Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
TAM - Americký akciový 15.11.2018 EUR 0,042954 3,47 9,21 7,25
TAM - Európsky akciový 15.11.2018 EUR 0,020240 -10,96 -5,61 0,05
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA 15.11.2018 EUR 0,045068 -0,05 0,39 2,18
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 15.11.2018 EUR 0,054124 0,05 -0,17 0,69
TAM - Dlhopisový fond 15.11.2018 EUR 0,075500 -1,58 -2,55 -0,37
AM SLSP Euro Plus Fond 15.11.2018 EUR 0,046223 -0,15 -0,47 -0,24
PP - EUROFOND o.p.f. 15.11.2018 EUR 0,062721 -9,81 -6,13 -2,56
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 15.11.2018 EUR 0,042080 -2,26 -3,27 0,07
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 15.11.2018 EUR 0,042377 -3,81 -1,95 -1,11
TAM - Private Growth 1 15.11.2018 EUR 0,037561 -2,98 -1,77 1,96
TAM - Private Growth 2 15.11.2018 EUR 0,038670 -4,77 -3,23 3,30
AM SLSP Globálny akciový fond 15.11.2018 EUR 0,046074 -3,08 -0,98 2,46
TAM - Premium Harmonic 15.11.2018 EUR 0,035412 -2,76 -3,56 0,50
TAM - Premium Strategic 15.11.2018 EUR 0,035104 -3,66 -4,96 0,68
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 15.11.2018 EUR 0,038072 -7,44 0,80 -4,43
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 15.11.2018 EUR 0,036256 -4,08 -1,61 -1,68
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 15.11.2018 EUR 0,044649 -6,56 -4,36 5,08
TAM - Realitný Fond 15.11.2018 EUR 0,032541 0,98 0,83 0,20
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. 15.11.2018 EUR 0,057371 1,35 3,11 2,84
TAM - Private Growth 15.11.2018 EUR 0,034650 -1,76 -1,87 0,44
TAM - SmartFund 15.11.2018 EUR 0,106635 -3,58 -3,75 -0,07
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 15.11.2018 EUR 0,032130 -1,89 -4,99 0,36
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 15.11.2018 EUR 0,010349 -2,28 -2,63 -0,75
TAM - DynamicAlpha Fund 15.11.2018 EUR 0,100969 -5,97 -6,76 -0,07
TAM - Komoditný fond 14.11.2018 EUR 0,086392 -0,08 -1,10 -1,70
PP - Kapitálový Fond o.p.f. 15.11.2018 EUR 1,194750 0,41 1,52 2,90
TAM - NewMarkets o.p.f. 15.11.2018 EUR 0,119258 -8,24 -8,37 0,21
PP - Office real estate fund o.p.f. 15.11.2018 EUR 0,010338 1,97 3,38
PP - Aktívny fond o.p.f. 15.11.2018 EUR 0,901721
PP - Stabilný fond o.p.f. 15.11.2018 EUR 1,008618
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %