Základné údaje

ARTS Asset Management GmbH

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
C-QUADRAT Active YOU T (rastový) EUR 10,180000 16 350 027,56 8 867 885,81 8 867 885,81 10,714450 10,180000
C-QUADRAT Active YOU A (výnosový) EUR 9,140000 16 350 027,56 0,00 0,00 9,619850 9,140000
C-QUADRAT Active PLUS T (rastový) EUR 8,000000 17 165 760,88 7 477 386,18 7 477 386,18 8,420000 8,000000
C-QUADRAT Active PLUS A (výnosový) EUR 7,990000 17 165 760,88 0,00 0,00 8,409475 7,990000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund EUR 12,750000 24 059 234,60 36 275,94 36 275,94 13,332675 12,750000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 132,160000 522 944 759,80 69 733 760,71 69 733 760,71 138,768000 132,160000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 131,030000 82 660 713,77 15 177 392,27 15 177 392,27 137,581500 131,030000
C-QUADRAT Active YOU VT (plne rastový) EUR 10,620000 16 350 027,56 0,00 0,00 11,177550 10,620000
C-QUADRAT Active PLUS VT (plne rastový) EUR 8,100000 17 165 760,88 93 450,57 93 450,57 8,525250 8,100000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T EUR 12,290000 24 059 234,60 61 923,25 61 923,25 12,658700 12,290000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A EUR 7,300000 24 059 234,60 0,00 0,00 7,519000 7,300000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) T EUR 10,340000 24 059 234,60 0,00 0,00 10,650200 10,340000
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTA EUR 160,960000 263 106 852,29 2 379,31 2 379,31 169,008000 160,960000
C-QUADRAT GreenStars ESG (I) VTA EUR 148,900000 263 106 852,29 0,00 0,00 156,345000 148,900000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR