Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 11.1.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies EUR EUR 5,270000 8 748 543,94 2 464,18 2 464,18 5,533500 5,270000
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 22,570000 40 246 280,37 9 147 769,76 9 147 769,76 23,698500 22,570000
NN (L) Commodity Enhanced P - Cap EUR (hedged i) EUR 128,710000 2 278 327,86 8 738,64 8 738,64 132,571300 128,710000
PARVEST Commodities USD 50,820000 25 505 087,25 7 869,02 7 869,02 53,361000 50,820000
IAD - Energy Fund, o.p.f. EUR 1,465212 3 581 565,78 3 575 644,76 3 131 087,72 1,465212 1,465212
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 10,980000 2 323 886 499,75 310 278,30 310 278,30 11,611350 10,980000
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) CZK 210,960000 7 068 959,55 8 868,64 8 868,64 217,288800 210,960000
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies USD USD 6,040000 10 041 141,31 22 559,85 22 559,85 6,342000 6,040000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 30,440000 4 472 686,57 146 870,00 146 870,00 31,962000 30,440000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR