Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 181,370000 191 726 277,50 1 185 211,42 1 185 211,42 188,624800 181,370000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 147,270000 140 939 795,60 503 812,58 503 812,58 154,633500 147,270000
Raiffeisen-Asia Opport-ESG-Aktien (R) VTA EUR 257,140000 451 375 038,80 145 938,52 145 938,52 269,997000 257,140000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 283,070000 490 599 668,00 422 068,98 422 068,98 291,562100 283,070000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 212,670000 56 405 596,42 328 259,55 328 259,55 219,050100 212,670000
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien EUR 206,930000 155 625 931,38 46 328,52 46 328,52 217,276500 206,930000
Raiff-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent USD 160,060000 28 370 852,89 419 172,51 419 172,51 161,660600 160,060000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 132,630000 5 183 609 337,00 43 811 926,40 43 811 926,40 136,608900 132,630000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 141,880000 85 628 107,21 123 670,70 123 670,70 146,136400 141,880000
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 77,130000 68 451 023,10 344 986,29 344 986,29 80,986500 77,130000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Local Bonds (R) EUR 112,660000 152 166 808,50 194 377,14 194 377,14 117,166400 112,660000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 191,480000 201 644 305,30 72 832,10 72 832,10 197,224400 191,480000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 105,660000 95 101 738,01 0,00 0,00 108,829800 105,660000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 172,200000 1 052 342 773,00 3 156 444,77 3 156 444,77 178,227000 172,200000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 150,160000 1 132 873 052,00 4 577 038,82 4 577 038,82 154,664800 150,160000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 180,820000 347 504 919,50 154 099,69 154 099,69 188,052800 180,820000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 101,750000 278 110 614,70 0,00 0,00 102,767500 101,750000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 145,980000 313 774 417,30 0,00 0,00 149,629500 145,980000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide EUR 100,910000 729 184 592,50 9 101 598,34 9 101 598,34 103,937300 100,910000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm EUR 93,780000 73 203 372,96 0,00 0,00 94,717800 93,780000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum EUR 113,080000 91 823 072,51 4 594 997,55 4 594 997,55 117,603200 113,080000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien EUR 200,830000 1 435 589 957,00 9 346 471,15 9 346 471,15 208,863200 200,830000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum EUR 119,440000 328 153 597,40 16 072,44 16 072,44 119,440000 119,440000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) VTA EUR 115,940000 333 127 242,20 17 822,30 17 822,30 115,940000 115,940000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR