Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,041431 14 725 479,60 14 724 974,02 14 724 974,02 0,042255 0,041431
IAD - EURO Bond EUR 0,041030 21 800 152,60 21 800 370,32 21 800 370,32 0,041810 0,041030
IAD - Global Index EUR 0,052975 139 932 971,20 139 787 760,40 139 787 760,40 0,055041 0,052975
IAD - CE Bond EUR 0,036260 8 819 051,81 8 744 042,51 8 744 042,51 0,036441 0,036260
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,023108 8 418 817,20 8 410 748,88 8 410 748,88 0,023639 0,023108
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,086020 456 340 320,10 447 441 485,80 442 530 356,70 0,088601 0,086020
IAD - Growth Opportunities EUR 0,043671 25 850 884,96 25 850 830,79 25 850 830,79 0,044981 0,043671
IAD - Český konzervativní EUR 0,049048 7 163 685,80 7 066 389,11 7 066 389,11 0,049048 0,049048
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,041742 2 019 738,06 2 019 743,23 2 019 743,23 0,042994 0,040907
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,040403 34 612 838,95 34 611 919,40 34 611 919,40 0,040403 0,040403
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,040266 1 984 530,38 1 984 530,59 1 984 530,59 0,041474 0,039461
IAD - Energy Fund EUR 1,876675 9 954 338,17 9 953 550,15 3 051 985,88 1,876675 1,876675
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,418763 94 946 636,51 31 087 164,47 31 087 164,47 1,461326 1,418763
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. EUR 1,087130 8 533 395,33 8 502 435,03 8 502 435,03 1,087130 1,087130
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR