Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,034528 2 620 632,52 2 620 634,84 2 620 634,84 0,035215 0,034528
IAD - EURO Bond EUR 0,041357 10 828 711,49 10 828 704,10 10 828 704,10 0,042143 0,041357
IAD - Global Index EUR 0,033962 99 718 746,36 99 616 878,59 99 616 878,59 0,035287 0,033962
IAD - CE Bond o.p.f. EUR 0,036114 9 881 062,10 9 713 987,92 9 713 987,92 0,036295 0,036114
IAD - EURO Cash EUR 0,038222 4 189 384,77 4 189 336,95 4 189 336,95 0,038413 0,038222
IAD - KD Russia EUR 0,020529 4 348 434,40 4 017 872,12 4 017 872,12 0,021330 0,020529
IAD - Optimal Balanced EUR 0,028786 16 618 316,55 16 607 827,74 16 607 827,74 0,029448 0,028728
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,069293 178 997 631,90 167 535 061,20 158 586 830,60 0,071372 0,069293
IAD - Bond Dynamic EUR 0,041457 11 028 839,29 11 028 890,90 11 028 890,90 0,042286 0,041457
IAD - Growth Opportunities EUR 0,034594 24 145 780,39 24 145 515,54 24 145 515,54 0,036012 0,034594
IAD - Český konzervativní EUR 0,042155 8 998 076,29 8 767 796,70 8 767 796,70 0,042155 0,042155
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,037258 1 841 892,51 1 841 875,24 1 841 875,24 0,038376 0,036513
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. EUR 0,038162 11 327 204,93 11 311 999,64 11 241 681,26 0,038162 0,038162
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,035599 1 754 190,73 1 754 172,20 1 754 172,20 0,036667 0,034887
IAD - Energy Fund, o.p.f. EUR 1,455388 3 574 332,51 3 551 670,66 3 110 094,30 1,455388 1,455388
IAD - Korunový realitný fond, o.p.f., CZK 1,058369 90 227 090,84 6 133 867,50 6 133 867,50 1,111287 1,058369
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR