V stredu 19.4.2023 sa v priestoroch podniku River's Club uskutočnila slávnostná recepcia pri príležitosti 25. výročia založenia Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS). Recepcie sa zúčastnili zástupcovia členov SASS, parnerských asociácií, NBS, Ministerstva financií, Burzy cenných papierov v Bratislave, Centráleneho depozitára a ďalšie osobnosti finančného trhu na Slovensku. Zúčastnením sa prihovorili výkonný riaditeľ a člen predstavenstva SASS p. Roman Vlček a predseda predstavenstva SASS p. Marek Prokopec, ktorí vo svojich prejavoch zhrnuli dôvody založenia asociácie, jej historické mílniky, ciele, ako aj aktuálne a budúce výzvy. Vo svojich prejavoch takisto poďakovali svojim členom, regulátorom, zástupcom ministerstva a ostatným partnerom za korektnú spoluprácu a spoločné úsilie o rozvoj kolektívneho investovania na Slovensku. O príjemnú atmosféru sa svojím vystúpením postarali vynikajúci slovenskí hudobníci páni Peter Uličný a Daniel Šimonovič.