Základné údaje

ARTS Asset Management GmbH

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
I-AM GreenStars Absolute Return EUR 11,590000 21 210 862,35 36 479,07 36 479,07 12,119663 11,590000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 124,050000 488 169 474,10 72 326 049,69 72 326 049,69 130,252500 124,050000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 126,090000 81 006 187,36 15 724 820,58 15 724 820,58 132,394500 126,090000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 11,180000 21 210 862,35 71 903,24 71 903,24 11,515400 11,180000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 6,440000 21 210 862,35 0,00 0,00 6,633200 6,440000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 9,510000 21 210 862,35 0,00 0,00 9,795300 9,510000
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTA EUR 147,000000 229 073 797,20 1 857,64 1 857,64 154,350000 147,000000
I-AM GreenStars Opportunities (I) VTA EUR 137,730000 229 073 797,20 0,00 0,00 144,616500 137,730000
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR 155,520000 36 703 979,15 13 828,68 13 828,68 163,296000 155,520000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR