Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 27,300000 426 778 189,18 1 467 980,46 1 467 980,46 28,733250 27,300000
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 34,030000 171 212 239,07 688 687,42 688 687,42 35,816575 34,030000
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 12,330000 149 496 126,20 499 396,89 499 396,89 12,977325 12,330000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 14,340000 226 478 991,63 225 181,99 225 181,99 15,092850 14,340000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,500000 200 004 634,06 246 923,14 246 923,14 16,042500 15,500000
Fidelity Funds - European Fund A-ACC-EUR EUR 15,490000 203 205 481,29 3 090 971,77 3 090 971,77 16,303225 15,490000
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,551000 390 468 656,10 1 779 478,63 1 779 478,63 9,885285 9,551000
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 18,800000 441 704 607,28 15 333 554,91 15 333 554,91 19,787000 18,800000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 62,140000 95 476 270,22 1 879,53 1 879,53 65,402350 62,140000
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 28,150000 188 839 383,74 749 807,70 749 807,70 29,627875 28,150000
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged) EUR 9,087000 1 092 538 711,10 13 386 189,51 13 386 189,51 9,405045 9,087000
Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 19,240000 119 251 077,76 195 196,62 195 196,62 20,250100 19,240000
Fidelity Funds - Global Property Fund A-DIST-EUR EUR 14,400000 17 895 639,95 1 897 721,90 1 897 721,90 15,156000 14,400000
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 22,120000 1 341 146 607,75 75 739,81 75 739,81 23,281300 22,120000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 19,950000 599 801 411,52 1 172 151,03 1 172 151,03 20,997375 19,950000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 12,770000 47 071 215,30 98 198,85 98 198,85 13,440425 12,770000
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 17,620000 31 973 521,86 610 993,52 610 993,52 18,545050 17,620000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 32,650000 413 626 343,33 12 676 653,58 12 676 653,58 34,364125 32,650000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 33,250000 774 893 598,12 8 669 966,28 8 669 966,28 34,995625 33,250000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,663000 68 606 377,82 1 163 474,08 1 163 474,08 8,966205 8,663000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR