Zmiešané fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
PP - EUROFOND o.p.f. 22.3.2019 EUR 0,065966 -4,51 3,98 10,75
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 22.3.2019 EUR 0,043218 0,76 0,37 1,35
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 22.3.2019 EUR 0,043870 0,17 2,33 3,74
TAM - Private Growth 1 22.3.2019 EUR 0,038136 -1,60 1,00 3,15
TAM - Private Growth 2 22.3.2019 EUR 0,039433 -3,00 0,62 5,43
TAM - Premium Harmonic 22.3.2019 EUR 0,035782 -1,11 -1,07 1,28
TAM - Premium Strategic 22.3.2019 EUR 0,035616 -2,05 -1,04 1,99
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 22.3.2019 EUR 0,040448 -5,05 8,21 9,70
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 22.3.2019 EUR 0,037653 -0,43 3,79 4,87
TAM - Private Growth 22.3.2019 EUR 0,035255 -0,53 1,08 1,06
TAM - SmartFund 22.3.2019 EUR 0,108324 -1,26 -1,12 0,82
TAM - DynamicAlpha Fund 22.3.2019 EUR 0,103381 -2,59 -2,25 1,42
PP - Kapitálový Fond o.p.f. 22.3.2019 EUR 1,212167 0,45 3,53 5,25
PP - Aktívny fond o.p.f. 22.3.2019 EUR 0,944264 -2,13
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %