Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,042649 15 551 830,35 15 549 901,74 15 549 901,74 0,043498 0,042649
IAD - EURO Bond EUR 0,041648 24 036 151,61 24 036 133,99 24 036 133,99 0,042439 0,041648
IAD - Global Index EUR 0,056582 139 606 405,90 139 450 708,70 139 450 708,70 0,058789 0,056582
IAD - CE Bond EUR 0,037253 8 787 525,67 8 724 654,91 8 724 654,91 0,037439 0,037253
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,023734 8 140 163,89 8 131 752,19 8 131 752,19 0,024280 0,023734
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,087540 478 577 857,10 469 750 729,80 464 824 394,20 0,090166 0,087540
IAD - Growth Opportunities EUR 0,047186 27 339 955,60 27 339 790,93 27 339 790,93 0,048602 0,047186
IAD - Český konzervativní EUR 0,050014 7 789 671,10 7 694 833,75 7 694 833,75 0,050014 0,050014
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,042640 2 063 370,00 2 063 356,12 2 063 356,12 0,043919 0,041787
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,040911 40 593 357,87 40 592 434,69 40 592 434,69 0,040911 0,040911
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,041123 2 026 891,25 2 026 896,09 2 026 896,09 0,042357 0,040301
IAD - Energy Fund EUR 1,927136 10 117 605,38 10 109 477,95 2 869 268,48 1,927136 1,927136
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,446068 100 571 460,50 39 798 018,30 39 798 018,30 1,489450 1,446068
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. EUR 1,115940 8 738 555,62 8 697 751,30 8 394 667,58 1,115940 1,115940
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR