Asociace pro Kapitálový trh Česká republika a Slovenská asociácia správcovských spoločností zorganizovali 12. ročník odbornej konferencie Next steps in Asset Managment 2023, ktorá sa uskutočnila 30. mája 2023 v konferenčných priestoroch hotela Premium v Znojme.

Cieľom konferencie bolo poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o vývoji súčasnej a budúcej legislatívy v oblasti investícií v ČR a SR, o skúsenostiach s aplikáciou nových legislatívnych pravidiel a o smerovaní ďalšieho rozvoja sektora Asset manažmentu a investičných fondov. Na konferencii vystúpili zástupcovia regulátorov z Českej a Slovenskej republiky aj poprední odborníci členských spoločností oboch asociácií. Účastníci mali možnosť aktívne sa podeliť o praktické poznatky a navzájom sa inšpirovať okrem odbornej časti programu ja pri následnom večernom spoločenskom stretnutí.