Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
TAM - Americký akciový 19.9.2018 EUR 0,043567 15,77 16,16 12,35
TAM - Európsky akciový 19.9.2018 EUR 0,021604 4,72 0,36 5,05
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA 19.9.2018 EUR 0,045206 0,65 1,13 3,02
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 19.9.2018 EUR 0,054019 -0,20 -0,18 0,89
TAM - Dlhopisový fond 19.9.2018 EUR 0,075964 -1,65 -2,42 -0,15
AM SLSP Euro Plus Fond 19.9.2018 EUR 0,046132 -0,59 -0,80 -0,20
PP - EUROFOND o.p.f. 19.9.2018 EUR 0,069898 10,18 7,51 6,47
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 19.9.2018 EUR 0,042795 -0,61 -1,46 1,20
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 19.9.2018 EUR 0,043815 2,20 3,94 1,82
TAM - Private Growth 1 19.9.2018 EUR 0,038642 2,34 2,24 3,48
TAM - Private Growth 2 19.9.2018 EUR 0,040441 3,19 3,06 6,00
AM SLSP Globálny akciový fond 19.9.2018 EUR 0,048642 6,96 7,20 5,69
TAM - Premium Harmonic 19.9.2018 EUR 0,036121 -0,13 -1,25 1,45
TAM - Premium Strategic 19.9.2018 EUR 0,036246 0,71 -1,15 2,20
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 19.9.2018 EUR 0,042669 14,16 18,66 4,60
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 19.9.2018 EUR 0,037838 4,30 5,91 2,17
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 19.9.2018 EUR 0,048565 6,64 6,80 11,12
TAM - Realitný Fond 19.9.2018 EUR 0,032339 0,01 -0,18 -0,15
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. 19.9.2018 EUR 0,056985 1,02 2,58 2,80
TAM - Private Growth 19.9.2018 EUR 0,035360 1,38 0,79 1,06
TAM - SmartFund 19.9.2018 EUR 0,109496 -0,05 -0,52 0,81
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 19.9.2018 EUR 0,032181 -4,85 -4,78 1,32
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 19.9.2018 EUR 0,010389 -1,98 -1,75 -0,65
TAM - DynamicAlpha Fund 19.9.2018 EUR 0,105770 0,01 -1,30 1,26
TAM - Komoditný fond 19.9.2018 EUR 0,086414 -0,13 -0,52 -1,17
PP - Kapitálový Fond o.p.f. 19.9.2018 EUR 1,208892 3,25 4,09 4,58
TAM - NewMarkets o.p.f. 19.9.2018 EUR 0,122348 -3,23 -3,51 2,39
PP - Office real estate fund o.p.f. 19.9.2018 EUR 0,010258 2,06
PP - Aktívny fond o.p.f. 19.9.2018 EUR 0,970512
PP - Stabilný fond o.p.f. 19.9.2018 EUR 1,001124
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %