Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 33,930000 374 409 877,80 4 184 411,32 4 184 411,32 35,711325 33,930000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 38,700000 125 564 055,30 1 447 543,81 1 447 543,81 39,443040 38,700000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 14,280000 98 573 268,97 252 622,63 252 622,63 15,029700 14,280000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 17,370000 88 828 921,80 329 058,76 329 058,76 18,281925 17,370000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 13,860000 285 662 453,00 508 889,70 508 889,70 14,345100 13,860000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 22,890000 305 470 074,50 3 881 239,44 3 881 239,44 24,091725 22,890000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,583000 231 577 353,20 1 394 569,21 1 394 569,21 8,883405 8,583000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 24,670000 1 030 218 633,00 14 211 873,38 14 211 873,38 25,965175 24,670000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 95,180000 119 592 815,40 107 200,05 107 200,05 100,176950 95,180000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 39,920000 476 288 910,90 2 432 630,44 2 432 630,44 42,015800 39,920000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 6,952000 751 037 409,60 5 646 689,20 5 646 689,20 7,195320 6,952000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 27,810000 44 300 992,22 388 538,77 388 538,77 29,270025 27,810000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 50,920000 6 875 661 675,00 769 200,33 769 200,33 53,593300 50,920000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 18,590000 1 125 181 505,00 3 390 985,81 3 390 985,81 19,565975 18,590000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 19,620000 55 915 014,75 47 264,45 47 264,45 20,650050 19,620000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 27,730000 24 347 527,41 660 455,03 660 455,03 29,185825 27,730000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 30,560000 275 484 644,10 9 393 459,49 9 393 459,49 32,164400 30,560000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 35,240000 497 621 062,20 8 657 290,12 8 657 290,12 37,090100 35,240000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,525000 33 849 282,67 933 252,01 933 252,01 8,823375 8,525000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 9,976000 56 868 455,96 2 525 231,79 2 525 231,79 10,499740 9,976000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR