Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 171,490000 177 497 649,30 1 004 759,40 1 004 759,40 178,349600 171,490000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 136,730000 139 809 673,37 606 559,71 606 559,71 143,566500 136,730000
Raiffeisen-Asia Opport-ESG-Aktien (R) VTA EUR 247,330000 430 030 762,41 140 370,90 140 370,90 259,696500 247,330000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 269,660000 420 056 755,32 182 824,63 182 824,63 277,749800 269,660000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 199,240000 54 594 537,55 165 608,89 165 608,89 205,217200 199,240000
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien EUR 206,930000 155 625 931,38 46 328,52 46 328,52 217,276500 206,930000
Raiff-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent USD 157,540000 44 814 243,25 453 512,97 453 512,97 159,115400 157,540000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 129,770000 5 012 161 556,55 43 312 193,00 43 312 193,00 133,663100 129,770000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 142,240000 95 066 351,39 123 984,49 123 984,49 146,507200 142,240000
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 74,310000 68 816 870,26 453 433,75 453 433,75 78,025500 74,310000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Local Bonds (R) EUR 113,880000 142 187 746,49 213 933,26 213 933,26 118,435200 113,880000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 185,980000 147 465 538,30 81 554,83 81 554,83 191,559400 185,980000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 105,370000 98 210 766,59 0,00 0,00 108,531100 105,370000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 170,090000 1 032 535 159,94 3 196 029,71 3 196 029,71 176,043150 170,090000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 149,500000 1 139 086 318,29 4 660 823,81 4 660 823,81 153,985000 149,500000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 179,200000 340 272 214,72 152 719,08 152 719,08 186,368000 179,200000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 101,150000 455 495 451,71 0,00 0,00 102,161500 101,150000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 144,370000 308 488 065,60 0,00 0,00 147,979250 144,370000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide EUR 99,600000 716 155 956,64 9 176 971,59 9 176 971,59 102,588000 99,600000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm EUR 93,370000 108 520 532,51 0,00 0,00 94,303700 93,370000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum EUR 110,790000 80 915 965,12 4 649 235,54 4 649 235,54 115,221600 110,790000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien EUR 192,210000 1 300 732 081,93 9 016 983,58 9 016 983,58 199,898400 192,210000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum EUR 105,080000 269 617 330,28 14 140,09 14 140,09 105,080000 105,080000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) VTA EUR 115,170000 271 096 246,71 17 703,93 17 703,93 115,170000 115,170000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR