Základné údaje

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,560000 1 158 146 609,46 261 365,43 261 365,43 12,224700 11,560000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 12,700000 1 039 152 905,70 341 803,69 341 803,69 13,430250 12,700000
Franklin Income Fund USD 12,940000 3 274 697 680,05 0,00 0,00 13,684050 12,940000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 9,560000 118 256 486,65 74 507,98 74 507,98 10,109700 9,560000
Templeton Global Balanced Fund USD 33,810000 497 950 204,12 59 105,21 59 105,21 35,754075 33,810000
Templeton Global Income Fund USD 17,820000 205 927 990,20 678 930,56 678 930,56 18,844650 17,820000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 33,710000 1 826 239 331,79 3 234 784,75 3 234 784,75 35,648325 33,710000
Franklin European Dividend Fund EUR 17,030000 26 791 844,83 8 724,39 8 724,39 18,009225 17,030000
Franklin European Growth Fund EUR 14,090000 119 319 316,42 501 432,93 501 432,93 14,900175 14,090000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 37,370000 77 031 750,40 315 471,32 315 471,32 39,518775 37,370000
Franklin Global Real Estate Fund USD 12,710000 116 460 171,89 53 992,40 53 992,40 13,440825 12,710000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 6,340000 454 479 410,84 1 155 294,44 1 155 294,44 6,704550 6,340000
Franklin India Fund USD 49,470000 1 271 528 502,83 1 881 888,96 1 881 888,96 52,314525 49,470000
Franklin Japan Fund USD 8,340000 55 149 809,67 15 088,43 15 088,43 8,819550 8,340000
Franklin MENA Fund USD 8,650000 57 212 546,54 105 442,46 105 442,46 9,147375 8,650000
Franklin Mutual Beacon Fund USD 95,150000 302 122 761,15 159 190,62 159 190,62 100,621125 95,150000
Franklin Mutual European Fund EUR 27,520000 578 303 092,08 656 536,90 656 536,90 29,102400 27,520000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 22,870000 512 664 934,27 1 841 372,22 1 841 372,22 24,185025 22,870000
Franklin Natural Resources Fund USD 8,400000 464 964 376,53 17 240 172,81 17 240 172,81 8,883000 8,400000
Franklin Technology Fund USD 28,480000 7 360 950 556,30 16 924 670,28 16 924 670,28 30,117600 28,480000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 21,460000 5 523 479 896,93 8 689 109,25 8 689 109,25 22,693950 21,460000
Franklin World Perspectives Fund USD 25,760000 236 463 188,70 2 282 194,51 2 282 194,51 27,241200 25,760000
Templeton Asian Growth Fund USD 36,130000 2 181 016 237,19 2 153 625,69 2 153 625,69 38,207475 36,130000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 54,780000 873 581 361,50 8 386 042,45 8 386 042,45 57,929850 54,780000
Templeton BRIC Fund USD 18,810000 414 321 208,28 240 435,41 240 435,41 19,891575 18,810000
Templeton China Fund USD 26,480000 395 691 191,52 71 578,76 71 578,76 28,002600 26,480000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 20,870000 76 664 683,60 16 360,64 16 360,64 22,070025 20,870000
Templeton Emerging Markets Fund USD 40,970000 684 438 229,12 23 103 757,17 23 103 757,17 43,325775 40,970000
Templeton EM Smaller Companies Fund USD 13,430000 417 868 905,54 1 238 074,04 1 238 074,04 14,202225 13,430000
Templeton Euroland Fund EUR 22,350000 151 548 741,31 23 015,51 23 015,51 23,635125 22,350000
Templeton Frontier Markets Fund USD 18,690000 252 229 477,06 599 638,23 599 638,23 19,764675 18,690000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 32,470000 1 126 490 765,36 376 965,48 376 965,48 34,337025 32,470000
Templeton Global Fund USD 40,370000 586 777 330,61 59 815,72 59 815,72 42,691275 40,370000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 18,590000 6 716 768 925,21 1 675 893,35 1 675 893,35 19,658925 18,590000
Templeton Latin America Fund USD 58,920000 695 063 994,78 377 004,44 377 004,44 62,307900 58,920000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 14,170000 189 715 518,17 0,00 0,00 14,984775 14,170000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 11,770000 103 782 663,58 0,00 0,00 12,358500 11,770000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 15,220000 140 991 431,15 0,00 0,00 16,095150 15,220000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 20,700000 1 015 228 476,09 103 573,57 103 573,57 21,890250 20,700000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 18,990000 255 303 047,90 262 383,45 262 383,45 19,939500 18,990000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 12,110000 53 249 114,13 55 971,53 55 971,53 12,715500 12,110000
Franklin European Total Return Fund EUR 14,380000 1 162 008 289,97 704 212,07 704 212,07 15,099000 14,380000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 10,100000 10 978 720,95 0,00 0,00 10,605000 10,100000
Franklin High Yield Fund USD 19,980000 982 717 948,08 27 564,37 27 564,37 20,979000 19,980000
Franklin Strategic Income Fund EUR 14,290000 424 864 846,30 298 726,29 298 726,29 15,004500 14,290000
Franklin U.S. Government Fund USD 10,600000 649 732 629,47 116 660,51 116 660,51 11,130000 10,600000
Templeton Asian Bond Fund USD 16,720000 150 967 694,42 118 256,04 118 256,04 17,556000 16,720000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 10,420000 2 292 228 105,31 1 975 572,89 1 975 572,89 10,941000 10,420000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 12,140000 47 536 857,73 44 492,82 44 492,82 12,747000 12,140000
Templeton Global Bond Fund USD 26,950000 4 206 738 983,74 4 326 699,10 4 326 699,10 28,297500 26,950000
Templeton Global High Yield Fund USD 14,730000 80 443 033,22 51 865,77 51 865,77 15,466500 14,730000
Templeton Global Total Return Fund USD 24,520000 2 817 358 695,34 4 810 855,75 4 810 855,75 25,746000 24,520000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR