Základné údaje

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 12,470000 1 916 256 052,48 282 814,92 282 814,92 13,187025 12,470000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 15,600000 1 411 785 982,78 414 509,47 414 509,47 16,497000 15,600000
Franklin Income Fund USD 13,150000 1 999 468 695,57 0,00 0,00 13,906125 13,150000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 11,160000 171 392 733,97 68 222,59 68 222,59 11,801700 11,160000
Templeton Global Balanced Fund USD 36,040000 575 149 467,89 60 854,80 60 854,80 38,112300 36,040000
Templeton Global Income Fund USD 20,420000 304 361 926,81 0,00 0,00 21,594150 20,420000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 39,770000 2 315 865 252,32 1 980 745,89 1 980 745,89 42,056775 39,770000
Franklin European Dividend Fund EUR 17,120000 93 868 113,16 8 083,12 8 083,12 18,104400 17,120000
Franklin European Growth Fund EUR 14,950000 144 882 659,20 567 446,28 567 446,28 15,809625 14,950000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 39,260000 99 820 270,63 301 931,81 301 931,81 41,517450 39,260000
Franklin Global Real Estate Fund USD 15,720000 163 256 210,58 74 301,35 74 301,35 16,623900 15,720000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 7,240000 436 051 128,19 1 316 557,19 1 316 557,19 7,656300 7,240000
Franklin India Fund USD 55,520000 1 518 970 897,44 2 207 145,06 2 207 145,06 58,712400 55,520000
Franklin Japan Fund USD 9,420000 9 661 635 523,39 9 227,42 9 227,42 9,961650 9,420000
Franklin MENA Fund USD 9,160000 61 884 948,80 36 555,81 36 555,81 9,686700 9,160000
Franklin Mutual Beacon Fund USD 102,060000 368 144 300,79 159 831,04 159 831,04 107,928450 102,060000
Franklin Mutual European Fund EUR 26,550000 640 025 600,39 646 160,67 646 160,67 28,076625 26,550000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 23,840000 570 718 545,72 1 650 158,19 1 650 158,19 25,210800 23,840000
Franklin Natural Resources Fund USD 6,260000 445 898 251,26 16 281 766,23 16 281 766,23 6,619950 6,260000
Franklin Technology Fund USD 48,680000 11 177 645 923,12 17 649 813,65 17 649 813,65 51,479100 48,680000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 33,020000 9 239 197 954,43 7 492 959,11 7 492 959,11 34,918650 33,020000
Franklin World Perspectives Fund USD 34,970000 350 244 777,59 2 274 080,67 2 274 080,67 36,980775 34,970000
Templeton Asian Growth Fund USD 45,870000 3 049 807 945,29 2 522 906,16 2 522 906,16 48,507525 45,870000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 63,060000 1 028 908 793,07 7 174 361,40 7 174 361,40 66,685950 63,060000
Templeton BRIC Fund USD 24,000000 567 884 336,41 216 683,02 216 683,02 25,380000 24,000000
Templeton China Fund USD 37,880000 530 002 459,39 92 347,26 92 347,26 40,058100 37,880000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 34,610000 274 312 790,34 55 062,98 55 062,98 36,600075 34,610000
Templeton Emerging Markets Fund USD 52,450000 1 074 062 863,37 20 792 110,73 20 792 110,73 55,465875 52,450000
Templeton EM Smaller Companies Fund USD 15,190000 547 977 382,19 1 273 977,39 1 273 977,39 16,063425 15,190000
Templeton Euroland Fund EUR 23,650000 191 998 174,68 25 168,20 25 168,20 25,009875 23,650000
Templeton Frontier Markets Fund USD 22,230000 346 020 907,26 655 244,10 655 244,10 23,508225 22,230000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 32,590000 1 018 630 191,37 115 875,82 115 875,82 34,463925 32,590000
Templeton Global Fund USD 47,080000 819 590 294,36 57 198,75 57 198,75 49,787100 47,080000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 19,040000 7 119 132 622,26 1 292 384,34 1 292 384,34 20,134800 19,040000
Templeton Latin America Fund USD 53,480000 633 748 579,68 338 095,94 338 095,94 56,555100 53,480000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 15,160000 206 471 403,01 0,00 0,00 16,031700 15,160000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 13,520000 148 963 171,29 0,00 0,00 14,196000 13,520000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 15,840000 155 607 725,07 0,00 0,00 16,750800 15,840000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 24,100000 1 651 780 207,64 134 036,08 134 036,08 25,485750 24,100000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 20,490000 400 129 802,08 280 588,97 280 588,97 21,514500 20,490000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 13,980000 74 548 583,32 51 928,60 51 928,60 14,679000 13,980000
Franklin European Total Return Fund EUR 16,600000 1 338 122 468,43 618 671,78 618 671,78 17,430000 16,600000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 11,420000 19 257 697,88 0,00 0,00 11,991000 11,420000
Franklin High Yield Fund USD 21,420000 1 290 271 400,09 21 430,00 21 430,00 22,491000 21,420000
Franklin Strategic Income Fund EUR 14,700000 702 638 761,62 449 730,30 449 730,30 15,435000 14,700000
Franklin U.S. Government Fund USD 11,570000 980 457 200,87 116 839,72 116 839,72 12,148500 11,570000
Templeton Asian Bond Fund USD 17,270000 207 100 024,50 179 284,03 179 284,03 18,133500 17,270000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 11,980000 3 768 574 689,93 3 552 194,74 3 552 194,74 12,579000 11,980000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 13,280000 68 426 264,95 58 266,39 58 266,39 13,944000 13,280000
Templeton Global Bond Fund USD 27,570000 5 388 645 720,96 5 334 964,37 5 334 964,37 28,948500 27,570000
Templeton Global High Yield Fund USD 16,240000 106 558 591,19 45 481,07 45 481,07 17,052000 16,240000
Templeton Global Total Return Fund USD 26,980000 4 669 801 943,47 6 169 374,93 6 169 374,93 28,329000 26,980000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR