Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 9.11.2018

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies EUR EUR 5,290000 15 767 332,48 2 473,53 2 473,53 5,554500 5,290000
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 23,740000 43 990 753,13 9 393 663,41 9 393 663,41 24,927000 23,740000
NN (L) Commodity Enhanced P - Cap EUR (hedged i) EUR 135,580000 2 351 677,97 9 176,33 9 176,33 139,647400 135,580000
TAM - Komoditný fond EUR 0,086393 339 318,87 339 318,87 339 318,87 0,086393 0,086393
PARVEST Commodities USD 54,480000 27 913 208,02 7 637,64 7 637,64 57,204000 54,480000
IAD - Energy Fund, o.p.f. EUR 1,455388 3 574 332,51 3 551 670,66 3 110 094,30 1,455388 1,455388
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,070000 2 428 998 110,32 313 499,45 313 499,45 11,706525 11,070000
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) CZK 222,510000 7 393 923,80 9 153,31 9 153,31 229,185300 222,510000
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies USD USD 6,010000 17 901 440,93 22 375,49 22 375,49 6,310500 6,010000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 31,840000 4 780 831,69 152 874,33 152 874,33 33,432000 31,840000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR