Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA 26.2.2020 EUR 0,046883 1,73 2,39 1,97
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 26.2.2020 EUR 0,055850 0,02 2,78 1,19
AM SLSP Euro Plus Fond 26.2.2020 EUR 0,047020 0,27 1,43 0,36
PP - EUROFOND o.p.f. 26.2.2020 EUR 0,062096 -3,97 -6,39 2,14
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 26.2.2020 EUR 0,045252 1,41 5,64 1,40
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 26.2.2020 EUR 0,046244 0,08 6,73 2,19
AM SLSP Globálny akciový fond 26.2.2020 EUR 0,049023 3,52 6,07 3,51
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 26.2.2020 EUR 0,044464 -0,60 13,16 6,77
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 26.2.2020 EUR 0,040587 -0,28 9,35 3,46
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 26.2.2020 EUR 0,052666 8,26 14,26 6,67
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. 26.2.2020 EUR 0,059616 1,55 2,98 2,87
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 26.2.2020 EUR 0,032929 1,34 1,14 0,61
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 26.2.2020 EUR 0,010415 -0,10 1,29 1,11
PP - Kapitálový Fond o.p.f. 26.2.2020 EUR 1,223347 0,75 0,93 2,87
PP - Office real estate fund o.p.f. 26.2.2020 EUR 0,010741 1,53 3,06
PP - Aktívny fond o.p.f. 26.2.2020 EUR 1,013208 -2,30 10,07
PP - Stabilný fond o.p.f. 26.2.2020 EUR 1,054141 1,02 2,27
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %