Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,044543 52 845 759,00 52 812 334,00 52 812 334,00 0,044543 0,044543
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,046601 33 290 219,00 10 785 696,00 10 785 696,00 0,046601 0,045203
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,037700 104 387 070,00 32 555 093,00 32 555 093,00 0,037700 0,035815
UNIQA Realitní fond EUR 0,045982 58 995 134,00 23 695 290,00 23 695 290,00 0,045982 0,044143
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,083254 199 868 938,00 68 710 191,00 68 710 191,00 0,083254 0,079091
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,045331 78 733 597,00 32 243 436,00 32 243 436,00 0,045331 0,043065
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,048755 63 879 383,00 20 593 516,00 20 593 516,00 0,048755 0,046317
UNIQA CZK Konto EUR 0,046370 24 248 511,00 327 757,00 327 757,00 0,046370 0,046370
UNIQA Eurobond EUR 0,029547 1 334 975,00 1 334 751,00 1 334 751,00 0,029547 0,028661
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,051904 25 257 709,00 12 506 257,00 12 506 257,00 0,053772 0,051904
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR