Tlačová konferencia SASS a vyhlásenie výsledkov súťaže Top fond Slovakia 2022 prebiehalo vo forme online vysielania zo štúdia HN Televízie dňa 21. februára 2023. Situáciu na finančných trhoch v roku 2022 prezentoval predseda predstavenstva SASS Mgr. Marek Prokopec. Vývoj kolektívneho investovania na Slovensku ako aj výsledky súťaže Top Fond Slovakia 2022 prezentoval výkonný riaditeľ a člen predstavenstva SASS RNDr. Roman Vlček. Všetkým oceneným blahoželáme k dosiahnutým výsledkom. Prezentácie sú k dispozícii na stiahnutie v časti Akcie a Projekty.