Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 36,040000 500 909 734,60 4 236 016,15 4 236 016,15 37,932100 36,040000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 38,760000 137 232 185,60 1 627 783,14 1 627 783,14 40,794900 38,760000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 14,170000 115 772 238,00 353 778,11 353 778,11 14,913925 14,170000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 14,400000 105 591 484,70 284 200,86 284 200,86 15,156000 14,400000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 14,020000 260 956 635,10 519 779,07 519 779,07 14,510700 14,020000
Fidelity Funds - European Fund A-ACC-EUR EUR 18,060000 252 348 937,50 3 521 809,65 3 521 809,65 19,008150 18,060000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,158000 220 469 872,00 1 400 443,70 1 400 443,70 8,443530 8,158000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 22,050000 869 971 620,50 12 509 694,11 12 509 694,11 23,207625 22,050000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 88,120000 138 407 210,60 106 794,52 106 794,52 92,746300 88,120000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 40,350000 514 124 359,90 2 508 052,70 2 508 052,70 42,468375 40,350000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,197000 891 594 252,70 6 651 220,93 6 651 220,93 7,448895 7,197000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 25,620000 53 311 208,47 374 370,94 374 370,94 26,965050 25,620000
FF - Global Property Fund A-DIST-EUR EUR 15,520000 24 766 419,54 2 577 493,92 2 577 493,92 16,334800 15,520000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 44,670000 6 155 561 689,00 764 744,34 764 744,34 47,015175 44,670000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 20,230000 1 245 281 324,00 2 671 040,90 2 671 040,90 21,292075 20,230000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 15,290000 47 765 702,26 40 331,40 40 331,40 16,092725 15,290000
FF - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 23,480000 22 264 998,99 653 525,68 653 525,68 24,712700 23,480000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 27,880000 277 424 176,40 10 676 248,73 10 676 248,73 29,343700 27,880000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 33,360000 491 143 208,70 9 755 760,21 9 755 760,21 35,111400 33,360000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,977000 36 065 690,28 1 086 650,95 1 086 650,95 9,291195 8,977000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR