Základné údaje

ARTS Asset Management GmbH

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
C-QUADRAT Active YOU T (rastový) EUR 10,290000 17 405 952,90 9 625 440,03 9 625 440,03 10,830225 10,290000
C-QUADRAT Active YOU A (výnosový) EUR 9,230000 17 405 952,90 0,00 0,00 9,714575 9,230000
C-QUADRAT Active PLUS T (rastový) EUR 7,540000 17 147 758,21 7 445 997,02 7 445 997,02 7,935850 7,540000
C-QUADRAT Active PLUS A (výnosový) EUR 7,540000 17 147 758,21 0,00 0,00 7,935850 7,540000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund EUR 12,530000 24 312 250,11 39 708,36 39 708,36 13,102621 12,530000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 126,710000 505 841 298,10 62 900 508,92 62 900 508,92 133,045500 126,710000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 128,580000 109 232 042,80 14 075 405,34 14 075 405,34 135,009000 128,580000
C-QUADRAT Active YOU VT (plne rastový) EUR 10,730000 17 405 952,90 0,00 0,00 11,293325 10,730000
C-QUADRAT Active PLUS VT (plne rastový) EUR 7,650000 17 147 758,21 84 989,10 84 989,10 8,051625 7,650000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T EUR 12,080000 24 312 250,11 61 855,98 61 855,98 12,442400 12,080000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A EUR 7,370000 24 312 250,11 0,00 0,00 7,591100 7,370000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) T EUR 10,100000 24 312 250,11 0,00 0,00 10,403000 10,100000
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTA EUR 148,370000 125 765 063,00 0,00 0,00 155,788500 148,370000
C-QUADRAT GreenStars ESG (I) VTA EUR 136,210000 125 765 063,00 0,00 0,00 143,020500 136,210000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR