Základné údaje

Cornhill Management, o. c. p., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
WIOF Russia and CIS Performance Fund - Trieda A USD 1,743200 423 623,83 116 898,21 116 898,21 1,828617 1,743200
WIOF Russia and CIS Performance Fund - Trieda B USD 1,277600 308 590,27 70 408,21 70 408,21 1,277600 1,213720
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda A USD 3,764500 273 596,64 33 061,50 33 061,50 3,948961 3,764500
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda B USD 3,858300 753 396,56 502 660,50 502 660,50 3,858300 3,665385
WIOF African Performance Fund - Trieda A USD 2,350400 87 322,97 62 724,33 62 724,33 2,465570 2,350400
WIOF China Performance Fund - Trieda A USD 4,274800 4 722 035,76 20 602,90 20 602,90 4,484265 4,274800
WIOF African Performance Fund - Trieda B USD 2,218700 215 125,29 5 790,96 5 790,96 2,218700 2,107765
WIOF China Performance Fund - Trieda B USD 3,906200 2 261 532,54 24 667,77 24 667,77 3,906200 3,710890
WIOF India Performance Fund - Trieda A USD 6,947700 6 753 964,14 25 779,78 25 779,78 7,288137 6,947700
WIOF India Performance Fund - Trieda B USD 6,619800 4 987 447,58 130 451,61 130 451,61 6,619800 6,288810
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda A EUR 0,730000 2 740 273,96 1 328 867,01 1 328 867,01 0,758470 0,730000
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B EUR 0,630000 467 116,05 224 265,33 224 265,33 0,630000 0,598500
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda A EUR 0,910100 941 139,06 504 154,53 504 154,53 0,945594 0,910100
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B EUR 0,817300 1 295 033,44 924 439,19 924 439,19 0,817300 0,776435
WIOF Latin American Performance Fund - Trieda A USD 2,375400 9 871,78 500,45 500,45 2,491795 2,375400
WIOF Latin American Performance Fund - Trieda B USD 2,217900 455 078,60 272 466,57 272 466,57 2,217900 2,107005
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0,738200 3 392,11 0,00 0,00 0,738200 0,701290
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0,570000 7 612,08 0,00 0,00 0,570000 0,541500
WSP Global Strategy Alpha Portfolio - Trieda B GBP GBP 4,310600 2 430 807,57 440 804,50 440 804,50 4,310600 4,095070
WSP Global Strategy Alpha Portfolio - Trieda B USD 3,554300 20 664,87 0,00 0,00 3,554300 3,376585
WSP Global Strategy Alpha Portfolio - Trieda A USD 3,817900 22 159,48 9 649,08 9 649,08 3,966798 3,817900
WSP Classic Portfolio GBP - Trieda B USD 5,628500 1 678 505,18 0,00 0,00 5,628500 5,347075
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR