Amundi Asset Management

Amundi Asset Management

Údaje o členovi SASS

Spoločnosť: Amundi Asset Management
Sídlo: Mýtna 7838/48, blok G, 811 07 Bratislava, Slovenská republika
Telefón: +421 2 52 49 28 12
Fax:
E-mail: [email protected]
www - stránka: www.amundi.sk/klienti

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Miroslav Ovčarik - vedúci organizačnej zložky

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Akcionári člena SASS nad 5 %

Údaje o členovi SASS

Spoločnosť
Amundi Asset Management
Sídlo
Mýtna 7838/48, blok G, 811 07 Bratislava, Slovenská republika
Fax
WWW - stránka

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Miroslav Ovčarik - vedúci organizačnej zložky

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Akcionári člena SASS nad 5 %

(titl, meno a priezvisko)