Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 26,790000 462 613 579,31 1 216 409,04 1 216 409,04 28,196475 26,790000
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 36,350000 185 397 061,16 703 622,91 703 622,91 38,258375 36,350000
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 12,870000 169 796 624,34 497 867,03 497 867,03 13,545675 12,870000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 15,080000 251 980 879,33 237 908,81 237 908,81 15,871700 15,080000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,600000 219 025 223,72 239 307,63 239 307,63 16,146000 15,600000
Fidelity Funds - European Fund A-ACC-EUR EUR 16,090000 214 766 291,94 3 239 467,19 3 239 467,19 16,934725 16,090000
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,547000 404 921 589,78 2 126 970,47 2 126 970,47 9,881145 9,547000
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 18,990000 450 209 097,77 14 904 503,35 14 904 503,35 19,986975 18,990000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 63,660000 106 465 112,11 1 757,14 1 757,14 67,002150 63,660000
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 27,940000 189 670 726,01 702 483,79 702 483,79 29,406850 27,940000
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged) EUR 9,325000 1 124 598 588,82 13 165 628,80 13 165 628,80 9,651375 9,325000
Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 19,790000 126 125 169,02 95 857,15 95 857,15 20,828975 19,790000
Fidelity Funds - Global Property Fund A-DIST-EUR EUR 14,460000 19 125 226,99 1 969 997,30 1 969 997,30 15,219150 14,460000
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 22,590000 1 427 695 974,48 83 659,84 83 659,84 23,775975 22,590000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 21,060000 628 136 757,08 1 179 152,88 1 179 152,88 22,165650 21,060000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 14,220000 53 482 362,45 101 401,69 101 401,69 14,966550 14,220000
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 18,480000 35 963 652,53 605 132,94 605 132,94 19,450200 18,480000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 30,090000 397 475 599,61 11 247 642,33 11 247 642,33 31,669725 30,090000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 35,860000 901 702 404,96 9 597 354,13 9 597 354,13 37,742650 35,860000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,541000 62 360 730,99 1 163 036,89 1 163 036,89 8,839935 8,541000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR