Dlhopisové fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 22.3.2019 EUR 0,054546 0,98 0,77 0,79
TAM - Dlhopisový fond 22.3.2019 EUR 0,076287 0,49 -1,23 -0,30
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 22.3.2019 EUR 0,032695 1,40 -3,33 1,31
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 22.3.2019 EUR 0,010470 0,74 -1,22 -0,31
PP - Stabilný fond o.p.f. 22.3.2019 EUR 1,029554 2,82
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %