Realitné fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
TAM - Realitný Fond 19.9.2018 EUR 0,032339 0,01 -0,18 -0,15
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. 19.9.2018 EUR 0,056985 1,02 2,58 2,80
PP - Office real estate fund o.p.f. 19.9.2018 EUR 0,010258 2,06
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %