Základné údaje

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 10,980000 2 323 886 499,75 310 278,30 310 278,30 11,611350 10,980000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 13,460000 1 821 405 540,26 165 614,68 165 614,68 14,233950 13,460000
Franklin Income Fund USD 10,600000 1 480 363 302,69 6 860,32 6 860,32 11,209500 10,600000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 9,600000 129 325 820,45 94 841,06 94 841,06 10,152000 9,600000
Templeton Global Balanced Fund USD 28,890000 850 031 798,95 46 485,54 46 485,54 30,551175 28,890000
Templeton Global Income Fund USD 19,190000 773 895 976,68 713 483,33 713 483,33 20,293425 19,190000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 29,940000 1 872 622 134,44 932 067,92 932 067,92 31,661550 29,940000
Franklin European Dividend Fund EUR 15,650000 105 966 271,04 21 606,37 21 606,37 16,549875 15,650000
Franklin European Growth Fund EUR 14,650000 304 275 362,93 628 723,77 628 723,77 15,492375 14,650000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 34,610000 320 662 581,58 314 992,72 314 992,72 36,600075 34,610000
Franklin Global Real Estate Fund USD 12,050000 182 046 673,45 91 629,14 91 629,14 12,742875 12,050000
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 29,390000 95 646 646,41 105 702,27 105 702,27 31,079925 29,390000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 3,760000 226 599 785,39 1 506 830,18 1 506 830,18 3,976200 3,760000
Franklin India Fund USD 35,060000 2 193 328 251,44 1 336 784,27 1 336 784,27 37,075950 35,060000
Franklin Japan Fund USD 7,600000 16 946 708 538,57 19 914,98 19 914,98 8,037000 7,600000
Franklin MENA Fund USD 6,590000 96 595 560,95 29 309,93 29 309,93 6,968925 6,590000
Franklin Mutual Beacon Fund USD 76,860000 408 615 418,61 152 710,34 152 710,34 81,279450 76,860000
Franklin Mutual European Fund EUR 22,430000 963 441 431,88 928 745,39 928 745,39 23,719725 22,430000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 17,900000 649 645 974,18 1 046 002,29 1 046 002,29 18,929250 17,900000
Franklin Natural Resources Fund USD 5,930000 271 887 017,36 6 753 955,96 6 753 955,96 6,270975 5,930000
Franklin Technology Fund USD 18,340000 2 611 193 286,05 1 897 380,63 1 897 380,63 19,394550 18,340000
Franklin U.S. Equity Fund USD 25,910000 357 730 165,31 46 942,10 46 942,10 27,399825 25,910000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 15,500000 3 804 629 295,19 3 405 749,30 3 405 749,30 16,391250 15,500000
Franklin World Perspectives Fund USD 21,040000 358 956 343,90 686 907,02 686 907,02 22,249800 21,040000
Templeton Africa Fund USD 8,120000 62 656 487,49 216 481,86 216 481,86 8,586900 8,120000
Templeton Asian Growth Fund USD 32,590000 3 169 216 807,60 981 813,99 981 813,99 34,463925 32,590000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 43,980000 1 492 538 311,99 3 036 964,57 3 036 964,57 46,508850 43,980000
Templeton BRIC Fund USD 17,170000 649 127 330,29 94 476,46 94 476,46 18,157275 17,170000
Templeton China Fund USD 26,810000 423 657 102,01 68 482,92 68 482,92 28,351575 26,810000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 21,080000 219 489 559,43 30 775,88 30 775,88 22,292100 21,080000
Templeton Emerging Markets Fund USD 37,850000 859 234 373,65 10 026 203,01 10 026 203,01 40,026375 37,850000
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD 10,970000 918 591 913,41 710 785,18 710 785,18 11,600775 10,970000
Templeton Euroland Fund EUR 20,800000 585 679 361,58 0,00 0,00 21,996000 20,800000
Templeton Frontier Markets Fund USD 17,350000 544 159 223,82 609 182,07 609 182,07 18,347625 17,350000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 20,230000 579 480 688,80 30 697,20 30 697,20 21,393225 20,230000
Templeton Global Fund USD 38,780000 977 549 044,98 38 895,37 38 895,37 41,009850 38,780000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 16,250000 6 737 791 548,51 374 031,25 374 031,25 17,184375 16,250000
Templeton Latin America Fund USD 62,970000 1 030 785 945,23 351 954,26 351 954,26 66,590775 62,970000
Templeton Thailand Fund USD 28,520000 159 156 852,13 56 337,71 56 337,71 30,159900 28,520000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 12,370000 241 418 932,65 0,00 0,00 13,081275 12,370000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 12,590000 291 588 556,87 0,00 0,00 13,219500 12,590000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 11,960000 120 027 537,88 0,00 0,00 12,647700 11,960000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 14,290000 423 912 110,09 92 964,81 92 964,81 15,111675 14,290000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 18,600000 524 214 377,50 284 311,89 284 311,89 19,530000 18,600000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 13,020000 60 926 731,78 73 106,83 73 106,83 13,671000 13,020000
Franklin European Total Return Fund EUR 14,930000 282 920 700,93 184 720,38 184 720,38 15,676500 14,930000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 10,330000 50 461 351,87 1 319,96 1 319,96 10,846500 10,330000
Franklin High Yield Fund USD 17,860000 1 699 934 261,99 22 126,76 22 126,76 18,753000 17,860000
Franklin Strategic Income Fund EUR 13,280000 835 295 348,10 675 328,33 675 328,33 13,944000 13,280000
Franklin U.S. Government Fund USD 11,020000 648 503 346,18 115 537,58 115 537,58 11,571000 11,020000
Templeton Asian Bond Fund USD 17,830000 483 430 632,49 182 432,31 182 432,31 18,721500 17,830000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 13,750000 10 362 388 019,57 6 394 483,45 6 394 483,45 14,437500 13,750000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 15,400000 322 222 350,51 27 927,93 27 927,93 16,170000 15,400000
Templeton Global Bond Fund USD 30,110000 14 633 032 295,19 7 996 179,89 7 996 179,89 31,615500 30,110000
Templeton Global High Yield Fund USD 15,310000 129 686 475,49 21 594,14 21 594,14 16,075500 15,310000
Templeton Global Total Return Fund USD 30,600000 16 390 473 355,74 10 411 222,42 10 411 222,42 32,130000 30,600000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR