Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 14.9.2018

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,054035 220 400 337,64 220 400 337,64 176 828 465,49 0,054575 0,054035
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,046136 152 268 628,11 152 268 628,11 135 265 204,25 0,046136 0,046136
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,042820 390 258 729,07 390 258 729,07 389 419 417,89 0,043676 0,042820
ERSTE Bond Danubia EUR 158,810000 245 062 949,56 14 856 834,31 2 063 735,95 162,780250 158,810000
ESPA Stock Europe - Emerging EUR 86,790000 55 202 665,50 6 173 112,33 6 173 112,33 89,827650 86,790000
ESPA Stock Europe EUR 174,130000 167 305 598,42 540 499,52 540 499,52 180,224550 174,130000
ERSTE Responsible Stock America USD 441,770000 60 100 313,25 742 315,61 742 315,61 457,231950 441,770000
AM SLSP Globálny akciový fond EUR 0,048491 24 979 758,66 24 979 758,66 24 979 758,66 0,049946 0,048491
ESPA Stock Europe Property EUR 337,970000 57 086 613,76 9 548 328,44 9 463 835,94 349,798950 337,970000
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,037305 40 974 967,40 40 974 967,40 40 974 967,40 0,037305 0,037305
ESPA Reserve Dollar USD 138,190000 19 859 077,89 576 255,85 576 255,85 139,571900 138,190000
ESPA Reserve Euro Plus EUR 116,250000 511 553 939,33 26 693 790,00 14 039 861,25 117,121875 116,250000
ESPA Reserve Corporate EUR 135,320000 269 828 780,80 6 295 221,72 2 571 080,00 136,334900 135,320000
ESPA Bond Euro Corporate EUR 192,550000 606 898 582,17 6 603 849,60 3 599 106,85 199,289250 192,550000
ERSTE Bond Emerging Markets EUR 193,330000 202 204 409,40 1 511 258,61 1 511 258,61 200,096550 193,330000
ESPA Bond Dollar USD 133,430000 121 026 127,39 133 228,78 133 228,78 138,100050 133,430000
ESPA Stock Global EUR 116,240000 250 692 171,53 22 659 445,20 4 986 744,84 120,889600 116,240000
ESPA Stock Japan EUR 107,570000 44 936 046,88 55 183,41 55 183,41 111,872800 107,570000
ESPA Stock Istanbul EUR 179,620000 23 393 739,61 1 826 735,40 1 826 735,40 186,804800 179,620000
ESPA Stock Global Emerging Markets EUR 192,860000 167 486 470,55 11 298 311,21 576 265,68 200,574400 192,860000
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,048410 109 438 629,61 109 438 629,61 70 816 390,40 0,049136 0,048352
AM SLSP Realitný fond EUR 0,027354 4 035 941,45 4 035 941,45 4 035 941,45 0,028175 0,027354
AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií EUR 0,037244 16 128 928,00 16 128 928,00 10 049 195,13 0,037244 0,037244
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov EUR 0,032176 4 109 821,78 4 109 821,78 4 109 821,78 0,033785 0,032176
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. EUR 0,010377 7 708 509,85 7 708 509,85 5 564 651,10 0,010377 0,009858
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,015104 15 860 833,68 15 860 833,68 15 860 833,68 0,015104 0,015104
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 2, o.p.f. EUR 0,009991 27,82 27,82 27,82 0,009991 0,009591
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,012850 8 588 520,49 8 588 520,49 8 588 520,49 0,012850 0,012850
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. EUR 0,010270 172 794 507,60 172 794 507,60 172 794 507,60 0,010424 0,010270
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. EUR 0,010436 17 669 747,34 17 669 747,34 17 586 709,55 0,010645 0,010436
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. EUR 0,010555 6 370 963,57 6 370 963,57 6 307 249,37 0,010819 0,010555
AM SLSP Inštitucionálny I2, o.p.f. EUR 1,216089 6 400 277,74 6 400 277,74 6 400 277,74 1,216089 1,216089
ESPA Bond Euro Rent VT EUR 168,160000 183 851 970,77 12 279 773,69 197 924,32 172,364000 168,160000
ESPA Bond USA High Yield EUR 202,980000 624 824 302,50 40 922 498,11 9 200 351,65 210,084300 202,980000
ESPA Bond USA Corporate EUR 161,940000 402 256 742,86 34 616 880,47 9 733 024,02 167,607900 161,940000
ESPA Bond Europe High-Yield EUR 190,460000 237 788 284,27 104 753,00 104 753,00 197,126100 190,460000
ESPA Reserve Euro EUR 1 275,240000 485 534 333,54 3 724 976,04 0,00 1 284,804300 1 275,240000
ERSTE Bond Local Emerging EUR 128,900000 200 890 776,11 20 024 175,19 3 315 335,20 133,411500 128,900000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,009794 10 205 508,84 10 205 508,84 9 394 876,62 0,009794 0,009794
ESPA Mortage EUR 154,190000 348 391 796,22 26 509 095,14 4 462 665,54 159,586650 154,190000
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR 173,480000 381 668 357,13 9 704 984,57 678 705,41 179,551800 173,480000
ESPA Bond Inflation Linked EUR 124,660000 185 029 516,58 0,00 0,00 129,023100 124,660000
ERSTE Bond Emerg Mkt Corp IG USD 110,680000 129 902 353,07 20 299 238,93 20 299 238,93 114,553800 110,680000
VÚB AM - Vyvážený Rastový fond EUR 0,043829 54 591 776,00 54 591 776,00 54 591 776,00 0,045275 0,042076
VÚB AM - Dlhopisový Konvergentný fond EUR 0,035150 60 162 144,15 60 162 144,15 49 555 025,03 0,035677 0,033744
VÚB AM - Konzervatívne portfólio EUR 0,037760 215 363 229,36 215 363 229,36 215 363 229,36 0,037949 0,036250
VÚB AM - Dynamické portfólio EUR 0,041894 200 615 312,74 200 615 312,74 200 615 312,74 0,042522 0,040218
GIS European Equities Opportunity EUR 169,232000 6 720 163,84 1 256 677,40 1 256 677,40 174,816656 169,232000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 200,070000 3 028 102,81 822 428,55 822 428,55 206,672310 200,070000
GIS Global Equity Allocation EUR 141,682000 2 471 775,44 393 446,52 393 446,52 146,357506 141,682000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 155,447000 17 133 831,59 433 726,35 433 726,35 157,778705 155,447000
VÚB AM - Rezervný fond EUR 0,036748 211 666 980,45 211 666 980,45 107 674 711,02 0,036748 0,036748
VÚB AM - Active Magnifica EUR 0,040818 208 456 763,94 208 456 763,94 208 456 763,94 0,041430 0,039185
VÚB AM - Active Bond fund EUR 0,114940 227 456 469,81 227 456 469,81 227 456 469,81 0,115515 0,110342
VÚB AM - Flexible Magnifica Fund EUR 0,100142 98 342 486,43 98 342 486,43 98 342 486,43 0,101644 0,099341
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 98,730000 300 998 467,34 251 832,19 251 832,19 98,730000 98,730000
VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond EUR 0,099241 189 905 251,36 189 905 251,36 189 905 251,36 0,099985 0,098447
VÚB AM - Magnifica Edícia I EUR 0,101773 32 472 338,96 32 472 338,96 32 472 338,96 0,101773 0,100755
VÚB AM - Magnifica Edícia II EUR 0,097482 51 632 262,39 51 632 262,39 51 632 262,39 0,097482 0,096507
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility EUR 191,300000 102 071 565,48 2 654 558,00 2 654 558,00 198,952000 191,300000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessible EUR 159,420000 5 900 663 540,13 962 160,92 962 160,92 159,420000 159,420000
VÚB AM - Magnifica Edícia III EUR 0,098962 71 941 068,10 71 941 068,10 71 941 068,10 0,098962 0,097972
VÚB AM - Edícia Svet EUR 0,096805 72 542 576,53 72 542 576,53 72 542 576,53 0,096805 0,095837
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 91,840000 84 373 865,56 4 255 474,36 4 255 474,36 95,513600 91,840000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 221,650000 342 023 762,25 1 578 382,28 1 578 382,28 226,083000 221,650000
VÚB AM - Edícia 2018 EUR 0,099904 37 527 428,37 37 527 428,37 37 527 428,37 0,099904 0,098905
Success absolute T (rastový) EUR 10,410000 22 207 426,00 11 599 198,75 11 599 198,75 10,956525 10,410000
Success absolute A (výnosový) EUR 9,350000 22 207 426,00 0,00 0,00 9,840875 9,350000
Success relative T (rastový) EUR 7,640000 19 184 418,29 7 359 797,37 7 359 797,37 8,041100 7,640000
Success relative A (výnosový) EUR 7,640000 19 184 418,29 0,00 0,00 8,041100 7,640000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (plne rastový) EUR 12,090000 25 675 113,96 141 825,11 141 825,11 12,642513 12,090000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 109,240000 472 732 470,60 39 428 036,78 39 428 036,78 114,702000 109,240000
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant EUR 130,330000 154 414 441,70 9 738 199,75 9 738 199,75 136,846500 130,330000
Success absolute VT (plne rastový) EUR 10,610000 22 207 426,00 3 757,14 3 757,14 11,167025 10,610000
Success relative VT (plne rastový) EUR 7,680000 19 184 418,29 84 873,92 84 873,92 8,083200 7,680000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T EUR 11,700000 25 675 113,96 36 459,56 36 459,56 12,051000 11,700000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A EUR 7,640000 25 675 113,96 0,00 0,00 7,869200 7,640000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) VTIA EUR 9,710000 25 675 113,96 0,00 0,00 10,001300 9,710000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) T EUR 9,660000 25 675 113,96 0,00 0,00 9,949800 9,660000
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,034669 2 668 857,23 2 668 874,19 2 668 874,19 0,035359 0,034669
IAD - EURO Bond EUR 0,041572 10 862 265,08 10 862 208,66 10 862 208,66 0,042362 0,041572
IAD - Global Index EUR 0,034815 101 262 934,80 101 157 905,80 101 157 905,80 0,036173 0,034815
IAD - CE Bond o.p.f. EUR 0,035875 9 797 339,29 9 626 372,87 9 626 372,87 0,036054 0,035875
IAD - EURO Cash EUR 0,038095 4 234 242,92 4 233 033,01 4 233 033,01 0,038285 0,038095
IAD - KD Russia EUR 0,019839 4 253 672,96 3 934 847,10 3 934 847,10 0,020613 0,019839
IAD - Optimal Balanced EUR 0,028649 16 495 602,99 16 485 473,41 16 485 473,41 0,029308 0,028592
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,068837 163 999 974,50 152 384 274,80 143 270 042,90 0,070902 0,068837
IAD - Bond Dynamic EUR 0,041341 10 903 201,48 10 903 243,09 10 903 243,09 0,042168 0,041341
IAD - Growth Opportunities EUR 0,036324 25 625 731,79 25 625 693,62 25 625 693,62 0,037813 0,036324
IAD - Český konzervativní EUR 0,042530 9 173 926,63 8 936 847,44 8 936 847,44 0,042530 0,042530
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,036959 1 827 019,49 1 827 024,85 1 827 024,85 0,038068 0,036220
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. EUR 0,038120 10 780 423,26 10 765 106,83 10 694 864,55 0,038120 0,038120
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,035258 1 736 860,56 1 736 842,01 1 736 842,01 0,036316 0,034553
IAD - Energy Fund, o.p.f. EUR 1,402031 3 482 838,13 3 441 050,95 3 015 663,53 1,402031 1,402031
IAD - Korunový realitný fond, o.p.f., CZK 1,051495 91 606 815,82 6 924 420,54 6 924 420,54 1,104070 1,051495
ČSOB Dlhopisový o.p.f. EUR 0,045016 2 864 958,00 2 864 958,00 2 864 958,00 0,045466 0,045016
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,068190 7 867 163,00 7 861 856,00 7 861 856,00 0,070236 0,068190
TAM - Americký akciový EUR 0,043686 94 921 768,31 94 921 768,31 72 441 969,37 0,043686 0,042375
TAM - Európsky akciový EUR 0,021436 58 821 773,69 58 821 773,69 49 247 322,42 0,021436 0,020793
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,075925 425 786 633,82 425 786 633,82 385 567 682,00 0,075925 0,073647
TAM - Private Growth 1 EUR 0,038622 186 683 386,01 186 683 386,01 185 299 430,44 0,038622 0,037463
TAM - Private Growth 2 EUR 0,040468 39 675 275,93 39 675 275,93 38 286 575,11 0,040468 0,039254
TAM - Premium Harmonic EUR 0,036109 138 898 954,88 138 898 954,88 138 898 954,88 0,036109 0,035026
TAM - Premium Strategic EUR 0,036248 35 932 899,13 35 932 899,13 35 932 899,13 0,036248 0,035161
TAM - Realitný Fond EUR 0,032327 282 874 533,79 282 874 533,79 256 227 899,59 0,032327 0,031357
TAM - Private Growth EUR 0,035371 206 165 975,16 206 165 975,16 206 165 975,16 0,035371 0,034310
TAM - SmartFund EUR 0,109651 218 944 768,61 218 944 768,61 218 755 284,23 0,109651 0,106361
TAM - DynamicAlpha Fund EUR 0,106003 26 111 696,38 26 111 696,38 25 766 228,68 0,106003 0,102823
TAM - Komoditný fond EUR 0,086416 546 055,02 546 055,02 546 055,02 0,086416 0,086416
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,109976 3 951 696,13 3 951 696,13 3 951 696,13 0,109976 0,109976
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,099031 16 360 008,53 16 360 008,53 16 360 008,53 0,099526 0,098536
TAM - NewMarkets o.p.f. EUR 0,122305 27 553 449,93 27 553 449,93 20 339 423,06 0,122305 0,118636
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,083530 41 774 242,73 41 774 242,73 41 774 242,73 0,083948 0,083112
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,079148 13 689 668,06 13 689 668,06 13 689 668,06 0,079544 0,078752
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,092426 213 994 694,64 213 994 694,64 116 945 146,75 0,092426 0,089653
TAM - Balanced Fund EUR 0,102827 17 820 777,96 17 820 777,96 17 820 777,96 0,102827 0,099742
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,102825 2 419 199,45 2 419 199,45 2 419 199,45 0,102825 0,099740
WIOF Russia and CIS Performance Fund - Trieda A USD 1,743200 423 623,83 116 898,21 116 898,21 1,828617 1,743200
WIOF Russia and CIS Performance Fund - Trieda B USD 1,277600 308 590,27 70 408,21 70 408,21 1,277600 1,213720
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda A USD 3,764500 273 596,64 33 061,50 33 061,50 3,948961 3,764500
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda B USD 3,858300 753 396,56 502 660,50 502 660,50 3,858300 3,665385
WIOF African Performance Fund - Trieda A USD 2,350400 87 322,97 62 724,33 62 724,33 2,465570 2,350400
WIOF China Performance Fund - Trieda A USD 4,274800 4 722 035,76 20 602,90 20 602,90 4,484265 4,274800
WIOF African Performance Fund - Trieda B USD 2,218700 215 125,29 5 790,96 5 790,96 2,218700 2,107765
WIOF China Performance Fund - Trieda B USD 3,906200 2 261 532,54 24 667,77 24 667,77 3,906200 3,710890
WIOF India Performance Fund - Trieda A USD 6,947700 6 753 964,14 25 779,78 25 779,78 7,288137 6,947700
WIOF India Performance Fund - Trieda B USD 6,619800 4 987 447,58 130 451,61 130 451,61 6,619800 6,288810
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda A EUR 0,730000 2 740 273,96 1 328 867,01 1 328 867,01 0,758470 0,730000
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B EUR 0,630000 467 116,05 224 265,33 224 265,33 0,630000 0,598500
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda A EUR 0,910100 941 139,06 504 154,53 504 154,53 0,945594 0,910100
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B EUR 0,817300 1 295 033,44 924 439,19 924 439,19 0,817300 0,776435
WIOF Latin American Performance Fund - Trieda A USD 2,375400 9 871,78 500,45 500,45 2,491795 2,375400
WIOF Latin American Performance Fund - Trieda B USD 2,217900 455 078,60 272 466,57 272 466,57 2,217900 2,107005
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0,738200 3 392,11 0,00 0,00 0,738200 0,701290
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0,570000 7 612,08 0,00 0,00 0,570000 0,541500
WSP Global Strategy Alpha Portfolio - Trieda B GBP GBP 4,310600 2 430 807,57 440 804,50 440 804,50 4,310600 4,095070
WSP Global Strategy Alpha Portfolio - Trieda B USD 3,554300 20 664,87 0,00 0,00 3,554300 3,376585
WSP Global Strategy Alpha Portfolio - Trieda A USD 3,817900 22 159,48 9 649,08 9 649,08 3,966798 3,817900
WSP Classic Portfolio GBP - Trieda B USD 5,628500 1 678 505,18 0,00 0,00 5,628500 5,347075
KBC Equity Fund America USD 2 973,160000 25 715 552,00 726 970,00 726 970,00 3 062,354800 2 973,160000
KBC Equity Fund Europe EUR 1 695,090000 22 448 119,00 1 003 402,00 1 003 402,00 1 745,942700 1 695,090000
KBC Equity Fund Finance EUR 665,370000 18 458 277,00 373 651,00 373 651,00 685,331100 665,370000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 4 375,100000 44 516 014,00 1 106 134,00 1 106 134,00 4 506,353000 4 375,100000
KBC Equity Fund Oil EUR 670,500000 37 164 120,00 2 846 398,00 2 846 398,00 690,615000 670,500000
KBC Equity Fund Pharma EUR 1 589,230000 120 669 766,00 5 038 637,00 5 038 637,00 1 636,906900 1 589,230000
KBC Equity Fund Technology USD 360,120000 75 564 550,00 1 975 500,00 1 975 500,00 370,923600 360,120000
KBC Equity Fund Telecom EUR 377,990000 4 868 408,00 224 930,00 224 930,00 389,329700 377,990000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 2 095,060000 20 571 408,00 703 437,00 703 437,00 2 157,911800 2 095,060000
KBC Equity Fund World EUR 473,680000 113 826 296,00 5 381 714,00 5 381 714,00 487,890400 473,680000
KBC Equity Fund Emerging Europe EUR 1 203,800000 11 919 747,00 1 194 315,00 1 194 315,00 1 239,914000 1 203,800000
KBC Equity Fund Commodities & Materials EUR 549,990000 7 860 958,00 114 697,00 114 697,00 566,489700 549,990000
KBC Equity Fund Utilities EUR 797,590000 5 936 585,00 206 308,00 206 308,00 821,517700 797,590000
KBC Equity Fund High Dividend North America USD 1 205,370000 18 479 261,00 661 530,00 661 530,00 1 241,531100 1 205,370000
KBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology EUR 239,000000 26 911 146,00 2 370 869,00 2 370 869,00 246,170000 239,000000
KBC Renta Dollarenta USD 1 094,830000 76 017 830,00 681 871,00 681 871,00 1 105,778300 1 094,830000
KBC Renta Eurorenta EUR 2 898,760000 61 852 361,00 5 110 316,00 5 110 316,00 2 927,747600 2 898,760000
KBC Multi Interest Cash EURO EUR 37,930000 45 826 939,00 1 300 138,00 1 300 138,00 37,967930 37,930000
KBC Multi Interest Cash USD USD 5 543,390000 81 753 386,00 7 853 808,00 7 853 808,00 5 548,933390 5 543,390000
KBC Multi Interest Cash CZK CZK 126,480000 517 218 664,00 621 177,00 621 177,00 126,606480 126,480000
KBC Multi Interest EURO Medium EUR 46,860000 7 368 614,00 85 959,00 85 959,00 46,906860 46,860000
KBC Multi Interest Cash CAD CAD 7 114,530000 1 123 677,00 116 542,00 116 542,00 7 121,644530 7 114,530000
KBC Renta Czechrenta CZK 38 443,110000 132 068 229,00 894 435,00 894 435,00 38 827,541100 38 443,110000
KBC Renta Sterlingrenta GBP 1 126,700000 4 508 942,00 820 427,00 820 427,00 1 137,967000 1 126,700000
KBC Renta Medium EUR EUR 1 136,670000 1 851 173,00 383 896,00 383 896,00 1 148,036700 1 136,670000
KBC Renta Long EUR EUR 1 270,730000 1 186 124,00 661 164,00 661 164,00 1 283,437300 1 270,730000
KBC Renta Emurenta EUR 650,620000 816 203,00 66 774,00 66 774,00 657,126200 650,620000
KBC Renta Slovakrenta EUR 1 053,060000 1 265 758,00 1 140 588,00 1 140 588,00 1 063,590600 1 053,060000
KBC Equity Fund Belgium EUR 798,850000 38 845 415,00 1 201 768,00 1 201 768,00 822,815500 798,850000
KBC Equity Fund Strategic Finance EUR 469,300000 12 730 347,00 365 962,00 365 962,00 483,379000 469,300000
KBC Equity Fund Flanders EUR 3 065,810000 49 067 927,00 1 517 173,00 1 517 173,00 3 157,784300 3 065,810000
KBC Equity Fund Buyback America USD 2 139,920000 88 770 716,00 618 965,00 618 965,00 2 204,117600 2 139,920000
KBC Renta Forintrenta HUF 280 010,780000 429 716 583,00 128 433,00 128 433,00 282 810,887800 280 010,780000
KBC Renta Swissrenta CHF 1 662,770000 7 086 611,00 838 643,00 838 643,00 1 679,397700 1 662,770000
KBC Renta Canarenta CAD 2 466,060000 20 225 472,00 170 959,00 170 959,00 2 490,720600 2 466,060000
KBC Equity Fund Food & Personal Products EUR 1 893,520000 40 364 893,00 888 142,00 888 142,00 1 950,325600 1 893,520000
KBC Equity Fund Japan JPY 60 629,000000 1 731 854 541,00 248 226,00 248 226,00 62 447,870000 60 629,000000
KBC Equity Fund Consumer Durables EUR 634,350000 13 189 021,00 895 941,00 895 941,00 653,380500 634,350000
KBC Renta Aud-Renta AUD 1 984,060000 13 354 083,00 747 540,00 747 540,00 2 003,900600 1 984,060000
KBC Equity Fund New Asia EUR 803,610000 112 728 379,00 3 322 835,00 3 322 835,00 827,718300 803,610000
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1 173,010000 13 334 552,00 1 785 311,00 1 785 311,00 1 208,200300 1 173,010000
KBC Equity Fund Latin America EUR 1 033,550000 18 656 827,00 1 967 018,00 1 967 018,00 1 064,556500 1 033,550000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 549,610000 16 254 931,00 879 572,00 879 572,00 566,098300 549,610000
KBC Equity Fund Strategic Cyclicals EUR 960,200000 4 386 809,00 82 943,00 82 943,00 989,006000 960,200000
KBC Equity Fund Buyback Europe EUR 993,820000 62 246 338,00 372 907,00 372 907,00 1 023,634600 993,820000
KBC Equity Fund New Markets EUR 1 752,370000 49 424 772,00 2 725 380,00 2 725 380,00 1 804,941100 1 752,370000
KBC Equity Fund Trends EUR 145,080000 65 999 554,00 1 062 427,00 1 062 427,00 149,432400 145,080000
KBC Equity Fund New Shares EUR 1 299,040000 15 558 951,00 1 063 196,00 1 063 196,00 1 338,011200 1 299,040000
KBC Renta Short EUR EUR 711,450000 3 889 332,00 213 116,00 35 296,00 718,564500 711,450000
KBC Renta Zlotyrenta PLN 3 512,810000 25 011 794,00 1 480 188,00 1 480 188,00 3 547,938100 3 512,810000
KBC Equity Fund Luxury & Tourism EUR 187,890000 12 865 759,00 342 399,00 342 399,00 193,526700 187,890000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,039001 27 690 785,00 27 690 785,00 22 856 669,00 0,039001 0,039001
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,044109 27 651 887,00 27 603 752,00 27 603 752,00 0,044771 0,044109
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,042249 21 961 251,00 21 959 068,00 21 959 068,00 0,042883 0,042249
KBC Equity Fund High Dividend EUR 1 576,250000 129 266 910,00 1 746 183,00 1 746 183,00 1 623,537500 1 576,250000
KBC Equity Fund Pacific EUR 593,130000 1 918 005,00 78 518,00 78 518,00 610,923900 593,130000
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 842,240000 6 770 000,00 12 077,00 12 077,00 867,507200 842,240000
KBC Equity Fund Global Leaders EUR 437,250000 18 927 063,00 326 025,00 326 025,00 450,367500 437,250000
Horizon Access India Fund USD 1 423,390000 30 127 690,00 485 612,00 485 612,00 1 466,091700 1 423,390000
Horizon Access Fund Russia EUR 373,630000 9 891 928,00 3 052 520,00 3 052 520,00 384,838900 373,630000
Horizon Access Fund Vietnam EUR 709,920000 11 247 915,00 2 254 031,00 2 254 031,00 731,217600 709,920000
Archipel Portfolio Pro November 90 EUR 359,308800 41 407 467,00 34 579 133,00 34 579 133,00 359,308800 353,919168
Horizon Duo Coupon 3 EUR 9,850000 458 015,00 457 818,00 457 818,00 10,145500 9,751500
Horizon CSOB Duo Coupon 4 EUR 9,830000 707 013,00 706 187,00 706 187,00 10,124900 9,731700
Archipel Portfolio Pro August 95 EUR 11,891900 12 637 887,00 7 184 919,00 7 184 919,00 12,070279 11,891900
Horizon CSOB Duo Coupon 5 EUR 9,960000 862 267,00 862 267,00 862 267,00 10,258800 9,860400
Horizon CSOB Duo Coupon 6 EUR 9,970000 1 155 295,00 1 154 945,00 1 154 945,00 10,269100 9,870300
Archipel Portfolio Pro February 95 EUR 11,418800 25 457 101,00 20 409 317,00 20 409 317,00 11,590082 11,418800
KBC EquiPlus Duo Coupon 14 EUR 498,700000 2 196 760,00 186 514,00 186 514,00 513,661000 493,713000
Horizon CSOB Duo Coupon 7 EUR 10,000000 458 980,00 458 980,00 458 980,00 10,200000 10,000000
Archipel Portfolio Pro May 90 EUR 12,683600 29 573 128,00 22 127 362,00 22 127 362,00 12,873854 12,683600
Horizon CSOB Duo Bonus 1 EUR 10,860000 1 141 366,00 881 615,00 881 615,00 11,077200 10,534200
Global Partners CSOB Duo Coupon 8 EUR 10,390000 3 114 122,00 3 101 155,00 3 101 155,00 10,701700 10,286100
Optimum Fund CSOB Globalniho Rustu EUR 1 EUR 11,770000 5 971 239,00 1 627 544,00 1 627 544,00 12,123100 11,652300
KBC Bonds Corporates Euro EUR 896,370000 19 356 271,00 421 560,00 421 560,00 905,333700 896,370000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 754,780000 8 680 159,00 720 605,00 720 605,00 762,327800 754,780000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 331,400000 31 285 803,00 199 636,00 199 636,00 2 354,714000 2 308,086000
KBC Bonds Europe Ex EMU EUR 1 012,610000 2 642 048,00 106 033,00 106 033,00 1 022,736100 1 012,610000
KBC Bonds High Interest EUR 1 889,090000 66 375 839,00 2 071 870,00 2 071 870,00 1 907,980900 1 889,090000
Horizon CSOB Dobyvatelia Novych Trhov EUR 1 EUR 10,990000 2 633 679,00 2 616 796,00 2 616 796,00 11,319700 10,880100
Global Partners CSOB Duo Bonus 2 EUR 11,030000 2 173 638,00 1 532 872,00 1 532 872,00 11,360900 10,919700
Optimum Fund CSOB Svetovych Prilezitosti USD 1 USD 11,420000 5 177 765,00 229 914,00 229 914,00 11,762600 11,305800
Global Partners CSOB Duo Bonus 3 EUR 10,930000 1 758 560,00 1 701 998,00 1 701 998,00 11,257900 10,820700
Horizon CSOB Silne Firmy 1 EUR 11,090000 7 771 431,00 4 487 480,00 4 487 480,00 11,422700 10,979100
Horizon CSOB Svet s Bonusom Pivovarov 1 EUR 11,850000 1 993 322,00 1 222 884,00 1 222 884,00 12,205500 11,731500
Optimum Fund CSOB Svet a Pivni Premie 1 EUR 10,440000 263 236 702,00 583 737,00 583 737,00 10,753200 10,335600
Horizon CSOB Svetovy Pokrok 1 EUR 10,740000 3 266 256,00 2 318 798,00 2 318 798,00 11,062200 10,632600
Horizon CSOB Svet s High Tech Bonusom 1 EUR 10,520000 5 421 795,00 3 743 879,00 3 743 879,00 10,835600 10,414800
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 1 USD 10,030000 16 535 568,00 755 901,00 755 901,00 10,330900 9,929700
Horizon CSOB Svet s Nemeckym Bonusom 1 EUR 10,490000 4 429 842,00 3 686 868,00 3 686 868,00 10,804700 10,385100
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 3 EUR 10,720000 10 166 571,00 8 024 124,00 8 024 124,00 11,041600 10,612800
Horizon CSOB Svet s Bonusom Rodina 1 EUR 10,360000 4 372 570,00 3 199 396,00 3 199 396,00 10,670800 10,256400
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 4 USD 10,030000 10 666 644,00 839 486,00 839 486,00 10,330900 9,929700
Horizon CSOB Smart Start 1 EUR 9,980000 3 092 370,00 3 091 185,00 3 091 185,00 10,279400 9,880200
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 5 EUR 9,890000 19 719 066,00 17 505 676,00 17 505 676,00 10,186700 9,791100
Horizon CSOB Stredny Vyber 1 EUR 10,140000 7 458 869,00 5 866 355,00 5 866 355,00 10,444200 10,038600
Horizon USD Low USD 108,110000 17 367 092,00 745 881,00 745 881,00 109,731650 108,110000
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2 USD 10,060000 9 735 183,00 1 515 704,00 1 515 704,00 10,361800 9,959400
Horizon CSOB Globalny Rast EUR 1 EUR 10,520000 3 465 054,00 2 763 667,00 2 763 667,00 10,835600 10,414800
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 5 USD 10,070000 7 158 078,00 578 838,00 578 838,00 10,372100 9,969300
Horizon Access Fund China USD 893,960000 15 389 889,00 910 235,00 910 235,00 920,778800 893,960000
Horizon CSOB Svet S Bonusom Energie 1 EUR 10,840000 5 711 935,00 4 871 669,00 4 871 669,00 11,165200 10,731600
KBC Flexible Plan EUR 56,320000 155 110 129,00 22 860 863,00 22 860 863,00 57,164800 56,320000
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 3 USD 10,010000 10 657 100,00 1 193 296,00 1 193 296,00 10,310300 9,909900
KBC Flexible Comfort EUR 979,710000 4 403 246,00 2 217 000,00 2 217 000,00 994,405650 979,710000
Horizon CSOB Buyback Spolocnosti 1 EUR 10,220000 5 672 703,00 5 641 869,00 5 641 869,00 10,526600 10,117800
Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 1 EUR 10,310000 3 077 432,00 3 077 432,00 3 077 432,00 10,619300 10,206900
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6 USD 9,670000 7 451 973,00 1 489 663,00 1 489 663,00 9,960100 9,573300
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 10 EUR 10,680000 13 477 348,00 12 851 137,00 12 851 137,00 11,000400 10,573200
Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1 EUR 10,210000 3 666 118,00 3 199 038,00 3 199 038,00 10,516300 10,107900
IN.Focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced EUR 1 022,510000 991 238 124,00 10 446 591,00 10 446 591,00 1 037,847650 1 022,510000
IN.Focus KBC ExpertEase Defensive Balanced EUR 995,720000 1 419 209 776,00 3 635 239,00 3 635 239,00 1 010,655800 995,720000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 EUR 10,160000 6 875 753,00 4 956 099,00 4 956 099,00 10,464800 10,058400
Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 2 EUR 9,800000 7 109 415,00 5 994 778,00 5 994 778,00 10,094000 9,702000
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 2 USD 952,650000 41 044 774,00 697 637,00 697 637,00 981,229500 943,123500
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 6 EUR 10,180000 8 278 501,00 7 231 597,00 7 231 597,00 10,485400 10,078200
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 USD 954,870000 41 003 892,00 374 955,00 374 955,00 983,516100 945,321300
Optimum Fund COSB Airbag Jumper EUR 12 EUR 9,960000 9 217 424,00 9 215 849,00 9 215 849,00 10,258800 9,860400
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 9,980000 4 967 023,00 4 360 112,00 4 360 112,00 10,279400 9,880200
IN.Focus 2030 EUR 103,990000 47 633 248,00 139 534,00 139 534,00 105,549850 103,990000
IN.Focus 2035 EUR 104,500000 15 075 869,00 569 519,00 569 519,00 106,067500 104,500000
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 9,630000 359 694 425,00 1 580 371,00 1 580 371,00 9,918900 9,533700
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,980000 4 083 730,00 3 768 258,00 3 768 258,00 10,279400 9,880200
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 10,000000 2 048 910,00 2 048 910,00 2 048 910,00 10,300000 9,900000
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,000000 2 619 086,00 2 619 086,00 2 619 086,00 10,300000 9,900000
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA EUR 0,045152 71 694 516,97 71 694 516,97 67 628 753,20 0,045265 0,045039
PP - EUROFOND o.p.f. EUR 0,070582 21 972 381,02 21 972 381,02 11 468 211,30 0,071994 0,070582
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. EUR 0,044023 15 209 425,29 15 209 425,29 15 209 425,29 0,044463 0,044023
PP - Dynamické portfólio o.p.f. EUR 0,043091 12 073 120,92 12 073 120,92 12 073 120,92 0,043953 0,043091
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. EUR 0,038009 6 994 846,67 6 994 846,67 6 994 846,67 0,038769 0,038009
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. EUR 0,056985 733 218 611,10 733 218 611,10 733 218 611,10 0,057840 0,056415
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,259483 215 887 146,60 215 887 146,60 212 715 496,40 1,297267 1,246888
PP - Kapitálový Fond o.p.f. EUR 1,212036 68 531 608,11 68 531 608,11 68 531 608,11 1,230217 1,199916
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. EUR 1,075448 11 805 236,08 11 805 236,08 11 805 236,08 1,107711 1,075448
PP - USA TOP Fond o. p. f. EUR 1,385353 7 158 588,83 7 158 588,83 887 575,13 1,413060 1,385353
PP - KLM real estate fund o.p.f. EUR 0,010509 17 586 964,47 17 586 964,47 2 904 349,21 0,011034 0,009984
PP - Office real estate fund o.p.f. EUR 0,010258 66 527 106,73 66 527 106,73 66 527 106,73 0,010412 0,010155
PP - 365. world o.p.f. EUR 0,010631 2 126 187,87 2 126 187,87 2 126 187,87 0,010844 0,010631
PP - Aktívny fond o.p.f. EUR 0,975879 739 810,17 739 810,17 739 810,17 0,995397 0,966120
PP - Stabilný fond o.p.f. EUR 1,000535 2 369 560,23 2 369 560,23 2 369 560,23 1,010540 0,990530
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term USD USD 6,720000 97 226 001,52 250 826,38 250 826,38 7,056000 6,720000
Amundi Funds II - China Equity USD USD 16,640000 93 700 284,18 392 607,88 392 607,88 17,472000 16,640000
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond EUR EUR 9,340000 30 719 916,48 3 234 201,10 3 234 201,10 9,807000 9,340000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield USD USD 13,660000 115 558 137,23 623 803,83 623 803,83 14,343000 13,660000
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund USD USD 11,770000 1 060 120 607,32 486 773,01 486 773,01 12,358500 11,770000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond USD USD 18,060000 189 193 882,23 340 559,52 340 559,52 18,963000 18,060000
Amundi Funds II - Euro Short Term EUR EUR 6,060000 29 886 843,57 3 869 318,06 3 869 318,06 6,363000 6,060000
Amundi Funds II - Emerging Europe a Mediterranean Equity EUR EUR 15,440000 70 645 094,11 7 959 609,65 7 959 609,65 16,212000 15,440000
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity USD USD 8,420000 111 792 669,73 182 864,20 182 864,20 8,841000 8,420000
Amundi Funds II - Euro Bond EUR 9,970000 65 495 100,55 21 175 447,90 21 175 447,90 10,468500 9,970000
Amundi Funds II - Asia (Ex.Japan) Equity USD USD 10,290000 24 979 349,36 172 691,11 172 691,11 10,804500 10,290000
Amundi Funds II - Japanese Equity USD USD 3,440000 22 061 700,19 18 110,44 18 110,44 3,612000 3,440000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value USD USD 13,530000 156 543 371,98 313 589,83 313 589,83 14,206500 13,530000
Amundi Funds II - Euroland Equity EUR EUR 7,620000 610 624 768,56 2 800 653,30 2 800 653,30 8,001000 7,620000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research USD USD 13,080000 149 459 418,71 272 830,08 272 830,08 13,734000 13,080000
Amundi Funds II - Top European Players EUR EUR 8,190000 145 892 581,91 8 761 303,73 8 761 303,73 8,599500 8,190000
Amundi Funds II - European Research EUR EUR 6,320000 11 257 462,97 7 455 120,77 7 455 120,77 6,636000 6,320000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income USD USD 11,250000 415 292 462,34 3 075 567,09 3 075 567,09 11,812500 11,250000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR Hedged EUR 82,420000 72 880 480,49 4 223 789,36 4 223 789,36 86,541000 82,420000
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (ND) EUR 94,020000 64 163 332,11 27 466 551,50 27 466 551,50 98,721000 94,020000
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield USD USD 123,740000 24 515 003,03 173 727,35 173 727,35 129,927000 123,740000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR Hedged EUR 94,210000 7 234 443,68 388 651,48 388 651,48 98,920500 94,210000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value EUR Hedged EUR 82,880000 1 981 518,19 18 224,07 18 224,07 87,024000 82,880000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Agregate Bond USD USD 97,890000 296 605 265,05 206 979,29 206 979,29 102,784500 97,890000
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value USD USD 104,120000 407 748 980,79 189,42 189,42 109,326000 104,120000
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies EUR EUR 5,280000 15 886 194,78 2 468,85 2 468,85 5,544000 5,280000
Amundi Funds II - Global Ecology EUR EUR 266,410000 811 453 013,70 9 340 656,69 9 340 656,69 279,730500 266,410000
Amundi Funds II - Pioneer Global Select EUR EUR 104,190000 491 660 890,90 88 446 815,57 88 446 815,57 109,399500 104,190000
Amundi Funds II - European Potential EUR EUR 177,120000 174 688 220,22 7 707 295,15 7 707 295,15 185,976000 177,120000
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 23,720000 48 342 763,73 9 176 194,46 9 176 194,46 24,906000 23,720000
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3 Year EUR 61,640000 2 715 515,65 137 558,41 137 558,41 64,722000 61,640000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income EUR EUR 81,870000 139 007 250,16 9 214 740,96 9 214 740,96 85,963500 81,870000
Amundi Funds II - Euro Corporate Short Term EUR 58,350000 11 383 107,48 6 967 118,95 6 967 118,95 61,267500 58,350000
Amundi Funds II - Euro High Yield EUR 102,480000 35 908 042,62 3 038 855,02 3 038 855,02 107,604000 102,480000
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond EUR 76,640000 79 553 111,14 21 621 111,50 21 621 111,50 80,472000 76,640000
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond EUR EUR 76,230000 8 522 976,10 159 539,63 159 539,63 80,041500 76,230000
Amundi Funds II - Absolute Return Bond EUR EUR 47,090000 792 292,31 18 157,10 18 157,10 49,444500 47,090000
Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy EUR 60,390000 273 012 428,14 10 560 817,86 10 560 817,86 63,409500 60,390000
Amundi Funds II - European Equity Value EUR EUR 122,440000 175 908 779,68 1 501 025,02 1 501 025,02 128,562000 122,440000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset EUR 97,360000 16 602 745,45 1 847 057,35 1 847 057,35 102,228000 97,360000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth USD USD 283,920000 811 835 136,71 540 668,79 540 668,79 298,116000 283,920000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value USD USD 182,980000 157 349 018,50 16 182,40 16 182,40 192,129000 182,980000
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 84,780000 30 006 963,47 64 774,04 64 774,04 89,019000 84,780000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies EUR EUR 61,880000 13 035 933,37 4 761 474,11 4 761 474,11 64,974000 61,880000
Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (DSA) EUR 51,230000 763 231 881,20 35 406 653,53 35 406 653,53 53,791500 51,230000
Amundi Funds II - Russian Equity EUR EUR 48,990000 8 781 106,85 2 694 953,08 2 694 953,08 51,439500 48,990000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities EUR Hedged EUR 67,660000 2 669 499,66 330 902,12 330 902,12 71,043000 67,660000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities USD USD 96,930000 14 591 691,40 6 406,40 6 406,40 101,776500 96,930000
Amundi Funds II - Real Assets Target Income USD USD 54,200000 2 185 966,62 12 353,50 12 353,50 56,910000 54,200000
Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (ND) EUR 58,730000 49 174 811,73 12 624 942,49 12 624 942,49 61,666500 58,730000
Amundi S.F. - Emerging Markets Bond 2019 EUR 48,640000 5 229 828,14 1 607 635,86 1 607 635,86 49,856000 47,910400
Amundi Funds II - Global Equity Target Income EUR (DQ) EUR 52,100000 441 098 234,36 24 109 595,36 24 109 595,36 54,705000 52,100000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR Hedged EUR 52,310000 13 662 590,98 4 167 341,59 4 167 341,59 54,925500 52,310000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR Hedged (DQ) EUR 41,190000 109 863 031,14 45 679 541,33 45 679 541,33 43,249500 41,190000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 8,020000 17 350 359,00 5 048 132,89 5 048 132,89 8,421000 8,020000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 74,180000 48 696 674,15 9 616 772,79 9 616 772,79 77,889000 74,180000
Amundi Fund Solutions - Diversified Growth EUR 61,850000 55 314 350,77 2 664 623,37 2 664 623,37 64,942500 61,850000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Short Term EUR Hedged EUR 50,600000 20 935 563,99 4 131 931,99 4 131 931,99 53,130000 50,600000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR Hedged (ND) EUR 48,040000 24 575 630,87 24 457 301,54 24 457 301,54 50,442000 48,040000
myNEXT - Bond E EUR Cap EUR 49,040000 2 163 085,22 828 808,66 828 808,66 51,492000 49,040000
myNEXT - Multi-Asset E EUR EUR 52,970000 12 987 948,79 7 318 445,96 7 318 445,96 55,618500 52,970000
myNEXT - Equity E EUR EUR 56,880000 3 459 060,08 2 177 857,27 2 177 857,27 59,724000 56,880000
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (DA) EUR 47,710000 13 738 305,93 3 962 355,72 3 962 355,72 50,095500 47,710000
Amundi Funds II - Euro Short-Term USD USD 7,070000 34 867 486,05 102 861,49 102 861,49 7,423500 7,070000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short Term EUR EUR 5,760000 83 337 763,27 35 020,14 35 020,14 6,048000 5,760000
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies USD USD 6,160000 18 533 629,14 22 745,83 22 745,83 6,468000 6,160000
Amundi Funds II - Absolute Return Bond USD USD 54,940000 924 327,82 16 231,82 16 231,82 57,687000 54,940000
Amundi Funds II - Euro Bond USD USD 11,630000 76 409 859,06 115 411,91 115 411,91 12,211500 11,630000
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond USD USD 10,900000 35 839 390,56 114 848,81 114 848,81 11,445000 10,900000
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond USD USD 88,940000 9 943 330,07 47 755,91 47 755,91 93,387000 88,940000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Agregate Bond EUR EUR 83,900000 254 236 716,28 115 769,83 115 769,83 88,095000 83,900000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR EUR 15,480000 162 168 501,46 5 117 452,56 5 117 452,56 16,254000 15,480000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies USD USD 72,190000 15 208 371,67 46 058,62 46 058,62 75,799500 72,190000
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield EUR EUR 106,060000 21 013 159,93 3 822 917,85 3 822 917,85 111,363000 106,060000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR EUR 9,640000 355 970 053,01 2 837 755,95 2 837 755,95 10,122000 9,640000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR EUR 11,710000 99 051 246,93 335 149,95 335 149,95 12,295500 11,710000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 9,360000 20 241 796,33 9 318,76 9 318,76 9,828000 9,360000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 86,550000 56 811 974,90 54 988,17 54 988,17 90,877500 86,550000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset USD USD 113,580000 19 369 592,98 173 790,64 173 790,64 119,259000 113,580000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities EUR EUR 83,080000 12 507 342,73 289 196,50 289 196,50 87,234000 83,080000
Amundi Funds II - Euroland Equity USD USD 8,890000 712 385 386,24 10 733,33 10 733,33 9,334500 8,890000
Amundi Funds II - European Equity Value USD USD 142,840000 205 223 977,81 51 839,62 51 839,62 149,982000 142,840000
Amundi Funds II - European Potential USD USD 206,640000 203 800 012,12 116 146,77 116 146,77 216,972000 206,640000
Amundi Funds II - European Research USD USD 7,370000 13 133 519,17 705,40 705,40 7,738500 7,370000
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value EUR EUR 89,250000 349 504 119,31 287 694,07 287 694,07 93,712500 89,250000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value EUR EUR 11,600000 134 181 950,01 899 657,17 899 657,17 12,180000 11,600000
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund EUR EUR 10,090000 908 687 787,53 38 359 893,54 38 359 893,54 10,594500 10,090000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research EUR EUR 11,210000 128 109 903,32 1 776 317,97 1 776 317,97 11,770500 11,210000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth EUR EUR 243,370000 695 868 629,59 11 754 830,14 11 754 830,14 255,538500 243,370000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value EUR EUR 156,840000 134 872 514,04 300 905,23 300 905,23 164,682000 156,840000
Amundi Funds II - Global Ecology USD USD 310,810000 946 681 658,43 98 711,56 98 711,56 326,350500 310,810000
Amundi Funds II - Pioneer Global Select USD USD 121,550000 573 596 178,37 82 162,85 82 162,85 127,627500 121,550000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income USD (DQ) USD 60,780000 514 607 255,12 975 181,88 975 181,88 63,819000 60,780000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income USD USD 95,520000 162 172 808,40 677 700,21 677 700,21 100,296000 95,520000
Amundi Funds II - Emerging Europe a Mediterranean Equity USD USD 18,010000 82 418 099,04 208 613,89 208 613,89 18,910500 18,010000
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity EUR EUR 7,220000 95 823 657,25 48 032 928,52 48 032 928,52 7,581000 7,220000
Amundi Funds II - China Equity EUR EUR 14,260000 80 315 676,66 2 049 688,21 2 049 688,21 14,973000 14,260000
Amundi Funds II - Japanese Equity EUR EUR 2,950000 18 910 298,88 2 916 339,00 2 916 339,00 3,097500 2,950000
Amundi Funds II - Asia (Ex.Japan) Equity EUR EUR 8,820000 21 411 176,75 1 401 682,86 1 401 682,86 9,261000 8,820000
Amundi Funds II - Russian Equity USD USD 57,160000 10 244 478,31 88 168,49 88 168,49 60,018000 57,160000
Amundi Funds II - Real Assets Target Income EUR EUR 46,460000 1 873 712,44 270 877,09 270 877,09 48,783000 46,460000
Amundi Funds II - Top European Players USD USD 9,550000 170 205 580,69 52 148,46 52 148,46 10,027500 9,550000
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility EUR EUR 44,460000 81 538 040,76 30 183 330,11 30 183 330,11 46,683000 44,460000
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility USD USD 51,870000 95 126 355,25 30 343,50 30 343,50 54,463500 51,870000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 31,680000 4 795 623,31 150 616,24 150 616,24 33,264000 31,680000
Amundi Funds - Protect 90 EUR 99,390000 19 249 282,69 2 493 251,32 2 493 251,32 103,862550 99,390000
Amundi Funds II - Euro Multi-Asset Target Income A EUR DQ EUR 49,970000 318 341,28 313 339,18 313 339,18 52,468500 49,970000
Amundi Funds II - Euro Multi-Asset Target Income A EUR ND EUR 49,970000 340 068,07 335 073,44 335 073,44 52,468500 49,970000
NN (L) International Slovak Bond - P Cap EUR EUR 54,430000 2 225 642,54 117 156,71 117 156,71 56,008470 54,430000
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR EUR 171,820000 15 435 350,01 0,00 0,00 176,974600 171,820000
NN (L) US Factor Credit – P Cap USD USD 1 155,010000 21 995 196,25 0,00 0,00 1 189,660300 1 155,010000
NN (L) European Equity - P Cap EUR EUR 62,230000 92 957 608,97 6 393,82 6 393,82 64,096900 62,230000
NN (L) International Czech Equity - P Cap EUR EUR 145,850000 252 319 078,72 396 337,02 396 337,02 151,538150 145,850000
NN (L) Global High Dividend P - Cap EUR EUR 447,830000 79 340 540,87 230 468,54 230 468,54 461,264900 447,830000
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Cap USD USD 145,920000 59 048 761,40 4 300,99 4 300,99 150,297600 145,920000
NN (L) Energy - X Cap USD USD 1 170,960000 27 929 415,74 5 707,01 5 707,01 1 229,508000 1 170,960000
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR EUR 507,640000 35 271 232,52 33 910,86 33 910,86 533,022000 507,640000
NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR EUR 54,070000 17 281 104,68 32 125,85 32 125,85 56,773500 54,070000
NN (L) Latin America Equity - X Cap USD USD 1 435,910000 8 804 293,31 5 351,51 5 351,51 1 507,705500 1 435,910000
NN (L) Asia Income - X Cap USD USD 1 041,580000 13 642 408,22 7 907,49 7 907,49 1 093,659000 1 041,580000
NN (L) European Real Estate - X Cap EUR EUR 1 139,970000 8 560 807,64 24 842,23 24 842,23 1 196,968500 1 139,970000
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR EUR 533,930000 18 095 540,58 0,00 0,00 560,626500 533,930000
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR EUR 830,180000 1 593 419,65 5 164,55 5 164,55 871,689000 830,180000
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) EUR 495,710000 11 146 430,18 0,00 0,00 520,495500 495,710000
NN (L) EURO Equity - X Cap EUR EUR 144,100000 1 058 888,88 0,00 0,00 151,305000 144,100000
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR EUR 1 326,300000 2 762 680,31 104 399,70 104 399,70 1 392,615000 1 326,300000
NN (L) Industrials - X Cap EUR EUR 598,800000 3 813 829,44 7 726,32 7 726,32 628,740000 598,800000
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR EUR 378,550000 9 926 936,67 3 561,78 3 561,78 397,477500 378,550000
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR EUR 428,590000 61 887 660,71 86 240,02 86 240,02 450,019500 428,590000
NN (L) Prestige & Luxe - X Cap EUR EUR 854,550000 45 311 074,40 115 678,72 115 678,72 897,277500 854,550000
NN (L) Banking & Insurance X - Cap USD USD 714,350000 13 975 390,59 11 737,96 11 737,96 750,067500 714,350000
NN (L) Information Technology - X Cap USD USD 1 582,790000 16 290 630,27 8 323,33 8 323,33 1 661,929500 1 582,790000
NN (L) Consumer Goods - X Cap USD USD 1 770,850000 1 687 245,97 540,37 540,37 1 859,392500 1 770,850000
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR EUR 1 942,380000 22 225 335,89 759 084,05 759 084,05 2 039,499000 1 942,380000
NN (L) Health Care - X Cap USD USD 1 963,360000 9 259 485,40 14 794,41 14 794,41 2 061,528000 1 963,360000
NN (L) Materials - X Cap USD USD 1 013,940000 25 280 375,64 3 598,96 3 598,96 1 064,637000 1 013,940000
NN (L) Telecom - X Cap USD USD 857,380000 882 672,41 0,00 0,00 900,249000 857,380000
NN (L) Utilities - X Cap USD USD 773,970000 2 695 962,02 3 460,36 3 460,36 812,668500 773,970000
NN (L) US High Dividend - X Cap USD USD 522,970000 12 642 735,95 231,75 231,75 549,118500 522,970000
NN (L) Greater China Equity - X Cap USD USD 1 102,610000 30 470 000,19 4 672,61 4 672,61 1 157,740500 1 102,610000
NN (L) Japan Equity - X Cap JPY JPY 4 659,000000 953 749 730,33 15,43 15,43 4 891,950000 4 659,000000
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR EUR 256,790000 41 921 739,90 0,00 0,00 264,493700 256,790000
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 752,750000 10 068 182,32 123 381,75 123 381,75 790,387500 752,750000
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii) EUR 634,390000 3 948 833,77 2 808,44 2 808,44 666,109500 634,390000
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR EUR 1 160,110000 4 645 476,44 14 149,86 14 149,86 1 218,115500 1 160,110000
NN (L) Telecom - X Cap EUR EUR 1 589,330000 2 885 042,91 86 206,85 86 206,85 1 668,796500 1 589,330000
NN (L) Commodity Enhanced P - Cap EUR (hedged i) EUR 138,430000 2 434 562,39 10 473,20 10 473,20 142,582900 138,430000
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USD USD 54,730000 1 792 226,24 26,55 26,55 57,466500 54,730000
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 1 051,830000 6 281 571,47 7 188,24 7 188,24 1 104,421500 1 051,830000
NN (L) Global High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 10 407,930000 27 937 644,74 82 093,57 82 093,57 10 928,326500 10 407,930000
NN (L) International Czech Equity - P Cap CZK CZK 3 569,910000 1 889 365 481,74 14 816,77 14 816,77 3 748,405500 3 569,910000
NN (L) Absolute Return Bond - X Cap EUR EUR 255,490000 719 217,21 0,00 0,00 255,490000 242,715500
NN (L) Telecom - X Cap CZK (hedged i) CZK 9 770,780000 547 320,60 3 522,87 3 522,87 10 259,319000 9 770,780000
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD USD 1 981,130000 35 951 078,54 8 230,86 8 230,86 2 080,186500 1 981,130000
NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK CZK 2 612,770000 499 399 417,23 9 956,59 9 956,59 2 743,408500 2 612,770000
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR EUR 282,240000 52 588 167,17 10 310,23 10 310,23 290,707200 282,240000
NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap CZK (hedged i) CZK 4 863,880000 7 121 539,42 29 486,03 29 486,03 5 107,074000 4 863,880000
NN (L) Energy - X Cap CZK (hedged i) CZK 6 460,560000 4 686 740,10 5 122,32 5 122,32 6 783,588000 6 460,560000
NN (L) Materials - X Cap CZK (hedged i) CZK 7 105,830000 2 033 138,43 5 466,38 5 466,38 7 247,946600 7 105,830000
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap USD USD 97,570000 17 500 379,64 1 672,99 1 672,99 100,497100 97,570000
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hedged i) CZK 12 652,440000 24 495 533,18 639 818,54 639 818,54 13 285,062000 12 652,440000
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 861,970000 157 931 882,71 24 682,51 24 682,51 887,829100 861,970000
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) CZK 226,970000 7 528 922,98 13 232,85 13 232,85 233,779100 226,970000
NN (L) European Real Estate - X Cap CZK (hedged i) CZK 28 585,220000 3 629 844,66 3 160,34 3 160,34 29 299,850500 28 585,220000
NN (L) Global Sustainable Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK 15 493,190000 18 179 339,97 16 576,52 16 576,52 15 803,053800 15 493,190000
NN (L) Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 332,730000 117 939 665,08 68 433,24 68 433,24 338,719140 332,730000
NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) USD 624,970000 45 627 248,40 459,35 459,35 656,218500 624,970000
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap CZK CZK 17 866,470000 5 187 835,98 469,64 469,64 18 759,793500 17 866,470000
NN (L) International Czech Money Market - P Cap CZK CZK 1 497,470000 67 733 305,11 4 886,90 4 886,90 1 504,957350 1 497,470000
NN (L) European Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 336,260000 15 940 747,70 490,60 490,60 353,073000 336,260000
AXA EUR Konto EUR 0,045697 63 725 214,00 63 648 920,00 63 648 920,00 0,045697 0,045697
AXA CEE Dluhopisový fond EUR 0,050666 39 506 640,00 10 663 803,00 10 663 803,00 0,050666 0,049146
AXA CEE Akciový fond EUR 0,036152 86 318 685,00 26 662 537,00 26 662 537,00 0,036152 0,034344
AXA Realitní fond EUR 0,038519 46 739 951,00 20 323 549,00 20 323 549,00 0,038519 0,036978
AXA Selection Global Equity EUR 0,062939 116 867 546,00 44 300 943,00 44 300 943,00 0,062939 0,059792
AXA Selection Emerging Equity EUR 0,040995 49 031 301,00 21 166 880,00 21 166 880,00 0,040995 0,038946
AXA Selection Opportunities EUR 0,038676 42 178 981,00 11 990 637,00 11 990 637,00 0,038676 0,036742
AXA CZK Konto EUR 0,043707 27 053 767,00 704 788,00 704 788,00 0,043707 0,043707
AXA Eurobond EUR 0,031371 2 466 077,00 2 454 685,00 2 454 685,00 0,031371 0,030430
AXA Small Cap Portfolio EUR 0,046787 13 048 828,00 6 379 982,00 6 379 982,00 0,048424 0,046787
PARVEST Equity Brazil USD 75,970000 133 498 622,30 51 157,51 51 157,51 79,768500 75,970000
PARVEST Bond Euro EUR 219,400000 246 223 230,20 48 722,16 48 722,16 230,370000 219,400000
PARVEST Bond Euro Corporate EUR 185,490000 365 904 947,30 75 550,87 75 550,87 194,764500 185,490000
PARVEST Bond Euro Government EUR 391,530000 110 100 878,10 749 722,08 749 722,08 411,106500 391,530000
PARVEST Bond Euro Inflation-Linked EUR 139,490000 56 979 601,81 13 231,13 13 231,13 146,464500 139,490000
PARVEST Bond Euro Short Term EUR 122,080000 85 559 587,23 4 384,61 4 384,61 128,184000 122,080000
PARVEST Equity High Dividend Europe EUR 89,840000 113 210 899,20 14 837,08 14 837,08 94,332000 89,840000
PARVEST Equity Japan JPY 5 204,000000 6 140 556 341,00 5 983,95 5 983,95 5 464,200000 5 204,000000
PARVEST Equity Latin America USD 481,310000 42 824 761,84 62 793,55 62 793,55 505,375500 481,310000
PARVEST Equity Russia Opportunity USD 90,370000 52 981 184,23 26 255,26 26 255,26 94,888500 90,370000
PARVEST Money Market USD USD 211,435870 380 660 240,90 15 065,54 15 065,54 222,007664 211,435870
PARVEST Money Market Euro EUR 208,475006 704 041 432,20 337 616,70 337 616,70 218,898756 208,475006
PARVEST Step 90 Euro EUR 103,750000 47 901 248,88 2 347,99 2 347,99 108,937500 103,750000
PARVEST Equity USA Mid Cap USD 247,720000 92 823 677,94 12 644,34 12 644,34 260,106000 247,720000
PARVEST Equity USA USD 157,460000 108 795 704,60 498 730,56 498 730,56 165,333000 157,460000
PARVEST Equity Europe Small Cap EUR 233,120000 448 327 587,40 1 411 077,69 1 411 077,69 244,776000 233,120000
PARVEST Climate Impact Classic Capitalisation EUR 175,430000 194 812 719,80 146 438,44 146 438,44 184,201500 175,430000
PARVEST Equity Best Selection Europe EUR 217,400000 209 687 067,30 52 412,96 52 412,96 228,270000 217,400000
PARVEST Equity World Energy EUR 587,930000 59 622 748,20 136 482,07 136 482,07 617,326500 587,930000
PARVEST Equity World Low Volatility EUR 82,560000 216 191 765,50 903 103,20 903 103,20 86,688000 82,560000
PARVEST Equity Europe Emerging EUR 101,470000 38 129 126,87 536 799,64 536 799,64 106,543500 101,470000
PARVEST Equity World Emerging USD 628,050000 126 273 059,30 97 431,27 97 431,27 659,452500 628,050000
PARVEST Equity China USD 389,230000 109 043 034,80 213 727,60 213 727,60 408,691500 389,230000
PARVEST Equity India USD 131,780000 82 293 425,42 185 325,77 185 325,77 138,369000 131,780000
PARVEST Equity Europe Growth EUR 48,600000 48 944 386,88 111 874,77 111 874,77 51,030000 48,600000
PARVEST Equity Turkey EUR 107,410000 12 548 650,47 279 053,33 279 053,33 112,780500 107,410000
PARVEST Commodities USD 54,210000 28 380 062,51 7 230,79 7 230,79 56,920500 54,210000
BNP Paribas Quam Fund Medium Vol EUR 121,800000 74 453 506,32 31 541,57 31 541,57 124,845000 121,800000
PARVEST Equity Best Selection World EUR 137,320000 73 487 867,13 345 764,89 345 764,89 141,439600 137,320000
PARVEST Equity Best Selection Euro Classic CAP EUR 514,780000 826 914 299,00 790 635,16 790 635,16 530,223400 514,780000
PARVEST Aqua Classic Capitalisation EUR 125,360000 542 459 782,80 5 395 524,49 5 395 524,49 129,120800 125,360000
BNP PARIBAS L1 Equity Europe EUR 32,730000 402 277 600,10 826 943,40 826 943,40 33,711900 32,730000
BNP PARIBAS L1 Bond World Plus [Classic, C] EUR 1 568,600000 104 258 389,70 477 023,76 477 023,76 1 615,658000 1 568,600000
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan [Classic, C] USD 145,610000 48 488 933,83 642 103,57 642 103,57 149,978300 145,610000
PARVEST Equity Russia [Classic, C] EUR 120,770000 175 945 777,90 396 699,26 396 699,26 124,393100 120,770000
PARVEST Equity USA Small Cap [Classic EUR, C] EUR 329,330000 30 415 617,82 523 832,30 523 832,30 339,209900 329,330000
BNP PARIBAS L1 Diversified World Balanced [Classic, C] EUR 203,950000 141 795 873,70 252 330,74 252 330,74 210,068500 203,950000
PARVEST Equity High Dividend Pacific [Classic EUR, C] EUR 77,070000 6 430 451,95 212 174,48 212 174,48 79,382100 77,070000
PARVEST Smart Food [Classic, C] EUR 106,500000 140 626 054,90 312 594,55 312 594,55 109,695000 106,500000
PARVEST Convertible Bond World [Classic RH EUR, C] EUR 159,180000 77 740 417,47 102 416,73 102 416,73 163,955400 159,180000
PARVEST Equity USA Small Cap [Classic, C] USD 258,380000 150 053 963,30 312 594,54 312 594,54 266,131400 258,380000
BNP PARIBAS L1 Multi-Asset Income [Classic, C] EUR 100,630000 404 493 537,00 44 772,57 44 772,57 103,648900 100,630000
PARVEST Diversifield Dynamic [Classic, C] EUR 247,620000 641 380 371,70 75 893,05 75 893,05 255,048600 247,620000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2026 [Classic, C] EUR 126,360000 42 319 415,60 45 720,34 45 720,34 130,150800 126,360000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2033 [Classic, C] EUR 142,920000 1 320 169,94 40 360,03 40 360,03 147,207600 142,920000
PARVEST Bond World High Yield [Classic, C] EUR 101,590000 11 950 807,35 22 590,57 22 590,57 104,637700 101,590000
PARVEST Equity World Health Care [Classic, C] EUR 1 054,530000 198 600 714,20 84 974,03 84 974,03 1 086,165900 1 054,530000
BNP PARIBAS L1 Bond Europe Plus [Classic, C] EUR 423,130000 155 196 409,20 37 808,63 37 808,63 435,823900 423,130000
PARVEST Convertible Bond Europe Small Cap [Classic, C] EUR 168,770000 107 511 584,30 37 095,29 37 095,29 173,833100 168,770000
PARVEST Convertible Bond Europe [Classic, C] EUR 150,520000 148 080 921,50 73 565,14 73 565,14 155,035600 150,520000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2021 [Classic, C] EUR 113,010000 6 405 009,96 12 076,25 12 076,25 116,400300 113,010000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2023 [Classic, C] EUR 117,260000 269 772 265,40 11 228,29 11 228,29 120,777800 117,260000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2043 [Classic, C] EUR 166,090000 755 580,25 19 459,71 19 459,71 171,072700 166,090000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2038 [Classic, C] EUR 156,560000 1 339 560,97 10 510,64 10 510,64 161,256800 156,560000
PARVEST Bond Asia ex-Japan [Classic EUR, C] EUR 138,830000 3 155 316,16 5 679,54 5 679,54 142,994900 138,830000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2028 [Classic, C] EUR 130,880000 1 905 622,17 7 932,51 7 932,51 134,806400 130,880000
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan [Classic EUR, C] EUR 635,870000 135 138 157,10 2 333,64 2 333,64 654,946100 635,870000
BNP PARIBAS L1 Diversified World Growth [Classic, C] EUR 218,140000 96 555 460,10 116 797,71 116 797,71 224,684200 218,140000
PARVEST Bond Absolute Return V350 [Classic, C] EUR 104,480000 13 543 513,65 36 670,22 36 670,22 107,614400 104,480000
PARVEST Equity China [Classic EUR, C] EUR 140,870000 33 021 278,20 1 541 195,28 1 541 195,28 145,096100 140,870000
PARVEST Equity India [Classic EUR, C] EUR 134,130000 85 570 727,10 427 224,17 427 224,17 138,153900 134,130000
PARVEST Equity Russia Opportunities [Classic EUR, C] EUR 77,410000 6 565 203,24 510 705,50 510 705,50 79,732300 77,410000
PARVEST Equity USA Growth [Classic EUR, C] EUR 320,460000 88 144 145,19 523 500,25 523 500,25 330,073800 320,460000
PARVEST Global Enviroment [Classic, C] EUR 196,650000 349 109 029,70 467 948,34 467 948,34 202,549500 196,650000
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Stability EUR 419,480000 286 233 407,50 77 017,82 77 017,82 432,064400 419,480000
PARVEST Enhanced Cash 6 Months EUR 109,250000 213 578 298,00 0,00 0,00 112,527500 109,250000
PARVEST Flexible Bond Euro EUR 49,540000 919 201,83 0,00 0,00 51,026200 49,540000
PARVEST Flexible Bond Europe Corporate EUR 126,700000 412 895 299,00 145,65 145,65 130,501000 126,700000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic CAP EUR EUR 104,040000 6 972 482,72 0,00 0,00 107,161200 104,040000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic DIS EUR EUR 92,540000 4 768 738,64 0,00 0,00 95,316200 92,540000
PARWORLD Flexible Convertible Bond EUR 102,870000 29 940 555,12 0,00 0,00 105,956100 102,870000
PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic CAP EUR EUR 381,840000 65 662 361,87 1 246 405,53 1 246 405,53 393,295200 381,840000
PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic DIS EUR EUR 353,270000 9 770 088,77 430 809,81 430 809,81 363,868100 353,270000
BNP PARIBAS Flexi I US Mortgage EUR 1 208,470000 14 531 535,87 0,00 0,00 1 244,724100 1 208,470000
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Balanced EUR 203,950000 141 795 873,70 0,00 0,00 210,068500 203,950000
PARVEST Bond Euro High Yield EUR 201,340000 106 805 676,90 0,00 0,00 207,380200 201,340000
PARVEST Bond World High Yield Short Duration EUR 106,340000 27 930 940,97 0,00 0,00 109,530200 106,340000
PARVEST Disruptive Technology EUR 964,610000 242 209 289,20 0,00 0,00 993,548300 964,610000
HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond EUR 1 320,950000 93 519 188,70 84 663 585,71 84 663 585,71 1 320,950000 1 320,950000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 204,910000 296 485 060,22 872 383,01 872 383,01 213,106400 204,910000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 134,130000 110 304 366,50 1 290 471,03 1 290 471,03 140,836500 134,130000
Raiffeisen-Eurasien-Aktien EUR 228,780000 424 177 753,72 172 856,79 172 856,79 240,219000 228,780000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 279,420000 704 015 165,61 342 091,11 342 091,11 287,802600 279,420000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 245,370000 132 231 201,89 386 546,08 386 546,08 252,731100 245,370000
Raiffeisen-Österreich-Aktien EUR 260,530000 131 752 575,35 164,13 164,13 270,951200 260,530000
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien EUR 250,090000 252 421 313,46 166 167,30 166 167,30 262,594500 250,090000
Raiffeisen-Pazifik-Aktien EUR 178,850000 128 691 183,62 0,00 0,00 186,004000 178,850000
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent USD 155,600000 37 378 982,86 201 042,74 201 042,74 157,156000 155,600000
Raiffeisen-Europa-SmallCap EUR 313,200000 81 341 765,66 16 903,09 16 903,09 328,860000 313,200000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien EUR 251,460000 220 890 189,88 157 320,17 157 320,17 264,033000 251,460000
Raiffeisen-Global-Aktien EUR 310,640000 547 266 149,83 0,00 0,00 323,065600 310,640000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 117,470000 662 567 851,16 0,00 0,00 120,994100 117,470000
Raiffeisen-TopDividende-Aktien EUR 159,110000 154 908 358,74 38 078,05 38 078,05 165,474400 159,110000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 82,230000 65 089 917,44 362 787,17 362 787,17 86,341500 82,230000
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien EUR 204,600000 35 719 904,80 56 700,39 56 700,39 212,784000 204,600000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 135,010000 97 429 054,14 857 960,87 857 960,87 139,060300 135,010000
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 57,140000 53 891 854,03 1 631 388,60 1 631 388,60 59,997000 57,140000
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds EUR 108,690000 127 363 783,70 815 811,16 815 811,16 113,037600 108,690000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 203,590000 210 734 944,64 124 585,07 124 585,07 209,697700 203,590000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 109,930000 203 251 188,41 940 633,41 940 633,41 113,227900 109,930000
Raiffeisen-Mehrwert 2020 EUR 108,890000 76 535 478,60 814 477,06 814 477,06 112,156700 107,801100
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 158,470000 810 645 316,38 7 996 783,98 7 996 783,98 164,016450 158,470000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 151,730000 1 212 195 939,88 13 875 200,51 13 875 200,51 156,281900 151,730000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 152,750000 251 984 376,15 333 909,06 333 909,06 158,860000 152,750000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 106,410000 1 109 344 550,74 0,00 0,00 107,474100 106,410000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 162,400000 663 997 233,89 0,00 0,00 166,460000 162,400000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,340000 2 542 112 219,94 319 105,55 319 105,55 11,992050 11,340000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 14,130000 1 929 011 829,62 146 184,93 146 184,93 14,942475 14,130000
Franklin Income Fund USD 11,110000 1 660 227 221,20 7 268,01 7 268,01 11,748825 11,110000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 9,440000 123 025 066,15 91 432,34 91 432,34 9,982800 9,440000
Templeton Global Balanced Fund USD 30,340000 905 767 056,44 64 218,23 64 218,23 32,084550 30,340000
Templeton Global Income Fund USD 20,150000 876 847 086,17 760 724,09 760 724,09 21,308625 20,150000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 33,210000 2 004 612 117,64 1 238 240,35 1 238 240,35 35,119575 33,210000
Franklin European Dividend Fund EUR 17,270000 109 415 342,27 23 767,46 23 767,46 18,263025 17,270000
Franklin European Growth Fund EUR 16,220000 373 452 895,88 724 320,28 724 320,28 17,152650 16,220000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 40,770000 429 889 418,68 406 645,90 406 645,90 43,114275 40,770000
Franklin Global Real Estate Fund USD 12,460000 211 051 043,18 96 982,71 96 982,71 13,176450 12,460000
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 33,990000 110 514 804,09 123 680,36 123 680,36 35,944425 33,990000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 3,340000 195 804 901,79 1 287 392,88 1 287 392,88 3,532050 3,340000
Franklin India Fund USD 37,050000 2 755 448 165,68 1 297 841,66 1 297 841,66 39,180375 37,050000
Franklin Japan Fund USD 8,420000 25 185 868 343,40 22 752,31 22 752,31 8,904150 8,420000
Franklin MENA Fund USD 6,540000 127 022 424,30 39 125,75 39 125,75 6,916050 6,540000
Franklin Mutual Beacon Fund USD 84,750000 490 760 982,58 129 259,08 129 259,08 89,623125 84,750000
Franklin Mutual European Fund EUR 24,350000 1 145 031 718,70 1 013 526,61 1 013 526,61 25,750125 24,350000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 19,800000 759 741 442,83 1 100 316,29 1 100 316,29 20,938500 19,800000
Franklin Natural Resources Fund USD 6,970000 316 629 099,24 7 414 945,30 7 414 945,30 7,370775 6,970000
Franklin Technology Fund USD 20,690000 3 026 962 317,85 2 079 278,16 2 079 278,16 21,879675 20,690000
Franklin U.S. Equity Fund USD 29,460000 428 511 134,88 95 145,25 95 145,25 31,153950 29,460000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 17,780000 4 392 944 580,61 4 113 038,65 4 113 038,65 18,802350 17,780000
Franklin World Perspectives Fund USD 23,530000 425 561 620,82 2 611 956,25 2 611 956,25 24,882975 23,530000
Templeton Africa Fund USD 7,860000 64 268 367,79 206 329,41 206 329,41 8,311950 7,860000
Templeton Asian Growth Fund USD 35,570000 3 632 511 511,01 1 084 114,58 1 084 114,58 37,615275 35,570000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 46,850000 1 594 246 958,59 2 910 108,35 2 910 108,35 49,543875 46,850000
Templeton BRIC Fund USD 17,200000 680 124 862,96 103 951,36 103 951,36 18,189000 17,200000
Templeton China Fund USD 28,850000 483 173 040,79 75 736,24 75 736,24 30,508875 28,850000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 20,310000 215 698 177,87 27 731,25 27 731,25 21,477825 20,310000
Templeton Emerging Markets Fund USD 39,070000 900 169 627,38 9 774 465,29 9 774 465,29 41,316525 39,070000
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD 11,550000 1 020 357 615,21 693 364,00 693 364,00 12,214125 11,550000
Templeton Euroland Fund EUR 23,370000 663 326 927,51 0,00 0,00 24,713775 23,370000
Templeton European Fund EUR 23,610000 162 235 241,10 2 071,71 2 071,71 24,967575 23,610000
Templeton Frontier Markets Fund USD 17,540000 593 850 691,23 646 818,43 646 818,43 18,548550 17,540000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 22,040000 643 933 125,41 2 496 644,76 2 496 644,76 23,307300 22,040000
Templeton Global Fund USD 42,910000 1 120 169 701,06 42 321,08 42 321,08 45,377325 42,910000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 17,620000 7 405 222 782,94 367 842,04 367 842,04 18,633150 17,620000
Templeton Latin America Fund USD 53,910000 931 698 803,07 295 662,85 295 662,85 57,009825 53,910000
Templeton Thailand Fund USD 29,990000 170 083 212,36 56 737,36 56 737,36 31,714425 29,990000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 13,360000 269 311 121,57 0,00 0,00 14,128200 13,360000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 13,200000 343 028 163,64 0,00 0,00 13,860000 13,200000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 13,260000 138 792 271,71 0,00 0,00 14,022450 13,260000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 15,070000 308 625 213,34 82 595,67 82 595,67 15,936525 15,070000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 19,060000 577 299 761,20 287 897,44 287 897,44 20,013000 19,060000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 13,110000 68 129 585,13 71 736,09 71 736,09 13,765500 13,110000
Franklin European Total Return Fund EUR 14,970000 412 150 323,07 162 590,55 162 590,55 15,718500 14,970000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 10,240000 78 482 182,85 1 153,47 1 153,47 10,752000 10,240000
Franklin High Yield Fund USD 18,200000 1 921 832 432,34 22 025,41 22 025,41 19,110000 18,200000
Franklin Strategic Income Fund EUR 13,150000 930 884 937,27 693 132,21 693 132,21 13,807500 13,150000
Franklin U.S. Government Fund USD 10,870000 653 161 747,11 108 926,78 108 926,78 11,413500 10,870000
Templeton Asian Bond Fund USD 17,200000 519 084 777,27 123 967,51 123 967,51 18,060000 17,200000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 12,680000 9 209 491 764,81 5 807 381,68 5 807 381,68 13,314000 12,680000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 15,140000 306 916 021,86 24 981,52 24 981,52 15,897000 15,140000
Templeton Global Bond Fund USD 28,710000 14 731 524 466,24 7 610 439,41 7 610 439,41 30,145500 28,710000
Templeton Global High Yield Fund USD 14,950000 141 304 822,89 20 195,09 20 195,09 15,697500 14,950000
Templeton Global Total Return Fund USD 28,860000 16 311 253 138,56 9 884 269,79 9 884 269,79 30,303000 28,860000
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 29,160000 3 347 603 456,00 0,00 0,00 30,618000 29,160000
BGF Asian Dragon Fund A2 USD USD 37,780000 4 260 759 785,98 0,00 0,00 39,669000 37,780000
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD USD 11,940000 13 764 058 008,06 0,00 0,00 12,537000 11,940000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,860000 11 766 812 672,00 0,00 0,00 16,653000 15,860000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 18,740000 2 249 872 640,00 0,00 0,00 19,677000 18,740000
BGF Global Allocation Fund A2 USD USD 48,330000 20 190 562 129,92 0,00 0,00 50,746500 48,330000
BGF Global Equity Income Fund A2 USD USD 14,490000 2 069 474 744,90 0,00 0,00 15,214500 14,490000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 11,340000 10 107 795 782,66 0,00 0,00 11,907000 11,340000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD USD 16,530000 1 711 057 918,34 0,00 0,00 17,356500 16,530000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 120,030000 9 687 231 488,00 0,00 0,00 126,031500 120,030000
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 26,790000 462 613 579,31 1 216 409,04 1 216 409,04 28,196475 26,790000
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 36,350000 185 397 061,16 703 622,91 703 622,91 38,258375 36,350000
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 12,870000 169 796 624,34 497 867,03 497 867,03 13,545675 12,870000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 15,080000 251 980 879,33 237 908,81 237 908,81 15,871700 15,080000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,600000 219 025 223,72 239 307,63 239 307,63 16,146000 15,600000
Fidelity Funds - European Fund A-ACC-EUR EUR 16,090000 214 766 291,94 3 239 467,19 3 239 467,19 16,934725 16,090000
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,547000 404 921 589,78 2 126 970,47 2 126 970,47 9,881145 9,547000
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 18,990000 450 209 097,77 14 904 503,35 14 904 503,35 19,986975 18,990000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 63,660000 106 465 112,11 1 757,14 1 757,14 67,002150 63,660000
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 27,940000 189 670 726,01 702 483,79 702 483,79 29,406850 27,940000
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged) EUR 9,325000 1 124 598 588,82 13 165 628,80 13 165 628,80 9,651375 9,325000
Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 19,790000 126 125 169,02 95 857,15 95 857,15 20,828975 19,790000
Fidelity Funds - Global Property Fund A-DIST-EUR EUR 14,460000 19 125 226,99 1 969 997,30 1 969 997,30 15,219150 14,460000
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 22,590000 1 427 695 974,48 83 659,84 83 659,84 23,775975 22,590000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 21,060000 628 136 757,08 1 179 152,88 1 179 152,88 22,165650 21,060000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 14,220000 53 482 362,45 101 401,69 101 401,69 14,966550 14,220000
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 18,480000 35 963 652,53 605 132,94 605 132,94 19,450200 18,480000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 30,090000 397 475 599,61 11 247 642,33 11 247 642,33 31,669725 30,090000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 35,860000 901 702 404,96 9 597 354,13 9 597 354,13 37,742650 35,860000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,541000 62 360 730,99 1 163 036,89 1 163 036,89 8,839935 8,541000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR