Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 217,810000 242 687 005,87 1 235 984,41 1 235 984,41 226,522400 217,810000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 110,020000 141 334 100,69 843 995,33 843 995,33 115,521000 110,020000
Raiffeisen-Eurasien-Aktien EUR 276,810000 454 351 688,31 169 457,82 169 457,82 290,650500 276,810000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 306,190000 617 095 770,56 244 516,90 244 516,90 315,375700 306,190000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 276,250000 118 097 553,13 204 002,34 204 002,34 284,537500 276,250000
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien EUR 283,060000 235 374 789,69 142 550,71 142 550,71 297,213000 283,060000
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent USD 165,210000 36 763 365,49 1 927 817,57 1 927 817,57 166,862100 165,210000
Raiffeisen-Europa-SmallCap EUR 327,780000 67 236 760,84 17 689,96 17 689,96 344,169000 327,780000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien EUR 322,350000 244 752 158,31 45 774,67 45 774,67 338,467500 322,350000
Raiffeisen-Global-Aktien EUR 361,000000 629 502 891,06 0,00 0,00 375,440000 361,000000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 134,410000 3 469 256 687,10 19 424 883,87 19 424 883,87 138,442300 134,410000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 110,510000 71 323 800,64 107 186,52 107 186,52 116,035500 110,510000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 136,750000 69 215 263,19 131 499,89 131 499,89 140,852500 136,750000
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 62,480000 63 265 917,07 1 296 511,92 1 296 511,92 65,604000 62,480000
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds EUR 115,860000 122 020 139,51 397 323,10 397 323,10 120,494400 115,860000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 219,040000 208 246 808,19 129 128,46 129 128,46 225,611200 219,040000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 115,140000 152 789 520,19 0,58 0,58 118,594200 115,140000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 175,240000 1 041 655 889,69 3 907 987,11 3 907 987,11 181,373400 175,240000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 161,510000 1 368 983 597,10 5 552 680,37 5 552 680,37 166,355300 161,510000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 175,320000 320 959 235,89 193 939,33 193 939,33 182,332800 175,320000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 105,990000 911 742 212,46 0,00 0,00 107,049900 105,990000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 172,680000 467 963 172,52 19 853,88 19 853,88 176,997000 172,680000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide EUR 107,740000 411 908 100,76 5 027 692,06 5 027 692,06 110,972200 107,740000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm EUR 97,850000 79 381 358,48 0,00 0,00 98,828500 97,850000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum EUR 109,350000 16 194 555,46 1 146 030,97 1 146 030,97 113,724000 109,350000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien EUR 188,900000 589 457 994,77 3 174 360,04 3 174 360,04 196,456000 188,900000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR