Zmiešané fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
PP - EUROFOND o.p.f. 16.1.2019 EUR 0,062038 -11,35 -12,46
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 16.1.2019 EUR 0,041944 -2,67 -4,60 1,08
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 16.1.2019 EUR 0,042211 -4,50 -5,50
TAM - Private Growth 1 16.1.2019 EUR 0,037272 -3,64 -5,75 3,01
TAM - Private Growth 2 16.1.2019 EUR 0,038054 -6,26 -9,27 5,16
TAM - Premium Harmonic 16.1.2019 EUR 0,035335 -2,64 -5,63 1,37
TAM - Premium Strategic 16.1.2019 EUR 0,034873 -4,25 -8,50 1,84
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 16.1.2019 EUR 0,036233 -15,02 -12,06
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 16.1.2019 EUR 0,035792 -6,06 -6,81
TAM - Private Growth 16.1.2019 EUR 0,034648 -2,00 -3,44 0,68
TAM - SmartFund 16.1.2019 EUR 0,106615 -2,91 -5,98 0,37
TAM - DynamicAlpha Fund 16.1.2019 EUR 0,101083 -5,21 -10,36 0,83
PP - Kapitálový Fond o.p.f. 16.1.2019 EUR 1,196898 -0,04 0,43
PP - Aktívny fond o.p.f. 16.1.2019 EUR 0,850941
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %