Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 219,760000 349 268 814,76 1 235 812,67 1 235 812,67 228,550400 219,760000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 125,790000 108 761 195,09 911 946,30 911 946,30 132,079500 125,790000
Raiffeisen-Eurasien-Aktien EUR 259,670000 461 565 943,98 175 878,13 175 878,13 272,653500 259,670000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 288,140000 596 251 922,13 352 766,92 352 766,92 296,784200 288,140000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 274,350000 142 262 965,34 309 237,99 309 237,99 282,580500 274,350000
Raiffeisen-Österreich-Aktien EUR 234,100000 115 296 724,34 0,00 0,00 243,464000 234,100000
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien EUR 308,190000 296 499 568,34 189 694,64 189 694,64 323,599500 308,190000
Raiffeisen-Pazifik-Aktien EUR 180,200000 131 750 635,99 0,00 0,00 187,408000 180,200000
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent USD 160,500000 31 848 710,96 182 690,98 182 690,98 162,105000 160,500000
Raiffeisen-Europa-SmallCap EUR 304,400000 71 983 849,63 16 428,16 16 428,16 319,620000 304,400000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien EUR 262,020000 223 210 943,40 158 621,93 158 621,93 275,121000 262,020000
Raiffeisen-Global-Aktien EUR 314,880000 564 683 302,86 0,00 0,00 327,475200 314,880000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 124,520000 1 222 101 866,83 0,00 0,00 128,255600 124,520000
Raiffeisen-TopDividende-Aktien EUR 156,770000 140 464 877,12 0,00 0,00 163,040800 156,770000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 105,690000 76 380 391,99 148 268,70 148 268,70 110,974500 105,690000
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien EUR 193,760000 33 800 038,04 0,00 0,00 201,510400 193,760000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 136,000000 72 102 704,55 753 396,34 753 396,34 140,080000 136,000000
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 54,190000 53 907 644,24 1 255 007,13 1 255 007,13 56,899500 54,190000
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds EUR 122,510000 155 663 240,36 906 591,15 906 591,15 127,410400 122,510000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 212,890000 211 991 940,17 125 502,91 125 502,91 219,276700 212,890000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 120,350000 202 141 432,22 549 209,76 549 209,76 123,960500 120,350000
Raiffeisen-Mehrwert 2020 EUR 109,620000 74 411 770,79 602 910,00 602 910,00 112,908600 108,523800
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 163,270000 898 137 530,63 4 709 941,45 4 709 941,45 168,984450 163,270000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 157,550000 1 260 649 860,28 9 021 277,08 9 021 277,08 162,276500 157,550000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 157,050000 271 542 366,83 410 103,57 410 103,57 163,332000 157,050000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 106,410000 912 494 828,95 0,00 0,00 107,474100 106,410000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 170,460000 671 650 567,61 0,00 0,00 174,721500 170,460000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR