Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 215,320000 251 460 030,84 1 152 984,55 1 152 984,55 223,932800 215,320000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 124,810000 170 734 227,67 787 645,83 787 645,83 131,050500 124,810000
Raiffeisen-Eurasien-Aktien EUR 308,140000 494 857 654,77 188 637,45 188 637,45 323,547000 308,140000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 309,370000 589 199 746,76 238 110,33 238 110,33 318,651100 309,370000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 267,680000 95 976 500,77 197 673,65 197 673,65 275,710400 267,680000
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien EUR 372,040000 295 303 165,77 180 309,19 180 309,19 390,642000 372,040000
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent USD 164,490000 39 494 333,49 2 023 604,26 2 023 604,26 166,134900 164,490000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien EUR 317,850000 207 483 125,28 32 719,80 32 719,80 333,742500 317,850000
Raiffeisen-Global-Aktien EUR 416,660000 669 946 135,14 0,00 0,00 433,326400 416,660000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 147,590000 4 930 622 617,33 40 638 874,62 40 638 874,62 152,017700 147,590000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 151,620000 91 863 668,65 147 060,18 147 060,18 159,201000 151,620000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 143,550000 91 591 077,67 391 303,52 391 303,52 147,856500 143,550000
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 72,190000 74 092 254,01 1 006 882,30 1 006 882,30 75,799500 72,190000
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds EUR 115,960000 132 924 491,66 242 132,83 242 132,83 120,598400 115,960000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 218,090000 202 031 720,30 95 635,52 95 635,52 224,632700 218,090000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 115,990000 129 729 558,50 0,00 0,00 119,469700 115,990000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 187,300000 1 094 437 730,38 3 597 930,55 3 597 930,55 193,855500 187,300000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 166,860000 1 308 131 026,59 5 440 868,09 5 440 868,09 171,865800 166,860000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 194,310000 358 501 340,02 166 503,66 166 503,66 202,082400 194,310000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 105,580000 697 388 750,43 0,00 0,00 106,635800 105,580000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 171,580000 395 413 466,84 0,00 0,00 175,869500 171,580000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide EUR 112,260000 696 256 932,75 9 280 010,06 9 280 010,06 115,627800 112,260000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm EUR 97,390000 137 359 730,11 0,00 0,00 98,363900 97,390000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum EUR 125,630000 45 923 886,54 3 432 067,00 3 432 067,00 130,655200 125,630000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien EUR 227,390000 917 657 659,00 6 586 114,86 6 586 114,86 236,485600 227,390000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum EUR 143,770000 470 822 617,14 19 346,41 19 346,41 143,770000 143,770000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 130,770000 90 876 426,28 0,00 0,00 130,770000 130,770000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR