Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,034840 13 664 044,33 13 663 971,20 13 663 971,20 0,035533 0,034840
IAD - EURO Bond EUR 0,041444 15 630 078,79 15 630 205,54 15 630 205,54 0,042231 0,041444
IAD - Global Index EUR 0,034588 107 643 253,40 107 539 070,10 107 539 070,10 0,035937 0,034588
IAD - CE Bond o.p.f. EUR 0,036312 9 762 254,25 9 607 133,89 9 607 133,89 0,036494 0,036312
IAD - KD Russia EUR 0,021277 4 346 892,93 4 001 194,23 4 001 194,23 0,022107 0,021277
IAD - Optimal Balanced EUR 0,029568 16 258 837,34 16 248 243,31 16 248 243,31 0,030248 0,029509
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,070103 199 734 086,50 188 558 715,30 179 316 065,00 0,072206 0,070103
IAD - Growth Opportunities EUR 0,034746 24 009 493,53 24 009 676,96 24 009 676,96 0,036171 0,034746
IAD - Český konzervativní EUR 0,043129 9 431 099,54 9 200 697,36 9 200 697,36 0,043129 0,043129
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,037613 1 851 348,15 1 851 339,09 1 851 339,09 0,038741 0,036861
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. EUR 0,038240 12 619 097,17 12 603 880,21 12 603 880,21 0,038240 0,038240
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,035832 1 762 984,28 1 762 962,39 1 762 962,39 0,036907 0,035115
IAD - Energy Fund, o.p.f. EUR 1,465212 3 529 575,86 3 489 081,50 3 044 524,46 1,465212 1,465212
IAD - Korunový realitný fond, o.p.f., CZK 1,076854 87 837 375,53 6 439 415,70 6 439 415,70 1,130697 1,076854
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR