Základné údaje

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,530000 805 959 399,91 260 715,99 260 715,99 12,192975 11,530000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 12,980000 992 514 807,09 375 100,92 375 100,92 13,726350 12,980000
Franklin Income Fund USD 12,560000 4 115 681 171,04 0,00 0,00 13,282200 12,560000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 9,220000 105 357 132,45 88 180,37 88 180,37 9,750150 9,220000
Templeton Global Balanced Fund USD 32,820000 464 965 926,65 64 254,30 64 254,30 34,707150 32,820000
Templeton Global Income Fund USD 17,340000 183 121 397,62 742 283,00 742 283,00 18,337050 17,340000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 32,700000 1 634 249 171,15 3 231 355,55 3 231 355,55 34,580250 32,700000
Franklin European Dividend Fund EUR 18,240000 26 681 997,32 10 643,93 10 643,93 19,288800 18,240000
Franklin European Growth Fund EUR 13,910000 108 377 505,83 554 786,09 554 786,09 14,709825 13,910000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 38,730000 82 771 202,49 379 731,07 379 731,07 40,956975 38,730000
Franklin Global Real Estate Fund USD 11,420000 97 751 868,90 65 201,43 65 201,43 12,076650 11,420000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 4,960000 357 902 520,74 1 143 127,52 1 143 127,52 5,245200 4,960000
Franklin India Fund USD 55,220000 1 626 008 112,02 2 173 810,55 2 173 810,55 58,395150 55,220000
Franklin Japan Fund USD 8,420000 70 351 369,41 14 886,81 14 886,81 8,904150 8,420000
Franklin MENA Fund USD 9,340000 57 360 984,51 143 390,92 143 390,92 9,877050 9,340000
Franklin Mutual U.S. Value Fund USD 92,030000 252 938 298,52 157 771,75 157 771,75 97,321725 92,030000
Franklin Mutual European Fund EUR 28,400000 519 948 783,39 738 721,18 738 721,18 30,033000 28,400000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 23,510000 533 722 600,94 2 045 948,63 2 045 948,63 24,861825 23,510000
Franklin Natural Resources Fund USD 8,120000 308 690 888,75 18 232 787,23 18 232 787,23 8,586900 8,120000
Franklin Technology Fund USD 34,600000 8 892 986 518,12 24 646 637,84 24 646 637,84 36,589500 34,600000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 24,550000 5 948 242 077,79 10 789 111,76 10 789 111,76 25,961625 24,550000
Franklin World Perspectives Fund USD 25,520000 226 924 753,25 2 755 981,05 2 755 981,05 26,987400 25,520000
Templeton Asian Growth Fund USD 31,870000 1 752 631 938,75 2 152 018,89 2 152 018,89 33,702525 31,870000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 53,360000 785 883 176,85 9 413 104,54 9 413 104,54 56,428200 53,360000
Templeton BRIC Fund USD 16,860000 353 696 865,66 418 087,56 418 087,56 17,829450 16,860000
Templeton China Fund USD 19,630000 363 567 765,80 69 720,96 69 720,96 20,758725 19,630000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 11,530000 92 063 217,89 24 380,87 24 380,87 12,192975 11,530000
Templeton Emerging Markets Fund USD 40,390000 691 920 076,50 25 227 206,57 25 227 206,57 42,712425 40,390000
Templeton EM Smaller Companies Fund USD 13,090000 394 761 519,58 1 328 553,47 1 328 553,47 13,842675 13,090000
Templeton Euroland Fund EUR 23,630000 147 320 006,19 27 968,11 27 968,11 24,988725 23,630000
Templeton Frontier Markets Fund USD 19,820000 233 498 559,21 660 734,74 660 734,74 20,959650 19,820000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 32,010000 1 334 100 246,27 574 988,90 574 988,90 33,850575 32,010000
Templeton Global Fund USD 40,270000 562 721 565,14 66 490,70 66 490,70 42,585525 40,270000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 19,250000 6 801 362 313,16 2 055 747,09 2 055 747,09 20,356875 19,250000
Templeton Latin America Fund USD 61,700000 691 817 148,33 416 217,19 416 217,19 65,247750 61,700000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 14,280000 183 906 648,02 0,00 0,00 15,101100 14,280000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 11,570000 89 159 760,54 0,00 0,00 12,148500 11,570000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 15,520000 144 228 030,17 0,00 0,00 16,412400 15,520000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 19,930000 822 471 962,21 95 046,74 95 046,74 21,075975 19,930000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 19,440000 298 205 658,02 267 302,27 267 302,27 20,412000 19,440000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 12,040000 50 670 584,34 60 379,33 60 379,33 12,642000 12,040000
Franklin European Total Return Fund EUR 14,200000 1 420 490 581,08 828 716,54 828 716,54 14,910000 14,200000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 9,480000 9 812 512,17 0,00 0,00 9,954000 9,480000
Franklin High Yield Fund USD 20,350000 922 135 794,05 28 385,74 28 385,74 21,367500 20,350000
Franklin Strategic Income Fund EUR 14,600000 420 687 861,70 273 099,08 273 099,08 15,330000 14,600000
Franklin U.S. Government Fund USD 10,030000 711 825 314,63 68 410,86 68 410,86 10,531500 10,030000
Templeton Asian Bond Fund USD 15,170000 109 228 600,93 112 134,65 112 134,65 15,928500 15,170000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 10,210000 1 888 347 058,57 1 889 151,43 1 889 151,43 10,720500 10,210000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 12,050000 47 083 015,64 40 423,84 40 423,84 12,652500 12,050000
Templeton Global Bond Fund USD 24,580000 3 141 291 426,68 4 031 954,70 4 031 954,70 25,809000 24,580000
Templeton Global High Yield Fund USD 14,840000 76 322 617,94 52 178,33 52 178,33 15,582000 14,840000
Templeton Global Total Return Fund USD 22,590000 2 218 879 372,67 4 392 819,78 4 392 819,78 23,719500 22,590000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR