Realitné fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
TAM - Realitný Fond 16.7.2018 EUR 0.032149 0.00 -0.50 -1.61
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. 13.7.2018 EUR 0.056682 1.24 2.32 2.82
PP - Office real estate fund o.p.f. 13.7.2018 EUR 0.010179 1.79
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %