Dlhopisové fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 27.2.2020 EUR 0,055828 -0,02 2,73 1,17
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 27.2.2020 EUR 0,032902 1,26 1,05 0,58
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 27.2.2020 EUR 0,010407 -0,17 1,22 1,09
PP - Stabilný fond o.p.f. 27.2.2020 EUR 1,055838 1,18 2,43
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %