Slovenská asociácia správcovských spoločností v spolupráci s vydavateľstvom MAFRA Slovakia, a.s. - vydavateľ Hospodárskych novín, zorganizovali 20.ročník odbornej konferencie Kolektívne investovanie na Slovensku 2022, ktorá sa uskutočnila 3. - 4. novembra 2022 v hoteli Kaskády, Sliač - Sielnica. Konferencia bola tiež prenášaná on-line.

Cieľom tohtoročného podujatia bolo priniesť komplexný pohľad na aktuálnu situáciu na finančných trhoch a v kolektívnom investovaní na Slovensku a vo svete. Hlavnou témou tohtoročnej konferencie bolo Investičné poradenstvo ako kľúč ku kvalitnému a efektívnemu predaju podielových fondov. Tradične nechýbali informácie z legislatívnej oblasti a regulácie kolektívneho investovania. Štvrtkový program zakončila diskusia na tému realitných investícií. Piatkovému programu dominovali investičné témy a na záver konferencie lídri spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu kolektívneho investovania prezentovali svoj pohľad na budúcnosť kolektívneho investovania.

Konferencia Kolektívne investovanie na Slovensku 2022 bola určená najmä manažérom a zamestnancom spoločností pôsobiacich na trhu kolektívneho investovania, obchodníkom s cennými papiermi, finančným agentom, odborným pracovníkom bánk a poisťovní, odborným pracovníkom regulátorov, ako aj individuálnym investorom.  

Prezentácie prednášajúcich na konferencii Kolektívne investovanie na Slovensku 2022 nájdete v záložke Akcie a projekty.