Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 23.9.2022

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,046784 73 316 043,07 73 316 043,07 58 970 631,09 0,047252 0,045942
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,044007 116 796 999,63 116 796 999,63 74 196 034,02 0,044227 0,044007
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,043733 391 305 814,58 391 305 814,58 391 282 708,29 0,044389 0,042946
ERSTE BOND DANUBIA EUR 132,470000 78 530 927,75 7 774 664,30 1 928 233,32 134,457050 132,470000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 646,880000 221 241 512,87 4 684 121,16 4 684 121,16 659,817600 646,880000
AM SLSP Fond budúcnosti o.p.f. EUR 0,052650 116 197 606,79 116 197 606,79 116 197 606,79 0,053703 0,051702
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR 247,240000 33 744 117,88 7 120 430,52 7 120 430,52 252,184800 247,240000
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,033659 42 293 212,09 42 293 212,09 42 293 212,09 0,034332 0,033659
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 144,380000 31 794 686,30 16 275 903,21 938 214,61 145,101900 144,380000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 114,880000 331 024 704,94 20 834 751,68 11 853 203,52 115,454400 114,880000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 134,880000 235 876 175,16 7 314 947,04 3 102,24 135,554400 134,880000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 173,820000 388 284 612,21 2 628 059,81 2 628 059,81 176,427300 173,820000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 166,940000 213 218 934,83 22 474 556,56 1 900 591,98 169,444100 166,940000
ERSTE BOND DOLLAR USD 131,540000 124 056 840,89 11 683 110,58 2 041 858,40 133,513100 131,540000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 157,750000 473 792 122,41 11 787 485,12 3 838 057,17 160,905000 157,750000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 119,260000 36 552 961,70 131 663,04 131 663,04 121,645200 119,260000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 242,430000 29 168 942,43 1 937 524,80 1 937 524,80 247,278600 242,430000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 222,980000 204 972 109,87 3 500 563,02 443 730,20 227,439600 222,980000
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,057456 508 582 502,27 508 582 502,27 461 818 484,20 0,058605 0,056422
AM SLSP Realitný fond EUR 0,024546 1 352 809,23 1 352 809,23 1 352 809,23 0,025037 0,024546
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,016241 71 712 341,92 71 712 341,92 71 712 341,92 0,016566 0,016241
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,012264 8 943 499,22 8 943 499,22 8 943 499,22 0,012509 0,012264
AM SLSP ESG MIX Klasik EUR 0,009842 52 874 714,97 52 874 714,97 52 874 714,97 0,009940 0,009665
AM SLSP ESG MIX Balans EUR 0,010300 10 541 349,20 10 541 349,20 10 541 349,20 0,010455 0,010115
AM SLSP ESG MIX Aktív EUR 0,010686 26 009 394,75 26 009 394,75 26 009 394,75 0,010900 0,010494
ERSTE BOND EURO RENT EUR 153,600000 156 988 160,07 38 044 567,49 144 768,00 155,904000 153,600000
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 191,260000 289 149 360,78 61 876 397,97 8 090 519,13 194,128900 191,260000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 157,020000 164 164 812,26 28 568 057,66 3 315 053,46 159,375300 157,020000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 176,280000 250 541 246,30 26 837 859,17 2 284 531,44 178,924200 176,280000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 266,520000 395 675 700,94 7 425 606,76 0,00 1 272,852600 1 266,520000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 138,620000 190 460 889,49 19 767 731,95 1 035 327,06 140,699300 138,620000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,008812 5 259 065,07 5 259 065,07 5 259 065,07 0,008900 0,008812
ERSTE MORTAGE EUR 137,110000 67 540 354,80 421 486,35 421 486,35 139,852200 137,110000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 181,470000 512 600 303,66 27 938 954,96 9 526 936,00 184,192050 181,470000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 132,350000 59 897 314,48 104 291,80 104 291,80 134,335250 132,350000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 112,710000 54 151 974,86 11 556 964,71 11 556 964,71 114,964200 112,710000
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,009722 350 540 978,59 350 540 978,59 350 540 978,59 0,009819 0,009722
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f., R02 EUR 1,000137 137 285 241,67 137 285 241,67 102 052 663,47 1,010138 1,000137
AM SLSP Fond zodpovedného invest, o.p.f., R02 EUR 0,861850 158 103 260,13 158 103 260,13 157 502 112,00 0,870469 0,861850
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 112,880000 431 680 004,72 3 160,64 3 160,64 113,444400 112,880000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 191,570000 25 591 068,83 766,28 766,28 194,443550 191,570000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 188,150000 25 591 068,83 114 772,66 114 772,66 190,972250 188,150000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 96,770000 105 554 892,66 5 709,43 5 709,43 98,221550 96,770000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 104,240000 39 113 806,99 0,00 0,00 105,803600 104,240000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 108,500000 66 473 883,45 35 371,00 35 371,00 110,127500 108,500000
ERSTE BEST OF AMERICA EUR 274,390000 73 676 966,75 661 828,68 661 828,68 279,877800 274,390000
ERSTE BEST OF EUROPE EUR 185,270000 46 291 512,26 243 630,05 243 630,05 188,975400 185,270000
ERSTE GREEN INVEST EUR 136,670000 500 570 817,26 6 347 638,15 6 347 638,15 139,403400 136,670000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 293,960000 797 195 071,02 1 477 149,00 1 477 149,00 299,839200 293,960000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 118,530000 323 499 893,80 474,12 474,12 120,307950 118,530000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 121,930000 479 150 924,44 543 807,80 543 807,80 128,026500 121,930000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 189,620000 207 509 125,67 402 184,02 402 184,02 193,412400 189,620000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 101,170000 217 299 521,04 80 733,66 80 733,66 102,687550 101,170000
ERSTE FAIR INVEST EUR 78,000000 59 846 569,88 230 022,00 230 022,00 79,560000 78,000000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 21,550000 270 749 172,35 259 871,45 259 871,45 22,412000 21,550000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 167,800000 157 062 080,36 472 859,39 472 859,39 171,156000 167,800000
AM SLSP Fond zodpovedného invest, o.p.f., R01 EUR 0,861849 293 213,20 293 213,20 293 213,20 0,870467 0,846336
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f., R01 EUR 1,000137 1 231 533,16 1 231 533,16 1 231 533,16 1,010138 0,982135
ERSTE STOCK TECHNO EUR 124,820000 340 614 799,46 44 435,92 44 435,92 127,316400 124,820000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 495,010000 235 558 345,61 2 475,05 2 475,05 504,910200 495,010000
AM SLSP ESG fond dividendových akcií EUR 0,009995 72 901,81 72 901,81 72 901,81 0,010195 0,009995
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,038700 77 839 940,16 77 839 940,16 77 839 940,16 0,039977 0,037152
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR 0,028655 29 174 847,31 29 174 847,31 20 310 287,06 0,029085 0,027509
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,035746 90 326 216,65 90 326 216,65 90 326 216,65 0,035925 0,034316
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,043225 405 990 460,07 405 990 460,07 405 990 460,07 0,043873 0,041496
GIS European Equities Opportunity EUR 178,062000 20 795 811,08 1 154 423,13 1 154 423,13 183,938046 178,062000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 169,594000 1 607 477,37 274 168,88 274 168,88 175,190602 169,594000
GIS Global Equity Allocation EUR 185,287000 5 987 159,03 275 269,22 275 269,22 191,401471 185,287000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 136,917000 33 064 713,68 102 526,46 102 526,46 138,970755 136,917000
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,036222 109 146 924,10 109 146 924,10 48 086 950,44 0,036222 0,036222
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,038163 141 362 254,65 141 362 254,65 141 362 254,65 0,038735 0,036636
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,110213 110 942 980,36 110 942 980,36 110 942 980,36 0,110764 0,105804
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 94,640000 317 493 682,57 83 822,74 83 822,74 94,640000 94,640000
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR 0,094780 93 997 786,68 93 997 786,68 93 997 786,68 0,095491 0,094022
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR 192,780000 532 469 798,12 11 121 697,44 11 121 697,44 200,491200 192,780000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 155,240000 4 507 208 183,67 77 384 349,79 77 384 349,79 155,240000 155,240000
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 120,930000 934 597 721,20 73 121 185,71 73 121 185,71 125,767200 120,930000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 204,810000 727 177 099,55 8 162 336,44 8 162 336,44 208,906200 204,810000
Eurizon AM Slovakia - Edícia 2018 EUR 0,095128 22 645 313,73 22 645 313,73 22 645 313,73 0,095128 0,094177
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 140,150000 54 601 009,08 6 916 013,16 6 916 013,16 141,551500 140,150000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 147,320000 1 265 560 631,59 21 514 579,53 21 514 579,53 148,793200 147,320000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 161,080000 1 632 332 027,70 59 924 591,68 59 924 591,68 162,690800 161,080000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 204,210000 871 385 770,06 116 606 162,26 116 606 162,26 206,252100 204,210000
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 139,940000 305 144 851,29 4 334 959,45 4 334 959,45 142,738800 139,940000
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 87,620000 4 200 151,36 2 902 508,18 2 902 508,18 89,372400 87,620000
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 109,930000 267 001 159,25 31 667 911,34 31 667 911,34 113,227900 109,930000
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR 0,133039 259 304 021,17 259 304 021,17 259 304 021,17 0,136365 0,129048
Eurizon Fund - Equity China A EUR 109,820000 255 743 751,08 20 563 413,82 20 563 413,82 113,114600 109,820000
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 89,640000 4 012 158,81 3 877 701,09 3 877 701,09 90,984600 89,640000
Eurizon Fund - Equity USA EUR 200,160000 945 742 857,70 34 268 923,55 34 268 923,55 206,164800 200,160000
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 155,560000 990 450 613,96 4 328 515,02 4 328 515,02 157,893400 155,560000
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,092100 21 528 427,26 21 528 427,26 21 528 427,26 0,093482 0,089337
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR 119,140000 1 322 704 816,69 82 628 381,34 82 628 381,34 122,714200 119,140000
Eurizon Fund Equity People EUR 108,560000 722 322 396,80 23 449 344,68 23 449 344,68 111,816800 108,560000
Eurizon Fund Equity Planet EUR 115,650000 1 235 132 478,12 39 777 623,48 39 777 623,48 119,119500 115,650000
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR 0,088954 46 817 079,89 46 817 079,89 46 817 079,89 0,090288 0,086285
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio EUR 0,087865 18 934 855,26 18 934 855,26 18 934 855,26 0,089183 0,085229
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 131,590000 425 358 578,38 148 696,70 148 696,70 133,563850 131,590000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR 236,080000 138 436,61 11 804,00 11 804,00 239,621200 236,080000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD 236,950000 1 037 519,38 601 484,72 601 484,72 240,504250 236,950000
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD 363,390000 1 732 277,09 73 393,31 73 393,31 368,840850 363,390000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR 359,500000 324 527 921,65 1 335 902,00 1 335 902,00 364,892500 359,500000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR 124,800000 49 682 502,24 8 342 434,46 8 342 434,46 126,672000 124,800000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD 125,540000 767 876,40 250 204,80 250 204,80 127,423100 125,540000
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR 117,440000 489 737 358,20 1 158 843,90 1 158 843,90 120,963200 117,440000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD 113,020000 2 393 618,97 384 248,30 384 248,30 116,410600 113,020000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR 112,070000 112 567 311,75 1 114 633,65 1 114 633,65 115,432100 112,070000
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR 128,690000 36 362 610,58 628 321,20 628 321,20 132,550700 128,690000
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR 668,160000 42 492 746,24 2 287 245,31 2 287 245,31 688,204800 668,160000
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD 123,010000 1 715 365,42 666 923,80 666 923,80 126,700300 123,010000
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 126,200000 56 615 196,87 58 683,00 58 683,00 128,093000 126,200000
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR 95,820000 3 290 206,46 98 694,60 98 694,60 98,215500 95,820000
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR 105,350000 17 542 813,58 113 145,90 113 145,90 107,983750 105,350000
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR 101,590000 12 224 762,23 389 699,24 389 699,24 103,113850 101,590000
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR 85,950000 638 167 222,19 105 278,95 105 278,95 88,098750 85,950000
I-AM GreenStars Absolute Return EUR 11,500000 21 232 078,47 32 546,02 32 546,02 12,025550 11,500000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 126,420000 496 023 965,10 69 650 445,54 69 650 445,54 132,741000 126,420000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 128,970000 83 080 302,98 15 612 927,26 15 612 927,26 135,418500 128,970000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 11,080000 21 232 078,47 64 680,73 64 680,73 11,412400 11,080000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 6,590000 21 232 078,47 0,00 0,00 6,787700 6,590000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 9,380000 21 232 078,47 0,00 0,00 9,661400 9,380000
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTA EUR 140,430000 237 245 478,80 2 102,24 2 102,24 147,451500 140,430000
I-AM GreenStars Opportunities (I) VTA EUR 130,740000 237 245 478,80 0,00 0,00 137,277000 130,740000
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR 167,700000 24 934 575,34 11 176,20 11 176,20 176,085000 167,700000
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,037616 13 682 100,87 13 682 028,37 13 682 028,37 0,038365 0,037616
IAD - EURO Bond EUR 0,037842 18 711 353,86 18 711 335,98 18 711 335,98 0,038561 0,037842
IAD - Global Index EUR 0,044574 122 771 614,20 122 643 665,90 122 643 665,90 0,046312 0,044574
IAD - CE Bond EUR 0,032576 9 074 283,11 8 994 619,24 8 994 619,24 0,032739 0,032576
IAD - KD RUSSIA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD - Optimal Balanced EUR 0,020303 8 238 859,94 8 231 788,01 8 231 788,01 0,020770 0,020303
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,081332 360 648 329,90 351 594 355,90 343 519 598,00 0,083772 0,081332
IAD - Growth Opportunities EUR 0,037043 23 056 539,15 23 056 285,21 23 056 285,21 0,038154 0,037043
IAD - Český konzervativní EUR 0,045409 8 449 884,29 8 343 876,82 8 343 876,82 0,045409 0,045409
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,039311 1 897 158,30 1 897 155,66 1 897 155,66 0,040490 0,038525
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,039292 22 026 344,28 22 026 305,13 22 026 305,13 0,039292 0,039292
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,038085 1 875 142,72 1 875 160,72 1 875 160,72 0,039228 0,037323
IAD - Energy Fund EUR 1,871192 5 047 646,54 5 050 592,33 3 865 871,44 1,871192 1,871192
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,287320 80 591 990,60 18 166 186,11 18 166 186,11 1,325940 1,287320
TAM - Americký akciový EUR 0,065640 109 947 467,50 109 947 467,50 109 947 467,50 0,065640 0,063671
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,071360 235 859 586,44 235 859 586,44 170 921 289,82 0,071360 0,069219
TAM - Private Growth 1 EUR 0,041430 177 451 442,97 177 451 442,97 177 451 442,97 0,041430 0,040187
TAM - Private Growth 2 EUR 0,045521 49 051 059,06 49 051 059,06 49 051 059,06 0,045521 0,044155
TAM - Premium Harmonic EUR 0,035671 134 899 254,68 134 899 254,68 134 899 254,68 0,035671 0,034601
TAM - Premium Strategic EUR 0,037677 54 459 155,49 54 459 155,49 54 459 155,49 0,037677 0,036547
TAM - Realitný Fond EUR 0,034288 370 126 996,04 370 126 996,04 262 484 309,06 0,034288 0,033259
TAM - Private Growth EUR 0,035918 158 447 557,68 158 447 557,68 158 447 557,68 0,035918 0,034840
TAM - SmartFund EUR 0,103852 175 995 754,38 175 995 754,38 175 995 754,38 0,103852 0,100736
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,100000 65,20 65,20 65,20 0,100000 0,100000
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,084664 4 001 495,63 4 001 495,63 4 001 495,63 0,085087 0,084241
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,063648 7 113 240,59 7 113 240,59 7 113 240,59 0,063966 0,063330
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,060268 3 385 722,75 3 385 722,75 3 385 722,75 0,060569 0,059967
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,085340 158 521 620,00 158 521 620,00 79 111 411,53 0,085340 0,082780
TAM - Balanced Fund EUR 0,102396 175 674 647,59 175 674 647,59 175 674 647,59 0,102396 0,099324
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,103872 49 282 861,33 49 282 861,33 49 282 861,33 0,103872 0,100756
TAM - Q Fund EUR 0,090845 162 092 104,94 162 092 104,94 87 845 503,91 0,090845 0,088120
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,095547 94 592 458,47 94 592 458,47 94 592 458,47 0,095547 0,092681
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,101549 58 721 611,45 58 721 611,45 58 721 611,45 0,101549 0,098503
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,107305 17 973 015,68 17 973 015,68 17 973 015,68 0,107305 0,104086
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,109804 83 737 163,21 83 737 163,21 83 737 163,21 0,109804 0,106510
TAM - Raiffeisen Conservative EUR 0,093526 1 466 601,71 1 466 601,71 1 466 601,71 0,094929 0,090720
TAM - MA Fund EUR 0,091642 163 140 075,73 163 140 075,73 97 168 563,80 0,091642 0,088893
TAM - Realitný fond II. EUR 0,108920 41 570 442,73 41 570 442,73 25 394 890,37 0,108920 0,108920
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,094386 96 752 317,70 96 752 317,70 96 752 317,70 0,094386 0,091554
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,090696 6 143 777,75 6 143 777,75 6 143 777,75 0,091603 0,089789
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,091973 22 519 073,04 22 519 073,04 22 519 073,04 0,092893 0,091053
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,091761 5 261 225,46 5 261 225,46 5 261 225,46 0,092679 0,090843
TAM - AP Realitný fond EUR 52 970,145908 45 289 474,75 45 289 474,75 45 289 474,75 52 970,145908 52 970,145908
KBC Equity Fund America USD 3 412,330000 58 508 353,00 2 965 609,00 2 965 609,00 3 514,699900 3 412,330000
KBC Equity Fund Europe EUR 1 700,450000 17 261 577,00 2 700 815,00 2 700 815,00 1 751,463500 1 700,450000
KBC Equity Fund Finance EUR 728,070000 56 746 984,00 4 097 553,00 4 097 553,00 749,912100 728,070000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 5 128,010000 198 046 799,00 4 203 107,00 4 203 107,00 5 281,850300 5 128,010000
KBC Equity Fund Oil EUR 778,280000 28 577 130,00 8 491 471,00 8 491 471,00 801,628400 778,280000
KBC Equity Fund Pharma EUR 2 402,690000 216 058 175,00 35 010 728,00 35 010 728,00 2 474,770700 2 402,690000
KBC Equity Fund Technology USD 480,540000 141 528 767,00 4 912 306,00 4 912 306,00 494,956200 480,540000
KBC Equity Fund Telecom EUR 447,340000 18 529 134,00 9 550 629,00 9 550 629,00 460,760200 447,340000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 2 097,460000 34 591 213,00 1 102 675,00 1 102 675,00 2 160,383800 2 097,460000
KBC Equity Fund World EUR 576,450000 135 992 775,00 22 186 884,00 22 186 884,00 593,743500 576,450000
KBC Equity Fund Emerging Europe EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund Commodities & Materials EUR 721,450000 8 630 255,00 1 982 671,00 1 982 671,00 743,093500 721,450000
KBC Equity Fund Utilities EUR 1 094,340000 6 162 887,00 1 793 226,00 1 793 226,00 1 127,170200 1 094,340000
KBC Equity Fund High Dividend North America USD 1 387,310000 32 772 213,00 939 530,00 939 530,00 1 428,929300 1 387,310000
KBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology EUR 343,560000 39 528 200,00 15 124 712,00 15 124 712,00 353,866800 343,560000
KBC Renta Dollarenta USD 1 081,820000 107 075 795,00 2 475 862,00 2 475 862,00 1 092,638200 1 081,820000
KBC Renta Eurorenta EUR 2 681,960000 52 330 187,00 7 634 455,00 7 634 455,00 2 708,779600 2 681,960000
KBC Multi Interest Cash USD USD 5 746,220000 124 713 674,00 23 931 680,00 23 931 680,00 5 751,966220 5 746,220000
KBC Multi Interest Cash CZK CZK 131,541000 505 012 176,00 2 715 789,00 2 715 789,00 131,672541 131,541000
KBC Renta Czechrenta CZK 34 768,880000 264 188 178,00 588 706,00 588 706,00 35 116,568800 34 768,880000
KBC Equity Fund Belgium EUR 879,730000 32 043 595,00 1 552 023,00 1 552 023,00 906,121900 879,730000
KBC Equity Fund Flanders EUR 3 417,620000 36 956 809,00 2 569 127,00 2 569 127,00 3 520,148600 3 417,620000
KBC Equity Fund Buyback America USD 2 652,740000 116 978 166,00 878 983,00 878 983,00 2 732,322200 2 652,740000
KBC Renta Canarenta CAD 2 423,480000 12 914 239,00 250 930,00 250 930,00 2 447,714800 2 423,480000
KBC Equity Fund Food & Personal Products EUR 2 362,220000 55 924 703,00 3 589 468,00 3 589 468,00 2 433,086600 2 362,220000
KBC Equity Fund Japan JPY 73 892,000000 1 142 627 006,00 235 905,00 235 905,00 76 108,760000 73 892,000000
KBC Equity Fund Consumer Durables EUR 800,560000 40 114 994,00 4 339 669,00 4 339 669,00 824,576800 800,560000
KBC Equity Fund New Asia EUR 893,220000 127 746 358,00 14 565 855,00 14 565 855,00 920,016600 893,220000
KBC Equity Fund Latin America EUR 1 240,880000 15 300 507,00 2 214 410,00 2 214 410,00 1 278,106400 1 240,880000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 540,640000 12 511 282,00 1 690 169,00 1 690 169,00 556,859200 540,640000
KBC Equity Fund Strategic Cyclicals EUR 1 140,860000 6 211 168,00 1 273 593,00 1 273 593,00 1 175,085800 1 140,860000
KBC Equity Fund Buyback Europe EUR 1 166,880000 65 604 279,00 609 464,00 609 464,00 1 201,886400 1 166,880000
KBC Equity Fund New Markets EUR 1 837,110000 42 638 881,00 4 764 550,00 4 764 550,00 1 892,223300 1 837,110000
KBC Equity Fund Trends EUR 194,260000 236 698 151,00 11 126 743,00 11 126 743,00 200,087800 194,260000
KBC Equity Fund New Shares EUR 1 516,810000 13 661 655,00 2 387 023,00 2 387 023,00 1 562,314300 1 516,810000
KBC Renta Short EUR EUR 673,920000 1 505 871,00 898,00 898,00 680,659200 673,920000
KBC Equity Fund Luxury & Tourism EUR 202,110000 11 526 781,00 873 559,00 873 559,00 208,173300 202,110000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,038205 21 858 648,00 21 858 419,00 15 332 163,00 0,038205 0,038205
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,046888 74 452 678,00 74 413 283,00 74 413 283,00 0,047591 0,046888
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,041231 31 206 134,00 31 195 396,00 31 195 396,00 0,041849 0,041231
KBC Equity Fund High Dividend EUR 1 888,880000 117 626 824,00 7 066 013,00 7 066 013,00 1 945,546400 1 888,880000
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 1 247,990000 7 473 395,00 9 069,00 9 069,00 1 285,429700 1 247,990000
Horizon Access India Fund USD 1 900,700000 29 465 911,00 1 114 545,00 1 114 545,00 1 957,721000 1 900,700000
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,076541 39 252 323,00 39 249 398,00 39 249 398,00 0,078837 0,076541
Archipel Portfolio Pro November 90 EUR 360,747700 6 007 334,00 4 716 120,00 4 716 120,00 360,747700 355,336485
Archipel Portfolio Pro May 90 EUR 12,258800 4 758 042,00 3 176 853,00 3 176 853,00 12,442682 12,258800
KBC Bonds Corporates Euro EUR 804,340000 23 858 358,00 575 996,00 575 996,00 812,383400 804,340000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 566,630000 3 422 396,00 610 066,00 610 066,00 572,296300 566,630000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 142,540000 20 956 557,00 1 386 359,00 1 386 359,00 2 163,965400 2 121,114600
KBC Bonds High Interest EUR 1 950,850000 33 414 007,00 1 711 960,00 1 711 960,00 1 970,358500 1 950,850000
Horizon USD Low USD 111,400000 45 178 319,00 1 610 213,00 1 610 213,00 113,071000 111,400000
Horizon Access Fund China USD 1 074,970000 29 189 058,00 1 891 464,00 1 891 464,00 1 107,219100 1 074,970000
KBC Flexible Plan EUR 53,300000 87 039 864,00 20 724 250,00 20 724 250,00 54,099500 53,300000
IN.Focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced EUR 996,040000 1 207 674 629,00 7 312 177,00 7 312 177,00 1 010,980600 996,040000
IN.Focus KBC ExpertEase Defensive Balanced EUR 927,870000 1 445 095 964,00 2 076 719,00 2 076 719,00 941,788050 927,870000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 EUR 10,390000 5 074 502,00 3 505 960,00 3 505 960,00 10,701700 10,286100
KBC Perspective World Selection 100 AP USD 2 USD 996,330000 26 687 736,00 609 810,00 609 810,00 1 026,219900 986,366700
KBC Perspective World Selection 100 AP USD 3 USD 988,700000 26 684 955,00 395 318,00 395 318,00 1 018,361000 978,813000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 9,510000 6 722 958,00 6 711 454,00 6 711 454,00 9,795300 9,414900
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 10,140000 3 669 342,00 3 110 273,00 3 110 273,00 10,444200 10,038600
IN.Focus 2030 EUR 102,310000 34 677 601,00 538 483,00 538 483,00 103,844650 102,310000
IN.Focus 2035 EUR 104,150000 16 604 485,00 1 428 085,00 1 428 085,00 105,712250 104,150000
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 9,330000 300 957 848,00 1 571 592,00 1 571 592,00 9,609900 9,236700
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,630000 3 335 916,00 3 028 211,00 3 028 211,00 9,918900 9,533700
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 10,060000 2 888 155,00 2 863 539,00 2 863 539,00 10,361800 9,959400
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,170000 7 537 015,00 2 894 550,00 2 894 550,00 10,475100 10,068300
Horizon CSOB Financie 1 EUR 9,980000 4 926 825,00 4 921 417,00 4 921 417,00 10,279400 9,880200
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 9,970000 5 022 331,00 2 271 410,00 2 271 410,00 10,269100 9,870300
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,090000 4 857 229,00 3 477 489,00 3 477 489,00 9,362700 8,999100
KBC Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 177,920000 25 162 056,00 743 899,00 743 899,00 1 213,257600 1 166,140800
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 9,540000 12 020 123,00 12 015 878,00 12 015 878,00 9,635400 9,444600
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 8,780000 261 972 348,00 1 773 488,00 1 773 488,00 9,043400 8,692200
KBC Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 167,910000 29 776 993,00 687 288,00 687 288,00 1 202,947300 1 156,230900
Sivek Global Low DIS EUR 145,040000 71 394 896,00 19 596 368,00 19 596 368,00 147,215600 145,040000
KBC Perspective Global Timing USD 3 USD 961,800000 43 760 852,00 1 238 488,00 1 238 488,00 990,654000 952,182000
KBC Perspective Global Timing USD 4 USD 949,340000 32 341 255,00 238 454,00 238 454,00 977,820200 939,846600
KBC Eco Fund Water EUR 1 892,280000 881 707 928,00 49 606 407,00 49 606 407,00 1 949,048400 1 892,280000
ČSOB Fér Rastový SRI o.p.f. EUR 0,043172 26 913 581,00 26 907 923,00 26 907 923,00 0,043820 0,043172
ČSOB Fér Vyvážený SRI o.p.f. EUR 0,042929 7 076 731,00 7 076 232,00 7 076 232,00 0,043573 0,042929
KBC Eco Fund Climate Change EUR 764,910000 73 262 179,00 4 598 622,00 4 598 622,00 787,857300 764,910000
KBC Eco Fund Alternative Energy EUR 660,150000 141 115 916,00 1 292 712,00 1 292 712,00 679,954500 660,150000
KBC Eco Fund Impact Investing EUR 667,620000 164 539 585,00 197 193,00 197 193,00 687,648600 667,620000
Horizon Start 100 EUR 10,000000 8 369 240,00 8 369 240,00 8 369 240,00 10,300000 9,900000
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,049440 213 550 055,70 213 550 055,70 130 234 954,20 0,049564 0,049316
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,062969 834 439 954,30 834 439 954,30 822 198 504,60 0,063914 0,062339
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,188509 50 187 896,46 50 187 896,46 50 187 896,46 1,206337 1,176624
Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest EUR 0,758064 9 423 726,02 9 423 726,02 5 200 568,91 0,780806 0,750483
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,012722 30 262 473,34 30 262 473,34 18 091 968,94 0,012722 0,012722
Realitný plus o.p.f. - 365.invest EUR 0,010873 151 418 104,90 151 418 104,90 113 968 939,60 0,011036 0,010764
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 0,908767 17 421 737,90 17 421 737,90 17 421 737,90 0,926942 0,899679
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,009345 467 251,85 467 251,85 467 251,85 0,009345 0,009345
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest EUR 0,009554 735 449,61 735 449,61 584 119,71 0,009697 0,009458
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010302 30 000 563,68 30 000 563,68 26 356 049,53 0,010817 0,009787
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010276 63 127 629,80 63 127 629,80 60 414 445,00 0,010790 0,009762
Eko o.p.f. - 365.invest EUR 0,008654 2 498 212,83 2 498 212,83 2 411 490,71 0,008741 0,008394
Blockchain o.p.f. - 365.invest EUR 0,006956 5 150 721,91 5 150 721,91 1 996 479,80 0,007026 0,006747
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 0,005067 74 368,91 74 368,91 74 368,91 0,005320 0,004814
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 30,870000 63 421 069,90 8 837 084,42 8 837 084,42 32,413500 30,870000
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 76,630000 3 156 193,89 518 075,58 518 075,58 80,461500 76,630000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 7,780000 25 448 412,66 6 824 022,74 6 824 022,74 8,169000 7,780000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 79,530000 80 721 541,17 28 072 980,87 28 072 980,87 83,506500 79,530000
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth EUR 67,420000 55 481 368,92 8 936 931,66 8 936 931,66 70,791000 67,420000
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential EUR 45,830000 3 038 593,03 509 113,28 509 113,28 48,121500 45,830000
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset EUR 56,290000 44 925 311,56 10 793 345,86 10 793 345,86 59,104500 56,290000
Amundi Unicredit Premium PTF - Dynamic EUR 66,890000 24 778 840,33 6 662 752,36 6 662 752,36 70,234500 66,890000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 7,640000 24 698 956,91 8 200,02 8 200,02 8,022000 7,640000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 78,060000 78 344 291,78 83 262,19 83 262,19 81,963000 78,060000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 44,160000 15 093 508,49 75 424,82 75 424,82 46,368000 44,160000
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) EUR 90,000000 1 189 929 235,58 4 455 010,53 4 455 010,53 94,050000 90,000000
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) EUR 153,040000 563 374 773,60 657 622,83 657 622,83 160,692000 153,040000
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR EUR 1 463,620000 1 931 624 218,57 11 209 847,28 11 209 847,28 1 536,801000 1 463,620000
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD USD 1 335,950000 25 982 190,22 505 130,86 505 130,86 1 402,747500 1 335,950000
CPR Invest - Global Silver Age EUR EUR 1 488,600000 146 866 787,92 4 113 325,72 4 113 325,72 1 563,030000 1 488,600000
CPR Invest - Global Silver Age USD USD 1 238,920000 507 368,43 115 975,69 115 975,69 1 300,866000 1 238,920000
CPR Invest - Megatrends EUR 130,500000 129 332 429,60 2 871 278,88 2 871 278,88 137,025000 130,500000
Amundi S.F. - European Eq Optimal Volatility EUR EUR 33,830000 36 328 269,86 12 443 543,30 12 443 543,30 35,521500 33,830000
Amundi S.F. - European Eq Optimal Volatility USD USD 32,840000 35 258 402,31 13 987,97 13 987,97 34,482000 32,840000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 95,530000 4 257 665,37 2 308,39 2 308,39 99,828850 95,530000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 42,180000 6 689,95 190,62 190,62 44,078100 42,180000
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) EUR 153,080000 31 222 339,65 1 619 583,03 1 619 583,03 159,968600 153,080000
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) USD 29,160000 30 988 010,68 175 786,88 175 786,88 30,472200 29,160000
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) EUR 144,910000 179 116 348,20 53 309 404,72 53 309 404,72 151,430950 144,910000
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) USD 101,680000 41 620 042,93 131 924,12 131 924,12 106,255600 101,680000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) EUR 88,690000 12 160 586,97 2 126 957,02 2 126 957,02 92,681050 88,690000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) USD 76,950000 420 321,89 111 569,45 111 569,45 80,412750 76,950000
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) EUR 107,150000 45 100 607,53 4 662 647,25 4 662 647,25 111,971750 107,150000
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) USD 48,550000 2 709 260,91 156 642,54 156 642,54 50,734750 48,550000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 59,960000 258 273 543,47 4 613 357,60 4 613 357,60 62,658200 59,960000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) EUR 17,320000 77 398 119,86 3 097 308,86 3 097 308,86 18,099400 17,320000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) USD 16,780000 45 229 950,81 234 136,51 234 136,51 17,535100 16,780000
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) EUR 44,960000 2 412 382,09 1 022 546,55 1 022 546,55 46,983200 44,960000
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 86,400000 41 352 675,45 18 112 984,99 18 112 984,99 90,288000 86,400000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) EUR 42,530000 37 640 145,79 17 234 644,42 17 234 644,42 44,443850 42,530000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) USD 36,410000 871 659,48 62 894,82 62 894,82 38,048450 36,410000
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) EUR 8,330000 555 314 195,12 17 820 468,25 17 820 468,25 8,704850 8,330000
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) USD 8,070000 5 012 871,16 8 778,19 8 778,19 8,433150 8,070000
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) EUR 43,320000 354 018 029,32 16 192 706,09 16 192 706,09 45,269400 43,320000
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) EUR 60,330000 60 322 862,62 4 550 562,97 4 550 562,97 63,044850 60,330000
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) EUR 116,920000 479 700 473,84 24 838 237,40 24 838 237,40 122,181400 116,920000
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) USD 113,640000 7 053 047,54 39 327,90 39 327,90 118,753800 113,640000
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) EUR 153,140000 79 145 267,80 12 353 088,94 12 353 088,94 160,031300 153,140000
AF - European Equity Small Cap A USD (C) USD 148,580000 7 297 373,08 85 684,23 85 684,23 155,266100 148,580000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 57,010000 6 985 592,89 57 741,04 57 741,04 59,575450 57,010000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) USD 107,740000 41 087 852,47 30 474,05 30 474,05 112,588300 107,740000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) EUR 366,190000 1 415 060 917,66 9 801 485,85 9 801 485,85 382,668550 366,190000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) USD 355,160000 35 056 720,79 297 892,00 297 892,00 371,142200 355,160000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) EUR 58,750000 259 028 037,98 21 251 880,96 21 251 880,96 61,393750 58,750000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) USD 56,910000 40 239 782,97 878 645,12 878 645,12 59,470950 56,910000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) EUR 111,580000 187 944 082,78 8 364 741,99 8 364 741,99 116,601100 111,580000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) USD 108,290000 9 235 715,25 462 842,94 462 842,94 113,163050 108,290000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) EUR 47,770000 4 473 662,72 4 481 516,13 4 481 516,13 49,919650 47,770000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) EUR 34,260000 98 116 203,43 10 299 132,70 10 299 132,70 35,801700 34,260000
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) EUR 93,720000 14 086 594,01 1 018 736,87 1 018 736,87 97,937400 93,720000
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) EUR 91,480000 1 984 071,53 88 368,86 88 368,86 95,596600 91,480000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) USD 90,260000 3 848 324,48 547,63 547,63 94,321700 90,260000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) EUR 56,880000 620 858,10 56 952,07 56 952,07 59,439600 56,880000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) EUR 121,910000 2 565 023,87 1 089 457,86 1 089 457,86 127,395950 121,910000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) USD 118,320000 6 693 871,26 147 977,63 147 977,63 123,644400 118,320000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) EUR 11,780000 14 258 349,12 1 383 901,07 1 383 901,07 12,310100 11,780000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) EUR 77,640000 18 139 052,13 5 369 859,65 5 369 859,65 81,133800 77,640000
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) USD 11,430000 132 059 175,94 3 225 826,24 3 225 826,24 11,944350 11,430000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) EUR 100,680000 6 438 856,36 42 634,66 42 634,66 105,210600 100,680000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) USD 97,720000 174 665 942,07 188 347,64 188 347,64 102,117400 97,720000
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) EUR 387,470000 251 010 855,93 27 498 565,34 27 498 565,34 404,906150 387,470000
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) USD 376,250000 283 936 692,00 779 850,45 779 850,45 393,181250 376,250000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) EUR 14,400000 10 723 023,34 276 227,91 276 227,91 15,048000 14,400000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) EUR 89,260000 1 066 832,18 154 089,09 154 089,09 93,276700 89,260000
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) USD 13,990000 41 751 876,73 530 816,73 530 816,73 14,619550 13,990000
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) EUR 60,480000 68 482 674,12 120 172,49 120 172,49 63,201600 60,480000
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) USD 58,710000 1 896 275,29 0,00 0,00 61,351950 58,710000
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) EUR 8,950000 132 730 038,66 11 752 963,05 11 752 963,05 9,352750 8,950000
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) USD 8,690000 6 650 697,35 44 826,09 44 826,09 9,081050 8,690000
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) EUR 66,930000 61 884 292,63 3 450 702,92 3 450 702,92 69,941850 66,930000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) USD 64,970000 3 177 563,29 36 734,83 36 734,83 67,893650 64,970000
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) EUR 43,220000 5 968 119,18 1 856 410,98 1 856 410,98 45,164900 43,220000
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) EUR 51,290000 1 952 894,23 1 944 047,18 1 944 047,18 53,598050 51,290000
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) EUR 45,660000 1 491 337,53 1 498 047,11 1 498 047,11 47,714700 45,660000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) EUR 37,100000 7 122 901,31 2 165 303,55 2 165 303,55 38,769500 37,100000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) EUR 87,560000 35 702 218,36 17 534 571,39 17 534 571,39 91,500200 87,560000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) EUR 108,490000 42 634 797,14 923 539,13 923 539,13 113,372050 108,490000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) USD 105,310000 2 184 687,42 135 355,74 135 355,74 110,048950 105,310000
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) EUR 13,880000 113 071 536,86 3 793 032,25 3 793 032,25 14,504600 13,880000
Amundi Funds - China Equity A USD (C) USD 13,470000 67 713 272,70 435 550,23 435 550,23 14,076150 13,470000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) EUR 141,610000 525 876 282,26 124 682 359,77 124 682 359,77 147,982450 141,610000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) USD 137,450000 46 093 066,17 108 277,17 108 277,17 143,635250 137,450000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 6,920000 112 439 386,62 619 793,12 619 793,12 7,231400 6,920000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 7,130000 15 315 192,62 55 394,51 55 394,51 7,450850 7,130000
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) EUR 16,370000 80 838 716,36 2 068 774,48 2 068 774,48 17,106650 16,370000
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) USD 15,890000 47 179 418,52 335 343,12 335 343,12 16,605050 15,890000
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) EUR 209,670000 525 572 926,36 456 033,09 456 033,09 219,105150 209,670000
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) USD 204,210000 73 400 446,02 116 738,65 116 738,65 213,399450 204,210000
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) EUR 16,010000 931 200 905,57 56 886 302,85 56 886 302,85 16,730450 16,010000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) USD 15,540000 706 928 103,05 550 782,59 550 782,59 16,239300 15,540000
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) EUR 45,620000 137 697 825,48 5 874 683,47 5 874 683,47 47,672900 45,620000
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) USD 44,280000 207 135,45 37 510,75 37 510,75 46,272600 44,280000
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) EUR 202,080000 1 327 652 995,25 16 078 343,44 16 078 343,44 212,184000 202,080000
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND EUR 48,280000 3 075 235,73 2 336 842,72 2 336 842,72 49,487000 47,797200
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND EUR 46,690000 4 802 983,18 1 117 451,66 1 117 451,66 47,857250 46,223100
AFS- Buy and Watch HI Bond 11/2024 A EUR (C) EUR 47,420000 12 951 614,37 2 850 591,08 2 850 591,08 48,605500 46,945800
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/24 A EUR (AD) (D) EUR 45,810000 1 089 252,31 347 690,94 347 690,94 46,955250 45,351900
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) EUR 46,040000 6 309 333,90 1 652 089,51 1 652 089,51 47,191000 45,579600
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) EUR 44,780000 8 915 971,35 0,00 0,00 45,899500 44,332200
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) EUR 96,090000 375 369 409,98 1 446 092,04 1 446 092,04 100,414050 96,090000
CPR Invest - MedTech A EUR Acc EUR 106,490000 270 015 120,78 2 900 167,22 2 900 167,22 111,814500 106,490000
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) EUR 125,820000 159 880 593,80 9 195 500,47 9 195 500,47 131,481900 125,820000
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR EUR 59,050000 50 120 038,10 600 462,50 600 462,50 61,707250 59,050000
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD EUR 45,910000 932 223,61 6 772,05 6 772,05 47,975950 45,910000
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD USD 58,350000 34 863 714,46 273 210,74 273 210,74 60,975750 58,350000
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR EUR 45,630000 8 662 513,83 1 508 765,21 1 508 765,21 46,770750 44,717400
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund EUR 14,080000 198 630 558,94 1 851 550,98 1 851 550,98 14,784000 14,080000
CPR Invest - Climate Action EUR 136,690000 677 586 652,59 1 218 122,18 1 218 122,18 143,524500 136,690000
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR EUR 44,540000 6 768 159,47 1 316 356,45 1 316 356,45 45,653500 43,649200
AF - European Equity ESG Improvers EUR 58,290000 11 630 672,67 10 266 983,35 10 266 983,35 60,913050 58,290000
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond EUR 41,420000 82 834,67 0,00 0,00 43,283900 41,420000
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond EUR 43,480000 4 347,98 0,00 0,00 45,436600 43,480000
AF - European Equty ESG Improvers USD 37,040000 110 122,14 957,21 957,21 38,706800 37,040000
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR EUR 48,900000 166 122 676,69 128 952,92 128 952,92 51,100500 48,900000
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR EUR 46,600000 6 271 779,66 1 343 378,37 1 343 378,37 47,532000 45,668000
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR EUR 150,310000 6 855 937,40 0,00 0,00 154,819300 150,310000
NN (L) US Factor Credit – P Cap USD USD 1 175,440000 14 505 190,91 0,00 0,00 1 210,703200 1 175,440000
NN (L) European Equity - P Cap EUR EUR 70,400000 72 060 366,46 7 894,80 7 894,80 72,512000 70,400000
NN (L) International - CE Equity EUR EUR 131,470000 119 256 679,52 58 791,94 58 791,94 136,597330 131,470000
NN (L) Global High Dividend P - Cap EUR EUR 578,630000 58 559 165,58 148 685,92 148 685,92 595,988900 578,630000
NN (L) US Enhanced Core Conc Equity - P Cap USD USD 176,940000 44 417 660,90 6 269,06 6 269,06 182,248200 176,940000
NN (L) Energy - X Cap USD USD 1 002,360000 27 858 279,59 7 060,05 7 060,05 1 052,478000 1 002,360000
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR EUR 538,210000 22 598 213,33 12 513,92 12 513,92 565,120500 538,210000
NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
NN (L) EM Enh Index Sustainable Eq X Cap (USD) USD 1 638,520000 5 346 686,51 1 674,73 1 674,73 1 720,446000 1 638,520000
NN (L) Asia Income - X Cap USD USD 904,830000 6 438 348,15 2 877,04 2 877,04 950,071500 904,830000
NN (L) European Real Estate - X Cap EUR EUR 715,430000 3 497 922,55 8 087,94 8 087,94 751,201500 715,430000
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR EUR 454,760000 7 726 919,69 7 276,16 7 276,16 477,498000 454,760000
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR EUR 766,890000 529 548,81 11 370,68 11 370,68 805,234500 766,890000
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hdg iii) EUR 449,910000 8 953 170,61 0,00 0,00 472,405500 449,910000
NN (L) EURO Equity - X Cap EUR EUR 141,310000 795 929,34 0,00 0,00 148,375500 141,310000
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR EUR 1 390,640000 1 474 316,31 107 219,73 107 219,73 1 460,172000 1 390,640000
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR EUR 407,200000 5 573 953,73 5 023,22 5 023,22 427,560000 407,200000
NN (L) Global Equity Impact Opp - X Cap EUR EUR 504,010000 55 791 655,81 52 919,03 52 919,03 529,210500 504,010000
NN (L) Health & Well-being - X Cap EUR EUR 969,270000 29 270 406,20 183 145,51 183 145,51 1 017,733500 969,270000
NN (L) Banking & Insurance - X Cap USD USD 678,210000 9 728 911,23 7 133,94 7 133,94 712,120500 678,210000
NN (L) Smart Connectivity - X Cap USD USD 1 534,570000 15 018 444,35 18 968,88 18 968,88 1 611,298500 1 534,570000
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR EUR 2 507,270000 15 369 449,03 1 174 826,49 1 174 826,49 2 632,633500 2 507,270000
NN (L) Health Care - X Cap USD USD 2 313,660000 12 561 804,65 37 209,76 37 209,76 2 429,343000 2 313,660000
NN (L) Climate & Environment - X Cap USD USD 1 077,950000 39 356 982,08 7 915,67 7 915,67 1 131,847500 1 077,950000
NN (L) US High Dividend - X Cap USD USD 620,340000 38 388 327,84 10 078,97 10 078,97 651,357000 620,340000
NN (L) Greater China Equity - X Cap USD USD 917,490000 31 448 672,45 6 225,95 6 225,95 963,364500 917,490000
NN (L) Japan Equity - X Cap JPY JPY 5 524,000000 1 108 325 196,33 8 410,65 8 410,65 5 800,200000 5 524,000000
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR EUR 251,740000 21 687 297,46 0,00 0,00 259,292200 251,740000
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 902,340000 10 720 496,33 260 455,93 260 455,93 947,457000 902,340000
NN (L) Patrimonial Bal Eur Sustainable X Cap EUR EUR 635,520000 26 018 870,67 9 263,98 9 263,98 667,296000 635,520000
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR EUR 1 323,510000 5 385 314,49 39 247,37 39 247,37 1 389,685500 1 323,510000
NN (L) Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 174,210000 2 041 113,75 11 563,89 11 563,89 179,436300 174,210000
NN (L) EM High Dividend - X Cap USD USD 46,430000 793 023,39 27,08 27,08 48,751500 46,430000
NN (L) EM High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 1 136,490000 3 693 041,33 894,24 894,24 1 193,314500 1 136,490000
NN (L) Global High Dividend - X Cap CZK (hdg i) CZK 13 951,120000 55 434 975,66 70 921,24 70 921,24 14 648,676000 13 951,120000
NN (L) International - CE Equity CZK CZK 3 106,220000 864 547 770,36 6 466,64 6 466,64 3 261,531000 3 106,220000
NN (L) First Class Stable Yield Opp - X Cap EUR EUR 230,800000 599 736,98 0,00 0,00 230,800000 219,260000
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD USD 2 128,630000 37 308 606,16 12 784,29 12 784,29 2 235,061500 2 128,630000
NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK CZK 2 310,090000 1 204 778 765,90 567 333,07 567 333,07 2 425,594500 2 310,090000
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR EUR 255,940000 15 717 273,37 79 983,81 79 983,81 263,618200 255,940000
NN (L) First Class Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) CZK 4 527,130000 5 358 646,56 8 128,61 8 128,61 4 753,486500 4 527,130000
NN (L) Energy - X Cap CZK (hedged i) CZK 5 212,230000 6 395 724,02 7 151,46 7 151,46 5 472,841500 5 212,230000
NN (L) Climate & Environment - X Cap CZK (hdg i) CZK 8 716,970000 30 972 063,28 886,11 886,11 9 152,818500 8 716,970000
NN (L) EM High Dividend - P Cap USD USD 84,450000 11 008 315,00 574,98 574,98 86,983500 84,450000
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap CZK (hdg i) CZK 16 123,570000 56 098 194,46 537 662,65 537 662,65 16 929,748500 16 123,570000
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 1 067,070000 300 259 591,86 373 893,86 373 893,86 1 099,082100 1 067,070000
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 299,900000 16 706 759,91 19 464,72 19 464,72 308,897000 299,900000
NN (L) European Real Estate - X Cap CZK (hdg i) CZK 18 873,120000 1 978 790,01 4 070,99 4 070,99 19 344,948000 18 873,120000
NN (L) Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 25 234,460000 35 548 217,75 10 050,39 10 050,39 25 739,149200 25 234,460000
NN (L) Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 523,430000 261 437 502,98 171 993,86 171 993,86 532,851740 523,430000
NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) EUR 694,560000 25 785 301,14 208,37 208,37 729,288000 694,560000
NN (L) US Enhanced Core Conc Equity - X Cap CZK CZK 20 233,120000 8 253 134,08 1 206,42 1 206,42 21 244,776000 20 233,120000
NN (L) International - Short Term bond CZK CZK 1 513,790000 161 232 063,02 602 264,74 602 264,74 1 521,358950 1 513,790000
NN (L) European Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 411,450000 75 839 260,10 6 354,43 6 354,43 432,022500 411,450000
NN (L) Patrimonial Bal Eur Sustainable X Cap CZK CZK 9 676,510000 7 785 354,48 8 533,47 8 533,47 9 896,166777 9 676,510000
NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR EUR 1 666,920000 849 891 853,17 33 320,06 33 320,06 1 692,090492 1 666,920000
NN (L) Health & Well-being - X Cap USD USD 165,480000 4 139 831,94 3 379,34 3 379,34 173,754000 165,480000
NN (L) Climate & Environment - X Cap EUR EUR 1 824,500000 10 406 188,57 37 294,60 37 294,60 1 915,725000 1 824,500000
NN (L) Smart Connectivity - X CAP EUR EUR 5 432,230000 11 450 389,81 55 093,68 55 093,68 5 703,841500 5 432,230000
NN (L) Smart Connectivity - X Cap CZK (hdg i) CZK 6 783,900000 3 979 203,24 2 808,05 2 808,05 7 123,095000 6 783,900000
NN (L) First Class Yield Opportunities P CAP EUR EUR 236,720000 2 772 876,28 289,27 289,27 243,821600 236,720000
NN (L) Health Care P CAP EUR EUR 1 160,570000 25 311 982,59 94,01 94,01 1 195,387100 1 160,570000
NN (L) Internat CZ Short Term Bd - I Cap CZK CZK 135 009,990000 441 877 449,15 415 682,18 415 682,18 137 710,189800 135 009,990000
UNIQA EUR Konto EUR 0,044440 48 622 877,00 48 592 268,00 48 592 268,00 0,044440 0,044440
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,046172 31 849 129,00 10 455 256,00 10 455 256,00 0,046172 0,044787
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,034951 97 180 335,00 29 984 170,00 29 984 170,00 0,034951 0,033204
UNIQA Realitní fond EUR 0,041419 52 740 996,00 20 982 350,00 20 982 350,00 0,041419 0,039763
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,080130 190 764 142,00 64 690 878,00 64 690 878,00 0,080130 0,076123
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,043844 76 648 912,00 30 784 366,00 30 784 366,00 0,043844 0,041652
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,047547 61 837 995,00 19 833 681,00 19 833 681,00 0,047547 0,045169
UNIQA CZK Konto EUR 0,047344 23 620 588,00 342 610,00 342 610,00 0,047344 0,047344
UNIQA Eurobond EUR 0,028455 1 324 939,00 1 324 723,00 1 324 723,00 0,028455 0,027601
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,049676 25 215 236,00 12 349 063,00 12 349 063,00 0,051464 0,049676
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] USD 89,370000 87 151 692,04 39 932,00 39 932,00 93,838500 89,370000
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 192,350000 106 278 342,30 20 098,00 20 098,00 201,967500 192,350000
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR 167,960000 125 591 982,80 40 569,00 40 569,00 176,358000 167,960000
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR 355,450000 71 128 192,72 800 429,00 800 429,00 373,222500 355,450000
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR 143,740000 58 086 094,92 3 833,00 3 833,00 150,927000 143,740000
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] EUR 94,260000 35 503 712,56 7 387,00 7 387,00 98,973000 94,260000
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] JPY 6 106,000000 4 208 511 641,00 115,00 115,00 6 411,300000 6 106,000000
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] USD 483,800000 28 777 350,81 53 759,00 53 759,00 507,990000 483,800000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 220,631373 703 106 463,30 34 168,00 34 168,00 231,662942 220,631373
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 204,376287 698 483 679,60 316 507,00 316 507,00 214,595101 204,376287
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] USD 259,960000 39 040 194,40 9 538,00 9 538,00 272,958000 259,960000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] EUR 209,620000 231 779 527,70 696 666,00 696 666,00 220,101000 209,620000
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] EUR 252,520000 1 271 629 942,00 1 596 651,00 1 596 651,00 265,146000 252,520000
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] EUR 237,150000 395 130 754,70 1 255 824,00 1 255 824,00 244,264500 237,150000
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] EUR 879,780000 621 219 523,40 1 696 854,00 1 696 854,00 923,769000 879,780000
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] EUR 106,170000 303 404 098,60 1 000 114,00 1 000 114,00 111,478500 106,170000
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] USD 483,920000 74 179 796,61 62 932,00 62 932,00 508,116000 483,920000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] USD 390,480000 136 273 857,70 162 653,00 162 653,00 410,004000 390,480000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] USD 165,490000 62 005 400,30 132 778,00 132 778,00 173,764500 165,490000
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] EUR 51,590000 20 827 639,82 86 238,00 86 238,00 54,169500 51,590000
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] EUR 149,060000 17 317 294,48 254 331,00 254 331,00 156,513000 149,060000
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] EUR 158,330000 155,16 599 446,00 599 446,00 163,079900 158,330000
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] EUR 559,760000 575 437 233,60 1 021 595,00 1 021 595,00 576,552800 559,760000
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] EUR 178,870000 1 152 745 691,00 9 924 972,00 9 924 972,00 184,236100 178,870000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] USD 129,960000 30 850 968,18 10 836,00 10 836,00 133,858800 129,960000
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] EUR 436,280000 427,55 936 821,00 936 821,00 449,368400 436,280000
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] EUR 124,480000 515 295 718,50 249 555,00 249 555,00 128,214400 124,480000
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] EUR 168,760000 165,38 110 887,00 110 887,00 173,822800 168,760000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] USD 287,790000 88 765 707,55 300 273,00 300 273,00 296,423700 287,790000
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] EUR 232,180000 414 944 203,90 134 152,00 134 152,00 239,145400 232,180000
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] EUR 94,220000 7 270 322,19 21 619,00 21 619,00 97,046600 94,220000
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] EUR 1 516,190000 1 073 500 853,00 201 876,00 201 876,00 1 561,675700 1 516,190000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] EUR 173,590000 147 068 293,10 29 333,00 29 333,00 178,797700 173,590000
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] EUR 132,830000 54 897 544,50 128 136,00 128 136,00 136,814900 132,830000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] EUR 150,580000 147,57 96 932,00 96 932,00 155,097400 150,580000
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] EUR 674,970000 661,47 291 778,00 291 778,00 695,219100 674,970000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] EUR 168,080000 164,72 2 656 907,00 2 656 907,00 173,122400 168,080000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] EUR 199,520000 195,53 814 828,00 814 828,00 205,505600 199,520000
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] EUR 492,950000 483,09 2 729 938,00 2 729 938,00 507,738500 492,950000
BNP Paribas Funds Global Environment [C] EUR 257,590000 813 392 125,30 1 645 639,00 1 645 639,00 265,317700 257,590000
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] EUR 105,860000 254 699 349,00 25 812,00 25 812,00 109,035800 105,860000
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] EUR 115,980000 188 098 103,20 8 157,00 8 157,00 119,459400 115,980000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] EUR 94,140000 92,26 331 434,00 331 434,00 96,964200 94,140000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] EUR 62,540000 61,29 35 280,00 35 280,00 64,416200 62,540000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] EUR 419,900000 93 638 151,09 2 387 727,00 2 387 727,00 432,497000 419,900000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] EUR 353,700000 17 246 773,38 161 651,00 161 651,00 364,311000 353,700000
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] EUR 1 014,170000 993,89 827,00 827,00 1 044,595100 1 014,170000
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] EUR 196,220000 57 279 153,13 4 799,00 4 799,00 202,106600 196,220000
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] EUR 106,360000 108 050 457,10 92 374,00 92 374,00 109,550800 106,360000
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] EUR 1 669,120000 1 478 374 911,00 5 437 535,00 5 437 535,00 1 719,193600 1 669,120000
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] EUR 100,820000 2 096 697,04 6 644,00 6 644,00 103,844600 100,820000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR 98,090000 1 204 007,12 0,00 0,00 101,032700 98,090000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR 98,130000 469 788,85 0,00 0,00 101,073900 98,130000
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] USD 159,970000 149 179 565,50 1 281,00 1 281,00 164,769100 159,970000
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] EUR 120,470000 359 480 107,40 15 504,00 15 504,00 124,084100 120,470000
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] EUR 321,250000 94 286 729,95 341 019,00 341 019,00 330,887500 321,250000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR 73,790000 30 892 857,96 19 067,00 19 067,00 76,003700 73,790000
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] EUR 370,140000 97 111 317,34 19 214,00 19 214,00 381,244200 370,140000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] EUR 261,470000 312 209 552,60 353 733,00 353 733,00 269,314100 261,470000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] EUR 402,100000 0,00 84 164,00 84 164,00 414,163000 402,100000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] EUR 218,500000 618 239 692,00 204 744,00 204 744,00 225,055000 218,500000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] EUR 105,850000 141 373 319,40 17 258,00 17 258,00 109,025500 105,850000
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] EUR 104,230000 102,15 20 471,00 20 471,00 107,356900 104,230000
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR EUR 94,470000 92,58 347 395,00 347 395,00 97,304100 94,470000
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M EUR 96,330000 10 743 353,75 61 035,00 61 035,00 99,219900 96,330000
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] EUR 99,910000 34 903 162,18 21 231,00 21 231,00 102,907300 99,910000
HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond EUR 1 293,530000 138 435 176,20 138 435 176,20 128 215 712,77 1 293,530000 1 293,530000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 171,490000 177 497 649,30 1 004 759,40 1 004 759,40 178,349600 171,490000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 136,730000 139 809 673,37 606 559,71 606 559,71 143,566500 136,730000
Raiffeisen-Asia Opport-ESG-Aktien (R) VTA EUR 247,330000 430 030 762,41 140 370,90 140 370,90 259,696500 247,330000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 269,660000 420 056 755,32 182 824,63 182 824,63 277,749800 269,660000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 199,240000 54 594 537,55 165 608,89 165 608,89 205,217200 199,240000
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiff-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent USD 157,540000 44 814 243,25 453 512,97 453 512,97 159,115400 157,540000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 129,770000 5 012 161 556,55 43 312 193,00 43 312 193,00 133,663100 129,770000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 142,240000 95 066 351,39 123 984,49 123 984,49 146,507200 142,240000
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 74,310000 68 816 870,26 453 433,75 453 433,75 78,025500 74,310000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Local Bonds (R) EUR 113,880000 142 187 746,49 213 933,26 213 933,26 118,435200 113,880000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 185,980000 147 465 538,30 81 554,83 81 554,83 191,559400 185,980000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 105,370000 98 210 766,59 0,00 0,00 108,531100 105,370000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 170,090000 1 032 535 159,94 3 196 029,71 3 196 029,71 176,043150 170,090000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 149,500000 1 139 086 318,29 4 660 823,81 4 660 823,81 153,985000 149,500000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 179,200000 340 272 214,72 152 719,08 152 719,08 186,368000 179,200000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 101,150000 455 495 451,71 0,00 0,00 102,161500 101,150000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 144,370000 308 488 065,60 0,00 0,00 147,979250 144,370000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide EUR 99,600000 716 155 956,64 9 176 971,59 9 176 971,59 102,588000 99,600000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm EUR 93,370000 108 520 532,51 0,00 0,00 94,303700 93,370000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum EUR 110,790000 80 915 965,12 4 649 235,54 4 649 235,54 115,221600 110,790000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien EUR 192,210000 1 300 732 081,93 9 016 983,58 9 016 983,58 199,898400 192,210000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum EUR 105,080000 269 617 330,28 14 140,09 14 140,09 105,080000 105,080000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) VTA EUR 115,170000 271 096 246,71 17 703,93 17 703,93 115,170000 115,170000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,370000 1 422 648 303,14 247 567,74 247 567,74 12,023775 11,370000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 11,550000 962 148 802,71 369 790,26 369 790,26 12,214125 11,550000
Franklin Income Fund USD 11,870000 2 812 448 932,81 0,00 0,00 12,552525 11,870000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 8,110000 103 397 444,05 68 011,53 68 011,53 8,576325 8,110000
Templeton Global Balanced Fund USD 28,630000 425 316 798,12 57 078,18 57 078,18 30,276225 28,630000
Templeton Global Income Fund USD 15,570000 188 710 429,85 659 882,23 659 882,23 16,465275 15,570000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 29,610000 1 640 274 012,89 3 002 754,03 3 002 754,03 31,312575 29,610000
Franklin European Dividend Fund EUR 14,930000 71 026 153,35 7 841,21 7 841,21 15,788475 14,930000
Franklin European Growth Fund EUR 12,280000 107 206 357,36 465 999,20 465 999,20 12,986100 12,280000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 30,550000 63 462 851,61 271 785,18 271 785,18 32,306625 30,550000
Franklin Global Real Estate Fund USD 11,570000 118 293 522,15 51 940,53 51 940,53 12,235275 11,570000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 4,490000 316 980 803,79 996 872,76 996 872,76 4,748175 4,490000
Franklin India Fund USD 47,560000 1 200 076 846,21 1 928 714,36 1 928 714,36 50,294700 47,560000
Franklin Japan Fund USD 7,100000 44 563 889,02 13 899,07 13 899,07 7,508250 7,100000
Franklin MENA Fund USD 9,100000 65 947 064,17 115 106,47 115 106,47 9,623250 9,100000
Franklin Mutual Beacon Fund USD 82,360000 270 475 953,29 154 798,42 154 798,42 87,095700 82,360000
Franklin Mutual European Fund EUR 24,060000 512 874 250,22 580 585,76 580 585,76 25,443450 24,060000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 19,140000 437 079 743,41 1 733 029,75 1 733 029,75 20,240550 19,140000
Franklin Natural Resources Fund USD 6,450000 380 355 405,64 19 088 583,13 19 088 583,13 6,820875 6,450000
Franklin Technology Fund USD 27,370000 7 045 746 935,65 18 514 870,46 18 514 870,46 28,943775 27,370000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 20,800000 5 451 323 262,04 9 428 355,73 9 428 355,73 21,996000 20,800000
Franklin World Perspectives Fund USD 22,710000 210 032 792,88 2 284 073,68 2 284 073,68 24,015825 22,710000
Templeton Asian Growth Fund USD 30,870000 1 913 527 511,72 2 222 430,53 2 222 430,53 32,645025 30,870000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 48,300000 797 717 110,59 7 906 015,75 7 906 015,75 51,077250 48,300000
Templeton BRIC Fund USD 15,510000 342 086 917,29 219 039,02 219 039,02 16,401825 15,510000
Templeton China Fund USD 20,660000 300 134 109,72 75 589,27 75 589,27 21,847950 20,660000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Emerging Markets Fund USD 35,220000 604 669 023,20 20 262 009,49 20 262 009,49 37,245150 35,220000
Templeton EM Smaller Companies Fund USD 11,720000 390 071 165,86 1 229 929,99 1 229 929,99 12,393900 11,720000
Templeton Euroland Fund EUR 19,240000 133 494 183,66 20 499,56 20 499,56 20,346300 19,240000
Templeton Frontier Markets Fund USD 18,210000 246 195 182,55 639 099,70 639 099,70 19,257075 18,210000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 28,160000 998 189 164,04 304 533,80 304 533,80 29,779200 28,160000
Templeton Global Fund USD 33,250000 493 737 805,60 55 869,29 55 869,29 35,161875 33,250000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 17,310000 6 295 323 888,16 1 516 153,66 1 516 153,66 18,305325 17,310000
Templeton Latin America Fund USD 56,720000 725 748 641,84 387 616,10 387 616,10 59,981400 56,720000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 14,020000 190 980 238,60 0,00 0,00 14,826150 14,020000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 11,780000 112 917 870,43 0,00 0,00 12,369000 11,780000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 15,050000 141 757 643,67 0,00 0,00 15,915375 15,050000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 19,050000 951 816 524,10 102 739,67 102 739,67 20,145375 19,050000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 17,790000 245 992 637,09 240 833,93 240 833,93 18,679500 17,790000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 11,840000 55 913 833,19 55 505,71 55 505,71 12,432000 11,840000
Franklin European Total Return Fund EUR 14,190000 1 162 987 841,28 640 247,70 640 247,70 14,899500 14,190000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 9,410000 11 582 685,24 0,00 0,00 9,880500 9,410000
Franklin High Yield Fund USD 18,750000 968 804 202,22 27 072,85 27 072,85 19,687500 18,750000
Franklin Strategic Income Fund EUR 15,330000 469 905 743,40 311 513,40 311 513,40 16,096500 15,330000
Franklin U.S. Government Fund USD 10,210000 630 980 643,63 121 552,03 121 552,03 10,720500 10,210000
Templeton Asian Bond Fund USD 14,880000 138 699 818,57 123 002,53 123 002,53 15,624000 14,880000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 9,210000 2 147 931 809,14 1 906 357,79 1 906 357,79 9,670500 9,210000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 11,840000 47 474 782,38 41 243,08 41 243,08 12,432000 11,840000
Templeton Global Bond Fund USD 24,690000 3 963 880 251,90 4 187 334,01 4 187 334,01 25,924500 24,690000
Templeton Global High Yield Fund USD 13,500000 77 185 876,61 49 862,27 49 862,27 14,175000 13,500000
Templeton Global Total Return Fund USD 21,860000 2 627 518 033,44 4 672 712,05 4 672 712,05 22,953000 21,860000
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 30,780000 1 146 192 259,38 0,00 0,00 32,319000 30,780000
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR EUR 45,980000 802 075 327,08 0,00 0,00 48,279000 45,980000
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 14,960000 8 819 392 488,47 0,00 0,00 15,708000 14,960000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 14,720000 5 242 189 369,41 0,00 0,00 15,456000 14,720000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 21,070000 1 655 348 576,45 0,00 0,00 22,123500 21,070000
BGF Global Allocation Fund A2 EUR EUR 63,690000 14 451 805 731,55 0,00 0,00 66,874500 63,690000
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR EUR 18,180000 866 737 198,01 0,00 0,00 19,089000 18,180000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 13,930000 5 255 443 825,69 0,00 0,00 14,626500 13,930000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg EUR 15,440000 1 591 328 885,81 0,00 0,00 16,212000 15,440000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 117,680000 3 953 950 340,02 0,00 0,00 123,564000 117,680000
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR 38,530000 4 777 739 089,50 0,00 0,00 39,300600 38,144700
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR 103,600000 4 600 543 700,61 0,00 0,00 105,672000 102,564000
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) EUR 121,610000 194 112 831,26 0,00 0,00 124,042200 120,393900
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) EUR 35,200000 235 436 135,50 0,00 0,00 35,904000 34,848000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 72,710000 1 075 535 206,82 0,00 0,00 74,164200 71,982900
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) GBP 6,834400 10 042 873 162,97 0,00 0,00 6,834400 6,834400
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) EUR 117,943400 2 276 753 506,62 0,00 0,00 117,943400 117,943400
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 99,265000 5 182 675 655,42 0,00 0,00 99,265000 99,265000
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) USD 51,840700 4 927 686 798,13 0,00 0,00 51,840700 51,840700
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) EUR 16,290200 717 589 493,90 0,00 0,00 16,290200 16,290200
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 220,772400 1 793 898 536,33 0,00 0,00 220,772400 220,772400
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) USD 35,130700 3 238 841 987,79 0,00 0,00 35,130700 35,130700
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) EUR 24,759100 808 384 367,70 0,00 0,00 24,759100 24,759100
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) USD 44,503800 1 075 193 991,88 0,00 0,00 44,503800 44,503800
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) USD 68,560800 819 151 799,71 0,00 0,00 68,560800 68,560800
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) EUR 137,092100 1 806 002 027,36 0,00 0,00 137,092100 137,092100
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) USD 21,785800 1 291 510 674,48 0,00 0,00 21,785800 21,785800
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 30,579800 2 002 250 451,96 0,00 0,00 30,579800 30,579800
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) EUR 157,058600 1 841 552 069,42 0,00 0,00 157,058600 157,058600
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) EUR 185,783800 438 358 798,34 0,00 0,00 185,783800 185,783800
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) EUR 190,803400 407 699 239,05 0,00 0,00 190,803400 190,803400
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) USD 227,246100 2 531 954 285,74 0,00 0,00 227,246100 227,246100
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) USD 21,510300 742 124 725,99 0,00 0,00 21,510300 21,510300
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) USD 49,815500 1 809 568 054,06 0,00 0,00 49,815500 49,815500
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) USD 11,546200 5 929 231 546,65 0,00 0,00 11,546200 11,546200
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) EUR 24,342000 5 896 625 850,43 0,00 0,00 24,342000 24,342000
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) USD 81,213600 4 957 637 059,00 0,00 0,00 81,213600 81,213600
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 14,383800 51 711 756,43 0,00 0,00 14,383800 14,383800
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) USD 143,128200 650 999 485,95 0,00 0,00 143,128200 143,128200
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 135,905500 902 472 315,84 0,00 0,00 135,905500 135,905500
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 105,822900 1 395 171 166,83 0,00 0,00 105,822900 105,822900
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) USD 88,784800 958 265 481,58 0,00 0,00 88,784800 88,784800
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 114,050000 7 241 902 551,81 0,00 0,00 114,050000 114,050000
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) EUR 95,949200 617 801 988,56 0,00 0,00 95,949200 95,949200
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) EUR 122,491000 405 358 474,69 0,00 0,00 122,491000 122,491000
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 79,404700 4 084 582 211,62 0,00 0,00 79,404700 79,404700
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 147,690700 264 074 316,51 0,00 0,00 147,690700 147,690700
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 57,837100 698 673 337,97 0,00 0,00 57,837100 57,837100
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 61,407300 2 036 269 184,82 0,00 0,00 61,407300 61,407300
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) EUR 56,831700 4 655 148 220,30 0,00 0,00 56,831700 56,831700
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD 68,296700 39 204 088 144,41 0,00 0,00 68,296700 68,296700
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) USD 31,175300 1 234 544 010,17 0,00 0,00 31,175300 31,175300
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) USD 40,185500 3 396 697 898,06 0,00 0,00 40,185500 40,185500
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) EUR 102,250600 1 267 556 132,01 0,00 0,00 102,250600 102,250600
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) EUR 101,302900 1 256 204 811,48 0,00 0,00 101,302900 101,302900
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 88,316600 2 823 298 495,60 0,00 0,00 88,316600 88,316600
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) EUR 141,283700 303 764 398,06 0,00 0,00 141,283700 141,283700
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) EUR 150,274100 54 037 073,44 0,00 0,00 150,274100 150,274100
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 109,553500 3 851 319 042,88 0,00 0,00 109,553500 109,553500
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) JPY 26 432,100400 30 363 769 639,94 0,00 0,00 26 432,100400 26 432,100400
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) USD 146,702800 2 523 330 141,93 0,00 0,00 146,702800 146,702800
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) USD 365,843600 459 968 244,16 0,00 0,00 365,843600 365,843600
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 50,911100 3 136 869 413,65 0,00 0,00 50,911100 50,911100
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) EUR 116,531900 2 720 978 663,62 0,00 0,00 116,531900 116,531900
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) EUR 87,930100 112 117 779,61 0,00 0,00 87,930100 87,930100
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) EUR 119,983200 2 032 099 672,51 0,00 0,00 119,983200 119,983200
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) USD 640,950900 6 543 957 519,72 0,00 0,00 640,950900 640,950900
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) USD 380,583000 48 883 035 474,84 0,00 0,00 380,583000 380,583000
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) USD 139,629900 1 588 833 414,78 0,00 0,00 139,629900 139,629900
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) USD 41,000300 3 548 879 293,68 0,00 0,00 41,000300 41,000300
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 123,642000 540 932 430,78 0,00 0,00 123,642000 123,642000
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR 86,389900 3 708 934 202,75 0,00 0,00 86,389900 86,389900
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) USD 80,252400 174 322 314,99 0,00 0,00 80,252400 80,252400
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) USD 57,695700 5 019 528 072,28 0,00 0,00 57,695700 57,695700
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) EUR 90,340700 483 902 058,05 0,00 0,00 90,340700 90,340700
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 74,460700 649 435 233,88 0,00 0,00 74,460700 74,460700
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 81,037800 939 015 498,27 0,00 0,00 81,037800 81,037800
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 141,639800 785 092 728,25 0,00 0,00 141,639800 141,639800
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) EUR 46,620100 697 236 255,71 0,00 0,00 46,620100 46,620100
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) USD 72,576300 74 369 301,59 0,00 0,00 72,576300 72,576300
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) EUR 94,321000 323 473 795,95 0,00 0,00 94,321000 94,321000
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) EUR 64,479500 1 978 668 555,29 0,00 0,00 64,479500 64,479500
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) EUR 85,754500 1 052 842 978,27 0,00 0,00 85,754500 85,754500
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 39,399600 126 261 755,23 0,00 0,00 39,399600 39,399600
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 38,694300 81 312 984,01 0,00 0,00 38,694300 38,694300
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 99,016100 3 365 656 628,87 0,00 0,00 99,016100 99,016100
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) USD 7,421700 2 738 291 518,55 0,00 0,00 7,421700 7,421700
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,567000 1 520 229 761,25 0,00 0,00 4,567000 4,567000
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,553300 151 409 796,97 0,00 0,00 4,553300 4,553300
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 7,063000 1 594 264 301,76 0,00 0,00 7,063000 7,063000
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) USD 5,147700 311 813 624,00 0,00 0,00 5,147700 5,147700
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) USD 4,518100 70 531 154,61 0,00 0,00 4,518100 4,518100
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 4,589200 1 095 604 982,21 0,00 0,00 4,589200 4,589200
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) USD 5,078700 507 500 187,16 0,00 0,00 5,078700 5,078700
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 4,844200 318 787 160,20 0,00 0,00 4,844200 4,844200
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) USD 4,587500 1 049 335 182,64 0,00 0,00 4,587500 4,587500
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) EUR 5,591800 718 610 049,33 0,00 0,00 5,591800 5,591800
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) EUR 5,956400 1 362 314 877,32 0,00 0,00 5,956400 5,956400
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) USD 7,140900 3 865 450 000,81 0,00 0,00 7,140900 7,140900
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) USD 5,161000 1 650 766 393,68 0,00 0,00 5,161000 5,161000
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,884900 155 405 149,10 0,00 0,00 4,884900 4,884900
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) EUR 5,790500 270 115 086,14 0,00 0,00 5,790500 5,790500
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) EUR 5,279500 606 200 767,70 0,00 0,00 5,279500 5,279500
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 4,660300 2 025 672 686,03 0,00 0,00 4,660300 4,660300
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) USD 5,053200 662 833 605,46 0,00 0,00 5,053200 5,053200
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) EUR 5,493900 858 887 647,75 0,00 0,00 5,493900 5,493900
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 6,640100 4 021 583 722,59 0,00 0,00 6,640100 6,640100
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 4,059600 162 432 641,30 0,00 0,00 4,059600 4,059600
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) USD 4,827800 384 286 389,98 0,00 0,00 4,827800 4,827800
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) EUR 4,502900 1 330 755 798,48 0,00 0,00 4,502900 4,502900
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) USD 26,976100 13 939 026 013,84 0,00 0,00 26,976100 26,976100
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) EUR 40,897500 61 346 349,33 0,00 0,00 40,897500 40,897500
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) EUR 4,172800 208 443 087,83 0,00 0,00 4,172800 4,172800
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) EUR 4,448100 527 769 934,70 0,00 0,00 4,448100 4,448100
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) USD 6,456500 3 270 263 001,64 0,00 0,00 6,456500 6,456500
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) USD 10,761800 7 520 656 227,25 0,00 0,00 10,761800 10,761800
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) USD 5,611400 853 311 122,64 0,00 0,00 5,611400 5,611400
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 7,379500 83 052 875,24 0,00 0,00 7,379500 7,379500
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,197100 1 357 944 571,85 0,00 0,00 5,197100 5,197100
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) USD 4,635100 1 864 970 868,86 0,00 0,00 4,635100 4,635100
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,502100 1 387 349 897,16 0,00 0,00 5,502100 5,502100
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) USD 4,992000 1 925 480 439,53 0,00 0,00 4,992000 4,992000
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) EUR 4,793600 319 576 081,00 0,00 0,00 4,793600 4,793600
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) USD 8,585600 2 368 685 136,48 0,00 0,00 8,585600 8,585600
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) USD 6,631500 1 206 941 047,87 0,00 0,00 6,631500 6,631500
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,488500 2 566 547 555,53 0,00 0,00 4,488500 4,488500
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR 4,789600 2 703 224 647,78 0,00 0,00 4,789600 4,789600
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) USD 4,902100 315 974 842,24 0,00 0,00 4,902100 4,902100
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) EUR 6,459700 160 100 898,69 0,00 0,00 6,459700 6,459700
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) USD 1 323,740100 397 360 330,69 0,00 0,00 1 323,740100 1 323,740100
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 7,477900 140 211 539,96 0,00 0,00 7,477900 7,477900
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) EUR 4,106500 760 417 709,81 0,00 0,00 4,106500 4,106500
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) EUR 4,401200 208 669 480,93 0,00 0,00 4,401200 4,401200
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 3,971400 54 795 434,42 0,00 0,00 3,971400 3,971400
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) EUR 3,777500 322 723 955,91 0,00 0,00 3,777500 3,777500
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD 3,952300 194 576 813,27 0,00 0,00 3,952300 3,952300
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD 4,862300 966 751 572,42 0,00 0,00 4,862300 4,862300
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR 4,142400 284 084 534,98 0,00 0,00 4,142400 4,142400
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD 4,817700 141 931 279,66 0,00 0,00 4,817700 4,817700
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR 5,202900 391 874 811,37 0,00 0,00 5,202900 5,202900
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD 6,659500 6 062 776 315,07 0,00 0,00 6,659500 6,659500
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR 5,345600 39 163 301,43 0,00 0,00 5,345600 5,345600
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD 4,998200 8 171 720,46 0,00 0,00 4,998200 4,998200
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR 4,957000 267 566 612,24 0,00 0,00 4,957000 4,957000
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD 4,364000 650 862 445,41 0,00 0,00 4,364000 4,364000
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR 3,897500 325 099 448,84 0,00 0,00 3,897500 3,897500
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF USD 5,950300 389 745 603,52 0,00 0,00 5,950300 5,950300
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF USD 5,490900 781 366 104,25 0,00 0,00 5,490900 5,490900
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF EUR 5,874500 75 869 432,98 0,00 0,00 5,874500 5,874500
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) EUR 4,106000 97 716 445,69 0,00 0,00 4,106000 4,106000
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg EUR 4,555900 225 166 670,53 0,00 0,00 4,555900 4,555900
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD 4,405500 31 275 162,57 0,00 0,00 4,405500 4,405500
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) EUR 23,220000 240 947 340,16 0,00 0,00 23,684400 22,987800
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) EUR 11,780000 108 999 378,80 0,00 0,00 12,015600 11,662200
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) EUR 31,060000 845 235 685,64 0,00 0,00 31,681200 30,749400
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) EUR 92,040000 769 000 400,40 0,00 0,00 93,880800 91,119600
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) EUR 74,780000 291 416 843,74 0,00 0,00 76,275600 74,032200
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) EUR 18,690000 153 076 945,97 0,00 0,00 19,063800 18,503100
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) EUR 45,310000 141 038 590,83 0,00 0,00 46,216200 44,856900
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) EUR 27,640000 1 892 636 786,94 0,00 0,00 28,192800 27,363600
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR EUR 41,200000 802 075 327,08 0,00 0,00 41,220600 41,191760
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD USD 40,090000 782 344 274,03 0,00 0,00 40,110045 40,081982
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR EUR 37,220000 802 075 327,08 0,00 0,00 37,231166 37,212556
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD USD 36,220000 782 344 274,03 0,00 0,00 36,230866 36,212756
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD USD 12,140000 3 307 169 123,88 0,00 0,00 12,146070 12,137572
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD USD 35,960000 3 307 169 123,88 0,00 0,00 35,977980 35,952808
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD USD 15,450000 859 760 199,06 0,00 0,00 15,457725 15,446910
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR EUR 25,460000 3 105 038 196,12 0,00 0,00 25,472730 25,454908
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR EUR 14,880000 2 495 631 950,66 0,00 0,00 14,887440 14,877024
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR EUR 13,790000 8 819 392 488,47 0,00 0,00 13,794137 13,787242
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD USD 14,560000 8 602 435 433,25 0,00 0,00 14,567280 14,557088
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD USD 13,430000 8 602 435 433,25 0,00 0,00 13,434029 13,427314
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD USD 61,990000 14 096 291 310,55 0,00 0,00 62,020995 61,977602
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR EUR 57,500000 14 451 805 731,55 0,00 0,00 57,517250 57,488500
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD USD 55,960000 14 096 291 310,55 0,00 0,00 55,976788 55,948808
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD USD 13,210000 758 255 375,13 0,00 0,00 13,216605 13,207358
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD USD 17,690000 845 415 462,94 0,00 0,00 17,698845 17,686462
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD USD 25,070000 1 552 182 195,22 0,00 0,00 25,082535 25,064986
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD USD 13,560000 5 126 159 907,58 0,00 0,00 13,566780 13,557288
BGF Latin American Fund Class A2 USD USD 56,740000 819 495 768,98 0,00 0,00 56,768370 56,728652
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD USD 11,080000 417 710 916,37 0,00 0,00 11,085540 11,077784
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR EUR 13,970000 6 044 928 864,53 0,00 0,00 13,976985 13,967206
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD USD 13,600000 5 896 223 614,46 0,00 0,00 13,606800 13,597280
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR EUR 12,570000 6 044 928 864,53 0,00 0,00 12,573771 12,567486
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD USD 12,230000 5 896 223 614,46 0,00 0,00 12,233669 12,227554
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD USD 99,440000 713 416 385,22 0,00 0,00 99,489720 99,420112
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD USD 13,300000 1 560 926 210,95 0,00 0,00 13,306650 13,297340
BGF World Gold Fund Class A2 USD USD 25,140000 3 165 145 198,54 0,00 0,00 25,152570 25,134972
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR EUR 58,300000 13 590 196 307,28 0,00 0,00 58,329150 58,288340
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD USD 56,740000 13 255 877 478,12 0,00 0,00 56,768370 56,728652
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR EUR 52,430000 13 590 196 307,28 0,00 0,00 52,445729 52,419514
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD USD 51,030000 13 255 877 478,12 0,00 0,00 51,045309 51,019794
BGF World Mining Fund Class A2 USD USD 50,370000 4 921 340 292,01 0,00 0,00 50,395185 50,359926
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR EUR 110,460000 3 953 950 340,02 0,00 0,00 110,493138 110,437908
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD USD 115,840000 3 856 683 161,66 0,00 0,00 115,897920 115,816832
BGF World Technology Fund Class A2 EUR EUR 51,760000 8 053 810 013,48 0,00 0,00 51,785880 51,749648
BGF World Technology Fund Class A2 USD USD 50,370000 7 855 686 287,15 0,00 0,00 50,395185 50,359926
BGF World Technology Fund Class E2 EUR EUR 46,960000 8 053 810 013,48 0,00 0,00 46,974088 46,950608
BGF World Technology Fund Class E2 USD USD 45,700000 7 855 686 287,15 0,00 0,00 45,713710 45,690860
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg EUR 11,760000 2 428 610 721,41 0,00 0,00 11,765880 11,757648
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD USD 13,090000 2 368 866 897,66 0,00 0,00 13,096545 13,087382
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR EUR 17,940000 2 428 610 721,41 0,00 0,00 17,945382 17,936412
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged EUR 11,180000 1 473 891 720,47 0,00 0,00 11,185590 11,177764
BGF Future Of Transport Fund A2 USD USD 12,440000 1 437 633 984,15 0,00 0,00 12,446220 12,437512
BGF Future of Transport Fund E2 EUR EUR 16,510000 1 473 891 720,47 0,00 0,00 16,514953 16,506698
BGF Circular Economy Class A2 EUR EUR 10,450000 1 658 698 059,01 0,00 0,00 10,455225 10,447910
BGF Circular Economy Class A2 USD USD 10,170000 1 617 894 086,76 0,00 0,00 10,175085 10,167966
BGF Circular Economy Class E2 EUR EUR 10,290000 1 658 698 059,01 0,00 0,00 10,293087 10,287942
BGF Circular Economy Class E2 USD USD 10,020000 1 617 894 086,76 0,00 0,00 10,023006 10,017996
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR EUR 11,160000 176 192 913,76 0,00 0,00 11,165580 11,157768
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD USD 10,860000 171 858 568,08 0,00 0,00 10,865430 10,857828
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR EUR 12,490000 176 192 913,76 0,00 0,00 12,493747 12,487502
BGF China Bond Fund A2 EUR EUR 14,320000 5 479 039 177,17 0,00 0,00 14,327160 14,317136
BGF China Bond Fund A2 USD USD 13,940000 5 344 254 813,41 0,00 0,00 13,946970 13,937212
BGF China Bond Fund E2 EUR EUR 17,580000 5 479 039 177,17 0,00 0,00 17,585274 17,576484
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR EUR 99,010000 155 828 059,83 0,00 0,00 99,059505 98,990198
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD USD 112,810000 151 994 689,56 0,00 0,00 112,866405 112,787438
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR EUR 88,460000 155 828 059,83 0,00 0,00 88,486538 88,442308
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 EUR 98,220000 88 248 697,82 0,00 0,00 98,269110 98,200356
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg USD 107,120000 86 077 779,85 0,00 0,00 107,173560 107,098576
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR EUR 92,520000 88 248 697,82 0,00 0,00 92,547756 92,501496
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR EUR 115,960000 677 492 783,54 0,00 0,00 116,017980 115,936808
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD USD 138,810000 660 826 461,06 0,00 0,00 138,879405 138,782238
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR EUR 96,530000 677 492 783,54 0,00 0,00 96,558959 96,510694
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR EUR 131,660000 439 668 886,35 0,00 0,00 131,725830 131,633668
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD USD 162,380000 428 853 031,75 0,00 0,00 162,461190 162,347524
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR EUR 104,930000 439 668 886,35 0,00 0,00 104,961479 104,909014
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 9,540000 551 673 916,75 0,00 0,00 9,544770 9,538092
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR EUR 9,420000 551 673 916,75 0,00 0,00 9,422826 9,418116
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR EUR 86,820000 267 196 554,16 0,00 0,00 86,863410 86,802636
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR EUR 84,620000 267 196 554,16 0,00 0,00 84,645386 84,603076
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR EUR 18,190000 6 527 331 412,44 0,00 0,00 18,199095 18,186362
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged USD 48,300000 6 366 759 059,69 0,00 0,00 48,324150 48,290340
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR EUR 16,180000 6 527 331 412,44 0,00 0,00 16,184854 16,176764
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged USD 42,940000 6 366 759 059,69 0,00 0,00 42,952882 42,931412
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR EUR 151,460000 1 549 717 453,82 0,00 0,00 151,535730 151,429708
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR EUR 143,480000 1 549 717 453,82 0,00 0,00 143,523044 143,451304
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR EUR 109,410000 4 636 433 303,92 0,00 0,00 109,464705 109,388118
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD USD 126,610000 4 522 377 044,64 0,00 0,00 126,673305 126,584678
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR EUR 145,080000 4 636 433 303,92 0,00 0,00 145,123524 145,050984
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg EUR 100,070000 558 494 034,92 0,00 0,00 100,120035 100,049986
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg USD 101,950000 544 755 081,66 0,00 0,00 102,000975 101,929610
BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg EUR 86,880000 58 920 053,08 0,00 0,00 86,923440 86,862624
BSF Global Equity AR Fund E2 EUR EUR 107,440000 57 470 619,77 0,00 0,00 107,472232 107,418512
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) USD 6,300400 948 222 065,43 0,00 0,00 6,300400 6,300400
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) USD 5,640000 1 261 670 733,92 0,00 0,00 5,640000 5,640000
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF USD 6,662300 199 870 654,26 0,00 0,00 6,662300 6,662300
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) EUR 29,360000 419 928 325,83 0,00 0,00 29,947200 29,066400
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 EUR 93,180000 155 828 059,83 0,00 0,00 97,839000 93,180000
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 EUR 103,860000 155 828 059,83 0,00 0,00 109,053000 103,860000
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 EUR 98,170000 88 248 697,82 0,00 0,00 103,078500 98,170000
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 EUR 101,170000 88 248 697,82 0,00 0,00 106,228500 101,170000
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 EUR 111,900000 677 492 783,54 0,00 0,00 117,495000 111,900000
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 EUR 126,230000 677 492 783,54 0,00 0,00 132,541500 126,230000
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 EUR 130,180000 439 668 886,35 0,00 0,00 136,689000 130,180000
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 EUR 147,090000 439 668 886,35 0,00 0,00 154,444500 147,090000
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) USD 5,067800 855 817 791,30 0,00 0,00 5,067800 5,067800
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  EUR 4,356800 1 791 035 018,35 0,00 0,00 4,356800 4,356800
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) USD 177,339100 4 023 089 350,40 0,00 0,00 177,339100 177,339100
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 13,648600 625 195 247,88 0,00 0,00 13,648600 13,648600
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,213300 93 950 843,48 0,00 0,00 4,213300 4,213300
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 10,311000 1 159 273 650,79 0,00 0,00 10,311000 10,311000
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) USD 4,748300 173 024 218,82 0,00 0,00 4,748300 4,748300
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) USD 3,930300 1 264 560 955,91 0,00 0,00 3,930300 3,930300
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) GBP 5,004100 136 011 847,45 0,00 0,00 5,004100 5,004100
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 5,170200 301 858 308,18 0,00 0,00 5,170200 5,170200
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,374700 1 580 784 774,28 0,00 0,00 5,374700 5,374700
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) EUR 4,798900 2 509 000,20 0,00 0,00 4,798900 4,798900
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) USD 5,862900 621 472 484,62 0,00 0,00 5,862900 5,862900
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  EUR 4,515700 237 897 726,13 0,00 0,00 4,515700 4,515700
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) USD 5,385500 124 857 941,73 0,00 0,00 5,385500 5,385500
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg EUR 4,070300 26 386 337,48 0,00 0,00 4,070300 4,070300
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) USD 5,829600 61 210 937,56 0,00 0,00 5,829600 5,829600
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) USD 5,400000 269 864 246,23 0,00 0,00 5,400000 5,400000
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) USD 102,181000 4 019 708 768,32 0,00 0,00 102,181000 102,181000
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 4,729900 1 064 470 839,61 0,00 0,00 4,729900 4,729900
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) USD 5,139100 2 724 999 206,86 0,00 0,00 5,139100 5,139100
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) USD 126,025800 4 166 654 292,38 0,00 0,00 126,025800 126,025800
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) USD 6,802000 622 331 888,56 0,00 0,00 6,802000 6,802000
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) USD 138,515800 1 868 732 732,41 0,00 0,00 138,515800 138,515800
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD USD 11,030000 171 858 568,08 0,00 0,00 11,581500 11,030000
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR EUR 11,330000 176 192 913,76 0,00 0,00 11,896500 11,330000
BlackRock Global Impact Fund USD (A) USD 117,864600 34 806 714,19 0,00 0,00 117,864600 117,864600
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) USD 100,809300 387 107,66 0,00 0,00 100,809300 100,809300
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 36,040000 500 909 734,60 4 236 016,15 4 236 016,15 37,932100 36,040000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 38,760000 137 232 185,60 1 627 783,14 1 627 783,14 40,794900 38,760000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 14,170000 115 772 238,00 353 778,11 353 778,11 14,913925 14,170000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 14,400000 105 591 484,70 284 200,86 284 200,86 15,156000 14,400000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 14,020000 260 956 635,10 519 779,07 519 779,07 14,510700 14,020000
Fidelity Funds - European Fund A-ACC-EUR EUR 18,060000 252 348 937,50 3 521 809,65 3 521 809,65 19,008150 18,060000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,158000 220 469 872,00 1 400 443,70 1 400 443,70 8,443530 8,158000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 22,050000 869 971 620,50 12 509 694,11 12 509 694,11 23,207625 22,050000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 88,120000 138 407 210,60 106 794,52 106 794,52 92,746300 88,120000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 40,350000 514 124 359,90 2 508 052,70 2 508 052,70 42,468375 40,350000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,197000 891 594 252,70 6 651 220,93 6 651 220,93 7,448895 7,197000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 25,620000 53 311 208,47 374 370,94 374 370,94 26,965050 25,620000
FF - Global Property Fund A-DIST-EUR EUR 15,520000 24 766 419,54 2 577 493,92 2 577 493,92 16,334800 15,520000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 44,670000 6 155 561 689,00 764 744,34 764 744,34 47,015175 44,670000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 20,230000 1 245 281 324,00 2 671 040,90 2 671 040,90 21,292075 20,230000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 15,290000 47 765 702,26 40 331,40 40 331,40 16,092725 15,290000
FF - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 23,480000 22 264 998,99 653 525,68 653 525,68 24,712700 23,480000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 27,880000 277 424 176,40 10 676 248,73 10 676 248,73 29,343700 27,880000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 33,360000 491 143 208,70 9 755 760,21 9 755 760,21 35,111400 33,360000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,977000 36 065 690,28 1 086 650,95 1 086 650,95 9,291195 8,977000
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 6,717100 175 147 193,40 0,00 0,00 7,052955 6,717100
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 124,630000 145 602 598,20 0,00 0,00 130,861500 124,630000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 12,365100 312 275 472,80 0,00 0,00 12,983355 12,365100
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 9,148400 21 778 724,88 0,00 0,00 9,605820 9,148400
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 50,900000 1 257 534 906,00 0,00 0,00 53,445000 50,900000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 9,410000 142 416 912,30 0,00 0,00 9,880500 9,410000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 21,560000 1 949 593 861,00 0,00 0,00 22,638000 21,560000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 12,370000 50 998 046,79 0,00 0,00 12,988500 12,370000
Invesco Sustainable Pan European Str Equity Fund EUR 18,730000 533 063 464,70 0,00 0,00 19,666500 18,730000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 8,900000 771 560,75 0,00 0,00 9,345000 8,900000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 6,250000 907 179,12 0,00 0,00 6,562500 6,250000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 6,310000 2 514 059,65 0,00 0,00 6,310000 6,310000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 6,280000 3 984 721,61 0,00 0,00 6,280000 6,280000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 6,400000 2 771 874,63 0,00 0,00 6,400000 6,400000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 6,390000 921 736,77 0,00 0,00 6,390000 6,390000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 6,600000 20 824 159,75 0,00 0,00 6,600000 6,600000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 6,600000 1 154 111,13 0,00 0,00 6,600000 6,600000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 6,320000 5 770,59 0,00 0,00 6,320000 6,320000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 6,280000 5 376,21 0,00 0,00 6,280000 6,280000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 6,290000 5 386,08 0,00 0,00 6,290000 6,290000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 6,400000 4 937,09 0,00 0,00 6,400000 6,400000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 6,400000 4 937,09 0,00 0,00 6,400000 6,400000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 6,610000 4 625,86 0,00 0,00 6,610000 6,610000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 6,610000 4 625,86 0,00 0,00 6,610000 6,610000
GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f. EUR 0,115903 9 712 506,54 9 712 506,54 9 712 506,54 0,118221 0,114744
Fio globální akciový fond - Třída CZK CZK 1,263100 718 532 650,00 0,00 0,00 1,263100 1,225207
Fio globální akciový fond - Třída EUR EUR 0,870400 5 728 608,87 0,00 0,00 0,870400 0,844288
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,031509 65 451 230,04 65 451 230,04 65 451 230,04 1,052139 1,000564
Wood & Company Office Podfond EUR 1,727200 187 720 000,00 0,00 0,00 1,779016 1,675384
Wood & Company Retail Podfond EUR 2,334700 86 640 000,00 0,00 0,00 2,404741 2,264659
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,418561 338 804 761,40 338 804 761,40 334 829 678,30 1,461118 1,418561
J&T SELECT zmiešaný EUR 1,145140 24 296 163,60 24 296 163,60 24 296 163,60 1,179494 1,145140
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 1,001962 18 591 262,89 18 591 262,89 18 591 262,89 1,032021 1,001962
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR