Dlhopisové fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 16.1.2019 EUR 0,054211 0,09 0,14 0,84
TAM - Dlhopisový fond 16.1.2019 EUR 0,076472 0,28 -1,08 0,12
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 16.1.2019 EUR 0,032290 -1,37 -4,94 2,34
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 16.1.2019 EUR 0,010345 -0,77 -2,74 -0,74
PP - Stabilný fond o.p.f. 16.1.2019 EUR 1,027148
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %