Základné údaje

ARTS Asset Management GmbH

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
I-AM GreenStars Absolute Return EUR 11,500000 21 232 078,47 32 546,02 32 546,02 12,025550 11,500000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 126,420000 496 023 965,10 69 650 445,54 69 650 445,54 132,741000 126,420000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 128,970000 83 080 302,98 15 612 927,26 15 612 927,26 135,418500 128,970000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 11,080000 21 232 078,47 64 680,73 64 680,73 11,412400 11,080000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 6,590000 21 232 078,47 0,00 0,00 6,787700 6,590000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 9,380000 21 232 078,47 0,00 0,00 9,661400 9,380000
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTA EUR 140,430000 237 245 478,80 2 102,24 2 102,24 147,451500 140,430000
I-AM GreenStars Opportunities (I) VTA EUR 130,740000 237 245 478,80 0,00 0,00 137,277000 130,740000
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR 167,700000 24 934 575,34 11 176,20 11 176,20 176,085000 167,700000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR