Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 204,910000 296 485 060,22 872 383,01 872 383,01 213,106400 204,910000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 134,130000 110 304 366,50 1 290 471,03 1 290 471,03 140,836500 134,130000
Raiffeisen-Eurasien-Aktien EUR 228,780000 424 177 753,72 172 856,79 172 856,79 240,219000 228,780000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 279,420000 704 015 165,61 342 091,11 342 091,11 287,802600 279,420000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 245,370000 132 231 201,89 386 546,08 386 546,08 252,731100 245,370000
Raiffeisen-Österreich-Aktien EUR 260,530000 131 752 575,35 164,13 164,13 270,951200 260,530000
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien EUR 250,090000 252 421 313,46 166 167,30 166 167,30 262,594500 250,090000
Raiffeisen-Pazifik-Aktien EUR 178,850000 128 691 183,62 0,00 0,00 186,004000 178,850000
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent USD 155,600000 37 378 982,86 201 042,74 201 042,74 157,156000 155,600000
Raiffeisen-Europa-SmallCap EUR 313,200000 81 341 765,66 16 903,09 16 903,09 328,860000 313,200000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien EUR 251,460000 220 890 189,88 157 320,17 157 320,17 264,033000 251,460000
Raiffeisen-Global-Aktien EUR 310,640000 547 266 149,83 0,00 0,00 323,065600 310,640000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 117,470000 662 567 851,16 0,00 0,00 120,994100 117,470000
Raiffeisen-TopDividende-Aktien EUR 159,110000 154 908 358,74 38 078,05 38 078,05 165,474400 159,110000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 82,230000 65 089 917,44 362 787,17 362 787,17 86,341500 82,230000
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien EUR 204,600000 35 719 904,80 56 700,39 56 700,39 212,784000 204,600000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 135,010000 97 429 054,14 857 960,87 857 960,87 139,060300 135,010000
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 57,140000 53 891 854,03 1 631 388,60 1 631 388,60 59,997000 57,140000
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds EUR 108,690000 127 363 783,70 815 811,16 815 811,16 113,037600 108,690000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 203,590000 210 734 944,64 124 585,07 124 585,07 209,697700 203,590000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 109,930000 203 251 188,41 940 633,41 940 633,41 113,227900 109,930000
Raiffeisen-Mehrwert 2020 EUR 108,890000 76 535 478,60 814 477,06 814 477,06 112,156700 107,801100
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 158,470000 810 645 316,38 7 996 783,98 7 996 783,98 164,016450 158,470000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 151,730000 1 212 195 939,88 13 875 200,51 13 875 200,51 156,281900 151,730000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 152,750000 251 984 376,15 333 909,06 333 909,06 158,860000 152,750000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 106,410000 1 109 344 550,74 0,00 0,00 107,474100 106,410000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 162,400000 663 997 233,89 0,00 0,00 166,460000 162,400000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR