Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 225,430000 352 424 875,81 1 058 601,92 1 058 601,92 234,447200 225,430000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 118,610000 104 198 153,32 661 652,01 661 652,01 124,540500 118,610000
Raiffeisen-Eurasien-Aktien EUR 282,310000 481 075 474,48 172 824,82 172 824,82 296,425500 282,310000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 300,320000 634 471 631,89 231 144,89 231 144,89 309,329600 300,320000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 291,630000 146 084 621,48 277 616,30 277 616,30 300,378900 291,630000
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien EUR 341,630000 297 922 931,54 176 882,69 176 882,69 358,711500 341,630000
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent USD 162,520000 36 916 472,63 842 180,04 842 180,04 164,145200 162,520000
Raiffeisen-Europa-SmallCap EUR 341,940000 77 533 951,89 18 454,16 18 454,16 359,037000 341,940000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien EUR 287,290000 226 659 910,42 162 740,30 162 740,30 301,654500 287,290000
Raiffeisen-Global-Aktien EUR 354,950000 626 175 561,30 0,00 0,00 369,148000 354,950000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 136,420000 2 468 774 485,21 0,00 0,00 140,512600 136,420000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 123,820000 84 735 699,56 120 096,24 120 096,24 130,011000 123,820000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 138,040000 76 429 168,71 466 387,19 466 387,19 142,181200 138,040000
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 55,000000 55 578 704,94 1 180 156,84 1 180 156,84 57,750000 55,000000
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds EUR 131,890000 159 097 717,69 835 234,97 835 234,97 137,165600 131,890000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 218,230000 213 230 671,59 128 650,95 128 650,95 224,776900 218,230000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 127,200000 197 522 364,97 248 179,28 248 179,28 131,016000 127,200000
Raiffeisen-Mehrwert 2020 EUR 109,480000 54 426 239,85 602 140,00 602 140,00 112,764400 108,385200
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 174,730000 1 021 380 941,91 4 196 139,03 4 196 139,03 180,845550 174,730000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 164,890000 1 433 601 169,39 6 540 250,88 6 540 250,88 169,836700 164,890000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 173,360000 309 609 679,33 252 029,90 252 029,90 180,294400 173,360000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 106,370000 843 513 202,80 0,00 0,00 107,433700 106,370000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 174,760000 653 052 537,13 20 093,03 20 093,03 179,129000 174,760000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR