Zmiešané fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
PP - EUROFOND o.p.f. 15.11.2018 EUR 0,062721 -9,81 -6,13 -2,56
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 15.11.2018 EUR 0,042080 -2,26 -3,27 0,07
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 15.11.2018 EUR 0,042377 -3,81 -1,95 -1,11
TAM - Private Growth 1 15.11.2018 EUR 0,037561 -2,98 -1,77 1,96
TAM - Private Growth 2 15.11.2018 EUR 0,038670 -4,77 -3,23 3,30
TAM - Premium Harmonic 15.11.2018 EUR 0,035412 -2,76 -3,56 0,50
TAM - Premium Strategic 15.11.2018 EUR 0,035104 -3,66 -4,96 0,68
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 15.11.2018 EUR 0,038072 -7,44 0,80 -4,43
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 15.11.2018 EUR 0,036256 -4,08 -1,61 -1,68
TAM - Private Growth 15.11.2018 EUR 0,034650 -1,76 -1,87 0,44
TAM - SmartFund 15.11.2018 EUR 0,106635 -3,58 -3,75 -0,07
TAM - DynamicAlpha Fund 15.11.2018 EUR 0,100969 -5,97 -6,76 -0,07
PP - Kapitálový Fond o.p.f. 15.11.2018 EUR 1,194750 0,41 1,52 2,90
PP - Aktívny fond o.p.f. 15.11.2018 EUR 0,901721
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %