Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
TAM - Americký akciový 22.3.2019 EUR 0,044369 1,79 17,90 11,21
TAM - Európsky akciový 22.3.2019 EUR 0,020447 -6,43 -0,89 4,26
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA 22.3.2019 EUR 0,045791 1,29 1,95 2,99
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 22.3.2019 EUR 0,054546 0,98 0,77 0,79
TAM - Dlhopisový fond 22.3.2019 EUR 0,076287 0,49 -1,23 -0,30
AM SLSP Euro Plus Fond 22.3.2019 EUR 0,046387 0,55 -0,04 -0,09
PP - EUROFOND o.p.f. 22.3.2019 EUR 0,065966 -4,51 3,98 10,75
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 22.3.2019 EUR 0,043218 0,76 0,37 1,35
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 22.3.2019 EUR 0,043870 0,17 2,33 3,74
TAM - Private Growth 1 22.3.2019 EUR 0,038136 -1,60 1,00 3,15
TAM - Private Growth 2 22.3.2019 EUR 0,039433 -3,00 0,62 5,43
AM SLSP Globálny akciový fond 22.3.2019 EUR 0,046294 -5,45 1,80 4,72
TAM - Premium Harmonic 22.3.2019 EUR 0,035782 -1,11 -1,07 1,28
TAM - Premium Strategic 22.3.2019 EUR 0,035616 -2,05 -1,04 1,99
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 22.3.2019 EUR 0,040448 -5,05 8,21 9,70
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 22.3.2019 EUR 0,037653 -0,43 3,79 4,87
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 22.3.2019 EUR 0,045875 -6,24 0,73 8,53
TAM - Realitný Fond 22.3.2019 EUR 0,032616 0,84 0,87 0,08
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. 22.3.2019 EUR 0,058008 1,62 2,83 2,95
TAM - Private Growth 22.3.2019 EUR 0,035255 -0,53 1,08 1,06
TAM - SmartFund 22.3.2019 EUR 0,108324 -1,26 -1,12 0,82
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 22.3.2019 EUR 0,032695 1,40 -3,33 1,31
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 22.3.2019 EUR 0,010470 0,74 -1,22 -0,31
TAM - DynamicAlpha Fund 22.3.2019 EUR 0,103381 -2,59 -2,25 1,42
PP - Kapitálový Fond o.p.f. 22.3.2019 EUR 1,212167 0,45 3,53 5,25
TAM - NewMarkets o.p.f. 22.3.2019 EUR 0,126258 2,36 -0,14 3,49
PP - Office real estate fund o.p.f. 22.3.2019 EUR 0,010442 1,37 3,89
PP - Aktívny fond o.p.f. 22.3.2019 EUR 0,944264 -2,13
PP - Stabilný fond o.p.f. 22.3.2019 EUR 1,029554 2,82
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %