Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 26,560000 451 019 771,02 2 571 121,37 2 571 121,37 27,954400 26,560000
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 38,630000 182 141 439,31 860 546,30 860 546,30 40,658075 38,630000
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 13,760000 161 849 839,08 541 892,08 541 892,08 14,482400 13,760000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 14,730000 231 931 458,27 233 583,42 233 583,42 15,503325 14,730000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,980000 183 200 649,27 255 741,72 255 741,72 16,539300 15,980000
Fidelity Funds - European Fund A-ACC-EUR EUR 16,190000 209 652 752,21 3 199 191,76 3 199 191,76 17,039975 16,190000
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,711000 354 958 274,73 1 897 706,92 1 897 706,92 10,050885 9,711000
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 19,490000 457 539 453,31 16 503 462,45 16 503 462,45 20,513225 19,490000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 64,050000 100 236 770,76 2 562,28 2 562,28 67,412625 64,050000
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 28,810000 204 746 802,13 799 826,34 799 826,34 30,322525 28,810000
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged) EUR 9,246000 1 096 937 804,08 15 324 731,36 15 324 731,36 9,569610 9,246000
Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 19,720000 100 955 975,70 211 241,01 211 241,01 20,755300 19,720000
Fidelity Funds - Global Property Fund A-DIST-EUR EUR 15,760000 18 973 307,86 2 040 430,87 2 040 430,87 16,587400 15,760000
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 24,500000 1 478 167 011,21 74 126,82 74 126,82 25,786250 24,500000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 23,240000 785 024 016,20 1 461 440,56 1 461 440,56 24,460100 23,240000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 13,310000 45 872 748,67 102 045,66 102 045,66 14,008775 13,310000
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 16,930000 28 443 157,29 614 624,59 614 624,59 17,818825 16,930000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 34,670000 432 177 296,63 13 012 609,58 13 012 609,58 36,490175 34,670000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 35,180000 809 392 602,63 9 162 547,28 9 162 547,28 37,026950 35,180000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,959000 37 522 333,24 1 097 135,27 1 097 135,27 9,272565 8,959000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR