Základné údaje

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,440000 906 104 015,65 273 942,96 273 942,96 12,097800 11,440000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 13,170000 1 039 133 367,65 361 783,17 361 783,17 13,927275 13,170000
Franklin Income Fund USD 12,620000 3 599 777 187,51 0,00 0,00 13,345650 12,620000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 9,250000 110 327 269,17 82 269,64 82 269,64 9,781875 9,250000
Templeton Global Balanced Fund USD 33,110000 478 097 509,45 64 442,58 64 442,58 35,013825 33,110000
Templeton Global Income Fund USD 17,640000 194 686 135,85 729 546,76 729 546,76 18,654300 17,640000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 32,850000 1 703 947 369,23 3 406 643,40 3 406 643,40 34,738875 32,850000
Franklin European Dividend Fund EUR 17,870000 28 695 648,60 10 296,93 10 296,93 18,897525 17,870000
Franklin European Growth Fund EUR 14,090000 116 893 680,85 560 525,25 560 525,25 14,900175 14,090000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 38,620000 78 668 099,12 372 362,33 372 362,33 40,840650 38,620000
Franklin Global Real Estate Fund USD 11,810000 100 971 225,59 63 335,42 63 335,42 12,489075 11,810000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 5,640000 401 671 846,25 1 293 853,29 1 293 853,29 5,964300 5,640000
Franklin India Fund USD 50,200000 1 237 691 719,97 2 061 296,97 2 061 296,97 53,086500 50,200000
Franklin Japan Fund USD 8,440000 54 589 083,70 15 912,83 15 912,83 8,925300 8,440000
Franklin MENA Fund USD 9,080000 56 206 267,19 115 036,13 115 036,13 9,602100 9,080000
Franklin Mutual U.S. Value Fund USD 89,370000 266 157 566,63 160 322,55 160 322,55 94,508775 89,370000
Franklin Mutual European Fund EUR 27,700000 565 481 697,87 729 167,26 729 167,26 29,292750 27,700000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 22,820000 495 104 547,57 2 007 613,70 2 007 613,70 24,132150 22,820000
Franklin Natural Resources Fund USD 7,330000 326 129 404,07 16 948 931,14 16 948 931,14 7,751475 7,330000
Franklin Technology Fund USD 34,270000 8 914 237 111,04 20 182 643,86 20 182 643,86 36,240525 34,270000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 24,010000 6 082 776 724,77 10 027 340,65 10 027 340,65 25,390575 24,010000
Franklin World Perspectives Fund USD 25,630000 229 790 354,23 2 572 354,22 2 572 354,22 27,103725 25,630000
Templeton Asian Growth Fund USD 33,600000 1 948 876 265,03 2 217 974,00 2 217 974,00 35,532000 33,600000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 52,100000 713 774 003,05 9 128 203,38 9 128 203,38 55,095750 52,100000
Templeton BRIC Fund USD 17,040000 366 841 280,89 260 187,51 260 187,51 18,019800 17,040000
Templeton China Fund USD 20,670000 392 953 591,23 75 691,77 75 691,77 21,858525 20,670000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 20,870000 86 973 029,02 18 115,48 18 115,48 22,070025 20,870000
Templeton Emerging Markets Fund USD 40,970000 684 438 229,12 23 103 757,17 23 103 757,17 43,325775 40,970000
Templeton EM Smaller Companies Fund USD 12,980000 399 423 338,37 1 334 441,99 1 334 441,99 13,726350 12,980000
Templeton Euroland Fund EUR 23,900000 162 137 221,16 27 977,16 27 977,16 25,274250 23,900000
Templeton Frontier Markets Fund USD 18,380000 225 472 412,26 629 492,36 629 492,36 19,436850 18,380000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 33,650000 1 254 921 816,25 535 357,54 535 357,54 35,584875 33,650000
Templeton Global Fund USD 40,610000 583 229 672,98 68 785,06 68 785,06 42,945075 40,610000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 19,190000 6 861 739 300,74 1 968 143,07 1 968 143,07 20,293425 19,190000
Templeton Latin America Fund USD 60,930000 708 413 904,62 392 558,89 392 558,89 64,433475 60,930000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 14,260000 187 175 716,21 0,00 0,00 15,079950 14,260000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 11,610000 95 452 940,95 0,00 0,00 12,190500 11,610000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 15,490000 142 504 673,00 0,00 0,00 16,380675 15,490000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 19,900000 912 437 107,83 98 604,59 98 604,59 21,044250 19,900000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 19,060000 243 340 893,30 279 304,29 279 304,29 20,013000 19,060000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 11,970000 49 716 602,11 60 091,80 60 091,80 12,568500 11,970000
Franklin European Total Return Fund EUR 14,260000 1 250 713 947,39 775 734,96 775 734,96 14,973000 14,260000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 9,750000 11 087 120,28 0,00 0,00 10,237500 9,750000
Franklin High Yield Fund USD 19,890000 935 769 770,82 27 403,51 27 403,51 20,884500 19,890000
Franklin Strategic Income Fund EUR 14,430000 413 984 133,60 312 228,04 312 228,04 15,151500 14,430000
Franklin U.S. Government Fund USD 10,350000 687 369 936,17 69 873,93 69 873,93 10,867500 10,350000
Templeton Asian Bond Fund USD 15,890000 127 277 076,71 118 698,55 118 698,55 16,684500 15,890000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 10,050000 1 970 275 857,68 1 943 541,91 1 943 541,91 10,552500 10,050000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 12,110000 45 907 317,30 42 878,37 42 878,37 12,715500 12,110000
Templeton Global Bond Fund USD 25,670000 3 500 736 567,28 4 338 123,66 4 338 123,66 26,953500 25,670000
Templeton Global High Yield Fund USD 14,540000 80 078 675,28 52 836,57 52 836,57 15,267000 14,540000
Templeton Global Total Return Fund USD 22,960000 2 432 048 847,46 4 768 509,07 4 768 509,07 24,108000 22,960000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR