Základné údaje

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,530000 2 292 781 965,00 315 150,10 315 150,10 12,192975 11,530000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 14,180000 1 857 596 533,00 214 055,20 214 055,20 14,995350 14,180000
Franklin Income Fund USD 11,350000 1 498 094 163,00 17 041,75 17 041,75 12,002625 11,350000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 10,290000 157 994 477,00 51 276,57 51 276,57 10,881675 10,290000
Templeton Global Balanced Fund USD 30,170000 824 552 789,00 43 798,72 43 798,72 31,904775 30,170000
Templeton Global Income Fund USD 19,640000 683 234 119,00 781 376,35 781 376,35 20,769300 19,640000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 31,550000 1 751 569 625,00 1 134 285,19 1 134 285,19 33,364125 31,550000
Franklin European Dividend Fund EUR 17,010000 109 375 996,00 27 755,21 27 755,21 17,988075 17,010000
Franklin European Growth Fund EUR 15,270000 254 668 303,00 674 129,28 674 129,28 16,148025 15,270000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 37,020000 293 302 649,00 388 780,59 388 780,59 39,148650 37,020000
Franklin Global Real Estate Fund USD 13,500000 164 604 079,00 105 694,69 105 694,69 14,276250 13,500000
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 31,140000 80 805 653,00 114 068,94 114 068,94 32,930550 31,140000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 4,630000 267 569 742,00 1 629 148,04 1 629 148,04 4,896225 4,630000
Franklin India Fund USD 38,020000 1 991 282 296,00 1 589 925,97 1 589 925,97 40,206150 38,020000
Franklin Japan Fund USD 7,590000 8 106 117 089,00 21 109,18 21 109,18 8,026425 7,590000
Franklin MENA Fund USD 7,260000 97 226 742,00 52 292,56 52 292,56 7,677450 7,260000
Franklin Mutual Beacon Fund USD 85,250000 401 129 952,00 153 810,14 153 810,14 90,151875 85,250000
Franklin Mutual European Fund EUR 24,220000 871 654 187,00 1 031 925,69 1 031 925,69 25,612650 24,220000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 19,990000 628 821 789,00 1 286 910,56 1 286 910,56 21,139425 19,990000
Franklin Natural Resources Fund USD 5,990000 260 769 715,00 8 833 363,73 8 833 363,73 6,334425 5,990000
Franklin Technology Fund USD 23,050000 3 181 327 160,00 2 821 838,00 2 821 838,00 24,375375 23,050000
Franklin U.S. Equity Fund USD 30,700000 376 514 032,00 52 493,92 52 493,92 32,465250 30,700000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 19,200000 4 300 342 274,00 4 469 459,25 4 469 459,25 20,304000 19,200000
Franklin World Perspectives Fund USD 23,740000 376 877 905,00 826 213,51 826 213,51 25,105050 23,740000
Templeton Asian Growth Fund USD 35,710000 3 081 091 109,00 1 076 394,59 1 076 394,59 37,763325 35,710000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 47,690000 1 608 081 242,00 4 001 802,93 4 001 802,93 50,432175 47,690000
Templeton BRIC Fund USD 18,850000 667 890 665,00 117 969,72 117 969,72 19,933875 18,850000
Templeton China Fund USD 28,960000 421 713 718,00 78 485,97 78 485,97 30,625200 28,960000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 24,900000 251 610 394,00 42 398,85 42 398,85 26,331750 24,900000
Templeton Emerging Markets Fund USD 41,550000 971 143 071,00 12 099 713,98 12 099 713,98 43,939125 41,550000
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD 11,630000 957 993 553,00 867 320,45 867 320,45 12,298725 11,630000
Templeton Euroland Fund EUR 22,430000 441 688 520,00 0,00 0,00 23,719725 22,430000
Templeton Frontier Markets Fund USD 18,640000 618 501 005,00 911 952,52 911 952,52 19,711800 18,640000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 22,220000 624 884 411,00 29 951,89 29 951,89 23,497650 22,220000
Templeton Global Fund USD 39,480000 908 672 893,00 41 768,57 41 768,57 41,750100 39,480000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 16,810000 6 889 820 181,00 459 502,99 459 502,99 17,776575 16,810000
Templeton Latin America Fund USD 69,090000 1 009 545 048,00 378 339,23 378 339,23 73,062675 69,090000
Templeton Thailand Fund USD 32,200000 173 418 462,00 60 653,62 60 653,62 34,051500 32,200000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 12,860000 235 811 830,00 0,00 0,00 13,599450 12,860000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 13,030000 238 301 059,00 0,00 0,00 13,681500 13,030000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 12,560000 128 663 683,00 0,00 0,00 13,282200 12,560000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 16,200000 771 279 873,00 43 707,76 43 707,76 17,131500 16,200000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 19,620000 523 655 083,00 300 949,47 300 949,47 20,601000 19,620000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 13,690000 74 457 458,00 59 561,83 59 561,83 14,374500 13,690000
Franklin European Total Return Fund EUR 15,630000 249 313 908,00 225 272,44 225 272,44 16,411500 15,630000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 10,900000 20 370 828,00 6 153,03 6 153,03 11,445000 10,900000
Franklin High Yield Fund USD 18,930000 1 637 061 826,00 23 852,62 23 852,62 19,876500 18,930000
Franklin Strategic Income Fund EUR 14,260000 838 206 500,00 705 088,70 705 088,70 14,973000 14,260000
Franklin U.S. Government Fund USD 11,370000 745 591 318,00 123 599,41 123 599,41 11,938500 11,370000
Templeton Asian Bond Fund USD 18,160000 422 193 662,00 192 261,28 192 261,28 19,068000 18,160000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 14,280000 11 397 701 731,00 6 750 660,20 6 750 660,20 14,994000 14,280000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 15,330000 279 989 005,00 27 859,00 27 859,00 16,096500 15,330000
Templeton Global Bond Fund USD 31,190000 15 300 369 791,00 8 422 700,02 8 422 700,02 32,749500 31,190000
Templeton Global High Yield Fund USD 16,140000 137 475 303,00 27 269,52 27 269,52 16,947000 16,140000
Templeton Global Total Return Fund USD 31,620000 17 484 496 087,00 11 381 359,39 11 381 359,39 33,201000 31,620000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR