Zmiešané fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
PP - EUROFOND o.p.f. 19.9.2018 EUR 0,069898 10,18 7,51 6,47
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 19.9.2018 EUR 0,042795 -0,61 -1,46 1,20
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 19.9.2018 EUR 0,043815 2,20 3,94 1,82
TAM - Private Growth 1 19.9.2018 EUR 0,038642 2,34 2,24 3,48
TAM - Private Growth 2 19.9.2018 EUR 0,040441 3,19 3,06 6,00
TAM - Premium Harmonic 19.9.2018 EUR 0,036121 -0,13 -1,25 1,45
TAM - Premium Strategic 19.9.2018 EUR 0,036246 0,71 -1,15 2,20
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 19.9.2018 EUR 0,042669 14,16 18,66 4,60
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 19.9.2018 EUR 0,037838 4,30 5,91 2,17
TAM - Private Growth 19.9.2018 EUR 0,035360 1,38 0,79 1,06
TAM - SmartFund 19.9.2018 EUR 0,109496 -0,05 -0,52 0,81
TAM - DynamicAlpha Fund 19.9.2018 EUR 0,105770 0,01 -1,30 1,26
PP - Kapitálový Fond o.p.f. 19.9.2018 EUR 1,208892 3,25 4,09 4,58
PP - Aktívny fond o.p.f. 19.9.2018 EUR 0,970512
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %