Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,034669 2 668 857,23 2 668 874,19 2 668 874,19 0,035359 0,034669
IAD - EURO Bond EUR 0,041572 10 862 265,08 10 862 208,66 10 862 208,66 0,042362 0,041572
IAD - Global Index EUR 0,034815 101 262 934,80 101 157 905,80 101 157 905,80 0,036173 0,034815
IAD - CE Bond o.p.f. EUR 0,035875 9 797 339,29 9 626 372,87 9 626 372,87 0,036054 0,035875
IAD - EURO Cash EUR 0,038095 4 234 242,92 4 233 033,01 4 233 033,01 0,038285 0,038095
IAD - KD Russia EUR 0,019839 4 253 672,96 3 934 847,10 3 934 847,10 0,020613 0,019839
IAD - Optimal Balanced EUR 0,028649 16 495 602,99 16 485 473,41 16 485 473,41 0,029308 0,028592
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,068837 163 999 974,50 152 384 274,80 143 270 042,90 0,070902 0,068837
IAD - Bond Dynamic EUR 0,041341 10 903 201,48 10 903 243,09 10 903 243,09 0,042168 0,041341
IAD - Growth Opportunities EUR 0,036324 25 625 731,79 25 625 693,62 25 625 693,62 0,037813 0,036324
IAD - Český konzervativní EUR 0,042530 9 173 926,63 8 936 847,44 8 936 847,44 0,042530 0,042530
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,036959 1 827 019,49 1 827 024,85 1 827 024,85 0,038068 0,036220
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. EUR 0,038120 10 780 423,26 10 765 106,83 10 694 864,55 0,038120 0,038120
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,035258 1 736 860,56 1 736 842,01 1 736 842,01 0,036316 0,034553
IAD - Energy Fund, o.p.f. EUR 1,402031 3 482 838,13 3 441 050,95 3 015 663,53 1,402031 1,402031
IAD - Korunový realitný fond, o.p.f., CZK 1,051495 91 606 815,82 6 924 420,54 6 924 420,54 1,104070 1,051495
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR