Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 192,870000 234 694 882,30 1 093 894,03 1 093 894,03 200,584800 192,870000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 152,650000 114 948 894,90 366 603,17 366 603,17 160,282500 152,650000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 266,230000 445 529 220,10 126 311,76 126 311,76 279,541500 266,230000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 317,010000 485 513 614,30 267 324,71 267 324,71 326,520300 317,010000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 235,500000 52 836 796,24 265 977,23 265 977,23 242,565000 235,500000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 179,500000 125 084 429,80 33 122,60 33 122,60 188,475000 179,500000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 169,430000 31 648 404,95 219 360,70 219 360,70 171,124300 169,430000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 146,780000 5 360 209 164,00 36 371 388,41 36 371 388,41 151,183400 146,780000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 145,490000 54 133 027,77 55 154,10 55 154,10 149,854700 145,490000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 72,090000 57 241 391,15 226 881,22 226 881,22 75,694500 72,090000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 118,180000 140 536 166,90 18 888,12 18 888,12 122,907200 118,180000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 202,500000 183 361 001,60 0,00 0,00 208,575000 202,500000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 104,670000 80 858 449,56 0,00 0,00 107,810100 104,670000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 191,880000 1 141 476 378,00 3 240 774,91 3 240 774,91 198,595800 191,880000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 160,660000 1 097 990 552,00 4 007 090,47 4 007 090,47 165,479800 160,660000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 211,890000 403 991 608,70 164 925,64 164 925,64 220,365600 211,890000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 107,300000 254 784 828,70 0,00 0,00 108,373000 107,300000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 150,100000 328 614 402,00 50 613,57 50 613,57 153,852500 150,100000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 108,270000 703 569 660,90 7 220 532,26 7 220 532,26 111,518100 108,270000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 97,960000 97 066 571,84 0,00 0,00 98,939600 97,960000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 126,900000 142 228 355,60 3 156 459,59 3 156 459,59 131,976000 126,900000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 235,370000 1 476 469 441,00 5 861 661,07 5 861 661,07 244,784800 235,370000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 125,670000 253 963 246,00 16 910,78 16 910,78 125,670000 125,670000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 120,390000 304 419 389,20 0,00 0,00 120,390000 120,390000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 101,550000 48 815 534,28 244 728,49 244 728,49 101,550000 101,550000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 144,780000 291 634 473,50 0,00 0,00 144,780000 144,780000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 642,240000 355 318 582,70 0,00 0,00 642,240000 642,240000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR