Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 204,650000 334 267 848,10 1 183 484,61 1 183 484,61 212,836000 204,650000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 119,830000 99 890 741,77 927 583,90 927 583,90 125,821500 119,830000
Raiffeisen-Eurasien-Aktien EUR 233,620000 428 017 611,10 158 234,10 158 234,10 245,301000 233,620000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 270,890000 620 439 295,22 331 647,92 331 647,92 279,016700 270,890000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 257,790000 143 706 796,86 376 500,49 376 500,49 265,523700 257,790000
Raiffeisen-Österreich-Aktien EUR 221,510000 107 660 724,64 0,00 0,00 230,370400 221,510000
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien EUR 269,490000 266 405 303,56 165 874,33 165 874,33 282,964500 269,490000
Raiffeisen-Pazifik-Aktien EUR 165,630000 111 012 260,37 0,00 0,00 172,255200 165,630000
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent USD 157,140000 32 006 137,66 205 728,67 205 728,67 158,711400 157,140000
Raiffeisen-Europa-SmallCap EUR 274,910000 65 151 282,13 14 836,62 14 836,62 288,655500 274,910000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien EUR 245,050000 198 895 203,38 382 869,06 382 869,06 257,302500 245,050000
Raiffeisen-Global-Aktien EUR 280,580000 516 266 413,04 0,00 0,00 291,803200 280,580000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 112,750000 768 802 610,26 0,00 0,00 116,132500 112,750000
Raiffeisen-TopDividende-Aktien EUR 146,710000 130 005 686,25 18 957,13 18 957,13 152,578400 146,710000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 87,600000 67 374 861,59 190 221,12 190 221,12 91,980000 87,600000
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien EUR 184,050000 31 201 361,78 51 005,41 51 005,41 191,412000 184,050000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 133,400000 75 956 555,43 807 034,12 807 034,12 137,402000 133,400000
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 54,650000 53 096 951,93 1 474 814,63 1 474 814,63 57,382500 54,650000
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds EUR 115,440000 168 993 753,71 866 475,67 866 475,67 120,057600 115,440000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 200,950000 200 199 198,16 98 840,07 98 840,07 206,978500 200,950000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 114,120000 221 030 514,25 865 318,67 865 318,67 117,543600 114,120000
Raiffeisen-Mehrwert 2020 EUR 107,780000 73 417 258,38 592 790,00 592 790,00 111,013400 106,702200
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 153,810000 814 908 590,57 9 103 600,15 9 103 600,15 159,193350 153,810000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 149,870000 1 196 385 781,99 13 411 950,08 13 411 950,08 154,366100 149,870000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 145,490000 246 244 993,25 379 917,02 379 917,02 151,309600 145,490000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 105,660000 957 587 141,16 0,00 0,00 106,716600 105,660000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 162,480000 665 964 344,62 0,00 0,00 166,542000 162,480000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR