Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 15.3.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA EUR 0,045791 59 364 538,16 59 364 538,16 56 348 433,73 0,045905 0,045677
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,046387 134 324 914,63 134 324 914,63 117 144 076,93 0,046387 0,046387
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term USD USD 6,790000 169 424 004,49 442 330,91 442 330,91 7,129500 6,790000
Amundi Funds II - Euro Short Term EUR EUR 6,010000 28 721 688,88 0,00 0,00 6,310500 6,010000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,038944 25 398 123,00 25 398 123,00 19 680 463,00 0,038944 0,038944
ESPA Reserve Dollar USD 139,870000 38 507 160,99 2 583 152,62 584 998,66 141,268700 139,870000
ESPA Reserve Euro Plus EUR 116,490000 367 720 183,28 22 900 652,61 12 023 981,31 117,363675 116,490000
ESPA Reserve Corporate EUR 135,460000 201 352 040,15 6 501 809,08 2 573 740,00 136,475950 135,460000
AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií EUR 0,037274 14 738 378,91 14 738 378,91 8 953 845,45 0,037274 0,037274
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. EUR 0,038240 12 619 097,17 12 603 880,21 12 603 880,21 0,038240 0,038240
Amundi Funds II - Euro Corporate Short Term EUR 57,460000 10 736 627,06 0,00 0,00 60,333000 57,460000
VÚB AM - Rezervný fond EUR 0,036799 187 155 997,50 187 155 997,50 91 235 478,72 0,036799 0,036799
ESPA Reserve Euro EUR 1 270,930000 411 792 972,73 11 918 781,54 0,00 1 280,461975 1 270,930000
Amundi Funds II - Euro Short-Term USD USD 6,780000 32 406 681,56 0,00 0,00 7,119000 6,780000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short Term EUR EUR 6,020000 150 158 649,73 55 083,39 55 083,39 6,321000 6,020000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR