Realitné fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
TAM - Realitný Fond 15.11.2018 EUR 0,032541 0,98 0,83 0,20
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. 15.11.2018 EUR 0,057371 1,35 3,11 2,84
PP - Office real estate fund o.p.f. 15.11.2018 EUR 0,010338 1,97 3,38
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %