Základné údaje

Cornhill Management, o. c. p., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda A USD 3,409800 157 358,36 17 099,41 17 099,41 3,576880 3,409800
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda B USD 3,438300 482 743,88 400 958,86 400 958,86 3,438300 3,266385
WIOF China Performance Fund - Trieda A USD 4,698200 3 543 754,46 13 601,37 13 601,37 4,928412 4,698200
WIOF China Performance Fund - Trieda B USD 4,225500 1 606 573,82 25 365,23 25 365,23 4,225500 4,014225
WIOF India Performance Fund - Trieda A USD 5,406100 3 501 262,95 6 103,12 6 103,12 5,670999 5,406100
WIOF India Performance Fund - Trieda B USD 5,067100 2 420 070,25 86 762,83 86 762,83 5,067100 4,813745
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda A EUR 0,110000 399 648,70 194 788,96 194 788,96 0,114290 0,110000
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B EUR 0,090000 66 462,23 30 542,92 30 542,92 0,090000 0,085500
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0,090000 1 127,23 0,00 0,00 0,090000 0,085500
WSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - B GBP GBP 4,215100 1 998 075,94 358 687,24 358 687,24 4,215100 4,004345
WSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - A USD USD 3,554400 4 103,26 0,00 0,00 3,693022 3,554400
WSP Classic Portfolio GBP - Trieda B USD 5,074200 1 924 563,33 0,00 0,00 5,074200 4,820490
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR