V stredu 21. februára 2024 sa konalo v hoteli Devín vyhlásenie výsledkov súťaže Top fond Slovakia za rok 2023. Súťaž organizovali vydavateľstvo Mafra v spolupráci so Slovenskou asociáciou správcovských spoločností. Celkovo bolo odovzdaných 11 cien. Dve ceny získali spoločnosti Erste Asset Management SK, Eurizon Asset Management Slovakia a Amundi Asset Management, jednu cenu získali Tatra Asset Management, KBC Asset Management, UNIQA Investiční společnost, IAD Investment a Fidelity International. Vyhláseniu výsledkov súťaže Top Fond predchádzala prezentácia výsledkov kolektívneho investovania na Slovensku za rok 2023. Na podujatí bol tiež predstavený nový index z produkcie Slovenskej asociácie správcovských spoločností s názvom Slovenský fondový index. Slovenský fondový index bude základom pre pravidelné mesačné reporty o výkonnosti Slovenského trhu podielových fondov a jeho jednotlivých segmentov, ktoré bude SASS zverejňovať na svojej LinkedIn stránke. Ďalšie informácie nájdete v tlačovej správe a prezentácii.