Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 13.5.2022

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 34,190000 70 547 174,17 10 435 194,11 10 435 194,11 35,899500 34,190000
NN (L) Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 205,870000 3 009 848,29 13 309,50 13 309,50 212,046100 205,870000
IAD - Energy Fund EUR 1,751225 4 435 300,12 4 143 678,55 3 413 242,60 1,751225 1,751225
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,520000 1 687 741 104,50 258 996,33 258 996,33 12,182400 11,520000
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 347,230000 20 323 289,19 22 489,50 22 489,50 357,646900 347,230000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 48,570000 14 005 579,78 90 693,87 90 693,87 50,998500 48,570000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 95,330000 4 181 592,85 2 303,55 2 303,55 99,619850 95,330000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 44,650000 16 064,19 189,52 189,52 46,659250 44,650000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 63,310000 231 034 111,97 5 218 056,61 5 218 056,61 66,158950 63,310000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR 80,010000 34 897 642,42 19 882,00 19 882,00 82,410300 80,010000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 8,033500 2 805 339 732,28 0,00 0,00 8,033500 8,033500
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,010036 501 816,22 501 816,22 501 816,22 0,010036 0,010036
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 0,006781 25 179,69 25 179,69 25 179,69 0,007120 0,006442
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR