Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 184,240000 185 120 829,35 950 933,39 950 933,39 191,609600 184,240000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 131,180000 146 911 312,97 739 020,63 739 020,63 137,739000 131,180000
Raiffeisen-Asia Opport-ESG-Aktien (R) VTA EUR 247,130000 426 267 603,61 140 257,40 140 257,40 259,486500 247,130000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 282,700000 449 720 866,43 191 665,51 191 665,51 291,181000 282,700000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 203,630000 57 107 614,57 143 858,49 143 858,49 209,738900 203,630000
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien EUR 206,930000 155 625 931,38 46 328,52 46 328,52 217,276500 206,930000
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent USD 160,240000 34 109 062,17 455 384,46 455 384,46 161,842400 160,240000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 135,240000 5 183 515 946,04 46 066 953,62 46 066 953,62 139,297200 135,240000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 146,420000 114 436 662,96 230 711,65 230 711,65 150,812600 146,420000
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 83,900000 82 195 028,65 706 459,98 706 459,98 88,095000 83,900000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Local Bonds (R) EUR 112,970000 145 620 609,36 212 223,75 212 223,75 117,488800 112,970000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 197,450000 153 177 474,40 86 584,59 86 584,59 203,373500 197,450000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 105,860000 102 263 706,06 0,00 0,00 109,035800 105,860000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 175,450000 1 067 312 995,45 3 313 625,02 3 313 625,02 181,590750 175,450000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 154,890000 1 205 492 880,47 4 880 603,11 4 880 603,11 159,536700 154,890000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 182,030000 345 669 026,38 145 288,88 145 288,88 189,311200 182,030000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 103,060000 533 534 205,89 0,00 0,00 104,090600 103,060000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 156,190000 344 637 467,49 0,00 0,00 160,094750 156,190000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide EUR 104,330000 770 403 272,49 9 895 324,29 9 895 324,29 107,459900 104,330000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm EUR 95,340000 126 526 470,14 0,00 0,00 96,293400 95,340000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum EUR 114,570000 73 530 078,00 4 935 467,77 4 935 467,77 119,152800 114,570000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien EUR 200,050000 1 378 043 883,69 9 517 494,78 9 517 494,78 208,052000 200,050000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum EUR 117,460000 299 166 960,00 15 806,00 15 806,00 117,460000 117,460000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 116,440000 273 446 694,30 17 899,16 17 899,16 116,440000 116,440000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR