Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,037720 13 325 982,08 13 325 915,37 13 325 915,37 0,038471 0,037720
IAD - EURO Bond EUR 0,038868 18 843 072,89 18 843 155,09 18 843 155,09 0,039606 0,038868
IAD - Global Index EUR 0,043555 121 850 688,40 121 726 642,50 121 726 642,50 0,045254 0,043555
IAD - CE Bond EUR 0,033467 9 036 903,27 8 960 853,94 8 960 853,94 0,033634 0,033467
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,020996 8 491 097,35 8 483 659,13 8 483 659,13 0,021479 0,020996
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,083004 390 682 224,10 381 317 509,00 375 966 133,50 0,085494 0,083004
IAD - Growth Opportunities EUR 0,040777 25 387 452,63 25 387 206,49 25 387 206,49 0,042000 0,040777
IAD - Český konzervativní EUR 0,047785 8 545 860,49 8 445 785,63 8 445 785,63 0,047785 0,047785
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,039693 1 915 868,98 1 915 890,13 1 915 890,13 0,040884 0,038899
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,039382 24 845 480,21 24 844 586,75 24 844 586,75 0,039382 0,039382
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,038341 1 887 867,28 1 887 845,74 1 887 845,74 0,039491 0,037574
IAD - Energy Fund EUR 1,835629 4 695 965,08 4 695 403,15 3 533 198,51 1,835629 1,835629
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,322270 85 142 539,39 21 724 761,23 21 724 761,23 1,361938 1,322270
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. EUR 1,006837 7 747 439,10 7 706 911,34 7 706 911,34 1,006837 1,006837
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR