Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA 2.7.2020 EUR 0,046686 0,15 1,46 1,75
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 2.7.2020 EUR 0,054952 -1,09 -0,75 0,62
AM SLSP Euro Plus Fond 2.7.2020 EUR 0,046451 -1,07 -0,62 -0,04
PP - EUROFOND o.p.f. 2.7.2020 EUR 0,058649 -4,42 -7,79 -1,28
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 2.7.2020 EUR 0,044681 -1,07 0,16 1,19
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 2.7.2020 EUR 0,046105 2,31 2,08 3,28
AM SLSP Globálny akciový fond 2.7.2020 EUR 0,047881 -5,26 -0,66 2,42
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 2.7.2020 EUR 0,043944 6,69 6,47 7,82
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 2.7.2020 EUR 0,040748 5,74 5,75 4,94
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 2.7.2020 EUR 0,053608 -1,07 7,45 6,33
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. 2.7.2020 EUR 0,060103 1,30 2,88 2,88
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 2.7.2020 EUR 0,010160 -1,02 -0,63 0,46
PP - Kapitálový Fond o.p.f. 2.7.2020 EUR 1,212975 0,71 -0,30 2,13
PP - Office real estate fund o.p.f. 2.7.2020 EUR 0,010823 1,41 2,80
PP - Aktívny fond o.p.f. 2.7.2020 EUR 1,005651 5,37 4,36
PP - Stabilný fond o.p.f. 2.7.2020 EUR 1,053874 0,86 0,98
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %