Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,044857 60 900 594,00 60 865 825,00 60 865 825,00 0,044857 0,044857
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,049519 36 495 837,00 11 788 353,00 11 788 353,00 0,049519 0,048033
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,043668 121 767 910,00 38 517 200,00 38 517 200,00 0,043668 0,041485
UNIQA Realitní fond EUR 0,049070 63 760 050,00 26 017 342,00 26 017 342,00 0,049070 0,047108
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,086342 194 083 320,00 73 899 489,00 73 899 489,00 0,086342 0,082025
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,050937 86 538 759,00 36 542 600,00 36 542 600,00 0,050937 0,048391
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,048123 63 663 904,00 20 553 670,00 20 553 670,00 0,048123 0,045717
UNIQA CZK Konto EUR 0,044288 24 574 822,00 341 380,00 341 380,00 0,044288 0,044288
UNIQA Eurobond EUR 0,031468 1 468 465,00 1 468 247,00 1 468 247,00 0,031468 0,030524
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,057548 25 708 483,00 13 315 062,00 13 315 062,00 0,059620 0,057548
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR