Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 14.9.2018

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies EUR EUR 5,280000 15 886 194,78 2 468,85 2 468,85 5,544000 5,280000
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 23,720000 48 342 763,73 9 176 194,46 9 176 194,46 24,906000 23,720000
NN (L) Commodity Enhanced P - Cap EUR (hedged i) EUR 138,430000 2 434 562,39 10 473,20 10 473,20 142,582900 138,430000
TAM - Komoditný fond EUR 0,086416 546 055,02 546 055,02 546 055,02 0,086416 0,086416
PARVEST Commodities USD 54,210000 28 380 062,51 7 230,79 7 230,79 56,920500 54,210000
IAD - Energy Fund, o.p.f. EUR 1,402031 3 482 838,13 3 441 050,95 3 015 663,53 1,402031 1,402031
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,340000 2 542 112 219,94 319 105,55 319 105,55 11,992050 11,340000
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) CZK 226,970000 7 528 922,98 13 232,85 13 232,85 233,779100 226,970000
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies USD USD 6,160000 18 533 629,14 22 745,83 22 745,83 6,468000 6,160000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 31,680000 4 795 623,31 150 616,24 150 616,24 33,264000 31,680000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR