Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,035415 13 537 781,89 13 537 730,99 13 537 730,99 0,036120 0,035415
IAD - EURO Bond EUR 0,042180 15 944 936,43 15 944 800,46 15 944 800,46 0,042981 0,042180
IAD - Global Index EUR 0,036347 112 753 973,70 112 651 903,70 112 651 903,70 0,037765 0,036347
IAD - CE Bond o.p.f. EUR 0,036730 9 701 977,92 9 554 375,42 9 554 375,42 0,036914 0,036730
IAD - KD Russia EUR 0,024294 4 672 413,89 4 318 758,93 4 318 758,93 0,025144 0,024294
IAD - Optimal Balanced EUR 0,030245 16 696 681,32 16 686 096,36 16 686 096,36 0,030941 0,030245
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,070892 219 561 121,60 208 849 997,40 200 954 215,40 0,073019 0,070892
IAD - Growth Opportunities EUR 0,035732 24 300 185,69 24 300 055,42 24 300 055,42 0,036804 0,035732
IAD - Český konzervativní EUR 0,043586 9 352 365,20 9 120 786,40 9 120 786,40 0,043586 0,043586
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,037875 1 824 958,01 1 824 946,65 1 824 946,65 0,039011 0,037118
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. EUR 0,038312 13 068 804,04 13 053 558,30 13 053 558,30 0,038312 0,038312
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,036211 1 781 740,36 1 781 729,52 1 781 729,52 0,037297 0,035487
IAD - Energy Fund, o.p.f. EUR 1,501911 3 635 379,55 3 627 715,83 3 172 024,02 1,501911 1,501911
IAD - Korunový realitný fond, o.p.f., CZK 1,087349 80 902 408,61 5 754 218,29 5 754 218,29 1,119969 1,087349
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR