Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 6.7.2018

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies EUR EUR 5.320000 14,943,277.82 2,487.56 2,487.56 5.586000 5.320000
Amundi S.F. - EUR Commodities A ND EUR 24.540000 46,757,014.10 9,164,317.23 9,164,317.23 25.767000 24.540000
NN (L) Commodity Enhanced P - Cap EUR (hedged i) EUR 140.720000 2,420,882.22 12,437.96 12,437.96 144.941600 140.720000
TAM - Komoditný fond EUR 0.086440 911,865.72 911,865.72 911,865.72 0.086440 0.086440
PARVEST Commodities USD 56.370000 31,554,639.83 6,195.26 6,195.26 59.188500 56.370000
IAD - Energy Fund, o.p.f. EUR 1.402031 3,444,809.75 3,441,050.95 3,015,663.53 1.402031 1.402031
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11.270000 2,424,808,767.35 313,192.58 313,192.58 11.918025 11.270000
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) CZK 230.480000 7,013,373.67 13,143.30 13,143.30 237.394400 230.480000
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies USD USD 6.250000 17,569,558.90 22,798.64 22,798.64 6.562500 6.250000
Amundi S.F. - EUR Commodities A ND HDG USD USD 32.610000 5,134,959.54 152,910.47 152,910.47 34.240500 32.610000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR