Realitné fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. 27.2.2020 EUR 0,059616 1,55 2,98 2,87
PP - Office real estate fund o.p.f. 27.2.2020 EUR 0,010741 1,53 3,06
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %