Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 29.9.2023

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 28,320000 36 944 596,58 7 402 683,49 7 402 683,49 29,736000 28,320000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 160,580000 1 410 823,75 10 039,30 10 039,30 165,397400 160,580000
IAD - Energy Fund EUR 1,857870 10 002 798,11 10 002 798,09 3 161 611,82 1,857870 1,857870
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,530000 805 959 399,91 260 715,99 260 715,99 12,192975 11,530000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 286,810000 18 527 661,47 18 950,92 18 950,92 295,414300 286,810000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 41,460000 10 821 444,24 43 895,59 43 895,59 43,533000 41,460000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 96,770000 3 726 505,98 2 338,35 2 338,35 101,124650 96,770000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 45,760000 9 820,68 190,40 190,40 47,819200 45,760000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 55,480000 101 326 386,17 3 634 658,08 3 634 658,08 57,976600 55,480000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR 69,450000 20 563 261,88 15 458,00 15 458,00 71,533500 69,450000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 6,874200 2 225 552 737,61 0,00 0,00 6,874200 6,874200
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,009807 868 159,21 868 159,21 868 159,21 0,009807 0,009807
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 0,005508 259 905,81 259 905,81 259 905,81 0,005783 0,005233
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. EUR 1,063515 8 389 936,14 8 389 937,96 8 389 937,96 1,063515 1,063515
The Royal Invest Micro Fund Slovakia EUR 0,100000 6 790,00 6 790,00 6 790,00 0,103000 0,099000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR