Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA 25.2.2021 EUR 0,047429 1,28 1,42 1,75
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 25.2.2021 EUR 0,054167 -1,75 -2,87 0,08
AM SLSP Euro Plus Fond 25.2.2021 EUR 0,047053 0,73 0,24 0,44
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 25.2.2021 EUR 0,046785 2,32 4,77 2,67
AM SLSP Globálny akciový fond 25.2.2021 EUR 0,053880 6,28 14,31 5,05
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 25.2.2021 EUR 0,064274 7,53 28,25 11,27
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. 25.2.2021 EUR 0,060917 1,08 2,20 2,62
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 25.2.2021 EUR 0,010230 0,26 -0,06 0,23
PP - Kapitálový Fond o.p.f. 25.2.2021 EUR 1,235971 1,27 0,47 1,85
PP - Office real estate fund o.p.f. 25.2.2021 EUR 0,010931 0,57 1,70 2,84
PP - Aktívny fond o.p.f. 25.2.2021 EUR 1,186632 14,07 14,32
PP - Stabilný fond o.p.f. 25.2.2021 EUR 1,075210 1,63 1,86
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %