Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 13.5.2022

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,049338 82 095 479,96 82 095 479,96 66 966 933,10 0,049831 0,049338
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,044958 127 908 198,80 127 908 198,80 81 883 008,28 0,044958 0,044958
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,045306 409 184 679,65 409 184 679,65 409 160 742,27 0,046212 0,045306
ERSTE BOND DANUBIA EUR 127,480000 80 840 278,67 7 476 574,52 1 850 372,20 130,667000 127,480000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 664,890000 168 862 242,10 3 679 180,18 3 679 180,18 688,161150 664,890000
AM SLSP Fond budúcnosti o.p.f. EUR 0,054362 109 617 952,06 109 617 952,06 109 617 952,06 0,055993 0,054362
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR 326,150000 46 968 087,84 9 501 291,85 9 501 291,85 337,565250 326,150000
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,035272 44 090 430,07 44 090 430,07 44 090 430,07 0,035272 0,035272
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 144,170000 35 319 599,68 9 584 881,85 838 209,05 145,611700 144,170000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 115,720000 342 546 861,81 21 787 183,00 11 939 873,88 116,587900 115,720000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 136,470000 233 386 975,21 10 191 989,01 1 994 236,11 137,493525 136,470000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 185,420000 470 399 183,13 2 643 676,81 2 643 676,81 191,909700 185,420000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 177,840000 266 860 216,38 9 709 689,85 2 038 046,01 184,064400 177,840000
ERSTE BOND DOLLAR USD 138,020000 150 289 547,11 6 065 362,36 1 658 750,86 142,850700 138,020000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 156,790000 517 046 192,05 17 592 794,08 5 347 788,38 163,061600 156,790000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 121,070000 22 710 947,42 138 261,94 138 261,94 125,912800 121,070000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 201,370000 30 876 579,74 2 087 421,56 2 087 421,56 209,424800 201,370000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 223,610000 206 171 556,14 3 446 500,93 381 031,44 232,554400 223,610000
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,063381 504 982 515,05 504 982 515,05 455 183 244,91 0,064332 0,063305
AM SLSP Realitný fond EUR 0,025011 1 383 350,71 1 383 350,71 1 383 350,71 0,025761 0,025011
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,017331 65 511 653,73 65 511 653,73 65 511 653,73 0,017331 0,017331
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,012578 9 172 532,26 9 172 532,26 9 172 532,26 0,012578 0,012578
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. EUR 0,010275 59 285 630,69 59 285 630,69 59 285 630,69 0,010429 0,010275
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. EUR 0,010727 11 335 268,48 11 335 268,48 11 335 268,48 0,010942 0,010727
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. EUR 0,011115 27 718 003,23 27 718 003,23 27 718 003,23 0,011393 0,011115
ERSTE BOND EURO RENT EUR 165,800000 206 956 769,91 41 991 137,42 155 603,30 169,945000 165,800000
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 197,680000 302 777 027,33 42 298 966,57 8 712 118,66 204,598800 197,680000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 166,690000 178 220 646,50 10 026 276,85 2 722 553,15 172,524150 166,690000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 186,170000 244 179 748,74 22 576 072,86 2 388 527,83 192,685950 186,170000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 270,430000 540 860 466,42 8 248 901,99 0,00 1 279,958225 1 270,430000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 132,500000 132 774 276,60 12 587 927,87 57 744,27 137,137500 132,500000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,009113 5 448 802,97 5 448 802,97 5 448 802,97 0,009113 0,009113
ERSTE MORTAGE EUR 145,300000 131 596 833,73 15 346 470,52 2 751 135,66 150,385500 145,300000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 188,830000 665 905 549,52 31 982 842,97 12 022 001,06 195,439050 188,830000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 135,990000 74 856 630,71 130 550,40 130 550,40 140,749650 135,990000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 116,350000 61 600 464,30 12 280 863,84 12 280 863,84 120,422250 116,350000
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,010005 366 255 385,99 366 255 385,99 366 255 385,99 0,010055 0,010005
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f. EUR 1,001689 123 975 328,44 123 975 328,44 88 688 076,77 1,011706 1,001689
AM SLSP Fond zodpovedného investovania, o.p.f. EUR 0,902226 169 299 016,74 169 299 016,74 168 669 705,98 0,911248 0,902226
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 114,940000 398 686 461,60 2 528,68 2 528,68 115,802050 114,940000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 190,170000 35 753 221,90 0,00 0,00 196,825950 190,170000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 198,140000 35 753 221,90 197 853,81 197 853,81 205,074900 198,140000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 98,930000 112 867 837,63 5 737,94 5 737,94 101,897900 98,930000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 107,780000 42 556 135,49 0,00 0,00 109,935600 107,780000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 111,850000 70 647 202,38 36 463,10 36 463,10 114,646250 111,850000
ERSTE BEST OF AMERICA EUR 268,260000 73 874 941,92 575 954,22 575 954,22 278,990400 268,260000
ERSTE BEST OF EUROPE EUR 194,980000 50 936 780,82 243 530,02 243 530,02 202,779200 194,980000
ERSTE GREEN INVEST EUR 123,570000 428 276 124,85 5 458 457,61 5 458 457,61 129,748500 123,570000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 254,140000 687 386 208,24 1 173 872,66 1 173 872,66 264,305600 254,140000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 126,700000 233 802 437,63 633,50 633,50 131,134500 126,700000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 119,480000 453 937 294,65 494 647,20 494 647,20 125,454000 119,480000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 189,800000 208 407 099,77 339 362,40 339 362,40 197,392000 189,800000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 105,660000 249 921 767,69 79 773,30 79 773,30 109,358100 105,660000
ERSTE FAIR INVEST EUR 80,370000 55 799 882,30 233 796,33 233 796,33 84,388500 80,370000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 21,430000 259 200 664,65 270 018,00 270 018,00 22,287200 21,430000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 175,500000 173 915 162,88 474 550,94 474 550,94 184,275000 175,500000
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,039489 82 672 708,39 82 672 708,39 82 672 708,39 0,040792 0,037909
Eurizon AM SK - Stredoeurópsky Dlhopisový fond EUR 0,029309 31 423 139,38 31 423 139,38 22 089 184,36 0,029749 0,028137
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,037130 99 941 048,54 99 941 048,54 99 941 048,54 0,037316 0,035645
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,045905 419 708 266,55 419 708 266,55 419 708 266,55 0,046594 0,044069
GIS European Equities Opportunity EUR 190,963000 20 851 877,16 1 239 674,13 1 239 674,13 197,264779 190,963000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 188,708000 1 629 924,74 309 655,30 309 655,30 194,935364 188,708000
GIS Global Equity Allocation EUR 187,632000 7 892 424,37 287 478,87 287 478,87 193,823856 187,632000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 148,344000 40 062 091,21 111 083,25 111 083,25 150,569160 148,344000
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,036474 114 809 940,52 114 809 940,52 51 110 008,02 0,036474 0,036474
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,040746 161 760 649,32 161 760 649,32 161 760 649,32 0,041357 0,039116
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,114458 127 608 527,11 127 608 527,11 127 608 527,11 0,115030 0,109880
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 97,420000 370 734 590,68 90 410,44 90 410,44 97,420000 97,420000
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR 0,098077 109 216 695,77 109 216 695,77 109 216 695,77 0,098813 0,097292
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR 197,870000 454 994 833,96 10 967 980,80 10 967 980,80 205,784800 197,870000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 168,000000 4 796 309 147,19 84 010 033,80 84 010 033,80 168,000000 168,000000
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 120,980000 898 405 889,64 63 633 456,61 63 633 456,61 125,819200 120,980000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 216,780000 820 333 342,66 8 897 704,75 8 897 704,75 221,115600 216,780000
Eurizon AM Slovakia - Edícia 2018 EUR 0,099417 25 365 619,46 25 365 619,46 25 365 619,46 0,099417 0,098423
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 149,750000 65 622 678,85 8 189 294,69 8 189 294,69 151,247500 149,750000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 156,170000 1 468 851 120,52 24 413 462,03 24 413 462,03 157,731700 156,170000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 169,200000 1 692 503 025,92 62 307 980,20 62 307 980,20 170,892000 169,200000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 211,320000 804 565 838,65 111 068 690,18 111 068 690,18 213,433200 211,320000
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 149,800000 407 396 274,12 4 476 182,04 4 476 182,04 152,796000 149,800000
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 94,280000 4 661 120,21 3 236 055,22 3 236 055,22 96,165600 94,280000
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 120,250000 269 206 661,96 33 905 306,76 33 905 306,76 123,857500 120,250000
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR 0,136429 213 735 763,40 213 735 763,40 213 735 763,40 0,139840 0,132336
Eurizon Fund - Equity China A EUR 113,180000 243 296 283,14 19 979 854,98 19 979 854,98 116,575400 113,180000
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 88,810000 3 848 307,93 3 731 256,86 3 731 256,86 90,142150 88,810000
Eurizon Fund - Equity USA EUR 197,070000 901 888 859,85 25 844 193,16 25 844 193,16 202,982100 197,070000
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 169,450000 925 439 260,97 4 970 989,27 4 970 989,27 171,991750 169,450000
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,095828 24 918 240,89 24 918 240,89 24 918 240,89 0,097265 0,092953
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR 123,830000 1 295 661 320,93 78 240 813,45 78 240 813,45 127,544900 123,830000
Eurizon Fund Equity People EUR 112,760000 715 367 428,58 22 609 341,05 22 609 341,05 116,142800 112,760000
Eurizon Fund Equity Planet EUR 119,120000 1 216 812 539,69 37 078 132,78 37 078 132,78 122,693600 119,120000
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR 0,093133 52 003 973,61 52 003 973,61 52 003 973,61 0,094530 0,090339
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio EUR 0,092379 17 939 768,77 17 939 768,77 17 939 768,77 0,093765 0,089608
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 129,460000 479 009 982,50 146 289,80 146 289,80 131,401900 129,460000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR 238,600000 166 168,72 11 930,00 11 930,00 242,179000 238,600000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD 248,590000 1 080 978,29 591 380,51 591 380,51 252,318850 248,590000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R2" (USD) ACC USD 378,550000 1 792 972,73 71 650,99 71 650,99 384,228250 378,550000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR 360,790000 417 105 261,63 1 167 155,65 1 167 155,65 366,201850 360,790000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR 130,540000 51 035 835,32 7 790 962,69 7 790 962,69 132,498100 130,540000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD 136,310000 847 202,73 254 599,00 254 599,00 138,354650 136,310000
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR 121,690000 554 957 522,85 1 051 845,77 1 051 845,77 125,340700 121,690000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD 112,380000 1 718 650,81 340 334,97 340 334,97 115,751400 112,380000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR 107,370000 102 331 456,24 1 033 594,08 1 033 594,08 110,591100 107,370000
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR 131,240000 35 274 929,95 555 276,44 555 276,44 135,177200 131,240000
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR 734,040000 46 745 400,43 2 057 264,55 2 057 264,55 756,061200 734,040000
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD 126,790000 1 535 236,96 539 136,47 539 136,47 130,593700 126,790000
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 123,300000 50 831 660,73 57 334,50 57 334,50 125,149500 123,300000
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR 99,490000 3 449 040,41 102 474,70 102 474,70 101,977250 99,490000
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR 108,650000 12 141 511,50 126 251,30 126 251,30 111,366250 108,650000
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR 100,420000 12 261 867,18 365 127,12 365 127,12 101,926300 100,420000
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR 94,040000 794 345 571,50 94 354,38 94 354,38 96,391000 94,040000
C-QUADRAT Active YOU T (rastový) EUR 9,310000 14 052 848,51 7 207 964,59 7 207 964,59 9,798775 9,310000
C-QUADRAT Active YOU A (výnosový) EUR 8,310000 14 052 848,51 0,00 0,00 8,746275 8,310000
C-QUADRAT Active PLUS T (rastový) EUR 7,270000 15 496 883,86 6 712 467,36 6 712 467,36 7,651675 7,270000
C-QUADRAT Active PLUS A (výnosový) EUR 7,230000 15 496 883,86 0,00 0,00 7,609575 7,230000
I-AM GreenStars Absolute Return EUR 11,930000 22 278 885,45 30 887,47 30 887,47 12,475201 11,930000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 130,510000 510 463 002,70 69 595 611,93 69 595 611,93 137,035500 130,510000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 131,090000 83 196 839,51 15 181 231,26 15 181 231,26 137,644500 131,090000
C-QUADRAT Active YOU VT (plne rastový) EUR 9,710000 14 052 848,51 0,00 0,00 10,219775 9,710000
C-QUADRAT Active PLUS VT (plne rastový) EUR 7,370000 15 496 883,86 69 453,45 69 453,45 7,756925 7,370000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 11,500000 22 278 885,45 61 252,96 61 252,96 11,845000 11,500000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 6,840000 22 278 885,45 0,00 0,00 7,045200 6,840000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 9,710000 22 278 885,45 0,00 0,00 10,001300 9,710000
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTA EUR 144,160000 236 893 954,16 2 219,92 2 219,92 151,368000 144,160000
I-AM GreenStars Opportunities (I) VTA EUR 133,740000 236 893 954,16 0,00 0,00 140,427000 133,740000
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR 178,840000 27 600 562,44 9 693,13 9 693,13 187,782000 178,840000
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,037628 13 850 424,76 13 850 379,14 13 850 379,14 0,038377 0,037628
IAD - EURO Bond EUR 0,039669 19 337 258,50 19 337 428,59 19 337 428,59 0,040423 0,039669
IAD - Global Index EUR 0,046431 133 445 334,40 133 313 492,20 133 313 492,20 0,048242 0,046431
IAD - CE Bond EUR 0,031982 8 896 080,54 8 818 283,52 8 818 283,52 0,032142 0,031982
IAD - KD RUSSIA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD - Optimal Balanced EUR 0,020644 11 710 393,65 11 702 954,78 11 702 954,78 0,021119 0,020644
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,080630 335 697 684,30 326 738 136,90 317 926 649,70 0,083049 0,080630
IAD - Growth Opportunities EUR 0,040093 25 117 506,68 25 117 561,71 25 117 561,71 0,041296 0,040093
IAD - Český konzervativní EUR 0,044856 8 373 819,15 8 269 159,24 8 269 159,24 0,044856 0,044856
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,039542 1 908 443,59 1 908 420,17 1 908 420,17 0,040728 0,038751
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,039223 21 962 815,51 21 962 773,49 21 962 773,49 0,039223 0,039223
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,038100 1 875 721,28 1 875 721,83 1 875 721,83 0,039243 0,037338
IAD - Energy Fund EUR 1,751225 4 435 300,12 4 143 678,55 3 413 242,60 1,751225 1,751225
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,253603 77 329 281,30 14 847 759,18 14 847 759,18 1,291211 1,253603
TAM - Americký akciový EUR 0,067012 107 588 500,38 107 588 500,38 107 588 500,38 0,067012 0,065002
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,072468 248 119 609,60 248 119 609,60 182 173 022,17 0,072468 0,070294
TAM - Private Growth 1 EUR 0,043049 184 810 101,40 184 810 101,40 184 810 101,40 0,043049 0,041758
TAM - Private Growth 2 EUR 0,047534 48 950 916,40 48 950 916,40 48 950 916,40 0,047534 0,046108
TAM - Premium Harmonic EUR 0,036748 143 014 502,45 143 014 502,45 143 014 502,45 0,036748 0,035646
TAM - Premium Strategic EUR 0,039101 55 393 636,32 55 393 636,32 55 393 636,32 0,039101 0,037928
TAM - Realitný Fond EUR 0,033618 365 027 082,76 365 027 082,76 260 088 127,81 0,033618 0,032609
TAM - Private Growth EUR 0,036968 167 225 746,27 167 225 746,27 167 225 746,27 0,036968 0,035859
TAM - SmartFund EUR 0,109564 193 996 422,74 193 996 422,74 193 996 422,74 0,109564 0,106277
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,100000 65,24 65,24 65,24 0,100000 0,100000
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,088952 4 691 596,59 4 691 596,59 4 691 596,59 0,089397 0,088507
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,068397 8 173 999,34 8 173 999,34 8 173 999,34 0,068739 0,068055
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,061713 3 509 544,19 3 509 544,19 3 509 544,19 0,062022 0,061404
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,088359 165 075 439,99 165 075 439,99 84 174 947,06 0,088359 0,085708
TAM - Balanced Fund EUR 0,105971 180 884 721,13 180 884 721,13 180 884 721,13 0,105971 0,102792
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,110061 49 218 371,61 49 218 371,61 49 218 371,61 0,110061 0,106759
TAM - Q Fund EUR 0,095436 163 749 814,64 163 749 814,64 88 060 580,95 0,095436 0,092573
TAM – Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,098976 100 522 473,31 100 522 473,31 100 522 473,31 0,098976 0,096007
TAM – Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,104337 59 427 641,23 59 427 641,23 59 427 641,23 0,104337 0,101207
TAM – Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,109294 16 750 639,05 16 750 639,05 16 750 639,05 0,109294 0,106015
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,113947 81 536 010,99 81 536 010,99 81 536 010,99 0,113947 0,110529
TAM - Raiffeisen Conservative EUR 0,096927 1 566 201,13 1 566 201,13 1 566 201,13 0,098381 0,094019
TAM - MA Fund EUR 0,099922 171 923 171,10 171 923 171,10 99 478 881,05 0,099922 0,096924
TAM - Realitný fond II. EUR 0,103957 43 830 941,15 43 830 941,15 32 881 896,85 0,103957 0,103957
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,097110 115 493 779,77 115 493 779,77 115 493 779,77 0,097110 0,094197
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,094916 6 257 208,99 6 257 208,99 6 257 208,99 0,095865 0,093967
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,096760 23 386 512,15 23 386 512,15 23 386 512,15 0,097728 0,095792
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,096097 5 093 119,50 5 093 119,50 5 093 119,50 0,097058 0,095136
TAM - AP Realitný fond EUR 54 918,770970 46 955 549,18 46 955 549,18 46 955 549,18 54 918,770970 54 918,770970
KBC Equity Fund America USD 3 623,390000 61 853 590,00 2 828 859,00 2 828 859,00 3 732,091700 3 623,390000
KBC Equity Fund Europe EUR 1 820,650000 18 917 828,00 2 850 737,00 2 850 737,00 1 875,269500 1 820,650000
KBC Equity Fund Finance EUR 758,700000 54 828 004,00 4 135 173,00 4 135 173,00 781,461000 758,700000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 5 370,190000 207 635 442,00 3 999 541,00 3 999 541,00 5 531,295700 5 370,190000
KBC Equity Fund Oil EUR 745,560000 33 150 169,00 10 372 180,00 10 372 180,00 767,926800 745,560000
KBC Equity Fund Pharma EUR 2 368,360000 190 297 891,00 29 686 390,00 29 686 390,00 2 439,410800 2 368,360000
KBC Equity Fund Technology USD 530,740000 154 671 653,00 5 012 173,00 5 012 173,00 546,662200 530,740000
KBC Equity Fund Telecom EUR 486,440000 19 570 187,00 9 658 618,00 9 658 618,00 501,033200 486,440000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 2 249,300000 37 617 442,00 1 101 684,00 1 101 684,00 2 316,779000 2 249,300000
KBC Equity Fund World EUR 580,070000 134 607 873,00 20 529 088,00 20 529 088,00 597,472100 580,070000
KBC Equity Fund Emerging Europe EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund Commodities & Materials EUR 751,950000 9 149 070,00 1 991 006,00 1 991 006,00 774,508500 751,950000
KBC Equity Fund Utilities EUR 1 062,190000 6 827 309,00 2 373 845,00 2 373 845,00 1 094,055700 1 062,190000
KBC Equity Fund High Dividend North America USD 1 507,470000 36 254 687,00 906 353,00 906 353,00 1 552,694100 1 507,470000
KBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology EUR 355,710000 40 668 617,00 15 207 116,00 15 207 116,00 366,381300 355,710000
KBC Renta Dollarenta USD 1 134,300000 124 407 114,00 2 464 057,00 2 464 057,00 1 145,643000 1 134,300000
KBC Renta Eurorenta EUR 2 874,120000 56 943 582,00 8 114 884,00 8 114 884,00 2 902,861200 2 874,120000
KBC Multi Interest Cash EURO EUR 36,977000 3 780 863,00 736 545,00 736 545,00 37,013977 36,977000
KBC Multi Interest Cash USD USD 5 716,740000 103 720 380,00 19 961 346,00 19 961 346,00 5 722,456740 5 716,740000
KBC Multi Interest Cash CZK CZK 129,268000 486 860 513,00 2 002 281,00 2 002 281,00 129,397268 129,268000
KBC Multi Interest EURO Medium EUR 45,724000 4 106 121,00 58 507,00 58 507,00 45,769724 45,724000
KBC Renta Czechrenta CZK 34 228,350000 71 178 982,00 600 879,00 600 879,00 34 570,633500 34 228,350000
KBC Equity Fund Belgium EUR 986,800000 36 290 923,00 1 671 113,00 1 671 113,00 1 016,404000 986,800000
KBC Equity Fund Flanders EUR 3 797,910000 40 968 806,00 2 539 847,00 2 539 847,00 3 911,847300 3 797,910000
KBC Equity Fund Buyback America USD 2 892,720000 127 377 728,00 856 675,00 856 675,00 2 979,501600 2 892,720000
KBC Renta Canarenta CAD 2 448,840000 13 256 509,00 247 398,00 247 398,00 2 473,328400 2 448,840000
KBC Equity Fund Food & Personal Products EUR 2 380,990000 57 212 631,00 3 612 135,00 3 612 135,00 2 452,419700 2 380,990000
KBC Equity Fund Japan JPY 70 659,000000 1 099 188 556,00 211 929,00 211 929,00 72 778,770000 70 659,000000
KBC Equity Fund Consumer Durables EUR 750,860000 39 555 629,00 4 043 951,00 4 043 951,00 773,385800 750,860000
KBC Equity Fund New Asia EUR 903,150000 126 123 830,00 12 813 580,00 12 813 580,00 930,244500 903,150000
KBC Equity Fund Latin America EUR 1 158,300000 14 581 959,00 2 208 291,00 2 208 291,00 1 193,049000 1 158,300000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 575,330000 13 527 759,00 1 805 626,00 1 805 626,00 592,589900 575,330000
KBC Equity Fund Strategic Cyclicals EUR 1 128,790000 6 223 934,00 1 205 268,00 1 205 268,00 1 162,653700 1 128,790000
KBC Equity Fund Buyback Europe EUR 1 229,090000 70 064 095,00 567 212,00 567 212,00 1 265,962700 1 229,090000
KBC Equity Fund New Markets EUR 1 882,130000 43 829 472,00 4 787 165,00 4 787 165,00 1 938,593900 1 882,130000
KBC Equity Fund Trends EUR 201,050000 243 472 343,00 10 967 266,00 10 967 266,00 207,081500 201,050000
KBC Equity Fund New Shares EUR 1 575,660000 14 368 048,00 2 494 644,00 2 494 644,00 1 622,929800 1 575,660000
KBC Renta Short EUR EUR 690,740000 1 554 923,00 920,00 920,00 697,647400 690,740000
KBC Equity Fund Luxury & Tourism EUR 210,380000 12 112 035,00 846 948,00 846 948,00 216,691400 210,380000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,038465 22 592 819,00 22 592 819,00 16 021 916,00 0,038465 0,038465
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,047492 74 608 000,00 74 541 350,00 74 541 350,00 0,048204 0,047492
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,042428 32 704 551,00 32 693 304,00 32 693 304,00 0,043064 0,042428
KBC Equity Fund High Dividend EUR 1 945,920000 120 444 522,00 6 704 841,00 6 704 841,00 2 004,297600 1 945,920000
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 1 289,270000 7 777 554,00 9 369,00 9 369,00 1 327,948100 1 289,270000
Horizon Access India Fund USD 1 807,010000 27 882 970,00 803 845,00 803 845,00 1 861,220300 1 807,010000
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,081100 38 609 022,00 38 583 464,00 38 583 464,00 0,083533 0,081100
Archipel Portfolio Pro November 90 EUR 368,156000 10 088 398,00 7 904 013,00 7 904 013,00 368,156000 362,633660
Archipel Portfolio Pro May 90 EUR 12,684600 7 113 828,00 4 796 332,00 4 796 332,00 12,874869 12,684600
KBC Bonds Corporates Euro EUR 860,150000 22 324 567,00 640 600,00 640 600,00 868,751500 860,150000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 574,510000 3 024 033,00 361 901,00 361 901,00 580,255100 574,510000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 272,470000 22 763 980,00 1 339 698,00 1 339 698,00 2 295,194700 2 249,745300
KBC Bonds High Interest EUR 1 950,510000 35 044 194,00 1 648 656,00 1 648 656,00 1 970,015100 1 950,510000
Horizon USD Low USD 115,210000 47 008 036,00 1 558 981,00 1 558 981,00 116,938150 115,210000
Horizon Access Fund China USD 1 113,870000 29 130 256,00 1 598 787,00 1 598 787,00 1 147,286100 1 113,870000
KBC Flexible Plan EUR 56,120000 94 383 082,00 22 272 845,00 22 272 845,00 56,961800 56,120000
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6 USD 10,310000 6 824 322,00 1 575 847,00 1 575 847,00 10,619300 10,206900
Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1 EUR 11,500000 3 344 870,00 2 977 074,00 2 977 074,00 11,845000 11,385000
IN.Focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced EUR 1 032,120000 1 255 063 110,00 7 911 106,00 7 911 106,00 1 047,601800 1 032,120000
IN.Focus KBC ExpertEase Defensive Balanced EUR 957,590000 1 521 443 348,00 2 223 455,00 2 223 455,00 971,953850 957,590000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 EUR 11,090000 5 468 816,00 3 780 969,00 3 780 969,00 11,422700 10,979100
KBC Perspective World Selection 100 AP USD 2 USD 1 036,850000 28 347 402,00 616 020,00 616 020,00 1 067,955500 1 026,481500
KBC Perspective World Selection 100 AP USD 3 USD 1 026,200000 28 201 123,00 385 381,00 385 381,00 1 056,986000 1 015,938000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,150000 7 258 565,00 7 254 012,00 7 254 012,00 10,454500 10,048500
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 10,650000 3 902 130,00 3 305 728,00 3 305 728,00 10,969500 10,543500
IN.Focus 2030 EUR 107,000000 43 313 509,00 545 811,00 545 811,00 108,605000 107,000000
IN.Focus 2035 EUR 108,460000 20 954 119,00 1 456 455,00 1 456 455,00 110,086900 108,460000
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 9,690000 315 637 489,00 1 626 822,00 1 626 822,00 9,980700 9,593100
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 10,250000 3 614 217,00 3 293 059,00 3 293 059,00 10,557500 10,147500
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 10,680000 3 093 326,00 3 089 809,00 3 089 809,00 11,000400 10,573200
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,420000 7 874 247,00 2 819 581,00 2 819 581,00 10,732600 10,315800
Horizon CSOB Financie 1 EUR 10,470000 5 229 936,00 5 226 980,00 5 226 980,00 10,784100 10,365300
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,140000 5 149 076,00 2 207 767,00 2 207 767,00 10,444200 10,038600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,780000 5 320 479,00 3 809 134,00 3 809 134,00 10,073400 9,682200
KBC Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 244,450000 27 277 554,00 739 360,00 739 360,00 1 281,783500 1 232,005500
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 9,930000 12 593 086,00 12 587 596,00 12 587 596,00 10,029300 9,830700
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 8,960000 270 297 643,00 1 803 848,00 1 803 848,00 9,228800 8,870400
KBC Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 230,980000 33 801 437,00 680 388,00 680 388,00 1 267,909400 1 218,670200
Sivek Global Low DIS EUR 151,860000 76 610 168,00 20 878 560,00 20 878 560,00 154,137900 151,860000
KBC Perspective Global Timing USD 3 USD 1 005,570000 46 178 733,00 1 280 080,00 1 280 080,00 1 035,737100 995,514300
KBC Perspective Global Timing USD 4 USD 986,640000 34 071 713,00 232 765,00 232 765,00 1 016,239200 976,773600
KBC Eco Fund Water EUR 1 893,700000 857 233 885,00 45 239 023,00 45 239 023,00 1 950,511000 1 893,700000
ČSOB Fér Rastový SRI o.p.f. EUR 0,044549 26 653 188,00 26 642 458,00 26 642 458,00 0,045217 0,044549
ČSOB Fér Vyvážený SRI o.p.f. EUR 0,044925 7 173 864,00 7 155 811,00 7 155 811,00 0,045599 0,044925
KBC Eco Fund Climate Change EUR 727,010000 65 652 982,00 2 637 634,00 2 637 634,00 748,820300 727,010000
KBC Eco Fund Alternative Energy EUR 599,670000 103 747 840,00 573 668,00 573 668,00 617,660100 599,670000
KBC Eco Fund Impact Investing EUR 700,550000 169 780 678,00 118 858,00 118 858,00 721,566500 700,550000
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,049261 211 178 729,60 211 178 729,60 128 823 673,20 0,049384 0,049138
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,062755 910 770 324,90 910 770 324,90 898 570 477,80 0,063696 0,062127
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest EUR 1,420820 359 910 799,80 359 910 799,80 352 519 036,30 1,463445 1,406612
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,192621 52 519 101,69 52 519 101,69 52 519 101,69 1,210510 1,180695
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest EUR 1,178765 25 580 461,34 25 580 461,34 25 580 461,34 1,214128 1,178765
Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest EUR 0,842284 10 362 461,30 10 362 461,30 5 670 116,51 0,867553 0,833861
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,012524 21 510 074,11 21 510 074,11 7 551 876,98 0,012524 0,012524
Realitný plus o.p.f. - 365.invest EUR 0,010837 164 708 023,70 164 708 023,70 130 871 262,50 0,011000 0,010729
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,009315 19 093 451,82 19 093 451,82 19 093 451,82 1,029501 0,999222
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest EUR 1,003310 18 841 294,29 18 841 294,29 18 841 294,29 1,033409 1,003310
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,010036 501 816,22 501 816,22 501 816,22 0,010036 0,010036
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest EUR 0,009627 768 396,50 768 396,50 615 910,32 0,009771 0,009531
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010181 17 212 980,62 17 212 980,62 13 611 272,35 0,010690 0,009672
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010103 62 063 632,85 62 063 632,85 53 383 627,94 0,010608 0,009598
Eko o.p.f. - 365.invest EUR 0,009505 2 293 860,89 2 293 860,89 2 198 610,87 0,009600 0,009220
Blockchain o.p.f. - 365.invest EUR 0,007664 5 401 036,01 5 401 036,01 1 925 746,84 0,007741 0,007434
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 0,006781 25 179,69 25 179,69 25 179,69 0,007120 0,006442
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 34,190000 70 547 174,17 10 435 194,11 10 435 194,11 35,899500 34,190000
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 83,860000 4 316 840,96 571 012,13 571 012,13 88,053000 83,860000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 8,240000 27 724 703,09 7 451 350,00 7 451 350,00 8,652000 8,240000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 82,760000 83 596 232,02 27 686 502,43 27 686 502,43 86,898000 82,760000
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth EUR 69,420000 58 247 561,26 8 776 019,82 8 776 019,82 72,891000 69,420000
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential EUR 47,840000 3 666 010,09 555 655,95 555 655,95 50,232000 47,840000
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset EUR 57,620000 45 835 384,81 11 180 134,04 11 180 134,04 60,501000 57,620000
Amundi Unicredit Premium PTF - Dynamic EUR 67,050000 24 494 763,12 6 547 260,92 6 547 260,92 70,402500 67,050000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 8,580000 28 818 442,63 8 649,38 8 649,38 9,009000 8,580000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 86,180000 86 894 103,37 86 146,56 86 146,56 90,489000 86,180000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 48,570000 14 005 579,78 90 693,87 90 693,87 50,998500 48,570000
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) EUR 91,800000 1 298 123 536,52 5 144 291,15 5 144 291,15 95,931000 91,800000
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) EUR 173,340000 652 890 080,23 701 735,44 701 735,44 182,007000 173,340000
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR EUR 1 622,010000 2 196 574 545,31 10 269 919,65 10 269 919,65 1 703,110500 1 622,010000
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD USD 1 585,620000 34 469 097,59 561 849,67 561 849,67 1 664,901000 1 585,620000
CPR Invest - Global Silver Age EUR EUR 1 520,820000 144 094 537,04 3 949 949,90 3 949 949,90 1 596,861000 1 520,820000
CPR Invest - Global Silver Age USD USD 1 306,590000 922 960,22 119 837,77 119 837,77 1 371,919500 1 306,590000
CPR Invest - Megatrends EUR 130,900000 111 921 454,09 2 676 349,09 2 676 349,09 137,445000 130,900000
Amundi S.F. - European Eq Optimal Volatility EUR EUR 34,210000 38 220 370,00 13 510 003,83 13 510 003,83 35,920500 34,210000
Amundi S.F. - European Eq Optimal Volatility USD USD 35,560000 39 728 163,60 14 226,23 14 226,23 37,338000 35,560000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 95,330000 4 181 592,85 2 303,55 2 303,55 99,619850 95,330000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 44,650000 16 064,19 189,52 189,52 46,659250 44,650000
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) EUR 152,370000 31 662 022,10 1 682 592,96 1 682 592,96 159,226650 152,370000
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) USD 31,080000 34 248 630,99 175 977,11 175 977,11 32,478600 31,080000
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) EUR 145,800000 171 888 273,35 54 882 773,31 54 882 773,31 152,361000 145,800000
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) USD 109,580000 45 667 054,64 133 535,34 133 535,34 114,511100 109,580000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) EUR 94,600000 13 657 162,92 2 321 930,04 2 321 930,04 98,857000 94,600000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) USD 87,910000 483 389,85 119 715,73 119 715,73 91,865950 87,910000
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) EUR 107,020000 43 818 849,90 4 592 198,88 4 592 198,88 111,835900 107,020000
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) USD 51,350000 2 807 195,27 155 609,88 155 609,88 53,660750 51,350000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 63,310000 231 034 111,97 5 218 056,61 5 218 056,61 66,158950 63,310000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) EUR 17,160000 54 912 422,08 3 121 376,18 3 121 376,18 17,932200 17,160000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) USD 17,800000 48 383 673,65 266 136,21 266 136,21 18,601000 17,800000
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) EUR 48,130000 2 949 506,69 1 221 237,58 1 221 237,58 50,295850 48,130000
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 92,900000 42 394 271,62 19 678 940,86 19 678 940,86 97,080500 92,900000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) EUR 45,870000 43 941 735,61 18 494 774,09 18 494 774,09 47,934150 45,870000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) USD 42,050000 1 008 016,21 68 223,89 68 223,89 43,942250 42,050000
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) EUR 9,220000 666 833 989,17 18 054 975,88 18 054 975,88 9,634900 9,220000
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) USD 9,570000 5 966 559,41 9 777,31 9 777,31 10,000650 9,570000
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) EUR 49,470000 416 714 107,84 19 092 189,41 19 092 189,41 51,696150 49,470000
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) EUR 67,530000 66 315 043,11 5 354 964,56 5 354 964,56 70,568850 67,530000
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) EUR 130,770000 676 763 915,42 25 982 966,18 25 982 966,18 136,654650 130,770000
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) USD 136,120000 9 377 169,63 44 245,36 44 245,36 142,245400 136,120000
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) EUR 181,140000 94 241 981,42 13 651 188,79 13 651 188,79 189,291300 181,140000
AF - European Equity Small Cap A USD (C) USD 188,230000 9 718 161,89 92 042,20 92 042,20 196,700350 188,230000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 54,940000 6 503 939,97 55 493,74 55 493,74 57,412300 54,940000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) USD 111,220000 38 941 282,81 29 546,93 29 546,93 116,224900 111,220000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) EUR 388,920000 1 481 397 916,61 10 763 714,14 10 763 714,14 406,421400 388,920000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) USD 403,740000 38 440 047,78 308 887,34 308 887,34 421,908300 403,740000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) EUR 61,270000 275 034 250,10 23 023 615,51 23 023 615,51 64,027150 61,270000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) USD 63,640000 45 812 923,07 928 475,61 928 475,61 66,503800 63,640000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) EUR 115,320000 195 029 589,41 8 816 604,36 8 816 604,36 120,509400 115,320000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) USD 119,860000 10 434 307,40 481 166,98 481 166,98 125,253700 119,860000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) EUR 50,760000 5 285 950,40 5 286 786,53 5 286 786,53 53,044200 50,760000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) EUR 36,800000 100 935 561,03 11 683 410,39 11 683 410,39 38,456000 36,800000
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) EUR 97,810000 15 819 498,32 1 120 995,13 1 120 995,13 102,211450 97,810000
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) EUR 91,330000 2 048 351,32 88 156,74 88 156,74 95,439850 91,330000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) USD 96,500000 4 132 286,95 549,92 549,92 100,842500 96,500000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) EUR 61,600000 692 256,47 58 719,89 58 719,89 64,372000 61,600000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) EUR 120,610000 2 722 596,76 1 273 341,40 1 273 341,40 126,037450 120,610000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) USD 125,370000 7 300 100,35 147 267,80 147 267,80 131,011650 125,370000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) EUR 11,490000 13 924 356,74 1 515 698,65 1 515 698,65 12,007050 11,490000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) EUR 81,910000 17 605 613,61 5 786 930,52 5 786 930,52 85,595950 81,910000
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) USD 11,950000 137 259 090,62 3 177 861,80 3 177 861,80 12,487750 11,950000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) EUR 98,820000 6 169 700,99 55 303,62 55 303,62 103,266900 98,820000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) USD 102,720000 190 667 923,90 185 955,05 185 955,05 107,342400 102,720000
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) EUR 386,990000 243 572 327,59 26 424 224,02 26 424 224,02 404,404550 386,990000
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) USD 402,460000 312 675 955,29 764 391,10 764 391,10 420,570700 402,460000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) EUR 13,870000 10 763 819,09 266 546,79 266 546,79 14,494150 13,870000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) EUR 92,950000 1 154 103,48 169 890,66 169 890,66 97,132750 92,950000
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) USD 14,420000 42 484 039,80 509 128,63 509 128,63 15,068900 14,420000
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) EUR 62,370000 54 701 023,75 114 212,32 114 212,32 65,176650 62,370000
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) USD 64,850000 2 100 272,54 0,00 0,00 67,768250 64,850000
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) EUR 9,870000 146 974 893,63 12 755 875,11 12 755 875,11 10,314150 9,870000
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) USD 10,260000 7 879 429,54 49 708,96 49 708,96 10,721700 10,260000
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) EUR 65,340000 59 357 580,40 3 487 861,22 3 487 861,22 68,280300 65,340000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) USD 67,890000 3 462 860,76 36 053,48 36 053,48 70,945050 67,890000
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) EUR 46,930000 6 710 976,92 2 108 591,74 2 108 591,74 49,041850 46,930000
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) EUR 53,970000 2 119 393,84 2 098 347,18 2 098 347,18 56,398650 53,970000
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) EUR 48,450000 1 826 349,99 1 697 191,97 1 697 191,97 50,630250 48,450000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) EUR 41,400000 8 295 961,40 2 582 535,52 2 582 535,52 43,263000 41,400000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) EUR 91,610000 38 775 174,86 19 224 146,88 19 224 146,88 95,732450 91,610000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) EUR 117,270000 44 892 229,88 1 050 144,88 1 050 144,88 122,547150 117,270000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) USD 121,910000 2 677 291,47 147 171,14 147 171,14 127,395950 121,910000
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) EUR 13,890000 91 215 358,20 3 645 063,97 3 645 063,97 14,515050 13,890000
Amundi Funds - China Equity A USD (C) USD 14,430000 71 645 535,52 437 907,37 437 907,37 15,079350 14,430000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) EUR 147,940000 555 407 452,44 132 935 358,44 132 935 358,44 154,597300 147,940000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) USD 153,820000 53 775 603,32 115 367,37 115 367,37 160,741900 153,820000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 6,900000 111 215 490,17 580 451,58 580 451,58 7,210500 6,900000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 6,640000 6 494 304,29 54 336,04 54 336,04 6,938800 6,640000
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) EUR 17,270000 84 197 789,39 2 167 580,81 2 167 580,81 18,047150 17,270000
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) USD 17,960000 54 947 050,87 376 557,21 376 557,21 18,768200 17,960000
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) EUR 230,440000 567 286 787,08 461 339,04 461 339,04 240,809800 230,440000
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) USD 240,380000 86 641 434,05 124 308,75 124 308,75 251,197100 240,380000
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) EUR 16,870000 972 456 165,90 61 153 371,99 61 153 371,99 17,629150 16,870000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) USD 17,540000 801 586 812,93 577 237,90 577 237,90 18,329300 17,540000
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) EUR 47,560000 129 409 537,39 6 408 274,73 6 408 274,73 49,700200 47,560000
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) USD 49,440000 244 151,80 48 472,72 48 472,72 51,664800 49,440000
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) EUR 211,020000 1 341 938 600,45 13 243 715,01 13 243 715,01 221,571000 211,020000
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND EUR 50,080000 3 470 290,42 2 561 191,26 2 561 191,26 51,332000 49,579200
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND EUR 48,610000 5 079 007,38 1 172 935,19 1 172 935,19 49,825250 48,123900
AFS- Buy and Watch HI Bond 11/2024 A EUR (C) EUR 48,510000 13 465 772,49 2 950 878,39 2 950 878,39 49,722750 48,024900
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/24 A EUR (AD) (D) EUR 46,870000 1 119 039,22 355 736,18 355 736,18 48,041750 46,401300
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) EUR 47,330000 6 631 387,93 1 726 357,92 1 726 357,92 48,513250 46,856700
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) EUR 46,040000 9 875 704,48 0,00 0,00 47,191000 45,579600
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) EUR 101,510000 406 109 476,80 1 634 072,35 1 634 072,35 106,077950 101,510000
CPR Invest - MedTech A EUR Acc EUR 111,620000 274 515 113,28 2 880 735,11 2 880 735,11 117,201000 111,620000
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) EUR 133,840000 181 557 945,34 7 887 401,73 7 887 401,73 139,862800 133,840000
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR EUR 61,610000 53 226 498,17 660 831,51 660 831,51 64,382450 61,610000
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD EUR 51,930000 1 502 062,03 8 073,40 8 073,40 54,266850 51,930000
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD USD 64,830000 40 110 267,61 285 645,04 285 645,04 67,747350 64,830000
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR EUR 47,010000 8 994 626,74 1 565 962,66 1 565 962,66 48,185250 46,069800
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund EUR 14,390000 168 333 319,36 1 470 887,95 1 470 887,95 15,109500 14,390000
CPR Invest - Climate Action EUR 142,100000 637 406 247,67 1 165 080,70 1 165 080,70 149,205000 142,100000
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR EUR 45,860000 7 061 897,03 1 396 081,22 1 396 081,22 47,006500 44,942800
AF - European Equity ESG Improvers EUR 64,330000 12 643 077,20 11 092 611,42 11 092 611,42 67,224850 64,330000
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond EUR 43,960000 87 927,79 0,00 0,00 45,938200 43,960000
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond EUR 45,740000 4 573,65 0,00 0,00 47,798300 45,740000
AF - European Equty ESG Improvers USD 43,790000 129 716,72 810,65 810,65 45,760550 43,790000
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR EUR 49,310000 171 698 992,57 165 790,62 165 790,62 51,528950 49,310000
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR EUR 50,000000 6 475 533,11 1 441 393,10 1 441 393,10 51,000000 49,000000
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR EUR 159,190000 7 429 748,98 0,00 0,00 163,965700 159,190000
NN (L) US Factor Credit – P Cap USD USD 1 242,770000 15 792 508,15 0,00 0,00 1 280,053100 1 242,770000
NN (L) European Equity - P Cap EUR EUR 77,670000 79 925 255,07 8 588,67 8 588,67 80,000100 77,670000
NN (L) International - CE Equity EUR EUR 149,920000 136 678 044,09 67 042,57 67 042,57 155,766880 149,920000
NN (L) Global High Dividend P - Cap EUR EUR 596,770000 60 921 134,69 153 508,34 153 508,34 614,673100 596,770000
NN (L) US Enhanced Core Conc Equity - P Cap USD USD 187,320000 49 706 572,64 6 100,94 6 100,94 192,939600 187,320000
NN (L) Energy - X Cap USD USD 1 163,340000 38 770 419,02 8 683,73 8 683,73 1 221,507000 1 163,340000
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR EUR 594,380000 25 666 670,54 13 695,11 13 695,11 624,099000 594,380000
NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR EUR 0,000000 0,00 7 207,62 7 207,62 0,000000 0,000000
NN (L) EM Enh Index Sustainable Eq X Cap (USD) USD 1 839,460000 5 874 033,71 1 728,30 1 728,30 1 931,433000 1 839,460000
NN (L) Asia Income - X Cap USD USD 1 108,570000 8 362 126,25 3 240,24 3 240,24 1 163,998500 1 108,570000
NN (L) European Real Estate - X Cap EUR EUR 1 020,770000 4 978 017,46 9 218,57 9 218,57 1 071,808500 1 020,770000
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR EUR 500,790000 9 040 092,17 8 012,64 8 012,64 525,829500 500,790000
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR EUR 816,070000 554 565,50 11 686,94 11 686,94 856,873500 816,070000
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hdg iii) EUR 475,250000 7 332 914,83 0,00 0,00 499,012500 475,250000
NN (L) EURO Equity - X Cap EUR EUR 156,530000 904 464,63 0,00 0,00 164,356500 156,530000
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR EUR 1 493,680000 1 542 967,82 113 922,97 113 922,97 1 568,364000 1 493,680000
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR EUR 448,330000 6 409 076,50 5 349,03 5 349,03 470,746500 448,330000
NN (L) Global Equity Impact Opp - X Cap EUR EUR 496,120000 57 272 819,46 50 928,70 50 928,70 520,926000 496,120000
NN (L) Health & Well-being - X Cap EUR EUR 978,990000 30 353 891,26 179 285,38 179 285,38 1 027,939500 978,990000
NN (L) Banking & Insurance - X Cap USD USD 744,310000 11 381 881,58 8 298,23 8 298,23 781,525500 744,310000
NN (L) Smart Connectivity - X Cap USD USD 1 675,450000 15 502 172,82 17 985,93 17 985,93 1 759,222500 1 675,450000
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR EUR 2 397,300000 14 842 923,28 1 095 448,63 1 095 448,63 2 517,165000 2 397,300000
NN (L) Health Care - X Cap USD USD 2 478,140000 13 884 162,61 37 050,04 37 050,04 2 602,047000 2 478,140000
NN (L) Climate & Environment - X Cap USD USD 1 143,430000 37 275 299,47 8 586,01 8 586,01 1 200,601500 1 143,430000
NN (L) US High Dividend - X Cap USD USD 656,140000 37 697 439,74 9 812,89 9 812,89 688,947000 656,140000
NN (L) Greater China Equity - X Cap USD USD 1 132,520000 34 624 768,77 6 748,14 6 748,14 1 189,146000 1 132,520000
NN (L) Japan Equity - X Cap JPY JPY 5 513,000000 1 071 215 889,33 8 636,69 8 636,69 5 788,650000 5 513,000000
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR EUR 252,040000 22 552 348,05 0,00 0,00 259,601200 252,040000
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 911,860000 11 121 905,35 251 247,52 251 247,52 957,453000 911,860000
NN (L) Patrimonial Bal Eur Sustainable X Cap EUR EUR 683,000000 28 093 750,51 11 549,53 11 549,53 717,150000 683,000000
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR EUR 1 335,250000 6 342 246,73 34 701,81 34 701,81 1 402,012500 1 335,250000
NN (L) Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 205,870000 3 009 848,29 13 309,50 13 309,50 212,046100 205,870000
NN (L) EM High Dividend - X Cap USD USD 53,470000 931 964,07 28,66 28,66 56,143500 53,470000
NN (L) EM High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 1 176,720000 3 782 258,43 883,20 883,20 1 235,556000 1 176,720000
NN (L) Global High Dividend - X Cap CZK (hdg i) CZK 14 097,270000 54 434 694,98 76 644,96 76 644,96 14 802,133500 14 097,270000
NN (L) International - CE Equity CZK CZK 3 549,590000 1 001 319 764,92 7 374,21 7 374,21 3 727,069500 3 549,590000
NN (L) First Class Stable Yield Opp - X Cap EURR EUR 243,130000 924 307,55 0,00 0,00 243,130000 230,973500
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD USD 2 213,950000 38 341 040,17 13 124,75 13 124,75 2 324,647500 2 213,950000
NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK CZK 2 328,270000 664 385 544,97 261 957,70 261 957,70 2 444,683500 2 328,270000
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR EUR 270,310000 16 979 371,33 81 473,06 81 473,06 278,419300 270,310000
NN (L) First Class Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) CZK 4 724,780000 5 948 908,99 11 050,18 11 050,18 4 961,019000 4 724,780000
NN (L) Energy - X Cap CZK (hedged i) CZK 5 998,440000 8 293 597,05 9 329,21 9 329,21 6 298,362000 5 998,440000
NN (L) Climate & Environment - X Cap CZK (hdg i) CZK 8 316,750000 29 352 898,06 789,01 789,01 8 732,587500 8 316,750000
NN (L) EM High Dividend - P Cap USD USD 97,090000 12 254 375,49 607,66 607,66 100,002700 97,090000
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap CZK (hdg i) CZK 15 936,250000 54 320 078,14 538 372,91 538 372,91 16 733,062500 15 936,250000
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 1 075,350000 293 120 907,53 350 309,24 350 309,24 1 107,610500 1 075,350000
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 347,230000 20 323 289,19 22 489,50 22 489,50 357,646900 347,230000
NN (L) European Real Estate - X Cap CZK (hdg i) CZK 26 331,180000 2 850 704,12 5 573,85 5 573,85 26 989,459500 26 331,180000
NN (L) Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 24 590,420000 34 069 979,23 9 773,40 9 773,40 25 082,228400 24 590,420000
NN (L) Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 520,380000 258 691 878,10 156 574,54 156 574,54 529,746840 520,380000
NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) EUR 700,400000 28 457 641,32 210,12 210,12 735,420000 700,400000
NN (L) US Enhanced Core Conc Equity - X Cap CZK CZK 21 294,400000 9 513 037,19 1 190,18 1 190,18 22 359,120000 21 294,400000
NN (L) International - Short Term bond CZK CZK 1 495,210000 159 602 794,29 792 393,31 792 393,31 1 502,686050 1 495,210000
NN (L) European Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 444,620000 90 562 487,79 6 866,71 6 866,71 466,851000 444,620000
NN (L) Patrimonial Bal Eur Sustainable X Cap CZK CZK 10 121,970000 8 744 233,12 8 847,70 8 847,70 10 351,738719 10 121,970000
NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR EUR 1 717,660000 883 375 924,53 26 984,44 26 984,44 1 743,596666 1 717,660000
NN (L) Health & Well-being - X Cap USD USD 181,830000 3 223 411,25 2 957,36 2 957,36 190,921500 181,830000
NN (L) Climate & Environment - X Cap EUR EUR 1 779,060000 10 722 850,28 37 700,06 37 700,06 1 868,013000 1 779,060000
NN (L) Smart Connectivity - X CAP EUR EUR 5 452,000000 11 885 660,10 61 989,24 61 989,24 5 724,600000 5 452,000000
NN (L) Smart Connectivity - X Cap CZK (hdg i) CZK 6 662,490000 4 012 973,07 3 774,85 3 774,85 6 995,614500 6 662,490000
NN (L) First Class Yield Opportunities P CAP EUR EUR 252,350000 3 095 115,85 216,01 216,01 259,920500 252,350000
UNIQA EUR Konto EUR 0,044543 52 845 759,00 52 812 334,00 52 812 334,00 0,044543 0,044543
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,046601 33 290 219,00 10 785 696,00 10 785 696,00 0,046601 0,045203
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,037700 104 387 070,00 32 555 093,00 32 555 093,00 0,037700 0,035815
UNIQA Realitní fond EUR 0,045982 58 995 134,00 23 695 290,00 23 695 290,00 0,045982 0,044143
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,083254 199 868 938,00 68 710 191,00 68 710 191,00 0,083254 0,079091
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,045331 78 733 597,00 32 243 436,00 32 243 436,00 0,045331 0,043065
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,048755 63 879 383,00 20 593 516,00 20 593 516,00 0,048755 0,046317
UNIQA CZK Konto EUR 0,046370 24 248 511,00 327 757,00 327 757,00 0,046370 0,046370
UNIQA Eurobond EUR 0,029547 1 334 975,00 1 334 751,00 1 334 751,00 0,029547 0,028661
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,051904 25 257 709,00 12 506 257,00 12 506 257,00 0,053772 0,051904
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] USD 85,720000 86 777 376,97 36 763,00 36 763,00 90,006000 85,720000
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 208,000000 118 796 108,80 21 410,00 21 410,00 218,400000 208,000000
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR 179,380000 149 568 715,60 45 982,00 45 982,00 188,349000 179,380000
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR 383,910000 90 550 566,65 870 066,00 870 066,00 403,105500 383,910000
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR 151,720000 69 247 711,25 4 002,00 4 002,00 159,306000 151,720000
BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opp [C] EUR 119,900000 36 430 854,16 0,00 0,00 125,895000 119,900000
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] EUR 99,330000 38 801 808,45 7 655,00 7 655,00 104,296500 99,330000
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] JPY 5 904,000000 4 135 193 810,00 117,00 117,00 6 199,200000 5 904,000000
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] USD 468,820000 28 379 971,72 50 090,00 50 090,00 492,261000 468,820000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 219,204639 498 083 281,50 32 929,00 32 929,00 230,164871 219,204639
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 204,721192 569 353 550,90 320 298,00 320 298,00 214,957252 204,721192
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] USD 263,050000 42 489 240,94 8 696,00 8 696,00 276,202500 263,050000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] EUR 229,530000 268 485 049,90 810 690,00 810 690,00 241,006500 229,530000
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] EUR 249,620000 1 160 638 128,00 1 595 574,00 1 595 574,00 262,101000 249,620000
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] EUR 251,050000 429 580 874,20 1 345 936,00 1 345 936,00 258,581500 251,050000
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] EUR 704,370000 477 439 021,30 1 239 484,00 1 239 484,00 739,588500 704,370000
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] EUR 106,610000 286 372 263,20 991 513,00 991 513,00 111,940500 106,610000
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] USD 523,910000 81 544 579,42 64 386,00 64 386,00 550,105500 523,910000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] USD 415,780000 151 354 094,50 157 117,00 157 117,00 436,569000 415,780000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] USD 154,980000 56 090 303,09 124 216,00 124 216,00 162,729000 154,980000
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] EUR 54,380000 22 616 047,82 92 940,00 92 940,00 57,099000 54,380000
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] EUR 124,320000 15 012 901,06 275 133,00 275 133,00 130,536000 124,320000
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] EUR 163,000000 63 260 301,50 600 543,00 600 543,00 167,890000 163,000000
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] EUR 591,900000 618 891 398,70 1 035 722,00 1 035 722,00 609,657000 591,900000
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] EUR 182,150000 1 162 015 803,00 9 851 754,00 9 851 754,00 187,614500 182,150000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] USD 140,040000 29 392 297,30 11 358,00 11 358,00 144,241200 140,040000
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] EUR 395,620000 63 710 784,58 805 533,00 805 533,00 407,488600 395,620000
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] EUR 131,710000 520 657 150,40 258 730,00 258 730,00 135,661300 131,710000
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] EUR 171,650000 190 398 114,10 115 364,00 115 364,00 176,799500 171,650000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] USD 276,850000 91 375 535,39 294 437,00 294 437,00 285,155500 276,850000
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] EUR 247,550000 480 367 093,30 138 374,00 138 374,00 254,976500 247,550000
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] EUR 98,170000 8 176 026,27 26 878,00 26 878,00 101,115100 98,170000
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] EUR 1 402,620000 793 295 759,40 148 206,00 148 206,00 1 444,698600 1 402,620000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] EUR 181,250000 163 805 449,60 32 972,00 32 972,00 186,687500 181,250000
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] EUR 140,540000 65 799 040,52 133 027,00 133 027,00 144,756200 140,540000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] EUR 152,540000 2 378 235,68 107 173,00 107 173,00 157,116200 152,540000
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] EUR 685,630000 277 132 600,80 295 577,00 295 577,00 706,198900 685,630000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] EUR 168,710000 333 682 695,00 2 603 399,00 2 603 399,00 173,771300 168,710000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] EUR 176,140000 22 230 636,48 692 236,00 692 236,00 181,424200 176,140000
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] EUR 479,300000 87 757 657,00 2 241 187,00 2 241 187,00 493,679000 479,300000
BNP Paribas Funds Global Environment [C] EUR 262,150000 846 072 888,80 1 550 643,00 1 550 643,00 270,014500 262,150000
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] EUR 107,640000 274 104 980,40 24 097,00 24 097,00 110,869200 107,640000
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] EUR 119,670000 198 503 433,70 0,00 0,00 123,260100 119,670000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] EUR 91,800000 2 354 788,01 312 092,00 312 092,00 94,554000 91,800000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] EUR 60,980000 1 064 834,01 72 735,00 72 735,00 62,809400 60,980000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] EUR 489,870000 110 308 694,70 2 767 592,00 2 767 592,00 504,566100 489,870000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] EUR 412,640000 19 661 286,63 185 676,00 185 676,00 425,019200 412,640000
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] EUR 1 089,010000 1 019 417,20 877,00 877,00 1 121,680300 1 089,010000
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] EUR 207,220000 67 853 120,00 4 971,00 4 971,00 213,436600 207,220000
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] EUR 109,510000 110 291 438,20 92 099,00 92 099,00 112,795300 109,510000
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] EUR 1 611,550000 1 415 137 813,00 4 926 136,00 4 926 136,00 1 659,896500 1 611,550000
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] EUR 103,240000 2 148 566,31 7 577,00 7 577,00 106,337200 103,240000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR 100,150000 2 679 095,55 0,00 0,00 103,154500 100,150000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR 99,160000 432 735,56 0,00 0,00 102,134800 99,160000
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] USD 167,040000 153 682 389,30 1 277,00 1 277,00 172,051200 167,040000
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] EUR 123,400000 358 035 145,80 15 825,00 15 825,00 127,102000 123,400000
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] EUR 341,850000 106 224 336,50 379 421,00 379 421,00 352,105500 341,850000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR 80,010000 34 897 642,42 19 882,00 19 882,00 82,410300 80,010000
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] EUR 404,620000 112 795 527,20 19 697,00 19 697,00 416,758600 404,620000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] EUR 263,550000 320 954 246,60 363 401,00 363 401,00 271,456500 263,550000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] EUR 423,240000 852 003 171,00 92 290,00 92 290,00 435,937200 423,240000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] EUR 224,540000 671 538 379,90 207 861,00 207 861,00 231,276200 224,540000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] EUR 108,780000 143 161 437,20 17 180,00 17 180,00 112,043400 108,780000
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] EUR 104,430000 65 455 110,00 20 242,00 20 242,00 107,562900 104,430000
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR EUR 74,540000 17 276 053,00 269 459,00 269 459,00 76,776200 74,540000
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M EUR 97,240000 6 436 870,00 59 934,00 59 934,00 100,157200 97,240000
HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond EUR 1 285,050000 130 669 054,97 120 449 591,20 120 449 591,20 1 285,050000 1 285,050000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 184,240000 185 120 829,35 950 933,39 950 933,39 191,609600 184,240000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 131,180000 146 911 312,97 739 020,63 739 020,63 137,739000 131,180000
Raiffeisen-Asia Opport-ESG-Aktien (R) VTA EUR 247,130000 426 267 603,61 140 257,40 140 257,40 259,486500 247,130000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 282,700000 449 720 866,43 191 665,51 191 665,51 291,181000 282,700000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 203,630000 57 107 614,57 143 858,49 143 858,49 209,738900 203,630000
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent USD 160,240000 34 109 062,17 455 384,46 455 384,46 161,842400 160,240000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 135,240000 5 183 515 946,04 46 066 953,62 46 066 953,62 139,297200 135,240000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 146,420000 114 436 662,96 230 711,65 230 711,65 150,812600 146,420000
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 83,900000 82 195 028,65 706 459,98 706 459,98 88,095000 83,900000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Local Bonds (R) EUR 112,970000 145 620 609,36 212 223,75 212 223,75 117,488800 112,970000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 197,450000 153 177 474,40 86 584,59 86 584,59 203,373500 197,450000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 105,860000 102 263 706,06 0,00 0,00 109,035800 105,860000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 175,450000 1 067 312 995,45 3 313 625,02 3 313 625,02 181,590750 175,450000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 154,890000 1 205 492 880,47 4 880 603,11 4 880 603,11 159,536700 154,890000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 182,030000 345 669 026,38 145 288,88 145 288,88 189,311200 182,030000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 103,060000 533 534 205,89 0,00 0,00 104,090600 103,060000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 156,190000 344 637 467,49 0,00 0,00 160,094750 156,190000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide EUR 104,330000 770 403 272,49 9 895 324,29 9 895 324,29 107,459900 104,330000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm EUR 95,340000 126 526 470,14 0,00 0,00 96,293400 95,340000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum EUR 114,570000 73 530 078,00 4 935 467,77 4 935 467,77 119,152800 114,570000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien EUR 200,050000 1 378 043 883,69 9 517 494,78 9 517 494,78 208,052000 200,050000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum EUR 117,460000 299 166 960,00 15 806,00 15 806,00 117,460000 117,460000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 116,440000 273 446 694,30 17 899,16 17 899,16 116,440000 116,440000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,520000 1 687 741 104,50 258 996,33 258 996,33 12,182400 11,520000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 12,700000 1 086 315 324,71 377 567,91 377 567,91 13,430250 12,700000
Franklin Income Fund USD 12,690000 2 674 413 425,37 0,00 0,00 13,419675 12,690000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 9,010000 120 197 566,32 66 979,20 66 979,20 9,528075 9,010000
Templeton Global Balanced Fund USD 33,220000 505 800 492,93 56 939,20 56 939,20 35,130150 33,220000
Templeton Global Income Fund USD 17,400000 222 101 151,36 644 101,49 644 101,49 18,400500 17,400000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 29,090000 1 624 661 143,08 1 745 874,37 1 745 874,37 30,762675 29,090000
Franklin European Dividend Fund EUR 16,670000 97 732 457,65 8 051,69 8 051,69 17,628525 16,670000
Franklin European Growth Fund EUR 13,700000 122 644 467,62 507 800,83 507 800,83 14,487750 13,700000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 34,950000 75 496 400,89 282 000,14 282 000,14 36,959625 34,950000
Franklin Global Real Estate Fund USD 13,710000 142 531 643,44 63 665,21 63 665,21 14,498325 13,710000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 6,440000 445 532 928,84 1 378 807,17 1 378 807,17 6,810300 6,440000
Franklin India Fund USD 46,020000 1 150 674 783,46 1 966 448,75 1 966 448,75 48,666150 46,020000
Franklin Japan Fund USD 7,920000 6 811 751 485,71 14 033,87 14 033,87 8,375400 7,920000
Franklin MENA Fund USD 9,560000 77 770 484,28 96 958,72 96 958,72 10,109700 9,560000
Franklin Mutual Beacon Fund USD 92,300000 312 636 474,28 155 560,93 155 560,93 97,607250 92,300000
Franklin Mutual European Fund EUR 26,730000 610 725 457,83 640 289,38 640 289,38 28,266975 26,730000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 22,000000 514 763 986,88 1 741 182,65 1 741 182,65 23,265000 22,000000
Franklin Natural Resources Fund USD 7,470000 525 950 932,61 18 245 356,74 18 245 356,74 7,899525 7,470000
Franklin Technology Fund USD 30,930000 8 035 853 826,99 18 527 223,29 18 527 223,29 32,708475 30,930000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 22,360000 6 189 930 789,24 6 733 382,99 6 733 382,99 23,645700 22,360000
Franklin World Perspectives Fund USD 24,410000 230 112 866,67 2 185 299,52 2 185 299,52 25,813575 24,410000
Templeton Asian Growth Fund USD 34,120000 2 145 667 134,13 2 191 153,07 2 191 153,07 36,081900 34,120000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 51,610000 841 516 366,08 7 395 766,31 7 395 766,31 54,577575 51,610000
Templeton BRIC Fund USD 16,320000 363 600 126,91 202 979,00 202 979,00 17,258400 16,320000
Templeton China Fund USD 23,280000 330 419 859,94 70 247,76 70 247,76 24,618600 23,280000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Emerging Markets Fund USD 38,550000 749 154 099,02 19 166 149,12 19 166 149,12 40,766625 38,550000
Templeton EM Smaller Companies Fund USD 12,500000 425 860 773,74 1 187 940,04 1 187 940,04 13,218750 12,500000
Templeton Euroland Fund EUR 21,360000 153 198 972,57 21 050,98 21 050,98 22,588200 21,360000
Templeton Frontier Markets Fund USD 19,300000 273 102 058,93 673 896,18 673 896,18 20,409750 19,300000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 29,330000 1 038 773 920,41 265 850,72 265 850,72 31,016475 29,330000
Templeton Global Fund USD 39,600000 590 567 625,52 56 724,81 56 724,81 41,877000 39,600000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 18,640000 6 851 514 644,26 1 467 468,14 1 467 468,14 19,711800 18,640000
Templeton Latin America Fund USD 57,350000 730 133 774,48 400 665,24 400 665,24 60,647625 57,350000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 14,800000 199 092 318,54 0,00 0,00 15,651000 14,800000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 12,640000 130 495 761,10 0,00 0,00 13,272000 12,640000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 15,860000 150 220 111,14 0,00 0,00 16,771950 15,860000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 19,540000 1 122 500 554,32 108 136,36 108 136,36 20,663550 19,540000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 18,830000 327 297 349,11 256 775,82 256 775,82 19,771500 18,830000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 12,710000 60 930 377,19 56 933,37 56 933,37 13,345500 12,710000
Franklin European Total Return Fund EUR 15,150000 1 278 464 622,74 621 277,13 621 277,13 15,907500 15,150000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 10,000000 12 143 938,45 0,00 0,00 10,500000 10,000000
Franklin High Yield Fund USD 19,390000 1 061 786 373,82 21 198,81 21 198,81 20,359500 19,390000
Franklin Strategic Income Fund EUR 14,760000 548 033 367,44 324 518,11 324 518,11 15,498000 14,760000
Franklin U.S. Government Fund USD 10,750000 644 579 499,53 117 312,84 117 312,84 11,287500 10,750000
Templeton Asian Bond Fund USD 16,030000 168 028 076,04 143 221,92 143 221,92 16,831500 16,030000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 10,640000 2 722 444 722,63 2 359 617,29 2 359 617,29 11,172000 10,640000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 12,490000 52 529 282,55 51 451,54 51 451,54 13,114500 12,490000
Templeton Global Bond Fund USD 26,540000 4 212 100 945,23 4 616 440,28 4 616 440,28 27,867000 26,540000
Templeton Global High Yield Fund USD 14,650000 89 669 783,99 53 219,60 53 219,60 15,382500 14,650000
Templeton Global Total Return Fund USD 24,670000 3 320 438 246,34 5 242 953,54 5 242 953,54 25,903500 24,670000
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 33,870000 1 511 131 000,51 0,00 0,00 35,563500 33,870000
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR EUR 46,940000 808 053 846,03 0,00 0,00 49,287000 46,940000
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 14,420000 9 315 312 561,13 0,00 0,00 15,141000 14,420000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,200000 6 078 333 062,19 0,00 0,00 15,960000 15,200000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 22,900000 1 964 399 619,62 0,00 0,00 24,045000 22,900000
BGF Global Allocation Fund A2 EUR EUR 64,100000 15 037 580 698,39 0,00 0,00 67,305000 64,100000
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR EUR 19,370000 963 909 396,94 0,00 0,00 20,338500 19,370000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 13,810000 5 601 157 181,33 0,00 0,00 14,500500 13,810000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg EUR 16,330000 1 853 786 976,35 0,00 0,00 17,146500 16,330000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 120,110000 4 345 769 239,14 0,00 0,00 126,115500 120,110000
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR 43,330000 6 213 534 539,30 0,00 0,00 44,196600 42,896700
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR 118,390000 5 483 545 567,62 0,00 0,00 120,757800 117,206100
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) EUR 129,160000 182 981 778,28 0,00 0,00 131,743200 127,868400
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) EUR 38,900000 362 729 980,64 0,00 0,00 39,678000 38,511000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 73,400000 722 634 178,24 0,00 0,00 74,868000 72,666000
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) GBP 7,296700 10 641 560 464,06 0,00 0,00 7,296700 7,296700
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) EUR 126,647500 2 231 815 900,80 0,00 0,00 126,647500 126,647500
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 106,470000 3 815 942 383,93 0,00 0,00 106,470000 106,470000
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) USD 57,685300 5 400 010 904,38 0,00 0,00 57,685300 57,685300
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) EUR 18,890100 818 325 457,20 0,00 0,00 18,890100 18,890100
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 234,818200 2 386 642 328,35 0,00 0,00 234,818200 234,818200
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) USD 39,077000 3 534 290 387,00 0,00 0,00 39,077000 39,077000
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) EUR 35,426300 1 218 603 438,01 0,00 0,00 35,426300 35,426300
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) USD 50,669700 1 292 188 972,97 0,00 0,00 50,669700 50,669700
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) USD 75,020400 911 334 159,96 0,00 0,00 75,020400 75,020400
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) EUR 140,770000 2 116 307 113,93 0,00 0,00 140,770000 140,770000
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) USD 25,638700 1 844 347 704,56 0,00 0,00 25,638700 25,638700
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 32,590800 1 594 216 834,57 0,00 0,00 32,590800 32,590800
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) EUR 165,530000 1 763 197 954,64 0,00 0,00 165,530000 165,530000
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) EUR 203,087700 471 931 296,65 0,00 0,00 203,087700 203,087700
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) EUR 220,653700 286 472 511,75 0,00 0,00 220,653700 220,653700
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) USD 241,323600 3 309 893 690,37 0,00 0,00 241,323600 241,323600
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) USD 25,402800 696 870 700,45 0,00 0,00 25,402800 25,402800
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) USD 55,057000 2 024 124 076,43 0,00 0,00 55,057000 55,057000
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) USD 10,032500 5 187 953 132,82 0,00 0,00 10,032500 10,032500
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) EUR 26,929600 6 622 305 294,03 0,00 0,00 26,929600 26,929600
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) USD 88,250100 5 446 765 346,10 0,00 0,00 88,250100 88,250100
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 14,908500 47 634 505,79 0,00 0,00 14,908500 14,908500
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) USD 169,142400 844 889 525,06 0,00 0,00 169,142400 169,142400
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 145,475600 829 169 580,69 0,00 0,00 145,475600 145,475600
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 114,531700 1 529 536 422,50 0,00 0,00 114,531700 114,531700
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) USD 98,126100 991 073 229,75 0,00 0,00 98,126100 98,126100
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 122,266800 7 524 766 118,91 0,00 0,00 122,266800 122,266800
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) EUR 96,612600 536 778 899,09 0,00 0,00 96,612600 96,612600
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) EUR 130,192900 373 648 670,25 0,00 0,00 130,192900 130,192900
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 87,023000 4 650 514 370,48 0,00 0,00 87,023000 87,023000
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 159,675900 439 546 608,24 0,00 0,00 159,675900 159,675900
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 56,535100 728 173 297,56 0,00 0,00 56,535100 56,535100
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 66,833200 2 206 834 780,13 0,00 0,00 66,833200 66,833200
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) EUR 62,238400 5 054 448 125,48 0,00 0,00 62,238400 62,238400
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD 75,220600 41 517 901 574,88 0,00 0,00 75,220600 75,220600
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) USD 33,971100 1 188 988 850,79 0,00 0,00 33,971100 33,971100
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) USD 42,894900 3 833 112 570,91 0,00 0,00 42,894900 42,894900
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) EUR 109,610900 1 298 352 390,15 0,00 0,00 109,610900 109,610900
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) EUR 105,807500 1 353 625 388,46 0,00 0,00 105,807500 105,807500
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 91,313400 3 801 856 793,81 0,00 0,00 91,313400 91,313400
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) EUR 151,901400 320 270 632,76 0,00 0,00 151,901400 151,901400
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) EUR 167,754200 55 924 223,07 0,00 0,00 167,754200 167,754200
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 118,763400 3 931 024 221,45 0,00 0,00 118,763400 118,763400
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) JPY 25 724,031600 30 836 579 994,69 0,00 0,00 25 724,031600 25 724,031600
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) USD 160,843100 2 875 116 768,24 0,00 0,00 160,843100 160,843100
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) USD 397,058500 687 816 912,65 0,00 0,00 397,058500 397,058500
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 55,918500 3 509 369 875,88 0,00 0,00 55,918500 55,918500
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) EUR 127,805900 3 706 325 565,99 0,00 0,00 127,805900 127,805900
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) EUR 98,133200 242 887 557,89 0,00 0,00 98,133200 98,133200
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) EUR 133,062900 2 458 746 519,07 0,00 0,00 133,062900 133,062900
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) USD 700,677700 7 207 247 706,96 0,00 0,00 700,677700 700,677700
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) USD 412,536500 53 906 587 321,21 0,00 0,00 412,536500 412,536500
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) USD 152,373300 1 550 990 548,93 0,00 0,00 152,373300 152,373300
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) USD 43,561800 3 916 048 249,24 0,00 0,00 43,561800 43,561800
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 133,310200 608 261 375,09 0,00 0,00 133,310200 133,310200
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR 92,137500 4 113 457 920,17 0,00 0,00 92,137500 92,137500
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) USD 85,567100 223 582 930,53 0,00 0,00 85,567100 85,567100
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) USD 63,479400 5 065 657 448,28 0,00 0,00 63,479400 63,479400
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) EUR 92,062600 650 319 163,00 0,00 0,00 92,062600 92,062600
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 82,161700 879 006 196,35 0,00 0,00 82,161700 82,161700
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 88,412400 964 459 527,27 0,00 0,00 88,412400 88,412400
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 154,133800 1 386 766 888,30 0,00 0,00 154,133800 154,133800
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) EUR 51,398500 798 130 888,24 0,00 0,00 51,398500 51,398500
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) USD 82,454500 144 336 783,53 0,00 0,00 82,454500 82,454500
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) EUR 100,604500 324 635 523,85 0,00 0,00 100,604500 100,604500
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) EUR 70,774500 2 259 161 049,42 0,00 0,00 70,774500 70,774500
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) EUR 90,939100 1 254 723 646,30 0,00 0,00 90,939100 90,939100
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 45,550800 150 529 065,35 0,00 0,00 45,550800 45,550800
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 42,569400 93 713 019,76 0,00 0,00 42,569400 42,569400
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 99,491000 3 602 195 995,37 0,00 0,00 99,491000 99,491000
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) USD 8,599300 3 764 600 768,98 0,00 0,00 8,599300 8,599300
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,813400 1 528 217 312,38 0,00 0,00 4,813400 4,813400
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,814300 272 480 003,67 0,00 0,00 4,814300 4,814300
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 8,033500 2 805 339 732,28 0,00 0,00 8,033500 8,033500
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) USD 5,519200 479 901 466,84 0,00 0,00 5,519200 5,519200
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) USD 4,529300 75 477 080,06 0,00 0,00 4,529300 4,529300
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 4,897400 970 868 102,82 0,00 0,00 4,897400 4,897400
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) USD 5,335600 501 574 215,37 0,00 0,00 5,335600 5,335600
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 5,063700 347 834 680,74 0,00 0,00 5,063700 5,063700
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) USD 4,884000 1 112 625 920,61 0,00 0,00 4,884000 4,884000
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) EUR 6,197900 846 419 004,26 0,00 0,00 6,197900 6,197900
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) EUR 6,542800 1 350 892 236,59 0,00 0,00 6,542800 6,542800
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) USD 7,733400 3 918 635 030,72 0,00 0,00 7,733400 7,733400
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) USD 5,648100 1 796 225 505,29 0,00 0,00 5,648100 5,648100
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,977700 251 059 470,27 0,00 0,00 4,977700 4,977700
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) EUR 6,513500 451 083 116,14 0,00 0,00 6,513500 6,513500
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) EUR 5,822300 403 705 718,62 0,00 0,00 5,822300 5,822300
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 5,167600 1 490 158 245,04 0,00 0,00 5,167600 5,167600
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) USD 5,424600 443 740 579,80 0,00 0,00 5,424600 5,424600
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) EUR 6,061400 888 267 799,17 0,00 0,00 6,061400 6,061400
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 7,224300 3 702 359 460,91 0,00 0,00 7,224300 7,224300
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 4,386800 431 981 695,70 0,00 0,00 4,386800 4,386800
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) USD 5,034000 551 510 284,04 0,00 0,00 5,034000 5,034000
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) EUR 4,761000 850 877 535,87 0,00 0,00 4,761000 4,761000
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) USD 29,335200 15 070 001 752,00 0,00 0,00 29,335200 29,335200
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) EUR 44,530600 71 249 071,84 0,00 0,00 44,530600 44,530600
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) EUR 4,875400 163 546 474,33 0,00 0,00 4,875400 4,875400
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) EUR 4,753300 630 769 496,72 0,00 0,00 4,753300 4,753300
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) USD 7,070600 3 594 409 332,72 0,00 0,00 7,070600 7,070600
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) USD 11,768800 8 105 962 886,98 0,00 0,00 11,768800 11,768800
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) USD 6,093700 830 823 336,82 0,00 0,00 6,093700 6,093700
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 7,942300 151 517 733,02 0,00 0,00 7,942300 7,942300
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,475200 1 128 475 872,41 0,00 0,00 5,475200 5,475200
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) USD 4,950700 2 086 592 942,83 0,00 0,00 4,950700 4,950700
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,688800 1 492 619 755,92 0,00 0,00 5,688800 5,688800
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,228800 2 035 729 277,00 0,00 0,00 5,228800 5,228800
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) EUR 5,272200 227 588 448,32 0,00 0,00 5,272200 5,272200
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) USD 9,916400 2 846 850 571,39 0,00 0,00 9,916400 9,916400
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) USD 6,926800 1 267 612 563,70 0,00 0,00 6,926800 6,926800
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,790400 2 494 604 405,36 0,00 0,00 4,790400 4,790400
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR 4,905100 2 393 235 937,84 0,00 0,00 4,905100 4,905100
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) USD 4,953400 214 314 346,59 0,00 0,00 4,953400 4,953400
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) EUR 7,350800 167 482 961,66 0,00 0,00 7,350800 7,350800
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) USD 1 485,892100 401 556 415,87 0,00 0,00 1 485,892100 1 485,892100
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 7,508300 78 837 615,88 0,00 0,00 7,508300 7,508300
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) EUR 4,447000 522 746 683,15 0,00 0,00 4,447000 4,447000
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) EUR 4,590100 133 806 340,95 0,00 0,00 4,590100 4,590100
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 4,351000 60 250 069,74 0,00 0,00 4,351000 4,351000
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) EUR 4,207400 148 914 453,53 0,00 0,00 4,207400 4,207400
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD 4,207900 440 679 543,58 0,00 0,00 4,207900 4,207900
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD 5,220900 1 021 341 771,48 0,00 0,00 5,220900 5,220900
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR 4,369300 241 076 811,22 0,00 0,00 4,369300 4,369300
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD 5,235900 146 467 270,47 0,00 0,00 5,235900 5,235900
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR 5,866800 362 276 761,81 0,00 0,00 5,866800 5,866800
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD 7,296300 1 201 540 069,94 0,00 0,00 7,296300 7,296300
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR 5,783500 25 021 176,17 0,00 0,00 5,783500 5,783500
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD 4,993500 10 162 203,11 0,00 0,00 4,993500 4,993500
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR 4,984100 239 922 326,15 0,00 0,00 4,984100 4,984100
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD 4,559000 603 460 086,57 0,00 0,00 4,559000 4,559000
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR 4,198600 279 847 970,92 0,00 0,00 4,198600 4,198600
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF USD 6,303600 1 642 096 057,31 0,00 0,00 6,303600 6,303600
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF USD 5,932200 437 206 551,22 0,00 0,00 5,932200 5,932200
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF EUR 6,440400 37 914 898,31 0,00 0,00 6,440400 6,440400
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR 4,446500 96 404 246,55 0,00 0,00 4,446500 4,446500
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg EUR 4,800800 283 593 107,01 0,00 0,00 4,800800 4,800800
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD 4,757500 41 866 812,83 0,00 0,00 4,757500 4,757500
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) EUR 24,690000 275 953 881,45 0,00 0,00 25,183800 24,443100
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) EUR 13,470000 131 973 336,95 0,00 0,00 13,739400 13,335300
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) EUR 33,420000 1 297 111 252,26 0,00 0,00 34,088400 33,085800
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) EUR 102,160000 773 838 714,85 0,00 0,00 104,203200 101,138400
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) EUR 80,990000 288 903 384,15 0,00 0,00 82,609800 80,180100
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) EUR 21,620000 234 301 442,21 0,00 0,00 22,052400 21,403800
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) EUR 53,220000 256 288 629,03 0,00 0,00 54,284400 52,687800
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) EUR 30,130000 1 965 147 356,91 0,00 0,00 30,732600 29,828700
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR EUR 42,170000 808 053 846,03 0,00 0,00 42,191085 42,161566
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD USD 43,730000 839 163 919,10 0,00 0,00 43,751865 43,721254
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR EUR 38,170000 808 053 846,03 0,00 0,00 38,181451 38,162366
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD USD 39,570000 839 163 919,10 0,00 0,00 39,581871 39,562086
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD USD 12,860000 4 020 572 421,00 0,00 0,00 12,866430 12,857428
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD USD 38,160000 4 020 572 421,00 0,00 0,00 38,179080 38,152368
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD USD 16,830000 986 774 732,90 0,00 0,00 16,838415 16,826634
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR EUR 27,550000 3 218 539 535,51 0,00 0,00 27,563775 27,544490
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR EUR 16,020000 2 384 885 464,43 0,00 0,00 16,028010 16,016796
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR EUR 13,320000 9 315 312 561,13 0,00 0,00 13,323996 13,317336
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD USD 14,950000 9 673 952 094,73 0,00 0,00 14,957475 14,947010
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD USD 13,810000 9 673 952 094,73 0,00 0,00 13,814143 13,807238
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD USD 66,460000 15 616 527 555,28 0,00 0,00 66,493230 66,446708
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR EUR 57,970000 15 037 580 698,39 0,00 0,00 57,987391 57,958406
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD USD 60,110000 15 616 527 555,28 0,00 0,00 60,128033 60,097978
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD USD 13,980000 856 104 873,28 0,00 0,00 13,986990 13,977204
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD USD 20,090000 1 001 019 908,72 0,00 0,00 20,100045 20,085982
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD USD 26,250000 1 925 157 774,94 0,00 0,00 26,263125 26,244750
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD USD 14,310000 5 816 801 732,81 0,00 0,00 14,317155 14,307138
BGF Latin American Fund Class A2 USD USD 56,780000 928 723 116,39 0,00 0,00 56,808390 56,768644
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD USD 12,790000 565 276 389,44 0,00 0,00 12,796395 12,787442
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR EUR 13,730000 6 316 579 021,37 0,00 0,00 13,736865 13,727254
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD USD 14,240000 6 559 767 313,69 0,00 0,00 14,247120 14,237152
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR EUR 12,380000 6 316 579 021,37 0,00 0,00 12,383714 12,377524
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD USD 12,830000 6 559 767 313,69 0,00 0,00 12,833849 12,827434
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD USD 109,240000 949 288 313,46 0,00 0,00 109,294620 109,218152
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD USD 13,570000 1 684 959 760,74 0,00 0,00 13,576785 13,567286
BGF World Gold Fund Class A2 USD USD 33,270000 4 264 851 849,60 0,00 0,00 33,286635 33,263346
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR EUR 57,770000 13 634 254 628,42 0,00 0,00 57,798885 57,758446
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD USD 59,900000 14 159 173 431,61 0,00 0,00 59,929950 59,888020
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR EUR 52,050000 13 634 254 628,42 0,00 0,00 52,065615 52,039590
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD USD 53,970000 14 159 173 431,61 0,00 0,00 53,986191 53,959206
BGF World Mining Fund Class A2 USD USD 61,340000 6 347 937 572,77 0,00 0,00 61,370670 61,327732
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR EUR 112,950000 4 345 769 239,14 0,00 0,00 112,983885 112,927410
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD USD 117,200000 4 513 081 354,85 0,00 0,00 117,258600 117,176560
BGF World Technology Fund Class A2 EUR EUR 53,860000 8 272 931 826,95 0,00 0,00 53,886930 53,849228
BGF World Technology Fund Class A2 USD USD 55,840000 8 591 439 702,29 0,00 0,00 55,867920 55,828832
BGF World Technology Fund Class E2 EUR EUR 48,960000 8 272 931 826,95 0,00 0,00 48,974688 48,950208
BGF World Technology Fund Class E2 USD USD 50,760000 8 591 439 702,29 0,00 0,00 50,775228 50,749848
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg EUR 13,700000 2 736 783 073,05 0,00 0,00 13,706850 13,697260
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD USD 15,010000 2 842 149 221,36 0,00 0,00 15,017505 15,006998
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR EUR 19,340000 2 736 783 073,05 0,00 0,00 19,345802 19,336132
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged EUR 12,230000 1 573 104 279,64 0,00 0,00 12,236115 12,227554
BGF Future Of Transport Fund A2 USD USD 13,400000 1 633 668 794,41 0,00 0,00 13,406700 13,397320
BGF Future of Transport Fund E2 EUR EUR 16,720000 1 573 104 279,64 0,00 0,00 16,725016 16,716656
BGF Circular Economy Class A2 EUR EUR 11,200000 1 888 391 139,26 0,00 0,00 11,205600 11,197760
BGF Circular Economy Class A2 USD USD 11,610000 1 961 094 198,12 0,00 0,00 11,615805 11,607678
BGF Circular Economy Class E2 EUR EUR 11,050000 1 888 391 139,26 0,00 0,00 11,053315 11,047790
BGF Circular Economy Class E2 USD USD 11,460000 1 961 094 198,12 0,00 0,00 11,463438 11,457708
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR EUR 11,450000 186 011 886,44 0,00 0,00 11,455725 11,447710
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD USD 11,870000 193 173 344,07 0,00 0,00 11,875935 11,867626
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR EUR 12,830000 186 011 886,44 0,00 0,00 12,833849 12,827434
BGF China Bond Fund A2 EUR EUR 14,240000 6 236 498 123,56 0,00 0,00 14,247120 14,237152
BGF China Bond Fund A2 USD USD 14,760000 6 476 603 301,32 0,00 0,00 14,767380 14,757048
BGF China Bond Fund E2 EUR EUR 17,510000 6 236 498 123,56 0,00 0,00 17,515253 17,506498
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR EUR 104,710000 157 407 707,77 0,00 0,00 104,762355 104,689058
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD USD 118,120000 163 467 904,52 0,00 0,00 118,179060 118,096376
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR EUR 93,720000 157 407 707,77 0,00 0,00 93,748116 93,701256
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 EUR 103,240000 90 270 184,39 0,00 0,00 103,291620 103,219352
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg USD 111,410000 93 745 586,49 0,00 0,00 111,465705 111,387718
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR EUR 97,430000 90 270 184,39 0,00 0,00 97,459229 97,410514
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR EUR 121,120000 770 670 893,51 0,00 0,00 121,180560 121,095776
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD USD 143,440000 800 341 722,91 0,00 0,00 143,511720 143,411312
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR EUR 101,010000 770 670 893,51 0,00 0,00 101,040303 100,989798
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR EUR 137,960000 430 565 884,19 0,00 0,00 138,028980 137,932408
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD USD 168,170000 447 142 670,73 0,00 0,00 168,254085 168,136366
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR EUR 110,160000 430 565 884,19 0,00 0,00 110,193048 110,137968
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 9,930000 987 049 355,19 0,00 0,00 9,934965 9,928014
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR EUR 9,810000 987 049 355,19 0,00 0,00 9,812943 9,808038
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR EUR 93,430000 260 129 528,96 0,00 0,00 93,476715 93,411314
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR EUR 91,240000 260 129 528,96 0,00 0,00 91,267372 91,221752
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR EUR 19,030000 6 336 959 686,47 0,00 0,00 19,039515 19,026194
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged USD 50,050000 6 580 932 634,40 0,00 0,00 50,075025 50,039990
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR EUR 16,960000 6 336 959 686,47 0,00 0,00 16,965088 16,956608
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged USD 44,580000 6 580 932 634,40 0,00 0,00 44,593374 44,571084
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR EUR 149,680000 1 541 747 805,78 0,00 0,00 149,754840 149,650064
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR EUR 142,010000 1 541 747 805,78 0,00 0,00 142,052603 141,981598
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR EUR 109,050000 5 147 373 754,53 0,00 0,00 109,104525 109,028190
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD USD 124,950000 5 345 547 644,08 0,00 0,00 125,012475 124,925010
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR EUR 134,640000 5 147 373 754,53 0,00 0,00 134,680392 134,613072
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg EUR 101,260000 731 511 825,11 0,00 0,00 101,310630 101,239748
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg USD 102,170000 759 675 030,37 0,00 0,00 102,221085 102,149566
BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg EUR 88,620000 61 785 885,00 0,00 0,00 88,664310 88,602276
BSF Global Equity AR Fund E2 EUR EUR 102,190000 61 785 885,00 0,00 0,00 102,220657 102,169562
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) USD 7,005700 1 099 901 410,45 0,00 0,00 7,005700 7,005700
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) USD 6,215800 1 468 095 232,90 0,00 0,00 6,215800 6,215800
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF USD 7,718200 173 660 666,03 0,00 0,00 7,718200 7,718200
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) EUR 31,130000 592 163 731,50 0,00 0,00 31,752600 30,818700
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 38,000000 482 625 793,45 3 899 983,99 3 899 983,99 39,995000 38,000000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 40,840000 150 728 535,44 1 711 447,83 1 711 447,83 42,984100 40,840000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 15,320000 145 699 530,80 423 052,47 423 052,47 16,124300 15,320000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 16,190000 126 680 879,56 290 059,82 290 059,82 17,039975 16,190000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,530000 285 267 438,67 537 213,95 537 213,95 16,073550 15,530000
Fidelity Funds - European Fund A-ACC-EUR EUR 20,070000 283 649 077,40 3 762 841,15 3 762 841,15 21,123675 20,070000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,028000 252 124 533,31 1 597 747,91 1 597 747,91 9,343980 9,028000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 24,150000 915 775 795,98 11 781 170,17 11 781 170,17 25,417875 24,150000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 90,310000 147 773 811,35 101 596,89 101 596,89 95,051275 90,310000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 40,760000 534 633 530,96 2 551 022,11 2 551 022,11 42,899900 40,760000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,913000 1 049 288 374,87 7 298 172,52 7 298 172,52 8,189955 7,913000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 27,330000 314 945 683,76 366 636,82 366 636,82 28,764825 27,330000
FF - Global Property Fund A-DIST-EUR EUR 17,090000 29 319 869,50 2 870 016,27 2 870 016,27 17,987225 17,090000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 46,070000 6 344 927 672,46 775 201,11 775 201,11 48,488675 46,070000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 21,000000 1 290 908 263,47 2 659 278,77 2 659 278,77 22,102500 21,000000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 16,930000 55 043 472,43 42 179,66 42 179,66 17,818825 16,930000
FF - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 23,340000 20 150 187,97 639 546,50 639 546,50 24,565350 23,340000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 29,900000 296 620 634,98 11 289 908,51 11 289 908,51 31,469750 29,900000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 37,490000 572 650 122,06 10 126 465,56 10 126 465,56 39,458225 37,490000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,985000 36 894 872,14 1 210 512,75 1 210 512,75 9,299475 8,985000
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,261700 195 815 797,30 0,00 0,00 7,624785 7,261700
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 139,630000 169 413 622,50 0,00 0,00 146,611500 139,630000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 13,216200 346 968 335,30 0,00 0,00 13,877010 13,216200
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 9,778100 24 167 264,61 0,00 0,00 10,267005 9,778100
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 58,210000 1 527 757 065,00 0,00 0,00 61,120500 58,210000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 10,960000 169 626 676,10 0,00 0,00 11,508000 10,960000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 22,880000 2 194 558 772,00 0,00 0,00 24,024000 22,880000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,130000 56 629 932,72 0,00 0,00 13,786500 13,130000
Invesco Sustainable Pan European Str Equity Fund EUR 20,860000 542 639 361,70 0,00 0,00 21,903000 20,860000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 10,350000 831 626,89 0,00 0,00 10,867500 10,350000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 7,260000 1 228 325,36 0,00 0,00 7,623000 7,260000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 7,300000 3 211 855,84 0,00 0,00 7,300000 7,300000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 7,280000 5 580 447,57 0,00 0,00 7,280000 7,280000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 7,400000 3 755 099,90 0,00 0,00 7,400000 7,400000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 7,390000 1 134 931,94 0,00 0,00 7,390000 7,390000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 7,510000 31 487 401,42 0,00 0,00 7,510000 7,510000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 7,510000 1 492 348,52 0,00 0,00 7,510000 7,510000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 7,310000 6 680,43 0,00 0,00 7,310000 7,310000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 7,280000 6 231,57 0,00 0,00 7,280000 7,280000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 7,290000 6 241,18 0,00 0,00 7,290000 7,290000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 7,400000 5 707,16 0,00 0,00 7,400000 7,400000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 7,400000 5 707,16 0,00 0,00 7,400000 7,400000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 7,520000 5 264,89 0,00 0,00 7,520000 7,520000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 7,520000 5 264,89 0,00 0,00 7,520000 7,520000
GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f. EUR 0,113676 9 519 696,32 9 519 696,32 9 519 696,32 0,115950 0,112539
Fio globální akciový fond - Třída CZK CZK 1,360500 729 454 705,80 0,00 0,00 1,360500 1,319685
Fio globální akciový fond - Třída EUR EUR 0,937400 5 464 317,88 0,00 0,00 0,937400 0,909278
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 0,996093 36 294 198,10 36 294 198,10 36 294 198,10 1,016015 0,966210
Wood & Company Office Podfond EUR 1,669400 163 000 000,00 0,00 0,00 1,719482 1,619318
Wood & Company Retail Podfond EUR 2,143900 76 300 000,00 0,00 0,00 2,208217 2,079583
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR