Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,044525 44 498 602,00 44 467 870,00 44 467 870,00 0,044525 0,044525
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,049731 32 703 169,00 10 838 739,00 10 838 739,00 0,049731 0,048240
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,043489 121 243 716,00 36 489 351,00 36 489 351,00 0,043489 0,041315
UNIQA Realitní fond EUR 0,042077 52 861 614,00 20 772 403,00 20 772 403,00 0,042077 0,040393
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,084872 209 683 331,00 72 045 607,00 72 045 607,00 0,084872 0,080628
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,043345 76 939 961,00 30 438 460,00 30 438 460,00 0,043345 0,041178
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,048239 61 071 885,00 19 894 467,00 19 894 467,00 0,048239 0,045827
UNIQA Eurobond EUR 0,028700 1 713 571,00 1 713 388,00 1 713 388,00 0,028700 0,027839
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,049672 28 017 592,00 12 781 598,00 12 781 598,00 0,051460 0,049672
UNIQA Future Trends EUR 0,034959 3 335 396,00 255 226,00 255 226,00 0,036707 0,033211
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR