Základné údaje

ARTS Asset Management GmbH

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
C-QUADRAT Active YOU T (rastový) EUR 11,280000 20 696 527,48 10 751 724,36 10 751 724,36 11,872200 11,280000
C-QUADRAT Active YOU A (výnosový) EUR 10,120000 20 696 527,48 0,00 0,00 10,651300 10,120000
C-QUADRAT Active PLUS T (rastový) EUR 8,150000 18 996 519,11 7 453 598,04 7 453 598,04 8,577875 8,150000
C-QUADRAT Active PLUS A (výnosový) EUR 8,150000 18 996 519,11 0,00 0,00 8,577875 8,150000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (plne rastový) EUR 13,140000 25 527 216,53 46 701,75 46 701,75 13,740498 13,140000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 117,620000 491 895 232,50 53 856 544,18 53 856 544,18 123,501000 117,620000
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant EUR 132,920000 156 476 788,70 13 131 394,49 13 131 394,49 139,566000 132,920000
C-QUADRAT Active YOU VT (plne rastový) EUR 11,760000 20 696 527,48 0,00 0,00 12,377400 11,760000
C-QUADRAT Active PLUS VT (plne rastový) EUR 8,260000 18 996 519,11 92 147,00 92 147,00 8,693650 8,260000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T EUR 12,690000 25 527 216,53 52 710,61 52 710,61 13,070700 12,690000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A EUR 7,940000 25 527 216,53 0,00 0,00 8,178200 7,940000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) T EUR 10,540000 25 527 216,53 0,00 0,00 10,856200 10,540000
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTA EUR 149,380000 66 397 557,18 0,00 0,00 156,849000 149,380000
C-QUADRAT GreenStars ESG (I) VTA EUR 135,700000 66 397 557,18 0,00 0,00 142,485000 135,700000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR