Zmiešané fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
PP - EUROFOND o.p.f. 13.7.2018 EUR 0.069235 -1.16 10.61 -0.24
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 13.7.2018 EUR 0.043030 -2.26 -0.91 0.32
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 13.7.2018 EUR 0.044190 -1.24 4.76 -0.02
TAM - Private Growth 1 13.7.2018 EUR 0.038721 -1.69 2.93 2.44
TAM - Private Growth 2 13.7.2018 EUR 0.040709 -2.47 4.75 4.49
TAM - Premium Harmonic 13.7.2018 EUR 0.036315 -2.86 -0.32 0.68
TAM - Premium Strategic 13.7.2018 EUR 0.036459 -4.08 0.18 1.04
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 13.7.2018 EUR 0.042374 3.37 18.73 -2.29
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 13.7.2018 EUR 0.038032 -1.14 6.64 -0.86
TAM - Private Growth 13.7.2018 EUR 0.035386 -1.16 1.31 0.63
TAM - SmartFund 13.7.2018 EUR 0.110040 -2.78 0.54 -0.03
TAM - DynamicAlpha Fund 13.7.2018 EUR 0.106902 -4.93 0.74 -0.32
PP - Kapitálový Fond o.p.f. 13.7.2018 EUR 1.195705 0.60 4.34 3.22
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %