Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 15.3.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies EUR EUR 5,210000 2 675 317,20 2 436,12 2 436,12 5,470500 5,210000
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 23,310000 40 888 243,95 9 671 009,75 9 671 009,75 24,475500 23,310000
NN (L) Commodity Enhanced P - Cap EUR (hedged i) EUR 131,440000 2 307 150,33 9 255,08 9 255,08 135,383200 131,440000
PARVEST Commodities USD 54,280000 26 744 704,81 9 428,00 9 428,00 56,994000 54,280000
IAD - Energy Fund, o.p.f. EUR 1,465212 3 529 575,86 3 489 081,50 3 044 524,46 1,465212 1,465212
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,230000 2 211 303 037,19 331 551,55 331 551,55 11,875725 11,230000
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) CZK 215,920000 7 367 713,42 9 127,66 9 127,66 222,397600 215,920000
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies USD USD 5,880000 3 018 560,40 21 962,24 21 962,24 6,174000 5,880000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 31,610000 4 249 287,87 152 792,97 152 792,97 33,190500 31,610000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR