Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 26.5.2023

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,047614 91 590 048,80 91 590 048,80 78 426 657,27 0,048090 0,046757
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,044687 97 133 395,00 97 133 395,00 53 272 305,54 0,044910 0,044687
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,043975 378 421 305,70 378 421 305,70 378 421 305,70 0,044635 0,043183
ERSTE BOND DANUBIA EUR 126,820000 63 588 158,79 4 836 407,52 1 915 235,64 128,722300 126,820000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 55,800000 31 578 503,47 2 593 037,18 2 593 037,18 57,753000 55,800000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 713,160000 255 072 181,21 5 335 334,90 5 335 334,90 727,423200 713,160000
AM SLSP Fond budúcnosti o.p.f. EUR 0,054712 133 182 554,21 133 182 554,21 133 182 554,21 0,055806 0,053727
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR 229,850000 27 708 360,82 7 066 665,75 7 066 665,75 234,447000 229,850000
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 148,790000 21 857 406,29 9 191 198,72 832 064,72 149,533950 148,790000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 115,680000 232 264 623,82 7 419 599,52 20 822,40 116,258400 115,680000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 137,210000 200 455 239,55 7 447 621,59 9 467,49 137,896050 137,210000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 176,090000 394 508 433,75 2 697 293,10 2 682 545,90 178,731350 176,090000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 169,590000 221 650 967,70 20 782 634,99 911 179,53 172,133850 169,590000
ERSTE BOND DOLLAR USD 132,780000 216 029 645,08 20 587 602,43 781 109,91 134,771700 132,780000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 167,700000 470 667 300,97 7 537 790,31 1 429 722,20 171,054000 167,700000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 121,920000 28 249 556,77 136 916,16 136 916,16 124,358400 121,920000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 291,780000 22 838 626,85 1 088 368,58 1 088 368,58 297,615600 291,780000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 214,280000 195 276 626,51 444 429,58 444 429,58 218,565600 214,280000
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,066810 656 383 602,75 656 383 602,75 617 721 084,00 0,068146 0,065607
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,017338 90 355 268,84 90 355 268,84 90 355 268,84 0,017338 0,017338
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,012647 9 223 207,54 9 223 207,54 9 223 207,54 0,012647 0,012647
AM SLSP ESG MIX Klasik EUR 0,009960 48 870 686,61 48 870 686,61 48 870 686,61 0,010060 0,009781
AM SLSP ESG MIX Balans EUR 0,010440 10 098 380,31 10 098 380,31 10 098 380,31 0,010597 0,010252
AM SLSP ESG MIX Aktív EUR 0,010870 25 294 528,09 25 294 528,09 25 294 528,09 0,011087 0,010674
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 196,230000 188 024 660,09 48 984 503,70 4 641 522,06 199,173450 196,230000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 157,010000 299 562 823,80 48 335 552,94 2 936 406,57 159,365150 157,010000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 183,240000 191 193 037,96 12 574 359,08 1 049 205,66 185,988600 183,240000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 278,240000 279 667 319,65 7 494 321,12 0,00 1 284,631200 1 278,240000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 136,480000 186 323 970,05 18 360 133,82 865 310,42 138,527200 136,480000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,008783 5 100 565,72 5 100 565,72 5 100 565,72 0,008871 0,008783
ERSTE MORTAGE EUR 135,810000 63 988 958,65 1 101 098,20 1 101 098,20 138,526200 135,810000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 185,530000 477 461 998,55 19 008 358,70 2 333 656,70 188,312950 185,530000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 132,040000 52 233 294,41 747 580,38 117 383,56 134,020600 132,040000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 114,930000 62 091 951,42 10 691 746,01 10 691 746,01 117,228600 114,930000
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,009641 329 714 563,40 329 714 563,40 329 714 563,40 0,009737 0,009641
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f., R02 EUR 1,000948 138 270 492,11 138 270 492,11 105 203 512,30 1,010957 1,000948
AM SLSP Fond zodpovedného invest, o.p.f., R02 EUR 0,855594 150 032 174,12 150 032 174,12 150 032 174,12 0,864150 0,855594
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 114,330000 323 432 609,70 3 201,24 3 201,24 114,901650 114,330000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 179,520000 31 413 722,53 718,08 718,08 182,212800 179,520000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 192,730000 31 413 722,53 167 614,69 167 614,69 195,620950 192,730000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 96,490000 101 990 687,57 5 596,42 5 596,42 97,937350 96,490000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 102,670000 31 881 693,24 452 877,37 452 877,37 104,210050 102,670000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 107,360000 59 767 553,63 234 903,68 234 903,68 108,970400 107,360000
ERSTE BEST OF AMERICA EUR 260,350000 70 627 163,61 866 444,80 866 444,80 265,557000 260,350000
ERSTE BEST OF EUROPE EUR 205,310000 50 154 341,12 317 203,95 317 203,95 209,416200 205,310000
ERSTE GREEN INVEST EUR 134,150000 528 674 127,61 6 437 187,75 6 437 187,75 136,833000 134,150000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 257,930000 711 268 160,91 1 439 765,26 1 439 765,26 263,088600 257,930000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 119,690000 401 120 195,40 1 316,59 1 316,59 121,485350 119,690000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 125,490000 521 723 375,14 633 599,01 633 599,01 131,764500 125,490000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 190,040000 216 494 204,69 478 710,76 478 710,76 193,840800 190,040000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 102,320000 215 247 728,13 80 628,16 80 628,16 103,854800 102,320000
ERSTE FAIR INVEST EUR 86,570000 73 216 348,18 254 256,09 254 256,09 88,301400 86,570000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 22,090000 287 606 737,58 271 961,04 271 961,04 22,973600 22,090000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 195,880000 182 507 387,70 545 541,47 545 541,47 199,797600 195,880000
AM SLSP Fond zodpovedného invest, o.p.f., R01 EUR 0,855591 1 371 586,24 1 371 586,24 1 371 586,24 0,864147 0,840190
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f., R01 EUR 1,016045 35 922 473,43 35 922 473,43 35 922 473,43 1,026205 0,997756
ERSTE STOCK TECHNO EUR 146,630000 412 404 036,80 301 178,02 301 178,02 149,562600 146,630000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 497,460000 234 203 224,38 13 431,42 13 431,42 507,409200 497,460000
AM SLSP ESG fond dividendových akcií EUR 0,009632 5 827 590,98 5 827 590,98 5 827 590,98 0,009825 0,009459
AM SLSP Privátny P12, o.p.f. EUR 0,988127 49 406,37 49 406,37 49 406,37 0,988127 0,988127
AM SLSP Fond reálnych aktív, o.p.f. EUR 0,009831 4 747 632,55 4 747 632,55 4 747 632,55 0,009978 0,009654
AM SLSP ESG fond dlhopisových príležitostí, o.p.f. EUR 0,009929 99 291,66 99 291,66 99 291,66 0,009929 0,009929
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 30,130000 387 074 310,10 149 698,40 149 698,40 30,581950 30,130000
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,038738 69 841 841,90 69 841 841,90 69 841 841,90 0,040016 0,037188
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR 0,030165 26 314 156,78 26 314 156,78 19 330 285,51 0,030617 0,028958
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,036529 81 426 701,80 81 426 701,80 81 426 701,80 0,036712 0,035068
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,046017 462 002 818,20 462 002 818,20 462 002 818,20 0,046707 0,044176
GIS European Equities Opportunity EUR 210,169000 28 152 291,88 1 347 765,25 1 347 765,25 217,104577 210,169000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 222,171000 2 597 852,53 337 336,00 337 336,00 229,502643 222,171000
GIS Global Equity Allocation EUR 191,955000 5 658 522,31 244 520,73 244 520,73 198,289515 191,955000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 140,027000 28 641 763,76 104 855,16 104 855,16 142,127405 140,027000
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,036638 94 961 623,85 94 961 623,85 40 110 948,43 0,036638 0,036638
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,039203 125 344 985,80 125 344 985,80 125 344 985,80 0,039791 0,037635
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,109591 94 240 709,26 94 240 709,26 94 240 709,26 0,110139 0,105207
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 95,230000 276 548 321,90 77 049,93 77 049,93 95,230000 95,230000
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR 0,095774 73 667 776,97 73 667 776,97 73 667 776,97 0,096492 0,095008
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR 187,000000 550 595 948,10 10 984 077,43 10 984 077,43 194,480000 187,000000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 164,450000 4 562 023 016,00 77 024 153,64 77 024 153,64 164,450000 164,450000
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 122,960000 945 246 460,70 93 262 581,53 93 262 581,53 127,878400 122,960000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 215,570000 755 201 838,70 8 315 962,19 8 315 962,19 219,881400 215,570000
Eurizon AM Slovakia - Edícia 2018 EUR 0,098880 13 658 750,30 13 658 750,30 13 658 750,30 0,098880 0,097891
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 139,770000 46 384 215,49 5 317 658,95 5 317 658,95 141,167700 139,770000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 148,010000 1 143 751 462,00 17 666 027,05 17 666 027,05 149,490100 148,010000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 161,910000 1 551 399 790,00 55 421 839,96 55 421 839,96 163,529100 161,910000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 208,020000 941 304 900,10 127 068 720,20 127 068 720,20 210,100200 208,020000
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 138,760000 229 355 152,90 3 749 677,62 3 749 677,62 141,535200 138,760000
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 88,310000 3 763 665,91 2 513 066,81 2 513 066,81 90,076200 88,310000
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 124,530000 320 983 961,00 37 535 882,91 37 535 882,91 128,265900 124,530000
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR 0,140124 380 832 079,20 380 832 079,20 380 832 079,20 0,143627 0,135920
Eurizon Fund - Equity China A EUR 89,580000 224 461 757,70 17 664 771,45 17 664 771,45 92,267400 89,580000
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 82,830000 3 311 007,41 3 198 061,34 3 198 061,34 84,072450 82,830000
Eurizon Fund - Equity USA EUR 206,190000 1 108 832 571,00 49 353 379,43 49 353 379,43 212,375700 206,190000
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 153,460000 1 237 610 206,00 4 044 017,51 4 044 017,51 155,761900 153,460000
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,093128 17 756 738,20 17 756 738,20 17 756 738,20 0,094525 0,090334
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR 130,800000 1 533 605 070,00 100 472 502,20 100 472 502,20 134,724000 130,800000
Eurizon Fund Equity People EUR 111,130000 748 208 502,00 25 462 050,25 25 462 050,25 114,463900 111,130000
Eurizon Fund Equity Planet EUR 115,470000 1 267 747 134,00 42 286 060,85 42 286 060,85 118,934100 115,470000
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR 0,090356 38 963 107,38 38 963 107,38 38 963 107,38 0,091711 0,087645
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio EUR 0,088983 19 232 458,75 19 232 458,75 19 232 458,75 0,090318 0,086314
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 123,210000 238 466 122,60 184 198,95 184 198,95 125,058150 123,210000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR 223,660000 138 947,88 11 183,00 11 183,00 227,014900 223,660000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD 240,110000 1 765 752,51 553 807,51 553 807,51 243,711650 240,110000
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD 370,280000 1 313 377,97 67 950,78 67 950,78 375,834200 370,280000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR 342,080000 365 341 584,90 1 307 771,84 1 307 771,84 347,211200 342,080000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR 128,930000 52 246 603,19 9 536 852,82 9 536 852,82 130,863950 128,930000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD 138,700000 1 262 471,46 279 725,66 279 725,66 140,780500 138,700000
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR 132,000000 554 705 982,80 1 838 131,68 1 838 131,68 135,960000 132,000000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD 108,590000 2 851 378,52 407 220,09 407 220,09 111,847700 108,590000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR 100,650000 107 148 992,60 1 030 336,94 1 030 336,94 103,669500 100,650000
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR 110,810000 30 822 263,16 715 978,87 715 978,87 114,134300 110,810000
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR 718,510000 49 004 705,91 3 446 476,92 3 446 476,92 740,065300 718,510000
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD 132,820000 2 592 127,31 843 715,70 843 715,70 136,804600 132,820000
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 119,430000 33 013 997,93 55 534,95 55 534,95 121,221450 119,430000
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR 96,660000 2 873 397,61 99 559,80 99 559,80 99,076500 96,660000
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR 99,110000 21 687 539,47 95 542,04 95 542,04 101,587750 99,110000
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR 100,750000 11 074 292,46 386 477,00 386 477,00 102,261250 100,750000
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC EUR 116,090000 352 295 389,90 47 248,63 47 248,63 116,124827 116,090000
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR 85,510000 571 674 884,50 153 116,17 153 116,17 87,647750 85,510000
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC EUR 95,070000 497 112 263,90 11 028,12 11 028,12 97,922100 95,070000
I-AM GreenStars Absolute Return EUR 11,590000 21 210 862,35 36 479,07 36 479,07 12,119663 11,590000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 124,050000 488 169 474,10 72 326 049,69 72 326 049,69 130,252500 124,050000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 126,090000 81 006 187,36 15 724 820,58 15 724 820,58 132,394500 126,090000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 11,180000 21 210 862,35 71 903,24 71 903,24 11,515400 11,180000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 6,440000 21 210 862,35 0,00 0,00 6,633200 6,440000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 9,510000 21 210 862,35 0,00 0,00 9,795300 9,510000
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTA EUR 147,000000 229 073 797,20 1 857,64 1 857,64 154,350000 147,000000
I-AM GreenStars Opportunities (I) VTA EUR 137,730000 229 073 797,20 0,00 0,00 144,616500 137,730000
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR 155,520000 36 703 979,15 13 828,68 13 828,68 163,296000 155,520000
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,038733 13 604 810,40 13 604 725,76 13 604 725,76 0,039504 0,038733
IAD - EURO Bond EUR 0,038933 18 814 600,17 18 814 805,69 18 814 805,69 0,039673 0,038933
IAD - Global Index EUR 0,046110 129 586 578,40 129 455 531,80 129 455 531,80 0,047908 0,046110
IAD - CE Bond EUR 0,034523 9 044 156,77 8 965 403,29 8 965 403,29 0,034696 0,034523
IAD - KD RUSSIA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD - Optimal Balanced EUR 0,021743 8 516 937,02 8 509 354,40 8 509 354,40 0,022243 0,021743
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,083988 415 256 300,80 405 739 082,00 400 248 809,10 0,086508 0,083988
IAD - Growth Opportunities EUR 0,037397 22 981 369,70 22 980 965,51 22 980 965,51 0,038519 0,037397
IAD - Český konzervativní EUR 0,049178 7 861 078,74 7 750 140,91 7 750 140,91 0,049178 0,049178
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,040160 1 940 765,84 1 940 760,80 1 940 760,80 0,041365 0,039357
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,039630 26 787 400,42 26 786 502,14 26 786 502,14 0,039630 0,039630
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,038741 1 907 662,29 1 907 661,04 1 907 661,04 0,039903 0,037966
IAD - Energy Fund EUR 1,823241 5 450 389,63 5 439 537,42 3 285 177,61 1,823241 1,823241
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,347843 88 389 686,97 24 296 308,22 24 296 308,22 1,388278 1,347843
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. EUR 1,031158 8 188 732,34 8 134 677,60 8 134 677,60 1,031158 1,031158
KBC Equity Fund EM Responsible Investing EUR 420,700000 44 352 671,00 1 951 146,00 1 951 146,00 433,321000 420,700000
TAM - Americký akciový EUR 0,067034 122 118 196,64 122 118 196,64 122 118 196,64 0,067034 0,065023
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,071924 215 558 329,83 215 558 329,83 158 826 059,00 0,071924 0,069766
TAM - Private Growth 1 EUR 0,040640 164 000 993,21 164 000 993,21 164 000 993,21 0,040640 0,039421
TAM - Private Growth 2 EUR 0,044535 47 912 450,21 47 912 450,21 47 912 450,21 0,044535 0,043199
TAM - Premium Harmonic EUR 0,035165 122 941 039,35 122 941 039,35 122 941 039,35 0,035165 0,034110
TAM - Premium Strategic EUR 0,037037 54 333 764,58 54 333 764,58 54 333 764,58 0,037037 0,035926
TAM - Realitný Fond EUR 0,034234 376 356 780,59 376 356 780,59 297 255 730,69 0,034234 0,033207
TAM - Private Growth EUR 0,035399 131 999 485,97 131 999 485,97 131 999 485,97 0,035399 0,034337
TAM - SmartFund EUR 0,101766 151 601 849,72 151 601 849,72 151 601 849,72 0,101766 0,098713
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,100000 65,19 65,19 65,19 0,100000 0,100000
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,087645 3 054 023,20 3 054 023,20 3 054 023,20 0,088083 0,087207
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,063478 6 036 239,93 6 036 239,93 6 036 239,93 0,063795 0,063161
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,065269 3 249 074,80 3 249 074,80 3 249 074,80 0,065595 0,064943
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,085383 147 074 901,48 147 074 901,48 75 130 355,16 0,085383 0,082822
TAM - Balanced Fund EUR 0,103943 170 644 850,81 170 644 850,81 170 644 850,81 0,103943 0,100825
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,107038 53 763 180,00 53 763 180,00 53 763 180,00 0,107038 0,103827
TAM - Q Fund EUR 0,088595 165 288 221,66 165 288 221,66 96 839 525,23 0,088595 0,085937
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,095907 86 572 972,98 86 572 972,98 86 572 972,98 0,095907 0,093030
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,103487 58 691 230,28 58 691 230,28 58 691 230,28 0,103487 0,100382
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,109459 20 318 514,93 20 318 514,93 20 318 514,93 0,109459 0,106175
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,116159 95 702 285,43 95 702 285,43 95 702 285,43 0,116159 0,112674
TAM - Raiffeisen Conservative EUR 0,100000 0,04 0,04 0,04 0,101500 0,097000
TAM - MA Fund EUR 0,092045 170 349 318,58 170 349 318,58 106 024 575,04 0,092045 0,089284
TAM - Realitný fond II. EUR 0,117474 52 047 025,65 52 047 025,65 27 491 020,51 0,117474 0,117474
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,095842 76 544 236,84 76 544 236,84 76 544 236,84 0,095842 0,092967
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,091857 6 210 096,78 6 210 096,78 6 210 096,78 0,092776 0,090938
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,094797 22 525 768,91 22 525 768,91 22 525 768,91 0,095745 0,093849
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,095732 5 258 234,58 5 258 234,58 5 258 234,58 0,096689 0,094775
TAM - AP Realitný fond EUR 60 804,345367 51 987 715,29 51 987 715,29 51 987 715,29 60 804,345367 60 804,345367
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,100252 29 656 865,65 29 656 865,65 29 656 865,65 0,100252 0,099249
KBC Equity Fund North America USD 3 821,750000 66 032 679,00 3 035 200,00 3 035 200,00 3 936,402500 3 821,750000
KBC Equity Fund Europe EUR 1 992,170000 19 778 678,00 3 122 448,00 3 122 448,00 2 051,935100 1 992,170000
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing EUR 751,840000 107 327 080,00 16 644 768,00 16 644 768,00 774,395200 751,840000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 5 389,550000 209 823 937,00 3 974 898,00 3 974 898,00 5 551,236500 5 389,550000
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing EUR 2 411,800000 247 815 107,00 43 055 090,00 43 055 090,00 2 484,154000 2 411,800000
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing USD 620,300000 194 913 662,00 5 908 846,00 5 908 846,00 638,909000 620,300000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 2 215,950000 36 808 072,00 1 041 379,00 1 041 379,00 2 282,428500 2 215,950000
KBC Equity Fund World EUR 595,030000 142 425 906,00 24 868 654,00 24 868 654,00 612,880900 595,030000
KBC Equity Fund High Dividend North America USD 1 527,930000 33 862 293,00 853 597,00 853 597,00 1 573,767900 1 527,930000
KBC Renta Dollarenta USD 1 090,510000 32 169 850,00 2 151 160,00 2 151 160,00 1 101,415100 1 090,510000
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing EUR 2 637,650000 53 682 840,00 7 866 684,00 7 866 684,00 2 664,026500 2 637,650000
KBC Multi Interest Cash USD USD 5 901,965000 250 702 578,00 22 040 346,00 22 040 346,00 5 907,866965 5 901,965000
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 134,943000 566 468 526,00 4 479 456,00 4 479 456,00 135,077943 134,943000
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing CZK 36 086,310000 745 681 445,00 601 888,00 601 888,00 36 447,173100 36 086,310000
KBC Equity Fund Belgium EUR 972,390000 34 709 696,00 1 649 499,00 1 649 499,00 1 001,561700 972,390000
KBC Equity Fund Flanders EUR 3 805,660000 40 016 388,00 2 650 904,00 2 650 904,00 3 919,829800 3 805,660000
KBC Equity Fund Buyback America USD 2 959,280000 126 468 647,00 847 647,00 847 647,00 3 048,058400 2 959,280000
KBC Renta Canarenta CAD 2 416,860000 12 275 003,00 192 676,00 192 676,00 2 441,028600 2 416,860000
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing EUR 2 412,400000 53 222 106,00 5 259 482,00 5 259 482,00 2 484,772000 2 412,400000
KBC Equity Fund Asia Pacific JPY 80 269,000000 1 262 371 396,00 234 975,00 234 975,00 82 677,070000 80 269,000000
KBC Equity Fund New Asia EUR 864,110000 132 150 611,00 15 495 328,00 15 495 328,00 890,033300 864,110000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 642,290000 14 422 842,00 1 886 357,00 1 886 357,00 661,558700 642,290000
KBC Equity Fund USA and Canada EUR 1 155,850000 6 054 017,00 1 430 595,00 1 430 595,00 1 190,525500 1 155,850000
KBC Equity Fund Buyback Europe EUR 1 370,330000 74 773 696,00 727 158,00 727 158,00 1 411,439900 1 370,330000
KBC Equity Fund Emerging Markets EUR 1 824,850000 43 132 809,00 6 269 299,00 6 269 299,00 1 879,595500 1 824,850000
KBC Equity Fund Trends EUR 204,490000 252 957 045,00 11 792 645,00 11 792 645,00 210,624700 204,490000
KBC Equity Fund New Shares EUR 1 591,030000 14 404 325,00 2 687 012,00 2 687 012,00 1 638,760900 1 591,030000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,038508 30 657 401,00 30 657 248,00 24 079 233,00 0,038508 0,038508
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,047440 80 358 599,00 80 358 599,00 80 358 599,00 0,048152 0,047440
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,041369 30 789 572,00 30 789 572,00 30 789 572,00 0,041990 0,041369
KBC Equity Fund High Dividend EUR 1 936,830000 117 213 969,00 7 512 658,00 7 512 658,00 1 994,934900 1 936,830000
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 1 284,000000 7 577 388,00 9 330,00 9 330,00 1 322,520000 1 284,000000
Horizon Access India Fund USD 1 865,600000 28 619 545,00 992 142,00 992 142,00 1 921,568000 1 865,600000
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,085015 47 772 071,00 47 772 044,00 47 772 044,00 0,087565 0,085015
KBC Bonds Corporates Euro EUR 811,690000 23 148 393,00 600 438,00 600 438,00 819,806900 811,690000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 619,660000 4 363 647,00 1 619 716,00 1 619 716,00 625,856600 619,660000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 228,920000 20 620 030,00 1 304 520,00 1 304 520,00 2 251,209200 2 206,630800
KBC Bonds High Interest EUR 1 846,840000 29 223 148,00 1 488 233,00 1 488 233,00 1 865,308400 1 846,840000
Horizon USD Low USD 116,600000 43 989 127,00 1 537 571,00 1 537 571,00 118,349000 116,600000
Horizon Access Fund China USD 1 056,910000 29 116 618,00 1 802 880,00 1 802 880,00 1 088,617300 1 056,910000
Horizon Flexible Plan EUR 53,770000 83 480 148,00 20 163 740,00 20 163 740,00 54,576550 53,770000
Horizon KBC Dynamic Balanced EUR 991,730000 1 180 752 375,00 6 799 265,00 6 799 265,00 1 006,605950 991,730000
Horizon KBC Defensive Balanced EUR 927,640000 1 395 708 758,00 1 916 289,00 1 916 289,00 941,554600 927,640000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 EUR 12,470000 5 745 060,00 3 887 373,00 3 887 373,00 12,844100 12,345300
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 984,290000 26 039 417,00 546 573,00 546 573,00 1 013,818700 974,447100
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 981,520000 26 127 084,00 356 053,00 356 053,00 1 010,965600 971,704800
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,220000 6 993 447,00 6 979 984,00 6 979 984,00 10,526600 10,117800
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,370000 3 858 161,00 3 231 161,00 3 231 161,00 11,711100 11,256300
Horizon 2030 EUR 102,740000 33 275 189,00 585 082,00 585 082,00 104,281100 102,740000
Horizon 2035 EUR 104,470000 16 297 263,00 1 576 108,00 1 576 108,00 106,037050 104,470000
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 9,450000 296 855 100,00 1 637 040,00 1 637 040,00 9,733500 9,355500
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,560000 3 260 228,00 2 956 965,00 2 956 965,00 9,846800 9,464400
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 10,470000 2 903 855,00 2 903 855,00 2 903 855,00 10,784100 10,365300
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,330000 7 509 332,00 2 634 904,00 2 634 904,00 10,639900 10,226700
Horizon CSOB Financie 1 EUR 10,480000 5 001 800,00 4 992 609,00 4 992 609,00 10,794400 10,375200
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,050000 4 995 387,00 2 059 974,00 2 059 974,00 10,351500 9,949500
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,240000 4 905 205,00 3 511 560,00 3 511 560,00 9,517200 9,147600
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 128,260000 23 502 137,00 641 212,00 641 212,00 1 162,107800 1 116,977400
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 9,540000 11 829 622,00 11 656 144,00 11 656 144,00 9,635400 9,444600
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 9,010000 265 075 498,00 1 847 592,00 1 847 592,00 9,280300 8,919900
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 141,140000 28 351 636,00 581 662,00 581 662,00 1 175,374200 1 129,728600
Sivek Global Low Div EUR 143,720000 63 247 637,00 19 011 938,00 19 011 938,00 145,875800 143,720000
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 002,610000 45 176 627,00 1 147 066,00 1 147 066,00 1 032,688300 992,583900
Perspective Global Timing USD 4 USD 992,070000 33 527 161,00 226 079,00 226 079,00 1 021,832100 982,149300
KBC Eco Fund Water Responsible Investing EUR 2 001,150000 986 371 891,00 57 268 660,00 57 268 660,00 2 061,184500 2 001,150000
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. EUR 0,043583 28 988 500,00 28 988 341,00 28 988 341,00 0,044237 0,043583
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. EUR 0,042993 7 156 754,00 7 156 754,00 7 156 754,00 0,043638 0,042993
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing EUR 741,680000 80 826 228,00 6 206 089,00 6 206 089,00 763,930400 741,680000
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing EUR 614,370000 165 438 969,00 1 852 963,00 1 852 963,00 632,801100 614,370000
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing EUR 721,650000 181 868 938,00 436 007,00 436 007,00 743,299500 721,650000
Horizon Start 100 EUR 10,340000 18 698 070,00 18 698 070,00 18 698 070,00 10,650200 10,236600
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing EUR 141,110000 55 161 443,00 5 864 675,00 5 864 675,00 145,343300 141,110000
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP EUR 93,300000 2 986 780,00 298,00 298,00 96,099000 93,300000
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP USD 93,860000 722 024,00 0,00 0,00 96,675800 93,860000
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR EUR 109,750000 80 059 815,00 31 050 196,00 31 050 196,00 113,042500 109,750000
Horizon Start 100 Plus EUR 10,000000 8 556 650,00 8 556 650,00 8 556 650,00 10,100000 9,900000
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,050586 164 468 757,60 164 468 757,60 113 015 249,30 0,050712 0,050460
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,065921 997 476 853,00 997 476 853,00 982 762 208,80 0,066910 0,065262
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,208023 40 078 078,57 40 078 078,57 40 078 078,57 1,226143 1,195943
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,013173 31 429 677,73 31 429 677,73 18 827 724,08 0,013173 0,013173
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,009599 1 051 363,18 1 051 363,18 1 051 363,18 0,009599 0,009599
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010439 31 204 431,27 31 204 431,27 28 017 005,15 0,010961 0,009917
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010513 79 258 073,07 79 258 073,07 76 629 823,07 0,011039 0,009987
Eko o.p.f. - 365.invest EUR 0,009028 28 464 428,75 28 464 428,75 26 253 269,12 0,009118 0,008757
Blockchain o.p.f. - 365.invest EUR 0,007006 3 295 279,77 3 295 279,77 2 480 355,94 0,007076 0,006796
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 0,005715 198 118,74 198 118,74 198 118,74 0,006001 0,005429
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 26,540000 45 988 629,36 7 142 305,70 7 142 305,70 27,867000 26,540000
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 75,960000 3 086 152,96 482 526,41 482 526,41 79,758000 75,960000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 7,560000 24 070 877,88 6 355 074,37 6 355 074,37 7,938000 7,560000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 77,570000 80 592 139,62 29 309 012,50 29 309 012,50 81,448500 77,570000
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth EUR 65,820000 54 294 808,85 9 480 594,13 9 480 594,13 69,111000 65,820000
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential EUR 45,560000 3 239 431,28 463 020,90 463 020,90 47,838000 45,560000
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset EUR 55,280000 44 522 270,88 10 358 342,91 10 358 342,91 58,044000 55,280000
Amundi Unicredit Premium PTF - Dynamic EUR 67,220000 26 479 268,05 7 077 752,98 7 077 752,98 70,581000 67,220000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 8,110000 25 824 441,33 4 405,84 4 405,84 8,515500 8,110000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 83,230000 86 463 276,99 80 909,07 80 909,07 87,391500 83,230000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 38,620000 13 349 704,54 39 833,99 39 833,99 40,551000 38,620000
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) EUR 89,870000 866 543 127,15 3 376 420,03 3 376 420,03 93,914150 89,870000
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) EUR 174,540000 597 482 719,17 881 326,12 881 326,12 183,267000 174,540000
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR EUR 1 510,790000 1 979 047 156,80 15 157 214,00 15 157 214,00 1 586,329500 1 510,790000
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD USD 1 524,380000 24 441 212,01 545 765,76 545 765,76 1 600,599000 1 524,380000
CPR Invest - Global Silver Age EUR EUR 1 465,050000 146 954 825,93 4 417 904,57 4 417 904,57 1 538,302500 1 465,050000
CPR Invest - Global Silver Age USD USD 1 322,430000 402 744,52 116 866,48 116 866,48 1 388,551500 1 322,430000
CPR Invest - Megatrends EUR 131,950000 164 383 400,02 3 355 495,97 3 355 495,97 138,547500 131,950000
Amundi S.F. - European Eq Optimal Volatility EUR EUR 34,470000 34 356 827,44 11 173 275,94 11 173 275,94 36,193500 34,470000
Amundi S.F. - European Eq Optimal Volatility USD USD 36,900000 36 780 701,62 14 259,75 14 259,75 38,745000 36,900000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 95,930000 3 859 495,26 2 318,05 2 318,05 100,246850 95,930000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 46,300000 9 546,38 189,83 189,83 48,383500 46,300000
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) EUR 147,380000 30 267 868,53 1 606 106,12 1 606 106,12 154,012100 147,380000
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) USD 30,970000 31 862 643,87 168 738,85 168 738,85 32,363650 30,970000
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) EUR 138,470000 178 601 390,49 49 817 698,91 49 817 698,91 144,701150 138,470000
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) USD 107,180000 44 124 972,55 120 729,38 120 729,38 112,003100 107,180000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) EUR 88,530000 10 717 525,35 2 065 289,63 2 065 289,63 92,513850 88,530000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) USD 84,720000 462 016,23 111 443,96 111 443,96 88,532400 84,720000
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) EUR 108,690000 11 016 996,93 4 858 225,95 4 858 225,95 113,581050 108,690000
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) USD 53,700000 3 000 216,67 157 191,35 157 191,35 56,116500 53,700000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 56,900000 165 248 497,75 3 998 573,25 3 998 573,25 59,460500 56,900000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) EUR 16,240000 49 498 538,36 2 967 941,69 2 967 941,69 16,970800 16,240000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) USD 17,390000 44 681 403,89 210 780,78 210 780,78 18,172550 17,390000
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) EUR 45,620000 2 405 052,47 968 169,54 968 169,54 47,672900 45,620000
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 85,470000 37 589 079,35 17 903 179,45 17 903 179,45 89,316150 85,470000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) EUR 41,680000 37 585 095,06 17 112 886,96 17 112 886,96 43,555600 41,680000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) USD 39,360000 868 146,05 61 685,51 61 685,51 41,131200 39,360000
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) EUR 10,600000 943 330 811,09 26 432 282,09 26 432 282,09 11,077000 10,600000
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) USD 11,330000 6 801 075,62 6 474,73 6 474,73 11,839850 11,330000
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) EUR 51,080000 395 884 540,83 17 099 045,32 17 099 045,32 53,378600 51,080000
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) EUR 72,330000 75 283 615,59 4 966 633,70 4 966 633,70 75,584850 72,330000
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) EUR 143,540000 540 442 476,26 33 383 118,47 33 383 118,47 149,999300 143,540000
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) USD 153,870000 7 719 836,65 52 856,51 52 856,51 160,794150 153,870000
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) EUR 176,140000 87 629 130,50 15 681 481,75 15 681 481,75 184,066300 176,140000
AF - European Equity Small Cap A USD (C) USD 188,500000 8 457 719,70 74 713,57 74 713,57 196,982500 188,500000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 52,200000 9 397 615,89 51 172,03 51 172,03 54,549000 52,200000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) USD 108,840000 23 382 147,83 24 563,36 24 563,36 113,737800 108,840000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) EUR 375,970000 1 375 089 621,00 9 886 501,86 9 886 501,86 392,888650 375,970000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) USD 402,210000 35 352 548,05 285 200,97 285 200,97 420,309450 402,210000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) EUR 60,230000 272 387 058,14 22 148 693,87 22 148 693,87 62,940350 60,230000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) USD 64,310000 41 535 574,59 898 066,87 898 066,87 67,203950 64,310000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) EUR 117,460000 192 650 383,37 8 539 239,93 8 539 239,93 122,745700 117,460000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) USD 125,740000 9 044 570,73 487 822,90 487 822,90 131,398300 125,740000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) EUR 48,660000 12 266 227,97 4 059 685,70 4 059 685,70 50,849700 48,660000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) EUR 33,600000 102 715 225,00 9 126 315,21 9 126 315,21 35,112000 33,600000
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) EUR 97,060000 13 329 133,67 992 124,32 992 124,32 101,427700 97,060000
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) EUR 85,730000 1 495 161,60 106 180,55 106 180,55 89,587850 85,730000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) USD 93,300000 3 238 546,71 513,58 513,58 97,498500 93,300000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) EUR 57,560000 585 649,40 53 619,85 53 619,85 60,150200 57,560000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) EUR 114,600000 2 190 715,75 869 747,65 869 747,65 119,757000 114,600000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) USD 122,690000 6 354 345,27 126 952,37 126 952,37 128,211050 122,690000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) EUR 10,800000 18 283 271,41 1 159 985,16 1 159 985,16 11,286000 10,800000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) EUR 77,120000 22 122 242,91 5 390 024,38 5 390 024,38 80,590400 77,120000
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) USD 11,570000 134 111 177,62 1 457 485,27 1 457 485,27 12,090650 11,570000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) EUR 92,080000 6 157 533,95 78 580,61 78 580,61 96,223600 92,080000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) USD 98,580000 161 290 231,64 160 566,38 160 566,38 103,016100 98,580000
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) EUR 422,750000 277 434 735,11 32 475 816,07 32 475 816,07 441,773750 422,750000
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) USD 452,790000 338 460 997,02 805 831,01 805 831,01 473,165550 452,790000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) EUR 13,440000 10 322 950,62 243 044,30 243 044,30 14,044800 13,440000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) EUR 90,120000 1 307 380,27 152 755,65 152 755,65 94,175400 90,120000
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) USD 14,390000 38 372 217,18 495 709,83 495 709,83 15,037550 14,390000
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) EUR 58,840000 49 498 074,61 131 228,50 131 228,50 61,487800 58,840000
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) USD 63,010000 1 421 631,24 0,00 0,00 65,845450 63,010000
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) EUR 10,710000 224 340 136,48 13 117 592,37 13 117 592,37 11,191950 10,710000
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) USD 11,470000 8 265 413,58 56 281,12 56 281,12 11,986150 11,470000
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) EUR 16,750000 33 931 232,53 9 416 208,19 9 416 208,19 17,503750 16,750000
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) USD 17,960000 12 231 174,11 114 716,89 114 716,89 18,768200 17,960000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) EUR 66,130000 114 589 753,18 3 213 458,79 3 213 458,79 69,105850 66,130000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) USD 71,040000 2 972 517,91 35 418,04 35 418,04 74,236800 71,040000
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) EUR 43,870000 5 618 963,92 1 778 281,72 1 778 281,72 45,844150 43,870000
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) EUR 51,790000 2 184 119,13 1 852 888,09 1 852 888,09 54,120550 51,790000
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) EUR 44,820000 1 405 744,51 1 405 615,84 1 405 615,84 46,836900 44,820000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) EUR 37,090000 6 659 365,64 1 933 151,20 1 933 151,20 38,759050 37,090000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) EUR 87,540000 33 625 777,36 16 883 568,08 16 883 568,08 91,479300 87,540000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) EUR 111,020000 43 574 929,50 990 346,92 990 346,92 116,015900 111,020000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) USD 118,870000 2 411 290,92 138 615,95 138 615,95 124,219150 118,870000
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) EUR 12,260000 86 580 530,30 3 593 346,24 3 593 346,24 12,811700 12,260000
Amundi Funds - China Equity A USD (C) USD 13,150000 68 096 850,94 381 233,46 381 233,46 13,741750 13,150000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) EUR 152,860000 630 499 448,98 133 337 705,83 133 337 705,83 159,738700 152,860000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) USD 163,690000 55 624 675,46 125 945,99 125 945,99 171,056050 163,690000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 7,130000 226 280 298,74 531 659,79 531 659,79 7,450850 7,130000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 6,670000 7 668 208,01 64 710,15 64 710,15 6,970150 6,670000
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) EUR 16,950000 76 741 933,28 2 101 120,53 2 101 120,53 17,712750 16,950000
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) USD 18,150000 48 654 134,25 347 276,96 347 276,96 18,966750 18,150000
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) EUR 209,260000 382 718 286,37 498 810,34 498 810,34 218,676700 209,260000
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) USD 224,820000 77 873 002,75 121 574,48 121 574,48 234,936900 224,820000
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) EUR 16,540000 670 682 641,73 59 061 523,68 59 061 523,68 17,284300 16,540000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) USD 17,700000 795 567 021,72 610 534,57 610 534,57 18,496500 17,700000
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) EUR 45,740000 125 132 754,86 5 467 398,57 5 467 398,57 47,798300 45,740000
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) USD 48,970000 224 544,34 37 636,75 37 636,75 51,173650 48,970000
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) EUR 213,720000 1 256 629 143,43 22 290 084,06 22 290 084,06 224,406000 213,720000
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND EUR 50,780000 2 838 239,52 2 194 039,12 2 194 039,12 52,049500 50,272200
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND EUR 49,130000 5 018 785,36 1 132 309,38 1 132 309,38 50,358250 48,638700
AFS- Buy and Watch HI Bond 11/2024 A EUR (C) EUR 50,460000 13 261 222,37 2 974 678,71 2 974 678,71 51,721500 49,955400
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/24 A EUR (AD) (D) EUR 48,120000 1 128 415,00 365 223,49 365 223,49 49,323000 47,638800
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) EUR 50,190000 6 788 450,75 1 775 140,60 1 775 140,60 51,444750 49,688100
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) EUR 48,660000 9 037 290,11 0,00 0,00 49,876500 48,173400
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) EUR 97,400000 356 023 463,56 1 681 312,86 1 681 312,86 101,783000 97,400000
CPR Invest - MedTech A EUR Acc EUR 111,000000 264 295 531,52 3 322 126,24 3 322 126,24 116,550000 111,000000
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) EUR 137,310000 158 856 688,24 13 389 852,76 13 389 852,76 143,488950 137,310000
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR EUR 60,890000 50 121 089,83 576 493,98 576 493,98 63,630050 60,890000
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD EUR 51,030000 975 206,76 7 799,07 7 799,07 53,326350 51,030000
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD USD 66,340000 37 340 813,95 280 883,23 280 883,23 69,325300 66,340000
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR EUR 47,070000 8 944 446,55 1 537 380,38 1 537 380,38 48,246750 46,128600
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund EUR 14,020000 209 460 043,66 2 319 129,48 2 319 129,48 14,721000 14,020000
CPR Invest - Climate Action EUR 143,320000 777 970 072,61 1 372 138,80 1 372 138,80 150,486000 143,320000
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR EUR 44,580000 6 806 401,46 1 313 605,11 1 313 605,11 45,694500 43,688400
AF - European Equity ESG Improvers EUR 69,380000 12 834 023,50 11 395 065,35 11 395 065,35 72,502100 69,380000
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond EUR 41,670000 83 334,85 0,00 0,00 43,545150 41,670000
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond EUR 45,980000 6 206,67 0,00 0,00 48,049100 45,980000
AF - European Equty ESG Improvers USD 48,640000 99 292,63 960,27 960,27 50,828800 48,640000
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR EUR 49,270000 143 581 108,99 129 928,64 129 928,64 51,487150 49,270000
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR EUR 47,040000 6 340 112,32 1 352 373,23 1 352 373,23 47,980800 46,099200
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 EUR 49,730000 7 320 375,06 3 980 744,32 3 980 744,32 50,724600 48,735400
GS US Factor Credit - P Cap USD USD 1 219,120000 14 293 198,01 248,25 248,25 1 255,693600 1 219,120000
GS Europe Equity - P Cap EUR EUR 83,490000 82 496 565,78 9 617,30 9 617,30 85,994700 83,490000
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR EUR 166,650000 139 440 156,45 74 524,05 74 524,05 173,149350 166,650000
GS Global Equity Income - P Cap EUR EUR 620,190000 58 077 455,39 154 287,77 154 287,77 638,795700 620,190000
GS US Enhanced Equity - P Cap USD USD 200,920000 46 201 981,95 6 453,72 6 453,72 206,947600 200,920000
GS Global Energy Equity - X Cap USD USD 1 121,360000 24 396 438,74 7 160,45 7 160,45 1 177,428000 1 121,360000
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR EUR 678,910000 40 356 471,81 16 041,96 16 041,96 712,855500 678,910000
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD USD 1 762,340000 5 792 235,70 1 633,03 1 633,03 1 850,457000 1 762,340000
GS Asia Equity Growth & Income - X Cap USD USD 929,180000 5 265 845,14 2 678,48 2 678,48 975,639000 929,180000
GS Europe Real Estate Equity - X Cap EUR EUR 680,430000 3 546 055,08 11 536,01 11 536,01 714,451500 680,430000
GS Euro Bond - X Cap EUR EUR 450,950000 6 207 432,75 7 215,20 7 215,20 473,497500 450,950000
GS Global Bond Opportunities - X Cap EUR EUR 722,560000 479 208,68 11 494,48 11 494,48 758,688000 722,560000
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR EUR 1 233,490000 1 218 172,43 95 372,21 95 372,21 1 295,164500 1 233,490000
GS Europe Equity Income - X Cap EUR EUR 478,550000 7 507 146,46 6 277,14 6 277,14 502,477500 478,550000
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR EUR 499,740000 54 116 422,28 55 246,26 55 246,26 524,727000 499,740000
GS Global Health & Well-being Eq - X Cap EUR EUR 954,130000 26 038 608,68 186 796,71 186 796,71 1 001,836500 954,130000
GS Global Bank & Insurance Equity - X Cap USD USD 732,410000 8 657 568,10 7 418,17 7 418,17 769,030500 732,410000
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD USD 1 782,260000 13 473 772,19 18 823,98 18 823,98 1 871,373000 1 782,260000
GS Global Food & Beverages Equity - X Cap EUR EUR 2 512,650000 18 203 586,15 1 217 059,82 1 217 059,82 2 638,282500 2 512,650000
GS Global Health Care Equity - X Cap USD USD 2 525,710000 12 720 997,57 39 288,81 39 288,81 2 651,995500 2 525,710000
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD USD 1 273,430000 38 761 865,03 7 762,74 7 762,74 1 337,101500 1 273,430000
GS US Equity Income - X Cap USD USD 692,670000 44 990 951,02 21 508,32 21 508,32 727,303500 692,670000
GS Greater China Equity - X Cap USD USD 909,550000 33 738 295,32 5 739,96 5 739,96 955,027500 909,550000
GS Japan Equity - X cap JPY JPY 6 372,000000 1 268 714 773,33 8 970,54 8 970,54 6 690,600000 6 372,000000
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 921,690000 10 900 026,67 281 979,07 281 979,07 967,774500 921,690000
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) EUR 684,060000 27 546 374,87 10 455,86 10 455,86 718,263000 684,060000
GS Global Bank & Insurance Equity - X Cap EUR EUR 1 295,720000 5 060 756,96 44 291,60 44 291,60 1 360,506000 1 295,720000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 154,020000 1 396 104,40 10 857,18 10 857,18 158,640600 154,020000
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD USD 50,140000 797 728,52 26,51 26,51 52,647000 50,140000
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) CZK 1 146,200000 3 736 470,18 576,06 576,06 1 203,510000 1 146,200000
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) CZK 15 369,640000 63 325 937,29 83 038,57 83 038,57 16 138,122000 15 369,640000
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK CZK 3 783,530000 996 068 648,59 8 197,03 8 197,03 3 972,706500 3 783,530000
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR EUR 232,920000 473 122,80 57 048,40 57 048,40 232,920000 221,274000
GS Global Food & Beverages Equity - X cap USD USD 2 353,160000 36 327 842,00 13 744,62 13 744,62 2 470,818000 2 353,160000
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK CZK 2 379,640000 2 005 245 771,04 767 724,09 767 724,09 2 498,622000 2 379,640000
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR EUR 254,490000 14 748 154,87 80 625,99 80 625,99 262,124700 254,490000
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) CZK 4 783,660000 5 378 248,06 7 764,77 7 764,77 5 022,843000 4 783,660000
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK 5 828,110000 6 949 275,02 2 539,62 2 539,62 6 119,515500 5 828,110000
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 9 620,090000 34 798 860,92 1 117,78 1 117,78 10 101,094500 9 620,090000
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD USD 91,510000 10 297 433,84 564,85 564,85 94,255300 91,510000
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) CZK 16 997,000000 61 507 498,56 565 406,07 565 406,07 17 846,850000 16 997,000000
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 1 096,020000 314 682 397,68 447 555,38 447 555,38 1 128,900600 1 096,020000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 272,900000 18 478 635,12 18 503,15 18 503,15 281,087000 272,900000
GS Europe RE Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK 18 503,370000 2 008 931,54 4 301,47 4 301,47 18 895,641444 18 503,370000
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 28 176,740000 39 172 260,93 11 678,64 11 678,64 28 740,274800 28 176,740000
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 569,230000 284 270 044,86 201 424,88 201 424,88 579,476140 569,230000
GS Global Food & Bev Eq - P Cap EUR (hdg ii) EUR 739,670000 29 337 484,83 221,90 221,90 776,653500 739,670000
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK 23 144,380000 11 020 787,75 1 605,50 1 605,50 24 301,599000 23 144,380000
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK CZK 1 531,400000 103 725 494,76 603 204,21 603 204,21 1 539,057000 1 531,400000
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 489,780000 87 661 605,91 7 564,16 7 564,16 514,269000 489,780000
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) CZK 10 702,680000 8 561 915,91 9 923,68 9 923,68 10 945,630836 10 702,680000
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR EUR 1 685,040000 818 305 182,68 39 999,48 39 999,48 1 710,484104 1 685,040000
GS Global Health & Well-being Eq - X Cap USD USD 179,810000 3 089 804,73 5 191,82 5 191,82 188,800500 179,810000
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR EUR 1 955,320000 10 568 283,30 43 427,66 43 427,66 2 053,086000 1 955,320000
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR EUR 5 721,100000 11 152 991,25 60 923,99 60 923,99 6 007,155000 5 721,100000
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 7 362,150000 4 252 902,66 3 413,92 3 413,92 7 730,257500 7 362,150000
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR EUR 243,190000 2 872 601,58 477,38 477,38 250,485700 243,190000
GS Global Health Care Equity - P Cap EUR EUR 1 152,440000 30 290 282,01 93,35 93,35 1 187,013200 1 152,440000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 136 792,280000 460 038 326,62 1 149 911,78 1 149 911,78 139 528,125600 136 792,280000
UNIQA EUR Konto EUR 0,044525 44 498 602,00 44 467 870,00 44 467 870,00 0,044525 0,044525
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,049731 32 703 169,00 10 838 739,00 10 838 739,00 0,049731 0,048240
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,043489 121 243 716,00 36 489 351,00 36 489 351,00 0,043489 0,041315
UNIQA Realitní fond EUR 0,042077 52 861 614,00 20 772 403,00 20 772 403,00 0,042077 0,040393
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,084872 209 683 331,00 72 045 607,00 72 045 607,00 0,084872 0,080628
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,043345 76 939 961,00 30 438 460,00 30 438 460,00 0,043345 0,041178
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,048239 61 071 885,00 19 894 467,00 19 894 467,00 0,048239 0,045827
UNIQA Eurobond EUR 0,028700 1 713 571,00 1 713 388,00 1 713 388,00 0,028700 0,027839
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,049672 28 017 592,00 12 781 598,00 12 781 598,00 0,051460 0,049672
UNIQA Future Trends EUR 0,034959 3 335 396,00 255 226,00 255 226,00 0,036707 0,033211
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] USD 82,530000 72 485 822,96 35 093,00 35 093,00 86,656500 82,530000
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 188,770000 97 447 919,76 5 548,00 5 548,00 198,208500 188,770000
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR 170,110000 108 664 023,90 40 491,00 40 491,00 178,615500 170,110000
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR 345,710000 68 607 361,10 764 728,00 764 728,00 362,995500 345,710000
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR 142,230000 46 479 328,34 3 830,00 3 830,00 149,341500 142,230000
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] EUR 108,500000 36 683 585,69 8 475,00 8 475,00 113,925000 108,500000
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] JPY 7 072,000000 4 743 168 973,00 126,00 126,00 7 425,600000 7 072,000000
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] USD 494,850000 27 527 468,96 47 641,00 47 641,00 519,592500 494,850000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 227,123372 554 189 014,90 41 578,00 41 578,00 238,479541 227,123372
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 206,996923 1 214 483 384,00 3 736 624,00 3 736 624,00 217,346769 206,996923
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] USD 287,960000 39 591 819,53 9 375,00 9 375,00 302,358000 287,960000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] EUR 228,970000 212 741 142,40 688 644,00 688 644,00 240,418500 228,970000
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] EUR 253,320000 1 587 061 119,00 1 602 552,00 1 602 552,00 265,986000 253,320000
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] EUR 279,790000 443 362 416,90 1 428 734,00 1 428 734,00 288,183700 279,790000
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] EUR 679,970000 521 449 726,40 1 372 453,00 1 372 453,00 713,968500 679,970000
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] EUR 105,670000 287 994 153,70 981 021,00 981 021,00 110,953500 105,670000
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] USD 506,110000 71 753 619,95 161 664,00 161 664,00 531,415500 506,110000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] USD 383,520000 118 330 829,20 142 027,00 142 027,00 402,696000 383,520000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] USD 165,070000 55 664 288,21 117 220,00 117 220,00 173,323500 165,070000
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] EUR 60,210000 21 644 208,58 93 614,00 93 614,00 63,220500 60,210000
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] EUR 174,670000 15 753 516,17 186 818,00 186 818,00 183,403500 174,670000
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] EUR 164,120000 56 938 899,13 614 724,00 614 724,00 169,043600 164,120000
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] EUR 675,990000 885 409 077,40 1 185 531,00 1 185 531,00 696,269700 675,990000
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] EUR 191,230000 1 182 945 157,00 9 979 971,00 9 979 971,00 196,966900 191,230000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] USD 135,430000 24 995 562,62 10 356,00 10 356,00 139,492900 135,430000
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] EUR 403,150000 57 755 385,38 782 621,00 782 621,00 415,244500 403,150000
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] EUR 127,020000 532 881 347,70 256 094,00 256 094,00 130,830600 127,020000
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] EUR 169,120000 152 951 134,10 113 858,00 113 858,00 174,193600 169,120000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] USD 290,680000 79 141 342,59 272 895,00 272 895,00 299,400400 290,680000
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] EUR 235,130000 293 793 172,30 145 089,00 145 089,00 242,183900 235,130000
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] EUR 97,740000 5 853 171,13 21 213,00 21 213,00 100,672200 97,740000
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] EUR 1 516,850000 1 058 061 734,00 235 897,00 235 897,00 1 562,355500 1 516,850000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] EUR 179,460000 127 057 954,60 30 279,00 30 279,00 184,843800 179,460000
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] EUR 138,380000 52 536 155,40 132 099,00 132 099,00 142,531400 138,380000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] EUR 141,210000 1 783 053,88 92 302,00 92 302,00 145,446300 141,210000
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] EUR 643,510000 153 338 717,00 277 887,00 277 887,00 662,815300 643,510000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] EUR 151,030000 326 842 173,90 2 520 874,00 2 520 874,00 155,560900 151,030000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] EUR 182,080000 22 673 994,20 721 349,00 721 349,00 187,542400 182,080000
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] EUR 534,800000 332 333 308,00 3 524 727,00 3 524 727,00 550,844000 534,800000
BNP Paribas Funds Global Environment [C] EUR 275,050000 800 230 938,20 1 789 262,00 1 789 262,00 283,301500 275,050000
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] EUR 107,540000 138 468 097,00 26 990,00 26 990,00 110,766200 107,540000
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] EUR 117,070000 153 711 286,00 29 709,00 29 709,00 120,582100 117,070000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] EUR 92,140000 1 931 626,34 334 749,00 334 749,00 94,904200 92,140000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] EUR 58,110000 718 582,90 8 806,00 8 806,00 59,853300 58,110000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] EUR 419,770000 72 252 593,74 2 317 996,00 2 317 996,00 432,363100 419,770000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] EUR 343,340000 15 507 995,65 158 399,00 158 399,00 353,640200 343,340000
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] EUR 1 005,410000 879 956,89 99,00 99,00 1 035,572300 1 005,410000
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] EUR 206,340000 52 803 581,55 1 868,00 1 868,00 212,530200 206,340000
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] EUR 110,800000 108 416 280,80 108 764,00 108 764,00 114,124000 110,800000
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] EUR 1 895,020000 1 615 890 849,00 6 126 253,00 6 126 253,00 1 951,870600 1 895,020000
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] EUR 106,360000 2 003 704,70 6 274,00 6 274,00 109,550800 106,360000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR 101,480000 1 071 350,62 0,00 0,00 104,524400 101,480000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR 100,410000 342 326,37 0,00 0,00 103,422300 100,410000
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] USD 175,940000 159 704 405,70 1 304,00 1 304,00 181,218200 175,940000
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] EUR 137,040000 370 028 813,00 17 520,00 17 520,00 141,151200 137,040000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR 64,690000 21 061 988,71 14 186,00 14 186,00 66,630700 64,690000
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] EUR 371,540000 84 989 279,02 66 014,00 66 014,00 382,686200 371,540000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] EUR 260,230000 263 246 983,00 335 346,00 335 346,00 268,036900 260,230000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] EUR 397,240000 540 245 243,00 92 127,00 92 127,00 409,157200 397,240000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] EUR 216,440000 497 110 031,10 208 288,00 208 288,00 222,933200 216,440000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] EUR 104,860000 118 968 957,90 10 508,00 10 508,00 108,005800 104,860000
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] EUR 103,960000 52 388 885,38 20 432,00 20 432,00 107,078800 103,960000
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR EUR 72,800000 9 581 764,32 256 853,00 256 853,00 74,984000 72,800000
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M EUR 100,650000 17 098 953,18 71 958,00 71 958,00 103,669500 100,650000
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] EUR 99,240000 98 042 869,60 27 176,00 27 176,00 102,217200 99,240000
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] EUR 91,400000 109 904 062,40 349 526,00 349 526,00 94,142000 91,400000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I EUR 1 303,330000 130 056 461,92 120 728 456,61 120 728 456,61 1 303,330000 1 303,330000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O EUR 101,860000 232 272,47 232 272,47 232 272,47 104,915800 96,767000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A EUR 958,210000 5 973 548,92 5 973 548,92 5 973 548,92 967,792100 948,627900
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 174,520000 179 238 932,50 1 140 448,24 1 140 448,24 181,500800 174,520000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 137,570000 123 203 665,80 448 863,12 448 863,12 144,448500 137,570000
Raiffeisen-Asia Opport-ESG-Aktien (R) VTA EUR 238,720000 415 834 606,10 135 484,34 135 484,34 250,656000 238,720000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 284,490000 418 443 206,70 424 186,25 424 186,25 293,024700 284,490000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 218,900000 62 350 490,45 337 875,65 337 875,65 225,467000 218,900000
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien EUR 128,830000 94 537 820,51 23 772,61 23 772,61 135,271500 128,830000
Raiff-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent USD 161,370000 29 207 545,84 397 703,01 397 703,01 162,983700 161,370000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 133,470000 5 222 150 590,00 41 883 467,80 41 883 467,80 137,474100 133,470000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 142,510000 80 581 043,93 82 186,51 82 186,51 146,785300 142,510000
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 67,660000 57 629 656,12 264 477,66 264 477,66 71,043000 67,660000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Local Bonds (R) EUR 114,700000 157 367 753,00 130 379,03 130 379,03 119,288000 114,700000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 189,450000 188 610 641,40 72 059,96 72 059,96 195,133500 189,450000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 103,800000 90 252 923,06 0,00 0,00 106,914000 103,800000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 169,890000 1 033 274 516,00 3 090 133,80 3 090 133,80 175,836150 169,890000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 147,670000 1 078 108 418,00 4 413 195,18 4 413 195,18 152,100100 147,670000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 180,140000 349 005 817,30 140 212,87 140 212,87 187,345600 180,140000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 102,290000 270 723 683,90 0,00 0,00 103,312900 102,290000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 142,450000 318 024 591,30 0,00 0,00 146,011250 142,450000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide EUR 100,420000 719 207 074,10 8 614 394,84 8 614 394,84 103,432600 100,420000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm EUR 94,000000 74 432 216,07 0,00 0,00 94,940000 94,000000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum EUR 114,330000 102 547 587,40 4 482 899,08 4 482 899,08 118,903200 114,330000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien EUR 205,370000 1 538 497 775,00 8 780 946,15 8 780 946,15 213,584800 205,370000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum EUR 120,380000 359 924 861,70 16 198,93 16 198,93 120,380000 120,380000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) VTA EUR 108,950000 326 516 056,00 16 747,79 16 747,79 108,950000 108,950000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,440000 906 104 015,65 273 942,96 273 942,96 12,097800 11,440000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 13,170000 1 039 133 367,65 361 783,17 361 783,17 13,927275 13,170000
Franklin Income Fund USD 12,620000 3 599 777 187,51 0,00 0,00 13,345650 12,620000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 9,250000 110 327 269,17 82 269,64 82 269,64 9,781875 9,250000
Templeton Global Balanced Fund USD 33,110000 478 097 509,45 64 442,58 64 442,58 35,013825 33,110000
Templeton Global Income Fund USD 17,640000 194 686 135,85 729 546,76 729 546,76 18,654300 17,640000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 32,850000 1 703 947 369,23 3 406 643,40 3 406 643,40 34,738875 32,850000
Franklin European Dividend Fund EUR 17,870000 28 695 648,60 10 296,93 10 296,93 18,897525 17,870000
Franklin European Growth Fund EUR 14,090000 116 893 680,85 560 525,25 560 525,25 14,900175 14,090000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 38,620000 78 668 099,12 372 362,33 372 362,33 40,840650 38,620000
Franklin Global Real Estate Fund USD 11,810000 100 971 225,59 63 335,42 63 335,42 12,489075 11,810000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 5,640000 401 671 846,25 1 293 853,29 1 293 853,29 5,964300 5,640000
Franklin India Fund USD 50,200000 1 237 691 719,97 2 061 296,97 2 061 296,97 53,086500 50,200000
Franklin Japan Fund USD 8,440000 54 589 083,70 15 912,83 15 912,83 8,925300 8,440000
Franklin MENA Fund USD 9,080000 56 206 267,19 115 036,13 115 036,13 9,602100 9,080000
Franklin Mutual U.S. Value Fund USD 89,370000 266 157 566,63 160 322,55 160 322,55 94,508775 89,370000
Franklin Mutual European Fund EUR 27,700000 565 481 697,87 729 167,26 729 167,26 29,292750 27,700000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 22,820000 495 104 547,57 2 007 613,70 2 007 613,70 24,132150 22,820000
Franklin Natural Resources Fund USD 7,330000 326 129 404,07 16 948 931,14 16 948 931,14 7,751475 7,330000
Franklin Technology Fund USD 34,270000 8 914 237 111,04 20 182 643,86 20 182 643,86 36,240525 34,270000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 24,010000 6 082 776 724,77 10 027 340,65 10 027 340,65 25,390575 24,010000
Franklin World Perspectives Fund USD 25,630000 229 790 354,23 2 572 354,22 2 572 354,22 27,103725 25,630000
Templeton Asian Growth Fund USD 33,600000 1 948 876 265,03 2 217 974,00 2 217 974,00 35,532000 33,600000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 52,100000 713 774 003,05 9 128 203,38 9 128 203,38 55,095750 52,100000
Templeton BRIC Fund USD 17,040000 366 841 280,89 260 187,51 260 187,51 18,019800 17,040000
Templeton China Fund USD 20,670000 392 953 591,23 75 691,77 75 691,77 21,858525 20,670000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 20,870000 86 973 029,02 18 115,48 18 115,48 22,070025 20,870000
Templeton Emerging Markets Fund USD 40,970000 684 438 229,12 23 103 757,17 23 103 757,17 43,325775 40,970000
Templeton EM Smaller Companies Fund USD 12,980000 399 423 338,37 1 334 441,99 1 334 441,99 13,726350 12,980000
Templeton Euroland Fund EUR 23,900000 162 137 221,16 27 977,16 27 977,16 25,274250 23,900000
Templeton Frontier Markets Fund USD 18,380000 225 472 412,26 629 492,36 629 492,36 19,436850 18,380000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 33,650000 1 254 921 816,25 535 357,54 535 357,54 35,584875 33,650000
Templeton Global Fund USD 40,610000 583 229 672,98 68 785,06 68 785,06 42,945075 40,610000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 19,190000 6 861 739 300,74 1 968 143,07 1 968 143,07 20,293425 19,190000
Templeton Latin America Fund USD 60,930000 708 413 904,62 392 558,89 392 558,89 64,433475 60,930000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 14,260000 187 175 716,21 0,00 0,00 15,079950 14,260000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 11,610000 95 452 940,95 0,00 0,00 12,190500 11,610000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 15,490000 142 504 673,00 0,00 0,00 16,380675 15,490000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 19,900000 912 437 107,83 98 604,59 98 604,59 21,044250 19,900000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 19,060000 243 340 893,30 279 304,29 279 304,29 20,013000 19,060000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 11,970000 49 716 602,11 60 091,80 60 091,80 12,568500 11,970000
Franklin European Total Return Fund EUR 14,260000 1 250 713 947,39 775 734,96 775 734,96 14,973000 14,260000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 9,750000 11 087 120,28 0,00 0,00 10,237500 9,750000
Franklin High Yield Fund USD 19,890000 935 769 770,82 27 403,51 27 403,51 20,884500 19,890000
Franklin Strategic Income Fund EUR 14,430000 413 984 133,60 312 228,04 312 228,04 15,151500 14,430000
Franklin U.S. Government Fund USD 10,350000 687 369 936,17 69 873,93 69 873,93 10,867500 10,350000
Templeton Asian Bond Fund USD 15,890000 127 277 076,71 118 698,55 118 698,55 16,684500 15,890000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 10,050000 1 970 275 857,68 1 943 541,91 1 943 541,91 10,552500 10,050000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 12,110000 45 907 317,30 42 878,37 42 878,37 12,715500 12,110000
Templeton Global Bond Fund USD 25,670000 3 500 736 567,28 4 338 123,66 4 338 123,66 26,953500 25,670000
Templeton Global High Yield Fund USD 14,540000 80 078 675,28 52 836,57 52 836,57 15,267000 14,540000
Templeton Global Total Return Fund USD 22,960000 2 432 048 847,46 4 768 509,07 4 768 509,07 24,108000 22,960000
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 39,150000 1 185 881 777,13 0,00 0,00 41,107500 39,150000
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR EUR 45,930000 756 568 420,13 0,00 0,00 48,226500 45,930000
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 13,730000 6 886 314 162,67 0,00 0,00 14,416500 13,730000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 14,910000 4 836 022 152,50 0,00 0,00 15,655500 14,910000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 24,830000 1 653 374 110,25 0,00 0,00 26,071500 24,830000
BGF Global Allocation Fund A2 EUR EUR 62,740000 13 497 948 529,12 0,00 0,00 65,877000 62,740000
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR EUR 19,310000 880 243 788,87 0,00 0,00 20,275500 19,310000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 13,250000 4 603 669 680,63 0,00 0,00 13,912500 13,250000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg EUR 15,930000 1 543 303 235,60 0,00 0,00 16,726500 15,930000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 119,960000 2 881 170 552,05 0,00 0,00 125,958000 119,960000
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR 46,220000 6 390 775 612,07 0,00 0,00 47,144400 45,757800
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR 133,960000 5 746 569 444,41 0,00 0,00 136,639200 132,620400
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) EUR 119,500000 238 297 223,16 0,00 0,00 121,890000 118,305000
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) EUR 38,770000 277 323 059,90 0,00 0,00 39,545400 38,382300
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 72,890000 1 553 835 707,33 0,00 0,00 74,347800 72,161100
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) GBP 7,512900 11 061 714 624,88 0,00 0,00 7,512900 7,512900
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) EUR 118,451700 2 746 474 116,68 0,00 0,00 118,451700 118,451700
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 100,902500 4 930 466 909,83 0,00 0,00 100,902500 100,902500
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) USD 60,428800 5 810 165 578,06 0,00 0,00 60,428800 60,428800
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) EUR 17,276900 748 212 960,74 0,00 0,00 17,276900 17,276900
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 221,443500 1 612 949 032,94 0,00 0,00 221,443500 221,443500
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) USD 37,956600 3 790 537 466,20 0,00 0,00 37,956600 37,956600
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) EUR 23,481300 836 931 863,05 0,00 0,00 23,481300 23,481300
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) USD 49,366600 1 190 080 864,76 0,00 0,00 49,366600 49,366600
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) USD 77,852600 910 315 657,59 0,00 0,00 77,852600 77,852600
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) EUR 137,643300 1 347 699 768,16 0,00 0,00 137,643300 137,643300
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) USD 21,204600 1 185 177 296,82 0,00 0,00 21,204600 21,204600
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 29,257200 1 677 107 185,45 0,00 0,00 29,257200 29,257200
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) EUR 156,555900 2 166 105 079,38 0,00 0,00 156,555900 156,555900
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) EUR 181,317600 512 470 737,41 0,00 0,00 181,317600 181,317600
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) EUR 171,070200 728 278 485,16 0,00 0,00 171,070200 171,070200
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) USD 229,871900 2 883 050 365,20 0,00 0,00 229,871900 229,871900
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) USD 23,630800 772 366 316,47 0,00 0,00 23,630800 23,630800
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) USD 57,525500 2 087 777 145,82 0,00 0,00 57,525500 57,525500
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) USD 10,563300 5 260 529 526,57 0,00 0,00 10,563300 10,563300
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) EUR 28,900800 7 020 933 574,86 0,00 0,00 28,900800 28,900800
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) USD 82,438300 4 945 775 419,22 0,00 0,00 82,438300 82,438300
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 15,335600 38 264 143,48 0,00 0,00 15,335600 15,335600
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) USD 148,739200 655 702 851,35 0,00 0,00 148,739200 148,739200
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 134,791600 1 117 211 919,90 0,00 0,00 134,791600 134,791600
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 103,947100 1 517 619 712,01 0,00 0,00 103,947100 103,947100
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) USD 91,116500 1 066 915 207,58 0,00 0,00 91,116500 91,116500
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 114,514300 11 252 030 701,77 0,00 0,00 114,514300 114,514300
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) EUR 96,848600 669 054 522,20 0,00 0,00 96,848600 96,848600
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) EUR 121,878300 625 284 469,34 0,00 0,00 121,878300 121,878300
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 89,470000 4 738 336 007,11 0,00 0,00 89,470000 89,470000
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 143,768600 215 568 056,79 0,00 0,00 143,768600 143,768600
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 66,928900 690 707 120,21 0,00 0,00 66,928900 66,928900
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 69,735900 2 742 018 373,48 0,00 0,00 69,735900 69,735900
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) EUR 68,787900 5 517 550 634,79 0,00 0,00 68,787900 68,787900
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD 80,218800 50 915 853 660,81 0,00 0,00 80,218800 80,218800
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) USD 33,909700 1 763 305 553,35 0,00 0,00 33,909700 33,909700
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) USD 46,216000 3 457 172 687,14 0,00 0,00 46,216000 46,216000
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) EUR 103,284000 1 181 711 926,31 0,00 0,00 103,284000 103,284000
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) EUR 101,936500 1 118 305 445,93 0,00 0,00 101,936500 101,936500
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 88,171900 2 983 542 536,78 0,00 0,00 88,171900 88,171900
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) EUR 140,209400 473 335 949,12 0,00 0,00 140,209400 140,209400
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) EUR 145,009700 58 401 211,63 0,00 0,00 145,009700 145,009700
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 106,616700 4 012 999 053,17 0,00 0,00 106,616700 106,616700
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) JPY 30 538,430000 32 790 521 731,86 0,00 0,00 30 538,430000 30 538,430000
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) USD 160,328500 2 745 671 301,77 0,00 0,00 160,328500 160,328500
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) USD 419,453000 443 479 761,25 0,00 0,00 419,453000 419,453000
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 61,543800 3 563 873 634,88 0,00 0,00 61,543800 61,543800
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) EUR 154,817800 3 460 123 110,01 0,00 0,00 154,817800 154,817800
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) EUR 115,646700 115 655 783,30 0,00 0,00 115,646700 115,646700
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) EUR 152,760500 2 788 610 321,43 0,00 0,00 152,760500 152,760500
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) USD 812,798200 9 307 310 828,74 0,00 0,00 812,798200 812,798200
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) USD 437,581300 56 117 630 972,47 0,00 0,00 437,581300 437,581300
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) USD 153,071800 2 208 656 262,43 0,00 0,00 153,071800 153,071800
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) USD 44,420500 4 679 161 806,78 0,00 0,00 44,420500 44,420500
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 119,343800 175 207 355,84 0,00 0,00 119,343800 119,343800
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR 89,546800 4 757 553 153,26 0,00 0,00 89,546800 89,546800
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) USD 86,123200 178 045 272,10 0,00 0,00 86,123200 86,123200
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) USD 67,252900 7 344 017 702,93 0,00 0,00 67,252900 67,252900
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) EUR 93,092000 368 810 178,63 0,00 0,00 93,092000 93,092000
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 81,043300 750 561 382,70 0,00 0,00 81,043300 81,043300
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 84,311200 1 121 631 291,73 0,00 0,00 84,311200 84,311200
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 141,541200 699 444 913,30 0,00 0,00 141,541200 141,541200
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) EUR 53,887100 958 885 920,52 0,00 0,00 53,887100 53,887100
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) USD 75,213900 85 931 309,98 0,00 0,00 75,213900 75,213900
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) EUR 93,907000 330 936 566,46 0,00 0,00 93,907000 93,907000
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) EUR 64,159900 2 307 844 413,56 0,00 0,00 64,159900 64,159900
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) EUR 84,339500 1 323 234 454,20 0,00 0,00 84,339500 84,339500
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 46,380400 143 994 597,94 0,00 0,00 46,380400 46,380400
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 49,973300 169 980 138,95 0,00 0,00 49,973300 49,973300
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 100,512800 2 731 330 322,30 0,00 0,00 100,512800 100,512800
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) USD 7,956000 2 008 504 290,67 0,00 0,00 7,956000 7,956000
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,565700 1 431 649 005,60 0,00 0,00 4,565700 4,565700
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,549900 204 105 357,27 0,00 0,00 4,549900 4,549900
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 6,446800 1 548 385 784,67 0,00 0,00 6,446800 6,446800
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) USD 5,105100 480 839 400,88 0,00 0,00 5,105100 5,105100
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) USD 4,443100 39 646 218,56 0,00 0,00 4,443100 4,443100
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 4,658200 1 695 140 524,58 0,00 0,00 4,658200 4,658200
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) USD 5,250400 645 231 225,83 0,00 0,00 5,250400 5,250400
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 5,155400 289 375 349,62 0,00 0,00 5,155400 5,155400
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) USD 4,842200 1 078 555 286,37 0,00 0,00 4,842200 4,842200
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) EUR 7,123000 965 909 900,26 0,00 0,00 7,123000 7,123000
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) EUR 7,232800 2 270 473 180,49 0,00 0,00 7,232800 7,232800
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) USD 8,240300 4 950 895 229,55 0,00 0,00 8,240300 8,240300
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) USD 5,651000 2 533 015 036,00 0,00 0,00 5,651000 5,651000
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,913500 434 039 395,51 0,00 0,00 4,913500 4,913500
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) EUR 6,979000 366 193 521,98 0,00 0,00 6,979000 6,979000
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) EUR 6,667600 854 588 038,17 0,00 0,00 6,667600 6,667600
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 5,055000 3 069 638 409,81 0,00 0,00 5,055000 5,055000
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) USD 5,881600 990 827 179,11 0,00 0,00 5,881600 5,881600
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) EUR 6,577900 1 313 070 871,65 0,00 0,00 6,577900 6,577900
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 7,556600 4 563 630 791,85 0,00 0,00 7,556600 7,556600
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 4,183700 207 162 784,02 0,00 0,00 4,183700 4,183700
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) USD 5,085900 407 175 877,47 0,00 0,00 5,085900 5,085900
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) EUR 4,761700 1 899 471 545,74 0,00 0,00 4,761700 4,761700
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) USD 29,393700 16 512 641 537,92 0,00 0,00 29,393700 29,393700
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) EUR 52,341200 83 745 928,28 0,00 0,00 52,341200 52,341200
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) EUR 3,672800 149 479 566,23 0,00 0,00 3,672800 3,672800
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) EUR 4,528700 462 018 597,67 0,00 0,00 4,528700 4,528700
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) USD 6,766500 4 268 113 840,93 0,00 0,00 6,766500 6,766500
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) USD 12,292500 8 093 644 386,27 0,00 0,00 12,292500 12,292500
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) USD 6,409700 1 076 140 106,08 0,00 0,00 6,409700 6,409700
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 7,682300 136 553 043,22 0,00 0,00 7,682300 7,682300
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,397500 2 391 086 962,31 0,00 0,00 5,397500 5,397500
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) USD 4,892500 1 051 098 397,48 0,00 0,00 4,892500 4,892500
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,790900 1 486 823 156,87 0,00 0,00 5,790900 5,790900
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,093500 2 655 567 478,35 0,00 0,00 5,093500 5,093500
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) EUR 5,446700 539 571 649,62 0,00 0,00 5,446700 5,446700
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) USD 11,325600 2 982 205 168,93 0,00 0,00 11,325600 11,325600
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) USD 7,453900 1 319 342 780,66 0,00 0,00 7,453900 7,453900
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,469900 3 795 250 586,47 0,00 0,00 4,469900 4,469900
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR 4,794200 3 600 040 616,81 0,00 0,00 4,794200 4,794200
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) USD 4,876100 415 041 299,95 0,00 0,00 4,876100 4,876100
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) EUR 7,677400 173 729 203,89 0,00 0,00 7,677400 7,677400
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) USD 1 468,130000 655 592 282,73 0,00 0,00 1 468,130000 1 468,130000
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 8,740800 124 556 566,10 0,00 0,00 8,740800 8,740800
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) EUR 4,026300 1 055 429 680,84 0,00 0,00 4,026300 4,026300
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) EUR 4,412000 213 206 381,37 0,00 0,00 4,412000 4,412000
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 3,834400 72 292 479,13 0,00 0,00 3,834400 3,834400
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) EUR 3,543300 718 730 552,34 0,00 0,00 3,543300 3,543300
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD 3,954300 501 934 011,22 0,00 0,00 3,954300 3,954300
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD 5,630500 1 266 068 532,32 0,00 0,00 5,630500 5,630500
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR 4,039100 743 773 074,99 0,00 0,00 4,039100 4,039100
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD 5,557500 484 945 952,79 0,00 0,00 5,557500 5,557500
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR 6,178100 2 002 047 714,38 0,00 0,00 6,178100 6,178100
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD 7,526900 5 994 640 985,61 0,00 0,00 7,526900 7,526900
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR 6,527500 53 160 988,62 0,00 0,00 6,527500 6,527500
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD 5,093400 8 912 063,30 0,00 0,00 5,093400 5,093400
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR 5,033300 341 091 059,20 0,00 0,00 5,033300 5,033300
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD 4,505100 766 492 139,01 0,00 0,00 4,505100 4,505100
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR 4,015600 411 590 521,83 0,00 0,00 4,015600 4,015600
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF USD 6,459900 720 282 274,20 0,00 0,00 6,459900 6,459900
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF USD 6,126700 778 354 546,38 0,00 0,00 6,126700 6,126700
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF EUR 6,673900 102 441 857,04 0,00 0,00 6,673900 6,673900
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) EUR 4,012300 126 610 275,06 0,00 0,00 4,012300 4,012300
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg EUR 4,701400 228 025 042,76 0,00 0,00 4,701400 4,701400
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD 5,154300 92 080 719,90 0,00 0,00 5,154300 5,154300
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) EUR 21,750000 245 240 691,61 0,00 0,00 22,185000 21,532500
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) EUR 15,240000 136 449 088,14 0,00 0,00 15,544800 15,087600
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) EUR 34,040000 910 714 928,89 0,00 0,00 34,720800 33,699600
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) EUR 108,770000 705 379 700,82 0,00 0,00 110,945400 107,682300
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) EUR 79,720000 280 783 181,52 0,00 0,00 81,314400 78,922800
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) EUR 19,340000 295 109 650,54 0,00 0,00 19,726800 19,146600
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) EUR 57,780000 148 213 178,18 0,00 0,00 58,935600 57,202200
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) EUR 26,350000 2 033 580 521,71 0,00 0,00 26,877000 26,086500
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR EUR 40,950000 756 568 420,13 0,00 0,00 40,970475 40,941810
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD USD 43,920000 813 386 708,48 0,00 0,00 43,941960 43,911216
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR EUR 36,870000 756 568 420,13 0,00 0,00 36,881061 36,862626
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD USD 39,540000 813 386 708,48 0,00 0,00 39,551862 39,532092
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD USD 12,440000 3 072 232 204,04 0,00 0,00 12,446220 12,437512
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD USD 36,740000 3 072 232 204,04 0,00 0,00 36,758370 36,732652
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD USD 16,240000 930 059 908,60 0,00 0,00 16,248120 16,236752
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR EUR 25,280000 2 851 459 629,54 0,00 0,00 25,292640 25,274944
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR EUR 15,220000 2 837 411 622,79 0,00 0,00 15,227610 15,216956
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR EUR 12,620000 6 886 314 162,67 0,00 0,00 12,623786 12,617476
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD USD 14,720000 7 403 476 356,29 0,00 0,00 14,727360 14,717056
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD USD 13,530000 7 403 476 356,29 0,00 0,00 13,534059 13,527294
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD USD 67,290000 14 511 644 463,66 0,00 0,00 67,323645 67,276542
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR EUR 56,450000 13 497 948 529,12 0,00 0,00 56,466935 56,438710
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD USD 60,540000 14 511 644 463,66 0,00 0,00 60,558162 60,527892
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD USD 13,780000 995 600 403,85 0,00 0,00 13,786890 13,777244
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD USD 20,710000 946 350 097,41 0,00 0,00 20,720355 20,705858
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD USD 26,440000 1 659 205 308,59 0,00 0,00 26,453220 26,434712
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD USD 14,210000 4 949 405 273,65 0,00 0,00 14,217105 14,207158
BGF Latin American Fund Class A2 USD USD 65,780000 831 812 455,74 0,00 0,00 65,812890 65,766844
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD USD 12,180000 383 918 807,41 0,00 0,00 12,186090 12,177564
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR EUR 15,490000 6 583 182 709,04 0,00 0,00 15,497745 15,486902
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD USD 16,610000 7 077 579 730,49 0,00 0,00 16,618305 16,606678
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR EUR 13,880000 6 583 182 709,04 0,00 0,00 13,884164 13,877224
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD USD 14,890000 7 077 579 730,49 0,00 0,00 14,894467 14,887022
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD USD 108,680000 827 845 376,72 0,00 0,00 108,734340 108,658264
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD USD 13,590000 1 724 532 484,96 0,00 0,00 13,596795 13,587282
BGF World Gold Fund Class A2 USD USD 34,010000 4 156 584 993,62 0,00 0,00 34,027005 34,003198
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR EUR 58,490000 13 106 385 770,12 0,00 0,00 58,519245 58,478302
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD USD 62,730000 14 090 675 341,46 0,00 0,00 62,761365 62,717454
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR EUR 52,430000 13 106 385 770,12 0,00 0,00 52,445729 52,419514
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD USD 56,230000 14 090 675 341,46 0,00 0,00 56,246869 56,218754
BGF World Mining Fund Class A2 USD USD 59,380000 5 362 344 272,96 0,00 0,00 59,409690 59,368124
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR EUR 112,220000 2 881 170 552,05 0,00 0,00 112,253666 112,197556
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD USD 120,580000 3 097 546 460,51 0,00 0,00 120,640290 120,555884
BGF World Technology Fund Class A2 EUR EUR 56,460000 8 506 018 762,04 0,00 0,00 56,488230 56,448708
BGF World Technology Fund Class A2 USD USD 60,550000 9 144 820 771,07 0,00 0,00 60,580275 60,537890
BGF World Technology Fund Class E2 EUR EUR 51,060000 8 506 018 762,04 0,00 0,00 51,075318 51,049788
BGF World Technology Fund Class E2 USD USD 54,760000 9 144 820 771,07 0,00 0,00 54,776428 54,749048
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg EUR 12,700000 2 197 203 558,84 0,00 0,00 12,706350 12,697460
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD USD 14,470000 2 362 213 546,11 0,00 0,00 14,477235 14,467106
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR EUR 17,930000 2 197 203 558,84 0,00 0,00 17,935379 17,926414
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged EUR 12,680000 1 610 307 647,63 0,00 0,00 12,686340 12,677464
BGF Future Of Transport Fund A2 USD USD 14,490000 1 731 241 751,97 0,00 0,00 14,497245 14,487102
BGF Future of Transport Fund E2 EUR EUR 17,380000 1 610 307 647,63 0,00 0,00 17,385214 17,376524
BGF Circular Economy Class A2 EUR EUR 11,210000 1 623 645 655,62 0,00 0,00 11,215605 11,207758
BGF Circular Economy Class A2 USD USD 12,020000 1 745 581 444,36 0,00 0,00 12,026010 12,017596
BGF Circular Economy Class E2 EUR EUR 11,000000 1 623 645 655,62 0,00 0,00 11,003300 10,997800
BGF Circular Economy Class E2 USD USD 11,800000 1 745 581 444,36 0,00 0,00 11,803540 11,797640
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR EUR 11,270000 146 189 935,65 0,00 0,00 11,275635 11,267746
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD USD 12,080000 157 168 799,82 0,00 0,00 12,086040 12,077584
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR EUR 12,560000 146 189 935,65 0,00 0,00 12,563768 12,557488
BGF China Bond Fund A2 EUR EUR 13,110000 3 846 448 759,63 0,00 0,00 13,116555 13,107378
BGF China Bond Fund A2 USD USD 14,060000 4 135 317 061,48 0,00 0,00 14,067030 14,057188
BGF China Bond Fund E2 EUR EUR 16,040000 3 846 448 759,63 0,00 0,00 16,044812 16,036792
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR EUR 98,960000 146 449 745,17 0,00 0,00 99,009480 98,940208
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD USD 114,950000 157 448 121,03 0,00 0,00 115,007475 114,927010
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR EUR 88,120000 146 449 745,17 0,00 0,00 88,146436 88,102376
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 EUR 99,970000 95 332 054,23 0,00 0,00 100,019985 99,950006
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg USD 111,220000 102 491 491,50 0,00 0,00 111,275610 111,197756
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR EUR 93,850000 95 332 054,23 0,00 0,00 93,878155 93,831230
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR EUR 117,640000 643 361 800,23 0,00 0,00 117,698820 117,616472
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD USD 143,640000 691 678 271,43 0,00 0,00 143,711820 143,611272
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR EUR 97,590000 643 361 800,23 0,00 0,00 97,619277 97,570482
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR EUR 135,560000 468 794 599,48 0,00 0,00 135,627780 135,532888
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD USD 170,750000 504 001 073,90 0,00 0,00 170,835375 170,715850
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR EUR 107,670000 468 794 599,48 0,00 0,00 107,702301 107,648466
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 9,460000 513 205 643,73 0,00 0,00 9,464730 9,458108
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR EUR 9,310000 513 205 643,73 0,00 0,00 9,312793 9,308138
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR EUR 88,630000 223 435 364,21 0,00 0,00 88,674315 88,612274
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR EUR 86,120000 223 435 364,21 0,00 0,00 86,145836 86,102776
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR EUR 18,070000 6 445 045 553,50 0,00 0,00 18,079035 18,066386
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged USD 48,880000 6 929 068 474,57 0,00 0,00 48,904440 48,870224
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR EUR 16,020000 6 445 045 553,50 0,00 0,00 16,024806 16,016796
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged USD 43,320000 6 929 068 474,57 0,00 0,00 43,332996 43,311336
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR EUR 153,350000 1 366 075 357,77 0,00 0,00 153,426675 153,319330
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR EUR 144,860000 1 366 075 357,77 0,00 0,00 144,903458 144,831028
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR EUR 106,350000 3 214 098 378,03 0,00 0,00 106,403175 106,328730
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD USD 125,600000 3 455 477 166,22 0,00 0,00 125,662800 125,574880
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR EUR 130,160000 3 214 098 378,03 0,00 0,00 130,199048 130,133968
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg EUR 105,720000 395 543 975,66 0,00 0,00 105,772860 105,698856
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg USD 109,820000 425 249 328,23 0,00 0,00 109,874910 109,798036
BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg EUR 92,350000 31 839 901,62 0,00 0,00 92,396175 92,331530
BSF Global Equity AR Fund E2 EUR EUR 105,250000 34 231 078,23 0,00 0,00 105,281575 105,228950
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) USD 7,242700 945 179 266,73 0,00 0,00 7,242700 7,242700
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) USD 6,540400 1 647 528 963,13 0,00 0,00 6,540400 6,540400
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF USD 9,219200 331 892 492,15 0,00 0,00 9,219200 9,219200
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) EUR 24,310000 285 464 164,09 0,00 0,00 24,796200 24,066900
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 EUR 93,380000 146 449 745,17 0,00 0,00 98,049000 93,380000
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 EUR 104,260000 146 449 745,17 0,00 0,00 109,473000 104,260000
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 EUR 100,220000 95 332 054,23 0,00 0,00 105,231000 100,220000
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 EUR 103,400000 95 332 054,23 0,00 0,00 108,570000 103,400000
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 EUR 113,920000 643 361 800,23 0,00 0,00 119,616000 113,920000
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 EUR 128,600000 643 361 800,23 0,00 0,00 135,030000 128,600000
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 EUR 134,580000 468 794 599,48 0,00 0,00 141,309000 134,580000
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 EUR 152,080000 468 794 599,48 0,00 0,00 159,684000 152,080000
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) USD 5,094400 455 738 668,71 0,00 0,00 5,094400 5,094400
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  EUR 4,238700 1 966 630 018,62 0,00 0,00 4,238700 4,238700
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) USD 176,000000 4 264 824 436,80 0,00 0,00 176,000000 176,000000
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 12,738400 645 842 907,17 0,00 0,00 12,738400 12,738400
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,270400 157 327 025,95 0,00 0,00 4,270400 4,270400
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 9,899600 1 599 175 564,31 0,00 0,00 9,899600 9,899600
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) USD 4,856200 180 003 946,40 0,00 0,00 4,856200 4,856200
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) USD 3,773300 1 213 815 147,52 0,00 0,00 3,773300 3,773300
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) GBP 5,077300 123 735 337,10 0,00 0,00 5,077300 5,077300
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 5,242700 162 179 338,93 0,00 0,00 5,242700 5,242700
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,503800 800 903 123,11 0,00 0,00 5,503800 5,503800
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) EUR 5,650200 3 304 641,74 0,00 0,00 5,650200 5,650200
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) USD 7,123600 726 613 010,11 0,00 0,00 7,123600 7,123600
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  EUR 4,568600 255 727 488,43 0,00 0,00 4,568600 4,568600
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) USD 5,820100 102 948 756,33 0,00 0,00 5,820100 5,820100
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg EUR 4,526600 88 648 377,65 0,00 0,00 4,526600 4,526600
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) USD 6,812500 71 531 743,76 0,00 0,00 6,812500 6,812500
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) USD 6,374200 280 426 981,43 0,00 0,00 6,374200 6,374200
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) USD 104,861100 6 505 592 067,36 0,00 0,00 104,861100 104,861100
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 4,734300 1 059 719 660,97 0,00 0,00 4,734300 4,734300
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) USD 5,237200 3 948 948 787,73 0,00 0,00 5,237200 5,237200
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) USD 126,882400 4 013 081 660,68 0,00 0,00 126,882400 126,882400
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) USD 6,777900 1 204 346 915,29 0,00 0,00 6,777900 6,777900
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) USD 141,028500 2 731 996 783,17 0,00 0,00 141,028500 141,028500
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD USD 12,320000 157 168 799,82 0,00 0,00 12,936000 12,320000
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR EUR 11,490000 146 189 935,65 0,00 0,00 12,064500 11,490000
BlackRock Global Impact Fund USD (A) USD 120,643200 33 960 977,30 0,00 0,00 120,643200 120,643200
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) USD 107,817900 2 586 724,54 0,00 0,00 107,817900 107,817900
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) USD 75,342700 282 912 108,75 0,00 0,00 75,342700 75,342700
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) USD 37,460700 241 748 379,78 0,00 0,00 37,460700 37,460700
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) USD 166,164400 444 044 938,90 0,00 0,00 166,164400 166,164400
iShares Ageing Population UCITS ETF USD 6,473500 864 213 379,12 0,00 0,00 6,473500 6,473500
iShares Agribusiness UCITS ETF USD 44,933800 656 034 416,88 0,00 0,00 44,933800 44,933800
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF USD 29,474800 88 424 438,53 0,00 0,00 29,474800 29,474800
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD 24,422100 159 810 867,13 0,00 0,00 24,422100 24,422100
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) USD 424,123800 1 245 403 123,78 0,00 0,00 424,123800 424,123800
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) EUR 252,445900 504 984 705,01 0,00 0,00 252,445900 252,445900
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) USD 387,733200 901 477 881,17 0,00 0,00 387,733200 387,733200
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) USD 6,180900 2 837 047 657,60 0,00 0,00 6,180900 6,180900
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 9,235600 5 032 463 491,78 0,00 0,00 9,235600 9,235600
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD 15,461100 63 390 714,69 0,00 0,00 15,461100 15,461100
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF EUR 4,625300 11 973 483,78 0,00 0,00 4,625300 4,625300
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF EUR 5,147000 20 879 221,51 0,00 0,00 5,147000 5,147000
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  EUR 5,473800 37 106 928,90 0,00 0,00 5,473800 5,473800
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF EUR 4,907700 677 193,19 0,00 0,00 4,907700 4,907700
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF USD 4,902400 55 119 233,05 0,00 0,00 4,902400 4,902400
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate EUR 4,851700 21 729 655,23 0,00 0,00 4,851700 4,851700
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) EUR 5,090000 79 421 851,12 0,00 0,00 5,191800 5,039100
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 33,930000 374 409 877,80 4 184 411,32 4 184 411,32 35,711325 33,930000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 38,700000 125 564 055,30 1 447 543,81 1 447 543,81 39,443040 38,700000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 14,280000 98 573 268,97 252 622,63 252 622,63 15,029700 14,280000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 17,370000 88 828 921,80 329 058,76 329 058,76 18,281925 17,370000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 13,860000 285 662 453,00 508 889,70 508 889,70 14,345100 13,860000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 22,890000 305 470 074,50 3 881 239,44 3 881 239,44 24,091725 22,890000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,583000 231 577 353,20 1 394 569,21 1 394 569,21 8,883405 8,583000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 24,670000 1 030 218 633,00 14 211 873,38 14 211 873,38 25,965175 24,670000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 95,180000 119 592 815,40 107 200,05 107 200,05 100,176950 95,180000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 39,920000 476 288 910,90 2 432 630,44 2 432 630,44 42,015800 39,920000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 6,952000 751 037 409,60 5 646 689,20 5 646 689,20 7,195320 6,952000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 27,810000 44 300 992,22 388 538,77 388 538,77 29,270025 27,810000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 50,920000 6 875 661 675,00 769 200,33 769 200,33 53,593300 50,920000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 18,590000 1 125 181 505,00 3 390 985,81 3 390 985,81 19,565975 18,590000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 19,620000 55 915 014,75 47 264,45 47 264,45 20,650050 19,620000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 27,730000 24 347 527,41 660 455,03 660 455,03 29,185825 27,730000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 30,560000 275 484 644,10 9 393 459,49 9 393 459,49 32,164400 30,560000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 35,240000 497 621 062,20 8 657 290,12 8 657 290,12 37,090100 35,240000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,525000 33 849 282,67 933 252,01 933 252,01 8,823375 8,525000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 9,976000 56 868 455,96 2 525 231,79 2 525 231,79 10,499740 9,976000
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 6,696900 172 436 409,10 0,00 0,00 7,031745 6,696900
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 157,000000 162 813 418,80 0,00 0,00 164,850000 157,000000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 13,383100 315 696 831,30 0,00 0,00 14,052255 13,383100
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 9,415000 20 507 233,71 0,00 0,00 9,885750 9,415000
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 54,660000 1 252 476 359,00 0,00 0,00 57,393000 54,660000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 9,810000 143 575 951,40 0,00 0,00 10,300500 9,810000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 22,760000 1 889 715 504,00 0,00 0,00 23,898000 22,760000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 12,580000 47 146 937,43 0,00 0,00 13,209000 12,580000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 21,360000 503 722 764,80 0,00 0,00 22,428000 21,360000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 9,200000 759 573,85 0,00 0,00 9,660000 9,200000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 6,590000 918 728,15 0,00 0,00 6,919500 6,590000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 6,580000 2 440 226,74 0,00 0,00 6,580000 6,580000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 6,610000 2 986 703,08 0,00 0,00 6,610000 6,610000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 6,810000 2 250 981,38 0,00 0,00 6,810000 6,810000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 6,760000 356 617,07 0,00 0,00 6,760000 6,760000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 7,150000 17 500 640,94 0,00 0,00 7,150000 7,150000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 7,120000 1 053 759,55 0,00 0,00 7,120000 7,120000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 6,590000 6 016,99 0,00 0,00 6,590000 6,590000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 6,610000 5 654,93 0,00 0,00 6,610000 6,610000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 6,590000 5 667,10 0,00 0,00 6,590000 6,590000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 6,810000 5 253,76 0,00 0,00 6,810000 6,810000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 6,770000 5 255,34 0,00 0,00 6,770000 6,770000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 7,160000 5 012,13 0,00 0,00 7,160000 7,160000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 7,130000 5 013,76 0,00 0,00 7,130000 7,130000
Invesco Metaverse Fund Class A Acc EUR EUR 10,410000 3 211 328,69 0,00 0,00 10,930500 10,410000
GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f. EUR 0,117633 93 231,90 93 231,90 93 231,90 0,119986 0,116457
Fio globální akciový fond - Třída CZK CZK 1,529800 894 878 621,99 0,00 0,00 1,529800 1,483906
Fio globální akciový fond - Třída EUR EUR 1,054300 8 223 016,38 0,00 0,00 1,054300 1,022671
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,051766 96 675 137,22 96 675 137,22 96 675 137,22 1,078060 1,020213
Wood & Company Office Podfond EUR 1,905000 212 420 000,00 0,00 0,00 1,962150 1,847850
Wood & Company Retail Podfond EUR 2,602900 95 290 000,00 0,00 0,00 2,680987 2,524813
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,457630 319 294 492,50 319 294 492,50 313 601 342,50 1,501359 1,457630
J&T SELECT zmiešaný EUR 1,174886 22 488 279,55 22 488 279,55 22 488 279,55 1,210133 1,174886
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 0,988859 16 417 470,08 16 417 470,08 16 417 470,08 1,018525 0,988859
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR