Základné údaje

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,340000 2 542 112 219,94 319 105,55 319 105,55 11,992050 11,340000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 14,130000 1 929 011 829,62 146 184,93 146 184,93 14,942475 14,130000
Franklin Income Fund USD 11,110000 1 660 227 221,20 7 268,01 7 268,01 11,748825 11,110000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 9,440000 123 025 066,15 91 432,34 91 432,34 9,982800 9,440000
Templeton Global Balanced Fund USD 30,340000 905 767 056,44 64 218,23 64 218,23 32,084550 30,340000
Templeton Global Income Fund USD 20,150000 876 847 086,17 760 724,09 760 724,09 21,308625 20,150000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 33,210000 2 004 612 117,64 1 238 240,35 1 238 240,35 35,119575 33,210000
Franklin European Dividend Fund EUR 17,270000 109 415 342,27 23 767,46 23 767,46 18,263025 17,270000
Franklin European Growth Fund EUR 16,220000 373 452 895,88 724 320,28 724 320,28 17,152650 16,220000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 40,770000 429 889 418,68 406 645,90 406 645,90 43,114275 40,770000
Franklin Global Real Estate Fund USD 12,460000 211 051 043,18 96 982,71 96 982,71 13,176450 12,460000
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 33,990000 110 514 804,09 123 680,36 123 680,36 35,944425 33,990000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 3,340000 195 804 901,79 1 287 392,88 1 287 392,88 3,532050 3,340000
Franklin India Fund USD 37,050000 2 755 448 165,68 1 297 841,66 1 297 841,66 39,180375 37,050000
Franklin Japan Fund USD 8,420000 25 185 868 343,40 22 752,31 22 752,31 8,904150 8,420000
Franklin MENA Fund USD 6,540000 127 022 424,30 39 125,75 39 125,75 6,916050 6,540000
Franklin Mutual Beacon Fund USD 84,750000 490 760 982,58 129 259,08 129 259,08 89,623125 84,750000
Franklin Mutual European Fund EUR 24,350000 1 145 031 718,70 1 013 526,61 1 013 526,61 25,750125 24,350000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 19,800000 759 741 442,83 1 100 316,29 1 100 316,29 20,938500 19,800000
Franklin Natural Resources Fund USD 6,970000 316 629 099,24 7 414 945,30 7 414 945,30 7,370775 6,970000
Franklin Technology Fund USD 20,690000 3 026 962 317,85 2 079 278,16 2 079 278,16 21,879675 20,690000
Franklin U.S. Equity Fund USD 29,460000 428 511 134,88 95 145,25 95 145,25 31,153950 29,460000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 17,780000 4 392 944 580,61 4 113 038,65 4 113 038,65 18,802350 17,780000
Franklin World Perspectives Fund USD 23,530000 425 561 620,82 2 611 956,25 2 611 956,25 24,882975 23,530000
Templeton Africa Fund USD 7,860000 64 268 367,79 206 329,41 206 329,41 8,311950 7,860000
Templeton Asian Growth Fund USD 35,570000 3 632 511 511,01 1 084 114,58 1 084 114,58 37,615275 35,570000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 46,850000 1 594 246 958,59 2 910 108,35 2 910 108,35 49,543875 46,850000
Templeton BRIC Fund USD 17,200000 680 124 862,96 103 951,36 103 951,36 18,189000 17,200000
Templeton China Fund USD 28,850000 483 173 040,79 75 736,24 75 736,24 30,508875 28,850000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 20,310000 215 698 177,87 27 731,25 27 731,25 21,477825 20,310000
Templeton Emerging Markets Fund USD 39,070000 900 169 627,38 9 774 465,29 9 774 465,29 41,316525 39,070000
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD 11,550000 1 020 357 615,21 693 364,00 693 364,00 12,214125 11,550000
Templeton Euroland Fund EUR 23,370000 663 326 927,51 0,00 0,00 24,713775 23,370000
Templeton European Fund EUR 23,610000 162 235 241,10 2 071,71 2 071,71 24,967575 23,610000
Templeton Frontier Markets Fund USD 17,540000 593 850 691,23 646 818,43 646 818,43 18,548550 17,540000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 22,040000 643 933 125,41 2 496 644,76 2 496 644,76 23,307300 22,040000
Templeton Global Fund USD 42,910000 1 120 169 701,06 42 321,08 42 321,08 45,377325 42,910000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 17,620000 7 405 222 782,94 367 842,04 367 842,04 18,633150 17,620000
Templeton Latin America Fund USD 53,910000 931 698 803,07 295 662,85 295 662,85 57,009825 53,910000
Templeton Thailand Fund USD 29,990000 170 083 212,36 56 737,36 56 737,36 31,714425 29,990000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 13,360000 269 311 121,57 0,00 0,00 14,128200 13,360000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 13,200000 343 028 163,64 0,00 0,00 13,860000 13,200000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 13,260000 138 792 271,71 0,00 0,00 14,022450 13,260000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 15,070000 308 625 213,34 82 595,67 82 595,67 15,936525 15,070000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 19,060000 577 299 761,20 287 897,44 287 897,44 20,013000 19,060000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 13,110000 68 129 585,13 71 736,09 71 736,09 13,765500 13,110000
Franklin European Total Return Fund EUR 14,970000 412 150 323,07 162 590,55 162 590,55 15,718500 14,970000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 10,240000 78 482 182,85 1 153,47 1 153,47 10,752000 10,240000
Franklin High Yield Fund USD 18,200000 1 921 832 432,34 22 025,41 22 025,41 19,110000 18,200000
Franklin Strategic Income Fund EUR 13,150000 930 884 937,27 693 132,21 693 132,21 13,807500 13,150000
Franklin U.S. Government Fund USD 10,870000 653 161 747,11 108 926,78 108 926,78 11,413500 10,870000
Templeton Asian Bond Fund USD 17,200000 519 084 777,27 123 967,51 123 967,51 18,060000 17,200000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 12,680000 9 209 491 764,81 5 807 381,68 5 807 381,68 13,314000 12,680000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 15,140000 306 916 021,86 24 981,52 24 981,52 15,897000 15,140000
Templeton Global Bond Fund USD 28,710000 14 731 524 466,24 7 610 439,41 7 610 439,41 30,145500 28,710000
Templeton Global High Yield Fund USD 14,950000 141 304 822,89 20 195,09 20 195,09 15,697500 14,950000
Templeton Global Total Return Fund USD 28,860000 16 311 253 138,56 9 884 269,79 9 884 269,79 30,303000 28,860000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR