Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 35,600000 526 325 990,80 4 084 690,82 4 084 690,82 37,469000 35,600000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 42,030000 138 634 787,70 1 479 319,92 1 479 319,92 44,236575 42,030000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 15,110000 109 799 326,10 296 382,13 296 382,13 15,903275 15,110000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 17,010000 90 119 897,59 298 697,59 298 697,59 17,903025 17,010000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 14,410000 284 341 705,70 522 460,94 522 460,94 14,914350 14,410000
Fidelity Funds - European Fund A-ACC-EUR EUR 21,760000 295 221 731,80 3 493 696,58 3 493 696,58 22,902400 21,760000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,608000 226 385 170,70 1 353 707,39 1 353 707,39 8,909280 8,608000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 24,000000 933 616 558,50 12 722 432,11 12 722 432,11 25,260000 24,000000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 89,940000 137 503 393,90 101 801,16 101 801,16 94,661850 89,940000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 40,090000 506 091 199,10 2 393 794,54 2 393 794,54 42,194725 40,090000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,449000 855 802 874,80 6 288 686,29 6 288 686,29 7,709715 7,449000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 26,880000 50 665 850,67 363 472,97 363 472,97 28,291200 26,880000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 45,990000 6 214 690 436,00 682 922,88 682 922,88 48,404475 45,990000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 23,050000 1 347 002 082,00 2 715 988,11 2 715 988,11 24,260125 23,050000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 18,730000 54 605 616,61 43 267,42 43 267,42 19,713325 18,730000
FF - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 24,100000 20 115 693,87 617 382,51 617 382,51 25,365250 24,100000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 30,120000 274 260 897,90 9 132 146,48 9 132 146,48 31,701300 30,120000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 39,350000 545 699 767,10 8 984 290,33 8 984 290,33 41,415875 39,350000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,535000 34 369 222,55 1 026 352,41 1 026 352,41 8,833725 8,535000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 9,662000 54 174 086,74 2 322 860,62 2 322 860,62 10,169255 9,662000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR