Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 21.2.2020

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,055881 186 295 306,18 186 295 306,18 144 567 101,75 0,056440 0,055881
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,047042 127 587 480,48 127 587 480,48 102 955 501,04 0,047042 0,047042
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,045876 383 024 137,91 383 024 137,91 381 847 081,00 0,046794 0,045876
ERSTE Bond Danubia EUR 180,690000 232 557 372,06 24 808 245,66 2 449 252,95 185,207250 180,690000
ESPA Stock Europe - Emerging EUR 119,890000 65 367 343,29 6 271 445,90 6 271 445,90 124,086150 119,890000
ESPA Stock Europe EUR 197,020000 152 833 682,81 451 766,86 451 766,86 203,915700 197,020000
ERSTE Responsible Stock America USD 542,420000 83 609 194,58 908 821,41 908 821,41 561,404700 542,420000
AM SLSP Globálny akciový fond EUR 0,051376 41 343 600,17 41 343 600,17 41 340 535,18 0,052917 0,051376
ESPA Stock Europe Property EUR 410,630000 60 262 406,10 10 712 768,66 10 610 111,16 425,002050 410,630000
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,037205 44 008 269,84 44 008 269,84 44 008 269,84 0,037205 0,037205
ESPA Reserve Dollar USD 144,190000 26 907 281,13 3 486 660,79 465 103,19 145,631900 144,190000
ESPA Reserve Euro Plus EUR 117,380000 423 702 624,50 30 562 230,60 12 110 564,12 118,260350 117,380000
ESPA Reserve Corporate EUR 138,020000 197 986 344,69 13 228 250,86 2 622 380,00 139,055150 138,020000
ESPA Bond Euro Corporate EUR 203,560000 644 552 529,92 11 160 804,08 4 807 492,92 210,684600 203,560000
ERSTE Bond Emerging Markets EUR 216,250000 421 098 477,69 19 350 720,18 3 109 336,26 223,818750 216,250000
ESPA Bond Dollar USD 148,730000 274 824 756,90 19 955 204,93 2 943 020,93 153,935550 148,730000
ESPA Stock Global EUR 143,630000 310 870 849,51 25 980 937,03 6 321 922,19 149,375200 143,630000
ESPA Stock Japan EUR 113,080000 24 942 800,49 120 769,44 120 769,44 117,603200 113,080000
ESPA Stock Istanbul EUR 241,210000 33 540 028,88 2 269 786,10 2 269 786,10 250,858400 241,210000
ESPA Stock Global Emerging Markets EUR 229,620000 198 476 194,08 6 235 324,90 934 783,02 238,804800 229,620000
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,056086 192 126 453,08 192 126 453,08 145 985 442,40 0,056927 0,056019
AM SLSP Realitný fond EUR 0,027564 3 526 697,49 3 526 697,49 3 526 697,49 0,028391 0,027564
AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií EUR 0,037563 14 159 711,95 14 159 711,95 7 830 461,96 0,037563 0,037563
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov EUR 0,032971 3 957 491,09 3 957 491,09 3 957 491,09 0,034620 0,032971
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. EUR 0,010422 7 487 321,82 7 487 321,82 5 334 166,20 0,010422 0,009901
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,017060 26 078 427,92 26 078 427,92 26 078 427,92 0,017060 0,017060
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,013441 9 802 118,27 9 802 118,27 9 802 118,27 0,013441 0,013441
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. EUR 0,010720 107 915 824,13 107 915 824,13 107 915 824,13 0,010881 0,010720
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. EUR 0,011043 14 564 985,91 14 564 985,91 14 483 072,89 0,011264 0,011043
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. EUR 0,011299 13 426 469,85 13 426 469,85 13 361 526,66 0,011581 0,011299
AM SLSP Inštitucionálny I2, o.p.f. EUR 1,216933 6 404 720,39 6 404 720,39 6 404 720,39 1,216933 1,216933
ESPA Bond Euro Rent VT EUR 185,200000 210 235 842,83 14 830 879,71 142 048,40 189,830000 185,200000
ESPA Bond USA High Yield EUR 217,180000 199 104 773,82 26 160 632,51 6 385 924,29 224,781300 217,180000
ESPA Bond USA Corporate EUR 188,200000 177 463 594,45 3 036 915,00 3 036 915,00 194,787000 188,200000
ESPA Bond Europe High-Yield EUR 200,980000 306 105 216,72 18 435 635,21 1 900 797,61 208,014300 200,980000
ESPA Reserve Euro EUR 1 277,250000 336 996 009,15 17 770 379,25 0,00 1 286,829375 1 277,250000
ERSTE Bond Local Emerging EUR 159,450000 340 385 099,24 32 680 545,70 3 770 878,86 165,030750 159,450000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,010143 7 778 016,19 7 778 016,19 6 938 497,85 0,010143 0,010143
ESPA Mortage EUR 159,330000 224 197 388,47 30 200 528,00 2 930 001,20 164,906550 159,330000
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR 193,720000 429 168 017,17 8 242 846,74 8 242 846,74 200,500200 193,720000
ESPA Bond Inflation Linked EUR 127,980000 57 652 142,69 0,00 0,00 132,459300 127,980000
ERSTE Bond Emerg Mkt Corp IG USD 126,910000 111 681 890,64 21 429 568,94 21 429 568,94 131,351850 126,910000
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,010482 177 466 221,28 177 466 221,28 177 466 221,28 0,010534 0,010482
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f. EUR 1,000812 29 453 573,43 29 453 573,43 29 253 411,03 1,010820 1,000812
VÚB AM - Vyvážený Rastový fond EUR 0,053826 100 739 903,75 100 739 903,75 100 739 903,75 0,055602 0,051673
VÚB AM – Stredoeurópsky Dlhopisový fond EUR 0,036525 57 583 158,88 57 583 158,88 45 728 480,29 0,037073 0,035064
VÚB AM - Konzervatívne portfólio EUR 0,038250 145 249 708,86 145 249 708,86 145 249 708,86 0,038441 0,036720
VÚB AM - Dynamické portfólio EUR 0,044067 322 190 467,43 322 190 467,43 322 190 467,43 0,044728 0,042304
GIS European Equities Opportunity EUR 190,027000 12 752 099,78 1 318 655,31 1 318 655,31 196,297891 190,027000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 210,588000 2 679 723,95 595 358,81 595 358,81 217,537404 210,588000
GIS Global Equity Allocation EUR 167,435000 2 597 418,85 313 951,34 313 951,34 172,960355 167,435000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 163,944000 21 925 499,34 375 528,32 375 528,32 166,403160 163,944000
VÚB AM - Rezervný fond EUR 0,036881 155 067 927,03 155 067 927,03 75 286 830,73 0,036881 0,036881
VÚB AM - Active Magnifica EUR 0,042893 253 347 790,94 253 347 790,94 253 347 790,94 0,043536 0,041177
VÚB AM - Active Bond fund EUR 0,126813 201 126 905,31 201 126 905,31 201 126 905,31 0,127447 0,121740
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 99,800000 444 969 087,38 176 583,23 176 583,23 99,800000 99,800000
VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond EUR 0,104870 195 295 415,50 195 295 415,50 195 295 415,50 0,105657 0,104031
VÚB AM - Magnifica Edícia I EUR 0,106018 30 947 011,05 30 947 011,05 30 947 011,05 0,106018 0,104958
VÚB AM - Magnifica Edícia II EUR 0,097754 39 038 403,39 39 038 403,39 39 038 403,39 0,097754 0,096776
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility EUR 206,120000 201 960 819,94 5 185 891,81 5 185 891,81 214,364800 206,120000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 162,730000 5 532 209 843,12 48 514 156,10 48 514 156,10 162,730000 162,730000
VÚB AM - Magnifica Edícia III EUR 0,102797 67 242 516,48 67 242 516,48 67 242 516,48 0,102797 0,101769
VÚB AM - Edícia Svet EUR 0,101564 67 640 028,68 67 640 028,68 67 640 028,68 0,101564 0,100548
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 110,620000 580 617 270,76 24 328 179,27 24 328 179,27 115,044800 110,620000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 237,460000 734 368 390,28 3 999 520,50 3 999 520,50 242,209200 237,460000
VÚB AM - Edícia 2018 EUR 0,104027 36 627 514,98 36 627 514,98 36 627 514,98 0,104027 0,102987
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 161,400000 91 236 160,60 1 988 177,98 1 988 177,98 163,014000 161,400000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 164,390000 1 471 316 407,11 4 464 725,88 4 464 725,88 166,033900 164,390000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 169,070000 1 423 339 758,83 9 322 048,26 9 322 048,26 170,760700 169,070000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 199,350000 572 992 121,70 14 140 825,07 14 140 825,07 201,343500 199,350000
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 142,710000 42 696 523,12 2 093 448,10 2 093 448,10 145,564200 142,710000
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 104,500000 2 035 351,22 1 557 030,04 1 557 030,04 106,590000 104,500000
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 116,910000 88 274 052,93 2 762 795,37 2 762 795,37 120,417300 116,910000
VÚB AM - Akciové Portfólio EUR 0,113231 28 369 067,27 28 369 067,27 28 369 067,27 0,116062 0,109834
C-QUADRAT Active YOU T (rastový) EUR 11,280000 20 696 527,48 10 751 724,36 10 751 724,36 11,872200 11,280000
C-QUADRAT Active YOU A (výnosový) EUR 10,120000 20 696 527,48 0,00 0,00 10,651300 10,120000
C-QUADRAT Active PLUS T (rastový) EUR 8,150000 18 996 519,11 7 453 598,04 7 453 598,04 8,577875 8,150000
C-QUADRAT Active PLUS A (výnosový) EUR 8,150000 18 996 519,11 0,00 0,00 8,577875 8,150000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (plne rastový) EUR 13,140000 25 527 216,53 46 701,75 46 701,75 13,740498 13,140000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 117,620000 491 895 232,50 53 856 544,18 53 856 544,18 123,501000 117,620000
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant EUR 132,920000 156 476 788,70 13 131 394,49 13 131 394,49 139,566000 132,920000
C-QUADRAT Active YOU VT (plne rastový) EUR 11,760000 20 696 527,48 0,00 0,00 12,377400 11,760000
C-QUADRAT Active PLUS VT (plne rastový) EUR 8,260000 18 996 519,11 92 147,00 92 147,00 8,693650 8,260000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T EUR 12,690000 25 527 216,53 52 710,61 52 710,61 13,070700 12,690000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A EUR 7,940000 25 527 216,53 0,00 0,00 8,178200 7,940000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) T EUR 10,540000 25 527 216,53 0,00 0,00 10,856200 10,540000
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTA EUR 149,380000 66 397 557,18 0,00 0,00 156,849000 149,380000
C-QUADRAT GreenStars ESG (I) VTA EUR 135,700000 66 397 557,18 0,00 0,00 142,485000 135,700000
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,036281 13 623 150,16 13 623 210,49 13 623 210,49 0,037003 0,036281
IAD - EURO Bond EUR 0,042970 18 319 421,54 18 319 573,18 18 319 573,18 0,043786 0,042970
IAD - Global Index EUR 0,041006 123 313 119,60 123 200 307,20 123 200 307,20 0,042605 0,041006
IAD - CE Bond o.p.f. EUR 0,037893 10 068 230,01 9 965 084,58 9 965 084,58 0,038082 0,037893
IAD - KD Russia EUR 0,027511 4 950 999,85 4 547 561,45 4 547 561,45 0,028474 0,027511
IAD - Optimal Balanced EUR 0,031205 17 093 906,89 17 082 536,08 17 082 536,08 0,031923 0,031205
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,072773 248 328 426,00 237 069 539,20 228 854 975,80 0,074956 0,072773
IAD - Growth Opportunities EUR 0,037539 24 301 278,70 24 301 154,96 24 301 154,96 0,038665 0,037539
IAD - Český konzervativní EUR 0,045242 9 595 839,60 9 356 154,68 9 356 154,68 0,045242 0,045242
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,038660 1 863 075,32 1 863 068,89 1 863 068,89 0,039820 0,037887
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. EUR 0,038455 14 643 426,21 14 628 124,17 14 628 124,17 0,038455 0,038455
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,037324 1 836 693,23 1 836 715,61 1 836 715,61 0,038444 0,036578
IAD - Energy Fund, o.p.f. EUR 1,562052 3 749 314,96 3 719 089,61 3 245 150,54 1,562052 1,562052
IAD - Korunový realitný fond, o.p.f., CZK 1,124601 80 007 534,62 5 085 706,63 5 085 706,63 1,158339 1,124601
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,076107 15 498 070,00 15 473 563,00 15 473 563,00 0,078390 0,076107
Horizon CSOB Financie 1 EUR 10,460000 5 692 436,00 5 690 094,00 5 690 094,00 10,773800 10,355400
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,390000 6 221 449,00 2 445 570,00 2 445 570,00 10,701700 10,286100
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 10,440000 6 233 171,00 4 598 705,00 4 598 705,00 10,753200 10,335600
TAM - Americký akciový EUR 0,052836 111 325 403,18 111 325 403,18 80 055 255,99 0,052836 0,051251
TAM - Európsky akciový EUR 0,021397 57 814 287,78 57 814 287,78 45 147 453,68 0,021397 0,020755
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,076432 357 186 721,00 357 186 721,00 317 045 451,20 0,076432 0,074139
TAM - Private Growth 1 EUR 0,040715 159 073 024,84 159 073 024,84 159 073 024,84 0,040715 0,039494
TAM - Private Growth 2 EUR 0,043794 27 914 857,14 27 914 857,14 27 914 857,14 0,043794 0,042480
TAM - Premium Harmonic EUR 0,037139 143 751 746,64 143 751 746,64 143 751 746,64 0,037139 0,036025
TAM - Premium Strategic EUR 0,037858 39 053 370,53 39 053 370,53 39 053 370,53 0,037858 0,036722
TAM - Realitný Fond EUR 0,032760 322 064 328,34 322 064 328,34 261 235 697,38 0,032760 0,031777
TAM - Private Growth EUR 0,037003 180 520 184,43 180 520 184,43 180 520 184,43 0,037003 0,035893
TAM - SmartFund EUR 0,113580 216 511 392,72 216 511 392,72 216 511 392,72 0,113580 0,110173
TAM - DynamicAlpha Fund EUR 0,111959 13 465 610,01 13 465 610,01 13 465 610,01 0,111959 0,108600
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,100000 65,32 65,32 65,32 0,100000 0,100000
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,103187 14 074 103,88 14 074 103,88 14 074 103,88 0,103703 0,102671
TAM - NewMarkets o.p.f. EUR 0,138328 31 774 382,62 31 774 382,62 22 782 255,62 0,138328 0,134178
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,088336 33 924 002,10 33 924 002,10 33 924 002,10 0,088778 0,087894
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,091313 11 427 222,57 11 427 222,57 11 427 222,57 0,091770 0,090856
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,095846 212 878 050,30 212 878 050,30 128 704 898,76 0,095846 0,092971
TAM - Balanced Fund EUR 0,106299 86 183 746,81 86 183 746,81 86 183 746,81 0,106299 0,103110
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,108260 8 437 425,58 8 437 425,58 8 437 425,58 0,108260 0,105012
TAM - Q Fund EUR 0,106162 123 178 506,10 123 178 506,10 63 991 260,52 0,106162 0,102977
TAM - Raiffeisen Sicherheit EUR 0,106386 108 041 196,50 108 041 196,50 108 041 196,50 0,106386 0,103194
TAM - Raiffeisen Ertrag EUR 0,108258 40 466 175,79 40 466 175,79 40 466 175,79 0,108258 0,105010
TAM - Raiffeisen Wachstum EUR 0,108313 3 851 246,40 3 851 246,40 3 851 246,40 0,108313 0,105064
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,100540 1 024 245,59 1 024 245,59 1 024 245,59 0,100540 0,097524
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda A USD 3,409800 157 358,36 17 099,41 17 099,41 3,576880 3,409800
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda B USD 3,438300 482 743,88 400 958,86 400 958,86 3,438300 3,266385
WIOF China Performance Fund - Trieda A USD 4,698200 3 543 754,46 13 601,37 13 601,37 4,928412 4,698200
WIOF China Performance Fund - Trieda B USD 4,225500 1 606 573,82 25 365,23 25 365,23 4,225500 4,014225
WIOF India Performance Fund - Trieda A USD 5,406100 3 501 262,95 6 103,12 6 103,12 5,670999 5,406100
WIOF India Performance Fund - Trieda B USD 5,067100 2 420 070,25 86 762,83 86 762,83 5,067100 4,813745
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda A EUR 0,110000 399 648,70 194 788,96 194 788,96 0,114290 0,110000
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B EUR 0,090000 66 462,23 30 542,92 30 542,92 0,090000 0,085500
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0,090000 1 127,23 0,00 0,00 0,090000 0,085500
WSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - B GBP GBP 4,215100 1 998 075,94 389 032,41 389 032,41 4,215100 4,004345
WSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - A USD USD 3,554400 4 103,26 0,00 0,00 3,693022 3,554400
WSP Classic Portfolio GBP - Trieda B USD 5,074200 1 924 563,33 0,00 0,00 5,074200 4,820490
KBC Equity Fund America USD 3 332,090000 39 141 763,00 832 147,00 832 147,00 3 432,052700 3 332,090000
KBC Equity Fund Europe EUR 1 854,870000 19 750 185,00 1 257 136,00 1 257 136,00 1 910,516100 1 854,870000
KBC Equity Fund Finance EUR 753,010000 15 898 994,00 551 227,00 551 227,00 775,600300 753,010000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 4 852,650000 56 359 503,00 1 376 812,00 1 376 812,00 4 998,229500 4 852,650000
KBC Equity Fund Oil EUR 590,410000 29 507 457,00 5 227 884,00 5 227 884,00 608,122300 590,410000
KBC Equity Fund Pharma EUR 1 962,240000 128 189 180,00 6 777 400,00 6 777 400,00 2 021,107200 1 962,240000
KBC Equity Fund Technology USD 455,830000 89 591 851,00 2 519 698,00 2 519 698,00 469,504900 455,830000
KBC Equity Fund Telecom EUR 483,370000 8 659 671,00 1 389 567,00 1 389 567,00 497,871100 483,370000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 1 921,150000 28 918 885,00 745 836,00 745 836,00 1 978,784500 1 921,150000
KBC Equity Fund World EUR 539,990000 119 777 479,00 8 724 829,00 8 724 829,00 556,189700 539,990000
KBC Equity Fund Emerging Europe EUR 1 675,570000 11 339 875,00 1 119 379,00 1 119 379,00 1 725,837100 1 675,570000
KBC Equity Fund Commodities & Materials EUR 597,330000 5 615 183,00 467 653,00 467 653,00 615,249900 597,330000
KBC Equity Fund Utilities EUR 1 114,850000 7 904 235,00 1 393 829,00 1 393 829,00 1 148,295500 1 114,850000
KBC Equity Fund High Dividend North America USD 1 313,120000 35 214 718,00 787 059,00 787 059,00 1 352,513600 1 313,120000
KBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology EUR 294,020000 31 175 172,00 5 512 224,00 5 512 224,00 302,840600 294,020000
KBC Renta Dollarenta USD 1 214,120000 109 926 552,00 642 143,00 642 143,00 1 226,261200 1 214,120000
KBC Renta Eurorenta EUR 3 165,440000 63 642 855,00 7 168 207,00 7 168 207,00 3 197,094400 3 165,440000
KBC Multi Interest Cash EURO EUR 37,609000 4 235 828,00 986 108,00 986 108,00 37,646609 37,609000
KBC Multi Interest Cash USD USD 5 703,350000 144 689 098,00 13 767 395,00 13 767 395,00 5 709,053350 5 703,350000
KBC Multi Interest Cash CZK CZK 128,816000 593 909 336,00 671 589,00 671 589,00 128,944816 128,816000
KBC Multi Interest EURO Medium EUR 46,960000 5 932 231,00 74 586,00 74 586,00 47,006960 46,960000
KBC Renta Czechrenta CZK 39 799,430000 127 395 667,00 779 931,00 779 931,00 40 197,424300 39 799,430000
KBC Renta Sterlingrenta GBP 1 252,430000 4 363 941,00 901 657,00 901 657,00 1 264,954300 1 252,430000
KBC Renta Medium EUR EUR 1 209,630000 1 799 688,00 310 336,00 310 336,00 1 221,726300 1 209,630000
KBC Renta Long EUR EUR 1 404,360000 1 065 642,00 512 387,00 512 387,00 1 418,403600 1 404,360000
KBC Equity Fund Belgium EUR 930,630000 37 745 869,00 1 171 397,00 1 171 397,00 958,548900 930,630000
KBC Equity Fund Strategic Finance EUR 527,270000 10 113 341,00 408 378,00 408 378,00 543,088100 527,270000
KBC Equity Fund Flanders EUR 3 489,820000 44 355 649,00 1 634 575,00 1 634 575,00 3 594,514600 3 489,820000
KBC Equity Fund Buyback America USD 2 357,210000 104 899 905,00 643 148,00 643 148,00 2 427,926300 2 357,210000
KBC Renta Forintrenta HUF 298 109,660000 347 122 465,00 135 489,00 135 489,00 301 090,756600 298 109,660000
KBC Renta Swissrenta CHF 1 836,530000 7 535 185,00 897 014,00 897 014,00 1 854,895300 1 836,530000
KBC Renta Canarenta CAD 2 660,070000 18 833 806,00 244 068,00 244 068,00 2 686,670700 2 660,070000
KBC Equity Fund Food & Personal Products EUR 2 307,230000 43 367 553,00 942 590,00 942 590,00 2 376,446900 2 307,230000
KBC Equity Fund Japan JPY 60 855,000000 1 356 823 323,00 249 045,00 249 045,00 62 680,650000 60 855,000000
KBC Equity Fund Consumer Durables EUR 765,920000 9 196 478,00 634 046,00 634 046,00 788,897600 765,920000
KBC Renta Aud-Renta AUD 2 237,700000 15 672 846,00 2 263 093,00 2 263 093,00 2 260,077000 2 237,700000
KBC Equity Fund New Asia EUR 915,670000 106 331 299,00 3 394 656,00 3 394 656,00 943,140100 915,670000
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1 180,160000 8 829 392,00 1 570 344,00 1 570 344,00 1 215,564800 1 180,160000
KBC Equity Fund Latin America EUR 1 285,500000 19 864 014,00 1 084 201,00 1 084 201,00 1 324,065000 1 285,500000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 592,990000 13 963 987,00 922 581,00 922 581,00 610,779700 592,990000
KBC Equity Fund Strategic Cyclicals EUR 997,120000 3 712 874,00 83 807,00 83 807,00 1 027,033600 997,120000
KBC Equity Fund Buyback Europe EUR 1 172,100000 78 387 718,00 434 118,00 434 118,00 1 207,263000 1 172,100000
KBC Equity Fund New Markets EUR 2 053,540000 52 932 259,00 3 819 234,00 3 819 234,00 2 115,146200 2 053,540000
KBC Equity Fund Trends EUR 184,660000 72 757 866,00 1 548 375,00 1 548 375,00 190,199800 184,660000
KBC Equity Fund New Shares EUR 1 249,720000 15 316 232,00 2 489 312,00 2 489 312,00 1 287,211600 1 249,720000
KBC Renta Short EUR EUR 711,080000 2 715 398,00 213 006,00 35 277,00 718,190800 711,080000
KBC Renta Zlotyrenta PLN 3 665,440000 26 564 045,00 2 569 423,00 2 569 423,00 3 702,094400 3 665,440000
KBC Equity Fund Luxury & Tourism EUR 193,540000 11 566 802,00 243 805,00 243 805,00 199,346200 193,540000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,038865 23 925 232,00 23 925 232,00 18 763 281,00 0,038865 0,038865
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,047428 50 459 577,00 50 379 950,00 50 379 950,00 0,048139 0,047428
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,043872 32 356 427,00 32 310 897,00 32 310 897,00 0,044530 0,043872
KBC Equity Fund High Dividend EUR 1 799,530000 122 531 687,00 1 848 477,00 1 848 477,00 1 853,515900 1 799,530000
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 974,490000 7 089 607,00 9 530,00 9 530,00 1 003,724700 974,490000
KBC Equity Fund Global Leaders EUR 534,530000 18 009 697,00 378 617,00 378 617,00 550,565900 534,530000
Horizon Access India Fund USD 1 483,240000 26 903 335,00 574 705,00 574 705,00 1 527,737200 1 483,240000
Horizon Access Fund Russia EUR 589,540000 8 298 796,00 2 302 796,00 2 302 796,00 607,226200 589,540000
Horizon Access Fund Vietnam EUR 719,500000 10 592 596,00 2 089 830,00 2 089 830,00 741,085000 719,500000
Archipel Portfolio Pro November 90 EUR 375,455000 30 436 036,00 25 558 620,00 25 558 620,00 375,455000 369,823175
Archipel Portfolio Pro August 95 EUR 11,709400 5 795 491,00 3 228 991,00 3 228 991,00 11,885041 11,709400
Archipel Portfolio Pro February 95 EUR 11,800200 13 215 881,00 10 437 103,00 10 437 103,00 11,977203 11,800200
Archipel Portfolio Pro May 90 EUR 12,847000 20 232 204,00 15 518 777,00 15 518 777,00 13,039705 12,847000
Global Partners CSOB Duo Coupon 8 EUR 10,530000 2 949 190,00 2 947 642,00 2 947 642,00 10,845900 10,424700
KBC Bonds Corporates Euro EUR 949,480000 22 862 847,00 1 010 606,00 1 010 606,00 958,974800 949,480000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 916,270000 7 452 394,00 637 726,00 637 726,00 925,432700 916,270000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 651,750000 32 199 707,00 272 003,00 272 003,00 2 678,267500 2 625,232500
KBC Bonds Europe Ex EMU EUR 1 116,340000 2 336 171,00 44 434,00 44 434,00 1 127,503400 1 116,340000
KBC Bonds High Interest EUR 2 165,520000 66 501 883,00 2 915 362,00 2 915 362,00 2 187,175200 2 165,520000
Global Partners CSOB Duo Bonus 2 EUR 11,050000 2 065 687,00 1 449 948,00 1 449 948,00 11,381500 10,939500
Global Partners CSOB Duo Bonus 3 EUR 11,190000 1 533 522,00 1 532 717,00 1 532 717,00 11,525700 11,078100
Horizon CSOB Svet s Bonusom Pivovarov 1 EUR 12,480000 1 844 219,00 1 140 348,00 1 140 348,00 12,854400 12,355200
Optimum Fund CSOB Svet a Pivni Premie 1 EUR 11,050000 257 964 592,00 609 571,00 609 571,00 11,381500 10,939500
Horizon CSOB Svet s High Tech Bonusom 1 EUR 10,520000 5 073 070,00 3 492 177,00 3 492 177,00 10,835600 10,414800
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 1 USD 10,550000 15 696 857,00 853 055,00 853 055,00 10,866500 10,444500
Horizon CSOB Svet s Nemeckym Bonusom 1 EUR 10,270000 3 978 660,00 3 297 071,00 3 297 071,00 10,578100 10,167300
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 3 EUR 10,250000 7 968 902,00 6 119 250,00 6 119 250,00 10,557500 10,147500
Horizon CSOB Svet s Bonusom Rodina 1 EUR 10,170000 3 906 518,00 2 842 993,00 2 842 993,00 10,475100 10,068300
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 4 USD 10,240000 9 900 145,00 872 481,00 872 481,00 10,547200 10,137600
Horizon CSOB Smart Start 1 EUR 11,450000 3 019 945,00 3 016 617,00 3 016 617,00 11,793500 11,335500
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 5 EUR 10,350000 16 468 759,00 14 795 956,00 14 795 956,00 10,660500 10,246500
Horizon CSOB Stredny Vyber 1 EUR 10,860000 6 986 453,00 5 401 330,00 5 401 330,00 11,185800 10,751400
Horizon USD Low USD 116,390000 18 651 905,00 938 817,00 938 817,00 118,135850 116,390000
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2 USD 11,680000 9 863 971,00 1 786 885,00 1 786 885,00 12,030400 11,563200
Horizon CSOB Globalny Rast EUR 1 EUR 11,800000 3 461 514,00 2 721 599,00 2 721 599,00 12,154000 11,682000
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 5 USD 10,310000 6 986 015,00 618 505,00 618 505,00 10,619300 10,206900
Horizon Access Fund China USD 1 077,750000 18 989 820,00 1 432 266,00 1 432 266,00 1 110,082500 1 077,750000
Horizon CSOB Svet S Bonusom Energie 1 EUR 11,160000 5 205 875,00 4 365 870,00 4 365 870,00 11,494800 11,048400
KBC Flexible Plan EUR 58,720000 123 010 932,00 25 485 857,00 25 485 857,00 59,600800 58,720000
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 3 USD 11,470000 11 268 288,00 1 281 080,00 1 281 080,00 11,814100 11,355300
KBC Flexible Comfort EUR 948,620000 1 315 134,00 323 511,00 323 511,00 962,849300 948,620000
Horizon CSOB Buyback Spolocnosti 1 EUR 10,860000 5 520 242,00 5 511 309,00 5 511 309,00 11,185800 10,751400
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6 USD 10,460000 7 552 183,00 1 655 684,00 1 655 684,00 10,773800 10,355400
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 10 EUR 11,840000 11 007 770,00 10 358 023,00 10 358 023,00 12,195200 11,721600
Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1 EUR 11,250000 3 701 781,00 3 208 961,00 3 208 961,00 11,587500 11,137500
IN.Focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced EUR 1 060,740000 1 310 519 154,00 11 902 251,00 11 902 251,00 1 076,651100 1 060,740000
IN.Focus KBC ExpertEase Defensive Balanced EUR 1 013,730000 1 761 844 120,00 3 897 171,00 3 897 171,00 1 028,935950 1 013,730000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 EUR 11,050000 6 673 221,00 4 724 947,00 4 724 947,00 11,381500 10,939500
Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 2 EUR 10,250000 6 843 210,00 5 736 392,00 5 736 392,00 10,557500 10,147500
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 2 USD 1 051,330000 41 027 050,00 790 371,00 790 371,00 1 082,869900 1 040,816700
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 6 EUR 10,550000 7 269 208,00 6 356 829,00 6 356 829,00 10,866500 10,444500
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 USD 1 053,590000 41 006 688,00 424 323,00 424 323,00 1 085,197700 1 043,054100
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,610000 9 210 644,00 9 162 743,00 9 162 743,00 10,928300 10,503900
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 10,910000 4 880 306,00 4 228 171,00 4 228 171,00 11,237300 10,800900
IN.Focus 2030 EUR 109,290000 51 848 444,00 283 390,00 283 390,00 110,929350 109,290000
IN.Focus 2035 EUR 110,200000 23 091 199,00 1 131 759,00 1 131 759,00 111,853000 110,200000
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 10,300000 373 730 906,00 1 739 262,00 1 739 262,00 10,609000 10,197000
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 10,530000 4 103 801,00 3 772 962,00 3 772 962,00 10,845900 10,424700
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 10,780000 3 412 036,00 3 409 951,00 3 409 951,00 11,103400 10,672200
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,750000 10 768 436,00 3 119 212,00 3 119 212,00 11,072500 10,642500
KBC Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 025,260000 29 331 566,00 778 366,00 778 366,00 1 056,017800 1 015,007400
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 10,260000 14 476 889,00 14 474 644,00 14 474 644,00 10,362600 10,157400
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 9,820000 334 324 326,00 2 054 652,00 2 054 652,00 10,114600 9,721800
KBC Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 006,580000 33 152 660,00 573 138,00 573 138,00 1 036,777400 996,514200
Sivek Global Low DIS EUR 168,920000 103 422 609,00 17 041 753,00 17 041 753,00 171,453800 168,920000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 16 EUR 10,000000 5 160 130,00 5 160 130,00 5 160 130,00 10,000000 9,900000
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA EUR 0,046960 76 577 879,79 76 577 879,79 60 175 035,29 0,047077 0,046843
PP - EUROFOND o.p.f. EUR 0,062506 15 949 542,59 15 949 542,59 9 351 714,76 0,063756 0,061881
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. EUR 0,046067 11 544 522,49 11 544 522,49 10 935 907,86 0,046528 0,045606
PP - Dynamické portfólio o.p.f. EUR 0,043839 9 395 278,59 9 395 278,59 9 395 278,59 0,044716 0,043401
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. EUR 0,040216 6 262 450,76 6 262 450,76 6 262 450,76 0,040819 0,039814
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. EUR 0,059616 795 274 066,20 795 274 066,20 795 274 066,20 0,060510 0,059020
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,329008 340 439 772,80 340 439 772,80 337 783 071,20 1,368878 1,315718
PP - Kapitálový Fond o.p.f. EUR 1,222724 62 517 921,64 62 517 921,64 62 517 921,64 1,241065 1,210497
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. EUR 1,084987 8 062 423,22 8 062 423,22 8 062 423,22 1,117537 1,084987
PP - USA TOP Fond o. p. f. EUR 1,265805 6 031 038,24 6 031 038,24 1 762 603,27 1,303779 1,253147
PP - KLM real estate fund o.p.f. EUR 0,011353 17 829 157,22 17 829 157,22 5 278 973,06 0,011353 0,011353
PP - Office real estate fund o.p.f. EUR 0,010741 139 436 139,30 139 436 139,30 129 388 199,40 0,010902 0,010634
PP - 365. world o.p.f. EUR 0,012117 605 826,30 605 826,30 605 826,30 0,012359 0,012117
PP - Aktívny fond o.p.f. EUR 0,998166 2 633 513,87 2 633 513,87 2 633 513,87 1,018129 0,988184
PP - Stabilný fond o.p.f. EUR 1,054288 45 586 160,86 45 586 160,86 24 175 467,17 1,064831 1,043745
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,009922 19 477 665,53 19 477 665,53 19 477 665,53 1,040220 1,009922
PP - Dlhopisový fond o.p.f. EUR 1,026449 4 319 625,13 4 319 625,13 1 182 188,30 1,036713 1,016185
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 21,260000 34 059 637,91 8 946 818,46 8 946 818,46 22,323000 21,260000
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3 Year EUR 61,510000 1 619 847,76 110 233,30 110 233,30 64,585500 61,510000
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 92,910000 15 867 707,84 145 411,58 145 411,58 97,555500 92,910000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 8,800000 21 618 743,43 6 907 093,72 6 907 093,72 9,240000 8,800000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 83,400000 64 066 797,45 17 374 139,20 17 374 139,20 87,570000 83,400000
Amundi Fund Solutions - Diversified Growth EUR 69,440000 59 648 884,50 5 340 007,66 5 340 007,66 72,912000 69,440000
myNEXT - Bond E EUR Cap EUR 52,320000 2 512 714,50 1 035 255,32 1 035 255,32 54,936000 52,320000
myNEXT - Multi-Asset E EUR EUR 57,940000 16 710 113,88 9 268 556,70 9 268 556,70 60,837000 57,940000
myNEXT - Equity E EUR EUR 63,580000 7 036 707,08 4 100 164,84 4 100 164,84 66,759000 63,580000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 9,510000 23 460 660,37 10 152,72 10 152,72 9,985500 9,510000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 90,100000 69 525 288,59 61 382,78 61 382,78 94,605000 90,100000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 29,550000 3 289 948,99 81 632,72 81 632,72 31,027500 29,550000
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) EUR 103,680000 61 773 850,45 8 651 004,87 8 651 004,87 108,345600 103,680000
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) EUR 166,950000 1 315 392 547,24 734 616,06 734 616,06 175,297500 166,950000
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities EUR EUR 1 585,670000 1 122 416 162,80 1 478 051,21 1 478 051,21 1 664,953500 1 585,670000
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities USD USD 1 627,130000 5 325 804,20 13 218,15 13 218,15 1 708,486500 1 627,130000
CPR Invest - Global Silver Age EUR EUR 1 396,000000 124 076 580,10 1 233 679,82 1 233 679,82 1 465,800000 1 396,000000
CPR Invest - Global Silver Age USD USD 1 274,410000 472 761,90 51 135,33 51 135,33 1 338,130500 1 274,410000
CPR Invest - Megatrends EUR 122,140000 57 661 695,70 863 579,62 863 579,62 128,247000 122,140000
Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility EUR EUR 39,930000 65 430 920,57 27 585 697,44 27 585 697,44 41,926500 39,930000
Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility USD USD 43,330000 71 005 635,00 21 871,84 21 871,84 45,496500 43,330000
Amundi S.F. - European Research EUR EUR 7,030000 13 045 708,39 9 450 657,08 9 450 657,08 7,381500 7,030000
Amundi S.F. - European Research USD USD 7,630000 14 157 202,74 783,09 783,09 8,011500 7,630000
Amundi Funds - Global Macro Forex A EUR (C) EUR 97,420000 11 246 850,31 2 383,19 2 383,19 101,803900 97,420000
Amundi Funds - Global Macro Forex A USD (C) USD 47,360000 29 884,62 12 024,77 12 024,77 49,491200 47,360000
Amundi Funds - Asia Equity Concentrated A EUR (C) EUR 152,360000 30 441 465,78 1 727 414,71 1 727 414,71 159,216200 152,360000
Amundi Funds - Asia Equity Concentrated A USD (C) USD 32,240000 43 594 193,19 171 960,24 171 960,24 33,690800 32,240000
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) EUR 146,500000 168 055 521,88 67 608 384,03 67 608 384,03 153,092500 146,500000
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) USD 114,910000 58 671 070,42 158 262,70 158 262,70 120,080950 114,910000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) EUR 104,200000 23 908 144,50 5 447 191,29 5 447 191,29 108,889000 104,200000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) USD 101,080000 1 115 221,63 111 078,04 111 078,04 105,628600 101,080000
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) EUR 110,820000 11 355 241,75 3 780 744,98 3 780 744,98 115,806900 110,820000
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) USD 55,520000 2 399 440,85 17 387,15 17 387,15 58,018400 55,520000
Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 61,860000 84 130 781,18 9 026 804,57 9 026 804,57 64,643700 61,860000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) EUR 19,250000 87 351 272,35 5 500 729,68 5 500 729,68 20,116250 19,250000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) USD 20,890000 100 455 042,68 372 038,99 372 038,99 21,830050 20,890000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) EUR 57,990000 12 345 950,22 3 524 043,37 3 524 043,37 60,599550 57,990000
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 104,070000 59 867 904,62 24 859 463,78 24 859 463,78 108,753150 104,070000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) EUR 52,230000 56 033 137,51 22 264 416,42 22 264 416,42 54,580350 52,230000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) USD 49,990000 1 694 462,75 103 622,17 103 622,17 52,239550 49,990000
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) EUR 8,540000 493 525 800,97 8 392 940,24 8 392 940,24 8,924300 8,540000
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) USD 9,270000 5 190 245,98 12 001,40 12 001,40 9,687150 9,270000
Amundi Funds - European Equity Sustainable Income A2 EUR SATI (D) EUR 50,960000 596 873 156,83 32 191 072,63 32 191 072,63 53,253200 50,960000
Amundi Funds - European Equity Sustainable Income A2 EUR (C) EUR 64,430000 38 513 978,70 10 744 814,05 10 744 814,05 67,329350 64,430000
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) EUR 129,670000 178 054 383,78 9 098 859,61 9 098 859,61 135,505150 129,670000
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) USD 140,680000 1 004 459,24 38 655,81 38 655,81 147,010600 140,680000
Amundi Funds - European Equity Small Cap A EUR (C) EUR 188,310000 115 526 797,55 10 531 701,69 10 531 701,69 196,783950 188,310000
Amundi Funds - European Equity Small Cap A USD (C) USD 204,360000 13 737 526,54 99 278,17 99 278,17 213,556200 204,360000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 56,550000 7 807 141,62 90 101,00 90 101,00 59,094750 56,550000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) USD 119,520000 5 260 439,81 51 657,52 51 657,52 124,898400 119,520000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) EUR 323,320000 841 296 750,40 11 523 531,21 11 523 531,21 337,869400 323,320000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) USD 352,360000 8 694 562,72 119 999,44 119 999,44 368,216200 352,360000
Amundi Funds - Global Equity Sustainable Income A2 EUR QTI (D) EUR 54,950000 329 785 798,68 32 089 795,51 32 089 795,51 57,422750 54,950000
Amundi Funds - Global Equity Sustainable Income A2 USD QTI (D) USD 59,620000 68 181 768,31 1 080 127,94 1 080 127,94 62,302900 59,620000
Amundi Funds - Global Equity Sustainable Income A2 EUR (C) EUR 95,020000 116 277 992,57 11 170 044,27 11 170 044,27 99,295900 95,020000
Amundi Funds - Global Equity Sustainable Income A2 USD (C) USD 103,120000 9 550 138,30 752 609,69 752 609,69 107,760400 103,120000
Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 EUR Hgd (C) EUR 49,480000 12 616 120,05 12 538 532,49 12 538 532,49 51,706600 49,480000
Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) EUR 39,460000 69 600 157,01 23 743 333,95 23 743 333,95 41,235700 39,460000
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) EUR 107,340000 35 675 972,83 2 506 663,36 2 506 663,36 112,170300 107,340000
Amundi Funds - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) EUR 91,320000 2 340 920,64 232 645,83 232 645,83 95,429400 91,320000
Amundi Funds - Pioneer Flexible Opportunities A USD (C) USD 100,070000 6 166 572,52 1 301,99 1 301,99 104,573150 100,070000
Amundi Funds - Pioneer Flexible Opportunities A EUR Hgd (C) EUR 66,830000 1 912 938,91 188 457,12 188 457,12 69,837350 66,830000
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) EUR 125,200000 5 609 636,92 3 473 278,12 3 473 278,12 130,834000 125,200000
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) USD 135,870000 11 077 399,21 156 493,16 156 493,16 141,984150 135,870000
Amundi Funds - Pioneer Strategic Income A EUR (C) EUR 11,460000 17 510 275,48 3 332 005,39 3 332 005,39 11,975700 11,460000
Amundi Funds - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) EUR 87,380000 25 060 871,66 6 488 549,83 6 488 549,83 91,312100 87,380000
Amundi Funds - Pioneer Strategic Income A USD (C) USD 12,430000 220 228 954,11 3 575 230,76 3 575 230,76 12,989350 12,430000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) EUR 100,270000 6 802 869,17 192 236,34 192 236,34 104,782150 100,270000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) USD 108,820000 257 176 819,51 230 575,49 230 575,49 113,716900 108,820000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Fundamental Growth A EUR (C) EUR 322,870000 214 447 842,56 19 060 985,61 19 060 985,61 337,399150 322,870000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Fundamental Growth A USD (C) USD 350,380000 341 087 943,35 715 189,13 715 189,13 366,147100 350,380000
Amundi Funds - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) EUR 13,780000 12 380 290,33 362 776,84 362 776,84 14,400100 13,780000
Amundi Funds - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) EUR 99,220000 3 534 882,88 302 143,55 302 143,55 103,684900 99,220000
Amundi Funds - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) USD 14,960000 76 072 953,65 643 468,51 643 468,51 15,633200 14,960000
Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 EUR (C) EUR 53,440000 2 031 213,49 173 636,61 173 636,61 55,844800 53,440000
Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 USD (C) USD 57,990000 876 250,99 15 571,67 15 571,67 60,599550 57,990000
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) EUR 9,290000 143 594 061,07 10 865 449,69 10 865 449,69 9,708050 9,290000
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) USD 10,080000 6 649 077,63 49 810,97 49 810,97 10,533600 10,080000
Amundi Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A EUR (C) EUR 19,970000 50 647 597,63 10 492 012,64 10 492 012,64 20,868650 19,970000
Amundi Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A USD (C) USD 21,680000 14 995 527,05 188 807,93 188 807,93 22,655600 21,680000
Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A EUR (C) EUR 76,290000 41 986 763,94 5 843 358,93 5 843 358,93 79,723050 76,290000
Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD (C) USD 82,810000 10 534 018,34 52 228,95 52 228,95 86,536450 82,810000
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) EUR 54,330000 12 141 917,39 3 369 266,47 3 369 266,47 56,774850 54,330000
Amundi Funds - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) EUR 51,610000 3 621 153,12 3 623 783,51 3 623 783,51 53,932450 51,610000
Amundi Funds - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR QTI (D) EUR 49,600000 2 502 898,77 2 369 145,49 2 369 145,49 51,832000 49,600000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) EUR 48,820000 12 526 200,06 4 573 430,16 4 573 430,16 51,016900 48,820000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) EUR 100,440000 62 174 219,26 33 650 395,02 33 650 395,02 104,959800 100,440000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) EUR 107,530000 16 620 526,95 1 667 359,32 1 667 359,32 112,368850 107,530000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) USD 117,040000 1 993 785,07 170 398,36 170 398,36 122,306800 117,040000
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) EUR 16,680000 143 911 550,99 2 779 222,87 2 779 222,87 17,430600 16,680000
Amundi Funds - China Equity A USD (C) USD 18,100000 101 906 996,02 408 292,73 408 292,73 18,914500 18,100000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) EUR 116,570000 483 986 504,32 119 908 794,44 119 908 794,44 121,815650 116,570000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) USD 126,530000 22 614 929,40 93 890,51 93 890,51 132,223850 126,530000
Amundi Funds - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 6,930000 221 407 672,56 481 225,91 481 225,91 7,241850 6,930000
Amundi Funds - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 6,390000 3 811 447,05 58 004,15 58 004,15 6,677550 6,390000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Mid Cap Value A EUR (C) EUR 12,770000 61 558 682,15 876 006,02 876 006,02 13,344650 12,770000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Mid Cap Value A EUR Hgd (C) EUR 81,430000 1 656 431,69 18 147,65 18 147,65 85,094350 81,430000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Mid Cap Value A USD (C) USD 13,860000 60 328 105,65 306 117,65 306 117,65 14,483700 13,860000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Research A EUR (C) EUR 13,630000 25 216 598,93 1 883 415,92 1 883 415,92 14,243350 13,630000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Research A USD (C) USD 14,790000 91 496 002,20 313 853,99 313 853,99 15,455550 14,790000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) EUR 181,990000 119 257 949,28 499 142,15 499 142,15 190,179550 181,990000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) USD 197,650000 81 964 069,83 45 380,81 45 380,81 206,544250 197,650000
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) EUR 74,570000 8 783 709,05 3 924 145,95 3 924 145,95 77,925650 74,570000
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) USD 80,940000 2 596 096,68 1 098,06 1 098,06 84,582300 80,940000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) EUR 12,830000 509 782 420,16 55 365 018,66 55 365 018,66 13,407350 12,830000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) USD 13,920000 622 273 221,15 446 894,92 446 894,92 14,546400 13,920000
Amundi Funds - Euro Alpha Bond A EUR (C) EUR 49,230000 31 873 979,44 8 884 479,61 8 884 479,61 51,445350 49,230000
Amundi Funds - Euro Alpha Bond A USD (C) USD 53,420000 439 741,98 112 371,67 112 371,67 55,823900 53,420000
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) EUR 188,690000 1 262 414 502,55 2 220 287,12 2 220 287,12 198,124500 188,690000
Amundi Fund Solutions - Buy & Watch Income 06/2025 EUR 52,240000 3 816 789,39 2 801 949,29 2 801 949,29 53,546000 51,717600
Amundi Fund Solutions - Buy & Watch Income 07/2025 EUR 52,090000 6 956 391,73 1 295 758,86 1 295 758,86 53,392250 51,569100
Amundi Fund Solutions - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 A EUR (C) EUR 51,140000 15 470 622,88 3 379 346,03 3 379 346,03 52,418500 50,628600
Amundi Fund Solutions - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 A EUR (AD) (D) EUR 51,140000 1 300 195,57 388 144,83 388 144,83 52,418500 50,628600
Amundi Fund Solutions - Buy & Watch High Income Bond 01/2025 A EUR (C) EUR 50,300000 7 635 052,58 2 022 590,36 2 022 590,36 51,557500 49,797000
Amundi Fund Solutions - Buy & Watch High Income Bond 01/2025 A EUR (AD) (D) EUR 50,300000 12 061 524,45 0,00 0,00 51,557500 49,797000
NN (L) International Slovak Bond - P Cap EUR EUR 58,410000 2 154 031,39 67 987,14 67 987,14 60,103890 58,410000
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR EUR 173,890000 9 928 231,76 0,00 0,00 179,106700 173,890000
NN (L) US Factor Credit – P Cap USD USD 1 349,500000 25 514 343,71 0,00 0,00 1 389,985000 1 349,500000
NN (L) European Equity - P Cap EUR EUR 73,080000 92 771 551,73 7 674,13 7 674,13 75,272400 73,080000
NN (L) International - Central European Equity EUR EUR 152,240000 165 072 254,23 75 185,70 75 185,70 158,177360 152,240000
NN (L) Global High Dividend P - Cap EUR EUR 513,960000 67 230 459,18 190 577,91 190 577,91 529,378800 513,960000
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Cap USD USD 165,610000 60 521 492,37 5 247,72 5 247,72 170,578300 165,610000
NN (L) Energy - X Cap USD USD 883,700000 35 579 506,88 5 139,17 5 139,17 927,885000 883,700000
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR EUR 548,680000 30 910 282,23 28 845,75 28 845,75 576,114000 548,680000
NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR EUR 74,130000 20 726 974,82 31 525,64 31 525,64 77,836500 74,130000
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) USD 1 848,640000 5 904 945,30 6 304,66 6 304,66 1 941,072000 1 848,640000
NN (L) Asia Income - X Cap USD USD 1 109,310000 6 211 090,40 3 142,29 3 142,29 1 164,775500 1 109,310000
NN (L) European Real Estate - X Cap EUR EUR 1 326,070000 8 622 773,80 12 137,52 12 137,52 1 392,373500 1 326,070000
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR EUR 583,020000 15 991 474,72 0,00 0,00 612,171000 583,020000
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR EUR 906,920000 1 619 985,06 10 165,67 10 165,67 952,266000 906,920000
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) EUR 512,200000 27 075 821,21 0,00 0,00 537,810000 512,200000
NN (L) EURO Equity - X Cap EUR EUR 158,880000 1 251 019,40 0,00 0,00 166,824000 158,880000
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR EUR 1 642,630000 2 709 549,32 115 585,30 115 585,30 1 724,761500 1 642,630000
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR EUR 413,700000 7 086 698,68 3 845,34 3 845,34 434,385000 413,700000
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR EUR 515,770000 52 380 993,58 82 766,64 82 766,64 541,558500 515,770000
NN (L) Health & Well-being - X Cap EUR EUR 977,380000 44 343 189,08 119 494,48 119 494,48 1 026,249000 977,380000
NN (L) Banking & Insurance X - Cap USD USD 732,560000 5 474 396,23 6 415,64 6 415,64 769,188000 732,560000
NN (L) Smart Connectivity - X Cap USD USD 1 873,350000 11 009 478,36 13 262,94 13 262,94 1 967,017500 1 873,350000
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR EUR 2 357,730000 20 042 835,12 1 192 341,78 1 192 341,78 2 475,616500 2 357,730000
NN (L) Health Care - X Cap USD USD 2 189,470000 12 227 381,59 26 726,78 26 726,78 2 298,943500 2 189,470000
NN (L) Climate & Environment - X Cap USD USD 1 046,130000 19 617 354,55 11 101,39 11 101,39 1 098,436500 1 046,130000
NN (L) US High Dividend - X Cap USD USD 569,700000 11 627 561,85 674,06 674,06 598,185000 569,700000
NN (L) Greater China Equity - X Cap USD USD 1 297,670000 19 560 022,61 6 325,72 6 325,72 1 362,553500 1 297,670000
NN (L) Japan Equity - X Cap JPY JPY 4 491,000000 827 313 361,33 16,04 16,04 4 715,550000 4 491,000000
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR EUR 255,100000 34 589 119,14 0,00 0,00 262,753000 255,100000
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 850,370000 10 580 496,18 213 994,76 213 994,76 892,888500 850,370000
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii) EUR 704,250000 5 658 070,80 11 067,29 11 067,29 739,462500 704,250000
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR EUR 1 278,850000 2 348 867,34 11 242,37 11 242,37 1 342,792500 1 278,850000
NN (L) Commodity Enhanced P - Cap EUR (hedged i) EUR 119,640000 1 836 318,24 6 097,81 6 097,81 123,229200 119,640000
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USD USD 56,010000 1 624 895,70 29,21 29,21 58,810500 56,010000
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 1 180,490000 5 186 165,64 5 054,87 5 054,87 1 239,514500 1 180,490000
NN (L) Global High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 12 090,370000 31 148 167,88 100 223,78 100 223,78 12 694,888500 12 090,370000
NN (L) International - Central European Equity CZK CZK 3 663,020000 1 446 805 763,49 13 525,06 13 525,06 3 846,171000 3 663,020000
NN (L) Absolute Return Bond - X Cap EUR EUR 261,560000 692 891,63 0,00 0,00 261,560000 248,482000
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD USD 2 237,360000 27 044 879,11 14 135,03 14 135,03 2 349,228000 2 237,360000
NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK CZK 2 768,980000 657 281 218,99 274 681,12 274 681,12 2 907,429000 2 768,980000
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR EUR 288,620000 34 584 933,97 48 924,26 48 924,26 297,278600 288,620000
NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap CZK (hedged i) CZK 5 203,760000 8 472 088,25 26 811,60 26 811,60 5 463,948000 5 203,760000
NN (L) Energy - X Cap CZK (hedged i) CZK 4 755,550000 3 281 394,48 5 558,45 5 558,45 4 993,327500 4 755,550000
NN (L) Climate & Environment - X Cap CZK (hedged i) CZK 7 280,430000 2 227 231,44 6 106,60 6 106,60 7 644,451500 7 280,430000
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap USD USD 100,570000 16 715 313,30 1 601,78 1 601,78 103,587100 100,570000
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hedged i) CZK 14 574,270000 29 936 554,70 528 251,61 528 251,61 15 302,983500 14 574,270000
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 985,020000 213 179 627,85 160 595,69 160 595,69 1 014,570600 985,020000
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) CZK 198,980000 8 976 818,92 2 229,93 2 229,93 204,949400 198,980000
NN (L) European Real Estate - X Cap CZK (hedged i) CZK 33 893,580000 3 806 483,48 7 981,09 7 981,09 34 740,919500 33 893,580000
NN (L) Global Sustainable Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK 20 375,560000 20 775 846,76 12 723,47 12 723,47 20 783,071200 20 375,560000
NN (L) Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 433,240000 156 017 472,31 120 187,27 120 187,27 441,038320 433,240000
NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) EUR 703,870000 40 624 239,12 1 338,06 1 338,06 739,063500 703,870000
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap CZK CZK 19 640,240000 4 294 956,83 602,01 602,01 20 622,252000 19 640,240000
NN (L) International - Short Term bond CZK CZK 1 519,550000 140 172 752,17 138 801,88 138 801,88 1 527,147750 1 519,550000
NN (L) European Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 410,720000 22 270 636,57 0,00 0,00 431,256000 410,720000
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap CZK CZK 10 197,140000 5 303 579,92 226,69 226,69 10 428,615078 10 197,140000
NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR EUR 1 677,820000 675 188 055,35 552,00 552,00 1 703,155082 1 677,820000
NN (L) Health & Well-being - X Cap USD USD 186,580000 4 953 951,12 1 354,99 1 354,99 195,909000 186,580000
NN (L) Climate & Environment - X CAP EUR EUR 1 583,800000 4 325 196,29 10 841,11 10 841,11 1 662,990000 1 583,800000
NN (L) Smart Connectivity - X CAP EUR EUR 5 931,740000 19 357 133,20 72 337,57 72 337,57 6 228,327000 5 931,740000
NN (L) Smart Connectivity - X Cap CZK (hedged i) CZK 7 156,070000 630 556,99 5 756,39 5 756,39 7 513,873500 7 156,070000
NN (L) European Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK 15 854,180000 8 020 234,19 7 893,63 7 893,63 16 171,263600 15 854,180000
AXA EUR Konto EUR 0,045543 72 142 367,00 72 093 706,00 72 093 706,00 0,045543 0,045543
AXA CEE Dluhopisový fond EUR 0,052283 42 595 291,00 12 423 851,00 12 423 851,00 0,052283 0,050714
AXA CEE Akciový fond EUR 0,037490 97 631 541,00 30 328 505,00 30 328 505,00 0,037490 0,035616
AXA Realitní fond EUR 0,045136 57 007 943,00 23 924 893,00 23 924 893,00 0,045136 0,043330
AXA Selection Global Equity EUR 0,073783 151 685 591,00 58 187 164,00 58 187 164,00 0,073783 0,070094
AXA Selection Emerging Equity EUR 0,045810 64 230 358,00 28 406 202,00 28 406 202,00 0,045810 0,043520
AXA Selection Opportunities EUR 0,043731 55 693 329,00 16 948 842,00 16 948 842,00 0,043731 0,041544
AXA CZK Konto EUR 0,045379 26 173 552,00 364 440,00 364 440,00 0,045379 0,045379
AXA Eurobond EUR 0,031915 1 880 097,00 1 868 870,00 1 868 870,00 0,031915 0,030958
AXA Small Cap Portfolio EUR 0,048843 17 024 440,00 8 714 509,00 8 714 509,00 0,050552 0,048843
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] USD 117,450000 112 123 052,40 52 285,55 52 285,55 123,322500 117,450000
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 232,460000 234 069 584,50 20 595,96 20 595,96 244,083000 232,460000
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [Classic, C] EUR 197,270000 221 252 219,20 55 128,87 55 128,87 207,133500 197,270000
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [Classic, C] EUR 427,080000 84 374 502,83 909 308,84 909 308,84 448,434000 427,080000
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [Classic, C] EUR 147,010000 37 492 566,65 7 979,34 7 979,34 154,360500 147,010000
BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opportunities [Classic, C] EUR 122,430000 76 051 951,56 9 907,87 9 907,87 128,551500 122,430000
BNP Paribas Funds Europe Dividend [Classic, C] EUR 102,330000 75 921 956,93 9 874,85 9 874,85 107,446500 102,330000
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] JPY 5 112,000000 4 863 641 645,00 112,71 112,71 5 367,600000 5 112,000000
BNP Paribas Funds Latin America Equity [Classic, C] USD 583,000000 41 284 385,90 62 430,94 62 430,94 612,150000 583,000000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 218,184588 369 442 673,40 45 725,32 45 725,32 229,093817 218,184588
BNP Paribas Funds Euro Money Market [Classic, C] EUR 207,341859 470 022 562,40 390 247,13 390 247,13 217,708952 207,341859
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] USD 247,800000 55 069 138,01 14 957,22 14 957,22 260,190000 247,800000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] EUR 263,170000 484 778 811,00 1 270 012,01 1 270 012,01 276,328500 263,170000
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] EUR 224,140000 442 435 215,20 772 216,09 772 216,09 235,347000 224,140000
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] EUR 242,630000 546 122 817,70 921 479,62 921 479,62 249,908900 242,630000
BNP Paribas Funds Energy Transition [Classic, C] EUR 544,960000 48 238 370,12 226 196,55 226 196,55 572,208000 544,960000
BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity [Classic, C] EUR 101,390000 431 356 934,10 992 286,69 992 286,69 106,459500 101,390000
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [Classic, C] EUR 135,490000 42 788 021,32 696 612,35 696 612,35 142,264500 135,490000
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] USD 677,200000 143 008 964,10 93 974,94 93 974,94 711,060000 677,200000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] USD 503,300000 120 084 261,20 170 651,94 170 651,94 528,465000 503,300000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] USD 143,270000 67 323 951,12 131 733,87 131 733,87 150,433500 143,270000
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] EUR 54,460000 39 878 144,04 127 402,09 127 402,09 57,183000 54,460000
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] EUR 146,210000 17 584 512,44 419 454,56 419 454,56 153,520500 146,210000
BNP Paribas Funds Global Equity [Classic, EUR C] EUR 168,010000 79 815 251,93 513 282,31 513 282,31 173,050300 168,010000
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] EUR 570,220000 709 506 255,80 889 731,37 889 731,37 587,326600 570,220000
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] EUR 158,950000 874 488 579,40 7 224 056,56 7 224 056,56 163,718500 158,950000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [Classic, C] USD 160,360000 41 051 605,44 806 637,18 806 637,18 165,170800 160,360000
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] EUR 168,070000 197 522 571,60 1 079 095,72 1 079 095,72 173,112100 168,070000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] EUR 365,410000 33 615 642,54 754 966,30 754 966,30 376,372300 365,410000
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] EUR 116,740000 411 286 723,80 334 519,64 334 519,64 120,242200 116,740000
BNP Paribas Funds Global Convertible [Classic RH EUR, C] EUR 167,600000 149 242 199,60 113 879,17 113 879,17 172,628000 167,600000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] USD 265,310000 60 910 894,49 354 422,83 354 422,83 273,269300 265,310000
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [Classic, R] EUR 283,110000 760 173 838,80 125 998,11 125 998,11 291,603300 283,110000
BNP Paribas Plan Easy Future 2026 [Classic, C] EUR 132,400000 16 173 729,45 41 258,03 41 258,03 136,372000 132,400000
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [Classic, C] EUR 107,640000 10 044 705,45 28 068,21 28 068,21 110,869200 107,640000
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [Classic, C] EUR 1 259,090000 339 652 933,80 127 180,68 127 180,68 1 296,862700 1 259,090000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible [Classic, C] EUR 176,560000 85 055 515,20 34 385,10 34 385,10 181,856800 176,560000
BNP Paribas Funds Europe Convertible [Classic, C] EUR 155,050000 102 016 968,40 115 806,84 115 806,84 159,701500 155,050000
BNP Paribas Plan Easy Future 2023 [Classic, C] EUR 118,360000 87 791 086,81 11 403,77 11 403,77 121,910800 118,360000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [Classic EUR, C] EUR 169,100000 4 156 388,29 243 181,02 243 181,02 174,173000 169,100000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [Classic EUR, C] EUR 756,720000 199 231 210,80 304 738,71 304 738,71 779,421600 756,720000
BNP Paribas Funds Absolute Return Low Vol Bond [Classic, C] EUR 103,210000 6 122 786,98 56 676,32 56 676,32 106,306300 103,210000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] EUR 196,830000 208 053 847,80 1 280 140,99 1 280 140,99 202,734900 196,830000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] EUR 156,940000 26 181 638,26 395 116,85 395 116,85 161,648200 156,940000
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] EUR 411,670000 76 899 511,95 865 404,43 865 404,43 424,020100 411,670000
BNP Paribas Funds Global Environment [Classic, C] EUR 234,190000 480 302 860,70 675 159,29 675 159,29 241,215700 234,190000
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] EUR 109,980000 156 230 778,90 8 788,51 8 788,51 113,279400 109,980000
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities [Classic, C] EUR 128,050000 304 343 252,50 0,00 0,00 131,891500 128,050000
BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income [Classic EUR, C] EUR 128,230000 8 781 400,51 259 551,63 259 551,63 132,076900 128,230000
BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income [Classic EUR, DIS] EUR 107,740000 5 020 415,86 6 865,19 6 865,19 110,972200 107,740000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] EUR 437,700000 77 452 725,31 2 048 192,05 2 048 192,05 450,831000 437,700000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic EUR, DIS] EUR 394,200000 22 062 493,06 576 427,28 576 427,28 406,026000 394,200000
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [Classic H EUR, C] EUR 1 239,350000 5 373 835,79 1 003,87 1 003,87 1 276,530500 1 239,350000
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [Classic, C] EUR 216,610000 101 425 835,00 5 183,48 5 183,48 223,108300 216,610000
BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond [Classic H EUR, C] EUR 111,720000 37 072 859,96 21 870,31 21 870,31 115,071600 111,720000
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [Classic, C] EUR 1 302,890000 628 660 292,00 1 826 130,62 1 826 130,62 1 341,976700 1 302,890000
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [Classic, C] EUR 104,720000 11 692,91 10 642,79 10 642,79 107,861600 104,720000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR 101,810000 4 137 588,04 0,00 0,00 104,864300 101,810000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR 100,490000 101 111,49 0,00 0,00 103,504700 100,490000
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Classic Acc] USD 150,540000 165 546 414,00 641 822,80 641 822,80 155,056200 150,540000
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] EUR 110,080000 129 971 865,00 2 873,11 2 873,11 113,382400 110,080000
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [Classic, C] EUR 380,020000 116 454 027,90 503 844,56 503 844,56 391,420600 380,020000
BNP Paribas Funds Multi-Asset Income [Classic, C] EUR 110,390000 218 214 300,00 45 856,42 45 856,42 113,701700 110,390000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR 50,410000 20 462 819,13 12 984,34 12 984,34 51,922300 50,410000
BNP Paribas Funds Euro Bond Opportunities [Classic EUR, Acc] EUR 454,620000 147 987 442,90 62 652,00 62 652,00 468,258600 454,620000
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Growth [Classic, C] EUR 255,680000 238 110 696,70 149 216,25 149 216,25 263,350400 255,680000
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability [Classic, C] EUR 452,620000 539 165 140,00 82 609,86 82 609,86 466,198600 452,620000
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced [Classic, C] EUR 228,230000 485 507 724,10 345 765,77 345 765,77 235,076900 228,230000
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced [Classic Solidarity BE, C] EUR 110,570000 93 959 906,57 27 945,62 27 945,62 113,887100 110,570000
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond Classic [Classic RH EUR, C] EUR 102,610000 31 392 650,14 18 280,99 18 280,99 105,688300 102,610000
HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond EUR 1 330,070000 132 590 981,49 122 371 517,72 122 371 517,72 1 330,070000 1 330,070000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 225,430000 352 424 875,81 1 058 601,92 1 058 601,92 234,447200 225,430000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 118,610000 104 198 153,32 661 652,01 661 652,01 124,540500 118,610000
Raiffeisen-Eurasien-Aktien EUR 282,310000 481 075 474,48 172 824,82 172 824,82 296,425500 282,310000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 300,320000 634 471 631,89 231 144,89 231 144,89 309,329600 300,320000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 291,630000 146 084 621,48 277 616,30 277 616,30 300,378900 291,630000
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien EUR 341,630000 297 922 931,54 176 882,69 176 882,69 358,711500 341,630000
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent USD 162,520000 36 916 472,63 842 180,04 842 180,04 164,145200 162,520000
Raiffeisen-Europa-SmallCap EUR 341,940000 77 533 951,89 18 454,16 18 454,16 359,037000 341,940000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien EUR 287,290000 226 659 910,42 162 740,30 162 740,30 301,654500 287,290000
Raiffeisen-Global-Aktien EUR 354,950000 626 175 561,30 0,00 0,00 369,148000 354,950000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 136,420000 2 468 774 485,21 0,00 0,00 140,512600 136,420000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 123,820000 84 735 699,56 120 096,24 120 096,24 130,011000 123,820000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 138,040000 76 429 168,71 466 387,19 466 387,19 142,181200 138,040000
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 55,000000 55 578 704,94 1 180 156,84 1 180 156,84 57,750000 55,000000
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds EUR 131,890000 159 097 717,69 835 234,97 835 234,97 137,165600 131,890000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 218,230000 213 230 671,59 128 650,95 128 650,95 224,776900 218,230000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 127,200000 197 522 364,97 248 179,28 248 179,28 131,016000 127,200000
Raiffeisen-Mehrwert 2020 EUR 109,480000 54 426 239,85 602 140,00 602 140,00 112,764400 108,385200
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 174,730000 1 021 380 941,91 4 196 139,03 4 196 139,03 180,845550 174,730000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 164,890000 1 433 601 169,39 6 540 250,88 6 540 250,88 169,836700 164,890000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 173,360000 309 609 679,33 252 029,90 252 029,90 180,294400 173,360000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 106,370000 843 513 202,80 0,00 0,00 107,433700 106,370000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 174,760000 653 052 537,13 20 093,03 20 093,03 179,129000 174,760000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,640000 2 221 615 004,21 307 914,92 307 914,92 12,309300 11,640000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 14,280000 1 758 651 244,20 286 146,92 286 146,92 15,101100 14,280000
Franklin Income Fund USD 11,680000 1 501 080 652,98 8 017,34 8 017,34 12,351600 11,680000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 10,430000 159 540 634,87 51 660,30 51 660,30 11,029725 10,430000
Templeton Global Balanced Fund USD 30,960000 769 172 470,68 32 553,14 32 553,14 32,740200 30,960000
Templeton Global Income Fund USD 19,380000 537 851 234,16 855 847,29 855 847,29 20,494350 19,380000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 36,640000 1 667 636 022,93 1 166 216,21 1 166 216,21 38,746800 36,640000
Franklin European Dividend Fund EUR 18,520000 130 030 561,74 30 301,80 30 301,80 19,584900 18,520000
Franklin European Growth Fund EUR 15,670000 213 346 754,21 649 072,60 649 072,60 16,571025 15,670000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 40,430000 227 041 164,01 349 855,37 349 855,37 42,754725 40,430000
Franklin Global Real Estate Fund USD 14,620000 220 696 526,83 111 046,69 111 046,69 15,460650 14,620000
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 32,090000 69 865 218,45 123 978,25 123 978,25 33,935175 32,090000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 5,710000 341 216 341,23 1 460 906,89 1 460 906,89 6,038325 5,710000
Franklin India Fund USD 39,660000 1 593 882 692,53 1 636 405,66 1 636 405,66 41,940450 39,660000
Franklin Japan Fund USD 7,650000 6 449 085 731,14 23 304,16 23 304,16 8,089875 7,650000
Franklin MENA Fund USD 6,910000 78 780 718,31 43 537,10 43 537,10 7,307325 6,910000
Franklin Mutual Beacon Fund USD 88,320000 386 330 692,42 158 500,09 158 500,09 93,398400 88,320000
Franklin Mutual European Fund EUR 25,650000 792 058 624,87 721 253,74 721 253,74 27,124875 25,650000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 20,610000 580 515 492,58 1 491 808,79 1 491 808,79 21,795075 20,610000
Franklin Natural Resources Fund USD 5,190000 275 258 457,83 10 461 848,18 10 461 848,18 5,488425 5,190000
Franklin Technology Fund USD 26,180000 3 973 657 068,70 3 732 785,30 3 732 785,30 27,685350 26,180000
Franklin U.S. Equity Fund USD 34,930000 362 857 498,58 67 128,90 67 128,90 36,938475 34,930000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 21,250000 4 755 554 129,67 4 418 509,38 4 418 509,38 22,471875 21,250000
Franklin World Perspectives Fund USD 25,790000 346 791 720,98 1 111 261,88 1 111 261,88 27,272925 25,790000
Templeton Asian Growth Fund USD 37,790000 2 961 652 567,01 1 058 573,82 1 058 573,82 39,962925 37,790000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 43,470000 1 257 781 125,82 4 573 914,50 4 573 914,50 45,969525 43,470000
Templeton BRIC Fund USD 20,600000 627 905 258,69 114 986,04 114 986,04 21,784500 20,600000
Templeton China Fund USD 31,030000 404 413 171,80 86 070,53 86 070,53 32,814225 31,030000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 28,170000 240 467 768,64 45 258,40 45 258,40 29,789775 28,170000
Templeton Emerging Markets Fund USD 44,510000 893 599 258,33 14 828 065,05 14 828 065,05 47,069325 44,510000
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD 10,980000 661 848 864,51 799 292,76 799 292,76 11,611350 10,980000
Templeton Euroland Fund EUR 24,070000 364 546 719,30 45 976,81 45 976,81 25,454025 24,070000
Templeton Frontier Markets Fund USD 17,430000 487 590 256,69 891 519,49 891 519,49 18,432225 17,430000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 24,790000 695 579 673,75 30 802,12 30 802,12 26,215425 24,790000
Templeton Global Fund USD 40,410000 798 418 808,85 47 071,15 47 071,15 42,733575 40,410000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 18,160000 7 244 586 354,12 590 418,24 590 418,24 19,204200 18,160000
Templeton Latin America Fund USD 67,730000 872 340 866,87 342 375,48 342 375,48 71,624475 67,730000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 13,570000 212 092 176,86 0,00 0,00 14,350275 13,570000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 13,280000 209 169 735,83 0,00 0,00 13,944000 13,280000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 13,450000 139 930 611,26 0,00 0,00 14,223375 13,450000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 17,030000 1 195 304 314,59 80 084,47 80 084,47 18,009225 17,030000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 20,230000 513 580 092,23 303 601,52 303 601,52 21,241500 20,230000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 13,960000 69 061 853,22 51 712,96 51 712,96 14,658000 13,960000
Franklin European Total Return Fund EUR 16,180000 299 711 478,89 287 287,75 287 287,75 16,989000 16,180000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 11,210000 19 988 896,24 6 764,36 6 764,36 11,770500 11,210000
Franklin High Yield Fund USD 19,770000 1 527 528 844,26 22 242,96 22 242,96 20,758500 19,770000
Franklin Strategic Income Fund EUR 15,250000 906 777 097,53 670 263,48 670 263,48 16,012500 15,250000
Franklin U.S. Government Fund USD 11,590000 900 451 824,21 130 094,48 130 094,48 12,169500 11,590000
Templeton Asian Bond Fund USD 17,790000 336 395 923,37 244 543,47 244 543,47 18,679500 17,790000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 13,370000 9 347 687 025,84 6 060 022,43 6 060 022,43 14,038500 13,370000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 14,520000 160 339 627,25 72 461,59 72 461,59 15,246000 14,520000
Templeton Global Bond Fund USD 29,650000 12 281 151 997,85 8 271 838,83 8 271 838,83 31,132500 29,650000
Templeton Global High Yield Fund USD 15,980000 136 381 452,16 36 566,59 36 566,59 16,779000 15,980000
Templeton Global Total Return Fund USD 29,670000 12 475 586 078,61 10 520 025,18 10 520 025,18 31,153500 29,670000
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 32,420000 1 918 997 504,00 0,00 0,00 34,041000 32,420000
BGF Asian Dragon Fund A2 USD USD 45,980000 2 892 241 043,20 0,00 0,00 48,279000 45,980000
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD USD 13,860000 11 106 472 046,08 0,00 0,00 14,553000 13,860000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,830000 11 285 926 912,00 0,00 0,00 16,621500 15,830000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 23,050000 1 796 596 864,00 0,00 0,00 24,202500 23,050000
BGF Global Allocation Fund A2 USD USD 57,260000 16 210 709 793,28 0,00 0,00 60,123000 57,260000
BGF Global Equity Income Fund A2 USD USD 17,060000 1 519 084 673,92 0,00 0,00 17,913000 17,060000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 13,450000 8 904 614 552,32 0,00 0,00 14,122500 13,450000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD USD 17,620000 1 475 902 512,00 0,00 0,00 18,501000 17,620000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 120,810000 7 456 944 128,00 0,00 0,00 126,850500 120,810000
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 28,600000 344 822 620,40 1 774 487,80 1 774 487,80 30,101500 28,600000
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 42,140000 148 890 291,70 1 176 891,84 1 176 891,84 44,352350 42,140000
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 16,260000 151 963 369,50 606 743,74 606 743,74 17,113650 16,260000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 17,590000 198 833 204,30 247 060,13 247 060,13 18,513475 17,590000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 16,900000 179 264 856,30 284 611,72 284 611,72 17,491500 16,900000
Fidelity Funds - European Fund A-ACC-EUR EUR 19,290000 237 673 353,20 3 551 181,31 3 551 181,31 20,302725 19,290000
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 10,220000 345 415 544,90 2 854 281,78 2 854 281,78 10,577700 10,220000
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 22,570000 808 734 921,10 12 795 346,88 12 795 346,88 23,754925 22,570000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 78,360000 109 533 099,10 16 559,55 16 559,55 82,473900 78,360000
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 35,400000 281 586 431,50 1 315 653,08 1 315 653,08 37,258500 35,400000
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged) EUR 9,350000 1 438 992 569,00 15 994 066,91 15 994 066,91 9,677250 9,350000
Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 24,180000 314 945 683,80 270 806,21 270 806,21 25,449450 24,180000
Fidelity Funds - Global Property Fund A-DIST-EUR EUR 18,350000 38 077 171,94 2 305 864,64 2 305 864,64 19,313375 18,350000
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 32,720000 2 545 421 329,00 187 709,31 187 709,31 34,437800 32,720000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 25,950000 752 185 789,60 1 212 135,44 1 212 135,44 27,312375 25,950000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 15,390000 36 435 037,81 107 401,18 107 401,18 16,197975 15,390000
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 18,490000 19 989 188,55 609 563,81 609 563,81 19,460725 18,490000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 36,370000 359 841 985,30 13 145 085,39 13 145 085,39 38,279425 36,370000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 36,910000 608 942 675,40 9 304 725,81 9 304 725,81 38,847775 36,910000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,515000 46 903 822,37 1 373 442,76 1 373 442,76 9,848025 9,515000
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 8,190300 355 884 636,95 0,00 0,00 8,599815 8,190300
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 129,350000 146 462 434,46 0,00 0,00 135,817500 129,350000
Invesco Global Income Fund - A (Accumulation) EUR EUR 12,994500 560 740 182,58 0,00 0,00 13,644225 12,994500
Invesco Global Income Fund - A Annual Distribution - Gross Income - EUR EUR 10,826700 23 385 551,15 0,00 0,00 11,368035 10,826700
Invesco Global Leisure Fund - A (Accumulation) USD USD 62,320000 789 766 157,39 0,00 0,00 65,436000 62,320000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hedged) Accumulation EUR 12,240000 51 981 727,78 0,00 0,00 12,852000 12,240000
Invesco Pan European High Income Fund - A (Accumulation) EUR EUR 23,330000 2 937 238 619,16 0,00 0,00 24,496500 23,330000
Invesco Pan European High Income Fund - A (Distribution) EUR EUR 14,460000 81 322 852,70 0,00 0,00 15,183000 14,460000
Invesco Pan European Structured Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 21,020000 1 140 118 936,22 0,00 0,00 22,071000 21,020000
GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f. EUR 0,102063 9 217 872,88 9 217 872,88 9 217 872,88 0,104104 0,101042
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR