Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 20.1.2023

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 29,720000 53 387 625,42 8 304 280,94 8 304 280,94 31,206000 29,720000
NN (L) Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 172,960000 1 902 753,92 11 842,40 11 842,40 178,148800 172,960000
IAD - Energy Fund EUR 1,835629 4 695 965,08 4 695 403,15 3 533 198,51 1,835629 1,835629
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,560000 1 158 146 609,46 261 365,43 261 365,43 12,224700 11,560000
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 302,450000 19 983 630,40 20 207,86 20 207,86 311,523500 302,450000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 42,900000 13 672 523,97 43 547,58 43 547,58 45,045000 42,900000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 95,370000 3 968 301,38 2 304,52 2 304,52 99,661650 95,370000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 46,290000 8 503,79 188,48 188,48 48,373050 46,290000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 60,190000 235 595 501,88 4 459 459,34 4 459 459,34 62,898550 60,190000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR 73,560000 27 914 838,30 16 062,00 16 062,00 75,766800 73,560000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 7,119500 1 595 767 301,62 0,00 0,00 7,119500 7,119500
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,009468 838 111,86 838 111,86 838 111,86 0,009468 0,009468
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 0,005134 120 382,66 120 382,66 120 382,66 0,005391 0,004877
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. EUR 1,006837 7 747 439,10 7 706 911,34 7 706 911,34 1,006837 1,006837
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR