Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 6.7.2018

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA EUR 0.045008 73,390,501.48 73,390,501.48 69,337,704.37 0.045121 0.045008
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0.046230 162,210,326.63 162,210,326.63 145,172,259.07 0.046230 0.046230
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term USD 6.700000 85,116,506.53 140,235.86 140,235.86 7.035000 6.700000
Amundi Funds II - Euro Short Term A EUR ND EUR 6.070000 31,615,371.95 4,072,521.47 4,072,521.47 6.373500 6.070000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0.039059 28,775,560.00 28,775,560.00 23,926,444.00 0.039059 0.039059
ESPA Reserve Dollar USD 137.540000 21,800,853.14 592,147.08 592,147.08 138.915400 137.540000
ESPA Reserve Euro Plus EUR 116.350000 522,545,871.25 26,716,752.40 14,051,938.55 117.222625 116.350000
ESPA Reserve Corporate EUR 135.420000 272,411,443.53 6,299,873.82 2,572,980.00 136.435650 135.420000
AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií EUR 0.037228 16,781,081.66 16,781,081.66 10,353,941.83 0.037228 0.037228
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. EUR 0.038076 10,340,902.55 10,325,088.55 10,224,932.43 0.038076 0.038076
Amundi Funds II - Euro Corporate Short Term EUR 58.340000 11,526,902.31 7,103,149.71 7,103,149.71 61.257000 58.340000
VÚB AM - Rezervný fond EUR 0.036747 132,578,563.09 132,578,563.09 30,838,933.33 0.036747 0.036747
VÚB AM - Fond Bankových vkladov EUR 0.101673 83,383,556.51 83,383,556.51 83,383,556.51 0.101673 0.101673
ESPA Reserve Euro EUR 1,274.640000 558,245,899.31 3,723,223.44 0.00 1,284.199800 1,274.640000
Amundi Funds II - Euro Short-Term A USD ND USD 7.140000 37,171,773.57 102,621.73 102,621.73 7.497000 7.140000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short Term A EUR EUR 5.700000 72,393,371.49 34,655.35 34,655.35 5.985000 5.700000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR