Základné údaje

IAD Investments, správ.spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0.034659 2,712,754.92 2,712,717.58 2,712,717.58 0.035349 0.034659
IAD - EURO Bond EUR 0.041545 10,762,813.00 10,762,709.27 10,762,709.27 0.042334 0.041545
IAD - Global Index EUR 0.033714 102,233,384.50 102,130,944.50 102,130,944.50 0.035029 0.033714
IAD - CE Bond o.p.f. EUR 0.035876 9,837,772.00 9,666,901.07 9,666,901.07 0.036055 0.035876
IAD - EURO Cash EUR 0.038077 4,215,785.92 4,214,566.42 4,214,566.42 0.038267 0.038077
IAD - KD Russia EUR 0.020896 4,478,525.01 4,141,933.18 4,141,933.18 0.021711 0.020896
IAD - Optimal Balanced EUR 0.029453 17,006,468.70 16,995,805.61 16,995,805.61 0.030130 0.029394
IAD - Prvý realitný fond EUR 0.068449 158,098,226.70 146,317,039.80 137,144,391.60 0.070502 0.068449
IAD - Bond Dynamic EUR 0.041216 10,811,361.14 10,811,308.62 10,811,308.62 0.042040 0.041216
IAD - Growth Opportunities EUR 0.036947 26,323,299.53 26,323,298.97 26,323,298.97 0.038462 0.036947
IAD - Český konzervativní EUR 0.041841 9,345,830.11 9,077,973.95 9,077,973.95 0.041841 0.041841
IAD - Protected Equity 1 EUR 0.037210 1,839,443.19 1,839,432.74 1,839,432.74 0.038326 0.036466
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. EUR 0.038076 10,340,902.55 10,325,088.55 10,224,932.43 0.038076 0.038076
IAD - Protected Equity 2 EUR 0.035566 1,752,009.33 1,752,014.38 1,752,014.38 0.036633 0.034855
IAD - Energy Fund, o.p.f. EUR 1.402031 3,444,809.75 3,441,050.95 3,015,663.53 1.402031 1.402031
IAD - Korunový realitný fond, o.p.f., CZK 1.045922 92,222,483.95 7,103,703.50 7,103,703.50 1.098218 1.045922
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR