Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 25.560000 447,488,394.65 1,284,919.23 1,284,919.23 26.901900 25.560000
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 36.520000 163,846,690.01 608,757.43 608,757.43 38.437300 36.520000
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 13.730000 186,096,763.61 543,606.06 543,606.06 14.450825 13.730000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 15.160000 267,495,949.79 235,974.05 235,974.05 15.955900 15.160000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15.620000 233,657,297.21 230,048.35 230,048.35 16.166700 15.620000
Fidelity Funds - European Fund A-ACC-EUR EUR 16.160000 214,662,055.29 3,280,377.86 3,280,377.86 17.008400 16.160000
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9.960000 442,040,493.10 2,362,685.63 2,362,685.63 10.308600 9.960000
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 18.540000 429,038,185.57 13,189,475.16 13,189,475.16 19.513350 18.540000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 62.760000 102,491,816.20 690.32 690.32 66.054900 62.760000
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 25.980000 173,888,307.02 778,338.82 778,338.82 27.343950 25.980000
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged) EUR 9.350000 1,134,285,422.23 12,772,026.02 12,772,026.02 9.677250 9.350000
Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 19.080000 164,829,446.17 88,108.11 88,108.11 20.081700 19.080000
Fidelity Funds - Global Property Fund A-DIST-EUR EUR 14.590000 18,219,435.44 1,950,861.43 1,950,861.43 15.355975 14.590000
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 21.890000 1,270,649,508.10 143,295.50 143,295.50 23.039225 21.890000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 23.400000 657,584,579.91 1,258,083.35 1,258,083.35 24.628500 23.400000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 14.610000 58,491,136.11 60,954.06 60,954.06 15.377025 14.610000
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 18.100000 41,040,547.93 630,040.31 630,040.31 19.050250 18.100000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 31.150000 421,686,826.80 11,697,146.21 11,697,146.21 32.785375 31.150000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 37.000000 1,002,543,299.37 10,493,645.49 10,493,645.49 38.942500 37.000000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8.780000 29,883,943.26 1,222,033.00 1,222,033.00 9.087300 8.780000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR