Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 23.9.2022

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 30,870000 63 421 069,90 8 837 084,42 8 837 084,42 32,413500 30,870000
NN (L) Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 174,210000 2 041 113,75 11 563,89 11 563,89 179,436300 174,210000
IAD - Energy Fund EUR 1,871192 5 047 646,54 5 050 592,33 3 865 871,44 1,871192 1,871192
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,370000 1 422 648 303,14 247 567,74 247 567,74 12,023775 11,370000
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 299,900000 16 706 759,91 19 464,72 19 464,72 308,897000 299,900000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 44,160000 15 093 508,49 75 424,82 75 424,82 46,368000 44,160000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 95,530000 4 257 665,37 2 308,39 2 308,39 99,828850 95,530000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 42,180000 6 689,95 190,62 190,62 44,078100 42,180000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 59,960000 258 273 543,47 4 613 357,60 4 613 357,60 62,658200 59,960000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR 73,790000 30 892 857,96 19 067,00 19 067,00 76,003700 73,790000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 7,063000 1 594 264 301,76 0,00 0,00 7,063000 7,063000
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,009345 467 251,85 467 251,85 467 251,85 0,009345 0,009345
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 0,005067 74 368,91 74 368,91 74 368,91 0,005320 0,004814
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR