Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 39,450000 335 504 768,90 5 034 851,43 5 034 851,43 41,521125 39,450000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 38,680000 109 060 593,20 1 059 584,75 1 059 584,75 39,422656 38,680000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 14,970000 88 311 601,18 220 973,00 220 973,00 15,755925 14,970000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 18,320000 74 294 805,75 349 152,47 349 152,47 19,281800 18,320000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 14,640000 290 824 416,10 530 756,47 530 756,47 15,152400 14,640000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 24,760000 312 028 873,20 3 813 493,77 3 813 493,77 26,059900 24,760000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,999000 192 372 361,10 1 369 075,77 1 369 075,77 9,313965 8,999000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 26,690000 1 009 368 346,00 13 742 875,07 13 742 875,07 28,091225 26,690000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 107,400000 96 984 298,09 146 443,04 146 443,04 113,038500 107,400000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 43,940000 460 920 847,60 2 276 679,11 2 276 679,11 46,246850 43,940000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 6,952000 600 760 499,30 1 874 977,33 1 874 977,33 7,195320 6,952000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 31,540000 45 478 042,52 427 568,77 427 568,77 33,195850 31,540000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 62,300000 8 315 648 277,00 921 001,64 921 001,64 65,570750 62,300000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 16,510000 875 445 946,30 2 809 471,78 2 809 471,78 17,376775 16,510000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 22,590000 57 870 210,94 48 614,51 48 614,51 23,775975 22,590000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 33,950000 42 027 781,65 769 134,44 769 134,44 35,732375 33,950000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 32,750000 271 067 544,10 9 927 961,70 9 927 961,70 34,469375 32,750000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 37,140000 438 836 729,20 8 091 819,19 8 091 819,19 39,089850 37,140000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,704000 35 618 830,46 872 686,81 872 686,81 9,008640 8,704000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 10,300000 57 269 718,95 2 612 552,60 2 612 552,60 10,840750 10,300000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR