Dlhopisové fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 15.11.2018 EUR 0,054124 0,05 -0,17 0,69
TAM - Dlhopisový fond 15.11.2018 EUR 0,075500 -1,58 -2,55 -0,37
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 15.11.2018 EUR 0,032130 -1,89 -4,99 0,36
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 15.11.2018 EUR 0,010349 -2,28 -2,63 -0,75
PP - Stabilný fond o.p.f. 15.11.2018 EUR 1,008618
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %