Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 21.2.2020

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 21,260000 34 059 637,91 8 946 818,46 8 946 818,46 22,323000 21,260000
NN (L) Commodity Enhanced P - Cap EUR (hedged i) EUR 119,640000 1 836 318,24 6 097,81 6 097,81 123,229200 119,640000
IAD - Energy Fund, o.p.f. EUR 1,562052 3 749 314,96 3 719 089,61 3 245 150,54 1,562052 1,562052
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,640000 2 221 615 004,21 307 914,92 307 914,92 12,309300 11,640000
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) CZK 198,980000 8 976 818,92 2 229,93 2 229,93 204,949400 198,980000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 29,550000 3 289 948,99 81 632,72 81 632,72 31,027500 29,550000
Amundi Funds - Global Macro Forex A EUR (C) EUR 97,420000 11 246 850,31 2 383,19 2 383,19 101,803900 97,420000
Amundi Funds - Global Macro Forex A USD (C) USD 47,360000 29 884,62 12 024,77 12 024,77 49,491200 47,360000
Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 61,860000 84 130 781,18 9 026 804,57 9 026 804,57 64,643700 61,860000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR 50,410000 20 462 819,13 12 984,34 12 984,34 51,922300 50,410000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR