Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 212,510000 330 479 417,32 1 249 351,60 1 249 351,60 221,010400 212,510000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 131,280000 117 125 911,51 1 010 695,84 1 010 695,84 137,844000 131,280000
Raiffeisen-Eurasien-Aktien EUR 252,750000 460 791 306,77 171 191,11 171 191,11 265,387500 252,750000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 281,760000 645 831 749,36 344 955,95 344 955,95 290,212800 281,760000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 266,020000 143 215 516,89 310 453,32 310 453,32 274,000600 266,020000
Raiffeisen-Österreich-Aktien EUR 230,410000 112 647 697,29 0,00 0,00 239,626400 230,410000
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien EUR 288,290000 279 724 339,70 177 445,95 177 445,95 302,704500 288,290000
Raiffeisen-Pazifik-Aktien EUR 179,430000 130 722 234,99 0,00 0,00 186,607200 179,430000
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent USD 158,350000 29 928 893,33 198 395,34 198 395,34 159,933500 158,350000
Raiffeisen-Europa-SmallCap EUR 295,280000 77 834 221,59 15 935,97 15 935,97 310,044000 295,280000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien EUR 262,570000 222 653 079,47 404 924,69 404 924,69 275,698500 262,570000
Raiffeisen-Global-Aktien EUR 311,680000 575 841 757,51 0,00 0,00 324,147200 311,680000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 120,860000 934 214 341,68 0,00 0,00 124,485800 120,860000
Raiffeisen-TopDividende-Aktien EUR 158,240000 150 427 562,53 20 446,98 20 446,98 164,569600 158,240000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 94,370000 74 382 867,79 137 718,67 137 718,67 99,088500 94,370000
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien EUR 196,770000 34 226 532,22 54 530,48 54 530,48 204,640800 196,770000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 134,780000 75 222 035,25 815 382,74 815 382,74 138,823400 134,780000
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 58,460000 57 658 732,36 1 525 202,87 1 525 202,87 61,383000 58,460000
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds EUR 119,730000 155 740 873,31 918 805,15 918 805,15 124,519200 119,730000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 207,380000 204 477 260,24 122 254,66 122 254,66 213,601400 207,380000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 117,340000 203 603 403,62 889 734,42 889 734,42 120,860200 117,340000
Raiffeisen-Mehrwert 2020 EUR 109,130000 74 249 750,84 600 215,00 600 215,00 112,403900 108,038700
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 160,900000 862 854 551,94 9 460 765,86 9 460 765,86 166,531500 160,900000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 154,290000 1 225 950 389,39 13 211 764,45 13 211 764,45 158,918700 154,290000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 155,100000 265 520 392,05 405 011,54 405 011,54 161,304000 155,100000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 106,210000 850 581 762,01 0,00 0,00 107,272100 106,210000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 165,780000 664 720 257,70 0,00 0,00 169,924500 165,780000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR