Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 26.5.2023

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 26,540000 45 988 629,36 7 142 305,70 7 142 305,70 27,867000 26,540000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 154,020000 1 396 104,40 10 857,18 10 857,18 158,640600 154,020000
IAD - Energy Fund EUR 1,823241 5 450 389,63 5 439 537,42 3 285 177,61 1,823241 1,823241
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,440000 906 104 015,65 273 942,96 273 942,96 12,097800 11,440000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 272,900000 18 478 635,12 18 503,15 18 503,15 281,087000 272,900000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 38,620000 13 349 704,54 39 833,99 39 833,99 40,551000 38,620000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 95,930000 3 859 495,26 2 318,05 2 318,05 100,246850 95,930000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 46,300000 9 546,38 189,83 189,83 48,383500 46,300000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 56,900000 165 248 497,75 3 998 573,25 3 998 573,25 59,460500 56,900000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR 64,690000 21 061 988,71 14 186,00 14 186,00 66,630700 64,690000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 6,446800 1 548 385 784,67 0,00 0,00 6,446800 6,446800
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,009599 1 051 363,18 1 051 363,18 1 051 363,18 0,009599 0,009599
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 0,005715 198 118,74 198 118,74 198 118,74 0,006001 0,005429
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. EUR 1,031158 8 188 732,34 8 134 677,60 8 134 677,60 1,031158 1,031158
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR