CAIAC Fund Management AG

CAIAC Fund Management AG

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť: CAIAC Fund Management AG
Sídlo: Haus Atzig, Industriestrasse 2, Postfach 27, FL-9487 Bendern, Fürstentum Liechtenstein
Telefón: +423 375 83 33
Fax: +423 375 83 38
E-mail: info@caiac.li
www - stránka: www.caiac.li

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Thomas Jahn - Chief Executive Officer
Raimond Schuster - Member of the Management Board

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Dr. Roland Müller
Dr. Dietmar Loretz
Gerhard Lehner

Akcionári člena ASS nad 5 %

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť
CAIAC Fund Management AG
Sídlo
Haus Atzig, Industriestrasse 2, Postfach 27, FL-9487 Bendern, Fürstentum Liechtenstein
Telefón
Fax
+423 375 83 38
E-mail
info@caiac.li
WWW - stránka

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Thomas Jahn - Chief Executive Officer
Raimond Schuster - Member of the Management Board

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Dr. Roland Müller
Dr. Dietmar Loretz
Gerhard Lehner

Akcionári člena ASS nad 5 %

(titl, meno a priezvisko)