Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 32,990000 301 199 425,80 2 900 824,49 2 900 824,49 34,721975 32,990000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 48,520000 180 502 904,92 1 840 847,77 1 840 847,77 51,067300 48,520000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 20,100000 179 635 580,89 729 689,44 729 689,44 21,155250 20,100000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 18,460000 152 615 994,57 291 376,78 291 376,78 19,429150 18,460000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 17,070000 320 316 305,24 585 268,45 585 268,45 17,667450 17,070000
Fidelity Funds - European Fund A-ACC-EUR EUR 23,370000 300 629 390,60 4 159 699,66 4 159 699,66 24,596925 23,370000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,900000 294 123 211,45 1 871 936,62 1 871 936,62 10,246500 9,900000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 24,520000 965 003 636,62 9 754 333,65 9 754 333,65 25,807300 24,520000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 98,820000 161 926 780,58 99 870,13 99 870,13 104,008050 98,820000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 41,850000 486 745 318,03 2 396 364,52 2 396 364,52 44,047125 41,850000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 8,943000 1 258 676 877,88 9 490 058,82 9 490 058,82 9,256005 8,943000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 28,180000 314 945 683,76 367 396,60 367 396,60 29,659450 28,180000
FF - Global Property Fund A-DIST-EUR EUR 17,350000 33 915 579,35 2 613 330,99 2 613 330,99 18,260875 17,350000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 49,980000 6 205 976 044,04 725 438,93 725 438,93 52,603950 49,980000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 27,910000 1 517 906 367,68 2 027 907,23 2 027 907,23 29,375275 27,910000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 18,960000 55 212 278,20 41 523,33 41 523,33 19,955400 18,960000
FF - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 23,540000 21 296 030,59 640 055,53 640 055,53 24,775850 23,540000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 30,620000 298 648 506,85 10 293 735,16 10 293 735,16 32,227550 30,620000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 52,110000 743 190 911,40 12 674 778,16 12 674 778,16 54,845775 52,110000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,804000 38 080 294,63 1 169 228,50 1 169 228,50 9,112140 8,804000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR