Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,044440 48 622 877,00 48 592 268,00 48 592 268,00 0,044440 0,044440
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,046172 31 849 129,00 10 455 256,00 10 455 256,00 0,046172 0,044787
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,034951 97 180 335,00 29 984 170,00 29 984 170,00 0,034951 0,033204
UNIQA Realitní fond EUR 0,041419 52 740 996,00 20 982 350,00 20 982 350,00 0,041419 0,039763
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,080130 190 764 142,00 64 690 878,00 64 690 878,00 0,080130 0,076123
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,043844 76 648 912,00 30 784 366,00 30 784 366,00 0,043844 0,041652
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,047547 61 837 995,00 19 833 681,00 19 833 681,00 0,047547 0,045169
UNIQA CZK Konto EUR 0,047344 23 620 588,00 342 610,00 342 610,00 0,047344 0,047344
UNIQA Eurobond EUR 0,028455 1 324 939,00 1 324 723,00 1 324 723,00 0,028455 0,027601
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,049676 25 215 236,00 12 349 063,00 12 349 063,00 0,051464 0,049676
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR