Základné údaje

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,880000 649 077 432,00 255 789,89 255 789,89 12,563100 11,880000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 14,720000 1 085 032 275,00 385 191,21 385 191,21 15,566400 14,720000
Franklin Income Fund USD 13,280000 4 912 380 996,00 322 120,67 322 120,67 14,043600 13,280000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 9,900000 106 164 060,50 97 347,00 97 347,00 10,469250 9,900000
Templeton Global Balanced Fund USD 35,210000 489 114 115,60 69 558,31 69 558,31 37,234575 35,210000
Templeton Global Income Fund USD 18,690000 185 249 695,30 675 312,00 675 312,00 19,764675 18,690000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 42,770000 1 846 600 003,00 3 540 844,02 3 540 844,02 45,229275 42,770000
Franklin European Dividend Fund EUR 18,650000 26 540 803,26 11 444,87 11 444,87 19,722375 18,650000
Franklin European Growth Fund EUR 14,240000 105 034 420,20 526 709,24 526 709,24 15,058800 14,240000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 40,760000 77 832 435,36 385 909,97 385 909,97 43,103700 40,760000
Franklin Global Real Estate Fund USD 12,580000 104 391 484,40 78 364,48 78 364,48 13,303350 12,580000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 5,000000 342 159 919,60 1 182 396,96 1 182 396,96 5,287500 5,000000
Franklin India Fund USD 63,640000 2 199 011 492,00 2 422 618,58 2 422 618,58 67,299300 63,640000
Franklin Japan Fund USD 9,000000 86 080 886,90 27 059,82 27 059,82 9,517500 9,000000
Franklin MENA Fund USD 10,450000 71 925 059,05 136 212,89 136 212,89 11,050875 10,450000
Franklin Mutual U.S. Value Fund USD 103,670000 260 899 615,70 168 714,81 168 714,81 109,631025 103,670000
Franklin Mutual European Fund EUR 29,860000 523 819 821,00 765 779,64 765 779,64 31,576950 29,860000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 25,820000 565 137 837,20 2 197 842,16 2 197 842,16 27,304650 25,820000
Franklin Natural Resources Fund USD 7,840000 267 791 880,00 19 074 531,78 19 074 531,78 8,290800 7,840000
Franklin Technology Fund USD 44,350000 11 044 701 742,00 26 889 770,68 26 889 770,68 46,900125 44,350000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 30,850000 7 086 816 262,00 11 380 382,63 11 380 382,63 32,623875 30,850000
Franklin World Perspectives Fund USD 28,940000 225 738 777,60 2 949 896,56 2 949 896,56 30,604050 28,940000
Templeton Asian Growth Fund USD 33,580000 1 762 560 318,00 2 122 993,05 2 122 993,05 35,510850 33,580000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 58,520000 944 006 508,00 10 294 200,15 10 294 200,15 61,884900 58,520000
Templeton BRIC Fund USD 17,090000 353 551 850,90 414 008,21 414 008,21 18,072675 17,090000
Templeton China Fund USD 16,420000 292 777 215,00 60 214,74 60 214,74 17,364150 16,420000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 14,120000 114 263 555,50 25 861,60 25 861,60 14,931900 14,120000
Templeton Emerging Markets Fund USD 42,770000 729 987 803,20 26 196 053,81 26 196 053,81 45,229275 42,770000
Templeton EM Smaller Companies Fund USD 14,410000 438 029 353,90 1 403 787,72 1 403 787,72 15,238575 14,410000
Templeton Euroland Fund EUR 26,240000 154 810 158,40 30 038,16 30 038,16 27,748800 26,240000
Templeton Frontier Markets Fund USD 22,410000 255 081 702,70 671 881,85 671 881,85 23,698575 22,410000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 33,910000 1 334 357 006,00 621 854,17 621 854,17 35,859825 33,910000
Templeton Global Fund USD 43,270000 583 647 198,60 64 523,20 64 523,20 45,758025 43,270000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 21,110000 7 350 812 526,00 2 253 297,62 2 253 297,62 22,323825 21,110000
Templeton Latin America Fund USD 69,690000 694 425 130,40 466 341,41 466 341,41 73,697175 69,690000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 15,200000 192 761 242,10 0,00 0,00 16,074000 15,200000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 12,100000 88 588 223,43 0,00 0,00 12,705000 12,100000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 16,820000 155 645 608,90 0,00 0,00 17,787150 16,820000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 21,270000 781 889 482,90 99 902,04 99 902,04 22,493025 21,270000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 20,620000 292 666 973,80 286 116,09 286 116,09 21,651000 20,620000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 12,600000 42 926 623,29 66 204,31 66 204,31 13,230000 12,600000
Franklin European Total Return Fund EUR 15,040000 1 918 641 333,00 919 120,72 919 120,72 15,792000 15,040000
Franklin High Yield Fund USD 21,730000 944 952 744,60 30 399,84 30 399,84 22,816500 21,730000
Franklin Strategic Income Fund EUR 15,020000 462 962 069,50 275 429,11 275 429,11 15,771000 15,020000
Franklin U.S. Government Fund USD 10,440000 811 398 618,10 70 416,81 70 416,81 10,962000 10,440000
Templeton Asian Bond Fund USD 15,520000 99 808 654,36 115 178,88 115 178,88 16,296000 15,520000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 11,270000 1 961 921 834,00 1 962 693,24 1 962 693,24 11,833500 11,270000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 12,580000 44 527 742,83 41 183,96 41 183,96 13,209000 12,580000
Templeton Global Bond Fund USD 25,580000 3 073 946 897,00 4 030 745,86 4 030 745,86 26,859000 25,580000
Templeton Global High Yield Fund USD 15,960000 81 415 565,13 55 167,73 55 167,73 16,758000 15,960000
Templeton Global Total Return Fund USD 24,040000 2 180 451 711,00 4 566 590,28 4 566 590,28 25,242000 24,040000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR