Realitné fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
TAM - Realitný Fond 16.1.2019 EUR 0,032499 1,06 1,09 0,24
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. 16.1.2019 EUR 0,057696 1,63 2,65
PP - Office real estate fund o.p.f. 16.1.2019 EUR 0,010392 1,77 3,79
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %