Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
TAM - Americký akciový 16.1.2019 EUR 0,041366 -3,53 -0,68 10,20
TAM - Európsky akciový 16.1.2019 EUR 0,019591 -11,00 -13,41 2,69
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA 16.1.2019 EUR 0,045343 0,62 0,12
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 16.1.2019 EUR 0,054211 0,09 0,14 0,84
TAM - Dlhopisový fond 16.1.2019 EUR 0,076472 0,28 -1,08 0,12
AM SLSP Euro Plus Fond 16.1.2019 EUR 0,046280 0,07 -0,38 -0,12
PP - EUROFOND o.p.f. 16.1.2019 EUR 0,062038 -11,35 -12,46
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 16.1.2019 EUR 0,041944 -2,67 -4,60 1,08
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 16.1.2019 EUR 0,042211 -4,50 -5,50
TAM - Private Growth 1 16.1.2019 EUR 0,037272 -3,64 -5,75 3,01
TAM - Private Growth 2 16.1.2019 EUR 0,038054 -6,26 -9,27 5,16
AM SLSP Globálny akciový fond 16.1.2019 EUR 0,044377 -7,26 -9,19 4,46
TAM - Premium Harmonic 16.1.2019 EUR 0,035335 -2,64 -5,63 1,37
TAM - Premium Strategic 16.1.2019 EUR 0,034873 -4,25 -8,50 1,84
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 16.1.2019 EUR 0,036233 -15,02 -12,06
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 16.1.2019 EUR 0,035792 -6,06 -6,81
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 16.1.2019 EUR 0,042803 -11,53 -13,40 7,89
TAM - Realitný Fond 16.1.2019 EUR 0,032499 1,06 1,09 0,24
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. 16.1.2019 EUR 0,057696 1,63 2,65
TAM - Private Growth 16.1.2019 EUR 0,034648 -2,00 -3,44 0,68
TAM - SmartFund 16.1.2019 EUR 0,106615 -2,91 -5,98 0,37
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 16.1.2019 EUR 0,032290 -1,37 -4,94 2,34
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 16.1.2019 EUR 0,010345 -0,77 -2,74 -0,74
TAM - DynamicAlpha Fund 16.1.2019 EUR 0,101083 -5,21 -10,36 0,83
PP - Kapitálový Fond o.p.f. 16.1.2019 EUR 1,196898 -0,04 0,43
TAM - NewMarkets o.p.f. 16.1.2019 EUR 0,121069 -3,16 -10,28 2,19
PP - Office real estate fund o.p.f. 16.1.2019 EUR 0,010392 1,77 3,79
PP - Aktívny fond o.p.f. 16.1.2019 EUR 0,850941
PP - Stabilný fond o.p.f. 16.1.2019 EUR 1,027148
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %