Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,044469 46 692 266,00 46 662 707,00 46 662 707,00 0,044469 0,044469
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,048528 33 216 633,00 10 711 233,00 10 711 233,00 0,048528 0,047073
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,040581 115 241 827,00 34 559 649,00 34 559 649,00 0,040581 0,038552
UNIQA Realitní fond EUR 0,043988 55 777 292,00 22 096 714,00 22 096 714,00 0,043988 0,042229
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,080782 196 809 944,00 65 138 358,00 65 138 358,00 0,080782 0,076743
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,045297 80 128 295,00 31 949 427,00 31 949 427,00 0,045297 0,043032
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,047972 62 020 672,00 19 914 141,00 19 914 141,00 0,047972 0,045574
UNIQA CZK Konto EUR 0,049795 27 688 966,00 340 660,00 340 660,00 0,049795 0,049795
UNIQA Eurobond EUR 0,028758 1 616 072,00 1 615 855,00 1 615 855,00 0,028758 0,027896
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,051212 27 588 620,00 12 953 354,00 12 953 354,00 0,053056 0,051212
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR