Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 38,000000 482 625 793,45 3 899 983,99 3 899 983,99 39,995000 38,000000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 40,840000 150 728 535,44 1 711 447,83 1 711 447,83 42,984100 40,840000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 15,320000 145 699 530,80 423 052,47 423 052,47 16,124300 15,320000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 16,190000 126 680 879,56 290 059,82 290 059,82 17,039975 16,190000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,530000 285 267 438,67 537 213,95 537 213,95 16,073550 15,530000
Fidelity Funds - European Fund A-ACC-EUR EUR 20,070000 283 649 077,40 3 762 841,15 3 762 841,15 21,123675 20,070000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,028000 252 124 533,31 1 597 747,91 1 597 747,91 9,343980 9,028000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 24,150000 915 775 795,98 11 781 170,17 11 781 170,17 25,417875 24,150000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 90,310000 147 773 811,35 101 596,89 101 596,89 95,051275 90,310000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 40,760000 534 633 530,96 2 551 022,11 2 551 022,11 42,899900 40,760000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,913000 1 049 288 374,87 7 298 172,52 7 298 172,52 8,189955 7,913000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 27,330000 314 945 683,76 366 636,82 366 636,82 28,764825 27,330000
FF - Global Property Fund A-DIST-EUR EUR 17,090000 29 319 869,50 2 870 016,27 2 870 016,27 17,987225 17,090000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 46,070000 6 344 927 672,46 775 201,11 775 201,11 48,488675 46,070000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 21,000000 1 290 908 263,47 2 659 278,77 2 659 278,77 22,102500 21,000000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 16,930000 55 043 472,43 42 179,66 42 179,66 17,818825 16,930000
FF - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 23,340000 20 150 187,97 639 546,50 639 546,50 24,565350 23,340000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 29,900000 296 620 634,98 11 289 908,51 11 289 908,51 31,469750 29,900000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 37,490000 572 650 122,06 10 126 465,56 10 126 465,56 39,458225 37,490000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,985000 36 894 872,14 1 210 512,75 1 210 512,75 9,299475 8,985000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR