Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 202,490000 297 914 355,58 881 720,63 881 720,63 210,589600 202,490000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 129,910000 106 197 755,44 1 049 015,72 1 049 015,72 136,405500 129,910000
Raiffeisen-Eurasien-Aktien EUR 232,800000 428 703 578,37 157 678,70 157 678,70 244,440000 232,800000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 278,760000 676 055 219,23 341 283,08 341 283,08 287,122800 278,760000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 254,500000 139 544 608,76 400 929,12 400 929,12 262,135000 254,500000
Raiffeisen-Österreich-Aktien EUR 241,710000 121 178 022,74 0,00 0,00 251,378400 241,710000
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien EUR 271,030000 278 479 439,57 166 822,22 166 822,22 284,581500 271,030000
Raiffeisen-Pazifik-Aktien EUR 174,230000 124 544 115,44 0,00 0,00 181,199200 174,230000
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent USD 155,670000 33 701 542,52 205 498,57 205 498,57 157,226700 155,670000
Raiffeisen-Europa-SmallCap EUR 291,170000 69 920 896,03 15 714,15 15 714,15 305,728500 291,170000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien EUR 249,100000 204 326 706,15 389 196,83 389 196,83 261,555000 249,100000
Raiffeisen-Global-Aktien EUR 306,630000 566 613 631,56 0,00 0,00 318,895200 306,630000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 116,010000 727 360 853,12 0,00 0,00 119,490300 116,010000
Raiffeisen-TopDividende-Aktien EUR 154,520000 140 783 888,54 19 966,30 19 966,30 160,700800 154,520000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 89,180000 69 175 916,42 224 515,55 224 515,55 93,639000 89,180000
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien EUR 199,090000 33 991 498,61 55 173,41 55 173,41 207,053600 199,090000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 133,570000 89 443 070,09 808 062,57 808 062,57 137,577100 133,570000
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 57,010000 54 443 810,33 1 627 677,00 1 627 677,00 59,860500 57,010000
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds EUR 113,320000 167 476 231,31 850 563,26 850 563,26 117,852800 113,320000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 202,930000 209 667 858,59 124 181,19 124 181,19 209,017900 202,930000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 111,860000 199 092 242,75 941 957,62 941 957,62 115,215800 111,860000
Raiffeisen-Mehrwert 2020 EUR 108,650000 75 206 370,16 812 681,90 812 681,90 111,909500 107,563500
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 157,060000 818 667 891,74 9 055 670,14 9 055 670,14 162,557100 157,060000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 150,560000 1 202 516 220,81 13 719 659,70 13 719 659,70 155,076800 150,560000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 151,020000 252 465 563,03 384 317,66 384 317,66 157,060800 151,020000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 106,230000 996 135 956,64 0,00 0,00 107,292300 106,230000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 161,260000 653 521 968,75 0,00 0,00 165,291500 161,260000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR