Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
AXA EUR Konto EUR 0,045066 65 599 936,00 65 562 699,00 65 562 699,00 0,045066 0,045066
AXA CEE Dluhopisový fond EUR 0,050525 38 212 663,00 12 122 509,00 12 122 509,00 0,050525 0,049009
AXA CEE Akciový fond EUR 0,034487 96 566 564,00 30 644 695,00 30 644 695,00 0,034487 0,032763
AXA Realitní fond EUR 0,040214 52 888 309,00 21 768 645,00 21 768 645,00 0,040214 0,038605
AXA Selection Global Equity EUR 0,073762 163 209 167,00 62 046 978,00 62 046 978,00 0,073762 0,070074
AXA Selection Emerging Equity EUR 0,049368 80 078 123,00 33 932 527,00 33 932 527,00 0,049368 0,046900
AXA Selection Opportunities EUR 0,043692 56 806 604,00 18 284 628,00 18 284 628,00 0,043692 0,041507
AXA CZK Konto EUR 0,043436 24 800 861,00 300 004,00 300 004,00 0,043436 0,043436
AXA Eurobond EUR 0,031663 1 525 899,00 1 525 717,00 1 525 717,00 0,031663 0,030713
AXA Small Cap Portfolio EUR 0,053201 22 128 126,00 11 451 855,00 11 451 855,00 0,055116 0,053201
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR