Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 19.7.2024

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 27,180000 32 471 277,90 6 382 235,09 6 382 235,09 28,539000 27,180000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 152,950000 1 285 390,59 10 173,93 10 173,93 157,538500 152,950000
IAD - Energy Fund EUR 1,927136 10 117 605,38 10 109 477,95 2 869 268,48 1,927136 1,927136
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 12,380000 644 847 521,90 244 157,23 244 157,23 13,091850 12,380000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 275,850000 20 014 170,64 19 983,38 19 983,38 284,125500 275,850000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 40,260000 17 325 406,02 53 731,87 53 731,87 42,273000 40,260000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 98,540000 3 042 568,81 2 381,12 2 381,12 102,974300 98,540000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 48,390000 6 873,86 195,87 195,87 50,567550 48,390000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 60,420000 47 372 439,95 3 323 445,12 3 323 445,12 63,138900 60,420000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR 71,430000 247 446 123,40 14 386,00 14 386,00 73,572900 71,430000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 6,658700 1 376 782 679,00 0,00 0,00 6,658700 6,658700
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 0,012246 42 091,74 42 091,74 42 091,74 0,012246 0,011879
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. EUR 1,115940 8 738 555,62 8 697 751,30 8 394 667,58 1,115940 1,115940
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR