UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Údaje o členovi SASS

Spoločnosť: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Sídlo: Šancová 1/A , Bratislava 813 33
Telefón: +421 2 4950 1111
Fax: 421 2 4950 3406
E-mail: [email protected]
www - stránka: www.unicreditbank.sk

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Miroslav Štrokendl - predseda
Marco Cravario - podpredseda
Franz Wolfger - člen
Zuzana Žemlová - člen
Monika Kohútová - člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Gerhard Deschkan
Heinz Meidlinger
Alessio Pomasan
Jaroslav Hazlinger
Ing. Viera Durajová
Jana Szászová
Alberto Devoto
Simone Marcucci
Slávka Jánošíková

Akcionári člena SASS nad 5 %

Údaje o členovi SASS

Spoločnosť
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Sídlo
Šancová 1/A , Bratislava 813 33
Telefón
Fax
421 2 4950 3406
WWW - stránka

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Miroslav Štrokendl - predseda
Marco Cravario - podpredseda
Franz Wolfger - člen
Zuzana Žemlová - člen
Monika Kohútová - člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Gerhard Deschkan
Heinz Meidlinger
Alessio Pomasan
Jaroslav Hazlinger
Ing. Viera Durajová
Jana Szászová
Alberto Devoto
Simone Marcucci
Slávka Jánošíková

Akcionári člena SASS nad 5 %

(titl, meno a priezvisko)