AXA investiční společnost a. s., organizačná zložka Slovensko

AXA investiční společnost a. s., organizačná zložka Slovensko

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť: AXA investiční společnost a. s., organizačná zložka Slovensko
Sídlo: Kolárska 6, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
Telefón: +421 2 29 29 29 29
Fax:
E-mail: info@axa.sk
www - stránka: www.axa.sk

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Ľubor Vrlák - vedúci organizačnej zložky

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Akcionári člena ASS nad 5 %

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť
AXA investiční společnost a. s., organizačná zložka Slovensko
Sídlo
Kolárska 6, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
Fax
E-mail
info@axa.sk
WWW - stránka

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Ľubor Vrlák - vedúci organizačnej zložky

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Akcionári člena ASS nad 5 %

(titl, meno a priezvisko)