Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 18.4.2024 EUR 0,052588 2,58 4,40 3,33
Realitný o.p.f - 365.invest 18.4.2024 EUR 0,067498 0,15 2,59 3,40
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 18.4.2024 EUR 1,245521 1,52 3,55 0,28
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest 18.4.2024 EUR 0,010087
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %