Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 22.10.2021

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 28,150000 51 076 762,97 9 126 139,39 9 126 139,39 29,557500 28,150000
NN (L) Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 166,340000 2 095 390,66 11 008,38 11 008,38 171,330200 166,340000
IAD - Energy Fund EUR 1,755909 4 305 318,56 4 295 487,21 3 762 730,37 1,755909 1,755909
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 12,470000 1 916 256 052,48 282 814,92 282 814,92 13,187025 12,470000
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 275,020000 17 320 676,64 1 536,23 1 536,23 283,270600 275,020000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 39,820000 10 067 222,70 66 621,63 66 621,63 41,811000 39,820000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 94,420000 4 708 757,29 2 281,56 2 281,56 98,668900 94,420000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 49,470000 18 741,52 948,86 948,86 51,696150 49,470000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 64,780000 183 637 148,14 5 805 045,99 5 805 045,99 67,695100 64,780000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR 66,320000 24 930 812,94 14 496,45 14 496,45 68,309600 66,320000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 6,502400 2 091 182 230,74 0,00 0,00 6,502400 6,502400
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,009521 476 074,30 476 074,30 476 074,30 0,009521 0,009521
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR