Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,037628 13 850 424,76 13 850 379,14 13 850 379,14 0,038377 0,037628
IAD - EURO Bond EUR 0,039669 19 337 258,50 19 337 428,59 19 337 428,59 0,040423 0,039669
IAD - Global Index EUR 0,046431 133 445 334,40 133 313 492,20 133 313 492,20 0,048242 0,046431
IAD - CE Bond EUR 0,031982 8 896 080,54 8 818 283,52 8 818 283,52 0,032142 0,031982
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,020644 11 710 393,65 11 702 954,78 11 702 954,78 0,021119 0,020644
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,080630 335 697 684,30 326 738 136,90 317 926 649,70 0,083049 0,080630
IAD - Growth Opportunities EUR 0,040093 25 117 506,68 25 117 561,71 25 117 561,71 0,041296 0,040093
IAD - Český konzervativní EUR 0,044856 8 373 819,15 8 269 159,24 8 269 159,24 0,044856 0,044856
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,039542 1 908 443,59 1 908 420,17 1 908 420,17 0,040728 0,038751
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,039223 21 962 815,51 21 962 773,49 21 962 773,49 0,039223 0,039223
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,038100 1 875 721,28 1 875 721,83 1 875 721,83 0,039243 0,037338
IAD - Energy Fund EUR 1,751225 4 435 300,12 4 143 678,55 3 413 242,60 1,751225 1,751225
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,253603 77 329 281,30 14 847 759,18 14 847 759,18 1,291211 1,253603
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR