Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 15.3.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
KBC Equity Fund America USD 2 870,030000 31 751 369,00 714 972,00 714 972,00 2 956,130900 2 870,030000
KBC Equity Fund Europe EUR 1 675,600000 20 892 995,00 1 112 727,00 1 112 727,00 1 725,868000 1 675,600000
KBC Equity Fund Finance EUR 657,410000 17 508 941,00 617 898,00 617 898,00 677,132300 657,410000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 4 143,950000 44 200 621,00 1 301 041,00 1 301 041,00 4 268,268500 4 143,950000
KBC Equity Fund Oil EUR 636,400000 33 575 527,00 3 693 596,00 3 693 596,00 655,492000 636,400000
KBC Equity Fund Pharma EUR 1 634,750000 113 286 618,00 4 722 981,00 4 722 981,00 1 683,792500 1 634,750000
KBC Equity Fund Technology USD 348,950000 70 665 091,00 1 849 173,00 1 849 173,00 359,418500 348,950000
KBC Equity Fund Telecom EUR 405,670000 5 162 604,00 339 843,00 339 843,00 417,840100 405,670000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 1 838,960000 23 675 763,00 616 878,00 616 878,00 1 894,128800 1 838,960000
KBC Equity Fund World EUR 462,290000 109 107 551,00 6 334 128,00 6 334 128,00 476,158700 462,290000
TAM - Americký akciový EUR 0,044617 93 981 406,38 93 981 406,38 67 894 308,66 0,044617 0,043278
TAM - Európsky akciový EUR 0,020752 57 357 661,91 57 357 661,91 46 544 697,90 0,020752 0,020129
KBC Equity Fund Emerging Europe EUR 1 366,870000 12 630 343,00 1 377 567,00 1 377 567,00 1 407,876100 1 366,870000
KBC Equity Fund Commodities & Materials EUR 545,880000 7 405 380,00 138 812,00 138 812,00 562,256400 545,880000
KBC Equity Fund Utilities EUR 904,600000 4 339 504,00 237 562,00 237 562,00 931,738000 904,600000
KBC Equity Fund High Dividend North America USD 1 165,390000 19 819 065,00 579 801,00 579 801,00 1 200,351700 1 165,390000
KBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology EUR 235,430000 26 318 970,00 3 532 070,00 3 532 070,00 242,492900 235,430000
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA EUR 0,045791 59 364 538,16 59 364 538,16 56 348 433,73 0,045905 0,045677
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,034840 13 664 044,33 13 663 971,20 13 663 971,20 0,035533 0,034840
IAD - EURO Bond EUR 0,041444 15 630 078,79 15 630 205,54 15 630 205,54 0,042231 0,041444
ČSOB Dlhopisový o.p.f. EUR 0,045168 2 741 913,00 2 741 827,00 2 741 827,00 0,045620 0,045168
KBC Renta Dollarenta USD 1 120,620000 89 155 083,00 631 864,00 631 864,00 1 131,826200 1 120,620000
KBC Renta Eurorenta EUR 2 950,700000 60 626 982,00 5 448 262,00 5 448 262,00 2 980,207000 2 950,700000
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,054546 201 602 076,92 201 602 076,92 154 552 009,97 0,055091 0,054546
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,076607 407 406 285,19 407 406 285,19 366 700 757,23 0,076607 0,074309
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,046387 134 324 914,63 134 324 914,63 117 144 076,93 0,046387 0,046387
KBC Multi Interest Cash EURO EUR 37,816000 41 850 444,00 1 206 137,00 1 206 137,00 37,853816 37,816000
KBC Multi Interest Cash USD USD 5 600,610000 112 687 282,00 8 502 981,00 8 502 981,00 5 606,210610 5 600,610000
KBC Multi Interest Cash CZK CZK 126,791000 533 835 855,00 617 974,00 617 974,00 126,917791 126,791000
KBC Multi Interest EURO Medium EUR 46,983000 6 730 323,00 85 085,00 85 085,00 47,029983 46,983000
IAD - Global Index EUR 0,034588 107 643 253,40 107 539 070,10 107 539 070,10 0,035937 0,034588
PP - EUROFOND o.p.f. EUR 0,065966 19 339 552,59 19 339 552,59 9 851 134,76 0,067285 0,065966
VÚB AM - Vyvážený Rastový fond EUR 0,047357 66 158 424,83 66 158 424,83 66 158 424,83 0,048920 0,045463
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,043218 385 591 090,38 385 591 090,38 384 406 695,00 0,044082 0,043218
KBC Renta Czechrenta CZK 38 692,550000 119 956 578,00 769 289,00 769 289,00 39 079,475500 38 692,550000
KBC Renta Sterlingrenta GBP 1 147,040000 4 367 472,00 840 506,00 840 506,00 1 158,510400 1 147,040000
KBC Renta Medium EUR EUR 1 163,870000 1 797 837,00 338 272,00 338 272,00 1 175,508700 1 163,870000
KBC Renta Long EUR EUR 1 311,010000 1 110 946,00 596 642,00 596 642,00 1 324,120100 1 311,010000
KBC Renta Emurenta EUR 662,770000 763 845,00 61 481,00 61 481,00 669,397700 662,770000
Success absolute T (rastový) EUR 10,530000 21 024 777,45 11 234 560,55 11 234 560,55 11,082825 10,530000
KBC Renta Slovakrenta EUR 1 066,450000 1 069 003,00 986 983,00 986 983,00 1 077,114500 1 066,450000
KBC Equity Fund Belgium EUR 770,070000 34 643 373,00 1 237 679,00 1 237 679,00 793,172100 770,070000
KBC Equity Fund Strategic Finance EUR 455,340000 11 321 211,00 382 772,00 382 772,00 469,000200 455,340000
KBC Equity Fund Flanders EUR 2 914,920000 44 835 980,00 1 626 426,00 1 626 426,00 3 002,367600 2 914,920000
KBC Equity Fund Buyback America USD 2 074,950000 86 453 829,00 512 448,00 512 448,00 2 137,198500 2 074,950000
KBC Renta Forintrenta HUF 289 050,010000 388 024 202,00 140 879,00 140 879,00 291 940,510100 289 050,010000
KBC Renta Swissrenta CHF 1 717,650000 6 757 060,00 862 776,00 862 776,00 1 734,826500 1 717,650000
KBC Renta Canarenta CAD 2 553,220000 19 502 998,00 202 079,00 202 079,00 2 578,752200 2 553,220000
KBC Equity Fund Food & Personal Products EUR 1 943,640000 39 691 573,00 922 102,00 922 102,00 2 001,949200 1 943,640000
KBC Equity Fund Japan JPY 57 949,000000 1 518 706 589,00 235 232,00 235 232,00 59 687,470000 57 949,000000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term USD USD 6,790000 169 424 004,49 442 330,91 442 330,91 7,129500 6,790000
Amundi Funds II - China Equity USD USD 17,350000 114 075 116,94 465 585,01 465 585,01 18,217500 17,350000
VÚB AM – Stredoeurópsky Dlhopisový fond EUR 0,035840 64 505 255,87 64 505 255,87 50 496 399,88 0,036378 0,034406
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond EUR EUR 9,490000 24 165 256,52 3 239 596,93 3 239 596,93 9,964500 9,490000
KBC Equity Fund Consumer Durables EUR 636,780000 11 485 757,00 791 356,00 791 356,00 655,883400 636,780000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield USD USD 13,790000 94 324 901,23 632 205,31 632 205,31 14,479500 13,790000
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund USD USD 11,590000 997 991 957,08 355 928,17 355 928,17 12,169500 11,590000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond USD USD 19,240000 221 949 199,06 344 515,05 344 515,05 20,202000 19,240000
Amundi Funds II - Euro Short Term EUR EUR 6,010000 28 721 688,88 0,00 0,00 6,310500 6,010000
KBC Renta Aud-Renta AUD 2 080,820000 14 062 379,00 958 114,00 958 114,00 2 101,628200 2 080,820000
KBC Equity Fund New Asia EUR 838,400000 105 725 381,00 3 691 856,00 3 691 856,00 863,552000 838,400000
NN (L) International Slovak Bond - P Cap EUR EUR 55,630000 2 138 565,02 67 617,99 67 617,99 57,243270 55,630000
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR EUR 173,460000 13 035 178,11 0,00 0,00 178,663800 173,460000
NN (L) US Factor Credit – P Cap USD USD 1 196,410000 20 650 459,15 0,00 0,00 1 232,302300 1 196,410000
Amundi Funds II - Emerging Europe a Mediterranean Equity EUR EUR 16,650000 71 608 173,17 9 387 710,43 9 387 710,43 17,482500 16,650000
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity USD USD 8,210000 115 468 615,40 168 617,32 168 617,32 8,620500 8,210000
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1 207,450000 12 848 625,00 1 780 294,00 1 780 294,00 1 243,673500 1 207,450000
KBC Equity Fund Latin America EUR 1 263,300000 21 811 026,00 1 762 592,00 1 762 592,00 1 301,199000 1 263,300000
Amundi Funds II - Euro Bond EUR 10,170000 61 693 327,11 22 062 729,32 22 062 729,32 10,678500 10,170000
Amundi Funds II - Asia (Ex.Japan) Equity USD USD 10,480000 18 302 746,14 175 838,93 175 838,93 11,004000 10,480000
Amundi Funds II - Japanese Equity USD USD 3,240000 18 645 736,06 17 038,56 17 038,56 3,402000 3,240000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value USD USD 12,300000 130 198 135,98 287 056,82 287 056,82 12,915000 12,300000
Amundi Funds II - Euroland Equity EUR EUR 7,400000 403 277 960,67 4 099 882,30 4 099 882,30 7,770000 7,400000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research USD USD 12,450000 144 928 975,36 264 375,87 264 375,87 13,072500 12,450000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 527,910000 14 690 182,00 959 805,00 959 805,00 543,747300 527,910000
KBC Equity Fund Strategic Cyclicals EUR 943,770000 4 123 115,00 79 395,00 79 395,00 972,083100 943,770000
Amundi Funds II - Top European Players EUR EUR 7,910000 132 200 252,30 9 515 943,97 9 515 943,97 8,305500 7,910000
NN (L) European Equity - P Cap EUR EUR 63,850000 89 298 579,19 6 209,41 6 209,41 65,765500 63,850000
NN (L) International - Central European Equity EUR EUR 145,290000 234 898 139,94 85 675,62 85 675,62 150,956310 145,290000
KBC Equity Fund Buyback Europe EUR 1 019,200000 55 822 935,00 367 948,00 367 948,00 1 049,776000 1 019,200000
Amundi Funds II - European Research EUR EUR 6,130000 11 993 257,86 0,00 0,00 6,436500 6,130000
KBC Equity Fund New Markets EUR 1 871,290000 50 333 340,00 3 192 017,00 3 192 017,00 1 927,428700 1 871,290000
Success absolute A (výnosový) EUR 9,450000 21 024 777,45 0,00 0,00 9,946125 9,450000
KBC Equity Fund Trends EUR 144,760000 61 870 941,00 1 140 309,00 1 140 309,00 149,102800 144,760000
KBC Equity Fund New Shares EUR 1 221,840000 14 923 841,00 1 422 725,00 1 422 725,00 1 258,495200 1 221,840000
IAD - CE Bond o.p.f. EUR 0,036312 9 762 254,25 9 607 133,89 9 607 133,89 0,036494 0,036312
ERSTE Bond Danubia EUR 169,180000 374 873 799,52 29 747 407,23 3 689 216,97 173,409500 169,180000
ESPA Stock Europe - Emerging EUR 101,020000 64 724 982,72 6 620 547,74 6 620 547,74 104,555700 101,020000
ESPA Stock Europe EUR 174,030000 162 589 200,86 476 842,20 476 842,20 180,121050 174,030000
ERSTE Responsible Stock America USD 449,570000 61 451 105,26 738 695,98 738 695,98 465,304950 449,570000
Success relative T (rastový) EUR 7,550000 18 050 602,52 7 203 190,20 7 203 190,20 7,946375 7,550000
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. EUR 0,043870 12 810 818,87 12 810 818,87 12 810 818,87 0,044309 0,043870
NN (L) Global High Dividend P - Cap EUR EUR 447,080000 70 736 628,92 200 086,18 200 086,18 460,492400 447,080000
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Cap USD USD 140,570000 53 406 661,85 4 284,13 4 284,13 144,787100 140,570000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income USD USD 11,540000 308 745 007,50 3 186 117,01 3 186 117,01 12,117000 11,540000
KBC Renta Short EUR EUR 712,820000 3 397 442,00 213 527,00 35 364,00 719,948200 712,820000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR Hedged EUR 83,200000 30 550 408,01 5 039 782,92 5 039 782,92 87,360000 83,200000
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (ND) EUR 95,500000 65 532 240,85 32 220 184,13 32 220 184,13 100,275000 95,500000
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield USD USD 125,910000 20 475 381,44 166 550,23 166 550,23 132,205500 125,910000
TAM - Private Growth 1 EUR 0,038181 196 011 192,88 196 011 192,88 196 011 192,88 0,038181 0,037036
TAM - Private Growth 2 EUR 0,039455 43 716 387,80 43 716 387,80 43 716 387,80 0,039455 0,038271
KBC Renta Zlotyrenta PLN 3 569,990000 24 443 175,00 1 568 680,00 1 568 680,00 3 605,689900 3 569,990000
AM SLSP Globálny akciový fond EUR 0,046294 25 970 680,71 25 970 680,71 25 970 680,71 0,047683 0,046294
KBC Equity Fund Luxury & Tourism EUR 179,370000 11 586 145,00 351 713,00 351 713,00 184,751100 179,370000
TAM - Premium Harmonic EUR 0,035878 138 657 271,75 138 657 271,75 138 657 271,75 0,035878 0,034802
TAM - Premium Strategic EUR 0,035708 36 243 477,29 36 243 477,29 36 243 477,29 0,035708 0,034637
ESPA Stock Europe Property EUR 341,350000 54 240 517,01 9 615 692,30 9 530 354,80 353,297250 341,350000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR Hedged EUR 93,620000 5 646 534,49 363 365,53 363 365,53 98,301000 93,620000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value EUR Hedged EUR 74,070000 1 742 160,43 16 764,93 16 764,93 77,773500 74,070000
IAD - KD Russia EUR 0,021277 4 346 892,93 4 001 194,23 4 001 194,23 0,022107 0,021277
VÚB AM - Konzervatívne portfólio EUR 0,037809 185 770 488,23 185 770 488,23 185 770 488,23 0,037998 0,036297
VÚB AM - Dynamické portfólio EUR 0,041570 261 024 799,77 261 024 799,77 261 024 799,77 0,042194 0,039907
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,038944 25 398 123,00 25 398 123,00 19 680 463,00 0,038944 0,038944
PP - Dynamické portfólio o.p.f. EUR 0,040448 10 463 020,53 10 463 020,53 10 463 020,53 0,041257 0,040448
Success relative A (výnosový) EUR 7,550000 18 050 602,52 0,00 0,00 7,946375 7,550000
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,043235 34 598 427,00 34 549 836,00 34 549 836,00 0,043884 0,043235
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,041806 25 593 760,00 25 580 055,00 25 580 055,00 0,042433 0,041806
IAD - Optimal Balanced EUR 0,029568 16 258 837,34 16 248 243,31 16 248 243,31 0,030248 0,029509
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 212,510000 330 479 417,32 1 249 351,60 1 249 351,60 221,010400 212,510000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 131,280000 117 125 911,51 1 010 695,84 1 010 695,84 137,844000 131,280000
Raiffeisen-Eurasien-Aktien EUR 252,750000 460 791 306,77 171 191,11 171 191,11 265,387500 252,750000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 281,760000 645 831 749,36 344 955,95 344 955,95 290,212800 281,760000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 266,020000 143 215 516,89 310 453,32 310 453,32 274,000600 266,020000
Raiffeisen-Österreich-Aktien EUR 230,410000 112 647 697,29 0,00 0,00 239,626400 230,410000
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien EUR 288,290000 279 724 339,70 177 445,95 177 445,95 302,704500 288,290000
Raiffeisen-Pazifik-Aktien EUR 179,430000 130 722 234,99 0,00 0,00 186,607200 179,430000
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,036947 41 038 688,95 41 038 688,95 41 038 688,95 0,036947 0,036947
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Agregate Bond USD USD 101,020000 204 875 956,23 214 136,99 214 136,99 106,071000 101,020000
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,070103 199 734 086,50 188 558 715,30 179 316 065,00 0,072206 0,070103
ESPA Reserve Dollar USD 139,870000 38 507 160,99 2 583 152,62 584 998,66 141,268700 139,870000
ESPA Reserve Euro Plus EUR 116,490000 367 720 183,28 22 900 652,61 12 023 981,31 117,363675 116,490000
ESPA Reserve Corporate EUR 135,460000 201 352 040,15 6 501 809,08 2 573 740,00 136,475950 135,460000
ESPA Bond Euro Corporate EUR 195,630000 590 043 425,13 9 226 610,34 3 120 802,41 202,477050 195,630000
ERSTE Bond Emerging Markets EUR 201,310000 322 184 763,62 25 439 430,74 2 726 472,47 208,355850 201,310000
ESPA Bond Dollar USD 137,470000 114 425 422,72 1 365 747,82 1 365 747,82 142,281450 137,470000
ESPA Stock Global EUR 114,530000 238 545 503,30 22 562 933,31 5 063 927,91 119,111200 114,530000
ESPA Stock Japan EUR 104,970000 24 179 762,08 65 396,31 65 396,31 109,168800 104,970000
ESPA Stock Istanbul EUR 224,770000 30 841 384,00 2 283 663,20 2 283 663,20 233,760800 224,770000
ESPA Stock Global Emerging Markets EUR 207,070000 179 223 576,29 12 527 521,30 627 215,03 215,352800 207,070000
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value USD USD 93,460000 331 358 427,56 171,98 171,98 98,133000 93,460000
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. EUR 0,037653 6 590 485,79 6 590 485,79 6 590 485,79 0,038406 0,037653
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies EUR EUR 5,210000 2 675 317,20 2 436,12 2 436,12 5,470500 5,210000
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,045875 123 712 710,07 123 712 710,07 86 104 294,70 0,046563 0,045820
TAM - Realitný Fond EUR 0,032601 292 889 332,88 292 889 332,88 259 204 349,80 0,032601 0,031623
Amundi Funds II - Global Ecology EUR EUR 267,910000 757 739 708,11 9 882 389,47 9 882 389,47 281,305500 267,910000
Amundi Funds II - Pioneer Global Select EUR EUR 99,760000 456 490 641,83 95 059 108,98 95 059 108,98 104,748000 99,760000
Amundi Funds II - European Potential EUR EUR 162,780000 132 863 894,21 8 477 859,78 8 477 859,78 170,919000 162,780000
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 23,310000 40 888 243,95 9 671 009,75 9 671 009,75 24,475500 23,310000
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. EUR 0,058008 742 396 542,40 742 396 542,40 739 373 140,40 0,058878 0,057428
AM SLSP Realitný fond EUR 0,027588 4 048 963,36 4 048 963,36 4 048 963,36 0,028416 0,027588
GIS European Equities Opportunity EUR 167,269000 6 911 300,65 1 233 131,66 1 233 131,66 172,788877 167,269000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 216,287000 3 119 602,11 802 943,21 802 943,21 223,424471 216,287000
GIS Global Equity Allocation EUR 142,666000 2 530 804,52 361 352,72 361 352,72 147,373978 142,666000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 155,521000 16 789 168,18 390 295,50 390 295,50 157,853815 155,521000
AXA EUR Konto EUR 0,045621 67 226 935,00 67 163 726,00 67 163 726,00 0,045621 0,045621
AXA CEE Dluhopisový fond EUR 0,051017 40 052 507,00 11 310 042,00 11 310 042,00 0,051017 0,049486
AXA CEE Akciový fond EUR 0,037515 92 488 902,00 28 579 832,00 28 579 832,00 0,037515 0,035639
AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií EUR 0,037274 14 738 378,91 14 738 378,91 8 953 845,45 0,037274 0,037274
NN (L) Energy - X Cap USD USD 1 055,950000 26 736 135,44 5 499,21 5 499,21 1 108,747500 1 055,950000
IAD - Growth Opportunities EUR 0,034746 24 009 493,53 24 009 676,96 24 009 676,96 0,036171 0,034746
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent USD 158,350000 29 928 893,33 198 395,34 198 395,34 159,933500 158,350000
Raiffeisen-Europa-SmallCap EUR 295,280000 77 834 221,59 15 935,97 15 935,97 310,044000 295,280000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien EUR 262,570000 222 653 079,47 404 924,69 404 924,69 275,698500 262,570000
Raiffeisen-Global-Aktien EUR 311,680000 575 841 757,51 0,00 0,00 324,147200 311,680000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 120,860000 934 214 341,68 0,00 0,00 124,485800 120,860000
Raiffeisen-TopDividende-Aktien EUR 158,240000 150 427 562,53 20 446,98 20 446,98 164,569600 158,240000
KBC Equity Fund High Dividend EUR 1 586,250000 123 113 423,00 1 652 491,00 1 652 491,00 1 633,837500 1 586,250000
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 828,210000 6 492 179,00 11 876,00 11 876,00 853,056300 828,210000
KBC Equity Fund Global Leaders EUR 453,720000 18 432 511,00 353 997,00 353 997,00 467,331600 453,720000
IAD - Český konzervativní EUR 0,043129 9 431 099,54 9 200 697,36 9 200 697,36 0,043129 0,043129
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3 Year EUR 61,560000 2 565 489,87 137 379,88 137 379,88 64,638000 61,560000
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,037613 1 851 348,15 1 851 339,09 1 851 339,09 0,038741 0,036861
AXA Realitní fond EUR 0,038917 48 195 675,00 20 752 150,00 20 752 150,00 0,038917 0,037360
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR EUR 484,850000 30 747 658,09 34 015,14 34 015,14 509,092500 484,850000
NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR EUR 60,650000 18 470 614,56 34 997,72 34 997,72 63,682500 60,650000
NN (L) Latin America Equity - X Cap USD USD 1 679,270000 8 603 195,32 6 541,16 6 541,16 1 763,233500 1 679,270000
NN (L) Asia Income - X Cap USD USD 1 087,550000 8 886 153,85 8 550,61 8 550,61 1 141,927500 1 087,550000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. EUR 0,038240 12 619 097,17 12 603 880,21 12 603 880,21 0,038240 0,038240
Horizon Access India Fund USD 1 461,030000 29 555 671,00 513 861,00 513 861,00 1 504,860900 1 461,030000
Horizon Access Fund Russia EUR 426,810000 8 524 889,00 1 643 281,00 1 643 281,00 439,614300 426,810000
Horizon Access Fund Vietnam EUR 742,920000 11 297 528,00 2 305 608,00 2 305 608,00 765,207600 742,920000
TAM - Private Growth EUR 0,035285 188 408 084,57 188 408 084,57 188 408 084,57 0,035285 0,034226
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 94,370000 74 382 867,79 137 718,67 137 718,67 99,088500 94,370000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income EUR EUR 82,920000 148 968 449,29 11 267 408,66 11 267 408,66 87,066000 82,920000
Amundi Funds II - Euro Corporate Short Term EUR 57,460000 10 736 627,06 0,00 0,00 60,333000 57,460000
Amundi Funds II - Euro High Yield EUR 102,530000 31 297 921,59 2 904 757,74 2 904 757,74 107,656500 102,530000
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond EUR 78,490000 72 517 527,03 23 205 069,85 23 205 069,85 82,414500 78,490000
AXA Selection Global Equity EUR 0,063042 122 449 683,00 46 854 473,00 46 854 473,00 0,063042 0,059890
AXA Selection Emerging Equity EUR 0,043190 55 006 365,00 23 931 660,00 23 931 660,00 0,043190 0,041031
AXA Selection Opportunities EUR 0,039486 45 764 202,00 13 458 085,00 13 458 085,00 0,039486 0,037511
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond EUR EUR 78,800000 10 292 440,58 125 243,77 125 243,77 82,740000 78,800000
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,066110 9 731 179,00 9 721 252,00 9 721 252,00 0,068093 0,066110
VÚB AM - Rezervný fond EUR 0,036799 187 155 997,50 187 155 997,50 91 235 478,72 0,036799 0,036799
VÚB AM - Active Magnifica EUR 0,040714 236 899 917,47 236 899 917,47 236 899 917,47 0,041325 0,039085
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda A USD 3,611700 201 516,28 26 657,37 26 657,37 3,788673 3,611700
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda B USD 3,677800 680 421,78 470 083,45 470 083,45 3,677800 3,493910
WIOF African Performance Fund - Trieda A USD 2,331700 53 969,73 50 896,16 50 896,16 2,445953 2,331700
WIOF China Performance Fund - Trieda A USD 4,346800 4 085 400,74 19 901,39 19 901,39 4,559793 4,346800
Amundi Funds II - Absolute Return Bond EUR EUR 45,800000 521 252,00 0,00 0,00 48,090000 45,800000
Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy EUR 59,190000 237 721 836,98 10 659 799,61 10 659 799,61 62,149500 59,190000
NN (L) European Real Estate - X Cap EUR EUR 1 144,120000 7 954 691,01 25 471,54 25 471,54 1 201,326000 1 144,120000
Amundi Funds II - European Equity Value EUR EUR 114,550000 263 931 107,58 2 031 594,19 2 031 594,19 120,277500 114,550000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset EUR 97,940000 17 429 172,70 2 133 248,67 2 133 248,67 102,837000 97,940000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth USD USD 283,070000 730 736 109,83 551 377,59 551 377,59 297,223500 283,070000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value USD USD 172,250000 144 491 306,76 16 055,35 16 055,35 180,862500 172,250000
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien EUR 196,770000 34 226 532,22 54 530,48 54 530,48 204,640800 196,770000
WIOF African Performance Fund - Trieda B USD 2,186800 215 126,20 5 745,40 5 745,40 2,186800 2,077460
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,035832 1 762 984,28 1 762 962,39 1 762 962,39 0,036907 0,035115
WIOF China Performance Fund - Trieda B USD 3,946400 2 219 894,18 24 064,11 24 064,11 3,946400 3,749080
PARVEST Equity Brazil USD 109,650000 186 012 302,30 72 487,91 72 487,91 115,132500 109,650000
PARVEST Bond Euro EUR 221,860000 251 082 843,20 49 301,73 49 301,73 232,953000 221,860000
PARVEST Bond Euro Corporate EUR 188,010000 329 869 131,40 54 863,04 54 863,04 197,410500 188,010000
PARVEST Bond Euro Government EUR 399,100000 110 500 611,80 816 927,10 816 927,10 419,055000 399,100000
PARVEST Bond Euro Inflation-Linked EUR 138,970000 52 088 510,04 8 820,84 8 820,84 145,918500 138,970000
PARVEST Bond Euro Short Term EUR 122,000000 83 096 375,21 4 589,26 4 589,26 128,100000 122,000000
PARVEST Equity High Dividend Europe EUR 91,220000 100 682 630,20 14 115,38 14 115,38 95,781000 91,220000
PARVEST Equity Japan JPY 4 672,000000 5 309 901 012,00 5 588,18 5 588,18 4 905,600000 4 672,000000
PARVEST Equity Latin America USD 580,720000 47 874 584,61 78 175,92 78 175,92 609,756000 580,720000
PARVEST Equity Russia Opportunity USD 95,530000 47 694 766,71 33 602,19 33 602,19 100,306500 95,530000
PARVEST Money Market USD USD 213,962686 339 600 303,20 24 565,79 24 565,79 224,660820 213,962686
PARVEST Money Market Euro EUR 208,060087 733 961 585,80 368 759,22 368 759,22 218,463091 208,060087
PARVEST Equity USA Mid Cap USD 236,550000 74 590 175,84 12 923,46 12 923,46 248,377500 236,550000
PARVEST Equity USA USD 145,140000 87 301 845,75 487 193,81 487 193,81 152,397000 145,140000
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR EUR 547,220000 15 995 822,06 0,00 0,00 574,581000 547,220000
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR EUR 855,160000 1 405 396,80 6 536,84 6 536,84 897,918000 855,160000
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) EUR 493,960000 11 200 186,28 0,00 0,00 518,658000 493,960000
NN (L) EURO Equity - X Cap EUR EUR 139,580000 1 006 801,98 0,00 0,00 146,559000 139,580000
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR EUR 1 454,230000 2 675 951,54 119 053,45 119 053,45 1 526,941500 1 454,230000
NN (L) Industrials - X Cap EUR EUR 589,310000 3 112 647,92 9 862,10 9 862,10 618,775500 589,310000
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR EUR 368,370000 8 061 072,86 3 296,54 3 296,54 386,788500 368,370000
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR EUR 429,450000 50 344 424,21 89 583,70 89 583,70 450,922500 429,450000
NN (L) Prestige & Luxe - X Cap EUR EUR 836,080000 44 921 956,02 83 343,80 83 343,80 877,884000 836,080000
NN (L) Banking & Insurance X - Cap USD USD 642,330000 9 034 897,03 12 027,96 12 027,96 674,446500 642,330000
NN (L) Information Technology - X Cap USD USD 1 540,580000 9 950 277,93 9 092,19 9 092,19 1 617,609000 1 540,580000
NN (L) Consumer Goods - X Cap USD USD 1 684,030000 1 505 633,69 837,31 837,31 1 768,231500 1 684,030000
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR EUR 2 030,530000 21 736 550,85 959 691,42 959 691,42 2 132,056500 2 030,530000
NN (L) Health Care - X Cap USD USD 1 888,190000 13 515 928,49 14 842,11 14 842,11 1 982,599500 1 888,190000
NN (L) Materials - X Cap USD USD 931,390000 19 527 237,37 3 793,91 3 793,91 977,959500 931,390000
NN (L) Communication Services - X Cap USD USD 853,120000 805 282,89 0,00 0,00 895,776000 853,120000
NN (L) Utilities - X Cap USD USD 869,190000 5 237 825,80 5 534,99 5 534,99 912,649500 869,190000
NN (L) US High Dividend - X Cap USD USD 504,840000 11 515 399,38 374,05 374,05 530,082000 504,840000
NN (L) Greater China Equity - X Cap USD USD 1 150,010000 27 476 218,93 5 188,96 5 188,96 1 207,510500 1 150,010000
NN (L) Japan Equity - X Cap JPY JPY 4 318,000000 901 038 652,33 15,10 15,10 4 533,900000 4 318,000000
AXA CZK Konto EUR 0,043654 26 361 424,00 518 605,00 518 605,00 0,043654 0,043654
WIOF India Performance Fund - Trieda A USD 5,618100 4 171 804,61 20 752,93 20 752,93 5,893387 5,618100
PARVEST Equity Europe Small Cap EUR 226,240000 403 655 511,50 1 409 680,48 1 409 680,48 237,552000 226,240000
WIOF India Performance Fund - Trieda B USD 5,317400 3 518 316,15 91 258,17 91 258,17 5,317400 5,051530
Archipel Portfolio Pro November 90 EUR 346,752400 37 910 576,00 31 869 737,00 31 869 737,00 346,752400 341,551114
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR EUR 256,210000 38 148 433,21 0,00 0,00 263,896300 256,210000
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 740,020000 9 593 353,81 149 150,29 149 150,29 777,021000 740,020000
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii) EUR 624,100000 4 105 987,22 4 399,28 4 399,28 655,305000 624,100000
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda A EUR 0,110000 399 648,70 194 788,96 194 788,96 0,114290 0,110000
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B EUR 0,090000 66 462,23 30 542,92 30 542,92 0,090000 0,085500
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda A EUR 0,457200 455 898,79 241 538,27 241 538,27 0,475031 0,457200
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B EUR 0,409000 628 499,18 447 435,63 447 435,63 0,409000 0,388550
TAM - SmartFund EUR 0,108163 213 167 246,85 213 167 246,85 213 167 246,85 0,108163 0,104918
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 134,780000 75 222 035,25 815 382,74 815 382,74 138,823400 134,780000
Archipel Portfolio Pro August 95 EUR 11,543300 9 444 194,00 5 076 750,00 5 076 750,00 11,716450 11,543300
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov EUR 0,032695 4 146 535,44 4 146 535,44 4 146 535,44 0,034330 0,032695
Horizon CSOB Duo Coupon 5 EUR 9,880000 853 859,00 853 859,00 853 859,00 10,176400 9,781200
PARVEST Climate Impact Classic Capitalisation EUR 180,880000 209 201 573,70 242 965,25 242 965,25 189,924000 180,880000
Horizon CSOB Duo Coupon 6 EUR 9,910000 1 138 471,00 1 138 471,00 1 138 471,00 10,207300 9,810900
WIOF Latin American Performance Fund - Trieda A USD 2,656000 10 848,43 0,00 0,00 2,786144 2,656000
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 88,090000 31 619 900,99 69 027,24 69 027,24 92,494500 88,090000
Archipel Portfolio Pro February 95 EUR 11,307900 20 207 694,00 15 987 683,00 15 987 683,00 11,477519 11,307900
KBC EquiPlus Duo Coupon 14 EUR 492,730000 2 105 909,00 178 861,00 178 861,00 507,511900 487,802700
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR EUR 1 078,570000 3 409 981,18 12 846,85 12 846,85 1 132,498500 1 078,570000
NN (L) Communication Services - X Cap EUR EUR 1 635,220000 2 666 035,13 106 357,98 106 357,98 1 716,981000 1 635,220000
Horizon CSOB Duo Coupon 7 EUR 9,840000 432 465,00 432 448,00 432 448,00 10,036800 9,840000
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 58,460000 57 658 732,36 1 525 202,87 1 525 202,87 61,383000 58,460000
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds EUR 119,730000 155 740 873,31 918 805,15 918 805,15 124,519200 119,730000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 207,380000 204 477 260,24 122 254,66 122 254,66 213,601400 207,380000
Archipel Portfolio Pro May 90 EUR 12,171800 25 557 569,00 19 224 106,00 19 224 106,00 12,354377 12,171800
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies EUR EUR 68,890000 25 952 874,78 5 498 746,48 5 498 746,48 72,334500 68,890000
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. EUR 0,010470 7 723 070,36 7 723 070,36 5 559 998,07 0,010470 0,009947
NN (L) Commodity Enhanced P - Cap EUR (hedged i) EUR 131,440000 2 307 150,33 9 255,08 9 255,08 135,383200 131,440000
WIOF Latin American Performance Fund - Trieda B USD 2,463900 351 034,00 286 464,11 286 464,11 2,463900 2,340705
TAM - DynamicAlpha Fund EUR 0,103249 21 886 429,89 21 886 429,89 21 886 429,89 0,103249 0,100152
Horizon CSOB Duo Bonus 1 EUR 10,740000 1 098 009,00 855 430,00 855 430,00 10,954800 10,417800
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,014987 18 930 683,14 18 930 683,14 18 930 683,14 0,014987 0,014987
AXA Eurobond EUR 0,031406 2 135 762,00 2 124 358,00 2 124 358,00 0,031406 0,030464
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,013017 8 700 433,62 8 700 433,62 8 700 433,62 0,013017 0,013017
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0,372400 1 697,35 0,00 0,00 0,372400 0,353780
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0,090000 1 127,23 0,00 0,00 0,090000 0,085500
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USD USD 56,700000 1 966 285,11 28,44 28,44 59,535000 56,700000
WSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - B GBP GBP 4,115500 2 338 423,72 385 076,25 385 076,25 4,115500 3,909725
WSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - A USD USD 3,661000 4 226,41 0,00 0,00 3,803779 3,661000
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,100000 65,32 65,32 65,32 0,100000 0,100000
HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond EUR 1 337,390000 106 879 986,99 96 992 213,71 96 992 213,71 1 337,390000 1 337,390000
Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (DSA) EUR 48,960000 686 449 004,10 34 988 245,93 34 988 245,93 51,408000 48,960000
Global Partners CSOB Duo Coupon 8 EUR 10,260000 3 016 604,00 3 012 859,00 3 012 859,00 10,567800 10,157400
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 117,340000 203 603 403,62 889 734,42 889 734,42 120,860200 117,340000
Amundi Funds II - Russian Equity EUR EUR 55,620000 10 157 340,85 2 876 788,49 2 876 788,49 58,401000 55,620000
WSP Classic Portfolio GBP - Trieda B USD 5,324000 2 591 432,45 0,00 0,00 5,324000 5,057800
KBC Bonds Corporates Euro EUR 909,610000 19 478 555,00 411 208,00 411 208,00 918,706100 909,610000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 840,860000 8 032 046,00 790 955,00 790 955,00 849,268600 840,860000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 460,350000 30 995 893,00 193 195,00 193 195,00 2 484,953500 2 435,746500
KBC Bonds Europe Ex EMU EUR 1 050,340000 2 564 634,00 70 054,00 70 054,00 1 060,843400 1 050,340000
KBC Bonds High Interest EUR 1 997,250000 66 169 458,00 2 101 377,00 2 101 377,00 2 017,222500 1 997,250000
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
PARVEST Equity Best Selection Europe EUR 215,220000 189 580 634,10 50 376,55 50 376,55 225,981000 215,220000
PARVEST Equity World Energy EUR 514,540000 50 440 725,90 123 643,96 123 643,96 540,267000 514,540000
PARVEST Equity World Low Volatility EUR 83,680000 232 811 364,50 951 506,87 951 506,87 87,864000 83,680000
PARVEST Equity Europe Emerging EUR 111,600000 40 423 950,41 597 143,70 597 143,70 117,180000 111,600000
PARVEST Equity World Emerging USD 632,530000 108 241 570,70 95 709,02 95 709,02 664,156500 632,530000
PARVEST Equity China USD 406,990000 107 922 011,70 207 028,64 207 028,64 427,339500 406,990000
PARVEST Equity India USD 133,170000 81 188 700,93 169 569,84 169 569,84 139,828500 133,170000
PARVEST Equity Europe Growth EUR 47,430000 42 551 624,71 112 627,75 112 627,75 49,801500 47,430000
PARVEST Equity Turkey EUR 132,530000 17 989 457,28 405 341,68 405 341,68 139,156500 132,530000
PARVEST Commodities USD 54,280000 26 744 704,81 9 428,00 9 428,00 56,994000 54,280000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,099534 14 787 702,19 14 787 702,19 14 787 702,19 0,100032 0,099036
IAD - Energy Fund, o.p.f. EUR 1,465212 3 529 575,86 3 489 081,50 3 044 524,46 1,465212 1,465212
Global Partners CSOB Duo Bonus 2 EUR 10,910000 2 118 886,00 1 501 292,00 1 501 292,00 11,237300 10,800900
Optimum Fund CSOB Svetovych Prilezitosti USD 1 USD 11,260000 4 855 262,00 234 331,00 234 331,00 11,597800 11,147400
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities EUR Hedged EUR 63,420000 2 383 535,85 295 668,86 295 668,86 66,591000 63,420000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities USD USD 92,460000 11 520 115,12 6 181,42 6 181,42 97,083000 92,460000
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,290230 251 420 800,20 251 420 800,20 248 732 200,90 1,328937 1,277328
VÚB AM - Active Bond fund EUR 0,118219 184 514 540,44 184 514 540,44 184 514 540,44 0,118810 0,113490
Global Partners CSOB Duo Bonus 3 EUR 10,900000 1 652 386,00 1 651 841,00 1 651 841,00 11,227000 10,791000
Horizon CSOB Silne Firmy 1 EUR 10,990000 7 497 689,00 4 280 143,00 4 280 143,00 11,319700 10,880100
PP - Kapitálový Fond o.p.f. EUR 1,212167 70 993 287,71 70 993 287,71 70 993 287,71 1,230350 1,200045
TAM - NewMarkets o.p.f. EUR 0,126281 29 880 915,73 29 880 915,73 21 253 469,16 0,126281 0,122493
Horizon CSOB Svet s Bonusom Pivovarov 1 EUR 11,960000 1 924 077,00 1 219 561,00 1 219 561,00 12,318800 11,840400
Optimum Fund CSOB Svet a Pivni Premie 1 EUR 10,690000 261 133 632,00 589 801,00 589 801,00 11,010700 10,583100
Amundi Funds II - Real Assets Target Income USD USD 55,650000 2 242 307,69 13 331,99 13 331,99 58,432500 55,650000
Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (ND) EUR 58,490000 94 603 765,11 13 705 289,12 13 705 289,12 61,414500 58,490000
Horizon CSOB Svetovy Pokrok 1 EUR 10,960000 3 284 161,00 2 331 093,00 2 331 093,00 11,288800 10,850400
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 1 132,050000 6 294 627,30 7 893,89 7 893,89 1 188,652500 1 132,050000
NN (L) Global High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 10 401,230000 28 184 500,99 82 126,12 82 126,12 10 921,291500 10 401,230000
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,084387 42 605 941,58 42 605 941,58 42 605 941,58 0,084809 0,083965
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. EUR 0,010333 144 908 114,01 144 908 114,01 144 908 114,01 0,010488 0,010333
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. EUR 0,010443 16 220 406,18 16 220 406,18 16 137 312,69 0,010652 0,010443
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. EUR 0,010551 6 294 782,90 6 294 782,90 6 231 092,84 0,010815 0,010551
Horizon CSOB Svet s High Tech Bonusom 1 EUR 10,330000 5 219 933,00 3 604 209,00 3 604 209,00 10,639900 10,226700
Amundi S.F. - Emerging Markets Bond 2019 EUR 50,140000 5 143 262,82 1 657 213,44 1 657 213,44 51,393500 49,387900
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 1 USD 10,100000 15 800 084,00 781 205,00 781 205,00 10,403000 9,999000
NN (L) International - Central European Equity CZK CZK 3 593,170000 1 768 441 691,49 15 304,39 15 304,39 3 772,828500 3 593,170000
Horizon CSOB Svet s Nemeckym Bonusom 1 EUR 10,340000 4 218 745,00 3 501 993,00 3 501 993,00 10,650200 10,236600
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (plne rastový) EUR 12,180000 24 668 883,97 152 607,86 152 607,86 12,736626 12,180000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income EUR (DQ) EUR 50,650000 410 914 928,01 28 910 384,95 28 910 384,95 53,182500 50,650000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR Hedged EUR 54,820000 13 166 740,72 4 158 301,42 4 158 301,42 57,561000 54,820000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 3 EUR 10,750000 9 397 523,00 7 340 261,00 7 340 261,00 11,072500 10,642500
NN (L) Absolute Return Bond - X Cap EUR EUR 256,170000 705 877,00 0,00 0,00 256,170000 243,361500
Horizon CSOB Svet s Bonusom Rodina 1 EUR 10,270000 4 153 012,00 3 028 027,00 3 028 027,00 10,578100 10,167300
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 4 USD 10,090000 10 266 757,00 837 270,00 837 270,00 10,392700 9,989100
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,084789 17 308 251,15 17 308 251,15 17 308 251,15 0,085213 0,084365
Horizon CSOB Smart Start 1 EUR 10,170000 3 051 722,00 3 051 722,00 3 051 722,00 10,475100 10,068300
NN (L) Communication Services - X Cap CZK (hedged i) CZK 9 600,850000 495 522,40 3 581,87 3 581,87 10 080,892500 9 600,850000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 5 EUR 9,800000 18 289 961,00 16 620 771,00 16 620 771,00 10,094000 9,702000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR Hedged (DQ) EUR 39,420000 95 138 933,24 35 201 367,47 35 201 367,47 41,391000 39,420000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 105,430000 445 271 303,50 41 994 616,70 41 994 616,70 110,701500 105,430000
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant EUR 128,650000 149 091 213,30 10 644 162,33 10 644 162,33 135,082500 128,650000
Success absolute VT (plne rastový) EUR 10,720000 21 024 777,45 4 455,88 4 455,88 11,282800 10,720000
Success relative VT (plne rastový) EUR 7,590000 18 050 602,52 91 401,54 91 401,54 7,988475 7,590000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 8,190000 17 225 721,16 5 757 529,79 5 757 529,79 8,599500 8,190000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 75,690000 52 150 388,19 12 259 209,72 12 259 209,72 79,474500 75,690000
Amundi Fund Solutions - Diversified Growth EUR 63,220000 55 405 902,65 3 567 362,48 3 567 362,48 66,381000 63,220000
Horizon CSOB Stredny Vyber 1 EUR 10,180000 7 227 633,00 5 661 505,00 5 661 505,00 10,485400 10,078200
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. EUR 1,045792 9 863 506,36 9 863 506,36 9 863 506,36 1,077166 1,045792
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD USD 2 003,080000 31 998 543,73 10 284,36 10 284,36 2 103,234000 2 003,080000
AXA Small Cap Portfolio EUR 0,044336 13 804 175,00 7 139 542,00 7 139 542,00 0,045888 0,044336
Horizon USD Low USD 107,680000 16 962 968,00 806 899,00 806 899,00 109,295200 107,680000
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2 USD 10,090000 9 379 162,00 1 558 061,00 1 558 061,00 10,392700 9,989100
NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK CZK 2 661,980000 547 641 135,53 11 902,24 11 902,24 2 795,079000 2 661,980000
AM SLSP Inštitucionálny I2, o.p.f. EUR 1,211699 6 377 171,48 6 377 171,48 6 377 171,48 1,211699 1,211699
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,095881 229 537 816,11 229 537 816,11 122 107 245,32 0,095881 0,093005
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 99,960000 307 386 156,83 226 750,06 226 750,06 99,960000 99,960000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,230000 2 211 303 037,19 331 551,55 331 551,55 11,875725 11,230000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 13,840000 1 854 101 573,79 188 861,82 188 861,82 14,635800 13,840000
Franklin Income Fund USD 11,190000 1 507 475 717,64 16 894,43 16 894,43 11,833425 11,190000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 9,950000 144 202 605,42 47 350,84 47 350,84 10,522125 9,950000
Templeton Global Balanced Fund USD 29,850000 856 082 125,55 41 991,61 41 991,61 31,566375 29,850000
Templeton Global Income Fund USD 19,560000 754 122 875,46 770 007,59 770 007,59 20,684700 19,560000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 30,590000 1 815 262 510,81 1 099 615,76 1 099 615,76 32,348925 30,590000
Franklin European Dividend Fund EUR 16,690000 111 748 892,18 26 182,81 26 182,81 17,649675 16,690000
Franklin European Growth Fund EUR 15,280000 292 008 257,42 692 726,40 692 726,40 16,158600 15,280000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 37,210000 331 698 650,57 384 810,76 384 810,76 39,349575 37,210000
Franklin Global Real Estate Fund USD 13,140000 161 302 941,32 96 776,43 96 776,43 13,895550 13,140000
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 30,680000 87 118 889,67 117 056,15 117 056,15 32,444100 30,680000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 4,150000 252 086 915,53 1 419 893,66 1 419 893,66 4,388625 4,150000
Franklin India Fund USD 36,830000 2 123 868 671,73 1 301 544,78 1 301 544,78 38,947725 36,830000
Franklin Japan Fund USD 7,630000 11 808 031 768,41 20 671,16 20 671,16 8,068725 7,630000
Franklin MENA Fund USD 7,010000 96 245 284,29 32 866,29 32 866,29 7,413075 7,010000
Franklin Mutual Beacon Fund USD 79,530000 398 565 101,23 167 890,91 167 890,91 84,102975 79,530000
Franklin Mutual European Fund EUR 23,560000 912 607 506,03 1 028 524,26 1 028 524,26 24,914700 23,560000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 18,880000 642 862 905,44 1 182 161,43 1 182 161,43 19,965600 18,880000
Franklin Natural Resources Fund USD 6,180000 269 545 118,86 8 022 549,49 8 022 549,49 6,535350 6,180000
Franklin Technology Fund USD 21,340000 2 887 008 600,06 2 280 866,51 2 280 866,51 22,567050 21,340000
Franklin U.S. Equity Fund USD 28,750000 379 016 979,12 50 228,92 50 228,92 30,403125 28,750000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 17,370000 4 078 247 674,63 3 898 581,61 3 898 581,61 18,368775 17,370000
Franklin World Perspectives Fund USD 22,680000 375 224 838,09 795 181,08 795 181,08 23,984100 22,680000
Templeton Asian Growth Fund USD 35,550000 3 342 570 931,20 1 106 151,25 1 106 151,25 37,594125 35,550000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 48,670000 1 593 873 681,31 3 417 185,98 3 417 185,98 51,468525 48,670000
Templeton BRIC Fund USD 18,420000 683 388 217,12 108 944,76 108 944,76 19,479150 18,420000
Templeton China Fund USD 30,060000 477 213 417,52 77 417,72 77 417,72 31,788450 30,060000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 22,590000 244 837 568,49 34 728,19 34 728,19 23,888925 22,590000
Templeton Emerging Markets Fund USD 40,460000 998 791 912,77 11 374 751,35 11 374 751,35 42,786450 40,460000
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD 11,830000 988 556 196,44 795 231,91 795 231,91 12,510225 11,830000
Templeton Euroland Fund EUR 22,220000 561 769 100,27 0,00 0,00 23,497650 22,220000
Templeton Frontier Markets Fund USD 18,160000 625 246 978,47 884 775,93 884 775,93 19,204200 18,160000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 21,640000 616 461 825,68 29 566,26 29 566,26 22,884300 21,640000
Templeton Global Fund USD 39,930000 976 387 275,51 43 497,54 43 497,54 42,225975 39,930000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 16,900000 6 975 499 909,27 432 430,13 432 430,13 17,871750 16,900000
Templeton Latin America Fund USD 62,320000 981 368 999,63 364 452,11 364 452,11 65,903400 62,320000
Templeton Thailand Fund USD 30,020000 174 780 287,48 62 820,90 62 820,90 31,746150 30,020000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 12,790000 246 041 513,10 0,00 0,00 13,525425 12,790000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 12,880000 263 582 507,51 0,00 0,00 13,524000 12,880000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 12,480000 127 447 576,96 0,00 0,00 13,197600 12,480000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 15,310000 499 157 410,65 104 107,13 104 107,13 16,190325 15,310000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 19,120000 531 853 161,65 292 105,07 292 105,07 20,076000 19,120000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 13,360000 72 546 713,17 71 140,42 71 140,42 14,028000 13,360000
Franklin European Total Return Fund EUR 15,150000 275 239 875,80 187 439,08 187 439,08 15,907500 15,150000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 10,530000 51 370 342,48 1 411,09 1 411,09 11,056500 10,530000
Franklin High Yield Fund USD 18,500000 1 684 538 640,65 23 886,10 23 886,10 19,425000 18,500000
Franklin Strategic Income Fund EUR 13,900000 805 841 573,54 691 690,31 691 690,31 14,595000 13,900000
Franklin U.S. Government Fund USD 11,160000 653 695 233,32 117 388,24 117 388,24 11,718000 11,160000
Templeton Asian Bond Fund USD 17,980000 466 225 383,28 185 811,38 185 811,38 18,879000 17,980000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 13,720000 11 053 050 489,93 6 483 912,21 6 483 912,21 14,406000 13,720000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 15,330000 296 434 068,74 29 688,54 29 688,54 16,096500 15,330000
Templeton Global Bond Fund USD 30,370000 14 854 056 281,47 8 201 900,46 8 201 900,46 31,888500 30,370000
Templeton Global High Yield Fund USD 15,650000 134 654 841,07 22 956,20 22 956,20 16,432500 15,650000
Templeton Global Total Return Fund USD 30,790000 16 906 918 663,47 10 571 704,50 10 571 704,50 32,329500 30,790000
Horizon CSOB Globalny Rast EUR 1 EUR 10,560000 3 402 468,00 2 728 778,00 2 728 778,00 10,876800 10,454400
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR EUR 278,190000 43 732 795,46 18 930,55 18 930,55 286,535700 278,190000
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 5 USD 10,090000 7 054 746,00 581 683,00 581 683,00 10,392700 9,989100
ESPA Bond Euro Rent VT EUR 172,600000 194 121 511,87 13 627 519,77 222 826,60 176,915000 172,600000
ESPA Bond USA High Yield EUR 204,270000 170 139 036,37 14 757 539,32 3 970 053,03 211,419450 204,270000
ESPA Bond USA Corporate EUR 172,430000 142 372 335,38 21 583 474,64 5 243 817,60 178,465050 172,430000
ESPA Bond Europe High-Yield EUR 192,160000 237 760 427,01 625 920,11 625 920,11 198,885600 192,160000
ESPA Reserve Euro EUR 1 270,930000 411 792 972,73 11 918 781,54 0,00 1 280,461975 1 270,930000
VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond EUR 0,100326 171 501 827,92 171 501 827,92 171 501 827,92 0,101078 0,099523
Raiffeisen-Mehrwert 2020 EUR 109,130000 74 249 750,84 600 215,00 600 215,00 112,403900 108,038700
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 27,590000 2 115 512 448,00 0,00 0,00 28,969500 27,590000
BGF Asian Dragon Fund A2 USD USD 41,370000 3 423 523 813,86 0,00 0,00 43,438500 41,370000
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD USD 12,530000 11 182 110 083,38 0,00 0,00 13,156500 12,530000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,810000 11 283 180 544,00 0,00 0,00 16,600500 15,810000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 18,720000 1 955 874 432,00 0,00 0,00 19,656000 18,720000
BGF Global Allocation Fund A2 USD USD 49,690000 17 687 986 429,44 0,00 0,00 52,174500 49,690000
BGF Global Equity Income Fund A2 USD USD 15,140000 1 602 849 278,37 0,00 0,00 15,897000 15,140000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 11,920000 8 865 729 740,60 0,00 0,00 12,516000 11,920000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD USD 16,570000 1 449 385 895,95 0,00 0,00 17,398500 16,570000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 119,130000 7 546 895 360,00 0,00 0,00 125,086500 119,130000
NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap CZK (hedged i) CZK 4 945,730000 7 632 865,34 28 217,41 28 217,41 5 193,016500 4 945,730000
ERSTE Bond Local Emerging EUR 144,290000 199 394 528,89 22 655 607,71 3 000 317,76 149,340150 144,290000
Horizon Access Fund China USD 1 041,400000 18 696 115,00 1 220 973,00 1 220 973,00 1 072,642000 1 041,400000
Horizon CSOB Svet S Bonusom Energie 1 EUR 10,860000 5 400 024,00 4 562 145,00 4 562 145,00 11,185800 10,751400
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T EUR 11,790000 24 668 883,97 56 485,98 56 485,98 12,143700 11,790000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A EUR 7,550000 24 668 883,97 0,00 0,00 7,776500 7,550000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) T EUR 9,780000 24 668 883,97 0,00 0,00 10,073400 9,780000
PARVEST Equity Best Selection World EUR 138,010000 73 747 957,30 384 760,84 384 760,84 142,150300 138,010000
PP - USA TOP Fond o. p. f. EUR 1,274435 6 626 039,48 6 626 039,48 861 625,96 1,299924 1,274435
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Short Term EUR Hedged EUR 52,310000 16 773 811,80 3 920 839,50 3 920 839,50 54,925500 52,310000
NN (L) Energy - X Cap CZK (hedged i) CZK 5 745,520000 3 875 168,93 5 037,34 5 037,34 6 032,796000 5 745,520000
KBC Flexible Plan EUR 55,510000 131 446 578,00 24 593 652,00 24 593 652,00 56,342650 55,510000
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 3 USD 10,330000 10 721 685,00 1 269 335,00 1 269 335,00 10,639900 10,226700
KBC Flexible Comfort EUR 962,780000 3 235 824,00 1 532 635,00 1 532 635,00 977,221700 962,780000
NN (L) Materials - X Cap CZK (hedged i) CZK 6 424,540000 1 743 343,68 4 955,62 4 955,62 6 553,030800 6 424,540000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 160,900000 862 854 551,94 9 460 765,86 9 460 765,86 166,531500 160,900000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 154,290000 1 225 950 389,39 13 211 764,45 13 211 764,45 158,918700 154,290000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 155,100000 265 520 392,05 405 011,54 405 011,54 161,304000 155,100000
VÚB AM - Magnifica Edícia I EUR 0,101555 31 557 382,32 31 557 382,32 31 557 382,32 0,101555 0,100539
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR Hedged (ND) EUR 47,300000 21 957 829,25 21 865 847,45 21 865 847,45 49,665000 47,300000
Horizon CSOB Buyback Spolocnosti 1 EUR 10,140000 5 443 253,00 5 443 253,00 5 443 253,00 10,444200 10,038600
TAM - Balanced Fund EUR 0,103125 27 540 781,37 27 540 781,37 27 540 781,37 0,103125 0,100031
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,103517 3 470 163,36 3 470 163,36 3 470 163,36 0,103517 0,100411
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap USD USD 101,350000 18 386 034,41 1 552,54 1 552,54 104,390500 101,350000
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hedged i) CZK 12 495,790000 25 145 623,59 666 919,36 666 919,36 13 120,579500 12 495,790000
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 850,920000 156 166 544,98 39 762,64 39 762,64 876,447600 850,920000
myNEXT - Bond E EUR Cap EUR 49,850000 1 821 670,45 773 924,39 773 924,39 52,342500 49,850000
myNEXT - Multi-Asset E EUR EUR 53,370000 12 987 436,83 7 596 573,40 7 596 573,40 56,038500 53,370000
myNEXT - Equity E EUR EUR 56,530000 4 250 784,17 2 821 138,75 2 821 138,75 59,356500 56,530000
VÚB AM - Magnifica Edícia II EUR 0,096952 49 477 021,48 49 477 021,48 49 477 021,48 0,096952 0,095982
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 26,560000 451 019 771,02 2 571 121,37 2 571 121,37 27,954400 26,560000
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 38,630000 182 141 439,31 860 546,30 860 546,30 40,658075 38,630000
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 13,760000 161 849 839,08 541 892,08 541 892,08 14,482400 13,760000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 14,730000 231 931 458,27 233 583,42 233 583,42 15,503325 14,730000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,980000 183 200 649,27 255 741,72 255 741,72 16,539300 15,980000
Fidelity Funds - European Fund A-ACC-EUR EUR 16,190000 209 652 752,21 3 199 191,76 3 199 191,76 17,039975 16,190000
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,711000 354 958 274,73 1 897 706,92 1 897 706,92 10,050885 9,711000
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 19,490000 457 539 453,31 16 503 462,45 16 503 462,45 20,513225 19,490000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 64,050000 100 236 770,76 2 562,28 2 562,28 67,412625 64,050000
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 28,810000 204 746 802,13 799 826,34 799 826,34 30,322525 28,810000
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged) EUR 9,246000 1 096 937 804,08 15 324 731,36 15 324 731,36 9,569610 9,246000
Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 19,720000 100 955 975,70 211 241,01 211 241,01 20,755300 19,720000
Fidelity Funds - Global Property Fund A-DIST-EUR EUR 15,760000 18 973 307,86 2 040 430,87 2 040 430,87 16,587400 15,760000
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 24,500000 1 478 167 011,21 74 126,82 74 126,82 25,786250 24,500000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 23,240000 785 024 016,20 1 461 440,56 1 461 440,56 24,460100 23,240000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 13,310000 45 872 748,67 102 045,66 102 045,66 14,008775 13,310000
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 16,930000 28 443 157,29 614 624,59 614 624,59 17,818825 16,930000
Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 1 EUR 10,420000 3 015 920,00 3 011 432,00 3 011 432,00 10,732600 10,315800
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6 USD 9,830000 7 547 061,00 1 546 417,00 1 546 417,00 10,124900 9,731700
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 34,670000 432 177 296,63 13 012 609,58 13 012 609,58 36,490175 34,670000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 35,180000 809 392 602,63 9 162 547,28 9 162 547,28 37,026950 35,180000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,959000 37 522 333,24 1 097 135,27 1 097 135,27 9,272565 8,959000
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) CZK 215,920000 7 367 713,42 9 127,66 9 127,66 222,397600 215,920000
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (DA) EUR 47,120000 12 966 118,32 4 198 164,93 4 198 164,93 49,476000 47,120000
Amundi Funds II - Euro Short-Term USD USD 6,780000 32 406 681,56 0,00 0,00 7,119000 6,780000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short Term EUR EUR 6,020000 150 158 649,73 55 083,39 55 083,39 6,321000 6,020000
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies USD USD 5,880000 3 018 560,40 21 962,24 21 962,24 6,174000 5,880000
Amundi Funds II - Absolute Return Bond USD USD 51,670000 588 128,63 0,00 0,00 54,253500 51,670000
Amundi Funds II - Euro Bond USD USD 11,480000 69 608 580,98 118 727,17 118 727,17 12,054000 11,480000
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond USD USD 10,710000 27 265 658,93 124 770,88 124 770,88 11,245500 10,710000
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond USD USD 88,910000 11 612 960,71 43 522,49 43 522,49 93,355500 88,910000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Agregate Bond EUR EUR 89,530000 181 579 328,40 126 736,43 126 736,43 94,006500 89,530000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR EUR 17,060000 196 711 157,55 5 427 523,81 5 427 523,81 17,913000 17,060000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies USD USD 77,720000 29 282 628,61 50 878,16 50 878,16 81,606000 77,720000
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield EUR EUR 111,600000 18 147 107,54 3 744 252,54 3 744 252,54 117,180000 111,600000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR EUR 10,230000 273 637 337,14 3 389 379,33 3 389 379,33 10,741500 10,230000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR EUR 12,220000 83 599 132,53 352 432,67 352 432,67 12,831000 12,220000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 9,240000 19 435 781,18 9 305,34 9 305,34 9,702000 9,240000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 85,400000 58 841 282,99 54 883,04 54 883,04 89,670000 85,400000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset USD USD 110,510000 19 665 335,56 173 242,62 173 242,62 116,035500 110,510000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities EUR EUR 81,950000 10 210 152,55 243 993,50 243 993,50 86,047500 81,950000
Amundi Funds II - Euroland Equity USD USD 8,350000 455 018 523,02 10 197,58 10 197,58 8,767500 8,350000
Amundi Funds II - European Equity Value USD USD 129,250000 297 793 468,68 53 300,56 53 300,56 135,712500 129,250000
Amundi Funds II - European Potential USD USD 183,660000 149 910 331,84 109 076,08 109 076,08 192,843000 183,660000
Amundi Funds II - European Research USD USD 6,920000 13 531 992,84 0,00 0,00 7,266000 6,920000
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value EUR EUR 82,830000 293 679 365,03 255 781,77 255 781,77 86,971500 82,830000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value EUR EUR 10,900000 115 393 189,74 886 307,70 886 307,70 11,445000 10,900000
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund EUR EUR 10,270000 884 509 400,94 42 465 350,29 42 465 350,29 10,783500 10,270000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research EUR EUR 11,030000 128 448 972,22 1 659 887,67 1 659 887,67 11,581500 11,030000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth EUR EUR 250,880000 647 643 454,60 13 971 802,99 13 971 802,99 263,424000 250,880000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value EUR EUR 152,660000 128 061 071,31 271 194,38 271 194,38 160,293000 152,660000
Amundi Funds II - Global Ecology USD USD 302,280000 854 957 712,66 97 109,23 97 109,23 317,394000 302,280000
Amundi Funds II - Pioneer Global Select USD USD 112,560000 515 058 391,18 79 182,18 79 182,18 118,188000 112,560000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income USD (DQ) USD 57,140000 463 635 313,28 1 006 464,76 1 006 464,76 59,997000 57,140000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income USD USD 93,550000 168 081 101,34 663 085,18 663 085,18 98,227500 93,550000
Amundi Funds II - Emerging Europe a Mediterranean Equity USD USD 18,790000 80 795 501,79 193 833,55 193 833,55 19,729500 18,790000
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity EUR EUR 7,280000 102 338 576,09 56 272 296,28 56 272 296,28 7,644000 7,280000
Amundi Funds II - China Equity EUR EUR 15,380000 101 103 533,58 2 475 105,74 2 475 105,74 16,149000 15,380000
Amundi Funds II - Japanese Equity EUR EUR 2,870000 16 525 512,77 3 211 985,32 3 211 985,32 3,013500 2,870000
Amundi Funds II - Asia (Ex.Japan) Equity EUR EUR 9,290000 16 221 524,54 1 625 004,03 1 625 004,03 9,754500 9,290000
Amundi Funds II - Russian Equity USD USD 62,760000 11 460 527,68 18 684,61 18 684,61 65,898000 62,760000
Amundi Funds II - Real Assets Target Income EUR EUR 49,330000 1 987 332,88 236 217,35 236 217,35 51,796500 49,330000
Amundi Funds II - Top European Players USD USD 8,930000 149 161 544,67 39 636,19 39 636,19 9,376500 8,930000
NN (L) European Real Estate - X Cap CZK (hedged i) CZK 28 827,200000 3 422 007,43 934,67 934,67 29 547,880000 28 827,200000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 10 EUR 10,650000 13 277 538,00 12 682 531,00 12 682 531,00 10,969500 10,543500
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility EUR EUR 42,080000 76 227 721,92 0,00 0,00 44,184000 42,080000
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility EUR 206,110000 149 105 642,71 3 521 986,45 3 521 986,45 214,354400 206,110000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 156,370000 6 046 191 542,04 12 801 287,59 12 801 287,59 156,370000 156,370000
Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1 EUR 10,300000 3 603 310,00 3 129 243,00 3 129 243,00 10,609000 10,197000
PP - KLM real estate fund o.p.f. EUR 0,010843 14 867 063,79 14 867 063,79 3 495 545,10 0,011385 0,010301
IAD - Korunový realitný fond, o.p.f., CZK 1,076854 87 837 375,53 6 439 415,70 6 439 415,70 1,130697 1,076854
VÚB AM - Magnifica Edícia III EUR 0,098668 69 670 196,36 69 670 196,36 69 670 196,36 0,098668 0,097681
PARVEST Equity Best Selection Euro Classic CAP EUR 504,990000 777 647 757,70 795 929,89 795 929,89 520,139700 504,990000
PARVEST Aqua Classic Capitalisation EUR 126,830000 586 550 454,70 5 842 071,36 5 842 071,36 130,634900 126,830000
BNP PARIBAS L1 Equity Europe EUR 32,830000 383 935 472,90 803 199,45 803 199,45 33,814900 32,830000
BNP PARIBAS L1 Bond World Plus [Classic, C] EUR 1 640,580000 96 631 432,44 487 962,39 487 962,39 1 689,797400 1 640,580000
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan [Classic, C] USD 148,380000 49 795 685,58 702 539,27 702 539,27 152,831400 148,380000
PARVEST Equity Russia [Classic, C] EUR 133,440000 171 201 171,50 266 827,96 266 827,96 137,443200 133,440000
PARVEST Equity USA Small Cap [Classic EUR, C] EUR 321,270000 25 762 392,78 786 896,25 786 896,25 330,908100 321,270000
BNP PARIBAS L1 Diversified World Balanced [Classic, C] EUR 206,420000 199 874 690,20 292 794,99 292 794,99 212,612600 206,420000
PARVEST Equity High Dividend Pacific [Classic EUR, C] EUR 79,620000 5 948 536,22 238 576,55 238 576,55 82,008600 79,620000
PARVEST Smart Food [Classic, C] EUR 107,420000 129 378 364,70 574 429,52 574 429,52 110,642600 107,420000
PARVEST Convertible Bond World [Classic RH EUR, C] EUR 154,700000 62 714 353,02 101 886,97 101 886,97 159,341000 154,700000
PARVEST Equity USA Small Cap [Classic, C] USD 244,060000 145 815 545,60 272 487,07 272 487,07 251,381800 244,060000
BNP PARIBAS L1 Multi-Asset Income [Classic, C] EUR 100,810000 302 596 486,50 52 197,47 52 197,47 103,834300 100,810000
PARVEST Diversifield Dynamic [Classic, C] EUR 250,150000 604 619 782,10 100 918,01 100 918,01 257,654500 250,150000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2026 [Classic, C] EUR 126,860000 34 798 484,31 51 597,54 51 597,54 130,665800 126,860000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2033 [Classic, C] EUR 144,020000 1 265 658,10 28 657,21 28 657,21 148,340600 144,020000
PARVEST Bond World High Yield [Classic, C] EUR 101,860000 10 655 485,57 32 827,44 32 827,44 104,915800 101,860000
PARVEST Equity World Health Care [Classic, C] EUR 1 033,810000 238 764 046,60 86 447,19 86 447,19 1 064,824300 1 033,810000
BNP PARIBAS L1 Bond Europe Plus [Classic, C] EUR 431,610000 143 031 549,40 37 485,77 37 485,77 444,558300 431,610000
PARVEST Convertible Bond Europe Small Cap [Classic, C] EUR 165,820000 98 064 809,17 37 655,14 37 655,14 170,794600 165,820000
PARVEST Convertible Bond Europe [Classic, C] EUR 146,340000 124 564 979,90 95 142,95 95 142,95 150,730200 146,340000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2021 [Classic, C] EUR 113,100000 6 031 957,12 11 614,24 11 614,24 116,493000 113,100000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2023 [Classic, C] EUR 117,860000 194 252 418,00 11 898,98 11 898,98 121,395800 117,860000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2043 [Classic, C] EUR 168,110000 693 087,80 23 259,76 23 259,76 173,153300 168,110000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2038 [Classic, C] EUR 157,270000 1 345 601,33 12 299,39 12 299,39 161,988100 157,270000
PARVEST Bond Asia ex-Japan [Classic EUR, C] EUR 150,710000 3 437 795,74 6 252,96 6 252,96 155,231300 150,710000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2028 [Classic, C] EUR 130,620000 1 696 548,69 9 453,69 9 453,69 134,538600 130,620000
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan [Classic EUR, C] EUR 669,180000 178 033 356,60 2 736,95 2 736,95 689,255400 669,180000
NN (L) Global Sustainable Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK 15 539,300000 17 059 468,17 6 469,56 6 469,56 15 850,086000 15 539,300000
NN (L) Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 333,560000 120 469 994,99 91 541,87 91 541,87 339,564080 333,560000
IN.Focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced EUR 988,840000 1 220 238 699,00 12 455 975,00 12 455 975,00 1 003,672600 988,840000
IN.Focus KBC ExpertEase Defensive Balanced EUR 976,270000 1 675 722 724,00 4 191 811,00 4 191 811,00 990,914050 976,270000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 EUR 9,750000 6 520 743,00 4 738 393,00 4 738 393,00 10,042500 9,652500
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,009872 9 096 957,58 9 096 957,58 8 279 869,44 0,009872 0,009872
BNP PARIBAS L1 Diversified World Growth [Classic, C] EUR 222,260000 123 358 257,10 116 611,42 116 611,42 228,927800 222,260000
PARVEST Bond Absolute Return V350 [Classic, C] EUR 101,880000 11 623 328,09 42 444,07 42 444,07 104,936400 101,880000
PARVEST Equity China [Classic EUR, C] EUR 152,120000 184 993 126,00 1 746 657,05 1 746 657,05 156,683600 152,120000
PARVEST Equity India [Classic EUR, C] EUR 139,410000 28 270 980,76 513 289,49 513 289,49 143,592300 139,410000
PARVEST Equity Russia Opportunities [Classic EUR, C] EUR 84,500000 9 484 502,22 452 864,24 452 864,24 87,035000 84,500000
PARVEST Equity USA Growth [Classic EUR, C] EUR 316,890000 58 492 665,40 666 023,56 666 023,56 326,396700 316,890000
PARVEST Global Enviroment [Classic, C] EUR 200,610000 376 387 395,50 474 999,61 474 999,61 206,628300 200,610000
Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 2 EUR 9,750000 6 981 390,00 5 878 334,00 5 878 334,00 10,042500 9,652500
VÚB AM - Edícia Svet EUR 0,096423 69 283 898,44 69 283 898,44 69 283 898,44 0,096423 0,095459
PP - Office real estate fund o.p.f. EUR 0,010442 95 930 729,14 95 930 729,14 95 785 269,45 0,010599 0,010338
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 2 USD 971,250000 41 142 986,00 718 904,00 718 904,00 1 000,387500 961,537500
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 6 EUR 10,070000 7 903 637,00 6 990 231,00 6 990 231,00 10,372100 9,969300
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility USD USD 47,480000 86 007 738,64 0,00 0,00 49,854000 47,480000
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 USD 974,230000 40 924 374,00 374 770,00 374 770,00 1 003,456900 964,487700
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 106,210000 850 581 762,01 0,00 0,00 107,272100 106,210000
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Stability EUR 423,560000 276 564 474,70 60 676,99 60 676,99 436,266800 423,560000
ESPA Mortage EUR 156,410000 249 662 768,28 20 684 470,32 1 473 466,32 161,884350 156,410000
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR 181,530000 387 022 557,72 4 987 239,09 598 736,49 187,883550 181,530000
ESPA Bond Inflation Linked EUR 124,650000 168 700 072,16 8 726 652,14 1 873 997,32 129,012750 124,650000
ERSTE Bond Emerg Mkt Corp IG USD 115,460000 116 424 397,62 19 857 835,35 19 857 835,35 119,501100 115,460000
PP - 365. world o.p.f. EUR 0,010406 2 081 175,97 2 081 175,97 2 081 175,97 0,010614 0,010406
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 9,490000 8 697 371,00 8 696 721,00 8 696 721,00 9,774700 9,395100
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 94,030000 141 365 588,34 6 339 039,50 6 339 039,50 97,791200 94,030000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 223,450000 307 616 297,99 1 644 325,65 1 644 325,65 227,919000 223,450000
NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) EUR 630,790000 41 850 506,41 973,94 973,94 662,329500 630,790000
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap CZK CZK 16 944,310000 4 783 200,76 317,79 317,79 17 791,525500 16 944,310000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 31,610000 4 249 287,87 152 792,97 152 792,97 33,190500 31,610000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 165,780000 664 720 257,70 0,00 0,00 169,924500 165,780000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 9,880000 4 897 609,00 4 293 799,00 4 293 799,00 10,176400 9,781200
IN.Focus 2030 EUR 101,440000 46 393 852,00 206 257,00 206 257,00 102,961600 101,440000
IN.Focus 2035 EUR 101,300000 16 709 900,00 847 783,00 847 783,00 102,819500 101,300000
PARVEST Enhanced Cash 6 Months EUR 109,390000 194 284 068,30 0,00 0,00 112,671700 109,390000
PARVEST Flexible Bond Euro EUR 49,590000 917 589,78 0,00 0,00 51,077700 49,590000
PARVEST Flexible Bond Europe Corporate EUR 126,590000 374 390 337,60 145,51 145,51 130,387700 126,590000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic CAP EUR EUR 113,110000 6 329 062,13 0,00 0,00 116,503300 113,110000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic DIS EUR EUR 100,600000 4 884 308,83 0,00 0,00 103,618000 100,600000
PARWORLD Flexible Convertible Bond EUR 102,340000 32 405 379,52 0,00 0,00 105,410200 102,340000
PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic CAP EUR EUR 358,580000 64 227 197,87 1 617 525,22 1 617 525,22 369,337400 358,580000
PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic DIS EUR EUR 331,740000 18 299 986,10 456 604,40 456 604,40 341,692200 331,740000
BNP PARIBAS Flexi I US Mortgage EUR 1 209,000000 6 790 826,50 0,00 0,00 1 245,270000 1 209,000000
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Balanced [Classic, C] EUR 206,420000 199 874 690,20 0,00 0,00 212,612600 206,420000
PARVEST Bond Euro High Yield EUR 200,350000 82 889 519,35 0,00 0,00 206,360500 200,350000
PARVEST Bond World High Yield Short Duration EUR 106,580000 31 690 997,37 0,00 0,00 109,777400 106,580000
PARVEST Disruptive Technology EUR 1 008,000000 329 185 574,90 0,00 0,00 1 038,240000 1 008,000000
VÚB AM - Edícia 2018 EUR 0,099927 37 338 842,07 37 338 842,07 37 338 842,07 0,099927 0,098928
Amundi Funds - Protect 90 EUR 100,240000 23 199 593,36 4 750 710,61 4 750 710,61 104,750800 100,240000
NN (L) International - Short Term bond CZK CZK 1 501,100000 90 946 361,38 0,23 0,23 1 508,605500 1 501,100000
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 9,570000 356 260 533,00 1 560 263,00 1 560 263,00 9,857100 9,474300
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 10,040000 4 075 521,00 3 762 470,00 3 762 470,00 10,341200 9,939600
NN (L) European Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 327,080000 15 513 110,21 477,21 477,21 343,434000 327,080000
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 10,060000 3 302 553,00 3 301 320,00 3 301 320,00 10,361800 9,959400
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 9,950000 10 320 757,00 2 798 363,00 2 798 363,00 10,248500 9,850500
Amundi Funds II - Euro Multi-Asset Target Income A EUR DQ EUR 48,550000 2 406 989,05 2 392 176,91 2 392 176,91 50,977500 48,550000
Amundi Funds II - Euro Multi-Asset Target Income A EUR ND EUR 49,060000 3 375 363,36 3 348 704,22 3 348 704,22 51,513000 49,060000
PP - Aktívny fond o.p.f. EUR 0,944264 1 793 410,19 1 793 410,19 1 793 410,19 0,963149 0,934821
PP - Stabilný fond o.p.f. EUR 1,029554 11 034 701,41 11 034 701,41 11 034 701,41 1,039850 1,019258
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,010121 60 592 199,77 60 592 199,77 60 592 199,77 0,010172 0,010121
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 150,850000 75 250 306,42 176 510,34 176 510,34 152,358500 150,850000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 152,430000 949 576 988,98 418 404,19 418 404,19 153,954300 152,430000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 153,080000 732 505 345,28 440 042,24 440 042,24 154,610800 153,080000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 173,440000 402 208 469,75 363 497,46 363 497,46 175,174400 173,440000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 14 EUR 10,300000 7 080 400,00 6 371 250,00 6 371 250,00 10,609000 10,197000
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,610400 262 720 990,60 0,00 0,00 7,990920 7,610400
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 120,590000 193 619 499,60 0,00 0,00 126,619500 120,590000
Invesco Global Income Fund - A (Accumulation) EUR EUR 12,068500 343 972 832,70 0,00 0,00 12,671925 12,068500
Invesco Global Income Fund - A Annual Distribution - Gross Income - EUR EUR 10,055200 4 328 926,58 0,00 0,00 10,557960 10,055200
Invesco Global Leisure Fund - A (Accumulation) USD USD 56,230000 911 370 619,40 0,00 0,00 59,041500 56,230000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hedged) Accumulation EUR 11,340000 36 727 699,96 0,00 0,00 11,907000 11,340000
Invesco Pan European High Income Fund - A (Accumulation) EUR EUR 21,600000 2 817 897 132,00 0,00 0,00 22,680000 21,600000
Invesco Pan European High Income Fund - A (Distribution) EUR EUR 13,380000 79 948 862,35 0,00 0,00 14,049000 13,380000
Invesco Pan European Structured Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 18,760000 1 326 900 539,00 0,00 0,00 19,698000 18,760000
First Eagle Amundi International Fund EUR 159,810000 1 341 986 812,18 79 488,85 79 488,85 167,800500 159,810000
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities EUR EUR 1 262,920000 1 032 309 370,80 220 835,71 220 835,71 1 326,066000 1 262,920000
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities USD USD 1 354,250000 2 137 025,30 0,00 0,00 1 421,962500 1 354,250000
CPR Invest - Global Silver Age EUR EUR 1 181,200000 137 705 089,90 252 242,90 252 242,90 1 240,260000 1 181,200000
CPR Invest - Global Silver Age USD USD 1 126,330000 38 903,90 0,00 0,00 1 182,646500 1 126,330000
CPR Invest - Megatrends EUR 104,330000 8 420 327,70 157 669,26 157 669,26 109,546500 104,330000
BNP PARIBAS L1 Seasons EUR 93,550000 113 705 733,50 2 407,23 2 407,23 96,356500 93,550000
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,002146 6 839 124,43 6 839 124,43 6 839 124,43 1,032210 1,002146
Horizon CSOB Financie 1 EUR 10,000000 4 096 520,00 4 096 520,00 4 096 520,00 10,300000 9,900000
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,000000 1 482 091,00 1 482 091,00 1 482 091,00 10,300000 9,900000
TAM - Q Fund EUR 0,099913 104 679 879,10 104 679 879,10 43 262 504,20 0,099913 0,096916
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Balanced [Classic Solidarity, C] EUR 100,000000 76 683 073,23 33 045,41 33 045,41 103,000000 100,000000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR