Základné údaje

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,070000 2 428 998 110,32 313 499,45 313 499,45 11,706525 11,070000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 13,940000 1 887 363 214,20 157 988,42 157 988,42 14,741550 13,940000
Franklin Income Fund USD 10,880000 1 584 805 331,24 7 215,02 7 215,02 11,505600 10,880000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 9,330000 120 674 085,28 92 211,86 92 211,86 9,866475 9,330000
Templeton Global Balanced Fund USD 29,340000 874 858 874,20 62 989,61 62 989,61 31,027050 29,340000
Templeton Global Income Fund USD 19,870000 829 660 804,57 763 983,84 763 983,84 21,012525 19,870000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 30,180000 1 912 631 735,34 1 032 024,30 1 032 024,30 31,915350 30,180000
Franklin European Dividend Fund EUR 16,580000 114 869 521,93 23 228,40 23 228,40 17,533350 16,580000
Franklin European Growth Fund EUR 15,340000 341 064 951,12 675 614,40 675 614,40 16,222050 15,340000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 37,650000 372 031 688,08 355 837,46 355 837,46 39,814875 37,650000
Franklin Global Real Estate Fund USD 12,080000 191 540 550,94 92 234,72 92 234,72 12,774600 12,080000
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 31,520000 106 136 220,13 117 161,45 117 161,45 33,332400 31,520000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 3,390000 200 941 556,02 1 354 923,33 1 354 923,33 3,584925 3,390000
Franklin India Fund USD 33,470000 2 267 031 750,03 1 152 525,82 1 152 525,82 35,394525 33,470000
Franklin Japan Fund USD 8,090000 22 617 437 772,18 21 944,52 21 944,52 8,555175 8,090000
Franklin MENA Fund USD 6,410000 105 027 269,09 28 642,30 28 642,30 6,778575 6,410000
Franklin Mutual Beacon Fund USD 81,550000 449 869 518,19 128 239,66 128 239,66 86,239125 81,550000
Franklin Mutual European Fund EUR 23,350000 1 049 513 158,03 971 321,36 971 321,36 24,692625 23,350000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 19,040000 702 763 032,84 1 097 169,44 1 097 169,44 20,134800 19,040000
Franklin Natural Resources Fund USD 6,460000 281 332 654,91 7 023 745,76 7 023 745,76 6,831450 6,460000
Franklin Technology Fund USD 18,510000 2 708 829 810,78 2 034 891,80 2 034 891,80 19,574325 18,510000
Franklin U.S. Equity Fund USD 27,730000 393 338 761,66 88 786,86 88 786,86 29,324475 27,730000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 16,350000 4 090 512 775,31 3 761 800,84 3 761 800,84 17,290125 16,350000
Franklin World Perspectives Fund USD 22,000000 380 884 554,43 704 750,55 704 750,55 23,265000 22,000000
Templeton Africa Fund USD 7,990000 64 606 893,18 200 902,41 200 902,41 8,449425 7,990000
Templeton Asian Growth Fund USD 32,310000 3 245 931 335,75 982 387,43 982 387,43 34,167825 32,310000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 44,020000 1 513 463 016,19 2 800 556,84 2 800 556,84 46,551150 44,020000
Templeton BRIC Fund USD 16,560000 640 391 091,69 93 535,60 93 535,60 17,512200 16,560000
Templeton China Fund USD 26,710000 432 042 604,85 68 814,60 68 814,60 28,245825 26,710000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 20,890000 220 633 456,47 30 721,39 30 721,39 22,091175 20,890000
Templeton Emerging Markets Fund USD 36,700000 830 384 408,01 9 365 555,86 9 365 555,86 38,810250 36,700000
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD 10,850000 918 222 220,58 665 778,42 665 778,42 11,473875 10,850000
Templeton Euroland Fund EUR 22,210000 541 121 291,09 0,00 0,00 23,487075 22,210000
Templeton European Fund EUR 22,530000 144 062 093,85 2 003,94 2 003,94 23,825475 22,530000
Templeton Frontier Markets Fund USD 17,090000 541 717 211,78 604 881,40 604 881,40 18,072675 17,090000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 21,400000 617 178 058,03 34 093,19 34 093,19 22,630500 21,400000
Templeton Global Fund USD 40,680000 1 042 745 271,12 41 266,57 41 266,57 43,019100 40,680000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 17,270000 7 219 719 563,16 379 096,58 379 096,58 18,263025 17,270000
Templeton Latin America Fund USD 58,160000 969 848 728,74 372 586,44 372 586,44 61,504200 58,160000
Templeton Thailand Fund USD 28,730000 160 596 939,17 57 218,11 57 218,11 30,381975 28,730000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 12,920000 258 685 298,66 0,00 0,00 13,662900 12,920000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 12,870000 320 474 594,95 0,00 0,00 13,513500 12,870000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 12,740000 126 724 681,73 0,00 0,00 13,472550 12,740000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 14,380000 402 199 065,40 94 522,60 94 522,60 15,206850 14,380000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 18,980000 555 406 423,25 287 257,87 287 257,87 19,929000 18,980000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 13,100000 65 805 851,59 72 072,75 72 072,75 13,755000 13,100000
Franklin European Total Return Fund EUR 14,930000 381 912 676,98 176 649,71 176 649,71 15,676500 14,930000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 10,050000 50 968 694,14 1 220,60 1 220,60 10,552500 10,050000
Franklin High Yield Fund USD 17,930000 1 802 266 949,67 22 629,52 22 629,52 18,826500 17,930000
Franklin Strategic Income Fund EUR 13,390000 879 666 936,68 695 991,59 695 991,59 14,059500 13,390000
Franklin U.S. Government Fund USD 10,760000 629 550 689,84 110 457,88 110 457,88 11,298000 10,760000
Templeton Asian Bond Fund USD 17,700000 505 953 048,68 178 360,73 178 360,73 18,585000 17,700000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 13,370000 9 739 840 358,64 6 252 319,66 6 252 319,66 14,038500 13,370000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 15,550000 304 753 909,97 26 378,81 26 378,81 16,327500 15,550000
Templeton Global Bond Fund USD 30,070000 14 810 836 880,98 7 841 894,38 7 841 894,38 31,573500 30,070000
Templeton Global High Yield Fund USD 15,180000 132 720 229,52 21 444,42 21 444,42 15,939000 15,180000
Templeton Global Total Return Fund USD 30,510000 16 526 813 517,51 10 379 148,44 10 379 148,44 32,035500 30,510000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR