Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 12.4.2024

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 27,920000 36 409 675,63 6 815 871,64 6 815 871,64 29,316000 27,920000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 158,870000 1 346 876,47 10 160,21 10 160,21 163,636100 158,870000
IAD - Energy Fund EUR 1,899312 10 095 329,22 10 073 479,82 2 937 804,53 1,899312 1,899312
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 12,240000 653 375 485,87 251 366,15 251 366,15 12,943800 12,240000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 286,290000 18 986 781,44 18 286,50 18 286,50 294,878700 286,290000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 41,210000 17 283 980,39 55 946,83 55 946,83 43,270500 41,210000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 98,910000 3 095 715,75 2 390,06 2 390,06 103,360950 98,910000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 47,640000 6 779,10 197,14 197,14 49,783800 47,640000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 60,390000 52 426 164,13 3 562 367,87 3 562 367,87 63,107550 60,390000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR 72,230000 239 337 931,20 14 806,00 14 806,00 74,396900 72,230000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 6,924700 1 453 083 725,43 0,00 0,00 6,924700 6,924700
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 0,012664 523 911,68 523 911,68 523 911,68 0,012664 0,012284
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. EUR 1,098181 8 601 583,79 8 572 563,42 8 572 563,42 1,098181 1,098181
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR