Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 11.1.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA EUR 0,045239 62 530 357,62 62 530 357,62 59 351 693,30 0,045352 0,045126
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,046257 136 339 858,40 136 339 858,40 122 200 763,19 0,046257 0,046257
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term USD USD 6,750000 133 747 365,48 439 725,14 439 725,14 7,087500 6,750000
Amundi Funds II - Euro Short Term EUR EUR 6,020000 33 380 880,68 3 720 201,51 3 720 201,51 6,321000 6,020000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,038908 26 022 551,00 26 017 710,00 20 431 777,00 0,038908 0,038908
ESPA Reserve Dollar USD 138,410000 22 920 887,20 567 297,38 567 297,38 139,794100 138,410000
ESPA Reserve Euro Plus EUR 115,330000 367 851 251,20 24 690 884,37 13 922 522,27 116,194975 115,330000
ESPA Reserve Corporate EUR 132,800000 201 863 910,33 6 374 134,40 2 523 200,00 133,796000 132,800000
AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií EUR 0,037235 15 320 456,25 15 320 456,25 9 242 192,55 0,037235 0,037235
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. EUR 0,038204 11 928 670,56 11 913 447,88 11 843 051,26 0,038204 0,038204
Amundi Funds II - Euro Corporate Short Term EUR 57,480000 10 716 761,07 6 716 848,51 6 716 848,51 60,354000 57,480000
VÚB AM - Rezervný fond EUR 0,036678 194 844 045,63 194 844 045,63 94 756 609,77 0,036678 0,036678
ESPA Reserve Euro EUR 1 258,900000 393 549 747,61 3 874 894,20 0,00 1 268,341750 1 258,900000
Amundi Funds II - Euro Short-Term USD USD 6,920000 38 312 905,80 120 739,27 120 739,27 7,266000 6,920000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short Term EUR EUR 5,880000 116 530 050,52 53 802,38 53 802,38 6,174000 5,880000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR