Základné údaje

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,520000 1 687 741 104,50 258 996,33 258 996,33 12,182400 11,520000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 12,700000 1 086 315 324,71 377 567,91 377 567,91 13,430250 12,700000
Franklin Income Fund USD 12,690000 2 674 413 425,37 0,00 0,00 13,419675 12,690000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 9,010000 120 197 566,32 66 979,20 66 979,20 9,528075 9,010000
Templeton Global Balanced Fund USD 33,220000 505 800 492,93 56 939,20 56 939,20 35,130150 33,220000
Templeton Global Income Fund USD 17,400000 222 101 151,36 644 101,49 644 101,49 18,400500 17,400000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 29,090000 1 624 661 143,08 1 745 874,37 1 745 874,37 30,762675 29,090000
Franklin European Dividend Fund EUR 16,670000 97 732 457,65 8 051,69 8 051,69 17,628525 16,670000
Franklin European Growth Fund EUR 13,700000 122 644 467,62 507 800,83 507 800,83 14,487750 13,700000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 34,950000 75 496 400,89 282 000,14 282 000,14 36,959625 34,950000
Franklin Global Real Estate Fund USD 13,710000 142 531 643,44 63 665,21 63 665,21 14,498325 13,710000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 6,440000 445 532 928,84 1 378 807,17 1 378 807,17 6,810300 6,440000
Franklin India Fund USD 46,020000 1 150 674 783,46 1 966 448,75 1 966 448,75 48,666150 46,020000
Franklin Japan Fund USD 7,920000 6 811 751 485,71 14 033,87 14 033,87 8,375400 7,920000
Franklin MENA Fund USD 9,560000 77 770 484,28 96 958,72 96 958,72 10,109700 9,560000
Franklin Mutual Beacon Fund USD 92,300000 312 636 474,28 155 560,93 155 560,93 97,607250 92,300000
Franklin Mutual European Fund EUR 26,730000 610 725 457,83 640 289,38 640 289,38 28,266975 26,730000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 22,000000 514 763 986,88 1 741 182,65 1 741 182,65 23,265000 22,000000
Franklin Natural Resources Fund USD 7,470000 525 950 932,61 18 245 356,74 18 245 356,74 7,899525 7,470000
Franklin Technology Fund USD 30,930000 8 035 853 826,99 18 527 223,29 18 527 223,29 32,708475 30,930000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 22,360000 6 189 930 789,24 6 733 382,99 6 733 382,99 23,645700 22,360000
Franklin World Perspectives Fund USD 24,410000 230 112 866,67 2 185 299,52 2 185 299,52 25,813575 24,410000
Templeton Asian Growth Fund USD 34,120000 2 145 667 134,13 2 191 153,07 2 191 153,07 36,081900 34,120000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 51,610000 841 516 366,08 7 395 766,31 7 395 766,31 54,577575 51,610000
Templeton BRIC Fund USD 16,320000 363 600 126,91 202 979,00 202 979,00 17,258400 16,320000
Templeton China Fund USD 23,280000 330 419 859,94 70 247,76 70 247,76 24,618600 23,280000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 20,870000 265 293 803,56 0,00 0,00 22,070025 20,870000
Templeton Emerging Markets Fund USD 38,550000 749 154 099,02 19 166 149,12 19 166 149,12 40,766625 38,550000
Templeton EM Smaller Companies Fund USD 12,500000 425 860 773,74 1 187 940,04 1 187 940,04 13,218750 12,500000
Templeton Euroland Fund EUR 21,360000 153 198 972,57 21 050,98 21 050,98 22,588200 21,360000
Templeton Frontier Markets Fund USD 19,300000 273 102 058,93 673 896,18 673 896,18 20,409750 19,300000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 29,330000 1 038 773 920,41 265 850,72 265 850,72 31,016475 29,330000
Templeton Global Fund USD 39,600000 590 567 625,52 56 724,81 56 724,81 41,877000 39,600000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 18,640000 6 851 514 644,26 1 467 468,14 1 467 468,14 19,711800 18,640000
Templeton Latin America Fund USD 57,350000 730 133 774,48 400 665,24 400 665,24 60,647625 57,350000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 14,800000 199 092 318,54 0,00 0,00 15,651000 14,800000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 12,640000 130 495 761,10 0,00 0,00 13,272000 12,640000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 15,860000 150 220 111,14 0,00 0,00 16,771950 15,860000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 19,540000 1 122 500 554,32 108 136,36 108 136,36 20,663550 19,540000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 18,830000 327 297 349,11 256 775,82 256 775,82 19,771500 18,830000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 12,710000 60 930 377,19 56 933,37 56 933,37 13,345500 12,710000
Franklin European Total Return Fund EUR 15,150000 1 278 464 622,74 621 277,13 621 277,13 15,907500 15,150000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 10,000000 12 143 938,45 0,00 0,00 10,500000 10,000000
Franklin High Yield Fund USD 19,390000 1 061 786 373,82 21 198,81 21 198,81 20,359500 19,390000
Franklin Strategic Income Fund EUR 14,760000 548 033 367,44 324 518,11 324 518,11 15,498000 14,760000
Franklin U.S. Government Fund USD 10,750000 644 579 499,53 117 312,84 117 312,84 11,287500 10,750000
Templeton Asian Bond Fund USD 16,030000 168 028 076,04 143 221,92 143 221,92 16,831500 16,030000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 10,640000 2 722 444 722,63 2 359 617,29 2 359 617,29 11,172000 10,640000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 12,490000 52 529 282,55 51 451,54 51 451,54 13,114500 12,490000
Templeton Global Bond Fund USD 26,540000 4 212 100 945,23 4 616 440,28 4 616 440,28 27,867000 26,540000
Templeton Global High Yield Fund USD 14,650000 89 669 783,99 53 219,60 53 219,60 15,382500 14,650000
Templeton Global Total Return Fund USD 24,670000 3 320 438 246,34 5 242 953,54 5 242 953,54 25,903500 24,670000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR