Základné údaje

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11.270000 2,424,808,767.35 313,192.58 313,192.58 11.918025 11.270000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 14.200000 1,959,673,416.23 103,024.26 103,024.26 15.016500 14.200000
Franklin Income Fund USD 11.000000 1,691,842,483.76 0.00 0.00 11.632500 11.000000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 9.830000 131,246,130.13 93,824.16 93,824.16 10.395225 9.830000
Templeton Global Balanced Fund USD 30.530000 925,108,885.52 83,148.83 83,148.83 32.285475 30.530000
Templeton Global Income Fund USD 20.310000 919,832,441.20 744,009.36 744,009.36 21.477825 20.310000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 34.310000 2,306,716,608.72 1,183,482.18 1,183,482.18 36.282825 34.310000
Franklin European Dividend Fund EUR 17.070000 107,326,990.73 23,416.77 23,416.77 18.051525 17.070000
Franklin European Growth Fund EUR 16.100000 393,494,185.09 718,302.78 718,302.78 17.025750 16.100000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 40.120000 434,272,642.49 403,472.27 403,472.27 42.426900 40.120000
Franklin Global Real Estate Fund USD 12.530000 205,774,136.19 116,189.45 116,189.45 13.250475 12.530000
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 33.690000 112,183,648.56 119,084.16 119,084.16 35.627175 33.690000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 4.070000 220,430,192.10 1,324,875.48 1,324,875.48 4.304025 4.070000
Franklin India Fund USD 37.910000 3,275,779,260.64 1,278,286.87 1,278,286.87 40.089825 37.910000
Franklin Japan Fund USD 8.530000 26,258,540,805.17 23,121.13 23,121.13 9.020475 8.530000
Franklin MENA Fund USD 6.900000 138,437,989.12 36,249.02 36,249.02 7.296750 6.900000
Franklin Mutual Beacon Fund USD 81.690000 494,452,338.06 119,265.31 119,265.31 86.387175 81.690000
Franklin Mutual European Fund EUR 24.510000 1,200,661,514.61 998,445.86 998,445.86 25.919325 24.510000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 19.600000 768,613,266.84 997,634.59 997,634.59 20.727000 19.600000
Franklin Natural Resources Fund USD 7.490000 347,425,760.08 7,006,290.42 7,006,290.42 7.920675 7.490000
Franklin Technology Fund USD 19.870000 2,722,268,462.33 1,688,127.77 1,688,127.77 21.012525 19.870000
Franklin U.S. Equity Fund USD 28.390000 423,961,833.52 96,267.82 96,267.82 30.022425 28.390000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 17.130000 3,972,683,614.77 3,925,070.21 3,925,070.21 18.114975 17.130000
Franklin World Perspectives Fund USD 23.370000 423,780,542.90 2,515,573.59 2,515,573.59 24.713775 23.370000
Templeton Africa Fund USD 8.920000 74,810,427.44 144,330.13 144,330.13 9.432900 8.920000
Templeton Asian Growth Fund USD 35.580000 3,724,149,306.53 1,116,723.15 1,116,723.15 37.625850 35.580000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 48.110000 1,644,554,034.36 2,611,937.78 2,611,937.78 50.876325 48.110000
Templeton BRIC Fund USD 18.000000 765,615,943.01 109,350.75 109,350.75 19.035000 18.000000
Templeton China Fund USD 29.470000 506,567,828.94 75,647.79 75,647.79 31.164525 29.470000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 22.550000 249,194,239.12 30,095.89 30,095.89 23.846625 22.550000
Templeton Emerging Markets Fund USD 40.050000 965,794,247.22 8,902,895.09 8,902,895.09 42.352875 40.050000
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD 11.980000 1,054,546,810.04 674,000.73 674,000.73 12.668850 11.980000
Templeton Euroland Fund EUR 23.700000 704,384,527.24 0.00 0.00 25.062750 23.700000
Templeton European Fund EUR 23.810000 166,028,259.88 1,982.46 1,982.46 25.179075 23.810000
Templeton Frontier Markets Fund USD 18.870000 671,758,073.84 665,595.73 665,595.73 19.955025 18.870000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 21.880000 642,620,609.15 2,433,834.67 2,433,834.67 23.138100 21.880000
Templeton Global Fund USD 43.070000 1,154,176,784.67 40,630.93 40,630.93 45.546525 43.070000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 17.570000 7,414,036,844.99 344,386.86 344,386.86 18.580275 17.570000
Templeton Latin America Fund USD 57.360000 1,031,150,799.44 294,499.40 294,499.40 60.658200 57.360000
Templeton Thailand Fund USD 28.000000 165,017,038.56 52,502.63 52,502.63 29.610000 28.000000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 13.470000 271,747,343.32 0.00 0.00 14.244525 13.470000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 13.380000 353,572,462.04 0.00 0.00 14.049000 13.380000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 13.340000 137,504,536.94 0.00 0.00 14.107050 13.340000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 14.570000 233,013,452.02 78,538.18 78,538.18 15.407775 14.570000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 18.900000 586,339,399.49 294,838.20 294,838.20 19.845000 18.900000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 13.140000 72,618,939.66 71,435.29 71,435.29 13.797000 13.140000
Franklin European Total Return Fund EUR 14.990000 463,172,490.31 149,112.48 149,112.48 15.739500 14.990000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 10.350000 91,426,069.13 1,086.24 1,086.24 10.867500 10.350000
Franklin High Yield Fund USD 17.790000 1,918,147,374.72 41,057.28 41,057.28 18.679500 17.790000
Franklin Strategic Income Fund EUR 12.890000 963,646,076.24 695,169.12 695,169.12 13.534500 12.890000
Franklin U.S. Government Fund USD 10.890000 628,500,771.35 108,593.66 108,593.66 11.434500 10.890000
Templeton Asian Bond Fund USD 17.320000 544,954,739.62 104,851.09 104,851.09 18.186000 17.320000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 13.540000 10,047,930,955.44 7,124,861.85 7,124,861.85 14.217000 13.540000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 15.540000 314,314,135.12 24,995.07 24,995.07 16.317000 15.540000
Templeton Global Bond Fund USD 29.090000 15,467,908,260.66 7,645,263.37 7,645,263.37 30.544500 29.090000
Templeton Global High Yield Fund USD 15.140000 145,765,371.48 18,786.37 18,786.37 15.897000 15.140000
Templeton Global Total Return Fund USD 29.630000 17,599,634,331.55 10,330,853.94 10,330,853.94 31.111500 29.630000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR