Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,037616 13 682 100,87 13 682 028,37 13 682 028,37 0,038365 0,037616
IAD - EURO Bond EUR 0,037842 18 711 353,86 18 711 335,98 18 711 335,98 0,038561 0,037842
IAD - Global Index EUR 0,044574 122 771 614,20 122 643 665,90 122 643 665,90 0,046312 0,044574
IAD - CE Bond EUR 0,032576 9 074 283,11 8 994 619,24 8 994 619,24 0,032739 0,032576
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,020303 8 238 859,94 8 231 788,01 8 231 788,01 0,020770 0,020303
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,081332 360 648 329,90 351 594 355,90 343 519 598,00 0,083772 0,081332
IAD - Growth Opportunities EUR 0,037043 23 056 539,15 23 056 285,21 23 056 285,21 0,038154 0,037043
IAD - Český konzervativní EUR 0,045409 8 449 884,29 8 343 876,82 8 343 876,82 0,045409 0,045409
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,039311 1 897 158,30 1 897 155,66 1 897 155,66 0,040490 0,038525
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,039292 22 026 344,28 22 026 305,13 22 026 305,13 0,039292 0,039292
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,038085 1 875 142,72 1 875 160,72 1 875 160,72 0,039228 0,037323
IAD - Energy Fund EUR 1,871192 5 047 646,54 5 050 592,33 3 865 871,44 1,871192 1,871192
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,287320 80 591 990,60 18 166 186,11 18 166 186,11 1,325940 1,287320
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR