 0,046660
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 168,190000 30 198 008,04 220 656,25 220 656,25 169,871900 168,190000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 146,560000 5 374 755 716,00 36 517 673,55 36 517 673,55 150,956800 146,560000
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 1 546,000000 8 738 021,00 11 234,00 11 234,00 1 592,380000 1 546,000000
IAD - Český konzervativní EUR 0,050434 7 795 918,64 7 713 628,38 7 713 628,38 0,050434 0,050434
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,042499 2 057 398,38 2 057 398,43 2 057 398,43 0,043774 0,041649
UNIQA Realitní fond EUR 0,050477 59 474 105,00 23 714 439,00 23 714 439,00 0,050477 0,048458
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR EUR 746,030000 43 820 897,55 6 403,18 6 403,18 783,331500 746,030000
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD USD 1 953,860000 6 107 599,54 1 268,75 1 268,75 2 051,553000 1 953,860000
GS Asia Equity Income - X Cap USD USD 1 136,400000 6 757 919,04 3 253,69 3 253,69 1 193,220000 1 136,400000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,040799 39 687 907,18 39 686 980,39 39 686 980,39 0,040799 0,040799
Horizon Access India Fund USD 2 547,910000 45 315 119,00 1 691 513,00 1 691 513,00 2 624,347300 2 547,910000
TAM - Private Growth EUR 0,038886 120 483 022,51 120 483 022,51 120 483 022,51 0,038886 0,037719
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,100724 265 095 512,00 109 636 288,00 109 636 288,00 0,100724 0,095687
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,047971 84 605 061,00 33 544 219,00 33 544 219,00 0,047971 0,045572
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,053335 64 871 231,00 22 843 523,00 22 843 523,00 0,053335 0,050668
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,104419 71 630 825,00 71 630 825,00 71 630 825,00 0,107552 0,104419
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,038156 164 495 913,24 164 495 913,24 119 785 944,50 0,038156 0,038156
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,042315 101 969 476,42 101 969 476,42 101 969 476,42 0,042950 0,040622
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,041068 2 024 059,20 2 024 039,58 2 024 039,58 0,042300 0,040247
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] USD 73,720000 92 316 298,74 71 439,00 71 439,00 77,406000 73,720000
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 196,260000 439 098 994,40 6 648,00 6 648,00 206,073000 196,260000
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR 183,200000 1 115 503 532,00 36 775,00 36 775,00 192,360000 183,200000
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR 354,910000 1 720 739 091,00 761 185,00 761 185,00 372,655500 354,910000
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR 142,690000 181 740 871,10 3 912,00 3 912,00 149,824500 142,690000
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] EUR 126,000000 139 124 619,60 5 570,00 5 570,00 132,300000 126,000000
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] JPY 9 031,000000 38 469 419 427,00 1 929,00 1 929,00 9 482,550000 9 031,000000
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] USD 497,380000 34 984 528,85 49 518,00 49 518,00 522,249000 497,380000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 240,085750 675 945 636,60 0,00 0,00 252,090038 240,085750
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 215,135867 2 719 579 647,00 2 176 310,00 2 176 310,00 225,892660 215,135867
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] USD 336,490000 70 966 360,82 10 827,00 10 827,00 353,314500 336,490000
GS Euro Bond - X Cap EUR EUR 485,910000 6 322 802,74 7 774,56 7 774,56 510,205500 485,910000
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR EUR 1 316,840000 5 074 145,01 135 587,11 135 587,11 1 382,682000 1 316,840000
GS Europe Equity Income - X Cap EUR EUR 510,930000 8 111 049,22 7 312,94 7 312,94 536,476500 510,930000
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR EUR 534,270000 46 999 557,12 56 823,35 56 823,35 560,983500 534,270000
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD USD 1 987,920000 44 045 685,03 87 665,69 87 665,69 2 087,316000 1 987,920000
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD USD 1 305,170000 42 166 731,09 11 231,49 11 231,49 1 370,428500 1 305,170000
GS US Equity Income - X Cap USD USD 849,510000 54 847 094,08 115 449,16 115 449,16 891,985500 849,510000
GS Greater China Equity - X Cap USD USD 1 071,200000 39 866 840,04 7 056,14 7 056,14 1 124,760000 1 071,200000
GS Japan Equity - X cap JPY JPY 7 967,000000 2 587 354 587,33 10 028,44 10 028,44 8 365,350000 7 967,000000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] EUR 260,100000 479 457 917,40 616 784,00 616 784,00 273,105000 260,100000
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 1 077,360000 12 614 933,49 295 894,77 295 894,77 1 131,228000 1 077,360000
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) EUR 748,140000 26 994 509,95 8 750,99 8 750,99 785,547000 748,140000
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,106278 125 167 994,09 125 167 994,09 125 167 994,09 0,106278 0,103090
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 143,670000 55 246 209,23 54 464,15 54 464,15 147,980100 143,670000
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] EUR 267,080000 2 488 009 444,00 1 406 470,00 1 406 470,00 280,434000 267,080000
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 79,230000 3 067 206,51 592 985,53 592 985,53 83,191500 79,230000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 72,240000 57 344 697,24 227 353,29 227 353,29 75,852000 72,240000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 117,390000 125 802 878,00 33 098,93 33 098,93 122,085600 117,390000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 200,300000 183 821 921,60 0,00 0,00 206,309000 200,300000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 159,010000 1 342 804,55 10 463,49 10 463,49 163,780300 159,010000
EAM SK Svetové akcie EUR 0,020154 118 699 584,69 118 699 584,69 118 699 584,69 0,020154 0,020154
UNIQA Eurobond EUR 0,029939 4 357 640,00 4 356 849,00 4 356 849,00 0,029939 0,029041
EAM SK Privátny P11 EUR 0,013677 9 974 447,62 9 974 447,62 9 974 447,62 0,013677 0,013677
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD USD 60,710000 2 179 758,32 32,15 32,15 63,745500 60,710000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I EUR 905,310000 79 835 920,50 69 488 245,18 69 488 245,18 905,310000 905,310000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 104,330000 81 545 836,58 0,00 0,00 107,459900 104,330000
KBC Bonds Corporates Euro EUR 861,390000 29 568 712,00 3 647 797,00 3 647 797,00 870,003900 861,390000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 658,690000 4 727 927,00 1 772 119,00 1 772 119,00 665,276900 658,690000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 489,730000 21 646 007,00 1 373 690,00 1 373 690,00 2 514,627300 2 464,832700
KBC Bonds High Interest EUR 1 842,300000 27 502 529,00 1 351 773,00 1 351 773,00 1 860,723000 1 842,300000
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] EUR 311,520000 855 203 445,30 1 530 968,00 1 530 968,00 320,865600 311,520000
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] EUR 457,010000 1 004 157 281,00 955 138,00 955 138,00 479,860500 457,010000
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] EUR 116,430000 651 753 482,70 1 025 883,00 1 025 883,00 122,251500 116,430000
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] USD 574,400000 176 198 531,10 53 340,00 53 340,00 603,120000 574,400000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] USD 346,490000 745 829 106,10 111 693,00 111 693,00 363,814500 346,490000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] USD 223,170000 320 910 705,90 138 466,00 138 466,00 234,328500 223,170000
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] EUR 65,330000 122 831 440,30 88 241,00 88 241,00 68,596500 65,330000
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] EUR 349,290000 70 029 205,51 224 657,00 224 657,00 366,754500 349,290000
IAD - Energy Fund EUR 1,910654 10 170 028,06 10 133 634,97 2 955 348,01 1,910654 1,910654
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,531519 368 654 134,30 368 654 134,30 368 654 134,30 1,577465 1,531519
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,118190 86 366 669,55 86 366 669,55 86 366 669,55 0,118781 0,113462
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,263035 35 589 355,47 35 589 355,47 35 589 355,47 1,263035 1,237774
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) CZK 1 425,730000 4 057 216,53 825,08 825,08 1 497,016500 1 425,730000
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) CZK 17 589,450000 73 619 057,13 81 884,49 81 884,49 18 468,922500 17 589,450000
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,069528 12 947 638,65 12 947 638,65 12 947 638,65 0,069876 0,069180
EAM SK ESG MIX Klasik EUR 0,010553 39 440 681,60 39 440 681,60 39 440 681,60 0,010659 0,010363
EAM SK ESG MIX Balans EUR 0,011243 8 943 361,93 8 943 361,93 8 943 361,93 0,011412 0,011041
EAM SK ESG MIX Aktív EUR 0,011940 23 211 410,61 23 211 410,61 23 211 410,61 0,012179 0,011725
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK CZK 4 991,950000 1 195 188 117,96 15 721,15 15 721,15 5 241,547500 4 991,950000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA EUR 12,670000 22 600 451,63 37 813,73 37 813,73 13,249019 12,670000
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR EUR 244,520000 372 168,23 61 517,56 61 517,56 244,520000 232,294000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 140,480000 536 087 432,90 86 242 417,20 86 242 417,20 147,504000 140,480000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 135,960000 85 307 546,17 17 885 449,22 17 885 449,22 142,758000 135,960000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 8,070000 22 184 079,49 6 041 296,06 6 041 296,06 8,473500 8,070000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 86,140000 83 967 696,48 31 583 205,85 31 583 205,85 90,447000 86,140000
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth EUR 72,730000 56 969 295,46 10 505 196,69 10 505 196,69 76,366500 72,730000
J&T SELECT EUR zmiešaný EUR 1,278716 23 143 946,40 23 143 946,40 23 143 946,40 1,317077 1,278716
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,055610 32 133 409,00 14 267 976,00 14 267 976,00 0,057612 0,055610
Horizon USD Low USD 129,860000 45 242 247,00 1 507 809,00 1 507 809,00 131,807900 129,860000
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK CZK 2 532,440000 4 810 512 668,42 1 459 900,47 1 459 900,47 2 659,062000 2 532,440000
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,088953 118 788 115,81 118 788 115,81 56 010 580,99 0,088953 0,086284
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 12,250000 637 599 046,56 246 832,84 246 832,84 12,954375 12,250000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 15,340000 1 092 312 602,20 396 074,65 396 074,65 16,222050 15,340000
Franklin Income Fund USD 13,730000 5 585 395 588,85 315 704,26 315 704,26 14,519475 13,730000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 10,260000 104 586 477,49 101 040,06 101 040,06 10,849950 10,260000
Templeton Global Balanced Fund USD 36,810000 489 315 857,85 65 861,37 65 861,37 38,926575 36,810000
Templeton Global Income Fund USD 19,260000 180 126 424,03 700 019,00 700 019,00 20,367450 19,260000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 41,350000 1 646 073 330,97 3 691 216,75 3 691 216,75 43,727625 41,350000
Franklin European Dividend Fund EUR 19,740000 23 991 374,76 11 550,29 11 550,29 20,875050 19,740000
Franklin European Growth Fund EUR 15,130000 104 101 969,24 533 981,06 533 981,06 15,999975 15,130000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 42,630000 89 788 495,29 389 951,78 389 951,78 45,081225 42,630000
Franklin Global Real Estate Fund USD 12,530000 98 440 591,04 77 516,87 77 516,87 13,250475 12,530000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 6,270000 413 173 568,02 1 148 318,36 1 148 318,36 6,630525 6,270000
Franklin India Fund USD 68,190000 2 634 581 939,52 2 614 628,98 2 614 628,98 72,110925 68,190000
Franklin Japan Fund USD 9,780000 127 228 180,20 31 043,12 31 043,12 10,342350 9,780000
Franklin MENA Fund USD 9,870000 67 147 807,31 126 838,30 126 838,30 10,437525 9,870000
Franklin Mutual U.S. Value Fund USD 103,470000 243 884 144,10 184 527,46 184 527,46 109,419525 103,470000
Franklin Mutual European Fund EUR 31,860000 539 388 264,56 762 260,95 762 260,95 33,691950 31,860000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 25,960000 514 682 565,37 2 293 519,34 2 293 519,34 27,452700 25,960000
Franklin Natural Resources Fund USD 8,290000 262 205 382,71 21 513 161,35 21 513 161,35 8,766675 8,290000
Franklin Technology Fund USD 47,760000 11 472 451 074,32 28 645 331,72 28 645 331,72 50,506200 47,760000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 33,290000 7 432 275 194,33 12 121 109,53 12 121 109,53 35,204175 33,290000
Franklin World Perspectives Fund USD 27,710000 204 364 321,48 2 960 241,99 2 960 241,99 29,303325 27,710000
Templeton Asian Growth Fund USD 36,190000 1 825 849 600,65 2 144 033,82 2 144 033,82 38,270925 36,190000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 62,820000 1 053 308 825,21 10 902 854,75 10 902 854,75 66,432150 62,820000
Templeton BRIC Fund USD 18,620000 365 050 759,22 423 598,23 423 598,23 19,690650 18,620000
Templeton China Fund USD 17,920000 271 064 394,18 60 568,74 60 568,74 18,950400 17,920000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 15,360000 127 646 307,21 39 757,15 39 757,15 16,243200 15,360000
Templeton Emerging Markets Fund USD 45,240000 732 509 823,10 27 707 116,17 27 707 116,17 47,841300 45,240000
Templeton EM Smaller Companies Fund USD 15,110000 380 772 621,85 1 458 719,41 1 458 719,41 15,978825 15,110000
Templeton Euroland Fund EUR 27,520000 151 708 138,35 32 862,76 32 862,76 29,102400 27,520000
Templeton Frontier Markets Fund USD 23,870000 272 648 688,61 770 314,16 770 314,16 25,242525 23,870000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 36,290000 1 354 722 124,01 639 540,88 639 540,88 38,376675 36,290000
Templeton Global Fund USD 45,530000 594 518 835,05 66 914,24 66 914,24 48,147975 45,530000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 22,380000 7 656 255 605,89 2 435 937,77 2 435 937,77 23,666850 22,380000
Templeton Latin America Fund USD 58,810000 567 088 284,77 410 657,08 410 657,08 62,191575 58,810000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 15,720000 183 753 394,22 0,00 0,00 16,623900 15,720000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 12,240000 77 070 253,37 0,00 0,00 12,852000 12,240000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 17,600000 164 280 103,82 0,00 0,00 18,612000 17,600000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 22,020000 759 781 023,50 101 122,47 101 122,47 23,286150 22,020000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 20,910000 275 789 098,20 281 740,35 281 740,35 21,955500 20,910000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 12,780000 40 609 962,04 66 289,29 66 289,29 13,419000 12,780000
Franklin European Total Return Fund EUR 15,210000 2 099 509 498,64 927 964,79 927 964,79 15,970500 15,210000
Franklin High Yield Fund USD 22,340000 994 035 042,62 31 249,73 31 249,73 23,457000 22,340000
Franklin Strategic Income Fund EUR 15,410000 504 319 930,10 236 602,86 236 602,86 16,180500 15,410000
Franklin U.S. Government Fund USD 10,610000 803 180 762,40 70 570,50 70 570,50 11,140500 10,610000
Templeton Asian Bond Fund USD 15,180000 91 188 148,38 109 895,38 109 895,38 15,939000 15,180000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 11,390000 1 900 255 595,51 1 940 023,74 1 940 023,74 11,959500 11,390000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 12,570000 42 609 626,68 39 534,12 39 534,12 13,198500 12,570000
Templeton Global Bond Fund USD 24,730000 2 789 096 674,87 3 681 440,89 3 681 440,89 25,966500 24,730000
Templeton Global High Yield Fund USD 16,240000 88 335 290,60 53 758,18 53 758,18 17,052000 16,240000
Templeton Global Total Return Fund USD 23,660000 1 982 113 201,09 4 395 968,66 4 395 968,66 24,843000 23,660000
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR EUR 276,940000 5 137 597,98 82 843,55 82 843,55 285,248200 276,940000
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 211,160000 82 542 767,66 891 455,96 821 729,72 214,327400 211,160000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 164,650000 98 074 738,37 1 094 336,38 1 094 336,38 167,119750 164,650000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 199,890000 435 425 115,73 65 884 775,82 1 892 387,85 202,888350 199,890000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 331,490000 332 580 555,43 43 686 251,52 6 657,45 1 338,147450 1 331,490000
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR 0,099509 54 672 600,72 54 672 600,72 54 672 600,72 0,100255 0,098713
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 44,350000 1 401 453 518,32 0,00 0,00 46,567500 44,350000
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR EUR 49,050000 718 408 963,92 0,00 0,00 51,502500 49,050000
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 14,800000 6 192 355 797,49 0,00 0,00 15,540000 14,800000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,470000 3 325 509 466,64 0,00 0,00 16,243500 15,470000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 27,820000 1 530 815 479,69 0,00 0,00 29,211000 27,820000
BGF Global Allocation Fund A2 EUR EUR 72,170000 13 871 085 877,84 0,00 0,00 75,778500 72,170000
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR EUR 22,060000 864 377 228,15 0,00 0,00 23,163000 22,060000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 14,680000 4 183 289 835,63 0,00 0,00 15,414000 14,680000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg EUR 17,470000 1 675 527 278,37 0,00 0,00 18,343500 17,470000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 127,370000 1 955 213 470,45 0,00 0,00 133,738500 127,370000
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) CZK 5 238,110000 4 481 779,67 7 955,02 7 955,02 5 500,015500 5 238,110000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 139,540000 191 625 464,54 15 149 286,93 753 934,62 141,633100 139,540000
Horizon Access Fund China USD 955,830000 21 543 122,00 2 026 937,00 2 026 937,00 984,504900 955,830000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 12,220000 22 600 451,63 81 150,86 81 150,86 12,586600 12,220000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 6,830000 22 600 451,63 0,00 0,00 7,034900 6,830000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 10,490000 22 600 451,63 0,00 0,00 10,804700 10,490000
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] EUR 210,020000 334 232 109,60 678 082,00 678 082,00 216,320600 210,020000
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK 6 979,800000 6 049 376,47 1 362,71 1 362,71 7 328,790000 6 979,800000
Horizon Flexible Plan EUR 59,560000 80 599 872,00 18 185 371,00 18 185 371,00 60,453400 59,560000
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 10 105,120000 31 200 760,10 1 270,97 1 270,97 10 610,376000 10 105,120000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 189,610000 1 131 490 226,00 3 202 435,54 3 202 435,54 196,246350 189,610000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 158,840000 1 091 139 609,00 3 961 697,06 3 961 697,06 163,605200 158,840000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 209,470000 399 282 734,30 163 042,02 163 042,02 217,848800 209,470000
TAM - Balanced Fund EUR 0,111845 169 758 281,30 169 758 281,30 169 758 281,30 0,111845 0,108490
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,118486 64 459 292,48 64 459 292,48 64 459 292,48 0,118486 0,114931
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD USD 111,390000 10 971 578,77 688,72 688,72 114,731700 111,390000
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) CZK 20 373,680000 79 241 580,75 559 575,09 559 575,09 21 392,364000 20 373,680000
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 1 291,960000 360 122 743,40 560 166,72 560 166,72 1 330,718800 1 291,960000
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential EUR 48,410000 2 693 112,43 468 124,89 468 124,89 50,830500 48,410000
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset EUR 61,970000 41 972 608,58 8 944 534,52 8 944 534,52 65,068500 61,970000
Amundi Unicredit Premium PTF - Dynamic EUR 80,290000 25 131 142,64 6 430 477,00 6 430 477,00 84,304500 80,290000
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 40,350000 331 342 775,90 5 324 599,57 5 324 599,57 42,468375 40,350000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 42,230000 109 081 497,70 1 113 060,68 1 113 060,68 43,040816 42,230000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 15,960000 90 352 200,26 217 784,27 217 784,27 16,797900 15,960000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 19,510000 73 465 589,95 369 595,42 369 595,42 20,534275 19,510000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 14,860000 310 486 081,50 524 198,39 524 198,39 15,380100 14,860000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 24,990000 319 021 294,40 3 959 371,78 3 959 371,78 26,301975 24,990000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,118000 192 095 379,50 1 320 423,11 1 320 423,11 9,437130 9,118000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 28,130000 1 037 886 915,00 15 575 442,19 15 575 442,19 29,606825 28,130000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 111,700000 101 265 778,40 154 175,53 154 175,53 117,564250 111,700000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 46,470000 480 803 584,50 2 291 665,35 2 291 665,35 48,909675 46,470000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 6,933000 549 430 436,00 1 710 005,11 1 710 005,11 7,175655 6,933000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 34,150000 51 216 064,67 454 684,66 454 684,66 35,942875 34,150000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 66,520000 8 983 185 273,00 976 215,63 976 215,63 70,012300 66,520000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 17,100000 921 461 023,90 3 238 645,06 3 238 645,06 17,997750 17,100000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 23,290000 60 960 280,69 39 152,01 39 152,01 24,512725 23,290000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 37,010000 54 113 795,49 842 489,22 842 489,22 38,953025 37,010000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 29,130000 236 997 817,50 9 501 903,61 9 501 903,61 30,659325 29,130000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 37,790000 424 880 762,10 8 600 664,14 8 600 664,14 39,773975 37,790000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,910000 36 922 095,43 879 605,00 879 605,00 9,221850 8,910000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 286,540000 20 363 818,99 21 182,91 21 182,91 295,136200 286,540000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 8,700000 23 709 234,95 4 755,11 4 755,11 9,135000 8,700000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 92,790000 89 740 475,61 90 268,97 90 268,97 97,429500 92,790000
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR 204,250000 391 930 159,86 10 777 955,12 10 777 955,12 212,420000 204,250000
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy EUR 178,320000 4 068 095 480,73 76 606 631,41 76 606 631,41 178,320000 178,320000
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,013985 39 032 473,21 39 032 473,21 39 032 473,21 0,013985 0,013985
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,438648 100 892 819,80 40 039 176,49 40 039 176,49 1,481807 1,438648
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] EUR 747,000000 1 263 969 347,00 1 298 621,00 1 298 621,00 769,410000 747,000000
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] EUR 224,130000 3 774 161 151,00 10 044 630,00 10 044 630,00 230,853900 224,130000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] USD 150,090000 254 250 059,10 8 463,00 8 463,00 154,592700 150,090000
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] EUR 492,520000 910 130 173,30 825 042,00 825 042,00 507,295600 492,520000
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] EUR 123,640000 883 324 488,40 242 671,00 242 671,00 127,349200 123,640000
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] EUR 179,410000 484 688 120,80 112 387,00 112 387,00 184,792300 179,410000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] USD 356,540000 910 130 173,30 303 700,00 303 700,00 367,236200 356,540000
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] EUR 252,620000 335 285 398,40 141 140,00 141 140,00 260,198600 252,620000
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] EUR 106,710000 78 246 960,89 22 951,00 22 951,00 109,911300 106,710000
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] EUR 1 734,850000 1 698 410 700,00 182 909,00 182 909,00 1 786,895500 1 734,850000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] EUR 182,790000 176 314 421,90 26 208,00 26 208,00 188,273700 182,790000
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] EUR 147,890000 57 431 060,15 150 254,00 150 254,00 152,326700 147,890000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] EUR 147,140000 68 982 852,63 95 514,00 95 514,00 151,554200 147,140000
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] EUR 710,320000 254 250 059,10 279 832,00 279 832,00 731,629600 710,320000
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 34 503,170000 48 402 898,33 5 188,28 5 188,28 35 193,233400 34 503,170000
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 683,140000 351 770 902,97 229 249,49 229 249,49 695,436520 683,140000
Horizon KBC Dynamic Balanced EUR 1 144,350000 1 278 341 260,00 6 117 435,00 6 117 435,00 1 161,515250 1 144,350000
Horizon KBC Defensive Balanced EUR 1 014,730000 1 396 461 878,00 1 584 715,00 1 584 715,00 1 029,950950 1 014,730000
EAM SK Erste Private Banking Conservative EUR 0,009327 4 290 436,60 4 290 436,60 4 290 436,60 0,009420 0,009327
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] EUR 135,910000 745 829 106,10 2 369 352,00 2 369 352,00 139,987300 135,910000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] EUR 245,170000 320 910 705,90 1 167 049,00 1 167 049,00 252,525100 245,170000
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] EUR 740,050000 1 654 193 083,00 3 549 324,00 3 549 324,00 762,251500 740,050000
BNP Paribas Funds Global Environment [C] EUR 318,430000 1 906 376 559,00 1 873 040,00 1 873 040,00 327,982900 318,430000
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 990,340000 25 398 161,00 552 351,00 552 351,00 1 020,050200 980,436600
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 989,180000 25 685 081,00 357 312,00 357 312,00 1 018,855400 979,288200
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 106,780000 250 237 715,40 0,00 0,00 107,847800 106,780000
ERSTE MORTAGE EUR 137,510000 52 689 095,28 1 081 396,70 1 081 396,70 140,260200 137,510000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 196,830000 414 854 104,31 774 603,68 774 603,68 199,782450 196,830000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 133,890000 45 163 810,20 1 719 705,67 100 953,06 135,898350 133,890000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 120,820000 47 094 969,46 71 795,53 71 795,53 123,236400 120,820000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,440000 0,00 0,00 0,00 10,753200 10,335600
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 146,090000 1 137 960 254,58 125 374 807,31 125 374 807,31 151,933600 146,090000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 237,430000 1 090 260 499,27 9 766 530,85 9 766 530,85 242,178600 237,430000
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK 30 580,530000 13 725 011,85 2 297,36 2 297,36 32 109,556500 30 580,530000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 41,600000 17 572 008,90 56 484,52 56 484,52 43,680000 41,600000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 148,230000 318 548 032,80 0,00 0,00 151,935750 148,230000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,920000 3 859 801,00 3 201 521,00 3 201 521,00 12,277600 11,800800
Horizon 2030 EUR 115,930000 35 415 427,00 752 172,00 752 172,00 117,668950 115,930000
Horizon 2035 EUR 119,620000 18 005 683,00 1 727 305,00 1 727 305,00 121,414300 119,620000
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] EUR 112,840000 2 228 806 946,00 46 832,00 46 832,00 116,225200 112,840000
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] EUR 123,600000 365 069 743,90 0,00 0,00 127,308000 123,600000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] EUR 96,100000 158 979 153,30 354 272,00 354 272,00 98,983000 96,100000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] EUR 57,670000 158 979 153,30 8 155,00 8 155,00 59,400100 57,670000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] EUR 514,250000 130 400 705,80 2 528 505,00 2 528 505,00 529,677500 514,250000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] EUR 409,090000 130 400 705,80 201 128,00 201 128,00 421,362700 409,090000
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] EUR 1 037,810000 240 589 230,00 36,00 36,00 1 068,944300 1 037,810000
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] EUR 228,480000 532 726 051,40 2 068,00 2 068,00 235,334400 228,480000
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] EUR 119,860000 330 637 336,80 114 386,00 114 386,00 123,455800 119,860000
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] EUR 2 541,890000 4 525 784 165,00 8 311 602,00 8 311 602,00 2 618,146700 2 541,890000
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) EUR 94,460000 530 630 220,47 2 674 839,22 2 674 839,22 98,710700 94,460000
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK CZK 1 629,340000 141 273 729,66 884 060,80 884 060,80 1 637,486700 1 629,340000
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 10,000000 301 101 170,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,840000 3 282 333,00 2 976 275,00 2 976 275,00 10,135200 9,741600
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 568,930000 105 321 723,06 8 786,55 8 786,55 597,376500 568,930000
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 11,410000 2 961 329,00 2 961 329,00 2 961 329,00 11,752300 11,295900
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,790000 7 828 296,00 0,00 0,00 11,113700 10,682100
EAM SK Global Renta EUR 0,010232 285 482 753,96 285 482 753,96 285 482 753,96 0,010334 0,010232
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 148,680000 36 642 369,50 3 721 084,09 3 721 084,09 150,166800 148,680000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 160,480000 1 016 088 122,12 12 797 053,15 12 797 053,15 162,084800 160,480000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 179,710000 1 427 145 997,48 48 493 331,85 48 493 331,85 181,507100 179,710000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 243,860000 971 064 420,32 134 117 007,93 134 117 007,93 246,298600 243,860000
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,147900 188 995 817,90 0,00 0,00 7,505295 7,147900
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 174,480000 110 062 067,10 0,00 0,00 183,204000 174,480000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 15,001400 337 939 007,50 0,00 0,00 15,751470 15,001400
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 10,027100 23 686 962,64 0,00 0,00 10,528455 10,027100
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 63,930000 1 170 011 736,00 0,00 0,00 67,126500 63,930000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 11,230000 122 580 428,00 0,00 0,00 11,791500 11,230000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 24,970000 1 959 402 460,00 0,00 0,00 26,218500 24,970000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,240000 41 403 894,26 0,00 0,00 13,902000 13,240000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 24,540000 396 079 850,40 0,00 0,00 25,767000 24,540000
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) EUR 193,400000 571 549 694,65 1 117 797,65 1 117 797,65 203,070000 193,400000
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR EUR 1 971,530000 2 021 858 056,90 22 390 641,17 22 390 641,17 2 070,106500 1 971,530000
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD USD 1 981,650000 25 432 097,52 703 720,89 703 720,89 2 080,732500 1 981,650000
CPR Invest - Global Silver Age EUR EUR 1 564,570000 139 747 571,14 4 507 846,12 4 507 846,12 1 642,798500 1 564,570000
CPR Invest - Global Silver Age USD USD 1 424,270000 368 107,10 114 992,68 114 992,68 1 495,483500 1 424,270000
CPR Invest - Megatrends EUR 148,430000 166 268 984,46 3 976 289,50 3 976 289,50 155,851500 148,430000
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 0,995489 13 181 303,73 13 181 303,73 13 181 303,73 1,025354 0,995489
Horizon CSOB Financie 1 EUR 11,200000 0,00 0,00 0,00 11,536000 11,088000
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,430000 5 021 037,00 2 040 936,00 2 040 936,00 10,742900 10,325700
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 138,720000 132 629 096,94 2 804 357,61 2 804 357,61 141,494400 138,720000
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,102491 73 134 823,32 73 134 823,32 73 134 823,32 0,102491 0,099416
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,113382 56 253 353,49 56 253 353,49 56 253 353,49 0,113382 0,109981
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,121607 24 357 221,12 24 357 221,12 24 357 221,12 0,121607 0,117959
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,510000 4 881 096,00 3 476 266,00 3 476 266,00 9,795300 9,414900
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) CZK 12 053,150000 8 135 026,12 10 840,06 10 840,06 12 326,756505 12 053,150000
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] EUR 120,940000 275 953 666,00 5 648,00 5 648,00 124,568200 120,940000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR 109,350000 371 956 526,20 0,00 0,00 112,630500 109,350000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR 106,030000 450 216 547,20 0,00 0,00 109,210900 106,030000
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE EUR 93,730000 3 474 607,37 2 121 981,44 2 121 981,44 95,604600 93,730000
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 151,590000 391 202 358,95 44 789 225,28 44 789 225,28 156,137700 151,590000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 98,410000 3 055 910,18 2 377,98 2 377,98 102,838450 98,410000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 47,690000 6 736,33 196,72 196,72 49,836050 47,690000
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) EUR 168,820000 30 471 450,81 1 869 932,20 1 869 932,20 176,416900 168,820000
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) USD 35,410000 29 731 871,57 176 950,09 176 950,09 37,003450 35,410000
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) EUR 153,640000 100 883 014,50 51 813 168,73 51 813 168,73 160,553800 153,640000
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) USD 118,720000 48 796 901,00 113 469,81 113 469,81 124,062400 118,720000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) EUR 94,860000 13 267 437,74 2 091 216,68 2 091 216,68 99,128700 94,860000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) USD 90,630000 411 966,26 104 698,00 104 698,00 94,708350 90,630000
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) EUR 117,920000 10 932 030,60 5 041 053,00 5 041 053,00 123,226400 117,920000
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) USD 58,170000 2 798 789,15 170 395,42 170 395,42 60,787650 58,170000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 60,260000 48 622 970,14 3 431 715,71 3 431 715,71 62,971700 60,260000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) EUR 18,720000 62 658 747,69 3 238 668,44 3 238 668,44 19,562400 18,720000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) USD 19,970000 52 419 334,85 200 771,87 200 771,87 20,868650 19,970000
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) EUR 51,420000 2 357 823,96 947 668,23 947 668,23 53,733900 51,420000
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 89,850000 39 272 612,48 18 144 544,77 18 144 544,77 93,893250 89,850000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) EUR 43,690000 56 083 142,75 18 503 623,23 18 503 623,23 45,656050 43,690000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) USD 41,180000 789 900,12 64 930,41 64 930,41 43,033100 41,180000
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) EUR 11,810000 1 292 106 748,74 35 870 723,74 35 870 723,74 12,341450 11,810000
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) USD 12,610000 7 187 602,41 7 475,94 7 475,94 13,177450 12,610000
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) EUR 57,480000 435 852 716,85 17 326 430,80 17 326 430,80 60,066600 57,480000
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) EUR 84,360000 81 962 256,34 5 085 246,95 5 085 246,95 88,156200 84,360000
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) EUR 161,130000 447 822 933,92 40 318 713,00 40 318 713,00 168,380850 161,130000
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) USD 172,440000 5 780 339,58 54 454,96 54 454,96 180,199800 172,440000
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) EUR 195,910000 93 228 063,98 20 967 287,34 20 967 287,34 204,725950 195,910000
AF - European Equity Small Cap A USD (C) USD 209,310000 8 745 250,10 82 788,51 82 788,51 218,728950 209,310000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 55,520000 9 436 592,18 322 236,53 322 236,53 58,018400 55,520000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) USD 115,560000 12 306 862,73 26 238,59 26 238,59 120,760200 115,560000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) EUR 441,580000 1 239 095 139,98 10 483 317,18 10 483 317,18 461,451100 441,580000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) USD 471,620000 32 624 673,31 312 091,86 312 091,86 492,842900 471,620000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) EUR 72,130000 375 611 253,90 25 669 589,78 25 669 589,78 75,375850 72,130000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) USD 76,860000 42 542 595,61 1 078 848,85 1 078 848,85 80,318700 76,860000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) EUR 145,450000 318 188 347,60 10 973 062,61 10 973 062,61 151,995250 145,450000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) USD 155,450000 10 897 663,96 510 408,57 510 408,57 162,445250 155,450000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) EUR 51,880000 13 237 393,25 3 534 781,28 3 534 781,28 54,214600 51,880000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) EUR 33,820000 94 620 691,69 7 701 129,84 7 701 129,84 35,341900 33,820000
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) EUR 106,850000 13 080 984,46 828 245,53 828 245,53 111,658250 106,850000
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) EUR 94,790000 1 271 159,14 95 524,72 95 524,72 99,055550 94,790000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) USD 102,990000 2 929 048,37 570,37 570,37 107,624550 102,990000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) EUR 62,220000 607 196,33 45 488,98 45 488,98 65,019900 62,220000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) EUR 128,240000 2 230 254,08 830 807,58 830 807,58 134,010800 128,240000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) USD 137,060000 6 521 109,29 170 188,09 170 188,09 143,227700 137,060000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) EUR 11,410000 21 631 445,51 1 381 762,79 1 381 762,79 11,923450 11,410000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) EUR 79,710000 25 581 808,57 5 416 849,36 5 416 849,36 83,296950 79,710000
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) USD 12,200000 132 108 986,18 1 421 522,52 1 421 522,52 12,749000 12,200000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) EUR 95,970000 8 487 369,43 389 499,91 389 499,91 100,288650 95,970000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) USD 102,570000 138 807 062,54 236 551,41 236 551,41 107,185650 102,570000
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) EUR 560,430000 482 445 450,86 45 184 567,31 45 184 567,31 585,649350 560,430000
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) USD 599,520000 442 493 377,63 997 330,08 997 330,08 626,498400 599,520000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) EUR 14,900000 10 720 571,23 284 976,63 284 976,63 15,570500 14,900000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) EUR 97,870000 868 967,04 121 434,16 121 434,16 102,274150 97,870000
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) USD 15,920000 36 722 665,81 537 647,47 537 647,47 16,636400 15,920000
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) EUR 60,650000 20 756 058,78 143 322,86 143 322,86 63,379250 60,650000
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) USD 64,830000 1 124 820,20 0,00 0,00 67,747350 64,830000
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) EUR 11,800000 171 986 385,90 14 561 966,87 14 561 966,87 12,331000 11,800000
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) USD 12,610000 7 617 085,45 59 276,53 59 276,53 13,177450 12,610000
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) EUR 19,810000 35 711 053,30 10 247 029,30 10 247 029,30 20,701450 19,810000
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) USD 21,200000 11 791 546,10 117 189,02 117 189,02 22,154000 21,200000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) EUR 67,580000 14 449 959,86 2 848 911,00 2 848 911,00 70,621100 67,580000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) USD 72,450000 2 656 542,28 68 457,32 68 457,32 75,710250 72,450000
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) EUR 50,970000 6 298 771,97 1 737 476,22 1 737 476,22 53,263650 50,970000
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) EUR 55,520000 2 742 919,79 1 703 081,72 1 703 081,72 58,018400 55,520000
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) EUR 46,000000 1 519 091,89 1 518 118,17 1 518 118,17 48,070000 46,000000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) EUR 38,900000 6 457 766,26 1 862 754,74 1 862 754,74 40,650500 38,900000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) EUR 98,580000 35 691 142,97 17 899 339,66 17 899 339,66 103,016100 98,580000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) EUR 118,980000 41 484 743,28 875 047,45 875 047,45 124,334100 118,980000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) USD 127,170000 2 353 248,93 148 394,75 148 394,75 132,892650 127,170000
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) EUR 11,570000 64 628 534,88 3 556 680,22 3 556 680,22 12,090650 11,570000
Amundi Funds - China Equity A USD (C) USD 12,360000 60 021 206,82 363 756,16 363 756,16 12,916200 12,360000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) EUR 182,580000 963 062 039,20 154 196 228,59 154 196 228,59 190,796100 182,580000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) USD 195,190000 56 463 340,51 137 430,67 137 430,67 203,973550 195,190000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 7,640000 225 294 710,09 597 211,05 597 211,05 7,983800 7,640000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 7,150000 9 657 045,51 1 211 558,28 1 211 558,28 7,471750 7,150000
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) EUR 19,580000 20 431 521,32 2 094 358,53 2 094 358,53 20,461100 19,580000
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) USD 20,940000 49 346 144,96 339 159,22 339 159,22 21,882300 20,940000
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) EUR 231,160000 142 435 215,21 411 891,52 411 891,52 241,562200 231,160000
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) USD 247,900000 75 605 366,62 29 347,82 29 347,82 259,055500 247,900000
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) EUR 22,920000 919 098 985,92 75 433 505,86 75 433 505,86 23,951400 22,920000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) USD 24,500000 1 056 053 837,37 810 998,08 810 998,08 25,602500 24,500000
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR 0,176933 679 881 883,63 679 881 883,63 679 881 883,63 0,181356 0,171625
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) EUR 46,280000 74 560 735,73 4 364 136,38 4 364 136,38 48,362600 46,280000
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) USD 49,460000 249 195,19 37 622,42 37 622,42 51,685700 49,460000
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) EUR 242,250000 1 372 471 980,22 30 424 171,69 30 424 171,69 254,362500 242,250000
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND EUR 54,370000 2 982 783,17 2 294 831,40 2 294 831,40 55,729250 53,826300
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND EUR 52,540000 5 110 742,58 1 148 335,10 1 148 335,10 53,853500 52,014600
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 183,980000 23 815 093,00 631 545,00 631 545,00 1 219,499400 1 172,140200
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 10,140000 11 739 653,00 11 616 546,00 11 616 546,00 10,241400 10,038600
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 9,510000 274 059 342,00 1 852 761,00 1 852 761,00 9,795300 9,414900
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 166,150000 28 117 149,00 434 332,00 434 332,00 1 201,134500 1 154,488500
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/2024 A EUR (C) EUR 53,710000 13 409 531,17 2 955 730,85 2 955 730,85 55,052750 53,172900
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/24 A EUR (AD) (D) EUR 50,600000 1 176 695,76 384 046,31 384 046,31 51,865000 50,094000
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) EUR 54,120000 7 154 634,36 1 906 710,22 1 906 710,22 55,473000 53,578800
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) EUR 52,320000 6 431 764,65 0,00 0,00 52,879824 51,796800
Sivek Global Low Div EUR 155,000000 59 765 075,00 17 772 167,00 17 772 167,00 157,325000 155,000000
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] USD 223,470000 1 237 477 482,00 1 645,00 1 645,00 230,174100 223,470000
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] EUR 166,820000 603 541 901,00 7 951,00 7 951,00 171,824600 166,820000
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,003266 115 961 705,94 115 961 705,94 95 937 618,17 1,013299 1,003266
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA EUR 178,340000 238 690 656,20 2 586,29 2 586,29 187,257000 178,340000
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA EUR 168,760000 238 690 656,20 0,00 0,00 177,198000 168,760000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR 72,370000 249 684 798,80 14 905,00 14 905,00 74,541100 72,370000
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR EUR 1 917,670000 850 757 217,45 51 489,44 51 489,44 1 946,626817 1 917,670000
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR EUR 2 007,450000 8 209 183,19 17 968,68 17 968,68 2 107,822500 2 007,450000
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR EUR 6 391,250000 69 658 713,79 1 270 267,33 1 270 267,33 6 710,812500 6 391,250000
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] EUR 386,390000 166 360 499,60 66 514,00 66 514,00 397,981700 386,390000
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 8 428,680000 4 175 732,77 4 104,06 4 104,06 8 850,114000 8 428,680000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] EUR 292,040000 489 768 830,90 359 089,00 359 089,00 300,801200 292,040000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] EUR 425,350000 666 932 888,10 125 154,00 125 154,00 438,110500 425,350000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] EUR 236,460000 879 987 130,70 238 316,00 238 316,00 243,553800 236,460000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] EUR 114,550000 879 987 130,70 11 878,00 11 878,00 117,986500 114,550000
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,141458 135 188 310,65 135 188 310,65 135 188 310,65 0,141458 0,137214
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] EUR 109,000000 97 391 431,82 22 022,00 22 022,00 112,270000 109,000000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 107,680000 702 236 304,80 7 295 822,87 7 295 822,87 110,910400 107,680000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 97,490000 81 334 023,72 0,00 0,00 98,464900 97,490000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 127,290000 140 211 486,20 3 197 048,35 3 197 048,35 132,381600 127,290000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 236,640000 1 530 188 299,00 6 046 147,27 6 046 147,27 246,105600 236,640000
Eurizon Fund - Equity China A EUR 82,750000 213 033 047,44 16 810 947,77 16 810 947,77 85,232500 82,750000
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 88,580000 3 860 504,22 3 727 972,98 3 727 972,98 89,908700 88,580000
Eurizon Fund - Equity USA EUR 273,530000 2 038 453 442,24 85 717 070,00 85 717 070,00 281,735900 273,530000
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 158,460000 1 729 060 886,29 6 411 631,05 6 411 631,05 160,836900 158,460000
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 078,670000 47 257 398,00 1 031 631,00 1 031 631,00 1 111,030100 1 067,883300
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 065,140000 35 036 866,00 239 223,00 239 223,00 1 097,094200 1 054,488600
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) EUR 104,570000 191 033 623,62 1 756 544,90 1 756 544,90 109,275650 104,570000
CPR Invest - MedTech A EUR Acc EUR 119,730000 170 217 940,47 3 084 559,40 3 084 559,40 125,716500 119,730000
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) EUR 158,470000 294 444 012,20 17 231 879,63 17 231 879,63 165,601150 158,470000
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,099003 13 176 587,69 13 176 587,69 13 176 587,69 0,100488 0,096033
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR EUR 44,230000 14 733 593,97 137 929,00 137 929,00 45,556900 44,230000
KBC Eco Fund Water Responsible Investing EUR 2 395,170000 1 192 941 633,00 67 964 973,00 67 964 973,00 2 467,025100 2 395,170000
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) EUR 51,364500 6 089 043 096,11 0,00 0,00 52,391790 50,850855
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) EUR 149,961100 6 107 164 936,18 0,00 0,00 152,960322 148,461489
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) EUR 122,825900 218 981 932,80 0,00 0,00 125,282418 121,597641
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) EUR 38,209900 303 113 616,72 0,00 0,00 38,974098 37,827801
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 74,634900 1 595 646 647,34 0,00 0,00 76,127598 73,888551
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) GBP 7,912700 11 707 390 246,17 0,00 0,00 7,912700 7,912700
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) EUR 122,480800 2 511 179 324,91 0,00 0,00 122,480800 122,480800
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 101,564300 4 516 911 515,44 0,00 0,00 101,564300 101,564300
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) USD 74,309800 7 145 216 103,60 0,00 0,00 74,309800 74,309800
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) EUR 17,290400 725 969 071,07 0,00 0,00 17,290400 17,290400
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 225,513100 1 561 449 182,77 0,00 0,00 225,513100 225,513100
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) USD 41,911700 4 650 342 793,56 0,00 0,00 41,911700 41,911700
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) EUR 28,150900 1 021 186 255,38 0,00 0,00 28,150900 28,150900
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) USD 51,691600 858 159 092,51 0,00 0,00 51,691600 51,691600
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) USD 99,795100 1 147 424 295,88 0,00 0,00 99,795100 99,795100
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) EUR 140,549300 1 563 642 515,67 0,00 0,00 140,549300 140,549300
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) USD 21,972300 1 137 606 426,27 0,00 0,00 21,972300 21,972300
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 30,493400 1 410 045 886,48 0,00 0,00 30,493400 30,493400
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) EUR 158,684900 2 057 688 165,53 0,00 0,00 158,684900 158,684900
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) EUR 186,115400 1 200 556 250,37 0,00 0,00 186,115400 186,115400
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) EUR 177,835600 973 189 233,38 0,00 0,00 177,835600 177,835600
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) USD 236,581000 2 977 749 211,78 0,00 0,00 236,581000 236,581000
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) USD 31,818000 769 944 038,66 0,00 0,00 31,818000 31,818000
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) USD 65,882800 2 237 220 637,91 0,00 0,00 65,882800 65,882800
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) USD 8,297500 3 226 171 387,56 0,00 0,00 8,297500 8,297500
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) EUR 32,044300 7 792 439 812,57 0,00 0,00 32,044300 32,044300
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) USD 86,801500 4 876 002 362,38 0,00 0,00 86,801500 86,801500
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 15,455600 29 290 176,50 0,00 0,00 15,455600 15,455600
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) USD 154,351600 625 980 273,44 0,00 0,00 154,351600 154,351600
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 139,385700 1 422 524 617,47 0,00 0,00 139,385700 139,385700
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 107,765200 1 624 229 082,47 0,00 0,00 107,765200 107,765200
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) USD 89,517600 923 954 400,54 0,00 0,00 89,517600 89,517600
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 118,891800 10 911 384 973,85 0,00 0,00 118,891800 118,891800
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) EUR 99,652900 599 825 244,58 0,00 0,00 99,652900 99,652900
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) EUR 126,742800 858 416 617,56 0,00 0,00 126,742800 126,742800
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 114,236900 5 730 125 599,77 0,00 0,00 114,236900 114,236900
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 148,742900 324 650 691,22 0,00 0,00 148,742900 148,742900
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 90,632000 703 304 366,09 0,00 0,00 90,632000 90,632000
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 86,435800 3 289 750 250,55 0,00 0,00 86,435800 86,435800
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) EUR 78,530800 7 437 730 075,72 0,00 0,00 78,530800 78,530800
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD 100,746700 75 524 942 239,42 0,00 0,00 100,746700 100,746700
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) USD 38,599800 3 118 864 087,22 0,00 0,00 38,599800 38,599800
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) USD 53,491700 5 506 114 150,87 0,00 0,00 53,491700 53,491700
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) EUR 107,663800 1 020 769 190,88 0,00 0,00 107,663800 107,663800
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) EUR 104,860200 1 030 388 973,83 0,00 0,00 104,860200 104,860200
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 91,469800 3 386 686 025,60 0,00 0,00 91,469800 91,469800
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) EUR 143,488400 498 338 242,60 0,00 0,00 143,488400 143,488400
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) EUR 150,794400 156 197 878,53 0,00 0,00 150,794400 150,794400
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 110,173100 4 627 891 975,59 0,00 0,00 110,173100 110,173100
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) JPY 38 765,300900 56 161 074 555,69 0,00 0,00 38 765,300900 38 765,300900
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) USD 173,763000 2 632 558 569,92 0,00 0,00 173,763000 173,763000
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) USD 549,630500 1 529 226 527,03 0,00 0,00 549,630500 549,630500
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 70,866500 3 959 064 775,21 0,00 0,00 70,866500 70,866500
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) EUR 178,096700 4 323 231 564,96 0,00 0,00 178,096700 178,096700
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) EUR 148,147200 225 936 023,50 0,00 0,00 148,147200 148,147200
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) EUR 172,664100 3 392 445 790,65 0,00 0,00 172,664100 172,664100
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) USD 1 122,213500 14 602 033 737,79 0,00 0,00 1 122,213500 1 122,213500
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) USD 572,667300 88 537 110 884,28 0,00 0,00 572,667300 572,667300
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) USD 176,833100 2 494 033 965,89 0,00 0,00 176,833100 176,833100
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) USD 43,143800 3 488 040 555,34 0,00 0,00 43,143800 43,143800
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 122,192200 174 087 137,12 0,00 0,00 122,192200 122,192200
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR 91,989500 5 718 480 417,87 0,00 0,00 91,989500 91,989500
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) USD 83,139900 90 674 480,78 0,00 0,00 83,139900 83,139900
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) USD 83,581400 13 677 143 737,87 0,00 0,00 83,581400 83,581400
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) EUR 95,743700 246 060 757,12 0,00 0,00 95,743700 95,743700
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 84,427400 746 393 697,80 0,00 0,00 84,427400 84,427400
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 87,049800 1 253 196 389,47 0,00 0,00 87,049800 87,049800
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 146,368800 918 188 626,30 0,00 0,00 146,368800 146,368800
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) EUR 58,824800 715 871 350,23 0,00 0,00 58,824800 58,824800
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) USD 76,628300 125 946 352,66 0,00 0,00 76,628300 76,628300
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) EUR 98,956300 307 705 780,63 0,00 0,00 98,956300 98,956300
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) EUR 66,343300 2 067 032 609,43 0,00 0,00 66,343300 66,343300
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) EUR 85,928800 1 152 526 809,68 0,00 0,00 85,928800 85,928800
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 51,192800 133 338 751,37 0,00 0,00 51,192800 51,192800
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 56,497800 130 024 943,67 0,00 0,00 56,497800 56,497800
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 100,636000 2 990 502 515,88 0,00 0,00 100,636000 100,636000
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) USD 9,320700 1 958 089 490,87 0,00 0,00 9,320700 9,320700
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,729000 1 920 683 915,02 0,00 0,00 4,729000 4,729000
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,638700 238 009 742,33 0,00 0,00 4,638700 4,638700
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 6,948900 1 512 715 495,97 0,00 0,00 6,948900 6,948900
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) USD 5,154300 336 504 878,40 0,00 0,00 5,154300 5,154300
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) USD 4,406500 45 473 764,94 0,00 0,00 4,406500 4,406500
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 4,996800 2 268 970 336,82 0,00 0,00 4,996800 4,996800
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) USD 5,658400 728 659 699,81 0,00 0,00 5,658400 5,658400
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 5,632800 847 353 915,89 0,00 0,00 5,632800 5,632800
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) USD 5,376500 1 249 415 125,49 0,00 0,00 5,376500 5,376500
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) EUR 8,112600 1 097 989 996,21 0,00 0,00 8,112600 8,112600
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) EUR 8,356500 3 021 610 908,57 0,00 0,00 8,356500 8,356500
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) USD 10,958100 7 919 860 890,83 0,00 0,00 10,958100 10,958100
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) USD 6,477700 2 938 068 804,13 0,00 0,00 6,477700 6,477700
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 5,116900 284 875 708,83 0,00 0,00 5,116900 5,116900
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) EUR 7,698500 657 193 627,90 0,00 0,00 7,698500 7,698500
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) EUR 7,541100 1 644 018 889,98 0,00 0,00 7,541100 7,541100
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 5,625600 4 503 569 067,16 0,00 0,00 5,625600 5,625600
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) USD 6,674000 1 391 849 350,16 0,00 0,00 6,674000 6,674000
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) EUR 7,504500 1 405 072 220,15 0,00 0,00 7,504500 7,504500
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 9,759800 7 377 600 696,78 0,00 0,00 9,759800 9,759800
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 4,608000 395 118 111,09 0,00 0,00 4,608000 4,608000
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) USD 5,674000 594 105 590,96 0,00 0,00 5,674000 5,674000
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) EUR 5,223600 2 169 334 849,12 0,00 0,00 5,223600 5,223600
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) USD 33,892900 20 196 452 538,71 0,00 0,00 33,892900 33,892900
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) EUR 54,877300 93 291 477,72 0,00 0,00 54,877300 54,877300
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) EUR 3,743500 283 526 659,04 0,00 0,00 3,743500 3,743500
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) EUR 4,761900 450 577 191,95 0,00 0,00 4,761900 4,761900
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) USD 7,019000 3 063 267 158,58 0,00 0,00 7,019000 7,019000
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) USD 14,852300 5 686 852 449,50 0,00 0,00 14,852300 14,852300
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) USD 6,920100 754 893 250,14 0,00 0,00 6,920100 6,920100
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 9,122200 89 480 112,84 0,00 0,00 9,122200 9,122200
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,773500 3 649 245 628,10 0,00 0,00 5,773500 5,773500
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,507800 1 479 676 375,07 0,00 0,00 5,507800 5,507800
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 6,391800 1 729 238 006,38 0,00 0,00 6,391800 6,391800
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,297300 3 518 765 132,51 0,00 0,00 5,297300 5,297300
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) EUR 6,103900 687 077 673,53 0,00 0,00 6,103900 6,103900
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) USD 12,970700 3 403 404 562,88 0,00 0,00 12,970700 12,970700
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) USD 7,372600 1 035 860 208,48 0,00 0,00 7,372600 7,372600
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,648800 4 504 789 597,19 0,00 0,00 4,648800 4,648800
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR 4,905000 2 562 354 452,79 0,00 0,00 4,905000 4,905000
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) USD 4,943900 401 702 031,53 0,00 0,00 4,943900 4,943900
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) EUR 9,383000 260 927 602,15 0,00 0,00 9,383000 9,383000
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) USD 1 698,795100 395 409 864,97 0,00 0,00 1 698,795100 1 698,795100
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR 171,730000 1 791 959 282,27 155 106 299,21 155 106 299,21 176,881900 171,730000
TAM - MA Fund EUR 0,119817 191 921 037,57 191 921 037,57 129 842 650,02 0,119817 0,116222
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 10,941600 106 681 105,64 0,00 0,00 10,941600 10,941600
Fio globální akciový fond - Třída CZK CZK 1,663100 976 505 799,65 0,00 0,00 1,663100 1,613207
Fio globální akciový fond - Třída EUR EUR 1,147200 9 262 437,80 0,00 0,00 1,147200 1,112784
Eurizon Fund Equity People EUR 129,250000 653 896 315,86 26 486 558,05 26 486 558,05 133,127500 129,250000
Eurizon Fund Equity Planet EUR 138,390000 1 138 346 998,04 47 018 160,25 47 018 160,25 142,541700 138,390000
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR EUR 68,300000 61 762 415,57 590 927,84 590 927,84 71,373500 68,300000
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD EUR 55,910000 2 065 130,45 9 058,09 9 058,09 58,425950 55,910000
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD USD 74,290000 50 540 137,21 303 241,62 303 241,62 77,633050 74,290000
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR EUR 50,540000 9 296 710,25 1 601 202,42 1 601 202,42 51,803500 49,529200
TAM - Realitný fond II. EUR 0,118306 122 414 377,33 122 414 377,33 43 459 181,82 0,118306 0,118306
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 127,010000 263 145 391,90 17 091,10 17 091,10 127,010000 127,010000
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) EUR 4,223600 1 603 594 724,88 0,00 0,00 4,223600 4,223600
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) EUR 4,492000 249 309 423,96 0,00 0,00 4,492000 4,492000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,894406 137 936 548,19 137 936 548,19 137 936 548,19 0,903350 0,894406
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,103331 55 610 349,49 55 610 349,49 55 610 349,49 0,103331 0,100231
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,097941 11 885 412,95 11 885 412,95 11 885 412,95 0,098920 0,096962
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,105381 27 467 225,81 27 467 225,81 27 467 225,81 0,106435 0,104327
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,110795 5 474 142,10 5 474 142,10 5 474 142,10 0,111903 0,109687
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011000 37 011 176,03 37 011 176,03 37 011 176,03 0,011000 0,011000
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M EUR 104,550000 241 251 893,40 1 228 641,00 1 228 641,00 107,686500 104,550000
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011403 98 191 908,45 98 191 908,45 98 191 908,45 0,011403 0,011403
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 3,979900 98 799 739,08 0,00 0,00 3,979900 3,979900
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) EUR 3,195800 1 710 453 254,17 0,00 0,00 3,195800 3,195800
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. EUR 0,049575 30 246 248,00 30 246 117,00 30 246 117,00 0,050319 0,049575
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. EUR 0,046898 7 036 311,00 7 036 311,00 7 036 311,00 0,047601 0,046898
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR EUR 260,840000 1 404 084,48 913,98 913,98 268,665200 260,840000
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR 184,650000 28 375 420,29 30 224,44 30 224,44 193,882500 184,650000
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund EUR 14,040000 149 876 720,50 2 420 010,41 2 420 010,41 14,742000 14,040000
CPR Invest - Climate Action EUR 175,140000 773 087 594,57 1 357 525,41 1 357 525,41 183,897000 175,140000
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR 0,098319 38 659 590,75 38 659 590,75 38 659 590,75 0,099794 0,095369
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR EUR 48,110000 7 274 680,50 1 377 908,07 1 377 908,07 49,312750 47,147800
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 117,530000 299 449 531,00 0,00 0,00 117,530000 117,530000
Eko o.p.f. - 365.invest EUR 0,011132 33 151 918,83 33 151 918,83 33 151 918,83 0,011132 0,010909
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 10,310000 468 399,62 0,00 0,00 10,825500 10,310000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 7,630000 451 633,66 0,00 0,00 8,011500 7,630000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 7,470000 2 246 134,80 0,00 0,00 7,470000 7,470000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 7,670000 2 987 822,42 0,00 0,00 7,670000 7,670000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 7,990000 1 700 835,43 0,00 0,00 7,990000 7,990000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 7,920000 298 844,18 0,00 0,00 7,920000 7,920000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 8,480000 14 249 569,18 0,00 0,00 8,480000 8,480000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 8,420000 762 701,04 0,00 0,00 8,420000 8,420000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 7,480000 1 893,11 0,00 0,00 7,480000 7,480000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 7,670000 928 438,82 0,00 0,00 7,670000 7,670000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 7,610000 2 020,72 0,00 0,00 7,610000 7,610000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 7,990000 1 754,38 0,00 0,00 7,990000 7,990000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 7,920000 1 751,54 0,00 0,00 7,920000 7,920000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 8,490000 51 771 969,03 0,00 0,00 8,490000 8,490000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 8,430000 2 228,47 0,00 0,00 8,430000 8,430000
Blockchain o.p.f. - 365.invest EUR 0,010151 6 315 366,89 6 315 366,89 6 315 366,89 0,010151 0,009948
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 119,420000 360 879 856,90 12 622 315,32 3 582,60 120,017100 119,420000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 191,170000 22 876 077,55 1 147,02 1 147,02 194,037550 191,170000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 205,950000 22 876 077,55 169 794,08 169 794,08 209,039250 205,950000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 102,060000 102 142 064,67 5 715,36 5 715,36 103,590900 102,060000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 112,140000 29 036 427,68 494 649,54 494 649,54 113,822100 112,140000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 125,200000 61 182 352,97 284 078,80 284 078,80 127,078000 125,200000
ERSTE BEST OF AMERICA EUR 337,910000 90 264 353,40 1 362 791,03 1 362 791,03 344,668200 337,910000
ERSTE BEST OF EUROPE EUR 237,230000 54 852 006,33 401 630,39 401 630,39 241,974600 237,230000
ERSTE GREEN INVEST EUR 138,400000 536 206 917,11 6 149 112,00 6 149 112,00 141,168000 138,400000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 222,350000 577 967 333,87 1 266 060,90 1 266 060,90 226,797000 222,350000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 127,310000 430 514 795,00 1 145,79 1 145,79 129,219650 127,310000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 146,300000 612 591 939,51 745 398,50 745 398,50 153,615000 146,300000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 236,580000 273 806 092,32 794 435,64 794 435,64 241,311600 236,580000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 112,970000 298 883 938,73 100 204,39 100 204,39 114,664550 112,970000
ERSTE FAIR INVEST EUR 101,050000 88 352 414,68 190 782,40 190 782,40 103,071000 101,050000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 28,140000 376 344 352,36 476 112,48 476 112,48 29,265600 28,140000
AF - European Equity ESG Improvers EUR 74,210000 93 004 877,55 12 965 720,52 12 965 720,52 77,549450 74,210000
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond EUR 43,950000 87 892,70 0,00 0,00 45,927750 43,950000
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond EUR 51,400000 12 384,86 0,00 0,00 53,713000 51,400000
AF - European Equty ESG Improvers USD 51,940000 103 194,28 1 031,65 1 031,65 54,277300 51,940000
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR EUR 52,790000 120 550 124,05 54 846,96 54 846,96 55,165550 52,790000
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD 4,147000 341 453 161,44 0,00 0,00 4,147000 4,147000
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD 6,541700 1 452 149 565,06 0,00 0,00 6,541700 6,541700
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR 4,039000 924 881 472,40 0,00 0,00 4,039000 4,039000
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD 6,140700 437 411 086,72 0,00 0,00 6,140700 6,140700
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR 6,714800 3 147 238 009,61 0,00 0,00 6,714800 6,714800
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD 9,551800 9 705 987 510,68 0,00 0,00 9,551800 9,551800
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR 7,352900 54 882 013,89 0,00 0,00 7,352900 7,352900
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD 5,004300 7 159 582,85 0,00 0,00 5,004300 5,004300
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR 5,009200 297 332 023,13 0,00 0,00 5,009200 5,009200
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD 4,816800 894 410 339,26 0,00 0,00 4,816800 4,816800
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR 4,362700 419 394 806,51 0,00 0,00 4,362700 4,362700
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF USD 7,583900 269 230 268,11 0,00 0,00 7,583900 7,583900
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF USD 6,844300 512 250 688,39 0,00 0,00 6,844300 6,844300
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF EUR 7,384100 100 748 339,00 0,00 0,00 7,384100 7,384100
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) EUR 4,124900 124 120 079,40 0,00 0,00 4,124900 4,124900
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg EUR 5,138500 369 233 227,25 0,00 0,00 5,138500 5,138500
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD 6,819300 518 672 854,38 0,00 0,00 6,819300 6,819300
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio EUR 0,097352 16 718 122,59 16 718 122,59 16 718 122,59 0,098812 0,094431
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,068873 122 078 119,77 122 078 119,77 122 078 119,77 1,095595 1,036807
Wood & Company Office Podfond EUR 1,987400 236 230 000,00 0,00 0,00 2,047022 1,927778
Wood & Company Retail Podfond EUR 2,851800 116 670 000,00 0,00 0,00 2,937354 2,766246
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) EUR 24,465700 289 306 465,93 0,00 0,00 24,955014 24,221043
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) EUR 17,895300 134 608 262,40 0,00 0,00 18,253206 17,716347
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) EUR 36,335900 491 842 083,94 0,00 0,00 37,062618 35,972541
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) EUR 121,583500 728 893 129,89 0,00 0,00 124,015170 120,367665
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) EUR 71,261100 241 076 279,38 0,00 0,00 72,686322 70,548489
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) EUR 19,291000 105 348 336,34 0,00 0,00 19,676820 19,098090
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) EUR 59,166200 176 666 749,47 0,00 0,00 60,349524 58,574538
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) EUR 28,620500 2 334 512 823,79 0,00 0,00 29,192910 28,334295
TAM - AP Realitný fond EUR 60 984,895178 52 142 085,38 52 142 085,38 52 142 085,38 60 984,895178 60 984,895178
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR EUR 51,110000 6 717 331,27 1 438 017,42 1 438 017,42 52,132200 50,087800
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 227,400000 196 330 312,06 576 229,33 576 229,33 231,948000 227,400000
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 125,210000 133 302 044,35 187 188,95 187 188,95 127,088150 125,210000
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR EUR 43,390000 718 408 963,92 0,00 0,00 43,411695 43,381322
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD USD 46,300000 767 691 818,85 0,00 0,00 46,323150 46,290740
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR EUR 38,860000 718 408 963,92 0,00 0,00 38,871658 38,852228
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD USD 41,460000 767 691 818,85 0,00 0,00 41,472438 41,451708
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD USD 13,530000 2 193 798 310,73 0,00 0,00 13,536765 13,527294
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD USD 39,760000 2 193 798 310,73 0,00 0,00 39,779880 39,752048
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD USD 19,560000 1 101 612 301,43 0,00 0,00 19,569780 19,556088
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR EUR 26,630000 2 067 677 757,11 0,00 0,00 26,643315 26,624674
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR EUR 16,350000 2 618 118 054,55 0,00 0,00 16,358175 16,346730
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR EUR 13,530000 6 192 355 797,49 0,00 0,00 13,534059 13,527294
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD USD 15,790000 6 617 151 405,20 0,00 0,00 15,797895 15,786842
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD USD 14,440000 6 617 151 405,20 0,00 0,00 14,444332 14,437112
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD USD 77,010000 14 822 642 369,06 0,00 0,00 77,048505 76,994598
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR EUR 64,600000 13 871 085 877,84 0,00 0,00 64,619380 64,587080
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD USD 68,930000 14 822 642 369,06 0,00 0,00 68,950679 68,916214
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD USD 14,810000 1 483 613 214,62 0,00 0,00 14,817405 14,807038
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD USD 23,540000 923 673 506,00 0,00 0,00 23,551770 23,535292
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD USD 29,560000 1 790 468 449,67 0,00 0,00 29,574780 29,554088
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD USD 15,660000 4 470 263 518,35 0,00 0,00 15,667830 15,656868
BGF Latin American Fund Class A2 USD USD 62,330000 616 625 730,39 0,00 0,00 62,361165 62,317534
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD USD 12,740000 311 081 125,70 0,00 0,00 12,746370 12,737452
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR EUR 15,730000 5 201 262 980,64 0,00 0,00 15,737865 15,726854
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD USD 16,790000 5 558 069 621,11 0,00 0,00 16,798395 16,786642
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR EUR 14,030000 5 201 262 980,64 0,00 0,00 14,034209 14,027194
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD USD 14,970000 5 558 069 621,11 0,00 0,00 14,974491 14,967006
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD USD 125,280000 760 292 955,69 0,00 0,00 125,342640 125,254944
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD USD 14,290000 1 596 394 009,30 0,00 0,00 14,297145 14,287142
BGF World Gold Fund Class A2 USD USD 36,040000 3 849 092 337,26 0,00 0,00 36,058020 36,032792
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR EUR 66,820000 13 277 119 891,20 0,00 0,00 66,853410 66,806636
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD USD 71,300000 14 187 930 315,74 0,00 0,00 71,335650 71,285740
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR EUR 59,580000 13 277 119 891,20 0,00 0,00 59,597874 59,568084
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD USD 63,580000 14 187 930 315,74 0,00 0,00 63,599074 63,567284
BGF World Mining Fund Class A2 USD USD 61,220000 4 783 911 717,78 0,00 0,00 61,250610 61,207756
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR EUR 118,530000 1 955 213 470,45 0,00 0,00 118,565559 118,506294
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD USD 130,380000 2 089 341 114,52 0,00 0,00 130,445190 130,353924
BGF World Technology Fund Class A2 EUR EUR 83,310000 11 545 899 330,86 0,00 0,00 83,351655 83,293338
BGF World Technology Fund Class A2 USD USD 88,890000 12 337 948 024,96 0,00 0,00 88,934445 88,872222
BGF World Technology Fund Class E2 EUR EUR 74,940000 11 545 899 330,86 0,00 0,00 74,962482 74,925012
BGF World Technology Fund Class E2 USD USD 79,960000 12 337 948 024,96 0,00 0,00 79,983988 79,944008
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg EUR 16,360000 2 553 269 413,46 0,00 0,00 16,368180 16,356728
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD USD 19,070000 2 728 423 695,22 0,00 0,00 19,079535 19,066186
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR EUR 23,640000 2 553 269 413,46 0,00 0,00 23,647092 23,635272
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged EUR 11,580000 1 018 798 696,84 0,00 0,00 11,585790 11,577684
BGF Future Of Transport Fund A2 USD USD 13,530000 1 088 688 287,44 0,00 0,00 13,536765 13,527294
BGF Future of Transport Fund E2 EUR EUR 16,240000 1 018 798 696,84 0,00 0,00 16,244872 16,236752
BGF Circular Economy Class A2 EUR EUR 12,790000 1 219 606 893,66 0,00 0,00 12,796395 12,787442
BGF Circular Economy Class A2 USD USD 13,640000 1 303 271 926,57 0,00 0,00 13,646820 13,637272
BGF Circular Economy Class E2 EUR EUR 12,490000 1 219 606 893,66 0,00 0,00 12,493747 12,487502
BGF Circular Economy Class E2 USD USD 13,320000 1 303 271 926,57 0,00 0,00 13,323996 13,317336
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR EUR 12,370000 155 242 782,64 0,00 0,00 12,376185 12,367526
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD USD 13,200000 165 892 437,53 0,00 0,00 13,206600 13,197360
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR EUR 13,720000 155 242 782,64 0,00 0,00 13,724116 13,717256
BGF China Bond Fund A2 EUR EUR 13,370000 2 512 029 747,68 0,00 0,00 13,376685 13,367326
BGF China Bond Fund A2 USD USD 14,270000 2 684 354 988,38 0,00 0,00 14,277135 14,267146
BGF China Bond Fund E2 EUR EUR 16,270000 2 512 029 747,68 0,00 0,00 16,274881 16,266746
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR EUR 104,260000 151 788 066,38 0,00 0,00 104,312130 104,239148
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD USD 123,370000 162 200 727,73 0,00 0,00 123,431685 123,345326
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR EUR 92,340000 151 788 066,38 0,00 0,00 92,367702 92,321532
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 EUR 110,250000 121 898 802,84 0,00 0,00 110,305125 110,227950
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg USD 124,940000 130 261 060,71 0,00 0,00 125,002470 124,915012
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR EUR 102,960000 121 898 802,84 0,00 0,00 102,990888 102,939408
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR EUR 131,720000 737 495 353,50 0,00 0,00 131,785860 131,693656
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD USD 163,830000 788 087 534,75 0,00 0,00 163,911915 163,797234
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR EUR 108,700000 737 495 353,50 0,00 0,00 108,732610 108,678260
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR EUR 159,780000 611 048 884,99 0,00 0,00 159,859890 159,748044
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD USD 205,010000 652 966 838,50 0,00 0,00 205,112505 204,968998
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR EUR 126,240000 611 048 884,99 0,00 0,00 126,277872 126,214752
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 10,000000 281 941 691,05 0,00 0,00 10,005000 9,998000
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR EUR 9,780000 281 941 691,05 0,00 0,00 9,782934 9,778044
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR EUR 94,810000 239 163 549,93 0,00 0,00 94,857405 94,791038
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR EUR 91,630000 239 163 549,93 0,00 0,00 91,657489 91,611674
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR EUR 19,260000 4 914 226 841,66 0,00 0,00 19,269630 19,256148
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged USD 53,090000 5 251 342 803,00 0,00 0,00 53,116545 53,079382
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR EUR 16,980000 4 914 226 841,66 0,00 0,00 16,985094 16,976604
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged USD 46,790000 5 251 342 803,00 0,00 0,00 46,804037 46,780642
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR EUR 165,470000 869 023 129,41 0,00 0,00 165,552735 165,436906
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR EUR 155,620000 869 023 129,41 0,00 0,00 155,666686 155,588876
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR EUR 111,520000 1 734 482 046,71 0,00 0,00 111,575760 111,497696
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD USD 134,310000 1 853 467 515,11 0,00 0,00 134,377155 134,283138
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR EUR 139,170000 1 734 482 046,71 0,00 0,00 139,211751 139,142166
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg EUR 120,870000 335 523 582,27 0,00 0,00 120,930435 120,845826
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg USD 127,830000 358 540 500,01 0,00 0,00 127,893915 127,804434
BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg EUR 102,000000 28 245 055,16 0,00 0,00 102,051000 101,979600
BSF Global Equity AR Fund E2 EUR EUR 118,400000 30 182 665,94 0,00 0,00 118,435520 118,376320
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR 236,590000 268 111,90 11 829,50 11 829,50 240,138850 236,590000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD 255,020000 1 044 377,19 579 399,45 579 399,45 258,845300 255,020000
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD 410,420000 517 245,62 74 190,44 74 190,44 416,576300 410,420000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR 377,560000 401 296 939,78 1 578 200,80 1 578 200,80 383,223400 377,560000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR 137,770000 56 932 175,87 10 993 092,63 10 993 092,63 139,836550 137,770000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD 148,800000 1 353 829,82 430 643,42 430 643,42 151,032000 148,800000
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR 151,370000 806 867 104,69 2 358 064,57 2 358 064,57 155,911100 151,370000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD 108,600000 3 287 066,18 456 318,31 456 318,31 111,858000 108,600000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR 100,240000 105 982 234,84 863 611,71 863 611,71 103,247200 100,240000
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR 124,490000 32 402 478,51 824 009,27 824 009,27 128,224700 124,490000
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR 783,950000 49 740 858,25 4 007 952,21 4 007 952,21 807,468500 783,950000
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD 157,540000 4 097 504,49 1 357 511,11 1 357 511,11 162,266200 157,540000
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 123,510000 26 835 230,44 57 432,15 57 432,15 125,362650 123,510000
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR 103,480000 3 424 001,73 106 584,40 106 584,40 106,067000 103,480000
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR 98,580000 23 247 885,13 229 198,50 229 198,50 101,044500 98,580000
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR 100,730000 9 925 255,18 244 370,98 244 370,98 102,240950 100,730000
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC EUR 125,600000 422 180 557,27 79 870,30 79 870,30 125,637680 125,600000
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR 91,530000 553 036 885,45 231 374,20 231 374,20 93,818250 91,530000
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing EUR 742,960000 73 330 104,00 7 369 103,00 7 369 103,00 765,248800 742,960000
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) USD 8,829000 927 052 292,73 0,00 0,00 8,829000 8,829000
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) USD 7,668300 1 307 657 401,81 0,00 0,00 7,668300 7,668300
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF USD 13,621700 706 542 992,44 0,00 0,00 13,621700 13,621700
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing EUR 536,240000 121 180 146,00 2 596 477,00 2 596 477,00 552,327200 536,240000
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing EUR 770,200000 182 549 640,00 463 409,00 463 409,00 793,306000 770,200000
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) EUR 26,087400 319 400 267,50 0,00 0,00 26,609148 25,826526
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 0,012255 42 927,54 42 927,54 42 927,54 0,012255 0,011887
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 EUR 98,050000 151 788 066,38 0,00 0,00 102,952500 98,050000
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 EUR 110,570000 151 788 066,38 0,00 0,00 116,098500 110,570000
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 EUR 110,700000 121 898 802,84 0,00 0,00 116,235000 110,700000
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 EUR 114,790000 121 898 802,84 0,00 0,00 120,529500 114,790000
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 EUR 127,940000 737 495 353,50 0,00 0,00 134,337000 127,940000
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 EUR 144,940000 737 495 353,50 0,00 0,00 152,187000 144,940000
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 EUR 159,670000 611 048 884,99 0,00 0,00 167,653500 159,670000
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 EUR 180,430000 611 048 884,99 0,00 0,00 189,451500 180,430000
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) USD 4,951900 326 548 160,53 0,00 0,00 4,951900 4,951900
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  EUR 4,058700 1 844 697 597,07 0,00 0,00 4,058700 4,058700
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) USD 171,936300 4 584 389 858,40 0,00 0,00 171,936300 171,936300
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 13,319900 706 604 889,46 0,00 0,00 13,319900 13,319900
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,437300 434 593 319,44 0,00 0,00 4,437300 4,437300
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 10,254100 2 439 726 338,78 0,00 0,00 10,254100 10,254100
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) USD 5,036200 159 047 245,33 0,00 0,00 5,036200 5,036200
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) USD 3,477400 1 781 986 604,35 0,00 0,00 3,477400 3,477400
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) GBP 5,009100 151 855 685,59 0,00 0,00 5,009100 5,009100
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 5,656300 165 630 936,64 0,00 0,00 5,656300 5,656300
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,666000 359 681 094,43 0,00 0,00 5,666000 5,666000
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) EUR 6,603700 3 939 418,01 0,00 0,00 6,603700 6,603700
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) USD 7,828900 649 803 705,09 0,00 0,00 7,828900 7,828900
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  EUR 4,589000 193 373 168,93 0,00 0,00 4,589000 4,589000
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) USD 6,429800 194 487 748,79 0,00 0,00 6,429800 6,429800
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg EUR 5,708400 520 081 089,09 0,00 0,00 5,708400 5,708400
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) USD 7,647600 61 181 405,38 0,00 0,00 7,647600 7,647600
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) USD 7,326900 281 503 493,15 0,00 0,00 7,326900 7,326900
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) USD 110,778000 9 818 195 216,11 0,00 0,00 110,778000 110,778000
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 4,848000 2 009 971 389,51 0,00 0,00 4,848000 4,848000
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) USD 5,458500 3 950 579 884,13 0,00 0,00 5,458500 5,458500
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) USD 127,236700 3 294 617 416,33 0,00 0,00 127,236700 127,236700
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) USD 7,498800 1 474 857 439,73 0,00 0,00 7,498800 7,498800
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) USD 142,807600 4 550 249 374,16 0,00 0,00 142,807600 142,807600
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] EUR 102,790000 289 767 437,40 24 064,00 24 064,00 105,873700 102,790000
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD USD 13,560000 165 892 437,53 0,00 0,00 14,238000 13,560000
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR EUR 12,710000 155 242 782,64 0,00 0,00 13,345500 12,710000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 145 897,530000 526 289 747,66 2 487 429,30 2 487 429,30 148 815,480600 145 897,530000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,909467 3 137 827,33 3 137 827,33 3 137 827,33 0,918562 0,893097
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,040243 106 635 104,51 106 635 104,51 106 635 104,51 1,050645 1,021519
ERSTE STOCK TECHNO EUR 217,490000 580 563 293,57 1 784 505,45 1 784 505,45 221,839800 217,490000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 525,980000 226 044 094,34 13 675,48 13 675,48 536,499600 525,980000
BlackRock Global Impact Fund USD (A) USD 130,858900 26 931 495,42 0,00 0,00 130,858900 130,858900
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) USD 121,581600 1 175 364,83 0,00 0,00 121,581600 121,581600
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,010287 14 995 826,62 14 995 826,62 14 995 826,62 0,010493 0,010102
Horizon Start 100 EUR 11,080000 18 731 046,00 18 716 137,00 18 716 137,00 11,412400 10,969200
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 EUR 54,000000 7 848 055,66 4 225 796,89 4 225 796,89 55,080000 52,920000
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) USD 91,383700 515 271 984,53 0,00 0,00 91,383700 91,383700
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) USD 40,141400 234 962 812,24 0,00 0,00 40,141400 40,141400
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) USD 194,424000 612 887 187,36 0,00 0,00 194,424000 194,424000
iShares Ageing Population UCITS ETF USD 7,100600 461 539 881,25 0,00 0,00 7,100600 7,100600
iShares Agribusiness UCITS ETF USD 43,580200 405 296 224,17 0,00 0,00 43,580200 43,580200
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF USD 30,684500 79 779 775,65 0,00 0,00 30,684500 30,684500
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD 27,435400 196 537 316,52 0,00 0,00 27,435400 27,435400
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) USD 480,848200 1 550 453 620,55 0,00 0,00 480,848200 480,848200
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) EUR 272,618700 872 480 093,06 0,00 0,00 272,618700 272,618700
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) USD 459,031700 1 107 641 078,80 0,00 0,00 459,031700 459,031700
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) USD 7,013500 3 797 849 778,45 0,00 0,00 7,013500 7,013500
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 10,943800 7 067 652 737,82 0,00 0,00 10,943800 10,943800
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD 20,415500 159 240 943,11 0,00 0,00 20,415500 20,415500
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF EUR 4,867100 14 442 756,47 0,00 0,00 4,867100 4,867100
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF EUR 5,712000 22 308 486,87 0,00 0,00 5,712000 5,712000
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  EUR 6,414500 44 752 475,07 0,00 0,00 6,414500 6,414500
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF EUR 5,324300 851 626,19 0,00 0,00 5,324300 5,324300
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF USD 6,116300 197 403 199,65 0,00 0,00 6,116300 6,116300
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate EUR 5,209000 40 461 543,35 0,00 0,00 5,209000 5,209000
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) EUR 5,839100 78 243 628,81 0,00 0,00 5,955882 5,780709
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] EUR 92,470000 273 558 942,00 337 624,00 337 624,00 95,244100 92,470000
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC EUR 117,570000 853 833 011,90 13 638,12 13 638,12 121,097100 117,570000
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. EUR 1,110522 8 793 926,67 8 766 575,05 8 464 962,83 1,110522 1,110522
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 10,950000 60 020 516,75 2 760 873,67 2 760 873,67 11,524875 10,950000
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing EUR 170,130000 61 976 557,00 7 225 119,00 7 225 119,00 175,233900 170,130000
KBC Equity Fund EM Responsible Investing EUR 471,050000 42 877 578,00 2 032 612,00 2 032 612,00 485,181500 471,050000
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,010902 10 938 728,36 10 938 728,36 10 938 728,36 0,011066 0,010706
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010462 104 620,85 104 620,85 104 620,85 0,010462 0,010462
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O EUR 70,440000 4 349 020,90 4 349 020,90 4 349 020,90 72,553200 66,918000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A EUR 662,160000 5 245 481,12 5 245 481,12 5 245 481,12 668,781600 655,538400
Invesco Metaverse Fund Class A Acc EUR EUR 14,680000 16 486 553,27 0,00 0,00 15,414000 14,680000
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,105980 29 450 428,30 29 450 428,30 29 450 428,30 0,105980 0,104920
UNIQA Future Trends EUR 0,039470 5 404 418,00 505 227,00 505 227,00 0,041444 0,037497
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP EUR 109,080000 263 794 584,00 8 114 010,00 8 114 010,00 112,352400 109,080000
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP USD 111,520000 174 701 619,00 2 017 461,00 2 017 461,00 114,865600 111,520000
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR EUR 167,170000 154 982 521,00 60 170 667,00 60 170 667,00 172,185100 167,170000
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR EUR 55,750000 2 711 416,57 2 723 574,37 2 723 574,37 56,865000 54,635000
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II EUR 108,940000 1 947 427,42 567 445,04 567 445,04 114,387000 108,940000
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 31,160000 403 910 318,39 156 529,77 156 529,77 31,627400 31,160000
Horizon Start 100 Plus EUR 11,000000 41 393 493,00 29 805 578,00 29 805 578,00 11,110000 10,890000
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR EUR 10 973,970000 236 374 014,82 318,25 318,25 11 193,449400 10 973,970000
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 EUR 107,840000 100 538 542,65 3 228 441,53 3 228 441,53 113,232000 107,840000
TAM - Premium Dynamic EUR 0,111330 2 937 694,83 2 937 694,83 2 937 694,83 0,111330 0,107990
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 1,163204 5 496 558,76 5 496 558,76 5 496 558,76 1,198100 1,151572
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR EUR 422,570000 22 400 242,80 1 122,35 1 122,35 435,247100 422,570000
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK CZK 126 177,820000 4 970 604 175,79 735 566,97 735 566,97 128 701,376400 126 177,820000
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR CZK 770,240000 341 510,31 13 442,23 13 442,23 799,124000 770,240000
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR EUR 54,930000 4 081 434,66 2 910 199,09 2 910 199,09 56,028600 53,831400
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) USD 104,563200 153 959 593,46 0,00 0,00 104,563200 104,563200
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) EUR 5,194200 266 303 526,34 0,00 0,00 5,194200 5,194200
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) USD 105,185100 326 591 302,17 0,00 0,00 105,185100 105,185100
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) EUR 5,258200 285 680 834,61 0,00 0,00 5,258200 5,258200
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 10,590000 8 568 295,00 8 568 295,00 8 568 295,00 10,801800 10,484100
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,118309 3 126 243,93 3 126 243,93 3 126 243,93 0,118309 0,114760
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. EUR 1,023606 18 821 149,90 18 821 149,90 18 821 149,90 1,023606 1,023606
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio EUR 0,117825 71 547 588,52 71 547 588,52 71 547 588,52 0,120771 0,114290
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) USD 59,980000 36 610 560,22 11 682 269,99 11 682 269,99 62,679100 59,980000
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) EUR 59,440000 299 717,09 17 415,37 17 415,37 62,114800 59,440000
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity JPY 37 817,000000 1 543 483 754,00 21 479,00 21 479,00 38 622,502100 37 786,746400
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © EUR 279,860000 103 520 774,93 214 088,98 214 088,98 292,453700 279,860000
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK 23 352,500000 2 111 899,69 5 446,34 5 446,34 24 520,125000 23 352,500000
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR EUR 1 726,260000 58 132 423,19 103,58 103,58 1 778,047800 1 726,260000
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) EUR 110,010000 89 614 606,74 225,19 225,19 113,310300 110,010000
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD USD 262,220000 9 970 185,53 1 203,21 1 203,21 270,086600 262,220000
Eurizon Fund Absolute Prudent R EUR 120,050000 320 639 371,40 61 918,91 61 918,91 123,051250 120,050000
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) EUR 50,210000 1 817 284,79 1 474 518,73 1 474 518,73 51,214200 50,210000
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest EUR 0,010135 6 470 419,78 6 470 419,78 6 470 419,78 0,010135 0,010135
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR EUR 102,350000 1 881 829 032,77 35 274 173,79 35 274 173,79 106,955750 102,350000
Amundi Funds Cash USD - A2 USD EUR 119,800000 1 752 195 274,94 2 749 205,85 2 749 205,85 125,191000 119,800000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC USD 135,150000 1 272 602,70 12 029,32 12 029,32 137,177250 135,150000
Perspective Global 95 USD 1 USD 960,140000 35 957 948,00 1 836 540,00 1 836 540,00 979,342800 950,538600
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc EUR 96,220000 359 120 491,31 257 380,78 257 380,78 101,031000 96,220000
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc EUR 100,150000 42 268 646,67 962 980,08 962 980,08 105,157500 100,150000
GS Europe High Yield - P Cap EUR EUR 455,640000 3 536 094,00 7 705,78 7 705,78 469,309200 455,640000
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK 23 449,010000 1 048 874 870,20 86,33 86,33 24 621,460500 23 449,010000
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný CZK 1 063,020000 2 027 512 664,00 1 828 549,00 1 828 549,00 1 078,965300 1 063,020000
Optimum Fund ČSOB Opatrný CZK 1 097,470000 8 350 725 720,00 17 792,00 17 792,00 1 113,932050 1 097,470000
Optimum Fund ČSOB Odvážný CZK 1 128,500000 2 288 908 330,00 8 608,00 8 608,00 1 145,427500 1 128,500000
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný CZK 1 161,810000 1 293 459 691,00 10 684,00 10 684,00 1 179,237150 1 161,810000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 94,390000 244 691 701,24 6 848 938,40 0,00 95,805850 94,390000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 89,450000 268 207 854,40 7 374 079,10 0,00 90,791750 89,450000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR