Dlhopisové fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 16.7.2018 EUR 0.054134 -0.01 0.16 0.97
TAM - Dlhopisový fond 16.7.2018 EUR 0.076300 -1.31 -1.94 -0.02
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 16.7.2018 EUR 0.032708 -3.71 -2.18 0.15
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 16.7.2018 EUR 0.010423 -2.00 -0.86 -0.83
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %