Realitné fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
TAM - Realitný Fond 22.3.2019 EUR 0,032616 0,84 0,87 0,08
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. 22.3.2019 EUR 0,058008 1,62 2,83 2,95
PP - Office real estate fund o.p.f. 22.3.2019 EUR 0,010442 1,37 3,89
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %