Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 9.11.2018

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA EUR 0,045267 66 259 812,34 66 259 812,34 63 379 678,50 0,045380 0,045154
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,046224 141 439 899,58 141 439 899,58 127 310 891,28 0,046224 0,046224
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term USD USD 6,740000 136 653 537,08 434 704,60 434 704,60 7,077000 6,740000
Amundi Funds II - Euro Short Term EUR EUR 6,050000 33 065 991,30 3 808 306,04 3 808 306,04 6,352500 6,050000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,038952 27 415 278,00 27 378 148,00 21 785 897,00 0,038952 0,038952
ESPA Reserve Dollar USD 138,480000 21 209 631,94 594 651,69 594 651,69 139,864800 138,480000
ESPA Reserve Euro Plus EUR 115,930000 392 887 527,61 24 819 337,77 13 994 953,67 116,799475 115,930000
ESPA Reserve Corporate EUR 134,910000 234 292 990,78 6 475 410,18 2 563 290,00 135,921825 134,910000
AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií EUR 0,037237 15 592 761,96 15 592 761,96 9 514 171,78 0,037237 0,037237
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. EUR 0,038162 11 327 204,93 11 311 999,64 11 241 681,26 0,038162 0,038162
Amundi Funds II - Euro Corporate Short Term EUR 58,060000 11 016 762,53 6 870 543,63 6 870 543,63 60,963000 58,060000
VÚB AM - Rezervný fond EUR 0,036719 203 601 239,72 203 601 239,72 100 698 858,15 0,036719 0,036719
ESPA Reserve Euro EUR 1 272,390000 467 153 758,28 3 916 416,42 0,00 1 281,932925 1 272,390000
Amundi Funds II - Euro Short-Term USD USD 6,870000 37 541 473,22 118 218,35 118 218,35 7,213500 6,870000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short Term EUR EUR 5,940000 120 362 475,96 36 639,87 36 639,87 6,237000 5,940000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR