Zmiešané fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 27.2.2020 EUR 0,045068 1,00 5,21 1,26
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 27.2.2020 EUR 0,046272 0,14 6,80 2,21
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 27.2.2020 EUR 0,044631 -0,23 13,58 6,90
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 27.2.2020 EUR 0,040700 0,00 9,65 3,55
PP - Kapitálový Fond o.p.f. 27.2.2020 EUR 1,224932 0,88 1,06 2,92
PP - Aktívny fond o.p.f. 27.2.2020 EUR 1,017169 -1,92 10,50
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %