Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 25,080000 408 489 022,29 2 329 105,26 2 329 105,26 26,396700 25,080000
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 34,780000 173 283 003,39 764 159,78 764 159,78 36,605950 34,780000
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 12,570000 149 030 866,96 492 398,57 492 398,57 13,229925 12,570000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 13,760000 207 267 995,16 211 373,61 211 373,61 14,482400 13,760000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,440000 195 218 460,83 249 494,36 249 494,36 15,980400 15,440000
Fidelity Funds - European Fund A-ACC-EUR EUR 14,800000 187 046 135,09 2 862 901,12 2 862 901,12 15,577000 14,800000
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,344000 348 127 304,47 1 795 503,29 1 795 503,29 9,671040 9,344000
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 18,230000 425 078 061,60 15 007 818,47 15 007 818,47 19,187075 18,230000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 58,940000 88 923 584,85 2 097,48 2 097,48 62,034350 58,940000
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 26,440000 185 184 876,26 615 129,54 615 129,54 27,828100 26,440000
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged) EUR 9,019000 1 057 947 802,51 14 398 828,30 14 398 828,30 9,334665 9,019000
Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 18,070000 94 619 508,37 184 961,93 184 961,93 19,018675 18,070000
Fidelity Funds - Global Property Fund A-DIST-EUR EUR 14,160000 16 987 563,29 1 818 498,39 1 818 498,39 14,903400 14,160000
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 21,410000 1 242 828 905,09 72 316,18 72 316,18 22,534025 21,410000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 20,210000 641 439 488,49 1 247 631,24 1 247 631,24 21,271025 20,210000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 12,310000 43 148 176,76 92 056,62 92 056,62 12,956275 12,310000
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 16,120000 28 610 326,67 560 557,93 560 557,93 16,966300 16,120000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 35,580000 401 126 214,89 11 979 989,01 11 979 989,01 37,447950 35,580000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 32,620000 749 759 856,99 8 223 751,77 8 223 751,77 34,332550 32,620000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,436000 32 520 039,56 1 051 433,61 1 051 433,61 8,731260 8,436000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR