Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,037132 13 924 575,62 13 924 663,60 13 924 663,60 0,037871 0,037132
IAD - EURO Bond EUR 0,042819 19 490 234,48 19 490 303,82 19 490 303,82 0,043633 0,042819
IAD - Global Index EUR 0,041356 127 958 738,30 127 841 974,50 127 841 974,50 0,042969 0,041356
IAD - CE Bond EUR 0,036578 9 822 658,94 9 726 492,45 9 726 492,45 0,036761 0,036578
IAD - KD RUSSIA EUR 0,022626 3 539 623,05 3 286 254,09 3 286 254,09 0,023418 0,022626
IAD - Optimal Balanced EUR 0,028747 16 918 659,56 16 908 308,38 16 908 308,38 0,029408 0,028747
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,075443 273 780 169,60 264 648 008,00 257 052 582,20 0,077706 0,075443
IAD - Growth Opportunities EUR 0,050653 33 002 823,59 33 002 631,54 33 002 631,54 0,052173 0,050653
IAD - Český konzervativní EUR 0,043268 8 868 463,91 8 701 119,86 8 701 119,86 0,043268 0,043268
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,039011 1 882 958,80 1 882 947,84 1 882 947,84 0,040181 0,038231
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,038700 17 970 000,73 17 969 981,47 17 969 981,47 0,038700 0,038700
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,037471 1 844 820,85 1 844 833,43 1 844 833,43 0,038595 0,036722
IAD - Energy Fund EUR 1,667947 4 393 244,26 4 364 318,43 3 858 249,97 1,667947 1,667947
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,168243 74 838 806,56 10 516 187,03 10 516 187,03 1,203290 1,168243
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR