Základné údaje

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,370000 1 422 648 303,14 247 567,74 247 567,74 12,023775 11,370000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 11,550000 962 148 802,71 369 790,26 369 790,26 12,214125 11,550000
Franklin Income Fund USD 11,870000 2 812 448 932,81 0,00 0,00 12,552525 11,870000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 8,110000 103 397 444,05 68 011,53 68 011,53 8,576325 8,110000
Templeton Global Balanced Fund USD 28,630000 425 316 798,12 57 078,18 57 078,18 30,276225 28,630000
Templeton Global Income Fund USD 15,570000 188 710 429,85 659 882,23 659 882,23 16,465275 15,570000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 29,610000 1 640 274 012,89 3 002 754,03 3 002 754,03 31,312575 29,610000
Franklin European Dividend Fund EUR 14,930000 71 026 153,35 7 841,21 7 841,21 15,788475 14,930000
Franklin European Growth Fund EUR 12,280000 107 206 357,36 465 999,20 465 999,20 12,986100 12,280000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 30,550000 63 462 851,61 271 785,18 271 785,18 32,306625 30,550000
Franklin Global Real Estate Fund USD 11,570000 118 293 522,15 51 940,53 51 940,53 12,235275 11,570000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 4,490000 316 980 803,79 996 872,76 996 872,76 4,748175 4,490000
Franklin India Fund USD 47,560000 1 200 076 846,21 1 928 714,36 1 928 714,36 50,294700 47,560000
Franklin Japan Fund USD 7,100000 44 563 889,02 13 899,07 13 899,07 7,508250 7,100000
Franklin MENA Fund USD 9,100000 65 947 064,17 115 106,47 115 106,47 9,623250 9,100000
Franklin Mutual Beacon Fund USD 82,360000 270 475 953,29 154 798,42 154 798,42 87,095700 82,360000
Franklin Mutual European Fund EUR 24,060000 512 874 250,22 580 585,76 580 585,76 25,443450 24,060000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 19,140000 437 079 743,41 1 733 029,75 1 733 029,75 20,240550 19,140000
Franklin Natural Resources Fund USD 6,450000 380 355 405,64 19 088 583,13 19 088 583,13 6,820875 6,450000
Franklin Technology Fund USD 27,370000 7 045 746 935,65 18 514 870,46 18 514 870,46 28,943775 27,370000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 20,800000 5 451 323 262,04 9 428 355,73 9 428 355,73 21,996000 20,800000
Franklin World Perspectives Fund USD 22,710000 210 032 792,88 2 284 073,68 2 284 073,68 24,015825 22,710000
Templeton Asian Growth Fund USD 30,870000 1 913 527 511,72 2 222 430,53 2 222 430,53 32,645025 30,870000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 48,300000 797 717 110,59 7 906 015,75 7 906 015,75 51,077250 48,300000
Templeton BRIC Fund USD 15,510000 342 086 917,29 219 039,02 219 039,02 16,401825 15,510000
Templeton China Fund USD 20,660000 300 134 109,72 75 589,27 75 589,27 21,847950 20,660000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 20,870000 265 293 803,56 0,00 0,00 22,070025 20,870000
Templeton Emerging Markets Fund USD 35,220000 604 669 023,20 20 262 009,49 20 262 009,49 37,245150 35,220000
Templeton EM Smaller Companies Fund USD 11,720000 390 071 165,86 1 229 929,99 1 229 929,99 12,393900 11,720000
Templeton Euroland Fund EUR 19,240000 133 494 183,66 20 499,56 20 499,56 20,346300 19,240000
Templeton Frontier Markets Fund USD 18,210000 246 195 182,55 639 099,70 639 099,70 19,257075 18,210000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 28,160000 998 189 164,04 304 533,80 304 533,80 29,779200 28,160000
Templeton Global Fund USD 33,250000 493 737 805,60 55 869,29 55 869,29 35,161875 33,250000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 17,310000 6 295 323 888,16 1 516 153,66 1 516 153,66 18,305325 17,310000
Templeton Latin America Fund USD 56,720000 725 748 641,84 387 616,10 387 616,10 59,981400 56,720000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 14,020000 190 980 238,60 0,00 0,00 14,826150 14,020000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 11,780000 112 917 870,43 0,00 0,00 12,369000 11,780000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 15,050000 141 757 643,67 0,00 0,00 15,915375 15,050000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 19,050000 951 816 524,10 102 739,67 102 739,67 20,145375 19,050000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 17,790000 245 992 637,09 240 833,93 240 833,93 18,679500 17,790000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 11,840000 55 913 833,19 55 505,71 55 505,71 12,432000 11,840000
Franklin European Total Return Fund EUR 14,190000 1 162 987 841,28 640 247,70 640 247,70 14,899500 14,190000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 9,410000 11 582 685,24 0,00 0,00 9,880500 9,410000
Franklin High Yield Fund USD 18,750000 968 804 202,22 27 072,85 27 072,85 19,687500 18,750000
Franklin Strategic Income Fund EUR 15,330000 469 905 743,40 311 513,40 311 513,40 16,096500 15,330000
Franklin U.S. Government Fund USD 10,210000 630 980 643,63 121 552,03 121 552,03 10,720500 10,210000
Templeton Asian Bond Fund USD 14,880000 138 699 818,57 123 002,53 123 002,53 15,624000 14,880000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 9,210000 2 147 931 809,14 1 906 357,79 1 906 357,79 9,670500 9,210000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 11,840000 47 474 782,38 41 243,08 41 243,08 12,432000 11,840000
Templeton Global Bond Fund USD 24,690000 3 963 880 251,90 4 187 334,01 4 187 334,01 25,924500 24,690000
Templeton Global High Yield Fund USD 13,500000 77 185 876,61 49 862,27 49 862,27 14,175000 13,500000
Templeton Global Total Return Fund USD 21,860000 2 627 518 033,44 4 672 712,05 4 672 712,05 22,953000 21,860000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR