Základné údaje

Cornhill Management, o. c. p., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda A USD 3,636600 240 100,45 26 332,44 26 332,44 3,814793 3,636600
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda B USD 3,712100 691 511,81 470 735,71 470 735,71 3,712100 3,526495
WIOF African Performance Fund - Trieda A USD 2,147000 51 364,86 47 428,17 47 428,17 2,252203 2,147000
WIOF China Performance Fund - Trieda A USD 3,858800 3 557 589,13 18 867,38 18 867,38 4,047881 3,858800
WIOF African Performance Fund - Trieda B USD 2,018400 199 281,99 5 337,89 5 337,89 2,018400 1,917480
WIOF China Performance Fund - Trieda B USD 3,511700 2 020 596,90 20 999,55 20 999,55 3,511700 3,336115
WIOF India Performance Fund - Trieda A USD 5,481800 4 032 120,48 19 858,11 19 858,11 5,750408 5,481800
WIOF India Performance Fund - Trieda B USD 5,200800 3 638 956,19 89 534,29 89 534,29 5,200800 4,940760
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda A EUR 0,110000 399 648,70 194 788,96 194 788,96 0,114290 0,110000
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B EUR 0,090000 66 462,23 30 542,92 30 542,92 0,090000 0,085500
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda A EUR 0,457200 455 898,79 241 538,27 241 538,27 0,475031 0,457200
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B EUR 0,409000 628 499,18 447 435,63 447 435,63 0,409000 0,388550
WIOF Latin American Performance Fund - Trieda A USD 2,703400 11 706,70 0,00 0,00 2,835867 2,703400
WIOF Latin American Performance Fund - Trieda B USD 2,513800 358 150,31 288 194,50 288 194,50 2,513800 2,388110
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0,372400 1 697,35 0,00 0,00 0,372400 0,353780
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0,090000 1 127,23 0,00 0,00 0,090000 0,085500
WSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - B GBP GBP 3,978900 2 421 522,83 379 288,48 379 288,48 3,978900 3,779955
WSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - A USD USD 3,451700 3 984,71 0,00 0,00 3,586316 3,451700
WSP Classic Portfolio GBP - Trieda B USD 5,135300 2 236 137,67 0,00 0,00 5,135300 4,878535
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR