Dlhopisové fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 19.9.2018 EUR 0,054019 -0,20 -0,18 0,89
TAM - Dlhopisový fond 19.9.2018 EUR 0,075964 -1,65 -2,42 -0,15
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 19.9.2018 EUR 0,032181 -4,85 -4,78 1,32
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 19.9.2018 EUR 0,010389 -1,98 -1,75 -0,65
PP - Stabilný fond o.p.f. 19.9.2018 EUR 1,001124
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %