Základné údaje

Cornhill Management, o. c. p., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda A USD 3,603400 202 706,96 26 582,94 26 582,94 3,779967 3,603400
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda B USD 3,670300 679 755,93 469 346,34 469 346,34 3,670300 3,486785
WIOF African Performance Fund - Trieda A USD 2,297900 54 974,12 51 739,59 51 739,59 2,410497 2,297900
WIOF China Performance Fund - Trieda A USD 4,244000 3 943 909,06 19 413,13 19 413,13 4,451956 4,244000
WIOF African Performance Fund - Trieda B USD 2,155600 212 691,67 5 692,27 5 692,27 2,155600 2,047820
WIOF China Performance Fund - Trieda B USD 3,853900 2 201 307,33 23 479,33 23 479,33 3,853900 3,661205
WIOF India Performance Fund - Trieda A USD 5,667100 4 247 934,55 20 915,43 20 915,43 5,944788 5,667100
WIOF India Performance Fund - Trieda B USD 5,365100 3 549 898,50 91 995,70 91 995,70 5,365100 5,096845
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda A EUR 0,110000 399 648,70 194 788,96 194 788,96 0,114290 0,110000
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B EUR 0,090000 66 462,23 30 542,92 30 542,92 0,090000 0,085500
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda A EUR 0,457200 455 898,79 241 538,27 241 538,27 0,475031 0,457200
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B EUR 0,409000 628 499,18 447 435,63 447 435,63 0,409000 0,388550
WIOF Latin American Performance Fund - Trieda A USD 2,622500 10 711,51 0,00 0,00 2,751003 2,622500
WIOF Latin American Performance Fund - Trieda B USD 2,433400 346 686,88 284 363,88 284 363,88 2,433400 2,311730
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0,372400 1 697,35 0,00 0,00 0,372400 0,353780
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0,090000 1 127,23 0,00 0,00 0,090000 0,085500
WSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - B GBP GBP 4,014300 2 326 041,57 377 696,02 377 696,02 4,014300 3,813585
WSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - A USD USD 3,628400 4 188,69 0,00 0,00 3,769908 3,628400
WSP Classic Portfolio GBP - Trieda B USD 5,303400 2 469 186,25 0,00 0,00 5,303400 5,038230
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR