Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA 15.10.2019 EUR 0,046311 0,68 2,39 2,10
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 15.10.2019 EUR 0,055627 1,77 2,95 0,83
AM SLSP Euro Plus Fond 15.10.2019 EUR 0,046873 0,99 1,48 0,18
PP - EUROFOND o.p.f. 15.10.2019 EUR 0,063303 -9,32 0,45 8,26
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 15.10.2019 EUR 0,044619 2,49 5,55 1,39
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 15.10.2019 EUR 0,045454 1,88 6,41 2,77
AM SLSP Globálny akciový fond 15.10.2019 EUR 0,048286 2,18 3,70 5,60
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 15.10.2019 EUR 0,042225 -1,23 7,75 8,15
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 15.10.2019 EUR 0,039200 1,70 7,01 4,10
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 15.10.2019 EUR 0,050059 3,53 10,96 9,79
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. 15.10.2019 EUR 0,058794 1,13 2,55 2,84
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 15.10.2019 EUR 0,032696 0,52 1,36 1,20
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 15.10.2019 EUR 0,010401 0,45 1,65 1,54
PP - Kapitálový Fond o.p.f. 15.10.2019 EUR 1,206267 -1,33 0,86 3,86
PP - Office real estate fund o.p.f. 15.10.2019 EUR 0,010604 1,28 2,57
PP - Aktívny fond o.p.f. 15.10.2019 EUR 0,975662 -1,89 7,79
PP - Stabilný fond o.p.f. 15.10.2019 EUR 1,040922 0,73 3,73
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %