Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 19.5.2022 EUR 0,049259 1,26 3,06 2,36
Realitný o.p.f - 365.invest 19.5.2022 EUR 0,062755 0,49 2,82 2,51
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 19.5.2022 EUR 1,190481 -7,51 -1,95 -0,64
Realitný plus o.p.f. - 365.invest 19.5.2022 EUR 0,010837 -2,80 -0,62 1,09
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest 19.5.2022 EUR 0,990467 -24,22 -14,51 1,26
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %