Základné údaje

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,230000 2 211 303 037,19 331 551,55 331 551,55 11,875725 11,230000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 13,840000 1 854 101 573,79 188 861,82 188 861,82 14,635800 13,840000
Franklin Income Fund USD 11,190000 1 507 475 717,64 16 894,43 16 894,43 11,833425 11,190000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 9,950000 144 202 605,42 47 350,84 47 350,84 10,522125 9,950000
Templeton Global Balanced Fund USD 29,850000 856 082 125,55 41 991,61 41 991,61 31,566375 29,850000
Templeton Global Income Fund USD 19,560000 754 122 875,46 770 007,59 770 007,59 20,684700 19,560000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 30,590000 1 815 262 510,81 1 099 615,76 1 099 615,76 32,348925 30,590000
Franklin European Dividend Fund EUR 16,690000 111 748 892,18 26 182,81 26 182,81 17,649675 16,690000
Franklin European Growth Fund EUR 15,280000 292 008 257,42 692 726,40 692 726,40 16,158600 15,280000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 37,210000 331 698 650,57 384 810,76 384 810,76 39,349575 37,210000
Franklin Global Real Estate Fund USD 13,140000 161 302 941,32 96 776,43 96 776,43 13,895550 13,140000
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 30,680000 87 118 889,67 117 056,15 117 056,15 32,444100 30,680000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 4,150000 252 086 915,53 1 419 893,66 1 419 893,66 4,388625 4,150000
Franklin India Fund USD 36,830000 2 123 868 671,73 1 301 544,78 1 301 544,78 38,947725 36,830000
Franklin Japan Fund USD 7,630000 11 808 031 768,41 20 671,16 20 671,16 8,068725 7,630000
Franklin MENA Fund USD 7,010000 96 245 284,29 32 866,29 32 866,29 7,413075 7,010000
Franklin Mutual Beacon Fund USD 79,530000 398 565 101,23 167 890,91 167 890,91 84,102975 79,530000
Franklin Mutual European Fund EUR 23,560000 912 607 506,03 1 028 524,26 1 028 524,26 24,914700 23,560000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 18,880000 642 862 905,44 1 182 161,43 1 182 161,43 19,965600 18,880000
Franklin Natural Resources Fund USD 6,180000 269 545 118,86 8 022 549,49 8 022 549,49 6,535350 6,180000
Franklin Technology Fund USD 21,340000 2 887 008 600,06 2 280 866,51 2 280 866,51 22,567050 21,340000
Franklin U.S. Equity Fund USD 28,750000 379 016 979,12 50 228,92 50 228,92 30,403125 28,750000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 17,370000 4 078 247 674,63 3 898 581,61 3 898 581,61 18,368775 17,370000
Franklin World Perspectives Fund USD 22,680000 375 224 838,09 795 181,08 795 181,08 23,984100 22,680000
Templeton Asian Growth Fund USD 35,550000 3 342 570 931,20 1 106 151,25 1 106 151,25 37,594125 35,550000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 48,670000 1 593 873 681,31 3 417 185,98 3 417 185,98 51,468525 48,670000
Templeton BRIC Fund USD 18,420000 683 388 217,12 108 944,76 108 944,76 19,479150 18,420000
Templeton China Fund USD 30,060000 477 213 417,52 77 417,72 77 417,72 31,788450 30,060000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 22,590000 244 837 568,49 34 728,19 34 728,19 23,888925 22,590000
Templeton Emerging Markets Fund USD 40,460000 998 791 912,77 11 374 751,35 11 374 751,35 42,786450 40,460000
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD 11,830000 988 556 196,44 795 231,91 795 231,91 12,510225 11,830000
Templeton Euroland Fund EUR 22,220000 561 769 100,27 0,00 0,00 23,497650 22,220000
Templeton Frontier Markets Fund USD 18,160000 625 246 978,47 884 775,93 884 775,93 19,204200 18,160000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 21,640000 616 461 825,68 29 566,26 29 566,26 22,884300 21,640000
Templeton Global Fund USD 39,930000 976 387 275,51 43 497,54 43 497,54 42,225975 39,930000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 16,900000 6 975 499 909,27 432 430,13 432 430,13 17,871750 16,900000
Templeton Latin America Fund USD 62,320000 981 368 999,63 364 452,11 364 452,11 65,903400 62,320000
Templeton Thailand Fund USD 30,020000 174 780 287,48 62 820,90 62 820,90 31,746150 30,020000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 12,790000 246 041 513,10 0,00 0,00 13,525425 12,790000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 12,880000 263 582 507,51 0,00 0,00 13,524000 12,880000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 12,480000 127 447 576,96 0,00 0,00 13,197600 12,480000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 15,310000 499 157 410,65 104 107,13 104 107,13 16,190325 15,310000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 19,120000 531 853 161,65 292 105,07 292 105,07 20,076000 19,120000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 13,360000 72 546 713,17 71 140,42 71 140,42 14,028000 13,360000
Franklin European Total Return Fund EUR 15,150000 275 239 875,80 187 439,08 187 439,08 15,907500 15,150000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 10,530000 51 370 342,48 1 411,09 1 411,09 11,056500 10,530000
Franklin High Yield Fund USD 18,500000 1 684 538 640,65 23 886,10 23 886,10 19,425000 18,500000
Franklin Strategic Income Fund EUR 13,900000 805 841 573,54 691 690,31 691 690,31 14,595000 13,900000
Franklin U.S. Government Fund USD 11,160000 653 695 233,32 117 388,24 117 388,24 11,718000 11,160000
Templeton Asian Bond Fund USD 17,980000 466 225 383,28 185 811,38 185 811,38 18,879000 17,980000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 13,720000 11 053 050 489,93 6 483 912,21 6 483 912,21 14,406000 13,720000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 15,330000 296 434 068,74 29 688,54 29 688,54 16,096500 15,330000
Templeton Global Bond Fund USD 30,370000 14 854 056 281,47 8 201 900,46 8 201 900,46 31,888500 30,370000
Templeton Global High Yield Fund USD 15,650000 134 654 841,07 22 956,20 22 956,20 16,432500 15,650000
Templeton Global Total Return Fund USD 30,790000 16 906 918 663,47 10 571 704,50 10 571 704,50 32,329500 30,790000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR