Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 11.1.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
KBC Equity Fund America USD 2 660,830000 29 017 892,00 668 635,00 668 635,00 2 740,654900 2 660,830000
KBC Equity Fund Europe EUR 1 533,450000 19 781 400,00 971 421,00 971 421,00 1 579,453500 1 533,450000
KBC Equity Fund Finance EUR 605,890000 16 186 805,00 454 402,00 454 402,00 624,066700 605,890000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 3 847,230000 39 658 867,00 1 114 345,00 1 114 345,00 3 962,646900 3 847,230000
KBC Equity Fund Oil EUR 595,170000 31 679 454,00 3 011 726,00 3 011 726,00 613,025100 595,170000
KBC Equity Fund Pharma EUR 1 513,760000 108 639 697,00 4 539 394,00 4 539 394,00 1 559,172800 1 513,760000
KBC Equity Fund Technology USD 305,180000 63 008 322,00 1 707 249,00 1 707 249,00 314,335400 305,180000
KBC Equity Fund Telecom EUR 381,740000 4 777 043,00 229 636,00 229 636,00 393,192200 381,740000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 1 758,220000 21 720 717,00 586 146,00 586 146,00 1 810,966600 1 758,220000
KBC Equity Fund World EUR 428,130000 101 908 832,00 5 424 027,00 5 424 027,00 440,973900 428,130000
TAM - Americký akciový EUR 0,040784 90 670 343,70 90 670 343,70 68 092 650,15 0,040784 0,039560
TAM - Európsky akciový EUR 0,019541 53 638 532,54 53 638 532,54 43 755 922,25 0,019541 0,018955
KBC Equity Fund Emerging Europe EUR 1 297,690000 12 466 901,00 1 337 534,00 1 337 534,00 1 336,620700 1 297,690000
KBC Equity Fund Commodities & Materials EUR 506,030000 6 986 140,00 115 906,00 115 906,00 521,210900 506,030000
KBC Equity Fund Utilities EUR 834,630000 3 862 103,00 209 177,00 209 177,00 859,668900 834,630000
KBC Equity Fund High Dividend North America USD 1 080,230000 15 525 660,00 553 541,00 553 541,00 1 112,636900 1 080,230000
KBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology EUR 212,880000 24 174 430,00 3 050 192,00 3 050 192,00 219,266400 212,880000
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA EUR 0,045239 62 530 357,62 62 530 357,62 59 351 693,30 0,045352 0,045126
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,034226 13 474 616,53 13 474 556,74 13 474 556,74 0,034907 0,034226
IAD - EURO Bond EUR 0,040711 14 312 489,39 14 312 578,96 14 312 578,96 0,041485 0,040711
ČSOB Dlhopisový o.p.f. EUR 0,044943 2 758 659,00 2 758 659,00 2 758 659,00 0,045392 0,044943
KBC Renta Dollarenta USD 1 111,730000 77 450 421,00 676 346,00 676 346,00 1 122,847300 1 111,730000
KBC Renta Eurorenta EUR 2 911,200000 60 256 847,00 5 247 658,00 5 247 658,00 2 940,312000 2 911,200000
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,054172 207 790 359,50 207 790 359,50 165 048 169,04 0,054714 0,054172
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,076419 413 236 190,07 413 236 190,07 372 755 556,82 0,076419 0,074126
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,046257 136 339 858,40 136 339 858,40 122 200 763,19 0,046257 0,046257
KBC Multi Interest Cash EURO EUR 37,860000 42 491 310,00 1 247 842,00 1 247 842,00 37,897860 37,860000
KBC Multi Interest Cash USD USD 5 577,500000 108 234 257,00 7 571 507,00 7 571 507,00 5 583,077500 5 577,500000
KBC Multi Interest Cash CZK CZK 126,300000 541 257 383,00 617 071,00 617 071,00 126,426300 126,300000
KBC Multi Interest EURO Medium EUR 46,970000 6 977 689,00 85 061,00 85 061,00 47,016970 46,970000
IAD - Global Index EUR 0,031547 97 235 949,18 97 141 979,69 97 141 979,69 0,032777 0,031547
PP - EUROFOND o.p.f. EUR 0,061870 19 559 198,06 19 559 198,06 10 028 186,50 0,063107 0,061870
VÚB AM - Vyvážený Rastový fond EUR 0,044791 59 485 967,69 59 485 967,69 59 485 967,69 0,046269 0,042999
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,041805 376 864 753,77 376 864 753,77 375 719 081,85 0,042641 0,041805
KBC Renta Czechrenta CZK 38 680,190000 123 282 314,00 781 821,00 781 821,00 39 066,991900 38 680,190000
KBC Renta Sterlingrenta GBP 1 139,110000 4 424 868,00 792 040,00 792 040,00 1 150,501100 1 139,110000
KBC Renta Medium EUR EUR 1 146,490000 1 784 646,00 343 916,00 343 916,00 1 157,954900 1 146,490000
KBC Renta Long EUR EUR 1 280,870000 1 142 905,00 630 614,00 630 614,00 1 293,678700 1 280,870000
KBC Renta Emurenta EUR 654,340000 757 160,00 61 682,00 61 682,00 660,883400 654,340000
Success absolute T (rastový) EUR 10,020000 20 480 158,13 11 004 355,74 11 004 355,74 10,546050 10,020000
KBC Renta Slovakrenta EUR 1 058,560000 1 163 473,00 1 039 751,00 1 039 751,00 1 069,145600 1 058,560000
KBC Equity Fund Belgium EUR 708,370000 33 917 910,00 1 075 176,00 1 075 176,00 729,621100 708,370000
KBC Equity Fund Strategic Finance EUR 421,000000 10 674 399,00 336 461,00 336 461,00 433,630000 421,000000
KBC Equity Fund Flanders EUR 2 679,250000 41 845 953,00 1 401 975,00 1 401 975,00 2 759,627500 2 679,250000
KBC Equity Fund Buyback America USD 1 914,320000 76 280 709,00 510 025,00 510 025,00 1 971,749600 1 914,320000
KBC Renta Forintrenta HUF 288 102,150000 387 039 886,00 137 251,00 137 251,00 290 983,171500 288 102,150000
KBC Renta Swissrenta CHF 1 685,610000 6 688 844,00 851 805,00 851 805,00 1 702,466100 1 685,610000
KBC Renta Canarenta CAD 2 514,950000 19 595 635,00 204 165,00 204 165,00 2 540,099500 2 514,950000
KBC Equity Fund Food & Personal Products EUR 1 757,550000 36 495 084,00 835 839,00 835 839,00 1 810,276500 1 757,550000
KBC Equity Fund Japan JPY 55 873,000000 1 506 139 872,00 239 608,00 239 608,00 57 549,190000 55 873,000000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term USD USD 6,750000 133 747 365,48 439 725,14 439 725,14 7,087500 6,750000
Amundi Funds II - China Equity USD USD 15,520000 86 132 299,17 375 260,86 375 260,86 16,296000 15,520000
VÚB AM - Dlhopisový Konvergentný fond EUR 0,035801 62 266 546,43 62 266 546,43 51 007 376,42 0,036338 0,034369
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond EUR EUR 9,240000 24 605 392,56 3 157 333,78 3 157 333,78 9,702000 9,240000
KBC Equity Fund Consumer Durables EUR 582,820000 11 550 963,00 794 930,00 794 930,00 600,304600 582,820000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield USD USD 13,350000 109 017 382,13 613 353,76 613 353,76 14,017500 13,350000
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund USD USD 10,810000 950 307 733,74 340 193,52 340 193,52 11,350500 10,810000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond USD USD 18,250000 175 440 954,39 342 386,37 342 386,37 19,162500 18,250000
Amundi Funds II - Euro Short Term EUR EUR 6,020000 33 380 880,68 3 720 201,51 3 720 201,51 6,321000 6,020000
KBC Renta Aud-Renta AUD 2 030,200000 13 976 719,00 928 411,00 928 411,00 2 050,502000 2 030,200000
KBC Equity Fund New Asia EUR 763,610000 101 331 313,00 3 342 548,00 3 342 548,00 786,518300 763,610000
NN (L) International Slovak Bond - P Cap EUR EUR 54,550000 2 111 065,49 66 171,06 66 171,06 56,131950 54,550000
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR EUR 172,880000 15 358 360,03 0,00 0,00 178,066400 172,880000
NN (L) US Factor Credit – P Cap USD USD 1 157,410000 21 306 253,01 0,00 0,00 1 192,132300 1 157,410000
Amundi Funds II - Emerging Europe a Mediterranean Equity EUR EUR 15,800000 69 563 992,17 8 591 185,47 8 591 185,47 16,590000 15,800000
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity USD USD 7,560000 103 973 713,30 168 337,26 168 337,26 7,938000 7,560000
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1 180,870000 13 004 203,00 1 723 430,00 1 723 430,00 1 216,296100 1 180,870000
KBC Equity Fund Latin America EUR 1 227,180000 22 016 764,00 1 953 869,00 1 953 869,00 1 263,995400 1 227,180000
Amundi Funds II - Euro Bond EUR 9,910000 61 230 769,14 21 417 449,41 21 417 449,41 10,405500 9,910000
Amundi Funds II - Asia (Ex.Japan) Equity USD USD 9,650000 16 936 014,22 163 398,09 163 398,09 10,132500 9,650000
Amundi Funds II - Japanese Equity USD USD 3,160000 21 886 731,16 16 617,85 16 617,85 3,318000 3,160000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value USD USD 11,630000 125 810 951,65 271 530,06 271 530,06 12,211500 11,630000
Amundi Funds II - Euroland Equity EUR EUR 6,790000 467 956 207,81 3 094 015,09 3 094 015,09 7,129500 6,790000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research USD USD 11,510000 150 178 826,10 242 926,25 242 926,25 12,085500 11,510000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 485,960000 13 991 482,00 859 843,00 859 843,00 500,538800 485,960000
KBC Equity Fund Strategic Cyclicals EUR 870,960000 3 868 380,00 73 270,00 73 270,00 897,088800 870,960000
Amundi Funds II - Top European Players EUR EUR 7,380000 124 328 039,01 8 561 583,62 8 561 583,62 7,749000 7,380000
NN (L) European Equity - P Cap EUR EUR 58,130000 84 457 564,72 5 553,04 5 553,04 59,873900 58,130000
NN (L) International - Central European Equity EUR EUR 141,270000 232 546 857,20 85 877,19 85 877,19 146,779530 141,270000
KBC Equity Fund Buyback Europe EUR 931,620000 53 182 011,00 333 912,00 333 912,00 959,568600 931,620000
Amundi Funds II - European Research EUR EUR 5,650000 10 895 511,86 7 368 938,86 7 368 938,86 5,932500 5,650000
KBC Equity Fund New Markets EUR 1 727,130000 47 239 712,00 2 889 514,00 2 889 514,00 1 778,943900 1 727,130000
Success absolute A (výnosový) EUR 8,990000 20 480 158,13 0,00 0,00 9,461975 8,990000
KBC Equity Fund Trends EUR 131,580000 57 619 417,00 1 019 135,00 1 019 135,00 135,527400 131,580000
KBC Equity Fund New Shares EUR 1 108,490000 13 432 614,00 1 188 127,00 1 188 127,00 1 141,744700 1 108,490000
IAD - CE Bond o.p.f. EUR 0,036247 9 607 576,76 9 440 530,03 9 440 530,03 0,036428 0,036247
ERSTE Bond Danubia EUR 166,140000 330 190 066,26 14 009 755,50 2 177 430,84 170,293500 166,140000
ESPA Stock Europe - Emerging EUR 94,260000 58 713 320,32 6 540 324,36 6 540 324,36 97,559100 94,260000
ESPA Stock Europe EUR 159,340000 150 678 967,78 516 102,26 516 102,26 164,916900 159,340000
ERSTE Responsible Stock America USD 408,980000 57 999 683,69 764 289,45 764 289,45 423,294300 408,980000
Success relative T (rastový) EUR 7,010000 16 784 790,25 6 716 211,42 6 716 211,42 7,378025 7,010000
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. EUR 0,042068 13 225 959,18 13 225 959,18 13 225 959,18 0,042489 0,042068
NN (L) Global High Dividend P - Cap EUR EUR 416,930000 69 783 427,96 190 679,60 190 679,60 429,437900 416,930000
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Cap USD USD 130,740000 50 445 639,56 3 917,02 3 917,02 134,662200 130,740000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income USD USD 11,260000 347 237 889,47 3 108 334,28 3 108 334,28 11,823000 11,260000
KBC Renta Short EUR EUR 712,450000 3 396 999,00 213 416,00 35 345,00 719,574500 712,450000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR Hedged EUR 81,660000 28 712 714,42 4 558 474,82 4 558 474,82 85,743000 81,660000
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (ND) EUR 92,910000 64 373 166,16 29 923 692,80 29 923 692,80 97,555500 92,910000
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield USD USD 121,950000 21 298 009,44 165 708,00 165 708,00 128,047500 121,950000
TAM - Private Growth 1 EUR 0,037197 190 683 417,85 190 683 417,85 190 020 812,07 0,037197 0,036081
TAM - Private Growth 2 EUR 0,037973 41 869 549,09 41 869 549,09 39 907 162,44 0,037973 0,036834
KBC Renta Zlotyrenta PLN 3 565,630000 24 793 138,00 1 506 078,00 1 506 078,00 3 601,286300 3 565,630000
AM SLSP Globálny akciový fond EUR 0,044134 23 919 952,99 23 919 952,99 23 919 952,99 0,045458 0,044134
KBC Equity Fund Luxury & Tourism EUR 166,290000 10 993 120,00 318 989,00 318 989,00 171,278700 166,290000
TAM - Premium Harmonic EUR 0,035260 136 482 730,29 136 482 730,29 136 482 730,29 0,035260 0,034202
TAM - Premium Strategic EUR 0,034783 35 186 291,11 35 186 291,11 35 186 291,11 0,034783 0,033740
ESPA Stock Europe Property EUR 310,230000 50 887 557,74 8 804 637,63 8 727 080,13 321,088050 310,230000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR Hedged EUR 91,100000 1 850 590,47 361 859,86 361 859,86 95,655000 91,100000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value EUR Hedged EUR 70,490000 1 655 701,23 15 803,08 15 803,08 74,014500 70,490000
IAD - KD Russia EUR 0,020353 4 200 343,76 3 871 042,25 3 871 042,25 0,021147 0,020353
VÚB AM - Konzervatívne portfólio EUR 0,037374 194 586 556,94 194 586 556,94 194 586 556,94 0,037561 0,035879
VÚB AM - Dynamické portfólio EUR 0,039874 232 832 819,79 232 832 819,79 232 832 819,79 0,040472 0,038279
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,038908 26 022 551,00 26 017 710,00 20 431 777,00 0,038908 0,038908
PP - Dynamické portfólio o.p.f. EUR 0,035823 9 599 572,87 9 599 572,87 9 599 572,87 0,036539 0,035823
Success relative A (výnosový) EUR 7,010000 16 784 790,25 0,00 0,00 7,378025 7,010000
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,041097 30 583 635,00 30 559 084,00 30 559 084,00 0,041713 0,041097
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,040624 23 284 307,00 23 273 032,00 23 273 032,00 0,041233 0,040624
IAD - Optimal Balanced EUR 0,028823 15 818 605,51 15 808 200,96 15 808 200,96 0,029486 0,028765
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 204,650000 334 267 848,10 1 183 484,61 1 183 484,61 212,836000 204,650000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 119,830000 99 890 741,77 927 583,90 927 583,90 125,821500 119,830000
Raiffeisen-Eurasien-Aktien EUR 233,620000 428 017 611,10 158 234,10 158 234,10 245,301000 233,620000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 270,890000 620 439 295,22 331 647,92 331 647,92 279,016700 270,890000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 257,790000 143 706 796,86 376 500,49 376 500,49 265,523700 257,790000
Raiffeisen-Österreich-Aktien EUR 221,510000 107 660 724,64 0,00 0,00 230,370400 221,510000
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien EUR 269,490000 266 405 303,56 165 874,33 165 874,33 282,964500 269,490000
Raiffeisen-Pazifik-Aktien EUR 165,630000 111 012 260,37 0,00 0,00 172,255200 165,630000
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,035371 39 288 326,54 39 288 326,54 39 288 326,54 0,035371 0,035371
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Agregate Bond USD USD 98,590000 198 738 994,09 212 547,90 212 547,90 103,519500 98,590000
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,069753 187 902 366,90 176 509 568,80 167 713 063,70 0,071846 0,069753
ESPA Reserve Dollar USD 138,410000 22 920 887,20 567 297,38 567 297,38 139,794100 138,410000
ESPA Reserve Euro Plus EUR 115,330000 367 851 251,20 24 690 884,37 13 922 522,27 116,194975 115,330000
ESPA Reserve Corporate EUR 132,800000 201 863 910,33 6 374 134,40 2 523 200,00 133,796000 132,800000
ESPA Bond Euro Corporate EUR 190,280000 597 107 866,06 9 234 355,08 3 295 526,00 196,939800 190,280000
ERSTE Bond Emerging Markets EUR 194,000000 246 167 913,68 14 109 685,70 2 792 728,85 200,790000 194,000000
ESPA Bond Dollar USD 135,480000 129 831 413,39 136 979,42 136 979,42 140,221800 135,480000
ESPA Stock Global EUR 101,780000 222 283 253,65 20 543 849,79 5 021 005,47 105,851200 101,780000
ESPA Stock Japan EUR 100,630000 41 943 327,74 52 528,86 52 528,86 104,655200 100,630000
ESPA Stock Istanbul EUR 200,510000 27 839 815,74 2 099 941,23 2 099 941,23 208,530400 200,510000
ESPA Stock Global Emerging Markets EUR 191,230000 164 758 700,31 11 214 294,77 582 869,04 198,879200 191,230000
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value USD USD 92,080000 353 574 068,24 169,44 169,44 96,684000 92,080000
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. EUR 0,035614 6 345 151,74 6 345 151,74 6 345 151,74 0,036326 0,035614
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies EUR EUR 5,270000 8 748 543,94 2 464,18 2 464,18 5,533500 5,270000
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,042330 107 989 620,20 107 989 620,20 73 567 633,97 0,042965 0,042279
TAM - Realitný Fond EUR 0,032487 292 061 490,29 292 061 490,29 259 401 358,29 0,032487 0,031512
Amundi Funds II - Global Ecology EUR EUR 248,530000 711 343 350,50 8 962 404,61 8 962 404,61 260,956500 248,530000
Amundi Funds II - Pioneer Global Select EUR EUR 92,670000 421 526 904,87 83 445 210,17 83 445 210,17 97,303500 92,670000
Amundi Funds II - European Potential EUR EUR 152,710000 130 932 832,88 7 563 257,48 7 563 257,48 160,345500 152,710000
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 22,570000 40 246 280,37 9 147 769,76 9 147 769,76 23,698500 22,570000
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. EUR 0,057696 737 588 788,10 737 588 788,10 734 581 647,70 0,058561 0,057119
AM SLSP Realitný fond EUR 0,027352 4 022 342,21 4 022 342,21 4 022 342,21 0,028173 0,027352
GIS European Equities Opportunity EUR 152,651000 6 006 294,59 1 130 144,96 1 130 144,96 157,688483 152,651000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 208,449000 3 099 452,97 828 105,55 828 105,55 215,327817 208,449000
GIS Global Equity Allocation EUR 131,387000 2 365 045,26 356 846,17 356 846,17 135,722771 131,387000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 151,772000 17 326 628,68 382 070,07 382 070,07 154,048580 151,772000
AXA EUR Konto EUR 0,045604 65 027 790,00 64 963 434,00 64 963 434,00 0,045604 0,045604
AXA CEE Dluhopisový fond EUR 0,050994 40 109 283,00 11 166 102,00 11 166 102,00 0,050994 0,049464
AXA CEE Akciový fond EUR 0,036442 89 113 546,00 27 467 629,00 27 467 629,00 0,036442 0,034620
AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií EUR 0,037235 15 320 456,25 15 320 456,25 9 242 192,55 0,037235 0,037235
NN (L) Energy - X Cap USD USD 998,280000 27 244 994,97 5 047,28 5 047,28 1 048,194000 998,280000
IAD - Growth Opportunities EUR 0,032766 22 894 262,80 22 894 100,97 22 894 100,97 0,034109 0,032766
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent USD 157,140000 32 006 137,66 205 728,67 205 728,67 158,711400 157,140000
Raiffeisen-Europa-SmallCap EUR 274,910000 65 151 282,13 14 836,62 14 836,62 288,655500 274,910000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien EUR 245,050000 198 895 203,38 382 869,06 382 869,06 257,302500 245,050000
Raiffeisen-Global-Aktien EUR 280,580000 516 266 413,04 0,00 0,00 291,803200 280,580000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 112,750000 768 802 610,26 0,00 0,00 116,132500 112,750000
Raiffeisen-TopDividende-Aktien EUR 146,710000 130 005 686,25 18 957,13 18 957,13 152,578400 146,710000
KBC Equity Fund High Dividend EUR 1 451,930000 114 242 273,00 1 534 927,00 1 534 927,00 1 495,487900 1 451,930000
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 763,570000 6 018 298,00 10 949,00 10 949,00 786,477100 763,570000
KBC Equity Fund Global Leaders EUR 409,760000 17 168 029,00 321 929,00 321 929,00 422,052800 409,760000
IAD - Český konzervativní EUR 0,043000 9 215 511,74 8 982 898,92 8 982 898,92 0,043000 0,043000
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3 Year EUR 61,590000 10 206 194,80 137 446,83 137 446,83 64,669500 61,590000
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,036919 1 824 836,29 1 824 831,00 1 824 831,00 0,038027 0,036181
AXA Realitní fond EUR 0,035368 43 468 707,00 18 836 054,00 18 836 054,00 0,035368 0,033953
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR EUR 450,340000 30 392 812,09 32 097,53 32 097,53 472,857000 450,340000
NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR EUR 56,320000 17 562 527,73 33 305,85 33 305,85 59,136000 56,320000
NN (L) Latin America Equity - X Cap USD USD 1 724,370000 9 888 593,19 6 575,97 6 575,97 1 810,588500 1 724,370000
NN (L) Asia Income - X Cap USD USD 1 011,910000 8 901 062,72 7 821,09 7 821,09 1 062,505500 1 011,910000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. EUR 0,038204 11 928 670,56 11 913 447,88 11 843 051,26 0,038204 0,038204
Horizon Access India Fund USD 1 359,700000 28 208 791,00 465 700,00 465 700,00 1 400,491000 1 359,700000
Horizon Access Fund Russia EUR 408,640000 9 461 593,00 2 294 052,00 2 294 052,00 420,899200 408,640000
Horizon Access Fund Vietnam EUR 658,760000 9 745 280,00 2 086 129,00 2 086 129,00 678,522800 658,760000
TAM - Private Growth EUR 0,034595 191 397 162,50 191 397 162,50 191 397 162,50 0,034595 0,033557
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 87,600000 67 374 861,59 190 221,12 190 221,12 91,980000 87,600000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income EUR EUR 77,060000 143 239 824,66 9 864 638,09 9 864 638,09 80,913000 77,060000
Amundi Funds II - Euro Corporate Short Term EUR 57,480000 10 716 761,07 6 716 848,51 6 716 848,51 60,354000 57,480000
Amundi Funds II - Euro High Yield EUR 99,690000 32 058 840,49 2 895 620,26 2 895 620,26 104,674500 99,690000
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond EUR 76,210000 72 475 310,27 22 112 925,40 22 112 925,40 80,020500 76,210000
AXA Selection Global Equity EUR 0,057875 110 955 061,00 42 304 569,00 42 304 569,00 0,057875 0,054982
AXA Selection Emerging Equity EUR 0,040387 50 580 800,00 21 936 625,00 21 936 625,00 0,040387 0,038367
AXA Selection Opportunities EUR 0,037516 42 736 555,00 12 405 638,00 12 405 638,00 0,037516 0,035640
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond EUR EUR 76,320000 9 930 092,85 143 819,93 143 819,93 80,136000 76,320000
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,061386 8 336 309,00 8 332 992,00 8 332 992,00 0,063228 0,061386
VÚB AM - Rezervný fond EUR 0,036678 194 844 045,63 194 844 045,63 94 756 609,77 0,036678 0,036678
VÚB AM - Active Magnifica EUR 0,039536 221 305 938,68 221 305 938,68 221 305 938,68 0,040129 0,037955
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda A USD 3,636600 240 100,45 26 332,44 26 332,44 3,814793 3,636600
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda B USD 3,712100 691 511,81 470 735,71 470 735,71 3,712100 3,526495
WIOF African Performance Fund - Trieda A USD 2,147000 51 364,86 47 428,17 47 428,17 2,252203 2,147000
WIOF China Performance Fund - Trieda A USD 3,858800 3 557 589,13 18 867,38 18 867,38 4,047881 3,858800
Amundi Funds II - Absolute Return Bond EUR EUR 45,950000 772 669,48 21 599,21 21 599,21 48,247500 45,950000
Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy EUR 59,140000 240 804 581,99 10 581 528,46 10 581 528,46 62,097000 59,140000
NN (L) European Real Estate - X Cap EUR EUR 1 065,240000 7 416 485,06 23 496,00 23 496,00 1 118,502000 1 065,240000
Amundi Funds II - European Equity Value EUR EUR 108,930000 254 319 724,16 1 447 705,30 1 447 705,30 114,376500 108,930000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset EUR 94,340000 16 079 109,64 1 824 586,35 1 824 586,35 99,057000 94,340000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth USD USD 256,530000 692 453 188,16 493 796,95 493 796,95 269,356500 256,530000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value USD USD 160,550000 135 782 845,80 14 842,39 14 842,39 168,577500 160,550000
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien EUR 184,050000 31 201 361,78 51 005,41 51 005,41 191,412000 184,050000
WIOF African Performance Fund - Trieda B USD 2,018400 199 281,99 5 337,89 5 337,89 2,018400 1,917480
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,035506 1 749 695,96 1 749 698,40 1 749 698,40 0,036571 0,034796
WIOF China Performance Fund - Trieda B USD 3,511700 2 020 596,90 20 999,55 20 999,55 3,511700 3,336115
PARVEST Equity Brazil USD 108,700000 188 270 007,00 72 600,99 72 600,99 114,135000 108,700000
PARVEST Bond Euro EUR 218,970000 252 173 841,50 48 646,38 48 646,38 229,918500 218,970000
PARVEST Bond Euro Corporate EUR 183,330000 329 092 106,30 56 143,44 56 143,44 192,496500 183,330000
PARVEST Bond Euro Government EUR 392,820000 104 908 583,80 794 544,06 794 544,06 412,461000 392,820000
PARVEST Bond Euro Inflation-Linked EUR 137,560000 52 927 760,80 8 188,63 8 188,63 144,438000 137,560000
PARVEST Bond Euro Short Term EUR 121,740000 82 176 656,60 3 885,62 3 885,62 127,827000 121,740000
PARVEST Equity High Dividend Europe EUR 84,690000 97 292 842,63 13 067,67 13 067,67 88,924500 84,690000
PARVEST Equity Japan JPY 4 519,000000 5 274 211 036,00 5 458,36 5 458,36 4 744,950000 4 519,000000
PARVEST Equity Latin America USD 586,070000 49 837 794,74 78 010,41 78 010,41 615,373500 586,070000
PARVEST Equity Russia Opportunity USD 92,790000 49 773 822,72 30 545,84 30 545,84 97,429500 92,790000
PARVEST Money Market USD USD 213,043343 388 007 003,90 20 736,20 20 736,20 223,695510 213,043343
PARVEST Money Market Euro EUR 208,203348 809 888 726,10 359 275,20 359 275,20 218,613515 208,203348
PARVEST Equity USA Mid Cap USD 222,150000 75 819 460,91 11 769,33 11 769,33 233,257500 222,150000
PARVEST Equity USA USD 134,600000 85 599 557,58 439 986,56 439 986,56 141,330000 134,600000
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR EUR 535,100000 16 237 437,61 0,00 0,00 561,855000 535,100000
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR EUR 829,460000 1 405 995,64 4 557,88 4 557,88 870,933000 829,460000
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) EUR 479,320000 10 349 368,69 0,00 0,00 503,286000 479,320000
NN (L) EURO Equity - X Cap EUR EUR 129,430000 929 585,89 0,00 0,00 135,901500 129,430000
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR EUR 1 325,750000 2 560 913,80 107 555,45 107 555,45 1 392,037500 1 325,750000
NN (L) Industrials - X Cap EUR EUR 547,040000 3 156 691,55 8 048,60 8 048,60 574,392000 547,040000
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR EUR 342,570000 8 204 224,18 3 065,66 3 065,66 359,698500 342,570000
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR EUR 386,580000 56 229 405,18 78 606,40 78 606,40 405,909000 386,580000
NN (L) Prestige & Luxe - X Cap EUR EUR 747,290000 40 383 341,27 70 975,36 70 975,36 784,654500 747,290000
NN (L) Banking & Insurance X - Cap USD USD 618,290000 9 422 913,79 10 783,65 10 783,65 649,204500 618,290000
NN (L) Information Technology - X Cap USD USD 1 369,820000 10 542 447,28 8 682,59 8 682,59 1 438,311000 1 369,820000
NN (L) Consumer Goods - X Cap USD USD 1 594,960000 1 368 467,06 643,40 643,40 1 674,708000 1 594,960000
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR EUR 1 878,220000 20 500 411,24 822 615,28 822 615,28 1 972,131000 1 878,220000
NN (L) Health Care - X Cap USD USD 1 870,940000 13 398 719,69 14 877,87 14 877,87 1 964,487000 1 870,940000
NN (L) Materials - X Cap USD USD 871,260000 19 059 504,13 3 340,81 3 340,81 914,823000 871,260000
NN (L) Communication Services - X Cap USD USD 829,380000 769 913,68 0,00 0,00 870,849000 829,380000
NN (L) Utilities - X Cap USD USD 804,470000 3 631 778,48 4 409,43 4 409,43 844,693500 804,470000
NN (L) US High Dividend - X Cap USD USD 470,360000 10 953 990,37 286,87 286,87 493,878000 470,360000
NN (L) Greater China Equity - X Cap USD USD 1 045,110000 27 591 798,58 4 581,09 4 581,09 1 097,365500 1 045,110000
NN (L) Japan Equity - X Cap JPY JPY 4 145,000000 867 120 898,33 14,42 14,42 4 352,250000 4 145,000000
AXA CZK Konto EUR 0,043624 26 691 141,00 620 968,00 620 968,00 0,043624 0,043624
WIOF India Performance Fund - Trieda A USD 5,481800 4 032 120,48 19 858,11 19 858,11 5,750408 5,481800
PARVEST Equity Europe Small Cap EUR 206,670000 391 508 099,90 1 287 909,47 1 287 909,47 217,003500 206,670000
WIOF India Performance Fund - Trieda B USD 5,200800 3 638 956,19 89 534,29 89 534,29 5,200800 4,940760
Archipel Portfolio Pro November 90 EUR 335,594000 37 324 859,00 31 234 466,00 31 234 466,00 335,594000 330,560090
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR EUR 256,410000 38 962 235,03 0,00 0,00 264,102300 256,410000
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 697,860000 9 227 891,48 132 178,87 132 178,87 732,753000 697,860000
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii) EUR 599,220000 3 938 675,98 3 553,37 3 553,37 629,181000 599,220000
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda A EUR 0,110000 399 648,70 194 788,96 194 788,96 0,114290 0,110000
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B EUR 0,090000 66 462,23 30 542,92 30 542,92 0,090000 0,085500
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda A EUR 0,457200 455 898,79 241 538,27 241 538,27 0,475031 0,457200
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B EUR 0,409000 628 499,18 447 435,63 447 435,63 0,409000 0,388550
TAM - SmartFund EUR 0,106526 212 728 398,04 212 728 398,04 212 544 313,87 0,106526 0,103330
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 133,400000 75 956 555,43 807 034,12 807 034,12 137,402000 133,400000
Archipel Portfolio Pro August 95 EUR 11,591400 10 328 120,00 5 584 928,00 5 584 928,00 11,765271 11,591400
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov EUR 0,032242 4 089 145,89 4 089 145,89 4 089 145,89 0,033854 0,032242
Horizon CSOB Duo Coupon 5 EUR 9,900000 855 604,00 855 588,00 855 588,00 10,197000 9,801000
PARVEST Climate Impact Classic Capitalisation EUR 163,370000 186 700 709,40 177 431,26 177 431,26 171,538500 163,370000
Horizon CSOB Duo Coupon 6 EUR 9,920000 1 139 799,00 1 139 620,00 1 139 620,00 10,217600 9,820800
WIOF Latin American Performance Fund - Trieda A USD 2,703400 11 706,70 0,00 0,00 2,835867 2,703400
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 85,660000 36 367 182,90 66 960,76 66 960,76 89,943000 85,660000
Archipel Portfolio Pro February 95 EUR 11,191500 21 884 486,00 17 315 655,00 17 315 655,00 11,359373 11,191500
KBC EquiPlus Duo Coupon 14 EUR 493,830000 2 121 508,00 179 754,00 179 754,00 508,644900 488,891700
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR EUR 1 020,610000 4 007 914,08 12 246,30 12 246,30 1 071,640500 1 020,610000
NN (L) Communication Services - X Cap EUR EUR 1 562,770000 2 756 465,86 95 960,33 95 960,33 1 640,908500 1 562,770000
Horizon CSOB Duo Coupon 7 EUR 9,890000 434 791,00 434 646,00 434 646,00 10,087800 9,890000
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 54,650000 53 096 951,93 1 474 814,63 1 474 814,63 57,382500 54,650000
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds EUR 115,440000 168 993 753,71 866 475,67 866 475,67 120,057600 115,440000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 200,950000 200 199 198,16 98 840,07 98 840,07 206,978500 200,950000
Archipel Portfolio Pro May 90 EUR 11,943500 25 918 359,00 19 505 899,00 19 505 899,00 12,122653 11,943500
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies EUR EUR 66,750000 14 455 426,09 5 287 414,02 5 287 414,02 70,087500 66,750000
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. EUR 0,010317 7 639 040,54 7 639 040,54 5 507 577,62 0,010317 0,009801
NN (L) Commodity Enhanced P - Cap EUR (hedged i) EUR 128,710000 2 278 327,86 8 738,64 8 738,64 132,571300 128,710000
WIOF Latin American Performance Fund - Trieda B USD 2,513800 358 150,31 288 194,50 288 194,50 2,513800 2,388110
TAM - DynamicAlpha Fund EUR 0,100875 22 971 823,73 22 971 823,73 22 643 068,37 0,100875 0,097849
Horizon CSOB Duo Bonus 1 EUR 10,760000 1 110 316,00 865 707,00 865 707,00 10,975200 10,437200
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,014031 16 843 496,17 16 843 496,17 16 843 496,17 0,014031 0,014031
AXA Eurobond EUR 0,031092 2 202 291,00 2 191 001,00 2 191 001,00 0,031092 0,030159
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,012790 8 548 543,36 8 548 543,36 8 548 543,36 0,012790 0,012790
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0,372400 1 697,35 0,00 0,00 0,372400 0,353780
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0,090000 1 127,23 0,00 0,00 0,090000 0,085500
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USD USD 54,050000 1 767 965,67 26,65 26,65 56,752500 54,050000
WSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - B GBP GBP 3,978900 2 421 522,83 379 288,48 379 288,48 3,978900 3,779955
WSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - A USD USD 3,451700 3 984,71 0,00 0,00 3,586316 3,451700
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,105287 3 783 227,18 3 783 227,18 3 783 227,18 0,105287 0,105287
HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond EUR 1 330,340000 105 527 158,99 95 639 385,71 95 639 385,71 1 330,340000 1 330,340000
Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (DSA) EUR 48,060000 691 265 115,12 34 406 134,82 34 406 134,82 50,463000 48,060000
Global Partners CSOB Duo Coupon 8 EUR 10,180000 2 995 475,00 2 995 475,00 2 995 475,00 10,485400 10,078200
Optimum Fund CSOB Globalniho Rustu EUR 1 EUR 11,650000 5 834 130,00 1 586 031,00 1 586 031,00 11,999500 11,533500
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 114,120000 221 030 514,25 865 318,67 865 318,67 117,543600 114,120000
Amundi Funds II - Russian Equity EUR EUR 52,730000 10 408 757,05 2 813 089,61 2 813 089,61 55,366500 52,730000
WSP Classic Portfolio GBP - Trieda B USD 5,135300 2 236 137,67 0,00 0,00 5,135300 4,878535
KBC Bonds Corporates Euro EUR 886,090000 18 056 080,00 410 497,00 410 497,00 894,950900 886,090000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 823,910000 8 104 977,00 784 246,00 784 246,00 832,149100 823,910000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 399,170000 30 439 289,00 192 616,00 192 616,00 2 423,161700 2 375,178300
KBC Bonds Europe Ex EMU EUR 1 022,490000 2 525 864,00 68 346,00 68 346,00 1 032,714900 1 022,490000
KBC Bonds High Interest EUR 1 966,320000 65 799 161,00 2 123 408,00 2 123 408,00 1 985,983200 1 966,320000
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
Horizon CSOB Dobyvatelia Novych Trhov EUR 1 EUR 10,950000 2 548 923,00 2 544 265,00 2 544 265,00 11,278500 10,840500
PARVEST Equity Best Selection Europe EUR 197,500000 182 772 252,20 46 220,93 46 220,93 207,375000 197,500000
PARVEST Equity World Energy EUR 493,630000 49 253 271,51 114 388,88 114 388,88 518,311500 493,630000
PARVEST Equity World Low Volatility EUR 77,210000 208 116 170,60 856 308,32 856 308,32 81,070500 77,210000
PARVEST Equity Europe Emerging EUR 105,680000 38 652 285,99 563 478,36 563 478,36 110,964000 105,680000
PARVEST Equity World Emerging USD 609,520000 105 932 972,70 92 072,09 92 072,09 639,996000 609,520000
PARVEST Equity China USD 369,860000 106 356 838,80 187 682,72 187 682,72 388,353000 369,860000
PARVEST Equity India USD 128,210000 74 746 990,58 163 401,96 163 401,96 134,620500 128,210000
PARVEST Equity Europe Growth EUR 43,410000 41 968 927,14 101 693,57 101 693,57 45,580500 43,410000
PARVEST Equity Turkey EUR 120,750000 16 387 632,91 375 138,86 375 138,86 126,787500 120,750000
PARVEST Commodities USD 50,820000 25 505 087,25 7 869,02 7 869,02 53,361000 50,820000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,095889 14 481 784,89 14 481 784,89 14 481 784,89 0,096368 0,095410
IAD - Energy Fund, o.p.f. EUR 1,465212 3 581 565,78 3 575 644,76 3 131 087,72 1,465212 1,465212
Global Partners CSOB Duo Bonus 2 EUR 10,830000 2 121 218,00 1 493 533,00 1 493 533,00 11,154900 10,721700
Optimum Fund CSOB Svetovych Prilezitosti USD 1 USD 10,980000 4 782 854,00 224 046,00 224 046,00 11,309400 10,870200
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities EUR Hedged EUR 60,390000 2 277 558,81 287 750,38 287 750,38 63,409500 60,390000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities USD USD 87,490000 12 271 614,72 5 849,15 5 849,15 91,864500 87,490000
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,277989 228 606 700,90 228 606 700,90 225 943 609,50 1,316329 1,265209
VÚB AM - Active Bond fund EUR 0,114630 191 570 890,75 191 570 890,75 191 570 890,75 0,115203 0,110045
Global Partners CSOB Duo Bonus 3 EUR 10,780000 1 665 100,00 1 654 320,00 1 654 320,00 11,103400 10,672200
Horizon CSOB Silne Firmy 1 EUR 10,630000 7 357 420,00 4 233 057,00 4 233 057,00 10,948900 10,523700
PP - Kapitálový Fond o.p.f. EUR 1,194471 71 581 479,46 71 581 479,46 71 581 479,46 1,212388 1,182526
TAM - NewMarkets o.p.f. EUR 0,119299 28 351 156,22 28 351 156,22 20 154 512,87 0,119299 0,115720
Horizon CSOB Svet s Bonusom Pivovarov 1 EUR 11,270000 1 832 446,00 1 156 832,00 1 156 832,00 11,608100 11,157300
Optimum Fund CSOB Svet a Pivni Premie 1 EUR 10,270000 252 640 765,00 571 249,00 571 249,00 10,578100 10,167300
BNP Paribas Quam Fund Medium Vol EUR 119,870000 70 008 972,65 31 946,73 31 946,73 122,866750 119,870000
Amundi Funds II - Real Assets Target Income USD USD 53,660000 2 065 242,38 12 649,89 12 649,89 56,343000 53,660000
Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (ND) EUR 55,090000 44 233 636,42 12 708 724,99 12 708 724,99 57,844500 55,090000
Horizon CSOB Svetovy Pokrok 1 EUR 10,460000 3 150 016,00 2 231 024,00 2 231 024,00 10,773800 10,355400
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 1 057,600000 6 134 134,90 7 219,65 7 219,65 1 110,480000 1 057,600000
NN (L) Global High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 9 684,780000 26 814 834,97 74 272,57 74 272,57 10 169,019000 9 684,780000
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,083259 42 245 058,54 42 245 058,54 42 245 058,54 0,083675 0,082843
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. EUR 0,010138 151 764 263,37 151 764 263,37 151 764 263,37 0,010290 0,010138
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. EUR 0,010124 16 182 828,63 16 182 828,63 16 102 273,38 0,010326 0,010124
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. EUR 0,010138 6 097 651,57 6 097 651,57 6 036 454,55 0,010391 0,010138
Horizon CSOB Svet s High Tech Bonusom 1 EUR 10,160000 5 148 303,00 3 557 534,00 3 557 534,00 10,464800 10,058400
Amundi S.F. - Emerging Markets Bond 2019 EUR 49,220000 5 049 158,44 1 626 805,86 1 626 805,86 50,450500 48,481700
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 1 USD 9,860000 15 500 054,00 747 763,00 747 763,00 10,155800 9,761400
NN (L) International - Central European Equity CZK CZK 3 469,040000 1 749 807 144,74 14 668,30 14 668,30 3 642,492000 3 469,040000
Horizon CSOB Svet s Nemeckym Bonusom 1 EUR 10,270000 4 205 244,00 3 509 505,00 3 509 505,00 10,578100 10,167300
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (plne rastový) EUR 11,760000 24 065 669,92 143 376,26 143 376,26 12,297432 11,760000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income EUR (DQ) EUR 48,050000 392 357 936,06 25 263 069,61 25 263 069,61 50,452500 48,050000
VÚB AM - Flexible Magnifica Fund EUR 0,097847 86 249 310,87 86 249 310,87 86 249 310,87 0,099315 0,097064
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR Hedged EUR 52,290000 11 878 623,88 4 006 062,71 4 006 062,71 54,904500 52,290000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 3 EUR 10,200000 9 039 514,00 7 143 509,00 7 143 509,00 10,506000 10,098000
NN (L) Absolute Return Bond - X Cap EUR EUR 252,850000 697 490,66 0,00 0,00 252,850000 240,207500
Horizon CSOB Svet s Bonusom Rodina 1 EUR 10,240000 4 189 387,00 3 056 302,00 3 056 302,00 10,547200 10,137600
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 4 USD 10,040000 10 378 539,00 816 868,00 816 868,00 10,341200 9,939600
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,082928 17 423 744,51 17 423 744,51 17 423 744,51 0,083343 0,082513
Horizon CSOB Smart Start 1 EUR 9,830000 2 986 054,00 2 975 256,00 2 975 256,00 10,124900 9,731700
NN (L) Communication Services - X Cap CZK (hedged i) CZK 9 363,510000 511 171,50 3 295,07 3 295,07 9 831,685500 9 363,510000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 5 EUR 9,250000 17 485 042,00 15 915 670,00 15 915 670,00 9,527500 9,157500
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR Hedged (DQ) EUR 39,150000 96 739 823,07 37 550 295,02 37 550 295,02 41,107500 39,150000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 102,820000 431 069 194,70 38 887 270,48 38 887 270,48 107,961000 102,820000
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant EUR 127,750000 147 820 222,40 10 102 602,10 10 102 602,10 134,137500 127,750000
Success absolute VT (plne rastový) EUR 10,200000 20 480 158,13 4 030,89 4 030,89 10,735500 10,200000
Success relative VT (plne rastový) EUR 7,050000 16 784 790,25 82 431,61 82 431,61 7,420125 7,050000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 7,870000 16 396 909,22 5 461 981,97 5 461 981,97 8,263500 7,870000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 71,600000 48 661 343,07 10 724 707,10 10 724 707,10 75,180000 71,600000
Amundi Fund Solutions - Diversified Growth EUR 58,970000 52 121 111,17 2 995 947,38 2 995 947,38 61,918500 58,970000
Horizon CSOB Stredny Vyber 1 EUR 9,750000 6 949 401,00 5 453 916,00 5 453 916,00 10,042500 9,652500
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. EUR 1,001051 9 548 173,72 9 548 173,72 9 548 173,72 1,031083 1,001051
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD USD 1 884,720000 33 644 900,13 8 499,51 8 499,51 1 978,956000 1 884,720000
AXA Small Cap Portfolio EUR 0,041465 12 524 191,00 6 369 420,00 6 369 420,00 0,042916 0,041465
Horizon USD Low USD 104,310000 16 795 774,00 774 710,00 774 710,00 105,874650 104,310000
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2 USD 9,960000 9 297 541,00 1 512 300,00 1 512 300,00 10,258800 9,860400
NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK CZK 2 655,670000 530 549 425,82 0,00 0,00 2 788,453500 2 655,670000
AM SLSP Inštitucionálny I2, o.p.f. EUR 1,209284 6 364 463,13 6 364 463,13 6 364 463,13 1,209284 1,209284
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,094827 231 118 798,12 231 118 798,12 121 779 013,37 0,094827 0,091982
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 100,360000 345 056 158,33 243 172,08 243 172,08 100,360000 100,360000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 10,980000 2 323 886 499,75 310 278,30 310 278,30 11,611350 10,980000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 13,460000 1 821 405 540,26 165 614,68 165 614,68 14,233950 13,460000
Franklin Income Fund USD 10,600000 1 480 363 302,69 6 860,32 6 860,32 11,209500 10,600000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 9,600000 129 325 820,45 94 841,06 94 841,06 10,152000 9,600000
Templeton Global Balanced Fund USD 28,890000 850 031 798,95 46 485,54 46 485,54 30,551175 28,890000
Templeton Global Income Fund USD 19,190000 773 895 976,68 713 483,33 713 483,33 20,293425 19,190000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 29,940000 1 872 622 134,44 932 067,92 932 067,92 31,661550 29,940000
Franklin European Dividend Fund EUR 15,650000 105 966 271,04 21 606,37 21 606,37 16,549875 15,650000
Franklin European Growth Fund EUR 14,650000 304 275 362,93 628 723,77 628 723,77 15,492375 14,650000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 34,610000 320 662 581,58 314 992,72 314 992,72 36,600075 34,610000
Franklin Global Real Estate Fund USD 12,050000 182 046 673,45 91 629,14 91 629,14 12,742875 12,050000
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 29,390000 95 646 646,41 105 702,27 105 702,27 31,079925 29,390000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 3,760000 226 599 785,39 1 506 830,18 1 506 830,18 3,976200 3,760000
Franklin India Fund USD 35,060000 2 193 328 251,44 1 336 784,27 1 336 784,27 37,075950 35,060000
Franklin Japan Fund USD 7,600000 16 946 708 538,57 19 914,98 19 914,98 8,037000 7,600000
Franklin MENA Fund USD 6,590000 96 595 560,95 29 309,93 29 309,93 6,968925 6,590000
Franklin Mutual Beacon Fund USD 76,860000 408 615 418,61 152 710,34 152 710,34 81,279450 76,860000
Franklin Mutual European Fund EUR 22,430000 963 441 431,88 928 745,39 928 745,39 23,719725 22,430000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 17,900000 649 645 974,18 1 046 002,29 1 046 002,29 18,929250 17,900000
Franklin Natural Resources Fund USD 5,930000 271 887 017,36 6 753 955,96 6 753 955,96 6,270975 5,930000
Franklin Technology Fund USD 18,340000 2 611 193 286,05 1 897 380,63 1 897 380,63 19,394550 18,340000
Franklin U.S. Equity Fund USD 25,910000 357 730 165,31 46 942,10 46 942,10 27,399825 25,910000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 15,500000 3 804 629 295,19 3 405 749,30 3 405 749,30 16,391250 15,500000
Franklin World Perspectives Fund USD 21,040000 358 956 343,90 686 907,02 686 907,02 22,249800 21,040000
Templeton Africa Fund USD 8,120000 62 656 487,49 216 481,86 216 481,86 8,586900 8,120000
Templeton Asian Growth Fund USD 32,590000 3 169 216 807,60 981 813,99 981 813,99 34,463925 32,590000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 43,980000 1 492 538 311,99 3 036 964,57 3 036 964,57 46,508850 43,980000
Templeton BRIC Fund USD 17,170000 649 127 330,29 94 476,46 94 476,46 18,157275 17,170000
Templeton China Fund USD 26,810000 423 657 102,01 68 482,92 68 482,92 28,351575 26,810000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 21,080000 219 489 559,43 30 775,88 30 775,88 22,292100 21,080000
Templeton Emerging Markets Fund USD 37,850000 859 234 373,65 10 026 203,01 10 026 203,01 40,026375 37,850000
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD 10,970000 918 591 913,41 710 785,18 710 785,18 11,600775 10,970000
Templeton Euroland Fund EUR 20,800000 585 679 361,58 0,00 0,00 21,996000 20,800000
Templeton Frontier Markets Fund USD 17,350000 544 159 223,82 609 182,07 609 182,07 18,347625 17,350000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 20,230000 579 480 688,80 30 697,20 30 697,20 21,393225 20,230000
Templeton Global Fund USD 38,780000 977 549 044,98 38 895,37 38 895,37 41,009850 38,780000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 16,250000 6 737 791 548,51 374 031,25 374 031,25 17,184375 16,250000
Templeton Latin America Fund USD 62,970000 1 030 785 945,23 351 954,26 351 954,26 66,590775 62,970000
Templeton Thailand Fund USD 28,520000 159 156 852,13 56 337,71 56 337,71 30,159900 28,520000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 12,370000 241 418 932,65 0,00 0,00 13,081275 12,370000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 12,590000 291 588 556,87 0,00 0,00 13,219500 12,590000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 11,960000 120 027 537,88 0,00 0,00 12,647700 11,960000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 14,290000 423 912 110,09 92 964,81 92 964,81 15,111675 14,290000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 18,600000 524 214 377,50 284 311,89 284 311,89 19,530000 18,600000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 13,020000 60 926 731,78 73 106,83 73 106,83 13,671000 13,020000
Franklin European Total Return Fund EUR 14,930000 282 920 700,93 184 720,38 184 720,38 15,676500 14,930000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 10,330000 50 461 351,87 1 319,96 1 319,96 10,846500 10,330000
Franklin High Yield Fund USD 17,860000 1 699 934 261,99 22 126,76 22 126,76 18,753000 17,860000
Franklin Strategic Income Fund EUR 13,280000 835 295 348,10 675 328,33 675 328,33 13,944000 13,280000
Franklin U.S. Government Fund USD 11,020000 648 503 346,18 115 537,58 115 537,58 11,571000 11,020000
Templeton Asian Bond Fund USD 17,830000 483 430 632,49 182 432,31 182 432,31 18,721500 17,830000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 13,750000 10 362 388 019,57 6 394 483,45 6 394 483,45 14,437500 13,750000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 15,400000 322 222 350,51 27 927,93 27 927,93 16,170000 15,400000
Templeton Global Bond Fund USD 30,110000 14 633 032 295,19 7 996 179,89 7 996 179,89 31,615500 30,110000
Templeton Global High Yield Fund USD 15,310000 129 686 475,49 21 594,14 21 594,14 16,075500 15,310000
Templeton Global Total Return Fund USD 30,600000 16 390 473 355,74 10 411 222,42 10 411 222,42 32,130000 30,600000
Horizon CSOB Globalny Rast EUR 1 EUR 10,330000 3 374 994,00 2 696 708,00 2 696 708,00 10,639900 10,226700
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR EUR 275,040000 46 029 583,97 12 717,30 12 717,30 283,291200 275,040000
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 5 USD 10,000000 7 004 820,00 567 415,00 567 415,00 10,300000 9,900000
ESPA Bond Euro Rent VT EUR 168,830000 180 817 904,41 12 340 518,10 210 531,01 173,050750 168,830000
ESPA Bond USA High Yield EUR 198,340000 231 403 631,36 32 744 046,00 6 219 159,30 205,281900 198,340000
ESPA Bond USA Corporate EUR 167,090000 155 844 671,49 24 457 475,94 5 298 594,18 172,938150 167,090000
ESPA Bond Europe High-Yield EUR 184,550000 244 235 924,35 101 502,50 101 502,50 191,009250 184,550000
ESPA Reserve Euro EUR 1 258,900000 393 549 747,61 3 874 894,20 0,00 1 268,341750 1 258,900000
VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond EUR 0,098209 178 257 345,70 178 257 345,70 178 257 345,70 0,098946 0,097423
Raiffeisen-Mehrwert 2020 EUR 107,780000 73 417 258,38 592 790,00 592 790,00 111,013400 106,702200
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 25,040000 2 293 937 920,00 0,00 0,00 26,292000 25,040000
BGF Asian Dragon Fund A2 USD USD 36,490000 3 236 413 703,69 0,00 0,00 38,314500 36,490000
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD USD 12,110000 11 173 919 662,23 0,00 0,00 12,715500 12,110000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,720000 11 318 892 544,00 0,00 0,00 16,506000 15,720000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 17,340000 1 883 529 472,00 0,00 0,00 18,207000 17,340000
BGF Global Allocation Fund A2 USD USD 46,430000 17 092 075 033,04 0,00 0,00 48,751500 46,430000
BGF Global Equity Income Fund A2 USD USD 13,610000 1 525 837 990,68 0,00 0,00 14,290500 13,610000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 11,240000 8 328 649 235,33 0,00 0,00 11,802000 11,240000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD USD 16,070000 1 366 196 599,33 0,00 0,00 16,873500 16,070000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 118,070000 7 797 126 656,00 0,00 0,00 123,973500 118,070000
NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap CZK (hedged i) CZK 4 773,590000 7 216 292,91 27 149,84 27 149,84 5 012,269500 4 773,590000
ERSTE Bond Local Emerging EUR 139,350000 194 177 359,52 22 034 700,35 3 507 637,00 144,227250 139,350000
Horizon Access Fund China USD 866,760000 15 593 224,00 965 706,00 965 706,00 892,762800 866,760000
Horizon CSOB Svet S Bonusom Energie 1 EUR 10,600000 5 322 795,00 4 513 427,00 4 513 427,00 10,918000 10,494000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T EUR 11,380000 24 065 669,92 53 976,64 53 976,64 11,721400 11,380000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A EUR 7,290000 24 065 669,92 0,00 0,00 7,508700 7,290000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) T EUR 9,430000 24 065 669,92 0,00 0,00 9,712900 9,430000
PARVEST Equity Best Selection World EUR 123,070000 67 190 977,40 328 247,38 328 247,38 126,762100 123,070000
PP - USA TOP Fond o. p. f. EUR 1,142050 6 229 662,81 6 229 662,81 763 041,76 1,164891 1,142050
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Short Term EUR Hedged EUR 50,960000 16 479 910,74 3 793 642,34 3 793 642,34 53,508000 50,960000
NN (L) Energy - X Cap CZK (hedged i) CZK 5 447,710000 3 846 766,59 4 471,13 4 471,13 5 720,095500 5 447,710000
KBC Flexible Plan EUR 54,270000 140 726 549,00 23 693 008,00 23 693 008,00 55,084050 54,270000
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 3 USD 9,810000 10 212 980,00 1 185 272,00 1 185 272,00 10,104300 9,711900
KBC Flexible Comfort EUR 964,550000 3 881 107,00 2 041 428,00 2 041 428,00 979,018250 964,550000
NN (L) Materials - X Cap CZK (hedged i) CZK 6 030,770000 1 693 775,02 4 512,67 4 512,67 6 151,385400 6 030,770000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 153,810000 814 908 590,57 9 103 600,15 9 103 600,15 159,193350 153,810000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 149,870000 1 196 385 781,99 13 411 950,08 13 411 950,08 154,366100 149,870000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 145,490000 246 244 993,25 379 917,02 379 917,02 151,309600 145,490000
VÚB AM - Magnifica Edícia I EUR 0,098855 30 990 568,94 30 990 568,94 30 990 568,94 0,098855 0,097866
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR Hedged (ND) EUR 46,300000 23 061 524,09 23 136 213,48 23 136 213,48 48,615000 46,300000
Horizon CSOB Buyback Spolocnosti 1 EUR 9,810000 5 322 095,00 5 306 288,00 5 306 288,00 10,104300 9,711900
TAM - Balanced Fund EUR 0,100861 21 316 571,51 21 316 571,51 21 316 571,51 0,100861 0,097835
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,100094 2 708 599,29 2 708 599,29 2 708 599,29 0,100094 0,097091
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap USD USD 96,520000 17 427 358,61 1 453,50 1 453,50 99,415600 96,520000
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hedged i) CZK 11 747,090000 24 118 941,49 614 349,43 614 349,43 12 334,444500 11 747,090000
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 801,210000 146 717 109,66 30 837,77 30 837,77 825,246300 801,210000
myNEXT - Bond E EUR Cap EUR 48,690000 1 916 194,75 824 418,89 824 418,89 51,124500 48,690000
myNEXT - Multi-Asset E EUR EUR 50,510000 12 396 373,61 7 234 701,46 7 234 701,46 53,035500 50,510000
myNEXT - Equity E EUR EUR 52,290000 3 690 988,91 2 453 414,28 2 453 414,28 54,904500 52,290000
VÚB AM - Magnifica Edícia II EUR 0,095883 49 466 323,57 49 466 323,57 49 466 323,57 0,095883 0,094924
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 25,080000 408 489 022,29 2 329 105,26 2 329 105,26 26,396700 25,080000
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 34,780000 173 283 003,39 764 159,78 764 159,78 36,605950 34,780000
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 12,570000 149 030 866,96 492 398,57 492 398,57 13,229925 12,570000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 13,760000 207 267 995,16 211 373,61 211 373,61 14,482400 13,760000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,440000 195 218 460,83 249 494,36 249 494,36 15,980400 15,440000
Fidelity Funds - European Fund A-ACC-EUR EUR 14,800000 187 046 135,09 2 862 901,12 2 862 901,12 15,577000 14,800000
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,344000 348 127 304,47 1 795 503,29 1 795 503,29 9,671040 9,344000
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 18,230000 425 078 061,60 15 007 818,47 15 007 818,47 19,187075 18,230000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 58,940000 88 923 584,85 2 097,48 2 097,48 62,034350 58,940000
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 26,440000 185 184 876,26 615 129,54 615 129,54 27,828100 26,440000
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged) EUR 9,019000 1 057 947 802,51 14 398 828,30 14 398 828,30 9,334665 9,019000
Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 18,070000 94 619 508,37 184 961,93 184 961,93 19,018675 18,070000
Fidelity Funds - Global Property Fund A-DIST-EUR EUR 14,160000 16 987 563,29 1 818 498,39 1 818 498,39 14,903400 14,160000
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 21,410000 1 242 828 905,09 72 316,18 72 316,18 22,534025 21,410000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 20,210000 641 439 488,49 1 247 631,24 1 247 631,24 21,271025 20,210000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 12,310000 43 148 176,76 92 056,62 92 056,62 12,956275 12,310000
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 16,120000 28 610 326,67 560 557,93 560 557,93 16,966300 16,120000
Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 1 EUR 9,890000 2 869 359,00 2 869 178,00 2 869 178,00 10,186700 9,791100
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6 USD 9,610000 7 398 489,00 1 499 945,00 1 499 945,00 9,898300 9,513900
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 35,580000 401 126 214,89 11 979 989,01 11 979 989,01 37,447950 35,580000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 32,620000 749 759 856,99 8 223 751,77 8 223 751,77 34,332550 32,620000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,436000 32 520 039,56 1 051 433,61 1 051 433,61 8,731260 8,436000
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) CZK 210,960000 7 068 959,55 8 868,64 8 868,64 217,288800 210,960000
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (DA) EUR 47,150000 12 882 929,39 3 802 190,76 3 802 190,76 49,507500 47,150000
Amundi Funds II - Euro Short-Term USD USD 6,920000 38 312 905,80 120 739,27 120 739,27 7,266000 6,920000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short Term EUR EUR 5,880000 116 530 050,52 53 802,38 53 802,38 6,174000 5,880000
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies USD USD 6,040000 10 041 141,31 22 559,85 22 559,85 6,342000 6,040000
Amundi Funds II - Absolute Return Bond USD USD 52,740000 886 831,40 15 761,48 15 761,48 55,377000 52,740000
Amundi Funds II - Euro Bond USD USD 11,370000 70 277 615,28 117 589,54 117 589,54 11,938500 11,370000
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond USD USD 10,600000 28 240 839,31 123 489,39 123 489,39 11,130000 10,600000
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond USD USD 87,600000 11 397 264,07 47 578,66 47 578,66 91,980000 87,600000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Agregate Bond EUR EUR 85,890000 173 155 298,71 119 624,93 119 624,93 90,184500 85,890000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR EUR 15,900000 152 856 418,55 5 105 338,44 5 105 338,44 16,695000 15,900000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies USD USD 76,610000 16 591 215,29 50 151,52 50 151,52 80,440500 76,610000
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield EUR EUR 106,250000 18 556 314,04 3 633 983,64 3 633 983,64 111,562500 106,250000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR EUR 9,810000 302 537 912,85 3 002 634,78 3 002 634,78 10,300500 9,810000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR EUR 11,630000 94 983 560,99 325 281,14 325 281,14 12,211500 11,630000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 9,030000 18 819 552,56 9 093,86 9 093,86 9,481500 9,030000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 82,180000 55 851 056,51 52 813,68 52 813,68 86,289000 82,180000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset USD USD 108,280000 18 454 798,09 169 746,73 169 746,73 113,694000 108,280000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities EUR EUR 76,230000 10 691 888,23 233 911,98 233 911,98 80,041500 76,230000
Amundi Funds II - Euroland Equity USD USD 7,800000 537 096 737,51 9 525,88 9 525,88 8,190000 7,800000
Amundi Funds II - European Equity Value USD USD 125,020000 291 895 463,40 51 556,17 51 556,17 131,271000 125,020000
Amundi Funds II - European Potential USD USD 175,270000 150 278 158,94 104 093,24 104 093,24 184,033500 175,270000
Amundi Funds II - European Research USD USD 6,490000 12 505 323,74 628,33 628,33 6,814500 6,490000
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value EUR EUR 80,230000 308 058 434,54 234 831,53 234 831,53 84,241500 80,230000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value EUR EUR 10,140000 109 615 292,22 798 977,07 798 977,07 10,647000 10,140000
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund EUR EUR 9,420000 827 974 501,19 37 499 422,51 37 499 422,51 9,891000 9,420000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research EUR EUR 10,030000 130 846 287,17 1 506 836,79 1 506 836,79 10,531500 10,030000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth EUR EUR 223,510000 603 313 603,28 11 678 532,50 11 678 532,50 234,685500 223,510000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value EUR EUR 139,890000 118 303 503,20 268 026,02 268 026,02 146,884500 139,890000
Amundi Funds II - Global Ecology USD USD 285,250000 816 444 330,54 91 638,24 91 638,24 299,512500 285,250000
Amundi Funds II - Pioneer Global Select USD USD 106,360000 483 807 505,06 82 950,49 82 950,49 111,678000 106,360000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income USD (DQ) USD 55,150000 450 328 821,14 968 590,11 968 590,11 57,907500 55,150000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income USD USD 88,440000 164 403 508,76 647 881,01 647 881,01 92,862000 88,440000
Amundi Funds II - Emerging Europe a Mediterranean Equity USD USD 18,130000 79 842 072,01 200 158,03 200 158,03 19,036500 18,130000
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity EUR EUR 6,590000 90 589 164,28 48 635 908,48 48 635 908,48 6,919500 6,590000
Amundi Funds II - China Equity EUR EUR 13,520000 75 044 477,60 2 340 095,13 2 340 095,13 14,196000 13,520000
Amundi Funds II - Japanese Equity EUR EUR 2,750000 19 069 249,54 2 775 237,68 2 775 237,68 2,887500 2,750000
Amundi Funds II - Asia (Ex.Japan) Equity EUR EUR 8,410000 14 755 839,01 1 405 627,06 1 405 627,06 8,830500 8,410000
Amundi Funds II - Russian Equity USD USD 60,520000 11 946 650,90 88 018,65 88 018,65 63,546000 60,520000
Amundi Funds II - Real Assets Target Income EUR EUR 46,750000 1 799 383,47 226 656,62 226 656,62 49,087500 46,750000
Amundi Funds II - Top European Players USD USD 8,470000 142 697 506,77 37 594,46 37 594,46 8,893500 8,470000
NN (L) European Real Estate - X Cap CZK (hedged i) CZK 26 748,510000 3 194 475,19 873,41 873,41 27 417,222750 26 748,510000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 10 EUR 9,870000 12 322 109,00 11 763 777,00 11 763 777,00 10,166100 9,771300
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility EUR EUR 42,220000 77 466 628,31 30 021 179,67 30 021 179,67 44,331000 42,220000
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility EUR 192,650000 111 131 040,82 3 005 103,43 3 005 103,43 200,356000 192,650000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 150,720000 5 851 345 131,67 7 530 548,46 7 530 548,46 150,720000 150,720000
Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1 EUR 9,830000 3 464 297,00 3 014 370,00 3 014 370,00 10,124900 9,731700
PP - KLM real estate fund o.p.f. EUR 0,010749 14 588 717,23 14 588 717,23 3 315 780,37 0,011286 0,010212
IAD - Korunový realitný fond, o.p.f., CZK 1,068088 87 715 308,35 5 398 458,54 5 398 458,54 1,121492 1,068088
VÚB AM - Magnifica Edícia III EUR 0,096288 68 473 223,49 68 473 223,49 68 473 223,49 0,096288 0,095325
PARVEST Equity Best Selection Euro Classic CAP EUR 463,460000 728 923 108,80 724 225,77 724 225,77 477,363800 463,460000
PARVEST Aqua Classic Capitalisation EUR 115,080000 526 685 300,80 5 306 205,31 5 306 205,31 118,532400 115,080000
BNP PARIBAS L1 Equity Europe EUR 30,170000 358 994 335,20 742 612,46 742 612,46 31,075100 30,170000
BNP PARIBAS L1 Bond World Plus [Classic, C] EUR 1 598,320000 97 546 512,06 475 405,23 475 405,23 1 646,269600 1 598,320000
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan [Classic, C] USD 140,720000 43 652 916,91 647 902,60 647 902,60 144,941600 140,720000
PARVEST Equity Russia [Classic, C] EUR 127,120000 163 580 761,80 257 324,46 257 324,46 130,933600 127,120000
PARVEST Equity USA Small Cap [Classic EUR, C] EUR 284,520000 23 048 546,40 696 388,31 696 388,31 293,055600 284,520000
BNP PARIBAS L1 Diversified World Balanced [Classic, C] EUR 196,200000 164 072 343,50 254 156,00 254 156,00 202,086000 196,200000
PARVEST Equity High Dividend Pacific [Classic EUR, C] EUR 76,090000 5 837 688,15 220 559,80 220 559,80 78,372700 76,090000
PARVEST Smart Food [Classic, C] EUR 97,120000 121 712 576,60 276 599,70 276 599,70 100,033600 97,120000
PARVEST Convertible Bond World [Classic RH EUR, C] EUR 149,790000 63 339 462,07 93 342,20 93 342,20 154,283700 149,790000
PARVEST Equity USA Small Cap [Classic, C] USD 220,300000 123 101 820,90 295 574,66 295 574,66 226,909000 220,300000
BNP PARIBAS L1 Multi-Asset Income [Classic, C] EUR 96,750000 325 768 170,60 45 949,18 45 949,18 99,652500 96,750000
PARVEST Diversifield Dynamic [Classic, C] EUR 238,190000 592 933 892,70 81 499,09 81 499,09 245,335700 238,190000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2026 [Classic, C] EUR 124,580000 37 838 409,24 49 670,27 49 670,27 128,317400 124,580000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2033 [Classic, C] EUR 139,330000 1 257 999,21 41 439,80 41 439,80 143,509900 139,330000
PARVEST Bond World High Yield [Classic, C] EUR 98,890000 10 534 315,07 23 601,09 23 601,09 101,856700 98,890000
PARVEST Equity World Health Care [Classic, C] EUR 965,390000 188 422 333,90 79 007,52 79 007,52 994,351700 965,390000
BNP PARIBAS L1 Bond Europe Plus [Classic, C] EUR 420,100000 144 084 684,20 38 199,56 38 199,56 432,703000 420,100000
PARVEST Convertible Bond Europe Small Cap [Classic, C] EUR 162,290000 96 974 263,87 36 850,14 36 850,14 167,158700 162,290000
PARVEST Convertible Bond Europe [Classic, C] EUR 143,000000 126 238 868,90 78 136,63 78 136,63 147,290000 143,000000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2021 [Classic, C] EUR 112,880000 6 159 448,75 11 370,65 11 370,65 116,266400 112,880000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2023 [Classic, C] EUR 116,780000 224 490 322,70 11 579,15 11 579,15 120,283400 116,780000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2043 [Classic, C] EUR 160,180000 659 409,01 20 793,23 20 793,23 164,985400 160,180000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2038 [Classic, C] EUR 150,730000 1 292 228,28 11 470,88 11 470,88 155,251900 150,730000
PARVEST Bond Asia ex-Japan [Classic EUR, C] EUR 144,660000 3 050 078,05 5 961,44 5 961,44 148,999800 144,660000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2028 [Classic, C] EUR 127,060000 1 635 514,21 8 650,77 8 650,77 130,871800 127,060000
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan [Classic EUR, C] EUR 622,690000 147 404 946,80 2 459,63 2 459,63 641,370700 622,690000
NN (L) Global Sustainable Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK 14 200,420000 16 342 900,41 15 520,84 15 520,84 14 484,428400 14 200,420000
NN (L) Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 305,320000 110 289 168,61 73 217,26 73 217,26 310,815760 305,320000
IN.Focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced EUR 961,950000 1 116 856 727,00 11 303 674,00 11 303 674,00 976,379250 961,950000
IN.Focus KBC ExpertEase Defensive Balanced EUR 960,880000 1 528 922 676,00 4 041 520,00 4 041 520,00 975,293200 960,880000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 EUR 9,140000 6 118 701,00 4 443 548,00 4 443 548,00 9,414200 9,048600
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,009570 8 847 721,26 8 847 721,26 8 055 629,13 0,009570 0,009570
BNP PARIBAS L1 Diversified World Growth [Classic, C] EUR 206,660000 106 022 216,20 110 949,53 110 949,53 212,859800 206,660000
PARVEST Bond Absolute Return V350 [Classic, C] EUR 102,260000 12 107 662,48 37 376,62 37 376,62 105,327800 102,260000
PARVEST Equity China [Classic EUR, C] EUR 135,640000 114 967 446,20 1 571 714,93 1 571 714,93 139,709200 135,640000
PARVEST Equity India [Classic EUR, C] EUR 131,680000 84 112 532,34 517 688,07 517 688,07 135,630400 131,680000
PARVEST Equity Russia Opportunities [Classic EUR, C] EUR 80,530000 8 080 684,67 453 635,96 453 635,96 82,945900 80,530000
PARVEST Equity USA Growth [Classic EUR, C] EUR 281,230000 54 403 663,50 717 226,50 717 226,50 289,666900 281,230000
PARVEST Global Enviroment [Classic, C] EUR 180,010000 330 838 607,30 487 964,56 487 964,56 185,410300 180,010000
Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 2 EUR 9,520000 6 869 169,00 5 781 496,00 5 781 496,00 9,805600 9,424800
VÚB AM - Edícia Svet EUR 0,092977 67 204 995,44 67 204 995,44 67 204 995,44 0,092977 0,092047
PP - Office real estate fund o.p.f. EUR 0,010392 87 082 621,93 87 082 621,93 87 082 621,93 0,010548 0,010288
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 2 USD 959,960000 40 946 994,00 703 344,00 703 344,00 988,758800 950,360400
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 6 EUR 9,620000 7 616 956,00 6 736 722,00 6 736 722,00 9,908600 9,523800
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility USD USD 48,460000 88 912 322,64 28 675,50 28 675,50 50,883000 48,460000
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 USD 962,460000 40 685 872,00 363 019,00 363 019,00 991,333800 952,835400
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 105,660000 957 587 141,16 0,00 0,00 106,716600 105,660000
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Stability EUR 410,100000 268 976 722,20 58 082,31 58 082,31 422,403000 410,100000
ESPA Mortage EUR 154,790000 246 980 485,19 21 973 144,00 1 569 614,80 160,207650 154,790000
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR 175,570000 374 244 138,92 9 813 350,97 663 849,69 181,714950 175,570000
ESPA Bond Inflation Linked EUR 123,520000 170 128 194,41 8 660 731,73 2 013 699,99 127,843200 123,520000
ERSTE Bond Emerg Mkt Corp IG USD 112,000000 120 621 680,78 19 848 057,23 19 848 057,23 115,920000 112,000000
PP - 365. world o.p.f. EUR 0,009628 1 925 591,73 1 925 591,73 1 925 591,73 0,009821 0,009628
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 8,980000 8 243 224,00 8 234 507,00 8 234 507,00 9,249400 8,890200
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 86,610000 86 449 516,68 5 258 837,86 5 258 837,86 90,074400 86,610000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 216,810000 299 856 216,12 1 593 699,20 1 593 699,20 221,146200 216,810000
NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) EUR 594,090000 40 983 712,25 756,28 756,28 623,794500 594,090000
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap CZK CZK 15 810,580000 4 640 213,01 626,93 626,93 16 601,109000 15 810,580000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 30,440000 4 472 686,57 146 870,00 146 870,00 31,962000 30,440000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 162,480000 665 964 344,62 0,00 0,00 166,542000 162,480000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 9,320000 4 614 331,00 4 046 231,00 4 046 231,00 9,599600 9,226800
IN.Focus 2030 EUR 98,510000 44 816 507,00 179 366,00 179 366,00 99,987650 98,510000
IN.Focus 2035 EUR 98,230000 15 319 020,00 750 456,00 750 456,00 99,703450 98,230000
PARVEST Enhanced Cash 6 Months EUR 107,840000 177 713 910,20 0,00 0,00 111,075200 107,840000
PARVEST Flexible Bond Euro EUR 49,160000 912 235,87 0,00 0,00 50,634800 49,160000
PARVEST Flexible Bond Europe Corporate EUR 124,980000 388 413 802,30 143,70 143,70 128,729400 124,980000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic CAP EUR EUR 108,540000 6 632 487,21 0,00 0,00 111,796200 108,540000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic DIS EUR EUR 96,550000 4 715 574,10 0,00 0,00 99,446500 96,550000
PARWORLD Flexible Convertible Bond EUR 101,970000 32 578 768,68 0,00 0,00 105,029100 101,970000
PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic CAP EUR EUR 342,670000 60 172 933,33 1 491 006,36 1 491 006,36 352,950100 342,670000
PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic DIS EUR EUR 317,020000 16 336 397,43 439 415,89 439 415,89 326,530600 317,020000
BNP PARIBAS Flexi I US Mortgage EUR 1 202,030000 7 016 063,85 0,00 0,00 1 238,090900 1 202,030000
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Balanced EUR 196,200000 164 072 343,50 0,00 0,00 202,086000 196,200000
PARVEST Bond Euro High Yield EUR 194,750000 93 372 438,53 0,00 0,00 200,592500 194,750000
PARVEST Bond World High Yield Short Duration EUR 104,860000 29 625 414,15 0,00 0,00 108,005800 104,860000
PARVEST Disruptive Technology EUR 870,640000 263 844 465,50 0,00 0,00 896,759200 870,640000
VÚB AM - Edícia 2018 EUR 0,096101 35 961 646,30 35 961 646,30 35 961 646,30 0,096101 0,095140
Amundi Funds - Protect 90 EUR 97,640000 21 017 558,16 3 913 767,10 3 913 767,10 102,033800 97,640000
NN (L) International - Short Term bond CZK CZK 1 498,440000 62 075 994,98 1 953,26 1 953,26 1 505,932200 1 498,440000
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 9,440000 352 132 154,00 1 542 795,00 1 542 795,00 9,723200 9,345600
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,760000 3 961 947,00 3 657 540,00 3 657 540,00 10,052800 9,662400
NN (L) European Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 303,020000 14 610 625,09 442,11 442,11 318,171000 303,020000
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 9,810000 3 235 570,00 3 235 426,00 3 235 426,00 10,104300 9,711900
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 9,880000 10 264 253,00 2 714 443,00 2 714 443,00 10,176400 9,781200
Amundi Funds II - Euro Multi-Asset Target Income A EUR DQ EUR 48,230000 1 682 836,90 1 638 715,53 1 638 715,53 50,641500 48,230000
Amundi Funds II - Euro Multi-Asset Target Income A EUR ND EUR 48,230000 2 674 517,30 2 663 990,80 2 663 990,80 50,641500 48,230000
PP - Aktívny fond o.p.f. EUR 0,848468 1 458 530,96 1 458 530,96 1 458 530,96 0,865437 0,839983
PP - Stabilný fond o.p.f. EUR 1,026154 9 515 051,46 9 515 051,46 9 515 051,46 1,036416 1,015892
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,009944 48 169 524,28 48 169 524,28 48 169 524,28 0,009994 0,009944
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 147,170000 75 337 088,70 142 364,46 142 364,46 148,641700 147,170000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 147,430000 938 581 293,52 283 140,05 283 140,05 148,904300 147,430000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 146,210000 680 713 971,31 216 234,79 216 234,79 147,672100 146,210000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 161,670000 366 339 233,27 128 254,75 128 254,75 163,286700 161,670000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 14 EUR 9,630000 6 548 208,00 5 908 631,00 5 908 631,00 9,918900 9,533700
First Eagle Amundi International Fund EUR 152,060000 1 341 689 878,95 0,00 0,00 159,663000 152,060000
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities EUR EUR 1 089,680000 827 635 091,30 1 986,16 1 986,16 1 144,164000 1 089,680000
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities USD USD 1 188,870000 1 987 985,40 0,00 0,00 1 248,313500 1 188,870000
CPR Invest - Global Silver Age EUR EUR 1 104,610000 63 893 989,30 28 667,94 28 667,94 1 159,840500 1 104,610000
CPR Invest - Global Silver Age USD USD 1 071,430000 10 695,60 0,00 0,00 1 125,001500 1 071,430000
CPR Invest - Megatrends EUR 95,000000 1 583 248,70 0,00 0,00 99,750000 95,000000
BNP PARIBAS L1 Seasons EUR 86,850000 125 164 000,00 2 254,19 2 254,19 89,455500 86,850000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR