Slovenská asociácia správcovských spoločností so znepokojením prijala informáciu o rozhodnutí vlády zrušiť zmeny v zákone o dani z príjmov prijaté v lete tohto roka, ešte predtým, ako stihli nadobudnúť účinnosť. Toto rozhodnutie opätovne zavádza nespravodlivosť v zdaňovaní príjmov z cenných papierov, ktorá bude mať negatívny dopad na viac ako milión klientov slovenských správcovských spoločnosti, ktorí investujú prostredníctvom podielových fondov. Treba zdôrazniť, že ide hlavne o bežných ľudí, ktorým nie je ľahostajná ich budúcnosť a vytvárajú si dobrovoľne finančnú rezervu. Priemerná investovaná suma klientov je 10 tisíc EUR. Uvedené rozhodnutie sa teda negatívne dotkne hlavne bežných slovenských občanov a v neposlednom rade domácich správcovských spoločností, ktoré platia na Slovensku dane a opatreniami vlády ich zasiahne aj mimoriadny odvod. Na druhej strane naďalej zostanú zvýhodnené niektoré zahraničné spoločnosti, ktoré na Slovensku žiadne dane neplatia a ponúkajú produkty vhodné najmä pre solventnejších investorov. Rozhodnutie vlády navyše prichádza v čase, keď už správcovské spoločnosti investovali nemalé prostriedky do zmeny svojich systémov. Toto všetko vyjde týmto rozhodnutím nazmar. Súčasný návrh ide proti bežným zodpovedným sporiteľom a investorom, ktorí využívajú štandardné podielové fondy ponúkané na slovenskom trhu a zvýhodňuje niektoré produkty zahraničných spoločností na úkor domácich.

Slovenská asociácia správcovských spoločností združuje 24 spoločností z oblasti kolektívneho investovania, ktoré na slovenskom trhu ponúkajú 960 podielových a investičných fondov s objemom spravovaného majetku 12,4 miliardy EUR.