Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 14.9.2018

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA EUR 0,045152 71 694 516,97 71 694 516,97 67 628 753,20 0,045265 0,045039
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,046136 152 268 628,11 152 268 628,11 135 265 204,25 0,046136 0,046136
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term USD USD 6,720000 97 226 001,52 250 826,38 250 826,38 7,056000 6,720000
Amundi Funds II - Euro Short Term EUR EUR 6,060000 29 886 843,57 3 869 318,06 3 869 318,06 6,363000 6,060000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,039001 27 690 785,00 27 690 785,00 22 856 669,00 0,039001 0,039001
ESPA Reserve Dollar USD 138,190000 19 859 077,89 576 255,85 576 255,85 139,571900 138,190000
ESPA Reserve Euro Plus EUR 116,250000 511 553 939,33 26 693 790,00 14 039 861,25 117,121875 116,250000
ESPA Reserve Corporate EUR 135,320000 269 828 780,80 6 295 221,72 2 571 080,00 136,334900 135,320000
AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií EUR 0,037244 16 128 928,00 16 128 928,00 10 049 195,13 0,037244 0,037244
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. EUR 0,038120 10 780 423,26 10 765 106,83 10 694 864,55 0,038120 0,038120
Amundi Funds II - Euro Corporate Short Term EUR 58,350000 11 383 107,48 6 967 118,95 6 967 118,95 61,267500 58,350000
VÚB AM - Rezervný fond EUR 0,036748 211 666 980,45 211 666 980,45 107 674 711,02 0,036748 0,036748
ESPA Reserve Euro EUR 1 275,240000 485 534 333,54 3 724 976,04 0,00 1 284,804300 1 275,240000
Amundi Funds II - Euro Short-Term USD USD 7,070000 34 867 486,05 102 861,49 102 861,49 7,423500 7,070000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short Term EUR EUR 5,760000 83 337 763,27 35 020,14 35 020,14 6,048000 5,760000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR