Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 28,600000 344 822 620,40 1 774 487,80 1 774 487,80 30,101500 28,600000
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 42,140000 148 890 291,70 1 176 891,84 1 176 891,84 44,352350 42,140000
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 16,260000 151 963 369,50 606 743,74 606 743,74 17,113650 16,260000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 17,590000 198 833 204,30 247 060,13 247 060,13 18,513475 17,590000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 16,900000 179 264 856,30 284 611,72 284 611,72 17,491500 16,900000
Fidelity Funds - European Fund A-ACC-EUR EUR 19,290000 237 673 353,20 3 551 181,31 3 551 181,31 20,302725 19,290000
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 10,220000 345 415 544,90 2 854 281,78 2 854 281,78 10,577700 10,220000
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 22,570000 808 734 921,10 12 795 346,88 12 795 346,88 23,754925 22,570000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 78,360000 109 533 099,10 16 559,55 16 559,55 82,473900 78,360000
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 35,400000 281 586 431,50 1 315 653,08 1 315 653,08 37,258500 35,400000
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged) EUR 9,350000 1 438 992 569,00 15 994 066,91 15 994 066,91 9,677250 9,350000
Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 24,180000 314 945 683,80 270 806,21 270 806,21 25,449450 24,180000
Fidelity Funds - Global Property Fund A-DIST-EUR EUR 18,350000 38 077 171,94 2 305 864,64 2 305 864,64 19,313375 18,350000
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 32,720000 2 545 421 329,00 187 709,31 187 709,31 34,437800 32,720000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 25,950000 752 185 789,60 1 212 135,44 1 212 135,44 27,312375 25,950000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 15,390000 36 435 037,81 107 401,18 107 401,18 16,197975 15,390000
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 18,490000 19 989 188,55 609 563,81 609 563,81 19,460725 18,490000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 36,370000 359 841 985,30 13 145 085,39 13 145 085,39 38,279425 36,370000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 36,910000 608 942 675,40 9 304 725,81 9 304 725,81 38,847775 36,910000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,515000 46 903 822,37 1 373 442,76 1 373 442,76 9,848025 9,515000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR