Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,034226 13 474 616,53 13 474 556,74 13 474 556,74 0,034907 0,034226
IAD - EURO Bond EUR 0,040711 14 312 489,39 14 312 578,96 14 312 578,96 0,041485 0,040711
IAD - Global Index EUR 0,031547 97 235 949,18 97 141 979,69 97 141 979,69 0,032777 0,031547
IAD - CE Bond o.p.f. EUR 0,036247 9 607 576,76 9 440 530,03 9 440 530,03 0,036428 0,036247
IAD - KD Russia EUR 0,020353 4 200 343,76 3 871 042,25 3 871 042,25 0,021147 0,020353
IAD - Optimal Balanced EUR 0,028823 15 818 605,51 15 808 200,96 15 808 200,96 0,029486 0,028765
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,069753 187 902 366,90 176 509 568,80 167 713 063,70 0,071846 0,069753
IAD - Growth Opportunities EUR 0,032766 22 894 262,80 22 894 100,97 22 894 100,97 0,034109 0,032766
IAD - Český konzervativní EUR 0,043000 9 215 511,74 8 982 898,92 8 982 898,92 0,043000 0,043000
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,036919 1 824 836,29 1 824 831,00 1 824 831,00 0,038027 0,036181
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. EUR 0,038204 11 928 670,56 11 913 447,88 11 843 051,26 0,038204 0,038204
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,035506 1 749 695,96 1 749 698,40 1 749 698,40 0,036571 0,034796
IAD - Energy Fund, o.p.f. EUR 1,465212 3 581 565,78 3 575 644,76 3 131 087,72 1,465212 1,465212
IAD - Korunový realitný fond, o.p.f., CZK 1,068088 87 715 308,35 5 398 458,54 5 398 458,54 1,121492 1,068088
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR