Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 181,640000 174 796 412,50 1 030 201,23 1 030 201,23 188,905600 181,640000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 142,420000 118 333 667,20 416 042,15 416 042,15 149,541000 142,420000
Raiffeisen-Asia Opport-ESG-Aktien (R) VTA EUR 235,380000 405 925 901,60 133 588,74 133 588,74 247,149000 235,380000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 298,460000 427 350 968,20 314 624,00 314 624,00 307,413800 298,460000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 228,830000 53 506 218,34 248 341,65 248 341,65 235,694900 228,830000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien EUR 153,660000 110 863 815,20 28 354,42 28 354,42 161,343000 153,660000
Raiff-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent USD 164,540000 29 199 622,12 213 107,73 213 107,73 166,185400 164,540000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 134,710000 5 136 607 194,00 36 870 125,79 36 870 125,79 138,751300 134,710000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 143,180000 70 269 556,36 82 572,91 82 572,91 147,475400 143,180000
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 68,540000 56 673 520,88 202 976,14 202 976,14 71,967000 68,540000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Local Bonds (R) EUR 117,710000 119 783 640,40 108 437,98 108 437,98 122,418400 117,710000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 195,360000 201 294 064,00 51 046,59 51 046,59 201,220800 195,360000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 103,430000 90 417 563,38 0,00 0,00 106,532900 103,430000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 174,270000 1 051 241 437,00 2 965 541,26 2 965 541,26 180,369450 174,270000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 150,750000 1 070 309 482,00 3 789 900,98 3 789 900,98 155,272500 150,750000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 185,820000 356 599 883,60 144 633,93 144 633,93 193,252800 185,820000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 104,540000 254 923 625,60 0,00 0,00 105,585400 104,540000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 145,600000 318 790 728,80 0,00 0,00 149,240000 145,600000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide EUR 102,250000 700 788 038,60 7 944 827,56 7 944 827,56 105,317500 102,250000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm EUR 95,850000 84 288 118,17 0,00 0,00 96,808500 95,850000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum EUR 114,010000 116 826 362,90 4 044 345,93 4 044 345,93 118,570400 114,010000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien EUR 205,690000 1 406 448 416,00 7 577 638,52 7 577 638,52 213,917600 205,690000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum EUR 116,360000 269 033 489,40 15 657,98 15 657,98 116,360000 116,360000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) VTA EUR 106,810000 270 758 900,00 16 418,83 16 418,83 106,810000 106,810000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR