Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,036281 13 623 150,16 13 623 210,49 13 623 210,49 0,037003 0,036281
IAD - EURO Bond EUR 0,042970 18 319 421,54 18 319 573,18 18 319 573,18 0,043786 0,042970
IAD - Global Index EUR 0,041006 123 313 119,60 123 200 307,20 123 200 307,20 0,042605 0,041006
IAD - CE Bond o.p.f. EUR 0,037893 10 068 230,01 9 965 084,58 9 965 084,58 0,038082 0,037893
IAD - KD Russia EUR 0,027511 4 950 999,85 4 547 561,45 4 547 561,45 0,028474 0,027511
IAD - Optimal Balanced EUR 0,031205 17 093 906,89 17 082 536,08 17 082 536,08 0,031923 0,031205
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,072773 248 328 426,00 237 069 539,20 228 854 975,80 0,074956 0,072773
IAD - Growth Opportunities EUR 0,037539 24 301 278,70 24 301 154,96 24 301 154,96 0,038665 0,037539
IAD - Český konzervativní EUR 0,045242 9 595 839,60 9 356 154,68 9 356 154,68 0,045242 0,045242
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,038660 1 863 075,32 1 863 068,89 1 863 068,89 0,039820 0,037887
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. EUR 0,038455 14 643 426,21 14 628 124,17 14 628 124,17 0,038455 0,038455
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,037324 1 836 693,23 1 836 715,61 1 836 715,61 0,038444 0,036578
IAD - Energy Fund, o.p.f. EUR 1,562052 3 749 314,96 3 719 089,61 3 245 150,54 1,562052 1,562052
IAD - Korunový realitný fond, o.p.f., CZK 1,124601 80 007 534,62 5 085 706,63 5 085 706,63 1,158339 1,124601
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR