Základné údaje

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 12,230000 1 800 284 713,00 309 161,86 309 161,86 12,933225 12,230000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 14,620000 1 429 215 570,00 354 144,55 354 144,55 15,460650 14,620000
Franklin Income Fund USD 12,050000 1 250 824 876,00 0,00 0,00 12,742875 12,050000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 11,710000 184 382 246,00 62 462,33 62 462,33 12,383325 11,710000
Templeton Global Balanced Fund USD 35,010000 718 579 946,00 59 705,22 59 705,22 37,023075 35,010000
Templeton Global Income Fund USD 20,370000 349 154 796,00 633 849,72 633 849,72 21,541275 20,370000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 45,720000 2 310 727 392,00 1 480 072,83 1 480 072,83 48,348900 45,720000
Franklin European Dividend Fund EUR 15,690000 106 004 884,00 27 563,90 27 563,90 16,592175 15,690000
Franklin European Growth Fund EUR 13,360000 141 173 353,00 522 788,55 522 788,55 14,128200 13,360000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 34,640000 97 247 880,00 286 863,60 286 863,60 36,631800 34,640000
Franklin Global Real Estate Fund USD 13,010000 128 385 121,00 92 223,35 92 223,35 13,758075 13,010000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 6,700000 394 508 918,00 1 607 713,77 1 607 713,77 7,085250 6,700000
Franklin India Fund USD 44,500000 1 288 585 891,00 2 066 963,86 2 066 963,86 47,058750 44,500000
Franklin Japan Fund USD 9,190000 8 450 168 458,00 13 643,13 13 643,13 9,718425 9,190000
Franklin MENA Fund USD 7,400000 50 241 881,00 36 498,76 36 498,76 7,825500 7,400000
Franklin Mutual Beacon Fund USD 88,800000 301 080 303,00 135 145,86 135 145,86 93,906000 88,800000
Franklin Mutual European Fund EUR 23,820000 607 303 218,00 604 813,61 604 813,61 25,189650 23,820000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 20,860000 482 829 852,00 1 422 514,39 1 422 514,39 22,059450 20,860000
Franklin Natural Resources Fund USD 5,270000 420 076 647,00 13 536 617,99 13 536 617,99 5,573025 5,270000
Franklin Technology Fund USD 40,680000 9 002 326 966,00 12 008 202,49 12 008 202,49 43,019100 40,680000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 27,550000 7 692 652 109,00 5 469 917,01 5 469 917,01 29,134125 27,550000
Franklin World Perspectives Fund USD 30,310000 358 411 839,00 1 711 538,17 1 711 538,17 32,052825 30,310000
Templeton Asian Growth Fund USD 51,070000 3 552 171 652,00 1 184 970,42 1 184 970,42 54,006525 51,070000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 56,420000 943 531 525,00 5 684 475,97 5 684 475,97 59,664150 56,420000
Templeton BRIC Fund USD 24,920000 652 474 428,00 196 635,41 196 635,41 26,352900 24,920000
Templeton China Fund USD 45,180000 599 158 693,00 121 311,76 121 311,76 47,777850 45,180000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 24,470000 188 688 885,00 39 676,15 39 676,15 25,877025 24,470000
Templeton Emerging Markets Fund USD 56,070000 1 084 816 840,00 19 004 072,06 19 004 072,06 59,294025 56,070000
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD 13,630000 532 419 840,00 1 033 861,30 1 033 861,30 14,413725 13,630000
Templeton Euroland Fund EUR 21,750000 206 719 653,00 45 254,47 45 254,47 23,000625 21,750000
Templeton Frontier Markets Fund USD 18,090000 351 851 962,00 561 702,18 561 702,18 19,130175 18,090000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 28,850000 799 076 589,00 56 103,55 56 103,55 30,508875 28,850000
Templeton Global Fund USD 45,180000 816 757 043,00 48 902,83 48 902,83 47,777850 45,180000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 17,680000 6 758 692 033,00 969 231,79 969 231,79 18,696600 17,680000
Templeton Latin America Fund USD 55,370000 699 614 713,00 445 604,90 445 604,90 58,553775 55,370000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 13,720000 194 252 255,00 0,00 0,00 14,508900 13,720000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 13,150000 162 838 662,00 0,00 0,00 13,807500 13,150000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 13,660000 136 870 608,00 0,00 0,00 14,445450 13,660000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 23,750000 1 948 653 783,00 132 025,52 132 025,52 25,115625 23,750000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 20,360000 421 150 636,00 296 589,31 296 589,31 21,378000 20,360000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 14,020000 85 011 080,00 56 604,35 56 604,35 14,721000 14,020000
Franklin European Total Return Fund EUR 16,610000 1 341 486 150,00 492 789,14 492 789,14 17,440500 16,610000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 11,680000 22 410 171,00 5 070,26 5 070,26 12,264000 11,680000
Franklin High Yield Fund USD 20,900000 1 343 938 869,00 22 042,02 22 042,02 21,945000 20,900000
Franklin Strategic Income Fund EUR 14,000000 751 052 768,00 509 026,17 509 026,17 14,700000 14,000000
Franklin U.S. Government Fund USD 11,760000 1 251 367 433,00 115 784,77 115 784,77 12,348000 11,760000
Templeton Asian Bond Fund USD 17,470000 249 497 676,00 150 021,69 150 021,69 18,343500 17,470000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 12,380000 4 988 999 698,00 4 188 017,70 4 188 017,70 12,999000 12,380000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 13,700000 88 629 611,00 59 919,11 59 919,11 14,385000 13,700000
Templeton Global Bond Fund USD 28,360000 7 092 217 522,00 6 300 910,92 6 300 910,92 29,778000 28,360000
Templeton Global High Yield Fund USD 16,030000 110 736 090,00 41 033,72 41 033,72 16,831500 16,030000
Templeton Global Total Return Fund USD 27,600000 6 541 038 286,00 7 322 445,06 7 322 445,06 28,980000 27,600000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR