Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,038733 13 604 810,40 13 604 725,76 13 604 725,76 0,039504 0,038733
IAD - EURO Bond EUR 0,038933 18 814 600,17 18 814 805,69 18 814 805,69 0,039673 0,038933
IAD - Global Index EUR 0,046110 129 586 578,40 129 455 531,80 129 455 531,80 0,047908 0,046110
IAD - CE Bond EUR 0,034523 9 044 156,77 8 965 403,29 8 965 403,29 0,034696 0,034523
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,021743 8 516 937,02 8 509 354,40 8 509 354,40 0,022243 0,021743
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,083988 415 256 300,80 405 739 082,00 400 248 809,10 0,086508 0,083988
IAD - Growth Opportunities EUR 0,037397 22 981 369,70 22 980 965,51 22 980 965,51 0,038519 0,037397
IAD - Český konzervativní EUR 0,049178 7 861 078,74 7 750 140,91 7 750 140,91 0,049178 0,049178
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,040160 1 940 765,84 1 940 760,80 1 940 760,80 0,041365 0,039357
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,039630 26 787 400,42 26 786 502,14 26 786 502,14 0,039630 0,039630
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,038741 1 907 662,29 1 907 661,04 1 907 661,04 0,039903 0,037966
IAD - Energy Fund EUR 1,823241 5 450 389,63 5 439 537,42 3 285 177,61 1,823241 1,823241
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,347843 88 389 686,97 24 296 308,22 24 296 308,22 1,388278 1,347843
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. EUR 1,031158 8 188 732,34 8 134 677,60 8 134 677,60 1,031158 1,031158
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR