Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 174,520000 179 238 932,50 1 140 448,24 1 140 448,24 181,500800 174,520000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 137,570000 123 203 665,80 448 863,12 448 863,12 144,448500 137,570000
Raiffeisen-Asia Opport-ESG-Aktien (R) VTA EUR 238,720000 415 834 606,10 135 484,34 135 484,34 250,656000 238,720000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 284,490000 418 443 206,70 424 186,25 424 186,25 293,024700 284,490000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 218,900000 62 350 490,45 337 875,65 337 875,65 225,467000 218,900000
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien EUR 128,830000 94 537 820,51 23 772,61 23 772,61 135,271500 128,830000
Raiff-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent USD 161,370000 29 207 545,84 397 703,01 397 703,01 162,983700 161,370000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 133,470000 5 222 150 590,00 41 883 467,80 41 883 467,80 137,474100 133,470000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 142,510000 80 581 043,93 82 186,51 82 186,51 146,785300 142,510000
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 67,660000 57 629 656,12 264 477,66 264 477,66 71,043000 67,660000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Local Bonds (R) EUR 114,700000 157 367 753,00 130 379,03 130 379,03 119,288000 114,700000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 189,450000 188 610 641,40 72 059,96 72 059,96 195,133500 189,450000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 103,800000 90 252 923,06 0,00 0,00 106,914000 103,800000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 169,890000 1 033 274 516,00 3 090 133,80 3 090 133,80 175,836150 169,890000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 147,670000 1 078 108 418,00 4 413 195,18 4 413 195,18 152,100100 147,670000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 180,140000 349 005 817,30 140 212,87 140 212,87 187,345600 180,140000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 102,290000 270 723 683,90 0,00 0,00 103,312900 102,290000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 142,450000 318 024 591,30 0,00 0,00 146,011250 142,450000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide EUR 100,420000 719 207 074,10 8 614 394,84 8 614 394,84 103,432600 100,420000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm EUR 94,000000 74 432 216,07 0,00 0,00 94,940000 94,000000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum EUR 114,330000 102 547 587,40 4 482 899,08 4 482 899,08 118,903200 114,330000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien EUR 205,370000 1 538 497 775,00 8 780 946,15 8 780 946,15 213,584800 205,370000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum EUR 120,380000 359 924 861,70 16 198,93 16 198,93 120,380000 120,380000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) VTA EUR 108,950000 326 516 056,00 16 747,79 16 747,79 108,950000 108,950000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR