Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 24.7.2024 EUR 0,053518 2,91 5,09 3,62
Realitný o.p.f - 365.invest 24.7.2024 EUR 0,069204 2,83 4,25 4,11
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 24.7.2024 EUR 1,265619 2,24 4,00 1,09
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest 24.7.2024 EUR 0,010164 1,45
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %