AXA investiční společnost a. s., organizačná zložka Slovensko

AXA investiční společnost a. s., organizačná zložka Slovensko

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť: AXA investiční společnost a. s., organizačná zložka Slovensko
Sídlo: Kolárska 6, 811 06 Bratislava
Telefón: 02 59491326
Fax: 02 59491112
E-mail: lubor.vrlak@axa.sk.com
www - stránka: www.axa-sk.com

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Ľubor Vrlák - vedúci organizačnej zložky

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Akcionári člena ASS nad 5 %

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť
AXA investiční společnost a. s., organizačná zložka Slovensko
Sídlo
Kolárska 6, 811 06 Bratislava
Telefón
Fax
02 59491112
E-mail
lubor.vrlak@axa.sk.com
WWW - stránka

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Ľubor Vrlák - vedúci organizačnej zložky

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Akcionári člena ASS nad 5 %

(titl, meno a priezvisko)