Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,038180 14 082 743,52 14 082 719,12 14 082 719,12 0,038940 0,038180
IAD - EURO Bond EUR 0,042706 20 057 579,84 20 057 347,06 20 057 347,06 0,043517 0,042706
IAD - Global Index EUR 0,049012 139 478 461,10 139 339 868,20 139 339 868,20 0,050923 0,049012
IAD - CE Bond EUR 0,036544 9 987 333,15 9 899 099,68 9 899 099,68 0,036727 0,036544
IAD - KD RUSSIA EUR 0,030977 4 546 530,03 4 212 964,19 4 212 964,19 0,032061 0,030977
IAD - Optimal Balanced EUR 0,029211 17 805 581,29 17 795 171,86 17 795 171,86 0,029883 0,029211
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,076583 299 647 181,40 290 497 399,30 281 770 843,50 0,078880 0,076583
IAD - Growth Opportunities EUR 0,050913 32 382 688,85 32 382 668,68 32 382 668,68 0,052440 0,050913
IAD - Český konzervativní EUR 0,043685 8 901 217,29 8 769 565,81 8 769 565,81 0,043685 0,043685
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,039452 1 905 125,60 1 905 115,26 1 905 115,26 0,040636 0,038663
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,038834 19 883 751,89 19 883 710,18 19 883 710,18 0,038834 0,038834
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,038034 1 872 240,60 1 872 264,38 1 872 264,38 0,039175 0,037273
IAD - Energy Fund EUR 1,755909 4 305 318,56 4 295 487,21 3 762 730,37 1,755909 1,755909
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,184081 74 296 726,98 13 138 262,02 13 138 262,02 1,219603 1,184081
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR