Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 9.11.2018

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
KBC Equity Fund America USD 2 849,080000 29 549 221,00 725 441,00 725 441,00 2 934,552400 2 849,080000
KBC Equity Fund Europe EUR 1 635,720000 21 393 032,00 990 329,00 990 329,00 1 684,791600 1 635,720000
KBC Equity Fund Finance EUR 654,270000 17 893 229,00 413 666,00 413 666,00 673,898100 654,270000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 4 231,770000 44 673 315,00 1 169 189,00 1 169 189,00 4 358,723100 4 231,770000
KBC Equity Fund Oil EUR 648,380000 34 186 674,00 2 697 929,00 2 697 929,00 667,831400 648,380000
KBC Equity Fund Pharma EUR 1 590,850000 117 148 180,00 4 817 799,00 4 817 799,00 1 638,575500 1 590,850000
KBC Equity Fund Technology USD 321,460000 66 744 813,00 1 824 414,00 1 824 414,00 331,103800 321,460000
KBC Equity Fund Telecom EUR 377,680000 4 796 555,00 227 045,00 227 045,00 389,010400 377,680000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 1 884,710000 21 866 550,00 663 407,00 663 407,00 1 941,251300 1 884,710000
KBC Equity Fund World EUR 456,040000 108 717 642,00 5 460 942,00 5 460 942,00 469,721200 456,040000
TAM - Americký akciový EUR 0,043354 95 848 426,58 95 848 426,58 72 905 471,14 0,043354 0,042053
TAM - Európsky akciový EUR 0,020622 57 553 327,46 57 553 327,46 47 966 457,55 0,020622 0,020003
KBC Equity Fund Emerging Europe EUR 1 286,410000 12 510 868,00 1 323 359,00 1 323 359,00 1 325,002300 1 286,410000
KBC Equity Fund Commodities & Materials EUR 535,920000 7 526 574,00 112 793,00 112 793,00 551,997600 535,920000
KBC Equity Fund Utilities EUR 829,230000 3 969 842,00 210 529,00 210 529,00 854,106900 829,230000
KBC Equity Fund High Dividend North America USD 1 153,020000 16 937 187,00 638 300,00 638 300,00 1 187,610600 1 153,020000
KBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology EUR 223,240000 25 456 936,00 2 982 248,00 2 982 248,00 229,937200 223,240000
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA EUR 0,045267 66 259 812,34 66 259 812,34 63 379 678,50 0,045380 0,045154
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,034528 2 620 632,52 2 620 634,84 2 620 634,84 0,035215 0,034528
IAD - EURO Bond EUR 0,041357 10 828 711,49 10 828 704,10 10 828 704,10 0,042143 0,041357
ČSOB Dlhopisový o.p.f. EUR 0,044877 2 792 404,00 2 792 359,00 2 792 359,00 0,045326 0,044877
KBC Renta Dollarenta USD 1 083,160000 75 727 416,00 672 788,00 672 788,00 1 093,991600 1 083,160000
KBC Renta Eurorenta EUR 2 879,860000 60 455 631,00 5 089 972,00 5 089 972,00 2 908,658600 2 879,860000
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,054104 212 835 918,71 212 835 918,71 169 358 141,19 0,054645 0,054104
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,075572 414 807 049,62 414 807 049,62 374 775 088,77 0,075572 0,073305
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,046224 141 439 899,58 141 439 899,58 127 310 891,28 0,046224 0,046224
KBC Multi Interest Cash EURO EUR 37,890000 42 614 499,00 1 271 547,00 1 271 547,00 37,927890 37,890000
KBC Multi Interest Cash USD USD 5 556,280000 97 803 891,00 8 348 609,00 8 348 609,00 5 561,836280 5 556,280000
KBC Multi Interest Cash CZK CZK 126,720000 537 539 436,00 611 246,00 611 246,00 126,846720 126,720000
KBC Multi Interest EURO Medium EUR 46,840000 7 166 180,00 85 922,00 85 922,00 46,886840 46,840000
KBC Multi Interest Cash CAD CAD 7 119,380000 1 107 782,00 121 610,00 121 610,00 7 126,499380 7 119,380000
IAD - Global Index EUR 0,033962 99 718 746,36 99 616 878,59 99 616 878,59 0,035287 0,033962
PP - EUROFOND o.p.f. EUR 0,065177 20 565 283,05 20 565 283,05 10 645 749,64 0,066481 0,065177
VÚB AM - Vyvážený Rastový fond EUR 0,044560 57 358 439,79 57 358 439,79 57 358 439,79 0,046030 0,042778
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,042406 384 426 533,31 384 426 533,31 383 264 390,90 0,043254 0,042406
KBC Renta Czechrenta CZK 38 579,250000 126 818 791,00 831 484,00 831 484,00 38 965,042500 38 579,250000
KBC Renta Sterlingrenta GBP 1 117,080000 4 447 853,00 833 504,00 833 504,00 1 128,250800 1 117,080000
KBC Renta Medium EUR EUR 1 129,460000 1 767 448,00 350 807,00 350 807,00 1 140,754600 1 129,460000
KBC Renta Long EUR EUR 1 258,970000 1 148 711,00 645 275,00 645 275,00 1 271,559700 1 258,970000
KBC Renta Emurenta EUR 646,740000 806 447,00 61 487,00 61 487,00 653,207400 646,740000
Success absolute T (rastový) EUR 10,290000 21 155 622,43 11 337 406,88 11 337 406,88 10,830225 10,290000
KBC Renta Slovakrenta EUR 1 049,510000 1 202 353,00 1 080 374,00 1 080 374,00 1 060,005100 1 049,510000
KBC Equity Fund Belgium EUR 740,490000 35 939 974,00 1 163 461,00 1 163 461,00 762,704700 740,490000
KBC Equity Fund Strategic Finance EUR 455,680000 11 898 803,00 362 908,00 362 908,00 469,350400 455,680000
KBC Equity Fund Flanders EUR 2 809,040000 44 414 145,00 1 427 535,00 1 427 535,00 2 893,311200 2 809,040000
KBC Equity Fund Buyback America USD 2 052,170000 83 444 859,00 616 994,00 616 994,00 2 113,735100 2 052,170000
KBC Renta Forintrenta HUF 280 421,150000 377 001 559,00 133 712,00 133 712,00 283 225,361500 280 421,150000
KBC Renta Swissrenta CHF 1 654,450000 6 644 141,00 827 490,00 827 490,00 1 670,994500 1 654,450000
KBC Renta Canarenta CAD 2 442,670000 19 508 697,00 172 019,00 172 019,00 2 467,096700 2 442,670000
KBC Equity Fund Food & Personal Products EUR 1 902,870000 39 972 590,00 897 346,00 897 346,00 1 959,956100 1 902,870000
KBC Equity Fund Japan JPY 60 393,000000 1 680 413 525,00 250 276,00 250 276,00 62 204,790000 60 393,000000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term USD USD 6,740000 136 653 537,08 434 704,60 434 704,60 7,077000 6,740000
Amundi Funds II - China Equity USD USD 15,470000 91 452 846,53 372 803,84 372 803,84 16,243500 15,470000
VÚB AM - Dlhopisový Konvergentný fond EUR 0,035277 62 575 589,35 62 575 589,35 50 116 496,27 0,035806 0,033866
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond EUR EUR 9,300000 29 341 999,13 3 202 298,07 3 202 298,07 9,765000 9,300000
KBC Equity Fund Consumer Durables EUR 613,330000 12 422 822,00 845 093,00 845 093,00 631,729900 613,330000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield USD USD 13,460000 105 745 398,83 619 754,00 619 754,00 14,133000 13,460000
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund USD USD 11,450000 1 023 450 386,80 377 642,24 377 642,24 12,022500 11,450000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond USD USD 18,020000 175 782 556,88 342 615,50 342 615,50 18,921000 18,020000
Amundi Funds II - Euro Short Term EUR EUR 6,050000 33 065 991,30 3 808 306,04 3 808 306,04 6,352500 6,050000
KBC Renta Aud-Renta AUD 1 971,130000 13 424 564,00 846 117,00 846 117,00 1 990,841300 1 971,130000
KBC Equity Fund New Asia EUR 778,590000 105 611 336,00 3 352 606,00 3 352 606,00 801,947700 778,590000
NN (L) International Slovak Bond - P Cap EUR EUR 54,270000 2 170 621,28 116 902,36 116 902,36 55,843830 54,270000
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR EUR 171,750000 15 378 529,03 0,00 0,00 176,902500 171,750000
NN (L) US Factor Credit – P Cap USD USD 1 139,430000 21 445 783,30 0,00 0,00 1 173,612900 1 139,430000
Amundi Funds II - Emerging Europe a Mediterranean Equity EUR EUR 15,900000 71 693 929,31 8 608 826,53 8 608 826,53 16,695000 15,900000
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity USD USD 7,700000 103 089 534,78 168 610,36 168 610,36 8,085000 7,700000
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1 187,500000 13 202 191,00 1 757 656,00 1 757 656,00 1 223,125000 1 187,500000
KBC Equity Fund Latin America EUR 1 150,390000 20 933 940,00 1 895 826,00 1 895 826,00 1 184,901700 1 150,390000
Amundi Funds II - Euro Bond EUR 9,850000 61 442 377,67 21 262 631,32 21 262 631,32 10,342500 9,850000
Amundi Funds II - Asia (Ex.Japan) Equity USD USD 9,540000 17 822 766,86 161 428,39 161 428,39 10,017000 9,540000
Amundi Funds II - Japanese Equity USD USD 3,290000 18 473 467,48 17 463,98 17 463,98 3,454500 3,290000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value USD USD 12,490000 142 531 917,20 290 882,14 290 882,14 13,114500 12,490000
Amundi Funds II - Euroland Equity EUR EUR 7,290000 583 943 237,52 2 964 270,23 2 964 270,23 7,654500 7,290000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research USD USD 12,410000 152 260 913,37 261 021,99 261 021,99 13,030500 12,410000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 519,680000 15 103 186,00 861 178,00 861 178,00 535,270400 519,680000
KBC Equity Fund Strategic Cyclicals EUR 922,750000 4 164 082,00 77 627,00 77 627,00 950,432500 922,750000
Amundi Funds II - Top European Players EUR EUR 7,830000 133 169 669,07 9 029 104,70 9 029 104,70 8,221500 7,830000
NN (L) European Equity - P Cap EUR EUR 60,750000 89 664 428,01 5 714,57 5 714,57 62,572500 60,750000
NN (L) International Czech Equity - P Cap EUR EUR 145,460000 252 288 821,70 391 559,70 391 559,70 151,132940 145,460000
KBC Equity Fund Buyback Europe EUR 974,850000 56 669 438,00 348 476,00 348 476,00 1 004,095500 974,850000
Amundi Funds II - European Research EUR EUR 6,000000 11 099 928,46 7 539 178,10 7 539 178,10 6,300000 6,000000
KBC Equity Fund New Markets EUR 1 744,240000 48 175 407,00 2 837 255,00 2 837 255,00 1 796,567200 1 744,240000
Success absolute A (výnosový) EUR 9,240000 21 155 622,43 0,00 0,00 9,725100 9,240000
KBC Equity Fund Trends EUR 138,150000 61 506 817,00 1 070 788,00 1 070 788,00 142,294500 138,150000
KBC Equity Fund New Shares EUR 1 176,390000 14 208 398,00 1 121 092,00 1 121 092,00 1 211,681700 1 176,390000
IAD - CE Bond o.p.f. EUR 0,036114 9 881 062,10 9 713 987,92 9 713 987,92 0,036295 0,036114
ERSTE Bond Danubia EUR 163,300000 239 866 618,00 13 773 375,20 2 143 312,50 167,382500 163,300000
ESPA Stock Europe - Emerging EUR 94,610000 59 502 223,46 6 645 406,40 6 645 406,40 97,921350 94,610000
ESPA Stock Europe EUR 167,550000 159 503 972,31 511 362,60 511 362,60 173,414250 167,550000
ERSTE Responsible Stock America USD 431,420000 59 463 746,04 720 128,41 720 128,41 446,519700 431,420000
Success relative T (rastový) EUR 7,400000 17 999 085,80 7 068 777,55 7 068 777,55 7,788500 7,400000
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. EUR 0,043042 14 233 331,48 14 233 331,48 14 233 331,48 0,043472 0,043042
NN (L) Global High Dividend P - Cap EUR EUR 445,740000 76 457 329,76 216 198,61 216 198,61 459,112200 445,740000
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Cap USD USD 139,660000 55 738 274,60 4 229,96 4 229,96 143,849800 139,660000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income USD USD 11,140000 380 740 591,68 3 075 595,67 3 075 595,67 11,697000 11,140000
IAD - EURO Cash EUR 0,038222 4 189 384,77 4 189 336,95 4 189 336,95 0,038413 0,038222
KBC Renta Short EUR EUR 710,840000 3 419 895,00 212 934,00 35 266,00 717,948400 710,840000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR Hedged EUR 81,230000 67 191 216,25 4 250 877,19 4 250 877,19 85,291500 81,230000
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (ND) EUR 94,670000 65 264 599,34 29 391 052,23 29 391 052,23 99,403500 94,670000
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield USD USD 123,210000 22 336 964,89 174 413,85 174 413,85 129,370500 123,210000
TAM - Private Growth 1 EUR 0,037731 191 953 745,33 191 953 745,33 191 281 627,18 0,037731 0,036599
TAM - Private Growth 2 EUR 0,038892 42 139 662,64 42 139 662,64 40 129 783,46 0,038892 0,037725
KBC Renta Zlotyrenta PLN 3 525,860000 24 977 781,00 1 491 542,00 1 491 542,00 3 561,118600 3 525,860000
AM SLSP Globálny akciový fond EUR 0,046657 24 556 862,98 24 556 862,98 24 556 862,98 0,048057 0,046657
KBC Equity Fund Luxury & Tourism EUR 178,450000 12 072 849,00 337 548,00 337 548,00 183,803500 178,450000
TAM - Premium Harmonic EUR 0,035489 138 468 437,14 138 468 437,14 138 468 437,14 0,035489 0,034424
TAM - Premium Strategic EUR 0,035210 35 366 473,10 35 366 473,10 35 366 473,10 0,035210 0,034154
ESPA Stock Europe Property EUR 327,660000 53 600 538,40 9 141 386,34 9 059 471,34 339,128100 327,660000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR Hedged EUR 92,420000 6 486 513,42 366 981,24 366 981,24 97,041000 92,420000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value EUR Hedged EUR 76,130000 1 820 103,02 16 896,44 16 896,44 79,936500 76,130000
IAD - KD Russia EUR 0,020529 4 348 434,40 4 017 872,12 4 017 872,12 0,021330 0,020529
VÚB AM - Konzervatívne portfólio EUR 0,037580 205 078 387,77 205 078 387,77 205 078 387,77 0,037768 0,036077
VÚB AM - Dynamické portfólio EUR 0,040943 219 721 962,62 219 721 962,62 219 721 962,62 0,041557 0,039305
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,038952 27 415 278,00 27 378 148,00 21 785 897,00 0,038952 0,038952
PP - Dynamické portfólio o.p.f. EUR 0,039373 10 713 361,97 10 713 361,97 10 713 361,97 0,040160 0,039373
Success relative A (výnosový) EUR 7,390000 17 999 085,80 0,00 0,00 7,777975 7,390000
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,042964 29 386 782,00 29 360 027,00 29 360 027,00 0,043608 0,042964
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,041576 22 649 480,00 22 616 262,00 22 616 262,00 0,042200 0,041576
IAD - Optimal Balanced EUR 0,028786 16 618 316,55 16 607 827,74 16 607 827,74 0,029448 0,028728
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 202,490000 297 914 355,58 881 720,63 881 720,63 210,589600 202,490000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 129,910000 106 197 755,44 1 049 015,72 1 049 015,72 136,405500 129,910000
Raiffeisen-Eurasien-Aktien EUR 232,800000 428 703 578,37 157 678,70 157 678,70 244,440000 232,800000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 278,760000 676 055 219,23 341 283,08 341 283,08 287,122800 278,760000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 254,500000 139 544 608,76 400 929,12 400 929,12 262,135000 254,500000
Raiffeisen-Österreich-Aktien EUR 241,710000 121 178 022,74 0,00 0,00 251,378400 241,710000
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien EUR 271,030000 278 479 439,57 166 822,22 166 822,22 284,581500 271,030000
Raiffeisen-Pazifik-Aktien EUR 174,230000 124 544 115,44 0,00 0,00 181,199200 174,230000
WIOF Russia and CIS Performance Fund - Trieda A USD 1,737600 422 257,47 116 358,07 116 358,07 1,822742 1,737600
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,036714 40 326 060,41 40 326 060,41 40 326 060,41 0,036714 0,036714
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Agregate Bond USD USD 96,930000 292 465 281,31 206 765,44 206 765,44 101,776500 96,930000
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,069293 178 997 631,90 167 535 061,20 158 586 830,60 0,071372 0,069293
ESPA Reserve Dollar USD 138,480000 21 209 631,94 594 651,69 594 651,69 139,864800 138,480000
ESPA Reserve Euro Plus EUR 115,930000 392 887 527,61 24 819 337,77 13 994 953,67 116,799475 115,930000
ESPA Reserve Corporate EUR 134,910000 234 292 990,78 6 475 410,18 2 563 290,00 135,921825 134,910000
ESPA Bond Euro Corporate EUR 191,990000 621 350 215,48 9 468 850,31 3 476 650,42 198,709650 191,990000
ERSTE Bond Emerging Markets EUR 191,610000 195 008 807,26 1 441 886,64 1 441 886,64 198,316350 191,610000
ESPA Bond Dollar USD 131,770000 113 709 744,95 135 242,71 135 242,71 136,381950 131,770000
ESPA Stock Global EUR 110,590000 239 006 369,26 21 520 157,79 4 680 888,51 115,013600 110,590000
ESPA Stock Japan EUR 106,830000 42 392 784,53 54 803,79 54 803,79 111,103200 106,830000
ESPA Stock Istanbul EUR 204,610000 28 366 154,27 2 167 638,34 2 167 638,34 212,794400 204,610000
ESPA Stock Global Emerging Markets EUR 194,090000 166 965 250,69 11 376 190,96 585 763,62 201,853600 194,090000
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value USD USD 99,150000 386 466 742,88 181,87 181,87 104,107500 99,150000
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. EUR 0,036917 6 679 477,92 6 679 477,92 6 679 477,92 0,037655 0,036917
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies EUR EUR 5,290000 15 767 332,48 2 473,53 2 473,53 5,554500 5,290000
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,045434 108 093 204,61 108 093 204,61 71 845 068,90 0,046116 0,045379
TAM - Realitný Fond EUR 0,032527 287 217 939,51 287 217 939,51 259 255 607,21 0,032527 0,031551
Amundi Funds II - Global Ecology EUR EUR 264,180000 794 155 668,00 9 442 310,46 9 442 310,46 277,389000 264,180000
Amundi Funds II - Pioneer Global Select EUR EUR 100,810000 473 106 110,59 87 975 546,93 87 975 546,93 105,850500 100,810000
Amundi Funds II - European Potential EUR EUR 163,440000 143 089 597,53 7 522 781,67 7 522 781,67 171,612000 163,440000
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 23,740000 43 990 753,13 9 393 663,41 9 393 663,41 24,927000 23,740000
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. EUR 0,057371 741 284 876,50 741 284 876,50 741 284 876,50 0,058232 0,056797
AM SLSP Realitný fond EUR 0,027299 4 023 717,96 4 023 717,96 4 023 717,96 0,028118 0,027299
GIS European Equities Opportunity EUR 160,831000 6 438 900,06 1 193 867,97 1 193 867,97 166,138423 160,831000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 210,086000 3 123 995,05 841 273,42 841 273,42 217,018838 210,086000
GIS Global Equity Allocation EUR 139,222000 2 384 346,97 378 125,98 378 125,98 143,816326 139,222000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 154,198000 18 101 521,43 426 098,11 426 098,11 156,510970 154,198000
AXA EUR Konto EUR 0,045675 63 499 155,00 63 423 171,00 63 423 171,00 0,045675 0,045675
AXA CEE Dluhopisový fond EUR 0,050485 39 592 435,00 10 815 031,00 10 815 031,00 0,050485 0,048970
AXA CEE Akciový fond EUR 0,036701 88 636 268,00 27 373 561,00 27 373 561,00 0,036701 0,034866
AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií EUR 0,037237 15 592 761,96 15 592 761,96 9 514 171,78 0,037237 0,037237
NN (L) Energy - X Cap USD USD 1 075,170000 24 792 587,11 5 411,13 5 411,13 1 128,928500 1 075,170000
IAD - Bond Dynamic EUR 0,041457 11 028 839,29 11 028 890,90 11 028 890,90 0,042286 0,041457
IAD - Growth Opportunities EUR 0,034594 24 145 780,39 24 145 515,54 24 145 515,54 0,036012 0,034594
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent USD 155,670000 33 701 542,52 205 498,57 205 498,57 157,226700 155,670000
Raiffeisen-Europa-SmallCap EUR 291,170000 69 920 896,03 15 714,15 15 714,15 305,728500 291,170000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien EUR 249,100000 204 326 706,15 389 196,83 389 196,83 261,555000 249,100000
Raiffeisen-Global-Aktien EUR 306,630000 566 613 631,56 0,00 0,00 318,895200 306,630000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 116,010000 727 360 853,12 0,00 0,00 119,490300 116,010000
Raiffeisen-TopDividende-Aktien EUR 154,520000 140 783 888,54 19 966,30 19 966,30 160,700800 154,520000
KBC Equity Fund High Dividend EUR 1 555,170000 124 877 139,00 1 628 008,00 1 628 008,00 1 601,825100 1 555,170000
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 804,080000 6 415 495,00 11 530,00 11 530,00 828,202400 804,080000
KBC Equity Fund Global Leaders EUR 424,430000 18 078 278,00 338 628,00 338 628,00 437,162900 424,430000
IAD - Český konzervativní EUR 0,042155 8 998 076,29 8 767 796,70 8 767 796,70 0,042155 0,042155
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3 Year EUR 61,520000 2 703 220,13 137 290,62 137 290,62 64,596000 61,520000
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,037258 1 841 892,51 1 841 875,24 1 841 875,24 0,038376 0,036513
AXA Realitní fond EUR 0,036998 44 893 980,00 19 549 240,00 19 549 240,00 0,036998 0,035518
WIOF Russia and CIS Performance Fund - Trieda B USD 1,273300 307 552,80 70 073,67 70 073,67 1,273300 1,209635
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR EUR 478,040000 32 991 469,21 32 945,56 32 945,56 501,942000 478,040000
NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR EUR 56,330000 17 820 291,21 33 332,49 33 332,49 59,146500 56,330000
NN (L) Latin America Equity - X Cap USD USD 1 587,680000 9 762 978,04 6 101,25 6 101,25 1 667,064000 1 587,680000
NN (L) Asia Income - X Cap USD USD 971,970000 9 123 265,13 7 582,46 7 582,46 1 020,568500 971,970000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. EUR 0,038162 11 327 204,93 11 311 999,64 11 241 681,26 0,038162 0,038162
Horizon Access India Fund USD 1 311,180000 27 487 249,00 490 302,00 490 302,00 1 350,515400 1 311,180000
Horizon Access Fund Russia EUR 406,200000 9 908 655,00 2 680 340,00 2 680 340,00 418,386000 406,200000
Horizon Access Fund Vietnam EUR 671,230000 10 332 804,00 2 183 611,00 2 183 611,00 691,366900 671,230000
TAM - Private Growth EUR 0,034735 195 047 791,83 195 047 791,83 195 047 791,83 0,034735 0,033693
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 89,180000 69 175 916,42 224 515,55 224 515,55 93,639000 89,180000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income EUR EUR 81,130000 153 073 717,78 9 747 127,76 9 747 127,76 85,186500 81,130000
Amundi Funds II - Euro Corporate Short Term EUR 58,060000 11 016 762,53 6 870 543,63 6 870 543,63 60,963000 58,060000
Amundi Funds II - Euro High Yield EUR 101,790000 33 426 351,15 2 992 680,76 2 992 680,76 106,879500 101,790000
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond EUR 76,000000 75 309 240,63 21 827 806,10 21 827 806,10 79,800000 76,000000
AXA Selection Global Equity EUR 0,061762 116 119 859,00 44 139 425,00 44 139 425,00 0,061762 0,058674
AXA Selection Emerging Equity EUR 0,040355 49 347 063,00 21 366 021,00 21 366 021,00 0,040355 0,038338
AXA Selection Opportunities EUR 0,038397 42 648 568,00 12 222 374,00 12 222 374,00 0,038397 0,036477
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond EUR EUR 76,700000 10 095 634,22 158 478,69 158 478,69 80,535000 76,700000
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,065552 8 246 458,00 8 233 187,00 8 233 187,00 0,067519 0,065552
VÚB AM - Rezervný fond EUR 0,036719 203 601 239,72 203 601 239,72 100 698 858,15 0,036719 0,036719
VÚB AM - Active Magnifica EUR 0,040145 215 832 682,56 215 832 682,56 215 832 682,56 0,040747 0,038539
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda A USD 3,553800 257 573,67 27 212,27 27 212,27 3,727936 3,553800
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda B USD 3,635400 692 916,63 469 118,02 469 118,02 3,635400 3,453630
WIOF African Performance Fund - Trieda A USD 2,291300 56 594,98 53 130,39 53 130,39 2,403574 2,291300
WIOF China Performance Fund - Trieda A USD 3,870100 3 294 682,75 19 235,01 19 235,01 4,059735 3,870100
Amundi Funds II - Absolute Return Bond EUR EUR 46,630000 782 031,07 15 614,20 15 614,20 48,961500 46,630000
Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy EUR 59,590000 251 734 879,45 10 683 851,95 10 683 851,95 62,569500 59,590000
NN (L) European Real Estate - X Cap EUR EUR 1 111,080000 8 012 368,29 24 331,54 24 331,54 1 166,634000 1 111,080000
Amundi Funds II - European Equity Value EUR EUR 116,080000 267 350 195,91 1 647 916,60 1 647 916,60 121,884000 116,080000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset EUR 96,280000 16 283 152,37 1 782 401,79 1 782 401,79 101,094000 96,280000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth USD USD 276,880000 765 619 232,75 521 295,11 521 295,11 290,724000 276,880000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value USD USD 171,900000 146 604 655,45 15 391,69 15 391,69 180,495000 171,900000
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien EUR 199,090000 33 991 498,61 55 173,41 55 173,41 207,053600 199,090000
WIOF African Performance Fund - Trieda B USD 2,158800 212 128,67 5 755,92 5 755,92 2,158800 2,050860
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,035599 1 754 190,73 1 754 172,20 1 754 172,20 0,036667 0,034887
WIOF China Performance Fund - Trieda B USD 3,529500 2 041 894,00 22 985,52 22 985,52 3,529500 3,353025
PARVEST Equity Brazil USD 98,230000 171 229 993,40 66 059,79 66 059,79 103,141500 98,230000
PARVEST Bond Euro EUR 217,800000 238 587 257,80 48 386,45 48 386,45 228,690000 217,800000
PARVEST Bond Euro Corporate EUR 184,700000 338 208 201,40 61 203,66 61 203,66 193,935000 184,700000
PARVEST Bond Euro Government EUR 387,840000 104 458 370,10 764 708,03 764 708,03 407,232000 387,840000
PARVEST Bond Euro Inflation-Linked EUR 137,580000 53 706 625,59 9 586,78 9 586,78 144,459000 137,580000
PARVEST Bond Euro Short Term EUR 121,850000 84 056 467,66 3 514,73 3 514,73 127,942500 121,850000
PARVEST Equity High Dividend Europe EUR 88,720000 105 501 735,30 14 710,66 14 710,66 93,156000 88,720000
PARVEST Equity Japan JPY 5 063,000000 5 985 555 143,00 5 863,39 5 863,39 5 316,150000 5 063,000000
PARVEST Equity Latin America USD 543,860000 47 120 218,32 72 732,02 72 732,02 571,053000 543,860000
PARVEST Equity Russia Opportunity USD 95,340000 52 278 030,06 29 873,17 29 873,17 100,107000 95,340000
PARVEST Money Market USD USD 212,183354 396 730 613,00 15 446,92 15 446,92 222,792522 212,183354
PARVEST Money Market Euro EUR 208,338275 767 175 986,30 343 009,88 343 009,88 218,755189 208,338275
PARVEST Step 90 Euro EUR 102,110000 45 547 266,35 2 315,39 2 315,39 107,215500 102,110000
PARVEST Equity USA Mid Cap USD 237,100000 83 825 751,34 12 510,18 12 510,18 248,955000 237,100000
PARVEST Equity USA USD 145,800000 95 621 361,99 480 492,44 480 492,44 153,090000 145,800000
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR EUR 528,560000 16 801 461,17 0,00 0,00 554,988000 528,560000
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR EUR 824,210000 1 444 486,95 4 529,03 4 529,03 865,420500 824,210000
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) EUR 487,160000 10 675 831,83 0,00 0,00 511,518000 487,160000
NN (L) EURO Equity - X Cap EUR EUR 136,390000 997 980,45 0,00 0,00 143,209500 136,390000
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR EUR 1 351,580000 2 570 942,42 109 457,71 109 457,71 1 419,159000 1 351,580000
NN (L) Industrials - X Cap EUR EUR 575,140000 3 575 318,26 7 889,20 7 889,20 603,897000 575,140000
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR EUR 362,990000 9 140 828,68 3 248,40 3 248,40 381,139500 362,990000
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR EUR 407,630000 59 747 905,45 80 489,40 80 489,40 428,011500 407,630000
NN (L) Prestige & Luxe - X Cap EUR EUR 783,900000 42 305 587,18 77 115,38 77 115,38 823,095000 783,900000
NN (L) Banking & Insurance X - Cap USD USD 672,780000 12 443 621,42 11 812,39 11 812,39 706,419000 672,780000
NN (L) Information Technology - X Cap USD USD 1 472,440000 10 309 909,03 8 791,72 8 791,72 1 546,062000 1 472,440000
NN (L) Consumer Goods - X Cap USD USD 1 657,400000 1 571 865,14 595,60 595,60 1 740,270000 1 657,400000
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR EUR 2 033,970000 22 145 764,22 845 948,46 845 948,46 2 135,668500 2 033,970000
NN (L) Health Care - X Cap USD USD 1 921,980000 11 825 402,34 15 235,68 15 235,68 2 018,079000 1 921,980000
NN (L) Materials - X Cap USD USD 930,650000 21 102 313,53 3 496,04 3 496,04 977,182500 930,650000
NN (L) Telecom - X Cap USD USD 826,460000 798 722,84 0,00 0,00 867,783000 826,460000
NN (L) Utilities - X Cap USD USD 784,730000 2 652 478,21 4 011,60 4 011,60 823,966500 784,730000
NN (L) US High Dividend - X Cap USD USD 504,280000 12 729 227,07 269,16 269,16 529,494000 504,280000
NN (L) Greater China Equity - X Cap USD USD 1 005,600000 28 051 541,87 4 417,96 4 417,96 1 055,880000 1 005,600000
NN (L) Japan Equity - X Cap JPY JPY 4 589,000000 951 605 453,30 15,39 15,39 4 818,450000 4 589,000000
AXA CZK Konto EUR 0,043106 26 270 513,00 653 376,00 653 376,00 0,043106 0,043106
WIOF India Performance Fund - Trieda A USD 5,572800 3 972 844,05 20 521,08 20 521,08 5,845867 5,572800
PARVEST Equity Europe Small Cap EUR 218,920000 418 140 880,00 1 393 479,01 1 393 479,01 229,866000 218,920000
WIOF India Performance Fund - Trieda B USD 5,298600 3 799 614,65 104 454,95 104 454,95 5,298600 5,033670
Archipel Portfolio Pro November 90 EUR 352,923100 39 819 757,00 33 168 214,00 33 168 214,00 352,923100 347,629254
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR EUR 256,610000 40 504 077,28 0,00 0,00 264,308300 256,610000
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 733,980000 9 919 362,29 129 997,40 129 997,40 770,679000 733,980000
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii) EUR 614,950000 3 956 078,11 3 142,39 3 142,39 645,697500 614,950000
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda A EUR 0,720000 2 673 439,46 1 302 478,61 1 302 478,61 0,748080 0,720000
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B EUR 0,610000 448 219,64 214 581,45 214 581,45 0,610000 0,579500
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda A EUR 0,888000 916 991,57 488 378,21 488 378,21 0,922632 0,888000
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B EUR 0,796000 1 247 645,00 893 327,57 893 327,57 0,796000 0,756200
TAM - SmartFund EUR 0,106689 212 463 830,67 212 463 830,67 212 279 464,83 0,106689 0,103488
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 133,570000 89 443 070,09 808 062,57 808 062,57 137,577100 133,570000
Horizon CSOB Duo Coupon 4 EUR 9,820000 705 469,00 705 469,00 705 469,00 10,114600 9,721800
Archipel Portfolio Pro August 95 EUR 11,625100 11 537 939,00 6 513 854,00 6 513 854,00 11,799477 11,625100
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov EUR 0,032213 4 085 445,91 4 085 445,91 4 085 445,91 0,033824 0,032213
Horizon CSOB Duo Coupon 5 EUR 9,940000 859 045,00 859 045,00 859 045,00 10,238200 9,840600
PARVEST Climate Impact Classic Capitalisation EUR 168,420000 191 946 209,80 176 889,85 176 889,85 176,841000 168,420000
Horizon CSOB Duo Coupon 6 EUR 9,950000 1 152 067,00 1 151 135,00 1 151 135,00 10,248500 9,850500
WIOF Latin American Performance Fund - Trieda A USD 2,472700 10 293,20 532,15 532,15 2,593862 2,472700
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 84,170000 27 467 022,48 65 633,49 65 633,49 88,378500 84,170000
Archipel Portfolio Pro February 95 EUR 11,307400 23 709 326,00 18 869 559,00 18 869 559,00 11,477011 11,307400
KBC EquiPlus Duo Coupon 14 EUR 497,270000 2 146 237,00 181 006,00 181 006,00 512,188100 492,297300
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR EUR 1 122,720000 4 365 646,20 13 046,01 13 046,01 1 178,856000 1 122,720000
NN (L) Telecom - X Cap EUR EUR 1 574,240000 2 686 899,56 97 366,74 97 366,74 1 652,952000 1 574,240000
Horizon CSOB Duo Coupon 7 EUR 9,930000 445 766,00 436 900,00 436 900,00 10,128600 9,930000
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 57,010000 54 443 810,33 1 627 677,00 1 627 677,00 59,860500 57,010000
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds EUR 113,320000 167 476 231,31 850 563,26 850 563,26 117,852800 113,320000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 202,930000 209 667 858,59 124 181,19 124 181,19 209,017900 202,930000
Archipel Portfolio Pro May 90 EUR 12,365700 27 785 560,00 20 869 176,00 20 869 176,00 12,551186 12,365700
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies EUR EUR 64,520000 13 791 235,60 5 031 395,48 5 031 395,48 67,746000 64,520000
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. EUR 0,010374 7 682 189,24 7 682 189,24 5 538 950,28 0,010374 0,009855
NN (L) Commodity Enhanced P - Cap EUR (hedged i) EUR 135,580000 2 351 677,97 9 176,33 9 176,33 139,647400 135,580000
WIOF Latin American Performance Fund - Trieda B USD 2,304300 378 558,49 267 393,60 267 393,60 2,304300 2,189085
TAM - DynamicAlpha Fund EUR 0,101087 23 288 662,56 23 288 662,56 22 959 216,29 0,101087 0,098054
Horizon CSOB Duo Bonus 1 EUR 10,810000 1 123 235,00 874 680,00 874 680,00 11,026200 10,485700
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,014702 16 477 059,89 16 477 059,89 16 477 059,89 0,014702 0,014702
AXA Eurobond EUR 0,031335 2 330 122,00 2 318 744,00 2 318 744,00 0,031335 0,030395
TAM - Komoditný fond EUR 0,086393 339 318,87 339 318,87 339 318,87 0,086393 0,086393
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,012850 8 588 498,64 8 588 498,64 8 588 498,64 0,012850 0,012850
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0,701900 3 303,40 0,00 0,00 0,701900 0,666805
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0,540000 7 418,00 0,00 0,00 0,540000 0,513000
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USD USD 53,570000 1 782 495,64 26,71 26,71 56,248500 53,570000
WSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - B GBP GBP 4,095700 2 347 924,74 404 075,88 404 075,88 4,095700 3,890915
WSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - A USD USD 3,644100 4 206,86 0,00 0,00 3,786220 3,644100
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,107034 3 845 989,61 3 845 989,61 3 845 989,61 0,107034 0,107034
HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond EUR 1 334,660000 100 398 788,70 91 543 185,71 91 543 185,71 1 334,660000 1 334,660000
Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (DSA) EUR 49,970000 730 380 245,46 34 868 328,34 34 868 328,34 52,468500 49,970000
Global Partners CSOB Duo Coupon 8 EUR 10,350000 3 055 072,00 3 055 072,00 3 055 072,00 10,660500 10,246500
Optimum Fund CSOB Globalniho Rustu EUR 1 EUR 11,770000 5 909 629,00 1 620 482,00 1 620 482,00 12,123100 11,652300
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 111,860000 199 092 242,75 941 957,62 941 957,62 115,215800 111,860000
Amundi Funds II - Russian Equity EUR EUR 51,740000 10 294 811,27 2 726 359,98 2 726 359,98 54,327000 51,740000
WSP Classic Portfolio GBP - Trieda B USD 5,335800 1 799 275,63 0,00 0,00 5,335800 5,069010
KBC Bonds Corporates Euro EUR 893,870000 18 872 865,00 420 384,00 420 384,00 902,808700 893,870000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 802,640000 8 582 777,00 783 476,00 783 476,00 810,666400 802,640000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 328,910000 30 535 322,00 205 452,00 205 452,00 2 352,199100 2 305,620900
KBC Bonds Europe Ex EMU EUR 1 019,290000 2 528 687,00 68 132,00 68 132,00 1 029,482900 1 019,290000
KBC Bonds High Interest EUR 1 937,940000 65 984 150,00 2 078 583,00 2 078 583,00 1 957,319400 1 937,940000
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
Horizon CSOB Dobyvatelia Novych Trhov EUR 1 EUR 10,980000 2 586 973,00 2 586 372,00 2 586 372,00 11,309400 10,870200
PARVEST Equity Best Selection Europe EUR 209,330000 198 216 582,40 48 964,38 48 964,38 219,796500 209,330000
PARVEST Equity World Energy EUR 560,830000 56 146 127,75 128 418,85 128 418,85 588,871500 560,830000
PARVEST Equity World Low Volatility EUR 81,280000 214 281 537,40 893 738,63 893 738,63 85,344000 81,280000
PARVEST Equity Europe Emerging EUR 109,050000 40 428 555,22 577 697,83 577 697,83 114,502500 109,050000
PARVEST Equity World Emerging USD 610,680000 107 657 850,10 94 986,35 94 986,35 641,214000 610,680000
PARVEST Equity China USD 375,170000 99 644 849,49 210 441,92 210 441,92 393,928500 375,170000
PARVEST Equity India USD 119,960000 71 134 052,35 171 839,96 171 839,96 125,958000 119,960000
PARVEST Equity Europe Growth EUR 46,090000 45 642 181,82 106 832,01 106 832,01 48,394500 46,090000
PARVEST Equity Turkey EUR 124,030000 16 272 493,77 367 003,53 367 003,53 130,231500 124,030000
PARVEST Commodities USD 54,480000 27 913 208,02 7 637,64 7 637,64 57,204000 54,480000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,098715 15 274 640,35 15 274 640,35 15 274 640,35 0,099209 0,098221
IAD - Energy Fund, o.p.f. EUR 1,455388 3 574 332,51 3 551 670,66 3 110 094,30 1,455388 1,455388
Global Partners CSOB Duo Bonus 2 EUR 10,940000 2 145 400,00 1 511 339,00 1 511 339,00 11,268200 10,830600
Optimum Fund CSOB Svetovych Prilezitosti USD 1 USD 11,150000 4 930 553,00 231 265,00 231 265,00 11,484500 11,038500
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities EUR Hedged EUR 64,180000 2 444 024,24 312 859,53 312 859,53 67,389000 64,180000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities USD USD 92,410000 13 427 037,91 6 158,17 6 158,17 97,030500 92,410000
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,267614 219 785 198,80 219 785 198,80 217 144 064,20 1,305642 1,254938
VÚB AM - Active Bond fund EUR 0,115179 209 045 537,58 209 045 537,58 209 045 537,58 0,115755 0,110572
Global Partners CSOB Duo Bonus 3 EUR 10,870000 1 684 491,00 1 680 143,00 1 680 143,00 11,196100 10,761300
Horizon CSOB Silne Firmy 1 EUR 10,960000 7 611 638,00 4 392 121,00 4 392 121,00 11,288800 10,850400
PP - Kapitálový Fond o.p.f. EUR 1,199264 71 331 961,67 71 331 961,67 71 331 961,67 1,217253 1,187271
TAM - NewMarkets o.p.f. EUR 0,118879 27 707 284,38 27 707 284,38 20 057 027,00 0,118879 0,115313
Horizon CSOB Svet s Bonusom Pivovarov 1 EUR 11,770000 1 931 107,00 1 209 921,00 1 209 921,00 12,123100 11,652300
Optimum Fund CSOB Svet a Pivni Premie 1 EUR 10,480000 260 326 333,00 575 513,00 575 513,00 10,794400 10,375200
BNP Paribas Quam Fund Medium Vol EUR 120,280000 71 932 613,43 31 671,78 31 671,78 123,287000 120,280000
Amundi Funds II - Real Assets Target Income USD USD 53,810000 2 101 654,91 12 503,67 12 503,67 56,500500 53,810000
Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (ND) EUR 57,280000 46 637 396,92 12 854 249,13 12 854 249,13 60,144000 57,280000
Horizon CSOB Svetovy Pokrok 1 EUR 10,710000 3 254 046,00 2 304 128,00 2 304 128,00 11,031300 10,602900
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 1 059,820000 6 126 891,19 7 034,56 7 034,56 1 112,811000 1 059,820000
NN (L) Global High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 10 369,160000 28 117 109,81 78 353,74 78 353,74 10 887,618000 10 369,160000
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,082445 41 866 469,89 41 866 469,89 41 866 469,89 0,082857 0,082033
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. EUR 0,010191 160 229 874,72 160 229 874,72 160 229 874,72 0,010344 0,010191
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. EUR 0,010329 16 661 319,69 16 661 319,69 16 579 133,28 0,010536 0,010329
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. EUR 0,010443 6 263 711,43 6 263 711,43 6 200 673,30 0,010704 0,010443
Horizon CSOB Svet s High Tech Bonusom 1 EUR 10,380000 5 296 025,00 3 640 276,00 3 640 276,00 10,691400 10,276200
Amundi S.F. - Emerging Markets Bond 2019 EUR 49,290000 5 251 534,47 1 629 119,48 1 629 119,48 50,522250 48,550650
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 1 USD 10,010000 15 950 880,00 771 650,00 771 650,00 10,310300 9,909900
NN (L) International Czech Equity - P Cap CZK CZK 3 619,780000 1 876 660 407,00 14 940,15 14 940,15 3 800,769000 3 619,780000
Horizon CSOB Svet s Nemeckym Bonusom 1 EUR 10,430000 4 356 938,00 3 619 992,00 3 619 992,00 10,742900 10,325700
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (plne rastový) EUR 11,850000 24 442 407,19 142 221,74 142 221,74 12,391545 11,850000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income EUR (DQ) EUR 50,590000 418 779 738,91 25 283 204,79 25 283 204,79 53,119500 50,590000
VÚB AM - Flexible Magnifica Fund EUR 0,098546 91 426 517,17 91 426 517,17 91 426 517,17 0,100024 0,097758
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR Hedged EUR 51,920000 12 520 898,48 4 069 440,74 4 069 440,74 54,516000 51,920000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 3 EUR 10,320000 9 236 127,00 7 279 852,00 7 279 852,00 10,629600 10,216800
NN (L) Absolute Return Bond - X Cap EUR EUR 254,520000 714 664,22 0,00 0,00 254,520000 241,794000
Horizon CSOB Svet s Bonusom Rodina 1 EUR 10,320000 4 334 050,00 3 160 067,00 3 160 067,00 10,629600 10,216800
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 4 USD 9,990000 10 471 009,00 843 805,00 843 805,00 10,289700 9,890100
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,081936 17 379 250,36 17 379 250,36 17 379 250,36 0,082346 0,081526
Horizon CSOB Smart Start 1 EUR 10,000000 3 079 474,00 3 063 080,00 3 063 080,00 10,300000 9,900000
NN (L) Telecom - X Cap CZK (hedged i) CZK 9 395,410000 497 888,01 3 509,94 3 509,94 9 865,180500 9 395,410000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 5 EUR 9,620000 18 415 864,00 16 733 009,00 16 733 009,00 9,908600 9,523800
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR Hedged (DQ) EUR 39,900000 102 837 369,23 40 234 768,38 40 234 768,38 41,895000 39,900000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 105,580000 444 758 156,70 38 107 031,52 38 107 031,52 110,859000 105,580000
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant EUR 128,800000 147 869 158,20 9 623 878,83 9 623 878,83 135,240000 128,800000
Success absolute VT (plne rastový) EUR 10,480000 21 155 622,43 3 924,01 3 924,01 11,030200 10,480000
Success relative VT (plne rastový) EUR 7,440000 17 999 085,80 84 300,69 84 300,69 7,830600 7,440000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 7,940000 16 728 356,55 5 112 863,82 5 112 863,82 8,337000 7,940000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 73,440000 49 296 027,81 10 308 959,48 10 308 959,48 77,112000 73,440000
Amundi Fund Solutions - Diversified Growth EUR 61,550000 54 904 838,83 2 864 005,27 2 864 005,27 64,627500 61,550000
Horizon CSOB Stredny Vyber 1 EUR 10,020000 7 277 543,00 5 698 103,00 5 698 103,00 10,320600 9,919800
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. EUR 1,048171 9 854 298,07 9 854 298,07 9 854 298,07 1,079616 1,048171
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD USD 2 018,920000 37 633 885,45 9 177,48 9 177,48 2 119,866000 2 018,920000
AXA Small Cap Portfolio EUR 0,044300 12 714 812,00 6 331 873,00 6 331 873,00 0,045850 0,044300
Horizon USD Low USD 105,960000 17 183 001,00 799 993,00 799 993,00 107,549400 105,960000
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2 USD 9,920000 9 444 776,00 1 531 051,00 1 531 051,00 10,217600 9,820800
NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK CZK 2 626,780000 501 427 903,10 8 357,83 8 357,83 2 758,119000 2 626,780000
AM SLSP Inštitucionálny I2, o.p.f. EUR 1,217094 6 405 564,38 6 405 564,38 6 405 564,38 1,217094 1,217094
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093398 226 933 727,08 226 933 727,08 119 641 396,21 0,093398 0,090596
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 99,050000 277 515 857,30 245 694,71 245 694,71 99,050000 99,050000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,070000 2 428 998 110,32 313 499,45 313 499,45 11,706525 11,070000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 13,940000 1 887 363 214,20 157 988,42 157 988,42 14,741550 13,940000
Franklin Income Fund USD 10,880000 1 584 805 331,24 7 215,02 7 215,02 11,505600 10,880000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 9,330000 120 674 085,28 92 211,86 92 211,86 9,866475 9,330000
Templeton Global Balanced Fund USD 29,340000 874 858 874,20 62 989,61 62 989,61 31,027050 29,340000
Templeton Global Income Fund USD 19,870000 829 660 804,57 763 983,84 763 983,84 21,012525 19,870000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 30,180000 1 912 631 735,34 1 032 024,30 1 032 024,30 31,915350 30,180000
Franklin European Dividend Fund EUR 16,580000 114 869 521,93 23 228,40 23 228,40 17,533350 16,580000
Franklin European Growth Fund EUR 15,340000 341 064 951,12 675 614,40 675 614,40 16,222050 15,340000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 37,650000 372 031 688,08 355 837,46 355 837,46 39,814875 37,650000
Franklin Global Real Estate Fund USD 12,080000 191 540 550,94 92 234,72 92 234,72 12,774600 12,080000
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 31,520000 106 136 220,13 117 161,45 117 161,45 33,332400 31,520000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 3,390000 200 941 556,02 1 354 923,33 1 354 923,33 3,584925 3,390000
Franklin India Fund USD 33,470000 2 267 031 750,03 1 152 525,82 1 152 525,82 35,394525 33,470000
Franklin Japan Fund USD 8,090000 22 617 437 772,18 21 944,52 21 944,52 8,555175 8,090000
Franklin MENA Fund USD 6,410000 105 027 269,09 28 642,30 28 642,30 6,778575 6,410000
Franklin Mutual Beacon Fund USD 81,550000 449 869 518,19 128 239,66 128 239,66 86,239125 81,550000
Franklin Mutual European Fund EUR 23,350000 1 049 513 158,03 971 321,36 971 321,36 24,692625 23,350000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 19,040000 702 763 032,84 1 097 169,44 1 097 169,44 20,134800 19,040000
Franklin Natural Resources Fund USD 6,460000 281 332 654,91 7 023 745,76 7 023 745,76 6,831450 6,460000
Franklin Technology Fund USD 18,510000 2 708 829 810,78 2 034 891,80 2 034 891,80 19,574325 18,510000
Franklin U.S. Equity Fund USD 27,730000 393 338 761,66 88 786,86 88 786,86 29,324475 27,730000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 16,350000 4 090 512 775,31 3 761 800,84 3 761 800,84 17,290125 16,350000
Franklin World Perspectives Fund USD 22,000000 380 884 554,43 704 750,55 704 750,55 23,265000 22,000000
Templeton Africa Fund USD 7,990000 64 606 893,18 200 902,41 200 902,41 8,449425 7,990000
Templeton Asian Growth Fund USD 32,310000 3 245 931 335,75 982 387,43 982 387,43 34,167825 32,310000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 44,020000 1 513 463 016,19 2 800 556,84 2 800 556,84 46,551150 44,020000
Templeton BRIC Fund USD 16,560000 640 391 091,69 93 535,60 93 535,60 17,512200 16,560000
Templeton China Fund USD 26,710000 432 042 604,85 68 814,60 68 814,60 28,245825 26,710000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 20,890000 220 633 456,47 30 721,39 30 721,39 22,091175 20,890000
Templeton Emerging Markets Fund USD 36,700000 830 384 408,01 9 365 555,86 9 365 555,86 38,810250 36,700000
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD 10,850000 918 222 220,58 665 778,42 665 778,42 11,473875 10,850000
Templeton Euroland Fund EUR 22,210000 541 121 291,09 0,00 0,00 23,487075 22,210000
Templeton European Fund EUR 22,530000 144 062 093,85 2 003,94 2 003,94 23,825475 22,530000
Templeton Frontier Markets Fund USD 17,090000 541 717 211,78 604 881,40 604 881,40 18,072675 17,090000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 21,400000 617 178 058,03 34 093,19 34 093,19 22,630500 21,400000
Templeton Global Fund USD 40,680000 1 042 745 271,12 41 266,57 41 266,57 43,019100 40,680000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 17,270000 7 219 719 563,16 379 096,58 379 096,58 18,263025 17,270000
Templeton Latin America Fund USD 58,160000 969 848 728,74 372 586,44 372 586,44 61,504200 58,160000
Templeton Thailand Fund USD 28,730000 160 596 939,17 57 218,11 57 218,11 30,381975 28,730000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 12,920000 258 685 298,66 0,00 0,00 13,662900 12,920000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 12,870000 320 474 594,95 0,00 0,00 13,513500 12,870000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 12,740000 126 724 681,73 0,00 0,00 13,472550 12,740000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 14,380000 402 199 065,40 94 522,60 94 522,60 15,206850 14,380000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 18,980000 555 406 423,25 287 257,87 287 257,87 19,929000 18,980000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 13,100000 65 805 851,59 72 072,75 72 072,75 13,755000 13,100000
Franklin European Total Return Fund EUR 14,930000 381 912 676,98 176 649,71 176 649,71 15,676500 14,930000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 10,050000 50 968 694,14 1 220,60 1 220,60 10,552500 10,050000
Franklin High Yield Fund USD 17,930000 1 802 266 949,67 22 629,52 22 629,52 18,826500 17,930000
Franklin Strategic Income Fund EUR 13,390000 879 666 936,68 695 991,59 695 991,59 14,059500 13,390000
Franklin U.S. Government Fund USD 10,760000 629 550 689,84 110 457,88 110 457,88 11,298000 10,760000
Templeton Asian Bond Fund USD 17,700000 505 953 048,68 178 360,73 178 360,73 18,585000 17,700000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 13,370000 9 739 840 358,64 6 252 319,66 6 252 319,66 14,038500 13,370000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 15,550000 304 753 909,97 26 378,81 26 378,81 16,327500 15,550000
Templeton Global Bond Fund USD 30,070000 14 810 836 880,98 7 841 894,38 7 841 894,38 31,573500 30,070000
Templeton Global High Yield Fund USD 15,180000 132 720 229,52 21 444,42 21 444,42 15,939000 15,180000
Templeton Global Total Return Fund USD 30,510000 16 526 813 517,51 10 379 148,44 10 379 148,44 32,035500 30,510000
Horizon CSOB Globalny Rast EUR 1 EUR 10,420000 3 417 502,00 2 731 145,00 2 731 145,00 10,732600 10,315800
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR EUR 278,710000 50 437 476,35 9 742,87 9 742,87 287,071300 278,710000
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 5 USD 9,990000 7 003 310,00 581 033,00 581 033,00 10,289700 9,890100
ESPA Bond Euro Rent VT EUR 166,260000 172 870 581,57 12 149 340,43 204 001,02 170,416500 166,260000
ESPA Bond USA High Yield EUR 200,780000 578 643 930,49 40 376 428,42 8 778 057,73 207,807300 200,780000
ESPA Bond USA Corporate EUR 166,590000 197 441 914,96 31 186 760,79 8 375 165,40 172,420650 166,590000
ESPA Bond Europe High-Yield EUR 190,020000 252 085 480,74 104 511,00 104 511,00 196,670700 190,020000
ESPA Reserve Euro EUR 1 272,390000 467 153 758,28 3 916 416,42 0,00 1 281,932925 1 272,390000
VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond EUR 0,098233 184 195 775,50 184 195 775,50 184 195 775,50 0,098970 0,097447
Raiffeisen-Mehrwert 2020 EUR 108,650000 75 206 370,16 812 681,90 812 681,90 111,909500 107,563500
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 26,970000 3 223 196 672,00 0,00 0,00 28,318500 26,970000
BGF Asian Dragon Fund A2 USD USD 36,180000 3 940 209 117,06 0,00 0,00 37,989000 36,180000
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD USD 12,250000 13 392 526 000,13 0,00 0,00 12,862500 12,250000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,800000 11 824 526 336,00 0,00 0,00 16,590000 15,800000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 18,200000 2 212 340 224,00 0,00 0,00 19,110000 18,200000
BGF Global Allocation Fund A2 USD USD 48,000000 19 932 155 317,25 0,00 0,00 50,400000 48,000000
BGF Global Equity Income Fund A2 USD USD 14,630000 1 882 872 749,25 0,00 0,00 15,361500 14,630000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 11,530000 9 884 567 937,28 0,00 0,00 12,106500 11,530000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD USD 16,360000 1 684 272 826,18 0,00 0,00 17,178000 16,360000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 119,600000 9 268 118 528,00 0,00 0,00 125,580000 119,600000
NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap CZK (hedged i) CZK 4 842,410000 7 031 789,88 28 147,47 28 147,47 5 084,530500 4 842,410000
ERSTE Bond Local Emerging EUR 135,230000 189 247 389,80 21 244 460,52 3 564 110,64 139,963050 135,230000
Horizon Access Fund China USD 853,530000 14 887 042,00 906 354,00 906 354,00 879,135900 853,530000
Horizon CSOB Svet S Bonusom Energie 1 EUR 10,790000 5 561 298,00 4 725 470,00 4 725 470,00 11,113700 10,682100
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T EUR 11,470000 24 442 407,19 42 719,77 42 719,77 11,814100 11,470000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A EUR 7,490000 24 442 407,19 0,00 0,00 7,714700 7,490000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) T EUR 9,480000 24 442 407,19 0,00 0,00 9,764400 9,480000
PARVEST Equity Best Selection World EUR 130,930000 69 298 184,14 338 117,56 338 117,56 134,857900 130,930000
PP - USA TOP Fond o. p. f. EUR 1,293156 6 911 039,30 6 911 039,30 840 185,25 1,319019 1,293156
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Short Term EUR Hedged EUR 51,280000 20 323 020,72 4 107 322,73 4 107 322,73 53,844000 51,280000
NN (L) Energy - X Cap CZK (hedged i) CZK 5 914,140000 4 053 280,58 4 754,98 4 754,98 6 209,847000 5 914,140000
KBC Flexible Plan EUR 55,370000 149 018 733,00 23 457 411,00 23 457 411,00 56,200550 55,370000
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 3 USD 9,920000 10 509 199,00 1 218 317,00 1 218 317,00 10,217600 9,820800
KBC Flexible Comfort EUR 969,130000 4 197 680,00 2 106 723,00 2 106 723,00 983,666950 969,130000
NN (L) Materials - X Cap CZK (hedged i) CZK 6 491,160000 1 811 829,57 5 057,59 5 057,59 6 620,983200 6 491,160000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 157,060000 818 667 891,74 9 055 670,14 9 055 670,14 162,557100 157,060000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 150,560000 1 202 516 220,81 13 719 659,70 13 719 659,70 155,076800 150,560000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 151,020000 252 465 563,03 384 317,66 384 317,66 157,060800 151,020000
VÚB AM - Magnifica Edícia I EUR 0,100072 31 509 259,84 31 509 259,84 31 509 259,84 0,100072 0,099071
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR Hedged (ND) EUR 47,190000 24 535 290,62 24 456 838,80 24 456 838,80 49,549500 47,190000
Horizon CSOB Buyback Spolocnosti 1 EUR 10,050000 5 494 930,00 5 484 114,00 5 484 114,00 10,351500 9,949500
TAM - Balanced Fund EUR 0,101456 19 919 078,19 19 919 078,19 19 919 078,19 0,101456 0,098412
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,101176 2 466 211,94 2 466 211,94 2 466 211,94 0,101176 0,098141
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap USD USD 95,580000 17 700 458,18 1 455,06 1 455,06 98,447400 95,580000
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hedged i) CZK 12 361,230000 24 483 955,70 625 430,30 625 430,30 12 979,291500 12 361,230000
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 841,510000 154 518 779,90 29 149,91 29 149,91 866,755300 841,510000
myNEXT - Bond E EUR Cap EUR 48,710000 2 048 052,23 917 077,83 917 077,83 51,145500 48,710000
myNEXT - Multi-Asset E EUR EUR 52,100000 12 710 171,81 7 333 869,11 7 333 869,11 54,705000 52,100000
myNEXT - Equity E EUR EUR 55,720000 3 694 372,77 2 393 240,70 2 393 240,70 58,506000 55,720000
VÚB AM - Magnifica Edícia II EUR 0,096478 50 515 746,32 50 515 746,32 50 515 746,32 0,096478 0,095513
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 27,300000 426 778 189,18 1 467 980,46 1 467 980,46 28,733250 27,300000
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 34,030000 171 212 239,07 688 687,42 688 687,42 35,816575 34,030000
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 12,330000 149 496 126,20 499 396,89 499 396,89 12,977325 12,330000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 14,340000 226 478 991,63 225 181,99 225 181,99 15,092850 14,340000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,500000 200 004 634,06 246 923,14 246 923,14 16,042500 15,500000
Fidelity Funds - European Fund A-ACC-EUR EUR 15,490000 203 205 481,29 3 090 971,77 3 090 971,77 16,303225 15,490000
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,551000 390 468 656,10 1 779 478,63 1 779 478,63 9,885285 9,551000
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 18,800000 441 704 607,28 15 333 554,91 15 333 554,91 19,787000 18,800000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 62,140000 95 476 270,22 1 879,53 1 879,53 65,402350 62,140000
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 28,150000 188 839 383,74 749 807,70 749 807,70 29,627875 28,150000
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged) EUR 9,087000 1 092 538 711,10 13 386 189,51 13 386 189,51 9,405045 9,087000
Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 19,240000 119 251 077,76 195 196,62 195 196,62 20,250100 19,240000
Fidelity Funds - Global Property Fund A-DIST-EUR EUR 14,400000 17 895 639,95 1 897 721,90 1 897 721,90 15,156000 14,400000
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 22,120000 1 341 146 607,75 75 739,81 75 739,81 23,281300 22,120000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 19,950000 599 801 411,52 1 172 151,03 1 172 151,03 20,997375 19,950000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 12,770000 47 071 215,30 98 198,85 98 198,85 13,440425 12,770000
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 17,620000 31 973 521,86 610 993,52 610 993,52 18,545050 17,620000
Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 1 EUR 10,100000 3 002 834,00 2 987 055,00 2 987 055,00 10,403000 9,999000
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6 USD 9,590000 7 385 796,00 1 522 000,00 1 522 000,00 9,877700 9,494100
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 32,650000 413 626 343,33 12 676 653,58 12 676 653,58 34,364125 32,650000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 33,250000 774 893 598,12 8 669 966,28 8 669 966,28 34,995625 33,250000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,663000 68 606 377,82 1 163 474,08 1 163 474,08 8,966205 8,663000
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) CZK 222,510000 7 393 923,80 9 153,31 9 153,31 229,185300 222,510000
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (DA) EUR 48,040000 13 230 925,78 3 646 750,32 3 646 750,32 50,442000 48,040000
Amundi Funds II - Euro Short-Term USD USD 6,870000 37 541 473,22 118 218,35 118 218,35 7,213500 6,870000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short Term EUR EUR 5,940000 120 362 475,96 36 639,87 36 639,87 6,237000 5,940000
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies USD USD 6,010000 17 901 440,93 22 375,49 22 375,49 6,310500 6,010000
Amundi Funds II - Absolute Return Bond USD USD 52,940000 887 878,98 15 770,29 15 770,29 55,587000 52,940000
Amundi Funds II - Euro Bond USD USD 11,180000 69 758 603,49 111 863,83 111 863,83 11,739000 11,180000
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond USD USD 10,560000 33 313 438,71 120 895,14 120 895,14 11,088000 10,560000
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond USD USD 87,090000 11 462 078,31 47 149,30 47 149,30 91,444500 87,090000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Agregate Bond EUR EUR 85,370000 257 599 226,06 117 858,66 117 858,66 89,638500 85,370000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR EUR 15,870000 154 826 755,52 5 146 316,00 5 146 316,00 16,663500 15,870000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies USD USD 73,250000 15 657 879,34 47 121,42 47 121,42 76,912500 73,250000
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield EUR EUR 108,520000 19 674 078,38 3 806 073,45 3 806 073,45 113,946000 108,520000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR EUR 9,810000 335 350 853,64 2 893 858,07 2 893 858,07 10,300500 9,810000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR EUR 11,860000 93 139 030,99 334 191,61 334 191,61 12,453000 11,860000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 9,020000 18 992 539,61 9 054,53 9 054,53 9,471000 9,020000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 83,380000 55 968 245,17 53 412,27 53 412,27 87,549000 83,380000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset USD USD 109,310000 18 487 077,04 168 640,29 168 640,29 114,775500 109,310000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities EUR EUR 81,390000 11 826 342,46 248 428,73 248 428,73 85,459500 81,390000
Amundi Funds II - Euroland Equity USD USD 8,270000 662 979 954,72 10 067,35 10 067,35 8,683500 8,270000
Amundi Funds II - European Equity Value USD USD 131,790000 303 536 044,93 48 224,91 48 224,91 138,379500 131,790000
Amundi Funds II - European Potential USD USD 185,560000 162 456 774,56 106 976,06 106 976,06 194,838000 185,560000
Amundi Funds II - European Research USD USD 6,810000 12 602 303,78 657,19 657,19 7,150500 6,810000
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value EUR EUR 87,330000 340 394 365,51 284 705,76 284 705,76 91,696500 87,330000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value EUR EUR 11,000000 125 540 068,88 858 965,81 858 965,81 11,550000 11,000000
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund EUR EUR 10,090000 901 440 425,24 39 208 592,04 39 208 592,04 10,594500 10,090000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research EUR EUR 10,930000 134 109 229,20 1 695 499,70 1 695 499,70 11,476500 10,930000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth EUR EUR 243,870000 674 346 441,85 12 541 934,38 12 541 934,38 256,063500 243,870000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value EUR EUR 151,410000 129 127 278,33 291 573,42 291 573,42 158,980500 151,410000
Amundi Funds II - Global Ecology USD USD 299,940000 901 644 637,66 96 047,12 96 047,12 314,937000 299,940000
Amundi Funds II - Pioneer Global Select USD USD 114,450000 537 141 022,66 86 941,75 86 941,75 120,172500 114,450000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income USD (DQ) USD 57,440000 475 461 576,58 930 908,48 930 908,48 60,312000 57,440000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income USD USD 92,110000 173 792 245,48 672 592,72 672 592,72 96,715500 92,110000
Amundi Funds II - Emerging Europe a Mediterranean Equity USD USD 18,060000 81 397 702,64 210 580,01 210 580,01 18,963000 18,060000
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity EUR EUR 6,780000 90 799 784,01 47 398 422,39 47 398 422,39 7,119000 6,780000
Amundi Funds II - China Equity EUR EUR 13,630000 80 550 355,86 2 175 926,25 2 175 926,25 14,311500 13,630000
Amundi Funds II - Japanese Equity EUR EUR 2,900000 16 271 165,26 2 849 688,01 2 849 688,01 3,045000 2,900000
Amundi Funds II - Asia (Ex.Japan) Equity EUR EUR 8,400000 15 698 037,49 1 366 181,18 1 366 181,18 8,820000 8,400000
Amundi Funds II - Russian Equity USD USD 58,740000 11 688 213,98 85 154,69 85 154,69 61,677000 58,740000
Amundi Funds II - Real Assets Target Income EUR EUR 47,400000 1 851 107,51 229 527,15 229 527,15 49,770000 47,400000
Amundi Funds II - Top European Players USD USD 8,890000 151 194 183,78 47 658,91 47 658,91 9,334500 8,890000
NN (L) European Real Estate - X Cap CZK (hedged i) CZK 27 901,150000 3 386 166,45 899,03 899,03 28 598,678750 27 901,150000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 10 EUR 10,380000 13 016 609,00 12 415 207,00 12 415 207,00 10,691400 10,276200
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility EUR EUR 43,070000 79 199 737,37 29 969 547,77 29 969 547,77 45,223500 43,070000
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility EUR 190,880000 100 625 838,90 2 828 005,74 2 828 005,74 198,515200 190,880000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 155,260000 5 955 142 987,00 2 659 152,61 2 659 152,61 155,260000 155,260000
Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1 EUR 10,060000 3 584 833,00 3 115 874,00 3 115 874,00 10,361800 9,959400
PP - KLM real estate fund o.p.f. EUR 0,010650 15 725 500,98 15 725 500,98 4 292 996,72 0,011183 0,010118
IAD - Korunový realitný fond, o.p.f., CZK 1,058369 90 227 090,84 6 133 867,50 6 133 867,50 1,111287 1,058369
VÚB AM - Magnifica Edícia III EUR 0,097723 70 347 713,53 70 347 713,53 70 347 713,53 0,097723 0,096746
PARVEST Equity Best Selection Euro Classic CAP EUR 491,030000 780 308 053,30 760 055,51 760 055,51 505,760900 491,030000
PARVEST Aqua Classic Capitalisation EUR 121,370000 542 199 040,50 5 607 869,30 5 607 869,30 125,011100 121,370000
BNP PARIBAS L1 Equity Europe EUR 31,750000 383 983 233,60 799 017,89 799 017,89 32,702500 31,750000
BNP PARIBAS L1 Bond World Plus [Classic, C] EUR 1 574,070000 99 468 592,35 472 890,09 472 890,09 1 621,292100 1 574,070000
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan [Classic, C] USD 140,220000 43 882 552,55 644 827,30 644 827,30 144,426600 140,220000
PARVEST Equity Russia [Classic, C] EUR 130,780000 200 807 649,50 269 534,96 269 534,96 134,703400 130,780000
PARVEST Equity USA Small Cap [Classic EUR, C] EUR 308,760000 26 382 200,62 739 017,06 739 017,06 318,022800 308,760000
BNP PARIBAS L1 Diversified World Balanced [Classic, C] EUR 200,920000 154 276 736,00 254 182,43 254 182,43 206,947600 200,920000
PARVEST Equity High Dividend Pacific [Classic EUR, C] EUR 76,950000 5 856 820,25 215 550,80 215 550,80 79,258500 76,950000
PARVEST Smart Food [Classic, C] EUR 101,660000 130 250 839,70 298 693,35 298 693,35 104,709800 101,660000
PARVEST Convertible Bond World [Classic RH EUR, C] EUR 154,680000 68 837 725,03 96 235,05 96 235,05 159,320400 154,680000
PARVEST Equity USA Small Cap [Classic, C] USD 237,100000 134 180 522,50 317 464,79 317 464,79 244,213000 237,100000
BNP PARIBAS L1 Multi-Asset Income [Classic, C] EUR 99,320000 364 141 037,90 44 021,35 44 021,35 102,299600 99,320000
PARVEST Diversifield Dynamic [Classic, C] EUR 241,780000 618 444 668,20 78 445,52 78 445,52 249,033400 241,780000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2026 [Classic, C] EUR 124,320000 38 903 362,43 45 827,35 45 827,35 128,049600 124,320000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2033 [Classic, C] EUR 140,170000 1 268 832,06 40 749,69 40 749,69 144,375100 140,170000
PARVEST Bond World High Yield [Classic, C] EUR 100,340000 11 033 514,75 22 468,13 22 468,13 103,350200 100,340000
PARVEST Equity World Health Care [Classic, C] EUR 1 035,260000 194 433 078,60 82 769,04 82 769,04 1 066,317800 1 035,260000
BNP PARIBAS L1 Bond Europe Plus [Classic, C] EUR 423,180000 150 220 435,50 38 180,88 38 180,88 435,875400 423,180000
PARVEST Convertible Bond Europe Small Cap [Classic, C] EUR 166,530000 103 752 070,80 37 422,77 37 422,77 171,525900 166,530000
PARVEST Convertible Bond Europe [Classic, C] EUR 146,790000 134 776 588,90 78 403,48 78 403,48 151,193700 146,790000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2021 [Classic, C] EUR 112,640000 6 180 534,62 12 250,88 12 250,88 116,019200 112,640000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2023 [Classic, C] EUR 116,380000 239 965 519,30 11 334,56 11 334,56 119,871400 116,380000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2043 [Classic, C] EUR 161,690000 713 391,25 19 818,31 19 818,31 166,540700 161,690000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2038 [Classic, C] EUR 152,390000 1 279 895,36 10 992,34 10 992,34 156,961700 152,390000
PARVEST Bond Asia ex-Japan [Classic EUR, C] EUR 141,480000 2 976 206,36 5 809,17 5 809,17 145,724400 141,480000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2028 [Classic, C] EUR 129,200000 1 760 988,42 8 316,56 8 316,56 133,076000 129,200000
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan [Classic EUR, C] EUR 625,610000 140 575 716,50 2 383,57 2 383,57 644,378300 625,610000
NN (L) Global Sustainable Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK 15 033,230000 17 311 090,32 16 009,50 16 009,50 15 333,894600 15 033,230000
NN (L) Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 322,560000 115 553 953,10 71 565,42 71 565,42 328,366080 322,560000
IN.Focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced EUR 994,540000 1 077 294 042,00 10 827 313,00 10 827 313,00 1 009,458100 994,540000
IN.Focus KBC ExpertEase Defensive Balanced EUR 980,580000 1 486 343 298,00 3 739 130,00 3 739 130,00 995,288700 980,580000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 EUR 9,540000 6 450 333,00 4 649 891,00 4 649 891,00 9,826200 9,444600
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,009690 9 847 810,44 9 847 810,44 9 045 786,12 0,009690 0,009690
BNP PARIBAS L1 Diversified World Growth [Classic, C] EUR 213,710000 103 566 668,80 115 603,29 115 603,29 220,121300 213,710000
PARVEST Bond Absolute Return V350 [Classic, C] EUR 103,990000 12 973 677,33 37 090,41 37 090,41 107,109700 103,990000
PARVEST Equity China [Classic EUR, C] EUR 138,730000 116 308 963,20 1 511 879,54 1 511 879,54 142,891900 138,730000
PARVEST Equity India [Classic EUR, C] EUR 124,320000 79 697 177,40 487 534,55 487 534,55 128,049600 124,320000
PARVEST Equity Russia Opportunities [Classic EUR, C] EUR 83,440000 8 083 776,80 881 540,27 881 540,27 85,943200 83,440000
PARVEST Equity USA Growth [Classic EUR, C] EUR 310,070000 78 682 156,36 779 255,52 779 255,52 319,372100 310,070000
PARVEST Global Enviroment [Classic, C] EUR 188,220000 342 137 378,70 472 081,32 472 081,32 193,866600 188,220000
Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 2 EUR 9,720000 7 033 190,00 5 920 403,00 5 920 403,00 10,011600 9,622800
VÚB AM - Edícia Svet EUR 0,094936 70 193 747,90 70 193 747,90 70 193 747,90 0,094936 0,093987
PP - Office real estate fund o.p.f. EUR 0,010338 74 213 116,35 74 213 116,35 74 213 116,35 0,010493 0,010235
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 2 USD 936,860000 40 189 484,00 700 209,00 700 209,00 964,965800 927,491400
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 6 EUR 9,990000 8 014 283,00 7 060 502,00 7 060 502,00 10,289700 9,890100
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility USD USD 48,900000 89 919 421,82 28 842,66 28 842,66 51,345000 48,900000
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 USD 940,720000 40 089 781,00 380 566,00 380 566,00 968,941600 931,312800
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 106,230000 996 135 956,64 0,00 0,00 107,292300 106,230000
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Stability EUR 415,810000 276 010 356,60 51 467,67 51 467,67 428,284300 415,810000
ESPA Mortage EUR 151,380000 306 302 165,37 25 942 667,40 4 286 736,30 156,678300 151,380000
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR 174,010000 381 776 977,63 9 722 620,46 662 688,20 180,100350 174,010000
ESPA Bond Inflation Linked EUR 123,490000 187 502 570,67 8 557 037,77 2 116 173,60 127,812150 123,490000
ERSTE Bond Emerg Mkt Corp IG USD 109,900000 115 819 410,91 20 765 523,15 20 765 523,15 113,746500 109,900000
PP - 365. world o.p.f. EUR 0,010311 2 062 198,58 2 062 198,58 2 062 198,58 0,010517 0,010311
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 9,480000 8 732 720,00 8 732 720,00 8 732 720,00 9,764400 9,385200
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 91,140000 84 908 926,70 4 775 270,64 4 775 270,64 94,785600 91,140000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 220,200000 324 557 182,60 1 580 689,19 1 580 689,19 224,604000 220,200000
NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) USD 640,220000 44 380 231,35 654,95 654,95 672,231000 640,220000
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap CZK CZK 17 021,410000 4 806 664,69 548,46 548,46 17 872,480500 17 021,410000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 31,840000 4 780 831,69 152 874,33 152 874,33 33,432000 31,840000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 161,260000 653 521 968,75 0,00 0,00 165,291500 161,260000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 9,660000 4 782 316,00 4 196 362,00 4 196 362,00 9,949800 9,563400
IN.Focus 2030 EUR 101,570000 46 297 857,00 163 311,00 163 311,00 103,093550 101,570000
IN.Focus 2035 EUR 102,010000 15 412 134,00 717 723,00 717 723,00 103,540150 102,010000
PARVEST Enhanced Cash 6 Months EUR 109,020000 197 932 982,10 0,00 0,00 112,290600 109,020000
PARVEST Flexible Bond Euro EUR 49,700000 922 099,25 0,00 0,00 51,191000 49,700000
PARVEST Flexible Bond Europe Corporate EUR 126,280000 400 310 001,30 0,00 0,00 130,068400 126,280000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic CAP EUR EUR 107,570000 6 684 364,25 0,00 0,00 110,797100 107,570000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic DIS EUR EUR 95,680000 4 699 517,46 0,00 0,00 98,550400 95,680000
PARWORLD Flexible Convertible Bond EUR 102,920000 32 286 373,77 0,00 0,00 106,007600 102,920000
PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic CAP EUR EUR 366,870000 66 879 746,30 1 564 384,65 1 564 384,65 377,876100 366,870000
PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic DIS EUR EUR 339,420000 14 330 842,28 435 968,26 435 968,26 349,602600 339,420000
BNP PARIBAS Flexi I US Mortgage EUR 1 179,310000 8 035 891,93 0,00 0,00 1 214,689300 1 179,310000
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Balanced EUR 200,920000 154 276 736,00 0,00 0,00 206,947600 200,920000
PARVEST Bond Euro High Yield EUR 199,850000 100 565 429,90 0,00 0,00 205,845500 199,850000
PARVEST Bond World High Yield Short Duration EUR 105,700000 29 080 815,67 0,00 0,00 108,871000 105,700000
PARVEST Disruptive Technology EUR 927,740000 262 672 484,90 0,00 0,00 955,572200 927,740000
VÚB AM - Edícia 2018 EUR 0,098147 36 828 512,58 36 828 512,58 36 828 512,58 0,098147 0,097166
Amundi Funds - Protect 90 EUR 97,990000 19 603 286,80 3 108 777,14 3 108 777,14 102,399550 97,990000
NN (L) International Czech Money Market - P Cap CZK CZK 1 500,090000 67 772 599,64 4 815,10 4 815,10 1 507,590450 1 500,090000
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 9,300000 347 235 411,00 1 498 969,00 1 498 969,00 9,579000 9,207000
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,890000 4 014 625,00 3 706 258,00 3 706 258,00 10,186700 9,791100
NN (L) European Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 321,030000 15 617 379,24 468,38 468,38 337,081500 321,030000
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 9,970000 3 299 244,00 3 299 163,00 3 299 163,00 10,269100 9,870300
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 9,790000 10 144 437,00 2 725 953,00 2 725 953,00 10,083700 9,692100
Amundi Funds II - Euro Multi-Asset Target Income A EUR DQ EUR 49,190000 1 212 785,07 1 200 421,40 1 200 421,40 51,649500 49,190000
Amundi Funds II - Euro Multi-Asset Target Income A EUR ND EUR 49,190000 2 233 776,41 2 198 073,99 2 198 073,99 51,649500 49,190000
PP - Aktívny fond o.p.f. EUR 0,921167 1 348 058,26 1 348 058,26 1 348 058,26 0,939590 0,911955
PP - Stabilný fond o.p.f. EUR 1,008237 7 013 999,34 7 013 999,34 7 013 999,34 1,018319 0,998155
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,010005 33 926 523,04 33 926 523,04 33 926 523,04 0,010055 0,010005
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 147,460000 77 047 693,41 1 968,44 1 968,44 148,934600 147,460000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 149,360000 967 229 996,50 42 574,92 42 574,92 150,853600 149,360000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 149,980000 684 376 184,20 0,00 0,00 151,479800 149,980000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 170,340000 368 428 520,20 39 853,43 39 853,43 172,043400 170,340000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 14 EUR 10,000000 2 782 200,00 2 782 200,00 2 782 200,00 10,300000 9,900000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR