Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 28.9.2022 EUR 0,049439 0,34 2,08 2,25
Realitný o.p.f - 365.invest 28.9.2022 EUR 0,062969 0,45 2,82 2,31
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 28.9.2022 EUR 1,189942 -1,99 -1,87 -0,74
Realitný plus o.p.f. - 365.invest 28.9.2022 EUR 0,010873 0,09 0,87 0,84
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest 28.9.2022 EUR 0,933332 -13,45 -18,42 -2,90
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %