Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 21.2.2020

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA EUR 0,046960 76 577 879,79 76 577 879,79 60 175 035,29 0,047077 0,046843
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,047042 127 587 480,48 127 587 480,48 102 955 501,04 0,047042 0,047042
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,038865 23 925 232,00 23 925 232,00 18 763 281,00 0,038865 0,038865
ESPA Reserve Dollar USD 144,190000 26 907 281,13 3 486 660,79 465 103,19 145,631900 144,190000
ESPA Reserve Euro Plus EUR 117,380000 423 702 624,50 30 562 230,60 12 110 564,12 118,260350 117,380000
ESPA Reserve Corporate EUR 138,020000 197 986 344,69 13 228 250,86 2 622 380,00 139,055150 138,020000
AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií EUR 0,037563 14 159 711,95 14 159 711,95 7 830 461,96 0,037563 0,037563
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. EUR 0,038455 14 643 426,21 14 628 124,17 14 628 124,17 0,038455 0,038455
VÚB AM - Rezervný fond EUR 0,036881 155 067 927,03 155 067 927,03 75 286 830,73 0,036881 0,036881
ESPA Reserve Euro EUR 1 277,250000 336 996 009,15 17 770 379,25 0,00 1 286,829375 1 277,250000
Amundi Funds - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 6,930000 221 407 672,56 481 225,91 481 225,91 7,241850 6,930000
Amundi Funds - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 6,390000 3 811 447,05 58 004,15 58 004,15 6,677550 6,390000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR