Základné údaje

Cornhill Management, o. c. p., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
WIOF Russia and CIS Performance Fund - Trieda A USD 1.913700 465,049.39 128,186.45 128,186.45 2.007471 1.913700
WIOF Conservative Risk 3% Portfolio - Trieda B EUR 1.566100 420,143.79 297,251.58 297,251.58 1.566100 1.519117
WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Trieda A EUR 1.562400 33,905.33 7,146.46 7,146.46 1.623334 1.562400
WIOF Global Emerging Markets Bond Fund - Trieda A USD 2.326000 29,812.19 14,003.19 14,003.19 2.372520 2.326000
WIOF Global Emerging Markets Bond Fund - Trieda B USD 2.191200 335,623.17 335,623.17 335,623.17 2.191200 2.125464
WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Trieda B EUR 1.320400 94,525.11 58,161.38 58,161.38 1.320400 1.267584
WIOF Conservative Risk 3% Portfolio - Trieda A EUR 1.747800 264,548.79 171,030.97 171,030.97 1.781008 1.747800
WIOF Russia and CIS Performance Fund - Trieda B USD 1.405500 339,498.65 77,375.69 77,375.69 1.405500 1.335225
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda A USD 3.844800 260,181.23 33,951.28 33,951.28 4.033195 3.844800
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda B USD 3.949200 769,389.17 517,295.45 517,295.45 3.949200 3.751740
WIOF African Performance Fund - Trieda A USD 2.677500 97,375.32 71,375.64 71,375.64 2.808698 2.677500
WIOF China Performance Fund - Trieda A USD 4.755400 4,798,231.97 23,044.35 23,044.35 4.988415 4.755400
WIOF African Performance Fund - Trieda B USD 2.532900 244,336.27 6,603.88 6,603.88 2.532900 2.406255
WIOF China Performance Fund - Trieda B USD 4.354700 2,533,795.69 27,650.30 27,650.30 4.354700 4.136965
WIOF India Performance Fund - Trieda A USD 7.359400 7,101,689.55 28,448.09 28,448.09 7.720011 7.359400
WIOF India Performance Fund - Trieda B USD 7.028200 5,322,035.80 139,256.13 139,256.13 7.028200 6.676790
WIOF Emerging Europe Performance Fund - Trieda A EUR 1.019100 376,778.01 110,513.39 110,513.39 1.069036 1.019100
WIOF Emerging Europe Performance Fund - Trieda B EUR 0.929800 198,516.36 23,052.86 23,052.86 0.929800 0.883310
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda A EUR 0.750000 2,807,860.75 1,372,458.36 1,372,458.36 0.779250 0.750000
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B EUR 0.640000 483,456.52 230,774.98 230,774.98 0.640000 0.608000
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda A EUR 0.935400 973,474.22 526,338.05 526,338.05 0.971881 0.935400
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B EUR 0.841900 1,358,521.20 966,768.85 966,768.85 0.841900 0.799805
WIOF Latin American Performance Fund - Trieda A USD 2.617800 10,862.11 550.89 550.89 2.746072 2.617800
WIOF Latin American Performance Fund - Trieda B USD 2.449400 556,435.68 305,995.40 305,995.40 2.449400 2.326930
WIOF Global Strategy Alpha Portfolio GBP - Trieda B GBP 6.215100 39,731.33 0.00 0.00 6.215100 5.966496
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0.753800 3,494.05 0.00 0.00 0.753800 0.716110
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0.580000 7,800.53 0.00 0.00 0.580000 0.551000
WSP Global Strategy Alpha Portfolio - Trieda B GBP GBP 4.339600 2,530,845.35 449,227.58 449,227.58 4.339600 4.122620
WSP Global Strategy Alpha Portfolio - Trieda B USD 3.613300 21,007.65 0.00 0.00 3.613300 3.432635
WSP Global Strategy Alpha Portfolio - Trieda A USD 3.872900 22,478.36 9,826.75 9,826.75 4.023943 3.872900
WSP Classic Portfolio GBP - Trieda B USD 5.752200 501,367.87 0.00 0.00 5.752200 5.464590
WSP Dynamic Portfolio GBP - Trieda B USD 3.320800 94,354.15 0.00 0.00 3.320800 3.154760
WSP Dynamic Portfolio USD - Trieda B USD 2.091500 56,362.51 2,859.82 2,859.82 2.091500 1.986925
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR