Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 19.2.2021

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 23,540000 38 564 997,68 7 966 867,03 7 966 867,03 24,717000 23,540000
NN (L) Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) EUR 138,600000 2 265 180,32 8 574,90 8 574,90 142,758000 138,600000
IAD - Energy Fund EUR 1,667947 4 390 071,63 4 364 318,43 3 858 249,97 1,667947 1,667947
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 12,410000 1 807 817 393,00 309 161,86 309 161,86 13,123575 12,410000
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) CZK 228,300000 11 762 947,69 3 584,83 3 584,83 235,149000 228,300000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 33,150000 7 611 069,52 79 943,17 79 943,17 34,807500 33,150000
Amundi Funds - Global Macro Forex A EUR (C) EUR 95,210000 6 134 806,75 2 300,65 2 300,65 99,494450 95,210000
Amundi Funds - Global Macro Forex A USD (C) USD 51,700000 224 377,48 187,74 187,74 54,026500 51,700000
Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 65,980000 97 860 134,65 6 482 119,59 6 482 119,59 68,949100 65,980000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR 53,800000 18 723 222,45 12 301,97 12 301,97 55,414000 53,800000
PP - AAA wealth fund o.p.f. EUR 0,010000 99 999,65 99 999,65 99 999,65 0,010000 0,010000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR