Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 206.900000 306,300,763.03 871,844.53 871,844.53 215.176000 206.900000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 134.660000 112,320,342.53 1,364,072.54 1,364,072.54 141.393000 134.660000
Raiffeisen-Eurasien-Aktien EUR 232.800000 435,108,051.62 175,894.14 175,894.14 244.440000 232.800000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 276.970000 684,627,391.90 339,091.60 339,091.60 285.279100 276.970000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 255.030000 139,326,797.42 313,969.73 313,969.73 262.680900 255.030000
Raiffeisen-Österreich-Aktien EUR 251.890000 126,586,641.32 158.69 158.69 261.965600 251.890000
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien EUR 266.120000 290,753,613.37 176,818.11 176,818.11 279.426000 266.120000
Raiffeisen-Pazifik-Aktien EUR 183.740000 126,221,757.26 0.00 0.00 191.089600 183.740000
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent USD 155.310000 40,636,001.08 200,179.37 200,179.37 156.863100 155.310000
Raiffeisen-Europa-SmallCap EUR 312.260000 81,504,498.58 16,852.36 16,852.36 327.873000 312.260000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien EUR 256.990000 221,957,886.34 160,779.88 160,779.88 269.839500 256.990000
Raiffeisen-Global-Aktien EUR 303.280000 536,251,931.73 22,120.03 22,120.03 315.411200 303.280000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 116.390000 606,663,059.35 0.00 0.00 119.881700 116.390000
Raiffeisen-TopDividende-Aktien EUR 161.550000 154,852,861.19 50,419.59 50,419.59 168.012000 161.550000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 86.690000 69,356,233.09 366,471.57 366,471.57 91.024500 86.690000
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien EUR 204.080000 36,258,102.85 56,556.28 56,556.28 212.243200 204.080000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 135.770000 102,802,411.99 967,008.25 967,008.25 139.843100 135.770000
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 59.890000 72,063,682.17 1,622,714.88 1,622,714.88 62.884500 59.890000
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds EUR 114.920000 144,877,275.81 862,572.63 862,572.63 119.516800 114.920000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 203.650000 206,258,073.49 124,621.78 124,621.78 209.759500 203.650000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 111.370000 211,895,198.82 952,955.00 952,955.00 114.711100 111.370000
Raiffeisen-Mehrwert 2020 EUR 109.020000 76,607,438.46 815,449.43 815,449.43 112.290600 107.929800
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 158.480000 804,738,471.04 7,922,726.77 7,922,726.77 164.026800 158.480000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 152.130000 1,224,063,755.07 13,702,017.00 13,702,017.00 156.693900 152.130000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 152.120000 250,645,296.60 332,531.89 332,531.89 158.204800 152.120000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 106.400000 1,134,205,625.07 0.00 0.00 107.464000 106.400000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 163.230000 711,085,125.23 0.00 0.00 167.310750 163.230000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR