Základné údaje

Cornhill Management, o. c. p., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
WIOF Russia and CIS Performance Fund - Trieda A USD 1,737600 422 257,47 116 358,07 116 358,07 1,822742 1,737600
WIOF Russia and CIS Performance Fund - Trieda B USD 1,273300 307 552,80 70 073,67 70 073,67 1,273300 1,209635
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda A USD 3,553800 257 573,67 27 212,27 27 212,27 3,727936 3,553800
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda B USD 3,635400 692 916,63 469 118,02 469 118,02 3,635400 3,453630
WIOF African Performance Fund - Trieda A USD 2,291300 56 594,98 53 130,39 53 130,39 2,403574 2,291300
WIOF China Performance Fund - Trieda A USD 3,870100 3 294 682,75 19 235,01 19 235,01 4,059735 3,870100
WIOF African Performance Fund - Trieda B USD 2,158800 212 128,67 5 755,92 5 755,92 2,158800 2,050860
WIOF China Performance Fund - Trieda B USD 3,529500 2 041 894,00 22 985,52 22 985,52 3,529500 3,353025
WIOF India Performance Fund - Trieda A USD 5,572800 3 972 844,05 20 521,08 20 521,08 5,845867 5,572800
WIOF India Performance Fund - Trieda B USD 5,298600 3 799 614,65 104 454,95 104 454,95 5,298600 5,033670
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda A EUR 0,720000 2 673 439,46 1 302 478,61 1 302 478,61 0,748080 0,720000
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B EUR 0,610000 448 219,64 214 581,45 214 581,45 0,610000 0,579500
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda A EUR 0,888000 916 991,57 488 378,21 488 378,21 0,922632 0,888000
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B EUR 0,796000 1 247 645,00 893 327,57 893 327,57 0,796000 0,756200
WIOF Latin American Performance Fund - Trieda A USD 2,472700 10 293,20 532,15 532,15 2,593862 2,472700
WIOF Latin American Performance Fund - Trieda B USD 2,304300 378 558,49 267 393,60 267 393,60 2,304300 2,189085
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0,701900 3 303,40 0,00 0,00 0,701900 0,666805
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0,540000 7 418,00 0,00 0,00 0,540000 0,513000
WSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - B GBP GBP 4,095700 2 347 924,74 404 075,88 404 075,88 4,095700 3,890915
WSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - A USD USD 3,644100 4 206,86 0,00 0,00 3,786220 3,644100
WSP Classic Portfolio GBP - Trieda B USD 5,335800 1 799 275,63 0,00 0,00 5,335800 5,069010
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR