Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 30,500000 211 056 027,54 2 217 665,79 2 217 665,79 32,101250 30,500000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 51,550000 194 330 493,76 1 736 049,70 1 736 049,70 54,256375 51,550000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 20,370000 180 154 470,66 732 850,55 732 850,55 21,439425 20,370000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 17,760000 152 048 216,87 259 904,66 259 904,66 18,692400 17,760000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 17,370000 345 420 915,94 461 601,11 461 601,11 17,977950 17,370000
Fidelity Funds - European Fund A-ACC-EUR EUR 21,130000 256 389 244,25 3 811 329,11 3 811 329,11 22,239325 21,130000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 10,030000 299 146 315,10 2 123 705,71 2 123 705,71 10,381050 10,030000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 23,980000 739 396 700,90 8 101 514,64 8 101 514,64 25,238950 23,980000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 92,800000 132 622 250,92 73 069,73 73 069,73 97,672000 92,800000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 36,130000 391 165 097,43 1 814 037,41 1 814 037,41 38,026825 36,130000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 9,089000 1 283 057 744,85 12 601 770,19 12 601 770,19 9,407115 9,089000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 26,060000 314 945 683,76 318 974,11 318 974,11 27,428150 26,060000
FF - Global Property Fund A-DIST-EUR EUR 15,810000 29 552 937,84 2 421 072,51 2 421 072,51 16,640025 15,810000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 46,320000 4 925 610 288,21 527 402,71 527 402,71 48,751800 46,320000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 33,190000 1 853 701 307,77 1 604 004,07 1 604 004,07 34,932475 33,190000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 16,740000 36 991 882,19 35 394,51 35 394,51 17,618850 16,740000
FF - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 22,790000 21 528 790,67 613 969,51 613 969,51 23,986475 22,790000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 32,560000 323 926 192,50 10 592 226,41 10 592 226,41 34,269400 32,560000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 52,580000 760 213 790,60 12 157 561,20 12 157 561,20 55,340450 52,580000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,716000 36 923 911,45 1 127 152,11 1 127 152,11 9,021060 8,716000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR