Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
TAM - Americký akciový 16.7.2018 EUR 0.042924 3.06 13.89 8.25
TAM - Európsky akciový 16.7.2018 EUR 0.021757 -3.84 3.01 1.55
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA 13.7.2018 EUR 0.045008 -0.70 1.27 2.37
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 16.7.2018 EUR 0.054134 -0.01 0.16 0.97
TAM - Dlhopisový fond 16.7.2018 EUR 0.076300 -1.31 -1.94 -0.02
AM SLSP Euro Plus Fond 16.7.2018 EUR 0.046241 -0.47 -0.62 -0.14
PP - EUROFOND o.p.f. 13.7.2018 EUR 0.069235 -1.16 10.61 -0.24
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 16.7.2018 EUR 0.043062 -2.06 -0.99 0.42
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 13.7.2018 EUR 0.044190 -1.24 4.76 -0.02
TAM - Private Growth 1 16.7.2018 EUR 0.038616 -2.35 2.62 2.55
TAM - Private Growth 2 16.7.2018 EUR 0.040518 -3.40 4.03 4.71
AM SLSP Globálny akciový fond 16.7.2018 EUR 0.047743 -2.30 5.99 2.33
TAM - Premium Harmonic 16.7.2018 EUR 0.036250 -3.19 -0.44 0.80
TAM - Premium Strategic 16.7.2018 EUR 0.036353 -4.61 -0.16 1.21
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 13.7.2018 EUR 0.042374 3.37 18.73 -2.29
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 13.7.2018 EUR 0.038032 -1.14 6.64 -0.86
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 16.7.2018 EUR 0.047892 -3.10 5.54 7.30
TAM - Realitný Fond 16.7.2018 EUR 0.032149 0.00 -0.50 -1.61
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. 13.7.2018 EUR 0.056682 1.24 2.32 2.82
TAM - Private Growth 16.7.2018 EUR 0.035332 -1.53 0.95 0.62
TAM - SmartFund 16.7.2018 EUR 0.109683 -3.27 0.02 0.17
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 16.7.2018 EUR 0.032708 -3.71 -2.18 0.15
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 16.7.2018 EUR 0.010423 -2.00 -0.86 -0.83
TAM - DynamicAlpha Fund 16.7.2018 EUR 0.106370 -5.67 -0.03 -0.07
TAM - Komoditný fond 16.7.2018 EUR 0.086437 -0.20 -0.33 -1.67
PP - Kapitálový Fond o.p.f. 13.7.2018 EUR 1.195705 0.60 4.34 3.22
TAM - NewMarkets o.p.f. 16.7.2018 EUR 0.124870 -7.46 -0.21 1.94
PP - Office real estate fund o.p.f. 13.7.2018 EUR 0.010179 1.79
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %