Základné údaje

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 12,380000 644 847 521,90 244 157,23 244 157,23 13,091850 12,380000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 15,300000 1 081 612 629,00 389 411,28 389 411,28 16,179750 15,300000
Franklin Income Fund USD 13,970000 5 720 734 941,00 313 721,20 313 721,20 14,773275 13,970000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 10,420000 104 536 789,50 96 914,05 96 914,05 11,019150 10,420000
Templeton Global Balanced Fund USD 37,750000 497 079 448,80 67 872,00 67 872,00 39,920625 37,750000
Templeton Global Income Fund USD 19,630000 181 196 429,70 706 107,00 706 107,00 20,758725 19,630000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 43,690000 1 652 670 373,00 3 463 234,51 3 463 234,51 46,202175 43,690000
Franklin European Dividend Fund EUR 20,060000 23 865 378,92 12 497,84 12 497,84 21,213450 20,060000
Franklin European Growth Fund EUR 15,450000 75 810 320,37 564 507,51 564 507,51 16,338375 15,450000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 43,090000 90 046 780,83 407 028,32 407 028,32 45,567675 43,090000
Franklin Global Real Estate Fund USD 13,140000 102 593 279,00 77 332,69 77 332,69 13,895550 13,140000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 6,760000 447 598 552,20 1 221 101,37 1 221 101,37 7,148700 6,760000
Franklin India Fund USD 70,050000 2 855 900 889,00 2 614 142,97 2 614 142,97 74,077875 70,050000
Franklin Japan Fund USD 10,370000 128 673 784,40 29 885,20 29 885,20 10,966275 10,370000
Franklin MENA Fund USD 10,250000 69 247 859,65 118 921,79 118 921,79 10,839375 10,250000
Franklin Mutual U.S. Value Fund USD 108,610000 250 745 909,40 178 015,08 178 015,08 114,855075 108,610000
Franklin Mutual European Fund EUR 33,040000 559 953 112,50 776 449,00 776 449,00 34,939800 33,040000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 26,950000 511 935 910,50 2 234 490,17 2 234 490,17 28,499625 26,950000
Franklin Natural Resources Fund USD 8,650000 272 208 117,10 21 869 755,52 21 869 755,52 9,147375 8,650000
Franklin Technology Fund USD 46,630000 11 043 823 505,00 27 549 404,64 27 549 404,64 49,311225 46,630000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 32,710000 7 238 323 369,00 11 649 087,22 11 649 087,22 34,590825 32,710000
Franklin World Perspectives Fund USD 28,360000 206 171 169,90 2 783 936,33 2 783 936,33 29,990700 28,360000
Templeton Asian Growth Fund USD 36,730000 1 824 530 207,00 2 177 707,48 2 177 707,48 38,841975 36,730000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 63,020000 1 019 222 716,00 11 078 830,46 11 078 830,46 66,643650 63,020000
Templeton BRIC Fund USD 19,000000 369 917 976,90 432 104,30 432 104,30 20,092500 19,000000
Templeton China Fund USD 17,720000 256 457 418,90 63 972,35 63 972,35 18,738900 17,720000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 16,180000 133 233 436,20 49 867,76 49 867,76 17,110350 16,180000
Templeton Emerging Markets Fund USD 46,270000 731 183 699,70 27 755 737,51 27 755 737,51 48,930525 46,270000
Templeton EM Smaller Companies Fund USD 15,200000 378 219 458,50 1 441 450,12 1 441 450,12 16,074000 15,200000
Templeton Euroland Fund EUR 27,550000 149 586 043,20 32 836,16 32 836,16 29,134125 27,550000
Templeton Frontier Markets Fund USD 25,020000 282 389 201,70 740 006,41 740 006,41 26,458650 25,020000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 35,480000 1 317 736 429,00 672 025,17 672 025,17 37,520100 35,480000
Templeton Global Fund USD 46,060000 596 428 327,80 68 574,33 68 574,33 48,708450 46,060000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 22,230000 7 579 813 647,00 2 465 780,88 2 465 780,88 23,508225 22,230000
Templeton Latin America Fund USD 61,210000 572 173 857,50 354 978,14 354 978,14 64,729575 61,210000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 15,720000 182 947 734,50 0,00 0,00 16,623900 15,720000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 12,280000 75 410 060,49 0,00 0,00 12,894000 12,280000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 17,560000 166 097 375,80 0,00 0,00 18,569700 17,560000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 22,240000 748 063 354,40 100 039,30 100 039,30 23,518800 22,240000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 21,150000 260 884 369,70 285 578,48 285 578,48 22,207500 21,150000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 12,860000 40 784 606,71 67 410,82 67 410,82 13,503000 12,860000
Franklin European Total Return Fund EUR 15,200000 2 131 014 930,00 917 880,57 917 880,57 15,960000 15,200000
Franklin High Yield Fund USD 22,710000 1 020 660 955,00 31 570,22 31 570,22 23,845500 22,710000
Franklin Strategic Income Fund EUR 15,290000 513 751 717,40 239 472,95 239 472,95 16,054500 15,290000
Franklin U.S. Government Fund USD 10,660000 798 341 903,90 86 852,35 86 852,35 11,193000 10,660000
Templeton Asian Bond Fund USD 15,260000 90 455 576,75 107 440,63 107 440,63 16,023000 15,260000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 11,500000 1 890 652 136,00 1 896 727,57 1 896 727,57 12,075000 11,500000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 12,620000 42 036 811,27 39 387,55 39 387,55 13,251000 12,620000
Templeton Global Bond Fund USD 24,790000 2 730 581 155,00 3 546 396,61 3 546 396,61 26,029500 24,790000
Templeton Global High Yield Fund USD 16,430000 88 744 187,83 54 413,82 54 413,82 17,251500 16,430000
Templeton Global Total Return Fund USD 23,830000 1 948 259 202,00 4 273 941,46 4 273 941,46 25,021500 23,830000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR